Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/ Sted:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 2009 Sted:"

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 Sted: DKF Deltagere: Peter Unold (PeU), Ene Lindharth, Lone Bro Madsen, Lars H Pedersen, Dorthe Hansen. Afbud: Esben Ø. Kjeldsen Referent: Dorthe Hansen Referatudkast godkendes senest: 20/11 Referat udsendes senest: 17/11 Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Ansvarlig Bilag nr. 1. Siden sidst 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Opsamling aktiviteter Kajakfitness (kom i gang med kaproning for voksne): Workshop hvor man kom på vandet - blev holdt 3 gange og var en succes. 4. BBU Struktur Peter informerer om den fremtidige model BBU er enige om modellen. De forskellige udvalg har beslutningsmandat. Ikke samme mødefrekvens som nu, tilpasset mødeplacering geografisk praktisk. Laves 2 workshops 2 gange om året for alle i BBU udvalgene (1 måned efter årsmøde + september/budget/program). Peter kommer med et oplæg til projekt/info struktur og styring. Næste gang alle mødes er på årsmøde. 5. Aktiviteter + budget PADDLEPOWER (+ CrossStream Challenge) Esben prøver af i praksis og udvikler videre sammen med Peter Unold (og evt. Lone) Peter Unold Esben 6. Eventuelt Kajakfitness Dorthe og Lars spørger instruktørerne fra sidste år. Placer gerne i Sønderjylland. Divisioner Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der laver et koncept. Peter Unold og Lars arbejder videre med det. KM trøjer Peter griber fat i ham der har givet oplægget. DKF Travel bugs Peter sørger for at hjemmesiden kører og sørger for at skrive til årsmagasin Q-camp fitness Kan bruge meget af havkajak konceptet. Ene går videre og hører relevante instruktører og medarrangører. Vinterforedrag Venedig Nybro furå. Dorthe & Ene hører Kristian Nielsen (formand). Lars & Dorthe Peter Unold Peter Unold Peter Unold Ene Dorthe & Ene Side 1 af

2 Referat B&U møde 4/11 Deltagere: Esben, Lone, Helle (Sommercamp arrangør), Steen (DBC arrangør Odense), Finn (DBC arrangør Odense), Bent (Bredde arbejde polo + Vallensbæk), Troels (Poloudvalg), Lars, Dorthe Hansen (referent) Afbud: Ene DAGSORDEN 1. Inforunde 2. Gennemgang program a. Sommercamp b. DBC c. Kajakadventure race d. Børnekajakpakker e. Sommerskoler 3. Program 4. Informering om PADDLEPOWER & Cross Stream challenge 5. Eventuelt AD1) Der blev lavet en kort præsentation bordet rundt, da der var mange nye ansigter samt ny breddekonsulent. AD2-3) Aktiviteterne her i blev diskuteret og evalueret og der blev angivet nye forslag og forbedringer til. Sommercamp Det er første gang DKF afholder en sommercamp, og den gik rigtig godt. Det blev afholdt i klubben 361. Der var 27 børn i alderen Det var en intro til kaproning blandet med lege og social hygge. Der er meningen det skal fastholde medlemmer og skabe et netværk for de unge. Der kom forslag om at lave tværdisciplinære camps evt. 2-3 weekend camps, men det blev diskuteret om en weekend måske er lidt for kort tid. I første omgang kører konceptet videre som tidligere, men der kan ses på til planlægningen næste år at starte andre camps op. Der er blevet nedsat et udvalg, som er ansvarlig for sommercampen: Troels, Esben og Helle. Det er en åben gruppe, så hvis man vil være med, henvender man sig bare til udvalget. DBC Generelt kører Danske Bank Cup på skinner, da arrangementet efterhånden har en del år på bagen. Der var bred tilfredshed med sammensætning og formen af hold især godt med mixed hold, da børene lærer hinanden at kende via dette den er vigtig selvom det kræver en del arbejde af arrangør. Måske skal eftertilmeldinger gøres mulig, da det vil glæde mange børn og ikke kræver det store ekstra arbejde for arrangørerne Dorthe tænker det ind i revideringen af info til arrangører. Det blev også fremhævet at en del klubber er glade for de mindre DBC stævner, da børnene har opfattelsen af at drukne i mængden til de store DBC stævner. Klubberne rejser gerne for at komme til de mindre DBC stævner. 1

3 DKF skal have en snak med leverandør af præmie-kajakkerne, da nogle ikke nåede at ankomme inden stævnerne blev afholdt hvilket ikke er ønskeligt. Dorthe arbejder på en løsning. Det blev forslået at man kan skippe nogle af klasserne, hvis der ikke er så mange deltagere. Der var også enighed om at man skulle kunne udskifte nogle af klasserne med eller lægge en bonus runde til med alternative konkurrencer, så som håndpadling, baglænsroning, C4, K4, polo100m sprint, polostafet med bold i båden, sækkeløb stafet og andre landdiscipliner dog skal de tre klasser med medaljer ALTID være med. Der var ønske om 2K2 som præmier foruden de 8 K1 børnekajakker Dorthe tager ønsket med til Danske Bank. Kajak adventure race Det blev desværre ikke til noget i pga. for få tilmeldte det lå oveni for meget andet. Det var ærgerligt for arrangør klubberne som havde lagt tid og arbejde i det. Dette skal undgås så vidt muligt fremover da det er demotiverende. Indtrykket rundt om bordet var dog, at de unge fortsat havde lyst og mod på at prøve et tilsvarende koncept. I forbindelse med at afholde det næste år, kom der en masse gode idéer frem i lyset og især sammenspillet med polo kunne her være oplagt. Det endte på at være weekender i vintersæsonen (gerne rigtig mange) og til at starte med én 6-7 marts og start november. Holte Roklub har svømmehal hele vintersæsonen, så Helle og Troels ville arbejde på det til marts. Weekenden i november vil ikke blive fastsat endnu, da vi lige afventer hvordan der går i marts. Der kom følgende idéer til aktiviteter (både våde og land); - rulle-ski - polo - håndpadling - undervandsrugby - orienteringsløb - andre lege-discipliner i svømmehal - primitive udendørs stafetter Midler fra er der ikke i. Børnekajakpakker Pakkerne skal opsuppleres, så der er 3 hele pakker. Disse skal kunne haves i en HEL sæson. Dorthe laver udkast til ændringer i infobrev, ansøgning og kontrakt. Sommerskoler Der var lagt op til 15 sommerskoler men kun 6 blev afholdt. Så vidt vi ved, gik de fint og børnene var glade for dem. Det er for 10-16årige og de skal kunne svømme 350m. Nogle klubber havde dog børn på 9 med. Den afsatte tid fra kl er for længe, så nogle klubber har delt to hold og haft skifte halvvejs. Der skal allerede nu sendes ud til klubberne, da kommunerne har deadline på sommerferieprogrammet i januar. Man kan oplyse klubberne om at summen de kan tjene svarer til noget konkret og håndfast f.eks. 1-2 kajakker i stedet for bare en pose penge. Hvis nogle klubber vil lave poloskoler er det mere en velkomment hvilket de også vil få at vide via info fra 2

4 DKF. Lars & Dorthe sørger for at informere klubberne om deadlines og arrangementet via DKF systemet snarest. Workshop for unge ledere Der vil blive lavet en workshop til unge for at give dem inspiration og nogle redskaber til at lede og træne børn og andre unge. Den kommer til at ligge på DKF s årsmøde og Lars er pt. ansvarlig. Den er lagt på dette tidspunkt, da der skal være GOD tid til erfaringsudveksling. Der kommer således til at være et ungdomsseminar på årsmødet. Repræsentanter fra polo ytrede ønske om at kunne drage erfaringer fra folk der i forvejen kan undervise og formidle til børn og unge. B&U instruktør samling Der skal være en samling for børneinstruktører, men det kan evt. holdes sammen med den planlagte vokseninstruktørsamling 5-6. juni. På denne måde kan man tage alle instruktører af sted fra klubberne og lave det til et socialt arrangement internt også. Planen er at man har det et fælles sted, men med separate moduler som passer til årgangene børneinstruktører skal selvfølgelig have noget rettet mod børn og voksne mod voksne. Det er i princippet samme program som hvis samlingerne lå adskilt. At lave en fælles samling skaber dog mulighed for at lave nogle moduler, hvor dem, der er interesseret i at snuse til andre områder har mulighed for det. Det primære er oligatoriske moduler med fokus på de specifikke målgrupper og niveauer (voksne/børn/unge). Der er også mulighed for at få kano-området med i sådan en fælles samling. AD4) Dorthe havde bestilt og fået en del materiale fra det britiske Kajak Forbund BCU om børneroning. Ikke det hele var ankommet da mødet blev afholdt, men det blev sendt rund til gennem-kig mens Dorthe og Esben fortalte lidt om konceptet. Der er bestilt i alt 5 sæt og 2 bøger om kajaklege. PADDLEPOWER er et koncept med en form for duelighedstegn (som man kender det fra spejder), så børnene har nogle delmål til at blive bedre. Der er instruktion, beviser, og beskrivelse af de forskellige niveauer børnene kan opnå. Esben vil afprøve konceptet med de unge i Århus Kano og Kajak Klub i løbet af vinter -forår. Tankerne er også at få en version af dette koncept linket sammen med børnekajakpakkerne, så man får lidt ekstra inspiration når man låner dem. CROSSSTREAM CHALLENGE består af en masse konkurrencer man kan udfordre hinanden med på børneholdene. Der er en beskrivelse til træner samt en lille vandtæt flip-over bog til at tage med ud i kajakkerne. Der er planer om på sigt at få oversat og rettet materialet til så det passer på dansk roning. Der er pt. ikke fundet nogen, der vil stå for dette. Dorthe sørger for at der kommer link fra DKF s hjemmeside til BCU s shop så de interesserede danske klubber kan købe det engelske materiale. Alle er velkomne til at sende input til Dorthe, hvis de har noget til disse koncepter så det kan komme med i det fremtidige arbejde. AD5) Rekruttering til børneområdet blev diskuteret især hvad der går galt. Der var bred enighed om at det primært er mangel på børneinstruktører samt mangel på ildsjæle ude i klubberne (dvs. koordinatorer). THE END 3

5 Referat HKAG møde 10/11 Deltagere: Bjørn Ole Ejlersen, Gorm Larsen, Jan Seremet, Peter Unold, Tomas Kolbe, Dorthe Hansen (referent) Afbud: Rune Ryelund, Øystein Falkum DAGSORDEN 1. Siden sidst 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Orientering Havkajaksamrådet 4. Opsamling aktiviteter a. Turroning b. DM Teknik, Maraton og efterskoler c. Uddannelsesuge d. Q-Camp e. Surf f. Kajakkernes weekend g. KM trøjer h. Foredrag 5. Udmærkelser havkajaknålen 6. BBU/HKAG struktur 7. Aktiviteter og budget 8. Eventuelt AD1) Der var en hurtig tur rundt om bordet med præsentation og status i klubberne siden sidst. AD2) Peter gav en opdatering på bestyrelsen og hovedemner. AD3) Peter gav ligeledes en opdatering på mødet i Havkajaksamrådet og hvilke problematikker og debatområder der er dér. AD4 + 7) Turroning Der var tre ture; Mors rundt (2 pers.), Bælthavet rundt (7 pers.) og Øresund rundt (4 pers.). Alle turene krævede et forholdsvis højt niveau hvilket snævrer feltet noget ind. Der var dog 1 svensker med på Øresund rundt, så måske skal der fremover tænkes mere i skandinaviske deltagelse. Der kom mange gode forslag til ture i også til et lidt lavere EPP niveau end nu = alle DKF ture kræver EPP2; - Vinter tur (20-21 feb.) - Fynshoved rundt aug-sept. (Kerteminde) - Sydfynske øhav (Svendborg Kajakklub) - Beskyttet vand + Enø (Næstved/Tomas Kolbe) - Lolland rundt evt. 3 dage (Nysted Roklub/ Jesper) 1

6 - Als rundt (Sønderborg kajakklub) - Øresunds tur (Vedbæk kajakklub og Helsingborgskanotisterne) - Læsø rundt (Sæby eller Frederikshavn) - Fanø rundt (Esbjerg roklub) HKAG skal kontakte bestemte klubber og få dem til at stå for turene vi kommer med et oplæg. Fremover skal vi dog også have ture, som kun rammer en snæver skare, da det er et område klubberne ikke selv kan løfte. Alle turene skal helst være med overnatning nogle måske endda 3 dage. DKF betaler turlederens transportudgifter som sædvanligt og det blev diskuteret om DKF skulle give arrangørklubberne en gave (f.eks. et søkort). Vores ture vil blive annonceret til tyskerne og svenskerne, så de har mulighed for at deltage også. Dorthe ringer til klubberne? (Bjørn hjælper med at lave oplæg til mail og står som rådgiver). Deadline for sted, tidspunkt og tekst til årsmagasin skal Dorthe have senest i starten af dec. Selve tilmeldingen til turene sker via en form på kalenderen (går til et online regneark, der kan deles med arrangører inden turen Dorthe ansvarlig). På denne måde skal klubberne kun stå for det rent praktiske og DKF har bedre mulighed for at reklamere ekstra for arrangementet i løbet af året. Alle DKF ture er for alle interesserede, også roere som ikke er medlem af DKF-klubber. DM Teknik, Maraton og efterskoler Til DM Havkajak Teknik var der i alt 15 deltagere 8 på teknik og 7 på rul og mange tilskuere så arrangementet har interesse. Flere potentielle arrangører har meldt sig. DM Havkajak Maraton (SCF) gik ligeledes godt. DM Teknik for efterskoler blev desværre aflyst. DM Teknik gentages og rullekonkurrencen ophøjes til et DM. Skovshoved bliver spurgt. I år 2011 skal det holdes i vest for Storebælt. Der skal beskrives og defineres en del ting i forbindelse med de to discipliner; - Hvad kræver det? (drejebogen fra DM omskrives). - Definition af begge discipliner (evt. med hjælp fra deltagerene fra ). - Dokument, der beskriver discipliner til roerne - Skitse af banen, i stil med skitsen fra - Opsamling fra 2008 det bedste løb hidtil var dog. Tomas og Bjørn er ansvarlige, skal evt. fungere som vejledere af klubberne da det er tanken klubberne skal lave det meste af arbejdet. Der er en ny bane hvert år, men skimte til standard (evt. fra dog tættere på land). DM for efterskoler bliver ikke planlagt pt. for vi afventer lige hvordan PADDLEPOWER projektet forløber og tager stilling i forlængelse af det til DM for efterskoler. Jan Seremet deltager fremover i bestyrelsen for SCF. Klappes af med BBU. I er SCF = DM Maraton (se ovenfor). Peter mailer nærmere info om tid og sted til Dorthe. Uddannelses uge Der bliver en fælles instruktørweekend for alle discipliner 4-6. juni. Dette vil afløse de tidligere træf og inkludere børn og unge instruktører også. 2

7 Q-Camp Det var en succes med 27 kvinder fra både Danmark og udlandet og er godt for både hav og tur damer. Arrangementet gav overskud og var selvkørende i form af arrangør Jannie. Dorthe hører Jannie om. Surf Den første surfweekend blev rykket to uger pga. for lidt bølger ved Vesterhavet, hvilket kostede halvdelen af deltagerne. Der var i alt 14 deltagere (primært ungdommen fra Pagaj ). Arrangementet er dog super da det næsten er gratis og kan trække flere. Den anden surfweekend i Gilleleje blev desværre aflyst pga. manglende vind. Gilleleje vil gerne lægge sted til en anden gang, da det var gode forhold mht. strand, mole og klubhus. På trods af den korte frist på et par uger var der 14 tilmeldte. Surfsymposium var et sikkert hit med historisk mange på vandet for et surf arrangement. Surfpakken har været hos Skovhoved i som første klub. De har pt fået en kontrakt til underskrivning og vi forventer en evaluering i kølvandet. Der bliver planlagt to surfweekender i. Den første skal som i ligge ved Klitmøller april. Den anden vil være i de indre danske farvande og kaldes en surfdag, da den egentlig kun er en lørdag (den sidste i oktober). Stedet meldes ud lige inden afhænger af hvor vinden og bølgerne er rigtig (på denne måde undgås aflysninger, og surf ere vil gerne køre efter det). Surfsymposium afholdes ligesom samme sted og Thisted samt Pagaj spørges om arrangørrollen. Dorthe booker samme hytte. Der arbejdes på et DKF Surfinstruktør niveau. Desuden arbejdes der på at udbyde et EPP/BCU surfkursus i England. Surfpakken skal opsuppleres med waveski og kontrakten og følgebrev skal opdateres (Peter og Dorthe). Desuden skal klubberne i betale leje på 400,- som går til vedligeholdelse af udstyret. Klubberne kan have pakken i 3 mdr. af gangen dvs. i alt 3-4 klubber på et år. Kajakkernes weekend Vedbæk kajakklub afprøvede konceptet med stor succes, så Bjørn har en del erfaring hér. En del klubber har roet og plottet deres rute ind på kort. Det totale antal KM har Peter U i rapporter fra klubberne, som han samler. Dorthe laver en opsamling ift. næste år. Det er et super koncept, og forsøges gentaget i KM trøjer 3

8 Der er lavet et udkast til KM trøjer, som bare ligger klar og venter på beslutning. Klubberne kan købe trøjer med KM tryk, men først når aftalen i DKF er gået igennem. Venter på aftale. Dorthe rykker for den. Foredrag Der har været 4 foredrag og en der stadig mangler i dette år: - Sorø med 5 deltagere (AFLYST) - Kolding med 46 deltagere (Ravn) - Århus med 33 deltagere (blev flyttet fra Skive) - Brøndby med ca. 15 deltagere (Susanne Jars) - Risskov MANGLER men pt. 11 betalte deltagere (Susanne Jars) Det var tydeligt at navnet på foredragsholderen var afgørende for antallet af deltagere. Så det er bedre fremover at tiltrække få men sikre navne, så arrangementer ikke skal aflyses. Der skal gerne være foredrag følgende steder; København/Kerteminde/Odense og Århus/Kolding. I hvert fald Øst og Vest og ligge i vintersæsonen. Det blev foreslået at lave en navigation workshop (teori fra EPP 4-5) for både hav og tur folk samlet, da mange kunne bruge informationen men sjældent når helt op på det tilsvarende færdighedsniveau. Den skulle vare en ½ dag i en stor klub (+40 deltagere) Af almindelige havkajak foredrag er Leif Romsø Hansen blevet foreslået af Gorm. Han er proff foredragsholder og har roet DK rundt i alderen 70 år. (De har god erfaring med ham i Kerteminde samlet bare i klubregi). Dorthe ringer og hører ham, samt finder lokaler. Medvindskaproning Mulig placering er Hanstholm Jan er ansvarlig. Tanken var at det også kan trække svenskere, hollændere og tyskere til arrangementet. Der kan være 3 klasser - 1 er (H+D) samt evt. 2 er. Her er link til den hollandske side; for inspiration. Fossamling Fosgruppen holder møde i start dec. hvorefter Dorthe skal have dato, sted og tekst ASAP. AD5) Diskussionen lød især på hvordan nålen hænger sammen med uddannelserne. Følgende blev vedtaget: 1. Eskimo nålen omdøbes til DKF s Havkajaknål 2. GULD = 10 håndrul til hver side 3. SØLV = 10 rul til hver side + re-entry 4. BRONZE = 10 rul til valgfri side Dette tager Peter med på bestyrelsesmødet 29/11. AD6) 4

9 Havkajak bliver ikke et selvstændigt udvalg i. Peter har lavet et udkast til en ny BBU struktur, som opdeler i følgende områder; - Børn & Unge (nuværende B&U gruppe) - Hav & Tur (nuværende HKAG) - Klubudvikling (på tværs af udvalgene) - Geoprojekt (Databasen Roernes farvand ) - Motionskaproning (divisioner, SCF etc.) - Kvindegruppe (kvindeløb og camps) - Surf (på sigt selvkørende) - Fos & slalom (selvkørende) Dette skal endeligt godkendes, men virker til at være vejen frem pt. Peter vil have opgaven at være der overordnede bindeled og sørge for at videregive til breddekonsulenterne. Der vil rent praktisk blive indført et projektstyrings system, som sikrer indsamling af info til alle involverede parter og interesserede. Med denne struktur kan mødefrekvensen nedtrappes, da grupperne kører selvstændigt og breddekonsulenterne skal med i en overordnet rolle (ikke med til alle møder, bare de vigtigste). Møderne behøver ikke ligge i Idrættens hus, men kan lægges mere geografisk rigtigt for gruppernes medlemmer. Strukturen kan desuden afføde at personerne i udvalgene fungerer som rådgivere/vejledere/baggrunds info for klubberne (som en ressource de kan trække oplysninger fra). Udvalgene og deres medlemmer skal selvfølgelig på DKF s hjemmeside for at kunne løfte denne funktion. AD8) Dorthe spurgte til kommunikation/videreformidling ud til klubberne hvad mangler? Hvad fungerer rigtig godt allerede? Her kom mange gode input som hun tager med til sekretariatet. NÆSTE MØDE = TEMADAGEN 20. MARTS SLUT! 5

Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere:

Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere: Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere: Idrættens hus, Brøndby Peter Nielsen (),, Peter Unold (PU), Ene Lindharth (EL), Rune Mortensen (RM), Gorm Rønved

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13 Møde med DFK EliteVejle. Bo vil gerne, at vi evaluerer det forgangne år. Hvad vil vi til næste år? Hvordan er vores samarbejde med kommunen? Hvad har

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære læser Børne og Breddeudvalget byder DKF s medlemmer velkommen

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 Deltagere:, Kajakklubben Viking; Marianne Nissen og Finn Herrik, MKC; Max Kayak og Jørn Maler Jensen, HEI; Claus Iversen og Tayo Lill Andreasen, Skjold; Morten

Læs mere

Referat. Dato: 7/ kl Ungdomsringen, Odense

Referat. Dato: 7/ kl Ungdomsringen, Odense Referat Dato: 7/10 2008 kl. 17.15 Sted: Deltagere: Ungdomsringen, Odense Martin Nissen (MN), Havkajakroerne Johnnie, B Laursen (JBL), Højskolerne Nicolai Ilcus (NI), Havkajak Brancheforeningen Per Grim

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Baggrund for strategi 2014-2020

Baggrund for strategi 2014-2020 Debatoplæg Temadag og Årsmøde 22.- 23. marts 2014 1 Baggrund for strategi 2014-2020 I vores omgivelser kan vi se, at idrætsorganisationerne hele tiden må omstille sig og forberede sig på nye måder at tilbyde

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Hanne

Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Hanne Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Deltagere, Vivian, Tove, Olaf, Dagsorden Punkt Indhold Ansvarlig 1 Referat fra sidste møde godkendt 2 Siden sidst: Der er underskrevet en 2 årig kontrakt

Læs mere

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Siden er sidst revideret den 2. januar 2016 af GRL Om Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling og er således stadig en ny klub. Det betyder,

Læs mere

Vejledning ersion 2010 V

Vejledning ersion 2010 V Version 2010 2 DKF PaddlePower PaddlePower er et system målrettet undervisningen af børn og unge i kano og kajaksporten. Det er udviklet med henblik på at inspirere og hjælpe klubbernes ungdomstrænere

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015.

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Denne beretning burde have været udsendt elektronisk inden dette møde. Dette har et flertal i den siddende bestyrelse ikke ønsket alligevel så derfor bliver fremlæggelsen

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 Niveauer og færdigheder Med udgangspunkt i EPP2 (EURO PADDLE PASS) som bliver brugt til frigivelse af nye havkajakroere

Læs mere

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007 Dansprint Maraton Cup Løbsoversigt: Åbne Sjællandske Mesterskaber 28. april Handelsbanken Paradisløb 6. maj Maribo Maraton 19. maj Sorø Maraton 23. juni Danmarks Mesterskaberne, lange distancer 6. 8. juli

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Dagsorden Riffelsektions møde

Dagsorden Riffelsektions møde Dagsorden Riffelsektions møde TID: Onsdag den 8. april 18.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Hugo Andresen(HA), Mikael Green(MG).

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2015 Dato: 7. september 2015 Sted: VP Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Susanne Wærling SW Vernon Pedersen

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset.

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per Kolberg Rikke Helstrup 2.suppleant

Læs mere

Emne: Møde nr. 7-2013. Dato: 07-10-2013. Sted: Bent Schwartzbach BS

Emne: Møde nr. 7-2013. Dato: 07-10-2013. Sted: Bent Schwartzbach BS Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 7-2013 Dato: 07-10-2013 Sted: Bent Schwartzbach BS Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Strømmens Bestyrelsesmøde I klubhuset, Østre Hougvej 104 den 3/11 2011 fra kl. 19-21

Strømmens Bestyrelsesmøde I klubhuset, Østre Hougvej 104 den 3/11 2011 fra kl. 19-21 Strømmens Bestyrelsesmøde I klubhuset, Østre Hougvej 104 den 3/11 2011 fra kl. 19-21 1.1 Delta gere Fraværende Referatet offentliggøres Mogens K Hansen (MH), Mads Jørgensen (MJ), Jørgen Flemming Henriksen

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged.

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. DAGSORDEN/REFERAT NR. 10 Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. Deltagere: Lars Toft, John Jensen, Rico Busk, Jacob Haaber, Morten Lauritzen, Morten Hou Christensen og Steen

Læs mere

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad.

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad. Nyhedsbrev nr. 2 Den 10. marts 2012 Kære medlem (Billede fra bølgekursus ved Bagenkop i efteråret 2011 vi skulle lære hvordan man komme på vandet i pålandsvind det var ikke lige noget for dem med ny kajak)

Læs mere

Emne: Møde nr. 3-2011. Dato: 09-05.2011. Hanne Søndenbroe

Emne: Møde nr. 3-2011. Dato: 09-05.2011. Hanne Søndenbroe Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 3-2011 Dato: 09-05.2011 Sted: Hanne Søndenbroe Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA Hanne Jensen

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Dato: 22/09/2011 Deltagere: Karina Ildor Jacobsgaard, Natja Grønvaldt, Stine Corlin Christensen, Birita Christiansen, Paul Bang, Asger Bryderup, Casper Koll, Christoffer Larsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Kano- og kajakklubben NORD. Bestyrelsens beretning for 2016

Kano- og kajakklubben NORD. Bestyrelsens beretning for 2016 Kano- og kajakklubben NORD 2016 Endnu et godt år i Nord! Med masser af aktiviteter På vandet! Børn og Unge Dame K2/K4 Hold for kræftramte Begynderhold havkajak Store Legedag Støt Brysterne Klubture Nords

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Til stede: Susanne Forsberg Fagerberg, Marianne Christensen, Herdis Aagaard Petersen, Michael Nielsen, Janni Ysbæk-Nielsen, Ole Brydegaard Pedersen, Lisbeth

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Formøde den 6. februar 2014

Formøde den 6. februar 2014 Formøde den 6. februar 2014 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Sven Lyster, Marie Skøtt Rasmussen, Joan Lindholdt, Per S. Christensen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Afbud: Dan R. Petersen, Rasmus

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Referat fra bestyrelsesmøde 11/11 2017 kl 10.00. Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: 1. Valg af referant Referent Peter Brøgger Referenter næste gange Forårsmøde 2018

Læs mere

Referat DKF. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. Godkendelse af referat Godkendt

Referat DKF. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. Godkendelse af referat Godkendt Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag 23. januar 2011 Kl. 9.00 16.00 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Referat DKF. Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted:

Referat DKF. Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted: Idrættens Hus, Morten Frost Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

Program. Faaborg 1. feb Status Outdoor Sydfyn 2017

Program. Faaborg 1. feb Status Outdoor Sydfyn 2017 Faaborg 1. feb. 2017 Status Outdoor Sydfyn 2017 Outdoor Sydfyn blev afviklet den 19.-21. august 2016. Umiddelbart efter festivalen blev der gennemfør en evaluering blandt deltagerne. Med afsæt i godt 200

Læs mere

Bestyrelsesmøde kl.19 Referat

Bestyrelsesmøde kl.19 Referat Bestyrelsesmøde 15-08-16 kl.19 Referat Referat: Steen Isdahl 1. Breddeansvarlig (15 min) 1052 tilmeldte dags dato, med 42 på venteliste og der er manglende tilmelding torsdag og især fredag. De nye hold,

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

TEORI for kajakroere på styrmandskursus.

TEORI for kajakroere på styrmandskursus. TEORI for kajakroere på styrmandskursus. Ansvar og reglement, roområde Styreteknik Materiel Knob Organisation-DKF Der skelnes ikke mellem tur og havkajak i undervisningen Roklubbens kajak roområde. Definitioner

Læs mere

Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 18.00 på Forbundskontoret i Viby

Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 18.00 på Forbundskontoret i Viby Viby J., den 8. oktober 2014 TJ /JR Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 18.00 på Forbundskontoret i Viby Deltagere: Anja Thomadsen kreds 1 Karen Johansen Kreds 2, Annette

Læs mere

ÅKS 2015 Referat for møde i ÅKS

ÅKS 2015 Referat for møde i ÅKS ÅKS 2015 Referat for møde i ÅKS DAGSORDEN torsdag den 17.09 2015 Deltagere: Skjold: Trine MKC: Max J og Rikke Viking: Ejlev K., Carsten B., Erik Egå Rosport: Claus I. ÅKKK: ingen Afbud: Morten, Claus og

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Referat B&UU-møde 3/2006.

Referat B&UU-møde 3/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre

Læs mere

Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen

Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen Referat Bestyrelsesmøde OIK Dato: 2/2 Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen 1) Økonomi/Budget/handleplan økonomisk genopretning, kontingent: At få gjort klubbens

Læs mere

Beskrivelse DKF s grejbanksordning

Beskrivelse DKF s grejbanksordning Bilag til punkt 6 Beskrivelse DKF s grejbanksordning Dato Generelt Grejbank 14. JANUAR 2004 revideret Christian Jacobsen Heri beskrives detaljerne i aftalen omkring klubbers funktion som grejbank. Der

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 11 Den 15. december 2012

Nyhedsbrev nr. 11 Den 15. december 2012 0 Nyhedsbrev nr. 11 Den 15. december 2012 Kerteminde Kajakklub: www.kerteminde-kajak.dk Formand Gorm Rønved Larsen, Stejlestræde 2, 5300 Kerteminde, 27590452, mail: gorm.larsen@exito.dk Kære medlem Standerstrygningsfest

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken EPP 1 (Tur/Kap) Tur- og Kapkajak Introduktion Målet med dette kursus er at introducere kursisterne til kano- og kajaksporten, og skabe gode oplevelser i sikre rammer. Der arbejdes med grundlæggende manøvrering

Læs mere

Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016

Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016 Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016 Indledning Vi ønsker i Kerteminde Kajakklub, at klubbens medlemmer er så veluddannede som muligt i kajak og kano for

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag d. 07. januar 2014 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent Palle (Sekretær) Hos Christina Christina () Formand Flemming (FL) Næstformand Rasmus (RA) Kasser

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011.

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Mødedato: Lørdag d. 12. marts 2011 kl. 16:30-19:15 Mødested: Mødedeltagere: Referent:

Læs mere

ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015

ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015 ODENSE ORIENTERINGSKLUB BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015 I Odense Orienteringsklub har vi igennem de senere år ligget stabilt på omkring 230 aktive medlemmer ved årets begyndelse, men i 2015 er der sket

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat 10.00 1. Godkendelse af dagsorden Mikkel er ordstyrer. Beslutning: Dagsorden er godkendt. Ændringer: Ingen ændringer 2. Kort drøftelse af mødets form og ledelse Nye vedtægtsændring, hver skole

Læs mere

f. Temaoplæg om skader, coretræning mv. (Jakob Agergaard) Jacob finder to datoer på coretræning og skulderskader. Han har nogle aftaler i stilling

f. Temaoplæg om skader, coretræning mv. (Jakob Agergaard) Jacob finder to datoer på coretræning og skulderskader. Han har nogle aftaler i stilling REFERAT Bestyrelsesmøde Copenhagen Watersports DATO: 12. Januar 2015 TID: 20.00 22.30 Deltagere indkaldt: Michael Lindberg, Jakob Færch, Anne Fritzner, Nikolaj Mølkjær, Jakob Agergaard, Nadja Jensen, Kasper

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 5-2015 Dato: 1. juni 2015 Sted: LA Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Susanne Wærling SW Dennis

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2014. Dato: 03-03-2014. Sted: Susanne Wærling SW

Emne: Møde nr. 2-2014. Dato: 03-03-2014. Sted: Susanne Wærling SW Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2014 Dato: 03-03-2014 Sted: Susanne Wærling SW Deltagere: Susanne Wærling Kai Lübcke Hanne Jensen Preben Arenfeldt Louise Munchaus Adsbøl Vernon Pedersen

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Tine Christensen, Peter Steffensen (suppleant), Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Arkivudvalget:

Læs mere

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3 Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Instruktørniveauerne DKF instruktør 1 (hav) DKF instruktør 2 (hav) DKF

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Dagsorden Nyborg Hallerne, Nyborg Kenn Brandenburg, Nyborg Tennisklub, Curt Grann, Nyborg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2012 i Nordpilen kl. 19-22

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2012 i Nordpilen kl. 19-22 Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2012 i Nordpilen kl. 19-22 Tilstede: Claus Sihm, Søren Nielsen, John Blaase, Claus Rasmussen, Henrik Boesen, John Tripax, Michael Leth Jess, Gitte Krogh Madsen, Linda

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. august 2017 kl Tilstede: Paw, Belinda, Jens, Tina, Rod, Mette, Camilla, Henri Afbud: Guller

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. august 2017 kl Tilstede: Paw, Belinda, Jens, Tina, Rod, Mette, Camilla, Henri Afbud: Guller Bestyrelsesmøde onsdag den 16. august 2017 kl. 17.00 Tilstede: Paw, Belinda, Jens, Tina, Rod, Mette, Camilla, Afbud: Guller 1. Godkendelse af dagsordenen for møde Godkendt 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde. Referat af bestyrelsesmøde. Dato og tid: Sted: 9. oktober 2013, kl. 16.30 Ribegade 17, 4th 2100 Ø (hos Tina Fehrn) Deltagere: Jan Kristoffersen (JK) David Hansen (DH) Tina Fehrn (TF) - REF Ole Meilby (OM)

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 Til stede: Afbud: Referent: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012 Referent: Pernille Dohlmann Deltagere: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg,, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT. Simon Hamborg, Mads Y. Christensen, Louise Hartvig og Thomas Silfen, Mogens Thygesen

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT. Simon Hamborg, Mads Y. Christensen, Louise Hartvig og Thomas Silfen, Mogens Thygesen RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT Møde om: Trænerudvalgsmøde Deltagere: Afbud: Simon Hamborg, Mads Y. Christensen, Louise Hartvig og Thomas Silfen, Mogens Thygesen Dato: 1.dec. 2016 Sted:

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde. Den 07.09 2015 Kl. 18:00-20:00

PACT Bestyrelsesmøde. Den 07.09 2015 Kl. 18:00-20:00 PACT Bestyrelsesmøde Den 07.09 2015 Kl. 18:00-20:00 Emne Diskussions Formål Kommentar /Baggrundsdokumenter 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Deltagere: Kirsten, Henrik, Rikke,

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE

Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Dagsorden & referat bestyrelsesmøde SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE Fredag d. 21. august 2015 fra kl. 9-14 Charlotte Holmerhøj fra DS deltager i mødet. 1. Valg af referent - Eva 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere