Carital Optima Junior statisk madras Statisk zoneinddelt helmadras med fuldautomatisk indstilling og dobbeltcellestruktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carital Optima Junior statisk madras Statisk zoneinddelt helmadras med fuldautomatisk indstilling og dobbeltcellestruktur"

Transkript

1 Carital Optima Junior statisk madras Statisk zoneinddelt helmadras med fuldautomatisk indstilling og dobbeltcellestruktur KG Kan med fordel anvendes til: - Børn/unge, der er ny opererede. - Børn/unge, der har brug for trykaflastning og specifik lejring. - Børn/unge, hvor forældre sover i samme rum, på grund af den meget støjsvage pumpe. - Må anvendes til børn/unge med instabile frakturer. - Børn/unge med sansemotoriske problemer. - Børn/unge med hjerteproblemer. - Børn/unge med meget svingende vægt (madrassen er selvjusterende).

2 ADVARSEL ADVARSEL Anvendelse Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale. Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet. Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt. Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele. Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab. For at sikre korrekt brug af Carital Optima Junior statisk madras skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med. Desuden må madrassen kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade. Sikkerhedsvejledninger Carital Optima Junior madrassen er meget velegnet til brug i hjemmet, på institutioner og på sygehuse, fordi den har automatisk trykjustering, enkel betjening, og er meget støjsvag. Madrassen kan med fordel anvendes til alle børn/unge, idet der er ingen kontraindikationer. Madrassen er ideel til børn/unge, der vejer fra kg, og som har tryksår stadie 0-4, eller som er i høj risiko for at udvikle tryksår. Hvis brugere vejer mere end 100 kg er der risiko for at madrassen vil gå i stykker eller tage skade. Beskrivelse Carital Optima Junior statisk madras er en speciel madras til behandling af tryksår til og med grad 4. Madrassens trykaflastende egenskaber hjælper også ved smertebehandling. Madrassen består af tværgående celler i to lag. De inderste celler er koblet sammen i tre justerbare sektioner; hoved-, midter-, og fodsektion. Hver integreret cellesektion reagerer efter vægt og lejring. De yderste celler ligger tunnelformet om hver sin indercelle. De yderste celler er forudfyldte med luft og skal ikke justeres. Hold aldrig i ydercellerne når madrassen løftes. Undgå skarpe genstande, da de kan perforere cellerne. Madrassen må kun fyldes med luft. 2 Brugsanvisning l Carital Optima Junior

3 Check-liste til udpakning Åbn transportkassen og kontrollér indholdet. Hvis nogle dele mangler eller er ødelagte, kontakt forhandleren omgående. Kassen skal indeholde følgende dele: - Pumpe - Strømkabel - 3 farvede luftslanger - Brugermanual - Madras Før brug Tilslutning af pumpen til madrassen Tilslut de farvede luftslanger farve mod farve fra pumpen til madrassen. FARVE Gul Sort Rød TIL SEKTION Hoved Midt Fødder Tilslutning til strøm Tilslut ledningen, dels til strømindtaget på pumpens venstre side, dels til vægudtaget. Funktionstests Tryk på 0/I knappen på pumpens venstre side. Betjeningspanelet tester nu funktionerne og alarmer med lyd- og lyssignal. Disse funktionstests udføres automatisk efter hvert funktionsvalg. Opsætning Når strømmen er sluttet til madrassen og funktionstesten er udført, vil kontrolsystemet begynde at pumpe luft i madrassen. Når alle kontrollamper lyser grønt, er systemet parat til at brugeren lægges på madrassen. Herefter (efter ca. 2 min.) vil kontrolsystemet selv begynde at regulere luftmængden til brugeren. Dette kan tage ca minutter. Hvis kontrolsystemet straks skal igangsætte tilpasningen tryk da på Normal knappen, og tilpasningen vil starte med det samme. CPR funktionen I TILFÆLDE AF HJERTESTOP, HIV DEN SORTE SLANGE MED CPR SKILTET UD AF KONTROLENHEDEN! For at fylde madrassen igen, sæt da slangen rigtigt på igen. Funktioner Ved hvert funktionsvalg måler og justerer pumpen først trykket i midtersektionen, siden fod- respektivt hovedsektionen. Carital Optima Junior statisk madras har 3 grundfunktioner: Normal-, Siddeog Terapifunktion. Normal Vælg Normal funktionen til høj risikopatienter, der kan lejres på både ryg og siden. Når Normal funktionen er aktiveret, udfører pumpen en kontinuerlig kontrol af alle de justerbare sektioner i madrassen. Sidde/Sitting Vælg Sitting funktionen til brugere der sidder i længere tid med hovedgærdet løftet mere end 45 grader. Pumpen afgiver en alarm 1 time efter at den er aktiveret. Terapi/Therapy Vælg Therapy til de brugere der kun kan ligge på ryggen. Interface trykket mellem madras og bruger minimeres gennem det laveste mulige tryk i sektionerne. Denne funktion er ikke tidsbegrænset. Firm Firm funktionen bruges når plejepersonalet arbejder med brugeren, idet den hurtigt gør den midterste sektion på Carital Optima Junior statisk madras mere hård. Plejepersonalet udsættes derved for mindre belastning når brugeren skal vendes, løftes eller på anden måde håndteres. 15 min efter at Firm funktionen er blevet slået til, returnerer pumpen automatisk til normal værdierne. Q Deaktiveret. Klokke med kryds/alarm quit Alarm quit funktion. Ved at trykke en gang på denne knap, holder alarmen op. Ved at trykke to gange på den, slukker også den visuelle alarm. Efter alarmen er taget af, venter pumpen 15 minutter på valg af den næste funktion, og alarmerer igen, hvis der ikke er valgt nogen funktion. Pumpen alarmerer altid, hvis system trykket er over eller under grænserne alt for længe. Pumpen alarmerer også i tilfælde af fejl i computerens software eller hardware. S Vælg S-funktionen (stille/silence) for de brugere der ikke vil forstyrres af nogen lyde. Først justerer pumpen trykket i sektionerne svarende til de normale værdier, og holder trykket uændret indtil en anden funktion vælges. Denne funktion er god til brugere, der gerne vil sove i stille omgivelser. Brugeren er trykaflastet, sikkert og komfortabelt på madrassen. Funktionen er ikke tidsbegrænset. Tlf l 3

4 Tilpasning til bruger 1. Læg madrassen i en tom seng efter retningsangivelserne. 2. Fæst madrassen i enderne med båndene under madrassen. 3. Tilslut slangerne til pumpen og madras. Vigtigt: brug farvekoderne. Drej kliklås ventilen i urets retning ved madrassen og omløber om studsen på pumpen. 4. Tilslut strøm. Tænd apparatet på 0/I knappen. 5. Tryk på Normal. 6. Lad madrassen pumpe luft i midtersektionen i ca. 5 minutter før brugeren lægges på. 7. Brugeren lægges på madrassen. 8. Madrassen indstiller nu selv alle sektioner til brugeren, ud fra lejring og vægtfordeling. Under brug Reparation Kontakt forhandleren, når madrassen skal repareres eller hvis der skal bestilles løse komponenter til madrassen. Hvis en ydre eller indre celle beskadiges, kan den byttes ud med et simpelt håndgreb. Alarmsignaler = LED lyser = LED lyser ikke for lang tid i forskellige indstillinger (Klar indstilling, service) Anvend ikke ekstra lagen, puder eller andet (ex. sandposer) på madrassen. Inkontinens stik kan anvendes, men så tynde som muligt. tryk sensor fejl 1. Lavt batteriniveau (LOW BATT ON) umuligt at få et stabilt tryk til luftcellesystemet (Eksempel: celle 2 er ustabil eller lækker) En fejl er vist med led samt lys- og lydsignal. Alarmen udløses selv ved fjernmontering. Alarmen kan slås fra ved at trykke på alarmstop knappen. 4 Brugsanvisning l Carital Optima Junior

5 Vedligeholdelse og rengøring Af betræk Betrækket kan tåle maskinvask ved 95 C. Vaskeanvisning findes på betrækket. Af madras Madrassens plasticdele rengøres med almindelige rengørings-/desinfektionsmidler, max 70 C. Madrassen kan desinficeres i en desinfektor, eller gennem ETO gassterilisering på højst 60 C. Madrassens plasticdele tåler ikke opløsningsmiddel, fenoler eller rene alkoholer, ej heller sterilisering i autoclave. Af pumpe Netkablet frakobles pumpen. Pumpen tørres af med en fugtig klud. Vær opmærksom på, at væske der trænger ind i systemet, kan være årsag til funktionsforstyrrelser. Brug rengøringsmidler ved behov. BRUG IKKE midler der indeholder ætsende eller basiske emner, ej heller midler som indeholder ammoniak, fenoler eller acetone. I tilfælde af kontamination med eks. blod eller kropsvæsker, som er trængt ind i trykgiverne, kontakt forhandleren. Tlf l 5

6 Standarder Carital Optima Junior statisk madras er designet og produceret i henhold til følgende standarder: Generelle anbefalinger om sikkerhed EN : 1990 Elektromedicinsk udstyr Del 1: Generelle anbefalinger om sikkerhed Elektromagnetisk kompatabilitet EN :1993 Elektromedicinsk udstyr Del 1: Generelle anbefalinger om sikkerhed 2. Underordnet standard: Elektromagnetisk kompabtailitet- Anbefalinger og tester EN55011:1991 Niveau og metoder til at måle karakteristikker af radioforstyrrelser af industriell videnskapelig og medicinsk (ISM) radiofrekvent udstyr. IEC 801-2:1991 Elektromagnetisk kompatabilitet for industrielle processer, måle og kontroludstyr Del 2: Elektrostatiske udladninger, anbefalinger Kontakt 3kV Luft 8kV IEC :1995 Elektromagnetisk kompatabilitet Del 4: Test og måleteknikker Sektion 3: Udstråling, radio-frekvenser, elektromekaniske områder, immunitetstester Frekvensområder: MHz Område: 3V/m Modulation: 80% AM, 1kHz Pulsmodulation: 200Hz ved 900MHz +/- 5MHz IEC 801-4:1988 Elektromagnetisk kompatabilitet for industriprocesser, måling og kontroludstyr. Del 4: Elektriske forbigående brud, anbefalingstest spænding: 1kV IEC Elektromagnetisk kompatabilitet Del 4 Testing og måleteknikker Sektion 5: Bølge immunity tester Normal indstilling (L1<--> N): 1kV Forskellige indstillinger (L1 <--> PE, N<--> PE): 2kV 6 Brugsanvisning l Carital Optima Junior

7 Garanti Garantiperioden for Carital Optima Junior statisk madras er 1 år fra købsdato. Fakturaen er garantibevis. Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af Cobi Rehab, er ikke omfattet af denne garanti. Hvis max brugervægt kapaciteten overskrides, vil garantien blive annulleret. Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien. Specifikationer Brugervægt kg Længde 160 cm Bredde 70 cm Højde 13 cm Madrassens vægt 7 kg Pumpens vægt 1,8 kg Pumpens mål 8 x 10 x 32 cm Sektionsopdelt madras, 3 sektioner Alarm ved lufttab Alarm ved strømsvigt Batteribackup, 2-5 døgn Lyntømningsfunktion Statisk funktion Anvendelig direkte på sengebund Anvendelig til indstillelig sengebund Brandhæmmende betræk Inkontinens betræk Allergivenligt betræk Vask- og desinficerbart betræk Tryksårsforebyggende stadie 0-4 Spændingsniveau 230V/50HZ - 100V/50HZ - 120V760HZ Strømniveau indgang Max. 35W Beskyttelse klassificering 1 Anvendt del Type B IP klassificering Patientsikkerhed EMC Standard, inkontinens betræk IP20, ikke beskyttet mod indtrængning af vand. Mulig eksplosionsfare ved brug i nærheden af antændelige anæstesimidler EN EN % polyuretan, 58% nylon/polyamid, strækbart, vandtæt og åndbart og brandhæmmende Komfort betræk 100% bomuld, strækbart og åndbart Celler 100% nylon med TPU laminering ISO - klassifikation ISO Scan koden og få flere produktinformationer. PRODUCENT MediMattress Oy PL 629 F Helsinki Finland FORHANDLER Cobi Rehab Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Danmark Tlf.: Fax: /2014/JP Tlf l 7

8 Carital Optima Junior Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Danmark Tlf.: Fax:

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Athene Auto Dynamic 5100

Athene Auto Dynamic 5100 Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Veksel trykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring Indholdsfortegnelse: Kontraindikationer.

Læs mere

Zibo Athene III-systemet

Zibo Athene III-systemet Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 Brugervejledning Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 0413 Advarsel! Læs venligst denne vejledning grundigt. Forkert brug af patientvarmeudstyr kan skade patienten. Producent: KanMed AB Sverige Indhold KanMed

Læs mere

Brugsanvisning 2008/08. CuroCell 211 Dynamisk system

Brugsanvisning 2008/08. CuroCell 211 Dynamisk system Brugsanvisning 2008/08 CuroCell 211 Dynamisk system 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforeskrifter 3 Introduktion 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installation 7 Opstart 8 Rengøring og klargøring

Læs mere

VPAP III ST-A with QuickNav

VPAP III ST-A with QuickNav VPAP III ST-A with QuickNav User Guide VPAP III ST-A med QuickNav Brugervejledning Indledning................................................ 1 Bruger-/ejeransvar 1 Medicinske oplysninger....................................

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

VM 9100 RM. Brugsanvisning

VM 9100 RM. Brugsanvisning VM 9100 RM Brugsanvisning 1 Kære kunde Vi vil gerne takke dig for at købe dette produkt samt den tillid du viser vores virksomhed. For optimal brug af alle produktets fordele, har vi opsummeret en række

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen

Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras PM171 Bruger Manual Scan koden og se præsentations videoen Model No.: 9P-077 series Læs brugsvejledning før brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Enteral ernæringspumpe Brugervejledning

Enteral ernæringspumpe Brugervejledning Enteral ernæringspumpe Brugervejledning DK Indholdsfortegnelse Brugervejledning til APPLIX Smart Læs venligst brugervejledningen inden pumpen tages i brug. Information 5 Anvendelse 5 Indikationer 5 Kontraindikationer

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere