Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012"

Transkript

1 Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag

2 Bilagssamling 2009 og budgetoverslag

3 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 400

4 Indhold Hovedoversigt... 1 Sammendrag... 5 Beslutningsnoter Drift Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kulturudvalget Fritids- og Idrætsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Anlæg Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kulturudvalget Fritids- og Idrætsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Oversigter Tværgående artsoversigt Bevillingsoversigt Finansieringsoversigt Takster Side Budgettet har været behandlet på Byrådets møder og

5

6 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling de kommende år samt at medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne. På den anden side skal den give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 1

7 Hovedoversigt over budget Regnskab 2007 Budget 2008 Budget kr udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter A DRIFTSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sygehusvæsen og sygesikring Social- og sundhedsvæsen Administration mv DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sygehusvæsen og sygesikring i Social- og sundhedsvæsen Administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER D 08 FORØGELSE AF LIKVIDE AKTIVER D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER E 08 AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+ PL IALT F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning F 07 Refusion af købsmoms F 07 Skatter F 08 Forbrug af likvide aktiver F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) F FINANSIERING IALT BALANCE

8 Hovedoversigt over budget Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter kr A DRIFTSVIRKSOMHEDEN Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sygehusvæsen og sygesikring Social- og sundhedsvæsen Administration mv DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur 04 Sygehusvæsen og sygesikring i Social- og sundhedsvæsen Administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto C 07 RENTER D 08 FORØGELSE AF LIKVIDE AKTIVER D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER E 08 AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+PL IALT F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning F 07 Udligning af moms F 07 Skatter F 08 Forbrug af likvide aktiver F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) F FINANSIERING IALT

9 4

10 Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringopgaver. Sammendraget er opstillet i udvalgsorden og efter budget områder. 5

11 Sammendrag af budget A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2009 Budgetoverslag 2010 udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Den administrative organisation Den politiske beslutningsproces Økonomiudvalget i alt Refusion i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder Drift og vedligehold. af veje, trafik og grønne område Byggesagsbehandling og øvrige områder Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Vand og spildevand Renovation Fjernvarmeforsyning Miljø Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Skoler Daginstitutioner, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge De takstfinansierede institutioner Børne- og Undervisningsudvalget i alt Refusion i alt KULTURUDVALGET Bibliotek og kultur Kulturudvalget i alt Refusion i alt FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Idræt, fritid og folkeoplysning Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Børn/unge og børnefamilier Tilbud til ældre Sundhed ramme Social- og Sundhedsudvalget i alt Refusion i alt PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov De takstfinansierede institutioner Psykiatri- og Handicapudvalget i alt Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere De takstfinansierede institutioner Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Refusion i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

12 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Den administrative organisation Den politiske beslutningsproces Økonomiudvalget i alt Refusion i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder Drift og vedligehold. af veje, trafik og grønne område Byggesagsbehandling og øvrige områder Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Vand og spildevand Renovation Varmeforsyning Miljø Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Skoler Daginstitutioner, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge De takstfinansierede institutioner Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTURUDVALGET Bibliotek og kultur Kulturudvalget i alt Refusion i alt FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Idræt, fritid og folkeoplysning Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Børn/unge og børnefamilier Tilbud til ældre Sundhed ramme Social- og Sundhedsudvalget i alt Refusion i alt PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov De takstfinansierede institutioner Psykiatri- og Handicapudvalget i alt Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALG Aktivering Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere De takstfinansierede institutioner Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Refusion i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 7

13 Sammendrag af budget Budget 2009 Budgetoverslag 2010 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Administrativ organisation Takstfinansierede institutioner Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder Drift og vedligeholdelse af veje, trafik og grønne områder Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Fjernvarme Renovation Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Folkeskole Daginstitutioner Familie og rådgivning Takstfinansierede inst Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTURUDVALGET Bibliotek og kultur Kulturudvalget i alt FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Idræt, fritid og folkeoplysning Fritids- og Idrætsudvalget i alt SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Tilbud til ældre Sundhed Social- og Sundhedsudvalget i alt PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicapudvalget BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelse Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

14 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Administrativ organisation Takstfinansierede institutioner Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder Drift og vedligeholdelse af veje, trafik og grønne områder Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Fjernvarme Renovation Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Folkeskole Daginstitutioner Familie og rådgivning Takstfinansierede inst Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTURUDVALGET Bibliotek og kultur Kulturudvalget i alt FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET Idræt, fritid og folkeoplysning Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Tilbud til ældre Sundhed Social- og Sundhedsudvalget i alt PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicapudvalget BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRA.UDVALGET Beskæftigelse Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 9

15 Sammendrag af budget Budget 2009 Budgetoverslag 2010 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Grund og udviklingsbidrag Sektorspecifikke udligningsordninger, boligstøtte Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskatter Selskabsskatter Grundskyld Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE

16 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Grund og udviklingsbidrag Sektorspecifikke udligningsordninger, boligstøtte Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskatter Selskabsskatter Grundskyld Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE 11

17 12

18 Beslutningsnoter I forbindelse med budgettet fastlægges en række beslutningsnoter, som fx omhandler forudsætningerne for budgettet og hvilke analyser, der skal igangsættes. 13

19 14

20 Beslutningsnoter BESLUTNINGSNOTER Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret i forhold til sidste år på henholdsvis 24,0 pct. og 23,0 promille. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 76 mio. kr. Udgifterne til kollektiv trafik er stærkt stigende bl.a. pga. stigende priser på diesel og faldende passagertal. Der iværksættes en analyse af den kollektive trafik herunder befordring af handicappede. Analysearbejdet vil involvere et samarbejde med nabokommunerne og Movia mhp. at sikre budgetoverholdelse i alle årene, og det kan medføre forslag om køreplaner med færre afgange. Resultatet af arbejdet foreligger i god tid Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af administrative funktioner herunder borgerservice. Direktørmødet iværksætter analyser på forskellige områder og udarbejder et samlet forslag til effektiviseringer på 2,5 mio. kr. i 2009 og 5 mio. kr. årligt fra Udgifterne til specialundervisning mv. har været hastigt voksende. Der afsættes derfor i 2009 og frem hvert år betydelige ekstra midler til Børne- og Undervisningsudvalgets område. Samtidig iværksættes en række tiltag mhp. at nedbringe udgifterne til specialundervisningen mest muligt. Hensigten er, at skolernes muligheder for at håndtere og løse elevernes problemer på skolerne skal forbedres. Gladsaxe vil fortsat være en energi- og miljøvenlig kommune, der bidrager til at reducere CO2-udledningen. Fjernvarme-nettet udbygges derfor over de kommende år. Der afsættes i alt 250 mio. kr. til dette i perioden Udgifterne lånefinansieres og betales af brugerne. Det er besluttet at bygge en ny skole i Bagsværd-området, hvor den nuværende Søndergård Skole ligger. Skolen skal være færdig medio Der afsættes derfor 95 mio. kr. i 2012 til byggeriet. Der skal afsættes yderligere 115 mio. kr. i 2013, delvis finansieret ved salg af Bagsværd Skole. De samlede udgifter ventes at blive ca. 240 mio. kr. Det undersøges fortsat, om det vil være muligt at finansiere byggeriet ved hjælp af offentligt-privat partnerskab (OPP). Etablering af en kunstgræsbane i Bagsværd skal indtænkes i projektet om den ny skole. Antallet af ældre borgere er stigende og ventes at vokse med 20% de næste 15 år. En stor del af de ældre borgere vil modtage hjælp i eget hjem. Der iværksættes en analyse af, hvordan hjemmeplejen kan tilrettelægges så effektivt som muligt. Arbejdet udføres i samarbejde med 5 andre kommuner. Hvis de økonomiske vilkår er rimelige ønsker Gladsaxe kommune at overtage Bagsværd Fort fra staten. En ufravigelig betingelse er dog, at området hvor fortet ligger overdrages oprenset til kommunen. Kommunen vil fortsætte dialogen med staten om en evt. overdragelse af Bagsværd Fort. 15

21 Beslutningsnoter Daginstitutionen Tjele Allé er stærkt nedslidt. Efterspørgslen efter pladser i de nærmest liggende distrikter Stengård, Vadgård og Nybro er faldende. Der udarbejdes en analyse, der skal resultere i en samlet plan for kapaciteten i området. Af hensyn til den fortsatte økonomistyring af sundhedsbidraget skal der senest medio 2009 foretages en nærmere analyse på området med henblik på udarbejdelse af en konkret handleplan. Handleplanen skal med de data, der er til rådighed, målrettes forebyggelse af unødvendige indlæggelser og nedbringelse af udgifterne til færdigbehandlede patienter på det psykiatriske og somatiske område. Det er Gladsaxe Kommunes målsætning, at eleverne i kommunens skoler har modtaget en kompetent uddannelses- og erhvervsvejledning, som sætter dem i stand til at vælge den rette ungdomsuddannelse. Vejledningen skal sigte på, at 95 % af kommunens elever er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i forbindelse med afslutningen af deres grundskoleforløb. Gladsaxe Kommune ønsker under henvisning til integrationspolitikken at styrke indvandreres arbejdsmarkedstilknytning. Til det formål undersøges kommunens muligheder for at oprette mindst 4 integrationsstillinger. Der skal senest foråret på baggrund af en analyse af behov og muligheder - udarbejdes forslag til et fremtidigt IT-system for Børn og Særlig Støtte samt Psykiatri- og Handicapafdelingen. IT-løsningen skal primært styrke økonomistyringen af budgetområderne Støttekrævende Børn og Unge samt Voksne med Særlig Behov. Den valgte løsning skal derudover også medvirke til mere effektiv og forbedret sagsbehandling og ledelsesinformation samt bedre IT-integration mellem de to afdelinger og med de decentrale tilbud. Der udarbejdes en analyse af de forventede fremtidige udgifter til køb af tilbud på området Voksne med Særlige Behov, set i lyset af de seneste års udvikling (antal børn, udgifter mv.) på området Støttekrævende Børn og Unge. Der er udarbejdet en samlet investeringsplan for det takstfinansierede område. Det foreslås på den baggrund, at Hjørnehuset renoveres hurtigst muligt. Senest i forbindelse med næste års budget tages stilling til den resterende del af investeringsplanen, herunder nybyggeri/renovering samt evt. ændret placering af Nybrogård. I forlængelse af vedtagelsen af den nye fritids- og idrætspolitik udarbejdes der i 2009 et oplæg til, hvordan borgernes muligheder for at dyrke motion og idræt i nærområderne kan forbedres. Gladsaxe Kommune har konkurrenceudsat 25,7 pct. af sine opgaver i For at øge omfanget er der udarbejdet et idekatalog over nye mulige emner/aktiviteter, der kan konkurrenceudsættes, forelagt Økonomiudvalget , sag nr Der skal arbejdes videre med idekatalogets forslag i fagudvalgene. Resultatet skal foreligge inden 31. marts

22 Beslutningsnoter Gladsaxe Kommunes indsats og resultater på sundhedsområdet skal videreføres i de kommende år. Der skal træffes beslutning om etableringen og placeringen af et lokalt behandlingstilbud til misbrugere. Sundhedspolitikken skal løbende opdateres, og der skal sættes nye mål for sundhedsindsatsen. Endelig skal Forebyggelsescentret spille en endnu mere aktiv og opsøgende rolle i forhold til opsporing af borgere med livsstilssygdomme, herunder forhøjet blodtryk. I 2009 vil Gladsaxe Kommune udarbejde en Naturplan, som bl.a. skal indeholde et overordnet bud på hvordan naturområdet omkring Bagsværd Sø sikres. I 2010 vil kommunen udarbejde en handleplan med bud på, hvad der kan gøres af miljømæssige tiltag vedr. Bagsværd Sø for at opfylde Miljømålsloven. Når fredningssagen herefter er afgjort vil Gladsaxe Kommune i samarbejde med relevante organisationer udarbejde en endelig plan for Bagsværd Sø, hvis formål er at forene de naturmæssige, de rekreative, de miljømæssige og de idrætsmæssige interesser. Der oprettes en pulje til energiforbedringer på ½ mio. kr. i 2009 og 1 mio. kr. i årene herefter. Sigtet med puljen er energibesparende initiativer, der bidrager til nedsættelse af kommunens CO2 udledning. Der fastsættes målsætninger for nedbringelse af energiforbruget for kommunen som organisation, dvs. for energiforbruget i kommunens institutioner mv IT-strategien på folkeskoleområdet opdateres inden næste budgetrunde. Strategien skal fortsat baseres på at udnytte stordriftsfordele ved indkøb af it-udstyr, og at it er en integreret del af undervisningen. Rådhusets åbningstider og telefontider via omstillingen reduceres fra 1. januar Åbningstiden i borgerservice mindskes fra 34,5 til 24 timer og i det øvrige rådhus fra 31,5 til 20 timer ugentligt. Telefontiden via omstillingen reduceres tilsvarende fra 34 til 25 timer ugentligt. Ændringerne i åbningstider svarer til dem, der er anført mere detaljeret i en sag behandlet af Økonomiudvalget 26. august Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet en samlet analyse af organiseringen af dagtilbud for sindslidende. Analysen skal afdække mulighederne for bedre udnyttelse af aktiviteter og bygningskapacitet på området, og skal på baggrund heraf foreslå aktivitets- og strukturtilpasninger. 17

23 18

24 Drift

25 Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede institutioner er samlet under Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets målsætninger omfatter de tværgående og aktivitetsbestemte målsætninger fastsat i kommunestrategien. Budgetområder: Den administrative organisation... s. 25 Den politiske beslutningsproces... s. 37 Økonomiudvalgets andel af nettodriftsudgifterne i ,5% 19

26 20

27 Målsætninger og resultatkrav for Økonomiudvalget Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Borgerne og virksomhederne kan forvente hurtig og let forståelig sagsbehandling og service. Borgeren tilbydes den ydelse, rådgivning eller information, vedkommende har krav på og behov for. Ved borgerbetjeningen optræder medarbejderne målrettet, venligt og kvalificeret. Resultatkrav Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning x=ja Borgerservice vil gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse, med hovedfokus på tilfredshed, ventetid og graden af færdigekspederede henvendelser. Ved denne brugerundersøgelse - skal mindst 80 procent af de adspurgte enten være tilfredse eller meget tilfredse med betjeningen, Det konstateres, om der er gennemført en brugerundersøgelse i sidste kvartal Målopfyldelsen evalueres i forhold til resultaterne i januar Ventetid dokumenteres via udtræk fra nummersystemet. - skal højst 15 procent have ventet mere end 20 minutter på at blive betjent. I sæson med udstedelser af pas må borgeren forvente en lidt længere ventetid, - skal mindst 80 procent af henvendelserne være færdigeks-pederet, når borgeren forlader rådhuset. 21

28 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Gladsaxe Kommune er en digital kommune. Digitale løsninger anvendes i øget grad ved den egentlige sagsbehandling i forhold til borgerne og i kommunens egen tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. Resultatkrav Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning x=ja For at sikre, at borgere har adgang til internettet fra flest mulige steder i kommunen, opsættes flere nye offentlige internetopkoblinger i kommunen. Formålet er at øge mulighederne for at anvende kommunens selvbetjeningsløsninger. Det konstateres, om der er oprettet nye kommunale internetopkoblinger i For at styrke de digitale arbejdsgange implementeres senest i nye IT-systemer på det sociale område; Sociale Pensioner, Børneydelse, Boligstøtte og Underholdsbidrag. Det konstateres, om kommunen har implementeret de omtalte systemer senest i Hjemmesiden skal til stadighed være i den bedste tiendedel målt ved 'Bedst på Nettet' eller tilsvarende målinger. Det konstateres om Gladsaxe Kommune lever op til kravet, når ITog Telestyrelsen offentliggør resultatet af 'Bedst på Nettet' i efteråret

29 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. Kommunen vil udnytte de økonomiske og andre ressourcer bedst muligt. Byrådet fastsætter årligt effektiviseringskrav i budgettet. Resultatkrav Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning x=ja Som led i at sikre et løbende fokus på kommunens ressourceudnyttelse medvirker Gladsaxe Kommune i et benchmarking samarbejde med sammenlignelige kommuner. Der udarbejdes årligt 1-2 rapporter fra benchmarking gruppen. Det konstateres, om rapporterne fra benchmarking gruppen er udarbejdet. Grundlaget for en effektiv opgaveløsning og ressourceudnyttelse er at: Soliditetsgraden skal være mindst 40 pct. Det strukturelle overskud skal være mindst kr. pr. indbygger, svarende til godt 100 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet skal være mindst kr. pr. indbygger, svarende til godt 150 mio. kr. Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktiv- og passivmasse Den strukturelle balance opgøres som forskellen mellem nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 på den ene side og indtægterne på hovedkonto 7 på den anden side (renter, udligning, skatter m.v.) Den gennemsnitlige likviditet opgøres efter kassekreditreglen. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 udvælges mindst fire områder til analyse, der skal have effektivisering som formål. For de konkrete analyser registreres, om de forudsatte effektiviseringsgevinster er opnået. 23

30 Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Der er præcise mål for arbejdet i Gladsaxe Kommune og opgaveløsningerne dokumenteres og evalueres. I kommuneplanlægningen lægges større vægt på udviklingen af en smukkere og mere aktiv kommune. Gladsaxe Kommune har fokus på ressourceforbruget. Udvalget fastsætter årligt mål for reduktion af forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Resultatkrav Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning x=ja Til brug for den politiske prioritering og styring skal der på samtlige aktivitetsområder i kommunestrategien være udarbejdet forslag til, hvad der konkret skal dokumenteres fremover. Udviklingen af en smukkere og mere aktiv kommune skal udmøntes i byomdannelsesplaner for Bagsværd Park og Søborg Hovedgade Syd samt en helhedsplan for Buddinge By. Byomdannelsesplanen for Bagsværd Park skal være vedtaget af Byrådet senest medio Byomdannelsesplanen for Søborg Hovedgade Syd skal være igangsat primo Helhedsplan for Buddinge By skal være vedtaget af Byrådet inden udgangen af Det konstateres, om forslag til indikatorer på samtlige aktivitetsområder i kommunestrategien er forelagt de relevante udvalg. Det konstateres, om - Byomdannelsesplanen for Bagsværd Park er vedtaget af Byrådet senest medio Byomdannelsesplanen for Søborg Hovedgade Syd er igangsat primo Helhedsplan for Buddinge By er vedtaget af Byrådet inden udgangen af Det samlede kommunale elforbrug reduceres med 1% i 2009 i forhold til Konkret opgørelse, der senere indarbejdes i Gladsaxe kommunes energiregnskab

Budget bilagssamling 2010

Budget bilagssamling 2010 Budget bilagssamling 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Budget bilagssamling 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Budget bilagssamling 2011 og budgetoverslag 2012-2014

Budget bilagssamling 2011 og budgetoverslag 2012-2014 H H H 12f H R B A 16p H H H H H H Indgang Indgang P-Pladser D Ny vej C H P-Pladser Gladsaxe Kommune BYGHERRE BYGHERRE ARKITEKT INGENIØR H H H GLADSAXE KOMMUNE EJENDOMSADF. GVL ENTREPRISE A/S RUBOW ARKITEKTER

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Hovedoversigt... 1 Sammendrag... 5 Generelle

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Center for Økonomi Budget og Analyse 06. april 2010 Bilag b Pris- og lønfremskrivning af drifts- og anlægsrammerne i budget 2011-2014 KL har udsendt den første budgetvejledning med generelle forudsætninger

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

103 Forsikring, beredskab og bygninger

103 Forsikring, beredskab og bygninger 103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet. Hovedkontoen er opbygget således, at ydelser,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere