Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009"

Transkript

1 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen er rettet mod ledere i kommuner og regioner. Undersøgelsen blev sendt via til alle de medlemmer, som i forbundet er registreret som ledere. 255 skemaer nåede aldrig frem, og yderligere 119 medlemmer svarede, at de ikke var ledere. Af de resterende medlemmer svarede 437, hvilket giver en svarprocent på 48 %. Undersøgelsens hovedkonklusioner Overraskende mange af FOAs medlemmer har en lederuddannelse. 20 % af FOAs ledermedlemmer har gennemført en AMU-uddannelse, og 21 % har gennemført en diplomuddannelse. 5 % har gennemført en akademiuddannelse og 2 % en masteruddannelse. 37 % har en anden type lederuddannelse, typisk kommunernes interne lederuddannelser. 33 % af FOAs ledermedlemmer har ingen lederuddannelse. I Teknik- og Servicesektoren har hele 46 % af lederne ikke en lederuddannelse. I Social- og Sundhedssektoren er det 10 %, og i Pædagogisk Sektor er det 24 % af lederne, der er uden lederuddannelse. 60 % af lederne ved ikke, at de fra 1. september 2009 har ret til lederuddannelse, hvis de er institutionsledere. Kommuner og regioner tilbyder typisk AMU-kurser eller diplomuddannelse til FOAs ledermedlemmer. Det gælder henholdsvis 31 og 43 % af kommunerne. 33 % af kommunerne har ingen faste tilbud om lederuddannelse. Jo større personaleansvar lederen har, jo større sandsynlighed er der for at lederen har en lederuddannelse. Flere mandlige end kvindelige ledere har en lederuddannelse. 85 % af de mandlige ledere har en lederuddannelse mod 77 % af de kvindelige ledere. Her er der set bort fra Teknik- og Servicesektoren, hvor der er en meget skæv kønsfordeling. 63 % af medlemmernes lederuddannelser blev udbudt af en offentlig uddannelsesinstitution, herunder AMU-centrene. Dertil blev 9 % udbudt af interne uddannelsesafdelinger og 13 % af private konsulentfirmaer. 27 % af uddannelserne blev taget på initiativ af medlemmerne selv. 43 % fik uddannelsen tilbudt af arbejdsgiver. 63 % af de gennemførte lederuddannelser er kompetencegivende. For 9 ud af 10 indfriede lederuddannelsen deres forventninger. De utilfredse medlemmer savner især et højere fagligt niveau og mere kvalificerede undervisere. 18 % af medlemmerne har fravalgt tilbud om lederuddannelse. Det sker både på grund af manglende tid, ressourcer og at de ikke kunne være væk fra arbejdet. 1

2 Ledere i Pædagogisk Sektor har i højere grad end andre fravalgt lederuddannelse, oftest fordi de ikke kunne være væk fra arbejdet. 56 % af medlemmer svarer, at de har behov for mere lederuddannelse. De peger både på behov for metoder og redskaber til ledelse og sparring om lederrollen. Medlemmerne placerer i gennemsnit deres behov for lederuddannelse på 6,23 på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er stort behov. Især unge ledere, kvinder og ledere uden uddannelse placerer sig højt. Ledere i pædagogisk sektor placerer sig også højere end ledere i de andre sektorer. Kommuner og regioners tilbud om lederuddannelse Figur 1 nedenfor viser hvilke lederuddannelser, der ifølge FOAs medlemmer, typisk tilbydes i deres kommune eller region. Figur 1. Hvilke lederuddannelser tilbydes ledere i den kommune/region, hvor du er ansat? (n=393) % 43% 12% 17% 33% 2% FOAs ledere tilbydes oftest en diplomuddannelse. Det gælder 42 % af lederne. 31 % får typisk tilbudt AMU-kurser. Akademikurser og masteruddannelse er mindre udbredt. Det tilbydes til henholdsvis 10 og 12 % af lederne. 17 % af lederne svarer, at de har andre tilbud i deres kommune. Det gælder overvejende kommunernes interne kurser eller forskellige kurser gennem FOA. 33 % af lederne kender ikke til nogen faste tilbud om lederuddannelse i deres kommune. 2 % svarer, at de ikke kender kommunens tilbud. 2

3 Medlemmernes gennemførte eller igangværende lederuddannelser Figur 2 nedenfor viser, hvilke lederuddannelser FOAs ledermedlemmer enten har gennemført eller er i gang med at gennemføre. Da nogle ledere har flere lederuddannelser, summerer tallene til mere end 100 procent. Figur 2. Udbredelsen af lederuddannelser blandt ledermedlemmer i FOA. (n=402) % 2% 37% 33% 3% De to mest udbredte uddannelser er AMU-kurser og diplomuddannelse. 20 % af ledermedlemmerne i FOA har en AMU-uddannelse, og næsten lige så mange, 21 %, har en diplomuddannelse. Også akademi- og masteruddannelser findes på FOAs område, selvom de er mindre udbredt. 5 % har en akademiuddannelse og 2 % har en masteruddannelse. 37 % af lederne angiver, at de har en anden lederuddannelse. Denne gruppe dækker over tre typer af uddannelser. Det gælder for det første interne lederuddannelser i kommuner og regioner. Den anden gruppe er andre uddannelser med et ledelsesfokus, det kan være en merkonomuddannelse eller uddannelser i forsvaret. Den tredje gruppe er uddannelser, som falder ind under de øvrige kategorier, eksempelvis diplomuddannelser udbudt af konsulentfirmaer. 33 % af lederne har ingen lederuddannelse. Dette tal dækker imidlertid over variationer mellem de enkelte sektorer, hvilket bliver gennemgået nærmere i næste afsnit. Hvis man ser bort fra Teknik- og Servicesektoren, er det således kun 21 % af lederne, der ikke har en lederuddannelse. 3

4 Udbredelse af lederuddannelser inden for FOAs sektorer Figur 3 nedenfor viser udbredelsen af de forskellige typer af lederuddannelse inden for de enkelte sektorer. Kost- og Servicesektoren er udeladt, da kun 17 medlemmer fra denne gruppe har svaret på det pågældende spørgsmål. Figur 3. Udbredelsen af lederuddannelser inden for FOAs sektorer (n=382) % 44% 51% 46% AMU-kurser 4 Diplom-uddannelse 3 2 6% 24% 6% 28% 24% 14% 27% 6% 28% Akademi-uddannelse Master-uddannelse Jeg har ingen lederuddannelse 2% Pædagogisk sektor Social-og sundhedssektoren 1% 1% Teknik-og servicesektoren Anden uddannelse, skriv gerne hvad AMU-uddannelser er især udbredt inden for Social og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren. Her har henholdsvis 24 % og 27 % af lederne en AMU-uddannelse. I pædagogisk sektor er det kun 6 %. I pædagogisk sektor er diplomuddannelser derimod mere udbredt. Her har hele 44 % af lederne en diplomuddannelse. I Social og sundhedssektoren gælder det 28 % og i Teknik og Servicesektoren kun 6 %. Akademi- og masteruddannelserne findes næsten udelukkende i Pædagogisk Sektor og i Social- og Sundhedssektoren. I Pædagogisk Sektor har 2 % en akademiuddannelse og 6 % en masteruddannelse. I Social- og Sundhedssektoren har 14 % en akademiuddannelse. De uuddannede ledere fordeler sig også forskelligt mellem de tre sektorer. I Pædagogisk Sektor har 24 % af lederne ikke en lederuddannelse, hvor det i Social- og Sundhedssektoren kun er 10 %. I Teknik- og Servicesektoren har hele 46 % af lederne derimod ikke en lederuddannelse. Dette høje tal kan skyldes, at ledere i Teknik- og Servicesektoren i gennemsnit har færre medarbejdere under sig end andre ledere. Det gælder især en faggruppe som tekniske serviceledere. 1 Kost- og servicesektoren er ikke inddraget på grund af få svar. 4

5 Flere mandlige end kvindelige ledere har ingen lederuddannelse For at kunne sammenligne lederuddannelse mellem kønnene er det nødvendigt at se bort fra Teknik- og Servicesektoren. Her er 98 % af lederne nemlig mænd, og sektorens uddannelsesprofil adskiller sig fra resten af medlemmernes. Tabel 4. Gennemførte lederuddannelser blandt henholdsvis mænd og kvinder. Ikke Teknikog servicesektoren. (n=210) % 3 34% 11% 9% 2% % Mand Kvinde Figur 4 viser, at 15 % af de mandlige leder og 23 % af de kvindelige leder ikke har en egentlig lederuddannelse. Kvinderne må altså i højere grad klare sig uden lederuddannelse. Mandlige ledere har især flere AMU-uddannelser. 33 % af de mandlige ledere har en AMUuddannelse. Det gælder kun 11 % af de kvindelige ledere. Diplomuddannelse er derimod næsten lige udbredt blandt de to køn, med henholdsvis 35 og 34 % af lederne. Der er i undersøgelsen kun kvindelige ledere (9 %), der har taget en akademiuddannelse, og 2 % af de kvindelige ledere har gennemført en masteruddannelse. Det gælder 5 % af de mandlige ledere. Endelig har 45 % af de kvindelige ledere taget en anden lederuddannelse, mod 40 % af de mandlige ledere. Jo større medarbejderansvar, jo længere lederuddannelse Ledere med større personaleansvar synes at have end længere lederuddannelse end andre ledere. Ledere med diplom- og akademiuddannelser har således i gennemsnit ansvar for henholdsvis 43 og 29 medarbejdere. Ledere med en AMU-uddannelse har derimod kun ansvar for 23 medarbejdere. Ledere uden en lederuddannelse har i gennemsnit ansvar for 15 medarbejdere. Gennemsnittet blandt alle ledere er 27,5. Dette mønster findes inden for alle 4 sektorer. Hvem står for lederuddannelserne? Figur 5 nedenfor viser, hvem der har udbudt de gennemførte lederuddannelser. Langt hovedparten af de gennemførte lederuddannelser (63 %) er udbudt af en offentlig uddannelsesinstitution, herunder AMU-centrene. Private konsulentfirmaer har stået for 13 %, og kommunernes interne uddannelsesafdelinger for 9 %. 10 % svarer, at en anden 5

6 udbyder har stået for deres lederuddannelse. Det drejer sig langt overvejende om udbydere, som passer i de øvrige kategorier af offentlige, private og interne uddannelser. Figur 5. Hvem stod for din lederuddannelse? (n=334) 9% 13% 63% Offentlig uddannelsesinstitution Privat konsulentfirma Intern HR/uddannelsesafdeling Anden udbyder Ved ikke/husker ikke 2 ud af 3 lederuddannelser er taget på arbejdsgiverens initiativ Figur 6 nedenfor viser, hvem der typisk tilbyder lederuddannelsen til medlemmerne. Figur 6. Hvem tilbød dig din lederuddannelse? (n=334) 2% Min nuværende arbejdsgiver Min tidligere arbejdsgiver 27% 51% Jeg tog uddannelsen på eget initiativ Uddannelsen blev tilbudt fra anden side, hvilken? Ved ikke 51 % af uddannelserne blev tilbudt af nuværende arbejdsgiver, og 16 % blev tilbudt af den tidligere arbejdsgiver. 27 % af uddannelserne blev taget på eget initiativ. 5 % blev tilbudt af andre, typisk den interne lederuddannelse i kommunen eller via FOA. 35 % af AMUkurserne taget på eget initiativ, hvor det gælder 20 % af diplom-uddannelserne. Tallene viser desuden en interessant kønsforskel. Blandt ledere med en diplomuddannelse har 25 % af de kvindelige ledere måttet tage uddannelsen på eget initiativ. Det gælder 11 % af de mandlige ledere. Kønsforskellen ses dog ikke i forhold til AMU-uddannelser, og ved de øvrige uddannelser er grupperne desværre for små til at undersøge kønsforskelllene. 6

7 63 % af lederuddannelserne er kompetencegivende 63 % af de gennemførte lederuddannelserne er kompetencegivende. 21 % er ikke kompetencegivende, og for 16 % af uddannelserne ved medlemmerne ikke, om deres lederuddannelse er kompetencegivende. Kun 56 % af AMU-uddannelserne er kompetencegivende. Samme billede findes i gruppen af andre lederuddannelser, eksempelvis kommunernes interne lederuddannelser. Her er kun 46 % kompetencegivende. Figur 7. Er din lederuddannelse kompetencegivende? (n=334) 21% 63% Ja Nej Ved ikke Medlemmerne er overordnet tilfredse med deres uddannelser Medlemmerne synes overordnet at være tilfredse med de lederuddannelser, de har gennemført. 35 % svarer, at deres uddannelse i høj grad indfriede deres forventninger. 55 % svarer, at uddannelsen i nogen grad indfriede deres forventninger. I alt 6 % fik ikke indfriet deres forventninger. AMU-kurser synes i lidt mindre grad at leve op til forventningerne. Her svarer 22 %, at uddannelsen i høj grad levede op til forventningerne, mod altså 35 % blandt alle uddannelser. Figur 8. Indfriede din lederuddannelse samlet set dine forventninger? (n=334) 1% 4% 5 3 I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke De utilfredse medlemmer savner langt overvejende mere kvalificerede undervisere og et højere niveau i undervisningen. Enkelte efterlyser også et længere uddannelsesforløb. 7

8 18 % har fravalgt tilbud om lederuddannelse 18 % af lederne har på et tidspunkt takket nej til et tilbud om lederuddannelse. Det gælder i lige så høj grad kvindelige som mandlige ledere. Medlemmerne af Pædagogisk Sektor skiller sig dog noget ud fra de øvrige medlemmer. Det ses i figur 9. I pædagogisk sektor har 34 % af lederne således fravalgt tilbud om lederuddannelse. Figur 9. Har du nogensinde fravalgt et tilbud om lederuddannelse? (n=395) % 94% 34% 62% 88% 12% 14% 82% 18% 79% Ja Nej Figur 10 nedenfor viser hvilke årsager, lederne angiver til, at de har fravalgt uddannelsen. Figur 10. Hvorfor fravalgte du tilbuddet om lederuddannelse? (n=72) % 32% 39% 21% 18% Manglende tid Manglende ressourcer Jeg følte ikke, jeg kunne være væk fra arbejdet Jeg mente ikke, jeg havde brug for uddannelsen Andet 8

9 46 % angiver manglende tid som begrundelse for at fravælge lederuddannelse. 32 % angiver manglende ressourcer og 39 % følte ikke de kunne være væk fra arbejdet. 21 % mente ikke, de havde brug for uddannelsen. 18 % angiver andre begrundelser. Det gælder især personlige årsager, og mere specifikke begrundelser, eksempelvis at den tilbudte uddannelse havde et for lavt fagligt niveau. Medlemmerne i Pædagogisk Sektor angiver i noget højere grad end andre (61 %), at de ikke føler, de kunne være væk fra arbejdet. 56 % af medlemmerne ønsker mere lederuddannelse Medlemmer er spurgt til deres aktuelle behov for lederudddannelse. 27 % svarer, at de ikke har yderligere behov for lederuddannelse. Enten fordi de har uddannelse eller har tilstrækkelig erfaring. I alt 56 % af medlemmerne svarer, at de har behov for mere lederuddannelse. Figur 11. Hvilket aktuelt behov har du for lederuddannelse? (n=394) Intet, jeg har været på lederuddannelse/er i gang med lederuddannelse/har tilstrækkelig erfaring 17% 27% Jeg har behov for metoder og redskaber til ledelse. 6% Jeg har behov for sparring om lederrollen 2 18% 12% Jeg har behov for en længere sammenhængende lederuddannelse, der omfatter både metoder/redskaber og sparring om lederrollen Andet Ved ikke Af de 56 %, peger 12 % på, at de har behov for metoder og redskaber til ledelse. 18 % svarer, at de har behov for sparring om lederrollen. 20 % svarer, at de både har behov for sparring og metoder og redskaber. Medlemmerne efterlyser især redskaber til styring af økonomi og budgetter, voksenpædagogik samt kommunikation mere generelt. 6 % af lederne giver andre begrundelser for deres behov for lederuddannelse. 17 % svarer ved ikke. De medlemmer, som udtrykker behov for yderligere lederuddannelse, er desuden blevet bedt om at vurdere dette behov på en skala fra 1 til 10. Her er 1 et lille behov og 10 er et stort behov. Den gennemsnitlige vurdering ligger på 6,23, altså et behov lidt over middel. Figur 12 nedenfor viser gennemsnittet i forskellige grupper. 9

10 Figur 12. Medlemmernes vurdering af deres behov for lederuddannelse fordelt på køn, alder, sektor og uddannelse. (n=220) ,23 6,08 6,45 6,96 4,81 6,5 6,3 6,15 5,74 6,2 6,05 6, Kvindelige ledere synes at have et større behov for lederuddannelse end deres mandlige kolleger. Hvor kvinder i gennemsnit vurderer deres behov til 6,45 på skalaen, er gennemsnittet for mændene 6,08. Det stemmer med resultatet ovenfor, hvor flere kvindelige end mandlige ledere ikke har en lederuddannelse. Behovet for uddannelse synes at være størst blandt de yngre ledere. Blandt de årige er gennemsnittet 6,96, og det falder løbende ned til gruppen af ledere på 60 år og ældre. De vurderer i gennemsnit deres behov til 4,81. Ser man bort fra medlemmerne af Teknikog Servicesektoren, er forskellen endnu større. I de tre øvrige sektorer vurderer de 40 til 44 årige ledere i gennemsnit deres behov til 7,39. Medlemmer fra Pædagogisk Sektor synes at have et lidt større behov for lederuddannelse end i Social- og Sundhedssektoren og i Teknik- og Servicesektoren. Her ligger gennemsnittet på henholdsvis 6,5, 6,3 og 6,15. Selvom lederne i Teknik- og Servicesektoren har det laveste uddannelsesniveau, vurderer de altså ikke deres behov for lederuddannelse højere end lederne i de andre sektorer. Der er også små forskelle i behovet for lederuddannelse alt efter hvilken lederuddannelse, medlemmerne allerede har opnået. Naturligt nok er gennemsnittet højest for de ledere, som ikke allerede har en lederuddannelse, nemlig 6,55. Hvis Teknik- og Servicesektoren sorteres fra stiger dette til yderligere 7,06. For ledere med en AMU-uddannelse er gennemsnittet 5,74 og for ledere med en diplomuddannelse er det 6,2. Kendskab til lederuddannelse for institutionsledere Alle institutionsledere i den offentlige sektor har fra september 2009 ret til lederuddannelse. De 199 ledere i undersøgelsen, som er i målgruppen for dette tilbud, er spurgt, om de er blevet informeret om retten til efteruddannelse. 10

11 Figur 13. Kender du til retten til lederuddannelse? (n=199) 1 6 Nej, det har jeg ikke hørt noget om Ja, jeg har fået information gennem folder Ja, jeg har fået information fra nettet Ja, jeg har fået information på anden måde 60 % af institutionslederne har ikke hørt om tilbuddet. 15 % har fået information gennem en folder, og næsten lige så mange (16 %) har fået information via nettet. 16 % har fået information via andre kilder. Det gælder primært via deres egen leder. Der er mindre forskelle mellem sektorerne. Hvor 73 % af lederne i Teknik- og Servicesektoren ikke har hørt om retten til lederuddannelse, gælder det 57 % af lederne i Pædagogisk og 55 % af lederne i Social- og sundhedssektoren 2. Øvrige kommentarer til lederrollen og FOAs lederarbejde Endelig er medlemmerne blevet bedt om at skrive eventuelle kommentarer til deres lederuddannelse samt til FOAs lederarbejde mere generelt. Flere medlemmer savner initiativ fra arbejdsgivers side i forhold til lederuddannelse. I en travl hverdag bør lederuddannelse være et tilbud, der kommer til den enkelte leder, og ikke noget der skal opsøges aktivt. Flere nævner også, at de ikke med deres nuværende arbejdspres kan sætte den tid af, der kræves, for at kunne uddanne sig. Ser vi på FOAs lederarbejde, efterlyser medlemmerne også initiativ. FOA bør komme mere på banen i forhold til lederarbejdet, og mange savner et mere udbygget tilbud, så organisationen i højere grad bliver relevant for ledermedlemmer. Medlemmerne efterlyser både initiativer i forhold ledernes overenskomst og lederarbejdet mere generelt. I forhold til overenskomster påpeger flere, at lederrollen ikke honoreres tilstrækkeligt. Flere giver det eksempel, at der for en social- og sundhedsassistent er en meget lille forskel på slutlønnen som medarbejder og lønnen som leder. Nogle påpeger også, at strukturændringer giver medlemmerne flere og tungere opgaver, som heller ikke honoreres. Nogle føler sig derfor mere hjemme i andre faglige organisationer, som BUPL eller organisationen Lederne. En anden pointe fra medlemmerne er, at souschefer eller mellemledere kan føle sig klemt og ikke få de samme tilbud som den overordnede leder. Her savnes et initiativ fra FOA. 2 Tallet fra Kost- og Servicesektoren er ikke opgjort, da kun 2 ledere har svaret på spørgsmålet. 11

12 Medlemmerne foreslår også mere konkrete initiativer i forhold til FOAs lederarbejde. Nogle efterlyser faglig sparring i FOA-regi. Det kunne være ledernetværk under de enkelte FOA-afdelinger. Det kunne eksempelvis henvende sig til ledere, som på grund af alder ikke overvejer yderligere lederuddannelse. Andre efterlyser mere information fra FOA, det kan være nyhedsbreve med information rettet specifikt til ledere. I forhold til uddannelse påpeger enkelte, at FOA bør udbyde lederuddannelse på diplomniveau, da det kræves af kommunerne i dag. Der er også mere fagspecifikke kommentarer. Især dagplejepædagogernes kommentarer adskiller sig fra de øvrige. Dagplejepædagogerne påpeger deres særlige rolle som personaleleder mellem dagplejer og dagplejeleder. En rolle, som ikke er en egentlig ledelsesstilling, og derfor heller ikke umiddelbart giver ret til lederuddannelse. Her savner gruppen initiativ. Faggruppen savner også mere generel opmærksomhed om deres faggruppe fra FOA og flere nævner, at de føler sig mere hjemme i BUPL. Endelig påpeger tekniske serviceledere, at de på trods af deres titel ikke kan få egentlige lederstillinger i kommunerne. Her savnes også initiativ. 12

13 Hvem er lederne i FOA? Medarbejderansvar Lederne er blevet spurgt til, hvor mange medarbejdere de er nærmeste leder for, og hvor mange medarbejdere de alt i alt har ledelsesansvar for. Lederne er i gennemsnit nærmeste leder for 15,8 medarbejdere. 53 % er nærmeste leder for 10 eller færre medarbejdere. Lederne har alt i alt ledelsesansvar for flere medarbejdere, end de er nærmeste leder for. Lederne har i gennemsnit 27,5 medarbejdere under sig. Det er især gruppen af ledere med et ansvar for 50 eller flere medarbejdere, der trækker gennemsnittet op. Figur 14 nedenfor viser, hvordan lederne fordeler sig i forhold til deres medarbejderansvar. Figuren viser eksempelvis, at 7 % af lederne er nærmeste leder for én medarbejder, og at 20 % er nærmeste leder for mellem 6 og 10 medarbejdere. 39 % af lederne har ansvar for mere end 20 medarbejdere, og 26 % er nærmeste leder for mere end 20 medarbejdere. Figur 14. Fordelingen af ledere efter medarbejderansvar. Nærmeste leder og ansvar alt i alt (n=417) % 11% 12% 17% 17% 14% 13% Hvor mange medarbejdere er du nærmeste leder for? 7% 6% 2% 3% 9% 8% 8% 4% Hvor mange medarbejdere er du alt i alt leder for? og flere Figur 14 dækker over relativt store forskelle mellem ledelsesansvaret i FOAs fire sektorer. Det ses i figur 15, hvor det samlede ledelsesansvar er delt ud på sektorerne hver især. Kost- og Servicesektoren er ikke vist, da kun 17 ledere har svaret på spørgsmålet. 13

14 Figur 15. Fordelingen af ledere efter samlet medarbejderansvar i Pædagogisk Sektor, Teknik- og Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren. (n=398) % 19% 2 27% 18% 24% 3 18% 22% 21% Pædagogisk Sektor 1 13% 12% 7% 8% 4% 4% 3% 1% Social- og sundhedssektoren Teknik- og Servicesektoren Figuren viser, at Teknik- og Servicesektoren adskiller sig klart fra de øvrige sektorer. Her har 34 % af lederne ansvar for mellem 0 og 2 medarbejdere. Det gælder 5 % i Pædagogisk Sektor og ingen af lederne i Social- og Sundhedssektoren. 4 % af lederne i Teknik- og Servicesektoren har slet ikke har medarbejdere under sig. At disse medlemmer alligevel er kategoriseret som ledere hænger sammen med deres titel som tekniske serviceledere. 78 % af lederne i Teknik- og Servicesektoren har ledelsesansvar for 10 eller færre medarbejdere. I Pædagogisk Sektor gælder det 19 % og i Social- og Servicesektoren er det 12 % af lederne. I disse to sektorer har den overvejende del af lederne derimod ansvar for mere end 10 medarbejdere. I Pædagogisk Sektor har 51 % ansvar for mellem 11 og 30 medarbejdere. Det gælder 48 % af medarbejderne i Social- og Servicesektoren. Her har 18 % ansvar for mellem 31 og 50 medarbejdere. Det gælder 8 % i Pædagogisk Sektor. Henholdsvis 22 og 21 % af lederne i Pædagogisk Sektor og i Social- og Sundhedssektoren har ansvar for mere end 50 medarbejdere. Det gælder 4 % af lederne i Teknik og Servicesektoren. Ser man på ledelsesansvaret som et gennemsnit, viser der sig det samme billede. I Teknikog Servicesektoren er lederne i gennemsnit nærmeste leder for 7,9 medarbejdere og i Kostog Servicesektoren er det 15,1 medarbejdere. I Pædagogisk Sektor og i Social- og Sundhedssektoren er gennemsnittet højere. Her er lederne i gennemsnit nærmeste leder for henholdsvis 21,7 og 25,4 medarbejdere. Samme mønster gør sig gældende i forhold til det overordnede ledelsesansvar. De mandlige medlemmer har forholdsvis flere lederstillinger end kvinderne I alle FOAs fire sektorer har de mandlige medlemmer set i forhold til deres antal en større andel af lederstillinger end deres kvindelige kolleger. Figur 15 nedenfor viser kønsfordelingen blandt ledermedlemmer og medlemmerne generelt inden for de fire sektorer i FOA. Forskellen er størst i Social- og Sundhedssektoren. Her er 23 % af lederne mænd. Blandt medlemmerne generelt er der derimod kun 7 % mænd. I pædagogisk sektor er 16 % af lederne mænd, mens der blandt medlemmerne som sådan kun er 10 % mænd. Også i Teknik- og Servicesektoren er forskellen stor. Her er 12 % af medlemmerne kvinder, men 14

15 blandt lederne er kun 3 % kvinder 3. I Kost- og Servicesektoren er der ikke tydelige kønsforskelle. Her er 11 % af lederne mænd, hvor mændene udgør 10 % af medlemmerne generelt. Figur 15. Kønsfordelingen blandt FOAs ledermedlemmer og blandt FOAs erhvervsaktive medlemmer generelt. (n=429) Mand Kvinde Teknik- og Servicesektoren - Alle Teknik-og Servicesektoren - Ledere 88% 98% 12% 3% Social- og Sundhedssektoren - Alle Social-og Sundhedssektoren - Ledere Pædagogisk Sektor - Alle Pædagogisk Sektor - Ledere Kost- og Servicesektoren - Alle Kost- og Servicesektoren - Ledere 7% 23% 11% 93% 77% 9 84% 9 89% % af lederne er fyldt 50 år Figur 16 nedenfor viser aldersfordelingen blandt ledermedlemmer i FOA og blandt FOAs medlemmer generelt. Lederne er tydeligt ældre end medlemmerne som sådan. 7 % af lederne er under 40 år, og 62 % er 50 år eller ældre. Det gælder 39 % af de erhvervsaktive medlemmer. Figur 16. Aldersfordelingen blandt ledere i FOA og FOAs erhvervsaktive medlemmer generelt ( medlemmer) % 27% % 13% 11% 21% 17% 23% 12% 6% Ledermedle mmer Alle FOAmedlemmer år år år år år Noget af denne forskel kan dog skyldes, at mange af lederstillingerne i Teknik- og Service findes inden for typiske mandefag som skolebetjent og lignende. 15

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere.

Ledermedlemmerne er i gennemsnit leder for 42 medarbejdere, og 1 ud af 5 ledermedlemmer er også leder for andre ledere. 2. december 2015 Lederuddannelse FOA gennemførte i august 2015 en undersøgelse blandt FOA-medlemmer med lederansvar (ledermedlemmer). 2.088 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen, hvoraf 518 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet)

På hvilket område er du leder? Procent Antal Børne området 28% 212 Skole området (inkl. SFO, Klub, Ungdomsområdet) Tabel 1 Hvor mange år har du i alt været leder (medregnende både dit nuværende og alle dine tidligere lederjobs inkl. lederjobs i andre kommuner/og/eller sektorer)? Mindre end ét år 2% 16 1-5 år 14% 110

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs efterlønsmedlemmer

Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs efterlønsmedlemmer Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs efterlønsmedlemmer FOA Kampagne og Analyse 2010 Samlet resume Velfærdsaftalen har allerede en effekt: Efterlønnerne går senere på efterløn i 2010 end i 2004

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere