Odense Fotografiske Amatørklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Fotografiske Amatørklub"

Transkript

1 O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005

2 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg lagt væk fa hvaglivt, og t fit i ammhæg Spæ bill m ma af oplvl og bkab M hvo bill, om bkiv hvag gå hvag, vil ogl måk ig Fohåbtlig hvag ikk gå, fo gø to alt t mt af vo liv Fi vi bill af hvag i avi? Ikk å tit H t atio og yhvæi, om btmm Bill, jg tæk på, bkiv bill Bill, om bkiv tig, vi fotag o i hvag, bill, om hitoik vil væ gla fo om 50 ll 100 å Nomalt kal bgivh til, to ll lill, fø vi fi kamat fm og tag t bill E jov itatio, ogt al - å vi kla bag li S vi bill fa fotogafit baom, få vi t ityk, at ma va b til at okmt hvag Gak vit vi oft optill bill, m t kyl bla ati tkik m lag lkkti og to kama, om ikk va vlg til aphot Hvo vil jg h m tt? Skal vi til at tag klig foto af hvag? Nj, åa ikk mt, m fo ka ma jo got tæk ov, om vo bill afpjl ti, vi lv i Dt ha alig væt mm og billig at tag bill, å hvofo tag vi å ikk lit fl bill af hvag - og å bhøv hvagbill vl hll ikk væ klig D ka agt ky m got ly, pæ optagvikl og go tkik føl Vi ha oft væt v at motiv i vo g hvag M vi på j i fmm klt, vi motiv ovalt, motiv om lokal æpp Måk kll vi lit m på vo g hvag - åa lit på afta Billt på foi Jøg Jøg ato til billt på foi Billt fik apla i 3 af klbkokc i katgoi favpapi Pol Ch J 2

3 Klbkokc 3 Billktæ btig af Halló Glago At fjl mkligt, m t føl gommligt På må ha vo abo i Svig t måk; fa m opogt kommt M mi føll va lagt fa høj lftlag, a jg fat af, at jg it gag hav givt foma poit fo ha mookom bill til a po Mtlig kylig ha ha fåt, m h komm kiftlig gav til ham og all a, om ag vø Kot agt, Jp lv hlt op til fovtig Ha fmtæ va bhaglig, mlig kla og aglig, og all bill fik kotktiv kitik, ogå højt plac I tat tg ha i big ov t høj kvalittiva, vo bill hav Dt fmgik ogå af ha o, at ha lag vægt på oplvlvæi i billt; at fo mag tkik ffkt k fohi ham i at komm bagv billfla, om ha kalt t Hvi ffkt kll vik, mått væ ammhæg mllm fom og ihol Tj i klbkokc blv afviklt 29 ptmb Domm Jp No kom kø fa it hjm på Mol fo at tilmål o, alti hg ft i og o, igtig poit og pa kommta Jp påpg ogå t bvælig i at bømm bill, hvo mt fit og fokllig g pæg bill Dtt hø vi mag gag fa omm, m åa vilkå, og billbømml i vilkå bliv t mlig kt Papi ha Jp ogå i o ha at okmtafotogaf fa Uivity of Licolhi a Hmbi, ha ha vit på fl glk ivitt i fotogafi og mi, og ha ha tillt bill ov t mt af Egla Jp ha motagt fl pi fo it fotogafik abj, m h i Damak ha ha valgt at abj m fotogafit om bijob, og klbb kotakt til ham opto i påk, a ha holt fototillig m /hbill fa Mol i it lill galli på hjmma i Vi Domm valgt at l t kta iplom, og t tilfalt Kå Slvj fo fmag tkik abj i ha it bill All, om ha oplvt Kå flott bill, ka væ ig m omm Tillykk m pæmi og iplom til all aft vi Lij i t aml ltat bgy at tg ig D foa ikk tillig i topp, og t bliv væt at tø Sø og Kå fa to i fj og it omgag Dt aml ltat ka i tabll på i 6 og 8 3

4 Aft vi i mookom blv Sø Ol m t af i flott ball i platik -bill Halló Glago kaibal kom i på apla, og på tjpla kom Hik R Kit gaml bil (t æt i) l O ø S to A la p 1 m o k o o M 4 o g la G ó l a H to A la p 2 m o k o o M

5 o g la G ó l a H to A la p 1 i p a p v a F I favpapi fik Gavi kvi m tygj føtpæmi Ato Halló Glago t i K R ik H to A la p 3 m o k o o M Jøg Jøg ato til billt på apla i favpapi Ha foto py foi af blat NJ Valti kom i om t Valti foto ggivt på i 17 5

6 t i K R ik H to A la p 1 i a D Diakatgoi blv i 3 vt af Hik R foa Halló Glago på apla og m Pol Ch J om mm t All vibill, om opå føt, a ll tjpla, ka på OFA hjmmi på a wwwofa-fotoklbk Dia Samlt Kå Slvj Pol Ch J Halló Glago Hik R Kit J Bag Doth Havmøll Elig C Hollma La Møll Hii M A Ego Aatp

7 7 D i a 2 p la A to H a l ó G la g o D i a 2 p la A to P o l C h J

8 1 R 2 R 3 R Samlt Mookom Sø Ol Hik R Kit Calo P Pol Ch J Bia Jag Maitz Jøg Jøg Elig C Hollma Halló Glago J Bag La Møll Eik Chit Ego Aatp Jøg Bog J Ol Ma Hii M A Sø P Pb H Ha Mia Svo Ram Li 5 5 Cla Coa 5 5 Favpapi Kå Slvj NJValti Elig C Hollma Jøg Jøg J Bag La Møll Calo P Halló Glago Bia Jag Maitz J Goth Pb Ha Ebb Roahl Jøg Bog Pol Ch J Eik Chit Ol Ma Cla Coa Kth Ha Hik R Kit Hii M A Ja Labog Ego Aatp Bia J Mia Svo 7 7 Cat Lai 6 6 Sø P 6 6 8

9 Mi kommta Af Calo P Aag fotogafi E af mt bøgt klbaft ok ommgmgag v klbkokc, og i aft alig, fo omm billy hligvi foklligt Vo it omm Jp No va æl komptt og mgt iø, å opgav vo aktø hav at mig på - at fi t foto, om ft mi mig kll bømm al - va ikk m, a jg va mgt ig m omm M va t bill, om jg ha lyt til at giv t pa o m på vj Dt Jøg Jøg Tigg - ll hva ha Domm va i på, at tt foto mått væ aagt, og å t ogl, m, at t ikk t igtigt fotogafi, lv om t aag fotogafi ok t mt avt fotogafi Fo mig t ot om t fotogafi aagt ll alim, blot fotogaf ikk giv t fo at ét, t Mit billy oplvl, jg få v at t foto D kal hlt væ ogt at tæk ov ll oplv Dt t tkik ikk ot, m t ikk ogt, jg t mgt på, hvi billt giv mig go oplvl Og hvi fotogafit v at gå ov i kt, å kaph og tkik ot Dt jo ikk kokc i, hvilk bill optagt m t yt kama ll bt optik g ø J g ø J to A 9

10 Gbg i OFA Af Sø Ol Slvfølglig gå vi i fo gbg i OFA Vi ha alig væt politik kokt i OFA Dt ka okmt hlt tilbag til åht bgyl i OFA aal (om v lvy ka i klbkabt i fotokopi) Fx ægt kvi optagl i klbb, fo hva kll ma m ifiø væ, ikk gag hav tmmt (at å fik t i 1915 æ og ikk ti gæv OFAgaf opfattl) Og fm til vo ag hvo blækbill blvt politik kokt og fo atligt ha itagt pla foa kmikæv bill M altå gbg Vi ha å ft å gbgt m til toag aktivitt, og i i mllm m foyl D klt mlmm ha gbgt tma Slv måkag til kaff gbg K ha vi pøvt at bgæ gbgt mht bill i klbkokc Og tak fo t! M 159 kll vi giv billmæigt tyk fo gbg Og t jo tak væ Ikk to mi kom 26 folag i Hovpat vit gbgmatial, m ikk hva kll ll k gbg til Mt va t mtal, fa kimkammtal til baha M ogå plat, papi, gavt, gabtok og møbl Så kom ogå m kotktiv ié E cykl lavt af l fa a cykl, kott å igt, at ié om åa cykl i hvt fal ikk va gbg Og hva t hjm bokalpa? Løig kl og billig Køb å ai, pi ll kaé iholt, m la koativt og fktiolt tå på pibot, å v, hvo kal gø af i tpo, tygggmmi ll a iby tig Ell gm i baom klapvog, tæk alti t m, å ha alti t æ v hå, i hvt fal hvi ha timmt it BMI Apla tilfalt Hallò m voltio gbgié fo o fotoamatø Vo bill hob ig jo op Køb ig h og byg å t hh til af i bill Føtpla Næpp gaml Thoma L poppt, fø y Thoma L popp op i klbb Og opfø ig på amm komtmæig må Stom i på føtpla v føt aflvig M t bill vil bolig lat politik Løig på t tag føltal Løig på ælby D vil tom to gatio fm, om ka poc og tj fom til æl og golfba Simplt og billigt Billmæigt kogt til t koom, mkt hægt til tø og møig på bavælvak Så klt, å to kokv 10

11 11

12 Tjpla gik til Pb bill Æbl i olmo bækk E at mot, Céza væig Og hva mm Nå æbl pit ætt ma ig på bækkt, hvov tofft livcykl ikk vol fo mgt bvæ Ato Rltat Elig C Hollma 13,57 11,50 11,60 36,67 Halló Glago 12,21 11,06 12,13 35,40 J Goth 10,50 11,06 10,93 32,49 Nil Jøg Valti 11,36 8,81 11,67 31,84 Pb H Ha 7,00 11,00 12,00 30,00 Pol Ch J 9,71 10,38 9,60 29,69 Bia Jag Maitz 10,79 10,75 7,33 28,87 Eik Chit 9,00 10,69 8,87 28,56 Sø Ol 10,21 8,63 8,07 26,91 La Møll 11,00 4,19 9,67 24,86 Gt Gøholt 6,14 6,38 7,27 19,79 Calo P 8,57 10,44 19,01 J Bag 7,14 6,50 13,64 Thoma Liow 12,33 12,33 Ebb Roahl 9,80 9,80 Sv Aag Klv 9,20 9,20 Ja Labog 6,87 6,87 12

13 t t hvo 11 OFA-gaf på Æø Tkt og foto af Eik Egl E vilig 3 ptmb-mog i Fåbog Flokk på mol ktt ig i i, pj ft fæg Måg kigg m, ikk t kat hø fa m Vat ligg blakt å lagt øjt ækk, pjl to kiv i hoiot S, hvilk mogt, ol ø og Lit ft komm kibt til y Dt ha tavlt, hatigt b t i mo fægljt Sat t i, makitøj og oppik maltøm lå mo bolvækt og foty mogiyll At ka æ t! E t ft i vi bækt omkig kaff t hll ikk å åligt Og å m ba til Elig htig til at btill, og få m m t amm Dt tg til vllykkt ag E go tim b Æø ig fo vo blikk t mkt Gø og foig j ø ig af havt og by o vlkomm Vi ha hl ag fo o, fovtig glæ få mil fm All motiv vi kal ht i Føt a vi kø gm lakabt, gå t op fo o, hvo mk ø Små hygglig laby m vlholt h fjæl ig i ly af gø bakk om t potkot M vi jo ikk kommt fo at fotogaf potkot Så hva? Vi kø lit omkig væt ba åa lig Si og filoof t på Uigt fa Syhøj 13

14 alt bæk, m vi åb Ol køltak M lit ft lit komm vi i gag Omkig t fy (i Skjolæ) bgy at k ogt, og føt motiv tg på chip og film Vitø Møll, Syhøj, Søbygå, Vop Klit; vi vælg i at og lakab Dt va igtig got, vi kom af t Og vjt hlt toligt viligt, ikk vi ø ig Vam myg ig om o, lft å blø om t kætg på ki, og alligvl å kla om t oft i t tilig ftå Matal motiv æ ig Fa yigt må bahytt på Æøhal til æv, kmm tæ og gaml h i i by Hav bøg ogå og bolvæk, måg, bå, t mtaly fovig Eik bøg kttillig, folk ig i akval og må op m pæ l Dé blv t æt kama vit kbbt t tykk i fmti M å ka ha læ t! Vi ovhø ovklig mllm to lokal fik tovli kaofotogaf kll væ kommt til by Ham må vi All gå i agiv tig Foa t kib på big topp vi imilti af t ævaligt y Mit på køba, komplt tabt fo omv og æt kjlt hvi gvat, fi vi t pøgllig væ Dt mgt mytik hva mo t lav h v højly ag? D tovli kaofotogaf, om fik måk taig akk om på Matal hav på Æø 14

15 altå ikk og Nå!, t ba vo g Kå, på må ha kabt fo på Matal hav Ha i gag m it lk 4 x 5 kama ia på 4 x 5 tomm Dt va gaatt til fl millia pixl! Nå, vi bliv hligvi føt milig, å vi ltatt i klbb Pha, al fotogafig giv apptit Hvo mo vi ka pi? Hligvi Elig lokalkt, og at fi vi lill, litig café, om kll væ kt fo i go vic Htigt få amm Elig afgivt i btillig, m vi a giv o go ti M fthå få all btilt, og ft m ti få all a ogå ma Dt vil ig Elig Ha vt og vt Slt ha til, m vi gml, fo va ikk ogt til ham Føt a it fæig, få ha i æggkag v Sit på ag fotogaf vi i og omkig Æø bømt ta Æøkøbig Mag go motiv, måk iæ i talj H vi om foti m lativt vlblå bbo, fa gag jmæ jl vhav ty og kaff vlta til by Nogl jlig tim gå m fotogafig i ga og på hav, i vi v iti gå ombo på fæg til Svbog Mætt på oplvl fal vi tgt omkig bot, m Elig om føt btill Og ja gæt k hvm att hlig Føt a vi a æt fæig m at pi, komm tj m Elig ma V tovt i Æøkøbig Et kligt mllmpil på Søbygå Ol må t i gabtokk Lågt på køltak hav at ig fat, påto ha M bøl La tæ i kaakt, og ha altmoich, pæagogik kab ætt htigt tig på pla Nj, ma kal ikk tøt på Æø 15

16 Pogam 610 Cyaotypi Stff fa Øtfy Fotoklb fotæll om fototkikk cyaotypi og vi billkmpl hpå (Pol Ch) 1310 Aflvig 4 D aflv til klbkokc 4 og altafgø D må aflv 3 bill i hv af katgoi ot/hvi, favpapi og ia Domm fa Ri Tobich og R Nøag fa Dak Nikoklb (Halló) 2010 Aftfotot Vi mø v O Kocth kl 1900 til aftfotogafig Mbig kama og tativ (Kå) 2710 E ig m omm? Halló og Eik Egl mbig hv 10 bill, vi ikk ha t fø i klbb D bømm/kommt hia bill på kift, og ft hvt pa bømt bill iag mlmm m y på bill og bømml D v lagt op til, at vi ka tykk o om billbømml glt, og at vi ogå få ti til at foyb o i bill iv Vi iaml ogå bill til fæll fol til Th Gol S omtal på i 23 h i blat (Gt) 311 PhotoShop wokhop Wokhopp vil fotivi j ig om glægg fktio i PhotoShop Vi mø v O Tkik Gymaim (HTX), Mkbjgvj 130 kl 1900 Byt igag v baktba Bi tilmlig til åt fotobog, om aml 2411 (Elig) 1011 Tmakokc Dtt kvatal tma Egi D må aflv fl bill, m k t bt plac tæll m i aml kokc Bømml fotag vi lv All giv poit til all bill tag g væk (Elig) 1211 OFA till på Akiv ag Vi till bill fa foåt t til Stlø og i Skt Klmkol ala løag 12 ovmb kl Næm ifomatio om iamlig og ophægig af bill i klbb (Elig og Pol Ch) 1711 Rltat 4 Domm fa Dak Nikoklb gmgå bømml af klbkokc 4 og afltt D pæmi fo bt bill Sit fit fo tilmlig til klbft (Halló) Fæll Fyk Utillig i Rvig Soggå v Ktmi Åb løag 10-16, øag Fi té (wwwfyfotok) Dommgmgag øag fa kl Fotobog Hv ltag mbig ca 20 kopi af t bill fa 2005 Kopi lav i 13x18 cm, tvæfomat ft 16

17 4 kvatal 2005 b i t å k b t il B ti l a V J N to A la p 3 i p a p v a F æm aviig Bå ot/hvi og favbill ka aflv Vi aml ilv bill til bøg, og hv ltag få flot fotobog m bt OFA bill fa 2005 m hjm Et og hlt faviglig btigl fo at få t kmpla at ltag m t bill! Dt lig billatal fatlægg v bi tilmlig t 311 (Pol Ch) 2511 Klbft OFA mlmm m lag ivit til klbft kl 1830 på taat Moa Roa i Vitapptæ D ykå klbmt hyl, og ovækk malj Mkot ka på wwwmoaoak Tilmlig t 1711 (Pol Ch) 112 Jlafltig Vi afltt åt m glögg og æblkiv amt aktio ov bgt fotoatikl mv D ka ilv ffkt til aktio i hl ovmb må Som alti gå ovkt bkåt til klbka I aktio og i vi bgy at ft m æblkiv, aflvig til Åt bill 2005 D må k aflv ét bill, om fit ka væ ot/hvi, favpapi ll ia Domm fotogaf Mtt Joh (wwwmttjohk) (Pol Ch) 61 Åt bill Fotogaf Mtt Joh gmgå i bømml af åt bill 2005 D pæmi fo 3 bt bill (Halló) 17

18 ogå lv Mk i fok - jiik t Af Bia Jag Maitz Calo P atikl i it mm af OFA-blat j t itat pøgmål Hvo og hvoå må ma om amatøfotogaf fotogaf mk? I almiligh ha amatøfotogaf ikkt go fomml fo, hva må, og hva ikk må Dt i al fal jælt, at ma hø om, at po ha alagt ag mo amatøfotogaf fo lovlig fotogafig M kit faktik t pæci gl fo, hva vi må og hva vi ikk må, å vi tag bill - bå m og po Og go at k Rgl fal i to gpp D gl fo, hvo og hvoå t lovligt at optag t bill, og gl fo, hvo og hvoå t lovligt at offtliggø t bill Og fo at gø t igtig iviklt, å ka t væ lovligt at offtliggø t bill, lv om billt optagt lovligt Så væ go; h kot gøl Hvoå t bill lovligt optagt? I tafflov kl mllm om t t fit tilgægligt ll ikk fit tilgægligt På fit tilgæglig t t lovligt at tag bill af po, ophol ig på i fit tilgæglig t Dt ogå lovligt fo fotogaf, tå på t fit tilgægligt t, at fotogaf bygig og gta, bfi ig på ikk fit tilgæg- lig t, m ikk po, hvi i hovmotivt Skmat på æt i giv t htigt ovblik ov, hvilk omå jiik t fit tilgæglig, og hvilk ikk fit tilgæglig Bmæk, at offtlig tapotmil hø hjmm i gpp ikk fit tilgæglig, å vi ka ikk fit fotogaf i tog, b, fly ov Dt alti lovligt bttigt at fotogaf po, ophol ig på ikk fit tilgæglig t M hvi ma ka få po amtykk, t lovligt Dtt amtykk ka giv om t ja ll t OK-ik, og jiik t t a ok m t tilti amtykk, om opå, hvi po kla ov, at ha bliv fotogaft, og ha l mligh fo at pott, m la at gø t Dt imilti fotogaf, i givt fal kal k bvi, at ha ha fåt moll amtykk, å hvi fotogaf vil væ ikk i i ag, å bø ha iht t kiftligt amtykk fa po/moll Samtykk giv kotakt M é tig ja a tig t billlig tyk Hvi t bill af po kal væ got, kæv t om bkt æt alti, at kotakt mllm fotogaf og moll D kotakt opå ikk, hvi ma fotogaf po m 300mm tl på t fit tilgægligt t om t faktik tillat Sæt fo 35mm li på kamat, ak m moll og få t amtykk, fø ky 18

19 Fit tilgægligt Ikk fit tilgægligt Offtlig ga, pla, kov og pak Pivat vj, ti i pivat kov og taaal H, ljligh Hav x x x x Bil På åb ga På pivat omå Pivat vikomh Offtlig koto Hopital, fægl, kol og a itittio Jbavog, fly Salglokal i åbigti Pakigpla v fx pmak Sviclokal i åbigti, fx på t poth ll på t åh Aflåt lokal amt alglokal fo åbigti Bogmtkoto og lig, hvo fx kal væ aftal om p agag, amt viclokal fo åbigti x x (Kil Damak Joalitfob pjc Fotogafig og pivatlivt f ) Hvoå t lovligt at offtliggø t fotogafi? Hovgl atligvi, at t bill kal væ optagt lovligt, hvi t kal k offtliggø lovligt M lv om t bill optagt på t fit tilgægligt t, å t ikk øvigvi lovligt at offtliggø t fx bg t i it fotokokc i klbb, t til D Natioal, Th Gol, Fymtkabt ll big t i OFA-blat ll på OFA hjmmi Stafflov ik mlig fotogaf, it vkomm pivat fohol bkyttt mo bttigt ggivl, og lov bkytt mo vigivl af bill, om vi fotogaf omtæigh, åbbat ka folag agt offtligh Pivat fohol fx t familikæi, itim afæ, po politik tilhøfohol, po pivat tiigh og ygomitatio, om 19

20 ogå t ka væ lovligt at fotogaf, lv om cit pill ig på fit tilgæglig t, hvo t omalt lovligt at fotogaf po tillal Nå ma kal v, om t lovligt at fotogaf mk i vi itatio, bø ma ovvj, om po fivilligt ll fivilligt abagt i itatio D fx fokl på, om ma fivilligt ha valgt at motio øg på offtlig ta, ll om po fivilligt bliv ovfalt, bvim ll bliv påkøt på t fit tilgægligt t D øg ma på ta må ok tål at bliv fotogaft, m po, ligg lmlætt på offtlig vj, fomotlig vil få tt mhol i, at t lovligt at offtliggø t fotogafi af ham i itatio fx på tillig ll i t bla M offtliggøl af bill af po i aalog mi é ag, m offtliggøl af bill af po på Itttt hlt a ag, thi h gæl Poatalov Dt fmgå af Poatalov, at offtliggøl af polig ata på Itttt - h bill af po - kæv kiftlig tillal, og j t ig om bø 15 å, å ka t k k m tykkligt amtykk fa foæl Poatalov gæl gtlig potætt ll bill, vi ogt om / klt po Hvi tal om itatiobill ll mylbill m mag po, å kal ma ikk hav hv klt po tillal til at lægg billt på Itttt D ælig gl fo offtliggøl på Itttt hæg atligvi amm m, at offtliggøl h i picippt total offtliggøl til t pottilt fattligt tot pblikm Rgl kot Fo amatøfotogaf ka gl ammfatt kot Dt tillat at optag bill på fit tilgæglig t af po Hvi ma ophol ig på fit tilgæglig t, å må ma om bog accpt at bliv fotogaft Hvi t bill optagt lovligt på t fit tilgægligt t, må ma om bog accpt, at bill ka big i aalog mi, om fx avi og bla - og ma må tål, at billt ka bliv vit på offtlig foto- Fotogafig af po Optagt fit tilgægligt Optagt ikk fit tilgægligt Offtliggøl i aalog mi, ikl tillig Må offtliggø tillal - hvi billt ikk vik kæk Må offtliggø m tilti ll kiftligt amtykk Offtliggøl på Itttt Må k offtliggø m tykkligt kiftligt amtykk Må k offtliggø m tykkligt kiftligt amtykk 20

21 @ Fototillal Utg giv hm tillal til, at amatøfotogaf <kiv it av>, mlm af O Fotogafik Amatøklb, må fotogaf mig Jg ifotåt m, at optagl vil k bliv bgt af fotogaf til kokc og offtlig tillig amt til ggivl i tykt mi, fx foig bla Jg ifotåt m, at optagl ka vi på Itttt, fx på foig hjmmi wwwofa-fotoklbk Nav A Pot/By Tlf Dato Ukift (Foæl kift v bø 15 å) Jg ig g t kmpla af t bt bill af ig Billt til ovtå a Sæt ky i ka, hvi øk t bill Skiv i -maila, hvi øk billt om bilag til -mail (å få t htigt) Skiftligt amtykk Hvi ha bg fo at få t kiftligt amtykk, ka bg fomla, vit ovtå Fomla vil bliv lagt på mlmomåt af wwwofa-fotoklbk, hvo ka ht i Wo-fomat, iætt it av og pit, å alti ha t pa kmpla ligg i i fototak, å få bg fo m 21

22 hvi tillig / pågæl po ikk fotogaft i itatio, ka vik kæk fo m Slv om t bill af po optagt lovligt på t fit tilgægligt t, å kæv po kiftlig amtykk, hvi billt kal vi på Itttt Hvi t bill kal optag lovligt på t ikk fit tilgægligt t, kæv t po/mol amtykk Dtt amtykk ka i picippt væ tilti, hvi billt kal offtliggø aalogt, m hvi billt kal offtliggø på Itttt, å kæv gl t tykkligt kiftligt amtykk Rgl ogå ammfattt i kmat t på i 20 /bjm Kil Til abjl af atikl byttt følg kil 1 Atikl Rgittily på http//bithchmitpomk/ gittilyhtm 2 Atikl Fotogafig og bill på http//wwwcfjk/cfj/ lovbaf - Vælg mpktt Typik pøgmål/fotogafig og bill 3 Dak Joalitfob pjc Fotogafig og pivatlivt f, mat 1999 Dikiooplæg Dt øvt bill til høj optagt t fit tilgægligt t Po ha ikk givt tillal til optagl E lovligt at big tt bill h i blat ll vi t på tillig? E lovligt at offtliggø t på Itttt? P lo a C to A Dt t bill optagt på t ikk fit tilgægligt t Po ha givt mtlig amtykk E lovligt at big tt bill h i blat ll vi t på tillig? E lovligt at offtliggø t på Itttt? 22 o g la G ó l a H to A

23 Dltag i Th Gol Th Gol Damak tøt itatioal fotoalo m Fi Ha fa Nætv om gik bagma Salo mæk ig bla v at t 5-tjt katalog Vi vil g opfo OFA mlmm til at ltag fo at gø ig faig m ltagl i itatioal alo Dfo aml vi bill til amlt klbfol 2710 OFA btal fol, m ltaggbyt btal af ltag aft Pi ligg mllm 80 og 205 k afhægig af hvo mag af 6 katgoi ma ltag i A Moochom papibill B Fav papibill C Fav ia D Avatga (Ig ia) E Potfolio (Ig ia) F Nat ia Bill kal mæk og tyfom fyl ( wwwth-golk) D alti pæ ltagl på Th Gol, atligt ok m pæ ovvægt af ak fotogaf D atag bill till i Nætv, Hig, Halv og Aalbog i løbt af

24 Vlkomm i OFA Jg h Sv Aag Klv, og jg fohvæ aaø Jg bgyt at fotogaf, a boxkamat blv opft Dt va fikatt ka m li, t hl til at kigg i, å ma k motivt og lø Ikk å mgt pjat, og ltatt va ogå ft Sit i halvfj mlt jg mig i i OFA Jg va ikk mlm i å lag ti, fo va ikk igtig gag i gag Jg mlt mig fo i i a fotoklb i O, og ha jg væt mlm af, itil jg fo ca 3½ å i mått topp på g af mi ht ygom Da jg blv al h føt på åt, fik jg lyt til at komm i fotoklb ig, og jg va ikk i tvivl om, at t kll væ OFA Dt ok af klbb, hvo t M t va ogt af t chok, a jg kom i klbb føt gag Jg ha alti fotogaft m t aalogt kama, og å va ak om billtøl i pixl, billfomat om jpg og mag a o, om va t volapyk D viklig kt mgt på igital fot i 3½ å, jg ha væt væk Nå, t jo ikk k tkik, gø t bill, m t alligvl ok m, at jg må hav åa t igitalt kama Dt ogt mm t gaml møkkamm, m jg lipp ikk mi gaml pjlflkkama Hva jg ha bgt fotogafit til Jg ka got li at kpimt m mi bill, Dt ha givt mag pæ tim Tykkt på lill kap, på kamat, t mit v t bill Mit abj m ammkopiig af bill tat v t tilfæl Jg hav købt t yt kama, m t vit ig, at va fjl v kamat Dt i film Da jg fik fmkalt føt film, va t bill, om jg yt igtig got om, m va yb i i Jg vit, at hvi jg kom i klbb m tt, å vill i væ t t ma å i billt Jg mått fo fi på ogt, k kjl i at foig billt Jg kopi billt m t tykk møbøpapi ov Jg opå bå at kjl i og tilfø billt y tkt Dt ha væt atagt fl t Billt titl Dg og fgl Jg va gag på bøg ho glamt, hvo jg å mapp m må pøv af ågla Jg pgt ham, om jg k køb, m t t m, at jg fik Dft bgyt jg at lav åglabill Jg ammkopi t ia m t tyk- 24

25 k ågla og affotogaf t i foat, a i fo af bælg Dt ha givt mag pæ bill Ifaø bill jg ogå mgt facit af Dt giv ogl al pæ bill Håkolo bill ha jg ogå bgt mag tim på I tat bgt jg k Dylo-fav, om ma ka køb i må kapl til favig af tøj S t blvt pplt m a typ fav Mgt af t, om jg ha bgt tim på i møkkammt, ka i ag gø m t klik på kap Tkt og foto Sv Aag Klv Dg og fgl (amkopi) Wil Ho (åglabill) 25

26 ikliv jg t fo og blv to Vlkomm i OFA Mit av Sø P bo i O amm m L og vo lill y ø Jg abj ho Ib A Iti A/S i Lagkov Mi fotogafik kai tat, a jg i kofimatiogav fik t kama af mækt Yahica, m jg yt, t va lit bvæligt, at jg lv kll itill afta til motivt Så lokkt af atofok og Foto Ol algtal bytt jg mig til t poit-a-hoot kama m zoom (t bytt jg oft ha fott) Imilti blv tt tjålt film m bill fa ivil af Stobæltbo (Jg gik hl vj ov!) D gik ogl å, hvo jg ikk hav mit gt kama, m t gik ogå fit m L Haimx poit-a-hoot kama m fat bævi på 33 mm Og t va ikkt ogå gåt, hvi ikk lig t va fo fit til USA Vi bo ho L øt i Chalto, Soth Caolia va køt t til Mmphi, T (ca 12 tim køl), hvo vi lvfølglig å fokllig tig, fx S Stio og Gacla Vi tog l bill i løbt af ag, ll tt a vi va åt til bill- vi 40 m amm film vi ig om lig at tjkk om film va at igtigt i - Dt va ikk! Dt va é jg å fm til, at jg hll mått ivt i t kama ig Så ft at hav tt makt gigt - bla wwwphotot og wwwbobatkicom - købt jg t aalogt SLR af mækt Cao At t blv aalogt kyl, at jg y, t ml y, å ma bg igital tkik Billt kal væ igtigt fa tat Ikk ogt m at i og o m compt bagft D to jg ikk, at mi gaml compt vill k kla opgav Jg tag mt favbill, m a jg ha ovtagt J Goth møkkamm, vil jg ok - på t tipkt - bgy at lav mi g ot/hvi-bill Foi k t væ to hjælp, hvi k bliv tmig fo klbaft, hvo klbb kpt k ø af vi om, hvoa ma bæ ig a i t taitiolt møkkamm Jg ha gtlig ikk og yligmotiv, m jg hol mgt af at- og lakabbill -og makofotogafig Joh Shaw ha kvt ogl go bøg om i m, og ftom jg fæ l i at i fobil m a hobby (apt), ha jg ig ljligh til at ky lø Dov ha jg ogå L blomthav, om jg øv mig flit- 26

27 Jo, og tigt på Jg hol ogå mgt af potætt - hlt å atlig om mligt Dt ogå blvt til ogl klt fotoopgav åom byllp, baåb og følag å jg ogå, m ll mi fivilligt, blvt famili hoffotogaf Hvofo jg mlt mig i i OFA? t va J Goth, om pgt, om ikk t va ogt fo mig Jg fik klt pøvaft og yt t va t pæ Klbb ha t pæ og vait pogam, å jg ha ikk fott Tkt og foto Sø P Mo Lagø 27

28 Vlkomm i OFA Tkt og foto Pb Ha Jg tat all i 1956 m at fotogaf Mit føt kama va t Robot Sta, og kot ft købt jg t Hap fotølappaat Jg 67 å, å t blvt til l å i fotogafit tjt 49 å gåt, m t kal og tilføj, at jg i i mllm ha holt pa på op til fl å a gag D føt pa holt jg all kap to å ft, at Robot Sta blv akafft Jg olgt alt mit ty, å militætjt k bliv afviklt og tat på mit ægtkab k bgy M ægtkabt flgt ogå ogl bø, og fo at fovig m købt jg t Topco R2, og å va jg i gag ig Fotogafig tåt i bagg, a mi bø blv å gaml, at bgyt at pill fobol Jg blv å gagt, at jg lv ltog om olboy pill A å tabt jg it fo fobol og goptog fotogafig Jg bytt mi Topco R2 m t Topco RE Sp amt fi objktiv, mlig 25mm, 50mm, 135mm og 200mm amt iv ty Mit æt ikøb gjo jg, a jg bytt alt mit Topco ty m t Ptax ME Gak kot ft bytt jg ig D gag til t Ptax Sp, og att mgt kot ft til t Ptax Sp A Føt a hav jg t appaat, om k lv op til Topco RE Sp Til Ptax købt jg ogå l ty bla 15mm, 24mm, 50mm, 85mm og 300mm amt Ptax blitz N gik t hvk væ ll b, at jg bgyt at pill kak i to til, og å olgt jg mit Ptax ty, m t htigt gik t op fo mig, at jg ikk k væ t fotogafiappaat, og å købt jg t Cotax RTS II, og lig ft akaff jg ogå t Cotax RX og t Cotax AX Di kama jg ha I 1999 fik jg til opgav at fotogaf all væigh på Fy og omligg ø fo pofiol fotogaf H ogl kmpl fa tt abj Møllmt Gifho 28

29 Si ha jg ikk vigtt fotogafig H på t it jg blvt igital fotogaf og bg bla Niko D1x Jg fotogaf bt og ha abjt bå m ot/hvi, ia og favpapi All mi bill fmkalt jg lv Dt gø jg taig, ba i t igital møkkamm Jg mlt mig i i OFA fo at få y foig og ipiatio Dt y jg lykk Samtiig m, at jg oit mig om foto gm iv bla, klbb t t, hvo jg få pplt mi vi Uit af hall Hgå på Lagla 1800-tal tabla Jbamt, O 29

30 Ga, gj & bøg - yt fa fotov omkig o Dll fotætt Kamp mllm gigat Niko og Cao, tot t ha at ig på makt fo igital pjlflkkama, fotætt m fomikt tyk - og i all pigmt St Cao på ba m mipofiol mol, EOS 5 D Blat pcifikatio ka æv Fll fam o (24 x 36 mm), 12,8 mgapixl, pofiol oi ctio oftwa, 0,2 k tat p ti Og mgt, mgt m Fovtt pi omkig k Ilfo t Eglk Ilfo ka ha itagt pla på taigt vok lit ov gaml fima i fotov, om kokv af igital voltio øgt i væ økoomik vakligh E aftal m kito kll væ på pla, og igpla at i væk Ilfo kotol af Hama Tchologi, opkalt ft glægg af Ilfo, Albt Hama Fokomåt fmov bliv t, Ilfo gø bt Klaik ot/hvi film og pitpapi Mobil haik Små mobil haik m to kapacitt vi fm i takt m, at bhovt fo lagig af igital billfil o locatio tig Laci og Epo på ba m y, bgvlig moll Epo m Photo PC 2000 på 40 GB m kæm til ca 4000 k Laci mobil haiv få om bå 40 og 80 gigabyt moll til pi mllm 1000 og 1400 k Pixlkapløb i pofioll v Ogå i pofioll v fl k på pixlkapløbt Pha O på ba m i P 45 igital back, pa til flt pofioll mllmfomat kama om fx Halbla, Mamiya, Cotax, Rolliflx 34 mgapixl og filtøl på 117 MB Pi vil givt hav 6 cif foa kommat, å t må kæv, at ma pofiol og ha k m bhov fo mgt to pit, fø ivtig ka fova Photo PC 2000 Og lill polig ot Hvo jligt t m alt t ikam, å må vi alig glmm, at t i it, hva vi gø m t gj, vi gag ha, og ikk hvo yt t, hva t ha kott, ll om film ll pixl i ka, tæll D ka lav fmag bill m thvt kama Så kit ko, kom og lyt, bg i øj, it gj og i viio til at fag t! Go foøjl Kå Slvj 30

31 Mt fo Fotokt Zoa Cal Kyz 3 ptmb - 6 ovmb Spoo Støt m - tøtt o m pæmi til vo kokc I i i Zoa giv Magmfotogaf Cal Kyz t ævaligt bill af ibiik faglj - ti Glag-lj Ha vi o tilyla vlv bo og abjfællkab, pæt ig i til m vtlig v folytlpak Cal Ky abj ikk m icat fotogafi Nå ci, pill ig på ha fotogafi, alligvl fokomm kot, t foi Ky m to kløgt vi o vikligh, om fæglitittio m tolth pæt ham fo - vikligh, om givtvi ligg lagt fa agligag i tøtl af got 130 abjlj, om taig fi i omåt omkig Kaojak, Sibii Cal Ky bill fotæll i høj ga m t, faktik ifag af ha li Dt, om om bill hol ogt kjlt Dt fmag tillig, om vamt ka abfal Fotogaf hjmmi wwwcalkyzcom Gø ga i Rogåctt Nyh FotoMagait fi ogå på Vtga O C (Tilig JapaPhoto) Rogåctt - Tapctt Vtga, O City Albaiga 17 - O Vi ig tak til Wb-Hotl Damak fo hotig af OFA hjmmi på wwwofa-fotoklbk Vtga O

32 Raktø ha ot wwwofa-fotoklbk Kotakt o Foma Pol Chitia J Eghavvj 30 O M Tlf Ka Elig C Hollma Hlvj A Tlf itz a M J p to o F Næt mm af OFA-blat fovt at komm i jaa må 2006 Stof til tt mm kal væ aktø Bia Jag Maitz i hæ t 1 cmb OFA-blat mlmm bla Hvi ha lyt til lv at kiv atikl - ll ba vil folå, at t ll at m bliv tagt op i blat, å kotakt mig på t klbmø ll på tlfo ll via -mail 32 Sktæ Kå Slvj Colbjøvj O C Tlf Billktæ Halló Glago Møllgy Søø Tlf Btylmlm Gt Gøholt Cal-Skiøtvj O SØ Tlf Raktø Bia Jag Maitz Nokovvj Rig Tlf O Fotogafik Amatøklb Stiftt jaa 1900 Tillttt Slkabt fo Dak Fotogafi (SDF) og FIAP Klblokal A Rigvj 2, kl, O Igag i gavl D klbaft hv toag kl 1900 i hhol til pogammt ( i 16-17) Kotigt 150 k p kvatal Ug 25 å btal k halvt kotigt 75 k p kvatal Kotigtt ækk ogå mlmkab af SDF og abomt på blat Dak Fotogafi m m o k O t, h å R l a t ic p o K k y T

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

Så er der fest i Det lille Elevråd

Så er der fest i Det lille Elevråd Hovå kol o kolfitioi Apil 2011 Elv fa Søvi bøt y kol Oa. 9. at va Søvi 6. kla på bø i Hovå. D ko kl. 9.00. Vi tat at bliv lt op i 4 upp 20 lv på hvt hol, 5 fa 6.a, 5 fa 6.b, 5 fa 6.c o 5 fa Søvi 6.kla.

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Familiebogen. Vores hverdag. type 2-diabetes. med

Familiebogen. Vores hverdag. type 2-diabetes. med Familibo Vo hva m typ 2-iabt Mo Fa FAMILIEBOGEN "Vo hva m typ 2-iabt" Uivlå: 2016 1. uav, 1. opla Oplæ, viula, uvikli o uivl Sto Diabt Ct Diabtfoi Rio Hovta Rio Syamak Tat Stoøt Okl Lillbo Kocptuvikli

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

P a p i r g u d e r n e

P a p i r g u d e r n e L s stt f: A m S 1 Jg å hlvvjs ov skolgå fø t gik op fo mig t jg stig hv mi skoltøfl på. Dt ikk løg. Jg v øt til t v om og lsk hl vj tilbg til gk. Mi klsskmmts tykt ltt flgt mig ms jg møst l tøfflvæigh

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Storstrøm Bridge project

Storstrøm Bridge project Sampl dawigs fo th tchical dialogu fo th Stostøm Bidg poct 93200 Stostøm Bidg Sptmb 2014 Rvisio 1 a d Sigatu: v l bøl Bakk Fæ gga a dsv GULDBORGSUND Stømm poduktiosskol 29 8 Gåbs Masdø Kalv G åb s Vodigbog

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader DS-håDbog 1:9 1 udgv Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl DS-håbog 1 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

STATIONS MODERNI- SERINGER

STATIONS MODERNI- SERINGER T- 2015-16 TRU. 372 Offi STTIOS MOERI- SERIER PLER FOR 2017-2019 I EOL TIL KOTRKT MELLEM TRSPORT- O BYISMIISTERIET O SB OM TRFIK UFRT SOM OFFETLI SERICE I PERIOE 2015-2024 1 Rih: R i hi SB h f i i i i

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING AF MARIE PROKOPEK MARIE PROKOPEK

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING AF MARIE PROKOPEK MARIE PROKOPEK GRFIK OG ILLEEHNLING F MRIE PROKOPEK MRIE PROKOPEK O p g av o g E l m t r HV GIK OPGVEN U PÅ? HV GIK OPGVEN U PÅ? VLGTE PROGRMMER Jg skull lav t oplæg på sig af plakat og t postkort til kokur- Jg lav t

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber MODE So opo f H ooo 2010 M A G A Z I N E #2 KARLA SUPERMODEL K j på b A RLA OG JON AS H pv bofp 25 MARTS 2010 WWWKARLA-UNIVERSDK 1 I K o Jo K på y Jo v of, K v K p o å på, K o bv v Jo på bj B bv y, fo

Læs mere

Kerneprocesser barseldagpenge

Kerneprocesser barseldagpenge pc lp lp håt øi 4.1 Mt l P 4.1.1 hl l P 4.1.2 fø l P 4.1.3 øi tll ppl Opli 4.1.2.1 lp ftt Rfi 4.2 iitti i lp Håt lø æi 4.5 Mt hl æi til l P 4.5.1 fø æi til l P 4.5.2 tll æi Opli 4511 4.5.1.1 *ø på lt fil

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

ÅRSBERETNING FONDE OG LEGATER HØREFORENINGEN

ÅRSBERETNING FONDE OG LEGATER HØREFORENINGEN ÅRSBERETNING HØREFORENINGEN Fællfo: Fotiguvalgt Bvilgt i alt 45000 k i lgat i 2011 Igbog og Eaul J Milgat til Vikablig Fokig: Fotiguvalgt Høfoig foil lgatpotio til fokig Bvilgt i alt 137000 k i lgat i

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

holstebro Åbningstider Svensk Bingo

holstebro Åbningstider Svensk Bingo holstbo Åbigsti Svsk Bigo Maag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Tisag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Osag: 10.30-14.30* & 18.30-21.45* Tosag: 11.00-14.00* & 18.30-21.30* Fag: 10.30-14.30* & 18.30-21.30* Løag:

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt tæ motivatio og ivsfas KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig Foæd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR DE KOMMER TIL HÅNDBOLD? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Mød 10 min. før prøven begynder, pc-brugere dog ca. 30 min. før. Pladsoversigter og læs pc-instruks og generel instruks følger! Version 180515 Dato Hold og elevtal

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER.

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER. Mtofoøb d kub gudmodu F Kd: Isttut fo fmtdsfoskg Fod F MOTIVATION OG LIVSFASER M t Æd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, DE GERNE T LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? MENTORFORLØB I DIN TRÆNER ER NÆSTE SKRIDT?

Læs mere

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Vi skal være mere åbne om stress

Vi skal være mere åbne om stress UdVst Mats 2010 N. 01 3 UdVst Jui 2010 N. 02 Vi skal væ m åb om stss Læs Gitt Mølls histoi sid 10 Mdicisk Afdlig vil abjd smat Læs hvoda på sid 6 HMU om Gødstup: Vi må vid Læs potag fa åts HMU-døg, hvo

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

RED BARNET NR. 5 DECEMBER 2011. Det nytter at give - vi fortæller historierne

RED BARNET NR. 5 DECEMBER 2011. Det nytter at give - vi fortæller historierne RED BARNET NR. 5 DECEMBER 2011 D y a giv - vi æll hioi A giv gav - Ma il g hl kopp å a ka a hjælp. O ko fa Mahila o å o lig væ u a løb oioløb il l R Ba abj. Hu f g uag løb å lag a fø æ fal af. M va hl

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere