ISDN TK-anlæg. Kort betjeningsvejledning. AS 181, AS 1x, AS 2x AS 3x, AS 35, AS 35 All-In-One AS 40 P, AS 4000, AS 100 IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISDN TK-anlæg. Kort betjeningsvejledning. AS 181, AS 1x, AS 2x AS 3x, AS 35, AS 35 All-In-One AS 40 P, AS 4000, AS 100 IT"

Transkript

1 ISDN TK-anlæg Kort betjeningsvejledning S 181, S 1x, S 2x S 3x, S 35, S 35 ll-in-one S 40 P, S 4000, S 100 IT

2 Sikkerhedsanvisninger - nlæggets opstilling og vedligeholdelse må kun udføres af uddannet personale! - dvarsel! TK-anlægget skal afledes elektrisk til jord. Forbind derfor kun netkablets Eurobeskyttelseskontaktstik med et korrekt udlagt, jordet stik (beskyttelseskontaktstik), for at udelukke risici for personer og ting! Denne stikdåse skal derfor placeres i nærheden af TK-anlægget. - nlægget skal hænges horisontalt op med forbindelserne vendt nedad. - Under tordenvejr må forbindelserne ikke tilsluttes eller løsnes. - Udlæg forbindelsesledningerne således, at ingen kan træde på dem eller snuble over dem. - Træk stikket ud før forbindelsernes dæksel fjernes. - Træk 230 V stikket ud for at slukke for TK-anlægget, før forbindelserne til deltagerne og til ISDN-nettet tilsluttes. Livsfare! - Sikkerhedsforanstaltning! For at beskytte komponenterne i TK-anlægget mod elektrisk opladning, berøres pc ens/printerbøsningens metalskærm på højre side af telefonanlægget kort med fingeren, før installationsarbejderne påbegyndes. På den måde afledes eventuelle elektriske opladninger. - Sørg for at der ikke trænger væske ind i TK-anlægget. Kortslutninger kan være en følge heraf. - Vi påtager os intet ansvar for følgeskader, f.eks. omkostninger ved utilsigtede afbrudte forbindelser. - Ved strømsvigt fungerer TK-anlægget ikke. Du kan ikke ringe op. Dette TK-anlæg må kun installeres af den uddannede forhandler! S 1x, 2x, 3x og S 35 er dimensioneret til tilslutning til ISDN-basistilslutninger (DSS 1, anlægstilslutning eller flerapparattilslutning). S 40P, S 4000, S 100 IT og S 35 ll-in-one er dimensioneret til tilslutning til ISDNbasistilslutninger (DSS 1, anlægstilslutning eller flerapparattilslutning) samt til tilslutning til det analoge telefonnet. Drives TK-anlægget med en analog forbindelse, skal det kontrolleres at provideren har deaktiveret gebyrimpulserne for din tilslutning, ellers kan der opstå forstyrrelser under samtalerne. Du kan tilslutte samtlige analoge terminaler til TK-anlæggets analoge forbindelser, som også kan drives med et analog net. lle DSS 1-ISDN-terminaler kan tilsluttes til en intern S0-bus, som også må drives direkte på ISDN-nettet. Derudover kan der tilsluttes to digitale GFEO-systemtelefoner til hver intern S0-bus. Enhver anden brug af TK-anlægget er ikke korrekt og derfor ikke tilladt. TK-anlægget har en generel tysk forbindelsestilladelse ( E - llgemeine nschalteerlaubnis ). TK-anlægget overholder de gældende konformitets- og sikkerhedsbestemmelser. Om denne håndbog Denne vejledning gælder for anlægget ved leveringen. Opdateres anlægget med ny software som producenten stiller til rådighed, kan dele i vejledningen blive ugyldige. lle i vejledningen anførte ISDN-funktioner understøttes af anlægget. Dog stilles ikke alle funktioner til rådighed af provideren.

3 Indledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Om denne håndbog... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Vigtig henvisning om anvendelse af analoge terminaler... 4 Vigtig henvisning om anvendelse af ISDN-terminaler... 5 Henvisninger vedrørende betjeningen... 6 Programmerbare funktionstaster/funktioner (oversigt)... 7 Opkald... 9 utomatisk opkald - forbindelse uden opkald...14 Forbindelsesliste...17 Projektcifre...23 Vis og slet forbindelsesomkostninger...23 Telefonering...25 Softwareoversigt...41 Installer TK-Suite...43 IS-Modul...45 Standardmelodier...46 Kundeservicet...47 World Wide Web

4 Indledning Vigtig henvisning om anvendelse af analoge terminaler Du kan tilslutte samtlige analoge terminaler til TK-anlæggets analoge porte, som også kan drives med det offentlige telekommunikationsnet. Dette kan f.eks. være normale telefoner (a/b-telefoner), telefonsvarer, telefax af gruppe 2 og 3 samt analoge modems. Opringningen kan være en analog terminals signalering, pulssignalering eller DTMFsignalering. DTMF-signalering er den hurtigste signalering og telefoner med pulssignalering kan kun anvendes begrænset. TK-anlægget registrerer selv den valgte opkaldstype. Det interne ringes gratis op af alle interne deltagere fra en analog terminal. Den eksterne deltager kan ringes op med et eksternt forvalg 0 eller 9 og derefter det eksterne når der anvendes en opkoblet forbindelse (B-kanal). Har du tilsluttet Byopkald spontan med intern for din telefon, skal du hvis en intern deltager skal ringes op trykke på R -tasten. (firkant-tasten) før det interne indtastes. På telefoner, især telefoner med pulssignalering som ikke har en R -tast eller som ikke understøtter dette, kan der ikke ringes internt op. Funktionerne i TK-anlægget betjenes ved at trykke på S -tasten (stjerne-tasten) og vælge et. På telefoner, især telefoner med pulssignalering, som ikke har en S -tast, eller som ikke understøtter denne funktion, kan du vælge tallene 99 i stedet for S -tasten. Bemærk: naloge standardtelefoner med DTMF har brug for en signaltast til forespørgsler (forespørgselstast r ) med flash. I denne betjeningsvejledning er betjeningerne altid angivet med DTMF for analoge standardtelefoner. På analoge standardtelefoner med pulssignalering skal du ikke trykke på r-tasten ved forespørgsler. Funktionerne på en analog standardtelefon (f.eks. genopkald, genvejsfunktion) kan du også anvende sammen med dit TK-anlæg. Funktionerne ses af den pågældende telefons betjeningsvejledning. Funktionernes betjening for TK-anlægget, som kan anvendes fra en analog standardtelefon med DTMF, er opstillet i denne betjeningsvejledning og i den Korte vejledning for analoge og ISDN-terminaler. Vær opmærksom på de akustiske signaler ved betjeningen af dit TK-anlæg. Du hører f.eks. en kvitteringstone, når du har afsluttet proceduren korrekt. I modsat fald hører du et fejlsignal. Du bedes være opmærksom på at på TK-anlæggets analoge ekstra apparater overføres kun CLIP med FSK. På analoge telefoner med visning af forbindelsesomkostningerne overfører TK-anlægget tælleimpulserne (gebyrimpulserne). BEMÆRK: Drives anlægget med en analog central, overføres gebyrimpulserne ikke. TK-anlægget understøtter ved dataoverførsel V.90 standarden (transmissionshastighed op til bps, evt. reducering via bus og ledninger til bps, V.34+) via de analoge porte. Drives der et modem anbefales det at indstille porten via pc-konfiguratoren til Byopkald spontan. I modsat fald er det nødvendigt at konfigurere modemmet til blindopkald, da de fleste modems ikke registrerer klartonen fra TK-anlægget. Blindopkaldet indstilles for modems, som arbejder med Hayes-instruktionssættet, ved hjælp af X0... X4 parameter. 4

