Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen og efterskolerne, men arbejder hjemmefra ud fra Adresse: Ryesgade 7 Postnummer/By: 8680 Ry Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: - I 2013 har der fortsat været et pres på vores kurser ikke mindst på kurser med kano- og kajakuddannelse, hvor vi har måttet oprette nye bestilte kurser oven i de allerede udbudte kurser. Så de i forvejen travleste perioder er ikke blevet mindre travle. Som noget nyt i 2013 kommer andre områder, hvor sikkerhed og kompetencer er ekstra vigtige, godt med. Det gælder bl.a. klatring, hvor vi har arrangeret flere bestilte kurser, hvor skoler har bestilt deres egne kurser. -I slutningen af januar 2013 blev vores Undersøgelse af barriere, behov og muligheder for naturog friluftslivsaktiviteter hos både medarbejdere, børn og unge færdig. Undersøgelsen fik titlen: friluftsliv i fællesskab. Den samlede rapport om undersøgelsen blev sendt til Friluftsrådet i februar Se også bilag 1. Skal man koge rapporten helt ned, så er konklusionen, at det man ønsker er; mere tid, penge og information. - De nye sejladsregler blev offentliggjort 1.oktober 2012 og dermed er den lange proces endelig færdig og det har givet mere ro på den front. I foråret arrangerede vi den sidste sejladsinformationsdag med 50 deltagere fra hele landet og med forskellig baggrund. Jeg får dog stadig en del henvendelser om sejladsregler. ikke bare fra mit eget bagland, men også fra mange andre sider Søfartsstyrelsen havde varslet og på sejladsinformationsmødet bekræftede oplægsholderen Martin John det også, at der kom regler om passageransvarsforsikring på den type sejlads, der foregår i den pædagogiske verden. De regler trådte i kraft 1. april 2013, men var længe en velbevaret hemmelighed mange steder. Dog ikke i Ungdomsringen og hos efterskolerne, hvor vi var tidligt ude med information. Først i august 2013 sendte Søfartsstyrelsen et informationsbrev ud om dette, men åbenbart ikke bredt nok, for i november var det fremme i pressen at mange kommuner, skoler mv. ikke havde orden i deres passageransvarsforsikring. Så de manglende forespørgsler om sejlads er derfor her i efteråret blevet erstattet af spørgsmål og forespørgsler om passageransvarsforsikringer, hvor der ligefrem fra flere sider henvises til mig som ekspert. Dette er et citat fra sidste års rapport: Det tyder også på, at mange af de steder (skoler, institutioner, grejbanker og kommuner), hvor man havde lukket sejlads ned, nu så småt er ved at komme i gang igen. Desværre tyder meget på, at den samlede pakke med sejladsregler, kravet om passageransvarsforsikring og dommen til forstanderen på Lundby Efterskole risikerer at ramme friluftsliv bredt og sejlads i særdeleshed voldsomt. Det vil fortsat være en meget stor opgave, at sørge for at børn og unge i et 1

2 land med 7000 km kystlinje og gamle søfartstraditioner stadig kan få viden om, færdigheder i, oplevelser og udfordringer med sejlads i klubber, på efterskoler og i resten af landet. Så sent som i dag (18/12-13) kan jeg læse, at en undersøgelse i bladet Frie skoler siger, at 64% af lederne mener, at dommen i Præstø-sagen vil få skolerne til at holde igen mere ture, udflugter, aktiviteter, som kan være forbundet med risici. - I vores serie af undervisningshæfter, er der i 2013 kommet et endags sikkerhedskursus hæfte (se bilag 5). Hæftet bygger på et endags sikkerhedskursus for kano og havkajak, som er udviklet af Københavns Kommune, som et minimumsniveau for sejlads i kommunen (sammen med 12 timers første hjælpskursus). Endags kurset skal ses i sammenhæng med bestemmelser om lav vind, varmt vand og at sejlads KUN må finde sted på - af kommunen godkendte -meget beskyttede farvande. Denne type kurser breder sig til andre kommuner og naturvejlederen har i 2013 lavet et pilotkursus efter denne model i Esbjerg Kommune. -I 2013 fik vi også sat mere fokus på sundhed og friluftsliv og på teknologi og friluftsliv bl.a. gennem en lille undersøgelse hos efterskolerne. Se nærmere ved delmål 3 og 4. Delmål 1: Medarbejdernetværk: Danne, fastholde og udvikle medarbejdernetværk omkring natur- og friluftsliv i hhv. Ungdomsringen og efterskolerne: Vi har i 2013 arbejdet på at målrette og udvide vores kommunikation til medarbejdere i begge foreninger. Vi bruger naturvejledernyhedsbreve og personlige mails, bladet Efterskolen, nyhedsbreve fra Efterefterskoleforeningen, Ungdomsringens Mandag Middag og Digitale Nyheder og direkte mails. Som endnu et nyt tiltag, så bruger vi vores kursuskatalog for natur og friluftsliv som et medie til information, oplysning og tips og tricks udover selve kurserne. Se nærmere i bilag 5. I 2012 fik vi oprettet et Friluftsudvalg i efterskoleforeningen. Udvalget er nu i gang og har bl.a. været med til at flytte inspirationskurset i friluftsliv til foråret. Desværre ramte lockouten i foråret ind i den nye dato for inspirationskurset, så på trods af 20 tilmeldte, så måtte vi alligevel aflyse. I 2013 fik vi udnyttet muligheden for at udnytte efterskolernes årsmøde til at sætte meget mere fokus på natur og friluftsliv. Vi havde en bemandet stand, hvor vi kunne informere om vores kurser, sejladsregler, naturvejlederordningen for efterskolerne, vores friluftsudvalg. Vi fik også indkaldt til et velbesøgt informationsmøde om vores arbejde. Ungdomsringen har en arbejdsgruppe for natur og friluftsliv, som dels virker som sparring for naturvejlederen omkring nye kurser, hvad sker der på området og endelig tager gruppen også ansvar for egne aktiviteter. F.eks. har arbejdsgruppen været med i udviklingen af Copenhagen Adventure for fritidsklubben børn midt på Islands Brygge i København med klatring, GPS og kano og kajak mv.. 2

3 Flere af de bestilte kurser i år har ligget lokalt, hvor grupper på tværs af foreningerne arrangerer kurset i samarbejde med mig. Det har givet lokal netværksdannelse og er en god måde at få flere til at hæve deres kompetencer. Denne model med netværk omkring lokale kurser forsætter i 2014 samt det at benytte de instruktører, vi allerede har uddannet til lokale kurser, er skrevet ind i vores projekt for Kurser er en af grundstenene i vores arbejde både omkring udvikling af netværk og for at fastholde og øge kompetencerne bl.a. medarbejdere i Ungdomsringen og efterskolerne. Et arbejde der er mere aktuelt og nødvendigt end nogensinde før jævnfør kort resumé af årets begivenheder ovenfor. Vi har prøvet at give et forsigtigt kvalificeret skøn på, hvad ringe i vandet effekten af vores kurser betyder for Ungdomsringen og Efterskolerne: For efterskolerne: Vi skønner, at de lærere vi over årene har haft på kursus underviser 10% af eleverne på efterskolerne= Det gør de ca. 10 dage om året, hvilket giver direkte formidlingsdage med natur og friluftsliv på et år. For Ungdomsringen/ klubberne: Vi skønner at de klubmedarbejdere vi over årene har uddannet laver aktiviteter for ca. 5 % af vores medlemmer = Det gør de ca. 5 dage om året, hvilket giver direkte formidlingsdage med natur og friluftsliv per år. I alt for begge foreninger knap formidlingsdage om året! Dette tal satser vi på at kunne øge fremover til gavn for børn og unge i vores nye projekt for Delmål 2: Undersøgelse af barriere, behov og muligheder for natur- og friluftslivsaktiviteter hos både medarbejdere, børn og unge: For at få en grundig undersøgelse, valgte vi at ansætte en fagperson til at lave undersøgelsen. Hun fik masser af sparring med naturvejlederen og begge foreninger og ellers frie hænder til at lave projektdesignet til undersøgelsen. Rapporten fra undersøgelsen med titlen Friluftsliv i fællesskab blev færdig lige omkring 1. februar 2013 og blev sendt Friluftsrådet i februar Rapporten findes i bilag 1. Den helt korte konklusion i rapporten var; giv os mere tid, penge og information! Det uddybes lidt nærmere her. Det er vigtigt at målrette tilbud efter de forskellige behov i de to målgrupper ud fra deres særpræg, samt at målrette tilbuddene mod enten begyndere eller viderekomne. Øget information på området så hurtigt og nemt som muligt. Klubberne efterspurgte primært nyhedsbreve, mens efterskolelærerne primært ønskede en hjemmeside om friluftsliv i forhold til naturvejlederordningen. Siden skulle indeholde information om kurser, regler, inspiration og begivenheder. Måske kunne disse ønsker tænkes sammen for begge foreninger. Inspirationsdage, Netværk og fælles friluftsarrangementer. Her var der også forskel på grupperne, hvor efterskolerne efterspurgte netværk, men klubberne pegede mere på fælles arrangementer. Event/ arrangementer i henholdsvis klub og efterskoleverdenen. Det var svært som menig medarbejder at få det i gang, så anbefalingen er, at vi har øget fokus på at støtte klubber og skoler i at gennemføre arrangementer. 3

4 Vores kursusprogram. Der var faktorer, der havde indflydelse på om medarbejderne kom på kursus. Deltagerbetaling: Så lav betaling som muligt, særligt klubberne havde fokus på det. Lokale kurser: Mindre transport og dermed forbrugt tid. Kan også give øget mulighed for netværk og viden om lokalområdet. (grejbanker, gode områder, ressourcepersoner mv.) Information om kurser: Mere direkte evt. via mail til de lokale klubber eller efterskoler. Det er et problem at nyhedsbreve, kursuskataloget ikke altid når helt ud til de interesserede. Længde og niveau på kurser: Der var primært ønsker om korte kurser pga. tid og økonomi. Man kan overveje at lave forløb med moduler, som kan tages over længere tid. Nye tendenser indenfor natur og friluftsliv. Det anbefales, at foreningerne vejleder i, hvordan man håndterer de udfordringer de nye mere aktion orienterede friluftstendenser. Her ses problemer omkring grej, sikkerhed (certificeringer), ressourcer, økonomi mv. Resultaterne af undersøgelsen er så vidt muligt indarbejdet i vores kommende projekt for og er beskrevet i en artikel blev sendt til NaturvejlederNyt i juni Der er desværre ikke kommet noget blad siden artiklen blev sendt ind, men den kan læses i bilag 2. Delmål 3: Udvikling af naturvejledningens pædagogiske praksis samt opdyrke nye fagområder, herunder indsamle erfaringer omkring brugen af GPS-baseret teknologi i friluftsliv og naturformidling: I 2013 har jeg yderligere samlet erfaringer på området, der meget stort og lidt uoverskueligt. Jeg har i samarbejde med Tomas Vilstrup, FDF fået en grundig introduktion, til den model af GPS/ smartphone-løb, som afholdes på Sletten. Her benyttes en kombination af alm. GPSer og smartphones, da signalet i området er så dårligt, at GPSerne i telefonerne ikke er præcise nok. Smartphones bruges så til QR-koder, der giver opgaverne og informationer. Ungdomsringen har et DJEEO spil, der benytter GPStrackere og Pcer og mobiltelefoner i et samarbejde, hvor en gruppe er i felten og styres af et indehold. Der er to omgange i et spil, hvor man så bytter roller. Spillet sjovt og kan være lærerigt, men teknologien er for omstændelig og prisen er for dyr. Udover anskaffelsen, så koster spillet et årligt abonnement på ca kr. Derfor har vi i Ungdomsringen valgt at stoppe abonnementet fra I arbejdsgruppen i Ungdomsringen er og har der fokus på området i Et fokus der fortsætter fremover. Her har vi prøvet et alternativ til DJEEO af. Det hedder IKWEST og er baseret på smartphones og ikke rene GPSer. Vi har afprøvet spillet med god succes, men her er samme problem med abonnementsbetaling, der gør det for dyrt til vores verden. Arbejdsgruppen samler også løbende information om APPs, der kan bruges til aktiviteter og løb udendørs. Denne information samles og kan gives videre, når vi har et bedre overblik. Arbejdsgruppen pusler også med at prøve, at udvikle et koncept, der minder om DJEEO og IKWEST, men som er billigt og enklere at arbejde og hvor vi evt. kan bruge allerede indkøbt hardware fra DJEEO. Dette er dog kun på idéplanet endnu. Jeg har lavet en lille undersøgelse blandt efterskolelærere for at få et fingerpeg om, hvordan efterskolerne bruger ny teknologi. Kort fortalt, så bruges der: GPSer til at finde rundt og til geocaching, Smartphones til fotodokumentation og naturiagttagelser og kommunikation på løb. Hjemmesider bruges til forberedelse, så som at finde lejrpladser, opskrifter, kort mv. og APPs til at tjekke vejret. Her er der muligheder for fortsat udvikling. I den forbindelse har vi til årsmødet for naturvejleder friluftsnetværkets i januar 2014 inviteret Carsten Nielsen til at holde oplæg om: Teknologi og friluftsliv. Carsten læser master i friluftsliv og skriver netop sin afsluttende opgave om dette emne. Derfor har han beskæftiget sig indgående med emnet og jeg regner med, at han kan give os nogle pejlemærker omkring hvad der virker og hvad der er værd at satse på fremover inden for dette felt. 4

5 Delmål 4: Formidling af naturvejledningens positive sundhedspotentiale til medlemmerne i forhold til både fysisk, psykisk og social sundhed: I 2013 har jeg sat fokus på information om sundhed og friluftsliv. Det er gjort ved, at jeg i forbindelse med en lille undersøgelse bl.a. efterskolelærere omkring friluftsliv og sundhed, har sendt et kort notat om emnet ud til en række lærere sammen med nogle spørgsmål, der bl.a. gik på deres bevidsthed om sammenhængen mellem sundhed og friluftsliv. Notat kan læses i bilag 3. Notatet er også med i informationsdelen af vores kursuskatalog for 2014 som inspiration og information. Resultatet af undersøgelsen var i stikordsform: - Friluftsliv rammer netop ind på alle 3 områder i WHO definition af sundhed - Friluftsliv giver meget gode rammer for arbejdet med det sociale og de bliver både udnyttet bevidst, men det sker også af sig selv - Det giver eleverne selvtillid (og en del andet) at friluftsliv netop hele tiden foregår i naturen og det er netop sjælen i friluftsliv - Mange aktiviteter og ture i friluftsliv giver eleverne øget selvtillid. - Indsigt og viden og naturen er vigtig og skaber tryghed - Det tyder også på, at lærerne ville være villige, til at ændre på undervisningen for at få mere sundhed ind i faget. - Lærerne gav udtryk for, at deres bevidsthed omkring sundhed i friluftsfaget blev øget i forbindelse med undersøgelsen Jeg sidder med i arbejdsgruppen Friluftsliv i folkeskolen, som er nedsat af Friluftsrådet for at komme med et kvalificeret indspil til at styrke friluftsliv i folkeskolen i forbindelse med skolereformen. Her ses nogle af mulighederne for friluftsliv i forbindelse med 45 min. motion og bevægelse og dagen, de sociale og trivselsmæssige i klasserne, den understøttende undervisning og muligheden for friluftsliv, som selvstændigt valgfag. Det passer fint ind i stikordene fra den ovenstående undersøgelse. Delmål 5: Varetagelse af tovholderfunktionen for friluftsnetværket for naturvejledere. Der arbejdes i den kommende periode med at projektsætte netværkets aktiviteter således, at der produceres materiale eller andet, der kan udbredes til resten af naturvejlederordningen og andre interesserede. Endvidere udvikles samarbejdet med andre netværk og medarbejdere i Ungdomsringen og efterskolerne: I 2013 blev årsmødet afholdt på Køge naturskole med ca. 25 deltagere. Mødets hovedpunkt udover vores årsmøde, handlede om, hvordan vi kan udvikle netværket. Til hjælp i den proces havde vi inviteret Thomas Larsen Schmidt fra Friluftsrådet. 5

6 Der blev på årsmødet 2013 tilrettelagt en række workshop, kurser mv hvor forskellige medlemmer af netværket bød ind, som tovholdere og undervisere. Vi udbød 6 tilbud, som blev sendt ud til netværket og som blev lagt på naturvejlederforeningens kursuskalender allerede i marts. Det var bl.a. Sikkerhedskursus i snorkling, Kajak og find vej i Københavns Havn og første hjælp for naturvejledere på Det Maritime Ungdomshus i Amager Strandpark. Gode kurser og workshops. Kun to måtte aflyses i år og nogle havde venteliste. Første hjælps kurset, som nu er meget aktuelt pga. af kravet om 12 timers første hjælp fra Søfartsstyrelsen i forbindelse med AL sejlads, var en stor succes. Kursus tog netop udgangspunkt i vores fælles erfaring som naturvejledere. Jeg deltog selv og fik meget ud af det, fordi det var så naturvejlederrelevant. - Netværket har udover de 6 tilbud i vores kursusprogram fået tilbud om at deltage i Kattetinge Værks kajakkursus til Misterhult skærgården. Enkelte medlemmer fra netværket var med her. - Der er løbende gennem året sendt ca. 5 nyhedsbreve til netværket. Visse nyheder/ materialer har været sendt til hele naturvejlederordningen. Det gælder vores kurser/ workshops, som er åbne for alle naturvejledere og hæftet Endags sikkerhedskursus i kano og havkajak. Information om dette hæfte blev sendt ud til hele ordningen og ligger på foreningens hjemmeside. - Jeg har holdt møde med den nye medtovholder for netværket Martin Machado og vi har planlagt årsmødet i januar i fællesskab. På årsmødet i januar 2014 har vi inviteret Carsten Nielsen til at holde oplæg om Teknologi og Friluftsliv. Carsten har skrevet en masteropgave om netop det emne. Se mere under delmål 3. Delmål: 6: Udvikling og formidling af normer og regler i friluftsliv mht. sikkerhed og færdsel til pædagoger og lærere: Fra arbejdet i samrådene er der sket følgende: Havkajaksamrådet: Arbejdet er gået støt og roligt og systemet har godt fat i skoler mv.. I samarbejde med DKF har vi sørget for, sejladsreglerne nu er en del af uddannelserne. Kanosamrådet: Der er fortsat to kanouddannelsessystemer i Danmark. DKF s EPP-kano og Kanosamrådets uddannelser. Kanosamrådet holdt i september 2013 et kanoseminar. Opdateringen af gamle instruktører kører fint. Dog er der en del gamle instruktører, der ikke sørger for, at blive opdateret. I begge sejladssamråd har vi øget fokus på evt. problematikker omkring sejlads og fugleliv og har aftalt en fællesaften, hvor vi kan blive opdateret på det felt. Klatresamrådet: Klatreforbundet har lavet en helt ny norm for vægklatring sidst i Den har klatresamrådet tilsluttet sig. Vi nåede lige at få information om dette samt at rettet vores vægklatrekurser til i vores kursuskatalog for Vi har fortsat mærket en øget interesse for instruktørkurser på klatreområdet såvel omkring væg som for træer. Derfor udbyder vi flere klatrekurser i Alle tre kano og havkajakshæfter indeholder nu et afsnit om sejladsreglerne. Hæftet havkajakinstruktør 2 er blevet revideret i år med bl.a. sidste nyt om reglerne. Flere kommuner har lavet nye regler for sejlads, hvor man nogle steder indfører et en dags sikkerhedskursus for sejlads, som skal være obligatorisk for alle, der står for sejlads. Når kurset kun en på en dag, så skal det ses i sammenhæng med, at man KUN får ret til at sejle på i forvejen udpegede meget beskyttede sejladsområder. Sejladsreglerne har stadig fyldt en del i år, men som noget nyt har de nye regler om passageransvarsforsikring fyldt en del sidst på året. Ikke mindst efter problematikken var fremme i pressen i starten af november. Der er blevet brugt nogen tid på at besvare mails, telefonopringninger m.m. En del skoler har også bedt om konsulentbistand i forbindelse stikprøvekontrol af deres sikkerhedsinstruks. I år har jeg afholdt en sejladsinformationsdag i marts. Den var tænkt som en opsamling for de, der ikke var med sidste år og for dem, der først senere blev opmærksomme på de nye regler. Der deltog 50 på dagen. Vi har i 2014 valgt at vores kursuskatalog for natur og friluftsliv udover at at være et kursuskatalog også skal bruges til information og inspiration. Derfor er der fra 2014 korte artikler om forskellige emner bl.a. sejlads og forsikringsregler, sundhed og friluftsliv, skolereformen og opskrifter til bålsnacks, ny kanomakkerredning mv. læs nærmere i bilag 5. 6

7 Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: Naturvejlederordningen: - Et af delmålene i mit projekt er at være tovholder for netværket for friluftsliv, som beskrevet ovenfor. En del af det arbejde er også at være webmaster for hjemmesiden for friluftslivsnetværket på foreningens hjemmeside. - Udover det deltager jeg aktivt i det østjyske netværk. Jeg holdt et oplæg om sejladsreglerne på netværksdagen i Randers i september, hvor vi også arbejdede med nye forbedrede teknikker til flådedannelse og makkerredning i kano. - Jeg har deltaget i naturvejledernes årskonference på Falster. - Jeg har holdt møde i København med den nye medtovholder i friluftsnetværket; Martin Machado. - Samlet er der brugt ca. 8 dage ud af huset på netværksarbejde mv. i naturvejlederordningen og derudover tid til forberedelse af møder mv. - Jeg har skrevet et nyt hæfte om Endags sikkerhedskursus i kano og havkajak, som er sendt ud til friluftslivsnetværket og via foreningens hjemmeside til alle naturvejledere. Naturvejlederuddannelsen: - Jeg har deltaget i et vejledermøde for vejledere på naturvejlederuddannelsen for vejledere på hold 24 og 25 sammen med skovskolen. Andet: Grundydelsen i jobbet med kurser m.v.: Internt arbejde: Som naturvejleder i to landsdækkende foreninger, der ikke har natur og/eller friluftsliv som deres hovedformål, så bliver en del af arbejdet også koordinerende, formidlende mv.. Afholdelse af kurser og at uddanne instruktører til varetagelse af sikkerhed mv., er en vigtig del af arbejdet for mine arbejdsgivere og mig. Det er også vigtigt, når man læser statistikken at være opmærksom på, at når man arbejder med kurser i sejlads, ja med friluftsliv generelt, så er deltagerantallet nødvendigvis lavt pga. sikkerheden. Uddannelse til sejlads er fortsat steget i Der er stadig storfokus på kompetenceudvikling omkring sejlads og anden sikkerhed, som nævnt i indledningen pga. Præstø-ulykken. Vi har haft flere på kurserne, har måttet lave adskillige ekstra kurser indenfor såvel sejlads som klatring. Vi har i 2014 udvidet kursusprogrammet med flere såvel kano, vægklatreinstruktør og træklatreinstruktørkurser. Det at lærere, pædagoger og klubmedarbejdere kan blive opgraderede omkring natur og friluftsliv er vigtigt. Ikke mindst på områder, hvor sikkerhed spiller ind så som klatring, kanosejlads og havkajak men også mere generelt, så vi sikrer gode og kvalificerede oplevelser, læring og aktiviteter i naturen for børn og unge. Gennem kurserne ligger også en del af implementeringen af det arbejde, jeg er med til at lave i havkajak-, kano- og klatresamrådet, der handler om at øge det faglige niveau og sikkerheden i det pædagogiske arbejde med børn og unge. 7

8 Desuden bruges der også arbejdstid på: - udvikle og arrangere kurser - forberede møder og at forberede kurser mv. - lave kursusbeskrivelser mv. til foreningernes kursuskatalog - konsulentarbejde bredt set - være aktiv i udvalg og netværk i foreningerne for at fremme natur og friluftsliv - orientere via blade og nyhedsbreve - kajak- og kanohæfter samt andet inspirationsmateriale. 2 af kano og havkajakhæfterne er reviderede i Havkajakinstruktør 2 hæftet er revideret i 2013 bl.a. med et opdateret afsnit om sejladsreglerne - nye skud på stammen er et endags sikkerhedskursus i kano og havkajak hæfte, som bygger det sikkerhedskursus, som Københavns Kommune har udviklet i 2013, som en minimums indgang til sejlads. En model, der ser ud til at sprede sig blandt kommunerne. - en vis mængde administration - naturvejlederordningen og naturvejlederuddannelsen (se afsnittet ovenfor) Når man som naturvejleder skal dække i hele landet, så bruges der også en vis mængde transporttid. Samlet har der været brugt ca. 30 dage til møder med forskellige grupperinger, udvalg, arbejdsgrupper, netværk mv. i foreningerne samt årsmøder, bestyrelsesmøder, kompetenceudvikling mv. samt netværksarbejde såvel internt som eksternt. Eksternt samarbejde i 2012 har bl.a. indeholdt følgende: - Jeg sidder i Kanosamrådet, Klatresamrådet og Havkajaksamrådet, og i samarbejdsgruppen mellem Havkajaksamrådet og DKF. Det har i alt givet 6 mødedage i løbet af året. - Jeg har samarbejdet med bl.a. højskoleforeningen, De frie skolers kursusudvalg, UNO Aarhus og flere andre både med sparring samt andre mindre kurser. - Jeg sidder i styregruppen for grejbanker under Friluftsrådet, hvilket har affødt 4 møde- /aktivitetsdage i Har lavet 1 kursus for grønne spirer projektet i Friluftsrådet. - Har deltaget 2 dage i det lokale østjyske naturvejledernetværk, hvor jeg bl.a. har hold oplæg i teori og praksis om sejladsreglerne Egen kompetenceudvikling har bl.a. indeholdt følgende - Fremlæggelsesseminar omkring Tryg i Naturen på SDU - Kursus i mindre kulturspor afholdt af netværket for kulturhistorie - Kajakkursus mv. i Wales på Storey Arms Outdoor Education Center - 15 timers frilufts-/naturvejlederrettet Første hjælp Samlet er der brugt 12 dage på egen kompetenceudvikling. Statistik over formidlingsaktiviteter: 8

9 Jeg arbejder ikke direkte med særlige indsatsområder i mit job. Derfor er der kun 4 skemaer. Eventuelle kommentarer til administrationen: Omkring hele strukturen og samspillet indenfor naturvejlederordningen bredt set føler jeg, at det kan blive bedre. Det er svært at få overblikket og være helt klar på hvem der tegner ordningen år Hvad er Friluftsrådets rolle i forhold naturvejlederforeningen, Naturstyrelsen, Skovskolen, de lokale og faglige netværk mv. Der er en ting der presser sig på helt aktuelt nu: Jeg synes, der mangler koordinering omkring datoer for konferencer, kurser mv. indenfor ordningen lidt jævnfør ovenstående kommentar. I januar 2014 ligger der på 10 dage følgende: 6. jan. Konference om frivillige, arr. Naturstyrelsen, 9. januar årsmøde i Friluftsnetværket for naturvejledere arr. Friluftsnetværket (meldt ud i januar 2013), 17. januar konference om Naturvejledning og skolereformen arr. Naturvejlederforeningen, Friluftsrådet m.fl.. Årsmøde i grejbankerne 14. jan. Alt i alt en arrangementstæthed, der nok vil påvirke flere af arrangementerne. 9

10 Bilagsfortegnelse: Uploades til Friluftsrådet - 1) Rapporten friluftsliv i fællesskab - 2) Artikel til Naturvejledernyt jævnfør delmål 2-3) Notat om sundhed i forbindelse med mindre - 4) Link til Kursuskataloget 2014 for natur og friluftsliv - 5) Link til Endags sikkerhedskursus i kano og havkajak Rapporten er udfærdiget af: Navn: Lars Borch Dato: 15. januar

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 25. marts 2014 Dette udkast til kommunikationsstrategien er diskuteret i naturvejlederforeningens bestyrelse og i en ad hoc kommunikationsgruppe med repræsentanter fra bestyrelsen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3 Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Instruktørniveauerne DKF instruktør 1 (hav) DKF instruktør 2 (hav) DKF

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER ORGANISERING BOLIGSOCIALNET ORGANISERING I Boligsocialnet arbejder vi med at imødekomme de mange forskellige behov for videndeling, netværksdannelse og information, du har som boligsocial medarbejder i

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 18206 Naturvejleder: Mads Christensen Arbejdssted: Fjordens Dags sekretariat Adresse: Danmarksgade 10 Postnummer/By: 5000 Odense C (Se vejledningen

Læs mere

PA FARTEN! Ledervejledning. VoVeHaLsEn. På farten! Niveau 1. Årstid: Primært sommer og forår. Lokation: Hvor det er muligt

PA FARTEN! Ledervejledning. VoVeHaLsEn. På farten! Niveau 1. Årstid: Primært sommer og forår. Lokation: Hvor det er muligt Årstid: Primært sommer og forår Lokation: Hvor det er muligt Forløbets varighed: 4 trin + en dag PA FARTEN! Ledervejledning Kan du lide fart og adrenalinsus, så vil du blive udfordret på begge dele i denne

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015 Nyt om implementering af skolereformen Skoleforum d.17. marts 2015 Hvad er vi optaget af for tiden? Ro og tid til arbejdet med reformen Læring Understøttende undervisning Kommunikation 2 Ting tager tid

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning Titel Samværets betydning på højskolen Relation til s Handlingsplan (Mål og indsatsområde) I handlingsplanen for -2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

Læs mere

Store bøger Store oplevelser Bogbussen for enden af ruten Store bøder Store bogudsalg

Store bøger Store oplevelser Bogbussen for enden af ruten Store bøder Store bogudsalg Børnebibliotekaren som connector Fremtidens børn i fremtidens biblioteker - Middelfart d. 2. oktober 2008 Store bøger Store oplevelser Bogbussen for enden af ruten Store bøder Store bogudsalg Mit fagbibliotek

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen)

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen) Nyhedsbrev April 2015 Kære forældre Jeg havde desværre ikke mulighed for at være i Troldhytten i dag fredag. Jeg ønsker jer der stopper i Troldhytten al godt fremover. Jeres børn fik knus og kram torsdag

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 19191 Naturvejleder: Thomas Kolding Arbejdssted: Grejbank Nordvest Adresse: Fosdalvej 29 A. Postnummer/By: 9460 Brovst Indledning/ faktuelle tal

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Rapport HAVKAJAKSEMINAR. Den 28. og 29. april 2001

Rapport HAVKAJAKSEMINAR. Den 28. og 29. april 2001 Rapport HAVKAJAKSEMINAR Den 28. og 29. april 2001 på Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg Rapporten består af samlinger af papirer fra seminaret som er blevet scannet og samlet efterfølgende Invitation...

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis De inddragende metoder inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis Bytur? Neglede lige 500 J Få inspiration og gode råd! Book en konsulent det er gratis! Har du brug for inspiration til arbejdet

Læs mere

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Antal respondenter: 14 stk. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Juli 2013 et innovativt udviklingsprojekt i den nye skole i i Næstved. Projektbeskrivelse Et treårigt forsøgsprojekt med fokus på udvikling af

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Netværksmøde. Den 25. januar 2012

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Netværksmøde. Den 25. januar 2012 + Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Netværksmøde Den 25. januar 2012 + VELFÆRD 2.0 Ny teknologi Nyt AMU kursus Nye kompetence behov Ny vision Nye alliancer

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 375,00 131.250. Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 210,00 73.500

Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 375,00 131.250. Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 210,00 73.500 Business LF Personaleudgifter Beskrivelse af arbejdsopgaver regel for arbejdstid enhedens type Omk pr. enhed DKK Timer Udgifter i alt NN Turismeudviklingschef Koncept- og produkt- og markedsudvikling i

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere