SKRIV EN SUCCESFULD ANSØGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIV EN SUCCESFULD ANSØGNING"

Transkript

1 SKRIV EN SUCCESFULD ANSØGNING - Et godt projekt sælger ikke sig selv Rikke Märcher Rochat Carina Agerbo Rosenberg Forskningsstøtteenheden Ansøgning

2 PROGRAM Velkommen Hvorfor er vi her? Typiske faldgruber Hvordan undgår du dem? Øvelse 1 Pause Typiske faldgruber Hvordan undgår du dem? (fortsat) Øvelse 2 Forskningsstøtteenheden Hvordan kan vi hjælpe dig? Fondsdatabase

3 HVORFOR ER VI HER?

4 HÅRD KONKURRENCE DFF Ansøgninger og bevillinger Antal ansøgninger Antal tilsagn - FKK FNU FSE FSS FTP Succes FKK FNU FSE FSS FTP Alle bevillinger Individuelle. postdoc Gennemsnitlig succesrate, individuelle postdoc bevillinger 17 %

5 HÅRD KONKURRENCE Procent Ca. 75 % af alle ansøgninger Super Excellent Very Good Good Fair Poor

6 HÅRD KONKURRENCE Procent Ca % får en bevilling Super Excellent Very Good Good Fair Poor

7 EN NY KOMMUNIKATIONSFORM Videnskabelig publikation Forskningsansøgning Emne Kommunikation af Kommunikation af videnskabelig idé videnskabelige resultater Afsender Forskeren og hans/hendes Forskeren (og institutionen) gruppe Publikum Fagfælder; eksperter Evaluatorer; intelligente personer, som ikke er eksperter indenfor feltet; lægmænd Sprog Korrekt; medicinske termer; teknisk sprog; detaljeret Korrekt; let at forstå; simpelt Forhold Efter projektafslutning Før projektstart (problem, vigtighed)

8 EN NY STRUKTUR Videnskabelig publikation Forskningsansøgning Titel Resumé/Abstract Baggrund (Hypotese) Materialer og metoder (Studiedesign, teknik, metoder) Resultater (Data, statistik) Diskussion Titel Resumé/Abstract Formål, problem, forventede resultater og perspektiver Baggrund/state-of-the-art Metoder (Hvordan vil vi løse problemet? Udvalgte detaljer) Praktisk gennemførlighed (Forskere på projektet, tilgængelige resurser på instituttet/afdelingen, partnere, netværk) Forventede resultater og formidling Tids- og aktivitetsplan (Diagram/flow skema) Etik

9 ET ANDET PERSPEKTIV

10 ET ANDET PERSPEKTIV

11 BEDØMMELSE AF EN ANSØGNING Hvad er det? Titel Oh! Wow! Abstract / resumé Projektmål inkl. hypoteser Perspektiver/re levans State-of-theart Metoder Kan de gøre det? Deltagere Forskningsplan Gennemførlighed Ledelse CV Er det hvad vi ønsker? Effekt Formidling Politiske spørgsmål Etiske spørgsmål Budge t Bare for at være sikker!

12 BEDØMMELSE - FORTSAT Første sortering Formalia Hvis du ikke engang kan hvorfor skulle jeg så bruge min tid... Sandsynligvis bedømmelse af administrative lægmænd Anden sortering Videnskabelig bedømmelse Er det relevant for os og kan de gøre det?. Sandsynligvis Første læser Tredje sortering Videnskabelig bedømmelse og paneldiskussion mere tid Hvilke af disse gode ideer skal vi støtte? Sandsynligvis sidste sortering - detaljeorienteret

13 KOM IGENNEM NÅLEØJET SUCCES = GOD IDE - FALDGRUBER

14 DE 10 FALDGRUBER 1. Idé og opslag passer ikke sammen 2. Resumé/Abstract dækker og sælger ikke projektet 3. Formålet er uklart 4. Manglende argumentation for relevans 5. Uklar projekt- og tidsplan 6. Rodet præsentation af idé og projektbeskrivelse 7. Lange sætninger, fagjargon og forkortelser 8. Opslagets formalia overholdes ikke 9. Tager ikke alle evalueringskriterier alvorligt 10. Gør det hele selv

15 MATCH IDÉ MED OPSLAG Faldgrube 1: Dårligt match mellem opslag og idé Læs opslaget grundigt igennem i forhold til formål og egnethed Kontakt bevillingsgiver, kolleger eller Forskningsstøtteenheden hvis der er noget, der er uklart

16 POLÉR DIT RESUMÉ Faldgrube 2: Resumé/abstract dække og sælger ikke projektet Gør resumé/abstract til et overbevisende førstehåndsindtryk Bør afspejle hele projektet og give svar på hvad, hvordan og hvorfor

17 RESUMÉ - FORTSAT Kort beskrivelse ( ord) Overbevis bevillingsgiver om: Hvad du har til hensigt at lave? Hvorfor det er vigtigt? Hvad det forventede udbytte er? Hvordan arbejdet skal udføres? Inkluderer ikke referencer, budget informationer eller personlige informationer Skal både være overbevisende og komplet

18 FORMULÉR SPECIFIKKE MÅL Faldgrube 3: Formålet er uklart Indled med en overordnet formulering af projektets formål, men udbyg med konkrete resultater - Vær skarp, præcis og tydelig!

19 FORMÅL Overordnet formål At undersøge sammenhængen mellem indholdet af D-vitamin i kosten og risikoen for udvikling af tyktarmskræft Specifikke delformål Mekanistisk studie virkningsmekanismen bag D-vitamins effekt på cancerceller Dyreforsøg betydning af D-vitamin for udvikling af tyktarmskræft Registerstudie/befolkningsundersøgelse Kortfattet Argumentér for overensstemmelse med opslagets formål

20 VIS PROJEKTETS RELEVANS Faldgrube 4: Manglende argumentation for relevans Hvad er det forventede udbytte fra projektet? Hvorfor er det vigtigt at udføre studiet? Hvem har interesse i projektet og hvorfor? Styrk din argumentation ved at bruge anerkendte kilder f.eks. - Politiske dokumenter fra regeringen, EU, FN - Industrielle organisationer, NGOer - Andre interesseorganisationer

21 TYPER AF EFFEKT

22 ØVELSE 1 5 min. til at udfylde arket 2 x 2 ½ min. til at præsentere for hinanden

23 PSE 15 MIN

24 LAV EN KLAR PROJEKTPLAN Faldgrube 5: Uklar projekt- og tidsplan Brug illustrationer, gerne af både den overordnede projektidé og af tidsforløbet for at klargøre projektplanen for dig selv og læseren Opdel projektet i mindre dele og angiv milepæle. Brug f.eks. Ganttdiagrammer og flow charts

25 GANTT DIAGRAM

26 PERT DIAGRAM WP1 WP2 WP3 WP7 WP4 WP5 WP6

27 STRUKTURÉR ANSØGNINGEN Faldgrube 6: Rodet præsentation af idé og projektbeskrivelse Følg altid det format som bevillingsgiveren foreslår.

28 GANTT DIAGRAM

29 ANSØGNINGENS OPBYGNING Titel Resumé/Abstract Projektbeskrivelse Formål, forventede resultater og perspektiver Baggrund/teori/state-of-the-art Metode/forskningsdesign Gennemførlighed (inkl. tidsplan)/projektplan Formidling, internationalisering, uddannelsesaspekter Etik Referencer Bilag - Budget, CV/publikationer

30 TITLEN Titlen er det første indtryk Den skal være: Præcis og afspejle projektets formål Skal skrives i et tilgængeligt sprog Indeholde den rette mængde detaljer

31 TITLEN Udvikling af medicin mod diabetes Xtreme supermodels Modellering af de økologiske konsekvenser af ekstreme klimatiske hændelser Man har en hofte til man får en ny; hvordan har patienter med slidgigt i hoften det efter at have fået en kunstig hofte?

32 BAGGRUND Beskrivelse af state-of-the-art Identificér hullet i den eksisterende forskning Hvordan rækker projektet udover state-of-the-art?

33 METODE/FORSKNINGSDESIGN Projektets hvordan Store projekter kan inddeles i arbejdspakker/delprojekter Forklar essentielle koncepter og teknikker Kan illustreres i skemaer/diagrammer

34 FORMIDLING, INTERNATIONALISERING, UDDANNELSESASPEKTER, ETIK Kravene varierer fra program til program Afhænger af det individuelle projekt

35 BUDGET Skal matche projektaktiviteterne Skal inkludere de detaljer der efterspørges i opslaget Typiske specifikationer VIP- og TAP-løn Udstyr Driftsudgifter (rejser, materialer, bøger, studieafgift, mindre udstyr, møder etc.) Revisionsudgifter (EU projekter) Overhead Total Godkendelser/underskrifter

36 BUDGETSKABELONER DFF skabelon Forskningsstøtteenhedens skabelon

37 SIMPEL BUDGETSKABELON

38 CV/PUBLIKATIONER Skal matche projektet og din rolle i projektet Indholdet skal illustrere ansøgers kvalifikationer og niveau Specifikke krav i nogle opslag Længde og layout Udvalgte publikationer og statistik er ofte tilstrækkeligt

39 CV STRUKTUR NAVN Kontaktinformation Civil status ORCID Akademisk uddannelse Professionelle ansættelser Store karriereafbrydelser/orlov Forskningskompetencer/Forskningsområder Priser og hædersbevisninger Organisatoriske og administrative opgaver (udvalgte) Publikationer Foredrag på internationale konferencer, møder og seminarer Patenter Nuværende forskningsbevillinger Vejledning af studerende og postdocs (dimitterede og igangværende) Undervisning

40 ORCID Et unikt forsker ID Knytter publikationer og aktiviteter til dit unikke ID Adskiller dig fra andre forskere med navn Uafhængigt af institution Fordel når du Skifter institutionel tilknytning Skifter navn Skifter forskningsretning Kompatibel med andre databaser (f.eks. Web of Science) Problemfri registrering: orcid.org

41 BRUG ET FORSTÅELIGT SPROG Faldgrube 7: Lange sætninger, fagjargon og forkortelser Brug et klart, lettilgængeligt sprog Undgå fagjargon, forkortelser og akronymer tilpas teksten til læseren Brug aktiv form i stedet for passiv form Passiv Efter administration af den tredje dosis foretages målinger Aktiv form Efter tredje dosis måler vi

42 FØLG INSTRUKTIONERNE Faldgrube 8: Opslagets formalia overholdes ikke Almindelige mangler Indsendes for sent Projektbeskrivelsen er for lang Skrifttype og margin er for lille Manglende underskrifter Budgetforklaringer mangler For få kopier indsendt

43 CHECK EVALUERINGSKRITERIERNE Faldgrube 9: Tager ikke alle evalueringskriterier alvorligt Læs evalueringskriterierne grundigt igennem Forhold dig til dem alle i projektbeskrivelsen - ikke kun dem du selv synes er vigtige

44 DET FRIE FORSKNINGSRÅD FNU har mobilitet mellem Danmark og udlandet i hele stipendieperioden som et afgørende kriterium for tildeling af et DFF- Individuelt postdocstipendium. FSS lægger vægt på mobilitet, sådan at ph.d. og postdoc ikke udføres på det samme sted.

45 FÅ FEEDBACK Faldgrube 10: Gøre det hele selv Få feedback fra kolleger og Forskningsstøtteenheden Afsæt tid god tid til gennemskrivninger

46 ØVELSE 2 Individuel læsning og evaluering 15 minutter Gruppe evaluering 15 minutter

47 ØVELSE 2 Gruppe Anbefaling Meget anbefalelsværdigt Anbefalelsesværdigt Ikke anbefalelsesværdigt

48 VI KAN HJÆLPE DIG Målrette din ansøgning til en specifik fond/et specifikt opslag Sikre en klar struktur i din ansøgning Give input til ikke-videnskabelige afsnit i din ansøgning Sikre at formalia overholdes Udarbejde dit budget Stille forskellige skabeloner til rådighed Lave bibliometriske analyser

49

50

51

52

53

54

55

56

57 DANSKE OFFENTLIGE FONDE Teknologisk og vidensbaseret push Leverer viden fra vidensinstitutioner og virksomheder Danmarks Grundforskningsfond Det frie forskningsråd Danmarks Innovations Fond Efterspørgsel Forbrugere Virksomheder Offentlig sektor Internationalt samfund Green DDP Energy Technology DDP Environmental Technology DDP Basal forskning Strategisk forskning Danish Growth Fund Udvikling Demonstration Klar til markedet Markedsmodningsfonden Markeds pull

58 DANSKE PRIVATE FONDE Private fonde med forskellige virkemidler, se - Her finder du mere end 500 private bevillingsgivere

59 EUROPÆISK FUNDING - HORIZON 2020 Shared Objectives and Principles 3 Societal Challenges - Health, Demographic Change and Wellbeing - European Bioeconomy Challenges: Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine and Maritime Research and the Bio-economy - Secure, Clean and Efficient Energy - Smart, Green and Integrated Transport - Climate Action, Resource Efficiency and Raw materials - Europe in a changing World Inclusive, Innovative and Reflective Societies - Secure Societies Protecting Freedom and Security of Europe and its Citizens Seamless connection 2 Industrial Leadership - Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT) - Access to Risk Finance - Innovation in SMEs pants/portal/desktop/en/home.html 1 Excellent Science - European Research Council (ERC) - Future and Emerging Technologies (FET) - Marie Skłodowska-Curie Actions - Research Infrastructures Common Rules, Toolkit and Funding Schemes

60 HORIZON2020 EXCELLENCE RESEARCH Marie Skłodowska Curie Actions European Training Networks (ph.d.; store netværk; ansøger er seniorforsker) Individual Fellowships (postdoc)

61 KONTAKT Forskningsstøtteenheden Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital & Regionshospitalerne Katrinebjergvej 89 F DK-8200 Aarhus N

62

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Gode Råd. - om at søge projektmidler fra eksterne kilder. Den innovative idé gør forskellen!

Gode Råd. - om at søge projektmidler fra eksterne kilder. Den innovative idé gør forskellen! Gode Råd - om at søge projektmidler fra eksterne kilder Den innovative idé gør forskellen! INDHOLDSFORTEGNELSE HVORFOR DENNE FUNDRAISING HÅNDBOG? 1 HVAD ER ET GODT PROJEKT 2 FUNDRAISINGSTRATEGIEN ER VIGTIG

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP Opslag 2013 Indkaldelse af ansøgninger Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport Det Strategiske Forskningsråd - DSF Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 5 5. Afgørelse om ansøgning... 6

Læs mere

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER FORÅRET 2011 TIRSDAG D.17.3.2015 KOM IGENNEM NÅLEØJET - FOREDRAG OM FUNDRAISING KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING PROGRAM

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket!

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket! Gode Råd om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne Det er lysten der driver værket! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Hvad er fundraising?...3 Støtte til landdistriktsudvikling...4

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Fundraising for begyndere. En introduktion til fundraising i sundhedsvæsenet

Fundraising for begyndere. En introduktion til fundraising i sundhedsvæsenet Fundraising for begyndere En introduktion til fundraising i sundhedsvæsenet 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Dette finder du i folderen: 1. En ansøgnings grundstruktur 2. Krav til

Læs mere

Godt i gang med forskning

Godt i gang med forskning Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Move On - det effektive afsæt

Move On - det effektive afsæt Move On - det effektive afsæt Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man bliver jobsøgende. For de flestes ved kommende er det en ret uvant situation, som man kun oplever få gange i et arbejdsliv.

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

. GIRAF: Øvelse 7. Delaflevering af eksamensopgave i Webdesign og Webkommunikation

. GIRAF: Øvelse 7. Delaflevering af eksamensopgave i Webdesign og Webkommunikation Øvelse 7 Delaflevering af eksamensopgave i faget Webdesign og Webkommunikation GIRAF Allan Otto Ellen Prior Pedersen Stefan Poulsen Ellen Lodahl Pedersen 1 Indhold: Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3

Læs mere

Kom godt i gang med dit EUprojekt

Kom godt i gang med dit EUprojekt Kom godt i gang med dit EUprojekt Har dit projekt EU-potentiale? Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad giver det projektet, at det foregår på internationalt niveau? Hvad får de internationale partnere

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter

Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter Anvendelse af standarder i forhold til bariatriske patienter Health Science and Technology Frederik Bajers Vej 7, DK- 9220 Aalborg Ø, Denmark Phone +45 99409940, Fax +45 98158129 Rapporten er udarbejdet

Læs mere