5 Indledning Vigtig henvisning om anvendelse af ISDN-terminaler Der kan tilsluttes op til 8 ISDN-terminaler eller op til 2 digitale systemtelefoner til en intern S0-tilslutning på TK-anlægget. Terminaler der kan tilsluttes til en intern S0: - digitale GFEO-systemtelefoner (der kan maks. tilsluttes 2 digitale systemtelefoner) - ISDN-telefoner - ISDN-pc-kort - ISDN-faxapparater fhængigt af strømtilførslen kan der tilsluttes mindst fire ISDN-terminaler, som ikke har en egen strømforsyning. For eksempel: 4 ISDN-telefoner eller 2 digitale systemtelefoner og 2 ISDN-telefoner. lle ISDN-terminaler skal være godkendte ISDN-terminaler (DSS1). Den interne S0-tilslutning fungerer på samme måde som en flerapparattilslutning, til hvilken TK-anlæggets vilkårlige interne numre kan tilordnes. De op til firecifrede interne numre er multiopkaldsnumre. Indtast et eller flere af disse multiopkaldsnumre (interne numre) i din ISDN-terminal. Se også ISDN-terminalens betjeningsvejledning. Multiopkaldsnumrene er de interne numre og gennemvalgs for denne ISDNterminal. Det interne ringes gratis op af alle interne deltagere fra en ISDN-terminal. Den eksterne deltager kan ringes op med et eksternt forvalg 0 eller 9 og derefter det eksterne når der anvendes en opkoblet forbindelse (B-kanal). Har du tilsluttet Byopkald spontan med intern for din ISDN-terminal, skal du hvis en intern deltager skal ringes op trykke på #-tasten (firkant-tasten) før det interne indtastes. På telefoner, som ikke har en #-tast, eller som ikke understøtter dette, kan der ikke ringes internt op. TK-anlæggets funktioner betjenes på ISDN-telefonen på samme måde som på en analog standardtelefon. Når der trykkes på *-tasten (stjernetasten) og et vælges, udføres den tilordnede funktion. Funktionernes betjening afhænger af ISDN-terminalens type og kan evt. være begrænset. På ISDN-telefoner, som ikke har en *-tast, eller som ikke understøtter denne funktion, skal du vælge tallene 99 i stedet for *-tasten. Der skal være en forespørgselstast r eller en menustyret forespørgselsfunktion på ISDNtelefonen til forespørgsler. Vær opmærksom på de akustiske signaler ved betjeningen af dit TK-anlæg. Du hører f.eks. en kvitteringstone, når du har afsluttet proceduren korrekt. I modsat fald hører du et fejlsignal. På ISDN-telefonens display vises: - Den opkaldendes (intern- og eksterndeltager) - Forbindelsesomkostninger - Dato og klokkeslæt efter den første interne forbindelse ISDN-telefonens funktioner til betjening af ISDN-funktionerne via en menustyring kan kun anvendes begrænset. 5

6 Systemtelefoner Henvisninger vedrørende betjeningen I den højre spalte ses rækkefølgen på betjeningstrinene for systemtelefonerne. Ses tastsymbolet %, så skal denne funktionstaste evt. først indstilles, før funktionen kan anvendes. Ændring af funktionstasternes indstilling set 31 : Start programmeringen: Tryk på funktionstasten, hvis funktion skal ændres (tryk evt. forinden på skift - tasten for at komme til det andet niveau). Den aktuelle funktion vises. Indtast begyndelsesbogstavet for funktionens navn, f.eks. M for måltast eller bladre fremefter med next -tasten, indtil den ønskede funktion vises, f.eks. Måltast public eller bladre tilbage med skift -tasten og next -tasten, indtil den ønskede funktion vises, f.eks. Vækning. OK eller enter : Bekræft valget og foretag en ændring af yderligere funktionstaster eller set : fslut programmeringen. Funktionstasten er nu indstillet med den nye funktion.!31 % & Y& eller!!31 % & Y& eller! 6

7 Systemtelefoner Programmerbare funktionstaster/ funktioner (oversigt) TS aktivering TS info TS memo fvis Bankepåbeskyttelse: Opkaldsfilter Opkaldsliste Opkaldsbeskyttelse V 2 nat V 3 viderest. Busy on Busy Call by Call Check in/out Clear (clr) Melding Enheder Ekstern Opfang Ekstern forespørgsel Eksternt opkald Gruppetaste Headset Hent For at tænde/slukke for telefonsvareren for systemtelefonen ST 30 B. Dette fungerer kun fra en anden systemtelefon, hvis meldinger for denne telefon blev aktiveret (info til Systels). Forespørger telefonsvareren. Optager talte memos og optager samtaler. fvis aktuelt opkald. Personen der ringer op hører optaget-tonen. (fhænger af konfigurationen, ikke mulig på en analog central) Banke-på/banke-på tone fra. Specielle funktionstaster kan indstilles: - Banke-på-beskyttelsen for opkald under det 1. interne - Banke-på-beskyttelsen for opkald under det 2. interne - Banke-på-beskyttelsen for opkald under det 1. og 2. interne ktivering/deaktivering af et opkaldsfilter Forespørger opkaldslisten. Slår ringesignalet fra (telefonen forstyrrer ikke) Specielle funktionstaster kan indstilles: - Opkaldsbeskyttelsen for opkald under det 1. interne - Opkaldsbeskyttelsen for opkald under det 2. interne - Opkaldsbeskyttelsen for opkald under det 1. og 2. interne - Opkaldsbeskyttelse for interne opkald - Opkaldsbeskyttelse for eksterne opkald - Opkaldsbeskyttelse for interne og eksterne opkald ktiverer eller deaktiverer opkaldstype 2 (natindstilling) Specielle funktionstaster kan indstilles: - Kobler opkaldstype 2 for hvert eksternt i TK-anlægget enkeltvist, - Kobler opkaldstype 2 for alle eksterne numre i TK-anlægget sammen ktiverer eller deaktiverer opkaldstype 3 (viderestilling) Specielle funktionstaster kan indstilles: - Kobler opkaldstyper 3 for hvert eksternt i TK-anlægget enkeltvist, - Kobler opkaldstype 3 for alle eksterne numre i TK-anlægget sammen Optagettone for dem som ringer op, hvis et er optaget. Specielle funktionstaster kan indstilles: - Busy on Busy kobles for hver viderestilling enkeltvist - Busy on Busy kobles for alle viderestillinger sammen. Vælger en udbyder, overtagelse fra LCR Checker telefoner ind og ud (hotelfunktion). Dvs. omkostninger afregnes samt aktivering/deaktivering af ekstern adgangsret. Sletter indstillinger Meldinger til systemtelefonerne. Specielle funktionstaster kan indstilles: - Melding til en fastlagt intern deltager Visning af samtaleomkostninger For at få vist et bestemt eksternt ved en eksisterende ekstern forbindelse (f.eks. bestemte MSN), f.eks. til adskilt opstilling af gebyrer ved eksternt opkald. Specielle funktionstaster kan indstilles: - Eksterntast med fastlagt eksternt Identificering af ondartede opkald af ISDN-centralen Valg af en lagret DTMF-tonefølge (1... 0, *, # ), f.eks. til ekstern forespørgsel af en telefonsvarer Start et opkald for en anden telefon. Tilmelding/framelding fra en gruppe og dennes funktioner Til brug ved headsets. Henter eksterne opkald. Specielle funktionstaster kan indstilles: - Henter interne og eksterne opkald fra fastlagte interne deltagere 7

8 Systemtelefoner Programmerbare funktionstaster/ funktioner (oversigt) Inkognito Deaktiverer overførslen af eget til den der ringes op til (kun mulig, hvis funktionen er understøttet af provideren). Interntast Vælger interne deltagere. Specielle funktionstaster kan indstilles: - Internt opkald til en fastlagt intern deltager ISDN-hold Holder en ekstern samtale i centralen (kan kun anvendes ved flerapparattilslutning) Konference Indleder en konference med interne og eksterne deltagere Højttalerlyds Ændrer lydstyrken under medhør LCR ktivering eller deaktivering af LCR (Least Cost Routing) for systemtelefonen Linie Viser tilstanden og anvendes til direkte anvendelse af en ekstern ledning Skift Skifter mellem flere eksterne og interne forbindelser Projekt Du kan tildele en samtale et projekt. Dette sker enten med et fastlagt på tasten eller også med en almindelig tast, derefter skal et indtastes separat. Rengøring Sammen med tasten check in/out. Giver mulighed for signaliseringen at et hotelværelse blev gjort rent og den næste gæst kan checkes ind. Relæ Til kobling af et relæ. Reservering Reserverer en opkoblet forbindelse (B-kanal), når alle ledninger er optagede. Forespørgsel Indleder forespørgsler, forbinder, skifter. Sensor ktivering/deaktivering af sensorer. SMS Info Forespørger en liste over ankomne SMS er. Skriv SMS Skriver en ny SMS-besked Mute-funktion Slår mikrofonen fra på telefonen. Telefonbog Udvælgelse af et fra telefonbogen i TK-anlægget Telefonlås Spærrer systemtelefonen, aktiverer nødopkald/direkte opkald ftale ktivering eller deaktivering af indtastet aftale Timer ktiverer eller deaktiverer en timer (tidsstyring af TK-anlæggets funktioner, f.eks. opkaldstyper, omstillinger, relæ). Der kan indstilles en speciel funktionstast: - Timer , 0 Tonesignal fra Slår det akustiske signal fra på systemtelefonen. Den opkaldende modtager alligevel en klartone. Dør Opretter forbindelse til dørtelefonen (TFE) Døråbner ktiverer den elektriske døråbner Overgivelse Viderestiller en ekstern samtale til en ekstern deltager Omstilling fra Omstiller samtlige opkald fra en anden telefon til den pågældende telefon Omstilling til Omstiller alle opkald til en anden intern eller ekstern deltager Forbindelses Viser de sidste eksterne forbindelser (ankommende og udgående, afhængigt af liste konfigurationen). Telefonnumre kan lagres direkte fra listen i telefonbogen, idet der trykkes på telefonbogstasten. Vækning ktivering eller deaktivering af indtastet vækketid Viderestilling til Viderestiller et ankommende opkald til et andet, uden at besvare opkaldet Måltast - public - privat (Call Deflection). Vælger et lagret. - Nummeret er gemt i telefonen og i telefonbogen. - Nummeret er kun gemt i telefonen. 8

9 Systemtelefoner Opkald Ring en intern deltager op: Hver intern deltager i TK-anlægget kan tilordnes to forskellige interne numre ved en programmering. De op til firecifrede numre styres af TK-Suite i en pool. Spørg evt. TK-anlæggets administrator, hvilke interne numre der tilordnes hver deltager. Ring en ekstern deltager op: Er systemtelefonen indstillet til typen byopkald spontan med intern, kan det eksterne indtastes direkte. TK-anlægget udnytter automatisk en opkoblet forbindelse. I typen byopkald 0 skal linien først opkobles med et 0. Indtast derefter det eksterne. Når der aktiveres en opkoblet forbindelse sendes det tilordnede eksterne for TKanlægget (anlægset samt selvvalg eller multiopkalds, MSN) til ISDNcentralen. Forbindelsesomkostningerne føres så under dette MSN. Dette MSN overføres også til den der ringes op til, hvis ets overførsel er frigivet. Skal forbindelsesomkostningerne afregnes via et andet MSN eller en anden S0- basistilslutning, trykkes der for at aktivere en opkoblet forbindelse på den pågældende ekstern-tast. For hvert MSN, hver S0-forbindelse eller hvert analogt byopkald Høres den specielle tone fra ISDN-centralen når der vælges en opkoblet forbindelse, er ISDN-viderestillingen aktiv. Type byopkald spontan med intern Løft røret. På displayet ses det interne. Ring en intern deltager op: Tryk på tasten # og vælg det interne, f.eks. 13, for at ringe telefon 13 op. Evt. vises navnet på deltager 13. Ring en ekstern deltager op: Vælg et eksternt direkte, TKanlægget udnytter automatisk en opkoblet forbindelse. fviger den opkaldendes fra det valgte (deltager har f.eks. omstillet sin forbindelse), så ses et, med hvilket forbindelsen er oprettet over det valgte. + # + # 9

10 Systemtelefoner Type byopkald 0 Type byopkald 0 Løft røret. På displayet ses det interne. Ring en intern deltager op: Vælg det interne, f.eks. 13 for at ringe telefon 13 op. Ring en ekstern deltager op: Tryk på tasten 0 for at udnytte en vilkårlig opkoblet forbindelse. Ved en anlægsforbindelse vises dit anlægs eller ved en flerapparattilslutning vises det tilordnede multiopkalds. Evt. vises navnet i stedet for multiopkaldset. Opkaldset overføres dog alligevel. Klartonen for det eksterne opkald høres og derefter kan et vælges Byopkald med ekstern-tast Tryk på ekstern-tasten. Med next vælges et eller navnet på den S0-forbindelse eller den analoge forbindelse, der skal udnyttes. Forbindelsesomkostningerne afregnes så under dette. Bekræft valget af et med OK eller enter. Eksempel: Indtast et på den ønskede deltager. Løft røret. Telefonet ringes op. % & + % & + 10

11 Systemtelefoner Reserver en opkoblet forbindelse Når der indtastes et eksternt høres optagettonen. Der er ingen ledige opkoblede forbindelser. Hvis der tilbydes forespørgsel på displayet: Tryk på OK eller enter, for at reservere en opkoblet forbindelse. Læg røret på. Reserveringsopkald fra TK-anlægget Den eksterne klartone høres. Indtast det eksterne - R + - R + Start banke-på/tilbagekald Har du f.eks. ringet deltager 13 op, men der er optaget, bankes der automatisk på. Der skal indledes et tilbagekald fra den optagede interne deltager. Tryk på OK eller enter. Tilbagekaldet er indledt, der høres en kvitteringstone. Læg røret på. - - Programmer og aktiver banke-på beskyttelsen Funktionen aktiveres med set og tasten Banke-på beskyttelse eller set 14. Har din telefon 2 interne numre, har du følgende muligheder: 1 : Banke-på beskyttelse for 1. interne og / eller 2 : Banke-på beskyttelse for 2. interne ktiver/deaktiver banke-på beskyttelsen med OK eller enter. Den aktuelle indstilling er markeret. 1 : ktiver banke-på-beskyttelse 0 : Deaktiver banke-på-beskyttelse fslut programmeringen.!/!!/! 11

12 Systemtelefoner Hent et eksternt opkald Et eksternt opkald skal hentes ind. Løft røret. Tryk på OK eller enter. Du er så forbundet med den opkaldende og kan telefonere som sædvanligt. a + a + Hent et eksternt/internt opkald Du hører, at der f.eks. ringes op til telefon 13. Løft røret af, tryk på tasten Hent. Du er så forbundet med den opkaldende og kan telefonere som sædvanligt. a a +% +% Overtag samtale fra telefonsvarer Et eksternt opkald har aktiveret telefonsvareren (f.eks. internt 23). Løft røret af, tryk på tasten Hent. Dette fungerer kun hvis tasten Hent er konfigureret målrettet til telefonsvarerens interne. + % + % ktiver/deaktiver opkaldsliste Indtast set 2* for at indstille opkaldslisten. 1 = opkaldsliste ekstern 2 = opkaldsliste intern Vælg: 0 = Opkaldsliste fra for eksterne opkald 1 = Opkaldsliste til. lle opkald indføjes. Opkald med og opkald med navn (opkaldende, hvis navn står i TK-anlæggets telefonbog) 2 = i opkaldslisten indføres kun opkald med navnet (kun ved opkaldsliste ekstern) fslut programmeringen.!2*!!2*! 12

13 Systemtelefoner ktiver/deaktiver opkaldsbeskyttelse Røret er lagt på. Tryk på tasten opkaldsbeskyttelse Opkaldsbeskyttelsen kobles til eller fra. -% -% Programmer og aktiver opkaldsbeskyttelsen Funktionen aktiveres med set og tasten Opkaldsbeskyttelse eller set 12. Har din telefon 2 interne numre, har du følgende muligheder: 1 : Opkaldsbeskyttelse for 1. intern nr. og/eller 2 : Opkaldsbeskyttelse for 2. internt Eksempel: 1 og 2 Tryk på OK eller enter. Fastlæg om opkaldsbeskyttelsen skal gælde for interne og/eller eksterne opkald. 1 : Opkaldsbeskyttelse for interne opkald og/eller 2 : Opkaldsbeskyttelse for eksterne opkald Indstillingen overtages med set. Med tasten Opkaldsbeskyttelse kan du på et senere tidspunkt aktivere eller deaktivere den indstillede opkaldsbeskyttelse.!%!!%! Stil opkald videre under samtalen Du modtager et eksternt opkald. På displayet kan du se hvem der ringer op. a a Tryk på tasten Viderestilling til. Du kan viderestille opkaldet til et internt eller eksternt telefon. Tryk på firkanttasten og indtast et internt, uden firkanttast et eksternt, vælg en post i telefonbogen eller tryk på en nr.-tast. fslut indtastningen med OK eller enter. Forbindelsen stilles videre til det indtastede. Forbindelsen til TKanlægget er deaktiveret. / / 13

14 Systemtelefoner utomatisk opkald - forbindelse uden opkald Til nødstilfælde kan det utomatiske opkald aktiveres på telefonen. Når du tager røret af og ikke trykker på en tast, ringer TK-anlægget efter 10 sekunder selv til et eksternt og afbryder evt. den allerede oprettede forbindelse. Indtil da kan du ringe op som du plejer. utomatisk opkald udføres ikke. Programmer automatisk opkald Start indtastningen Indtast eksternt set : fslut programmeringen!56!!56! ktivering/deaktivering af automatisk opkald Start funktionen Valg: 1 : Tilkobling 0 : sluk!1*!1* set : fslut programmeringen Det automatiske opkald er indstillet. Når røret løftes af høres der en speciel klartone.!! Programmer og aktiver optaget ved optaget Med set og tasten Busy On Busy eller set 1# startes funktionen Vælg det eksterne med next eller Vælg navnet på det eksterne Valg: 1 : ktiver Busy on Busy 0 : Deaktiver Busy on Busy next : Vælg et eksternt og aktiver optaget ved optaget eller set : fslut programmeringen!/!/ & & & & & &!! 14

15 Systemtelefoner Hold en forbindelse Der telefoneres eksternt (flerapparattilslutning). Tryk på tasten ISDN-hold, den eksterne klartone høres. Vælg det eksterne, hos hvem der forespørges. Den ventende deltager kan ikke høre, hvad der tales om. Displayet markerer med et, at du taler med deltager 2. Svarer den opkaldende ikke, skiftes der tilbage til den ventende med Stop eller esc. Med tasten ISDN-hold kan der skiftes mellem to eksterne samtaler. Med Stop eller esc afsluttes den aktuelle eksterne samtale og derefter fortsættes samtalen med den ventende eksterne deltager. % ( % ( % ( % ( Eksternt/intern konference med tre deltagere Du er i gang med en ekstern samtale Ring yderligere interne eller eksterne deltagere op, med hvilke der skal indledes en konference. Eksempel: Konference med tre deltagere en intern deltager og to eksterne deltagere Tryk på tasten Skift og vælg det eksterne Den eksterne deltager svarer. Når der trykkes på konference -tasten hører konferencens deltagere en kvitteringstone. % % % % 15

16 Systemtelefoner Skift Du er i gang med en samtale, derudover holdes en eller flere samtaler. 1. Displaylinie: Nummer eller navn på den aktive samtale 2. Displaylinie: Nummer eller navn på den næste holdte samtale, Ekstern -, hvis et ikke overføres. Skift til næste samtale: Tryk på tasten skift Tryk evt. flere gange på tasten Skift, for at skifte målrettet til en samtalepartner eller Under en aktiv samtale vises de holdte samtaler: (ikke muligt i alle lande) bladre med next. 1. Displaylinie: Nummer, deltagerens navn eller Ekstern - 2. Displaylinie: Nummer eller navn på forbindelse (ledningen) H: Holdt samtale R: Nyt ankommende opkald V: Forbundet (aktiv) samtale Efter ca. 10 sekunder vises den aktive samtale automatisk. Skift til vist samtale: Tryk på tasten skift. Den viste samtale er nu aktiv. Den tidligere aktive samtale holdes. % & & % % & & % 16

17 Systemtelefoner Forbindelsesliste Du får vist alle forbindelser, som stadig er i anlæggets lager. Forbindelseslisten kan hentes med Y: eller en aktiveret funktionstast. Derudover kan posten, som netop vises, lagres i telefonbogen ved at trykke på telefonbogstasten. Gem et i telefonbog Åben forbindelseslisten. Med piltasterne vælges det telefon, som skal gemmes. Tryk på telefonbogstasten. Indtast et navn. Bekræft med OK eller enter, posten er lagret. Y: & t Y: S t Gem på en måltast Åben forbindelseslisten. Med piltasterne vælges det telefon, som skal gemmes. Tryk på den ønskede måltast Indtast et navn. Bekræft med OK eller enter, posten er lagret. Et evt. forinden gemt på måltasten overskrives. Y: & / Y: S / Ring til telefonnumrene fra forbindelseslisten Åben forbindelseslisten. Med piltasterne vælges det telefon, som skal gemmes. Løft røret af. Y: & + Y: S + 17

18 Systemtelefoner Parker/genetabler ekstern samtale Der telefoneres eksternt. Denne samtale skal parkeres. Tryk på OK eller enter, for at parkere samtalen. Læg røret på. Samtalen er parkeret. På displayet blinker et x. Genetabler samtalen: Løft røret. Tryk på OK eller enter, for at genetablere samtalen, f.eks. på telefon 13. Du kan ringe op som sædvanligt Parker/genetabler ekstern samtale med Der telefoneres eksternt. Tryk på OK eller enter, for at parkere samtalen og indtast et 2-cifret mellem Læg røret på. Samtalen er parkeret. På displayet blinker et x. Genetabler samtalen: Løft røret. Tryk på OK eller enter og det 2- cifrede, for at genetablere samtalen. Du kan ringe op som sædvanligt. Z - + Z Z - + Z Forbered rumovervågning Indtast set 10 for at indstille rumovervågningen. Den aktuelle indstilling er markeret. 1 : Rumovervågning til (klargjort) 0 : Rumovervågning fra Tryk på OK eller enter. Vælg om der skal afgives en tone før rumovervågningen. 1 : akust. advarsel (henvisningstone) til 0 : akust. advarsel (henvisningstone) fra!10!10 fslut programmeringen.!! 18

19 Systemtelefoner Rumovervågning af en intern deltager Løft røret af. Ring op til den overvågende telefon Tryk på interntasten (type byopkald automatisk) og vælg det interne Lyt efter i rummet. Du bedes være opmærksom på at du evt. også kan høres i det overvågede rum. + % + % Telefonisk forespørgsel Der telefoneres internt eller eksternt. Eksempel: Ekstern Forespørgsel intern Tryk på interntasten og det interne Forespørgsel ekstern Tryk på tasten Skift og vælg det eksterne. Der telefoneres med den forespurgte deltager. Den ventende deltager kan ikke høre, hvad der tales om. Tilbage til den ventende deltager. Med Stop eller esc afsluttes forespørgslen eller med tasten Skift, holdes forespørgslen. % % ( % % % ( % 19

20 Systemtelefoner Indtast navnet med taltastaturet Tallene indtastes evt. flere gange, eksempel: 2 = 22 = B 222 = C 2222 = 2 med next til næste indtastningsfelt eller automatisk efter tid til foregående indtastningsfelt, tegn kan overskrives slet blinkende tegn slet hele indtastningen Med Y skiftes der mellem store og små bogstaver. På displayet ses BC, bc eller abc. Programmer telefonbogsnumre & Y&? Y? Y 1 0 & '&? Y? Y Indled med set og tasten Telefonbog -funktion eller bekræft direkte til indtastning med set 51, den første ledige plads vises. Indtast det eksterne, som skal lagres. Indtast navn, f.eks. D (2=, next, 3= D se henvisningerne under Indtast deltagernavn ) OK eller enter : gem yderligere numre eller set : afslut programmeringen!t 2&3 eller!!t 2&3 eller! 20

21 Systemtelefoner Slet telefonbogsnumre Indled med set og tasten Telefonbog - funktion eller direkte til indtastning med set 53. Med next vælges programpunktet. Bekræftelse af udvælgelse Indtast det genvejs (med tre tal), som skal slettes (mellem 000 og 999), f.eks. 005 Bekræft det indtastede genvejs. Bekræft sletningen med OK eller enter eller afbryd sletningen med Stop eller esc. OK eller enter : Slet yderligere genvejstaster eller set : afslut sletning!t && 005 eller( eller!!t && 005 eller( eller! Telefonbog (alfabetisk) Røret er lagt på. Indtast de ønskede startbogstaver, f.eks. = 1. Den første post med det valgte bogstav vises. Spring til indtastningen af det andet bogstav med tasten next. Cursoren blinker. Indtast det andet bogstav. Løft røret eller tryk på tasten Højttaler, en opkoblet forbindelse udnyttes automatisk og det viste vælges automatisk. -t & + eller = -t & + eller= Telefonbog (vanity) Røret er lagt på. Indtast de ønskede startbogstaver, f.eks. = 1. Den første post med det valgte bogstav vises. Vælg næste bogstav, f.eks. N = 5. Den første post med n vises. Løft røret eller tryk på tasten Højttaler, en opkoblet forbindelse udnyttes automatisk og det viste vælges automatisk. -t + eller = -t + = eller 21

22 Systemtelefoner Programmer og aktiver omstilling fra Funktionen startes med set og tasten Omstilling fra. Indtast telefonens (kilde), hvis opkald skal omstilles til din telefon, f.eks : ktiver omstilling fra- 0 : Deaktiver omstilling fra- fslut programmeringen Hvert opkald til telefon 13 ringer nu på din telefon.!%!!%! Programmer og aktiver omstilling til Med set 17 startes funktionen. Indtast telefonens (kilde), hvis opkald skal omstilles til en anden intern eller ekstern deltager. Først vises telefonens primær, der kan bladres videre med piltasterne. Med next evt. til valget- omstilling til ekstern deltager Med OK eller enter bekræftes valget, indtast telefonet for omstillingsdestinationen tryk på firkanttasten, for at indtaste et internt, uden firkanttast indtastes et eksternt. Bekræft indtastningen med OK eller enter. Fastlæg omstillingstype 1 : konstant omstilling 2 : Omstilling ved optaget 3 : Omstilling hvis der ikke svares (efter 15 sek.) Bekræft med OK eller enter 1 : ktiver omstilling 0 : Deaktiver omstilling set : fslut indtastningen.!17 &!!17 &! 22

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Kort betjeningsvejledning. TK-anlæg. AC 14 analog. Bedienung

Kort betjeningsvejledning. TK-anlæg. AC 14 analog. Bedienung TK-anlæg Kort betjeningsvejledning AC 14 analog Bedienung 1 Indledning Klar Til Start På Få Sekunder - Stik Westernstikket på stikdelen ind i bøsningen, der er markeret med symbolet, indtil det tydeligt

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort 2001 Nortel Networks P0941627 Version 03 Hospitality features På dette kort vises Business Series Terminals-tasterne. I tabellen nedenfor

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

elmeg C300 - CS300 Farbprofil: Generisches CMYK Drucker - Profil Komposit Standardbildschirm

elmeg C300 - CS300 Farbprofil: Generisches CMYK Drucker - Profil Komposit Standardbildschirm elmeg C300 - CS300 Freitag, 19. Mai 2000 12:08:34 1 Inhold 1 Beskrivelse....................... 1 1.1 Sikkerhedsanvisninger......................... 1 1.2 Leveringsomfang........................... 2 1.3

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Brugevejledning Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Indholdsfortegnelse Funktioner................................................................ 5 Foretage opkald............................................................

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A */# procedures for I7.7 Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A */# procedures for I7.7 Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 */# procedures for I7.7 Betjeningsvejledninger */# procedurer for I7.7 er der ikke er tilgængelige via menuen, kan aktiveres med */#

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere