Referat af tilsynsbesøg på Selam Friskole torsdag den 9. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af tilsynsbesøg på Selam Friskole torsdag den 9. oktober 2014"

Transkript

1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Referat af tilsynsbesøg på Selam Friskole torsdag den 9. oktober 2014 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (herefter styrelsen) ankom uanmeldt til skolen klokken marts 2015 Sags nr.: M.271 Styrelsen henvendte sig på skolens kontor, hvor skolens sekretær meddelte, at skoleleder og viceskoleleder var på kursus. Da tilsynet var uanmeldt, havde skolens ledelse ikke haft mulighed for at planlægge tilstedeværelse ved tilsynet. Skolens sekretær udleverede skema, lokaleoversigt og nøgle til skolen, og anviste styrelsen et lokale til brug i løbet af dagen. Styrelsen orienterede om, at tilsynet ville omfatte observation af undervisning i indskoling, mellemtrin og udskoling og være fordelt over den humanistiske, den naturfaglige og den praktisk-musiske fagblok. Styrelsen orienterede desuden om, at tilsynsbesøget ville vare til klokken Ved tilsynsbesøget blev der observeret skolens morgensamling og undervisning i følgende fag og klasser: Dansk, 2. klasse Børnehaveklasse Dansk, 5. klasse Dansk, 9. klasse Historie, 8. klasse Billedkunst, 4. klasse Billedkunst, 3. klasse Natur/Teknik, 6. klasse Religion, 1. klasse Hjemkundskab, 7. klasse Biologi, 8. klasse Historie, 6. klasse Engelsk, 2. klasse

2 Fælles morgensamling, kl Elever og lærere samledes i skolens fællesrum. To af de ældre elever bad for i morgenbøn, og de øvrige elever og lærerne svarede. Bønnen blev først holdt på arabisk og derefter på dansk. Morgensamlingen sluttede derefter. 2 Dansk, 2. klasse, kl En lærer, 18 elever ved fem stor-borde ; velordnet og velegnet klasselokale. En faglærer havde påbegyndt undervisningen, da dansklæreren var optaget af et telefonopkald. Eleverne var i gang med at læse gysere enkeltvis eller parvis. Der var ro i klassen. Eleverne var koncentrerede og havde ikke behov for hjælp til at udføre opgaven. Klasselæreren kom ind i klassen, og den anden faglærer gik. Læreren bad om elevernes opmærksomhed ved et indøvet klappe-kald, hvor læreren klappede en rytme, som eleverne besvarede med tilsvarende klapperytme. Læreren sagde: Nu skal vi samle gyser-bøgerne ind, og I skal finde Stjerneskud (en bog) frem. Mens dette skete, bad læreren en af eleverne om at komme op til tavlen, hvorpå hun skulle skrive dagens dato og ugedag. Da der blev ro i klassen, bad læreren eleven læse fra tavlen. Eleven havde brug for hjælp. Læreren spurgte klassen: Hvad er et uhyre? En elev svarede, at det var noget skræmmende, og klassen talte om, hvad ordet skræmmende betød. Læreren læste et digt fra deres danskbog Stjerneskud op, og derefter drøftede klassen fagtermer i forhold til digt, herunder metrik og rim. Læreren gik derefter videre til ordklassen tillægsord. I en klassedrøftelse blev det defineret, hvad det er, og hvordan man kan finde et tillægsord. Børnehaveklasse, En børnehaveklasselærer, en skolepædagog, 19 elever siddende ved seks stor-borde. Velordnet og rummeligt klasseværelse med flere siddekroge og med køkkenfaciliteter. Læreren sagde: Jeg tæller til tre, og så skal der være ro. Læreren talte til tre, og der blev ro. Læreren sagde: Vi skal videre med øvelsen Lær hinanden at kende, seks har prøvet det, og nu skal vi have en syvende. Læreren udpegede en elev, der blev sat på en stol ved læreren, og læreren sagde bad eleverne nævne fem positive egenskaber ved eleven. Eleverne kom med mange bidrag. Læreren var omhyggelig med at få eleverne til at formulere deres svar som direkte udsagn. Ex: Du er god til at løbe hurtigt. Eleverne var ivrige, og der opstod nogen uro. Læreren henviste til fællesskabet, den enkelte elevs udbytte af undervisningen og til turtagning, når hun bad om ro. Dansk, 5. klasse, En lærer, 22 elever siddende ved to-mandsborde i et rummeligt og velordnet klasselokale. Læreren orienterede om den temauge, der skulle foregå efter efterårsferien og om skolernes motionsdag, som foregik dagen efter. Læreren delte sedler ud og havde let ved at holde ro i klassen. Læreren sagde: Gør jer klar til test, find blyant og viskelæder. I får denne diktat, og når I har skrevet den, skal I sætte kryds og bolle. Gør nu jeres bedste, skriv pænt, jeg blev skuffet sidst. Læreren kunne ikke finde

3 3 teksten, der skulle dikteres fra, og måtte forlade klassen for at finde den. Der blev lidt uro i klassen, mens læreren var væk, men roen blev genetableret, da læreren vendte tilbage. Udfyldningsdiktaten blev gennemført. Måden, de forskellige sekvenser blev læst op på, varierede en del. Eleverne arbejdede koncentreret. Dansk, 9. klasse, En lærer, ni elever placeret ved enkeltmandsborde i en hesteskoform. Alle elever sad med bærbare computere. Lyst og rummeligt klasselokale. Læreren talte med eleverne om en skriftlig opgave, og der blev relateret til afgangsprøven. Der var en let og venlig stemning i klassen med god kontakt mellem lærer og elever. En elev blev bedt om at sætte sig ved lærerens bord sammen med læreren. Herefter blev elevens opgave om en tv-reklame fra Føtex gennemgået på en måde, som var meget lig en eksamination til afgangsprøven. Eleven motiverede sit emnevalg, gennemgik reklamens virkemidler og gav en generel vurdering af reklamen. Læreren spurgte uddybende undervejs, og der foregik en dialog mellem lærer og elev, som de øvrige elever fulgte koncentreret med i. Efterfølgende bad læreren de øvrige elever komme med kommentarer og vurdere elevens gennemgang. Afslutningsvis gav læreren klassen generelle råd på baggrund af fremlæggelsen. Historie, 8. klasse, En lærer og 14 elever ved to-mandsborde. Lyst og velordnet klasselokale. Eleverne arbejdede roligt og selvstændigt med individuelle opgaver om vigtige historiske personer i danmarkshistorien, fx Karen Blixen, Grundtvig og Chr. IV. Læreren gik rundt og gav vejledning. Læreren fortalte styrelsen, at elever skulle fremlægge deres opgaver, og efterfølgende skulle elever have en test over de gennemgåede emner. Billedkunst, 4. klasse, En lærer og 25 elever, som sidder ved 6-mandsborde. Lokalet var et værkstedslokale, som blev brugt til bl.a. sløjd, biologi og billedkunst. Eleverne tegnede historier og indtryk fra Eid-festen med farveblyanter på karduspapir. Læreren fortalte styrelsen, at tegningerne skulle hænges op i skolens fællesrum. Eleverne arbejdede koncentreret med opgaven og var frimodige overfor læreren og styrelsen. En elev kunne ikke falde til ro trods gentagne tilrettevisninger fra læreren. Læreren valgte til sidst at sende eleven ud af klassen. Billedkunst, 3. klasse, 11:00-11:10 En lærer og 14 elever, bordene placeret i hesteskoform i et rummeligt og velordnet klasselokale. Eleverne stod ved lektionens begyndelse bag deres stole og hilste på læreren, da hun kom ind i klassen. Læreren gav en introduktion til dagens aktivitet, som var at samle blade, der kunne bruges til at laminere. De laminerede ark skulle bruges som små lampe-

4 4 skærme til fyrfadslys. Eleverne var frimodige, og læreren havde god kontakt til dem. Eleverne blev bedt om at gå udenfor og samle velegnede blade. Natur/teknik, 6. klasse, Klasselokalet var stort og velordnet. Læreren oplyste styrelsens medarbejdere, at klassen havde afslutning på en emne om den menneskelige krop, og de holdt hyggetime. En del elever havde fået lov til at gå ud og spille fodbold eller rundbold. Religion, 1. klasse, En lærer og 18 elever siddende ved to-mandsborde, et stort og velordnet lokale. Midt i klasselokalet var opsat en projektor, som læreren brugte til at vise film og PowerPoints fra. Læreren viste en lille film om gode leveregler i henhold til koranen. Den handlede om, hvordan man skal være en god nabo. Herefter tegnede læreren en tegning på tavlen. Tegningen forestillede en hånd med fem fingre, som symboliserede islams fem søjler. Læreren bad eleverne hjælpe hende med at navngive søjlerne, hvilket de gjorde ved fælles hjælp. Læreren omdelte et ark med billeder og ord, som skulle danne par ved, at eleverne tegnede streger mellem dem. Der var et billede af en dreng, der vaskede sig. Læreren talte med eleverne om, hvilket ord dette billede skulle forbindes med. En elev foreslog ordet wudu. Læreren roste eleven og bad de øvrige elever tegne stregen på deres papirer. Eleverne gennemgik de øvrige billeder på deres ark, og hjalp hinanden til at finde de rigtige ord. Læreren var venlig og bestemt, og havde en anerkendende tilgang til eleverne. Hjemkundskab, 7. klasse, En lærer og 14 elever. Klassen var delt i to grupper, i hhv. klasselokalet et stort og rummeligt lokale og et hjemkundskabslokale, delt i to mindre dele. Eleverne var færdig med madlavningen, og nu gjorde en del af klassen rent i lokalet, mens de øvrige arbejdede i klassen med opskrifter, indkøbssedler og regnskab. Eleverne havde et digitalt værktøj på elevintra og benyttede vareoversigter og priser fra Eleverne virkede optagede af faget. Læreren fortalte styrelsen, at fordi hjemkundskabslokalet var relativt lille, var hun nødt til at inddele eleverne i grupper med farvede bånd, så det var muligt at holde overblik og tilgodese sikkerheden. Læreren virkede velovervejet. Biologi, 8. klasse, Eleverne arbejdede i grupper i klasselokalet, som var stort og rummeligt, i biblioteket og i siddekroge på gangene. Det var sidste del af sidste lektion i en dobbeltlektion. Emnet var gener, fx alvorlige sygdomme, mutationer og genterapi. Eleverne forberedte en snarlig fremlæggelse, og læreren gav råd til grupperne om fremlæggelsen. Læreren fortalte styrelsen, at hun var nyuddannet med linjefag i natur/teknik, fysik/kemi og biologi.

5 5 I en pause udleverede skolens sekretær en mappe med dagsordener og referater fra skolens elevråd, da elevrådsmødet, der var annonceret på skolens hjemmeside, var aflyst. Styrelsen havde ikke noget at bemærke til materialet. Historie, 6. klasse, Klassens indretning var med to-mandsborde i et rummeligt og velordnet klasselokale. Klassen arbejdede med temaet: Tysklands deling efter 2. Verdenskrig. Eleverne skrev på skift spørgsmål til emnet på tavlen, som blev drøftet, og i den forbindelse vestens ønske om demokrati og folkestyre, Marchall-hjælpen og Trumann-doktrinen. Engelsk, 2. klasse, Aktivitet i skolens fællesrum, hvor eleverne stod i en rundkreds sammen med læreren. En elev gik rundt bag rundkredsen og stoppede bag forskellige af de andre elever. Eleven sagde så: I have red. Den anden elev svarede så, hvilken farve han eller hun havde. Når to elever havde samme farve, skulle de løbe hver sin vej bag om rundkredsen og se, hvem der kom først tilbage til den ledige plads. Eleverne var optagede af aktiviteten.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

SådAn GØR VI. Ugeskemaer er sagen. November 2014

SådAn GØR VI. Ugeskemaer er sagen. November 2014 SådAn GØR VI November 2014 Ugeskemaer er sagen Ugeskemaer på 3. årgang på Gistrup Skole styrker elevernes motivation og lærerteamets mulighed for at inkludere og differentiere. Der er elever i snart sagt

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Om læringsstile i praksis. Studiecaféer, lektiehjælp og læring

Om læringsstile i praksis. Studiecaféer, lektiehjælp og læring Om læringsstile i praksis Tema Studiecaféer, lektiehjælp og læring Indhold Forfatter: Svend Erik Schmidt Arkitekt: Gunilla Mandsfelt Eriksen Cand. Arch. Industriel Designer MAA Journalistisk sprogbearbejdning:

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag

Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag Kommune: Herning Kommune (projektholder), Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune Involverede

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

Læsevejlederen ud af kontoret og ind i klasserne

Læsevejlederen ud af kontoret og ind i klasserne Læsevejlederen ud af kontoret og ind i klasserne Observationer, kollegiale samtaler og fælles forandring af praksis giver bedre undervisning og mere energi, siger vejlederen og konsulenten. Af Thorkild

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere