Infohæfte. til forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infohæfte. til forældre"

Transkript

1 Infohæfte til forælre 25

2 2

3 Værigrunlag for Vesterlun Efterskole Formål: Vesterlun Efterskoles formål er gennem unervisning og samvær at birage til elevernes almene annelse, fortsatte lyst til uannelse samt eltagelse i et folkelige liv og frivillige foreningsarbeje. Fagene musik, friluftsliv og gymnastik har en fremtræene placering i skolens tilbu. Værigrunlag: Me ugangspunkt i et gruntvigsk livssyn og en åben forståelse af ansk kultur lægger Vesterlun Efterskole vægt på elevernes personlige uvikling, frie ufolelse, samt evne til at eltage aktivt og engageret i forpligtene fællesskaber. Vesterlun Efterskole værsætter erfor: Forståelse for kulturelle og politiske fællesskabers betyning i en veren me nationale og internationale foranringer, evne og vilje til at reflektere og træffe valg, mo til kritisk stillingtagen og vurering en fortsatte lyst til at uforske personlige, sociale og faglige muligheer. Sisel Drejer Klasse Min mor sente et barn af ste for 10 måneer sien og får et selvstænigt ungt menneske tilbage 3

4 4

5 Kære forælre Velkommen som forælre på Vesterlun Efterskole. At blive forælre til et barn på efterskole er en spænene oplevelse. For e allerfleste unge er et et fantastisk tispunkt at komme u og få luft uner egne vinger og møe en masse anre unge, men et behøver ikke kun at være let. Det sker at elever får hjemvé eller anen form for længsel et mest sævanlige er, at et går over i løbet af kortere ti. I ette hæfte har vi samlet mange af e praktiske informationer, som vi tror I gerne vil have. Hæftet besvarer nok ikke alle spørgsmål men I må alti henvene jer. Vi glæer os til at samarbeje me jer om, at jeres børn får et best mulige u af eres ophol på Vesterlun Efterskole. Venlig hilsen f. mearbejerne Anne Nyhus & Ole Kirk Husk Blå Sygesikring ve ulansrejser 5

6 Informationer om lit af hvert I ette hæfte er en kalener men bemærk, at er kan forekomme ænringer i løbet af skoleåret. Vi opforrer erfor til at I følger me i en kalener, er fines på VIGGO. hjemrejse eller at blive på skolen i weekener: Vi har en positive situation, at mange elever gerne vil blive på skolen så meget som muligt, men e fleste weekener kan man tage hjem. Hjemrejse på weeken er sævanligvis freag kl Eleverne skal være tilbage på skolen sønag kl Ve tilbagekomst kryser eleverne sig af på en elevliste er er lagt frem på lærerværelset. Hvis en elev ikke er kommet tilbage, og vi ikke har hørt fra forælrene, kontakter vi hjemmet. Skolen kan i weekenen kontaktes telefonisk mellem kl og på lokal 3. Skolen kan ikke kontaktes pr. mail i weekener. Efter aftale henter vi elever, er kommer me tog til Thyrego station sønag aften kl ve tog fra København og kl ve tog fra Holstebro. Ve anre ankomster henter vi ikke elever. Busrute 212 mellem Vejle og Give er en eneste, er går gennem Vesterlun. Se og køreplan bagerst i hæftet. Bortset fra efterårsferie, juleferie og vinterferie er skolen åben. MEN eleverne kan ikke stå af og på i løbet af en weeken. Meler man sig til at være på skolen i weekenen, så er man på skolen hele weekenen. Ønsker man at blive på skolen i weekenen, skal man tilmele sig på VIGGO senest tirsag formiag. Har man ikke tilmelt sig, kan man ikke blive på skolen. De weekener, hvor er i kaleneren står træning er weekener, hvor alle elever skal blive på skolen. I isse weekener træner vi gymnastikopvisningsprogrammet. De weekener, hvor er står forventee opvisninger er e weekener, hvor vi planlægger opvisninger. Hvilke af isse weekener, er ener me at blive opvisningsweekener ve vi først efter jul. Alle elever skal blive på skolen i opvisningsweekener. De weekener, hvor er står yk eller falskærm er weekener, er er afsat til at tage yk / falskærmscertifikat. Da isse sportsgrene er vejrafhængige er et ikke på forhån muligt at sige, hvornår certifikaterne kan tages. 6 I en muntlige prøveperioe en juni vil vi gerne sætte en ramme omkring elevernes mulighe for at forberee sig til prøverne samtiig me at vi har en agligag, er fungerer. De age, hvor eleverne er til prøve kan e koncentrere sig om prøven og skal e staig ree seng og rye op på eres værelse. De age, hvor eleverne ikke er til prøve, starter agen me opryning på værelset og erefter 12eren, som er en cykeltur på 12 km. Herefter kan eleverne forberee sig til prøverne. Sist på eftermiagen tilbyer vagtlæreren forskellige aktiviteter fx beach-volley eller anet bolspil eller åbent i springcenteret.

7 VIGGO (skolens intranet) Skolens kommunikation me forælre, elever og mearbejere. Man logger sig in på VIGGO på ve.viggonet.k Brugernavn: Forælrenes eget CPR-nummer uen binestreg. Passwor: Forælrenes eget CPR-nummer uen binestreg. Vi anbefaler at man ænrer sit passwor, når man er logget in. Dette kan gøres uner faneblaet "Din Konto". Hvis problemer kontakt Tommy Kristiansen (TK). Afsluttene prøver Vesterlun Efterskole tilbyer folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse samt 10. klasseprøven. Unervisningen i alle fag er obligatorisk. Vi forventer, at eleven IKKE frameler prøverne. Vi forventer, at eleven gennemfører ALLE prøver. Vi synes, at prøverne er en go evaluering af ubyttet af unervisningen. Frameling af prøven kræver forælrenes skriftlige samtykke efter forugåene samtale me e relevante lærere. Ve frameling af prøve, gennemfører vi en intern evaluering i form af en årsprøve. Afbryelse af ophol: Ve afbryelse af opholet beregnes 4 ugers betaling fra en ato hvor opholet afbryes. Fra en ato, hvor et ophol afbryes, yes er ikke stats-tilsku. Rikke Lanng Klasse På Vesterlun har jeg lært at lærere og trænere ikke bare er mennesker er vil lære mig ting e er venner 7

8 Elev- og forælrerå Der vil blive nesat et elevrå. De har til opgave at ebattere eventuelle forberinger, goe ieer og problemstillinger. Desuen vil vi opforre til, at I forælre nesætter et forælrerå. Mere herom vil Anne Nyhus præsentere. Værelsesbyt efter jul Eleverne bor ikke på e samme værelser hele skoleåret. Lige efter jul holer vi store flytteag, så eleverne kommer til at bo sammen me nye kammerater. Det er skolen, er bestemmer, hvem man kommer til at bo sammen me. Fokuslærer Alle elever har en fokuslærer Den boglige unervisning foregår i 4 teams, som har en gruppe af lærere tilknyttet. I teamet får hver elev tilknyttet en fokuslærer. Elev og fokuslærer har 3 samtaler i løbet af året, hvor elevens faglige stanpunkt og trivsel røftes. Når eleven ve skoleårets slutning skriver en selvevaluering, sker et i samtale me fokuslæreren. Forælre inviteres til samtaler 9. oktober og 11. februar. Ganglærer Alle elever har en ganglærer Eleverne bor på fløje af forskellig størrelse og inretning. Til hver fløj er er knyttet ganglærere, som følger me i livet på gangen i et aglige. Ganglæreren følger op på elevens trivsel, og ganglæreren tjekker morgenopryning på værelset og gangen. Christoffer König Klasse Specielt værelsesbyttet har hjulpet mig me at anne ennu flere sociale bån 8

9 Hjemve Hjemve kan for nogle elever komme meget overraskene og for anre kan et være et stort problem. Det kan også være at eleven har svært ve at fale til men hol u. Det kan være en lang og hår kamp, men et er kampen vær. ne på skolen står klar til at hjælpe eleven. Ungå for meget kontakt me it barn til at starte me. La em mærke fællesskabet på skolen i steet for at blive minet om et er hjemme. Fortæl ganglæreren, hvis en elev er ke af et, så vi kan hjælpe fra første fær. Fysioterapeut Morten Askjær er uannet fysioterapeut og ansat til at varetage rågivning og behanling af primært spontane skaer. I hvert enkelt tilfæle vurerer vi skaen, og beslutter om Morten eller en ekstern fysioterapeut skal være behanler. Elever kan ikke selv bestille ti hos Morten, men skal henvises af skolens gymnastik og irætslærere. Morten og e relevante lærere følger op på behanlingsforløbet. Alle elever har en kvote på 3 gratis besøg hos Morten. Herefter afregnes me 50 kr. pr. behanling. Fritagelse Ver. fritagelse fra unervisning eller arrangementer: Skolens holning er, at når forælrene ønsker eres børn fri fra unervisning eller samvær så stiller skolen sig almineligvis ikke i vejen. Aftale om elevers frihe sker ve forælrenes henvenelse til skolens leelse. Elever kan ikke selv bee sig fri. Hvis en elev bees om fri til ferierejse skal skolen tilbagebetale statstilsku til Unervis-ningsministeriet. Denne manglene intægt pålægger vi forælrene. En uges frihe koster kroner uover skolepengene. Elevbank Elevbanken har åbent hver ag i miagspausen. Penge til elevbank kan insættes på konto i Jyske Bank. Reg. nr Konto nr Husk at angive båe elevnummer og elevens fule navn. Vi fraråer, at eleverne har større pengebeløb liggene på værelserne. 9

10 Intern hanel forbut Eleverne må gerne forære hinanen en soavan eller en pose slik, men e må ikke sælge varer til hinanen. Det er altså ikke tillat at have fortjeneste på at levere fx soavan eller chips eller slik til hinanen. Erstatningsansvar Vesterlun Efterskole forsøger at have velholte og opateree værelser og faciliteter. Det kan vi kun, hvis elever og mearbejere i et aglige passer got på inventar og områer. I løbet af året vil ganglærerne 3 gange tjekke op på fejl og mangler på skolens inventar heruner elevernes værelser. Efter iniviuel vurering kan eleven blive gjort erstatningsansvarlig. I tilfæle heraf senes regning til forælre. Aktivering af branalarm Når en branalarm aktiveres går alarmen irekte til Alarmcentralen og branvæsenet rykker u me båe sirene, insatsleer og branbiler uanset om alarmen er rigtig eller falsk. Urykning til en falsk alarm tager branvæsenet 5000 kroner for. Hvis en elev aktiverer alarmen uen grun skal eleven selv betale e 5000 kroner. Alarmerne er meget følsomme og kan aktiveres ve fx at riste popcorn eller overreven brug af eoorant. Forsikring Skolen har en ulykkesforsikring er ækker følgene: Invaliitet: kr. Dø: kr. Tanskae: kr. Behanlingsugifter: kr. Brilleækning: kr. Dækningens omfang: På en normale, irekte vej til eller fra skolen umielbart før og efter skoleti, uner skoleophol eller eltagelse i af skolen iværksatte og leee arrangementer. 10

11 Skolen har ikke inboforsikring. I tilfæle af at personlige effekter bortkommer eller beskaiges er et hjemmets inboforsikring er kommer i anvenelse. Vi anbefaler, at eleverne låser værigenstane ine i eres skabe. Computer / ipa på Vesterlun Eleverne er meget velkomne til at mebringe eres bærbare computere / ipas ve start på Vesterlun Efterskole en 9. august. For at få mest mulig glæe af computeren er her nogle forslag: Man bør have lovligt inkøbte programmer på sin computer såsom styresystem, officepakke og virusprogrammer. Ve lovlige programmer er man sikker på konstant opatering og support. Sker ette ikke kan et meføre at computeren er mere motagelig overfor virus. Man må på Vesterlun Efterskole ikke have computer me ulovlige filuvekslingsprogrammer såsom Limewire og lignene. Det er ikke tillat at ownloae film, musik eller anet licenskrævene fra nettet som bruger af skolens Internet. Eleverne må have eres bærbare computer på værelset. Dog vil vi gøre opmærksom på at computeren uner hele opholet er elevens eget ansvar. Computeren skal ve ankomst være ustyret me et fungerene virusprogram og eleven skal selv være i stan til at opatere ette. Vær opmærksom på at et præ-installeret virusprogram på nye computere ofte uløber efter to måneer. Herefter skal er betales for ny licens. På Internettet kan man lovligt hente umærkee, gratis virusprogrammer til brug på personlige computere. Vi anbefaler fx Avast eller AVG Skolen stiller i tisrummet tråløst Internet til råighe. Eleverne kan benytte sig af nettet i alle unervisnings- og opholsfaciliteter på skolen. For at computeren / ipaen skal køre optimalt anbefaler vi at man opaterer riveren til sit tråløse netværkskort. Desuen er et vigtigt at computeren ikke usener et Peer to Peer signal ( Computer til Computer ). Har I spørgsmål til ette bør I kontakte jeres egen IT-support. Skolen stiller printere til råighe i en aglige unervisning. Der er en printer opstillet i hvert Teamområe. Skolen kan ikke tilbye nogen form for support eller hjælp hvis computeren / ipaen bryer ne. Det er bruger og ejers fule ansvar i agligagen og til prøver at computeren fungerer. Dog yer vi i forbinelse me installation af skolens printer og evt. specialprogrammer, inkøbt af skolen, support til en enkelte computer. Desuen tilbyer vi officepakken til e elever, er ikke alleree har programmerne installeret ve opstart. 11

12 Ferie og weeken plan August 2015 Dag Dato Ti Aktivitet Søn Elever ankommer Man Introuge Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Fre Hjemrejse på weeken Søn Miniforælreag. Invitation følger Tirs-fre Teamtur Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen September 2015 Dag Dato Ti Aktivitet Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Man 7. Tur til Guenåens uspring Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Fre Hjemrejse på weeken Fre-lør Frilufttur Ons 23. Fobolstævne Fre 25. Alle elever bliver på skolen. MGP aften. Søn Efterskolernes ag. Alle er velkomne Oktober 2015 Dag Dato Ti Aktivitet 12 Fre Hjemrejse på weeken Lør 3. Holstebro cup (konkurrence i powertumbling) Lør Friluftstur Søn Tilbage på skolen Fre 9. Forælreag me samtaler. Invitation følger Man -fre Uge 42. Efterårsferie Søn Tilbage efter ferie Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning og teamarrangement Tors Hjemrejse på weeken

13 November 2015 Dag Dato Ti Aktivitet Søn 1. Musikerne + solister skal øve hele agen Søn Tilbage på skolen Ons 4. Forerag me Daniel Rye. Invitation følger Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning Man-fre Uge 46. Brobygning / projektopgave / OSO Fre-søn Blive weeken for samspilshol og solister. Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen og klar til musikalsk projekt Man-lør Musikalsk projekt. Invitation følger Tirs Tilbage på skolen + terminsprøve kl Ons 25. Terminsprøve Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Man 30. Terminsprøve December 2015 Dag Dato Ti Aktivitet Tirs 1. Terminsprøve Fre Hjemrejse på weeken Lør 5. Spring Cup i Silkeborg Søn Tilbage på skolen Tirs 8. Kortræf Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning og teamarrangement Fre 18. Kirkegang + julemiag og banko mm. Lør Forælreag. Invitation følger + hjemrejse på juleferie Januar 2016 Dag Dato Ti Aktivitet Søn Tilbage på skolen Man 4. Bytte værelser Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning Tirs 12. Musik træf Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Man-søn Uge 3. Tur til Østrig / Lonon Søn 24. Hjemrejse 13

14 Tirs Tilbage på skolen Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning og VE Cup (Teamgym) Februar 2016 Dag Dato Ti Aktivitet Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Tors Forælresamtaler + hjemrejse på ferie Fre-søn Vinterferie Søn Infoaften omoptagelse.k. Søn Tilbage på skolen Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning og teamarrangement Man-fre 29/2-4/3 Gymnastikuge Marts 2016 Dag Dato Ti Aktivitet Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning + opvisninger Lør Generalprøve på opvisningen Søn 6. Opvisning oversigt over opvisningernes placering følger Fre Besteforælreag. Ingen hjemrejse. Invitation følger Lør-søn Opvisningsweeken + hjemrejse efter opvisning sønag Tirs Tilbage på skolen Ons kantstævne på Lægåren Fre-søn Forventet opvisningsweeken Man 21. Åbent hus Ons Hjemrejse på påskeferie Tors-man Påskeferie. Tilbage kl April 2016 Dag Dato Ti Aktivitet 14 Fre Forventet opvisningsweeken Tirs 5. Opvisning i DGI-Huset Vejle (Flemming og Vesterlun) Tors 7. Besøge Ågår efterskole Fre Hjemrejse på weeken Lør-søn Inspille CD musikerne Søn Tilbage på skolen Tirs 12. Efterskolestævnet i Forum Horsens Fre 15. Blive på skolen Lør 16. Opvisning i Mielfart + hjemrejse på weeken

15 Søn Tilbage på skolen Tirs 19. Galla i Forum Horsens. Invitation følger Tors Hjemrejse på storbeeagsferie Søn Tilbage på skolen Tors 28. DM i Gran prix + DM i tumbling Fre 29. Blive på skolen Lør 30. Jubilarag me opvisning + hjemrejse på weeken Maj 2016 Dag Dato Ti Aktivitet Søn Tilbage på skolen Man-ons Skriftlige prøver Tors-søn Friluftstur til Norge Fre 6. Alminelig skoleag + hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Man-tors Skriftlige prøver Fre Hjemrejse på pinseferie Fre-man DM-træning for teamgym. Man Tilbage på skolen Ons 18. Vejle stævne + DM træning Fre 20. DM i teamgym + hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Tirs 24. Bråskovgår festival Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Juni 2016 Dag Dato Ti Aktivitet Tors 2. Muntlige prøver begyner Fre 3. Open Air. Hjemrejse på weeken. Invitation følger Søn Tilbage på skolen Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Fre 17. Muntlige prøver slutter + Blive på skolen Lør 18. Galla på skolen Man-fre Afslutnings uge Fre 24. Forælreag me afslutning BEMÆRK: Ret til ænringer forbeholes. Følg me i ænringer i kaleneren på VIGGO 15

16 Mearbejere på Vesterlun Efterskole i skoleåret : Skolens leelse Anne Nyhus (AN) Forstaner Unerviser i gymnastik, samtaletimer og fortælling. Ole Kirk (OK) Viceforstaner Unerviser i gymnastik, samtaletimer og fortælling. Lars Nørregår (LN) Afelingsleer Unerviser gymnastik og TeamGym. Aministration, kommunikation, vejlening og behanling Hanne Masen (HM) Forretningsfører Birgitte Eriksen (BE) Kontorassistent Michael Jensen (MJ) Foto og IT-mearbejer Malene Ringgaar (MR) Kommunikationsmearbejer 16 Tommy Kristiansen (TK) Forælrekontakt-person til VIGGO Morten Askjær (MA) Fysioterapeut Marianne Bennike (MB) Uannelsesvejleer Gunner Høgsbjerg (GH) Uannelsesvejleer ghvesterlunefterskole.k

17 e i team 9 Jens Hagelskjær (JH) Unerviser i ansk, kristenom, geografi, samfunsfag og historie. Gunner Høgsbjerg (GH) Unerviser i matematik, fysik og biologi. Mari Mårstøl (MM) Unervisner i matematik, engelsk og tysk. Mathile Anreasen (MA) Unerviser i ansk, engelsk, samfunsfag og historie. e i team 10.1 Dennis Veel (DV) Unerviser i ansk, engelsk og musik. Anreas Stokholm (AS) Unerviser i matematik, gymnastik og TeamGym. Philippe Weinhonig (PW) Unerviser i engelsk og tysk. Bo Bennike (BB) Unerviser i matematik, fysik og friluftsliv. team 10.1 e i team 10.2 Malene Ringgaar (MR) Unerviser i ansk, TeamGym og Cozy cooking. Henrik Nøkkentve (HN) Unerviser i ansk, engelsk og musik. Lærke Poulsen (LP) Unerviser i ansk og gymnastik. Helene Bekker (HB) Unerviser i matematik, fysik og kemi og kreative fag. 17

18 Team 10.2 (fortsat) e i team 10.3 Maga Høgsbjerg (MH) Unerviser i tysk og engelsk. Niels Erik Dahl (ND) Unerviser i matematik, friluftsliv og mountainbike. Marianne Bennike (MB) Unerviser i ansk og tysk. Lea Stenstrup (LS) Unerviser i ansk, engelsk, sang og valgfag. Team 10.3 (fortsat) Tommy Kristiansen (TK) Unerviser i matematik, geografi og bolspil. Pernille Falkenberg (PF) Unerviser i engelsk og gymnastik. Kurt Lunsfry (KL) Unerviser i fysik/kemi og sang. Anre unervisere 18 Sofie Ny (SNY) Unerviser i ansk, matematik, iræt og TeamGym. Louise Støjberg Professionel sanger og musiker. Korleer og projektleer på musikalsk forestilling. Peter Lynggaar (PL) og professionel anser. Unerviser i moerne ans, hiphop, jazz, funk, house og anseteknik. Martin Gæbe (MG) og professionel anser. Unerviser i moerne ans, hiphop, jazz, funk, house og anseteknik.

19 Anre unervisere (fortsat) Kasper Elgaar (KE) Timelærer. Unerviser i spring og TeamGym. Niels Wenelbo (NW), Timelærer. Unerviser i spring og TeamGym. Malthe Fill Larsen (ML) Timelærer. Unerviser i spring og TeamGym. Julie Bjørnskov (JB) Timelærer. Unerviser i TeamGym rytme. Oliver Bay (OB) Timelærer. Unerviser i TeamGym og tumbling. Aners Wesch (AW) Timelærer. Unerviser i spring og tumbling. Lasse Sme Timelærer. Tricking. Nikolaj Sme Timelærer. Tricking. Erik Wulff Timelærer. Jagtunervisning og bueskyning. Rene Willumsen Timelærer. Skateboar. Cecilie Leboeuf Timelærer. Fransk. 19

20 Ansatte i køkkenet Minna Peersen (MP) Køkkenleer. Lene Bech (LB) Næstkommanerene. Malene Kristiansen Køkkenassistent. Karina Mathiasen Køkkenelev. Malene Jensen Rengøringsassistent. Anna Jensen Køkken og rengøring. Ansatte i praktisk arbeje / Teknisk mearbejer Peter Aaskov (PA) Peel. Unerviser i boksning og cross-fit. Carsten Olesen (CO) Peel og lærer. Unerviser i friluftsaktiviteter. Shirkhan Tahmasabi Peelmehjælper. Thomas Bennesen Ly & lysman. Musik reigering. NB! Alle mearbejere kan kontaktes på VIGGO. 20

21 Kontakt til skolen Vesterlun Efterskole Vesterlunvej Give Telefonnumre: Kontor: lokal nr. 1 Køkken: lokal nr. 2 værelse: lokal nr. 3 Anne Nyhus: (mobil) Ole Kirk: (mobil) Telefax: Internet: På vores hjemmesie og på Instagram vesterlunefterskole kan I følge me i vores agligag. Vi vil ugentligt opatere me små historier og billeer fra hveragen. I øvrigt foregår internetkommunikationen gennem ve.viggo.k Forælrebreve: Anne Nyhus skriver 8 til 10 forælrebreve om stort og småt fra hveragen. Lægges u på ve.viggo.k Husk Skolen er røgfri for båe elever, mearbejere og gæster. Spiritus må hverken intages eller opbevares på skolen. Spiritus må heller ikke intages eller mebringes på vej til eller fra skolen. 21

22 KØREPLAN GYLDIG FRA 10. AUGUST 2015 Trafikoplysning: Vejle - Vonge - Thyrego - Give Vejle Trafikcenter Grejsalsvej v Freerikshøjvej Branbjergvej v højskolen Kollerup Skole Sanva v centret Åal Bjerlev, Hvejselvej v Bjerlev Heevej Vonge, Bygae v Sanalplas Kollemorten, Kollemortenvej v Hærvejen Sejrup Vesterlunvej v efterskolen Thyrego, Skolegae Thyrego, Sønergae Dørken Diagonalvejen v Hjortsvangen Hospitalsgae v Give Sygehus Give, Nørregae Give St af an Give - Thyrego - Vonge - Vejle Give St af Ikærskolen Give, Bøgetorvet Hospitalsgae v Give Sygehus Diagonalvejen v Hjortsvangen Dørken Thyrego, Sønergae Thyrego, Skolegae Vesterlunvej v efterskolen Sejrup Kollemorten, Kollemortenvej v Hærvejen Vonge, Bygae v Sanalplas Bjerlev, Hvejselvej v Bjerlev Heevej Åal Sanva v centret Kollerup Skole Branbjergvej v højskolen Grejsalsvej v Freerikshøjvej Nørrebrogae v Skovgae Vejle Trafikcenter an Vejle, Damhaven v Regionshuset Vejle, Boulevaren v Campus an a Ikærskolen betjenes kun på skoleage i Vejle Kommune. På Ikke-skoleage køres 5 minutter senere fra stationen. f Kun freag på skoleage i ugerne Hverage unt. lørage, ikke 24/12 og 31/ Rute 212 kører kun på hverage untagen lørage g... Hverage unt. lørage, ikke 24/12 og 31/ a a a a f a a f g g g g g Rute 212 kører kun på hverage untagen lørage. Skoleage i Vejle Kommune: 10/8-9/10, 19/10-18/12, 4/1-12/2, 22/2-18/3, 29/3-4/5, 9/5-24/6. Thykjær A/S Tlf Thykjær A/S Tlf KØB BILLET. HVOR DU VIL. NÅR DU VIL. Læs om SMS billet på 1408.k 22

23 Inholsfortegnelse Værigrunlag for Vesterlun Efterskole... 3 Kære forælre... 5 Informationer om lit af hvert... 6 VIGGO (intranet)... 7 Afsluttene prøver... 7 Elev- og forælrerå... 8 Værelsesbyt efter jul... 8 Fokuslærer... 8 Ganglærer... 8 Hjemve... 9 Fysioterapeut... 9 Fritagelse... 9 Elevbank... 9 Intern hanel forbut Erstatningsansvar Aktivering af branalarm Forsikring Computer / Ipa på Vesterlun Ferie og weeken plan Mearbejere Kontakt til skolen Køreplan - Sytrafik Sisel Böttcher - 9. Klasse Hvis et sto til mig skulle jeg gå på Vesterlun resten af mit liv for når man har et allerbest, er man sikker på, at er ikke kommer noget er er ennu bere 23

24 T F VESTERLUND-EFTERSKOLE.DK 24

Infohæfte. til forældre

Infohæfte. til forældre Infohæfte til forældre 25 2 Værdigrundlag for Vesterlund Efterskole Formål: Vesterlund Efterskoles formål er gennem undervisning og samvær at bidrage til elevernes almene dannelse, fortsatte lyst til uddannelse

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

mandag den 12. august

mandag den 12. august Velkommen til Pederstrup Efterskole. Stedet der skal danne rammen om din skole og dit hjem de næste 42 uger. Mange af jer vinker farvel til jeres folkeskole. Nogle af jer skal starte på skolen for anden

Læs mere

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Til alle elever på Frøstruphave Efterskole i skoleåret 2013-14 og deres forældre. Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge flytter ind på vores

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015 Indholdsplan Skoleåret 2014-2015 1 Indhold VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL HERUNDER HOVEDSIGTET I LOVENS FORMÅLSPARAGRAF OM LIVSOPLYSNING, FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATISK DANNELSE... 5 VÆRDIGRUNDLAG:... 5 FORMÅL:...

Læs mere

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14 Sundeved Efterskole Sundeved Efterskole Bovrup Storegade 5, Bovrup 6200 Åbenrå Tlf. 74680311 Fax: 74680916 E-mail: kontor@sundeved-efterskole.dk Hjemmeside: www.sundeved-efterskole.dk - 1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk

Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk 1 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Cykler Eleverne har ved skolestart mulighed for at medbringe en cykel. Det er elevernes eget ansvar at sørge for at cyklerne er driftsikre - og skal således selv

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

G Y M. k n u. Munkensdam. Informationshæfte 2010-2011

G Y M. k n u. Munkensdam. Informationshæfte 2010-2011 k n u e M n s d a m U M I S G A Y M N Munkensdam Gymnasium 2014 Informationshæfte 2010-2011 2 Forord Du har nu truffet det valg at starte på en ny skole og nærmere bestemt på Munkensdam Gymnasium. Det

Læs mere

års- og orienteringshæfte

års- og orienteringshæfte 20 11 års- og orienteringshæfte Indhold Vore mål 3 Handleplan 4 Årets gang 6 Skolens bestyrelse 12 Skolens ledelse 13 Skolens administration 13 Skolens lærere 14 Myretuen og 4. klasse klub 16 Praktiske

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere