Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet"

Transkript

1 Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet 2009 Med luft under vingerne -

2 Forord I virksomhedsberetningen beskrives hvordan vi klarede at nå de mål vi satte os i virksomhedsplanen for Efter 3 år med virksomhedsplaner som har favnet bredt, var det et tydeligt ønske fra personalegruppen, at fokusere mere på enkelte emner end på større områder. Personalegruppen har i løbet af genhusningen udvist en stor fleksibilitet og været meget omstillingsparate i forhold til det daglige arbejde og de rammer Louise Mariehjemmet haft som lejer. Men informationer kan gå tabt og beslutninger bliver ikke altid effektueret efter hensigten skulle bruges til at dygtiggøre alle organisationens medlemmer til både at give og modtage information. I marts måned 2009 vende Louise Mariehjemmet tilbage til Svenskelejren. Efter halvandet års genhusning skulle Louise Mariehjemmet tilbage på egen matrikel. Nu skulle alle idéer og rutiner som var udarbejdet under genhusningen føres ud i livet. Alle var meget forventningsfulde, med undtagelse af enkelte beboere, som på gamle mennesker vis har det bedst med at være i det gamle hjemvante. Indflytningen og de første måneder trak søm ud. Det kom bag på mange at den lystfyldte tilbageflytning ikke gik gnidningsfrit. At det var problemer med at finde rundt og at give alle ting et hjem, dvs. en plads til opbevaring. Alle spørgsmål havde heller ikke et svar i den første tid. Hvordan gør vi? Hvordan skal vi takle dette? Vi har brugt mange timer på at løbende diskutere og evaluere vores tiltag. Flytning, genhusning, ombygning og tilbageflytning har rystet os sammen og vi har i dag en arbejdsplads som vover stille spørgsmålstegn til rutiner (Kan det gøres anderledes, bedre?), vover diskutere grænseoverskridende emner og ikke ser problemer men i stedet udfordringer. Særligt det sidste skaber et godt arbejdsklima, da man søger løsninger og udvikling i stedet for at ynke og beklage sig tak alle kompetente, morsomme, fleksible, stabile og pligtopfyldende kollegaer. Vi får det hjem vi fortjener, vi har gjort det selv og vi har gjort det godt! Tak også til bestyrelsen som med sparring og støtte har hjulpet os. Forstandergruppen som altid står parat at give en god kommentar, råd og vejledning det er uvurderligt at have kollegaer som jer tak! Hovedkontoret bistår med ekspertviden og vi havde brugt flere timer og med flere fejl uden Sabina, Anne, Rienette, Debbie, Kristian, Per & Arne. TAK! Maria Hedin Marts 2010

3 FORORD...1 VIRKSOMHEDSBERETNING...3 Vision...3 Virksomhedsplan...3 Proces...3 En ide fra Sverige...4 Selskabet i selskabet...4 Virksomhedsplan for Resultater Information Kommunikation Kommunikation & Information Øvrigt Lejligheder til ægtepar...8 Tilbageflytning...8 Reklame...9 Fester...9 Indvielse...9 Emilie og Peter Lunds fond...9 Sælen...9 Seniorsamtaler...9 Kurser...10 Økologi...10 Udsmykning...10 Beboerråd...10 SI/SU...10 BILAG

4 Virksomhedsberetning Vision Louise Mariehjemmet har siden 2003 haft som vision at skabe en indholdsrig hverdag for den enkelte beboer så Louise Mariehjemmet bliver et godt og trygt hjem, et attraktivt sted at bo, gæste og arbejde. Virksomhedsplan Proces Vi begyndte som sædvanlig at arbejde med 2009 års virksomhedsplan i oktober måned Alle medarbejdere besvarede en kulturanalyse bilag 1. Analysens formål var at se hvordan vi trives sammen, hvor samarbejdet fungerer, og ikke mindst hvor vores svage sider ligger. At begynde arbejdet med virksomhedsplanen med en diskussion omkring psykisk arbejdsmiljø er et godt ståsted når man skal fokusere på hvor man vi lægge sine kræfter. Denne diskussion fortsatte på personalemøder i løbet af vinter og forår. I slutningen af foråret 2008 valgte vi at lægge kræfter på at i 2009 videreudvikle kommunikation og information. Genhusningsåret var kendetegnet af at adskillige beslutninger var blevet tagne og talrige informationer videregivet. Plejehjemmet havde mange indgroede vaner som lige pludselig fik anderledes rammer. Der skulle tages hurtige beslutninger, hvor af nogle viste sig ikke at være efter hensigten. Resultatet blev nye beslutninger og det betød ændringer som hurtigt skulle informeres ud til alle medarbejdere. Det gjaldt arbejdsrutiner, depotplaceringer, opgaver som blev flyttet mellem aften- og dagvagterne og meget mere. Alle områder som havde stor indflydelse på det daglige arbejde. Vi var på det rene med at de oplevelser vi havde under genhusning også skulle gentages under den første tid ved hjemflytningen. Vi diskuterede de mekanismer som styrer information, f.eks.: Jeg kan fortælle dig men ikke tvinge dig til at lytte. Eksempler på at alle gode intentioner falder pladask til jorden når tilhørerne ikke opfylder deres del af aftalen, at lytte. Efter 3 år med virksomhedsplaner som havde favnet bredt, var det et tydeligt ønske fra personalegruppen, at fokusere mere på enkelte emner end på større områder. Det var et enstemmigt ønske fra personalegruppen at erfaringer fra genhusningsåret, på godt og ondt, skulle bruges til læring. Kommunikation og Information er to emner som går hånd i hånd. Hvis informationen skal nå frem må kommunikationen være i orden. Der er mange ting at lære, opdage og erfare i forhold til disse 2 emner skulle bruges til at dygtiggøre alle organisationens medlemmer til både at give og modtage information. 3

5 At arbejde med en personlig virksomhedsplan er ikke svært, men det kan føles stort og mærkeligt når man skal begynde med opgaven den første gang. Det var vigtigt at de som havde erfaring skulle være rollemodeller for de nye. En ide fra Sverige Ideen kommer fra bogen PAOU 1 hvor Sveriges Bostads finansierings aktiebolags (SBAB) model det personlige selskab er beskrevet. Dette er et alternativ til medarbejdersamtaler, og baseres på en model for at opbygge en medarbejderværdi som kaldes Selskabet i selskabet. Formålet er at hver enkelt medarbejder skal se sig selv som en offensiv leverandør der tager sin del af ansvaret, og er en del i virksomhedens udvikling. Idéen skulle forandres til et værktøj, der kunne bruges på en heterogen gruppe med vidt forskellig baggrund. Hvordan kan man sælge denne opgave? Som med de fleste forandringsarbejder kræver det tålmodighed og Rom blev ikke bygget på en dag. Satsninger som berører alle i en organisation er nemmere i små organisationer. Personalegruppen består af 39 personer, som alle kender hinanden. Selskabet i selskabet Konceptet kan enkelt beskrives med at hver enkelt medarbejder skal se sig selv som en underleverandør til Louise Mariehjemmet. Medarbejderen er en vigtig del i virksomhedens udvikling. Mere konkret drejer det sig om at hver ansat skal se sig selv som et selskab i selskabet. Medarbejderen bidrager med løsning på et problem eller udvikling af et interessereområde. Louise Mariehjemmet har arbejdet med konceptet i et par år og opgaven for ledelsen er at afgrænse projekterne så opgaven ikke bliver før stor. Store projekter er sværere at følge til dørs end hvad de små er. Ledelsen står til rådighed så snart det mindste problematik opstår. Selskabet i selskabet har som sidegevinst bevirket en kraftig udvikling af det tværfaglige samarbejde på Louise Mariehjemmet. Virksomhedsplan for 2009 Kommunikation og information Nedenfor følger begrebsbeskrivelse og målsætning for de to emner. Kommunikation Begrebet kommunikation er afgrænset til den menneskelige kommunikation (mundtligt og skriftligt) og baseres på forståelsen af, at det er grundlæggende for alle relationer og samspil mellem mennesker. 1 PAOU Personaladministration och organisationsutveckling. Otto Granberg. Side Natur och Kultur ISBN

6 Målet er at blive bedre til at videregive budskaber medarbejder, pårørende og beboere i mellem. at blive bedre til at forstå hinanden, og lære hvordan identitet og relationer farves af kommunikation. Ved at arbejde med denne opgave fokuseres der på den måde vi taler med og til hinanden. at øge den enkeltes bevidsthed om hvordan man opfatter og opfattes af andre. At få indsigt i hvordan følelser og vurderinger har indvirkning i et møde mellem mennesker. Information Informationsbegrebet er afgrænset til at betyde meddelelse. Hvordan sikres at meddelelser når ud til alle berørte? Hvordan sikres at informationerne vil blive forstået? Målet er at sikre et højt informationsniveau. at indarbejde et ejerskab, hvor information bliver en fælles opgave. at udarbejde klare aftaler om hvem der gør hvad. Klargøre hvad man kan forvente og hvad som bliver forventet af den enkelte medarbejder. at skabe en interesse for at bruge en given information i en kundskabs/udviklings/spiral. Personalets opgave De aktiviteter/projekter som er startet op i 2008, fortsætter. Disse findes beskrevet i virksomhedsberetningen fra januar Hver enkelt medarbejder bidrager årligt til virksomhedsplanen med et projekt. Mål At alle faste medarbejdere har gennemført deres projekt. At alle medarbejdere oplever succes med deres projekt Metode Se virksomhedsplan for 2009 Resultat At forandringer initieres og udarbejdes af personalegruppen. 5

7 Succeskriterium At Louise Mariehjemmet kendetegnes ved at der pågår mange små projekter At medarbejderne føler sig betydningsfulde, at man gør en forskel. I kulturanalysen i oktober stilles et spørgsmål omkring succesoplevelsen af årets virksomhedsplan Ansvarlige Den enkelte medarbejder for det enkelte projekt Forstander og Afdelingsleder for processen Resultater Gode intentioner skal følges til døren og i bakspejlet er det tydeligt at virksomhedsplanen ikke er selvgående og at ambitionen for 2009 ikke har givet ønsket resultat. Louise Mariehjemmet har mange ildsjæle som arbejder bredt med forskellige opgaver. Her er virksomhedsplan integreret og resultater findes. Men i huset findes også en gruppe dygtige medarbejdere som har brug for støtte, vejledning og heppe-kor. Her har virksomhedsplanen mange gange, dog ikke altid, druknet i hverdagens opgaver. Jeg finder at Louise Mariehjemmet ikke har opnået virksomhedsplanens mål, da ikke alle medarbejdere har arbejdet og færdiggjort sin virksomhedsplan. Konsekvensen af dette indarbejdes i virksomhedsplanen for 2011, som pt. er under udarbejdelse. 1. Information Bleomkostninger for huset er store. At vælge ret ble til ret tilfælde er vigtig ikke kun i forhold til økonomi, men også for beboerens velvære og integritet. I huset findes en bleansvarlig som beslutter hvilke bleer som skal bruges til den enkelte beboer. Hun har under året udarbejdet en pjece omkring urininkontines som bruges ved information til medarbejdere og elever. Diabetes er et område som lokker mange. Køkkenet har søgt middel fra Bayer i en konkurrence. Desværre kom vi kun ind på anden plads, af tre kandidater. Men vi har efterfølgende fået en glædelig besked: Da førstepris vinderen ikke havde brug for alle penge får vi kr. at bruge til undervisning i Køkkenet arbejder også med at forbedre den mad som serveres til husets diabetikere. Det er naturligvis den enkelte beboer som bestemmer hvad han/hun vil spise. Men om maden som tilbydes husets diabetikere er lækker og interessant, vælger man det helbredsmæssigt fornuftige. Arbejdet omkring dette skal udføres tværfagligt mellem køkken og plejepersonale. Der har også været arbejdet på en diabetespjece 6

8 til information og undervisning, men medarbejderen, som ejer sit eget materiale, har stoppet. En demenspjece til information og undervisning er udarbejdet under I 2009 har undervisning ud fra denne pjece for elever, afløsere og andre ansatte begyndt. Den er med succes gentaget flere gange. 2. Kommunikation Det som ikke er skrevet er heller ikke sket! Så klart kan dokumentationskravet udtrykkes. En medarbejder i aktiviteten er oplært i at læse og dokumentere i Rambøll Care. Plejepersonalet har en vane at skrive da det indgår i arbejdsopgaverne. Men den optræning som foregik i huset, blev ikke dokumenteret i Rambøll Care, da dokumentation ikke var en naturlig del af arbejdet for aktivitetsmedarbejderne. Den store gevinst er at plejepersonalet nu er informeret om hvad der trænes i, og kan fortsætte optræningsarbejde både eftermiddag, aften og weekend. Plejepersonalet får også information til at forklare for beboere og pårørende om målet med træningen. Det ene aftenhold arbejder med at skabe fredagshygge med beboerne. De serverer hjemmebag = bagt af aftenvagterne under vagten, ser film eller fjernsyn og samtaler sammen med beboerne. Hyggen er velbesøgt om fredagen, men det er sværere at få beboerne til at komme til hygge i hverdagene. Målet med hyggen er at få kendskab til hinanden, lære hinanden at kende. Et kendskab til beboerne forøger forståelsen for forskellige reaktioner og skaber tillid mellem hjælper og beboer. Et projekt som udviklet sig gennem årene er en medarbejder fra rengøringen som for et par år siden begyndte med selv at lære computer. Hun har videreudviklet sig og sin virksomhedsplan fra at lære sig selv til at videregive kundskab. Så i år har en gruppe medarbejdere fra rengøring, køkken og aktivitet lært sig at læse og skrive i den elektroniske informationsbog. 3. Kommunikation & Information I et nyt hus med avanceret teknik er det vigtig at alle ved hvad som forventes af den enkelte og at alle har kendskab til alarmer etc. Varmemesteren har arbejdet med at få alle rutiner omkring brandtester, alarmer og håndværkerbehov til at fungere. Huset har brandrunde en gang månedligt for ny personale + de som har brug for en opfriskning af sin viden. En gang pr. uge laves en brandtest af alarmeringsapparturen samtidig skal personalet øve sig i at lukke døren som om det var brand på rigtig. Hvad gør man om elevatoren ikke fungerer? Hvordan kontakter man varmemesteren? Kim har brugt informationsbog og opsøgt personalegrupperne for at give en personlig information. 7

9 4. Øvrigt Ud over kommunikation og information har enkelte medarbejdere valgt at arbejde med praktiske løsninger på problemer i dagligdagen. Som eks. kan nævnes at vaskeriet har fået en computer og printer nu vaskemærker til alt beboer tøj Året begyndte med informationsmøder omkring tilbageflytning og om de nye rammer og regler som ville gælde. Det er en balancegang at give information som giver tryghed. Informationen må ikke starte spekulationer og søvnløse nætter. De økonomiske spørgsmål var mange og 2 beboere valgte at flytte til andre hjem i stedet for at følge med til Brønshøj. Lejligheder til ægtepar I februar afholdt Louise Mariehjemmet et møde med Københavns kommune. Det var fondens direktør, bestyrelsesformand for Louise og forstander som, sammen med repræsentanter fra kommunen aftalte at Louises boliger skulle godkendes til ægtepar. Det er en beslutning som betyder meget for samfundets ældste. Louise Mariehjemmet kan tilbyde ægtefæller at blive sammen i én lejlighed på trods af at den ene part har brug for mere hjælp end hvad som er muligt eller praktiskt derhjemme. Tilbageflytning I marts måned 2009 vende Louise Mariehjemmet tilbage til Svenskelejren. Efter halvandet års genhusning skulle Louise Mariehjemmet tilbage på egen matrikel. Nu skulle alle idéer og rutiner som var udarbejdet under genhusningen føres ud i livet. Alle var meget forventningsfulde, med undtagelse af enkelte beboere, som på gamle mennesker vis har det bedst med at være i det gamle hjemvante. Indflytningen og de første måneder trak søm ud. Det kom bag på mange at den lystfyldte tilbageflytning ikke gik gnidningsfrit. At det var problemer med at finde rundt og at give alle ting et hjem, dvs. en plads til opbevaring. Alle spørgsmål havde heller ikke et svar i den første tid. Hvordan gør vi? Hvordan skal vi takle dette? Vi har brugt mange timer på at løbende diskutere og evaluere vores tiltag. Flytning, genhusning, ombygning og tilbageflytning har rystet os sammen og vi har i dag en arbejdsplads som vover stille spørgsmålstegn til rutiner (Kan det gøres anderledes, bedre?), vover diskutere grænseoverskridende emner og ikke ser problemer men i stedet udfordringer. Særligt det sidste skaber et godt arbejdsklima, da man søger løsninger og udvikling i stedet for at ynke og beklage sig. 8

10 Reklame Under året har 2 repræsentanter fra huset, Lilian og Tove, været ude og promoveret Louise. Det har været til ældremøder i Bellahøj kirke. I september fik vi besøg fra Japan, da man fra det danske brandvæsen var interesseret at vise det moderne brandalarmeringssystem som Louise Mariehjemmet har. Det var det andet besøg fra Japan i løbet af året. Det første besøg gjaldt den elektroniske sæl som findes på hjemmet. En af udviklerne Takanori Shibata kom sammen med to kollegaer for at se sælen i aktion på hjemmet. Fester Vi har vores tradition tro holdt fester i det nye hus. Vi har lært at fester kan holdes på flere steder i huset og ikke mindst hallen i kælderen bliver jævnligt brugt. Påskefrokosten var den første fest i det nye hus. Sankt Hans fest blev afholdt på tagterrassen den 24. juni. Høstfesten blev afholdt i aktiviteten den 10. september. Alle var dybt imponerede over den smukke udpyntning som de kreative medarbejdere havde gjort. Julefrokosten blev afholdt med traditionel langdans af personalet og god musik. Indvielse Den 12. juni var det blæsevejr, ja nærmest storm. Huset havde planlagt indvielsen på terrassen, men blot halvanden time inden begivenhedens start stod det klart at det var umulig at afholde noget som helst på taget. Talerstol, møbler og fadølsanlæg blev flyttet med en febrilsk aktivitet til hallen i kælderen. Eftermiddagen blev en hyggelig stund med besøg fra nær og fjern, dejlige taler og hyggeligt samvær. Emilie og Peter Lunds fond Louise Mariehjemmet har i flere år haft glæden af at få penge fra Emilie og Peter Lunds fond. Vi er meget taknemlige for at have fået penge som uafkortet har gået til forskellige aktiviteter til beboerne. At få en sum penge udenom budgettet som er øremærket til glæde er et stor aktiv. Sælen Rikke Mariehjemmet uddeler en sum penge hvert år. I 2009 søgte Louise Mariehjemmet om at få et bidrag til en elektronisk sæl. Vi fik pengene og med et eget bidrag kunne vi sende to medarbejdere af sted på kursus for at lære sælpædagogik og sæl-pleje. Sælen blev døbt til Luffe af en beboer. Luffe har sin dagligdag i aktiviteten, men bliver derudover brugt når en beboer har brug for adspredelse. Seniorsamtaler I løbet af året var alle seniorer, dvs. alle over 54, til en samtale med forstander. Formålet med samtalen var at tage hul på den enkeltes ønsker når pension/efterløn begynder at nærme sig. 9

11 Kurser Kursusaktiviteten har under året været høj. Vi har afholdt et brandkursus for al personale hvor vi også praktisk fik prøve at slukke forskellige slags brænder. Brandslukningen blev afholdt ude på parkeringspladsen til naboen børnehaven Slottets store glæde. Al personale har også været tilbudt at deltage i et kursus i psykisk første hjælp kaldt Hvor galt kan det gå. Kurset indgik som en del i implementering af den voldspolitik som godkendtes i september Medarbejderne har ud over dette været på kurser omkring: demens, alzheimer, aggressive demente afasi inkontinenshjælpemidler, drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg, uhelbredelig sygdom, død og lindring, praktikvejlederuddannelse velfærdsteknologi sårinformation Fødevarehygiejne Det dyrbare kød Mellemmåltider, Måltider til ældre Økologi Køkkenet arbejder med at overgå til økologi. Under 2009 steg økologiprocenten til omkring de 70. Ikke blot har de arbejdet med økologi, men også med at lave mere og mere hjemmelavet mad. Bage brød og kager, lave pålæg er nogle af de opgaver som er lykkes i Der skal findes tid til hver opgave som skal udføres. Københavns madhus giver hjælp, råd og undervisning under projektet. Udsmykning Til indvielsen fik Louise penge til udsmykning af entreen. I september begynde et samarbejde med kunstner Leif Sylvester. Opgaven afsluttes i Beboerråd Louise Mariehjemmet har et meget aktivt beboer råd. De udgiver bl.a. Beboerbladet en gang månedligt. Den 23. december afholdte de julehygge med glögg og æbleskiver. SI/SU Under året besluttedes at vi i stedet for at gå sikkerhedsrunder skulle sætte fokus på et område i arbejdsmiljøet under en tremåneders periode. De fire områder er 1. psykisk arbejdsmiljø, 2. løft og arbejdsstillinger, 3. hygiejne og 4. indeklima. 10

12 Men da vi vurderede psykisk arbejdsmiljø som et område som altid skulle holdes i fokus dannedes en gruppe Psykisk Arbejdsmilø Team kort kaldt PAT. Der er udarbejdet en standardudtalelse: Louise Mariehjemmet skal være et godt sted at arbejde, og man skal som medarbejder respekteres uanset forskellighed. Gruppen består af 3 medlemmer som løbende skiftes ud, så at alt personale på et eller andet tidspunkt vil deltage i arbejdet. Samtidig som gruppen blev til, sattes en postkasse op, så det blev mulig for personalet anonymt eller med navn komme med problemer eller ønsker omkring det psykiske arbejdsmiljø. Så med luft under vingerne arbejder vi videre med udviklingen til at blive et hjem hvor du gerne ville bo, den dag du har brug for hjælp i din dagligdag. 11

13 Bilag 1 En kulturanalyse Hvilken karakter vil du give? 1 Jeg vover at sige hvad jeg mener 2 Alle idéer er velkomne og diskuteres forudsætningsløst 3 Alle ved hvem som har ansvaret for hvad 4 Kollegaer og chefer lytter til mig 5 Jeg får den information jeg har brug for 6 Jeg føler at jeg har støtte fra min chef 7 Vi løser konflikter direkte 8 Jeg får ærlig feedback fra min chef og fra mine kollegaer 9 Vi taler ikke bag ryggen på hinanden 10 Det er OK at fejle 11 Nye medarbejdere får en god modtagelse af gruppen. 12 Vi hjælper hinanden når vi får brug for det Helt Helt uenig enig

Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet

Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet Virksomhedsberetning for Louise Mariehjemmet 2008 - Forord Denne virksomhedsberetning udgør en status af de mål og indsatsområder, Louise Mariehjemmet satte sig for 2008. Forskellen på virksomhedsberetning

Læs mere

Virksomhedsplan 2011

Virksomhedsplan 2011 Virksomhedsplan 2011 Louise Mariehjemmet * 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 4 ORGANISATIONSPLAN... 5 FORORD... 6 INDLEDNING... 6 IDÉGRUNDLAG... 7 VISION... 7 VÆRDIGRUNDLAG...

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Ellen Mariehjemmet Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk

Ellen Mariehjemmet Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk Virksomhedsplan 2014-2016 Virksomhedsbeskrivelse Institutionens navn Adresse Vesterbrogade 3c, 3250 Gilleleje Tlf. 48 30 03

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Organistionsudvikling på spisesedlen

Organistionsudvikling på spisesedlen Virksomhedsplan 2015 Organistionsudvikling på spisesedlen 1 2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 5 Organisationsplan... 6 Hjemmets historie... 7 Fonden Mariehjemmenes historik... 7 Værdier...

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Den økologiske omlægning i praksis. Oplæg til workshop om økologisk omlægning i Danmark Kostfaglig leder, Camilla Holmegaard

Den økologiske omlægning i praksis. Oplæg til workshop om økologisk omlægning i Danmark Kostfaglig leder, Camilla Holmegaard Den økologiske omlægning i praksis Oplæg til workshop om økologisk omlægning i Danmark Kort Peder Lykke Centret Plejehjem m. 148 boliger (152 beboere) Produktionskøkken Café Peder Lykke Aktivitetscenter

Læs mere

Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen.

Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen. Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen. Et kursus hvor du og din hund er i centrum, skal være aktive sammen, og hvor du samtidig skal forkæle dig selv, med fokus på krop og sjæl. Udover glæden

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLES SKOLEHJEM

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLES SKOLEHJEM HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLES SKOLEHJEM » Sammen med dig skaber vi de bedste rammer for dig og dine medstuderende For en tid vil Skolehjemmet på Herningsholm Erhvervsskole fungere som dit midlertidige hjem.

Læs mere

Indholdsfortegnelse side 1. Præsentation side 2. Forord side 3

Indholdsfortegnelse side 1. Præsentation side 2. Forord side 3 Side 0 Indholdsfortegnelse side 1 Præsentation side 2 Forord side 3 Indsatsområde 1: Næringsberegning af opskrifter i produktionskøkkenerne, tilpasset normerne for ældrekost/sygehuskost side 4 Indsatsområde

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Besøg modtages gerne. Gode råd til dig der besøger et menneske med demens

Besøg modtages gerne. Gode råd til dig der besøger et menneske med demens Besøg modtages gerne Gode råd til dig der besøger et menneske med demens Skal du snart besøge et menneske med demens? Regelmæssige besøg er vigtige og bliver værdsat af patienten. Denne pjece giver svar

Læs mere

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn:

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn: Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere Der er noget, du skal vide om mig Mit navn: Indhold Xxxxx Ergoterapeutforeningens forord 3 Xxxxx Til dig, der læser hæftet 4 Lidt

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere