Infohæfte. til forældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infohæfte. til forældre"

Transkript

1 Infohæfte til forælre 25

2 2

3 Værigrunlag for Vesterlun Efterskole Formål: Vesterlun Efterskoles formål er gennem unervisning og samvær at birage til elevernes almene annelse, fortsatte lyst til uannelse samt eltagelse i et folkelige liv og frivillige foreningsarbeje. Fagene musik, friluftsliv og gymnastik har en fremtræene placering i skolens tilbu. Værigrunlag: Me ugangspunkt i et gruntvigsk livssyn og en åben forståelse af ansk kultur lægger Vesterlun Efterskole vægt på elevernes personlige uvikling, frie ufolelse, samt evne til at eltage aktivt og engageret i forpligtene fællesskaber. Vesterlun Efterskole værsætter erfor: Forståelse for kulturelle og politiske fællesskabers betyning i en veren me nationale og internationale foranringer, evne og vilje til at reflektere og træffe valg, mo til kritisk stillingtagen og vurering en fortsatte lyst til at uforske personlige, sociale og faglige muligheer. Sisel Drejer Klasse Min mor sente et barn af ste for 10 måneer sien og får et selvstænigt ungt menneske tilbage 3

4 4

5 Kære forælre Velkommen som forælre på Vesterlun Efterskole. At blive forælre til et barn på efterskole er en spænene oplevelse. For e allerfleste unge er et et fantastisk tispunkt at komme u og få luft uner egne vinger og møe en masse anre unge, men et behøver ikke kun at være let. Det sker at elever får hjemvé eller anen form for længsel et mest sævanlige er, at et går over i løbet af kortere ti. I ette hæfte har vi samlet mange af e praktiske informationer, som vi tror I gerne vil have. Hæftet besvarer nok ikke alle spørgsmål men I må alti henvene jer. Vi glæer os til at samarbeje me jer om, at jeres børn får et best mulige u af eres ophol på Vesterlun Efterskole. Venlig hilsen f. mearbejerne Anne Nyhus & Ole Kirk Husk Blå Sygesikring ve ulansrejser 5

6 Informationer om lit af hvert I ette hæfte er en kalener men bemærk, at er kan forekomme ænringer i løbet af skoleåret. Vi opforrer erfor til at I følger me i en kalener, er fines på VIGGO. hjemrejse eller at blive på skolen i weekener: Vi har en positive situation, at mange elever gerne vil blive på skolen så meget som muligt, men e fleste weekener kan man tage hjem. Hjemrejse på weeken er sævanligvis freag kl Eleverne skal være tilbage på skolen sønag kl Ve tilbagekomst kryser eleverne sig af på en elevliste er er lagt frem på lærerværelset. Hvis en elev ikke er kommet tilbage, og vi ikke har hørt fra forælrene, kontakter vi hjemmet. Skolen kan i weekenen kontaktes telefonisk mellem kl og på lokal 3. Skolen kan ikke kontaktes pr. mail i weekener. Efter aftale henter vi elever, er kommer me tog til Thyrego station sønag aften kl ve tog fra København og kl ve tog fra Holstebro. Ve anre ankomster henter vi ikke elever. Busrute 212 mellem Vejle og Give er en eneste, er går gennem Vesterlun. Se og køreplan bagerst i hæftet. Bortset fra efterårsferie, juleferie og vinterferie er skolen åben. MEN eleverne kan ikke stå af og på i løbet af en weeken. Meler man sig til at være på skolen i weekenen, så er man på skolen hele weekenen. Ønsker man at blive på skolen i weekenen, skal man tilmele sig på VIGGO senest tirsag formiag. Har man ikke tilmelt sig, kan man ikke blive på skolen. De weekener, hvor er i kaleneren står træning er weekener, hvor alle elever skal blive på skolen. I isse weekener træner vi gymnastikopvisningsprogrammet. De weekener, hvor er står forventee opvisninger er e weekener, hvor vi planlægger opvisninger. Hvilke af isse weekener, er ener me at blive opvisningsweekener ve vi først efter jul. Alle elever skal blive på skolen i opvisningsweekener. De weekener, hvor er står yk eller falskærm er weekener, er er afsat til at tage yk / falskærmscertifikat. Da isse sportsgrene er vejrafhængige er et ikke på forhån muligt at sige, hvornår certifikaterne kan tages. 6 I en muntlige prøveperioe en juni vil vi gerne sætte en ramme omkring elevernes mulighe for at forberee sig til prøverne samtiig me at vi har en agligag, er fungerer. De age, hvor eleverne er til prøve kan e koncentrere sig om prøven og skal e staig ree seng og rye op på eres værelse. De age, hvor eleverne ikke er til prøve, starter agen me opryning på værelset og erefter 12eren, som er en cykeltur på 12 km. Herefter kan eleverne forberee sig til prøverne. Sist på eftermiagen tilbyer vagtlæreren forskellige aktiviteter fx beach-volley eller anet bolspil eller åbent i springcenteret.

7 VIGGO (skolens intranet) Skolens kommunikation me forælre, elever og mearbejere. Man logger sig in på VIGGO på ve.viggonet.k Brugernavn: Forælrenes eget CPR-nummer uen binestreg. Passwor: Forælrenes eget CPR-nummer uen binestreg. Vi anbefaler at man ænrer sit passwor, når man er logget in. Dette kan gøres uner faneblaet "Din Konto". Hvis problemer kontakt Tommy Kristiansen (TK). Afsluttene prøver Vesterlun Efterskole tilbyer folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse samt 10. klasseprøven. Unervisningen i alle fag er obligatorisk. Vi forventer, at eleven IKKE frameler prøverne. Vi forventer, at eleven gennemfører ALLE prøver. Vi synes, at prøverne er en go evaluering af ubyttet af unervisningen. Frameling af prøven kræver forælrenes skriftlige samtykke efter forugåene samtale me e relevante lærere. Ve frameling af prøve, gennemfører vi en intern evaluering i form af en årsprøve. Afbryelse af ophol: Ve afbryelse af opholet beregnes 4 ugers betaling fra en ato hvor opholet afbryes. Fra en ato, hvor et ophol afbryes, yes er ikke stats-tilsku. Rikke Lanng Klasse På Vesterlun har jeg lært at lærere og trænere ikke bare er mennesker er vil lære mig ting e er venner 7

8 Elev- og forælrerå Der vil blive nesat et elevrå. De har til opgave at ebattere eventuelle forberinger, goe ieer og problemstillinger. Desuen vil vi opforre til, at I forælre nesætter et forælrerå. Mere herom vil Anne Nyhus præsentere. Værelsesbyt efter jul Eleverne bor ikke på e samme værelser hele skoleåret. Lige efter jul holer vi store flytteag, så eleverne kommer til at bo sammen me nye kammerater. Det er skolen, er bestemmer, hvem man kommer til at bo sammen me. Fokuslærer Alle elever har en fokuslærer Den boglige unervisning foregår i 4 teams, som har en gruppe af lærere tilknyttet. I teamet får hver elev tilknyttet en fokuslærer. Elev og fokuslærer har 3 samtaler i løbet af året, hvor elevens faglige stanpunkt og trivsel røftes. Når eleven ve skoleårets slutning skriver en selvevaluering, sker et i samtale me fokuslæreren. Forælre inviteres til samtaler 9. oktober og 11. februar. Ganglærer Alle elever har en ganglærer Eleverne bor på fløje af forskellig størrelse og inretning. Til hver fløj er er knyttet ganglærere, som følger me i livet på gangen i et aglige. Ganglæreren følger op på elevens trivsel, og ganglæreren tjekker morgenopryning på værelset og gangen. Christoffer König Klasse Specielt værelsesbyttet har hjulpet mig me at anne ennu flere sociale bån 8

9 Hjemve Hjemve kan for nogle elever komme meget overraskene og for anre kan et være et stort problem. Det kan også være at eleven har svært ve at fale til men hol u. Det kan være en lang og hår kamp, men et er kampen vær. ne på skolen står klar til at hjælpe eleven. Ungå for meget kontakt me it barn til at starte me. La em mærke fællesskabet på skolen i steet for at blive minet om et er hjemme. Fortæl ganglæreren, hvis en elev er ke af et, så vi kan hjælpe fra første fær. Fysioterapeut Morten Askjær er uannet fysioterapeut og ansat til at varetage rågivning og behanling af primært spontane skaer. I hvert enkelt tilfæle vurerer vi skaen, og beslutter om Morten eller en ekstern fysioterapeut skal være behanler. Elever kan ikke selv bestille ti hos Morten, men skal henvises af skolens gymnastik og irætslærere. Morten og e relevante lærere følger op på behanlingsforløbet. Alle elever har en kvote på 3 gratis besøg hos Morten. Herefter afregnes me 50 kr. pr. behanling. Fritagelse Ver. fritagelse fra unervisning eller arrangementer: Skolens holning er, at når forælrene ønsker eres børn fri fra unervisning eller samvær så stiller skolen sig almineligvis ikke i vejen. Aftale om elevers frihe sker ve forælrenes henvenelse til skolens leelse. Elever kan ikke selv bee sig fri. Hvis en elev bees om fri til ferierejse skal skolen tilbagebetale statstilsku til Unervis-ningsministeriet. Denne manglene intægt pålægger vi forælrene. En uges frihe koster kroner uover skolepengene. Elevbank Elevbanken har åbent hver ag i miagspausen. Penge til elevbank kan insættes på konto i Jyske Bank. Reg. nr Konto nr Husk at angive båe elevnummer og elevens fule navn. Vi fraråer, at eleverne har større pengebeløb liggene på værelserne. 9

10 Intern hanel forbut Eleverne må gerne forære hinanen en soavan eller en pose slik, men e må ikke sælge varer til hinanen. Det er altså ikke tillat at have fortjeneste på at levere fx soavan eller chips eller slik til hinanen. Erstatningsansvar Vesterlun Efterskole forsøger at have velholte og opateree værelser og faciliteter. Det kan vi kun, hvis elever og mearbejere i et aglige passer got på inventar og områer. I løbet af året vil ganglærerne 3 gange tjekke op på fejl og mangler på skolens inventar heruner elevernes værelser. Efter iniviuel vurering kan eleven blive gjort erstatningsansvarlig. I tilfæle heraf senes regning til forælre. Aktivering af branalarm Når en branalarm aktiveres går alarmen irekte til Alarmcentralen og branvæsenet rykker u me båe sirene, insatsleer og branbiler uanset om alarmen er rigtig eller falsk. Urykning til en falsk alarm tager branvæsenet 5000 kroner for. Hvis en elev aktiverer alarmen uen grun skal eleven selv betale e 5000 kroner. Alarmerne er meget følsomme og kan aktiveres ve fx at riste popcorn eller overreven brug af eoorant. Forsikring Skolen har en ulykkesforsikring er ækker følgene: Invaliitet: kr. Dø: kr. Tanskae: kr. Behanlingsugifter: kr. Brilleækning: kr. Dækningens omfang: På en normale, irekte vej til eller fra skolen umielbart før og efter skoleti, uner skoleophol eller eltagelse i af skolen iværksatte og leee arrangementer. 10

11 Skolen har ikke inboforsikring. I tilfæle af at personlige effekter bortkommer eller beskaiges er et hjemmets inboforsikring er kommer i anvenelse. Vi anbefaler, at eleverne låser værigenstane ine i eres skabe. Computer / ipa på Vesterlun Eleverne er meget velkomne til at mebringe eres bærbare computere / ipas ve start på Vesterlun Efterskole en 9. august. For at få mest mulig glæe af computeren er her nogle forslag: Man bør have lovligt inkøbte programmer på sin computer såsom styresystem, officepakke og virusprogrammer. Ve lovlige programmer er man sikker på konstant opatering og support. Sker ette ikke kan et meføre at computeren er mere motagelig overfor virus. Man må på Vesterlun Efterskole ikke have computer me ulovlige filuvekslingsprogrammer såsom Limewire og lignene. Det er ikke tillat at ownloae film, musik eller anet licenskrævene fra nettet som bruger af skolens Internet. Eleverne må have eres bærbare computer på værelset. Dog vil vi gøre opmærksom på at computeren uner hele opholet er elevens eget ansvar. Computeren skal ve ankomst være ustyret me et fungerene virusprogram og eleven skal selv være i stan til at opatere ette. Vær opmærksom på at et præ-installeret virusprogram på nye computere ofte uløber efter to måneer. Herefter skal er betales for ny licens. På Internettet kan man lovligt hente umærkee, gratis virusprogrammer til brug på personlige computere. Vi anbefaler fx Avast eller AVG Skolen stiller i tisrummet tråløst Internet til råighe. Eleverne kan benytte sig af nettet i alle unervisnings- og opholsfaciliteter på skolen. For at computeren / ipaen skal køre optimalt anbefaler vi at man opaterer riveren til sit tråløse netværkskort. Desuen er et vigtigt at computeren ikke usener et Peer to Peer signal ( Computer til Computer ). Har I spørgsmål til ette bør I kontakte jeres egen IT-support. Skolen stiller printere til råighe i en aglige unervisning. Der er en printer opstillet i hvert Teamområe. Skolen kan ikke tilbye nogen form for support eller hjælp hvis computeren / ipaen bryer ne. Det er bruger og ejers fule ansvar i agligagen og til prøver at computeren fungerer. Dog yer vi i forbinelse me installation af skolens printer og evt. specialprogrammer, inkøbt af skolen, support til en enkelte computer. Desuen tilbyer vi officepakken til e elever, er ikke alleree har programmerne installeret ve opstart. 11

12 Ferie og weeken plan August 2015 Dag Dato Ti Aktivitet Søn Elever ankommer Man Introuge Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Fre Hjemrejse på weeken Søn Miniforælreag. Invitation følger Tirs-fre Teamtur Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen September 2015 Dag Dato Ti Aktivitet Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Man 7. Tur til Guenåens uspring Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Fre Hjemrejse på weeken Fre-lør Frilufttur Ons 23. Fobolstævne Fre 25. Alle elever bliver på skolen. MGP aften. Søn Efterskolernes ag. Alle er velkomne Oktober 2015 Dag Dato Ti Aktivitet 12 Fre Hjemrejse på weeken Lør 3. Holstebro cup (konkurrence i powertumbling) Lør Friluftstur Søn Tilbage på skolen Fre 9. Forælreag me samtaler. Invitation følger Man -fre Uge 42. Efterårsferie Søn Tilbage efter ferie Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning og teamarrangement Tors Hjemrejse på weeken

13 November 2015 Dag Dato Ti Aktivitet Søn 1. Musikerne + solister skal øve hele agen Søn Tilbage på skolen Ons 4. Forerag me Daniel Rye. Invitation følger Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning Man-fre Uge 46. Brobygning / projektopgave / OSO Fre-søn Blive weeken for samspilshol og solister. Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen og klar til musikalsk projekt Man-lør Musikalsk projekt. Invitation følger Tirs Tilbage på skolen + terminsprøve kl Ons 25. Terminsprøve Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Man 30. Terminsprøve December 2015 Dag Dato Ti Aktivitet Tirs 1. Terminsprøve Fre Hjemrejse på weeken Lør 5. Spring Cup i Silkeborg Søn Tilbage på skolen Tirs 8. Kortræf Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning og teamarrangement Fre 18. Kirkegang + julemiag og banko mm. Lør Forælreag. Invitation følger + hjemrejse på juleferie Januar 2016 Dag Dato Ti Aktivitet Søn Tilbage på skolen Man 4. Bytte værelser Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning Tirs 12. Musik træf Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Man-søn Uge 3. Tur til Østrig / Lonon Søn 24. Hjemrejse 13

14 Tirs Tilbage på skolen Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning og VE Cup (Teamgym) Februar 2016 Dag Dato Ti Aktivitet Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Tors Forælresamtaler + hjemrejse på ferie Fre-søn Vinterferie Søn Infoaften omoptagelse.k. Søn Tilbage på skolen Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning og teamarrangement Man-fre 29/2-4/3 Gymnastikuge Marts 2016 Dag Dato Ti Aktivitet Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning + opvisninger Lør Generalprøve på opvisningen Søn 6. Opvisning oversigt over opvisningernes placering følger Fre Besteforælreag. Ingen hjemrejse. Invitation følger Lør-søn Opvisningsweeken + hjemrejse efter opvisning sønag Tirs Tilbage på skolen Ons kantstævne på Lægåren Fre-søn Forventet opvisningsweeken Man 21. Åbent hus Ons Hjemrejse på påskeferie Tors-man Påskeferie. Tilbage kl April 2016 Dag Dato Ti Aktivitet 14 Fre Forventet opvisningsweeken Tirs 5. Opvisning i DGI-Huset Vejle (Flemming og Vesterlun) Tors 7. Besøge Ågår efterskole Fre Hjemrejse på weeken Lør-søn Inspille CD musikerne Søn Tilbage på skolen Tirs 12. Efterskolestævnet i Forum Horsens Fre 15. Blive på skolen Lør 16. Opvisning i Mielfart + hjemrejse på weeken

15 Søn Tilbage på skolen Tirs 19. Galla i Forum Horsens. Invitation følger Tors Hjemrejse på storbeeagsferie Søn Tilbage på skolen Tors 28. DM i Gran prix + DM i tumbling Fre 29. Blive på skolen Lør 30. Jubilarag me opvisning + hjemrejse på weeken Maj 2016 Dag Dato Ti Aktivitet Søn Tilbage på skolen Man-ons Skriftlige prøver Tors-søn Friluftstur til Norge Fre 6. Alminelig skoleag + hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Man-tors Skriftlige prøver Fre Hjemrejse på pinseferie Fre-man DM-træning for teamgym. Man Tilbage på skolen Ons 18. Vejle stævne + DM træning Fre 20. DM i teamgym + hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Tirs 24. Bråskovgår festival Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Juni 2016 Dag Dato Ti Aktivitet Tors 2. Muntlige prøver begyner Fre 3. Open Air. Hjemrejse på weeken. Invitation følger Søn Tilbage på skolen Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Fre 17. Muntlige prøver slutter + Blive på skolen Lør 18. Galla på skolen Man-fre Afslutnings uge Fre 24. Forælreag me afslutning BEMÆRK: Ret til ænringer forbeholes. Følg me i ænringer i kaleneren på VIGGO 15

16 Mearbejere på Vesterlun Efterskole i skoleåret : Skolens leelse Anne Nyhus (AN) Forstaner Unerviser i gymnastik, samtaletimer og fortælling. Ole Kirk (OK) Viceforstaner Unerviser i gymnastik, samtaletimer og fortælling. Lars Nørregår (LN) Afelingsleer Unerviser gymnastik og TeamGym. Aministration, kommunikation, vejlening og behanling Hanne Masen (HM) Forretningsfører Birgitte Eriksen (BE) Kontorassistent Michael Jensen (MJ) Foto og IT-mearbejer Malene Ringgaar (MR) Kommunikationsmearbejer 16 Tommy Kristiansen (TK) Forælrekontakt-person til VIGGO Morten Askjær (MA) Fysioterapeut Marianne Bennike (MB) Uannelsesvejleer Gunner Høgsbjerg (GH) Uannelsesvejleer ghvesterlunefterskole.k

17 e i team 9 Jens Hagelskjær (JH) Unerviser i ansk, kristenom, geografi, samfunsfag og historie. Gunner Høgsbjerg (GH) Unerviser i matematik, fysik og biologi. Mari Mårstøl (MM) Unervisner i matematik, engelsk og tysk. Mathile Anreasen (MA) Unerviser i ansk, engelsk, samfunsfag og historie. e i team 10.1 Dennis Veel (DV) Unerviser i ansk, engelsk og musik. Anreas Stokholm (AS) Unerviser i matematik, gymnastik og TeamGym. Philippe Weinhonig (PW) Unerviser i engelsk og tysk. Bo Bennike (BB) Unerviser i matematik, fysik og friluftsliv. team 10.1 e i team 10.2 Malene Ringgaar (MR) Unerviser i ansk, TeamGym og Cozy cooking. Henrik Nøkkentve (HN) Unerviser i ansk, engelsk og musik. Lærke Poulsen (LP) Unerviser i ansk og gymnastik. Helene Bekker (HB) Unerviser i matematik, fysik og kemi og kreative fag. 17

18 Team 10.2 (fortsat) e i team 10.3 Maga Høgsbjerg (MH) Unerviser i tysk og engelsk. Niels Erik Dahl (ND) Unerviser i matematik, friluftsliv og mountainbike. Marianne Bennike (MB) Unerviser i ansk og tysk. Lea Stenstrup (LS) Unerviser i ansk, engelsk, sang og valgfag. Team 10.3 (fortsat) Tommy Kristiansen (TK) Unerviser i matematik, geografi og bolspil. Pernille Falkenberg (PF) Unerviser i engelsk og gymnastik. Kurt Lunsfry (KL) Unerviser i fysik/kemi og sang. Anre unervisere 18 Sofie Ny (SNY) Unerviser i ansk, matematik, iræt og TeamGym. Louise Støjberg Professionel sanger og musiker. Korleer og projektleer på musikalsk forestilling. Peter Lynggaar (PL) og professionel anser. Unerviser i moerne ans, hiphop, jazz, funk, house og anseteknik. Martin Gæbe (MG) og professionel anser. Unerviser i moerne ans, hiphop, jazz, funk, house og anseteknik.

19 Anre unervisere (fortsat) Kasper Elgaar (KE) Timelærer. Unerviser i spring og TeamGym. Niels Wenelbo (NW), Timelærer. Unerviser i spring og TeamGym. Malthe Fill Larsen (ML) Timelærer. Unerviser i spring og TeamGym. Julie Bjørnskov (JB) Timelærer. Unerviser i TeamGym rytme. Oliver Bay (OB) Timelærer. Unerviser i TeamGym og tumbling. Aners Wesch (AW) Timelærer. Unerviser i spring og tumbling. Lasse Sme Timelærer. Tricking. Nikolaj Sme Timelærer. Tricking. Erik Wulff Timelærer. Jagtunervisning og bueskyning. Rene Willumsen Timelærer. Skateboar. Cecilie Leboeuf Timelærer. Fransk. 19

20 Ansatte i køkkenet Minna Peersen (MP) Køkkenleer. Lene Bech (LB) Næstkommanerene. Malene Kristiansen Køkkenassistent. Karina Mathiasen Køkkenelev. Malene Jensen Rengøringsassistent. Anna Jensen Køkken og rengøring. Ansatte i praktisk arbeje / Teknisk mearbejer Peter Aaskov (PA) Peel. Unerviser i boksning og cross-fit. Carsten Olesen (CO) Peel og lærer. Unerviser i friluftsaktiviteter. Shirkhan Tahmasabi Peelmehjælper. Thomas Bennesen Ly & lysman. Musik reigering. NB! Alle mearbejere kan kontaktes på VIGGO. 20

21 Kontakt til skolen Vesterlun Efterskole Vesterlunvej Give Telefonnumre: Kontor: lokal nr. 1 Køkken: lokal nr. 2 værelse: lokal nr. 3 Anne Nyhus: (mobil) Ole Kirk: (mobil) Telefax: Internet: På vores hjemmesie og på Instagram vesterlunefterskole kan I følge me i vores agligag. Vi vil ugentligt opatere me små historier og billeer fra hveragen. I øvrigt foregår internetkommunikationen gennem ve.viggo.k Forælrebreve: Anne Nyhus skriver 8 til 10 forælrebreve om stort og småt fra hveragen. Lægges u på ve.viggo.k Husk Skolen er røgfri for båe elever, mearbejere og gæster. Spiritus må hverken intages eller opbevares på skolen. Spiritus må heller ikke intages eller mebringes på vej til eller fra skolen. 21

22 KØREPLAN GYLDIG FRA 10. AUGUST 2015 Trafikoplysning: Vejle - Vonge - Thyrego - Give Vejle Trafikcenter Grejsalsvej v Freerikshøjvej Branbjergvej v højskolen Kollerup Skole Sanva v centret Åal Bjerlev, Hvejselvej v Bjerlev Heevej Vonge, Bygae v Sanalplas Kollemorten, Kollemortenvej v Hærvejen Sejrup Vesterlunvej v efterskolen Thyrego, Skolegae Thyrego, Sønergae Dørken Diagonalvejen v Hjortsvangen Hospitalsgae v Give Sygehus Give, Nørregae Give St af an Give - Thyrego - Vonge - Vejle Give St af Ikærskolen Give, Bøgetorvet Hospitalsgae v Give Sygehus Diagonalvejen v Hjortsvangen Dørken Thyrego, Sønergae Thyrego, Skolegae Vesterlunvej v efterskolen Sejrup Kollemorten, Kollemortenvej v Hærvejen Vonge, Bygae v Sanalplas Bjerlev, Hvejselvej v Bjerlev Heevej Åal Sanva v centret Kollerup Skole Branbjergvej v højskolen Grejsalsvej v Freerikshøjvej Nørrebrogae v Skovgae Vejle Trafikcenter an Vejle, Damhaven v Regionshuset Vejle, Boulevaren v Campus an a Ikærskolen betjenes kun på skoleage i Vejle Kommune. På Ikke-skoleage køres 5 minutter senere fra stationen. f Kun freag på skoleage i ugerne Hverage unt. lørage, ikke 24/12 og 31/ Rute 212 kører kun på hverage untagen lørage g... Hverage unt. lørage, ikke 24/12 og 31/ a a a a f a a f g g g g g Rute 212 kører kun på hverage untagen lørage. Skoleage i Vejle Kommune: 10/8-9/10, 19/10-18/12, 4/1-12/2, 22/2-18/3, 29/3-4/5, 9/5-24/6. Thykjær A/S Tlf Thykjær A/S Tlf KØB BILLET. HVOR DU VIL. NÅR DU VIL. Læs om SMS billet på 1408.k 22

23 Inholsfortegnelse Værigrunlag for Vesterlun Efterskole... 3 Kære forælre... 5 Informationer om lit af hvert... 6 VIGGO (intranet)... 7 Afsluttene prøver... 7 Elev- og forælrerå... 8 Værelsesbyt efter jul... 8 Fokuslærer... 8 Ganglærer... 8 Hjemve... 9 Fysioterapeut... 9 Fritagelse... 9 Elevbank... 9 Intern hanel forbut Erstatningsansvar Aktivering af branalarm Forsikring Computer / Ipa på Vesterlun Ferie og weeken plan Mearbejere Kontakt til skolen Køreplan - Sytrafik Sisel Böttcher - 9. Klasse Hvis et sto til mig skulle jeg gå på Vesterlun resten af mit liv for når man har et allerbest, er man sikker på, at er ikke kommer noget er er ennu bere 23

24 T F VESTERLUND-EFTERSKOLE.DK 24

Infohæfte. til forældre

Infohæfte. til forældre Infohæfte til forældre 25 2 Værdigrundlag for Vesterlund Efterskole Formål: Vesterlund Efterskoles formål er gennem undervisning og samvær at bidrage til elevernes almene dannelse, fortsatte lyst til uddannelse

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015 B A D M T O KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS VTERCUP 2015 LØRDAG DE 7. FEBRUAR U13 ABCD & U15 ABCD Vin Christinna Peersens spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Regional/Lokalbus: 212 - Vejle, Give & Gyldig: 25 Juni 2017

Regional/Lokalbus: 212 - Vejle, Give & Gyldig: 25 Juni 2017 KØREPLAN GYLDIG FRA 25. JUNI 2017 Trafikoplysning: 7010 4410 212 Vejle - Vonge - Thyregod - Give Vejle Trafikcenter Frederikshøjvej Brandbjerg Højskole Kollerup Skole Sandvad v centret Ådal Bjerlev, Hvejselvej

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO SFO leere og personale I skoleåret 2012-2013 er er tilrettelagt et it- kompetenceløft for Helsingørs kommunes SFO ansatte. Der

Læs mere

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331 Pakke 3 Ruter Strækning Timer Busser i alt Stationering Busser til overtagelse 331 Skanerborg-Oer 4.380 2 Oer 2 2 Busser til overtagelse Overtagelsen af e anførte busser sker efter bestemmelserne i e nugælene

Læs mere

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år Sneen kaler 2013 På ski i solrige Analo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år kr. 1.800 Bestil irekte på a2ski.k A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2014

AFRICA TOURS JULECUP 2014 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2014 LØRDAG DE 20. DECEMBER U9 D & U11 ABCD Vin Kamilla Rytter Juhls spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat.

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat. Stormøe agsoren Til stee: Anne (11), Anne Kathrine (18), Rikke (19), Sille (104), Fie (107), Janus (117), Ditte (121), Pernille (122), Lau (204), Anne (209), Tanja (212), Lars (218), Aam (222), Freerikke

Læs mere

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger?

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger? Brugerinragelse - er et kun noget vi siger? Årsmøe i DSKS 15. januar 2016 Kirsten Lomborg, professor Aarhus Universitet Lisbeth Kallestrup, centerchef Aarhus Universitetshospital Om kvalitet (1) Væriommen

Læs mere

Regional/Lokalbus: 212 Vejle, Give (Udkastkøreplan 2012/2013)

Regional/Lokalbus: 212 Vejle, Give (Udkastkøreplan 2012/2013) Composedato: 14.11.2011 Kl. 15.21 212 Vejle - Vonge - Thyregod - Give Zone 20 Vejle Trafikcenter 20 Grejsdalsvej v Frederiksh 23 Brandbjerg Højskole 25 Kollerup Skole 25 Sandvad v centret 25 Ådal 26 Bjerlev

Læs mere

Rundt om sundt i Miniklubben.

Rundt om sundt i Miniklubben. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ, 680 OKSBØL TLF. 799795. Hjemmesie: www.samuelsgaaren.k Runt om sunt i Miniklubben. Træklatring, motorcross og anre fysiske aktiviteter. Naturlige omgivelser som for

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2015

AFRICA TOURS JULECUP 2015 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2015 LØRDAG DE 19. DECEMBER U9 D & U11 ABCD VD! Vin Christinna Peersens trøje me autograf Vin Danmarkssafari for 4 personer i Ree Park (væri: 3.600

Læs mere

Indhold. Side. Dagsrytmen på skolen. Mad- og frugtordning. Nordplaner. Skoleydelse. Fravær. Befordringsgodtgørelse. Trådløst netværk. Ferie.

Indhold. Side. Dagsrytmen på skolen. Mad- og frugtordning. Nordplaner. Skoleydelse. Fravær. Befordringsgodtgørelse. Trådløst netværk. Ferie. 01.02.2016 1 Inhol Sie Dagsrytmen på skolen Ma- og frugtorning Norplaner Skoleyelse SKAT Fravær Beforringsgotgørelse Tråløst netværk Ferie Rygning Bus til og fra skole Linjer Aresse 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

Årsplan / Uge opdelt

Årsplan / Uge opdelt Årsplan - 2014/2015 - Uge opdelt Uge 32 Ons - Fre d. 6. - 8. aug. Lærermøder og planlægning fra kl. 9 15 Søn d. 10. aug. Lærermøde og praktisk arbejde kl.12 Velkomst i Teaterhuset kl. 15 Uge 33 Man - Fre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi Dato 23. juni 2009 Deres Ref. Sytrik Mittrik X bus Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Tlf. 87 40 82 64-87 40 82 65 Fax 87 40 82 01 E-mail xbus@mittrik.k Lufthavnsruten Århus Billun i trikselskabs regi På

Læs mere

fra kl Aflevering af årsplaner kl.12 Velkomst i Teaterhuset kl. 14 Efterskoleånd Kontaktholds- og fællesaktiviteter.

fra kl Aflevering af årsplaner kl.12 Velkomst i Teaterhuset kl. 14 Efterskoleånd Kontaktholds- og fællesaktiviteter. ÅRSPLAN - 2015/2016 - UGE OPDELT 32 Ons - Fre d. 5. 7. aug. Søn d. 9. aug. Lærermøder og planlægning fra kl. 9 15 Aflevering af årsplaner Lærermøde og praktisk arbejde kl.12 Velkomst i Teaterhuset kl.

Læs mere

PS. Optimer lønsomheden i virksomheden i dag! Tilbuddene gælder kun til den 31. december 2008

PS. Optimer lønsomheden i virksomheden i dag! Tilbuddene gælder kun til den 31. december 2008 Op til Eksklusivt kunetilbu Optimer lønsomheen i usikre tier 30% på ekstra licens Kære Mamut-kune. I usikre økonomiske tier stilles er strengere krav til effektivitet og lønsomhe i virksomheen. Det hanler

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Grafregner-projekt om differentiation.

Grafregner-projekt om differentiation. Grafregner-projekt om ifferentiation. Motivation: Når nu ifferentieret giver, og e ifferentieret giver e, hvorfor får man så ikke e når man ifferentiere e? Formål: ) At opnå kenskab til, og forståelse

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Dansk DANSK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013 me

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

Frederikshavns Bybusser

Frederikshavns Bybusser Freerikshavns Bybusser Opateret pr. 7. september 20; Freerikshavn g.. me linje 2 på hverage ænres til kl..0 og servicerer først Elling på vej tilbage mo Freerikshavn. På en måe får bussen gymnasiets ringeti

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Køreplan Djurs Sommerland. Gyldig fra 28. juni 2015-25. juni 2016 DIREKTE BUSRUTE DJURSBILLETTEN: BUS OG ENTRÉ MED RABAT DJUR SOMME LAND

Køreplan Djurs Sommerland. Gyldig fra 28. juni 2015-25. juni 2016 DIREKTE BUSRUTE DJURSBILLETTEN: BUS OG ENTRÉ MED RABAT DJUR SOMME LAND Kørepl Djurs Sommerl Gylig fra 28. juni 2015-25. juni 2016 DIREKTE BUSRUTE DJURSBILLETTEN: BUS OG ENTRÉ MED RABAT DJUR SOMME LAND 1 Composeato: 11.03.2015 Kl. 15.02 2 3 121 400 Aarhus - Røne - Djurs -

Læs mere

Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg. Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler. Anders Lund Madsen

Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg. Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler. Anders Lund Madsen Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler Anders Lund Madsen Kom til Grundlovsmøde på Øse Efterskole Torsdag den 5. juni Anders Lund Madsen taler kl. 16. Fri entrè Tag

Læs mere

AUGUST 1 Ma 31 2 Ti (Arb.dag personale 9-15) 3 On (Arb.dag personale 9-15) 4 To (Arb.dag personale 9-15) 5 Fr 6 Lø

AUGUST 1 Ma 31 2 Ti (Arb.dag personale 9-15) 3 On (Arb.dag personale 9-15) 4 To (Arb.dag personale 9-15) 5 Fr 6 Lø AUGUST 1 Ma 31 2 Ti (Arb.dag personale 9-15) 3 On (Arb.dag personale 9-15) 4 To (Arb.dag personale 9-15) 5 Fr 6 Lø 7 Sø Skoleåret begynder kl. 14.00 8 Ma Introuge KE- Forestillinger, Valg linjefag 1. p.

Læs mere

Til YNGLINGE DM og. Forbundsmesterskaberne 2013. BolbroGymnasterne

Til YNGLINGE DM og. Forbundsmesterskaberne 2013. BolbroGymnasterne Danmarks Gymnastik Forbund Byder Lørdag d.18 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til YNGLINGE DM og Forbundsmesterskaberne 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne.

Læs mere

Evaluering af undervisningen

Evaluering af undervisningen 1 Evaluering af undervisningen Skoleåret 2015/16 Refleksioner: Eleverne har besvaret nedenstående spørgeskema. Svarene er behandlet på lærermøde. Generelt meget stor hed med undervisningen, såvel fagligt

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato 2009-01-30

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

Regional/Lokalbus: 43 - Vejle, Billund Airport & Gyldig: 28 Juni 2015

Regional/Lokalbus: 43 - Vejle, Billund Airport & Gyldig: 28 Juni 2015 KØREPLAN GYLDIG FRA 28. JUNI 2015 Trafikoplysning: 7010 4410 43 Vejle - Billund (- Billund - Grindsted - Esbjerg) Vognmand Vejle Trafikcenter Vejle, Damhaven v Regionshuset Bredsten, Vejlevej v Kirkegade

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Bolbro Gymnasterne. Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011. I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V

Bolbro Gymnasterne. Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011. I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Bolbro Gymnasterne Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011 I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

Holdoversigt for rengøring på Odder Lille Friskole skoleåret 2014/15 Se dato for opdatering af avisen nederst på siden.

Holdoversigt for rengøring på Odder Lille Friskole skoleåret 2014/15 Se dato for opdatering af avisen nederst på siden. Hoversigt for rengøring på Oer Lille Friske skeåret 2014/15 Se ato for opatering af avisen neerst på sien. Bagerst i listen fines en liste over ænringer, hvor man kan se, hvilke ænringer er er foretaget

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... Et stærkt tilbud med fokus på 10. klasse Åbent hus 16. januar 2017 www.fredensborgskole.dk fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende August 2017 åbner vi dørene

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Undervisningsplan 2013/2014

Undervisningsplan 2013/2014 juli 2013 august 2013 september 2013 1 ma 27 1 To 1 Sø 2 Ti 2 Fr 2 Ma 36 3 On 3 Lø 3 Ti 4 To 4 Sø 4 On 5 Fr 5 Ma 32 5 To 6 Lø 6 Ti 6 Fr 7 Sø 7 On Planlæggelse 7 Lø 8 Ma 28 8 To Planlæggelse 8 Sø 9 Ti 9

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsesmøder Referater fra bestyrelsesmøer 17 juni 2015 25marts 2015 17september 2014 11 juni 2014 25marts 2014 10ecember 2013 26september 2013 18 juni 2013 19 marts 2013 11ecember 2012 27september 2012 20juni 2012

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07.15-07.55 Morgenmad 07.55-08.30 08.30-09.00 09.00-10.00 J U L E. 14.40-15.00 Weekendmøde

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07.15-07.55 Morgenmad 07.55-08.30 08.30-09.00 09.00-10.00 J U L E. 14.40-15.00 Weekendmøde UGE 01 07.15-07.55 Morgenmad 07.55-08.30 09.00-10.00 J U L E 12.15-13.00 Frokostvagt 13.00-14.40 15.00-16.30 Søn aften: AS UGE 02 07.15-08.05 08.05-08.30 Omr. Rengøring 09.00-10.00 A: Dansk-JW A: Matematik-AB

Læs mere

Sommerbus i Frederikshavn

Sommerbus i Frederikshavn Sommerbus i Freerikshavn Kørepl 2016 Hvor skal u spise sommerens første is...? 1 NorjyllsTrikselskab.k Inhol Hvor finer u fra A til B Billet på mobilen Priser Betalling NT Travel pass Linje 14 - Palmestren

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

IAN 101034. Inden du læser, skal du klappe siden med illustrationerne ud og derefter gøre dig fortrolig med alle apparatets funktioner.

IAN 101034. Inden du læser, skal du klappe siden med illustrationerne ud og derefter gøre dig fortrolig med alle apparatets funktioner. Inen u læser, skal u klappe sien me illustrationerne u og erefter gøre ig fortrolig me alle apparatets funktioner. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 D-45527 Hattingen www.olympia-vertrieb.e

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

103 Århus - Beder - Malling - Odder - Hou Gyldig 8/8 2005-24/6 2006

103 Århus - Beder - Malling - Odder - Hou Gyldig 8/8 2005-24/6 2006 103 Århus - Beer - Malling - Oer - Hou Gylig 8/8 2005-24/6 2006 701 703 707 af 06.00 2 Højbjerg torv 06.08 3 Beer 06.17 06.21 6 Oer station an 06.34 306 fra Horsens an 06.22 6 Oer station af 05.55 06.34

Læs mere

INVITATION. DANMARKS GYMNASTIK FORBUND byder velkommen til

INVITATION. DANMARKS GYMNASTIK FORBUND byder velkommen til 1 INVITATION DANMARKS GYMNASTIK FORBUND byder velkommen til Gymnastik DM for seniorer 16. - 17. maj 2014 Odense Idrætspark Højstrupvej 5, Bolbro, 5200 Odense V Velkommen til Gymnastik DM 2014 Det er mig

Læs mere

AFRICA TOURS VINTERCUP 2016

AFRICA TOURS VINTERCUP 2016 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS VTERCUP 2016 LØRDAG DE 13. FEBRUAR U13 ABCD & U15 ABCD Familiebillet til Ree Park Viktor Axelsens spilletrøje VD! Danmarkssafari for 4 i Ree Park (væri: 3.600

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

2010-2011. klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

2010-2011. klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10 2010-2011 klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Side 2 Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. Hvilke planer har du så? I hæftet Ungdomsuddannelser 2010 kan du læse om de mange

Læs mere

Bangsbostrand og Gærum skoler

Bangsbostrand og Gærum skoler Norjylls Trikselskab 10. marts 2015 / AF Skolekørsel fra august 2015 Bgsbostr og Gærum skoler De kørselsberettigee børn til Bgsbostr Skole servieres bybuslinje 13 og rute 77. (Skolen servieres også bybuslinje

Læs mere

SeptemberNyt. Planet Emily`s på Øse

SeptemberNyt. Planet Emily`s på Øse Nyhedsbrev nr. 2 S September 2015 35. årg SeptemberNyt UP-COMMING BANDS Planet Emily`s på Øse Forældredøgn Kunst i skov og tunnel Storm P Personlige insekter og postkort Efterskolernes dag Kalender for

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Hold: X Fag: Matematik Lærer: Søren Lorenzen

Årsplan 2015/2016 Hold: X Fag: Matematik Lærer: Søren Lorenzen Uger Emne/tema Lærerens mål for forløbet 1. periode (d. 10/8 d. 9/10) Metoder/ 32 Tors.+fre. fælles forberedelse 33 Man. Skolestart Tors+fre. Y & Æ overnatning Tors+fre 10.kl overnatning 34 Kulturuge 35

Læs mere

28 Fr Proj. 2 - Forældresamtaler 16.00 20.00 28 Sø 29 Lø AG + BH 29 Ma 30 Sø ES + LP 30 Ti 31 On 1

28 Fr Proj. 2 - Forældresamtaler 16.00 20.00 28 Sø 29 Lø AG + BH 29 Ma 30 Sø ES + LP 30 Ti 31 On 1 Juli August 1 Ti Håndboldcamp 1 Fr LEGO-fonden 31 2 On Håndboldcamp 27 2 Lø RH låner skolen 3 To 3 Sø 4 Fr 4 Ma 5 Lø 5 Ti 6 Sø 6 On Opstartsmøder 32 7 Ma Hundekursus 7 To Opstartsmøder 8 Ti Hundekursus

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12)

ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12) ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12) AUGUST Mandag 13. august Pædagogisk dag implementering af IT v/thomas Kjærgaard, UCN Tirsdag 14. august Pædagogisk dag kommunikation i skole/ Hvordan skabes pædagogisk ilt v/jan

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Hold: Hold N Fag: Tysk Lærer: Mette Lambæk Nielsen

Årsplan 2015/2016 Hold: Hold N Fag: Tysk Lærer: Mette Lambæk Nielsen Et overordnet fokus for sprogundervisningen i tysk er, at få eleverne gjort så trygge som muligt ved at anvende sproget. Mindre vigtigt er det om grammatikken er på plads. For at komme ind i et sprog,

Læs mere

Generelt om indholdet i pakkebeskrivelsen

Generelt om indholdet i pakkebeskrivelsen Pakke 2 Rute Strækning 106 Horsens - Møgelkær 112 Horsens - Østbirk - Vestbirk - Voerlaegår 501 Bræstrup - Østbirk 504 Horsens - Hatting - Flemming - Ulum - Kragelun 518 Nim - Træen - Bræstrup 671 Lun

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

september To 30 Fr Elevfest Nærmere information følger efter skolestart

september To 30 Fr Elevfest Nærmere information følger efter skolestart 1 Ma 31 2 Ti Skolestart Præcis information sendes i slutningen af juni 2016 3 On 4 To Intro periode 5 Fr 6 Lø Obligatorisk weekend, hvor eleverne skal blive på skolen 7 Sø BGI - dåb 8 Ma 32 9 Ti 10 On

Læs mere

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016 Nyhedsbrev November 2016 Kære forældre Først og fremmest tusind tak for forældre-weekenden. Det var rigtig dejligt at have jer i huset og mærke jeres positive bidrag til, at det blev en rigtig god weekend

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Dato Aktivitet Hvem Hvor Ansvar Uge Afspadsering og ferie. Man 5. B-møde kl. 18:30 Bestyrelsen Klubhuset Gitte

Dato Aktivitet Hvem Hvor Ansvar Uge Afspadsering og ferie. Man 5. B-møde kl. 18:30 Bestyrelsen Klubhuset Gitte JANUAR Dato Aktivitet Hvem Hvor Ansvar Uge Afspadsering og ferie Susanne? 1,2,3,4,5 Klubhus lukket Man 5. B-møde kl. 18:30 Bestyrelsen Klubhuset Man 12. Ungdom - møde kl. 18:30 Ungdomsudvalget Klubhuset

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Teater Årsplan 2016/2017

Teater Årsplan 2016/2017 Teater Årsplan 2016/2017 Uge Skema Overskrift Indhold Mål 32 33 skolestart tors: Intro: 10.30 12.00 (1,5) fre søn: Fællesweekend man: Intro: 15.30 17.15 (1,75) Intro: 12.45 15.15 (2,25) Intro tors: Intro:

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 5 - N r. 3 - A u g u s t 2 0 0 9 Et nyt skoleår. Det er altid spændende når vi skal åbne den først luge i årets skolekalender. Det gør vi i år med mange velkendt elementer og

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere