Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov Nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2012 Nr. 3"

Transkript

1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov Nr. 3

2 Konfirmationstale 2012 I gamle dage var konfirmationen et stort skel, for ganske få dage efter konfirmationen måtte konfirmanden forlade sit barndomshjem for at komme ud at tjene. På den måde var konfirmationen en markering af, at nu var det ud i verden på de voksnes vilkår. Sådan er det ikke i dag. Men det betyder ikke, at konfirmationen ikke er forbundet med en overgangstid. I er ved at bevæge jer ind i en ny livsfase. Det betyder bl.a., at I står for i højere grad selv at skulle tage ansvaret for jeres liv. Selvom det selvfølgelig er en stor støtte for jer at tale med jeres forældre omkring vigtige beslutninger, så går ansvaret for jeres liv mere og mere fra jeres forældre til jer selv. I nær fremtid vil I skulle tage store beslutninger for jeres liv i form af sko - levalg og uddannelsesvalg. Det vil kræve meget af jer med de mange mu - ligheder, der er. Det gode ved ansvar er, at man modnes af det. I det liv, der ligger foran jer med store og spændende udfordringer, er modet en stor støtte. Det gør livet lettere, hvis modet en gang imellem indfinder sig. Det talte vi om forleden dag. Jeg spurgte jer, hvad mod betyder og om det overhovedet har nogen betydning for jer? I svarede begge to, at modet har stor betydning, for som I sagde: Hvis man har mod, så tør man prøve nogen ting, man ikke har prøvet før. Ikke mindst i jeres livsfase vil man gerne prøve en masse nye ting. Måske vil I gerne på efterskole for at opleve et nyt fællesskab og møde nogle nye kammerater. Eller I har andre ønsker. I hvert fald er de unge år en epoke i livet, hvor man har lyst til at opleve noget og prøve noget nyt. Ja at opleve livet i fulde drag. Men det kræ - ver mod at turde. For som I sagde forleden: Hvis man ikke har mod, så tør man ikke prøve nogen nye ting. Hvor kommer modet fra? Kommer det af sig selv? Nej det gør det ikke. Det kommer af kærlighed og støtte fra familie og venner. Jeres mod kommer af, at der er nogen, der holder af jer, har tillid til jer, kan lide jer og støtter jer. Jeg er helt sikker på, at jeres familie og venner giver jer al den støtte, I har brug for, til at I med mod og frimodighed kan begive jer ud i livet. Støtte eller næstekærlighed er som bekendt meget centralt i kristendommen. Derfor har vi i konfirmandundervisningen talt en del om næstekærlighed. Vi har talt om, at tanken bag næ - stekærlighedsbudet i al sin enkelthed er, at vi skylder Gud og vore medmennesker at tage os af hinanden. Vi skylder Gud at tænke på vore medmennesker, fordi det er Hans tanke med menneskelivet, at mennesker skal have det godt med hinanden og vi skylder vore medmennesker at tage hensyn fordi forudsætningen for, at vi kan trives i de fælleskaber, vi har med hinanden, er, at vi viser hinanden tillid og støtte. Jesus udstedte ingen konkrete love og regler for, hvordan vi skal forvalte næstekærligheden. Han mente, at det er op til vores samvittighed at finde ud af dét. Igennem lignelsen om Den barmhjertige Samaritaner har vi talt om næstekærligheden. Men vi har også 2

3 Konfirmanderne Lise og Andreas samt Signe været inde på det igennem Astrid Lindgrens fortælling om Pippi og den strenge Frøken Rosenblom og H.C. Andersens fortælling Hun duede ikke. I alle sammenhænge er det af stor betydning, at vi respekterer hinandens styrker og svagheder. For vi har alle sammen noget, vi er gode og knap så gode til. At vi alle sammen har noget at give i et fællesskab, hørte vi noget om, da jeg læste højt fra Apostelen Paulus brev til korintherne. Paulus har skrevet dette brev til en bestemt menighed i Ko rinth. Han skriver til dem om, hvordan de kan gøre noget godt for deres fællesskab omkring den kirke, de er ved at bygge op. Han fortæller dem, at de har fået forskellige nådegaver eller evner, der kan bruges til gavn for fællesskabet i kirken. Ligesom menigheden i Korinth havde forskellige evner, de kunne bruge til gavn i deres fællesskab, har jo også vi hver især forskellige evner, som vi kan bruge til gavn for de fællesskaber, vi indgår i. Nogen gange er vi måske mere fokuseret på det, vi ikke kan, end på det vi kan. Vi har det tit med at se på vores fejl og mangler og tænke: Hvis bare jeg var bedre til 3

4 det og det. Hvis bare jeg kunne sådan og sådan. Men vi har hver især fået evner, der kan bruges både til gavn for os selv og andre. Vi har været inde på, at konfirmationen markerer, at I er ved at gå over i en anden livsfase, at I er ved at blive unge mennesker, som man siger. Konfirmationen har jo også en kristelig be - tydning. Ordet konfirmation betyder be kræftelse. Jeres konfirmation er en bekræftelse på jeres dåb. Det vil sige, at når I om lidt går op til alteret, bekræfter Gud, siger Gud ja til, at Han står ved det, Han sagde til jer, da I blev døbt: At Han vil være med jer alle dage indtil verdens ende. Når I om lidt skal konfirmeres, vil der først lyde et bibelord til jer, som jeg har valgt. Derefter vil konfirmationsvelsignelsen lyde: Den treenige Gud, som har antaget dig som sit barn i den hellige dåb og gjort dig til arving til det evige liv, han opholde dig i din dåbs nåde indtil din sidste stund, Han give dig bestandighed i din tro, din sjæl til salighed. I er på vej ud i livet, som står åbent for jer. Og her i dag på jeres konfirmationsdag, bliver der sagt til jer, at Gud står ved det, han lovede, da I blev døbt: At Han vil være med jer på jeres livs vandring at Han vil være med jer alle dage indtil verdens ende. I kan trygt gå fremad. I går ikke alene. Signe Paludan Konstituering På årets generalforsamling trådte Ulla Lauritsen og Anders Paakjær efter eget ønske ud af bestyrelsen. I stedet blev Bodil Jensen og Erling Kvist valgt ind. Bodil er landmandskone i Lomborg, gift med Henry, tidligere lokalpolitiker og aktiv i folkeligt foreningsarbejde og i vores kor. Erling er tidligere landmand fra Lomborg, bor nu i Lemvig og arbejder som lagermedarbejder. Han er gift med Inge Lise og har 3 børn. Bodil Jensen Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således: Daniel Eiler Ingeborg Refstrup Gustav Madsen Hanne Lund Bodil Jensen Erling Kvist Britta Sønderskov formand næstformand kasserer sekretær kirkeværge Erling Kvist 4

5 Gudstjenester i johanneskirken AUGUST 5. aug. 9. s. e. trinitatis Kl *Lemvig - Signe Paludan 12. aug. 10. s.e. trinitatis Kl *Bøvling - Signe Paludan 19. aug. 11. s. e. trinitatis Kl Sommermøde Se nærmere omtale i bladet 26. aug. 12. s. e. trinitatis Kl Kurt V. Andersen SEPTEMBER 2. sept. 13. s. e. trinitatis Kl sept. 14. s. e. trinitatis Kl Koncert Se nærmere omtale i bladet 16. sept. 15. s. e. trinitatis Kl Høstgudstjeneste 23. sept. 16. s. e. trinitatis Kl Kurt V. Andersen 30. sept. 17. s. e. trinitatis Kl OKTOBER 7. okt. 18. s. e. trinitatis Kl okt. 19. s. e. trinitatis Kl okt. 20. s. e. trinitatis Kl Kurt V. Andersen 28. okt. 21. s. e. trinitatis Kl i Holstebro Valgmenighedskirke. Efterårsmøde i de Midt- og Vestjyske Valgmenigheder NOVEMBER 4. nov. Alle Helgens dag Kl nov. 23. s. e.trinitatus Kl nov. 24. s. e.trinitatus Kl nov. Sidste søndag i kirkeåret Kl Kurt V. Andersen *Valgmenighederne i Bøvling og Lemvig udvider perioden med fælles gudstjenester, sådan at der de to første søndage i august den 5. august og den 12. august også er fælles gudstjeneste. Kirkebilen kan benyttes ved alle gudstjenester samt møder og koncerter. Kirkebilen bestilles dagen i forvejen inden kl. 13. Pris 15,- kr. Bemærk at ordningen kun gælder inden for Lemvig Kommunes grænser. City Taxi, tlf Ferie og fridage: Jeg har fridage fra den august, fra den september, fra den oktober og fra den november. 5

6 Møder og arrangementer SOMMERMØDE Søndag den 19. august kl Efter gudstjenesten er der frokost i det fri, hvis vejret er godt. Er det ikke havevejr, trækker vi ind i Forsamlingssalen. Efter frokosten vil tidl. Leder på Bonnet Friskole, Lisbet Krarup, fortælle om sin rejse i Færøsagaens fodspor. Af hensyn til bestilling af smørrebrød, er der tilmelding. Tilmelding sker til Signe Paludan senest den 14. august. GRUNDTVIGS FØDSELSDAG PÅ SKÆRUM Mølle - Lørdag den 8. september kl Gudstjeneste i Råsted Kirke med efterfølgende spisning og foredrag på Skærum Mølle. Biskop Elisabeth Dons Christensen prædiker og holder foredraget. KONCERT Søndag den 9. september kl med Vokal Vest ko - ret fra Ringkøbing. Koret ledes af Klaus V. Jensen, der er organist ved Ring - købing Kirke. Koncerten vil blive et blandet program af kirkeligt og verdsligt musik med et par middelaldersange over re næssancemusik, sange af Carl Nielsen og nyere dansk kirkemusik. Entré. MÅNEDSMØDE Mandag den 1. oktober kl Foredrag ved Lektor i historie og samfundsfag ved Aarhus Universitet, Michael Böss, Holstebro Har folkestyret en fremtid. Dansk demokrati i forvandling. Eurobarometer dvs. EU s opinionsmålingsinstitut konstaterede i 2008, at kun gennemsnitligt 34 % af befolkningen i EU har tillid til deres nationale parlamenter. En generelt svigtende tillid til politikerne, de politiske partier og de nationale parlamenter blev desuden for nyligt dokumenteret i et studie af seksten vestlige demokratier. En undtagelse er tilsyneladende Danmark. Men også hos os forandrer folkestyret sig i disse år. Er vi på vej ind i en demokratisk krise. DE MIDT- OG VESTJYSKE VALGMENIGHEDERS EFTERÅRSMØDE i Holstebro Valgmenighed søndag den 28. oktober. Gudstjeneste kl ved Peter Hedegaard. Signe Paludan holder foredrag om skæbnetanken i Karen Blixens fortælling Babettes gæstebud. Tilmelding til Signe Paludan senest den 22. oktober. 6

7 MÅNEDSMØDE Tirsdag den 13. november kl Salmesangsaften ved teolog og forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen, København. Bibelens billedsprog i moderne salmer. Den nye salmebog har skabt en forøget interesse for den nyere salmedigtning. Ikke bare for de salmer, der kom med i salmebogen, men også for de principielle spørgsmål omkring en fortsat fornyelsen af traditionen. Hvad er en salme? Hvordan kan man forny en så gammel genre, og er det overhovedet muligt og nødvendigt at skrive salmer i dag? Blandt de nyere salmedigtere er også Lisbeth Smedegaard Andersen, der med udgangspunkt i egne salmer vil fortælle om at skrive salmer i dag og redegøre for tanker bag det billedsprog, en ændret verden må kalde på. ADVENTSKONCERT den 16. december kl ved elever fra Orkester - efterskolen i Holstebro. Koncerten bliver en kombination af ensembler (strygeorkester, kammermusik, det lille vokalensemble) og det store fælleskor til sidst. Kirkehøjskole Temaet for denne sæson er: På togt i Den danske Salmebog salmerne og deres digtere. Onsdag den 3. oktober 2012, kl i Nr. Nissum Kirke Emne: K. L. Aastrup Oplæg ved sognepræst Leo Toftgaard, Nr. Nissum Fællessalmesang ved sognepræst Birgitte Krøyer, Lemvig-Heldum Onsdag den 7. november 2012, kl i Flynder Kirke Emne: Vor tids danske salme-skrivere Oplæg ved organist Erling Lindgren, Lemvig Fællessalmesang ved den konstituerede sognepræst i Bøvling Flynder Fratræden Som det allerede vil være en del bekendt, har vores kirketjener Line Jensen pga. arbejdsmarkedets regler set sig nødsaget til at sige sit arbejde i Valgmenigheden op med fratræden den 1. juli I bestyrelsen beklager vi dette meget, men har også stor forståelse for Lines situation. Bestyrelsen håber selvfølgelig meget, at det skal lykkes os at finde en ny Line, men i skrivende stund ved vi endnu ikke noget. Til Line skal der lyde en stor tak for hendes indsats gennem de sidste 11 år. Held og lykke fremover. Bestyrelsen 7

8 Tale ved kirkekaffen i anledning af Lines fratrædelse som kirketjener Et stift og firkantet dagpengesystem er årsdag til, at vi skal tage afsked med dig som kirketjener, Line! Det er vi kede af. Vi har været glade for at have dig som kirketjener. Til gudstjenesterne er tingene i orden. Du er i gang med forberedelserne i god tid, så forberedelsen ikke bliver et hastværk. Du er meget opmærksom omkring gudstjenesterne. Jeg ved, at når der kommer folk, der ikke har været her før og derfor måske ikke er fortrolige med gudstjenestens forløb i Valgmenighedskirken, så er du der straks og gør dem opmærksomme på, at de i Våbenhuset kan tage en lille folder, hvor rækkefølgen i gudstjenestens led er skrevet op. Og når der er små børn i kirken, gør du også straks forældrene opmærksomme på, at der er børnebøger på nederste række. Nævnes skal også din opmærksomhed på de kirkegængere, der er gangbesværede. Du er der altid til at give dem en hånd, hvor de har brug for det. Så vil jeg sige Line, at du er nem at arbejde sammen med, fordi man kan stole på dig og fordi du ikke er smålig. Du går ikke i små sko. Spørger man dig om at gøre noget, der ikke direkte står i din arbejdsbeskrivelse, så er du ikke den, der stejler. Tvært imod, så taler vi om tingene og finder ud af det. Og du er villig til at tage nye opgaver på dig. F.x er det blevet dig, der hænger gudstjenestetiderne op i skabet foran kirken. Det står ikke i din arbejdsbeskrivelse, men den opgave har du taget på dig. Hvis der i vores arbejdsfælleskab er foregået noget, du har syntes, der er urimeligt, så har du sagt det. Det har været rigtig rart for mig. Det har gjort, at jeg aldrig har været betænkelig ved at spørge dig om nye arbejdsopgaver, for jeg har haft en fornemmelse af, at hvis du har syntes, at det jeg kom med, var et dårligt eller urimeligt forslag, så har du sagt det. Selvom vores naboskab ikke kommer dit arbejde så meget ved, vil jeg alligevel komme ind på det også. Det har været meget betryggende at have dig som nabo. Du har været en meget hjælpsom nabo på alle måder. Om sommeren, når jeg har været på ferie, har du vandet blomsterne i krukkerne, du har sat skraldespanden ud og jeg kunne nævne meget andet. Så er du god til at minde mig om noget, hvis der er noget, jeg har glemt. Og det sker ikke så sjældent. Småsnak har der været meget af, når børnene og jeg har mødt dig her i området sammen med din hund Fie. Jeg håber meget Line, at du kommer godt i gang med dit nye liv i din lejlighed på Nørrebjerg og at du stadigvæk vil lade dine gåture med Fie gå forbi Kirkevej. Signe Paludan 8

9 Museum til anbefaling I Skærbæk findes et lille, spændende museum. Det er en afdeling af Museum Sønderjylland og passes af frivillige. Museets hovedvægt ligger på de berømte Skærbæktæpper. Men også for folk, der ikke er interesserede i vævede billedtæpper, er stedet interessant, idet det fortæller en ret fantastisk historie om forholdene i Skærbæk/Sønderjylland omkring år På dette tidspunkt hører området jo under det tyske kejserdømme, men flertallet i Skærbæk er dansk-sindet. I 1884 ansættes Chr. Johs. Jacobsen ( ) som Skærbæks nye sognepræst. Jacobsen er vokset op i et ret upolitisk dansk-orienteret præstehjem, men får sin uddannelse i Tyskland. Efterhånden bliver han meget optaget af den indsats, der fra forskellig side gøres for at ændre et dansk-sindet Sønderjylland til et tysk-sindet Nord-Schleswig. Jacobsen er en veltalende og energisk iværksætter, der i løbet af de kommende år er med til at danne bl.a. en kreditbank, et teglværk, et feriecenter på Rømø, et karpebrug og en væveskole, hvor ovennævnte billedtæpper blev vævet. Igangsættelsen af disse projekter begrunder Jacobsen med behovet for at vinde beboerne i Skærbæk for den tyske sag. Økonomien er dog ikke sund, hvilket fører til konkurs i At det hele holdes i gang så længe, skyldes, at projekterne får støtte af folk udefra, bl.a. Tyskland. Efterfølgende flytter han og hans familie til Østrig og senere Tyskland. Jacobsens engagement som præst har næppe været så stort som hans ambitioner som politiker og erhvervsmand, men det bliver der fra tysk side set igennem fingre med. Det får imidlertid stor betydning for kirkelivet i Skærbæk at have en meget tysk-sindet præst. Som i resten af Danmark er der på dette tidspunkt en optagethed af Grundtvig og hans menighedssyn. Kombineret med ønsket om et dansk kirkeliv fører det til dannelsen af en række små menigheder, som mødes privat med deltagelse af danske præster. I 1895 samles flere af disse menigheder til Skærbæk Frimenighed og får i 1899 egen præst, J. L. Jørgensen. I 1909 bygger menigheden sin egen kirke. Frimenigheden består indtil Hvorvidt det vigtigste har været, at frimenigheden var grundtvigsk, eller at den symboliserede modstanden mod pastor Jacobsen og det tyske, kan være svært at afgøre. En del af medlemmerne vender nemlig tilbage til sognemenigheden efter Genforeningen i Men at der har været ægte grundtvigianere på Skærbækegnen ses af, at der på museet udstilles en grundtvigsk sølvpil eller hattenål fremstillet af en lokal sølvsmed. Sølvpilen er tidligere omtalt i dette blad nr og nr Ingeborg Refstrup Litteratur: H. E. Sørensen: Skærbæk-tæpper. Fra Skærbækegnens Fortid nr.16, 2002 Bodil Bjerre: Skærbæk Frimenighed. Fra Skærbækegnens Fortid nr.11, 1997 Gottlieb Japsen: Pastor Jacobsen og hans foretagender. Aabenraa,

10 Fra det årlige fællesmøde med de Midt - og Vestjyske valgmenigheder I maj måned afholdtes det årlige fællesmøde med de Midt - og Vestjyske valgmenigheder med deltagelse af bestyrelser, præster og forretningsførere. Et emne der blev diskuteret meget, var de nye regler vedrørende betaling af begravelse/bisættelse af medlemmer af valgmenigheder, som trådte i kraft , og det drejer sig om et stort beløb på årsbasis, hvilket vil få stor indvirkning på valgmenighedernes økonomi. Man har fundet ud af, at beløbet ikke er ens fra stift til stift. Der blev på dette møde nedsat et udvalg, bestående af 3, hvoraf Daniel Eiler er den ene. Deres opgave vil være at få undersøgt, hvorfor der er prisforskelle, og i det hele taget gøre opmærksom på, hvilken betydning dette har for valgmenighederne. Man har dog ikke den store tiltro til, at det vil ændre ret meget. Hanne Lund Døde: 24/03. Erik Christian Ring, Lemvig 06/04. Eli Hillersborg Post, Lemvig 06/05. Ellen Møberg, Lemvig 10/05. Kirsten Marie Sønderby, Ramme 10/05. Leo Jakobsen, Lemvig 17/05. Bitten Nielsen, Lemvig 29/06. Edith Agger, Klinkby Kunst i salen: Lemvig og Omegns Valgmenighed - Forsamlingssalen, Kirkevej 4, Lemvig Åbent alle ugens 7 dage Tlf Allan Githuka, Kénya maj august Allan Githuka befinder sig i landlige omgivelser og netop et sådant miljø i et afrikansk land kan ikke på nogen måde sidestilles med et tilsvarende miljø i Danmark. Henrik Hadsund - Født i august oktober Henrik Hadsund er kolorist til fingerspidserne. Gennem mange år har han trofast arbejdet med landskabsmaleriet. Peter Ejlerskov - Født: Uddannelse: Grafiker oktober december Mængder af energi bundet i en fast og sikker streg er kendetegnende i Peter Ejlerskovs malerier. Forsamlings-salen udlejes til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr. Nærmere aftales med bestyrelsen v/hanne Lund tlf

11 Hvad får jeg for mit medlemsbidrag? Bestyrelsen vil hermed præcisere, hvilke handlinger man kan få udført i Lemvig Valgmenighed uden vederlag. DÅB er uden vederlag, når blot en af barnets forældre er medlem eller på anden måde har en tilknytning til Valgmenigheden. KONFIRMATION er uden vederlag, når en ung ønsker at gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret i Valgmenigheden. Forberedelsen kan eventuelt og kun efter aftale med valgmenighedspræsten bestå af en kombination af undervisningstid hos valgmenigheds- og sognepræsten. BRYLLUP er uden vederlag for et medlem, der ønsker at blive gift i Valgmenigheden - uanset om den tilkommende er medlem eller ej. Par, hvor ingen af parterne er medlem, men dog har en eller anden tilknytning til Valgmenigheden, kan efter aftale med præsten også blive gift i Valgmenigheden. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE er uden vederlag, når afdøde var medlem så længe den foregår i Valgmenighedens kirke med kirkens ansatte. Ønsker man at benytte en anden kirke, skal der betales leje heraf. Dette kan kombineres med, at Valgmenighedens præst, organist og kirkesanger medvirker, hvilket der ikke skal betales for. Ønsker man at benytte andet personale, skal der betales herfor. Undtagelsesvis kan et ikke-medlem efter aftale med præsten begraves/bisættes fra Valgmenigheden. LEJE AF KISTE-/URNEPLADS betaler Lemvig Valgmenighed, når et medlem begraves/bisættes. Ønskes leje af gravstedet forlænget ud over den obligatoriske fredningsperiode, betaler Valgmenigheden ikke herfor. Fredningstiden for en urneplads er 10 år, mens det for en kisteplads drejer sig om 20 år eller mere alt efter jordens bonitet. GRAVSÆTNING/KREMERING betaler Lemvig Valgmenighed for, uanset fra hvilken kirke begravelsen/bisættelsen af et medlem finder sted, dvs. for at graven graves og kastes til igen, eller for kremering og nedsættelse af urnen. ANLÆG OG VEDLIGEHOLD AF GRAVSTED betaler Lemvig Valgmenighed ikke for. Ingeborg Refstrup Valgmenighedens hjemmeside: 11

12 Afs.: Kokholmvej 5, 7620 Lemvig Hvem hvad hvor Valgmenighedspræst Signe Paludan, Kirkevej 4, tlf Valgmenighedens bestyrelse: Formand Daniel Eiler, Østerbrogade 33, tlf Næstformand Ingeborg Refstrup, Heldumvej 51, tlf Kasserer Gustav Madsen, Nr. Møllevej 5, tlf Kirkeværge Bodil Jensen, Møltrupvej 8, 7650 Bøvlingbjerg tlf Erling Kvist, Jagtfalkevej 4, tlf Forretningsfører Aase S. Kallesøe, Kokholmvej 5, tlf Britta Sønderskov, Skovbakken 9, tlf Sekretær Hanne Lund, Sprogøvej 115, 7680 Thyborøn, tlf Organist Sidse Burchardt, Havfruen 24, Holstebro tlf Organist Jytte Toft, Sprogøvej 129, 7680 Thyborøn tlf Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen, Sollystvej 1, tlf Præsten træffes Præsten har ingen speciel træffetid mandag dog kun efter aftale. Kirkebladet Udkommer 3 gange årligt: I. april, I. august og I. december. Redaktion: Kirsten Mohr Christensen, Ingeborg Refstrup, Anna Marie Karstoft og Signe Paludan. Indlæg til bladet modtages gerne og skal afleveres senest den 1. oktober Kirkelige handlinger Dåb: Anmeldes til valgmenighedspræsten i god tid, inden dåben skal finde sted. Barnets fødselsanmeldelse, forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest afleveres til sognepræsten i forældrenes bopælssogn med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten. Vielse: Aftales med valgmenighedspræsten i god tid, inden vielsen skal finde sted. Parternes dåbsattester og en prø vel ses attest, som udstedes af borgmesterkontoret i én af parternes bopæls kommuner, afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor én af parterne bor, med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenigheds - præsten. Begravelse/bisættelse: Dato og tidspunkt aftales med valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden(sognepræ sten). Besøg i hjem og på sy gehus: Alle er meget velkommen til at ringe på egne eller andres vegne, hvis der ønskes besøg af præsten til samtale og/eller hjemmealtergang. Jeg får ikke besked om indlæggelser på sygehus, så I må sende bud, hvis nogen har brug for mig. Signe Paludan

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 32. årgang JULI - AUGUST - SEPTEMBER 2009 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 32. årgang JULI - AUGUST - SEPTEMBER 2009 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 32. årgang JULI - AUGUST - SEPTEMBER 2009 Nr. 3 1 Konfirmandtale d. 26. april 2009 i Lemvig Valgmenighedskirke Kære konfirmander. Nu er vi så nået til vejs ende

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 31. årgang JULI - AUGUST - SEPTEMBER 2008 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 31. årgang JULI - AUGUST - SEPTEMBER 2008 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 31. årgang JULI - AUGUST - SEPTEMBER 2008 Nr. 3 1 Konfirmationstale Jeg skal sige noget til jer i dag på jeres konfirmationsdag, som er afslutningen på den tid,

Læs mere

Lemvig og Omegns Valgmenighed

Lemvig og Omegns Valgmenighed Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 32. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2009 Nr. 2 1 Luther og salmerne Martin Luther 46 år, (Lucas Cranach 1529) Går man på en rejse sydpå til gudstjeneste i en katolsk

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1 1 Prædiken fra 18. søndag efter Trinitatis Prædiketekst: Johannesevangeliet kap. 15, 1-11. "Jeg er det sande vintræ

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 37. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2014 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 37. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2014 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 37. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2014 Nr. 3 Maria, Jesu mor Hvem var Jesu mor, Maria? Hvor kom hun fra? Hvad var hendes baggrund? Maria var født og opvokset

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 32. årgang OKT. - NOV. - DEC. 2009 Nr. 4

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 32. årgang OKT. - NOV. - DEC. 2009 Nr. 4 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 32. årgang OKT. - NOV. - DEC. 2009 Nr. 4 1 Grundtvig og salmerne Grundtvig forbinder vi med mange ting. Blandt andet med højskoletanken og det danske demokrati.

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 37. årgang April - Maj - Juni - Juli 2014 Nr. 2

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 37. årgang April - Maj - Juni - Juli 2014 Nr. 2 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 37. årgang April - Maj - Juni - Juli 2014 Nr. 2 Prædiken holdt til familie- og lysgudstjeneste I gamle dage sagde man, at på dagen i dag, den 2. februar, som

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 36. årgang April - Maj - Juni - Juli 2013 Nr. 2

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 36. årgang April - Maj - Juni - Juli 2013 Nr. 2 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 36. årgang April - Maj - Juni - Juli 2013 Nr. 2 Påskeprædiken Forfatteren Herman Bang fortæller i sine erindringer om Påsken, som han husker den fra sin barndom

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 30. årgang OKT. - NOV. - DEC. 2007 Nr. 4

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 30. årgang OKT. - NOV. - DEC. 2007 Nr. 4 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 30. årgang OKT. - NOV. - DEC. 2007 Nr. 4 1 Sensommer og efterår Som jeg har været inde på i sidste artikel her i bladet, er der ikke noget, der indfanger sommerstemningen

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 30. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2007 Nr. 2

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 30. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2007 Nr. 2 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 30. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2007 Nr. 2 1 Disciplen Peter og påsken Da Påsken nærmede sig, begav Peter sig sammen med de øvrige disciple til Jerusalem. Det

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 36. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2013 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 36. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2013 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 36. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2013 Nr. 3 Karen Blixen og den kristne nadver Den kristne nadver var en inspiration for Karen Blixen, da hun skrev sin novelle

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 38. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2015 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 38. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2015 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 38. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2015 Nr. 3 En fortælling af Knud Rasmussen Der er en fortælling af den danske polarforsker Knud Rasmussen, som jeg har været

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 29. årgang Juli - August - September 2006 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 29. årgang Juli - August - September 2006 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 29. årgang Juli - August - September 2006 Nr. 3 1 Konfirmationstale For ca. 40 år siden døde en stor dansk forfatterinde, som hed Karen Blixen. I sin ungdom

Læs mere

Lemvig og Omegns Valgmenighed

Lemvig og Omegns Valgmenighed Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 30. årgang JULI - AUGUST - SEPTEMBER 2007 Nr. 3 Sommer I gamle dage kaldte man juni for skærsommer. Skær betyder ren, frisk og smuk. Juni, den første sommermåned,

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 33. årgang OKT. - NOV. - DEC. 2010 Nr. 4

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 33. årgang OKT. - NOV. - DEC. 2010 Nr. 4 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 33. årgang OKT. - NOV. - DEC. 2010 Nr. 4 1 »Modet til at håbejeg bringer glædeligt budskab - fjenden er i landet.«i de knap ni år jeg var forstander på Højskolen

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 39. årgang April - Maj - Juni - Juli 2016 Nr. 2

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 39. årgang April - Maj - Juni - Juli 2016 Nr. 2 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 39. årgang April - Maj - Juni - Juli 2016 Nr. 2 Prædiken til Kyndelmissegudstjeneste Se på lyset! Den lille flamme, der vugger roligt i luften. Og lyser op i

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang APRIL - MAJ - JUNI - JULI 2012 Nr. 2

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang APRIL - MAJ - JUNI - JULI 2012 Nr. 2 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 35. årgang APRIL - MAJ - JUNI - JULI 2012 Nr. 2 1 Fortælling Den norske forfatter Jan Kjærstad er af den opfattelse, at de fortællinger et menneske får fortalt,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 33. årgang JULI - AUGUST - SEPTEMBER 2010 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 33. årgang JULI - AUGUST - SEPTEMBER 2010 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 33. årgang JULI - AUGUST - SEPTEMBER 2010 Nr. 3 1 Kan vi leve uden billeder? Forrige weekend åbnede vi på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig i anledning af 100-året

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 38. årgang April - Maj - Juni - Juli 2015 Nr. 2

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 38. årgang April - Maj - Juni - Juli 2015 Nr. 2 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 38. årgang April - Maj - Juni - Juli 2015 Nr. 2 Fortælling om disciplen Peter ved familiegudstjenesten på Kyndelmissedagen Da Jesus begyndte på sit arbejde med

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 33. årgang JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2010 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 33. årgang JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2010 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 33. årgang JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2010 Nr. 1 1 Evangelium»Gud være lovet for sit glædelige budskab«. Sådan synger menigheden, efter præsten i gudstjenesten

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 31. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2008 Nr. 2

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 31. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2008 Nr. 2 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 31. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2008 Nr. 2 1 Nikodemus en bibelsk figur Nikodemus var en lærd og indflydelsesrig person, der boede i Jerusalem på Jesu tid. Han

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 40. årgang Dec Jan. - Feb. - Marts 2017 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 40. årgang Dec Jan. - Feb. - Marts 2017 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 40. årgang Dec. 2016 - Jan. - Feb. - Marts 2017 Nr. 1 At gå til præst Af Hans Nørkjær Årets konfirmandhold er godt i gang. I år er vi så heldige at have en god

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 31. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2008 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 31. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2008 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 31. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2008 Nr. 1 1 Nytår (Uddrag af prædiken til Nytårsdag 2007) Evangelietekst: Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Generalforsamling Årsberetning 2015.

Generalforsamling Årsberetning 2015. Generalforsamling Årsberetning 2015. Det første år. Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig. Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst,

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne juni - august 2011 65. årgang nr. 3 Konfirmation maj 2011 Prædiken-tekst: Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Romerbrevet kap.8, vers 31. Kære

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 29. årgang OKT. - NOV. - DEC. 2006 Nr. 4

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 29. årgang OKT. - NOV. - DEC. 2006 Nr. 4 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 29. årgang OKT. - NOV. - DEC. 2006 Nr. 4 1 Lyset Salmen "Se nu stiger solen af havets skød" er som bekendt skrevet af Jakob Knudsen, der var Valgmenighedspræst

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1 Julekrybben og julesalmerne Når vi ser en julekrybbe, ser vi jule - evan geliets fortælling for os. Julekrybben

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 34. årgang Juli - Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2011 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 34. årgang Juli - Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2011 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 34. årgang Juli - Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2011 Nr. 3 H.C. Andersens eventyr og kristendommen Kun et sted gav H.C. Andersen udtryk for livsanskuelsen bag sin

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 2 Ord til eftertanke Vi mindes de afdøde, men vi forkynder Kristus Vi er meget tæt forbundet med de mennesker, der er døde. Når det gælder vores nærmeste

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os leve i din kærlighed Lad kærligheden leve blandt mennesker. Amen

Bøn: Vor Gud og far Lad os leve i din kærlighed Lad kærligheden leve blandt mennesker. Amen 13. trin. I 17. september 2017 Sundkirken 10 Konfirmation af Emil Salmer: 749 I østen 478 Vi kommer 889 Du skal elske 68 Se, hvilket menneske 752 v. 4-5 Gå da frit 696 Kærlighed er lysets kilde Dette hellige

Læs mere

Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste

Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste Navn: Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste En begravelse har forskellig mening og betydning for forskellige mennesker. Den er det sidste, man kan gøre for en kær slægtning, og dens betydning

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 34. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2011 Nr. 2

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 34. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2011 Nr. 2 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 34. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2011 Nr. 2 1 En mageløs opdagelse sætter sine spor For 185 år siden udgives der et skelsættende skrift. Skriftet bærer titlen Kirkens

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER Juni-september 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER Juni-september 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER Juni-september 2015 Jungshoved 35 Allerslev 1. s. e. trin. 7. jun. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 2. s. e. trin. 14. jun. 9.00 10.30 3. s. e. trin. 21. jun. 10.30 9.00 Sankthans 23.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere