ISDN TK-anlæg. Kort betjeningsvejledning. AS 181, AS 1x, AS 2x AS 3x, AS 35, AS 35 All-In-One AS 40 P, AS 4000, AS 100 IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISDN TK-anlæg. Kort betjeningsvejledning. AS 181, AS 1x, AS 2x AS 3x, AS 35, AS 35 All-In-One AS 40 P, AS 4000, AS 100 IT"

Transkript

1 ISDN TK-anlæg Kort betjeningsvejledning S 181, S 1x, S 2x S 3x, S 35, S 35 ll-in-one S 40 P, S 4000, S 100 IT

2 Sikkerhedsanvisninger - nlæggets opstilling og vedligeholdelse må kun udføres af uddannet personale! - dvarsel! TK-anlægget skal afledes elektrisk til jord. Forbind derfor kun netkablets Eurobeskyttelseskontaktstik med et korrekt udlagt, jordet stik (beskyttelseskontaktstik), for at udelukke risici for personer og ting! Denne stikdåse skal derfor placeres i nærheden af TK-anlægget. - nlægget skal hænges horisontalt op med forbindelserne vendt nedad. - Under tordenvejr må forbindelserne ikke tilsluttes eller løsnes. - Udlæg forbindelsesledningerne således, at ingen kan træde på dem eller snuble over dem. - Træk stikket ud før forbindelsernes dæksel fjernes. - Træk 230 V stikket ud for at slukke for TK-anlægget, før forbindelserne til deltagerne og til ISDN-nettet tilsluttes. Livsfare! - Sikkerhedsforanstaltning! For at beskytte komponenterne i TK-anlægget mod elektrisk opladning, berøres pc ens/printerbøsningens metalskærm på højre side af telefonanlægget kort med fingeren, før installationsarbejderne påbegyndes. På den måde afledes eventuelle elektriske opladninger. - Sørg for at der ikke trænger væske ind i TK-anlægget. Kortslutninger kan være en følge heraf. - Vi påtager os intet ansvar for følgeskader, f.eks. omkostninger ved utilsigtede afbrudte forbindelser. - Ved strømsvigt fungerer TK-anlægget ikke. Du kan ikke ringe op. Dette TK-anlæg må kun installeres af den uddannede forhandler! S 1x, 2x, 3x og S 35 er dimensioneret til tilslutning til ISDN-basistilslutninger (DSS 1, anlægstilslutning eller flerapparattilslutning). S 40P, S 4000, S 100 IT og S 35 ll-in-one er dimensioneret til tilslutning til ISDNbasistilslutninger (DSS 1, anlægstilslutning eller flerapparattilslutning) samt til tilslutning til det analoge telefonnet. Drives TK-anlægget med en analog forbindelse, skal det kontrolleres at provideren har deaktiveret gebyrimpulserne for din tilslutning, ellers kan der opstå forstyrrelser under samtalerne. Du kan tilslutte samtlige analoge terminaler til TK-anlæggets analoge forbindelser, som også kan drives med et analog net. lle DSS 1-ISDN-terminaler kan tilsluttes til en intern S0-bus, som også må drives direkte på ISDN-nettet. Derudover kan der tilsluttes to digitale GFEO-systemtelefoner til hver intern S0-bus. Enhver anden brug af TK-anlægget er ikke korrekt og derfor ikke tilladt. TK-anlægget har en generel tysk forbindelsestilladelse ( E - llgemeine nschalteerlaubnis ). TK-anlægget overholder de gældende konformitets- og sikkerhedsbestemmelser. Om denne håndbog Denne vejledning gælder for anlægget ved leveringen. Opdateres anlægget med ny software som producenten stiller til rådighed, kan dele i vejledningen blive ugyldige. lle i vejledningen anførte ISDN-funktioner understøttes af anlægget. Dog stilles ikke alle funktioner til rådighed af provideren.

3 Indledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Om denne håndbog... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Vigtig henvisning om anvendelse af analoge terminaler... 4 Vigtig henvisning om anvendelse af ISDN-terminaler... 5 Henvisninger vedrørende betjeningen... 6 Programmerbare funktionstaster/funktioner (oversigt)... 7 Opkald... 9 utomatisk opkald - forbindelse uden opkald...14 Forbindelsesliste...17 Projektcifre...23 Vis og slet forbindelsesomkostninger...23 Telefonering...25 Softwareoversigt...41 Installer TK-Suite...43 IS-Modul...45 Standardmelodier...46 Kundeservicet...47 World Wide Web

4 Indledning Vigtig henvisning om anvendelse af analoge terminaler Du kan tilslutte samtlige analoge terminaler til TK-anlæggets analoge porte, som også kan drives med det offentlige telekommunikationsnet. Dette kan f.eks. være normale telefoner (a/b-telefoner), telefonsvarer, telefax af gruppe 2 og 3 samt analoge modems. Opringningen kan være en analog terminals signalering, pulssignalering eller DTMFsignalering. DTMF-signalering er den hurtigste signalering og telefoner med pulssignalering kan kun anvendes begrænset. TK-anlægget registrerer selv den valgte opkaldstype. Det interne ringes gratis op af alle interne deltagere fra en analog terminal. Den eksterne deltager kan ringes op med et eksternt forvalg 0 eller 9 og derefter det eksterne når der anvendes en opkoblet forbindelse (B-kanal). Har du tilsluttet Byopkald spontan med intern for din telefon, skal du hvis en intern deltager skal ringes op trykke på R -tasten. (firkant-tasten) før det interne indtastes. På telefoner, især telefoner med pulssignalering som ikke har en R -tast eller som ikke understøtter dette, kan der ikke ringes internt op. Funktionerne i TK-anlægget betjenes ved at trykke på S -tasten (stjerne-tasten) og vælge et. På telefoner, især telefoner med pulssignalering, som ikke har en S -tast, eller som ikke understøtter denne funktion, kan du vælge tallene 99 i stedet for S -tasten. Bemærk: naloge standardtelefoner med DTMF har brug for en signaltast til forespørgsler (forespørgselstast r ) med flash. I denne betjeningsvejledning er betjeningerne altid angivet med DTMF for analoge standardtelefoner. På analoge standardtelefoner med pulssignalering skal du ikke trykke på r-tasten ved forespørgsler. Funktionerne på en analog standardtelefon (f.eks. genopkald, genvejsfunktion) kan du også anvende sammen med dit TK-anlæg. Funktionerne ses af den pågældende telefons betjeningsvejledning. Funktionernes betjening for TK-anlægget, som kan anvendes fra en analog standardtelefon med DTMF, er opstillet i denne betjeningsvejledning og i den Korte vejledning for analoge og ISDN-terminaler. Vær opmærksom på de akustiske signaler ved betjeningen af dit TK-anlæg. Du hører f.eks. en kvitteringstone, når du har afsluttet proceduren korrekt. I modsat fald hører du et fejlsignal. Du bedes være opmærksom på at på TK-anlæggets analoge ekstra apparater overføres kun CLIP med FSK. På analoge telefoner med visning af forbindelsesomkostningerne overfører TK-anlægget tælleimpulserne (gebyrimpulserne). BEMÆRK: Drives anlægget med en analog central, overføres gebyrimpulserne ikke. TK-anlægget understøtter ved dataoverførsel V.90 standarden (transmissionshastighed op til bps, evt. reducering via bus og ledninger til bps, V.34+) via de analoge porte. Drives der et modem anbefales det at indstille porten via pc-konfiguratoren til Byopkald spontan. I modsat fald er det nødvendigt at konfigurere modemmet til blindopkald, da de fleste modems ikke registrerer klartonen fra TK-anlægget. Blindopkaldet indstilles for modems, som arbejder med Hayes-instruktionssættet, ved hjælp af X0... X4 parameter. 4

5 Indledning Vigtig henvisning om anvendelse af ISDN-terminaler Der kan tilsluttes op til 8 ISDN-terminaler eller op til 2 digitale systemtelefoner til en intern S0-tilslutning på TK-anlægget. Terminaler der kan tilsluttes til en intern S0: - digitale GFEO-systemtelefoner (der kan maks. tilsluttes 2 digitale systemtelefoner) - ISDN-telefoner - ISDN-pc-kort - ISDN-faxapparater fhængigt af strømtilførslen kan der tilsluttes mindst fire ISDN-terminaler, som ikke har en egen strømforsyning. For eksempel: 4 ISDN-telefoner eller 2 digitale systemtelefoner og 2 ISDN-telefoner. lle ISDN-terminaler skal være godkendte ISDN-terminaler (DSS1). Den interne S0-tilslutning fungerer på samme måde som en flerapparattilslutning, til hvilken TK-anlæggets vilkårlige interne numre kan tilordnes. De op til firecifrede interne numre er multiopkaldsnumre. Indtast et eller flere af disse multiopkaldsnumre (interne numre) i din ISDN-terminal. Se også ISDN-terminalens betjeningsvejledning. Multiopkaldsnumrene er de interne numre og gennemvalgs for denne ISDNterminal. Det interne ringes gratis op af alle interne deltagere fra en ISDN-terminal. Den eksterne deltager kan ringes op med et eksternt forvalg 0 eller 9 og derefter det eksterne når der anvendes en opkoblet forbindelse (B-kanal). Har du tilsluttet Byopkald spontan med intern for din ISDN-terminal, skal du hvis en intern deltager skal ringes op trykke på #-tasten (firkant-tasten) før det interne indtastes. På telefoner, som ikke har en #-tast, eller som ikke understøtter dette, kan der ikke ringes internt op. TK-anlæggets funktioner betjenes på ISDN-telefonen på samme måde som på en analog standardtelefon. Når der trykkes på *-tasten (stjernetasten) og et vælges, udføres den tilordnede funktion. Funktionernes betjening afhænger af ISDN-terminalens type og kan evt. være begrænset. På ISDN-telefoner, som ikke har en *-tast, eller som ikke understøtter denne funktion, skal du vælge tallene 99 i stedet for *-tasten. Der skal være en forespørgselstast r eller en menustyret forespørgselsfunktion på ISDNtelefonen til forespørgsler. Vær opmærksom på de akustiske signaler ved betjeningen af dit TK-anlæg. Du hører f.eks. en kvitteringstone, når du har afsluttet proceduren korrekt. I modsat fald hører du et fejlsignal. På ISDN-telefonens display vises: - Den opkaldendes (intern- og eksterndeltager) - Forbindelsesomkostninger - Dato og klokkeslæt efter den første interne forbindelse ISDN-telefonens funktioner til betjening af ISDN-funktionerne via en menustyring kan kun anvendes begrænset. 5

6 Systemtelefoner Henvisninger vedrørende betjeningen I den højre spalte ses rækkefølgen på betjeningstrinene for systemtelefonerne. Ses tastsymbolet %, så skal denne funktionstaste evt. først indstilles, før funktionen kan anvendes. Ændring af funktionstasternes indstilling set 31 : Start programmeringen: Tryk på funktionstasten, hvis funktion skal ændres (tryk evt. forinden på skift - tasten for at komme til det andet niveau). Den aktuelle funktion vises. Indtast begyndelsesbogstavet for funktionens navn, f.eks. M for måltast eller bladre fremefter med next -tasten, indtil den ønskede funktion vises, f.eks. Måltast public eller bladre tilbage med skift -tasten og next -tasten, indtil den ønskede funktion vises, f.eks. Vækning. OK eller enter : Bekræft valget og foretag en ændring af yderligere funktionstaster eller set : fslut programmeringen. Funktionstasten er nu indstillet med den nye funktion.!31 % & Y& eller!!31 % & Y& eller! 6

7 Systemtelefoner Programmerbare funktionstaster/ funktioner (oversigt) TS aktivering TS info TS memo fvis Bankepåbeskyttelse: Opkaldsfilter Opkaldsliste Opkaldsbeskyttelse V 2 nat V 3 viderest. Busy on Busy Call by Call Check in/out Clear (clr) Melding Enheder Ekstern Opfang Ekstern forespørgsel Eksternt opkald Gruppetaste Headset Hent For at tænde/slukke for telefonsvareren for systemtelefonen ST 30 B. Dette fungerer kun fra en anden systemtelefon, hvis meldinger for denne telefon blev aktiveret (info til Systels). Forespørger telefonsvareren. Optager talte memos og optager samtaler. fvis aktuelt opkald. Personen der ringer op hører optaget-tonen. (fhænger af konfigurationen, ikke mulig på en analog central) Banke-på/banke-på tone fra. Specielle funktionstaster kan indstilles: - Banke-på-beskyttelsen for opkald under det 1. interne - Banke-på-beskyttelsen for opkald under det 2. interne - Banke-på-beskyttelsen for opkald under det 1. og 2. interne ktivering/deaktivering af et opkaldsfilter Forespørger opkaldslisten. Slår ringesignalet fra (telefonen forstyrrer ikke) Specielle funktionstaster kan indstilles: - Opkaldsbeskyttelsen for opkald under det 1. interne - Opkaldsbeskyttelsen for opkald under det 2. interne - Opkaldsbeskyttelsen for opkald under det 1. og 2. interne - Opkaldsbeskyttelse for interne opkald - Opkaldsbeskyttelse for eksterne opkald - Opkaldsbeskyttelse for interne og eksterne opkald ktiverer eller deaktiverer opkaldstype 2 (natindstilling) Specielle funktionstaster kan indstilles: - Kobler opkaldstype 2 for hvert eksternt i TK-anlægget enkeltvist, - Kobler opkaldstype 2 for alle eksterne numre i TK-anlægget sammen ktiverer eller deaktiverer opkaldstype 3 (viderestilling) Specielle funktionstaster kan indstilles: - Kobler opkaldstyper 3 for hvert eksternt i TK-anlægget enkeltvist, - Kobler opkaldstype 3 for alle eksterne numre i TK-anlægget sammen Optagettone for dem som ringer op, hvis et er optaget. Specielle funktionstaster kan indstilles: - Busy on Busy kobles for hver viderestilling enkeltvist - Busy on Busy kobles for alle viderestillinger sammen. Vælger en udbyder, overtagelse fra LCR Checker telefoner ind og ud (hotelfunktion). Dvs. omkostninger afregnes samt aktivering/deaktivering af ekstern adgangsret. Sletter indstillinger Meldinger til systemtelefonerne. Specielle funktionstaster kan indstilles: - Melding til en fastlagt intern deltager Visning af samtaleomkostninger For at få vist et bestemt eksternt ved en eksisterende ekstern forbindelse (f.eks. bestemte MSN), f.eks. til adskilt opstilling af gebyrer ved eksternt opkald. Specielle funktionstaster kan indstilles: - Eksterntast med fastlagt eksternt Identificering af ondartede opkald af ISDN-centralen Valg af en lagret DTMF-tonefølge (1... 0, *, # ), f.eks. til ekstern forespørgsel af en telefonsvarer Start et opkald for en anden telefon. Tilmelding/framelding fra en gruppe og dennes funktioner Til brug ved headsets. Henter eksterne opkald. Specielle funktionstaster kan indstilles: - Henter interne og eksterne opkald fra fastlagte interne deltagere 7

8 Systemtelefoner Programmerbare funktionstaster/ funktioner (oversigt) Inkognito Deaktiverer overførslen af eget til den der ringes op til (kun mulig, hvis funktionen er understøttet af provideren). Interntast Vælger interne deltagere. Specielle funktionstaster kan indstilles: - Internt opkald til en fastlagt intern deltager ISDN-hold Holder en ekstern samtale i centralen (kan kun anvendes ved flerapparattilslutning) Konference Indleder en konference med interne og eksterne deltagere Højttalerlyds Ændrer lydstyrken under medhør LCR ktivering eller deaktivering af LCR (Least Cost Routing) for systemtelefonen Linie Viser tilstanden og anvendes til direkte anvendelse af en ekstern ledning Skift Skifter mellem flere eksterne og interne forbindelser Projekt Du kan tildele en samtale et projekt. Dette sker enten med et fastlagt på tasten eller også med en almindelig tast, derefter skal et indtastes separat. Rengøring Sammen med tasten check in/out. Giver mulighed for signaliseringen at et hotelværelse blev gjort rent og den næste gæst kan checkes ind. Relæ Til kobling af et relæ. Reservering Reserverer en opkoblet forbindelse (B-kanal), når alle ledninger er optagede. Forespørgsel Indleder forespørgsler, forbinder, skifter. Sensor ktivering/deaktivering af sensorer. SMS Info Forespørger en liste over ankomne SMS er. Skriv SMS Skriver en ny SMS-besked Mute-funktion Slår mikrofonen fra på telefonen. Telefonbog Udvælgelse af et fra telefonbogen i TK-anlægget Telefonlås Spærrer systemtelefonen, aktiverer nødopkald/direkte opkald ftale ktivering eller deaktivering af indtastet aftale Timer ktiverer eller deaktiverer en timer (tidsstyring af TK-anlæggets funktioner, f.eks. opkaldstyper, omstillinger, relæ). Der kan indstilles en speciel funktionstast: - Timer , 0 Tonesignal fra Slår det akustiske signal fra på systemtelefonen. Den opkaldende modtager alligevel en klartone. Dør Opretter forbindelse til dørtelefonen (TFE) Døråbner ktiverer den elektriske døråbner Overgivelse Viderestiller en ekstern samtale til en ekstern deltager Omstilling fra Omstiller samtlige opkald fra en anden telefon til den pågældende telefon Omstilling til Omstiller alle opkald til en anden intern eller ekstern deltager Forbindelses Viser de sidste eksterne forbindelser (ankommende og udgående, afhængigt af liste konfigurationen). Telefonnumre kan lagres direkte fra listen i telefonbogen, idet der trykkes på telefonbogstasten. Vækning ktivering eller deaktivering af indtastet vækketid Viderestilling til Viderestiller et ankommende opkald til et andet, uden at besvare opkaldet Måltast - public - privat (Call Deflection). Vælger et lagret. - Nummeret er gemt i telefonen og i telefonbogen. - Nummeret er kun gemt i telefonen. 8

9 Systemtelefoner Opkald Ring en intern deltager op: Hver intern deltager i TK-anlægget kan tilordnes to forskellige interne numre ved en programmering. De op til firecifrede numre styres af TK-Suite i en pool. Spørg evt. TK-anlæggets administrator, hvilke interne numre der tilordnes hver deltager. Ring en ekstern deltager op: Er systemtelefonen indstillet til typen byopkald spontan med intern, kan det eksterne indtastes direkte. TK-anlægget udnytter automatisk en opkoblet forbindelse. I typen byopkald 0 skal linien først opkobles med et 0. Indtast derefter det eksterne. Når der aktiveres en opkoblet forbindelse sendes det tilordnede eksterne for TKanlægget (anlægset samt selvvalg eller multiopkalds, MSN) til ISDNcentralen. Forbindelsesomkostningerne føres så under dette MSN. Dette MSN overføres også til den der ringes op til, hvis ets overførsel er frigivet. Skal forbindelsesomkostningerne afregnes via et andet MSN eller en anden S0- basistilslutning, trykkes der for at aktivere en opkoblet forbindelse på den pågældende ekstern-tast. For hvert MSN, hver S0-forbindelse eller hvert analogt byopkald Høres den specielle tone fra ISDN-centralen når der vælges en opkoblet forbindelse, er ISDN-viderestillingen aktiv. Type byopkald spontan med intern Løft røret. På displayet ses det interne. Ring en intern deltager op: Tryk på tasten # og vælg det interne, f.eks. 13, for at ringe telefon 13 op. Evt. vises navnet på deltager 13. Ring en ekstern deltager op: Vælg et eksternt direkte, TKanlægget udnytter automatisk en opkoblet forbindelse. fviger den opkaldendes fra det valgte (deltager har f.eks. omstillet sin forbindelse), så ses et, med hvilket forbindelsen er oprettet over det valgte. + # + # 9

10 Systemtelefoner Type byopkald 0 Type byopkald 0 Løft røret. På displayet ses det interne. Ring en intern deltager op: Vælg det interne, f.eks. 13 for at ringe telefon 13 op. Ring en ekstern deltager op: Tryk på tasten 0 for at udnytte en vilkårlig opkoblet forbindelse. Ved en anlægsforbindelse vises dit anlægs eller ved en flerapparattilslutning vises det tilordnede multiopkalds. Evt. vises navnet i stedet for multiopkaldset. Opkaldset overføres dog alligevel. Klartonen for det eksterne opkald høres og derefter kan et vælges Byopkald med ekstern-tast Tryk på ekstern-tasten. Med next vælges et eller navnet på den S0-forbindelse eller den analoge forbindelse, der skal udnyttes. Forbindelsesomkostningerne afregnes så under dette. Bekræft valget af et med OK eller enter. Eksempel: Indtast et på den ønskede deltager. Løft røret. Telefonet ringes op. % & + % & + 10

11 Systemtelefoner Reserver en opkoblet forbindelse Når der indtastes et eksternt høres optagettonen. Der er ingen ledige opkoblede forbindelser. Hvis der tilbydes forespørgsel på displayet: Tryk på OK eller enter, for at reservere en opkoblet forbindelse. Læg røret på. Reserveringsopkald fra TK-anlægget Den eksterne klartone høres. Indtast det eksterne - R + - R + Start banke-på/tilbagekald Har du f.eks. ringet deltager 13 op, men der er optaget, bankes der automatisk på. Der skal indledes et tilbagekald fra den optagede interne deltager. Tryk på OK eller enter. Tilbagekaldet er indledt, der høres en kvitteringstone. Læg røret på. - - Programmer og aktiver banke-på beskyttelsen Funktionen aktiveres med set og tasten Banke-på beskyttelse eller set 14. Har din telefon 2 interne numre, har du følgende muligheder: 1 : Banke-på beskyttelse for 1. interne og / eller 2 : Banke-på beskyttelse for 2. interne ktiver/deaktiver banke-på beskyttelsen med OK eller enter. Den aktuelle indstilling er markeret. 1 : ktiver banke-på-beskyttelse 0 : Deaktiver banke-på-beskyttelse fslut programmeringen.!/!!/! 11

12 Systemtelefoner Hent et eksternt opkald Et eksternt opkald skal hentes ind. Løft røret. Tryk på OK eller enter. Du er så forbundet med den opkaldende og kan telefonere som sædvanligt. a + a + Hent et eksternt/internt opkald Du hører, at der f.eks. ringes op til telefon 13. Løft røret af, tryk på tasten Hent. Du er så forbundet med den opkaldende og kan telefonere som sædvanligt. a a +% +% Overtag samtale fra telefonsvarer Et eksternt opkald har aktiveret telefonsvareren (f.eks. internt 23). Løft røret af, tryk på tasten Hent. Dette fungerer kun hvis tasten Hent er konfigureret målrettet til telefonsvarerens interne. + % + % ktiver/deaktiver opkaldsliste Indtast set 2* for at indstille opkaldslisten. 1 = opkaldsliste ekstern 2 = opkaldsliste intern Vælg: 0 = Opkaldsliste fra for eksterne opkald 1 = Opkaldsliste til. lle opkald indføjes. Opkald med og opkald med navn (opkaldende, hvis navn står i TK-anlæggets telefonbog) 2 = i opkaldslisten indføres kun opkald med navnet (kun ved opkaldsliste ekstern) fslut programmeringen.!2*!!2*! 12

13 Systemtelefoner ktiver/deaktiver opkaldsbeskyttelse Røret er lagt på. Tryk på tasten opkaldsbeskyttelse Opkaldsbeskyttelsen kobles til eller fra. -% -% Programmer og aktiver opkaldsbeskyttelsen Funktionen aktiveres med set og tasten Opkaldsbeskyttelse eller set 12. Har din telefon 2 interne numre, har du følgende muligheder: 1 : Opkaldsbeskyttelse for 1. intern nr. og/eller 2 : Opkaldsbeskyttelse for 2. internt Eksempel: 1 og 2 Tryk på OK eller enter. Fastlæg om opkaldsbeskyttelsen skal gælde for interne og/eller eksterne opkald. 1 : Opkaldsbeskyttelse for interne opkald og/eller 2 : Opkaldsbeskyttelse for eksterne opkald Indstillingen overtages med set. Med tasten Opkaldsbeskyttelse kan du på et senere tidspunkt aktivere eller deaktivere den indstillede opkaldsbeskyttelse.!%!!%! Stil opkald videre under samtalen Du modtager et eksternt opkald. På displayet kan du se hvem der ringer op. a a Tryk på tasten Viderestilling til. Du kan viderestille opkaldet til et internt eller eksternt telefon. Tryk på firkanttasten og indtast et internt, uden firkanttast et eksternt, vælg en post i telefonbogen eller tryk på en nr.-tast. fslut indtastningen med OK eller enter. Forbindelsen stilles videre til det indtastede. Forbindelsen til TKanlægget er deaktiveret. / / 13

14 Systemtelefoner utomatisk opkald - forbindelse uden opkald Til nødstilfælde kan det utomatiske opkald aktiveres på telefonen. Når du tager røret af og ikke trykker på en tast, ringer TK-anlægget efter 10 sekunder selv til et eksternt og afbryder evt. den allerede oprettede forbindelse. Indtil da kan du ringe op som du plejer. utomatisk opkald udføres ikke. Programmer automatisk opkald Start indtastningen Indtast eksternt set : fslut programmeringen!56!!56! ktivering/deaktivering af automatisk opkald Start funktionen Valg: 1 : Tilkobling 0 : sluk!1*!1* set : fslut programmeringen Det automatiske opkald er indstillet. Når røret løftes af høres der en speciel klartone.!! Programmer og aktiver optaget ved optaget Med set og tasten Busy On Busy eller set 1# startes funktionen Vælg det eksterne med next eller Vælg navnet på det eksterne Valg: 1 : ktiver Busy on Busy 0 : Deaktiver Busy on Busy next : Vælg et eksternt og aktiver optaget ved optaget eller set : fslut programmeringen!/!/ & & & & & &!! 14

15 Systemtelefoner Hold en forbindelse Der telefoneres eksternt (flerapparattilslutning). Tryk på tasten ISDN-hold, den eksterne klartone høres. Vælg det eksterne, hos hvem der forespørges. Den ventende deltager kan ikke høre, hvad der tales om. Displayet markerer med et, at du taler med deltager 2. Svarer den opkaldende ikke, skiftes der tilbage til den ventende med Stop eller esc. Med tasten ISDN-hold kan der skiftes mellem to eksterne samtaler. Med Stop eller esc afsluttes den aktuelle eksterne samtale og derefter fortsættes samtalen med den ventende eksterne deltager. % ( % ( % ( % ( Eksternt/intern konference med tre deltagere Du er i gang med en ekstern samtale Ring yderligere interne eller eksterne deltagere op, med hvilke der skal indledes en konference. Eksempel: Konference med tre deltagere en intern deltager og to eksterne deltagere Tryk på tasten Skift og vælg det eksterne Den eksterne deltager svarer. Når der trykkes på konference -tasten hører konferencens deltagere en kvitteringstone. % % % % 15

16 Systemtelefoner Skift Du er i gang med en samtale, derudover holdes en eller flere samtaler. 1. Displaylinie: Nummer eller navn på den aktive samtale 2. Displaylinie: Nummer eller navn på den næste holdte samtale, Ekstern -, hvis et ikke overføres. Skift til næste samtale: Tryk på tasten skift Tryk evt. flere gange på tasten Skift, for at skifte målrettet til en samtalepartner eller Under en aktiv samtale vises de holdte samtaler: (ikke muligt i alle lande) bladre med next. 1. Displaylinie: Nummer, deltagerens navn eller Ekstern - 2. Displaylinie: Nummer eller navn på forbindelse (ledningen) H: Holdt samtale R: Nyt ankommende opkald V: Forbundet (aktiv) samtale Efter ca. 10 sekunder vises den aktive samtale automatisk. Skift til vist samtale: Tryk på tasten skift. Den viste samtale er nu aktiv. Den tidligere aktive samtale holdes. % & & % % & & % 16

17 Systemtelefoner Forbindelsesliste Du får vist alle forbindelser, som stadig er i anlæggets lager. Forbindelseslisten kan hentes med Y: eller en aktiveret funktionstast. Derudover kan posten, som netop vises, lagres i telefonbogen ved at trykke på telefonbogstasten. Gem et i telefonbog Åben forbindelseslisten. Med piltasterne vælges det telefon, som skal gemmes. Tryk på telefonbogstasten. Indtast et navn. Bekræft med OK eller enter, posten er lagret. Y: & t Y: S t Gem på en måltast Åben forbindelseslisten. Med piltasterne vælges det telefon, som skal gemmes. Tryk på den ønskede måltast Indtast et navn. Bekræft med OK eller enter, posten er lagret. Et evt. forinden gemt på måltasten overskrives. Y: & / Y: S / Ring til telefonnumrene fra forbindelseslisten Åben forbindelseslisten. Med piltasterne vælges det telefon, som skal gemmes. Løft røret af. Y: & + Y: S + 17

18 Systemtelefoner Parker/genetabler ekstern samtale Der telefoneres eksternt. Denne samtale skal parkeres. Tryk på OK eller enter, for at parkere samtalen. Læg røret på. Samtalen er parkeret. På displayet blinker et x. Genetabler samtalen: Løft røret. Tryk på OK eller enter, for at genetablere samtalen, f.eks. på telefon 13. Du kan ringe op som sædvanligt Parker/genetabler ekstern samtale med Der telefoneres eksternt. Tryk på OK eller enter, for at parkere samtalen og indtast et 2-cifret mellem Læg røret på. Samtalen er parkeret. På displayet blinker et x. Genetabler samtalen: Løft røret. Tryk på OK eller enter og det 2- cifrede, for at genetablere samtalen. Du kan ringe op som sædvanligt. Z - + Z Z - + Z Forbered rumovervågning Indtast set 10 for at indstille rumovervågningen. Den aktuelle indstilling er markeret. 1 : Rumovervågning til (klargjort) 0 : Rumovervågning fra Tryk på OK eller enter. Vælg om der skal afgives en tone før rumovervågningen. 1 : akust. advarsel (henvisningstone) til 0 : akust. advarsel (henvisningstone) fra!10!10 fslut programmeringen.!! 18

19 Systemtelefoner Rumovervågning af en intern deltager Løft røret af. Ring op til den overvågende telefon Tryk på interntasten (type byopkald automatisk) og vælg det interne Lyt efter i rummet. Du bedes være opmærksom på at du evt. også kan høres i det overvågede rum. + % + % Telefonisk forespørgsel Der telefoneres internt eller eksternt. Eksempel: Ekstern Forespørgsel intern Tryk på interntasten og det interne Forespørgsel ekstern Tryk på tasten Skift og vælg det eksterne. Der telefoneres med den forespurgte deltager. Den ventende deltager kan ikke høre, hvad der tales om. Tilbage til den ventende deltager. Med Stop eller esc afsluttes forespørgslen eller med tasten Skift, holdes forespørgslen. % % ( % % % ( % 19

20 Systemtelefoner Indtast navnet med taltastaturet Tallene indtastes evt. flere gange, eksempel: 2 = 22 = B 222 = C 2222 = 2 med next til næste indtastningsfelt eller automatisk efter tid til foregående indtastningsfelt, tegn kan overskrives slet blinkende tegn slet hele indtastningen Med Y skiftes der mellem store og små bogstaver. På displayet ses BC, bc eller abc. Programmer telefonbogsnumre & Y&? Y? Y 1 0 & '&? Y? Y Indled med set og tasten Telefonbog -funktion eller bekræft direkte til indtastning med set 51, den første ledige plads vises. Indtast det eksterne, som skal lagres. Indtast navn, f.eks. D (2=, next, 3= D se henvisningerne under Indtast deltagernavn ) OK eller enter : gem yderligere numre eller set : afslut programmeringen!t 2&3 eller!!t 2&3 eller! 20

21 Systemtelefoner Slet telefonbogsnumre Indled med set og tasten Telefonbog - funktion eller direkte til indtastning med set 53. Med next vælges programpunktet. Bekræftelse af udvælgelse Indtast det genvejs (med tre tal), som skal slettes (mellem 000 og 999), f.eks. 005 Bekræft det indtastede genvejs. Bekræft sletningen med OK eller enter eller afbryd sletningen med Stop eller esc. OK eller enter : Slet yderligere genvejstaster eller set : afslut sletning!t && 005 eller( eller!!t && 005 eller( eller! Telefonbog (alfabetisk) Røret er lagt på. Indtast de ønskede startbogstaver, f.eks. = 1. Den første post med det valgte bogstav vises. Spring til indtastningen af det andet bogstav med tasten next. Cursoren blinker. Indtast det andet bogstav. Løft røret eller tryk på tasten Højttaler, en opkoblet forbindelse udnyttes automatisk og det viste vælges automatisk. -t & + eller = -t & + eller= Telefonbog (vanity) Røret er lagt på. Indtast de ønskede startbogstaver, f.eks. = 1. Den første post med det valgte bogstav vises. Vælg næste bogstav, f.eks. N = 5. Den første post med n vises. Løft røret eller tryk på tasten Højttaler, en opkoblet forbindelse udnyttes automatisk og det viste vælges automatisk. -t + eller = -t + = eller 21

22 Systemtelefoner Programmer og aktiver omstilling fra Funktionen startes med set og tasten Omstilling fra. Indtast telefonens (kilde), hvis opkald skal omstilles til din telefon, f.eks : ktiver omstilling fra- 0 : Deaktiver omstilling fra- fslut programmeringen Hvert opkald til telefon 13 ringer nu på din telefon.!%!!%! Programmer og aktiver omstilling til Med set 17 startes funktionen. Indtast telefonens (kilde), hvis opkald skal omstilles til en anden intern eller ekstern deltager. Først vises telefonens primær, der kan bladres videre med piltasterne. Med next evt. til valget- omstilling til ekstern deltager Med OK eller enter bekræftes valget, indtast telefonet for omstillingsdestinationen tryk på firkanttasten, for at indtaste et internt, uden firkanttast indtastes et eksternt. Bekræft indtastningen med OK eller enter. Fastlæg omstillingstype 1 : konstant omstilling 2 : Omstilling ved optaget 3 : Omstilling hvis der ikke svares (efter 15 sek.) Bekræft med OK eller enter 1 : ktiver omstilling 0 : Deaktiver omstilling set : fslut indtastningen.!17 &!!17 &! 22

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort 2001 Nortel Networks P0941627 Version 03 Hospitality features På dette kort vises Business Series Terminals-tasterne. I tabellen nedenfor

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02 Programmeringsvejledning Indgangs-controller EC 602-02 Indhold Generelle oplysninger 3 Indtastningsmoduler 4 Programmerings-/betjeningspanel 5 Ledningsdiagram for programmeringseksemplerne 6 Programmeringseksempel

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

OptiCaller Client v2.0

OptiCaller Client v2.0 Simplified mobility and reduced call cost OptiCaller Client v2.0 Android brugervejledning Indhold 1. Installation af OptiCaller 3 1.1 Widget 3 2. Opkalds metoder 5 2.1 Foretage Direct Call opkald 5 2.2.

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3 Kom godt igang med fiberbaseret bredbånd 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # TELEFONI INTERNET TV TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 1.1 Installation side 4 2 Tilslutning af udstyr side 5 2.1 Tilslutning

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Programmeringsvejledning. DoorCom Analog DCA 650-02

Programmeringsvejledning. DoorCom Analog DCA 650-02 Programmeringsvejledning DoorCom Analog DCA 650-02 Indhold Programmeringsstruktur Generelt 3 Kvikguide til idriftsættelse og programmering 4-5 Betjeningspanel Symbolforklaring Tastefunktioner 6 Funktionstabel

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring

Læs mere