Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov Nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2012 Nr. 3"

Transkript

1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov Nr. 3

2 Konfirmationstale 2012 I gamle dage var konfirmationen et stort skel, for ganske få dage efter konfirmationen måtte konfirmanden forlade sit barndomshjem for at komme ud at tjene. På den måde var konfirmationen en markering af, at nu var det ud i verden på de voksnes vilkår. Sådan er det ikke i dag. Men det betyder ikke, at konfirmationen ikke er forbundet med en overgangstid. I er ved at bevæge jer ind i en ny livsfase. Det betyder bl.a., at I står for i højere grad selv at skulle tage ansvaret for jeres liv. Selvom det selvfølgelig er en stor støtte for jer at tale med jeres forældre omkring vigtige beslutninger, så går ansvaret for jeres liv mere og mere fra jeres forældre til jer selv. I nær fremtid vil I skulle tage store beslutninger for jeres liv i form af sko - levalg og uddannelsesvalg. Det vil kræve meget af jer med de mange mu - ligheder, der er. Det gode ved ansvar er, at man modnes af det. I det liv, der ligger foran jer med store og spændende udfordringer, er modet en stor støtte. Det gør livet lettere, hvis modet en gang imellem indfinder sig. Det talte vi om forleden dag. Jeg spurgte jer, hvad mod betyder og om det overhovedet har nogen betydning for jer? I svarede begge to, at modet har stor betydning, for som I sagde: Hvis man har mod, så tør man prøve nogen ting, man ikke har prøvet før. Ikke mindst i jeres livsfase vil man gerne prøve en masse nye ting. Måske vil I gerne på efterskole for at opleve et nyt fællesskab og møde nogle nye kammerater. Eller I har andre ønsker. I hvert fald er de unge år en epoke i livet, hvor man har lyst til at opleve noget og prøve noget nyt. Ja at opleve livet i fulde drag. Men det kræ - ver mod at turde. For som I sagde forleden: Hvis man ikke har mod, så tør man ikke prøve nogen nye ting. Hvor kommer modet fra? Kommer det af sig selv? Nej det gør det ikke. Det kommer af kærlighed og støtte fra familie og venner. Jeres mod kommer af, at der er nogen, der holder af jer, har tillid til jer, kan lide jer og støtter jer. Jeg er helt sikker på, at jeres familie og venner giver jer al den støtte, I har brug for, til at I med mod og frimodighed kan begive jer ud i livet. Støtte eller næstekærlighed er som bekendt meget centralt i kristendommen. Derfor har vi i konfirmandundervisningen talt en del om næstekærlighed. Vi har talt om, at tanken bag næ - stekærlighedsbudet i al sin enkelthed er, at vi skylder Gud og vore medmennesker at tage os af hinanden. Vi skylder Gud at tænke på vore medmennesker, fordi det er Hans tanke med menneskelivet, at mennesker skal have det godt med hinanden og vi skylder vore medmennesker at tage hensyn fordi forudsætningen for, at vi kan trives i de fælleskaber, vi har med hinanden, er, at vi viser hinanden tillid og støtte. Jesus udstedte ingen konkrete love og regler for, hvordan vi skal forvalte næstekærligheden. Han mente, at det er op til vores samvittighed at finde ud af dét. Igennem lignelsen om Den barmhjertige Samaritaner har vi talt om næstekærligheden. Men vi har også 2

3 Konfirmanderne Lise og Andreas samt Signe været inde på det igennem Astrid Lindgrens fortælling om Pippi og den strenge Frøken Rosenblom og H.C. Andersens fortælling Hun duede ikke. I alle sammenhænge er det af stor betydning, at vi respekterer hinandens styrker og svagheder. For vi har alle sammen noget, vi er gode og knap så gode til. At vi alle sammen har noget at give i et fællesskab, hørte vi noget om, da jeg læste højt fra Apostelen Paulus brev til korintherne. Paulus har skrevet dette brev til en bestemt menighed i Ko rinth. Han skriver til dem om, hvordan de kan gøre noget godt for deres fællesskab omkring den kirke, de er ved at bygge op. Han fortæller dem, at de har fået forskellige nådegaver eller evner, der kan bruges til gavn for fællesskabet i kirken. Ligesom menigheden i Korinth havde forskellige evner, de kunne bruge til gavn i deres fællesskab, har jo også vi hver især forskellige evner, som vi kan bruge til gavn for de fællesskaber, vi indgår i. Nogen gange er vi måske mere fokuseret på det, vi ikke kan, end på det vi kan. Vi har det tit med at se på vores fejl og mangler og tænke: Hvis bare jeg var bedre til 3

4 det og det. Hvis bare jeg kunne sådan og sådan. Men vi har hver især fået evner, der kan bruges både til gavn for os selv og andre. Vi har været inde på, at konfirmationen markerer, at I er ved at gå over i en anden livsfase, at I er ved at blive unge mennesker, som man siger. Konfirmationen har jo også en kristelig be - tydning. Ordet konfirmation betyder be kræftelse. Jeres konfirmation er en bekræftelse på jeres dåb. Det vil sige, at når I om lidt går op til alteret, bekræfter Gud, siger Gud ja til, at Han står ved det, Han sagde til jer, da I blev døbt: At Han vil være med jer alle dage indtil verdens ende. Når I om lidt skal konfirmeres, vil der først lyde et bibelord til jer, som jeg har valgt. Derefter vil konfirmationsvelsignelsen lyde: Den treenige Gud, som har antaget dig som sit barn i den hellige dåb og gjort dig til arving til det evige liv, han opholde dig i din dåbs nåde indtil din sidste stund, Han give dig bestandighed i din tro, din sjæl til salighed. I er på vej ud i livet, som står åbent for jer. Og her i dag på jeres konfirmationsdag, bliver der sagt til jer, at Gud står ved det, han lovede, da I blev døbt: At Han vil være med jer på jeres livs vandring at Han vil være med jer alle dage indtil verdens ende. I kan trygt gå fremad. I går ikke alene. Signe Paludan Konstituering På årets generalforsamling trådte Ulla Lauritsen og Anders Paakjær efter eget ønske ud af bestyrelsen. I stedet blev Bodil Jensen og Erling Kvist valgt ind. Bodil er landmandskone i Lomborg, gift med Henry, tidligere lokalpolitiker og aktiv i folkeligt foreningsarbejde og i vores kor. Erling er tidligere landmand fra Lomborg, bor nu i Lemvig og arbejder som lagermedarbejder. Han er gift med Inge Lise og har 3 børn. Bodil Jensen Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således: Daniel Eiler Ingeborg Refstrup Gustav Madsen Hanne Lund Bodil Jensen Erling Kvist Britta Sønderskov formand næstformand kasserer sekretær kirkeværge Erling Kvist 4

5 Gudstjenester i johanneskirken AUGUST 5. aug. 9. s. e. trinitatis Kl *Lemvig - Signe Paludan 12. aug. 10. s.e. trinitatis Kl *Bøvling - Signe Paludan 19. aug. 11. s. e. trinitatis Kl Sommermøde Se nærmere omtale i bladet 26. aug. 12. s. e. trinitatis Kl Kurt V. Andersen SEPTEMBER 2. sept. 13. s. e. trinitatis Kl sept. 14. s. e. trinitatis Kl Koncert Se nærmere omtale i bladet 16. sept. 15. s. e. trinitatis Kl Høstgudstjeneste 23. sept. 16. s. e. trinitatis Kl Kurt V. Andersen 30. sept. 17. s. e. trinitatis Kl OKTOBER 7. okt. 18. s. e. trinitatis Kl okt. 19. s. e. trinitatis Kl okt. 20. s. e. trinitatis Kl Kurt V. Andersen 28. okt. 21. s. e. trinitatis Kl i Holstebro Valgmenighedskirke. Efterårsmøde i de Midt- og Vestjyske Valgmenigheder NOVEMBER 4. nov. Alle Helgens dag Kl nov. 23. s. e.trinitatus Kl nov. 24. s. e.trinitatus Kl nov. Sidste søndag i kirkeåret Kl Kurt V. Andersen *Valgmenighederne i Bøvling og Lemvig udvider perioden med fælles gudstjenester, sådan at der de to første søndage i august den 5. august og den 12. august også er fælles gudstjeneste. Kirkebilen kan benyttes ved alle gudstjenester samt møder og koncerter. Kirkebilen bestilles dagen i forvejen inden kl. 13. Pris 15,- kr. Bemærk at ordningen kun gælder inden for Lemvig Kommunes grænser. City Taxi, tlf Ferie og fridage: Jeg har fridage fra den august, fra den september, fra den oktober og fra den november. 5

6 Møder og arrangementer SOMMERMØDE Søndag den 19. august kl Efter gudstjenesten er der frokost i det fri, hvis vejret er godt. Er det ikke havevejr, trækker vi ind i Forsamlingssalen. Efter frokosten vil tidl. Leder på Bonnet Friskole, Lisbet Krarup, fortælle om sin rejse i Færøsagaens fodspor. Af hensyn til bestilling af smørrebrød, er der tilmelding. Tilmelding sker til Signe Paludan senest den 14. august. GRUNDTVIGS FØDSELSDAG PÅ SKÆRUM Mølle - Lørdag den 8. september kl Gudstjeneste i Råsted Kirke med efterfølgende spisning og foredrag på Skærum Mølle. Biskop Elisabeth Dons Christensen prædiker og holder foredraget. KONCERT Søndag den 9. september kl med Vokal Vest ko - ret fra Ringkøbing. Koret ledes af Klaus V. Jensen, der er organist ved Ring - købing Kirke. Koncerten vil blive et blandet program af kirkeligt og verdsligt musik med et par middelaldersange over re næssancemusik, sange af Carl Nielsen og nyere dansk kirkemusik. Entré. MÅNEDSMØDE Mandag den 1. oktober kl Foredrag ved Lektor i historie og samfundsfag ved Aarhus Universitet, Michael Böss, Holstebro Har folkestyret en fremtid. Dansk demokrati i forvandling. Eurobarometer dvs. EU s opinionsmålingsinstitut konstaterede i 2008, at kun gennemsnitligt 34 % af befolkningen i EU har tillid til deres nationale parlamenter. En generelt svigtende tillid til politikerne, de politiske partier og de nationale parlamenter blev desuden for nyligt dokumenteret i et studie af seksten vestlige demokratier. En undtagelse er tilsyneladende Danmark. Men også hos os forandrer folkestyret sig i disse år. Er vi på vej ind i en demokratisk krise. DE MIDT- OG VESTJYSKE VALGMENIGHEDERS EFTERÅRSMØDE i Holstebro Valgmenighed søndag den 28. oktober. Gudstjeneste kl ved Peter Hedegaard. Signe Paludan holder foredrag om skæbnetanken i Karen Blixens fortælling Babettes gæstebud. Tilmelding til Signe Paludan senest den 22. oktober. 6

7 MÅNEDSMØDE Tirsdag den 13. november kl Salmesangsaften ved teolog og forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen, København. Bibelens billedsprog i moderne salmer. Den nye salmebog har skabt en forøget interesse for den nyere salmedigtning. Ikke bare for de salmer, der kom med i salmebogen, men også for de principielle spørgsmål omkring en fortsat fornyelsen af traditionen. Hvad er en salme? Hvordan kan man forny en så gammel genre, og er det overhovedet muligt og nødvendigt at skrive salmer i dag? Blandt de nyere salmedigtere er også Lisbeth Smedegaard Andersen, der med udgangspunkt i egne salmer vil fortælle om at skrive salmer i dag og redegøre for tanker bag det billedsprog, en ændret verden må kalde på. ADVENTSKONCERT den 16. december kl ved elever fra Orkester - efterskolen i Holstebro. Koncerten bliver en kombination af ensembler (strygeorkester, kammermusik, det lille vokalensemble) og det store fælleskor til sidst. Kirkehøjskole Temaet for denne sæson er: På togt i Den danske Salmebog salmerne og deres digtere. Onsdag den 3. oktober 2012, kl i Nr. Nissum Kirke Emne: K. L. Aastrup Oplæg ved sognepræst Leo Toftgaard, Nr. Nissum Fællessalmesang ved sognepræst Birgitte Krøyer, Lemvig-Heldum Onsdag den 7. november 2012, kl i Flynder Kirke Emne: Vor tids danske salme-skrivere Oplæg ved organist Erling Lindgren, Lemvig Fællessalmesang ved den konstituerede sognepræst i Bøvling Flynder Fratræden Som det allerede vil være en del bekendt, har vores kirketjener Line Jensen pga. arbejdsmarkedets regler set sig nødsaget til at sige sit arbejde i Valgmenigheden op med fratræden den 1. juli I bestyrelsen beklager vi dette meget, men har også stor forståelse for Lines situation. Bestyrelsen håber selvfølgelig meget, at det skal lykkes os at finde en ny Line, men i skrivende stund ved vi endnu ikke noget. Til Line skal der lyde en stor tak for hendes indsats gennem de sidste 11 år. Held og lykke fremover. Bestyrelsen 7

8 Tale ved kirkekaffen i anledning af Lines fratrædelse som kirketjener Et stift og firkantet dagpengesystem er årsdag til, at vi skal tage afsked med dig som kirketjener, Line! Det er vi kede af. Vi har været glade for at have dig som kirketjener. Til gudstjenesterne er tingene i orden. Du er i gang med forberedelserne i god tid, så forberedelsen ikke bliver et hastværk. Du er meget opmærksom omkring gudstjenesterne. Jeg ved, at når der kommer folk, der ikke har været her før og derfor måske ikke er fortrolige med gudstjenestens forløb i Valgmenighedskirken, så er du der straks og gør dem opmærksomme på, at de i Våbenhuset kan tage en lille folder, hvor rækkefølgen i gudstjenestens led er skrevet op. Og når der er små børn i kirken, gør du også straks forældrene opmærksomme på, at der er børnebøger på nederste række. Nævnes skal også din opmærksomhed på de kirkegængere, der er gangbesværede. Du er der altid til at give dem en hånd, hvor de har brug for det. Så vil jeg sige Line, at du er nem at arbejde sammen med, fordi man kan stole på dig og fordi du ikke er smålig. Du går ikke i små sko. Spørger man dig om at gøre noget, der ikke direkte står i din arbejdsbeskrivelse, så er du ikke den, der stejler. Tvært imod, så taler vi om tingene og finder ud af det. Og du er villig til at tage nye opgaver på dig. F.x er det blevet dig, der hænger gudstjenestetiderne op i skabet foran kirken. Det står ikke i din arbejdsbeskrivelse, men den opgave har du taget på dig. Hvis der i vores arbejdsfælleskab er foregået noget, du har syntes, der er urimeligt, så har du sagt det. Det har været rigtig rart for mig. Det har gjort, at jeg aldrig har været betænkelig ved at spørge dig om nye arbejdsopgaver, for jeg har haft en fornemmelse af, at hvis du har syntes, at det jeg kom med, var et dårligt eller urimeligt forslag, så har du sagt det. Selvom vores naboskab ikke kommer dit arbejde så meget ved, vil jeg alligevel komme ind på det også. Det har været meget betryggende at have dig som nabo. Du har været en meget hjælpsom nabo på alle måder. Om sommeren, når jeg har været på ferie, har du vandet blomsterne i krukkerne, du har sat skraldespanden ud og jeg kunne nævne meget andet. Så er du god til at minde mig om noget, hvis der er noget, jeg har glemt. Og det sker ikke så sjældent. Småsnak har der været meget af, når børnene og jeg har mødt dig her i området sammen med din hund Fie. Jeg håber meget Line, at du kommer godt i gang med dit nye liv i din lejlighed på Nørrebjerg og at du stadigvæk vil lade dine gåture med Fie gå forbi Kirkevej. Signe Paludan 8

9 Museum til anbefaling I Skærbæk findes et lille, spændende museum. Det er en afdeling af Museum Sønderjylland og passes af frivillige. Museets hovedvægt ligger på de berømte Skærbæktæpper. Men også for folk, der ikke er interesserede i vævede billedtæpper, er stedet interessant, idet det fortæller en ret fantastisk historie om forholdene i Skærbæk/Sønderjylland omkring år På dette tidspunkt hører området jo under det tyske kejserdømme, men flertallet i Skærbæk er dansk-sindet. I 1884 ansættes Chr. Johs. Jacobsen ( ) som Skærbæks nye sognepræst. Jacobsen er vokset op i et ret upolitisk dansk-orienteret præstehjem, men får sin uddannelse i Tyskland. Efterhånden bliver han meget optaget af den indsats, der fra forskellig side gøres for at ændre et dansk-sindet Sønderjylland til et tysk-sindet Nord-Schleswig. Jacobsen er en veltalende og energisk iværksætter, der i løbet af de kommende år er med til at danne bl.a. en kreditbank, et teglværk, et feriecenter på Rømø, et karpebrug og en væveskole, hvor ovennævnte billedtæpper blev vævet. Igangsættelsen af disse projekter begrunder Jacobsen med behovet for at vinde beboerne i Skærbæk for den tyske sag. Økonomien er dog ikke sund, hvilket fører til konkurs i At det hele holdes i gang så længe, skyldes, at projekterne får støtte af folk udefra, bl.a. Tyskland. Efterfølgende flytter han og hans familie til Østrig og senere Tyskland. Jacobsens engagement som præst har næppe været så stort som hans ambitioner som politiker og erhvervsmand, men det bliver der fra tysk side set igennem fingre med. Det får imidlertid stor betydning for kirkelivet i Skærbæk at have en meget tysk-sindet præst. Som i resten af Danmark er der på dette tidspunkt en optagethed af Grundtvig og hans menighedssyn. Kombineret med ønsket om et dansk kirkeliv fører det til dannelsen af en række små menigheder, som mødes privat med deltagelse af danske præster. I 1895 samles flere af disse menigheder til Skærbæk Frimenighed og får i 1899 egen præst, J. L. Jørgensen. I 1909 bygger menigheden sin egen kirke. Frimenigheden består indtil Hvorvidt det vigtigste har været, at frimenigheden var grundtvigsk, eller at den symboliserede modstanden mod pastor Jacobsen og det tyske, kan være svært at afgøre. En del af medlemmerne vender nemlig tilbage til sognemenigheden efter Genforeningen i Men at der har været ægte grundtvigianere på Skærbækegnen ses af, at der på museet udstilles en grundtvigsk sølvpil eller hattenål fremstillet af en lokal sølvsmed. Sølvpilen er tidligere omtalt i dette blad nr og nr Ingeborg Refstrup Litteratur: H. E. Sørensen: Skærbæk-tæpper. Fra Skærbækegnens Fortid nr.16, 2002 Bodil Bjerre: Skærbæk Frimenighed. Fra Skærbækegnens Fortid nr.11, 1997 Gottlieb Japsen: Pastor Jacobsen og hans foretagender. Aabenraa,

10 Fra det årlige fællesmøde med de Midt - og Vestjyske valgmenigheder I maj måned afholdtes det årlige fællesmøde med de Midt - og Vestjyske valgmenigheder med deltagelse af bestyrelser, præster og forretningsførere. Et emne der blev diskuteret meget, var de nye regler vedrørende betaling af begravelse/bisættelse af medlemmer af valgmenigheder, som trådte i kraft , og det drejer sig om et stort beløb på årsbasis, hvilket vil få stor indvirkning på valgmenighedernes økonomi. Man har fundet ud af, at beløbet ikke er ens fra stift til stift. Der blev på dette møde nedsat et udvalg, bestående af 3, hvoraf Daniel Eiler er den ene. Deres opgave vil være at få undersøgt, hvorfor der er prisforskelle, og i det hele taget gøre opmærksom på, hvilken betydning dette har for valgmenighederne. Man har dog ikke den store tiltro til, at det vil ændre ret meget. Hanne Lund Døde: 24/03. Erik Christian Ring, Lemvig 06/04. Eli Hillersborg Post, Lemvig 06/05. Ellen Møberg, Lemvig 10/05. Kirsten Marie Sønderby, Ramme 10/05. Leo Jakobsen, Lemvig 17/05. Bitten Nielsen, Lemvig 29/06. Edith Agger, Klinkby Kunst i salen: Lemvig og Omegns Valgmenighed - Forsamlingssalen, Kirkevej 4, Lemvig Åbent alle ugens 7 dage Tlf Allan Githuka, Kénya maj august Allan Githuka befinder sig i landlige omgivelser og netop et sådant miljø i et afrikansk land kan ikke på nogen måde sidestilles med et tilsvarende miljø i Danmark. Henrik Hadsund - Født i august oktober Henrik Hadsund er kolorist til fingerspidserne. Gennem mange år har han trofast arbejdet med landskabsmaleriet. Peter Ejlerskov - Født: Uddannelse: Grafiker oktober december Mængder af energi bundet i en fast og sikker streg er kendetegnende i Peter Ejlerskovs malerier. Forsamlings-salen udlejes til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr. Nærmere aftales med bestyrelsen v/hanne Lund tlf

11 Hvad får jeg for mit medlemsbidrag? Bestyrelsen vil hermed præcisere, hvilke handlinger man kan få udført i Lemvig Valgmenighed uden vederlag. DÅB er uden vederlag, når blot en af barnets forældre er medlem eller på anden måde har en tilknytning til Valgmenigheden. KONFIRMATION er uden vederlag, når en ung ønsker at gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret i Valgmenigheden. Forberedelsen kan eventuelt og kun efter aftale med valgmenighedspræsten bestå af en kombination af undervisningstid hos valgmenigheds- og sognepræsten. BRYLLUP er uden vederlag for et medlem, der ønsker at blive gift i Valgmenigheden - uanset om den tilkommende er medlem eller ej. Par, hvor ingen af parterne er medlem, men dog har en eller anden tilknytning til Valgmenigheden, kan efter aftale med præsten også blive gift i Valgmenigheden. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE er uden vederlag, når afdøde var medlem så længe den foregår i Valgmenighedens kirke med kirkens ansatte. Ønsker man at benytte en anden kirke, skal der betales leje heraf. Dette kan kombineres med, at Valgmenighedens præst, organist og kirkesanger medvirker, hvilket der ikke skal betales for. Ønsker man at benytte andet personale, skal der betales herfor. Undtagelsesvis kan et ikke-medlem efter aftale med præsten begraves/bisættes fra Valgmenigheden. LEJE AF KISTE-/URNEPLADS betaler Lemvig Valgmenighed, når et medlem begraves/bisættes. Ønskes leje af gravstedet forlænget ud over den obligatoriske fredningsperiode, betaler Valgmenigheden ikke herfor. Fredningstiden for en urneplads er 10 år, mens det for en kisteplads drejer sig om 20 år eller mere alt efter jordens bonitet. GRAVSÆTNING/KREMERING betaler Lemvig Valgmenighed for, uanset fra hvilken kirke begravelsen/bisættelsen af et medlem finder sted, dvs. for at graven graves og kastes til igen, eller for kremering og nedsættelse af urnen. ANLÆG OG VEDLIGEHOLD AF GRAVSTED betaler Lemvig Valgmenighed ikke for. Ingeborg Refstrup Valgmenighedens hjemmeside: 11

12 Afs.: Kokholmvej 5, 7620 Lemvig Hvem hvad hvor Valgmenighedspræst Signe Paludan, Kirkevej 4, tlf Valgmenighedens bestyrelse: Formand Daniel Eiler, Østerbrogade 33, tlf Næstformand Ingeborg Refstrup, Heldumvej 51, tlf Kasserer Gustav Madsen, Nr. Møllevej 5, tlf Kirkeværge Bodil Jensen, Møltrupvej 8, 7650 Bøvlingbjerg tlf Erling Kvist, Jagtfalkevej 4, tlf Forretningsfører Aase S. Kallesøe, Kokholmvej 5, tlf Britta Sønderskov, Skovbakken 9, tlf Sekretær Hanne Lund, Sprogøvej 115, 7680 Thyborøn, tlf Organist Sidse Burchardt, Havfruen 24, Holstebro tlf Organist Jytte Toft, Sprogøvej 129, 7680 Thyborøn tlf Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen, Sollystvej 1, tlf Præsten træffes Præsten har ingen speciel træffetid mandag dog kun efter aftale. Kirkebladet Udkommer 3 gange årligt: I. april, I. august og I. december. Redaktion: Kirsten Mohr Christensen, Ingeborg Refstrup, Anna Marie Karstoft og Signe Paludan. Indlæg til bladet modtages gerne og skal afleveres senest den 1. oktober Kirkelige handlinger Dåb: Anmeldes til valgmenighedspræsten i god tid, inden dåben skal finde sted. Barnets fødselsanmeldelse, forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest afleveres til sognepræsten i forældrenes bopælssogn med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten. Vielse: Aftales med valgmenighedspræsten i god tid, inden vielsen skal finde sted. Parternes dåbsattester og en prø vel ses attest, som udstedes af borgmesterkontoret i én af parternes bopæls kommuner, afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor én af parterne bor, med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenigheds - præsten. Begravelse/bisættelse: Dato og tidspunkt aftales med valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden(sognepræ sten). Besøg i hjem og på sy gehus: Alle er meget velkommen til at ringe på egne eller andres vegne, hvis der ønskes besøg af præsten til samtale og/eller hjemmealtergang. Jeg får ikke besked om indlæggelser på sygehus, så I må sende bud, hvis nogen har brug for mig. Signe Paludan

Lemvig og Omegns Valgmenighed

Lemvig og Omegns Valgmenighed Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 32. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2009 Nr. 2 1 Luther og salmerne Martin Luther 46 år, (Lucas Cranach 1529) Går man på en rejse sydpå til gudstjeneste i en katolsk

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1 1 Prædiken fra 18. søndag efter Trinitatis Prædiketekst: Johannesevangeliet kap. 15, 1-11. "Jeg er det sande vintræ

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 37. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2014 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 37. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2014 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 37. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2014 Nr. 3 Maria, Jesu mor Hvem var Jesu mor, Maria? Hvor kom hun fra? Hvad var hendes baggrund? Maria var født og opvokset

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 29. årgang Juli - August - September 2006 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 29. årgang Juli - August - September 2006 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 29. årgang Juli - August - September 2006 Nr. 3 1 Konfirmationstale For ca. 40 år siden døde en stor dansk forfatterinde, som hed Karen Blixen. I sin ungdom

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 33. årgang JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2010 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 33. årgang JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2010 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 33. årgang JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2010 Nr. 1 1 Evangelium»Gud være lovet for sit glædelige budskab«. Sådan synger menigheden, efter præsten i gudstjenesten

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 34. årgang Juli - Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2011 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 34. årgang Juli - Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2011 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 34. årgang Juli - Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2011 Nr. 3 H.C. Andersens eventyr og kristendommen Kun et sted gav H.C. Andersen udtryk for livsanskuelsen bag sin

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1 Julekrybben og julesalmerne Når vi ser en julekrybbe, ser vi jule - evan geliets fortælling for os. Julekrybben

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 38. årgang Dec. 2014 - Jan. - Feb. - Marts 2015 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 38. årgang Dec. 2014 - Jan. - Feb. - Marts 2015 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 38. årgang Dec. 2014 - Jan. - Feb. - Marts 2015 Nr. 1 Jul i skyttegravene I det første år af 1. Verdenskrig i julen 1914 for præcis 100 år siden holdt de tyske

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Konfirmation St. Bededag 2013

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Konfirmation St. Bededag 2013 Aulum Vinding Vind Valgmenighed Konfirmation St. Bededag 2013 juli - august - september 2013 1 Kirkespejl Døbte Ella Brich Larsen, Vinding. William Pallisgaard Bärtel, Aulum Døde Anna Marie Nielsen, Aulum

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL Juni Juli August 2015 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk: Solografisk

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

12.00 Rainer Stage, tysk præst. Kl. 14.00. Birgit Lundholm, Sognepræst. Rainer Staege. Kl. 10.30. sognespræst. Kl. 12.00. Kl. 09.00.

12.00 Rainer Stage, tysk præst. Kl. 14.00. Birgit Lundholm, Sognepræst. Rainer Staege. Kl. 10.30. sognespræst. Kl. 12.00. Kl. 09.00. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.6. 1 Juni Juli 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 28. juni 12.00 Rainer Stage, tysk præst 28. juni 4. Søndag Kl. 14.00 Sommermøde i Hune: Gudstjeneste

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole Y s Men, Region Danmark Sekretær for DG Sektion Midt Distrikt Vest Nora Hundahl Møllebakken 36, 6900 Skjern Tlf. 97362307/40723260 Til præsidenterne i Distrikt Vest Email: norah@dlgtele.dk samt distriksledelsen

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne Afrikanske historier og billeder en beretning fra min rejse til Kenya i marts 2012. juni - august 2012 66. årgang nr. 3 Der er 75 børn ved børnehjemmet i byen Karatina i Kenya.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 LIVSMOD "Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: "Det er

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 jallese Kirke Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 Velkommen til Hjallese Kirke Hjallese Kirke er en ung kirke forankret i et stort og levende sogn, hvor traditioner

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT Efterår 2014 nr. 4 KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere