Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012"

Transkript

1 Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag

2 Bilagssamling 2009 og budgetoverslag

3 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 400

4 Indhold Hovedoversigt... 1 Sammendrag... 5 Beslutningsnoter Drift Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kulturudvalget Fritids- og Idrætsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Anlæg Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kulturudvalget Fritids- og Idrætsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Oversigter Tværgående artsoversigt Bevillingsoversigt Finansieringsoversigt Takster Side Budgettet har været behandlet på Byrådets møder og

5

6 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling de kommende år samt at medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne. På den anden side skal den give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 1

7 Hovedoversigt over budget Regnskab 2007 Budget 2008 Budget kr udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter A DRIFTSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sygehusvæsen og sygesikring Social- og sundhedsvæsen Administration mv DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sygehusvæsen og sygesikring i Social- og sundhedsvæsen Administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER D 08 FORØGELSE AF LIKVIDE AKTIVER D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER E 08 AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+ PL IALT F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning F 07 Refusion af købsmoms F 07 Skatter F 08 Forbrug af likvide aktiver F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) F FINANSIERING IALT BALANCE

8 Hovedoversigt over budget Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter kr A DRIFTSVIRKSOMHEDEN Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sygehusvæsen og sygesikring Social- og sundhedsvæsen Administration mv DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur 04 Sygehusvæsen og sygesikring i Social- og sundhedsvæsen Administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto C 07 RENTER D 08 FORØGELSE AF LIKVIDE AKTIVER D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER E 08 AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+PL IALT F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning F 07 Udligning af moms F 07 Skatter F 08 Forbrug af likvide aktiver F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) F FINANSIERING IALT

9 4

10 Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringopgaver. Sammendraget er opstillet i udvalgsorden og efter budget områder. 5

11 Sammendrag af budget A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2009 Budgetoverslag 2010 udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Den administrative organisation Den politiske beslutningsproces Økonomiudvalget i alt Refusion i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder Drift og vedligehold. af veje, trafik og grønne område Byggesagsbehandling og øvrige områder Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Vand og spildevand Renovation Fjernvarmeforsyning Miljø Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Skoler Daginstitutioner, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge De takstfinansierede institutioner Børne- og Undervisningsudvalget i alt Refusion i alt KULTURUDVALGET Bibliotek og kultur Kulturudvalget i alt Refusion i alt FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Idræt, fritid og folkeoplysning Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Børn/unge og børnefamilier Tilbud til ældre Sundhed ramme Social- og Sundhedsudvalget i alt Refusion i alt PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov De takstfinansierede institutioner Psykiatri- og Handicapudvalget i alt Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere De takstfinansierede institutioner Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Refusion i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

12 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Den administrative organisation Den politiske beslutningsproces Økonomiudvalget i alt Refusion i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder Drift og vedligehold. af veje, trafik og grønne område Byggesagsbehandling og øvrige områder Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Vand og spildevand Renovation Varmeforsyning Miljø Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Skoler Daginstitutioner, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge De takstfinansierede institutioner Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTURUDVALGET Bibliotek og kultur Kulturudvalget i alt Refusion i alt FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Idræt, fritid og folkeoplysning Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Børn/unge og børnefamilier Tilbud til ældre Sundhed ramme Social- og Sundhedsudvalget i alt Refusion i alt PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov De takstfinansierede institutioner Psykiatri- og Handicapudvalget i alt Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALG Aktivering Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere De takstfinansierede institutioner Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Refusion i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 7

13 Sammendrag af budget Budget 2009 Budgetoverslag 2010 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Administrativ organisation Takstfinansierede institutioner Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder Drift og vedligeholdelse af veje, trafik og grønne områder Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Fjernvarme Renovation Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Folkeskole Daginstitutioner Familie og rådgivning Takstfinansierede inst Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTURUDVALGET Bibliotek og kultur Kulturudvalget i alt FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Idræt, fritid og folkeoplysning Fritids- og Idrætsudvalget i alt SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Tilbud til ældre Sundhed Social- og Sundhedsudvalget i alt PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicapudvalget BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelse Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

14 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Administrativ organisation Takstfinansierede institutioner Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder Drift og vedligeholdelse af veje, trafik og grønne områder Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Fjernvarme Renovation Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Folkeskole Daginstitutioner Familie og rådgivning Takstfinansierede inst Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTURUDVALGET Bibliotek og kultur Kulturudvalget i alt FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET Idræt, fritid og folkeoplysning Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Tilbud til ældre Sundhed Social- og Sundhedsudvalget i alt PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicapudvalget BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRA.UDVALGET Beskæftigelse Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 9

15 Sammendrag af budget Budget 2009 Budgetoverslag 2010 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Grund og udviklingsbidrag Sektorspecifikke udligningsordninger, boligstøtte Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskatter Selskabsskatter Grundskyld Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE

16 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Grund og udviklingsbidrag Sektorspecifikke udligningsordninger, boligstøtte Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskatter Selskabsskatter Grundskyld Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE 11

17 12

18 Beslutningsnoter I forbindelse med budgettet fastlægges en række beslutningsnoter, som fx omhandler forudsætningerne for budgettet og hvilke analyser, der skal igangsættes. 13

19 14

20 Beslutningsnoter BESLUTNINGSNOTER Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret i forhold til sidste år på henholdsvis 24,0 pct. og 23,0 promille. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 76 mio. kr. Udgifterne til kollektiv trafik er stærkt stigende bl.a. pga. stigende priser på diesel og faldende passagertal. Der iværksættes en analyse af den kollektive trafik herunder befordring af handicappede. Analysearbejdet vil involvere et samarbejde med nabokommunerne og Movia mhp. at sikre budgetoverholdelse i alle årene, og det kan medføre forslag om køreplaner med færre afgange. Resultatet af arbejdet foreligger i god tid Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af administrative funktioner herunder borgerservice. Direktørmødet iværksætter analyser på forskellige områder og udarbejder et samlet forslag til effektiviseringer på 2,5 mio. kr. i 2009 og 5 mio. kr. årligt fra Udgifterne til specialundervisning mv. har været hastigt voksende. Der afsættes derfor i 2009 og frem hvert år betydelige ekstra midler til Børne- og Undervisningsudvalgets område. Samtidig iværksættes en række tiltag mhp. at nedbringe udgifterne til specialundervisningen mest muligt. Hensigten er, at skolernes muligheder for at håndtere og løse elevernes problemer på skolerne skal forbedres. Gladsaxe vil fortsat være en energi- og miljøvenlig kommune, der bidrager til at reducere CO2-udledningen. Fjernvarme-nettet udbygges derfor over de kommende år. Der afsættes i alt 250 mio. kr. til dette i perioden Udgifterne lånefinansieres og betales af brugerne. Det er besluttet at bygge en ny skole i Bagsværd-området, hvor den nuværende Søndergård Skole ligger. Skolen skal være færdig medio Der afsættes derfor 95 mio. kr. i 2012 til byggeriet. Der skal afsættes yderligere 115 mio. kr. i 2013, delvis finansieret ved salg af Bagsværd Skole. De samlede udgifter ventes at blive ca. 240 mio. kr. Det undersøges fortsat, om det vil være muligt at finansiere byggeriet ved hjælp af offentligt-privat partnerskab (OPP). Etablering af en kunstgræsbane i Bagsværd skal indtænkes i projektet om den ny skole. Antallet af ældre borgere er stigende og ventes at vokse med 20% de næste 15 år. En stor del af de ældre borgere vil modtage hjælp i eget hjem. Der iværksættes en analyse af, hvordan hjemmeplejen kan tilrettelægges så effektivt som muligt. Arbejdet udføres i samarbejde med 5 andre kommuner. Hvis de økonomiske vilkår er rimelige ønsker Gladsaxe kommune at overtage Bagsværd Fort fra staten. En ufravigelig betingelse er dog, at området hvor fortet ligger overdrages oprenset til kommunen. Kommunen vil fortsætte dialogen med staten om en evt. overdragelse af Bagsværd Fort. 15

21 Beslutningsnoter Daginstitutionen Tjele Allé er stærkt nedslidt. Efterspørgslen efter pladser i de nærmest liggende distrikter Stengård, Vadgård og Nybro er faldende. Der udarbejdes en analyse, der skal resultere i en samlet plan for kapaciteten i området. Af hensyn til den fortsatte økonomistyring af sundhedsbidraget skal der senest medio 2009 foretages en nærmere analyse på området med henblik på udarbejdelse af en konkret handleplan. Handleplanen skal med de data, der er til rådighed, målrettes forebyggelse af unødvendige indlæggelser og nedbringelse af udgifterne til færdigbehandlede patienter på det psykiatriske og somatiske område. Det er Gladsaxe Kommunes målsætning, at eleverne i kommunens skoler har modtaget en kompetent uddannelses- og erhvervsvejledning, som sætter dem i stand til at vælge den rette ungdomsuddannelse. Vejledningen skal sigte på, at 95 % af kommunens elever er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i forbindelse med afslutningen af deres grundskoleforløb. Gladsaxe Kommune ønsker under henvisning til integrationspolitikken at styrke indvandreres arbejdsmarkedstilknytning. Til det formål undersøges kommunens muligheder for at oprette mindst 4 integrationsstillinger. Der skal senest foråret på baggrund af en analyse af behov og muligheder - udarbejdes forslag til et fremtidigt IT-system for Børn og Særlig Støtte samt Psykiatri- og Handicapafdelingen. IT-løsningen skal primært styrke økonomistyringen af budgetområderne Støttekrævende Børn og Unge samt Voksne med Særlig Behov. Den valgte løsning skal derudover også medvirke til mere effektiv og forbedret sagsbehandling og ledelsesinformation samt bedre IT-integration mellem de to afdelinger og med de decentrale tilbud. Der udarbejdes en analyse af de forventede fremtidige udgifter til køb af tilbud på området Voksne med Særlige Behov, set i lyset af de seneste års udvikling (antal børn, udgifter mv.) på området Støttekrævende Børn og Unge. Der er udarbejdet en samlet investeringsplan for det takstfinansierede område. Det foreslås på den baggrund, at Hjørnehuset renoveres hurtigst muligt. Senest i forbindelse med næste års budget tages stilling til den resterende del af investeringsplanen, herunder nybyggeri/renovering samt evt. ændret placering af Nybrogård. I forlængelse af vedtagelsen af den nye fritids- og idrætspolitik udarbejdes der i 2009 et oplæg til, hvordan borgernes muligheder for at dyrke motion og idræt i nærområderne kan forbedres. Gladsaxe Kommune har konkurrenceudsat 25,7 pct. af sine opgaver i For at øge omfanget er der udarbejdet et idekatalog over nye mulige emner/aktiviteter, der kan konkurrenceudsættes, forelagt Økonomiudvalget , sag nr Der skal arbejdes videre med idekatalogets forslag i fagudvalgene. Resultatet skal foreligge inden 31. marts

22 Beslutningsnoter Gladsaxe Kommunes indsats og resultater på sundhedsområdet skal videreføres i de kommende år. Der skal træffes beslutning om etableringen og placeringen af et lokalt behandlingstilbud til misbrugere. Sundhedspolitikken skal løbende opdateres, og der skal sættes nye mål for sundhedsindsatsen. Endelig skal Forebyggelsescentret spille en endnu mere aktiv og opsøgende rolle i forhold til opsporing af borgere med livsstilssygdomme, herunder forhøjet blodtryk. I 2009 vil Gladsaxe Kommune udarbejde en Naturplan, som bl.a. skal indeholde et overordnet bud på hvordan naturområdet omkring Bagsværd Sø sikres. I 2010 vil kommunen udarbejde en handleplan med bud på, hvad der kan gøres af miljømæssige tiltag vedr. Bagsværd Sø for at opfylde Miljømålsloven. Når fredningssagen herefter er afgjort vil Gladsaxe Kommune i samarbejde med relevante organisationer udarbejde en endelig plan for Bagsværd Sø, hvis formål er at forene de naturmæssige, de rekreative, de miljømæssige og de idrætsmæssige interesser. Der oprettes en pulje til energiforbedringer på ½ mio. kr. i 2009 og 1 mio. kr. i årene herefter. Sigtet med puljen er energibesparende initiativer, der bidrager til nedsættelse af kommunens CO2 udledning. Der fastsættes målsætninger for nedbringelse af energiforbruget for kommunen som organisation, dvs. for energiforbruget i kommunens institutioner mv IT-strategien på folkeskoleområdet opdateres inden næste budgetrunde. Strategien skal fortsat baseres på at udnytte stordriftsfordele ved indkøb af it-udstyr, og at it er en integreret del af undervisningen. Rådhusets åbningstider og telefontider via omstillingen reduceres fra 1. januar Åbningstiden i borgerservice mindskes fra 34,5 til 24 timer og i det øvrige rådhus fra 31,5 til 20 timer ugentligt. Telefontiden via omstillingen reduceres tilsvarende fra 34 til 25 timer ugentligt. Ændringerne i åbningstider svarer til dem, der er anført mere detaljeret i en sag behandlet af Økonomiudvalget 26. august Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet en samlet analyse af organiseringen af dagtilbud for sindslidende. Analysen skal afdække mulighederne for bedre udnyttelse af aktiviteter og bygningskapacitet på området, og skal på baggrund heraf foreslå aktivitets- og strukturtilpasninger. 17

23 18

24 Drift

25 Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede institutioner er samlet under Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets målsætninger omfatter de tværgående og aktivitetsbestemte målsætninger fastsat i kommunestrategien. Budgetområder: Den administrative organisation... s. 25 Den politiske beslutningsproces... s. 37 Økonomiudvalgets andel af nettodriftsudgifterne i ,5% 19

26 20

27 Målsætninger og resultatkrav for Økonomiudvalget Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Borgerne og virksomhederne kan forvente hurtig og let forståelig sagsbehandling og service. Borgeren tilbydes den ydelse, rådgivning eller information, vedkommende har krav på og behov for. Ved borgerbetjeningen optræder medarbejderne målrettet, venligt og kvalificeret. Resultatkrav Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning x=ja Borgerservice vil gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse, med hovedfokus på tilfredshed, ventetid og graden af færdigekspederede henvendelser. Ved denne brugerundersøgelse - skal mindst 80 procent af de adspurgte enten være tilfredse eller meget tilfredse med betjeningen, Det konstateres, om der er gennemført en brugerundersøgelse i sidste kvartal Målopfyldelsen evalueres i forhold til resultaterne i januar Ventetid dokumenteres via udtræk fra nummersystemet. - skal højst 15 procent have ventet mere end 20 minutter på at blive betjent. I sæson med udstedelser af pas må borgeren forvente en lidt længere ventetid, - skal mindst 80 procent af henvendelserne være færdigeks-pederet, når borgeren forlader rådhuset. 21

28 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Gladsaxe Kommune er en digital kommune. Digitale løsninger anvendes i øget grad ved den egentlige sagsbehandling i forhold til borgerne og i kommunens egen tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. Resultatkrav Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning x=ja For at sikre, at borgere har adgang til internettet fra flest mulige steder i kommunen, opsættes flere nye offentlige internetopkoblinger i kommunen. Formålet er at øge mulighederne for at anvende kommunens selvbetjeningsløsninger. Det konstateres, om der er oprettet nye kommunale internetopkoblinger i For at styrke de digitale arbejdsgange implementeres senest i nye IT-systemer på det sociale område; Sociale Pensioner, Børneydelse, Boligstøtte og Underholdsbidrag. Det konstateres, om kommunen har implementeret de omtalte systemer senest i Hjemmesiden skal til stadighed være i den bedste tiendedel målt ved 'Bedst på Nettet' eller tilsvarende målinger. Det konstateres om Gladsaxe Kommune lever op til kravet, når ITog Telestyrelsen offentliggør resultatet af 'Bedst på Nettet' i efteråret

29 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. Kommunen vil udnytte de økonomiske og andre ressourcer bedst muligt. Byrådet fastsætter årligt effektiviseringskrav i budgettet. Resultatkrav Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning x=ja Som led i at sikre et løbende fokus på kommunens ressourceudnyttelse medvirker Gladsaxe Kommune i et benchmarking samarbejde med sammenlignelige kommuner. Der udarbejdes årligt 1-2 rapporter fra benchmarking gruppen. Det konstateres, om rapporterne fra benchmarking gruppen er udarbejdet. Grundlaget for en effektiv opgaveløsning og ressourceudnyttelse er at: Soliditetsgraden skal være mindst 40 pct. Det strukturelle overskud skal være mindst kr. pr. indbygger, svarende til godt 100 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet skal være mindst kr. pr. indbygger, svarende til godt 150 mio. kr. Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktiv- og passivmasse Den strukturelle balance opgøres som forskellen mellem nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 på den ene side og indtægterne på hovedkonto 7 på den anden side (renter, udligning, skatter m.v.) Den gennemsnitlige likviditet opgøres efter kassekreditreglen. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 udvælges mindst fire områder til analyse, der skal have effektivisering som formål. For de konkrete analyser registreres, om de forudsatte effektiviseringsgevinster er opnået. 23

30 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Der er præcise mål for arbejdet i Gladsaxe Kommune og opgaveløsningerne dokumenteres og evalueres. I kommuneplanlægningen lægges større vægt på udviklingen af en smukkere og mere aktiv kommune. Gladsaxe Kommune har fokus på ressourceforbruget. Udvalget fastsætter årligt mål for reduktion af forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Resultatkrav Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning x=ja Til brug for den politiske prioritering og styring skal der på samtlige aktivitetsområder i kommunestrategien være udarbejdet forslag til, hvad der konkret skal dokumenteres fremover. Udviklingen af en smukkere og mere aktiv kommune skal udmøntes i byomdannelsesplaner for Bagsværd Park og Søborg Hovedgade Syd samt en helhedsplan for Buddinge By. Byomdannelsesplanen for Bagsværd Park skal være vedtaget af Byrådet senest medio Byomdannelsesplanen for Søborg Hovedgade Syd skal være igangsat primo Helhedsplan for Buddinge By skal være vedtaget af Byrådet inden udgangen af Det konstateres, om forslag til indikatorer på samtlige aktivitetsområder i kommunestrategien er forelagt de relevante udvalg. Det konstateres, om - Byomdannelsesplanen for Bagsværd Park er vedtaget af Byrådet senest medio Byomdannelsesplanen for Søborg Hovedgade Syd er igangsat primo Helhedsplan for Buddinge By er vedtaget af Byrådet inden udgangen af Det samlede kommunale elforbrug reduceres med 1% i 2009 i forhold til Konkret opgørelse, der senere indarbejdes i Gladsaxe kommunes energiregnskab

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift

Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift Indhold Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5 Drift Økonomiudvalget... 15 Trafik- og Teknikudvalget. 69 Miljøudvalget... 81 Børne- og Undervisningsudvalget... 96 Kultur- Fritids og Idrætsudvalget.

Læs mere

Gladsaxe Regnskab 2004

Gladsaxe Regnskab 2004 Gladsaxe Regnskab 2004 Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab 27 Regnskab 27 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 5 Generelle bemærkninger... 7 Drift Økonomiudvalget.. 29 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1 Side: Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Budgetsammendrag på hovedkonti

Budgetsammendrag på hovedkonti Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10 Indholdsfortegnelse Side Forord 1 Byråd, direktionen og revision 2 Beskrivelser Teknisk Udvalg 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 7 Det Sociale Udvalg 10 Økonomiudvalget 14 Nøgletal 16 Økonomisk beretning

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere