Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1"

Transkript

1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1

2 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende kontrakterne...3 Tildeling...3 Vigtige datoer i tilbudsfasen...3 Henvendelser vedrørende udbud...3 Afregningssatser...3 Udbudsbetingelser...3 Udbyder...3 Udbudsmateriale...3 Offentliggørelse af udbudsmaterialet...3 Kommunikation...3 Spørgsmål...3 Afgivelse af tilbud...3 Åbning af tilbud...3 Tildelingsliste...3 Vedståelsesfrist...3 Alternative tilbud...3 Tilbudsgivers omkostninger...3 Den udbudte kørsel...3 Specialkørsel...3 Vogntyper...3 Option på forlængelse...3 Udvælgelseskriterier...3 Tildelingskriterium...3 Mangler i tilbud, forbehold m.v...3 Dokumentation...3 Bilag A - Oplysninger om tilbudsgivers virksomhed Stamoplysninger Vedståelse Tro og love erklæringer...3 Tro og love erklæring om gæld til det offentlige...3 Tro og love erklæring om indhentning af blank (negativ) børneattest Underskrift...3 Kommentar [JI]: opdater indsæt dato side 2

3 Bilag B - Tilbudsblanket Tilbuddet vedrører Vognoplysninger Tilbudspris Supplerende oplysninger Underskrift...3 Nøgleoplysninger om kontrakten...3 Kontrakt Omfang Definitioner...3 Hjemsted...3 Køreplantimer...3 Tomkørsel...3 Kørselsomfang Ikrafttræden og udløb Opsigelse Option på forlængelse Kontraktgrundlag Indgåelse af kontrakten Samarbejde Kommunikation Underentreprenører Forsikring Entreprenørs ansvar Entreprenørs virksomhed Løn- og ansættelsesvilkår Krav til personale Børneattest Loyalitet Køreplanlægning Ændringer i de udbudte køreplantimer Krav til vognene Kørslens udførelse Miljøkrav, herunder arbejdsmiljø Betaling og afregning Afregning ved forsinkelser...3 indsæt dato side 3

4 25 Prisregulering Bod Overdragelse af kontrakten Misligholdelse Voldgift Diskretion Underskrift...3 Bilag 1 - Kravspecifikation...3 Beskrivelse af specialkørsel for XXXX kommune...3 Borgerne...3 Krav for kørsel til institutioner mv...3 Kørslens udførelse...3 Befordring af bevægelseshæmmede...3 Øvrige krav...3 Bilag 2 Vogntyper og krav til vognene...3 Vogntyper...3 Type Type Generelle krav til alle vogntyper...3 Definition på vognalder...3 Skiltning...3 Sikkerhedsseler/fastspænding...3 Fastspænding af kørestol (vogntype 5):...3 Kommunikation...3 SMS-kommunikation...3 Udgifter til kommunikation...3 Særligt for taxacentraler...3 Ny telegramstandard...3 Bilag 3 Den daglige drift...3 Kontakt til Midttrafik...3 Brug af beskeder til Midttrafik...3 Driftsovervågning...3 Disposition for tilbud...3 Vejledning og information om brug af disposition for tilbud...3 Afgivelse af pristilbud på specialkørsel...3 Udfyldelse af blanket med oplysninger om virksomheden...3 indsæt dato side 4

5 Stamoplysninger...3 Vedståelse...3 Tro og love erklæring om gæld til det offentlige...3 Underskrift...3 Udfyldelse af tilbudsblanket...3 Pakkenummer...3 Hjemsted...3 Vognoplysninger...3 Tilbudspris...3 Underskrift...3 indsæt dato side 5

6 Nøgleoplysninger Den udbudte kørsel Kommentar [JI]: Alle oplysninger skal gennemgås Område Kørselstype XXXX Kommune Kørsel til skoler med specialklasser, institutioner el.lign. for XXXX Kommune, hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Antal vogne og pakker 24 Samlet antal køretimer i udbud Dato Oversigt over pakker Pakkenummer Kørsel for 1 X skole Ca. kørselsdage pr. år Ca. kørselstimer 1 pr. år Vogntype 2 1 Tomkørsel er ikke medregnet. 2 Vogntype er minimumskrav. En vogntype med højere nummer må gerne indsættes. indsæt dato side 6

7 Vigtige datoer vedrørende kontrakterne Kontraktstart Kontraktløbetid Tidligste kontraktudløb Forlængelsesmulighed Se nærmere i 5 Dato Dato Dato Op til et år til Tildeling Tildelingskriterie Laveste pris Vigtige datoer i tilbudsfasen Sidste frist for modtagelse af spørgsmål 3 Sidste frist for svar på spørgsmål / rettelsesblade Tilbudsfrist Forventet beslutning om tildeling Frist for indsendelse af dokumentation Forventet indgåelse af kontrakt Vedståelsesfrist Dato (Tilbudsfrist minus 9 dage) Dato (Tilbudsfrist minus 6 dage) Dato Dato Dato Efter godkendelse af dokumentation Dato Henvendelser vedrørende udbud Primært, Jan Ingebrigtsen tlf Ved fravær, Thomas D. Mikkelsen tlf Skriftlig henvendelse vedrørende dette udbud bedes sendt pr. til: Med kopi til: 3 Se endvidere udbudsbetingelsernes afsnit om spørgsmål. 4 Telefoniske henvendelser i tilbudsfasen kan kun besvares, hvis de drejer sig om bekræftelse af data eller oplysninger i materialet. Alle øvrige henvendelser skal ske skriftligt til nævnte e- mailadresser. indsæt dato side 7

8 Afregningssatser Prisniveau Udgangspunkt er indeks 109,8 (april 2014) Tilbudt pris pr. time Udfyldes efter tilldeling indsæt dato side 8

9 Udbudsbetingelser Udbyder Udbud af Specialkørsel for XXXX Kommune fremover vil dette blive beskrevet som specialkørsel udbydes af Midttrafik på vegne af XXXX Kommune. Udbudsmateriale Udbudsmaterialet består af: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelserne indeholder en beskrivelse af de vilkår, tilbudsgiver skal afgive sit tilbud under. Kontrakt med bilag Kontrakten og bilagene indeholder både de vilkår, der vil regulere forholdet mellem Midttrafik og entreprenør i forbindelse med indgåelse af kontrakt og det efterfølgende forhold mellem Midttrafik og entreprenør. Disposition for tilbud Dette afsnit opregner punkt for punkt, hvad tilbudsgiver skal tage højde for, både formelt og indholdsmæssigt, hvis tilbuddet skal være konditionsmæssigt. Spørgsmål og svar Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på i overensstemmelse med tidsplanen. Se Nøgleoplysninger forrest i dette materiale. Det er ikke tilladt at ændre i det offentliggjorte udbudsmateriale. Offentliggørelse af udbudsmaterialet Dette udbudsmateriale offentliggøres efter forudgående offentliggørelse i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende som et offentligt udbud jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 udbudsdirektivet, om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Eventuelle ændringer til det offentliggjorte udbud vil blive opdateret løbende på Midttrafiks udbudshjemmeside og tilbudsgivere opfordres således til at holde sig jævnligt orienteret om nærværende udbud på Midttrafiks udbudshjemmeside. indsæt dato side 9

10 Kommunikation Al kommunikation mellem tilbudsgiver og Midttrafik om dette udbud skal foregå på dansk. Det er et krav fra Midttrafik, at kommunikationen mellem Midttrafik og tilbudsgiver også efter kontraktens indgåelse kan foregå elektronisk. Det betyder i praksis, at e- mail skal kunne bruges som primær kommunikationsform. Spørgsmål Ved henvendelse til Midttrafik angående dette udbud bedes tilbudsgiver oplyse udbudsnummer og udbuddets navn. Derudover bedes tilbudsgiver så vidt muligt oplyse, hvilken pakke i det enkelte udbud, spørgsmålet vedrører. Alle henvendelser vedrørende udbuddet skal ske skiftligt til Spørgsmål der fremsendes senest 9 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret senest 6 dage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Fristen fremgår af Nøgleoplysninger forrest i dette materiale. Alle spørgsmål besvares skriftligt i et rettelsesblad. Det anføres ikke, hvem der har stillet spørgsmålet. Eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil også blive anført i rettelsesblad. Rettelsesblade vil blive offentliggjort på Midttrafiks hjemmeside Mulige tilbudsgivere kan ved henvendelse til Midttrafik blive opført på en mailudsendelsesliste. Alle på listen vil få besked, når nyt rettelsesblad er lagt på hjemmesiden. Afgivelse af tilbud Tilbudsgivers udformning af tilbud fremgår af disposition for tilbud sidst i dette materiale. Andre former for tilbud accepteres ikke. Fristen for, hvornår tilbuddet senest skal være Midttrafik i hænde, fremgår af Nøgleoplysninger forrest i dette materiale. Tilbud, der fremkommer efter dette tidspunkt, vil blive afvist. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt. Åbning af tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud. Tildelingsliste Midttrafik vil udarbejde en tildelingsliste med oplysninger om tilbudsgivere, pakkenumre og tilbudspriser, samt eventuelle forbehold. indsæt dato side 10

11 Tildelingslisten offentliggøres på Der kan ikke kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. Vedståelsesfrist Det fremgår af Nøgleoplysninger forrest i dette materiale, hvor lang tid tilbudsgiveren skal vedstå sit tilbud. Alternative tilbud Alternative tilbud accepteres ikke. Tilbudsgivers omkostninger Samtlige omkostninger forbundet med tilbudsgivningen påhviler tilbudsgiver. Den udbudte kørsel Oversigt over de udbudte pakker findes i Nøgleoplysninger forrest i dette materiale. En nærmere beskrivelse af de enkelte pakker findes i et selvstændigt dokument, Pakkebeskrivelser på Der kan ske ændringer i de udbudte pakker, inden kørslen påbegyndes. Eventuelle ændringer af pakkerne, der er afklaret inden tilbud skal afgives, vil blive offentliggjort på og meddelt de tilbudsgivere som har tilmeldt sig udsendelsesliste direkte via rettelsesblade. Ændringer til pakkerne vil ikke blive offentliggjort senere end 14 dage før tilbudsfristens udløb. Tilbuddet skal således baseres på pakkerne i pakkeskrivelsen inkl. eventuelle offentliggjorte ændringer. Senere ændringer i forhold hertil i de endelige køreplaner vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Der reguleres for ændret køreplantimer. Omfanget af den udbudte kørsel kan variere under kontraktperioden, og tilbudsgiver er forpligtet til at tilpasse kørslen i forhold til dette, såfremt kørslen ikke varierer mere end +/- 20 % i forhold til køreplantimerne i de udbudte pakker. Specialkørsel Den udbudte kørsel omfatter kørsel til skoler med specialklasser, institutioner el.lign. for XXXX Kommune, hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Kørslen udbydes som fast kørsel med mindre vogne samt vogne med plads til kørestole (minibusser/taxier). Den udbudte kørsel vedrører kørsel på skoledage samt kørsel til og fra SFO på dage, hvor der er skolefri, men hvor SFO en har åbent. Den udbudte kørsel vedrører derudover kørsel til institutioner på hverdage. Hver pakke indeholder én vogn. Vogntyper Vognene er opdelt i følgende vogntyper: Vogntype 2 Vogntype 5 indsæt dato side 11

12 Beskrivelse af de enkelte vogntyper kan ses under Bilag 2 Vogntyper og krav til vognene. Option på forlængelse Der er option på forlængelse af kontrakten på op til ét år på uændrede vilkår. Kontrakten kan i forlængelsesperioden opsiges med seks måneders varsel til udgangen af et kvartal. Udvælgelseskriterier De krav, der er stillet som udvælgelseskriterier, skal dokumentere tilbudsgivernes generelle egnethed til at udføre den udbudte specialkørsel. De i udvælgelseskriterierne og bilagene stillede krav er mindstekrav, som skal være opfyldt ved aflevering af tilbuddet. De stillede udvælgelseskriterier er: Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jf. Lovbekendtgørelse om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love nr. 336 af 13. maj Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om, at Midttrafik må indhente oplysninger hos Skat om ubetalt forfalden moms eller skattegæld. Tro- og loveerklæring på at alle chauffører tilknyttet kørslen har en blank (negativ) børneattest. Hvis tilbudsgiver afgiver urigtig erklæring, kan denne i henhold til Lovbekendtgørelse om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, nr. 336 af 13. maj straffes med bøde. Såfremt den urigtige erklæring er afgivet svigagtigt, har Midttrafik ret til at forkaste tilbuddet, jf. udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra g. I tilfælde, hvor Midttrafik skønner et tilbud som værende et unormalt lavt bud, kan Midttrafik indhente oplysninger om baggrunden for det afgivne tilbud. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Hvis Midttrafik vurderer et tilbud som værende et unormalt lavt bud, kan Midttrafik vælge at afvise tilbuddet. Af Disposition for tilbud fremgår nærmere, på hvilken måde ovenstående erklæringer samt oplysninger skal fremsendes. Tildelingskriterium Der skal afgives en selvstændig pris på hver pakke. indsæt dato side 12

13 Blandt de konditionsmæssige tilbudsgivere vil der efterfølgende blive tildelt kontrakt til én entreprenør pr. pakke ved anvendelse af tildelingskriteriet laveste pris. Laveste pris er defineret som det antal køreplantimer, der fremgår under den enkelte pakke, samt den tid der medgår til kørsel mellem vognens hjemsted og hhv. rutens fiktive start- og slutsted (tomkørsel), som er nævnt i de enkelte pakker. Tomkørsel bliver beregnet på baggrund af den tilbudte timepris pr. pakke. Følgende beregningsformel anvendes: P = (KPT + TK) x TP Definitioner: P = pris pr. uge inklusiv tomkørsel. KPT = Ugentlige køreplantimer pr. pakke. (se pakke beskrivelserne) TK = Ugentlig tomkørsel i timer fra/til vognens hjemsted. Dette udregnes af Midttrafik efter modtagelse af tilbud på baggrund af tilbudsgivers afgivne hjemsted for vognen. TP = Tilbudt timepris angivet af entreprenør pr. pakke på tilbudsblanket. TK opgøres på baggrund af en beregning i Planet af afstanden mellem vognens hjemsted og den fiktive kundeadresse, som er nævnt i de enkelte pakker. Den tilbudsgiver, hvis fremsendte tilbud på en pakke indeholder den laveste pris i forhold til ovennævnte definition, vinder pågældende pakke. En vogn kan kun tildeles kontrakt på én pakke. Såfremt en tilbudsgiver står til at vinde flere vogne/pakker med samme vogn, bestemmer udbyder hvilken pakke, som vognen skal tildeles. Vinderen af flere vogne end billigste tilbudsgiver kan vedstå, tildeles den vogn/pakke, hvor der er størst difference til næstbilligste tilbud. Hvis flere tilbud på samme pakke har samme laveste pris, vil kontrakten blive tildelt ved lodtrækning. For hver pakke vil der blive indgået en selvstændig kontrakt. Tilbudsgiverne opfordres til at byde på så mange pakker som muligt, da dette øger chancerne for at få tildelt kontrakten på en eller flere af pakkerne. I tilfælde hvor Midttrafik ophæver kontrakten, vil Midttrafik i stedet tilbyde kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det næstlaveste bud. Såfremt der ikke kan indgås kontrakt med tilbudsgiveren med det næstlaveste bud, vil Midttrafik tilbyde kontrakten til tilbudsgiveren med det tredje laveste bud og så fremdeles, indtil Midttrafik har fundet en tilbudsgiver at indgå kontrakt med, eller indtil Midttrafik vurderer, at det ikke længere er fordelagtigt at indgå kontrakt. Mangler i tilbud, forbehold m.v. Ufuldstændige tilbud kan medføre, at tilbuddet ikke anses for konditionsmæssigt, idet Midttrafik ikke efterfølgende udover det som 12 i Implementeringsbekendtgørelsen til Udbudsdirektivet giver mulighed for har mulighed for at lade tilbudsgiver korrigere sit tilbud. indsæt dato side 13

14 Forbehold i et tilbud for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet accepteres ikke og vil medføre udelukkelse fra deltagelse i nærværende udbud. Det følger af retspraksis vedr. EU-udbud, at Midttrafik er såvel berettiget som forpligtet til at se bort fra tilbud med forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Afgrænsningen af grundlæggende elementer foretages af Midttrafik. Såfremt der tages forbehold i øvrigt, det vil sige forbehold mod ikke-grundlæggende elementer i forhold til det samlede udbudsmateriale, skal disse forbehold fremføres skriftligt og tydeligt på listeform, og for hvert forbehold angive stedet (punkt og side) i udbudsmaterialet og den ordlyd, som tilbudsgiver tager forbehold for, samt angive den ordlyd, tilbudsgiver kan acceptere. Midttrafik er berettiget til at se bort fra tilbud med forbehold mod ikke-grundlæggende elementer. Midttrafik er imidlertid også berettiget til at tage tilbud med sådanne forbehold i betragtning. Vælger Midttrafik at tage tilbuddene i betragtning, vil forbeholdene blive prissat af Midttrafik og værdien tillagt tilbudssummen, hvorefter de vil indgå i den samlede vurdering af tilbuddene. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, medfører dette udelukkelse for deltagelse i nærværende udbud. Dokumentation Entreprenører, som får tildelt kontrakt, skal indsende gyldig dokumentation, som viser, at entreprenøren er i besiddelse af det nødvendige antal tilladelser og registreringsattester. Dokumentationen skal være Midttrafik inden udløb af fristen for indsendelse af dokumentation. Se frist i Nøgleoplysninger forrest i dette materiale. Dokumentationen skal indsendes for hver af de vogne, der har opnået kontrakt. Kører vognen allerede flexkørsel for Midttrafik kan der henvises til tidligere fremsendt dokumentation for et vognløbsnummer. Tilladelserne kan være enten EP/OST-, fællesskabs-, bustilladelse eller taxabevilling. EP/OST-, fællesskabs- og bustilladelser fra Trafikstyrelsen er givet til et bestemt CVRnr. CVR-nummeret på tilladelsen skal være identisk med tilbudsgivers CVR-nr. Det er tilbudsgivers ansvar at sørge for at tilladelser søges hos Trafikstyrelsen eller hos kommunen, så de er klar inden fristens udløb. Erfaringsmæssigt bør tilbudsgiver søge eventuelle nye tilladelser straks efter meddelelsen om tildeling for at sikre, at man har tilladelser på plads til fristens udløb. indsæt dato side 14

15 Sammen med dokumentationen skal følge enten et skema eller en liste, hvor hvert tilbud er parret med en tilladelse og en registreringsattest. Alternativt kan der med tydelig skrift angives på kopier af tilladelser og reg. attester, hvilket tilbud de hører til. Dokumenterne skal fremsendes adresse der fremgår af Nøgleoplysninger forrest i dette materiale. Entreprenør som ikke overholder fristen for indsendelse af dokumentation kan miste sin kontrakt, medmindre andet er aftalt med Midttrafik. Kontrakten kan herefter blive tildelt den tilbudsgiver der har afgivet det næstlaveste tilbud. Såfremt der ikke kan indgås kontrakt med tilbudsgiveren med det næstlaveste bud, kan Midttrafik tilbyde kontrakten til tilbudsgiveren med det tredje laveste bud og så fremdeles, indtil Midttrafik har fundet en tilbudsgiver at indgå kontrakt med, eller indtil Midttrafik vurderer, at det ikke længere er fordelagtigt at indgå kontrakt. Entreprenører der får tildelt kontrakt efter fristen for indsendelse af dokumentation skal senest fem dage efter fornyet tildeling indsende de krævede dokumenter. Hvis denne frist ikke overholdes kan Midttrafik igen tildele kontrakten til næstlaveste tilbud. Indenfor de sidste 7 dage op til driftsstart er Midttrafik berettiget til at sætte en dokumentationsfrist på ned til 24 timer. Såfremt denne frist ikke overholdes, kan Midttrafik igen tildele kontrakten til næstlavest tilbud. indsæt dato side 15

16 Bilag A - Oplysninger om tilbudsgivers virksomhed 1. Stamoplysninger Tilbudsgivers (firma)navn: Adresse: CVR-nr.: Ansvarlig leder: Kontaktperson: Kontaktpersons telefonnr.: Firmaets adresse: 2. Vedståelse Tilbud skal vedstås af tilbudsgiver til den dato som fremgår af Nøgleoplysninger i udbudsmaterialet. Tilbudsgiver kan maksimalt vedstå sig nedenstående antal vogne Antal vogne: Eksempelvis kan en byder afgive tilbud på 10 vogne, men har kun mulighed for at vedstå 4 vogne. I dette tilfælde skal der skrives 4 i det pågældende vedståelsesfelt. Såfremt feltet efterlades tomt vil udbyder antage, at tilbudsgiver kan vedstå alle sine tilbud. 3. Tro og love erklæringer Tro og love erklæring om gæld til det offentlige Ifølge lov nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om at udbyder må indhente oplysninger hos Skat om ubetalt forfalden moms eller skattegæld. indsæt dato side 16

17 Erklæringen indgår i vurderingen af om virksomheden i givet fald bør udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren. Oplysning om eventuel ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (Angiv ved markering) 1. Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 2. Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). 3. Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld overstiger kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). Nedenstående skal kun besvares såfremt der er afkrydset i ovenstående punkt 3) 4. Der er overfor inddrivningsmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 5. Der vil overfor inddrivningsmyndigheden blive stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 6. Der er overfor inddrivningsmyndigheden indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og denne ordning er overholdt. Inddrivningsmyndighedens navn: Inddrivningsmyndighedens adresse: indsæt dato side 17

18 Tro og love erklæring om indhentning af blank (negativ) børneattest Tilbudsgiver afgiver erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver har indhentet en blank (negativ) børneattest på alle chauffører beskæftiget med den udbudte kørsel. Indhentningen af blank (negativ) børneattest sker i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister Underskrift Dato og underskrift Oplysninger om tilbudsgivers virksomhed skal afleveres sammen med Tilbudsblanketter (en for hver pakke) i Midttrafiks tilbudskuverter eller være mærket XXXX specialkørsel. Tilbudskuverter kan rekvireres ved at skrive til Sendes eller afleveres til: Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, att. Kontrakter. Seneste modtagelse hos Midttrafik se Nøgleoplysninger i udbudsmaterialet. indsæt dato side 18

19 Bilag B - Tilbudsblanket Tilbudsgivers (firma)navn: 1. Tilbuddet vedrører Pakkenummer: 2. Vognoplysninger Hjemsted for vognen Adresse: Kapacitet, almindelige siddepladser Antal siddepladser ud over evt. kørestolspladser: Maks. antal siddepladser uden plads til kørestole: Vogntype Anfør vogntype nr.: Den tilbudte vogn må gerne være højere nummer end krævet til pakken, men ikke mindre. Tilbud med lavere nummer en krævet vil blive afvist. Vognløbsnummer eller vogngruppenavn i Planet Hvis tilbudsgiver allerede kører variabel kørsel for Midttrafik, og ønsker at den tilbudte vogn skal bruges til variabel kørsel også, kan vognløbsnummer eller vogngruppenavn tilføjes her. Bemærk at hjemstedet skal være identisk Vognløbsnummer eller vogngruppenavn: 3. Tilbudspris Pris kr. pr time: indsæt dato side 19

20 4. Supplerende oplysninger Angiv nedenfor, hvis der er relevante oplysninger som Midttrafik skal være opmærksom på: 5. Underskrift Undertegnede er indforstået med at kørslen udføres på de vilkår der fremgår af kontrakten, jf. 6 stk. 1. Dato og underskrift Tilbudsblanketter (en for hver pakke) skal afleveres sammen med Oplysninger om tilbudsgivers virksomhed i Midttrafiks tilbudskuverter eller være mærket XXXX specialkørsel. Tilbudskuverter kan rekvireres ved at skrive til Sendes eller afleveres til: Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, att. Kontrakter. Seneste modtagelse hos Midttrafik se Nøgleoplysninger i udbudsmaterialet. indsæt dato side 20

21 Nøgleoplysninger om kontrakten Her indsættes de relevante nøgleoplysninger fra udbudsmaterialet såsom: Kørselstype Pakkenummer Timer pr. år og uge Kørsel for skole, institution Antal vogne Vogntype Kontraktstart Tidligste kontraktudløb Forlængelsesmulighed Timepris Prisniveau, indeks ved tilbudsafgivelse indsæt dato side 21

22 Kontrakt Kontrakt om specialkørsel for XXXX Kommune Nærværende kontrakt er indgået mellem Midttrafik og.. (I det følgende kaldet entreprenør) 1 Omfang Nærværende kontrakt omfatter udførelse af Specialkørsel for XXXX kommune. Antal pakker omfattet af nærværende kontrakt fremgår af tildelingsliste offentliggjort ved tildeling. Stk. 2 Kontrakten vedrører kørsel på skoledage samt kørsel til og fra SFO på dage, hvor der er skolefri, men hvor SFO en har åbent / kontrakten omfatter kørsel til institutioner på hverdage. (Omfanget er afhængig af de enkelte pakker). Kørsel til aflastning kan ske efter visitering fra XXXX Kommune. 2 Definitioner Hjemsted Ved hjemsted forstås det sted, som vognen starter og slutter fra. Hver vogn skal have et hjemsted, som entreprenør selv fastlægger i tilbuddet, dog skal hjemstedet for taxier være i overensstemmelse med lov om taxikørsel. Hjemstedet kan ikke ændres i kontraktperioden. Køreplantimer Ved køreplantimer forstås den tid, hvor vognen kører med borgere. Tomkørsel Ved tomkørsel forstås den tid, hvor vognen kører tom fra hjemsted til afhentning af første borger på borgerens hjemadresse eller institution samt den tid, hvor vognen indsæt dato side 22

23 kører tom fra aflevering af sidste borger på borgerens institution eller hjemadresse og tilbage til hjemsted. Kørselsomfang Ved kørselsomfang forstås den samlede kørsel bestående af køreplantimer og tomkørsel. 3 Ikrafttræden og udløb Dato for kontraktens ikrafttræden og driftsstart er anført i Nøgleoplysninger om kontrakten. 4 Opsigelse Kontrakten kan kun opsiges i de i 4 stk. 2, 7 stk. 5, 14 stk. 3, 19 stk. 3, 21 stk. 18, 26 stk. 2 og 28 nævnte situationer. Stk. 2 Kontrakten kan af Midttrafik i forlængelsesperioden jf. 5, opsiges med seks måneders varsel til udgangen af et kvartal. 5 Option på forlængelse Midttrafik har option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til et år. Stk. 2 Udnyttelse af optionen skal ske ved skriftlig henvendelse til entreprenørerne senest tre måneder før udløb af den indgåede kontraktperiode. 6 Kontraktgrundlag Kontraktgrundlaget imellem entreprenør og Midttrafik er: 1. Kontrakten. 2. Det øvrige udbudsmateriale, herunder eventuelle rettelsesblade 3. Den vindende entreprenørs tilbud med bilag. Ovennævnte tre dele af kontraktgrundlaget er angivet i prioriteret rækkefølge, således at en højere prioritet ved fortolkning af kontraktgrundlaget har forrang frem for en lavere prioritet. Efterfølgende mødereferater godkendt af entreprenør og Midttrafik udgør tilsvarende en del af det samlede kontraktgrundlag. indsæt dato side 23

24 Stk. 2 Entreprenør skal til enhver tid opfylde samtlige nationale love og bestemmelser, der vedrører de udbudte former for kørsel. Entreprenør skal selv holde sig ajour med eventuelle lovændringer. 7 Indgåelse af kontrakten Tilbudsgiver skal have en gyldig EP/OST-tilladelse, bustilladelse eller en taxabevilling. Der skal derfor enten foreligge de nødvendige tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring efter Buslovens 1. For busser, minibusser og køretøjer indregistreret til højst ni personer og for taxier, som ikke udelukkende kører for Midttrafik, skal tilbudsgiver, i det omfang det er nødvendigt for lovligt at kunne udføre ordren, opfylde kvalifikationskravene i lov om taxikørsel, lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som senere ændret ved lov nr. 633 af 14. juni Der skal derfor foreligge de nødvendige tilladelser og/eller bevillinger efter Taxilovens 1. Stk. 2 Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Stk. 3 For aktie- og anpartsselskaber skal Midttrafik i forbindelse med kontraktindgåelse have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskabet i kontraktperioden skal skriftligt meddeles Midttrafik. Aktie- eller anpartsbesiddelser på under 10 % af aktie- eller anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, medmindre en sådan aktie- eller anpartspost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. På anmodning skal selskabet indsende regnskab til Midttrafik med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravene i selskabsloven. Stk. 4 Hvis entreprenør er organiseret som en forening, har Midttrafik stedse krav på at få udleveret de gældende vedtægter samt dokumenteret oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, f.eks. i form af seneste regnskab, revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, samt budgettet for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår. På anmodning skal Midttrafik have fremsendt regnskab. Hvis kapitaleller organisationsforholdene tilsiger det, kan Midttrafik kræve, at de vognmænd, der er medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende kontrakt, skal hæfte direkte over for Midttrafik for misligholdelse og andre forhold i forbindelse med deres egen kørsel. Stk. 5 Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele i kapitalen, er Midttrafik berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest en måned efter, at Midttrafik har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. indsæt dato side 24

25 8 Samarbejde Entreprenør og Midttrafik er forpligtet til at samarbejde om kontraktens udførelse samt gensidigt at orientere om forhold, der kan have betydning for kontraktens udførelse. Det daglige samarbejde vil i vid udstrækning foregå direkte med den enkelte borger, institution, og XXXX Kommune. Entreprenør er forpligtet til at fremsende kopi af al korrespondance, der udveksles med arbejdstilsynet, herunder tilsynsrapporter, påtaler, forbud mv. vedr. arbejdsmiljøet for ansatte der udfører arbejdsopgaver i relation til nærværende aftale. 9 Kommunikation Entreprenør udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for entreprenør kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Al kommunikation mellem entreprenør og Midttrafik, samt kontraktens andre interessenter skal foregå på dansk. 10 Underentreprenører Det er ikke tilladt at anvende underentreprenører til opfyldelse af kontrakten. 11 Forsikring Entreprenør er til enhver tid forpligtet til at have det anvendte materiale behørigt ansvarsforsikret i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport. Entreprenør skal tegne tilstrækkelig forsikring i anerkendt forsikringsselskab til fuld dækning af enhver skade, som entreprenør måtte have ansvaret for. Forsikringen skal være gældende for forhold opstået under kontraktforholdet, herunder en eventuel forlængelse af kontrakten. Stk. 2 Entreprenør skal under hele kontraktforholdet have tegnet forsikring for sit mandskab, herunder ansvars- og ulykkesforsikring. 12 Entreprenørs ansvar Entreprenør er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for personskade eller anden skade, herunder miljøskader samt hændelige skader, som opstår som følge af entreprenørs manglende overholdelse af nærværende kontrakt og det samlede udbudsmateriale for varetagelse af kørsels- opgaver, eller som følge af entreprenørs eller dennes personales ansvarspådragende adfærd. indsæt dato side 25

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Favrskov Kommune April 2014 side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger... 6 Den udbudte kørsel... 6 Oversigt over pakker... 6 Vigtige datoer vedrørende kontrakterne...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Specialkørsel for Odense Kommune

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Specialkørsel for Odense Kommune UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Specialkørsel for Odense Kommune September 2013 1 Indholdsfortegnelse UDBUDSBETINGELSER... 4 UDBYDER... 4 FynBus... 4 Odense Kommune... 4 UDBUDSMATERIALE... 4 TIDSPLAN...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune

Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Udkast til kontrakt Udkast til kravspecifikation (Bilag 1-3) side 1 Indholdsfortegnelse Høringsmateriale 2. december 2015 Kontrakt... 4

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 2013 1 UDBUDSBETINGELSER 5 UDBYDER 5 FynBus 5 Midttrafik 5 Sydtrafik 5 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark November 2012 1 UDBUDSBETINGELSER 5 UDBYDER 5 FynBus 5 Midttrafik 5 Sydtrafik 5 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Udkast til udbudsbetingelser

Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Udkast til udbudsbetingelser Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Udkast til udbudsbetingelser side 1 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsbetingelser... 4 1. Ordregiver... 4 2. Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser 31.03.2016 side 1 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsbetingelser... 6 1. Ordregiver... 6 2. Udbuddets omfang... 6 3. Udbudsmateriale... 7 4. Retsgrundlag... 8 5. Udelukkelsesgrunde

Læs mere

Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune

Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune FynBus har tidligere udbudt specialkørslen i Nyborg Kommune, senest som tilbudsindhentning af den 28. juni 2013 med tilbudsfrist den 15. juli 2013.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Notat Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik Nedenstående er servicekrav, der sammen med øvrige udbudsbetingelser,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Udbud efter forhandling December 2015-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 PRÆKVALIFIKATION... 3 Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale... 3 Udbyder... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK 1 2 INDHOLD Forord...4 Daglige rutiner...5 Åbningstid...5 Tilmelding...5 Hjemzone...5 Køreordren...5 Specialtegn...6 Borgerens placering

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark _ Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 UDBUDSBETINGELSER... 5 UDBYDER... 5 FynBus...

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Udbud af specialkørsel Lemvig Kommune Kontrakt

Udbud af specialkørsel Lemvig Kommune Kontrakt Udbud af specialkørsel Lemvig Kommune Kontrakt Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Kontrakt... 4 Nøgleoplysninger om kontrakten... 4 1. Parterne... 5 2. Definitioner... 5 3. Generelt... 5 4. Tilladelser...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE midttrafik.dk J.nr. 1-23-4-216-1-12 MIDTTRAFIKS 36. UDBUD HOLSTEBRO BYBUSSER Juni 2013 UBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune 1. Beskrivelse af udbuddet Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere