ATTRAKTIVE RASTEPLADSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATTRAKTIVE RASTEPLADSER"

Transkript

1 ATTRAKTIVE RASTEPLADSER Langturschaufførens bud på den gode rasteplads Undersøgelsen er gennemført med stø e fra FDE-Fonden

2 Indledning Danske langturschauffører skal i deres arbejde overholde en række bestemmelser om køre/ hvile d. De holder derfor s lle på parkeringsanlæg i byer, på rastepladser langs store veje eller specielt sikrede pladser i kortere eller længere d. Opholdet skal give op mal mulighed for at chaufføren e er sit ophold er velres tueret og dermed være et sikkert element i trafikken. Der l skal chaufføren være sikker på, at han ikke udsæ es for ubehagelige hændelser på pladsen. 3F, Aabenraa - ITD, Padborg og Grontmij A/S har i et samarbejde undersøgt, hvilke forventninger langturschaufføren har l det sted han skal opholde sig i de lange hvil. Undersøgelsen er stø et af FDE-fonden, som hermed takkes. Chaufføren har følgende 10 bud på etablering af nye eller opgradering af eksisterende rastepladser, der gør dem a rak ve at besøge: 1. bud: Effek v adskillelse mellem på den ene side chauffør, bil og gods og på den anden side alle andre i nærheden af pladsen 2. bud: Etablere yderligere tryghedsskabende foranstaltninger 3. bud: God plads l biler og faciliteter 4. bud: Etablere gode velfærdsfaciliteter, dvs. toile er og bad i en passende størrelse og udformning, som kun er for chauffører på pladsen 5. bud: God rengøring og vedligeholdelse af alle faciliteterne 6. bud: Pladsen skal placeres i nærheden af, men ikke for tæt på hovedtrafikårer 7. bud: Der skal mindst være et cafeteria på eller i umiddelbar nærhed af pladsen 8. bud: Der skal være indkøbsmuligheder på pladsen eller i nærhed af pladsen 9. bud: Det skal være adgang l elektroniske kommunika onsmidler, hvoraf Wi -Fi skal være gra s 10. bud: Der skal være faciliteter, der indbyder l fysisk ak vitet Baggrund for undersøgelsen Langturschauffører som raster er o e i en risikofyldt situa on. Der er trusler mod hans sikkerhed og sundhed og mod bil og gods. I Danmark har 3F og ITD været centrale i at etablere standarder for sikkerhed og kategorisere velfærdsfaciliteter på rastepladser (SETPOS 2

3 og LABEL). Der er etableret enkelte pladser i Europa, der lever op l nogle af kravene, og der arbejdes med at etablere pladser i Danmark. Senest er der i Padborg etableret en plads der imødekommer basale krav l en sikker rasteplads, med et plant underlag, oplyst, tv-overvåget og med meget synligt hegn og adgangskontrol. Langturschaufføren har to basale krav l sikkerhed og faciliteter på rasteplader: A) At de giver mulighed for at være udhvilet inden han skal køre igen og B) at han ak vt kan vedligeholde og gerne fremme egen sundhed. Flere og flere chauffører e erspørger rastepladser der lbyder øgede muligheder for ak viteter. Direkte citeret af en chauffør på spørgsmålet om, hvad han forventer af en god rasteplads: Ny rasteplads I Padborg At jeg så vidt muligt kan lave det I andre laver, når I kommer hjem fra arbejde! er det tydeligt, at behovet for rastepladser, der dækker mere end de basale behov omkring tryghed, mad og personlig hygiejne er s gende. Det giver nogle udfordringer for indretning af en a rak v rasteplads. Målet med nærværende undersøgelse er at give chaufførerne mulighed for med deres egne ord at beskrive, hvilke faciliteter de mener der bør være på den gode rasteplads. Chaufførens valg af rasteplads Chaufførens valg af rasteplads bestemmes af en række faktorer; 1. Tidspunkt for, hvornår han ifølge køre-/hvile dsbestemmelserne skal begynde det kommende hvil! 2. Hvad vil det koste at holde på rastepladsen! 3. Hvilke faciliteter kan rastepladsen lbyde! Punkt 1 er det helt afgørende for valget fordi selv en mindre overtrædelse af reglerne kan koste dyrt. Det betyder så, at jo tæ ere han er på dspunktet for at påbegynde hvilet, jo færre rastepladser kan han vælge mellem. Tidspunkt vil få større betydning og pladsens standard får mindre betydning. Turen kan naturligvis planlægges så den gode rasteplads nås på det rig ge dspunkt, men selv den bedste planlægning kan forstyrres af hændelser undervejs. 3

4 Hvis første faktor er i orden, vil den næste faktor være afgørende. Accept af størrelsen af beløbet vil o e være a ængig af punkt 3. Metode Defini onen på en rasteplads er i denne sammenhæng er et område i nærheden af en hovedtrafikåre, hvor lastbiler (forvogn og trailer) må parkeres i mindst 45 mer. Undersøgelsens fokus er, som nævnt, at få klarlagt, hvilke faciliteter indenfor sikkerhed og sundhed langturschauffører finder 1) basale og 2) a rak ve på en rasteplads. Det er undersøgt gennem et innova vt forløb, hvor 9 chauffører har givet deres bud på, hvilke faciliteter de finder dels nødvendige og dels a rak ve. Forløbet tog ca. 3 mer og blev gennemført e er en bestemt model l innova vt arbejde. Chaufførerne blev først bedt om at beskrive deres værste oplevelser indenfor rastepladser for lastbiler (Problemfasen). Dernæst var der en tænk-ud-af-boksen fase, hvor chaufførerne foreslog alle mulige og umulige faciliteter på rastepladser indenfor sikkerhed og sundhed (Innova onsfasen). Endelig var der en prioriteringsfase, hvor alle forslag blev vurderet ud fra både a rak vitet og vig- ghed (Prioriteringsfasen). Resultatet er en prioritet liste med forslag l faciliteter på rastepladser. Materialet fra forløbet er samlet og redigeret af en proceskonsulent. Chaufførerne fik en lbagemelding om materialet ca. tre uger e er. Produktet fra forløbet leveres videre l ITDs arbejdsgruppe Sikker rasteplads. Undersøgelsen har fokus på følgende centrale karakteris ka ved rastepladser: Indretning af rastepladsen Passiv sikkerhed på rastepladsen Ak v sikkerhed på rastepladsen Mulighed for indkøb på rastepladsen Velfærd på rastepladsen Faciliteter på rastepladsen Mulighed for elektronisk kommunika on på rastepladsen Mulighed for fællesskab på rastepladsen 4

5 Resultater Høj-risiko pladsen Chaufførernes worst case scenario er der ingen grund l at bruge meget d på. Det er lstrækkeligt at tegne et billede af en mark, måske med lidt grus på, og hvor der ikke er nogen form for belysning eller beplantning. Hvis der er en barriere giver det mere indtrykket af, at man er spærret inde end at uønskede personer skal holdes ude. Det flyder med affald over alt. Hvis der overhovedet er toile er/bad er de af så ringe kvalitet, at de kun Et parkeringsområde der lever op til chaufførernes ønsker meget nødigt beny es. Der er ingen indkøbsmuligheder og ingen mulighed for at få kontakt l andre end de øvrige chauffører. Der er næsten ingen mulighed for elektronisk kommunika on. Chaufførerne sidder stort set hele den i bilerne. En plads der med andre ord er et højrisiko -område, og som ikke giver god mulighed for res tu on. Chaufførernes bud på den brugbare rasteplads En meget effektiv adgangskontrol til en rasteplads med et elementært sikkerhedsniveau På rastepladsen med det basale sikkerhedsniveau (Need to have) er der en belysning, der sikrer, at der ikke er mørkt mellem bilerne. Hele pladsen behøver ikke være fuldt oplyst, men omkring bilerne skal man kunne se, hvad der foregår. Pladsen er asfalteret eller belagt med fliser, sam dig med at der er lavet grønne bede eller områder med lav træbeplantning. Pladsen er indre et så lastbilerne holder væk fra støjkilder, ligesom der er etableret el-plucks l kølebilernes kølemaskiner. Der er mulighed for at tanke brændstof med de mest almindelige kreditkort. Der er en barriere mellem rastepladsen og omgivelserne i form af et diskret hegn. Det er 5

6 kun lastbiler der må holde på pladsen, og deres ind- og udkørsel registreres. Hvis der opstår kri ske situa oner er det nemt at lkalde hjælp, enten ved at kontakte personale på pladsen eller trykke på en alarmknap. Der er på pladsen vel-vedligeholdte toile er, som rengøres jævnligt. Badene er kun for chauffører og de gøres rene hver gang de har været brugt.. Der er en god dækning l mobiltelefon. Der er i forbindelse med pladsen en kiosk eller et lille supermarked med de mest almindelige varer, som har åbent i dag- og a en merne. Der er mulighed for at købe en god og sund madpakke/mål d. Der må i forbindelse hermed gerne være et lille caféområde, hvor man kan spise og drikke. Der er et venligt og serviceminded personale, som viser interesse i chaufføren. Der er adgang l fri Wi-Fi på hele pladsen, og der er adgang l fax og almindelig PC i café-området Chaufførernes ønsker til den attraktive rasteplads En flot restaurant på en rasteplads ved Vallenciennes. På den a rak ve rasteplads er der rigeligt med plads således at biler med dieseldrevne kølemaskiner eller med ADR-gods har separate parkeringsområder. Her er også god plads l at komme rundt med modulvogntog. Der er en sne-bro på pladsen, ligesom der er en sta on l at teste spejle. Der skal være et diskret hegn, som tvovervåges, og et vagtpersonale som reagerer, hvis nogen prøver at forcere det. Der skal være en belysning så hele parkeringsområdet er godt oplyst. Der skal være adgangskontrol på både ud- og ind trafik af biler og personer, eventuelt med personlige adgangskort a la hotelværelser. Der er personale på eller ved pladsen hele den, som overvåger via tv og som med jævne mellemrum går en runde på pladsen, evt. med en hund. De kan også hjælpe i vanskelige situa oner. Et supermarked der har åbent 24/7-365, hvor chaufføren kan købe de nødvendige varer. Et spisested med god og sund mad, hvor chauffører har et separat område, som giver et hyggeligt indtryk. Et tankanlæg, hvor de største selskaber er repræsenteret. Vel vedligeholdte baderum der giver mulighed for privatliv. Gerne så store at man kan have sit tøj l at hænge i sikkerhed udenfor selve badeområdet. Når chaufførerne skal beskrive 6

7 den a rak ve rasteplads (Nice to have) er det især med forslag som øger deres mulighed for at vedligeholde eller fremme egen sundhed. Et wellness/fitness-område, med mulighed for både fysiske udfordringer (løbebånd boksebold mo onscykler romaskiner bordtennis) og afslapning (sauna- dampbad - svømmepøl - massage). Der skal være særlig adgangskontrol for at bruge disse faciliteter for at holde uønskede personer ude. Der er udenfor rastepladsen rekrea ve områder med mulighed for at løbe eller gå en tur, måske en petanque bane, en minigol ane, tennisbaner eller grillområder med borde/bænke. Der er store infotavler med relevante informa oner for chauffører, så som lbud på denne og de næste rastepladser, nye regler for godstransport i området og vejinforma oner, etc. Der er en hjemmeside med opdaterede oplysninger om ledige pladser, lbud og arrangementer på pladsen. Der er over hjemmesiden mulighed for at reservere en p-plads. Spørgsmålet om, hvad det skal/må koste at bruge rastepladsen og dens faciliteter Betaling for brug af rastepladsen er en vanskelig balance mellem, hvad det skal koste og hvad det må koste! Mange chauffører ønsker en vis betaling for at bruge pladsen, både fordi de ved at uden betaling kan pladsen ikke eksistere og fordi en vis betaling vil forhindre uønskede personer at komme ind på pladsen. Men de erkender også, at der er en øvre grænse for, hvad det må koste. Betalingsmodellen kunne derfor være: Et grundbeløb for at komme ind på pladsen og dermed få adgang l parkering, restaurant/cafe og bu k Tilkøb af yderligere lbud Det vil sige betaling for at bruge velfærdsfaciliteter og ak vitetsområder. På den måde kan den enkelte chauffør købe netop det ophold han har behov for. 7

8 Chaufførens behovspyramide l rastepladsens indretning 8

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER

FRITIDSCENTER STRUER I D É O P L Æ G H O T S P O T S U D E / I N D E F L E K S I B I L I T E T koncept og proces FRITIDSCENTER STRUER INDHOLD VISIONBAGGRUND 02 fri ds og idrætspoli kudviklingkravønsker BRUGER OG BORGERUNDERSØGELSE

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Kvinder og mænd i idrættens rum

Kvinder og mænd i idrættens rum og mænd i idrættens rum Kaya Roessler og Marie Overbye Syddansk Universitet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden August 2006 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...2 2. Deltagernes profil...4 Køn...4

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere