Infohæfte. til forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infohæfte. til forældre"

Transkript

1 Infohæfte til forælre 25

2 2

3 Værigrunlag for Vesterlun Efterskole Formål: Vesterlun Efterskoles formål er gennem unervisning og samvær at birage til elevernes almene annelse, fortsatte lyst til uannelse samt eltagelse i et folkelige liv og frivillige foreningsarbeje. Fagene musik, friluftsliv og gymnastik har en fremtræene placering i skolens tilbu. Værigrunlag: Me ugangspunkt i et gruntvigsk livssyn og en åben forståelse af ansk kultur lægger Vesterlun Efterskole vægt på elevernes personlige uvikling, frie ufolelse, samt evne til at eltage aktivt og engageret i forpligtene fællesskaber. Vesterlun Efterskole værsætter erfor: Forståelse for kulturelle og politiske fællesskabers betyning i en veren me nationale og internationale foranringer, evne og vilje til at reflektere og træffe valg, mo til kritisk stillingtagen og vurering en fortsatte lyst til at uforske personlige, sociale og faglige muligheer. Sisel Drejer Klasse Min mor sente et barn af ste for 10 måneer sien og får et selvstænigt ungt menneske tilbage 3

4 4

5 Kære forælre Velkommen som forælre på Vesterlun Efterskole. At blive forælre til et barn på efterskole er en spænene oplevelse. For e allerfleste unge er et et fantastisk tispunkt at komme u og få luft uner egne vinger og møe en masse anre unge, men et behøver ikke kun at være let. Det sker at elever får hjemvé eller anen form for længsel et mest sævanlige er, at et går over i løbet af kortere ti. I ette hæfte har vi samlet mange af e praktiske informationer, som vi tror I gerne vil have. Hæftet besvarer nok ikke alle spørgsmål men I må alti henvene jer. Vi glæer os til at samarbeje me jer om, at jeres børn får et best mulige u af eres ophol på Vesterlun Efterskole. Venlig hilsen f. mearbejerne Anne Nyhus & Ole Kirk Husk Blå Sygesikring ve ulansrejser 5

6 Informationer om lit af hvert I ette hæfte er en kalener men bemærk, at er kan forekomme ænringer i løbet af skoleåret. Vi opforrer erfor til at I følger me i en kalener, er fines på VIGGO. hjemrejse eller at blive på skolen i weekener: Vi har en positive situation, at mange elever gerne vil blive på skolen så meget som muligt, men e fleste weekener kan man tage hjem. Hjemrejse på weeken er sævanligvis freag kl Eleverne skal være tilbage på skolen sønag kl Ve tilbagekomst kryser eleverne sig af på en elevliste er er lagt frem på lærerværelset. Hvis en elev ikke er kommet tilbage, og vi ikke har hørt fra forælrene, kontakter vi hjemmet. Skolen kan i weekenen kontaktes telefonisk mellem kl og på lokal 3. Skolen kan ikke kontaktes pr. mail i weekener. Efter aftale henter vi elever, er kommer me tog til Thyrego station sønag aften kl ve tog fra København og kl ve tog fra Holstebro. Ve anre ankomster henter vi ikke elever. Busrute 212 mellem Vejle og Give er en eneste, er går gennem Vesterlun. Se og køreplan bagerst i hæftet. Bortset fra efterårsferie, juleferie og vinterferie er skolen åben. MEN eleverne kan ikke stå af og på i løbet af en weeken. Meler man sig til at være på skolen i weekenen, så er man på skolen hele weekenen. Ønsker man at blive på skolen i weekenen, skal man tilmele sig på VIGGO senest tirsag formiag. Har man ikke tilmelt sig, kan man ikke blive på skolen. De weekener, hvor er i kaleneren står træning er weekener, hvor alle elever skal blive på skolen. I isse weekener træner vi gymnastikopvisningsprogrammet. De weekener, hvor er står forventee opvisninger er e weekener, hvor vi planlægger opvisninger. Hvilke af isse weekener, er ener me at blive opvisningsweekener ve vi først efter jul. Alle elever skal blive på skolen i opvisningsweekener. De weekener, hvor er står yk eller falskærm er weekener, er er afsat til at tage yk / falskærmscertifikat. Da isse sportsgrene er vejrafhængige er et ikke på forhån muligt at sige, hvornår certifikaterne kan tages. 6 I en muntlige prøveperioe en juni vil vi gerne sætte en ramme omkring elevernes mulighe for at forberee sig til prøverne samtiig me at vi har en agligag, er fungerer. De age, hvor eleverne er til prøve kan e koncentrere sig om prøven og skal e staig ree seng og rye op på eres værelse. De age, hvor eleverne ikke er til prøve, starter agen me opryning på værelset og erefter 12eren, som er en cykeltur på 12 km. Herefter kan eleverne forberee sig til prøverne. Sist på eftermiagen tilbyer vagtlæreren forskellige aktiviteter fx beach-volley eller anet bolspil eller åbent i springcenteret.

7 VIGGO (skolens intranet) Skolens kommunikation me forælre, elever og mearbejere. Man logger sig in på VIGGO på ve.viggonet.k Brugernavn: Forælrenes eget CPR-nummer uen binestreg. Passwor: Forælrenes eget CPR-nummer uen binestreg. Vi anbefaler at man ænrer sit passwor, når man er logget in. Dette kan gøres uner faneblaet "Din Konto". Hvis problemer kontakt Tommy Kristiansen (TK). Afsluttene prøver Vesterlun Efterskole tilbyer folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse samt 10. klasseprøven. Unervisningen i alle fag er obligatorisk. Vi forventer, at eleven IKKE frameler prøverne. Vi forventer, at eleven gennemfører ALLE prøver. Vi synes, at prøverne er en go evaluering af ubyttet af unervisningen. Frameling af prøven kræver forælrenes skriftlige samtykke efter forugåene samtale me e relevante lærere. Ve frameling af prøve, gennemfører vi en intern evaluering i form af en årsprøve. Afbryelse af ophol: Ve afbryelse af opholet beregnes 4 ugers betaling fra en ato hvor opholet afbryes. Fra en ato, hvor et ophol afbryes, yes er ikke stats-tilsku. Rikke Lanng Klasse På Vesterlun har jeg lært at lærere og trænere ikke bare er mennesker er vil lære mig ting e er venner 7

8 Elev- og forælrerå Der vil blive nesat et elevrå. De har til opgave at ebattere eventuelle forberinger, goe ieer og problemstillinger. Desuen vil vi opforre til, at I forælre nesætter et forælrerå. Mere herom vil Anne Nyhus præsentere. Værelsesbyt efter jul Eleverne bor ikke på e samme værelser hele skoleåret. Lige efter jul holer vi store flytteag, så eleverne kommer til at bo sammen me nye kammerater. Det er skolen, er bestemmer, hvem man kommer til at bo sammen me. Fokuslærer Alle elever har en fokuslærer Den boglige unervisning foregår i 4 teams, som har en gruppe af lærere tilknyttet. I teamet får hver elev tilknyttet en fokuslærer. Elev og fokuslærer har 3 samtaler i løbet af året, hvor elevens faglige stanpunkt og trivsel røftes. Når eleven ve skoleårets slutning skriver en selvevaluering, sker et i samtale me fokuslæreren. Forælre inviteres til samtaler 9. oktober og 11. februar. Ganglærer Alle elever har en ganglærer Eleverne bor på fløje af forskellig størrelse og inretning. Til hver fløj er er knyttet ganglærere, som følger me i livet på gangen i et aglige. Ganglæreren følger op på elevens trivsel, og ganglæreren tjekker morgenopryning på værelset og gangen. Christoffer König Klasse Specielt værelsesbyttet har hjulpet mig me at anne ennu flere sociale bån 8

9 Hjemve Hjemve kan for nogle elever komme meget overraskene og for anre kan et være et stort problem. Det kan også være at eleven har svært ve at fale til men hol u. Det kan være en lang og hår kamp, men et er kampen vær. ne på skolen står klar til at hjælpe eleven. Ungå for meget kontakt me it barn til at starte me. La em mærke fællesskabet på skolen i steet for at blive minet om et er hjemme. Fortæl ganglæreren, hvis en elev er ke af et, så vi kan hjælpe fra første fær. Fysioterapeut Morten Askjær er uannet fysioterapeut og ansat til at varetage rågivning og behanling af primært spontane skaer. I hvert enkelt tilfæle vurerer vi skaen, og beslutter om Morten eller en ekstern fysioterapeut skal være behanler. Elever kan ikke selv bestille ti hos Morten, men skal henvises af skolens gymnastik og irætslærere. Morten og e relevante lærere følger op på behanlingsforløbet. Alle elever har en kvote på 3 gratis besøg hos Morten. Herefter afregnes me 50 kr. pr. behanling. Fritagelse Ver. fritagelse fra unervisning eller arrangementer: Skolens holning er, at når forælrene ønsker eres børn fri fra unervisning eller samvær så stiller skolen sig almineligvis ikke i vejen. Aftale om elevers frihe sker ve forælrenes henvenelse til skolens leelse. Elever kan ikke selv bee sig fri. Hvis en elev bees om fri til ferierejse skal skolen tilbagebetale statstilsku til Unervis-ningsministeriet. Denne manglene intægt pålægger vi forælrene. En uges frihe koster kroner uover skolepengene. Elevbank Elevbanken har åbent hver ag i miagspausen. Penge til elevbank kan insættes på konto i Jyske Bank. Reg. nr Konto nr Husk at angive båe elevnummer og elevens fule navn. Vi fraråer, at eleverne har større pengebeløb liggene på værelserne. 9

10 Intern hanel forbut Eleverne må gerne forære hinanen en soavan eller en pose slik, men e må ikke sælge varer til hinanen. Det er altså ikke tillat at have fortjeneste på at levere fx soavan eller chips eller slik til hinanen. Erstatningsansvar Vesterlun Efterskole forsøger at have velholte og opateree værelser og faciliteter. Det kan vi kun, hvis elever og mearbejere i et aglige passer got på inventar og områer. I løbet af året vil ganglærerne 3 gange tjekke op på fejl og mangler på skolens inventar heruner elevernes værelser. Efter iniviuel vurering kan eleven blive gjort erstatningsansvarlig. I tilfæle heraf senes regning til forælre. Aktivering af branalarm Når en branalarm aktiveres går alarmen irekte til Alarmcentralen og branvæsenet rykker u me båe sirene, insatsleer og branbiler uanset om alarmen er rigtig eller falsk. Urykning til en falsk alarm tager branvæsenet 5000 kroner for. Hvis en elev aktiverer alarmen uen grun skal eleven selv betale e 5000 kroner. Alarmerne er meget følsomme og kan aktiveres ve fx at riste popcorn eller overreven brug af eoorant. Forsikring Skolen har en ulykkesforsikring er ækker følgene: Invaliitet: kr. Dø: kr. Tanskae: kr. Behanlingsugifter: kr. Brilleækning: kr. Dækningens omfang: På en normale, irekte vej til eller fra skolen umielbart før og efter skoleti, uner skoleophol eller eltagelse i af skolen iværksatte og leee arrangementer. 10

11 Skolen har ikke inboforsikring. I tilfæle af at personlige effekter bortkommer eller beskaiges er et hjemmets inboforsikring er kommer i anvenelse. Vi anbefaler, at eleverne låser værigenstane ine i eres skabe. Computer / ipa på Vesterlun Eleverne er meget velkomne til at mebringe eres bærbare computere / ipas ve start på Vesterlun Efterskole en 9. august. For at få mest mulig glæe af computeren er her nogle forslag: Man bør have lovligt inkøbte programmer på sin computer såsom styresystem, officepakke og virusprogrammer. Ve lovlige programmer er man sikker på konstant opatering og support. Sker ette ikke kan et meføre at computeren er mere motagelig overfor virus. Man må på Vesterlun Efterskole ikke have computer me ulovlige filuvekslingsprogrammer såsom Limewire og lignene. Det er ikke tillat at ownloae film, musik eller anet licenskrævene fra nettet som bruger af skolens Internet. Eleverne må have eres bærbare computer på værelset. Dog vil vi gøre opmærksom på at computeren uner hele opholet er elevens eget ansvar. Computeren skal ve ankomst være ustyret me et fungerene virusprogram og eleven skal selv være i stan til at opatere ette. Vær opmærksom på at et præ-installeret virusprogram på nye computere ofte uløber efter to måneer. Herefter skal er betales for ny licens. På Internettet kan man lovligt hente umærkee, gratis virusprogrammer til brug på personlige computere. Vi anbefaler fx Avast eller AVG Skolen stiller i tisrummet tråløst Internet til råighe. Eleverne kan benytte sig af nettet i alle unervisnings- og opholsfaciliteter på skolen. For at computeren / ipaen skal køre optimalt anbefaler vi at man opaterer riveren til sit tråløse netværkskort. Desuen er et vigtigt at computeren ikke usener et Peer to Peer signal ( Computer til Computer ). Har I spørgsmål til ette bør I kontakte jeres egen IT-support. Skolen stiller printere til råighe i en aglige unervisning. Der er en printer opstillet i hvert Teamområe. Skolen kan ikke tilbye nogen form for support eller hjælp hvis computeren / ipaen bryer ne. Det er bruger og ejers fule ansvar i agligagen og til prøver at computeren fungerer. Dog yer vi i forbinelse me installation af skolens printer og evt. specialprogrammer, inkøbt af skolen, support til en enkelte computer. Desuen tilbyer vi officepakken til e elever, er ikke alleree har programmerne installeret ve opstart. 11

12 Ferie og weeken plan August 2015 Dag Dato Ti Aktivitet Søn Elever ankommer Man Introuge Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Fre Hjemrejse på weeken Søn Miniforælreag. Invitation følger Tirs-fre Teamtur Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen September 2015 Dag Dato Ti Aktivitet Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Man 7. Tur til Guenåens uspring Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Fre Hjemrejse på weeken Fre-lør Frilufttur Ons 23. Fobolstævne Fre 25. Alle elever bliver på skolen. MGP aften. Søn Efterskolernes ag. Alle er velkomne Oktober 2015 Dag Dato Ti Aktivitet 12 Fre Hjemrejse på weeken Lør 3. Holstebro cup (konkurrence i powertumbling) Lør Friluftstur Søn Tilbage på skolen Fre 9. Forælreag me samtaler. Invitation følger Man -fre Uge 42. Efterårsferie Søn Tilbage efter ferie Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning og teamarrangement Tors Hjemrejse på weeken

13 November 2015 Dag Dato Ti Aktivitet Søn 1. Musikerne + solister skal øve hele agen Søn Tilbage på skolen Ons 4. Forerag me Daniel Rye. Invitation følger Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning Man-fre Uge 46. Brobygning / projektopgave / OSO Fre-søn Blive weeken for samspilshol og solister. Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen og klar til musikalsk projekt Man-lør Musikalsk projekt. Invitation følger Tirs Tilbage på skolen + terminsprøve kl Ons 25. Terminsprøve Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Man 30. Terminsprøve December 2015 Dag Dato Ti Aktivitet Tirs 1. Terminsprøve Fre Hjemrejse på weeken Lør 5. Spring Cup i Silkeborg Søn Tilbage på skolen Tirs 8. Kortræf Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning og teamarrangement Fre 18. Kirkegang + julemiag og banko mm. Lør Forælreag. Invitation følger + hjemrejse på juleferie Januar 2016 Dag Dato Ti Aktivitet Søn Tilbage på skolen Man 4. Bytte værelser Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning Tirs 12. Musik træf Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Man-søn Uge 3. Tur til Østrig / Lonon Søn 24. Hjemrejse 13

14 Tirs Tilbage på skolen Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning og VE Cup (Teamgym) Februar 2016 Dag Dato Ti Aktivitet Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Tors Forælresamtaler + hjemrejse på ferie Fre-søn Vinterferie Søn Infoaften omoptagelse.k. Søn Tilbage på skolen Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning og teamarrangement Man-fre 29/2-4/3 Gymnastikuge Marts 2016 Dag Dato Ti Aktivitet Fre-søn Blive weeken me opvisningstræning + opvisninger Lør Generalprøve på opvisningen Søn 6. Opvisning oversigt over opvisningernes placering følger Fre Besteforælreag. Ingen hjemrejse. Invitation følger Lør-søn Opvisningsweeken + hjemrejse efter opvisning sønag Tirs Tilbage på skolen Ons kantstævne på Lægåren Fre-søn Forventet opvisningsweeken Man 21. Åbent hus Ons Hjemrejse på påskeferie Tors-man Påskeferie. Tilbage kl April 2016 Dag Dato Ti Aktivitet 14 Fre Forventet opvisningsweeken Tirs 5. Opvisning i DGI-Huset Vejle (Flemming og Vesterlun) Tors 7. Besøge Ågår efterskole Fre Hjemrejse på weeken Lør-søn Inspille CD musikerne Søn Tilbage på skolen Tirs 12. Efterskolestævnet i Forum Horsens Fre 15. Blive på skolen Lør 16. Opvisning i Mielfart + hjemrejse på weeken

15 Søn Tilbage på skolen Tirs 19. Galla i Forum Horsens. Invitation følger Tors Hjemrejse på storbeeagsferie Søn Tilbage på skolen Tors 28. DM i Gran prix + DM i tumbling Fre 29. Blive på skolen Lør 30. Jubilarag me opvisning + hjemrejse på weeken Maj 2016 Dag Dato Ti Aktivitet Søn Tilbage på skolen Man-ons Skriftlige prøver Tors-søn Friluftstur til Norge Fre 6. Alminelig skoleag + hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Man-tors Skriftlige prøver Fre Hjemrejse på pinseferie Fre-man DM-træning for teamgym. Man Tilbage på skolen Ons 18. Vejle stævne + DM træning Fre 20. DM i teamgym + hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Tirs 24. Bråskovgår festival Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Juni 2016 Dag Dato Ti Aktivitet Tors 2. Muntlige prøver begyner Fre 3. Open Air. Hjemrejse på weeken. Invitation følger Søn Tilbage på skolen Fre Hjemrejse på weeken Søn Tilbage på skolen Fre 17. Muntlige prøver slutter + Blive på skolen Lør 18. Galla på skolen Man-fre Afslutnings uge Fre 24. Forælreag me afslutning BEMÆRK: Ret til ænringer forbeholes. Følg me i ænringer i kaleneren på VIGGO 15

16 Mearbejere på Vesterlun Efterskole i skoleåret : Skolens leelse Anne Nyhus (AN) Forstaner Unerviser i gymnastik, samtaletimer og fortælling. Ole Kirk (OK) Viceforstaner Unerviser i gymnastik, samtaletimer og fortælling. Lars Nørregår (LN) Afelingsleer Unerviser gymnastik og TeamGym. Aministration, kommunikation, vejlening og behanling Hanne Masen (HM) Forretningsfører Birgitte Eriksen (BE) Kontorassistent Michael Jensen (MJ) Foto og IT-mearbejer Malene Ringgaar (MR) Kommunikationsmearbejer 16 Tommy Kristiansen (TK) Forælrekontakt-person til VIGGO Morten Askjær (MA) Fysioterapeut Marianne Bennike (MB) Uannelsesvejleer Gunner Høgsbjerg (GH) Uannelsesvejleer ghvesterlunefterskole.k

17 e i team 9 Jens Hagelskjær (JH) Unerviser i ansk, kristenom, geografi, samfunsfag og historie. Gunner Høgsbjerg (GH) Unerviser i matematik, fysik og biologi. Mari Mårstøl (MM) Unervisner i matematik, engelsk og tysk. Mathile Anreasen (MA) Unerviser i ansk, engelsk, samfunsfag og historie. e i team 10.1 Dennis Veel (DV) Unerviser i ansk, engelsk og musik. Anreas Stokholm (AS) Unerviser i matematik, gymnastik og TeamGym. Philippe Weinhonig (PW) Unerviser i engelsk og tysk. Bo Bennike (BB) Unerviser i matematik, fysik og friluftsliv. team 10.1 e i team 10.2 Malene Ringgaar (MR) Unerviser i ansk, TeamGym og Cozy cooking. Henrik Nøkkentve (HN) Unerviser i ansk, engelsk og musik. Lærke Poulsen (LP) Unerviser i ansk og gymnastik. Helene Bekker (HB) Unerviser i matematik, fysik og kemi og kreative fag. 17

18 Team 10.2 (fortsat) e i team 10.3 Maga Høgsbjerg (MH) Unerviser i tysk og engelsk. Niels Erik Dahl (ND) Unerviser i matematik, friluftsliv og mountainbike. Marianne Bennike (MB) Unerviser i ansk og tysk. Lea Stenstrup (LS) Unerviser i ansk, engelsk, sang og valgfag. Team 10.3 (fortsat) Tommy Kristiansen (TK) Unerviser i matematik, geografi og bolspil. Pernille Falkenberg (PF) Unerviser i engelsk og gymnastik. Kurt Lunsfry (KL) Unerviser i fysik/kemi og sang. Anre unervisere 18 Sofie Ny (SNY) Unerviser i ansk, matematik, iræt og TeamGym. Louise Støjberg Professionel sanger og musiker. Korleer og projektleer på musikalsk forestilling. Peter Lynggaar (PL) og professionel anser. Unerviser i moerne ans, hiphop, jazz, funk, house og anseteknik. Martin Gæbe (MG) og professionel anser. Unerviser i moerne ans, hiphop, jazz, funk, house og anseteknik.

19 Anre unervisere (fortsat) Kasper Elgaar (KE) Timelærer. Unerviser i spring og TeamGym. Niels Wenelbo (NW), Timelærer. Unerviser i spring og TeamGym. Malthe Fill Larsen (ML) Timelærer. Unerviser i spring og TeamGym. Julie Bjørnskov (JB) Timelærer. Unerviser i TeamGym rytme. Oliver Bay (OB) Timelærer. Unerviser i TeamGym og tumbling. Aners Wesch (AW) Timelærer. Unerviser i spring og tumbling. Lasse Sme Timelærer. Tricking. Nikolaj Sme Timelærer. Tricking. Erik Wulff Timelærer. Jagtunervisning og bueskyning. Rene Willumsen Timelærer. Skateboar. Cecilie Leboeuf Timelærer. Fransk. 19

20 Ansatte i køkkenet Minna Peersen (MP) Køkkenleer. Lene Bech (LB) Næstkommanerene. Malene Kristiansen Køkkenassistent. Karina Mathiasen Køkkenelev. Malene Jensen Rengøringsassistent. Anna Jensen Køkken og rengøring. Ansatte i praktisk arbeje / Teknisk mearbejer Peter Aaskov (PA) Peel. Unerviser i boksning og cross-fit. Carsten Olesen (CO) Peel og lærer. Unerviser i friluftsaktiviteter. Shirkhan Tahmasabi Peelmehjælper. Thomas Bennesen Ly & lysman. Musik reigering. NB! Alle mearbejere kan kontaktes på VIGGO. 20

21 Kontakt til skolen Vesterlun Efterskole Vesterlunvej Give Telefonnumre: Kontor: lokal nr. 1 Køkken: lokal nr. 2 værelse: lokal nr. 3 Anne Nyhus: (mobil) Ole Kirk: (mobil) Telefax: Internet: På vores hjemmesie og på Instagram vesterlunefterskole kan I følge me i vores agligag. Vi vil ugentligt opatere me små historier og billeer fra hveragen. I øvrigt foregår internetkommunikationen gennem ve.viggo.k Forælrebreve: Anne Nyhus skriver 8 til 10 forælrebreve om stort og småt fra hveragen. Lægges u på ve.viggo.k Husk Skolen er røgfri for båe elever, mearbejere og gæster. Spiritus må hverken intages eller opbevares på skolen. Spiritus må heller ikke intages eller mebringes på vej til eller fra skolen. 21

22 KØREPLAN GYLDIG FRA 10. AUGUST 2015 Trafikoplysning: Vejle - Vonge - Thyrego - Give Vejle Trafikcenter Grejsalsvej v Freerikshøjvej Branbjergvej v højskolen Kollerup Skole Sanva v centret Åal Bjerlev, Hvejselvej v Bjerlev Heevej Vonge, Bygae v Sanalplas Kollemorten, Kollemortenvej v Hærvejen Sejrup Vesterlunvej v efterskolen Thyrego, Skolegae Thyrego, Sønergae Dørken Diagonalvejen v Hjortsvangen Hospitalsgae v Give Sygehus Give, Nørregae Give St af an Give - Thyrego - Vonge - Vejle Give St af Ikærskolen Give, Bøgetorvet Hospitalsgae v Give Sygehus Diagonalvejen v Hjortsvangen Dørken Thyrego, Sønergae Thyrego, Skolegae Vesterlunvej v efterskolen Sejrup Kollemorten, Kollemortenvej v Hærvejen Vonge, Bygae v Sanalplas Bjerlev, Hvejselvej v Bjerlev Heevej Åal Sanva v centret Kollerup Skole Branbjergvej v højskolen Grejsalsvej v Freerikshøjvej Nørrebrogae v Skovgae Vejle Trafikcenter an Vejle, Damhaven v Regionshuset Vejle, Boulevaren v Campus an a Ikærskolen betjenes kun på skoleage i Vejle Kommune. På Ikke-skoleage køres 5 minutter senere fra stationen. f Kun freag på skoleage i ugerne Hverage unt. lørage, ikke 24/12 og 31/ Rute 212 kører kun på hverage untagen lørage g... Hverage unt. lørage, ikke 24/12 og 31/ a a a a f a a f g g g g g Rute 212 kører kun på hverage untagen lørage. Skoleage i Vejle Kommune: 10/8-9/10, 19/10-18/12, 4/1-12/2, 22/2-18/3, 29/3-4/5, 9/5-24/6. Thykjær A/S Tlf Thykjær A/S Tlf KØB BILLET. HVOR DU VIL. NÅR DU VIL. Læs om SMS billet på 1408.k 22

23 Inholsfortegnelse Værigrunlag for Vesterlun Efterskole... 3 Kære forælre... 5 Informationer om lit af hvert... 6 VIGGO (intranet)... 7 Afsluttene prøver... 7 Elev- og forælrerå... 8 Værelsesbyt efter jul... 8 Fokuslærer... 8 Ganglærer... 8 Hjemve... 9 Fysioterapeut... 9 Fritagelse... 9 Elevbank... 9 Intern hanel forbut Erstatningsansvar Aktivering af branalarm Forsikring Computer / Ipa på Vesterlun Ferie og weeken plan Mearbejere Kontakt til skolen Køreplan - Sytrafik Sisel Böttcher - 9. Klasse Hvis et sto til mig skulle jeg gå på Vesterlun resten af mit liv for når man har et allerbest, er man sikker på, at er ikke kommer noget er er ennu bere 23

24 T F VESTERLUND-EFTERSKOLE.DK 24

Infohæfte. til forældre

Infohæfte. til forældre Infohæfte til forældre 25 2 Værdigrundlag for Vesterlund Efterskole Formål: Vesterlund Efterskoles formål er gennem undervisning og samvær at bidrage til elevernes almene dannelse, fortsatte lyst til uddannelse

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2014

AFRICA TOURS JULECUP 2014 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2014 LØRDAG DE 20. DECEMBER U9 D & U11 ABCD Vin Kamilla Rytter Juhls spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015 B A D M T O KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS VTERCUP 2015 LØRDAG DE 7. FEBRUAR U13 ABCD & U15 ABCD Vin Christinna Peersens spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige TEKSTELSEBADEN,]ENSEN WWWELSEBADEN]ENSEND(//FOTOI/ARIANNELANE WWW]\4ARANNEIANED(/WWWKERNEIEATNG,DK arianne Lane, 43 år. er norjye me en ertil hørene norjysk accent. Hun or ue på lanet ve Freerikshavn me

Læs mere

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk Gymnastik og Spring/rytme, TeamGym konkurrencehold, Familiegymnastik, Stram op, Step, Rytme, Sjipning og Rope Skipping konkurrencehold Sæsonen 2015 2016 Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Læs mere

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi www.osram.k/hci Det perfekte alternativ me maksimal effektivitet og fremragene farvegengivelse OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskiler me keramisk teknologi PERFEKTE LØSNINGER Når kvalitet og effektivitet

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

28 Fr Proj. 2 - Forældresamtaler 16.00 20.00 28 Sø 29 Lø AG + BH 29 Ma 30 Sø ES + LP 30 Ti 31 On 1

28 Fr Proj. 2 - Forældresamtaler 16.00 20.00 28 Sø 29 Lø AG + BH 29 Ma 30 Sø ES + LP 30 Ti 31 On 1 Juli August 1 Ti Håndboldcamp 1 Fr LEGO-fonden 31 2 On Håndboldcamp 27 2 Lø RH låner skolen 3 To 3 Sø 4 Fr 4 Ma 5 Lø 5 Ti 6 Sø 6 On Opstartsmøder 32 7 Ma Hundekursus 7 To Opstartsmøder 8 Ti Hundekursus

Læs mere

Bolbro Gymnasterne. Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011. I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V

Bolbro Gymnasterne. Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011. I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Bolbro Gymnasterne Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011 I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august 2011

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august 2011 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, August 15, 2011 2:54 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten august 2011 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for august

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006. Nr.07. Cirkus Tværs fejrede 20-årsfødselsdag med en Cirkusfestival i Gellerup

SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006. Nr.07. Cirkus Tværs fejrede 20-årsfødselsdag med en Cirkusfestival i Gellerup SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006 Cirkus Tværs fejree 20-årsføselsag me en Cirkusfestival i Gellerup Nr.07 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Engelsk i 10.B. Ugeplan

Engelsk i 10.B. Ugeplan Årsplan for 10.B Innovation&Entreprenørskab Årsplan for Dansk 10B Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme: - elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer.

Læs mere

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne og rammerne for Sportsefterskolen SINE, for at give dig og dine forældre mulighed for at vurdere, om denne skole

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 DM Forbundsmesterskaber mini - kvalifikation i TeamGym Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2014/15

Informationshæfte Skoleår 2014/15 Informationshæfte Skoleår 2014/15 Gældende fra 1. august 2014 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne og rammerne for Sportsefterskolen SINE, for at give dig og dine forældre mulighed for at vurdere, om denne skole

Læs mere

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14 Sundeved Efterskole Sundeved Efterskole Bovrup Storegade 5, Bovrup 6200 Åbenrå Tlf. 74680311 Fax: 74680916 E-mail: kontor@sundeved-efterskole.dk Hjemmeside: www.sundeved-efterskole.dk - 1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005 Klub Søvangens melemmer og gæser afviklee roerene urnering Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-pos: skraeppen@mail1. sofane.k Hjemmesie: www.skraeppeblae.k

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Indholdsplan for Vesterlund Efterskole

Indholdsplan for Vesterlund Efterskole August 2013 Indledning Skoleåret 2013-14 består af 42 uger med start den 11. august 2013 og afslutning den 27. juni 2014. Der er til starten af skoleåret optaget 188 elever, fordelt på 106 piger og 82

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Årsplan for Lunderskov Efterskole, 2015-2016 Elev- og forældreversion pr. 16. september Ret til ændringer forbeholdes!

Årsplan for Lunderskov Efterskole, 2015-2016 Elev- og forældreversion pr. 16. september Ret til ændringer forbeholdes! Juli August 27 1 On 31 1 Lø 2 To Sommerferie Sommerferie 2 Sø Sommerferie Sommerferie 3 Fr 32 3 Ma 4 Lø 4 Ti 5 Sø 5 On 28 6 Ma 6 To 7 Ti 7 Fr 8 On 8 Lø 9 To Sommerferie Sommerferie 9 Sø Velkomstfest Velkomstfest

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Skoleåret 2014-15 Gruppe 1 (mellemtrin) Sang og Sang og Sang og PP-TH Sang og Sang og -TH -TH Religion LI- PP-TH -DB-- CF-TH- LI- PP-TH PP CF-TH- CF-TH- Musik PP-LI KM - JB PP-TH DB-PP-TH PP Elever : Helene

Læs mere

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr.

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Hvad skal der ske Ingen engelsk i uge 32, da onsdag er Opstartsdag for hele skolen. Uge 33

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data HD 2009: Mikroøkonomi konomi Svar påp afløsningsopgave Esben Sloth Anersen esa@business.aau.k www.business.aau.k/evolution/esa/ Generel værktøjsinlæring i afsløsningsopgave sningsopgave Brug af statistiske

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Uge 9 Mandag d. 25. feb. Lok. Tirsdag d. 26. feb Lok. Onsdag d. 27. feb. Lok. Torsdag d. 28. feb Lok. Fredag d. 1. mar. Lok.

Uge 9 Mandag d. 25. feb. Lok. Tirsdag d. 26. feb Lok. Onsdag d. 27. feb. Lok. Torsdag d. 28. feb Lok. Fredag d. 1. mar. Lok. Uge 9 Mandag d. 25. feb. Lok. Tirsdag d. 26. feb Lok. Onsdag d. 27. feb. Lok. Torsdag d. 28. feb Lok. Fredag d. 1. mar. Lok. 8.05 - K-timer KF Dansk AL Matematik PJ/CJ OSO Engelsk CJ 8.05 - CJ 8.05 - CJ

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

Læs i dette nummer: Side 2: Nyt fra Film, animation og IT. Side 3: Nyt fra Musiklinjen. Side 4 og 5: Norge 2015 information

Læs i dette nummer: Side 2: Nyt fra Film, animation og IT. Side 3: Nyt fra Musiklinjen. Side 4 og 5: Norge 2015 information Nyhedsbrev No. 6 Læs i dette nummer: Side 2: Nyt fra Film, animation og IT Side 3: Nyt fra Musiklinjen Side 4 og 5: Norge 2015 information Side 6: Nyt fra Kunstlinjen Side 7: Nyt fra Teaterlinjen Side

Læs mere

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder søndag den 19 maj 2013 Kl. 12.50 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til SENIOR DM 2013 i TeamGym Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne

Læs mere

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2014-2015

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2014-2015 Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2014-2015 INDHOLDSPLAN FOR FLEMMING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015... 1 ET SKOLEÅR... 2 UGE 33 36 INTROPERIODE... 3 UGE 15 26 PERIODE 3... 39 FERIER:... 52

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16 Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø skoleåret 2015/16 Senest redigeret 10.08.2015 Uge Dato Aktivitet, tidspunkt m.v. JUL 31 Man.27.7. MARNAV: Kontor åbner AUG 32 Man.3.8. HF: Kontor åbner og personale

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

Kære forældre og elever på US10

Kære forældre og elever på US10 TÅRNBY KOMMUNE Ungdomsskolen Tårnby Ungdomsskole april 2013 Kære forældre og elever på US10 Hermed følger information om de skriftlige og mundtlige prøver. Den daglige undervisning nærmer sig sin afslutning,

Læs mere

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 5. og 6. september 2013 På Bjergsnæs Efterskole

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 5. og 6. september 2013 På Bjergsnæs Efterskole Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 5. og 6. september 2013 På Bjergsnæs Efterskole Vi indbyder hermed alle medlemmer af EFTERSKOLERNES GYMNASTIKLÆRERFORENING Velkommen til det årlige kursus,

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Nyhedsbrev uge 51-2012

Nyhedsbrev uge 51-2012 Nyhedsbrev uge 51-2012 Side 1 Glædelig jul!! Side 4...og goddag til Side 2 Sidste skoledag... Side 6 Børnehaven Side 4 Farvel - og tak! - til Jytte Side 8 Kalender, kontakt mm. Glædelig jul!...og godt

Læs mere

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul 6. dec. 2010 AUGUST 2010 HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul hh1 hh2 hh3 fagpk. Medarbejdere Uge Dato Aktivitet Ansv. Pl.start Adm. 31 man 2. aug Administrationen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere