Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet"

Transkript

1 Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet 2009 Med luft under vingerne -

2 Forord I virksomhedsberetningen beskrives hvordan vi klarede at nå de mål vi satte os i virksomhedsplanen for Efter 3 år med virksomhedsplaner som har favnet bredt, var det et tydeligt ønske fra personalegruppen, at fokusere mere på enkelte emner end på større områder. Personalegruppen har i løbet af genhusningen udvist en stor fleksibilitet og været meget omstillingsparate i forhold til det daglige arbejde og de rammer Louise Mariehjemmet haft som lejer. Men informationer kan gå tabt og beslutninger bliver ikke altid effektueret efter hensigten skulle bruges til at dygtiggøre alle organisationens medlemmer til både at give og modtage information. I marts måned 2009 vende Louise Mariehjemmet tilbage til Svenskelejren. Efter halvandet års genhusning skulle Louise Mariehjemmet tilbage på egen matrikel. Nu skulle alle idéer og rutiner som var udarbejdet under genhusningen føres ud i livet. Alle var meget forventningsfulde, med undtagelse af enkelte beboere, som på gamle mennesker vis har det bedst med at være i det gamle hjemvante. Indflytningen og de første måneder trak søm ud. Det kom bag på mange at den lystfyldte tilbageflytning ikke gik gnidningsfrit. At det var problemer med at finde rundt og at give alle ting et hjem, dvs. en plads til opbevaring. Alle spørgsmål havde heller ikke et svar i den første tid. Hvordan gør vi? Hvordan skal vi takle dette? Vi har brugt mange timer på at løbende diskutere og evaluere vores tiltag. Flytning, genhusning, ombygning og tilbageflytning har rystet os sammen og vi har i dag en arbejdsplads som vover stille spørgsmålstegn til rutiner (Kan det gøres anderledes, bedre?), vover diskutere grænseoverskridende emner og ikke ser problemer men i stedet udfordringer. Særligt det sidste skaber et godt arbejdsklima, da man søger løsninger og udvikling i stedet for at ynke og beklage sig tak alle kompetente, morsomme, fleksible, stabile og pligtopfyldende kollegaer. Vi får det hjem vi fortjener, vi har gjort det selv og vi har gjort det godt! Tak også til bestyrelsen som med sparring og støtte har hjulpet os. Forstandergruppen som altid står parat at give en god kommentar, råd og vejledning det er uvurderligt at have kollegaer som jer tak! Hovedkontoret bistår med ekspertviden og vi havde brugt flere timer og med flere fejl uden Sabina, Anne, Rienette, Debbie, Kristian, Per & Arne. TAK! Maria Hedin Marts 2010

3 FORORD...1 VIRKSOMHEDSBERETNING...3 Vision...3 Virksomhedsplan...3 Proces...3 En ide fra Sverige...4 Selskabet i selskabet...4 Virksomhedsplan for Resultater Information Kommunikation Kommunikation & Information Øvrigt Lejligheder til ægtepar...8 Tilbageflytning...8 Reklame...9 Fester...9 Indvielse...9 Emilie og Peter Lunds fond...9 Sælen...9 Seniorsamtaler...9 Kurser...10 Økologi...10 Udsmykning...10 Beboerråd...10 SI/SU...10 BILAG

4 Virksomhedsberetning Vision Louise Mariehjemmet har siden 2003 haft som vision at skabe en indholdsrig hverdag for den enkelte beboer så Louise Mariehjemmet bliver et godt og trygt hjem, et attraktivt sted at bo, gæste og arbejde. Virksomhedsplan Proces Vi begyndte som sædvanlig at arbejde med 2009 års virksomhedsplan i oktober måned Alle medarbejdere besvarede en kulturanalyse bilag 1. Analysens formål var at se hvordan vi trives sammen, hvor samarbejdet fungerer, og ikke mindst hvor vores svage sider ligger. At begynde arbejdet med virksomhedsplanen med en diskussion omkring psykisk arbejdsmiljø er et godt ståsted når man skal fokusere på hvor man vi lægge sine kræfter. Denne diskussion fortsatte på personalemøder i løbet af vinter og forår. I slutningen af foråret 2008 valgte vi at lægge kræfter på at i 2009 videreudvikle kommunikation og information. Genhusningsåret var kendetegnet af at adskillige beslutninger var blevet tagne og talrige informationer videregivet. Plejehjemmet havde mange indgroede vaner som lige pludselig fik anderledes rammer. Der skulle tages hurtige beslutninger, hvor af nogle viste sig ikke at være efter hensigten. Resultatet blev nye beslutninger og det betød ændringer som hurtigt skulle informeres ud til alle medarbejdere. Det gjaldt arbejdsrutiner, depotplaceringer, opgaver som blev flyttet mellem aften- og dagvagterne og meget mere. Alle områder som havde stor indflydelse på det daglige arbejde. Vi var på det rene med at de oplevelser vi havde under genhusning også skulle gentages under den første tid ved hjemflytningen. Vi diskuterede de mekanismer som styrer information, f.eks.: Jeg kan fortælle dig men ikke tvinge dig til at lytte. Eksempler på at alle gode intentioner falder pladask til jorden når tilhørerne ikke opfylder deres del af aftalen, at lytte. Efter 3 år med virksomhedsplaner som havde favnet bredt, var det et tydeligt ønske fra personalegruppen, at fokusere mere på enkelte emner end på større områder. Det var et enstemmigt ønske fra personalegruppen at erfaringer fra genhusningsåret, på godt og ondt, skulle bruges til læring. Kommunikation og Information er to emner som går hånd i hånd. Hvis informationen skal nå frem må kommunikationen være i orden. Der er mange ting at lære, opdage og erfare i forhold til disse 2 emner skulle bruges til at dygtiggøre alle organisationens medlemmer til både at give og modtage information. 3

5 At arbejde med en personlig virksomhedsplan er ikke svært, men det kan føles stort og mærkeligt når man skal begynde med opgaven den første gang. Det var vigtigt at de som havde erfaring skulle være rollemodeller for de nye. En ide fra Sverige Ideen kommer fra bogen PAOU 1 hvor Sveriges Bostads finansierings aktiebolags (SBAB) model det personlige selskab er beskrevet. Dette er et alternativ til medarbejdersamtaler, og baseres på en model for at opbygge en medarbejderværdi som kaldes Selskabet i selskabet. Formålet er at hver enkelt medarbejder skal se sig selv som en offensiv leverandør der tager sin del af ansvaret, og er en del i virksomhedens udvikling. Idéen skulle forandres til et værktøj, der kunne bruges på en heterogen gruppe med vidt forskellig baggrund. Hvordan kan man sælge denne opgave? Som med de fleste forandringsarbejder kræver det tålmodighed og Rom blev ikke bygget på en dag. Satsninger som berører alle i en organisation er nemmere i små organisationer. Personalegruppen består af 39 personer, som alle kender hinanden. Selskabet i selskabet Konceptet kan enkelt beskrives med at hver enkelt medarbejder skal se sig selv som en underleverandør til Louise Mariehjemmet. Medarbejderen er en vigtig del i virksomhedens udvikling. Mere konkret drejer det sig om at hver ansat skal se sig selv som et selskab i selskabet. Medarbejderen bidrager med løsning på et problem eller udvikling af et interessereområde. Louise Mariehjemmet har arbejdet med konceptet i et par år og opgaven for ledelsen er at afgrænse projekterne så opgaven ikke bliver før stor. Store projekter er sværere at følge til dørs end hvad de små er. Ledelsen står til rådighed så snart det mindste problematik opstår. Selskabet i selskabet har som sidegevinst bevirket en kraftig udvikling af det tværfaglige samarbejde på Louise Mariehjemmet. Virksomhedsplan for 2009 Kommunikation og information Nedenfor følger begrebsbeskrivelse og målsætning for de to emner. Kommunikation Begrebet kommunikation er afgrænset til den menneskelige kommunikation (mundtligt og skriftligt) og baseres på forståelsen af, at det er grundlæggende for alle relationer og samspil mellem mennesker. 1 PAOU Personaladministration och organisationsutveckling. Otto Granberg. Side Natur och Kultur ISBN

6 Målet er at blive bedre til at videregive budskaber medarbejder, pårørende og beboere i mellem. at blive bedre til at forstå hinanden, og lære hvordan identitet og relationer farves af kommunikation. Ved at arbejde med denne opgave fokuseres der på den måde vi taler med og til hinanden. at øge den enkeltes bevidsthed om hvordan man opfatter og opfattes af andre. At få indsigt i hvordan følelser og vurderinger har indvirkning i et møde mellem mennesker. Information Informationsbegrebet er afgrænset til at betyde meddelelse. Hvordan sikres at meddelelser når ud til alle berørte? Hvordan sikres at informationerne vil blive forstået? Målet er at sikre et højt informationsniveau. at indarbejde et ejerskab, hvor information bliver en fælles opgave. at udarbejde klare aftaler om hvem der gør hvad. Klargøre hvad man kan forvente og hvad som bliver forventet af den enkelte medarbejder. at skabe en interesse for at bruge en given information i en kundskabs/udviklings/spiral. Personalets opgave De aktiviteter/projekter som er startet op i 2008, fortsætter. Disse findes beskrevet i virksomhedsberetningen fra januar Hver enkelt medarbejder bidrager årligt til virksomhedsplanen med et projekt. Mål At alle faste medarbejdere har gennemført deres projekt. At alle medarbejdere oplever succes med deres projekt Metode Se virksomhedsplan for 2009 Resultat At forandringer initieres og udarbejdes af personalegruppen. 5

7 Succeskriterium At Louise Mariehjemmet kendetegnes ved at der pågår mange små projekter At medarbejderne føler sig betydningsfulde, at man gør en forskel. I kulturanalysen i oktober stilles et spørgsmål omkring succesoplevelsen af årets virksomhedsplan Ansvarlige Den enkelte medarbejder for det enkelte projekt Forstander og Afdelingsleder for processen Resultater Gode intentioner skal følges til døren og i bakspejlet er det tydeligt at virksomhedsplanen ikke er selvgående og at ambitionen for 2009 ikke har givet ønsket resultat. Louise Mariehjemmet har mange ildsjæle som arbejder bredt med forskellige opgaver. Her er virksomhedsplan integreret og resultater findes. Men i huset findes også en gruppe dygtige medarbejdere som har brug for støtte, vejledning og heppe-kor. Her har virksomhedsplanen mange gange, dog ikke altid, druknet i hverdagens opgaver. Jeg finder at Louise Mariehjemmet ikke har opnået virksomhedsplanens mål, da ikke alle medarbejdere har arbejdet og færdiggjort sin virksomhedsplan. Konsekvensen af dette indarbejdes i virksomhedsplanen for 2011, som pt. er under udarbejdelse. 1. Information Bleomkostninger for huset er store. At vælge ret ble til ret tilfælde er vigtig ikke kun i forhold til økonomi, men også for beboerens velvære og integritet. I huset findes en bleansvarlig som beslutter hvilke bleer som skal bruges til den enkelte beboer. Hun har under året udarbejdet en pjece omkring urininkontines som bruges ved information til medarbejdere og elever. Diabetes er et område som lokker mange. Køkkenet har søgt middel fra Bayer i en konkurrence. Desværre kom vi kun ind på anden plads, af tre kandidater. Men vi har efterfølgende fået en glædelig besked: Da førstepris vinderen ikke havde brug for alle penge får vi kr. at bruge til undervisning i Køkkenet arbejder også med at forbedre den mad som serveres til husets diabetikere. Det er naturligvis den enkelte beboer som bestemmer hvad han/hun vil spise. Men om maden som tilbydes husets diabetikere er lækker og interessant, vælger man det helbredsmæssigt fornuftige. Arbejdet omkring dette skal udføres tværfagligt mellem køkken og plejepersonale. Der har også været arbejdet på en diabetespjece 6

8 til information og undervisning, men medarbejderen, som ejer sit eget materiale, har stoppet. En demenspjece til information og undervisning er udarbejdet under I 2009 har undervisning ud fra denne pjece for elever, afløsere og andre ansatte begyndt. Den er med succes gentaget flere gange. 2. Kommunikation Det som ikke er skrevet er heller ikke sket! Så klart kan dokumentationskravet udtrykkes. En medarbejder i aktiviteten er oplært i at læse og dokumentere i Rambøll Care. Plejepersonalet har en vane at skrive da det indgår i arbejdsopgaverne. Men den optræning som foregik i huset, blev ikke dokumenteret i Rambøll Care, da dokumentation ikke var en naturlig del af arbejdet for aktivitetsmedarbejderne. Den store gevinst er at plejepersonalet nu er informeret om hvad der trænes i, og kan fortsætte optræningsarbejde både eftermiddag, aften og weekend. Plejepersonalet får også information til at forklare for beboere og pårørende om målet med træningen. Det ene aftenhold arbejder med at skabe fredagshygge med beboerne. De serverer hjemmebag = bagt af aftenvagterne under vagten, ser film eller fjernsyn og samtaler sammen med beboerne. Hyggen er velbesøgt om fredagen, men det er sværere at få beboerne til at komme til hygge i hverdagene. Målet med hyggen er at få kendskab til hinanden, lære hinanden at kende. Et kendskab til beboerne forøger forståelsen for forskellige reaktioner og skaber tillid mellem hjælper og beboer. Et projekt som udviklet sig gennem årene er en medarbejder fra rengøringen som for et par år siden begyndte med selv at lære computer. Hun har videreudviklet sig og sin virksomhedsplan fra at lære sig selv til at videregive kundskab. Så i år har en gruppe medarbejdere fra rengøring, køkken og aktivitet lært sig at læse og skrive i den elektroniske informationsbog. 3. Kommunikation & Information I et nyt hus med avanceret teknik er det vigtig at alle ved hvad som forventes af den enkelte og at alle har kendskab til alarmer etc. Varmemesteren har arbejdet med at få alle rutiner omkring brandtester, alarmer og håndværkerbehov til at fungere. Huset har brandrunde en gang månedligt for ny personale + de som har brug for en opfriskning af sin viden. En gang pr. uge laves en brandtest af alarmeringsapparturen samtidig skal personalet øve sig i at lukke døren som om det var brand på rigtig. Hvad gør man om elevatoren ikke fungerer? Hvordan kontakter man varmemesteren? Kim har brugt informationsbog og opsøgt personalegrupperne for at give en personlig information. 7

9 4. Øvrigt Ud over kommunikation og information har enkelte medarbejdere valgt at arbejde med praktiske løsninger på problemer i dagligdagen. Som eks. kan nævnes at vaskeriet har fået en computer og printer nu vaskemærker til alt beboer tøj Året begyndte med informationsmøder omkring tilbageflytning og om de nye rammer og regler som ville gælde. Det er en balancegang at give information som giver tryghed. Informationen må ikke starte spekulationer og søvnløse nætter. De økonomiske spørgsmål var mange og 2 beboere valgte at flytte til andre hjem i stedet for at følge med til Brønshøj. Lejligheder til ægtepar I februar afholdt Louise Mariehjemmet et møde med Københavns kommune. Det var fondens direktør, bestyrelsesformand for Louise og forstander som, sammen med repræsentanter fra kommunen aftalte at Louises boliger skulle godkendes til ægtepar. Det er en beslutning som betyder meget for samfundets ældste. Louise Mariehjemmet kan tilbyde ægtefæller at blive sammen i én lejlighed på trods af at den ene part har brug for mere hjælp end hvad som er muligt eller praktiskt derhjemme. Tilbageflytning I marts måned 2009 vende Louise Mariehjemmet tilbage til Svenskelejren. Efter halvandet års genhusning skulle Louise Mariehjemmet tilbage på egen matrikel. Nu skulle alle idéer og rutiner som var udarbejdet under genhusningen føres ud i livet. Alle var meget forventningsfulde, med undtagelse af enkelte beboere, som på gamle mennesker vis har det bedst med at være i det gamle hjemvante. Indflytningen og de første måneder trak søm ud. Det kom bag på mange at den lystfyldte tilbageflytning ikke gik gnidningsfrit. At det var problemer med at finde rundt og at give alle ting et hjem, dvs. en plads til opbevaring. Alle spørgsmål havde heller ikke et svar i den første tid. Hvordan gør vi? Hvordan skal vi takle dette? Vi har brugt mange timer på at løbende diskutere og evaluere vores tiltag. Flytning, genhusning, ombygning og tilbageflytning har rystet os sammen og vi har i dag en arbejdsplads som vover stille spørgsmålstegn til rutiner (Kan det gøres anderledes, bedre?), vover diskutere grænseoverskridende emner og ikke ser problemer men i stedet udfordringer. Særligt det sidste skaber et godt arbejdsklima, da man søger løsninger og udvikling i stedet for at ynke og beklage sig. 8

10 Reklame Under året har 2 repræsentanter fra huset, Lilian og Tove, været ude og promoveret Louise. Det har været til ældremøder i Bellahøj kirke. I september fik vi besøg fra Japan, da man fra det danske brandvæsen var interesseret at vise det moderne brandalarmeringssystem som Louise Mariehjemmet har. Det var det andet besøg fra Japan i løbet af året. Det første besøg gjaldt den elektroniske sæl som findes på hjemmet. En af udviklerne Takanori Shibata kom sammen med to kollegaer for at se sælen i aktion på hjemmet. Fester Vi har vores tradition tro holdt fester i det nye hus. Vi har lært at fester kan holdes på flere steder i huset og ikke mindst hallen i kælderen bliver jævnligt brugt. Påskefrokosten var den første fest i det nye hus. Sankt Hans fest blev afholdt på tagterrassen den 24. juni. Høstfesten blev afholdt i aktiviteten den 10. september. Alle var dybt imponerede over den smukke udpyntning som de kreative medarbejdere havde gjort. Julefrokosten blev afholdt med traditionel langdans af personalet og god musik. Indvielse Den 12. juni var det blæsevejr, ja nærmest storm. Huset havde planlagt indvielsen på terrassen, men blot halvanden time inden begivenhedens start stod det klart at det var umulig at afholde noget som helst på taget. Talerstol, møbler og fadølsanlæg blev flyttet med en febrilsk aktivitet til hallen i kælderen. Eftermiddagen blev en hyggelig stund med besøg fra nær og fjern, dejlige taler og hyggeligt samvær. Emilie og Peter Lunds fond Louise Mariehjemmet har i flere år haft glæden af at få penge fra Emilie og Peter Lunds fond. Vi er meget taknemlige for at have fået penge som uafkortet har gået til forskellige aktiviteter til beboerne. At få en sum penge udenom budgettet som er øremærket til glæde er et stor aktiv. Sælen Rikke Mariehjemmet uddeler en sum penge hvert år. I 2009 søgte Louise Mariehjemmet om at få et bidrag til en elektronisk sæl. Vi fik pengene og med et eget bidrag kunne vi sende to medarbejdere af sted på kursus for at lære sælpædagogik og sæl-pleje. Sælen blev døbt til Luffe af en beboer. Luffe har sin dagligdag i aktiviteten, men bliver derudover brugt når en beboer har brug for adspredelse. Seniorsamtaler I løbet af året var alle seniorer, dvs. alle over 54, til en samtale med forstander. Formålet med samtalen var at tage hul på den enkeltes ønsker når pension/efterløn begynder at nærme sig. 9

11 Kurser Kursusaktiviteten har under året været høj. Vi har afholdt et brandkursus for al personale hvor vi også praktisk fik prøve at slukke forskellige slags brænder. Brandslukningen blev afholdt ude på parkeringspladsen til naboen børnehaven Slottets store glæde. Al personale har også været tilbudt at deltage i et kursus i psykisk første hjælp kaldt Hvor galt kan det gå. Kurset indgik som en del i implementering af den voldspolitik som godkendtes i september Medarbejderne har ud over dette været på kurser omkring: demens, alzheimer, aggressive demente afasi inkontinenshjælpemidler, drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg, uhelbredelig sygdom, død og lindring, praktikvejlederuddannelse velfærdsteknologi sårinformation Fødevarehygiejne Det dyrbare kød Mellemmåltider, Måltider til ældre Økologi Køkkenet arbejder med at overgå til økologi. Under 2009 steg økologiprocenten til omkring de 70. Ikke blot har de arbejdet med økologi, men også med at lave mere og mere hjemmelavet mad. Bage brød og kager, lave pålæg er nogle af de opgaver som er lykkes i Der skal findes tid til hver opgave som skal udføres. Københavns madhus giver hjælp, råd og undervisning under projektet. Udsmykning Til indvielsen fik Louise penge til udsmykning af entreen. I september begynde et samarbejde med kunstner Leif Sylvester. Opgaven afsluttes i Beboerråd Louise Mariehjemmet har et meget aktivt beboer råd. De udgiver bl.a. Beboerbladet en gang månedligt. Den 23. december afholdte de julehygge med glögg og æbleskiver. SI/SU Under året besluttedes at vi i stedet for at gå sikkerhedsrunder skulle sætte fokus på et område i arbejdsmiljøet under en tremåneders periode. De fire områder er 1. psykisk arbejdsmiljø, 2. løft og arbejdsstillinger, 3. hygiejne og 4. indeklima. 10

12 Men da vi vurderede psykisk arbejdsmiljø som et område som altid skulle holdes i fokus dannedes en gruppe Psykisk Arbejdsmilø Team kort kaldt PAT. Der er udarbejdet en standardudtalelse: Louise Mariehjemmet skal være et godt sted at arbejde, og man skal som medarbejder respekteres uanset forskellighed. Gruppen består af 3 medlemmer som løbende skiftes ud, så at alt personale på et eller andet tidspunkt vil deltage i arbejdet. Samtidig som gruppen blev til, sattes en postkasse op, så det blev mulig for personalet anonymt eller med navn komme med problemer eller ønsker omkring det psykiske arbejdsmiljø. Så med luft under vingerne arbejder vi videre med udviklingen til at blive et hjem hvor du gerne ville bo, den dag du har brug for hjælp i din dagligdag. 11

13 Bilag 1 En kulturanalyse Hvilken karakter vil du give? 1 Jeg vover at sige hvad jeg mener 2 Alle idéer er velkomne og diskuteres forudsætningsløst 3 Alle ved hvem som har ansvaret for hvad 4 Kollegaer og chefer lytter til mig 5 Jeg får den information jeg har brug for 6 Jeg føler at jeg har støtte fra min chef 7 Vi løser konflikter direkte 8 Jeg får ærlig feedback fra min chef og fra mine kollegaer 9 Vi taler ikke bag ryggen på hinanden 10 Det er OK at fejle 11 Nye medarbejdere får en god modtagelse af gruppen. 12 Vi hjælper hinanden når vi får brug for det Helt Helt uenig enig

Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet 2007

Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet 2007 Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet 2007 Forord Denne virksomhedsberetning udgør en status på de mål og indsatsområder, Louise Mariehjemmet satte sig for 2007. Forskellen på beretningen og planen

Læs mere

Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet

Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet 2008 - Forord Denne virksomhedsberetning udgør en status af de mål og indsatsområder, Louise Mariehjemmet satte sig for 2008. Forskellen på virksomhedsberetning

Læs mere

Virksomhedsplan 2008

Virksomhedsplan 2008 Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 3 ORGANISATIONSPLAN... 4 FORORD... 5 INDLEDNING... 5 IDÉGRUNDLAG... 6 VISION... 6 VÆRDIGRUNDLAG... 6 MÅLGRUPPE...

Læs mere

Virksomhedsplan 2011

Virksomhedsplan 2011 Virksomhedsplan 2011 Louise Mariehjemmet * 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 4 ORGANISATIONSPLAN... 5 FORORD... 6 INDLEDNING... 6 IDÉGRUNDLAG... 7 VISION... 7 VÆRDIGRUNDLAG...

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Virksomhedsberetning 2012. Op igen!

Virksomhedsberetning 2012. Op igen! Op igen! Louise Mariehjemmet * Forord Det er godt ikke at vide noget om fremtiden. Vi planlægger og er så fokuserede på resultater og vejen frem. Lige pludselig så slår livet en koldbøtte og vi får andet

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra en tænketank Volume 1 Sundhed&Omsorg Denne pjece er resultatet af den første Tænketank og innovationscamp, der blev afholdt den 7. oktober 2010 for 36 innovative ledere

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Hørsholm Kommune. Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke

Hørsholm Kommune. Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke Hørsholm Kommune Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke 22. april 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Om Margrethelund... 4 3. Livet på Margrethelund... 5 4. Den gode flytning... 6

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Hold fast og bliv ved!

Hold fast og bliv ved! Virksomhedsberetning for a r 2013 Hold fast og bliv ved! 0 0 Forord Louise Mariehjemmet er et privat nonprofit plejehjem, der er certificeret leverandør til at levere friplejeboliger med dertil hørende

Læs mere

Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget

Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget Pædagogik og læreplaner for Hyllebjerget Det er vigtigt, at institutionens ledelse er synlig og aktiv. Derfor er vores mål: At den pædagogiske leder er synlig i hverdagen, både for personaler, børn og

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Sandved Børnegårds Kostpolitik

Sandved Børnegårds Kostpolitik Kostpolitik Sandved Børnegårds Kostpolitik Vi vil, fra børnegårdens side, tage initiativ til at børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer og forholder os mere bevidst til. Det, at mange børn spiser

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet. i samlet flok

Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet. i samlet flok Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet i samlet flok 2010 Forord Louise Mariehjemmet er en del af Mariehjemmene. Noget som vi er umådeligt stolte over. Mariehønen er organisationens varemærke og

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Leve- og bomiljø ved Krogstenshave

Leve- og bomiljø ved Krogstenshave ved Krogstenshave Leve- og bomiljø. Udgangspunktet for livet på Krogstenshave er, at beboerne skal kunne leve det hverdagsliv, de ønsker og magter. Beboerne har reel selv- og medbestemmelse og vi har respekt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen Opsummering Plejehjemmet Grønningen Vurdering: Godkendt Sted: Grønnevej 42, 6360 Tinglev Dato for tilsyn: 07.11.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn Page

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

U&B-afdelingen Undervisnings- og behandlingstilbud

U&B-afdelingen Undervisnings- og behandlingstilbud U&B-afdelingen Undervisnings- og behandlingstilbud Beskrivelse af målgruppen: Til U&B-afdelingen visiteres normaltbegavede elever med svære personligheds- og kontaktmæssige vanskeligheder, som kræver længerevarende

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

MIN LIVSHISTORIE. Glemmer jeg, så husker du.

MIN LIVSHISTORIE. Glemmer jeg, så husker du. MIN LIVSHISTORIE Glemmer jeg, så husker du. Mit navn Evt. kaldenavn Fødselsdag og år INDHOLD: Forord 1. Lidt om hvem jeg er... side 4 2. Baggrund... side 5 3. Sådan kommunikerer jeg med andre... side 7

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Organisering Køkkenløftet handler om at skabe bedre måltider for borgere, der spiser i offentlige institutioner. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Køkkenløftet

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker

Inspiration til værdighedspolitikker Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 515 Offentligt April 2016 Inspiration til værdighedspolitikker FORSLAG TIL FORSKELLIGE FORMULERINGER. Forslagene er udsagn opsamlet fra DANSKE ÆLDRERÅDs

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Beboerblad... 3 Bruger- og pårørenderåd... 4 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen.

Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen. Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen. Et kursus hvor du og din hund er i centrum, skal være aktive sammen, og hvor du samtidig skal forkæle dig selv, med fokus på krop og sjæl. Udover glæden

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM), Henriette Wülser (HW).

Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM), Henriette Wülser (HW). Pårørenderådsmøde torsdag den 8. januar 2015 Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM), Henriette Wülser (HW). Referent Anita

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Forandring med social kapital

Forandring med social kapital Forandring med social kapital Workhop -AM 2014 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk FORMÅLET Hovedformålet Sikre et godt indhold i arbejdet og et godt samarbejde efter forandringsprocessen Sikre at forandringsprocessen

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger Internt trænings- & repetitionsprogram Indvendinger En-til-en træning med indvendinger To kolleger træner sammen En af jer træner som kunden. En af jer træner som sælgeren. Næste gang I træner, bytter

Læs mere