Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen og efterskolerne, men arbejder hjemmefra ud fra Adresse: Ryesgade 7 Postnummer/By: 8680 Ry Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: - I 2013 har der fortsat været et pres på vores kurser ikke mindst på kurser med kano- og kajakuddannelse, hvor vi har måttet oprette nye bestilte kurser oven i de allerede udbudte kurser. Så de i forvejen travleste perioder er ikke blevet mindre travle. Som noget nyt i 2013 kommer andre områder, hvor sikkerhed og kompetencer er ekstra vigtige, godt med. Det gælder bl.a. klatring, hvor vi har arrangeret flere bestilte kurser, hvor skoler har bestilt deres egne kurser. -I slutningen af januar 2013 blev vores Undersøgelse af barriere, behov og muligheder for naturog friluftslivsaktiviteter hos både medarbejdere, børn og unge færdig. Undersøgelsen fik titlen: friluftsliv i fællesskab. Den samlede rapport om undersøgelsen blev sendt til Friluftsrådet i februar Se også bilag 1. Skal man koge rapporten helt ned, så er konklusionen, at det man ønsker er; mere tid, penge og information. - De nye sejladsregler blev offentliggjort 1.oktober 2012 og dermed er den lange proces endelig færdig og det har givet mere ro på den front. I foråret arrangerede vi den sidste sejladsinformationsdag med 50 deltagere fra hele landet og med forskellig baggrund. Jeg får dog stadig en del henvendelser om sejladsregler. ikke bare fra mit eget bagland, men også fra mange andre sider Søfartsstyrelsen havde varslet og på sejladsinformationsmødet bekræftede oplægsholderen Martin John det også, at der kom regler om passageransvarsforsikring på den type sejlads, der foregår i den pædagogiske verden. De regler trådte i kraft 1. april 2013, men var længe en velbevaret hemmelighed mange steder. Dog ikke i Ungdomsringen og hos efterskolerne, hvor vi var tidligt ude med information. Først i august 2013 sendte Søfartsstyrelsen et informationsbrev ud om dette, men åbenbart ikke bredt nok, for i november var det fremme i pressen at mange kommuner, skoler mv. ikke havde orden i deres passageransvarsforsikring. Så de manglende forespørgsler om sejlads er derfor her i efteråret blevet erstattet af spørgsmål og forespørgsler om passageransvarsforsikringer, hvor der ligefrem fra flere sider henvises til mig som ekspert. Dette er et citat fra sidste års rapport: Det tyder også på, at mange af de steder (skoler, institutioner, grejbanker og kommuner), hvor man havde lukket sejlads ned, nu så småt er ved at komme i gang igen. Desværre tyder meget på, at den samlede pakke med sejladsregler, kravet om passageransvarsforsikring og dommen til forstanderen på Lundby Efterskole risikerer at ramme friluftsliv bredt og sejlads i særdeleshed voldsomt. Det vil fortsat være en meget stor opgave, at sørge for at børn og unge i et 1

2 land med 7000 km kystlinje og gamle søfartstraditioner stadig kan få viden om, færdigheder i, oplevelser og udfordringer med sejlads i klubber, på efterskoler og i resten af landet. Så sent som i dag (18/12-13) kan jeg læse, at en undersøgelse i bladet Frie skoler siger, at 64% af lederne mener, at dommen i Præstø-sagen vil få skolerne til at holde igen mere ture, udflugter, aktiviteter, som kan være forbundet med risici. - I vores serie af undervisningshæfter, er der i 2013 kommet et endags sikkerhedskursus hæfte (se bilag 5). Hæftet bygger på et endags sikkerhedskursus for kano og havkajak, som er udviklet af Københavns Kommune, som et minimumsniveau for sejlads i kommunen (sammen med 12 timers første hjælpskursus). Endags kurset skal ses i sammenhæng med bestemmelser om lav vind, varmt vand og at sejlads KUN må finde sted på - af kommunen godkendte -meget beskyttede farvande. Denne type kurser breder sig til andre kommuner og naturvejlederen har i 2013 lavet et pilotkursus efter denne model i Esbjerg Kommune. -I 2013 fik vi også sat mere fokus på sundhed og friluftsliv og på teknologi og friluftsliv bl.a. gennem en lille undersøgelse hos efterskolerne. Se nærmere ved delmål 3 og 4. Delmål 1: Medarbejdernetværk: Danne, fastholde og udvikle medarbejdernetværk omkring natur- og friluftsliv i hhv. Ungdomsringen og efterskolerne: Vi har i 2013 arbejdet på at målrette og udvide vores kommunikation til medarbejdere i begge foreninger. Vi bruger naturvejledernyhedsbreve og personlige mails, bladet Efterskolen, nyhedsbreve fra Efterefterskoleforeningen, Ungdomsringens Mandag Middag og Digitale Nyheder og direkte mails. Som endnu et nyt tiltag, så bruger vi vores kursuskatalog for natur og friluftsliv som et medie til information, oplysning og tips og tricks udover selve kurserne. Se nærmere i bilag 5. I 2012 fik vi oprettet et Friluftsudvalg i efterskoleforeningen. Udvalget er nu i gang og har bl.a. været med til at flytte inspirationskurset i friluftsliv til foråret. Desværre ramte lockouten i foråret ind i den nye dato for inspirationskurset, så på trods af 20 tilmeldte, så måtte vi alligevel aflyse. I 2013 fik vi udnyttet muligheden for at udnytte efterskolernes årsmøde til at sætte meget mere fokus på natur og friluftsliv. Vi havde en bemandet stand, hvor vi kunne informere om vores kurser, sejladsregler, naturvejlederordningen for efterskolerne, vores friluftsudvalg. Vi fik også indkaldt til et velbesøgt informationsmøde om vores arbejde. Ungdomsringen har en arbejdsgruppe for natur og friluftsliv, som dels virker som sparring for naturvejlederen omkring nye kurser, hvad sker der på området og endelig tager gruppen også ansvar for egne aktiviteter. F.eks. har arbejdsgruppen været med i udviklingen af Copenhagen Adventure for fritidsklubben børn midt på Islands Brygge i København med klatring, GPS og kano og kajak mv.. 2

3 Flere af de bestilte kurser i år har ligget lokalt, hvor grupper på tværs af foreningerne arrangerer kurset i samarbejde med mig. Det har givet lokal netværksdannelse og er en god måde at få flere til at hæve deres kompetencer. Denne model med netværk omkring lokale kurser forsætter i 2014 samt det at benytte de instruktører, vi allerede har uddannet til lokale kurser, er skrevet ind i vores projekt for Kurser er en af grundstenene i vores arbejde både omkring udvikling af netværk og for at fastholde og øge kompetencerne bl.a. medarbejdere i Ungdomsringen og efterskolerne. Et arbejde der er mere aktuelt og nødvendigt end nogensinde før jævnfør kort resumé af årets begivenheder ovenfor. Vi har prøvet at give et forsigtigt kvalificeret skøn på, hvad ringe i vandet effekten af vores kurser betyder for Ungdomsringen og Efterskolerne: For efterskolerne: Vi skønner, at de lærere vi over årene har haft på kursus underviser 10% af eleverne på efterskolerne= Det gør de ca. 10 dage om året, hvilket giver direkte formidlingsdage med natur og friluftsliv på et år. For Ungdomsringen/ klubberne: Vi skønner at de klubmedarbejdere vi over årene har uddannet laver aktiviteter for ca. 5 % af vores medlemmer = Det gør de ca. 5 dage om året, hvilket giver direkte formidlingsdage med natur og friluftsliv per år. I alt for begge foreninger knap formidlingsdage om året! Dette tal satser vi på at kunne øge fremover til gavn for børn og unge i vores nye projekt for Delmål 2: Undersøgelse af barriere, behov og muligheder for natur- og friluftslivsaktiviteter hos både medarbejdere, børn og unge: For at få en grundig undersøgelse, valgte vi at ansætte en fagperson til at lave undersøgelsen. Hun fik masser af sparring med naturvejlederen og begge foreninger og ellers frie hænder til at lave projektdesignet til undersøgelsen. Rapporten fra undersøgelsen med titlen Friluftsliv i fællesskab blev færdig lige omkring 1. februar 2013 og blev sendt Friluftsrådet i februar Rapporten findes i bilag 1. Den helt korte konklusion i rapporten var; giv os mere tid, penge og information! Det uddybes lidt nærmere her. Det er vigtigt at målrette tilbud efter de forskellige behov i de to målgrupper ud fra deres særpræg, samt at målrette tilbuddene mod enten begyndere eller viderekomne. Øget information på området så hurtigt og nemt som muligt. Klubberne efterspurgte primært nyhedsbreve, mens efterskolelærerne primært ønskede en hjemmeside om friluftsliv i forhold til naturvejlederordningen. Siden skulle indeholde information om kurser, regler, inspiration og begivenheder. Måske kunne disse ønsker tænkes sammen for begge foreninger. Inspirationsdage, Netværk og fælles friluftsarrangementer. Her var der også forskel på grupperne, hvor efterskolerne efterspurgte netværk, men klubberne pegede mere på fælles arrangementer. Event/ arrangementer i henholdsvis klub og efterskoleverdenen. Det var svært som menig medarbejder at få det i gang, så anbefalingen er, at vi har øget fokus på at støtte klubber og skoler i at gennemføre arrangementer. 3

4 Vores kursusprogram. Der var faktorer, der havde indflydelse på om medarbejderne kom på kursus. Deltagerbetaling: Så lav betaling som muligt, særligt klubberne havde fokus på det. Lokale kurser: Mindre transport og dermed forbrugt tid. Kan også give øget mulighed for netværk og viden om lokalområdet. (grejbanker, gode områder, ressourcepersoner mv.) Information om kurser: Mere direkte evt. via mail til de lokale klubber eller efterskoler. Det er et problem at nyhedsbreve, kursuskataloget ikke altid når helt ud til de interesserede. Længde og niveau på kurser: Der var primært ønsker om korte kurser pga. tid og økonomi. Man kan overveje at lave forløb med moduler, som kan tages over længere tid. Nye tendenser indenfor natur og friluftsliv. Det anbefales, at foreningerne vejleder i, hvordan man håndterer de udfordringer de nye mere aktion orienterede friluftstendenser. Her ses problemer omkring grej, sikkerhed (certificeringer), ressourcer, økonomi mv. Resultaterne af undersøgelsen er så vidt muligt indarbejdet i vores kommende projekt for og er beskrevet i en artikel blev sendt til NaturvejlederNyt i juni Der er desværre ikke kommet noget blad siden artiklen blev sendt ind, men den kan læses i bilag 2. Delmål 3: Udvikling af naturvejledningens pædagogiske praksis samt opdyrke nye fagområder, herunder indsamle erfaringer omkring brugen af GPS-baseret teknologi i friluftsliv og naturformidling: I 2013 har jeg yderligere samlet erfaringer på området, der meget stort og lidt uoverskueligt. Jeg har i samarbejde med Tomas Vilstrup, FDF fået en grundig introduktion, til den model af GPS/ smartphone-løb, som afholdes på Sletten. Her benyttes en kombination af alm. GPSer og smartphones, da signalet i området er så dårligt, at GPSerne i telefonerne ikke er præcise nok. Smartphones bruges så til QR-koder, der giver opgaverne og informationer. Ungdomsringen har et DJEEO spil, der benytter GPStrackere og Pcer og mobiltelefoner i et samarbejde, hvor en gruppe er i felten og styres af et indehold. Der er to omgange i et spil, hvor man så bytter roller. Spillet sjovt og kan være lærerigt, men teknologien er for omstændelig og prisen er for dyr. Udover anskaffelsen, så koster spillet et årligt abonnement på ca kr. Derfor har vi i Ungdomsringen valgt at stoppe abonnementet fra I arbejdsgruppen i Ungdomsringen er og har der fokus på området i Et fokus der fortsætter fremover. Her har vi prøvet et alternativ til DJEEO af. Det hedder IKWEST og er baseret på smartphones og ikke rene GPSer. Vi har afprøvet spillet med god succes, men her er samme problem med abonnementsbetaling, der gør det for dyrt til vores verden. Arbejdsgruppen samler også løbende information om APPs, der kan bruges til aktiviteter og løb udendørs. Denne information samles og kan gives videre, når vi har et bedre overblik. Arbejdsgruppen pusler også med at prøve, at udvikle et koncept, der minder om DJEEO og IKWEST, men som er billigt og enklere at arbejde og hvor vi evt. kan bruge allerede indkøbt hardware fra DJEEO. Dette er dog kun på idéplanet endnu. Jeg har lavet en lille undersøgelse blandt efterskolelærere for at få et fingerpeg om, hvordan efterskolerne bruger ny teknologi. Kort fortalt, så bruges der: GPSer til at finde rundt og til geocaching, Smartphones til fotodokumentation og naturiagttagelser og kommunikation på løb. Hjemmesider bruges til forberedelse, så som at finde lejrpladser, opskrifter, kort mv. og APPs til at tjekke vejret. Her er der muligheder for fortsat udvikling. I den forbindelse har vi til årsmødet for naturvejleder friluftsnetværkets i januar 2014 inviteret Carsten Nielsen til at holde oplæg om: Teknologi og friluftsliv. Carsten læser master i friluftsliv og skriver netop sin afsluttende opgave om dette emne. Derfor har han beskæftiget sig indgående med emnet og jeg regner med, at han kan give os nogle pejlemærker omkring hvad der virker og hvad der er værd at satse på fremover inden for dette felt. 4

5 Delmål 4: Formidling af naturvejledningens positive sundhedspotentiale til medlemmerne i forhold til både fysisk, psykisk og social sundhed: I 2013 har jeg sat fokus på information om sundhed og friluftsliv. Det er gjort ved, at jeg i forbindelse med en lille undersøgelse bl.a. efterskolelærere omkring friluftsliv og sundhed, har sendt et kort notat om emnet ud til en række lærere sammen med nogle spørgsmål, der bl.a. gik på deres bevidsthed om sammenhængen mellem sundhed og friluftsliv. Notat kan læses i bilag 3. Notatet er også med i informationsdelen af vores kursuskatalog for 2014 som inspiration og information. Resultatet af undersøgelsen var i stikordsform: - Friluftsliv rammer netop ind på alle 3 områder i WHO definition af sundhed - Friluftsliv giver meget gode rammer for arbejdet med det sociale og de bliver både udnyttet bevidst, men det sker også af sig selv - Det giver eleverne selvtillid (og en del andet) at friluftsliv netop hele tiden foregår i naturen og det er netop sjælen i friluftsliv - Mange aktiviteter og ture i friluftsliv giver eleverne øget selvtillid. - Indsigt og viden og naturen er vigtig og skaber tryghed - Det tyder også på, at lærerne ville være villige, til at ændre på undervisningen for at få mere sundhed ind i faget. - Lærerne gav udtryk for, at deres bevidsthed omkring sundhed i friluftsfaget blev øget i forbindelse med undersøgelsen Jeg sidder med i arbejdsgruppen Friluftsliv i folkeskolen, som er nedsat af Friluftsrådet for at komme med et kvalificeret indspil til at styrke friluftsliv i folkeskolen i forbindelse med skolereformen. Her ses nogle af mulighederne for friluftsliv i forbindelse med 45 min. motion og bevægelse og dagen, de sociale og trivselsmæssige i klasserne, den understøttende undervisning og muligheden for friluftsliv, som selvstændigt valgfag. Det passer fint ind i stikordene fra den ovenstående undersøgelse. Delmål 5: Varetagelse af tovholderfunktionen for friluftsnetværket for naturvejledere. Der arbejdes i den kommende periode med at projektsætte netværkets aktiviteter således, at der produceres materiale eller andet, der kan udbredes til resten af naturvejlederordningen og andre interesserede. Endvidere udvikles samarbejdet med andre netværk og medarbejdere i Ungdomsringen og efterskolerne: I 2013 blev årsmødet afholdt på Køge naturskole med ca. 25 deltagere. Mødets hovedpunkt udover vores årsmøde, handlede om, hvordan vi kan udvikle netværket. Til hjælp i den proces havde vi inviteret Thomas Larsen Schmidt fra Friluftsrådet. 5

6 Der blev på årsmødet 2013 tilrettelagt en række workshop, kurser mv hvor forskellige medlemmer af netværket bød ind, som tovholdere og undervisere. Vi udbød 6 tilbud, som blev sendt ud til netværket og som blev lagt på naturvejlederforeningens kursuskalender allerede i marts. Det var bl.a. Sikkerhedskursus i snorkling, Kajak og find vej i Københavns Havn og første hjælp for naturvejledere på Det Maritime Ungdomshus i Amager Strandpark. Gode kurser og workshops. Kun to måtte aflyses i år og nogle havde venteliste. Første hjælps kurset, som nu er meget aktuelt pga. af kravet om 12 timers første hjælp fra Søfartsstyrelsen i forbindelse med AL sejlads, var en stor succes. Kursus tog netop udgangspunkt i vores fælles erfaring som naturvejledere. Jeg deltog selv og fik meget ud af det, fordi det var så naturvejlederrelevant. - Netværket har udover de 6 tilbud i vores kursusprogram fået tilbud om at deltage i Kattetinge Værks kajakkursus til Misterhult skærgården. Enkelte medlemmer fra netværket var med her. - Der er løbende gennem året sendt ca. 5 nyhedsbreve til netværket. Visse nyheder/ materialer har været sendt til hele naturvejlederordningen. Det gælder vores kurser/ workshops, som er åbne for alle naturvejledere og hæftet Endags sikkerhedskursus i kano og havkajak. Information om dette hæfte blev sendt ud til hele ordningen og ligger på foreningens hjemmeside. - Jeg har holdt møde med den nye medtovholder for netværket Martin Machado og vi har planlagt årsmødet i januar i fællesskab. På årsmødet i januar 2014 har vi inviteret Carsten Nielsen til at holde oplæg om Teknologi og Friluftsliv. Carsten har skrevet en masteropgave om netop det emne. Se mere under delmål 3. Delmål: 6: Udvikling og formidling af normer og regler i friluftsliv mht. sikkerhed og færdsel til pædagoger og lærere: Fra arbejdet i samrådene er der sket følgende: Havkajaksamrådet: Arbejdet er gået støt og roligt og systemet har godt fat i skoler mv.. I samarbejde med DKF har vi sørget for, sejladsreglerne nu er en del af uddannelserne. Kanosamrådet: Der er fortsat to kanouddannelsessystemer i Danmark. DKF s EPP-kano og Kanosamrådets uddannelser. Kanosamrådet holdt i september 2013 et kanoseminar. Opdateringen af gamle instruktører kører fint. Dog er der en del gamle instruktører, der ikke sørger for, at blive opdateret. I begge sejladssamråd har vi øget fokus på evt. problematikker omkring sejlads og fugleliv og har aftalt en fællesaften, hvor vi kan blive opdateret på det felt. Klatresamrådet: Klatreforbundet har lavet en helt ny norm for vægklatring sidst i Den har klatresamrådet tilsluttet sig. Vi nåede lige at få information om dette samt at rettet vores vægklatrekurser til i vores kursuskatalog for Vi har fortsat mærket en øget interesse for instruktørkurser på klatreområdet såvel omkring væg som for træer. Derfor udbyder vi flere klatrekurser i Alle tre kano og havkajakshæfter indeholder nu et afsnit om sejladsreglerne. Hæftet havkajakinstruktør 2 er blevet revideret i år med bl.a. sidste nyt om reglerne. Flere kommuner har lavet nye regler for sejlads, hvor man nogle steder indfører et en dags sikkerhedskursus for sejlads, som skal være obligatorisk for alle, der står for sejlads. Når kurset kun en på en dag, så skal det ses i sammenhæng med, at man KUN får ret til at sejle på i forvejen udpegede meget beskyttede sejladsområder. Sejladsreglerne har stadig fyldt en del i år, men som noget nyt har de nye regler om passageransvarsforsikring fyldt en del sidst på året. Ikke mindst efter problematikken var fremme i pressen i starten af november. Der er blevet brugt nogen tid på at besvare mails, telefonopringninger m.m. En del skoler har også bedt om konsulentbistand i forbindelse stikprøvekontrol af deres sikkerhedsinstruks. I år har jeg afholdt en sejladsinformationsdag i marts. Den var tænkt som en opsamling for de, der ikke var med sidste år og for dem, der først senere blev opmærksomme på de nye regler. Der deltog 50 på dagen. Vi har i 2014 valgt at vores kursuskatalog for natur og friluftsliv udover at at være et kursuskatalog også skal bruges til information og inspiration. Derfor er der fra 2014 korte artikler om forskellige emner bl.a. sejlads og forsikringsregler, sundhed og friluftsliv, skolereformen og opskrifter til bålsnacks, ny kanomakkerredning mv. læs nærmere i bilag 5. 6

7 Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: Naturvejlederordningen: - Et af delmålene i mit projekt er at være tovholder for netværket for friluftsliv, som beskrevet ovenfor. En del af det arbejde er også at være webmaster for hjemmesiden for friluftslivsnetværket på foreningens hjemmeside. - Udover det deltager jeg aktivt i det østjyske netværk. Jeg holdt et oplæg om sejladsreglerne på netværksdagen i Randers i september, hvor vi også arbejdede med nye forbedrede teknikker til flådedannelse og makkerredning i kano. - Jeg har deltaget i naturvejledernes årskonference på Falster. - Jeg har holdt møde i København med den nye medtovholder i friluftsnetværket; Martin Machado. - Samlet er der brugt ca. 8 dage ud af huset på netværksarbejde mv. i naturvejlederordningen og derudover tid til forberedelse af møder mv. - Jeg har skrevet et nyt hæfte om Endags sikkerhedskursus i kano og havkajak, som er sendt ud til friluftslivsnetværket og via foreningens hjemmeside til alle naturvejledere. Naturvejlederuddannelsen: - Jeg har deltaget i et vejledermøde for vejledere på naturvejlederuddannelsen for vejledere på hold 24 og 25 sammen med skovskolen. Andet: Grundydelsen i jobbet med kurser m.v.: Internt arbejde: Som naturvejleder i to landsdækkende foreninger, der ikke har natur og/eller friluftsliv som deres hovedformål, så bliver en del af arbejdet også koordinerende, formidlende mv.. Afholdelse af kurser og at uddanne instruktører til varetagelse af sikkerhed mv., er en vigtig del af arbejdet for mine arbejdsgivere og mig. Det er også vigtigt, når man læser statistikken at være opmærksom på, at når man arbejder med kurser i sejlads, ja med friluftsliv generelt, så er deltagerantallet nødvendigvis lavt pga. sikkerheden. Uddannelse til sejlads er fortsat steget i Der er stadig storfokus på kompetenceudvikling omkring sejlads og anden sikkerhed, som nævnt i indledningen pga. Præstø-ulykken. Vi har haft flere på kurserne, har måttet lave adskillige ekstra kurser indenfor såvel sejlads som klatring. Vi har i 2014 udvidet kursusprogrammet med flere såvel kano, vægklatreinstruktør og træklatreinstruktørkurser. Det at lærere, pædagoger og klubmedarbejdere kan blive opgraderede omkring natur og friluftsliv er vigtigt. Ikke mindst på områder, hvor sikkerhed spiller ind så som klatring, kanosejlads og havkajak men også mere generelt, så vi sikrer gode og kvalificerede oplevelser, læring og aktiviteter i naturen for børn og unge. Gennem kurserne ligger også en del af implementeringen af det arbejde, jeg er med til at lave i havkajak-, kano- og klatresamrådet, der handler om at øge det faglige niveau og sikkerheden i det pædagogiske arbejde med børn og unge. 7

8 Desuden bruges der også arbejdstid på: - udvikle og arrangere kurser - forberede møder og at forberede kurser mv. - lave kursusbeskrivelser mv. til foreningernes kursuskatalog - konsulentarbejde bredt set - være aktiv i udvalg og netværk i foreningerne for at fremme natur og friluftsliv - orientere via blade og nyhedsbreve - kajak- og kanohæfter samt andet inspirationsmateriale. 2 af kano og havkajakhæfterne er reviderede i Havkajakinstruktør 2 hæftet er revideret i 2013 bl.a. med et opdateret afsnit om sejladsreglerne - nye skud på stammen er et endags sikkerhedskursus i kano og havkajak hæfte, som bygger det sikkerhedskursus, som Københavns Kommune har udviklet i 2013, som en minimums indgang til sejlads. En model, der ser ud til at sprede sig blandt kommunerne. - en vis mængde administration - naturvejlederordningen og naturvejlederuddannelsen (se afsnittet ovenfor) Når man som naturvejleder skal dække i hele landet, så bruges der også en vis mængde transporttid. Samlet har der været brugt ca. 30 dage til møder med forskellige grupperinger, udvalg, arbejdsgrupper, netværk mv. i foreningerne samt årsmøder, bestyrelsesmøder, kompetenceudvikling mv. samt netværksarbejde såvel internt som eksternt. Eksternt samarbejde i 2012 har bl.a. indeholdt følgende: - Jeg sidder i Kanosamrådet, Klatresamrådet og Havkajaksamrådet, og i samarbejdsgruppen mellem Havkajaksamrådet og DKF. Det har i alt givet 6 mødedage i løbet af året. - Jeg har samarbejdet med bl.a. højskoleforeningen, De frie skolers kursusudvalg, UNO Aarhus og flere andre både med sparring samt andre mindre kurser. - Jeg sidder i styregruppen for grejbanker under Friluftsrådet, hvilket har affødt 4 møde- /aktivitetsdage i Har lavet 1 kursus for grønne spirer projektet i Friluftsrådet. - Har deltaget 2 dage i det lokale østjyske naturvejledernetværk, hvor jeg bl.a. har hold oplæg i teori og praksis om sejladsreglerne Egen kompetenceudvikling har bl.a. indeholdt følgende - Fremlæggelsesseminar omkring Tryg i Naturen på SDU - Kursus i mindre kulturspor afholdt af netværket for kulturhistorie - Kajakkursus mv. i Wales på Storey Arms Outdoor Education Center - 15 timers frilufts-/naturvejlederrettet Første hjælp Samlet er der brugt 12 dage på egen kompetenceudvikling. Statistik over formidlingsaktiviteter: 8

9 Jeg arbejder ikke direkte med særlige indsatsområder i mit job. Derfor er der kun 4 skemaer. Eventuelle kommentarer til administrationen: Omkring hele strukturen og samspillet indenfor naturvejlederordningen bredt set føler jeg, at det kan blive bedre. Det er svært at få overblikket og være helt klar på hvem der tegner ordningen år Hvad er Friluftsrådets rolle i forhold naturvejlederforeningen, Naturstyrelsen, Skovskolen, de lokale og faglige netværk mv. Der er en ting der presser sig på helt aktuelt nu: Jeg synes, der mangler koordinering omkring datoer for konferencer, kurser mv. indenfor ordningen lidt jævnfør ovenstående kommentar. I januar 2014 ligger der på 10 dage følgende: 6. jan. Konference om frivillige, arr. Naturstyrelsen, 9. januar årsmøde i Friluftsnetværket for naturvejledere arr. Friluftsnetværket (meldt ud i januar 2013), 17. januar konference om Naturvejledning og skolereformen arr. Naturvejlederforeningen, Friluftsrådet m.fl.. Årsmøde i grejbankerne 14. jan. Alt i alt en arrangementstæthed, der nok vil påvirke flere af arrangementerne. 9

10 Bilagsfortegnelse: Uploades til Friluftsrådet - 1) Rapporten friluftsliv i fællesskab - 2) Artikel til Naturvejledernyt jævnfør delmål 2-3) Notat om sundhed i forbindelse med mindre - 4) Link til Kursuskataloget 2014 for natur og friluftsliv - 5) Link til Endags sikkerhedskursus i kano og havkajak Rapporten er udfærdiget af: Navn: Lars Borch Dato: 15. januar

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn arbejdsgiver: Ungdomsringen/ Efterskolerne Arbejdssted: Hjemmefra, men tilknyttet Ungdomsringens sekretariat,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 18186 Naturvejleder: Lars Borch Arbejdssted: Ungdomsringen/ Efterskolerne Adresse: Ryesgade 7 Postnummer/By: 8680 Ry Kort resumé af årets vigtigste

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn arbejdsgiver: Ungdomsringen / Efterskolerne Arbejdssted: Hjemmefra, men tilknyttet Ungdomsringens sekretariat,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 Grejbank Klatrevæg Kano Kajak GPS Mountainbike Førstehjælp .... Forord. 3 En dag på vandet 4 En dag på mountainbike 5 En dag på klatrevæggen. 6 GPS skattejagt.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Peder Flansmose Arbejdssted: Kystcentret Thyborøn Adresse: Kystcentervej 3 Postnummer/By: 7680 Thyborøn (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej 8

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

- Etablering og arbejdet med nyt naturcenter på Amager strandpark:

- Etablering og arbejdet med nyt naturcenter på Amager strandpark: Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20669 Navn naturvejleder: Martin Machado Navn arbejdsgiver: DGI Storkøbenhavn Arbejdssted: DGI Storkøbenhavn Adresse: Tietgensgade 65 Postnummer/By:

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

- er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende

- er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende Havkajaksamrådet - er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende medlemmer: Dansk Kano og Kajak Forbund Danske Gymnastik

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23084 Navn naturvejleder: Rikke de Neergaard Navn nærmeste leder: Flemming Walsted Arbejdssted: Øhavets Smakkecenter Adresse: Strynø Brovej 12 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014

Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014 Naturvejledning i Ballerup kommune Aktiviteter i 2014 Arrangementer og ture i 2014 Som det fremgår af tabellerne nedenfor, har der i alt været gennemført 100 ture og arrangementer i 2014, hvoraf ca. 80%

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Thor Hjarsen Navn arbejdsgiver: Red Barnet Arbejdssted: Red Barnet (landsdækkende) Adresse: Rosenørns Alle 12 Postnummer/By:

Læs mere

Sikkerhedskursus i BUF

Sikkerhedskursus i BUF Sikkerhedskultur og friluftsliv 22/5-17 Program: Oplæg - Kort og sikkerhedskultur generelt - Baggrunden for og kort gennemgang af sejladsreglerne - Sejlads i skoler og institutioner/ erhvervssejlads. -

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Tanya Wünsche Arbejdssted: Skovbo Naturskole v/ Svenstrup Gods Adresse: Ryeskovvej 1B Postnummer/By: 4140 Borup Kort resumé af årets

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Friluftsliv i Skolen. Medlemsmøde om Friluftsrådets nye projekt for at bringe mere Friluftsliv ind i skolen

Friluftsliv i Skolen. Medlemsmøde om Friluftsrådets nye projekt for at bringe mere Friluftsliv ind i skolen Friluftsliv i Skolen Medlemsmøde om Friluftsrådets nye projekt for at bringe mere Friluftsliv ind i skolen Program for mødet 1. Velkomst 2. Præsentation af deltagerne 3. Information om projektet 4. Pause

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20661 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Rikke Skriver Vesterlund Middelfart Museum Middelfart Museum Adresse: Algade 8 Postnummer/By:

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20792 Navn naturvejleder: Karsten Rybjerg Larsen Navn arbejdsgiver: Mariagerfjord Kommune Arbejdssted: Mariagerfjord Naturskole Adresse: Fjordgade

Læs mere

Workshop i forbindelse med Turfriluftslivs konferencen d januar 2016 på Sletten

Workshop i forbindelse med Turfriluftslivs konferencen d januar 2016 på Sletten Fører certificering i fx kajak-, MTB-, løb og lignende til øget brug af naturen? Workshop i forbindelse med Turfriluftslivs konferencen d. 14-15 januar 2016 på Sletten Dette er et referat af debatten om

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012. Referencenummer: 20652. Navn naturvejleder: Helen Holm. Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20652 Navn naturvejleder: Helen Holm Navn arbejdsgiver: Center for Uddannelse Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By:

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 25. marts 2014 Dette udkast til kommunikationsstrategien er diskuteret i naturvejlederforeningens bestyrelse og i en ad hoc kommunikationsgruppe med repræsentanter fra bestyrelsen

Læs mere

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3 Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Instruktørniveauerne DKF instruktør 1 (hav) DKF instruktør 2 (hav) DKF

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Store bøger Store oplevelser Bogbussen for enden af ruten Store bøder Store bogudsalg

Store bøger Store oplevelser Bogbussen for enden af ruten Store bøder Store bogudsalg Børnebibliotekaren som connector Fremtidens børn i fremtidens biblioteker - Middelfart d. 2. oktober 2008 Store bøger Store oplevelser Bogbussen for enden af ruten Store bøder Store bogudsalg Mit fagbibliotek

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Præsentation Jes Aagaard Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Hvad er Naturvejledning (Asta) Hvorfor Naturvejledning en visionær miljøminister Hvem er den typiske nordmand? Mange

Læs mere

Referat. Dato: 7/ kl Ungdomsringen, Odense

Referat. Dato: 7/ kl Ungdomsringen, Odense Referat Dato: 7/10 2008 kl. 17.15 Sted: Deltagere: Ungdomsringen, Odense Martin Nissen (MN), Havkajakroerne Johnnie, B Laursen (JBL), Højskolerne Nicolai Ilcus (NI), Havkajak Brancheforeningen Per Grim

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 Niveauer og færdigheder Med udgangspunkt i EPP2 (EURO PADDLE PASS) som bliver brugt til frigivelse af nye havkajakroere

Læs mere

Beskrivelse DKF s grejbanksordning

Beskrivelse DKF s grejbanksordning Bilag til punkt 6 Beskrivelse DKF s grejbanksordning Dato Generelt Grejbank 14. JANUAR 2004 revideret Christian Jacobsen Heri beskrives detaljerne i aftalen omkring klubbers funktion som grejbank. Der

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23073/ Dok. nr. Guldborgsund 24027-13 Navn naturvejleder: Johnny Madsen Navn arbejdsgiver: Guldborgsund kommune Arbejdssted: Guldborgsund kommune

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20570 Navn naturvejleder: Søren Frederiksen Navn arbejdsgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Arbejdssted: Land, By og Kultur Kultur, Natur og Fritid

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Kommunikation, trivsel og læring

Kommunikation, trivsel og læring Overskrift: Kommunikation, trivsel og læring - et udviklingsforløb med udgangspunkt i en narrative samtalepraksis i skoleåret 2015-2017 Baggrund: Gødvad Efterskole er en specialefterskole for 95 unge mellem

Læs mere

Antal deltagende borgere/børnefamilier:

Antal deltagende borgere/børnefamilier: Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20669 Navn naturvejleder: Martin Machado Navn arbejdsgiver: DGI Storkøbenhavn Arbejdssted: København, Amager øst Adresse: Vester voldgade 100, 1

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningerne ind i Folkeskolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 39 Indhold 1. Introduktion......... 40 2. Projektets aktiviteter............ 40 3. Projektets resultater....... 41 4. Projektets

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 17:20 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn nærmeste leder: John Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2d Postnummer/By:

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn arbejdsgiver: John og Silvia Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2 Postnummer/By:

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

Referat. Michael Sørensen(MS), DGI: Søren Andkjær (SA), Universiteterne Flemming Torp, Ungdomsringen Jørgen Møholt, Havkajakroerne

Referat. Michael Sørensen(MS), DGI: Søren Andkjær (SA), Universiteterne Flemming Torp, Ungdomsringen Jørgen Møholt, Havkajakroerne Referat Dato: 17/03 20016 kl. 18.15-21.00 Sted: Deltagere: Afbud Referent: Ungdomsringen, Odense, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C, Tigergården, inden gennem porten ved Asia Shop, Tag elevator ved vindfanget

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER ORGANISERING BOLIGSOCIALNET ORGANISERING I Boligsocialnet arbejder vi med at imødekomme de mange forskellige behov for videndeling, netværksdannelse og information, du har som boligsocial medarbejder i

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012 APRIL JUNI 2012 2. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Aktiviteter april-juni 2012 1 Alkjærskolen i Ringkøbing

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis De inddragende metoder inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis Bytur? Neglede lige 500 J Få inspiration og gode råd! Book en konsulent det er gratis! Har du brug for inspiration til arbejdet

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk 2 PROJEKTET BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 3 - årigt Kulturaftaleprojekt Kulturaftalen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bred viden om autisme

Bred viden om autisme Autismepilot Autismepiloten er en kompetenceudviklende basisuddannelse om autisme, som er udviklet i et samarbejde mellem Special område Autisme, Region Midtjylland og Socialstyrelsen. Bred viden om autisme

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

Velkommen til Formidlingsdag 26. okt. 2017

Velkommen til Formidlingsdag 26. okt. 2017 Velkommen til Formidlingsdag 26. okt. 2017 Nationalparkskolen Din vej til viden, kunnen og mening Vesterhavsgården, Agger Rammesætning af mit oplæg Fem budskaber: 1. Introduktion til dagens program. Hvad

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse om borgerretet kommunikation en opsamling Maj 2012 1 KLIKOVAND maj 2012 2 KLIKOVAND maj 2012 Indhold Hvad ville vi opnå?... 3 Hvilke erfaringer afdækkede vi?... 4 Hvilke

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere