Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/ Sted:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 2009 Sted:"

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 Sted: DKF Deltagere: Peter Unold (PeU), Ene Lindharth, Lone Bro Madsen, Lars H Pedersen, Dorthe Hansen. Afbud: Esben Ø. Kjeldsen Referent: Dorthe Hansen Referatudkast godkendes senest: 20/11 Referat udsendes senest: 17/11 Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Ansvarlig Bilag nr. 1. Siden sidst 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Opsamling aktiviteter Kajakfitness (kom i gang med kaproning for voksne): Workshop hvor man kom på vandet - blev holdt 3 gange og var en succes. 4. BBU Struktur Peter informerer om den fremtidige model BBU er enige om modellen. De forskellige udvalg har beslutningsmandat. Ikke samme mødefrekvens som nu, tilpasset mødeplacering geografisk praktisk. Laves 2 workshops 2 gange om året for alle i BBU udvalgene (1 måned efter årsmøde + september/budget/program). Peter kommer med et oplæg til projekt/info struktur og styring. Næste gang alle mødes er på årsmøde. 5. Aktiviteter + budget PADDLEPOWER (+ CrossStream Challenge) Esben prøver af i praksis og udvikler videre sammen med Peter Unold (og evt. Lone) Peter Unold Esben 6. Eventuelt Kajakfitness Dorthe og Lars spørger instruktørerne fra sidste år. Placer gerne i Sønderjylland. Divisioner Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der laver et koncept. Peter Unold og Lars arbejder videre med det. KM trøjer Peter griber fat i ham der har givet oplægget. DKF Travel bugs Peter sørger for at hjemmesiden kører og sørger for at skrive til årsmagasin Q-camp fitness Kan bruge meget af havkajak konceptet. Ene går videre og hører relevante instruktører og medarrangører. Vinterforedrag Venedig Nybro furå. Dorthe & Ene hører Kristian Nielsen (formand). Lars & Dorthe Peter Unold Peter Unold Peter Unold Ene Dorthe & Ene Side 1 af

2 Referat B&U møde 4/11 Deltagere: Esben, Lone, Helle (Sommercamp arrangør), Steen (DBC arrangør Odense), Finn (DBC arrangør Odense), Bent (Bredde arbejde polo + Vallensbæk), Troels (Poloudvalg), Lars, Dorthe Hansen (referent) Afbud: Ene DAGSORDEN 1. Inforunde 2. Gennemgang program a. Sommercamp b. DBC c. Kajakadventure race d. Børnekajakpakker e. Sommerskoler 3. Program 4. Informering om PADDLEPOWER & Cross Stream challenge 5. Eventuelt AD1) Der blev lavet en kort præsentation bordet rundt, da der var mange nye ansigter samt ny breddekonsulent. AD2-3) Aktiviteterne her i blev diskuteret og evalueret og der blev angivet nye forslag og forbedringer til. Sommercamp Det er første gang DKF afholder en sommercamp, og den gik rigtig godt. Det blev afholdt i klubben 361. Der var 27 børn i alderen Det var en intro til kaproning blandet med lege og social hygge. Der er meningen det skal fastholde medlemmer og skabe et netværk for de unge. Der kom forslag om at lave tværdisciplinære camps evt. 2-3 weekend camps, men det blev diskuteret om en weekend måske er lidt for kort tid. I første omgang kører konceptet videre som tidligere, men der kan ses på til planlægningen næste år at starte andre camps op. Der er blevet nedsat et udvalg, som er ansvarlig for sommercampen: Troels, Esben og Helle. Det er en åben gruppe, så hvis man vil være med, henvender man sig bare til udvalget. DBC Generelt kører Danske Bank Cup på skinner, da arrangementet efterhånden har en del år på bagen. Der var bred tilfredshed med sammensætning og formen af hold især godt med mixed hold, da børene lærer hinanden at kende via dette den er vigtig selvom det kræver en del arbejde af arrangør. Måske skal eftertilmeldinger gøres mulig, da det vil glæde mange børn og ikke kræver det store ekstra arbejde for arrangørerne Dorthe tænker det ind i revideringen af info til arrangører. Det blev også fremhævet at en del klubber er glade for de mindre DBC stævner, da børnene har opfattelsen af at drukne i mængden til de store DBC stævner. Klubberne rejser gerne for at komme til de mindre DBC stævner. 1

3 DKF skal have en snak med leverandør af præmie-kajakkerne, da nogle ikke nåede at ankomme inden stævnerne blev afholdt hvilket ikke er ønskeligt. Dorthe arbejder på en løsning. Det blev forslået at man kan skippe nogle af klasserne, hvis der ikke er så mange deltagere. Der var også enighed om at man skulle kunne udskifte nogle af klasserne med eller lægge en bonus runde til med alternative konkurrencer, så som håndpadling, baglænsroning, C4, K4, polo100m sprint, polostafet med bold i båden, sækkeløb stafet og andre landdiscipliner dog skal de tre klasser med medaljer ALTID være med. Der var ønske om 2K2 som præmier foruden de 8 K1 børnekajakker Dorthe tager ønsket med til Danske Bank. Kajak adventure race Det blev desværre ikke til noget i pga. for få tilmeldte det lå oveni for meget andet. Det var ærgerligt for arrangør klubberne som havde lagt tid og arbejde i det. Dette skal undgås så vidt muligt fremover da det er demotiverende. Indtrykket rundt om bordet var dog, at de unge fortsat havde lyst og mod på at prøve et tilsvarende koncept. I forbindelse med at afholde det næste år, kom der en masse gode idéer frem i lyset og især sammenspillet med polo kunne her være oplagt. Det endte på at være weekender i vintersæsonen (gerne rigtig mange) og til at starte med én 6-7 marts og start november. Holte Roklub har svømmehal hele vintersæsonen, så Helle og Troels ville arbejde på det til marts. Weekenden i november vil ikke blive fastsat endnu, da vi lige afventer hvordan der går i marts. Der kom følgende idéer til aktiviteter (både våde og land); - rulle-ski - polo - håndpadling - undervandsrugby - orienteringsløb - andre lege-discipliner i svømmehal - primitive udendørs stafetter Midler fra er der ikke i. Børnekajakpakker Pakkerne skal opsuppleres, så der er 3 hele pakker. Disse skal kunne haves i en HEL sæson. Dorthe laver udkast til ændringer i infobrev, ansøgning og kontrakt. Sommerskoler Der var lagt op til 15 sommerskoler men kun 6 blev afholdt. Så vidt vi ved, gik de fint og børnene var glade for dem. Det er for 10-16årige og de skal kunne svømme 350m. Nogle klubber havde dog børn på 9 med. Den afsatte tid fra kl er for længe, så nogle klubber har delt to hold og haft skifte halvvejs. Der skal allerede nu sendes ud til klubberne, da kommunerne har deadline på sommerferieprogrammet i januar. Man kan oplyse klubberne om at summen de kan tjene svarer til noget konkret og håndfast f.eks. 1-2 kajakker i stedet for bare en pose penge. Hvis nogle klubber vil lave poloskoler er det mere en velkomment hvilket de også vil få at vide via info fra 2

4 DKF. Lars & Dorthe sørger for at informere klubberne om deadlines og arrangementet via DKF systemet snarest. Workshop for unge ledere Der vil blive lavet en workshop til unge for at give dem inspiration og nogle redskaber til at lede og træne børn og andre unge. Den kommer til at ligge på DKF s årsmøde og Lars er pt. ansvarlig. Den er lagt på dette tidspunkt, da der skal være GOD tid til erfaringsudveksling. Der kommer således til at være et ungdomsseminar på årsmødet. Repræsentanter fra polo ytrede ønske om at kunne drage erfaringer fra folk der i forvejen kan undervise og formidle til børn og unge. B&U instruktør samling Der skal være en samling for børneinstruktører, men det kan evt. holdes sammen med den planlagte vokseninstruktørsamling 5-6. juni. På denne måde kan man tage alle instruktører af sted fra klubberne og lave det til et socialt arrangement internt også. Planen er at man har det et fælles sted, men med separate moduler som passer til årgangene børneinstruktører skal selvfølgelig have noget rettet mod børn og voksne mod voksne. Det er i princippet samme program som hvis samlingerne lå adskilt. At lave en fælles samling skaber dog mulighed for at lave nogle moduler, hvor dem, der er interesseret i at snuse til andre områder har mulighed for det. Det primære er oligatoriske moduler med fokus på de specifikke målgrupper og niveauer (voksne/børn/unge). Der er også mulighed for at få kano-området med i sådan en fælles samling. AD4) Dorthe havde bestilt og fået en del materiale fra det britiske Kajak Forbund BCU om børneroning. Ikke det hele var ankommet da mødet blev afholdt, men det blev sendt rund til gennem-kig mens Dorthe og Esben fortalte lidt om konceptet. Der er bestilt i alt 5 sæt og 2 bøger om kajaklege. PADDLEPOWER er et koncept med en form for duelighedstegn (som man kender det fra spejder), så børnene har nogle delmål til at blive bedre. Der er instruktion, beviser, og beskrivelse af de forskellige niveauer børnene kan opnå. Esben vil afprøve konceptet med de unge i Århus Kano og Kajak Klub i løbet af vinter -forår. Tankerne er også at få en version af dette koncept linket sammen med børnekajakpakkerne, så man får lidt ekstra inspiration når man låner dem. CROSSSTREAM CHALLENGE består af en masse konkurrencer man kan udfordre hinanden med på børneholdene. Der er en beskrivelse til træner samt en lille vandtæt flip-over bog til at tage med ud i kajakkerne. Der er planer om på sigt at få oversat og rettet materialet til så det passer på dansk roning. Der er pt. ikke fundet nogen, der vil stå for dette. Dorthe sørger for at der kommer link fra DKF s hjemmeside til BCU s shop så de interesserede danske klubber kan købe det engelske materiale. Alle er velkomne til at sende input til Dorthe, hvis de har noget til disse koncepter så det kan komme med i det fremtidige arbejde. AD5) Rekruttering til børneområdet blev diskuteret især hvad der går galt. Der var bred enighed om at det primært er mangel på børneinstruktører samt mangel på ildsjæle ude i klubberne (dvs. koordinatorer). THE END 3

5 Referat HKAG møde 10/11 Deltagere: Bjørn Ole Ejlersen, Gorm Larsen, Jan Seremet, Peter Unold, Tomas Kolbe, Dorthe Hansen (referent) Afbud: Rune Ryelund, Øystein Falkum DAGSORDEN 1. Siden sidst 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Orientering Havkajaksamrådet 4. Opsamling aktiviteter a. Turroning b. DM Teknik, Maraton og efterskoler c. Uddannelsesuge d. Q-Camp e. Surf f. Kajakkernes weekend g. KM trøjer h. Foredrag 5. Udmærkelser havkajaknålen 6. BBU/HKAG struktur 7. Aktiviteter og budget 8. Eventuelt AD1) Der var en hurtig tur rundt om bordet med præsentation og status i klubberne siden sidst. AD2) Peter gav en opdatering på bestyrelsen og hovedemner. AD3) Peter gav ligeledes en opdatering på mødet i Havkajaksamrådet og hvilke problematikker og debatområder der er dér. AD4 + 7) Turroning Der var tre ture; Mors rundt (2 pers.), Bælthavet rundt (7 pers.) og Øresund rundt (4 pers.). Alle turene krævede et forholdsvis højt niveau hvilket snævrer feltet noget ind. Der var dog 1 svensker med på Øresund rundt, så måske skal der fremover tænkes mere i skandinaviske deltagelse. Der kom mange gode forslag til ture i også til et lidt lavere EPP niveau end nu = alle DKF ture kræver EPP2; - Vinter tur (20-21 feb.) - Fynshoved rundt aug-sept. (Kerteminde) - Sydfynske øhav (Svendborg Kajakklub) - Beskyttet vand + Enø (Næstved/Tomas Kolbe) - Lolland rundt evt. 3 dage (Nysted Roklub/ Jesper) 1

6 - Als rundt (Sønderborg kajakklub) - Øresunds tur (Vedbæk kajakklub og Helsingborgskanotisterne) - Læsø rundt (Sæby eller Frederikshavn) - Fanø rundt (Esbjerg roklub) HKAG skal kontakte bestemte klubber og få dem til at stå for turene vi kommer med et oplæg. Fremover skal vi dog også have ture, som kun rammer en snæver skare, da det er et område klubberne ikke selv kan løfte. Alle turene skal helst være med overnatning nogle måske endda 3 dage. DKF betaler turlederens transportudgifter som sædvanligt og det blev diskuteret om DKF skulle give arrangørklubberne en gave (f.eks. et søkort). Vores ture vil blive annonceret til tyskerne og svenskerne, så de har mulighed for at deltage også. Dorthe ringer til klubberne? (Bjørn hjælper med at lave oplæg til mail og står som rådgiver). Deadline for sted, tidspunkt og tekst til årsmagasin skal Dorthe have senest i starten af dec. Selve tilmeldingen til turene sker via en form på kalenderen (går til et online regneark, der kan deles med arrangører inden turen Dorthe ansvarlig). På denne måde skal klubberne kun stå for det rent praktiske og DKF har bedre mulighed for at reklamere ekstra for arrangementet i løbet af året. Alle DKF ture er for alle interesserede, også roere som ikke er medlem af DKF-klubber. DM Teknik, Maraton og efterskoler Til DM Havkajak Teknik var der i alt 15 deltagere 8 på teknik og 7 på rul og mange tilskuere så arrangementet har interesse. Flere potentielle arrangører har meldt sig. DM Havkajak Maraton (SCF) gik ligeledes godt. DM Teknik for efterskoler blev desværre aflyst. DM Teknik gentages og rullekonkurrencen ophøjes til et DM. Skovshoved bliver spurgt. I år 2011 skal det holdes i vest for Storebælt. Der skal beskrives og defineres en del ting i forbindelse med de to discipliner; - Hvad kræver det? (drejebogen fra DM omskrives). - Definition af begge discipliner (evt. med hjælp fra deltagerene fra ). - Dokument, der beskriver discipliner til roerne - Skitse af banen, i stil med skitsen fra - Opsamling fra 2008 det bedste løb hidtil var dog. Tomas og Bjørn er ansvarlige, skal evt. fungere som vejledere af klubberne da det er tanken klubberne skal lave det meste af arbejdet. Der er en ny bane hvert år, men skimte til standard (evt. fra dog tættere på land). DM for efterskoler bliver ikke planlagt pt. for vi afventer lige hvordan PADDLEPOWER projektet forløber og tager stilling i forlængelse af det til DM for efterskoler. Jan Seremet deltager fremover i bestyrelsen for SCF. Klappes af med BBU. I er SCF = DM Maraton (se ovenfor). Peter mailer nærmere info om tid og sted til Dorthe. Uddannelses uge Der bliver en fælles instruktørweekend for alle discipliner 4-6. juni. Dette vil afløse de tidligere træf og inkludere børn og unge instruktører også. 2

7 Q-Camp Det var en succes med 27 kvinder fra både Danmark og udlandet og er godt for både hav og tur damer. Arrangementet gav overskud og var selvkørende i form af arrangør Jannie. Dorthe hører Jannie om. Surf Den første surfweekend blev rykket to uger pga. for lidt bølger ved Vesterhavet, hvilket kostede halvdelen af deltagerne. Der var i alt 14 deltagere (primært ungdommen fra Pagaj ). Arrangementet er dog super da det næsten er gratis og kan trække flere. Den anden surfweekend i Gilleleje blev desværre aflyst pga. manglende vind. Gilleleje vil gerne lægge sted til en anden gang, da det var gode forhold mht. strand, mole og klubhus. På trods af den korte frist på et par uger var der 14 tilmeldte. Surfsymposium var et sikkert hit med historisk mange på vandet for et surf arrangement. Surfpakken har været hos Skovhoved i som første klub. De har pt fået en kontrakt til underskrivning og vi forventer en evaluering i kølvandet. Der bliver planlagt to surfweekender i. Den første skal som i ligge ved Klitmøller april. Den anden vil være i de indre danske farvande og kaldes en surfdag, da den egentlig kun er en lørdag (den sidste i oktober). Stedet meldes ud lige inden afhænger af hvor vinden og bølgerne er rigtig (på denne måde undgås aflysninger, og surf ere vil gerne køre efter det). Surfsymposium afholdes ligesom samme sted og Thisted samt Pagaj spørges om arrangørrollen. Dorthe booker samme hytte. Der arbejdes på et DKF Surfinstruktør niveau. Desuden arbejdes der på at udbyde et EPP/BCU surfkursus i England. Surfpakken skal opsuppleres med waveski og kontrakten og følgebrev skal opdateres (Peter og Dorthe). Desuden skal klubberne i betale leje på 400,- som går til vedligeholdelse af udstyret. Klubberne kan have pakken i 3 mdr. af gangen dvs. i alt 3-4 klubber på et år. Kajakkernes weekend Vedbæk kajakklub afprøvede konceptet med stor succes, så Bjørn har en del erfaring hér. En del klubber har roet og plottet deres rute ind på kort. Det totale antal KM har Peter U i rapporter fra klubberne, som han samler. Dorthe laver en opsamling ift. næste år. Det er et super koncept, og forsøges gentaget i KM trøjer 3

8 Der er lavet et udkast til KM trøjer, som bare ligger klar og venter på beslutning. Klubberne kan købe trøjer med KM tryk, men først når aftalen i DKF er gået igennem. Venter på aftale. Dorthe rykker for den. Foredrag Der har været 4 foredrag og en der stadig mangler i dette år: - Sorø med 5 deltagere (AFLYST) - Kolding med 46 deltagere (Ravn) - Århus med 33 deltagere (blev flyttet fra Skive) - Brøndby med ca. 15 deltagere (Susanne Jars) - Risskov MANGLER men pt. 11 betalte deltagere (Susanne Jars) Det var tydeligt at navnet på foredragsholderen var afgørende for antallet af deltagere. Så det er bedre fremover at tiltrække få men sikre navne, så arrangementer ikke skal aflyses. Der skal gerne være foredrag følgende steder; København/Kerteminde/Odense og Århus/Kolding. I hvert fald Øst og Vest og ligge i vintersæsonen. Det blev foreslået at lave en navigation workshop (teori fra EPP 4-5) for både hav og tur folk samlet, da mange kunne bruge informationen men sjældent når helt op på det tilsvarende færdighedsniveau. Den skulle vare en ½ dag i en stor klub (+40 deltagere) Af almindelige havkajak foredrag er Leif Romsø Hansen blevet foreslået af Gorm. Han er proff foredragsholder og har roet DK rundt i alderen 70 år. (De har god erfaring med ham i Kerteminde samlet bare i klubregi). Dorthe ringer og hører ham, samt finder lokaler. Medvindskaproning Mulig placering er Hanstholm Jan er ansvarlig. Tanken var at det også kan trække svenskere, hollændere og tyskere til arrangementet. Der kan være 3 klasser - 1 er (H+D) samt evt. 2 er. Her er link til den hollandske side; for inspiration. Fossamling Fosgruppen holder møde i start dec. hvorefter Dorthe skal have dato, sted og tekst ASAP. AD5) Diskussionen lød især på hvordan nålen hænger sammen med uddannelserne. Følgende blev vedtaget: 1. Eskimo nålen omdøbes til DKF s Havkajaknål 2. GULD = 10 håndrul til hver side 3. SØLV = 10 rul til hver side + re-entry 4. BRONZE = 10 rul til valgfri side Dette tager Peter med på bestyrelsesmødet 29/11. AD6) 4

9 Havkajak bliver ikke et selvstændigt udvalg i. Peter har lavet et udkast til en ny BBU struktur, som opdeler i følgende områder; - Børn & Unge (nuværende B&U gruppe) - Hav & Tur (nuværende HKAG) - Klubudvikling (på tværs af udvalgene) - Geoprojekt (Databasen Roernes farvand ) - Motionskaproning (divisioner, SCF etc.) - Kvindegruppe (kvindeløb og camps) - Surf (på sigt selvkørende) - Fos & slalom (selvkørende) Dette skal endeligt godkendes, men virker til at være vejen frem pt. Peter vil have opgaven at være der overordnede bindeled og sørge for at videregive til breddekonsulenterne. Der vil rent praktisk blive indført et projektstyrings system, som sikrer indsamling af info til alle involverede parter og interesserede. Med denne struktur kan mødefrekvensen nedtrappes, da grupperne kører selvstændigt og breddekonsulenterne skal med i en overordnet rolle (ikke med til alle møder, bare de vigtigste). Møderne behøver ikke ligge i Idrættens hus, men kan lægges mere geografisk rigtigt for gruppernes medlemmer. Strukturen kan desuden afføde at personerne i udvalgene fungerer som rådgivere/vejledere/baggrunds info for klubberne (som en ressource de kan trække oplysninger fra). Udvalgene og deres medlemmer skal selvfølgelig på DKF s hjemmeside for at kunne løfte denne funktion. AD8) Dorthe spurgte til kommunikation/videreformidling ud til klubberne hvad mangler? Hvad fungerer rigtig godt allerede? Her kom mange gode input som hun tager med til sekretariatet. NÆSTE MØDE = TEMADAGEN 20. MARTS SLUT! 5

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Hvorfor kano og kajak? Udviklingskonsulent, Michael Jakobson: Efter

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Referat DKF. 4. Beslutning a. Kajakpolo reglement 2011 PS gennemgik ændringer samt argumenterne herfor. Reglementet er hermed godkendt.

Referat DKF. 4. Beslutning a. Kajakpolo reglement 2011 PS gennemgik ændringer samt argumenterne herfor. Reglementet er hermed godkendt. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Fredag den 27. april 2011 Kl. 17.00 22.00 Sted: Quality Hotel Høje Taastrup (Carl Gustavs Gade 1 2630 Taastrup) Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Peter Sørensen (PS),

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson 24.09.1918-03.02.2005 Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris

Læs mere

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo Referat Mødegruppe: s årsmøde Dato: 30. marts 2009 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Referenter: Klavs Klavsen, Lars Henrik Petersen, Vibe Ørum Rasmussen, Michael Fjeldvig, Christian Jacobsen Baggrundsmateriale:

Læs mere

KANO & KAJAK Nyhedsmagasin

KANO & KAJAK Nyhedsmagasin KANO & KAJAK Nyhedsmagasin juli 2008 Fornemt besøg i Maribo Kajakklub HKH Kronprins Frederik har indviet ny bådehal I forbindelse med at Kronprinsparrets lille sommertogt i år også gik til Sydhavsøerne

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere

Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul og et godt nytår. DKF s temadag og årsmøde 2007

Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul og et godt nytår. DKF s temadag og årsmøde 2007 KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N D E C E M B E R 2 0 0 6 indoor-outdoor Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Personaleoversigt Direktør Christian Jacobsen. Tlf.: 4326 2099 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Læs mere

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby.

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby. KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N O K T O B E R 2 0 0 6 indoor-outdoor Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Vi derimod, har brug for mange trænere og instruktører for at kunne levere et forsvarligt og sikkert stykke arbejde.

Vi derimod, har brug for mange trænere og instruktører for at kunne levere et forsvarligt og sikkert stykke arbejde. Generalforsamling i Vejle Kajakklub 24. november 2010 Referat 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Michael Brask Referent: Ruth Kjeldsmark 2. Bestyrelsen beretning og planer for næste år til godkendelse

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Frontløbere idrætsprojekter med unge anno 2009 Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund, september 2009 Redaktion Helle Carlsen og Johannes Madsen, Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look Ungdomsnetværkets Beretning 2009-2010 Indholdsfortegnelse Indledning...3 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 2009-2010...4 FOA Ungdoms kongresdelegerede 2009-2011...5 Netværksmøderne...6 Netværkets arbejde

Læs mere

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret.

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret. BESTYRELSESMØDE: TID: STED: Nr.3 2014-2015, GORM Tirsdag d. 17/6-2014 kl. 19:00-22 (Der er træningsaften onsdag) ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Steen, KK, Jørgen,

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 3. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 3. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 3. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. En Roklub blev til en Ro- & Kajakklub I Sæby Ro- & Kajakklub har kajakkernes indtog været en succes I form til sæsonstart

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

LIMNYT Nr. 6 Juni 2013

LIMNYT Nr. 6 Juni 2013 LIMNYT Nr. 6 Juni 2013 Nr. 6 Juni 2013 I dette nummer: Årsmøde og møde i havkajakudvalget Beretning fra kajaktur til Sverige Forårsstævnerne eliteroerne Artikel om konkurrenceholdet Hokus pokus Thim sa

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

kano&kajak Fie får et 12-tal for vilje og mod Magasinet klub Rørvig Kajakklub anmeldelse Player eventyr Skandinavien rundt

kano&kajak Fie får et 12-tal for vilje og mod Magasinet klub Rørvig Kajakklub anmeldelse Player eventyr Skandinavien rundt kano&kajak Magasinet dansk kano & kajak forbund Nr. 4 august 2011 Fie får et 12-tal for vilje og mod 14-årige Fie fra Helsinge roede 200 km på otte dage langs Sjællands kyst i havkajakken "Frøken Solskin".

Læs mere

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer,

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer, KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N N O V E M B E R 2 0 0 7 Brug din breddekonsulent brug dit forbund! Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere