INDHOLD. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 74 Del C... 102 Del D... 122 Del M... 124"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

2 L A A /7/21 POSIDONIA Ramirez Sierra, José Agustín Plaza Triangular Esq. Doctor Pérez Llorca (Inmobiliaria Ramirez-Núñez) 353 Benidorm ES ES EN 3 - Blegemidler og andre midler til vaskebrug; Rense-, polerings-, skylle- og slibemidler; Hårvand; Tandplejemidler. 5 - Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; Plastre og forbindsstoffer; Materiale til tandplombering og til tandaftryk; Desinfektionsmidler; Præparater til udryddelse af skadedyr; Svampe- og ukrudtsdræbende midler Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; Midlertidig indkvartering Lægevirksomhed; Veterinærvirksomhed; Sundhedsog skønhedspleje af mennesker og dyr; Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed /9/ BG - Марката се състои от стилизирана форма на рамка на велосипед, както е показано в прикрепеното изображение. ES - La marca consiste en la forma estilizada del marco de una bicicleta tal y como figura en la representación adjunta. CS - Ochranná známka je tvořena stylizovaným tvarem rámu jízdního kola, jak je uvedeno na přiloženém zobrazení. DA - Varemærket består af den stiliserede form af et cykelstel som vist i vedhæftede repræsentation. - Besteht aus der stilisierten Darstellung eines Fahrradrahmens, wie in der beigefügten Abbildung dargestellt. ET - Kaubamärk koosneb stiliseeritud jalgrattaraamist, mis on kujutatud lisatud joonisel. EL - Το σήμα συνίσταται στο στυλιζαρισμένο σχήμα ενός πλαισίου ποδηλάτου όπως απεικονίζεται στην επισυναπτόμενη αναπαράσταση. EN - The mark consists of the stylized shape of the frame of a bicycle as shown in the attached representation. FR - La marque consiste en la forme de fantaisie du cadre d'une bicyclette conformément à la représentation annexée. 211/19 2

3 Del A.1. CTM Il marchio è costituito dalla figura stilizzata del telaio di una bicicletta, come illustrato nella rappresentazione allegata. LV - Zīme sastāv no stilizēta velosipēda attēla, kā norādīts pievienotajā zīmējumā. LT - Ženklas susideda iš stilizuoto dviračio rėmo, kaip parodyta pridedamajame atvaizde. HU - A védjegy egy kerékpárváz stilizált képét tartalmazza, ahogy az a csatolt ábrán látható. MT - It-trejdmark tikkonsisti fil-forma stilizzata tal-frejm ta' rota kif tidher fir-rappreżentazzjoni miżjuda. NL - Het handelsmerk bestaat uit een gestileerde vorm van een fietsframe zoals vertoond op bijgevoegde afbeelding. PL - Znak składa się z wystylizowanego zarysu ramy roweru tak, jak to pokazano na załączonym odwzorowaniu graficznym. PT - A marca consiste na forma estilizada do quadro de uma bicicleta, como mostrado na representação em anexo. RO - Marca este formată din simbolul stilizat al unui cadru de bicicletă precum se indică în reprezentarea alăturată. SK - Ochranná známka obsahuje štylizovaný tvar bicyklového rámu, viď priložené vyobrazenie. SL - Znamko sestavlja stilizirana oblika ogrodja kolesa, kot je prikazano v priloženi predstavitvi. FI - Merkki koostuu tyylitellystä polkupyörän rungosta liitteenä olevan kuvan mukaisesti. SV - Märket består av en stiliserad figur som föreställer en cykelram som visas i bifogade representation The Moulton Bicycle Company Limited Holt Road Bradford-on-Avon, Wiltshire BA15 1AH GB WHERS & ROGERS LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU GB EN FR 18 - Skind og huder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer, parasoller og spadserestokke; Piske og sadelmagervarer /11/21 PANTALLA TOTAL JAFER LIMED Av. Vasco Núñez de Balboa No Lima PE LERROUX & FERNÁNZ-PACHECO Núñez de Balboa, 54, Madrid ES ES EN 3 - Desodoriseringsmidler til personlig brug; Antiperspiranter;Shampoo /12/21 NEWCELLERGY Uli, Vorrink Hofrathstr Dörth EN 3 - Øjenbrynskosmetik; Kosmetiske farvestoffer; Kosmetik; Kosmetik til dyr; Kosmetik generalt; Kosmetik solgt som sæt; Kosmetiksæt (med indhold); Kosmetiskblyanter; Kosmetiksæt; Kosmetiske blyanter; Kosmetiske præparater til øjenvipper; Kosmetik til dyr. 5 - Diæt- og kosttilskud; Diæt- og kosttilskud; Mineralkosttilskud; Næringstilsætningsmidler til medicinske formål; Kosttilskud; Kosttilskud på basis af urter. 9 - Anodebatterier; Solpanelsystemer; Batterier; Batterier (anode-); Batterier (solcelle-); Batterier (tændings-); Elektriske batterier; Batterier [elektriske]; Elektriske batterier; Elektriske batterier til køretøjer; Elektriske batterier og beslag; Elektriske batterier, kabler, stik og forbindelsesdele; Elektrokemiske celler og batterier; Batterier til køretøjer; Solbatterier; Batterier til lommelygter; Bærbare solpaneler til generering af elektricitet; Genopladelige batterier; Batterier til belysning Mineralvand; Præparater til fremstilling af mineralvand; Mineralvand; Mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke /12/21 CLIMATE CERTIFICATE Svensk Klimatcertifiering AB Kung Göstas väg Strängnäs SE BERGENSTRÅHLE & LINDVALL AB Ringvägen Stockholm SE SV EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver /1/211 "VOCE E CANTO NATURALE" Fumanti, Genoveffa via Manin La Spezia FR 41 - Uddannelsesvirksomhed; Undervisningsvirksomhed; Underholdningsvirksomhed; Sports- og fritidsaktiviteter; Produktion af lyd- og musikoptagelser; Sangundervisning Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Industriel analyse og forskning; Planlægning og udvikling af computere og computerprogrammer Lægevirksomhed; Lægevirksomhed; Veterinærvirksomhed; Sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr. 211/19 3

4 CTM Del A /12/21 THROAT CARE ALIFARM, SA Poligono Industrial "Els Xops", Lliçà de Vall ES ALIFARM, SA Martin Barcelo, Judith Poligono Industrial "Els Xops", Lliçà de Vall ES ES EN 5 - Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; Plastre og forbindsstoffer; Materiale til tandplombering og til tandaftryk; Præparater til udryddelse af skadedyr; Svampe- og ukrudtsdræbende midler; Diætetiske kosttilskud /12/21 SUN CARE ALIFARM, SA Poligono Industrial "Els Xops", Lliçà de Vall ES ALIFARM, SA Martin Barcelo, Judith Poligono Industrial "Els Xops", Lliçà de Vall ES ES EN 5 - Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; Plastre og forbindsstoffer; Materiale til tandplombering og til tandaftryk; Desinfektionsmidler; Præparater til udryddelse af skadedyr; Svampe- og ukrudtsdræbende midler; Diætetiske kosttilskud /1/ BG - Черен, бял ES - Negro, blanco CS - Černá, bílá DA - Sort, hvid - Schwarz, Weiß ET - Must, valge EL - Μαύρο, λευκό EN - Black, white FR - Noir, blanc - Nero, bianco LV - Melns, balts LT - Juoda, balta HU - Fekete, fehér MT - Iswed, abjad NL - Zwart, wit PL - Czerń, biel PT - Negro, branco RO - Negru, alb SK - Čierna farba, biela farba SL - Črna, bela FI - Musta, valkoinen SV - Svart, vitt Strohm, Stefan Zechenstr Gevelsberg Schütte, Meinolf Großer Markt Gevelsberg EN 7 - Maskiner og værktøjsmaskiner. 4 - Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; Maskinsnedkerarbejde; Slibning Mekanisk ingeniørvirksomhed /1/211 LCD 3.3 Smiths Detection, Inc 14 Commerce Drive Danbury, Connecticut 681 US GRÜNECKER, KINKELY, STOCKMAIR & SCHWANHÄUSSER Leopoldstr München EN 9 - Fastgjorte eller mobile apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter, der kan fastgøres, til overvågning af personer, fragt eller Installationer;Apparater og instrumenter til identificering og overvågning af kemiske risici, til anvendelse i hjemmet samt til industrielle og militære formål; Dele og tilbehør til alle førnævnte varer. US - 16/12/ /19

5 Del A.1. CTM /3/211 Chocolat d'or BG - Марката е представена от текста Chocolat d'or написан с шрифт Edwardian Script C, написан с малки букви, с изключение на първата "C" от думата Chocolat и буквата "O" от думата Or, като и двете са с големи букви. ES - En la marca aparece el texto Chocolat d'or escrito con letra tipo Edwardian Script C, escrito en letras minúsculas, salvo la primera letra "C" de Chocolat y la letra "O" de la palabra Or, apareciendo ambas en letra mayúscula. CS - V ochranné známce je znázorněno slovo Chocolat d'or napsáno písmem Edwardian Script C, malým písmem, s výjimkou prvního písmene "C" ve slově Chocolat a písmene "O" ve slově Or, která jsou napsána velkým písmem. DA - På mærket ses teksten Chocolat d'or med tryktypen Edwardian Script C, skrevet med minuskler med undtagelse af det første bogstav "C" i Chocolat, og bogstavet "O" i ordet Or, som begge er majuskler. - Besteht aus dem Text Chocolat d'or in der Schriftart Edwardian Script C, dargestellt in Kleinbuchstaben mit Ausnahme des Anfangsbuchstabens "C" von Chocolat und "O" von Or, die beide als Versalien erscheinen. ET - Tekst Chocolat d'or Edwardian Script C kirjatüübis ja väiketähtedega, v.a sõna Chocolat esitäht "C" ja sõna Or täht "O", mis on suurtähed. EL - Το σήμα περιλαμβάνει το κείμενο Chocolat d'or, γραμμένο με χαρακτήρες της γραμματοσειράς Edwardian Script C, που είναι πεζοί με εξαίρεση το αρχικό γράμμα "C" της λέξης Chocolat και το γράμμα "O" της λέξης Or, τα οποία είναι κεφαλαία. EN - The trademark consists of the text Chocolat d'or written in Edwardian Script C font in lower case, except the first letter "C" of Chocolat and the letter "O" of the word Or, which are both in upper case. FR - La marque comprend le texte Chocolat d'or écrit en police Edwardian Script C, en lettres minuscules, sauf la première lettre "C" de Chocolat et la lettre "O" du mot Or, toutes deux en majuscules. - Nel marchio si legge il testo Chocolat d'or scritto in caratteri di tipo Edwardian Script C, minuscoli, salvo la prima "C" di Chocolat e la lettera "O" del vocabolo Or, entrambe maiuscole. LV - Preču zīmē lasāms teksts Chocolat d'or ar Edwardian Script C tipa mazajiem burtiem, izņemot pirmo burtu "C" vārdā Chocolat un burtu "O" vārdā Or, kas abi ir lielie burti. LT - Ženkle matomas tekstas Chocolat d'or, parašytas mažosiomis Edwardian Script C šrifto raidėmis, išskyrus pirmąją žodžio Chocolat raidę "C" ir žodžio Or raidę "O", kurios abi yra didžiosios. HU - A márkanévben megjelenik a Chocolat d'or szöveg, Edwardian Script C betűtípussal, kisbetűvel írva, kivéve a Chocolat első "C" betűjét és az Or szó "O" betűjét, melyek nagybetűsek. MT - Fit-trejdmark jidher it-test Chocolat d'or miktub b'ittri tat-tipa Edwardian Script C, miktub b'ittri żgħar, ħlief l- ewwel ittra "C" ta' Chocolat u l-ittra "O" tal-kelma Or, li jidhru t-tnejn bħala ittri kbar. NL - Binnen het merk staat de tekst Chocolat d'or geschreven in het lettertype Edwardian Script C, in kleine letters, behalve de eerste letter "C" van Chocolat en de letter "O" van het woord Or die beide in hoofdletters zijn uitgevoerd. PL - W znaku towarowym widnieje napis Chocolat d'or pisany czcionką Edwardian Script C, literami tekstowymi, z wyjątkiem pierwszej litery "C" wyrazu Chocolat i litery "O" wyrazu Or, które pisane są wielkimi literami. PT - A marca consiste na menção Chocolat d'or, escrita em letras minúsculas e grossas na fonte Edwardian Script C, com excepção da primeira letra "C" da palavra Chocolat e da letra "O" da palavra Or, ambas em maiúscula. RO - În marcă apare textul Chocolat d'or scris cu litere de tip Edwardian Script C, scris cu litere mici, cu excepţia primei litere "C" din Chocolat şi litera "O" din cuvântul Or, ambele fiind majuscule. SK - Ochranná známka obsahuje text Chocolat d'or napísaný písmenami typu Edwardian Script C; písmená sú malé, až na prvé písmeno "C" vo výraze Chocolat a písmeno "O" vo výraze Or, pričom obe uvedené písmená sú napísané veľkým písmom. SL - Zaščitni znak vključuje besedilo Chocolat d'or, napisano v pisavi Edwardian Script C z malimi črkami, razen prve črke "C" besede Chocolat in črke "O" besede Or, obe sta zapisani z veliko začetnico. FI - Merkissä on Edwardian Script C -fontilla teksti Chocolat d'or, joka on kirjoitettu pienellä lukuun ottamatta Chocolat-sanan C-kirjainta ja Or-sanan O-kirjainta, jotka on kirjoitettu isolla. SV - I märket står texten Chocolat d'or skriven med typsnittet Edwardian Script C, och med gemener, förutom den första bokstaven "C" i Chocolat och bokstaven "O" i ordet Or, båda dessa är skrivna med versaler Rincón Duque, Amparo Calle Poeta Quintana, 36, 1º 34 Alicante ES PEREZ SEGURA ABOGADOS Plaza San Cristóbal, 2-2º 32 Alicante ES ES EN 14 - Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); Juvelerarbejder, smykker, ædelstene Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); Skind og huder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer, parasoller og spadserestokke; Piske og sadelmagervarer Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning /3/211 FIRECASE Real Systems Group AG Bahnhofstr Rheinsulz CH Real Systems GmbH Eschbach, Petra Schwörstadterstr Wehr EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signale- 211/19 5

6 CTM Del A ring, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, lydplader; Salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater Juridisk bistand; Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov /3/211 ENL ENL, Société par Actions Simplifiée 165 Boulevard Valmy 9 Colombes FR T MARK CONSEILS 31, rue Tronchet 758 Paris FR FR EN 2 - Maling, Fernisser, Lakker, Rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, Farvestoffer; Bejdsemidler; Naturlig harpiks i rå tilstand; Malevarer; Aluminiumbronzemaling; Aluminiumspulver til maling; Bindemidler til maling; Fortyndere til maling; Antirustpræparater; Antirusttape;Farver og grundingsmidler; Bindemidler til maling; Fortykkelsesmidler til farver; Fortyndere til maling og lak; Træfarve; Træfarve; Træbehandling; Trækonserveringsmidler; Midler til undervognsbehandling af køretøjschassiser; Fikseringspræparater (lak); Præparater mod anløbning til metal; Beskyttende præparater til metal Industriel vedligeholdelse;bygningsarbejder, montering, installation, ibrugtagning, vedligeholdelse og reparation af industrielle installationer og industrielt udstyr samt den tredje sektor og de vigtigste sektorer inden for luftfart, rumfart, automobilindustrien, agrolevnedsmidler, kemi, forsvar, produktion og transport af energi, skibsfart, atomenergi, papir, petrokemiske produkter, farmaci, raffinering, stålindustrien og vandbehandling;installation (ibrugtagning), overførelse, nedtagning og renovering af industrielt udstyr samt den tredje sektor og de vigtigste sektorer inden for luftfart, rumfart, automobilindustrien, agrolevnedsmidler, kemi, forsvar, produktion og transport af energi, skibsfart, atomenergi, papir, petrokemiske produkter, farmaci, raffinering, stålindustrien og vandbehandling;vedligeholdelse af katalysatorer i neutral luft;service, vedligeholdelse, reparation, renovering, overensstemmelse af havne og lufthavne;service, vedligeholdelse og reparation af varmeinstallationer, elektriske installationer, elektrisk udstyr og elektriske anlæg, kraftanlæg, olieanlæg, installation og vedligeholdelse af olieledninger og gasledninger;service, vedligeholdelse og reparation af udstyr til beskyttelse af ejendomme og personer, nemlig brandsluknings- og tyverisystemer;service, vedligeholdelse og reparation inden for instrumentering, automatism, centralstyresystemer og robotsystemer samt de vigtigste sektorer inden for luftfart, rumfart, automobilindustrien, agrolevnedsmidler, kemi, forsvar, produktion og transport af energi, skibsfart, atomenergi, papir, petrokemiske produkter, farmaci, raffinering, stålindustrien og vandbehandling;vedligeholdelse af klimaanlæg, køleapparater beregnet til anvendelse på industriområdet og i den tredje sektor;service, vedligeholdelse, verifikation, start, genetablering og kontrol af udstyr og installationer til produktion af vedvarende energi, også via et globalt netværk som internettet;renovering, restaurering og overensstemmelseskontrol af industrianlæg og den tredje sektor, bygninger, pakhuse;udbygning af ejendomme;renovering, vedligeholdelse og rengøring af bygninger, ejendomme, lokaler, jord;rengøring af bygninger, byhuse, underjordiske anlæg, vejudstyr, anlægsområder og industrilokaler (eksterne overflader og indvendig rengøring), rensning af vandledninger, industrianlæg, højtryksrensning af underjordiske anlæg;byggearbejder og information om opførelse af bygninger, ejendomme, fabrikker, kontorlokaler, underjordiske anlæg og broer; Tilsyn med bygningskonstruktion; Bygning og reparation af lagerbygninger;nedrivningsarbejder, nedrivning og overførelse af industrielle installationer og den tredje sektor samt de vigtigste sektorer inden for luftfart, rumfart, automobilindustrien, agrolevnedsmidler, kemi, forsvar, produktion og transport af energi, skibsfart, atomenergi, papir, petrokemiske produkter, farmaci, raffinering, stålindustrien og vandbehandling; Stilladser; Renovering af brugte eller delvist ødelagte maskiner; Renovering af brugte eller delvist ødelagte motorer; Tilsyn med bygningskonstruktion;information vedrørende byggeri, installation, service, vedligeholdelse, reparation, istandsættelse, renovering, restaurering, nedrivning og rensning af installationer, udstyr og industrielle installationer og den tredje sektor;udlejning af apparater til udførelse af førnævnte tjenesteydelser;information vedrørende førnævnte tjenesteydelser Befragtning; Emballering af varer; Udlejning af opbevaringscontainere; Udlejning af pakhuse og lagerrum; Aflæsning af fragtgods; Lagring af varer; Levering af varer; Opbevaring; Energiforsyning; Opbevaring; Rederivirksomhed; Fragt (godstransport); Oplagring;Offentlig persontransport; Tjenesteydelser vedrørende udlejning af køretøjer;udlejning af apparater til udførelse af førnævnte tjenesteydelser;information vedrørende førnævnte tjenesteydelser. 4 - Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; Appretering af papir; Behandling af papir; Specialsamling af materialer for andre; Metalstøbning; Plettering af metal; Finpudsning efter fjernelse af gammel maling; Dekontaminering af farligt gods; Galvanisering; Produktion af energi; Trykkerivirksomhed; Information om materialebehandling; Metalbehandling; Metalhærdning; Slibning; Nikkelplettering; Forarbejdning af olier; Afpudsning (slibning); Høvling; Raffinering; Lodning; Behandling af affald (omdannelse); Vulkanisering (behandling af materialer);udtømning af varme væsker;genbehandling af olier til hærdning;behandling af smøremidler; Sortering af affald og råstoffer til omdannelse;antiforureningsarbejder;udlejning af apparater til udførelse af førnævnte tjenesteydelser;information vedrørende førnævnte tjenesteydelser Uddannelsesvirksomhed;Uddannelse og efteruddannelse på ingeniørområdet; Arrangering og ledelse af kongresser, kollokvier, konferencer, seminarer og symposier;udlejning af apparater til udførelse af førnævnte tjenesteydelser;information vedrørende førnævnte tjenesteydelser Evalueringer, vurderinger og videnskabelig og teknologisk forskning udført af ingeniører samt undersøgelser og design i forbindelse hermed; Industriel analyse og forskning; Rådgivning vedrørende energibesparelser; Kvalitetskontrol; Materialeafprøvning; Tekniske projektundersøgelser; Ingeniørarbejder (syns- og skønsforretninger); Ingeniørvirksomhed; Tekniske projektundersøgelser; Forskning inden for miljøbeskyttelse;teknisk evaluering af trykbærende anlæg;mekaniske prøvning (hårdhed, modstand);udlejning af apparater til udførelse af førnævnte tjenesteydelser;information vedrørende førnævnte tjenesteydelser Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; Rådgivning inden for sikkerhed; Inspektion af fabrikker med sikkerhedsmæssige formål;udlejning af 6 211/19

7 Del A.1. CTM apparater til udførelse af førnævnte tjenesteydelser;information vedrørende førnævnte tjenesteydelser /3/211 TRIPLE LO MONACO HOGAR, S.L. Polígono Industrial Asegra. Almería., 8 18 Peligros (Granada) ES CLARKE, MOT Y CIA., S.L. Rambla Méndez Núñez, 12, 6 A 32 Alicante ES ES EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Præsentation af varer i kommunikationsmidler af enhver art med henblik på detailsalg /3/211 topex TOPEX SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Pograniczna 2/ Warszawa PL KANCELARIA PATENTOWA ALEKSANDRA MARCIŃSKA M. Dąbrowskiej 9/ Warszawa PL PL 1 - Kemiske produkter til industrielle formål; Kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; Præparater til hærdning og lodning; Bindemidler til industrielle formål; Limpatroner. 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer af metal; Transportable bygninger af metal; Materialer af metal til jernbanespor; Kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål); Klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; Metalrør; Pengeskabe; Andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser); Malm; Statuer af uædle metaller;metalbånd til last, skruestikker af metal, dørklinker, låse til slåer, bolte af metal, metallukninger til æsker, pengebokse af metal, kæder af metal, kabelklemmer eller rør af metal, tøjknager af metal, forbindelsesled af metal til kæder, ikkeelektriske dørklokker, dørkarme af metal, dørlukkere (ikke elektriske), metaludstyr til metaldøre, dørkarme af metal, dørgreb af metal, dørhamre, ikke-elektriske døråbnere, skrabere til døre, dørstoppere af metal, afstivninger af metal, metalbeslag til bygningsbrug, armaturer af metal til ledninger til komprimeret luft, metalbeslag til møbler, beslag af metal til vinduer, riste og gitre (af metal), isenkramvarer (mindre) af metal, metalhængsler, kroge af metal, klatrejern til bestigning af isbelagte overflader, identifikationsarmbånd af metal til hospitalsbrug, identitetsplader af metal, metalbeslag til døre, nøgler, nøgleringe af metal, knivhåndtag af metal, kugledørgreb af metal, greb af metal, stiger af metal, postkasser af metal, metalbeslag, metalstropper til transport af last, metalremme til transport af last, elektriske låse (ikke af metal), metallåse til tasker, låse af metal til befordringsmidler, sparebøsser af metal, søm, smørenipler, registreringsplader af metal, hængelåse, kabiner af metal til sprøjtemaling, metalstropper, nitter af metal, metalstænger til lodning og svejsning, pengeskabe, sikkerhedskæder af metal, skruer af metal, forseglingskapper af metal, plomber, blyseler, loddetråd af metal, fjederlåse, fjedre (isenkramvarer af metal), værktøjskasser af metal (uden indhold), bokse af metal, værktøjsgreb af metal, stålwire, kodede hængelåse, metalsnore til cykler, profilindsatser af metal, metalbeholdere, vinkelmålere til bygningsbrug, vinkelmålere. 7 - Maskiner og værktøjsmaskiner; Motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); Koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); Landbrugsredskaber (ikke hånddrevne);elværktøj, husholdningsudstyr indeholdt i klasse 7;Boremaskiner, bore- og skruemaskiner, slagboremaskiner, formalingsmaskiner, varmepistoler, save, skruemaskiner, skruetrækkere, stiksave, høvle, elektriske hæftemaskiner, miksere, fræsemaskiner, skæremaskiner, støvsugere, sømmaskiner, borehoveder (maskindele), mejsler, hulsave, skiver (maskindele), diske (maskindele), børster (maskindele), slibesten, slibelegemer, fræsere, nøgler til borholdere, udsugningsrør, limpistoler, sprøjtepistoler, pistoler med manometre til pumpning af hjul, pistoler til pumpning, pistoler til brændstoffer, pistoler til vedligeholdelse, pistoler til sandblæsning, vand- og luftpistoler til vask, pistoler til silikonemasse, luftpistoler til injektion af tætningsmasse, elektriske doseringspistoler til lim, pistoler (maskiner), sprøjtepistoler til maling, pistoler indeholdt i denne klasse, pneumatiske nøgler, kasketter, gasdrevne skærebrændere, maskiner og apparater til rensning, vask (elektriske), generatorer til elektricitet, graveringsmaskiner, gevindboremaskiner (til møtrikker), gevindboremaskiner (til skruer), gevindskæremaskiner, kompressorer (maskiner), pålægsmaskiner (maskiner), knive til plæneklippere, mejemaskiner (maskiner), flishuggere til havebrug (maskiner), metalforarbejdningsmaskiner, miksere (maskiner), hamre (maskindele), elektriske hammere, maskinhamre, pneumatiske hamre, borehamre, hamre, værktøjer (maskindele), håndværktøj (andre end hånddrevne), nittehamre (maskiner), knive (maskindele), elektriske knive, elektriske bliksakse, elektriske sakse, klinger (maskindele), hvæssemaskiner, borde (maskindele), remme til remskiver, transportbånd (maskiner), pumper (maskiner), pumper (maskindele eller motordele), luftpumper (installationer på bilværksteder), save (maskiner), kædesave, fundamenter (stativer) til maskiner, elektriske pudsemaskiner (maskiner og anlæg), pumper (maskiner), nødstrømsgeneratorer, skæremaskiner (motordrevne værktøjer), høvle, jordbor til minedrift, bor (maskindele), drejebænke (motordrevne værktøjer), transportanlæg (maskiner), stampemaskiner (maskiner), holdere (maskindele), holdere til blade (maskindele), greb til bor (maskindele), sugeblæsere (miner), skæremaskiner, finishmaskiner, prægepressere, transportanlæg til ladning og aflastning, maskiner til indpakning, emballering, ventiler (maskindele);anlæg til sugning af luft, hvæssemaskiner (maskiner), trykdrevne maskiner, løfteanordninger (lifte), løfteanordninger (anlæg), filtre til rensning af køleluft (til motorer), glasbearbejdende maskiner, apparater til knusning (maskiner), slibesten, slibeskiver (maskindele), smøreapparater (maskindele), holdere til redskaber (maskindele), etiketteringsmaskiner, ælte- og knusemaskiner, malerudstyr, høvle, trykreduktionsgear (maskindele), reduktionsgear til befordringsmidler, ikke til brug på land, ringe (maskindele), gasdrevne loddeapparater, gasdrevne loddejern, fordampere (maskiner), stenbearbejdningsmaskiner, hammerlifte, værktøjer (maskindele), tilretningsmaskiner, blandeudstyr (maskiner), stiksave, file, højtryksrensere, slibesten (maskindele), savblade (maskindele), stativer (maskindele), tilbehør til pistoler (maskindele), filtre (refills) til filtrerende maskiner, lufttryksværktøj, udvidere (maskiner), svejsemaskiner (maskiner). 8 - Håndbetjente redskaber til havebrug; Knivsmedevarer, gafler og skeer; Hug- og stikvåben; Blade;Hånddrevne håndværktøjer, ikkeelektriske håndværktøjer, landbrugsud- 211/19 7

8 CTM 9846 Del A.1. styr (hånddrevent), håndværktøjer til havebrug, hug- og stikvåben (til sider), forstøvere til insekticider (værktøjer), syle, økser, små økser, huggerter, drilbor (maskindele), håndbor (værktøjer), klinger (værktøjer), klinger (våben), blade til høvlemaskiner (knive), borestænger, buesave, fletteværktøj (værktøjer), brændejern, brystboremaskiner, dåseåbnere (ikkeelektriske), drivjern, kørnere (værktøjer), firkantskærere, mejsler, kødøkser (knive), klemmer til brug for tømrere og bødkere, slagteknive, håndholdte plæneklippere (værktøjer), bestik, skæreredskaber, skæremaskiner (værktøjer), vindejern (værktøjer), håndholdte ryddehakker (værktøjer), grøftgravemaskiner (værktøjer), båndknive, holdere til bor (værktøjer), stampere til jord (værktøj til brolægning), slibemaskiner (håndholdte), afspændingsanordninger (håndredskaber), file (værktøjer), strygejern (ikkeelektriske), knive til rensning af huden, håndsavrammer, manuelt betjente værktøjer til indsamling af frugter, konkave mejsler (mejsler), skraberedskaber til rensning af bådbunde (værktøjer), slibesten (værktøjer), pistoler (værktøjer), hamre (værktøjer), pumper (hånd -), håndøkser, jagtknive, manuelt betjente lifte (løfteanordninger), løvsave, strygestål, knive, mejsler til kontakthuller, tænger (værktøjer), negletænger, nålformede file, knibtænger, nummereringstænger, jern til høvle, høvle, tænger, fastspændingsanordninger, haveknive, beskæringssakse, havesakse, kalfatrejem (værktøjer), dorne (værktøjer), raspe, rivejern (værktøjer), hjul til spærrehager (værktøjer), barberblade, nittehamre (værktøjer), nittehamre (værktøjer), garnindføringsanordninger (værktøjer), skruetrækkere, skruemaskiner, sliberedskaber til knivblade, strygestål, slibesten, håndslibemaskiner, skæreblade til sakse, håndholdte knivinstrumenter, sakse (blik -), savklinger (maskindele), savklinger, hylstre til håndsave, save (værktøjer), knive til rensning af overflader med brand, sakse, skrabere (værktøjer), håndholdte skavejern (værktøjer), borsvingsforlængere til snittappe, skovle (værktøjer), slaggehamre, spader (værktøjer), skruenøgler (værktøjer), svensknøgler, knive til spartling, skovle (værktøjer), vinkler (værktøjer), stanseværktøj til prægning, stempler (værktøjer), mukkerter, slibesten, skruelåg, nøgler til gevindskærere, skæremaskiner til rør (værktøjer), rørskæreinstrumenter, fjedertænger, slibesten, hamre til metalplader, aftrækkere, låsesmedstilbehør, nemlig teleskopiske stativer, arbejdsborde, gevindskærere, håndtag til gevindskærere, skærebakker, skruetrækkere, drivdorne, skæreanordninger til åbninger;børster (værktøjer), maskiner til savning af metal, save til træ, særlige save, vinkelsave, geringskasser, boremaskiner, instrumenter til træning af greb, planteskeer og pudsebrætter, håndværktøj til glas, værktøj til fliser, presseanordninger (værktøjer), nøgler og tænger til rør, ender til skruetrækkere, varmepistoler, kasser til holdere til bor eller skær, hætter og tilbehør (værktøjsdele), nøgler, motornøgler, hæftemaskiner, smøreanordninger (værktøjer), tilbehør til smøreanordninger (maskindele), tragte og oliekander (værktøjer), anordninger til udsugning af olie (værktøjer), pumper til olie (håndredskaber), håndredskaber med mange funktioner, skruestikker, skruestikker af metal, montageremme. 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning, apparater og instrumenter til ledning, transformation, akkumulering samt regulering eller kontrol af elektricitet; Ildslukningsapparater;Elektriske akkumulatorer, batterier, elektriske, til køretøjer, syremålere til akkumulatorer, alarmer, alarmer (lyd-), brandalarmer, akustiske alarmer, alarmklokker, elektriske, elektriske tyverihindrende installationer, elektriske låse, batterier til belysning, batterier til lommelygter, elektriske batterier, batteriopladere, detektorer, metaldetektorer anvendt i industrien eller hæren, røgalarmer, elektriske lysdæmpere (regulatorer), instrumenter til afstandsmåling, elektriske strygejern, målere (stencils), lasere, ikke til medicinske formål, nivelleringsinstrumenter, mærker og stænger til nivellering, nivelleringsinstrumenter (vaterpas), nivelleringsinstrumenter, måleinstrumenter, målere, særlige måleredskaber, skydelære, linealer (måleinstrumenter), målere (måleinstrumenter), mikrometerskruer til optiske instrumenter, mikrometre, vægte, præcisionsvægte (til laboratoriebrug), apparatur til præcisionsmålinger, sammenrullelige korte målebånd, målestokke, målebånd, murerlægter, vaterpas, lasernivellerinstrumenter, manometre, testanordninger, krængningsmålere, temperaturindikatorer, trykmålere, automatiske indikatorer af faldende dæktryk i køretøjer, indikatorer af tryk i ventiler, trykindikatorer, apparater til måling af tryk, kikkerter, teleskoper, prismer (til optisk anvendelse), beskyttelsesanordninger til personlig brug mod ulykker, beskyttelsesbeklædning, tøj til livredning, artikler til sikkerhed og hygiejneforhold på arbejdspladsen, beskyttelseshjelme, beskyttelsesmasker, beskyttende ansigtsskærme til arbejdere, handsker til beskyttelse mod ulykker, filtre til respirationsmasker, beskyttelsesbriller, høreværn, masker, hjelme, svejsebriller og -skærme, handsker til beskyttelse mod stråling, dykkerhandsker, hjelme til soldater, stik og andre kontakter (elektriske), elektriske svejseapparater, elektriske loddeapparater, elektriske loddejern, voltmetre, svejseudstyr med elektrisk ladning, elektroder til svejsning, stik til elektriske ledninger og kabler, platformer til igangsætning af applikationer, computersoftware til internetopkobling og kommunikation mellem brugere (P2P) via computernetværk;elektroniske publikationer, elektroniske tavler til annoncer Apparater og installationer til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation, vandforsyning samt sanitetsinstallationer, husholdningsartikler i denne klasse;cykellygter, apparater til limopvarmning, lampehætter, lamper, brændere til lamper, elektriske lamper, lampeglas, lanterner, lanterner til belysning, pærer til belysning, elektriske glødepærer, gaslightere, lommelygter (elektriske -), solfangere (opvarmning), svejsebrændere, svejselamper, fatninger til halogenlamper, lamper til værksteder Linealer til tegning, blyanter, paint brushes, stempelmærker (stempler), børster til malerbrug, ruller, bygningsmalerruller, flade pensler, ruller, greb til ruller, folie til malerbrug, malesæt, værktøj til angivelse af linjer på flader, selvklæbende underlag, klæbebånd og -strimler til papirvarer eller til husholdningsbrug, lim til papirformål eller husholdningsbrug, markeringskridt, kridtholdere, papirknive (kontorartikler);tryksager, trykte materialer, trykte formularer, brochurer, dataark, prospekter (skitser), bøger, håndbøger (manualer), tidsskrifter, kalenderbøger, almanakker, notesbøger, clipboards, trykte publicationer, dagblade, blade, mapper, indekser, fortegnelser, undervisningsmaterialer, undervisningsmaterialer, fotografier, kunsttryk, grafiske reproduktioner, tegninger, aftryk Engros-, detail-, internetsalg af metal-, gummi-, plasticartikler, kemiske artikler, motor-, bygge-, industri-, varme-, belysnings-, køleartikler, sanitære artikler, artikler til dekorering, skrive-, male-, papirartikler, artikler forbundet med industriel design, videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning, sikkerhed og hygiejne på arbejdspladsen og undervisning, elektriske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til transformation, akkumulering samt regulering eller kontrol af elektricitet, maskiner og værktøjsmaskiner, værktøj og elektroværktøj, ildslukningsapparater, dele og tilbehør til de nævnte artikler; Kundeservice (klager);forretningsvirksomhed, inklusive administration af aftaler om reparation og vedligeholdese, callcentre, herunder behandling af ordrer og behandling af klager og forespørgsler; Tilrådighedsstillelse og drift af servicehotlines rettet mod internetbrugere, nemlig produktrådgivning (reklamevirksomhed) og/eller modtagelse af bestillinger, regnings- og/eller reklamationsafvikling (ecommerce) via servicehotlines; Reklamering af varer (fremhævning af varers fordele med henblik på salg), afholdelse af reklamekampagner; Forvaltning af loyalitetsplaner, 8 211/19

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 162 Del C... 203 Del D... 231 Del M... 233

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 162 Del C... 203 Del D... 231 Del M... 233 INDHOLD Del A... 2 Del B... 162 Del C... 23 Del D... 231 Del M... 233 L A A.1. 9847815 15/3/211 RUMA Marker-System 2.5.7 Wetzke, Monika Arndtstr. 38 5996 Köln Büscher, Marcus Worringer Str. 25 5668 Köln

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 186 Del C... 228 Del D... 251 Del M... 253

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 186 Del C... 228 Del D... 251 Del M... 253 INDHOLD Del A... 2 Del B... 186 Del C... 228 Del D... 251 Del M... 253 L A A.1. 9225384 31/8/21 hairlady Reiswich, Waldemar Duisburger Str. 413 47198 Duisburg SCHEFFLER RA Scheffler, Hauke Klausenburger

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 63 Del C... 80 Del D... 103 Del M... 148

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 63 Del C... 80 Del D... 103 Del M... 148 INDHOLD Del A... 2 Del B... 63 Del C... 8 Del D... 13 Del M... 148 DEL A A.1. 546 571 1243351 6/9/211 CLOUDSTORE HammerKit Oy Porkkalankatu 7 A 3 18 Helsinki FI LEXIA ATTORNEYS LTD Kalevankatu 2, 5th floor

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 252 Del D... 274 Del M... 276

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 252 Del D... 274 Del M... 276 INDHOLD Del A... 2 Del B... 29 Del C... 252 Del D... 274 Del M... 276 L A A.1. 8791329 14/12/29 Crunch Mix Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG Zollerstr. 7 8685 Aretsried, Fischach SPITZ LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 163 Del D... 186 Del M... 232

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 163 Del D... 186 Del M... 232 INDHOLD Del A... 2 Del B... 138 Del C... 163 Del D... Del M... 232 L A A.1. 27 4114864 29/1/24 EURO AUTOMATIC CASH EURO-INFORMATION - Européenne de Traitement de l'information, société par actions simplifiée

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 177 Del C... 206 Del D... 230 Del M... 232

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 177 Del C... 206 Del D... 230 Del M... 232 INDHOLD Del A... 2 Del B... 177 Del C... 26 Del D... 23 Del M... 232 L A A.1. 9957291 1/5/211 cadprofi 1 CAD-PROFI Sp. z. o.o. Struga 26/28 Lok. 26-6 Radom PL Grzyb, Dorota Katarzyna ul. Nowogrodzka 6

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 154 Del C... 179 Del D... 202 Del M... 204

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 154 Del C... 179 Del D... 202 Del M... 204 INDHOLD Del A... 2 Del B... 154 Del C... 179 Del D... 22 Del M... 24 L A A.1. 22 9757816 23/2/211 Eatless NEO CREMAR CO. LTD Rm118 Sicox Tower, 513-14 Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seognam-city 462-86 Seognam-city,

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 157 Del C... 177 Del D... 197 Del M... 199

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 157 Del C... 177 Del D... 197 Del M... 199 INDHOLD Del A... 2 Del B... 157 Del C... 177 Del D... 197 Del M... 199 L A A.1. 386 1/6/24 PAYWEB CARD Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Société Coopérative à forme de Société Anonyme

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 168 Del C... 208 Del D... 229 Del M... 231

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 168 Del C... 208 Del D... 229 Del M... 231 INDHOLD Del A... 2 Del B... 168 Del C... 28 Del D... 229 Del M... 231 L A A.1. 9138851 28/5/21 PARTY TYME KARAOKE Sybersound Records, Inc. 365 Pacific Coast Highway Malibu, California 9265 US J A KEMP

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 158 Del C... 185 Del D... 206 Del M... 208

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 158 Del C... 185 Del D... 206 Del M... 208 INDHOLD Del A... 2 Del B... 158 Del C... 185 Del D... 26 Del M... 28 L A A.1. 957191 26/4/21 WIRED ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. Four Times Square, 23rd Floor New York, NY 136 US BECK GREENER Fulwood

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 INDHOLD Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 L A A.1. 22 22 591 947131 25/1/21 VIATGESMUNTANYA FERROCARRILS LA GENERALITAT CATALUNYA Cardenal Sentmenat, 4 817 Barcelona ES AGUILAR

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 170 Del C... 194 Del D... 215 Del M... 235

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 170 Del C... 194 Del D... 215 Del M... 235 INDHOLD Del A... 2 Del B... 17 Del C... 194 Del D... 215 Del M... 235 L A A.1. 9633371 14/12/21 SAM CompuGROUP Medical AG Maria Trost 21 567 Koblenz DIX RECHTSANWÄLTE Riemenschneiderstr. 11 75 Bonn EN

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 INDHOLD Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 L A A.1. 93651 15/4/21 GREEN PERFORMANCE PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, 25 2126 Milano IT PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 251 Del C... 276 Del D... 292 Del M... 294

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 251 Del C... 276 Del D... 292 Del M... 294 INDHOLD Del A... 2 Del B... 251 Del C... 276 Del D... 292 Del M... 294 L A A.1. 9354564 6/9/21 DIPARMA Orefici, Paolo Mario Plaza Marina Banus, Local 18 Puerto Banus 2966 Malaga ES IBERPATENT Félix Boix,

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 72 Del C... 83 Del D... 104 Del M... 106

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 72 Del C... 83 Del D... 104 Del M... 106 INDHOLD Del A... 2 Del B... 72 Del C... 83 Del D... 14 Del M... 16 L A A.1. 22 22 22 8741282 8/12/29 OrthoWedge Darco (Europe) GmbH Gewerbegebiet 18 82399 Raisting MEISSNER, BOLTE & PARTNER R Widenmayerstr.

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 INDHOLD Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 L A A.1. 22 22 591 9958992 11/5/211 Excellent Play Steenhold, Jens Martin Frederik d. 3s vej 7 Fredericia DK DA EN 2 - Møbler. 119222

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 INDHOLD Del A... 2 Del B... 15 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 DEL A A.1. 22 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁØ

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 212 Del C... 259 Del D... 283 Del M... 304

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 212 Del C... 259 Del D... 283 Del M... 304 INDHOLD Del A... 2 Del B... 212 Del C... 259 Del D... 283 Del M... 34 L A A.1. 8578197 28/9/29 IKIOSK Axel Springer AG Axel-Springer-Str. 65 1888 Berlin JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Hohenstaufenring

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 181 Del C... 192 Del D... 216 Del M... 241

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 181 Del C... 192 Del D... 216 Del M... 241 INDHOLD Del A... 2 Del B... 181 Del C... 192 Del D... 216 Del M... 241 L A A.1. 7438931 21/11/28 Beer and Burger J D Wetherspoon plc Wetherspoon House,Central Park, Reeds Crescent Watford, Herts WD24 4QL

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206 INDHOLD Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 24 Del M... 26 L A A.1. 22 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead, Cape

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 152 Del C... 171 Del D... 192 Del M... 194

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 152 Del C... 171 Del D... 192 Del M... 194 INDHOLD Del A... 2 Del B... 152 Del C... 171 Del D... 192 Del M... 194 L A A.1. 7464498 15/12/28 THE URBAN MARKET COMPANY The Urban Market Company Ltd 58 Grosvenor Street London W1K 3JB APPLEYARD LEES

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 140 Del C... 181 Del D... 205 Del M... 207

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 140 Del C... 181 Del D... 205 Del M... 207 INDHOLD Del A... 2 Del B... 14 Del C... 181 Del D... 25 Del M... 27 L A A.1. 989261 14/3/211 WEB TV - ENJOY THE WEB GRUNDIG Multimedia B.V. Strawinskylaan 315 177 ZX Amsterdam NL LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 84 Del C... 122 Del D... 155 Del M... 157

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 84 Del C... 122 Del D... 155 Del M... 157 INDHOLD Del A... 2 Del B... 84 Del C... 122 Del D... 155 Del M... 157 L A A.1. 3 9293895 4/8/21 ROCKABYE BABY! CMH Records Inc. 2898 Rowena Avenue Los Angeles, California US MEWBURN ELLIS LLP 33 Gutter

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 73 Del C... 103 Del D... 129 Del M... 131

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 73 Del C... 103 Del D... 129 Del M... 131 INDHOLD Del A... 2 Del B... 73 Del C... 13 Del D... 129 Del M... 131 L A A.1. 27 27 126771 7/6/211 FEMININ-GOLD Mangostan-Gold Ltd. & Co. KG Leipziger Platz 3 1117 Berlin EN 3 - Blegemidler og andre midler

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232 INDHOLD Del A... 2 Del B... 166 Del C... 2 Del D... 23 Del M... 232 L A A.1. 9835232 23/3/211 EP IN YOUR SKIN FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Edificio Trade 828 Barcelona ES CURELL SUÑOL

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 131 Del C... 162 Del D... 173 Del M... 175

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 131 Del C... 162 Del D... 173 Del M... 175 INDHOLD Del A... 2 Del B... 131 Del C... 162 Del D... 173 Del M... 175 L A A.1. 971286 4/2/211 EASYdrive Franz Nüsing GmbH & Co. KG Borkstr. 5 48163 Münster HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben 11 48 Münster

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 175 Del C... 240 Del D... 271 Del M... 273

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 175 Del C... 240 Del D... 271 Del M... 273 INDHOLD Del A... 2 Del B... 175 Del C... 24 Del D... 271 Del M... 273 L A A.1. 554 8938821 9/3/21 19.3.1 19.7.12 DF World of Spices GmbH Industriestr. 25 4921 Dissen JONES DAY NEXTOWER Thurn-und-Taxis-Platz

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 26 Del D... 347 Del M... 349

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 26 Del D... 347 Del M... 349 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 26 Del D... 347 Del M... 349 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 INDHOLD Del A... 2 Del B... 17 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 L A A.1. 8585895 3/9/29 bottelpack kocher-plastik Maschinenbau GmbH Talstr. 22-3 79 Sulzbach-Laufen BARTELS & PARTNER Lange Str. 51

Læs mere