Odense Fotografiske Amatørklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Fotografiske Amatørklub"

Transkript

1 O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005

2 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg lagt væk fa hvaglivt, og t fit i ammhæg Spæ bill m ma af oplvl og bkab M hvo bill, om bkiv hvag gå hvag, vil ogl måk ig Fohåbtlig hvag ikk gå, fo gø to alt t mt af vo liv Fi vi bill af hvag i avi? Ikk å tit H t atio og yhvæi, om btmm Bill, jg tæk på, bkiv bill Bill, om bkiv tig, vi fotag o i hvag, bill, om hitoik vil væ gla fo om 50 ll 100 å Nomalt kal bgivh til, to ll lill, fø vi fi kamat fm og tag t bill E jov itatio, ogt al - å vi kla bag li S vi bill fa fotogafit baom, få vi t ityk, at ma va b til at okmt hvag Gak vit vi oft optill bill, m t kyl bla ati tkik m lag lkkti og to kama, om ikk va vlg til aphot Hvo vil jg h m tt? Skal vi til at tag klig foto af hvag? Nj, åa ikk mt, m fo ka ma jo got tæk ov, om vo bill afpjl ti, vi lv i Dt ha alig væt mm og billig at tag bill, å hvofo tag vi å ikk lit fl bill af hvag - og å bhøv hvagbill vl hll ikk væ klig D ka agt ky m got ly, pæ optagvikl og go tkik føl Vi ha oft væt v at motiv i vo g hvag M vi på j i fmm klt, vi motiv ovalt, motiv om lokal æpp Måk kll vi lit m på vo g hvag - åa lit på afta Billt på foi Jøg Jøg ato til billt på foi Billt fik apla i 3 af klbkokc i katgoi favpapi Pol Ch J 2

3 Klbkokc 3 Billktæ btig af Halló Glago At fjl mkligt, m t føl gommligt På må ha vo abo i Svig t måk; fa m opogt kommt M mi føll va lagt fa høj lftlag, a jg fat af, at jg it gag hav givt foma poit fo ha mookom bill til a po Mtlig kylig ha ha fåt, m h komm kiftlig gav til ham og all a, om ag vø Kot agt, Jp lv hlt op til fovtig Ha fmtæ va bhaglig, mlig kla og aglig, og all bill fik kotktiv kitik, ogå højt plac I tat tg ha i big ov t høj kvalittiva, vo bill hav Dt fmgik ogå af ha o, at ha lag vægt på oplvlvæi i billt; at fo mag tkik ffkt k fohi ham i at komm bagv billfla, om ha kalt t Hvi ffkt kll vik, mått væ ammhæg mllm fom og ihol Tj i klbkokc blv afviklt 29 ptmb Domm Jp No kom kø fa it hjm på Mol fo at tilmål o, alti hg ft i og o, igtig poit og pa kommta Jp påpg ogå t bvælig i at bømm bill, hvo mt fit og fokllig g pæg bill Dtt hø vi mag gag fa omm, m åa vilkå, og billbømml i vilkå bliv t mlig kt Papi ha Jp ogå i o ha at okmtafotogaf fa Uivity of Licolhi a Hmbi, ha ha vit på fl glk ivitt i fotogafi og mi, og ha ha tillt bill ov t mt af Egla Jp ha motagt fl pi fo it fotogafik abj, m h i Damak ha ha valgt at abj m fotogafit om bijob, og klbb kotakt til ham opto i påk, a ha holt fototillig m /hbill fa Mol i it lill galli på hjmma i Vi Domm valgt at l t kta iplom, og t tilfalt Kå Slvj fo fmag tkik abj i ha it bill All, om ha oplvt Kå flott bill, ka væ ig m omm Tillykk m pæmi og iplom til all aft vi Lij i t aml ltat bgy at tg ig D foa ikk tillig i topp, og t bliv væt at tø Sø og Kå fa to i fj og it omgag Dt aml ltat ka i tabll på i 6 og 8 3

4 Aft vi i mookom blv Sø Ol m t af i flott ball i platik -bill Halló Glago kaibal kom i på apla, og på tjpla kom Hik R Kit gaml bil (t æt i) l O ø S to A la p 1 m o k o o M 4 o g la G ó l a H to A la p 2 m o k o o M

5 o g la G ó l a H to A la p 1 i p a p v a F I favpapi fik Gavi kvi m tygj føtpæmi Ato Halló Glago t i K R ik H to A la p 3 m o k o o M Jøg Jøg ato til billt på apla i favpapi Ha foto py foi af blat NJ Valti kom i om t Valti foto ggivt på i 17 5

6 t i K R ik H to A la p 1 i a D Diakatgoi blv i 3 vt af Hik R foa Halló Glago på apla og m Pol Ch J om mm t All vibill, om opå føt, a ll tjpla, ka på OFA hjmmi på a wwwofa-fotoklbk Dia Samlt Kå Slvj Pol Ch J Halló Glago Hik R Kit J Bag Doth Havmøll Elig C Hollma La Møll Hii M A Ego Aatp

7 7 D i a 2 p la A to H a l ó G la g o D i a 2 p la A to P o l C h J

8 1 R 2 R 3 R Samlt Mookom Sø Ol Hik R Kit Calo P Pol Ch J Bia Jag Maitz Jøg Jøg Elig C Hollma Halló Glago J Bag La Møll Eik Chit Ego Aatp Jøg Bog J Ol Ma Hii M A Sø P Pb H Ha Mia Svo Ram Li 5 5 Cla Coa 5 5 Favpapi Kå Slvj NJValti Elig C Hollma Jøg Jøg J Bag La Møll Calo P Halló Glago Bia Jag Maitz J Goth Pb Ha Ebb Roahl Jøg Bog Pol Ch J Eik Chit Ol Ma Cla Coa Kth Ha Hik R Kit Hii M A Ja Labog Ego Aatp Bia J Mia Svo 7 7 Cat Lai 6 6 Sø P 6 6 8

9 Mi kommta Af Calo P Aag fotogafi E af mt bøgt klbaft ok ommgmgag v klbkokc, og i aft alig, fo omm billy hligvi foklligt Vo it omm Jp No va æl komptt og mgt iø, å opgav vo aktø hav at mig på - at fi t foto, om ft mi mig kll bømm al - va ikk m, a jg va mgt ig m omm M va t bill, om jg ha lyt til at giv t pa o m på vj Dt Jøg Jøg Tigg - ll hva ha Domm va i på, at tt foto mått væ aagt, og å t ogl, m, at t ikk t igtigt fotogafi, lv om t aag fotogafi ok t mt avt fotogafi Fo mig t ot om t fotogafi aagt ll alim, blot fotogaf ikk giv t fo at ét, t Mit billy oplvl, jg få v at t foto D kal hlt væ ogt at tæk ov ll oplv Dt t tkik ikk ot, m t ikk ogt, jg t mgt på, hvi billt giv mig go oplvl Og hvi fotogafit v at gå ov i kt, å kaph og tkik ot Dt jo ikk kokc i, hvilk bill optagt m t yt kama ll bt optik g ø J g ø J to A 9

10 Gbg i OFA Af Sø Ol Slvfølglig gå vi i fo gbg i OFA Vi ha alig væt politik kokt i OFA Dt ka okmt hlt tilbag til åht bgyl i OFA aal (om v lvy ka i klbkabt i fotokopi) Fx ægt kvi optagl i klbb, fo hva kll ma m ifiø væ, ikk gag hav tmmt (at å fik t i 1915 æ og ikk ti gæv OFAgaf opfattl) Og fm til vo ag hvo blækbill blvt politik kokt og fo atligt ha itagt pla foa kmikæv bill M altå gbg Vi ha å ft å gbgt m til toag aktivitt, og i i mllm m foyl D klt mlmm ha gbgt tma Slv måkag til kaff gbg K ha vi pøvt at bgæ gbgt mht bill i klbkokc Og tak fo t! M 159 kll vi giv billmæigt tyk fo gbg Og t jo tak væ Ikk to mi kom 26 folag i Hovpat vit gbgmatial, m ikk hva kll ll k gbg til Mt va t mtal, fa kimkammtal til baha M ogå plat, papi, gavt, gabtok og møbl Så kom ogå m kotktiv ié E cykl lavt af l fa a cykl, kott å igt, at ié om åa cykl i hvt fal ikk va gbg Og hva t hjm bokalpa? Løig kl og billig Køb å ai, pi ll kaé iholt, m la koativt og fktiolt tå på pibot, å v, hvo kal gø af i tpo, tygggmmi ll a iby tig Ell gm i baom klapvog, tæk alti t m, å ha alti t æ v hå, i hvt fal hvi ha timmt it BMI Apla tilfalt Hallò m voltio gbgié fo o fotoamatø Vo bill hob ig jo op Køb ig h og byg å t hh til af i bill Føtpla Næpp gaml Thoma L poppt, fø y Thoma L popp op i klbb Og opfø ig på amm komtmæig må Stom i på føtpla v føt aflvig M t bill vil bolig lat politik Løig på t tag føltal Løig på ælby D vil tom to gatio fm, om ka poc og tj fom til æl og golfba Simplt og billigt Billmæigt kogt til t koom, mkt hægt til tø og møig på bavælvak Så klt, å to kokv 10

11 11

12 Tjpla gik til Pb bill Æbl i olmo bækk E at mot, Céza væig Og hva mm Nå æbl pit ætt ma ig på bækkt, hvov tofft livcykl ikk vol fo mgt bvæ Ato Rltat Elig C Hollma 13,57 11,50 11,60 36,67 Halló Glago 12,21 11,06 12,13 35,40 J Goth 10,50 11,06 10,93 32,49 Nil Jøg Valti 11,36 8,81 11,67 31,84 Pb H Ha 7,00 11,00 12,00 30,00 Pol Ch J 9,71 10,38 9,60 29,69 Bia Jag Maitz 10,79 10,75 7,33 28,87 Eik Chit 9,00 10,69 8,87 28,56 Sø Ol 10,21 8,63 8,07 26,91 La Møll 11,00 4,19 9,67 24,86 Gt Gøholt 6,14 6,38 7,27 19,79 Calo P 8,57 10,44 19,01 J Bag 7,14 6,50 13,64 Thoma Liow 12,33 12,33 Ebb Roahl 9,80 9,80 Sv Aag Klv 9,20 9,20 Ja Labog 6,87 6,87 12

13 t t hvo 11 OFA-gaf på Æø Tkt og foto af Eik Egl E vilig 3 ptmb-mog i Fåbog Flokk på mol ktt ig i i, pj ft fæg Måg kigg m, ikk t kat hø fa m Vat ligg blakt å lagt øjt ækk, pjl to kiv i hoiot S, hvilk mogt, ol ø og Lit ft komm kibt til y Dt ha tavlt, hatigt b t i mo fægljt Sat t i, makitøj og oppik maltøm lå mo bolvækt og foty mogiyll At ka æ t! E t ft i vi bækt omkig kaff t hll ikk å åligt Og å m ba til Elig htig til at btill, og få m m t amm Dt tg til vllykkt ag E go tim b Æø ig fo vo blikk t mkt Gø og foig j ø ig af havt og by o vlkomm Vi ha hl ag fo o, fovtig glæ få mil fm All motiv vi kal ht i Føt a vi kø gm lakabt, gå t op fo o, hvo mk ø Små hygglig laby m vlholt h fjæl ig i ly af gø bakk om t potkot M vi jo ikk kommt fo at fotogaf potkot Så hva? Vi kø lit omkig væt ba åa lig Si og filoof t på Uigt fa Syhøj 13

14 alt bæk, m vi åb Ol køltak M lit ft lit komm vi i gag Omkig t fy (i Skjolæ) bgy at k ogt, og føt motiv tg på chip og film Vitø Møll, Syhøj, Søbygå, Vop Klit; vi vælg i at og lakab Dt va igtig got, vi kom af t Og vjt hlt toligt viligt, ikk vi ø ig Vam myg ig om o, lft å blø om t kætg på ki, og alligvl å kla om t oft i t tilig ftå Matal motiv æ ig Fa yigt må bahytt på Æøhal til æv, kmm tæ og gaml h i i by Hav bøg ogå og bolvæk, måg, bå, t mtaly fovig Eik bøg kttillig, folk ig i akval og må op m pæ l Dé blv t æt kama vit kbbt t tykk i fmti M å ka ha læ t! Vi ovhø ovklig mllm to lokal fik tovli kaofotogaf kll væ kommt til by Ham må vi All gå i agiv tig Foa t kib på big topp vi imilti af t ævaligt y Mit på køba, komplt tabt fo omv og æt kjlt hvi gvat, fi vi t pøgllig væ Dt mgt mytik hva mo t lav h v højly ag? D tovli kaofotogaf, om fik måk taig akk om på Matal hav på Æø 14

15 altå ikk og Nå!, t ba vo g Kå, på må ha kabt fo på Matal hav Ha i gag m it lk 4 x 5 kama ia på 4 x 5 tomm Dt va gaatt til fl millia pixl! Nå, vi bliv hligvi føt milig, å vi ltatt i klbb Pha, al fotogafig giv apptit Hvo mo vi ka pi? Hligvi Elig lokalkt, og at fi vi lill, litig café, om kll væ kt fo i go vic Htigt få amm Elig afgivt i btillig, m vi a giv o go ti M fthå få all btilt, og ft m ti få all a ogå ma Dt vil ig Elig Ha vt og vt Slt ha til, m vi gml, fo va ikk ogt til ham Føt a it fæig, få ha i æggkag v Sit på ag fotogaf vi i og omkig Æø bømt ta Æøkøbig Mag go motiv, måk iæ i talj H vi om foti m lativt vlblå bbo, fa gag jmæ jl vhav ty og kaff vlta til by Nogl jlig tim gå m fotogafig i ga og på hav, i vi v iti gå ombo på fæg til Svbog Mætt på oplvl fal vi tgt omkig bot, m Elig om føt btill Og ja gæt k hvm att hlig Føt a vi a æt fæig m at pi, komm tj m Elig ma V tovt i Æøkøbig Et kligt mllmpil på Søbygå Ol må t i gabtokk Lågt på køltak hav at ig fat, påto ha M bøl La tæ i kaakt, og ha altmoich, pæagogik kab ætt htigt tig på pla Nj, ma kal ikk tøt på Æø 15

16 Pogam 610 Cyaotypi Stff fa Øtfy Fotoklb fotæll om fototkikk cyaotypi og vi billkmpl hpå (Pol Ch) 1310 Aflvig 4 D aflv til klbkokc 4 og altafgø D må aflv 3 bill i hv af katgoi ot/hvi, favpapi og ia Domm fa Ri Tobich og R Nøag fa Dak Nikoklb (Halló) 2010 Aftfotot Vi mø v O Kocth kl 1900 til aftfotogafig Mbig kama og tativ (Kå) 2710 E ig m omm? Halló og Eik Egl mbig hv 10 bill, vi ikk ha t fø i klbb D bømm/kommt hia bill på kift, og ft hvt pa bømt bill iag mlmm m y på bill og bømml D v lagt op til, at vi ka tykk o om billbømml glt, og at vi ogå få ti til at foyb o i bill iv Vi iaml ogå bill til fæll fol til Th Gol S omtal på i 23 h i blat (Gt) 311 PhotoShop wokhop Wokhopp vil fotivi j ig om glægg fktio i PhotoShop Vi mø v O Tkik Gymaim (HTX), Mkbjgvj 130 kl 1900 Byt igag v baktba Bi tilmlig til åt fotobog, om aml 2411 (Elig) 1011 Tmakokc Dtt kvatal tma Egi D må aflv fl bill, m k t bt plac tæll m i aml kokc Bømml fotag vi lv All giv poit til all bill tag g væk (Elig) 1211 OFA till på Akiv ag Vi till bill fa foåt t til Stlø og i Skt Klmkol ala løag 12 ovmb kl Næm ifomatio om iamlig og ophægig af bill i klbb (Elig og Pol Ch) 1711 Rltat 4 Domm fa Dak Nikoklb gmgå bømml af klbkokc 4 og afltt D pæmi fo bt bill Sit fit fo tilmlig til klbft (Halló) Fæll Fyk Utillig i Rvig Soggå v Ktmi Åb løag 10-16, øag Fi té (wwwfyfotok) Dommgmgag øag fa kl Fotobog Hv ltag mbig ca 20 kopi af t bill fa 2005 Kopi lav i 13x18 cm, tvæfomat ft 16

17 4 kvatal 2005 b i t å k b t il B ti l a V J N to A la p 3 i p a p v a F æm aviig Bå ot/hvi og favbill ka aflv Vi aml ilv bill til bøg, og hv ltag få flot fotobog m bt OFA bill fa 2005 m hjm Et og hlt faviglig btigl fo at få t kmpla at ltag m t bill! Dt lig billatal fatlægg v bi tilmlig t 311 (Pol Ch) 2511 Klbft OFA mlmm m lag ivit til klbft kl 1830 på taat Moa Roa i Vitapptæ D ykå klbmt hyl, og ovækk malj Mkot ka på wwwmoaoak Tilmlig t 1711 (Pol Ch) 112 Jlafltig Vi afltt åt m glögg og æblkiv amt aktio ov bgt fotoatikl mv D ka ilv ffkt til aktio i hl ovmb må Som alti gå ovkt bkåt til klbka I aktio og i vi bgy at ft m æblkiv, aflvig til Åt bill 2005 D må k aflv ét bill, om fit ka væ ot/hvi, favpapi ll ia Domm fotogaf Mtt Joh (wwwmttjohk) (Pol Ch) 61 Åt bill Fotogaf Mtt Joh gmgå i bømml af åt bill 2005 D pæmi fo 3 bt bill (Halló) 17

18 ogå lv Mk i fok - jiik t Af Bia Jag Maitz Calo P atikl i it mm af OFA-blat j t itat pøgmål Hvo og hvoå må ma om amatøfotogaf fotogaf mk? I almiligh ha amatøfotogaf ikkt go fomml fo, hva må, og hva ikk må Dt i al fal jælt, at ma hø om, at po ha alagt ag mo amatøfotogaf fo lovlig fotogafig M kit faktik t pæci gl fo, hva vi må og hva vi ikk må, å vi tag bill - bå m og po Og go at k Rgl fal i to gpp D gl fo, hvo og hvoå t lovligt at optag t bill, og gl fo, hvo og hvoå t lovligt at offtliggø t bill Og fo at gø t igtig iviklt, å ka t væ lovligt at offtliggø t bill, lv om billt optagt lovligt Så væ go; h kot gøl Hvoå t bill lovligt optagt? I tafflov kl mllm om t t fit tilgægligt ll ikk fit tilgægligt På fit tilgæglig t t lovligt at tag bill af po, ophol ig på i fit tilgæglig t Dt ogå lovligt fo fotogaf, tå på t fit tilgægligt t, at fotogaf bygig og gta, bfi ig på ikk fit tilgæg- lig t, m ikk po, hvi i hovmotivt Skmat på æt i giv t htigt ovblik ov, hvilk omå jiik t fit tilgæglig, og hvilk ikk fit tilgæglig Bmæk, at offtlig tapotmil hø hjmm i gpp ikk fit tilgæglig, å vi ka ikk fit fotogaf i tog, b, fly ov Dt alti lovligt bttigt at fotogaf po, ophol ig på ikk fit tilgæglig t M hvi ma ka få po amtykk, t lovligt Dtt amtykk ka giv om t ja ll t OK-ik, og jiik t t a ok m t tilti amtykk, om opå, hvi po kla ov, at ha bliv fotogaft, og ha l mligh fo at pott, m la at gø t Dt imilti fotogaf, i givt fal kal k bvi, at ha ha fåt moll amtykk, å hvi fotogaf vil væ ikk i i ag, å bø ha iht t kiftligt amtykk fa po/moll Samtykk giv kotakt M é tig ja a tig t billlig tyk Hvi t bill af po kal væ got, kæv t om bkt æt alti, at kotakt mllm fotogaf og moll D kotakt opå ikk, hvi ma fotogaf po m 300mm tl på t fit tilgægligt t om t faktik tillat Sæt fo 35mm li på kamat, ak m moll og få t amtykk, fø ky 18

19 Fit tilgægligt Ikk fit tilgægligt Offtlig ga, pla, kov og pak Pivat vj, ti i pivat kov og taaal H, ljligh Hav x x x x Bil På åb ga På pivat omå Pivat vikomh Offtlig koto Hopital, fægl, kol og a itittio Jbavog, fly Salglokal i åbigti Pakigpla v fx pmak Sviclokal i åbigti, fx på t poth ll på t åh Aflåt lokal amt alglokal fo åbigti Bogmtkoto og lig, hvo fx kal væ aftal om p agag, amt viclokal fo åbigti x x (Kil Damak Joalitfob pjc Fotogafig og pivatlivt f ) Hvoå t lovligt at offtliggø t fotogafi? Hovgl atligvi, at t bill kal væ optagt lovligt, hvi t kal k offtliggø lovligt M lv om t bill optagt på t fit tilgægligt t, å t ikk øvigvi lovligt at offtliggø t fx bg t i it fotokokc i klbb, t til D Natioal, Th Gol, Fymtkabt ll big t i OFA-blat ll på OFA hjmmi Stafflov ik mlig fotogaf, it vkomm pivat fohol bkyttt mo bttigt ggivl, og lov bkytt mo vigivl af bill, om vi fotogaf omtæigh, åbbat ka folag agt offtligh Pivat fohol fx t familikæi, itim afæ, po politik tilhøfohol, po pivat tiigh og ygomitatio, om 19

20 ogå t ka væ lovligt at fotogaf, lv om cit pill ig på fit tilgæglig t, hvo t omalt lovligt at fotogaf po tillal Nå ma kal v, om t lovligt at fotogaf mk i vi itatio, bø ma ovvj, om po fivilligt ll fivilligt abagt i itatio D fx fokl på, om ma fivilligt ha valgt at motio øg på offtlig ta, ll om po fivilligt bliv ovfalt, bvim ll bliv påkøt på t fit tilgægligt t D øg ma på ta må ok tål at bliv fotogaft, m po, ligg lmlætt på offtlig vj, fomotlig vil få tt mhol i, at t lovligt at offtliggø t fotogafi af ham i itatio fx på tillig ll i t bla M offtliggøl af bill af po i aalog mi é ag, m offtliggøl af bill af po på Itttt hlt a ag, thi h gæl Poatalov Dt fmgå af Poatalov, at offtliggøl af polig ata på Itttt - h bill af po - kæv kiftlig tillal, og j t ig om bø 15 å, å ka t k k m tykkligt amtykk fa foæl Poatalov gæl gtlig potætt ll bill, vi ogt om / klt po Hvi tal om itatiobill ll mylbill m mag po, å kal ma ikk hav hv klt po tillal til at lægg billt på Itttt D ælig gl fo offtliggøl på Itttt hæg atligvi amm m, at offtliggøl h i picippt total offtliggøl til t pottilt fattligt tot pblikm Rgl kot Fo amatøfotogaf ka gl ammfatt kot Dt tillat at optag bill på fit tilgæglig t af po Hvi ma ophol ig på fit tilgæglig t, å må ma om bog accpt at bliv fotogaft Hvi t bill optagt lovligt på t fit tilgægligt t, må ma om bog accpt, at bill ka big i aalog mi, om fx avi og bla - og ma må tål, at billt ka bliv vit på offtlig foto- Fotogafig af po Optagt fit tilgægligt Optagt ikk fit tilgægligt Offtliggøl i aalog mi, ikl tillig Må offtliggø tillal - hvi billt ikk vik kæk Må offtliggø m tilti ll kiftligt amtykk Offtliggøl på Itttt Må k offtliggø m tykkligt kiftligt amtykk Må k offtliggø m tykkligt kiftligt amtykk 20

21 @ Fototillal Utg giv hm tillal til, at amatøfotogaf <kiv it av>, mlm af O Fotogafik Amatøklb, må fotogaf mig Jg ifotåt m, at optagl vil k bliv bgt af fotogaf til kokc og offtlig tillig amt til ggivl i tykt mi, fx foig bla Jg ifotåt m, at optagl ka vi på Itttt, fx på foig hjmmi wwwofa-fotoklbk Nav A Pot/By Tlf Dato Ukift (Foæl kift v bø 15 å) Jg ig g t kmpla af t bt bill af ig Billt til ovtå a Sæt ky i ka, hvi øk t bill Skiv i -maila, hvi øk billt om bilag til -mail (å få t htigt) Skiftligt amtykk Hvi ha bg fo at få t kiftligt amtykk, ka bg fomla, vit ovtå Fomla vil bliv lagt på mlmomåt af wwwofa-fotoklbk, hvo ka ht i Wo-fomat, iætt it av og pit, å alti ha t pa kmpla ligg i i fototak, å få bg fo m 21

22 hvi tillig / pågæl po ikk fotogaft i itatio, ka vik kæk fo m Slv om t bill af po optagt lovligt på t fit tilgægligt t, å kæv po kiftlig amtykk, hvi billt kal vi på Itttt Hvi t bill kal optag lovligt på t ikk fit tilgægligt t, kæv t po/mol amtykk Dtt amtykk ka i picippt væ tilti, hvi billt kal offtliggø aalogt, m hvi billt kal offtliggø på Itttt, å kæv gl t tykkligt kiftligt amtykk Rgl ogå ammfattt i kmat t på i 20 /bjm Kil Til abjl af atikl byttt følg kil 1 Atikl Rgittily på http//bithchmitpomk/ gittilyhtm 2 Atikl Fotogafig og bill på http//wwwcfjk/cfj/ lovbaf - Vælg mpktt Typik pøgmål/fotogafig og bill 3 Dak Joalitfob pjc Fotogafig og pivatlivt f, mat 1999 Dikiooplæg Dt øvt bill til høj optagt t fit tilgægligt t Po ha ikk givt tillal til optagl E lovligt at big tt bill h i blat ll vi t på tillig? E lovligt at offtliggø t på Itttt? P lo a C to A Dt t bill optagt på t ikk fit tilgægligt t Po ha givt mtlig amtykk E lovligt at big tt bill h i blat ll vi t på tillig? E lovligt at offtliggø t på Itttt? 22 o g la G ó l a H to A

23 Dltag i Th Gol Th Gol Damak tøt itatioal fotoalo m Fi Ha fa Nætv om gik bagma Salo mæk ig bla v at t 5-tjt katalog Vi vil g opfo OFA mlmm til at ltag fo at gø ig faig m ltagl i itatioal alo Dfo aml vi bill til amlt klbfol 2710 OFA btal fol, m ltaggbyt btal af ltag aft Pi ligg mllm 80 og 205 k afhægig af hvo mag af 6 katgoi ma ltag i A Moochom papibill B Fav papibill C Fav ia D Avatga (Ig ia) E Potfolio (Ig ia) F Nat ia Bill kal mæk og tyfom fyl ( wwwth-golk) D alti pæ ltagl på Th Gol, atligt ok m pæ ovvægt af ak fotogaf D atag bill till i Nætv, Hig, Halv og Aalbog i løbt af

24 Vlkomm i OFA Jg h Sv Aag Klv, og jg fohvæ aaø Jg bgyt at fotogaf, a boxkamat blv opft Dt va fikatt ka m li, t hl til at kigg i, å ma k motivt og lø Ikk å mgt pjat, og ltatt va ogå ft Sit i halvfj mlt jg mig i i OFA Jg va ikk mlm i å lag ti, fo va ikk igtig gag i gag Jg mlt mig fo i i a fotoklb i O, og ha jg væt mlm af, itil jg fo ca 3½ å i mått topp på g af mi ht ygom Da jg blv al h føt på åt, fik jg lyt til at komm i fotoklb ig, og jg va ikk i tvivl om, at t kll væ OFA Dt ok af klbb, hvo t M t va ogt af t chok, a jg kom i klbb føt gag Jg ha alti fotogaft m t aalogt kama, og å va ak om billtøl i pixl, billfomat om jpg og mag a o, om va t volapyk D viklig kt mgt på igital fot i 3½ å, jg ha væt væk Nå, t jo ikk k tkik, gø t bill, m t alligvl ok m, at jg må hav åa t igitalt kama Dt ogt mm t gaml møkkamm, m jg lipp ikk mi gaml pjlflkkama Hva jg ha bgt fotogafit til Jg ka got li at kpimt m mi bill, Dt ha givt mag pæ tim Tykkt på lill kap, på kamat, t mit v t bill Mit abj m ammkopiig af bill tat v t tilfæl Jg hav købt t yt kama, m t vit ig, at va fjl v kamat Dt i film Da jg fik fmkalt føt film, va t bill, om jg yt igtig got om, m va yb i i Jg vit, at hvi jg kom i klbb m tt, å vill i væ t t ma å i billt Jg mått fo fi på ogt, k kjl i at foig billt Jg kopi billt m t tykk møbøpapi ov Jg opå bå at kjl i og tilfø billt y tkt Dt ha væt atagt fl t Billt titl Dg og fgl Jg va gag på bøg ho glamt, hvo jg å mapp m må pøv af ågla Jg pgt ham, om jg k køb, m t t m, at jg fik Dft bgyt jg at lav åglabill Jg ammkopi t ia m t tyk- 24

25 k ågla og affotogaf t i foat, a i fo af bælg Dt ha givt mag pæ bill Ifaø bill jg ogå mgt facit af Dt giv ogl al pæ bill Håkolo bill ha jg ogå bgt mag tim på I tat bgt jg k Dylo-fav, om ma ka køb i må kapl til favig af tøj S t blvt pplt m a typ fav Mgt af t, om jg ha bgt tim på i møkkammt, ka i ag gø m t klik på kap Tkt og foto Sv Aag Klv Dg og fgl (amkopi) Wil Ho (åglabill) 25

26 ikliv jg t fo og blv to Vlkomm i OFA Mit av Sø P bo i O amm m L og vo lill y ø Jg abj ho Ib A Iti A/S i Lagkov Mi fotogafik kai tat, a jg i kofimatiogav fik t kama af mækt Yahica, m jg yt, t va lit bvæligt, at jg lv kll itill afta til motivt Så lokkt af atofok og Foto Ol algtal bytt jg mig til t poit-a-hoot kama m zoom (t bytt jg oft ha fott) Imilti blv tt tjålt film m bill fa ivil af Stobæltbo (Jg gik hl vj ov!) D gik ogl å, hvo jg ikk hav mit gt kama, m t gik ogå fit m L Haimx poit-a-hoot kama m fat bævi på 33 mm Og t va ikkt ogå gåt, hvi ikk lig t va fo fit til USA Vi bo ho L øt i Chalto, Soth Caolia va køt t til Mmphi, T (ca 12 tim køl), hvo vi lvfølglig å fokllig tig, fx S Stio og Gacla Vi tog l bill i løbt af ag, ll tt a vi va åt til bill- vi 40 m amm film vi ig om lig at tjkk om film va at igtigt i - Dt va ikk! Dt va é jg å fm til, at jg hll mått ivt i t kama ig Så ft at hav tt makt gigt - bla wwwphotot og wwwbobatkicom - købt jg t aalogt SLR af mækt Cao At t blv aalogt kyl, at jg y, t ml y, å ma bg igital tkik Billt kal væ igtigt fa tat Ikk ogt m at i og o m compt bagft D to jg ikk, at mi gaml compt vill k kla opgav Jg tag mt favbill, m a jg ha ovtagt J Goth møkkamm, vil jg ok - på t tipkt - bgy at lav mi g ot/hvi-bill Foi k t væ to hjælp, hvi k bliv tmig fo klbaft, hvo klbb kpt k ø af vi om, hvoa ma bæ ig a i t taitiolt møkkamm Jg ha gtlig ikk og yligmotiv, m jg hol mgt af at- og lakabbill -og makofotogafig Joh Shaw ha kvt ogl go bøg om i m, og ftom jg fæ l i at i fobil m a hobby (apt), ha jg ig ljligh til at ky lø Dov ha jg ogå L blomthav, om jg øv mig flit- 26

27 Jo, og tigt på Jg hol ogå mgt af potætt - hlt å atlig om mligt Dt ogå blvt til ogl klt fotoopgav åom byllp, baåb og følag å jg ogå, m ll mi fivilligt, blvt famili hoffotogaf Hvofo jg mlt mig i i OFA? t va J Goth, om pgt, om ikk t va ogt fo mig Jg fik klt pøvaft og yt t va t pæ Klbb ha t pæ og vait pogam, å jg ha ikk fott Tkt og foto Sø P Mo Lagø 27

28 Vlkomm i OFA Tkt og foto Pb Ha Jg tat all i 1956 m at fotogaf Mit føt kama va t Robot Sta, og kot ft købt jg t Hap fotølappaat Jg 67 å, å t blvt til l å i fotogafit tjt 49 å gåt, m t kal og tilføj, at jg i i mllm ha holt pa på op til fl å a gag D føt pa holt jg all kap to å ft, at Robot Sta blv akafft Jg olgt alt mit ty, å militætjt k bliv afviklt og tat på mit ægtkab k bgy M ægtkabt flgt ogå ogl bø, og fo at fovig m købt jg t Topco R2, og å va jg i gag ig Fotogafig tåt i bagg, a mi bø blv å gaml, at bgyt at pill fobol Jg blv å gagt, at jg lv ltog om olboy pill A å tabt jg it fo fobol og goptog fotogafig Jg bytt mi Topco R2 m t Topco RE Sp amt fi objktiv, mlig 25mm, 50mm, 135mm og 200mm amt iv ty Mit æt ikøb gjo jg, a jg bytt alt mit Topco ty m t Ptax ME Gak kot ft bytt jg ig D gag til t Ptax Sp, og att mgt kot ft til t Ptax Sp A Føt a hav jg t appaat, om k lv op til Topco RE Sp Til Ptax købt jg ogå l ty bla 15mm, 24mm, 50mm, 85mm og 300mm amt Ptax blitz N gik t hvk væ ll b, at jg bgyt at pill kak i to til, og å olgt jg mit Ptax ty, m t htigt gik t op fo mig, at jg ikk k væ t fotogafiappaat, og å købt jg t Cotax RTS II, og lig ft akaff jg ogå t Cotax RX og t Cotax AX Di kama jg ha I 1999 fik jg til opgav at fotogaf all væigh på Fy og omligg ø fo pofiol fotogaf H ogl kmpl fa tt abj Møllmt Gifho 28

29 Si ha jg ikk vigtt fotogafig H på t it jg blvt igital fotogaf og bg bla Niko D1x Jg fotogaf bt og ha abjt bå m ot/hvi, ia og favpapi All mi bill fmkalt jg lv Dt gø jg taig, ba i t igital møkkamm Jg mlt mig i i OFA fo at få y foig og ipiatio Dt y jg lykk Samtiig m, at jg oit mig om foto gm iv bla, klbb t t, hvo jg få pplt mi vi Uit af hall Hgå på Lagla 1800-tal tabla Jbamt, O 29

30 Ga, gj & bøg - yt fa fotov omkig o Dll fotætt Kamp mllm gigat Niko og Cao, tot t ha at ig på makt fo igital pjlflkkama, fotætt m fomikt tyk - og i all pigmt St Cao på ba m mipofiol mol, EOS 5 D Blat pcifikatio ka æv Fll fam o (24 x 36 mm), 12,8 mgapixl, pofiol oi ctio oftwa, 0,2 k tat p ti Og mgt, mgt m Fovtt pi omkig k Ilfo t Eglk Ilfo ka ha itagt pla på taigt vok lit ov gaml fima i fotov, om kokv af igital voltio øgt i væ økoomik vakligh E aftal m kito kll væ på pla, og igpla at i væk Ilfo kotol af Hama Tchologi, opkalt ft glægg af Ilfo, Albt Hama Fokomåt fmov bliv t, Ilfo gø bt Klaik ot/hvi film og pitpapi Mobil haik Små mobil haik m to kapacitt vi fm i takt m, at bhovt fo lagig af igital billfil o locatio tig Laci og Epo på ba m y, bgvlig moll Epo m Photo PC 2000 på 40 GB m kæm til ca 4000 k Laci mobil haiv få om bå 40 og 80 gigabyt moll til pi mllm 1000 og 1400 k Pixlkapløb i pofioll v Ogå i pofioll v fl k på pixlkapløbt Pha O på ba m i P 45 igital back, pa til flt pofioll mllmfomat kama om fx Halbla, Mamiya, Cotax, Rolliflx 34 mgapixl og filtøl på 117 MB Pi vil givt hav 6 cif foa kommat, å t må kæv, at ma pofiol og ha k m bhov fo mgt to pit, fø ivtig ka fova Photo PC 2000 Og lill polig ot Hvo jligt t m alt t ikam, å må vi alig glmm, at t i it, hva vi gø m t gj, vi gag ha, og ikk hvo yt t, hva t ha kott, ll om film ll pixl i ka, tæll D ka lav fmag bill m thvt kama Så kit ko, kom og lyt, bg i øj, it gj og i viio til at fag t! Go foøjl Kå Slvj 30

31 Mt fo Fotokt Zoa Cal Kyz 3 ptmb - 6 ovmb Spoo Støt m - tøtt o m pæmi til vo kokc I i i Zoa giv Magmfotogaf Cal Kyz t ævaligt bill af ibiik faglj - ti Glag-lj Ha vi o tilyla vlv bo og abjfællkab, pæt ig i til m vtlig v folytlpak Cal Ky abj ikk m icat fotogafi Nå ci, pill ig på ha fotogafi, alligvl fokomm kot, t foi Ky m to kløgt vi o vikligh, om fæglitittio m tolth pæt ham fo - vikligh, om givtvi ligg lagt fa agligag i tøtl af got 130 abjlj, om taig fi i omåt omkig Kaojak, Sibii Cal Ky bill fotæll i høj ga m t, faktik ifag af ha li Dt, om om bill hol ogt kjlt Dt fmag tillig, om vamt ka abfal Fotogaf hjmmi wwwcalkyzcom Gø ga i Rogåctt Nyh FotoMagait fi ogå på Vtga O C (Tilig JapaPhoto) Rogåctt - Tapctt Vtga, O City Albaiga 17 - O Vi ig tak til Wb-Hotl Damak fo hotig af OFA hjmmi på wwwofa-fotoklbk Vtga O

32 Raktø ha ot wwwofa-fotoklbk Kotakt o Foma Pol Chitia J Eghavvj 30 O M Tlf Ka Elig C Hollma Hlvj A Tlf itz a M J p to o F Næt mm af OFA-blat fovt at komm i jaa må 2006 Stof til tt mm kal væ aktø Bia Jag Maitz i hæ t 1 cmb OFA-blat mlmm bla Hvi ha lyt til lv at kiv atikl - ll ba vil folå, at t ll at m bliv tagt op i blat, å kotakt mig på t klbmø ll på tlfo ll via -mail 32 Sktæ Kå Slvj Colbjøvj O C Tlf Billktæ Halló Glago Møllgy Søø Tlf Btylmlm Gt Gøholt Cal-Skiøtvj O SØ Tlf Raktø Bia Jag Maitz Nokovvj Rig Tlf O Fotogafik Amatøklb Stiftt jaa 1900 Tillttt Slkabt fo Dak Fotogafi (SDF) og FIAP Klblokal A Rigvj 2, kl, O Igag i gavl D klbaft hv toag kl 1900 i hhol til pogammt ( i 16-17) Kotigt 150 k p kvatal Ug 25 å btal k halvt kotigt 75 k p kvatal Kotigtt ækk ogå mlmkab af SDF og abomt på blat Dak Fotogafi m m o k O t, h å R l a t ic p o K k y T

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader DS-håDbog 1:9 1 udgv Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl DS-håbog 1 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvga Avfog HAv fo HA85 - N. 90 - Ju 2014 HA85 å a væ gg jov... Bamo Rua fa ubmab fobo Go gag m æo 2014 håbo Faa bag ha LEDER ho INDHOLD Jubæumumm Iho Kæ Hvga, D m oh o, a jg by vomm HAv ugv. 90. M jubæumugv

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Roskilde Universitet, CBIT. Poul Dines. Branding. Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland. GRO Grønne regionale madoplevelser

Roskilde Universitet, CBIT. Poul Dines. Branding. Fælles brandingstrategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland. GRO Grønne regionale madoplevelser Rokile Uiveitet, CBIT Pol Die Big Fælle igttegi fo føeveehvevet i Regio Sjæll Big 3 Væktøje og ipitio til pki Et mitiøt føevepojekt GRO gøe egiole moplevele h i peioe 2012-2014 ejet fo t ke vækt i Regio

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Fremtidens grønne by Jensen, Marina Bergen; Backhaus, Antje; Fryd, Ole

Fremtidens grønne by Jensen, Marina Bergen; Backhaus, Antje; Fryd, Ole uivsity of copha Ftis ø by Js, Maia B; Backhaus, Atj; Fy, Ol Publish i: Nå ost ko Publicatio at: 2012 Docut Vsio Folats li vsio (oft folats pf) Citatio fo publish vsio (APA): Js, M. B., Backhaus, A., &

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

mal og gæt padder og krybdyr - fra skoven

mal og gæt padder og krybdyr - fra skoven t o te wwwtupotedk m og gæt pdde og kybdy - f skove Amideigt fibe Bjegsmde Bjegsmde Butsudet fø Hugom Lie vdsmde Lie vdsmde Løvfø Skubtudse Sog Spidssudet fø Spigfø Stovdsmde Stovdsmde Ståom Må ku kopiees

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H Ræ K U B 9 6 98 A F NANS ER NGSF ORSL AG A O BRT

Læs mere

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06 Krkblad sptmbr - ovmbr 2015 3-15.dd 1 07-08-2015 10:56:05 Klumm Kær (y) abo! Statstsk st r ¼ af jr, dr læsr dtt, flyttt hr tl Møllvag d for dt sdst år. I r altså mag, dr r y. Dt r rg trøst, at ma kk r

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

Er du klar til den nye sæson?

Er du klar til den nye sæson? Værgo, 2 fribillttr til Dt Fy Dyru SIDE 19 Ivtrigr i huyrproutio rævr timig SIDE 6 SIDE 14 Er u lar til y æo? SIDE 10 3 go rå om i pio NR 6 JUNI 2015 Væt BRYLLUP? INDHOLD Rgrig givr - og tagr... 3 Rapovrvågig

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

BYENS PLANER OG LIV VORES BY! ark

BYENS PLANER OG LIV VORES BY! ark BYENS PLANER OG LIV Foto: STREETHEART VORES BY! BYENS PLANER OG LIV HVAD ER EN BY? Hvad gør noget til en by? Er t veje, bygning, plads og p? Ell t byens beboe og t liv, d foregår i byens rum mellem mennesk?

Læs mere