Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle"

Transkript

1 Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel og forretningsplan for Praktikcenter Skive Kontoruddannelsen med specialer Forår 2016 Arvikavej 2B T DK-7800 Skive F

2 Forretningsmodel og Forretningsplan Indholdsfortegnelse Praktikcenter Skive... 3 Formål... 4 Værdier... 4 Strategi... 5 Infrastruktur... 5 Organisationens opbygning... 5 Samarbejdsaftaler med institutioner, virksomheder mv Plan for indgåelse af aftaler med det lokale erhvervsliv... 7 Andre arbejdsbetingelser... 8 Lokaleforhold og geografisk beliggenhed... 9 Lokaleforhold, værksteder og anlæg Undervisningsfaciliteter Undervisningsplan Praktikpladsopsøgning og formidling Interessentanalyse Kvalitetssystem Økonomistyringen Praktikcenter Skive 2

3 Praktikcenter Skive Praktikcenter Skive og skolepraktikken på Skive Handelsskole har siden 1991 udviklet en levende og dynamisk lokal uddannelse inden for det merkantile område. Af skolens hjemmeside: fremgår en nærmere præsentation af Praktikcenter Skive. Praktikcenter Skive søger om at fortsætte som praktikcenter med uddannelsen: Kontoruddannelsen med specialer. Antal elever i skolepraktikken pr. 1. januar 2016: Kontor med specialet administration 3 elever Kontor Generel 22 elever Med 25 elever er skolepraktikken i Praktikcenter Skive en stor og velfungerende skolepraktik inden for det merkantile område. Som nedenstående statistikker med al tydelighed viser, så er vi en medspiller i praktikcenterøjemed, der til fulde lever op til de mål, vi sætter os se evaluering i EVA rapport. Med fokus på kvalitet, det praktikpladsopsøgende arbejde og udvikling af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer lever eleverne op til de krav, erhvervslivet stiller, og vi kan tilbyde et godt afsæt for det fremtidige arbejde med at være praktikpladsopsøgende og at uddanne elever, der mangler en praktikplads. Elevers overgang fra delaftaler til restaftaler Periode: EVA landsgennemsnit Praktikcenter Skive 2014/2015 4% 12% Elevers indgåelse af kort-, eller delaftaler inden for det første år Periode: EVA landsgennemsnit Praktikcenter Skive 2014/ % 35% Elevers overgang fra VFU til kort-, del- eller restaftale de første 8 mdr. Periode: EVA landsgennemsnit Praktikcenter Skive 2014/ % 51% Praktikcenter Skive dækker de merkantile områder i en radius af 60 km (Thisted, Morsø, Lemvig, Struer, Skive og en del af Herning og Viborg kommuner), hvorved praktikpladssøgende elever inden for det geografiske dækningsområde tilgodeses mulighederne for at fuldføre deres påbegyndte erhvervsuddannelse. Praktikcenter Skive 3

4 Praktikcenter Skive samarbejder, via allerede eksisterende samarbejdsaftaler, i dag med følgende erhvervsskoler: EUC Nordvest (med afdelinger i Thisted og Nykøbing Mors) Lemvig Gymnasium Struer Statsgymnasium Med ovenstående aktører samarbejdes der målrettet om, at eleverne i det geografiske dækningsområde, der ikke kan finde en praktikplads, tilbydes muligheden for at gennemføre skolepraktikken i Praktikcenter Skive, på Skive Handelsskole. På det praktikpladsopsøgende område samarbejdes der dagligt på at få etableret flere korte aftaler, delaftaler og kombinationsaftaler. Derudover samarbejder Praktikcenteret med de deltagende erhvervsskoler og deres Praktikkonsulenter om at øge elevernes tilskyndelse til i videst muligt omfang at indgå uddannelsesaftaler. Formål Det er Praktikcenter Skives formål at give eleverne det bedste forløb og herigennem styrke deres faglige, personlige og sociale kompetencer således, at der skabes de bedste medarbejdere til et aktivt arbejdsliv. I et stadigt stærkere integreret samarbejde med andre aktører på markedet vil vi fortsat udvikle og udnytte praktikpladskapaciteten bedst muligt og på den måde være garant for erhvervslivets behov og efterspørgsel af kvalificeret arbejdskraft. Praktikcenteret skal i et integreret samarbejde med erhvervsskolerne inden for dækningsområdet sikre, at den samlede praktikpladskapacitet udnyttes optimalt og sikre, at eleverne i videst mulig omfang tilskyndes til at indgå uddannelsesaftaler. Værdier Med afsæt i et stærkt lokalt samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner og UU er der i Skive, i 2015, 94,2% af en årgang, der får en ungdomsuddannelse. Et resultat, der er nået gennem forpligtende samarbejder mellem aktørerne. Det fælles commitment på, at de elever, der har påbegyndt en uddannelse, også skal gennemføre den, er helt centralt. Denne tilgang til samarbejde skal også kendetegne samarbejdet med de øvrige erhvervsskoler i praktikcenterets dækningsområde. De formulerede værdier for arbejdet i Praktikcenter Skive er: Vi er professionelle Vi synliggør indhold og mål. Vi brænder for sagen, arbejder seriøst og vil det bedste. Vi står inde for det, vi gør og indhenter viden, sparring og inspiration fra omverdenen. Praktikcenter Skive 4

5 Vi handler Vi giver plads til forskellighed og kreativitet, der er fællesskabets styrke. Vi anerkender, at mål kan nås på flere måder. Med humor og engagement skaber vi de bedste løsninger. Vi er ordentlige Vi er ærlige og loyale og behandler hinanden med opmærksomhed og respekt. Vi går i dialog og løser konflikter og går ind for, at arbejdspladsen er et fælles ansvar fagligt og socialt. Strategi Praktikcenter Skive er beliggende i et relativt tyndt befolket område med langt mellem praktikpladsvirksomhederne. Praktikcenter Skive skal fortsat være et aktiv i lokalområdet og bidrage til, at det bliver ved med at være muligt at gennemføre merkantile erhvervsuddannelser i vores geografiske dækningsområde. Gennem et aktivt erhvervsliv og et udbygget samarbejde mellem områdets erhvervsskoler skal der uddannes og fastholdes dygtigt, faglært arbejdskraft i området, således at brancherne kan forsynes bedst muligt. Infrastruktur Praktikcenter Skive er etableret i egne lokaler på Skive Handelsskole. Til uddannelse af kontoreleverne råder Praktikcenter Skive over et samlet areal på 502 m 2 (se tegning under forretningsplanen), der er placeret selvstændigt i nederste plan i skolens nordlige fløj. Der er selvstændig indgang til Praktikcenteret, hvorved aktiviteterne i Praktikcenteret er adskilt fra skolens øvrige aktiviteter. Eleverne tilknyttet praktikcenteret oplever derfor et miljø, der understøtter de erhverv, eleverne uddannes til og som skaber et miljø og en dagligdag der sidestilles med den dagligdag eleverne vil møde i virksomhederne. I samarbejde med de deltagende erhvervsskoler koordineres indsatsen i forhold til eleverne i praktikcenteret. I samarbejde med Praktikkonsulenterne fra de deltagende erhvervsskoler fokuseres på etablering af korte aftaler, delaftaler, kombinationsaftaler, elevpladser og restlæreaftaler for eleverne i praktikcenteret. De elementer i praktikuddannelsen, der ikke kan gennemføres i virksomhederne, kan gennemføres i praktikcenteret. Der er udviklet model for samarbejde mellem Skive Tekniske Skole og Praktikcenter Skive, hvor skolepraktikelever fra Praktikcenter Skive 1-2 dage om ugen kan være udlånt til at klare de administrative opgaver i Skive Tekniske Skoles skolepraktik, Organisationens opbygning Der er etableret et paritetisk sammensat praktikcenterudvalg med arbejdsmarkedsrepræsentanter for hele den geografi, Praktikcenter Skive dækker. Praktikcenterudvalget er suppleret med repræsentanter fra Skive Handelsskole. Praktikcenterudvalget rådgiver bestyrelsen på Skive Handelsskole i forhold vedrørende praktikcenteret. Medlemmer af LUU ses her: Adresseliste medlemmer af LUU Praktikcenter Skive 5

6 Bestyrelse Skive Handelsskole Praktikcenter udvalg Henrik Bundgaard Direktør Pia Bjærge Uddannelsesleder DK JS BT JC Instruktør Mentor Instruktør Instruktør Samarbejdsaftaler med institutioner, virksomheder mv. Praktikcenter Skive bygger videre på det arbejde og de samarbejdsrelationer, der siden 1991 er opbygget i skolepraktikken på Skive Handelsskole. Således er en lang række af de væsentlige samarbejdsaftaler en videreførelse af eksisterende aftaler. Med EUC Nordvest, Struer Statsgymnasium og Lemvig Gymnasium er indgået formaliserede samarbejdsaftaler omkring opgavefordelingen mellem lokal erhvervsskole og Praktikcenter Skive. 1. Den udviklede model omkring samarbejde mellem Skive Tekniske Skole og Praktikcenter Skive, hvor elever fra Skolepraktikken 1-2 dage om ugen hjælper med administrative opgaver i skolepraktikken på Skive Tekniske Skole kan sættes i værk, når behovet for administrativ hjælp foreligger hos Skive Tekniske Skole. 2. På Grunduddannelsen på Skive Handelsskole er der via PIU-sekretariatet på Silkeborg Handelsskole udviklet koncept for Praktik i Udlandet, særligt tilrettelagt over for de merkantile erhvervsuddannelser. Eleverne tilbydes mulighed for 3 måneders praktik i tysk- eller engelsktalende lande. Dette koncept udbredes via de øvrige deltagende erhvervsskolers merkantile grundforløb som et tilbud for eleverne i hele den geografi, som Praktikcenter Skive dækker. Praktikcenter Skive 6

7 3. På erhvervsskolerne, der hører ind under Praktikcenter Skives område, eksisterer der allerede en lang række internationale samarbejdsaftaler. Via et koordineret samarbejde skal de internationale relationer aktiveres yderligere i forhold til etablering af flere aftaler omkring praktik i udlandet. 4. De lokale Praktikkonsulenter er helt centrale i forhold til at udnytte den praktikpladskapacitet, der allerede eksisterer i det lokale erhvervsliv samt i forbindelse med en fortsat udvidelse af kapaciteten. De personlige relationer mellem de lokale Praktikkonsulenter og Praktikcenter Skive er stærke, og de skal sikre, at antallet af korte aftaler, delaftaler, kombinationsaftaler og restlæreaftaler udvides yderligere. Det er gode, stærke relationer, der er med til at flytte noget. Det gælder både i samarbejdet mellem skole og virksomhederne men også i forhold til eleverne. 5. På erhvervsskolerne arbejdes der i dag på det merkantile grundforløb med en række initiativer, der er med til at matche elever og virksomheder. Praktikcenter Skive er integreret i dette arbejde, specielt med særlig henblik på at øge andelen af elevaftaler, og fokus skal fortsat være rettet mod disse initiativer. 6. I samarbejde med Praktikkonsulenterne på Skive Handelsskole arbejder Praktikcenter Skive målrettet med elevernes personlige og sociale kompetencer, hvor elevernes personlige fremtræden, præsentationsteknik og salgsteknik - med elevplads for øje - er i centrum. Eleverne skal på tværs af brancher inspirere hinanden i arbejdet med at finde og indgå praktikaftaler. Et gensidigt inspirerende samarbejde skal være med til at øge elevernes faglige såvel som geografiske mobilitet. Plan for indgåelse af aftaler med det lokale erhvervsliv Praktikkonsulenterne og instruktørerne på praktikcentret har et godt og velfungerende samarbejde med erhvervslivet, både når det gælder etablering af delaftaler og omkring etablering af hele uddannelsesaftaler. Vi oplever til stadighed, at den nære relation er af yderste vigtighed. Der arbejdes derfor målrettet på at fastholde eksisterende praktikpladser, og samtidig også at opdrive nye. Praktikcenter Skive har til arbejdsgiverne udarbejdet materiale med relevant og præcis information om de forskellige aftaletyper, varighed, økonomi o.a. og ved altid at søge den personlige kontakt besvares spørgsmål og eventuelle tvivl ryddes af vejen. Ifølge den nyeste EVA-rapport var 19% 1 af de indgåede uddannelsesaftaler i praktikcentrene i perioden september 2013 maj 2015 indgået af et nyt lærested. I Praktikcenter Skive i samme periode var 32% af de indgåede uddannelsesaftaler indgået af et nyt lærested. Et flot resultat, og vi stiller os ikke tilfreds, men fortsætter således: 1. Der skal fremadrettet fortsat være fokus på at pleje de nære relationer og udbygge samarbejdet yderligere, så målsætningen om, at en elev mindst én gang i uddannelsesforløbet, skal i virksomhedsforlagt undervisning. 2. Ved konstant at kontakte nye eller allerede eksisterende relationer til erhvervslivet udbygges yderligere relationer til brug for delaftaler og kombinationsaftaler. 3. Med mere end 250 virksomheder i praktikcentrets nærområde, godkendt til at have elever, vil arbejdet og omdrejningspunktet for at opnå succes med at matche elev og virksomheder fortsætte 1 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre, Evaluering af praktikcentre, del 3 side 6, afsnit 2 Praktikcenter Skive 7

8 uændret. Ved at systematisere samarbejdet og have fokus på synergien mellem de ansatte Praktikkonsulenter i de forskellige afdelinger på Skive Handelsskole og de ansatte Praktikkonsulenter i nærområdet, styrkes fokus yderligere på at opsøge del- eller restlæreaftaler til eleverne ansat i Praktikcenter Skive. 4. Ved brug af Praktik+ vil vi systematisk arbejde på at danne os et overblik og besøge virksomheder der endnu ikke er godkendt til at have elever. 5. Skabe kontakt til handelsforeningerne i praktikcentrets nærområde. Andre arbejdsbetingelser I januar 2016 er der gennemført beskæftigelsesundersøgelse på de elever, der har forladt skolepraktikken gennem de seneste 5 år. Dataindsamlingen er foretaget via telefoninterview og mailkorrespondance. Beskæftigelsesundersøgelsen viser klart, at skolepraktikken har været med til at kvalificere elevernes tilknytning til arbejdsmarkedet, idet udgangspunktet for alle eleverne i skolepraktikken har været, at de ikke kunne finde en praktikplads. Kontor generel Kontor med specialet administration Job 35 % 43 % Under uddannelse 15 % 18 % Ledig 46 % 25 % Syg 0 % 10 % Barsel 4 % 4 % 26 personer 51 personer Praktikcenter Skive 8

9 okaleforhold og geografisk beliggenhed Praktikcenter Skive er etableret i egnede lokaler på Skive Handelsskole. Praktikcenter Skive er placeret i stueplan i skolens nordlige fløj med egen indgang og parkeringsareal. I praktikcenteret er der et selvstændigt kontormiljø, der adskiller sig tydeligt fra skolens generelle undervisningsmiljø. Praktikcenter Skives indrettede lokaler til kontoreleverne, er på samlet set 502 m 2. Disse er opbygget som en arbejdsplads med åbent kontorlandskab. Denne indretning giver eleverne en klar følelse af, hvordan det er at arbejde i en virksomhed. Se tegning herunder: Praktikcenter Skive 9

10 Praktikcenter Skive 10

11 Lokaleforhold, værksteder og anlæg Med opbygningen, indretningen og placeringen af Praktikcenter Skive har det været os magtpåliggende at signalere arbejdsplads og erhvervsliv i vore læringsmiljøer. Det betyder, med en 37 timers arbejdsuge, at vore elever arbejder i åbne kontorlandskaber, at gæster, elever og andre interessenter bydes velkommen til Praktikcenter Skive i vores reception, der er bemandet med en receptionist. Den måde, lokalerne er indrettet på, understøtter et kontor-arbejdsmiljø med den arbejdspladskultur, der knytter sig til kontorarbejde. Derudover er der selvfølgelig andre personalefaciliteter. De lokaler, der i dag anvendes til skolepraktik, er udstyret således: Cafe/mødelokale med plads til 50 personer med borde m/stole til 50 personer, 1 køleskab, 2 microovne, the-køkken med opvaskemaskine, projektor, bærbar pc til opkobling af projektor, whiteboard og fjernsynsskærm Mødelokale med projektor, whiteboard og ovalt mødebord med stole til 12 personer Mødelokale med mødebord m/stole til 6 personer Mødelokale med plads til 4 personer med mødebord, pc til opkobling af projektor Undervisningslokale til 17 elever + instruktør med 18 hæve-sænkeborde m/ergonomiske stole, 18 stationære computere, 18 strimmelregnemaskiner, 18 rulleborde t/opbevaring, 18 postbakker. Whiteboard, diverse opslagstavler og 6 reoler til mapper Undervisningslokale til 17 elever + instruktør med 18 hæve-sænkeborde m/ergonomiske stole, 18 stationære computere, 18 strimmelregnemaskiner, 18 rulleborde t/opbevaring, 18 postbakker. Whiteboard, diverse opslagstavler og 6 reoler til mapper. Undervisningslokale til 14 elever + instruktør med 15 hæve-sænkeborde m/ergonomiske stole, 15 stationære computere, 15 strimmelregnemaskiner, 15 rulleborde t/opbevaring, 15 postbakker. Whiteboard, projektor, bærbar pc til opkobling til projektor, diverse opslagstavler og 6 reoler til mapper. Lokale med placering af reception og modtagelse af gæster, elever og andre interessenter med elektronisk informationstavle, Wall of Fame (tavle med ansatte elever og samarbejdende praktikvirksomheder), reception, stationær computer, reoler t/mapper og papir, farvekopimaskine, 3 printere og elektronisk tidsregistrerings modul. Kontor til ledelsen m/hæve-sænkebord, ergonomisk stol, bærbar pc, rullebord, postbakke, mødebord m/6 stole, opslagstavle og aflåste reoler. Kontor til instruktør m/hæve-sænkebord, ergonomisk stol, bærbar pc, rullebord, postbakke, rundt mødebord m/4 stole, opslagstavle og aflåste reoler. Lokale til depot med aflåst skab m/4 låger, 7 reoler og diverse kontorhold. Fjernarkiv m/arkivhylder Garderobe, 2 toiletter og et handicaptoilet Praktikcenter Skive 11

12 Undervisningsfaciliteter Undervisningen foregår, når eleven tager elementer af praktikuddannelsen i Praktikcenter Skive i og med de nævnte faciliteter beskrevet under: Værksteder og anlæg inklusive maskiner og nødvendigt tilbehør afpasset praktikuddannelse i det enkelte hovedforløb I den udviklede model til samarbejde med Skive Tekniske Skole omkring udlån af kontorelever til administrativt arbejde vedrørende skolepraktikelever på det tekniske område kan der etableres et kontorlokale med følgende: Kontor til administrationselever med 2 hæve- sænkeborde, 2 reolsektioner, 2 rulleborde, 2 stationære computere, 2 ergonomiske kontorstole, printer/kopimaskine og 2 opslagstavler Undervisningsplan I skolepraktikken i Praktikcenter Skive er der siden 1991 udviklet kontinuerlige erfaringer med at undervise elever uden uddannelsesaftaler og elever, der har delaftaler. Nedenstående beskrivelse af undervisningen er således en beskrivelse af, hvordan undervisningen foregår. Al undervisning på det merkantile område i Praktikcenter Skive tager i dag udgangspunkt i elevernes praktikplaner. Ud fra praktikplanerne arbejder vi i dag med et kompetenceskema. Der er udarbejdet et kompetenceskema for uddannelse i afdelingerne for Økonomi, Salg & Marketing/E-handel, Administration/Personale og i Indkøb, se link til kompetenceskema for arbejde i økonomiafdelingen her: Kompetenceskema - Økonomi Hancock I kompetenceskemaet er samtlige arbejdsopgaver listet op med en tidshorisont, og derudover er skemaet udformet med kende-, kunne- og beherskebegreberne. Der gennemføres kontinuerlig kvalitetssikring, hvorved det sikres, at eleverne kommer gennem alle målepindene i praktikplanen ved at sammenholde kompetenceskemaerne med udarbejdede arbejdsplaner månedsvis. Se link til arbejdsplan i økonomiafdelingen her: Arbejdsplan - Økonomiafdeling En måned før forventet rokering til nyt arbejdsområde afholdes der samtale mellem instruktør og elev for at følge op på, om eleven har været gennem alle målepindene i praktikplanen. I den sidste måned inden eleven flytter til ny afdeling, vil der således komme fokus på, at eleven får arbejdet med de manglende kompetencer i forhold til kompetenceskemaet. Praktikmiljøet i Praktikcenter Skive er opbygget omkring simulerede virksomheder, hvor eleverne er ansat et halvt år i hver af de 4 afdelinger Salg/Marketing/E-handel, Personale/Administration, Indkøb og Økonomi. Kommer en elev ud i en kort aftale, en delaftale i kombinationsaftale eller i virksomhedsforlagt undervisning, er det via alle beskrevne arbejdsopgaver let og overskueligt at sikre, at eleven ikke skal tilbage til praktikcentret og oplæres i allerede oplærte arbejdsopgaver. Praktikcenter Skive 12

13 Praktikpladsopsøgning og -formidling I Praktikcenter Skive er der stort fokus på at kvalitetssikre elevernes praktikpladssøgning og nødvendigheden af at systematisere processen som følger: Der afholdes løbende informationsmøder for eleverne på Skive Handelsskole og på skolerne i nærområderne Dialog med eleverne omkring uddannelsesvalg, uddannelsesforløb og forventninger til eleven om at være proaktiv i processen Eleverne instrueres i at dokumentere deres arbejde i en port folio Besøg af skolens Praktikkonsulent 2-3 gange årligt for hjælp og inspiration til jobsøgning En dag i måneden er afsat til jobsøgning, hvor der øves samtaletræning ved ansættelsessamtale Samarbejde med HK om jobsøgning og udarbejdelse af profil på LinkedIn Praktikcenter Skive har vedvarende opmærksomhed på at animere virksomhederne, der endnu ikke er godkendte, til at uddanne elever. Vi er i løbende dialog og samarbejder med Praktikkonsulenterne på Skive Handelsskole og i nærområderne, og ved besøg og telefonisk kontakt findes nye samarbejdspartnere i erhvervslivet. Praktikcenter Skive afholder løbende informationsmøder på Skive Handelsskole og på de skoler, centeret samarbejder med i Lemvig, Thisted, Struer og Nykøbing. Ved mødeafholdelse deltager Praktikkonsulenter fra de omtalte skoler samt en instruktør og uddannelsesleder fra Praktikcenter Skive. Målgruppen for informationsmøderne er elever, der har afsluttet EUD/EUX og står på spring til at skulle færdiggøre en uddannelse. I tæt dialog gør Praktikcenter Skive meget ud af at opfordre eleverne til at være aktivt søgende på praktikpladser, derudover taler vi om uddannelsesvalg og guider eleverne i deres valg af uddannelsesforløb. På møderne får eleverne en bred information om uddannelse, regler, rammer og EMMA-kriterier. For at kunne tage en uddannelse i Praktikcenter Skive fordrer det, at man som elev er Egnet, at man er faglig og geografisk Mobil samt at man er Aktiv søgende. Det gør Praktikcenter Skive opmærksom på ved informationsmøderne, men også når eleven starter uddannelsen hos os, er der fokus på egnetheden. Eleven skriver ved ansættelsens start under på, at han/hun er informeret og har accepteret kriterierne. Derudover egnethedsvurderer vi løbende eleven. Det være sig fagligt, personligt og socialt. Vi vil fortsat dagligt signalere, at vi vil have kvalitet i Praktikcenter Skive. For at ruste eleverne så godt som det er muligt og give dem et overblik over, hvad de kan og hvor langt de er i deres uddannelse, vil vi give eleverne mulighed for at arbejde målrettet med udarbejdelse af en personlig port folio. Eleverne får et håndgribeligt bevis på, at de har evnerne og har en god salgsvarer over for virksomhederne. Eleverne har mulighed for at udarbejde deres port folio i en mappe med print af arbejdsopgaver eller udarbejde en elektronisk port folio. Ved gennemgang af elevens kompetenceskemaer efter endt virksomhedsforlagt undervisning, delaftale eller efter endt arbejde i en afdeling i praktikcentret, samtales der med eleven om, hvilke nye kompetencer eleven har fået, og eleven opfordres til at tilføje kompetencerne på deres cv eller i deres ansøgninger. Ved start som elev i Praktikcenter Skive bliver eleven præsenteret for en skoleaftale, og det synliggøres for Praktikcenter Skive 13

14 eleven, hvilke elementer en skoleaftale mellem Praktikcenter, virksomhed og elev kan bestå af, og i samarbejde med den enkelte elev vil vi efterfølgende sammensætte en personlig skoleaftale for eleven. Vi tilskynder, at eleverne er proaktive og tager ansvar i forhold til at indgå uddannelsesaftaler, og for at have fokus på kvaliteten af elevernes praktikpladssøgning, vil vi fortsætte med én gang pr. måned at afsætte en dag til dette formål. Vi har 2-3 gange om året besøg af skolens Praktikkonsulent, der giver gode råd og tager personlige samtaler med eleverne. Derudover vil vi sikre os, at eleverne søger kvalificeret, at eleverne er kreative i søgefeltet, og at der fortsat er en stærk relation elev og instruktør imellem. Vi har pr. 1. januar 2014 omdirigeret vore ressourcer, så vi har øget fokus på det praktikpladsopsøgende arbejde på det merkantile område. En omdirigering vi har stor succes med. Som det ses af nedenstående opgørelse over indgåede praktikpladser og delaftaler, så er andelen steget betragteligt fra Ressourcerne skal derfor fortsat bruges på at pleje de nære relationer, være opsøgende i forhold til at finde nye muligheder og veje at gå og hele tiden være bevidst og opmærksom på at finde nye og ikke allerede godkendte praktikpladser Opnåede elevpladser og restlæreaftaler: År 2013 År 2014 År 2015 Januar 2016 Opnåede delaftaler: Interessentanalyse Praktikcenteret dækker et stort geografisk område, hvor virksomheder såvel som elever er spredt meget. Nedenstående tabel viser en oversigt over placeringen af de mange praktikpladser og virksomheder tillige med forsyning af elever. Antal elever, der årligt færdiggør EUD/EUX Praktikpladser, Kontor Godkendte virksomheder Kontor Nykøbing/ Thisted Lemvig Struer Skive I alt Praktikcenter Skive 14

15 Kvalitetssystem Praktikcenter Skive har gennem mange år kontinuerligt arbejdet på at kvalitetssikre og optimere uddannelsen og det læringsmiljø, eleverne færdes i, det være sig personligt, fagligt og socialt. Dagligt er der fokus på skriftlig og mundtlig kommunikation, mødetider, arbejdsprocesser, påklædning og mødestabilitet. Alt det praksisnære, hvor kvaliteten er central, er i fokus. I den forbindelse er det vigtigt at synliggøre praktikcenterets grundlæggende holdninger over for eleverne og omverdenen omkring kvalitet. Ved at synliggøre både holdning og kvalitetskultur er eleverne aldrig i tvivl om, i hvilket miljø de færdes og tager deres uddannelse. Holdning i Praktikcenter Skive er: I Praktikcenter Skive gives mulighed for at få nye idéer, afprøve dem i praksis og gøre dem til en del af dagligdagen I Praktikcenter Skive er dagligdagen præget af et højt fagligt og menneskeligt niveau I Praktikcenter Skive gøres en stor indsats for, at centeret har et godt ry Miljøet i Praktikcenter Skive giver optimale betingelser for faglig og personlig udvikling I Praktikcenter Skive fokuseres på, hvordan der kommunikeres med gæster, kunder og ansatte I Praktikcenter Skive er ærlighed grundlæggende Holdningen i Praktikcenter giver grobund for en kvalitetskultur! Kvalitetskultur: Forskelligheden hyldes og der arbejdes koncentreret på at udvikle hvert enkelt menneske Med pålidelighed, pligtfølelse og vilje fokuseres på kvalitet og detaljen forfølges Med humor arbejdes der i et åbent og ærligt miljø, der med flid og gå på mod giver mulighed for personlig, faglig og social udvikling Praktikcenter Skive kvalitetssikrer ved spørgeskemaundersøgelser, arbejdsinstrukser og personlige samtaler som følger: Besøg af instruktør ved virksomheds- og elevkontakt Virksomhedsbedømmelse af elev Elevbedømmelse af virksomhed Virksomhedsbedømmelse af Praktikcenter Skive Handlingsplan for gennemførelse af skoleperioder Trivselsundersøgelse (efterfulgt af handlingsplan) Summativ vurdering af instruktør i læringsprocessen for elev Kvalitetshåndbog Vurdering af personlige, sociale og faglige kompetencer v/mus-samtale Har en elev indgået en aftale om virksomhedspraktik eller en delaftale hos en virksomhed, besøger den praktikpladsansvarlige de involverede parter flere gange i forløbet. Der er fokus på oplæring, trivsel og elevens personlige, faglige og sociale kompetencer. Fører aftalen ikke til en uddannelsesaftale, evalueres elev, virksomhed og praktikcenter. Praktikcenter Skive 15

16 Evalueringen giver os et synligt fingerpeg om elevens stabilitet, arbejdsvillighed og egnethed til fortsat at være elev i Praktikcenter Skive. Herigennem sikres således fortsat fokus på kvaliteten i uddannelsen og samarbejdet med erhvervslivet. Samtidig skal det sikres, at virksomhederne svarer tilbage. Dette gøres ved at elevansvarlig aflægger besøg hos virksomheden efter endt praktikperiode. Se link til evaluering af elev her: Virksomhedens tilfredshed med elev En evaluering af virksomheden skal hele tiden være rettesnor for, om eleverne oplever optimale forhold til oplæring i en praksisnær dagligdag. Se link til evaluering af virksomhed her: Elevbedømmelse af virksomhed Evalueringen skal være rettesnor for at Praktikcenter Skive lever op til de forpligtigelser, vi har som sparrings- og samarbejdspartner med erhvervslivet. Se link til evaluering af Praktikcenter Skive her: Virksomhedens tilfredshed med Skolepraktik I forbindelse med praktikcenterets deltagelse i projektet Kvalitet i Skolepraktik har der været ekstra fokus på samarbejdet mellem Praktikcenter Skive og grunduddannelsen på skolen, og konceptet Teori & Praksis er blevet udviklet. Her samarbejdes der om at omsætte teorien, eleverne får via deltagelse i skoleperioderne, til praksis i Praktikcenter Skive. Det har givet elevernes karaktergennemsnit et løft langt højere, end vi troede muligt. Karaktererne efter deltagelse på de seneste to skoleperioder i 2015, ligger på omkring 8,97 i gennemsnit Karaktergennemsnit SKP elever Elever i ordinær praktik Deltagelse i projektet blev en kæmpe succes og har haft stor offentlig bevågenhed. Senest ved at Undervisningsministeren nævnte successen i åbningstalen på den afsluttende konference af projektet Kvalitet i Skolepraktik i Odense, marts Med det løft, processen har givet til elevernes forståelse af og mulighed for at omsætte teori til praksis, er konceptet selvfølgelig en integreret del af dagligdagen. Det betyder, at teori og praksis sammenkædes i de daglige opgaver, ligesom en ansat fra Praktikcenter Skive løbende deltager sammen med eleverne på deres skoleforløb. Dette for at sikre at teorien, eleverne skal omsætte til praksis, stemmer overens med virkeligheden og erhvervslivets forventninger. I god tid inden en skoleperiode sættes der fokus på teorien, der skal arbejdes med, og efterfølgende følges op på den lærte Praktikcenter Skive 16

17 teori. Se link til arbejdsplan her: Aktivitetsliste Teori og Praksis Den forholdsvis store stigning i elevernes karaktergennemsnit på skoleperioderne viser, at Praktikcenter Skive, ved at sætte fokus på sammenhæng mellem Teori & Praksis, har opnået en langt større elevforståelse, selvtillid, glæde og engagement på skoleophold og i elevernes dagligdag. Eleverne arbejder i teams med udnævnte gruppeledere. På den måde sikres således elevtrivsel, fagligt som socialt, samt at eleverne får udviklet ansvarskompetencen. Der afholdes en trivselsundersøgelse årligt, hvor der efterfølgende altid evalueres på resultatet. Se link til trivselsundersøgelse for2015 her: Trivselsundersøgelse 2015 Ved offentliggørelse og gennemgang af resultatet af årets trivselsundersøgelse udarbejdes der en handlingsplan for arbejdet det kommende år. Handlingsplanen er offentlig tilgængelig på skolens hjemmeside: Handlingsplan 2015 og efter endt gennemgang med eleverne har de således altid mulighed for at følge op på, om vi overholder handlingsplanen. I den individuelle læringsproces, hvor instruktør og elev har kontakt, evalueres der summativt. Eleven stilles 3-4 korte spørgsmål i forhold til processen, og instruktør tager øjeblikkelig handling, hvis der er uoverensstemmelser i opfattelsen af elevens udbytte i læringsøjeblikket. Se et eksempel på spørgeramme her: Kvalitetssikring - kompetenceskema Kvalitetshåndbogen på stedet udvikles og opdateres fortsat. Kvalitetshåndbogen beskriver skriftligt og detaljeret, hvordan hver enkelt arbejdsopgave gennemføres trinvis. Pt. er mere end 200 processer beskrevet. Se link til elektronisk kvalitetshåndbog til beskrevne arbejdsopgaver i økonomiafdelingen her: Manual Økonomi Hancock I løbet af elevernes ansættelse i Praktikcenter Skive afholdes der 3 MUS-samtaler. Formålet med afholdelse af MUS-samtalerne er at samtale med eleven om dennes faglige, personlige og sociale kompetencer. Ved konsensus fastsættes der nye fokuspunkter og mål for eleven. Ved afholdelse af MUS-samtalerne holdes der fast i det virkelighedsnære, og eleven forberedes således også her til arbejdsmarkedet og de forventninger og krav, der stilles til dem. Der derudover afholdes løbende samtaler efter behov. Til formålet benyttes spørgeskema: Praktikcentrets vurdering af personlige og sociale kompetencer De ansatte instruktører i Praktikcenter Skive rekrutteres fra erhvervslivet. Efter ansættelsen tilmeldes instruktørerne et KRAP-årskursus med 20 kursusdage (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anderkendende Pædagogik) Da alle ansatte i Praktikcenter Skive enten er AKT-medarbejdere (3-årigt KRAP-uddannelse) eller har KRAP-årskurset betyder det, at elevens trivsel fagligt, personligt og socialt altid er omdrejningspunktet for faglig sparring og læring. De ansatte har ligeledes mulighed for at deltage i den grundlæggende lederuddannelse inden for AMU. Derudover sikres, at den faglige viden altid er opdateret. Dette gøres ved, at der flere gange årligt netværksdannes med kontakter til erhvervslivet. Instruktører er på besøg i forskellige virksomheder for hele tiden at have fokus på eventuel nytænkning. Med Praktikcenter Skives fokus på at få eleverne i forskellige uddannelsesaftaler, vil eleverne i langt højere grad få kontakt til erhvervslivet. Det betyder, at den allerede opbyggede kontakt mellem elev, instruktør og Praktikcenter Skive 17

18 erhvervsliv fortsat skal udbygges. Instruktørens opgave vil i samarbejde med eleven være at sørge for faglig sparring og nytænkning i forhold til at bruge og omsætte elevernes ny vundne praktiske erfaring til de faglige miljøer i Praktikcenter Skive. Økonomistyringen Uddannelseslederen i Praktikcenteret har ansvar for personale og økonomi. Medarbejderne tilknyttet praktikcenteret (se organisationsplan i forretningsmodellen) refererer direkte til uddannelseslederen, og uddannelseslederen refererer til skolens direktør. Uddannelseslederen agerer i selvstændigt budget, hvor der for 2016 er budgetteret en omsætning på 2,6 mio. kr. Indtægterne består primært af taxameterindtægter på tilknyttede skolepraktikelever, og væsentligste omkostningspost er lønninger med 1,5 mio. kr. Øvrige udgifter på kr dækker: Kursus og konference Rejseomkostninger Mødeudgifter Gaver og blomster Køb af tjenesteydelser Software Kontorartikler Udviklingsfonden SIMU Diverse øvrige udgifter Småanskaffelser Skive Handelsskole benytter som budgetteringsmetode dækningsbidragsmetoden, hvor det budgetterede dækningsbidrag i praktikcenteret i 2016 på kr skal dække skolens faste omkostninger til primært administration, ledelse og bygninger. Praktikcenter Skive 18

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsplan for Kontoruddannelsen med specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99 14

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel og forretningsplan for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk

Læs mere

Praktikcenter Skive... 2. Formål... 3. Værdier... 3. Strategi... 4. Infrastruktur... 4. Organisationens opbygning... 4

Praktikcenter Skive... 2. Formål... 3. Værdier... 3. Strategi... 4. Infrastruktur... 4. Organisationens opbygning... 4 Forretningsmodel Indhold Praktikcenter Skive... 2 Formål... 3 Værdier... 3 Strategi... 4 Infrastruktur... 4 Organisationens opbygning... 4 Plan for indgåelse af samarbejdsaftaler med institutioner, virksomheder

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsplan for Praktikcenteret Skive Handelsuddannelsen med specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut 1 Hvad er et praktikcenter? Del af EUD-institution, der

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel Formål: Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMA-kriterierne mulighed for at tage den praktiske

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG De lokale uddannelsesudvalgs opgaver i forhold til praktikcentret De lokale uddannelsesudvalgs ansvar for deres elever i skolepraktik Det lokale uddannelsesudvalgs

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, vedr. ny godkendelser 01.08.16 01.07.2017 Samarbejdsaftaler med andre skoler og praktikcentre

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet.

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har i perioden 1/10 1/12 2016 gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har 519 besvarelser. Samlet antal besvarelser udgør 7.557 Spørgeramme IBC Alle skoler*

Læs mere

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune 1. Overordnede mål for uddannelse af elever Vi ønsker at rekruttere talentfulde unge og voksne til kontoruddannelsen og give kontoreleverne en

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Erhvervsskolerne Aars

Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsgymnasier (HHX,HTX) EUD/EUX grundforløb Smedeuddannelsen Ernæringsassistentuddannelsen Handels- og salgsassistentuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord

Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord Forord Silkeborg Business College er en stor og veldreven skole, som har både erhvervsuddannelse med grundforløb og EUX samt et handelsgymnasium. Dagligt har ca. 1100 elever sin gang på skolen, som er

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning Hver fjerde erhvervsskole tillægger det lille betydning at få udbetalt en praktikpladsbonus, når de skal

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG Pædagogisk-didaktisk grundlag øget anvendelse af IKT og medier eleven i centrum social ansvarlighed et attraktivt læringsmiljø styrket differentiering

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

ETU - VID EUD/EUX Business

ETU - VID EUD/EUX Business ETU - VID EUD/EUX Business Handlings- og opfølgningsplan 2016 Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november 2015 gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Spørgerammen er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

Indledning 1. Klare mål 2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde

Indledning 1. Klare mål 2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde AMU-Fyn 1 Indledning Handlingsplanen for øget gennemførelse er den enkelte skoles eget mål- og resultatstyringsværktøj og forventes at blive anvendt i skolens kvalitetsog strategiarbejde. Handlingsplanen

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 83 83 [-3] [-4] 78 [-4] 83 86

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik FOOD

Informationsmøde om skolepraktik FOOD Informationsmøde om skolepraktik FOOD Uddannelser med skolepraktik Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Gastronom Ernæringsassistent Skolepraktik på anden skole Skal du i skolepraktik

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Side 1 af 10 10/21/2013 infonyt Uddannelsen til personvognsmekaniker Efterår 2013 Indledning Mekanikeruddannelsen vil gerne knytte tættere kontakt til branchen, og derfor vil vi fremover udsende et nyhedsbrev

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

2015 ( ) Andel, 2014 ( )

2015 ( ) Andel, 2014 ( ) s navn] 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Praktikpladsobservatorium Tal der taler

Praktikpladsobservatorium Tal der taler Praktikpladsobservatorium 2013 Tal der taler 1 INDLEDNING Region Nordjylland og Nordjyske Erhvervsskoler har i samarbejde udviklet Praktikpladsobservatoriet. Formålet med observatoriet er, at Regionsrådet

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 2015 Det

Læs mere

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb 1. Ansøger EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg 2. Vedrører FoU-pulje for SKP. Indsatsområder 1 og 2 3. Kontaktperson Afdelingschef Jan Szezny Andersen 4. Projekttitel Nye veje i skolepraktik

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, hvor det er nødvendigt: 1/8/13-1/9/13 Samarbejdsaftaler og aftaler med erhvervslivet færdiggøres

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 87 83 [-2] 87 83 [-2] 86

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Forretningsplan. for. Praktikcenter CPH WEST

Forretningsplan. for. Praktikcenter CPH WEST Forretningsplan for Praktikcenter CPH WEST Forretningsplanen er udarbejdet i forbindelse med etablering af praktikcenter på CPH WEST for: frisøruddannelsen, beklædningshåndværkeruddannelsen, smedeuddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

praktiske råd og oplysninger

praktiske råd og oplysninger PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Ta en elev praktiske råd og oplysninger November 2006 Før eleven ansættes 1 Før institutionen ansætter en elev bør man overveje, hvad der skal til

Læs mere

Forretningsmodel og forretningsplan for Skovskolens praktikcenter.

Forretningsmodel og forretningsplan for Skovskolens praktikcenter. Forretningsmodel Formål Skovskolens udbud af skolepraktik har til formål at uddanne skolepraktikelever, så de tilegner sig de samme faglige og personlige kompetencer, som elever i ordinær praktik. Det

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere