MiniLIAB Byggesæt no. 1:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MiniLIAB Byggesæt no. 1:"

Transkript

1 Electronics ApS Linux In A Box MiniLIAB Byggesæt no. 1: Elektroniske Termometre Dette dokument beskriver det første elektronikbyggesæt, som ugebladet Ingeniøren og LIAB Electronics ApS samarbejde om at udgive. Byggesættet består af dels en miniliab, dels to ubestykkede print med tilhørende komponenter, som kan samles til to elektroniske termometre. Efter en gennemgang af princippet bag termometrene, vil der blive givet en detaljeret monteringsvejledning. Sidst vil det blive anvist, hvordan man med et medleveret Linux-program kan teste og benytte de to termometre. LIAB Electronics ApS, Industrimarken 2, DK-9530 Støvring, Denmark Dokument no: AN september 2002.

2 2 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre Indhold: 1 Byggesæt no. 1: Elektroniske termometre 3 2 Monteringsvejledning 7 3 Afprøvning af Termometerprintene Check for Kortslutning af Strømforsyning Sammenkobling af miniliab og Hovedprint Upload af Testsoftware til miniliab Første Test af Hovedprintet Eksperimenter med Hovedprintet Litteratur 16

3 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre 3 1 Byggesæt no. 1: Elektroniske termometre Ugebladet Ingeniøren og firmaet LIAB Electronics ApS præsenterer hermed det første elektronikbyggesæt, der kan sammenkobles med den såkaldte "mini- LIAB", en lille, Internet-opkoblet computer udviklet af LIAB Electronics ApS. Computeren er af den indlejrede type, dvs. kompakt, med lavt strømforbrug og uden mekaniske dele såsom floppy- og harddisk. Alligevel indeholder computeren en fuld, netværksunderstøttet version af operativsystemet Linux, som kan tilgås enten via en seriel port eller via netværk. MiniLIAB en er beskrevet i dokumentet "Kom Igang med miniliab-byggesæt" [1]. Dette første byggesæt består af to print: et hovedprint og et eksternt print, se Fig. 1. Hovedprintet tilsluttes med et kort fladkabel til miniliab en, hvorefter det kan tilsluttes det eksterne print med et kabel med fire ledere. Dette kabel kan være op til fem meter langt. Idet hvert print indeholder en temperaturmåler i form af en integreret kreds, er man istand til at måle temperaturen to steder. Man kan forestille sig at man måler indetemperaturen med kredsen på hovedprintet, medens kredsen på det eksterne print måler udetemperaturen. Det eksterne print skal da monteres i en passende vandtæt kasse. Figur 1: To elektroniske termometre sammenkoblet med en miniliab Den integrerede kreds, der benyttes i byggesættet, er LM92 fra National Semiconductor, se [2]. LM92 indeholder en temperatursensor, der sammen med en 12 bit Analog-til-Digital (A/D) konverter danner et nøjagtigt digitalt termometer. LM92 kan foretage en temperaturmåling per sekund og måleværdien kan derefter udlæses via den serielle I C-bus, som kredsen er udstyret med. LM92 indeholder endvidere et antal digitale komparatorer, som kan aktivere to

4 4 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre udgange, hvis temperaturen kommer over eller under fastsatte grænser: LM92 indeholder en komparator, som hele tiden sammenligner den målte med en grænsetemperatur. Kommer den målte temperatur over aktiveres CRIT-udgangen på LM92 eren. LM92 indeholder endvidere en såkaldt vindues-komparator. Til denne komparator hører to grænsetemperaturer: og. Kommer den målte temperatur over eller under vil udgangen benævnt INT blive aktiveret. For ikke at CRIT- og INT-udgangene skal skifte tilstand hele tiden, når den målte temperatur ligger lige omkring en af grænserne, benyttes hysterese. Størrelsen af denne hysterese er benævnt. For CRIT-udgangen betyder hysteresen, at den aktiveres når temperaturen overstiger, men først deaktiveres når temperaturen er faldet under. Alle fire temperaturer:,, og kan sættes via kommunikation over I C-bussen, ligesom det er muligt at aflæse status for de forskellige komparatorer. Den benyttede serielle I C-bus er oprindeligt udviklet af Philips og er af den synkrone type, idet den indeholder såvel et data- som et clock-signal, benævnt henholdsvis SDA og SCK. I C-bussystemet er bygget op med en masterenhed og en eller flere slaveenheder. Det er masterens opgave dels at at vippe med clock-signalet, dels at styre kommunikationen mellem masteren og de individuelle slaveenheder. Hver slaveenhed er indkodet en 8-bit adresse og masteren indleder med at adressere en slaveenhed for derefter at udveksle data med den. Det er muligt både at overføre data fra masteren til den adresserede slave og omvendt, idet man i såvel masteren som i slaverne benytter drivere af opencollector-typen til SDA-signalet. I databladet til LM92 [2] er angivet udførlige tidsdiagrammer for I C-kommunikationen mellem en master og en LM92. For at kunne sætte flere LM92 ere på samme I C-bus, er det nødvendigt at de har forskellige adresser. Til dette formål har LM92 eren to ben, A1 og A0, som kan benyttes til at bestemme de to mindst betydende bit i adressen på en LM92. Ialt fire LM92 ere kan tilknyttes I C-bussen, blot de tildeles forskellige adresser. Andre kredse med I C-bus interface kan også tilkobles, sålænge de ikke deler adresse med de benyttede LM92 ere. I systemet med en miniliab og to LM92-baserede temperaturmålere udgør miniliab en I C-masterenheden og hver LM92 en slaveenhed. På miniliab en benyttes modemsignalerne DTR, RTS og RI, idet tilstanden af disse på simpel vis kan styres og aflæses fra et Linux-program. På miniliab en er COM2-portens signaler ført ud på JP3 stiftrækken og vi vil derfor anvende de tre ovenstående modem-signaler fra COM2. Signalerne overføres sammen med strømforsyning til byggesættets hovedprint, hvor DTR benyttes til SCK, RTS forbindes til en open-collector driver til SDA og RI benyttes til at aflæse tilstanden af SDA, se Fig. 2.

5 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre 5 Figur 2: Blokdiagram af de to byggesæt-print. På hovedprintet er det muligt at vælge adressen på den monterede LM92 er gennem jumperne JP2 og JP3. Med jumperne JP4 og JP5 på hovedprintet kan man endvidere tilslutte enten CRIT- eller INT-udgangen til en lysdiode-driver, således at man kan aflæse tilstanden af den valgte udgang. På det eksterne print er det muligt at vælge adressen på den monterede LM92 er gennem jumperne JP6 og JP7. På Fig. 3 på næste side er vist diagrammer for de to print, som udgør byggesættet. Diagrammet for det externe print er indsat i nederste venstre hjørne. Stiftrækken P1 udgør konnektoren til fladkablet, som skal tilsluttes konnektoren JP3 på miniliab en. Transistoren T1 benyttes som open-collector driver til I C- bussen, medens T2 udgør lysdiode-driveren, som kan tilknyttes CRIT- eller INTudgangenen. I C-bussen er ført ud på skrueterminalern P2 på hovedprintet og P3 på det eksterne print.

6 Figur 3: Diagrammer for elektroniske termometre: Hovedprint og externt print D C B A 5 SCL SDA 5 R11 56R R12 56R LM92 3V3_2 P1 3V3_2 C2 100n HEADER 8X2 P U2 1 8 SDA VCC 2 7 SCL A0 3 6 T.CRIT A1 4 5 GND INT Skrueterm. 3V3_2 R2 4 3V3_2 JP6 A1 A0 Adresse jumpere Temperaturføler, externt print 4 22K R13 4K7 2 3V3_2 JP7 1 3 R14 4K7 R1 2K2 T1 MPS2222A R3 R4 56R 56R JP5 3 Crit Int Jumpere for indikator Temperaturføler, hovedprint 3 JP4 U1 1 8 SDA VCC 2 7 SCL A0 3 6 T.CRIT A1 4 5 GND INT LM92 Title: R10 33R Schematic Name: LM92.SCH Date: Tuesday, September 03, SCL SDA P JP3 A1 R6 4K7 R7 22K R8 Skrueterm. JP2 2K2 A0 R5 4K7 Temperaturfølere, Ingeniøren + LIAB 1 Adresse jumpere 1 D1 LED T2 BC560C LIAB Electronics ApS Industrimarken 2 - DK 9530 Støvring Telefon Fax R9 330R C1 100n Rev: 1.0 Sheet: 1 of 1 1 D C B A 6 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre

7 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre 7 2 Monteringsvejledning Byggesættet leveres i en pose, som skal have følgende indhold: To ubestykkede printplader. Den største printplade udgør hovedprintet og måler mm, medens printpladen til det eksterne print måler mm. På printpladerne er der et silketryk, som klart angiver positionen af den enkelte komponent. Printpladerne har baner på såvel overside som underside og alle huller er gennempleterede, dvs. der er elektrisk forbindelse mellem over- og underside i hullerne. De nødvendige komponenter. Med undtagelse af de to LM92 ere, er alle komponenter af den "gammeldags" type med tilledninger, som ombukkes, stikkes gennem huller i printpladen og loddes på undersiden. På grund af gennempleteringen er det kun nødvendigt at lodde tilledningerne på undersiden. Desuden medleveres et 16-polet fladkabel med stik i begge ender. Ca. en meter loddetin og 20 cm sugetråd. Sugetråden benyttes, hvis man ønsker at udlodde en komponent. Ved at placere sugetråden over en loddeø for derefter at varme med loddekoblen er det muligt at suge så meget tin væk, at man kan udtage komponenten uden at beskadige komponent eller print. Komponentplacering for de to print er vist på Fig. 4 og en liste over komponenterne er angivet i Tabel 1 på side 9. Montagen bør ske med en loddekoble med en god, velafrenset spids og komponenterne bør monteres i den rækkefølge som de er listet i Tabel 1, dvs. LM92 erne monteres først. Følgende kommetarer kan derudover knyttes til montagearbejdet: De to LM92 ere kan volde vanskeligheder, dels fordi de skal overflademonteres, dels fordi benafstandene er små. For at få maksimalt råderum under montagen af LM92 erne bør de monteres før alt andet. Ben 1 er på såvel Fig. 4 som på selve kredsen angivet med en prik. Læg en lille klat loddetin på ben-1 loddeøen med loddekolben og placér kredsen, så den passer med alle otte loddeøer. Varm nu oven på ben 1 på kredsen, således at tinnet smelter og lodder benet fast til øen. Passer de andre syv ben nu med loddeøerne loddes alle ben. I modsat fald varmer man igen på ben 1 og udlodder kredsen for så at gentage monteringsforsøget. Farvekoderne for modstandene er angivet i komponentlisten. Når man skal aflæse modstandens farvekode, vender man den således at den ende, der ingen farvet ring har, er længst til højre. Herefter læses farvekoderne fra venstre mod højre. Alle modstande har en guld-ring længst mod højre, hvilket angiver at der er tale om 5%-modstande.

8 8 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre Figur 4: Komponentplacering på de to termometerprint.

9 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre 9 Del Antal Referencer Værdi/type 1 1 Hovedprint, mm 1 1 Eksternt print, mm 1 2 U1, U2 LM92 IC termometer i 8 ben SOIC-hus 2 2 R1, R8 2.2K modstand (rød, rød, rød) 3 2 R2, R7 22K modstand (rød, rød, orange) 4 4 R3, R4, R11, R12 56 modstand (grøn, blå, sort) 5 4 R5, R6, R13, R14 4.7K modstand (gul, violet, rød) 6 1 R9 330 modstand (orange, orange, brun) 6 1 R10 33 modstand (orange, orange, sort) 7 2 C1, C2 100 nf kondensator (blåt hus) 8 1 T1 NPN transistor MPS2222A 9 1 T2 NPN transistor BC560C 10 1 D1 Rød lysdiode (se tekst!) 11 6 JP2, JP3, JP4, JP5, JP7, JP6 Jumper-stifter, skal evt. klippes ud af stiftrække 12 1 P1 Dobbelt stiftrække: 8 2 stifter 13 2 P2, P3 Skrueterminaler med fire skruer 14 8 Jumpere, blå 15 1 Fladkabel, 16 ledere, med stik i hver ende Tabel 1: Liste over komponenter til de elektroniske termometre Det kan være vanskeligt at se hvordan lysdioden skal vende. Betragter man dioden fra siden vil man kunne se at det ene ben udvider sig, når det løber ind i dioden, hvorimod det andet ben indsnævre sig. Det indsnævrende ben er anoden og skal monteres i hullet markeret med. Jumper-stifterne skal afklippes to og to ud fra den enkeltradede stiftrækken og ikke af den dobbelte stiftrække med 8 2 stifter. Læg mærke til, at JP1 ikke eksisterer! Før skrueterminalerne monteres i printene, skal de to og to skydes ind i hinanden ved hjælp af den not der findes på siden af dem. Når de to print er færdigmonterede er det tid til at afprøve dem sammen med miniliab en som beskrevet i næste afsnit!

10 10 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre 3 Afprøvning af Termometerprintene. Nu er tiden inde til at afprøve de opmonterede termometerprint. I det følgende vi først arbejde med hovedprintet. Når det er bragt til at virke, kan det externe print tilsluttes via skrueterminalerne. 3.1 Check for Kortslutning af Strømforsyning Første punkt er at checke for kortslutninger på hovedprintet mellem 3.3V forsyningen og jord. Har man et multimeter til rådighed, kan man måle modstanden mellen ben 1 (+3.3V) og ben 16 (jord) på den 16-polede stiftrække P1. Er den målte modstand i størrelsesordenen kiloohm, er der næppe nogen kortslutning af strømforsyningen. En lav modstand, mindre end ti ohm, er tegn på en kortslutning. Har man ikke et multimeter, skal man blot gå videre, idet man kan benytte miniliab en til at checke for kortslutninger. Spændingsregulatoren på LIAB en er kortslutningssikker og man behøver ikke at være nervøs for at brænde sin LIAB af, selvom man via hovedprintet kortslutter strømforsyningen. 3.2 Sammenkobling af miniliab og Hovedprint Sammenkoblingen af miniliab en og hovedprintet sker med det medleverede fladkabel, idet JP3 på miniliab en skal forbindes til P1 på hovedprintet som angivet på Fig. 1. Skrueterminalerne på hovedprintet skal være uden forbindelser til det eksterne print, ligesom vi indtil videre lader jumperne JP2 til JP5 være åbne. Tilslut miniliab en til PC erens COM1-port via det serielle kabel, start Hyper- Terminal og sæt strøm til miniliab en. Man bør nu se en bootsekvens som beskrevet i afsnit 5 i dokumentet "Kom Igang med miniliab-byggesæt" [1]. Hvis der ingenting sker, er det formentlig fordi der er kortslutning mellem 3.3V og jord på hovedprintet. Tag strømmen fra LIAB en, afmontér hovedprintet, sæt strøm til LIAB en igen og verificér at den nu kan boote. Gå derefter hovedprintet igennem for eventuelle kortslutninger og prøv igen. 3.3 Upload af Testsoftware til miniliab Når miniliab en er istand til at boote med hovedprintet tilsluttet, kan man gå igang med at teste den egentlige funktionalitet af LM92 eren på hovedprintet. Til dette formål har LIAB Electronics ApS udviklet et simpelt program, "LM92test", som findes på den medfølgende CD-ROM. Da dette program nemmest uploades til miniliab en med ftp, er det nu essentielt at miniliab en er konfigureret og opkoblet til et netværk, så den via netværk kan tilgås fra en Windows PC.

11 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre 11 Det antages i det følgende at miniliab en er opkoblet på et netværk og at det er verificeret at den kan tilgås med telnet. Hvis ikke, må man benytte procedurerne i afsnit 5 i "Kom Igang med miniliab-byggesæt" [1]. De i Windows indbyggede telnet- og ftp-programmer er ikke specielt betjeningsvenlige og det foreslås derfor at man installerer dels WS_FTP95, dels KevTerm (alternativt EasyTerm) på sin Windows PC. Installation-images til alle tre programmer er at finde i direktoriet \windows\utilprograms på den medfølgende CD-ROM. Start KevTerm og åben en connection til miniliab en. prompt i stil med nedenstående: Linux (myliab.ing.dk) (ttyp0) myliab login: Man skulle da få en Log ind på miniliab en som bruger root med password: skov9240 og eksekvér kommandoerne "pwd" (print working directory) og "ls" (list files): miniliab login: root Password: pwd /ramuser/root ls Kommandoen "ls" returnerer umiddelbart, idet der på en ny miniliab ingen synlige filer er i root s hjemmedirektorie: "/ramuser/root". Start WS_FTP95 på PC eren og tryk på "connect"-tasten. I menuen der fremkommer indtastes følgende: Profile Name: miniliab Host Name/Address: <her tastes IP-nummeret på miniliab en> Host Type: Automatic Detect Used ID: root Password: skov9240 <slå evt. "Save Pwd" til> Account: <ingenting> Og tryk "OK". Når togfløjten lyder og der under "Remote Site" øverst til højre står "/root" (synonym for "/ramuser/root"), er man kommet ind på mini- LIAB en via ftp. (I fil-listen til højre på WS_FTP95 kan man se at der rent faktisk er tre filer i dette direktorie:.bash_history,.bash_profile og.bashrc. Disse filer var ikke at se med "ls"-kommandoer, fordi de netop er usynlige: alle filer der starter med "." betragtes som usynlige under Linux.)

12 12 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre Man skal også sikre sig, at ftp-overførsler sker i binary mode ved at checke at binary-feltet over "Help"-knappen er klikket af. Herefter skal man på fil-listen til venstre vælge filen LM92software1.tgz i direktoriet "/windows/lm92software" på CD-ROM en og overføre den ved at trykke "->". Den nævnte fil: LM92software1.tgz er et komprimeret tar-arkiv dvs. et antal filer samlet i en fil som derefter er komprimeret, ligesom zip-filer under Windows. Skift nu til KevTerm og pak arkivet ud med kommandoen "tar": ls LM92software tgz tar -xvzf LM92software tgz LM92test ReadMe source/ source/386excpu.h source/lm92comm.c source/lm92comm.h source/lm92test.c source/makefile source/myerror.c source/myerror.h source/stdmidi.h Efterhånden som arkivet bliver pakket ud udskrives filnavnet på de fundne filer og man kan nu prøve at udføre kommandoen "ls" igen: ls LM92software tgz LM92test ReadMe source Efter udpakning af arkivet er der dukket tre filer op: LM92test, ReadMe og source. Sidstnævnte er et underdirektorie. Med kommandoen "cd" kan man skifte til dette direktorie og undersøge hvilke filer der findes: cd source ls 386EXcpu.h LM92comm.h Makefile myerror.h LM92comm.c LM92test.c myerror.c stdmidi.h cd.. ls LM92software tgz LM92test ReadMe source Filerne i underdirektoriet er kildeteksterne til testprogrammet.

13 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre Første Test af Hovedprintet Programmet til at teste hovedprintet hedder "LM92test" og ligger nu i root s hjemmedirektorie. Programmet indeholder en hjælpetekst, som fås ved at benytte option "-h": LM92test -h Program to operate one or more LM92 electronic termometers, connected to a miniliab through the JP3 connector Usage:..# LM92test [options] -h : help (this text) -a <addr> : Specify address of LM92 (default: 0) -b : Print a temperature bar graph -l <loop> : Repeat read or bar graph function <loop> times -r <reg> : Read the content of LM92 register <reg> (see... -s <reg>,<dg>: Set LM92 register <reg> to <dg> degrees (any... e.g. 1.2e-1, allowed regs: hyst, crit, low,... -w <reg>,<hx>: Set LM92 register <reg> to the integer value... hex: 134, 0x27, allowed regs: config, hyst,... The following LM92 registers are accessible: temp -- Temperature register (read only) config -- Configuration register hyst -- Hysteresis for comparators crit -- Critical temperature for CRIT comparator low -- Low temperature for INT comparator high -- High temperature for INT comparator usage example:..# LM92test -a 1 -s hyst,2.34 Mikael Dich, August 2002 Test termometeret på hovedprintet ved at benytte option "-r temp", idet temp angiver at vi ønsker at læse det LM92-register, der indeholder den målte temperatur: LM92test -r temp 0x0b18, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no Ovenstående angiver at temperaturen i rummet er C og at ingen af temperaturgrænserne,, er overskredet. Værdien yderst til venste er den rå, 16-bit værdi aflæst fra temperatur-registeret. Formatet af dette og andre LM92-registre er angivet på side 12 i databladet for LM92 eren [2].

14 14 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre Får man i modsætning til ovenstående en besked i stil med: LM92test -r temp *Error* I2C acknowledge returns one (should be zero) >>> VALUE READ FROM LM92 UNRELIABLE!!! <<< 0x0000, 0.00 degrees, Flags = C: no, H: no, L: no er er desværre ingen kontakt til LM92 termometeret... Check at alle jumpere er åbne og at fladkablet er monteret korrekt. Er dette tilfældet, må man igang med at fejlsøge på selve hovedprintet: check for manglende lodninger, forkert placerede komponenter osv. 3.5 Eksperimenter med Hovedprintet Med option "-l 10" gentages målingen af temperaturen ti gange med et sekunds mellemrum. Start LM92test-programmet som angivet og sæt en finger på LM92- kredsen: LM92test -r temp -l 10 0x0b70, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0b70, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0bb8, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0c08, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0c20, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0c38, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0c38, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0c30, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0c40, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0c48, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no Man kan nu afprøve en af komparatorerne i LM92 eren: sæt en blå jumper over JP5, således at CRIT-udgangen et tilkoblet lysdiode-driveren. Med option "-s crit,24.0" sætter man nu temperaturen for CRIT-komparatoren,, til 24 C, for derefter med option "-s hyst,0.5" at sætte hysteresen,, til 0.5 C: LM92test -s crit,24.0 LM92test -s hyst,0.5 LM92test -r crit 0x0c00, degree LM92test -r hyst 0x0040, 0.50 degree

15 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre 15 Idet vi antager at rumtemperaturen er under 23.5 C, bør lysdioden være nu være slukket. Sæt en finger på LM92 eren og vent. Efter et stykke tid bør lysdiode tænde, idet temperaturen inde i LM92 eren overstiger 24 C. Fjern fingeren igen og lysdioden bør slukke efter et stykke tid. Prøv dernæst option "-b": LM92test -b -l deg ** *********I********* ********* ** Temperaturen og "søjlen" vil blive opdateret ca. en gang per sekund, indtil der er foretaget målinger (omtrent et døgn!). Ønsker man at afbryde målingen, tast da ctrl-c.

16 16 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre Referencer: [1] LIAB Electronics ApS, "Kom Igang med miniliab-baserede Byggesæt", 2002, dokument nr. UM [2] National Semiconductor, "LM C Accurate, 12-Bit+Sign Temperature Sensor and Thermal Window Comparator with Two-Wire Interface", 2000.

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager APP-NOTE 610003 Beckhoff Application Note Date: 11/13/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Adressering af ind-

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Elektronisk Belaster.

Elektronisk Belaster. Elektronisk Belaster. Den her beskrevne elektroniske belastning er fremstillet for at kunne belaste batterier og strømforsyninger. Belasteren kan belaste og kontrollere om et batteri kan holde sit spændings

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 Dette er en rettet og ajourført udgave pr. ovennævnte dato. Den vil blive opdateret, når noget nyt dukker op. Vi er i gang med at bygge en flertrins raket. I har

Læs mere

BAS 920 Hardware Manual Version 1.17. BA Systems Petershvilevej 1, DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk +45 6996 0990

BAS 920 Hardware Manual Version 1.17. BA Systems Petershvilevej 1, DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk +45 6996 0990 BAS 920 Hardware Manual Version 1.17 Stik og forbindelser... 3 Størrelse og mål... 7 Power... 7 Moduler... 7 COM modul... 8 COMM modul... 9 RS232... 10 Ethernet... 10 USB Device... 10 USB Host... 10 Lysdioder...

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Oprette en AMS route til andet TwinCAT System

Oprette en AMS route til andet TwinCAT System APP-NOTE 609015 Beckhoff Application Note Date: 6/7/2010 Document Status: Rev. 1.0 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 OVERVIEW Denne applikations

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc INDHOLD Indledning...2 EL-Diagram E1100:...3 Logik Forsyning til LinMot:...6 Set Node adresse...7 DeviceNet CAN forbindelse til PLC...10

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008)

Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008) Smargo Smartreader+ (version 9.9.2008) Med Smargo Smartreader plus er det muligt at tilføje yderlige en kortlæser til din Dreambox eller aflæse kortet på en PC-linux server. Nedenfor gives vejledning i

Læs mere

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox Ø5,5 mm bor Mur Plug Ø2,9 x 25 mm TOP Ø5,5 mm BORELÆRE MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm Bemærk, at støbningen evt. kan give mindre variationer, så kontrollér kablets placering før De borer kabelhullet! Installationsmanual

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Electronics ApS. Kom Igang med. miniliab-baserede Byggesæt

Electronics ApS. Kom Igang med. miniliab-baserede Byggesæt Electronics ApS Linux In A Box Kom Igang med miniliab-baserede Byggesæt Dette dokument beskriver ugebladet Ingeniørens og LIAB Electronics ApS s samarbejde omkring en række elektronikbyggesæt, der alle

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : PC-program 714014 Program som kommunikerer med trykprøve stationer via. T-net/E-net. Fra programmet er det muligt at indstille parametre i de tilkoblede stationer. Programmet gemmer data

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK Dekoder type 628 Denne dekoder anvendes hovedsagelig til signaler. Den kan også anvendes til andre opgaver, men her vil andre typer af dekodere være mere velegnet. Dekoderen forsynes med spænding og digital

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Performer Installationsguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Installationsguide for CLIQ Performer Denne manual er et detaljeret værktøj, der primært henvender sig til de personer,

Læs mere

ISC2000 Series Hardware Manual

ISC2000 Series Hardware Manual 99.50.05-C ISC2000 Series Hardware Manual Clorius Controls A/S Tempovej 27-2750 Ballerup Denmark Tel.: +45 77 32 31 30 Fax: +45 77 32 31 31 E-mail: mail@cloriuscontrols.com Web: www.cloriuscontrols.com

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Kom godt i gang med din el-aflæser

Kom godt i gang med din el-aflæser Kom godt i gang med din el-aflæser Du har modtaget følgende: 1. 1 stk. el-aflæser (MeterCam) 2. 1 stk. MeterCam Interface (trådløs sender) 3. 1 stk. Internet Gateway (trådløs modtager) 4. 1 stk. strømforsyning

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Vejledning til Mboard

Vejledning til Mboard Vejledning til Mboard Mobiltelefonen er uden overdrivelse den mest udbredte og fremadstormende teknologi. De fleste telefoner kan i dag håndtere mail, video, musik, radio, GPS og gå på internettet. - og

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere