EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning"

Transkript

1 EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning

2 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) eller (800) Fax (913) Garmin (Europe) Ltd. Garmin Corporation Liberty House, No. 68, Zhangshu 2nd Road, Hounsdown Business Park, Xizhi Dist., New Taipei City, Southampton, Hampshire, SO40 9LR 221, Taiwan (R.O.C.) Storbritannien Tlf. 886/ Tlf. +44 (0) (udenfor Storbritannien) Fax 886/ (kun Storbritannien) Fax +44 (0) Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk lagringsmedie til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger vedrørende brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter. Garmin, Auto Pause, Auto Lap, Virtual Partner og Edge er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber registreret i USA og andre lande. Garmin Connect, GSC 10, ANT og ANT+ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerede eller uregistrerede varemærker tilhørende Firstbeat Technologies Ltd. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. December 2012 Delnummer Rev. D Trykt i Taiwan

3 Indholdsfortegnelse Sådan kommer du i gang...1 Om batteriet... 1 Installation af Edge... 2 Aktivering af Edge... 4 Modtagelse af satellitsignaler... 6 Valgfri ANT+-sensorer... 6 Kør en tur... 7 Lagring af dine turdata... 7 Brug af gratis software... 7 Overførsel af historik til din computer... 8 Træning med din Edge...9 Alarmer... 9 Brug af Auto Lap efter distance Brug af Auto Lap efter position Brug af Auto Pause Brug af Automatisk rullefunktion Baner Træning ANT+-sensorer...20 Tip til Parring af ANT+-sensorer med din Garmin-enhed Påsætning af pulssensoren Brug af pulssensoren Pulszoner Udskiftning af pulssensorens batteri Montering af GSC Brug af GSC Udskiftning af batteriet i GSC ANT+-sensorer fra tredjepart ANT+-sensor Fejlfinding Historik...33 Sådan vises historik Visning af samlet distance og tid Sletning af historik Datalagring Edge 500 Brugervejledning iii

4 Datahåndtering...35 Tilslutning af USB-kablet Indlæsning af filer Sletning af filer Indstillinger...37 Tilpasning af dine datafelter Datafelter Ændring af systemindstillingerne Ændring af indstillinger for brugerprofil Opdatering af din cykelprofil Cykelskift Ændring af startmeddelelse Fartzoner GPS-indstillinger Indstilling af højdepunkter Appendiks...47 Registrering af din enhed Om Edge Opdatering af softwaren Kontakt Garmins produktsupport Brug af baggrundslys Køb af valgfrit tilbehør Specifikationer Hjulstørrelse og -omkreds Aktivitetsniveauer Fejlsøgning Indeks...56 iv Edge 500 Brugervejledning

5 Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger Edge første gang, skal du gøre følgende: 1. Oplad Edge (side 2). 2. Installer Edge (side 2). 3. Tænd for Edge (side 4). 4. Modtag satellitsignaler (side 6). 5. Opsæt valgfri ANT+ -sensorer (side 6). 6. Kør en tur (side 7). 7. Gem turen (side 7). Sådan kommer du i gang 8. Køb Garmin Connect side 7). 9. Overfør historik til din computer (side 8). Om batteriet advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Edge får strøm fra et indbygget litiumionbatteri, som du kan genoplade ved hjælp af vekselstrømsopladeren eller USB-kablet i æsken med produktet. BEMÆRK: Edge kan ikke oplades, hvis temperaturen er under 0 C eller over 50 C (under 32 F eller over 122 F). Edge 500 Brugervejledning 1

6 Sådan kommer du i gang Opladning af Edge bemærk For at forebygge korrosion skal du tørre mini-usb-porten, vejrhætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc. 1. Sæt AC-opladeren i en almindelig stikkontakt. 2. Fjern vejrhætten fra mini-usbporten. Flige Mini-USB-port under vejrhætten 3. Sæt det lille stik på vekselstrømsopladeren i mini-usb-porten. Du kan læse mere om, hvordan du tilslutter Edge til din computer ved hjælp af USB-kablet, på side Oplad Edge i mindst tre timer, før du begynder at bruge den. Et fuldt opladet batteri kan fungere i ca. 18 timer, før det skal genoplades. Installation af Edge Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere cykelbeslaget på en sådan måde, at forsiden af Edge peger op mod himlen. Du kan sætte cykelbeslaget på frempinden (som vist på side 3) eller på styret. 1. Vælg en praktisk og sikker placering til montering af Edge, så den ikke forhindrer sikker brug af cyklen. 2 Edge 500 Brugervejledning

7 2. Placer gummiskiven bag på cykelbeslaget. Gummifligene skal justeres med bagsiden af cykelbeslaget, så den sidder godt fast. 3. Placer cykelbeslaget på cyklens frempind. 4. Fastgør cykelbeslaget omhyggeligt ved hjælp af de to elastikbånd. Sådan kommer du i gang 5. Juster fligene på bagsiden af Edge med indhakkene i cykelbeslaget. 6. Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge med uret, indtil den klikker på plads. Gummiskive Hak i cykelbeslag Edge monteret på cyklens frempind Frigøring af Edge 1. Drej Edge med uret for at frigøre enheden. 2. Løft Edge af beslaget. Elastikbånd rundt om cyklens frempind Edge 500 Brugervejledning 3

8 Sådan kommer du i gang Aktivering af Edge Tryk på og hold knappen POWER nede for at tænde for Edge. Konfiguration af Edge Første gang, du tænder for Edge, bliver du bedt om at konfigurere systemindstillinger og indstillinger for brugerprofil. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre den første opsætning. Tryk på eller for at få vist valgmuligheder og ændre standardvalget. Tryk på ENTER for at foretage et valg. Ikoner Batteriniveau GPS er tændt og modtager signaler. GPS er slukket. Pulssensor er aktiv. Hastigheds- og kadencesensor aktiv. Energimåleren er aktiv. 4 Edge 500 Brugervejledning

9 Knapper Hver Edge-knap har flere funktioner. Knap POWER/ LIGHT BACK Beskrivelse Tryk på og hold POWER nede for at tænde og slukke for enheden. Tryk på LIGHT for at aktivere baggrundslyset. Tryk på en vilkårlig knap for at få baggrundslyset til at lyse længere end 15 sekunder. Tryk på BACK for at annullere eller gå tilbage til den forrige menu. START/STOP LAP/RESET PAGE/MENU ENTER Sådan kommer du i gang Tryk på START/STOP for at starte eller stoppe timeren. Tryk på eller for at vælge menuer og indstillinger. Tryk på og hold eller nede for at rulle hurtigt gennem indstillingerne. Tryk på LAP for at oprette en ny omgang. Tryk på og hold RESET nede for at nulstille timeren. Tryk på PAGE for at rulle gennem siderne med træningsdata. Tryk på og hold MENU nede for at skifte mellem menu- og timer-tilstand. Tryk på ENTER for at vælge funktioner og bekræfte meddelelser. Edge 500 Brugervejledning 5

10 Sådan kommer du i gang Modtagelse af satellitsignaler Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde signaler. 1. Gå udendørs i et åbent område. 2. Kontroller, at forsiden af Edge vender op mod himlen. 3. Vent, mens Edge søger efter satellitter. Stå stille, indtil siden Lokaliserer satellitter forsvinder. Bemærk: På side 45 kan du se, hvordan du slår GPS-modtageren fra og bruger Edge inden døre. Valgfri ANT+-sensorer bemærk: Hvis du ikke har brug for at opsætte ANT+-sensorer, kan du springe dette trin over. For at bruge en ANT+-sensor under din tur skal du påsætte den og parre den med Edge. Vejledning i brug af pulssensoren findes på side 21. Vejledning i brug af GSC 10 hastigheds- og kadencesensor findes på side 25. Ved brug af ANT+-sensorer fra tredjepart skal du se side 30, se producentens vejledning, og gå til 6 Edge 500 Brugervejledning

11 Kør en tur Før du kan registrere historik, skal du lokalisere satellitsignaler (side 6). 1. Tryk på og hold MENU nede for at se siden Timer. Sådan kommer du i gang Lagring af dine turdata Tryk på og hold RESET nede for at gemme dine løbedata og nulstille timeren. Med Garmin Connect Garmin Connect er webbaseret software til lagring og analyse af dine data. 1 Gå til 2 Følg instruktionerne på skærmen. 2. Tryk på START for at starte timeren. Historik registreres kun, når timeren er aktiveret. 3. Når du er færdig med din cykeltur, skal du trykke på STOP. Edge 500 Brugervejledning 7

12 Sådan kommer du i gang Overførsel af historik til din computer 1. Slut USB-kablet til en USB-port på computeren. 2. Fjern vejrhætten fra mini-usbporten. 4. Gå til /start. 5. Følg vejledningen, der fulgte med softwaren. Mini-USB-port under vejrhætten 3. Slut det lille stik på USB-kablet til mini-usb-porten. 8 Edge 500 Brugervejledning

13 Træning med din Edge Alarmer Du kan bruge Edge-alarmer til at træne mod bestemte mål for tid, distance, kalorier, puls, kadence og energi. Brug af alarmer for tid, distance og kalorier 2. Vælg Træning > Alarmer. 3. Vælg Tids alarm, Distance alarm eller Kalorie alarm. 4. Slå alarmen til. 5. Indtast en værdi for tid, distance eller kalorier. 6. Kør en tur. Hver gang du når alarmværdien, bipper Edge og viser en meddelelse. Træning med din Edge Bemærk: Du kan se, hvordan du slår hørbare toner til på side 41. Brug af avancerede alarmer Hvis du har en pulssensor som tilbehør, GSC 10 eller en ANT+-energisensor fra tredjepart, kan du indstille avancerede alarmer. 2. Vælg Træning > Alarmer. 3. Vælg en funktion: Vælg Puls alarm for at indstille et minimum og maksimum for puls i hjerteslag pr. minut (bpm). bemærk: Der findes oplysninger om pulszoner og indstillinger på side 22. Edge 500 Brugervejledning 9

14 Træning med din Edge Vælg Kadence alarm for at indstille de hurtige og langsomme kadenceværdier i omdrejninger af pedalarmen pr. minut (rpm). Vælg Energi alarm for at indstille et minimum og maksimum for energi i watt. 4. Kør en tur. Hver gang du kommer over eller under den angivne værdi for puls, kadence eller energi, bipper Edge og viser en meddelelse. Bemærk: Du kan se, hvordan du slår hørbare toner til på side 41. Brug af Auto Lap efter distance Du kan bruge Auto Lap til automatisk at markere en omgang ved en bestemt distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en tur (f.eks. for hver 10 miles eller 40 km). 2. Vælg Indstillinger > Cykelindstillinger > Auto Lap. 3. I feltet Udløser til Auto Lap vælges Efter distance. 4. Indtast en værdi. 5. Tilpas valgfri omgangsdatafelter (side 37). 6. Kør en tur. 10 Edge 500 Brugervejledning

15 Brug af Auto Lap efter position Du kan bruge Auto Lap til automatisk at markere en omgang ved en bestemt position. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en tur (f.eks. ved en lang stigning, eller når du træner spurter). 2. Vælg Indstillinger > Cykelindstillinger > Auto Lap. 3. I feltet Udløser til Auto Lap vælges Efter position. 4. Vælg en funktion: Vælg Omg. kun v/tryk for at aktivere omgangstælleren, hver gang du trykker på LAP, og hver gang du passerer en af disse positioner igen. Træning med din Edge Vælg Start og omg. for at aktivere omgangstælleren ved den GPS-position, hvor du trykker på START, samt ved alle positioner under turen, hvor du trykker på LAP. Vælg Mærke og omg. for at aktivere omgangstælleren ved en bestemt GPS-position markeret før turen og ved alle positioner på turen, hvor du trykker på LAP. 5. Tilpas valgfri omgangsdatafelter (se side 37). 6. Kør en tur. Bemærk: Ved baner kan du bruge funktionen Efter position til at aktivere omgange på alle omgangspositioner, der er gemt på banen. Edge 500 Brugervejledning 11

16 Træning med din Edge Brug af Auto Pause Du kan bruge Auto Pause til automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne funktion er nyttig, hvis der på din tur er lyskryds eller andre steder, hvor du skal sætte farten ned eller stoppe. Bemærk: Den tid, hvor turen er sat på pause, gemmes ikke med historikdataene. 2. Vælg Indstillinger > Cykelindstillinger > Auto Pause. 3. Vælg en funktion: Vælg Fra. Vælg Når stoppet for automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig. Vælg Bruger fart for automatisk at sætte timeren på pause, når din fart falder til under en angivet værdi. 4. Tilpas valgfri tidsdatafelter (se side 37). Hvis du vil have vist al den tid, der er gået (fra der blev trykket på START, til der blev trykket på RESET), skal du vælge datafeltet Tid - gået. 5. Kør en tur. Brug af Automatisk rullefunktion Brug den automatiske rullefunktion til at navigere automatisk gennem alle siderne med træningsdata, mens timeren kører. 2. Vælg Indstillinger > Cykelindstillinger > Automatisk rullefunktion. 3. Vælg en visningshastighed: Langsom, Medium eller Hurtig. 4. Kør en tur. Der rulles automatisk gennem siderne med træningsdata. Du kan trykke på PAGE for at skifte side manuelt. 12 Edge 500 Brugervejledning

17 Baner Med baner kan du træne ved hjælp af en tidligere registreret aktivitet. Du kan følge banen for at prøve at nå eller slå tidligere opstillede mål. Hvis banen oprindeligt blev gennemført på 30 minutter, konkurrerer du med en Virtual Partner om at prøve at gennemføre banen på under 30 minutter. Du kan oprette en bane fra din egen aktivitet, eller du kan sende en bane fra Garmin Connect til din enhed. Træning med din Edge Edge tildeler et standardnavn til din nye bane, som vises på listen. 4. Vælg en bane fra listen. 5. Vælg Rediger banen for at omdøbe banen. 6. Indtast et beskrivende banenavn i øverste felt (f.eks. 18mi_Ridgeview). Oprettelse af baner med din Edge Før du kan oprette en bane, skal du have historikken med GPS-rutedata gemt på din Edge. 2. Vælg Træning > Baner > Ny. 3. Vælg en tidligere tur fra listen, som du vil basere din bane på. Edge 500 Brugervejledning 13

18 Træning med din Edge Start på en bane 2. Vælg Træning > Baner. 3. Vælg en bane fra listen. 4. Vælg en funktion: Vælg Start på banen. Vælg Kort for at få vist banen, og tryk på BACK for at vende tilbage til listen med baner. Vælg Profil for at få vist højdeprofilen, og tryk på BACK for at vende tilbage til listen med baner. 5. Tryk på START. Historikken registreres, selvom du ikke befinder dig på banen. Meddelelsen "Bane gennemført" vises, når du er færdig. 6. Kør en tur. 7. Tryk på PAGE for at få vist datasiderne: 14 Edge 500 Brugervejledning

19 Indstillinger for afvigelse Man kan angive en opvarmning før banen. Tryk på START for at begynde på banen, og varm så op som normalt. Hold dig fra banen, mens du varmer op. Når du er klar til at begynde, skal du begive dig mod banen. Når du kommer ind på banen, viser Edge meddelelsen "På banen". Bemærk: Så snart du trykker på START, starter din Virtual Partner på banen og venter ikke på, at du varmer op. Dig Træning med din Edge Virtual Partner Hvis du forvilder dig væk fra banen, viser Edge meddelelsen "Afvigelse". Brug banekortet eller banepunkterne til at finde tilbage til banen. Edge 500 Brugervejledning 15

20 Træning med din Edge Ændring af banefarten 2. Vælg Træning > Baner. 3. Vælg en bane fra listen. 4. Vælg Start på banen. 5. Tryk på LIGHT. 6. Brug og til at justere procentsatsen af tid for at gennemføre banen. Hvis du for eksempel vil forbedre din banetid med 20 %, skal du angive en banehastighed på 120 %. Du vil konkurrere med Virtual Partner om at gennemføre en 30-minutters bane på 24 minutter. Afbrydelse af en bane Tryk på og hold MENU nede, og vælg Træning > Stop banen. Sletning af en bane 2. Vælg Træning > Baner. 3. Vælg en etape. 4. Vælg Slet bane > Ja. Træning Du kan bruge Edge til at oprette træning, der inkluderer mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og hvileomgange. Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på din Edge. 16 Edge 500 Brugervejledning

21 Oprettelse af træning 2. Vælg Træning > Træning > Ny. 3. Indsæt et beskrivende træningsnavn i det øverste felt (f.eks. Hurtig 10). 4. Vælg Tilføj nyt trin. 5. Vælg Varighed for at angive, hvordan dette trin skal måles. Vælg f.eks. Distance for at afslutte trinnet efter en specifik distance. Hvis du vælger Åben, kan du afslutte trinnet under træning ved at trykke på LAP. Træning med din Edge 6. Indtast en værdi i feltet under Varighed, hvis det er nødvendigt. 7. Vælg Mål for at vælge dit mål under dette trin. Du kan f.eks. vælge Puls for at opretholde en stabil puls under dette trin. 8. Vælg en målzone eller indtast et brugerdefineret interval, hvis det er nødvendigt. Du kan f.eks. vælge en pulszone. Hver gang du kommer over eller under den angivne værdi for puls, bipper Edge og viser en meddelelse. 9. Vælg Ja i feltet Hvil omg., hvis det er nødvendigt. Under en hvileomgang fortsætter timeren med at køre, og data registreres. 10. Tryk på BACK for at fortsætte. 11. Gentag trin 4 9 for at tilføje endnu et nyt trin. Edge 500 Brugervejledning 17

22 Træning med din Edge Gentagelse af træningstrin Inden du kan gentage et træningstrin, skal du have oprettet en træning med mindst ét trin. 1. Vælg Tilføj nyt trin. 2. I feltet Varighed skal du vælge en indstilling. Vælg Gentag for at gentage et trin en eller flere gange. Du kan f.eks. gentage et 5 km-trin ti gange. Vælg Gentag indtil for at gentage et trin i et specifikt tidsinterval. Du kan f.eks. gentage et 5 km-trin i 60 minutter, eller indtil din puls når 160 bpm. 3. I feltet Tilbage til trin skal du vælge et trin til gentagelse. 4. Vælg Ja i feltet Hvil omg., hvis det er nødvendigt. 5. Tryk på BACK for at fortsætte. Start af en træning 2. Vælg Træning > Træning. 3. Vælg træning. 4. Vælg Start træningen. 5. Tryk på START. 6. Kør en tur. 7. Tryk på PAGE for at få vist datasiderne. Efter du starter en træning, viser Edge hvert trin i træningen, målet (hvis der er valgt et) og de aktuelle træningsdata. Der høres en alarm, når du er ved at afslutte et trin i en træning. Der vises en meddelelse, der tæller tiden eller distancen til næste trin ned. Afslutning af et trin Tryk på LAP for at afslutte trinnet tidligt. 18 Edge 500 Brugervejledning

23 Stop af en træning 1. Tryk på STOP for at stoppe timeren. 2. Tryk på og hold RESET nede for at gemme dine løbedata og nulstille timeren. Træning med din Edge Redigering af en træning med Edge 2. Vælg Træning > Træning. 3. Vælg træning. 4. Vælg Rediger træning. 5. Vælg trinnet. 6. Vælg Rediger trin. 7. Foretag nødvendige ændringer, og tryk på BACK for at fortsætte. 8. Tryk på BACK for at gemme og afslutte. Sletning af en træning 2. Vælg Træning > Træning. 3. Vælg træning. 4. Vælg Slet træning > Ja. Edge 500 Brugervejledning 19

24 ANT+-sensorer ANT+-sensorer Edge er kompatibel med følgende ANT+tilbehør: Pulssensor (side 21) GSC 10 hastigheds- og kadencesensor (side 25) ANT+-sensorer fra tredjepart (side 30) Du kan finde flere oplysninger om køb af yderligere tilbehør på Tip til Parring af ANT+sensorer med din Garminenhed Kontroller, at ANT+-sensoren er kompatibel med din Garmin-enhed. Før du parrer ANT+-sensoren med din Garmin-enhed, skal du flytte dig 10 m væk fra eventuelle andre ANT+-sensorer. Bring Garmin-enheden inden for ANT+-sensorens rækkevidde (3 m). Når du har parret første gang, genkender din Garmin-enhed automatisk din ANT+-sensor, hver gang den aktiveres. Denne proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin-enhed, og den tager kun få sekunder, når sensorerne er aktiveret og fungerer korrekt. Når parringen er gennemført, modtager din Garmin-enhed kun data fra din sensor, og du kan godt nærme dig andre sensorer. 20 Edge 500 Brugervejledning

25 Påsætning af pulssensoren advarsel Pulssensoren kan forårsage gnavesår, når den anvendes i længere tid ad gangen. For at afhjælpe dette problem kan du påføre et smøremiddel til afhjælpning af friktion på det sted, hvor stroppen har kontakt med huden. Tap Pulssensor-rem Hul Pulssensor (forside) Elektroder ANT+-sensorer Brug ikke gel eller creme, der indeholder solfaktor. Påfør ikke antifriktionssmøremiddel på elektroderne. Pulssensoren skal bæres direkte på huden, lige under brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er, under din tur. 1. Skub en tap på remmen gennem hullet i pulssensoren. Pulssensor (bagside) 2. Tryk tappen ned. 3. Gør begge elektroderne bag på pulssensoren våde for at sikre en stærk forbindelse mellem dit bryst og senderen. 4. Spænd remmen rundt om din brystkasse, og fastgør den til den anden side af pulssensoren. Garmin-logoet skal vende den højre side opad. Edge 500 Brugervejledning 21

26 ANT+-sensorer Efter du har monteret pulssensoren, står den på standby og er klar til at sende data. Brug af pulssensoren 1. Tænd for din Edge. 2. Bring Edge inden for rækkevidde (3 m) af pulssensoren. 3. Tryk på og hold MENU nede. 4. Vælg Indstillinger > Cykelindstillinger > Puls > ANT+ puls. 5. Vælg Ja > Scan igen. 6. Tryk på BACK for at vende tilbage til hovedmenuen. Når pulssensoren er parret, vises en meddelelse, og ikonet for puls vises i hovedmenuen. 7. Tilpas valgfri datafelter (side 37). 8. Kør en tur. Tip: Hvis data for puls enten ikke vises eller er uregelmæssige, kan det være, at du skal stramme remmen om brystet eller varme op i 5-10 minutter (se side 31). Visning af dinepulszoner og -indstillinger Edge bruger dine profildata fra den første opsætning til at fastsætte dine pulszoner. 2. Vælg Indstillinger > Cykelindstillinger > Puls > Pulszoner. bemærk: Du kan tilpasse din maksimale puls, hvilepuls og dine pulszoner ved hjælp af Garmin Connect (side 8). 22 Edge 500 Brugervejledning

27 Pulszoner % af den Opfattet anstrengelse maksimale puls eller hvilepuls 1 50 % til 60 % Afslappet, behageligt tempo; rytmisk åndedrag 2 60 % til 70 % Behageligt tempo; lidt dybere åndedræt, muligt at snakke 3 70 % til 80 % Moderat tempo; mere besværligt at snakke 4 80 % til 90 % Hurtigt tempo og lettere ukomfortabelt; forceret åndedræt 5 90 % til 100 % Sprintertempo, kan ikke opretholdes i længere tid; besværet åndedræt Fordele ANT+-sensorer Aerob træning på begynderniveau; nedsætter stress Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen falder hurtigt igen Forbedret aerob kapacitet; optimal kredsløbstræning Forbedret anaerob kapacitet og tærskel; forbedret hastighed Anaerob og muskulær udholdenhed; øget styrke Edge 500 Brugervejledning 23

28 ANT+-sensorer Om pulszoner advarsel Tal med din læge for at fastlægge pulszoner, der passer til din kondition og sundhedstilstand. Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjerte-kar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget intensitet. Hvordan påvirker pulszoner dine konditionsmål? Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre konditionen ved at forstå og anvende disse principper: Pulsen er en god indikator for træningens intensitet. Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at forbedre hjertekar-systemets kapacitet og styrke. Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og nedsætte risikoen for skader. Udskiftning af pulssensorens batteri Pulssensoren indeholder et CR2032- batteri, som kan udskiftes af brugeren. Bemærk: Følg de lokale retningslinjer for bortskaffelse af batterier. 1. Find det runde batteridæksel på bagsiden af pulssensoren. 24 Edge 500 Brugervejledning

29 2. Drej dækslet mod uret med en mønt, til pilen på dækslet peger på OPEN. 3. Fjern dækslet og batteriet. 4. Vent 30 sekunder. 5. Sæt det nye batteri i med den positive side opad. BEMÆRK: Vær forsigtig med ikke at beskadige eller miste dækslets tætningsring. 6. Drej dækslet med uret med en mønt, til pilen på dækslet peger på CLOSE. ANT+-sensorer Montering af GSC 10 Begge magneter skal sidde ud for deres respektive indikationslinjer for Edge for at kunne modtage data. 1. Placer GSC 10 på stangen mellem tandhjul og nav (på modsat side af tandhjulet). BEMÆRK: Placer den flade gummipude eller den trekantede gummipude mellem GSC 10 og stangen mellem tandhjul og nav for at sikre stabilitet. Edge 500 Brugervejledning 25

30 ANT+-sensorer Indikationslinje Reset-knap Kabel Kabler GSC 10 på stangen mellem tandhjul og nav 2. Fastgør GSC 10 løst ved hjælp af to kabler. 3. Fastgør pedalmagneten til pedalarmen ved hjælp af det selvklæbende beslag og et kabel. Pedalmagneten skal placeres maks. 5 mm fra GSC 10. Indikationslinjen på pedalmagneten skal flugte med indikationslinjen på GSC 10. Pedalmagnet på pedalarm Indikationslinje 4. Skru egermagneten løs fra plaststykket. 5. Placer egeren i rillen på plaststykket, og stram let til. Egermagneten må godt vende væk fra GSC 10, hvis der ikke er plads nok mellem sensorarmen og egeren. Egermagneten skal flugte med indikationslinjen på sensorarmen. 26 Edge 500 Brugervejledning

31 Indikationslinje på sensorarm GSC 10 Pedalmagnet Egermagnet GSC 10 og tilretning af magneter 6. Løsn skruen på sensorarmen. 7. Flyt sensorarmen, så den befinder sig maks. 5 mm fra egermagneten. Du kan også vippe GSC 10 tættere på en af magneterne for at få dem mere på linje. ANT+-sensorer 8. Tryk på knappen Reset på GSC 10. Lysdioden lyser rødt og derefter grønt. 9. Træd i pedalerne for at teste, at sensorerne er korrekt placeret. Den røde lysdiode blinker, hver gang pedalmagneten passerer sensoren. Den grønne lysdiode blinker, hver gang egermagneten passerer sensorarmen. bemærk: Lysdioden blinker ved de første 60 passager efter en nulstilling. Tryk på Reset igen, hvis du vil have flere passager. 10. Når alt er justeret og fungerer korrekt, skal du stramme kablerne, sensorarmen og egermagneten. Edge 500 Brugervejledning 27

32 ANT+-sensorer Brug af GSC Tænd for din Edge. 2. Bring Edge inden for rækkevidde (3 m) af GSC Tryk på og hold MENU nede. 4. Vælg Indstillinger > Cykelindstillinger > [Cykel 1] > ANT+ fart/kad. 5. Vælg Ja > Scan igen. 6. Tryk på BACK for at vende tilbage til hovedmenuen. Når GSC 10 er parret, vises en meddelelse, og ikonet for kadence vises i hovedmenuen. 7. Tilpas valgfri datafelter (side 37). 8. Kør en tur. Om GSC 10 Kadencedata fra GSC 10 registreres altid. Hvis der ikke er parret en GSC 10, bruges GPS-data til at beregne hastigheden og distancen. Kadence er hastigheden af dine pedalbevægelser eller "spinning" målt som antallet af omdrejninger af pedalarmen pr. minut (rpm). GSC 10 har to sensorer: en for kadence og en for hastighed. Der findes oplysninger om kadencealarm på side 9. Ikke nul-gennemsnit for kadencedata Indstillingen til beregning af gennemsnit uden nulværdier er tilgængelig, hvis du træner med en kadencesensor (tilbehør). Standardindstillingen medregner ikke nulværdier, der opstår, når du ikke træder i pedalerne. 28 Edge 500 Brugervejledning

33 For at slå ikke nul-gennemsnit til eller fra skal du trykke på og holde MENU nede og vælge Indstillinger > Cykelindstillinger > Data-gnsn. Udskiftning af batteriet i GSC 10 GSC 10 indeholder et CR2032-batteri, der kan udskiftes af brugeren. Bemærk: Følg de lokale retningslinjer for bortskaffelse af batterier. 1. Det runde batteridæksel findes på siden af GSC 10. ANT+-sensorer 2. Drej dækslet mod uret med en mønt, indtil det er løst nok til at kunne fjernes (pilen peger på symbolet for låst op). 3. Fjern dækslet og batteriet. 4. Vent 30 sekunder. 5. Sæt det nye batteri i med den positive side opad. BEMÆRK: Vær forsigtig med ikke at beskadige eller miste dækslets tætningsring. 6. Drej dækslet tilbage på plads med en mønt (pilen peger på symbolet for låst). Batteridæksel Batteridæksel Låst op CR2032 batteri Pil Låst Edge 500 Brugervejledning 29

34 ANT+-sensorer ANT+-sensorer fra tredjepart Der findes en oversigt over ANT+sensorer fra tredjepart, som er kompatible med Edge, på /intosports. Kalibrering af din energimåler Hvis du vil have specifikke kalibreringsinstruktioner til din energimåler, skal du se producentens instruktioner. Før du kan kalibrere din energimåler, skal den være korrekt påsat og aktivt registrere data. 2. Vælg Indstillinger > Cykelindstillinger > [Cykel 1] > ANT+ energi > Kalibrer. 3. Hold energimåleren aktiv ved at træde i pedalerne, indtil meddelelsen vises. Visning af dine Energizoner Du kan indstille syv brugerdefinerede energizoner ved hjælp af Garmin Connect. Hvis du kender din FTPværdi (functional threshold power/ funktionel grænseenergi), kan du indtaste den og lade programmet beregne dine energizoner automatisk. 2. Vælg Indstillinger > Cykelindstillinger > [Cykel 1] > Energizoner. Ikke nul-gennemsnit for energidata Indstillingen til beregning af gennemsnit uden nulværdier er tilgængelig, hvis du træner med en energimåler (tilbehør). Standardindstillingen medregner ikke nulværdier, der opstår, når du ikke træder i pedalerne. For at slå ikke nul-gennemsnit til eller fra skal du trykke på og holde MENU nede og vælge Indstillinger > Cykelindstillinger > Data-gnsn. 30 Edge 500 Brugervejledning

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri,

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. Garmin (Europa) Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House, Olathe, Kansas

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Edge 810 Brugervejledning September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Edge Touring Brugervejledning Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING F R 6 0 brugervejledning FITNESS-UR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Forerunner 620 Brugervejledning

Forerunner 620 Brugervejledning Forerunner 620 Brugervejledning Juli 2014 Trykt i Taiwan 190-01631-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Edge 1000 Brugervejledning

Edge 1000 Brugervejledning Edge 1000 Brugervejledning Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01694-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A

vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A vívoactive Brugervejledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-36_0A Indholdsfortegnelse Introduktion...1 Parring med din smartphone... 1 Opladning af enheden... 1 Oversigt over enheden... 1 Ikoner...

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM

EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM GARMIN EDGE 800 TILBUD ER GÆLDENE TIL OG MED LØRDAG D 01 JUNI 2013 VEJLEDENDE PRIS KLUBPRIS BEMÆRKNING GARMIN EDGE 800 2700,- 2400,- Edge 800

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

fēnix 3 Brugervejledning

fēnix 3 Brugervejledning fēnix 3 Brugervejledning Marts 2015 Trykt i Taiwan 190-01840-36_0C Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet... 40 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 40... 4 Tilbehør... 5 Tænd/Sluk for Rider 40... 5 Nulstilling af Rider 40... 5 Indledende opsætning... 5 Tilslutning, synkronisering og opladning...

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Forerunner. 920XT Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B

Forerunner. 920XT Brugervejledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B Forerunner 920XT Brugervejledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere