MiniLIAB Byggesæt no. 1:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MiniLIAB Byggesæt no. 1:"

Transkript

1 Electronics ApS Linux In A Box MiniLIAB Byggesæt no. 1: Elektroniske Termometre Dette dokument beskriver det første elektronikbyggesæt, som ugebladet Ingeniøren og LIAB Electronics ApS samarbejde om at udgive. Byggesættet består af dels en miniliab, dels to ubestykkede print med tilhørende komponenter, som kan samles til to elektroniske termometre. Efter en gennemgang af princippet bag termometrene, vil der blive givet en detaljeret monteringsvejledning. Sidst vil det blive anvist, hvordan man med et medleveret Linux-program kan teste og benytte de to termometre. LIAB Electronics ApS, Industrimarken 2, DK-9530 Støvring, Denmark Dokument no: AN september 2002.

2 2 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre Indhold: 1 Byggesæt no. 1: Elektroniske termometre 3 2 Monteringsvejledning 7 3 Afprøvning af Termometerprintene Check for Kortslutning af Strømforsyning Sammenkobling af miniliab og Hovedprint Upload af Testsoftware til miniliab Første Test af Hovedprintet Eksperimenter med Hovedprintet Litteratur 16

3 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre 3 1 Byggesæt no. 1: Elektroniske termometre Ugebladet Ingeniøren og firmaet LIAB Electronics ApS præsenterer hermed det første elektronikbyggesæt, der kan sammenkobles med den såkaldte "mini- LIAB", en lille, Internet-opkoblet computer udviklet af LIAB Electronics ApS. Computeren er af den indlejrede type, dvs. kompakt, med lavt strømforbrug og uden mekaniske dele såsom floppy- og harddisk. Alligevel indeholder computeren en fuld, netværksunderstøttet version af operativsystemet Linux, som kan tilgås enten via en seriel port eller via netværk. MiniLIAB en er beskrevet i dokumentet "Kom Igang med miniliab-byggesæt" [1]. Dette første byggesæt består af to print: et hovedprint og et eksternt print, se Fig. 1. Hovedprintet tilsluttes med et kort fladkabel til miniliab en, hvorefter det kan tilsluttes det eksterne print med et kabel med fire ledere. Dette kabel kan være op til fem meter langt. Idet hvert print indeholder en temperaturmåler i form af en integreret kreds, er man istand til at måle temperaturen to steder. Man kan forestille sig at man måler indetemperaturen med kredsen på hovedprintet, medens kredsen på det eksterne print måler udetemperaturen. Det eksterne print skal da monteres i en passende vandtæt kasse. Figur 1: To elektroniske termometre sammenkoblet med en miniliab Den integrerede kreds, der benyttes i byggesættet, er LM92 fra National Semiconductor, se [2]. LM92 indeholder en temperatursensor, der sammen med en 12 bit Analog-til-Digital (A/D) konverter danner et nøjagtigt digitalt termometer. LM92 kan foretage en temperaturmåling per sekund og måleværdien kan derefter udlæses via den serielle I C-bus, som kredsen er udstyret med. LM92 indeholder endvidere et antal digitale komparatorer, som kan aktivere to

4 4 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre udgange, hvis temperaturen kommer over eller under fastsatte grænser: LM92 indeholder en komparator, som hele tiden sammenligner den målte med en grænsetemperatur. Kommer den målte temperatur over aktiveres CRIT-udgangen på LM92 eren. LM92 indeholder endvidere en såkaldt vindues-komparator. Til denne komparator hører to grænsetemperaturer: og. Kommer den målte temperatur over eller under vil udgangen benævnt INT blive aktiveret. For ikke at CRIT- og INT-udgangene skal skifte tilstand hele tiden, når den målte temperatur ligger lige omkring en af grænserne, benyttes hysterese. Størrelsen af denne hysterese er benævnt. For CRIT-udgangen betyder hysteresen, at den aktiveres når temperaturen overstiger, men først deaktiveres når temperaturen er faldet under. Alle fire temperaturer:,, og kan sættes via kommunikation over I C-bussen, ligesom det er muligt at aflæse status for de forskellige komparatorer. Den benyttede serielle I C-bus er oprindeligt udviklet af Philips og er af den synkrone type, idet den indeholder såvel et data- som et clock-signal, benævnt henholdsvis SDA og SCK. I C-bussystemet er bygget op med en masterenhed og en eller flere slaveenheder. Det er masterens opgave dels at at vippe med clock-signalet, dels at styre kommunikationen mellem masteren og de individuelle slaveenheder. Hver slaveenhed er indkodet en 8-bit adresse og masteren indleder med at adressere en slaveenhed for derefter at udveksle data med den. Det er muligt både at overføre data fra masteren til den adresserede slave og omvendt, idet man i såvel masteren som i slaverne benytter drivere af opencollector-typen til SDA-signalet. I databladet til LM92 [2] er angivet udførlige tidsdiagrammer for I C-kommunikationen mellem en master og en LM92. For at kunne sætte flere LM92 ere på samme I C-bus, er det nødvendigt at de har forskellige adresser. Til dette formål har LM92 eren to ben, A1 og A0, som kan benyttes til at bestemme de to mindst betydende bit i adressen på en LM92. Ialt fire LM92 ere kan tilknyttes I C-bussen, blot de tildeles forskellige adresser. Andre kredse med I C-bus interface kan også tilkobles, sålænge de ikke deler adresse med de benyttede LM92 ere. I systemet med en miniliab og to LM92-baserede temperaturmålere udgør miniliab en I C-masterenheden og hver LM92 en slaveenhed. På miniliab en benyttes modemsignalerne DTR, RTS og RI, idet tilstanden af disse på simpel vis kan styres og aflæses fra et Linux-program. På miniliab en er COM2-portens signaler ført ud på JP3 stiftrækken og vi vil derfor anvende de tre ovenstående modem-signaler fra COM2. Signalerne overføres sammen med strømforsyning til byggesættets hovedprint, hvor DTR benyttes til SCK, RTS forbindes til en open-collector driver til SDA og RI benyttes til at aflæse tilstanden af SDA, se Fig. 2.

5 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre 5 Figur 2: Blokdiagram af de to byggesæt-print. På hovedprintet er det muligt at vælge adressen på den monterede LM92 er gennem jumperne JP2 og JP3. Med jumperne JP4 og JP5 på hovedprintet kan man endvidere tilslutte enten CRIT- eller INT-udgangen til en lysdiode-driver, således at man kan aflæse tilstanden af den valgte udgang. På det eksterne print er det muligt at vælge adressen på den monterede LM92 er gennem jumperne JP6 og JP7. På Fig. 3 på næste side er vist diagrammer for de to print, som udgør byggesættet. Diagrammet for det externe print er indsat i nederste venstre hjørne. Stiftrækken P1 udgør konnektoren til fladkablet, som skal tilsluttes konnektoren JP3 på miniliab en. Transistoren T1 benyttes som open-collector driver til I C- bussen, medens T2 udgør lysdiode-driveren, som kan tilknyttes CRIT- eller INTudgangenen. I C-bussen er ført ud på skrueterminalern P2 på hovedprintet og P3 på det eksterne print.

6 Figur 3: Diagrammer for elektroniske termometre: Hovedprint og externt print D C B A 5 SCL SDA 5 R11 56R R12 56R LM92 3V3_2 P1 3V3_2 C2 100n HEADER 8X2 P U2 1 8 SDA VCC 2 7 SCL A0 3 6 T.CRIT A1 4 5 GND INT Skrueterm. 3V3_2 R2 4 3V3_2 JP6 A1 A0 Adresse jumpere Temperaturføler, externt print 4 22K R13 4K7 2 3V3_2 JP7 1 3 R14 4K7 R1 2K2 T1 MPS2222A R3 R4 56R 56R JP5 3 Crit Int Jumpere for indikator Temperaturføler, hovedprint 3 JP4 U1 1 8 SDA VCC 2 7 SCL A0 3 6 T.CRIT A1 4 5 GND INT LM92 Title: R10 33R Schematic Name: LM92.SCH Date: Tuesday, September 03, SCL SDA P JP3 A1 R6 4K7 R7 22K R8 Skrueterm. JP2 2K2 A0 R5 4K7 Temperaturfølere, Ingeniøren + LIAB 1 Adresse jumpere 1 D1 LED T2 BC560C LIAB Electronics ApS Industrimarken 2 - DK 9530 Støvring Telefon Fax R9 330R C1 100n Rev: 1.0 Sheet: 1 of 1 1 D C B A 6 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre

7 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre 7 2 Monteringsvejledning Byggesættet leveres i en pose, som skal have følgende indhold: To ubestykkede printplader. Den største printplade udgør hovedprintet og måler mm, medens printpladen til det eksterne print måler mm. På printpladerne er der et silketryk, som klart angiver positionen af den enkelte komponent. Printpladerne har baner på såvel overside som underside og alle huller er gennempleterede, dvs. der er elektrisk forbindelse mellem over- og underside i hullerne. De nødvendige komponenter. Med undtagelse af de to LM92 ere, er alle komponenter af den "gammeldags" type med tilledninger, som ombukkes, stikkes gennem huller i printpladen og loddes på undersiden. På grund af gennempleteringen er det kun nødvendigt at lodde tilledningerne på undersiden. Desuden medleveres et 16-polet fladkabel med stik i begge ender. Ca. en meter loddetin og 20 cm sugetråd. Sugetråden benyttes, hvis man ønsker at udlodde en komponent. Ved at placere sugetråden over en loddeø for derefter at varme med loddekoblen er det muligt at suge så meget tin væk, at man kan udtage komponenten uden at beskadige komponent eller print. Komponentplacering for de to print er vist på Fig. 4 og en liste over komponenterne er angivet i Tabel 1 på side 9. Montagen bør ske med en loddekoble med en god, velafrenset spids og komponenterne bør monteres i den rækkefølge som de er listet i Tabel 1, dvs. LM92 erne monteres først. Følgende kommetarer kan derudover knyttes til montagearbejdet: De to LM92 ere kan volde vanskeligheder, dels fordi de skal overflademonteres, dels fordi benafstandene er små. For at få maksimalt råderum under montagen af LM92 erne bør de monteres før alt andet. Ben 1 er på såvel Fig. 4 som på selve kredsen angivet med en prik. Læg en lille klat loddetin på ben-1 loddeøen med loddekolben og placér kredsen, så den passer med alle otte loddeøer. Varm nu oven på ben 1 på kredsen, således at tinnet smelter og lodder benet fast til øen. Passer de andre syv ben nu med loddeøerne loddes alle ben. I modsat fald varmer man igen på ben 1 og udlodder kredsen for så at gentage monteringsforsøget. Farvekoderne for modstandene er angivet i komponentlisten. Når man skal aflæse modstandens farvekode, vender man den således at den ende, der ingen farvet ring har, er længst til højre. Herefter læses farvekoderne fra venstre mod højre. Alle modstande har en guld-ring længst mod højre, hvilket angiver at der er tale om 5%-modstande.

8 8 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre Figur 4: Komponentplacering på de to termometerprint.

9 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre 9 Del Antal Referencer Værdi/type 1 1 Hovedprint, mm 1 1 Eksternt print, mm 1 2 U1, U2 LM92 IC termometer i 8 ben SOIC-hus 2 2 R1, R8 2.2K modstand (rød, rød, rød) 3 2 R2, R7 22K modstand (rød, rød, orange) 4 4 R3, R4, R11, R12 56 modstand (grøn, blå, sort) 5 4 R5, R6, R13, R14 4.7K modstand (gul, violet, rød) 6 1 R9 330 modstand (orange, orange, brun) 6 1 R10 33 modstand (orange, orange, sort) 7 2 C1, C2 100 nf kondensator (blåt hus) 8 1 T1 NPN transistor MPS2222A 9 1 T2 NPN transistor BC560C 10 1 D1 Rød lysdiode (se tekst!) 11 6 JP2, JP3, JP4, JP5, JP7, JP6 Jumper-stifter, skal evt. klippes ud af stiftrække 12 1 P1 Dobbelt stiftrække: 8 2 stifter 13 2 P2, P3 Skrueterminaler med fire skruer 14 8 Jumpere, blå 15 1 Fladkabel, 16 ledere, med stik i hver ende Tabel 1: Liste over komponenter til de elektroniske termometre Det kan være vanskeligt at se hvordan lysdioden skal vende. Betragter man dioden fra siden vil man kunne se at det ene ben udvider sig, når det løber ind i dioden, hvorimod det andet ben indsnævre sig. Det indsnævrende ben er anoden og skal monteres i hullet markeret med. Jumper-stifterne skal afklippes to og to ud fra den enkeltradede stiftrækken og ikke af den dobbelte stiftrække med 8 2 stifter. Læg mærke til, at JP1 ikke eksisterer! Før skrueterminalerne monteres i printene, skal de to og to skydes ind i hinanden ved hjælp af den not der findes på siden af dem. Når de to print er færdigmonterede er det tid til at afprøve dem sammen med miniliab en som beskrevet i næste afsnit!

10 10 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre 3 Afprøvning af Termometerprintene. Nu er tiden inde til at afprøve de opmonterede termometerprint. I det følgende vi først arbejde med hovedprintet. Når det er bragt til at virke, kan det externe print tilsluttes via skrueterminalerne. 3.1 Check for Kortslutning af Strømforsyning Første punkt er at checke for kortslutninger på hovedprintet mellem 3.3V forsyningen og jord. Har man et multimeter til rådighed, kan man måle modstanden mellen ben 1 (+3.3V) og ben 16 (jord) på den 16-polede stiftrække P1. Er den målte modstand i størrelsesordenen kiloohm, er der næppe nogen kortslutning af strømforsyningen. En lav modstand, mindre end ti ohm, er tegn på en kortslutning. Har man ikke et multimeter, skal man blot gå videre, idet man kan benytte miniliab en til at checke for kortslutninger. Spændingsregulatoren på LIAB en er kortslutningssikker og man behøver ikke at være nervøs for at brænde sin LIAB af, selvom man via hovedprintet kortslutter strømforsyningen. 3.2 Sammenkobling af miniliab og Hovedprint Sammenkoblingen af miniliab en og hovedprintet sker med det medleverede fladkabel, idet JP3 på miniliab en skal forbindes til P1 på hovedprintet som angivet på Fig. 1. Skrueterminalerne på hovedprintet skal være uden forbindelser til det eksterne print, ligesom vi indtil videre lader jumperne JP2 til JP5 være åbne. Tilslut miniliab en til PC erens COM1-port via det serielle kabel, start Hyper- Terminal og sæt strøm til miniliab en. Man bør nu se en bootsekvens som beskrevet i afsnit 5 i dokumentet "Kom Igang med miniliab-byggesæt" [1]. Hvis der ingenting sker, er det formentlig fordi der er kortslutning mellem 3.3V og jord på hovedprintet. Tag strømmen fra LIAB en, afmontér hovedprintet, sæt strøm til LIAB en igen og verificér at den nu kan boote. Gå derefter hovedprintet igennem for eventuelle kortslutninger og prøv igen. 3.3 Upload af Testsoftware til miniliab Når miniliab en er istand til at boote med hovedprintet tilsluttet, kan man gå igang med at teste den egentlige funktionalitet af LM92 eren på hovedprintet. Til dette formål har LIAB Electronics ApS udviklet et simpelt program, "LM92test", som findes på den medfølgende CD-ROM. Da dette program nemmest uploades til miniliab en med ftp, er det nu essentielt at miniliab en er konfigureret og opkoblet til et netværk, så den via netværk kan tilgås fra en Windows PC.

11 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre 11 Det antages i det følgende at miniliab en er opkoblet på et netværk og at det er verificeret at den kan tilgås med telnet. Hvis ikke, må man benytte procedurerne i afsnit 5 i "Kom Igang med miniliab-byggesæt" [1]. De i Windows indbyggede telnet- og ftp-programmer er ikke specielt betjeningsvenlige og det foreslås derfor at man installerer dels WS_FTP95, dels KevTerm (alternativt EasyTerm) på sin Windows PC. Installation-images til alle tre programmer er at finde i direktoriet \windows\utilprograms på den medfølgende CD-ROM. Start KevTerm og åben en connection til miniliab en. prompt i stil med nedenstående: Linux (myliab.ing.dk) (ttyp0) myliab login: Man skulle da få en Log ind på miniliab en som bruger root med password: skov9240 og eksekvér kommandoerne "pwd" (print working directory) og "ls" (list files): miniliab login: root Password: pwd /ramuser/root ls Kommandoen "ls" returnerer umiddelbart, idet der på en ny miniliab ingen synlige filer er i root s hjemmedirektorie: "/ramuser/root". Start WS_FTP95 på PC eren og tryk på "connect"-tasten. I menuen der fremkommer indtastes følgende: Profile Name: miniliab Host Name/Address: <her tastes IP-nummeret på miniliab en> Host Type: Automatic Detect Used ID: root Password: skov9240 <slå evt. "Save Pwd" til> Account: <ingenting> Og tryk "OK". Når togfløjten lyder og der under "Remote Site" øverst til højre står "/root" (synonym for "/ramuser/root"), er man kommet ind på mini- LIAB en via ftp. (I fil-listen til højre på WS_FTP95 kan man se at der rent faktisk er tre filer i dette direktorie:.bash_history,.bash_profile og.bashrc. Disse filer var ikke at se med "ls"-kommandoer, fordi de netop er usynlige: alle filer der starter med "." betragtes som usynlige under Linux.)

12 12 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre Man skal også sikre sig, at ftp-overførsler sker i binary mode ved at checke at binary-feltet over "Help"-knappen er klikket af. Herefter skal man på fil-listen til venstre vælge filen LM92software1.tgz i direktoriet "/windows/lm92software" på CD-ROM en og overføre den ved at trykke "->". Den nævnte fil: LM92software1.tgz er et komprimeret tar-arkiv dvs. et antal filer samlet i en fil som derefter er komprimeret, ligesom zip-filer under Windows. Skift nu til KevTerm og pak arkivet ud med kommandoen "tar": ls LM92software tgz tar -xvzf LM92software tgz LM92test ReadMe source/ source/386excpu.h source/lm92comm.c source/lm92comm.h source/lm92test.c source/makefile source/myerror.c source/myerror.h source/stdmidi.h Efterhånden som arkivet bliver pakket ud udskrives filnavnet på de fundne filer og man kan nu prøve at udføre kommandoen "ls" igen: ls LM92software tgz LM92test ReadMe source Efter udpakning af arkivet er der dukket tre filer op: LM92test, ReadMe og source. Sidstnævnte er et underdirektorie. Med kommandoen "cd" kan man skifte til dette direktorie og undersøge hvilke filer der findes: cd source ls 386EXcpu.h LM92comm.h Makefile myerror.h LM92comm.c LM92test.c myerror.c stdmidi.h cd.. ls LM92software tgz LM92test ReadMe source Filerne i underdirektoriet er kildeteksterne til testprogrammet.

13 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre Første Test af Hovedprintet Programmet til at teste hovedprintet hedder "LM92test" og ligger nu i root s hjemmedirektorie. Programmet indeholder en hjælpetekst, som fås ved at benytte option "-h": LM92test -h Program to operate one or more LM92 electronic termometers, connected to a miniliab through the JP3 connector Usage:..# LM92test [options] -h : help (this text) -a <addr> : Specify address of LM92 (default: 0) -b : Print a temperature bar graph -l <loop> : Repeat read or bar graph function <loop> times -r <reg> : Read the content of LM92 register <reg> (see... -s <reg>,<dg>: Set LM92 register <reg> to <dg> degrees (any... e.g. 1.2e-1, allowed regs: hyst, crit, low,... -w <reg>,<hx>: Set LM92 register <reg> to the integer value... hex: 134, 0x27, allowed regs: config, hyst,... The following LM92 registers are accessible: temp -- Temperature register (read only) config -- Configuration register hyst -- Hysteresis for comparators crit -- Critical temperature for CRIT comparator low -- Low temperature for INT comparator high -- High temperature for INT comparator usage example:..# LM92test -a 1 -s hyst,2.34 Mikael Dich, August 2002 Test termometeret på hovedprintet ved at benytte option "-r temp", idet temp angiver at vi ønsker at læse det LM92-register, der indeholder den målte temperatur: LM92test -r temp 0x0b18, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no Ovenstående angiver at temperaturen i rummet er C og at ingen af temperaturgrænserne,, er overskredet. Værdien yderst til venste er den rå, 16-bit værdi aflæst fra temperatur-registeret. Formatet af dette og andre LM92-registre er angivet på side 12 i databladet for LM92 eren [2].

14 14 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre Får man i modsætning til ovenstående en besked i stil med: LM92test -r temp *Error* I2C acknowledge returns one (should be zero) >>> VALUE READ FROM LM92 UNRELIABLE!!! <<< 0x0000, 0.00 degrees, Flags = C: no, H: no, L: no er er desværre ingen kontakt til LM92 termometeret... Check at alle jumpere er åbne og at fladkablet er monteret korrekt. Er dette tilfældet, må man igang med at fejlsøge på selve hovedprintet: check for manglende lodninger, forkert placerede komponenter osv. 3.5 Eksperimenter med Hovedprintet Med option "-l 10" gentages målingen af temperaturen ti gange med et sekunds mellemrum. Start LM92test-programmet som angivet og sæt en finger på LM92- kredsen: LM92test -r temp -l 10 0x0b70, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0b70, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0bb8, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0c08, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0c20, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0c38, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0c38, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0c30, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0c40, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no 0x0c48, degrees, Flags = C: no, H: no, L: no Man kan nu afprøve en af komparatorerne i LM92 eren: sæt en blå jumper over JP5, således at CRIT-udgangen et tilkoblet lysdiode-driveren. Med option "-s crit,24.0" sætter man nu temperaturen for CRIT-komparatoren,, til 24 C, for derefter med option "-s hyst,0.5" at sætte hysteresen,, til 0.5 C: LM92test -s crit,24.0 LM92test -s hyst,0.5 LM92test -r crit 0x0c00, degree LM92test -r hyst 0x0040, 0.50 degree

15 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre 15 Idet vi antager at rumtemperaturen er under 23.5 C, bør lysdioden være nu være slukket. Sæt en finger på LM92 eren og vent. Efter et stykke tid bør lysdiode tænde, idet temperaturen inde i LM92 eren overstiger 24 C. Fjern fingeren igen og lysdioden bør slukke efter et stykke tid. Prøv dernæst option "-b": LM92test -b -l deg ** *********I********* ********* ** Temperaturen og "søjlen" vil blive opdateret ca. en gang per sekund, indtil der er foretaget målinger (omtrent et døgn!). Ønsker man at afbryde målingen, tast da ctrl-c.

16 16 LIAB Electronics ApS: Byggesæt: elektroniske termometre Referencer: [1] LIAB Electronics ApS, "Kom Igang med miniliab-baserede Byggesæt", 2002, dokument nr. UM [2] National Semiconductor, "LM C Accurate, 12-Bit+Sign Temperature Sensor and Thermal Window Comparator with Two-Wire Interface", 2000.

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder: 1) Først skal programmet der styrer den eksterne boks med brænderen installeres, Freecom. 2) Sæt den

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

Intro til AVR. Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk

Intro til AVR. Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Intro til AVR Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Projektidé Brug en AVR-microcontroller Mål temperatur vha. temperatursensor Vis på display Send til computer og vis temperatur Slide 2 Plan 27/10-2005:

Læs mere

Tak fordi du har købt et Vems produkt.

Tak fordi du har købt et Vems produkt. Side 1. Tak fordi du har købt et Vems produkt. Denne guide vil hjælpe dig med at samle Vems 3,3 motorstyringen. Følg guiden grundigt og spørg hvis du kommer i tvivl om noget. Denne vejledning er ikke færdiggjort

Læs mere

Loddevejledning til samling af CanSat-shields

Loddevejledning til samling af CanSat-shields Loddevejledning til samling af CanSat-shields Vejledning til lodning af komponenter på CanSat-shield til Arduino Nedenstående vejledning illustrerer, hvordan komponenterne skal loddes på CanSat-shield'et

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Ombygning af Roco drejeskive til digital

Ombygning af Roco drejeskive til digital Ombygning af Roco drejeskive til digital Den originale styreboks erstattes af nyt styreprint. Der skal tilsluttes 2 dekodere. Den ene dekoder er til bevægelsen af broen og er indbygget i det nye styreprint.

Læs mere

OZ4HZ tracker monterings vejledning.

OZ4HZ tracker monterings vejledning. OZ4HZ tracker monterings vejledning. (version 1.1 print H03013C) Benyt styklisten til at checke om du har alle komponenter til trackeren. Start med at montere følgende modstande: R1 82 Kohm (grå, rød,

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Stokerbot 1.0. Bruger vejledning. Denne vejledning er stadig i et meget tidligt stadie, og mange ting er ikke forklaret grundigt nok.

Stokerbot 1.0. Bruger vejledning. Denne vejledning er stadig i et meget tidligt stadie, og mange ting er ikke forklaret grundigt nok. Stokerbot 1.0 Bruger vejledning Denne vejledning er stadig i et meget tidligt stadie, og mange ting er ikke forklaret grundigt nok. Har du spørgsmål der ikke er besvaret, bedes de oprettet i forumet så

Læs mere

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder HSI-S88 og S88 moduler Skal modelbanen styres med et eller andet PC program, enten et Gør det selv system eller et prof program, som fx Windigipet, skal der installeres

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Online via USB med ATS8500. Revision 02

Online via USB med ATS8500. Revision 02 Online via USB med ATS8500 ATS8500 - Opstart Programmet startes op ATS8500 - Opstart Ved første tilslutning af central via USB vil PC skulle installere driver for denne. Vælg Ja, kun denne gang & Installere

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning 1. Installation af opsætningsprogram Hent opsætningsprogrammet fra: http://www.stokerkontrol.dk/download/lm149setup.exe For at installere

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering...

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... 3 Kildekoden... 4 Variabler... 4 Setup... 4 Loop... 4 Indledning

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Projekt - RoboNet Del Journal.

Projekt - RoboNet Del Journal. Projekt - RoboNet Del Journal. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Jacob Clausen, Klaus Jørgensen og Ole Rud It og Elektronikteknolog, 2a Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 20/01-03 03/02-03

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager APP-NOTE 610003 Beckhoff Application Note Date: 11/13/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Adressering af ind-

Læs mere

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Dokument nr.: 103-230-0001A/- dansk Side nr.: 1 Copyright 1993 Crysberg A/S U n i C o r e I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Crysberg A/S Phone: +45 4913 8303 E-mail: mail@crysberg.dk Oldenvej

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

DME Bootstrap Version 1.4x

DME Bootstrap Version 1.4x Brugermanual for DME Bootstrap Version 1.4x DIESSEL Mobile Electronics A/S Project no.: 18080 Project title: DME Bootstrap Version 1.4x Document file: T:\Projekt\18080 Bootstrap for Windows\Manual\Brugermanual

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS INDHOLDSFORTEGNELSE Lab øvelse Konfiguration af DHCP på router...2 Topologi...2 Adresse Tabel...2 Formål...2 Baggrund...2 Udstyrs specifikation:...2

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

DVI SMART CONTROL. Installationsguide og vejledning

DVI SMART CONTROL. Installationsguide og vejledning DVI SMART CONTROL Installationsguide og vejledning DVI energi Industrimarken 2C DK-9530 Støvring Tlf. +45 9835 5244 info@dvienergi.com www.dvienergi.com Sådan virker DVI Smart Control En server hos DVI

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Elektronisk Belaster.

Elektronisk Belaster. Elektronisk Belaster. Den her beskrevne elektroniske belastning er fremstillet for at kunne belaste batterier og strømforsyninger. Belasteren kan belaste og kontrollere om et batteri kan holde sit spændings

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Opdatering af firmware

Opdatering af firmware Opdatering af firmware Udgave 1 1. Oversigt Introduktion Denne manual beskriver, hvordan Premier 48, 88, 168 og 640 opdateres til firmwave version 8.x Udstyr Følgende udstyr skal benyttes til opgraderingen:

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Märklin og Fleischman har en fælles drejeskive med op til 48 tilslutningsspor. Drejeskiven har et mekanisk låsesystem der bevirker at broen kan stoppe præcis ud for tilslutningssporet.

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

MS. Service dokumentation C5

MS. Service dokumentation C5 Service dokumentation C5 1 Indhold Komponenter... 3 Display... 3 Betjeningskomponenter... 3 Master Print... 4 Add-On Prints... 4 Fejlfinding... 5 Display... 5 El diagrammer... 7 Master Print... 7 EL...

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 Dette er en rettet og ajourført udgave pr. ovennævnte dato. Den vil blive opdateret, når noget nyt dukker op. Vi er i gang med at bygge en flertrins raket. I har

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

NS - LOGGER. 1-2 kanals universal datalogger. ninasoft

NS - LOGGER. 1-2 kanals universal datalogger. ninasoft NS - LOGGER 1-2 kanals universal datalogger. ninasoft NS - DATALOGGER. SIDE 1 NS DATALOGGERE er en serie dataloggere, der er udviklet for at tilfredsstille det stigende behov for opsamling af data, både

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Oprette en AMS route til andet TwinCAT System

Oprette en AMS route til andet TwinCAT System APP-NOTE 609015 Beckhoff Application Note Date: 6/7/2010 Document Status: Rev. 1.0 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 OVERVIEW Denne applikations

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

Guide til montering af komplet videolink

Guide til montering af komplet videolink Guide til montering af komplet videolink www.droner.dk Sættet indeholder følgende dele: Produkt Indhold 1x 7 HD-skærm 1x Solskærm (3 dele) 2x stickantenner 1x Batteri i skærmen Diverse ledninger 1x Oplader

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Eksamens spørgsmål i Teknologi (Digital) 3. Semester (i)

Eksamens spørgsmål i Teknologi (Digital) 3. Semester (i) Eksamens spørgsmål i Teknologi (Digital) 3. Semester (i) 1. DS1821 1-WIRE KOMMUNIKATION (HERUNDER TIMING KRAV) ------------------------ 2 2. DS1821 SOFTWARE (OPBYGNING AF STYREPROGRAM I SYSTEM51 C) -----------

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Lodning. Intro leaded. Tommy Sørensen

Lodning. Intro leaded. Tommy Sørensen Intro leaded Tommy Sørensen Indholdsfortegnelse Henvisninger...3 Lodning...4 Værktøj lodning...6 Eksempler på lodninger...9 Farvekode...10 Præfiks...10 Standardrækker...11 Komponenter...12 Modstand...12

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere