FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%"

Transkript

1 Rudersdal Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 7%

2 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 12% et Meget tilfreds, 51% har et Tilfreds, 20% Hverken eller, 13% Utilfreds og 4% Meget utilfreds. Hvis procenttallet er under 1%, vil det ikke blive vist. Grundet afrundinger kan summen af de samlede procenter afvige fra 100%. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes kommunens aktuelle resultater med landstallene. Spørgsmål markeret med * er lokale spørgsmål, og indgår ikke i de beregnede indeks. - + ns fysiske rammer indendørs ,2 Landstal personer har beet spørgsmålet. Gennemsnitsscoren for spørgsmålet er. Den højest mulige score er 5 og den lavest mulige er 1. Landsgennemsnittet er 3,4, mens den gennemsnitlige score i eksemplet er. Derfor viser grafen en positiv afvigelse på 0,2. Positiv afvigelse vises med grøn, mens negativ afvigelse vises med rød. Ingen afvigelse vises med 0.

3 RESULTATER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDER 02 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis senere i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. - + Samlet tilfredshed med barnets skole ,1 Undervisningen ,1 Barnets trivsel ,2 Samarbejdet mellem skole og hjem ,0 ns fysiske rammer ,1 ns ledelse ,2 Madordning ,1 Landstal

4 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE VURDERINGER 03 Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. Lærernes og pædagogernes arbejde med at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,1 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge 3,9 Din adgang til at tale med ledelsen, når du har behov Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns selvstændighed Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel Hvordan dit barns elevplan inddrages i kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger 3,4 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en skoledag med motion og bevægelse 3,4 Lærernes og pædagogernes arbejde med at sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn 3,4 Lærernes og pædagogernes arbejde med at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 3,4 Lærernes og pædagogernes arbejde med at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 3,

5 STØRSTE FORSKELLE IFT. BENCHMARK 04 Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som for forældrene afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til landstallene. Lærernes og pædagogernes arbejde med at sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn Lærernes og pædagogernes arbejde med at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område 0,2 0,2 ns fysiske rammer indendørs 0,2 Trafiksikkerheden mellem skole og hjem 0,2 Lærernes og pædagogernes arbejde med at få dit barn til at føle sig tryg og glad 0,

6 UNDERVISNINGEN (1) Undervisningen ,1 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre dit barn fagligt ,0 Lærernes og pædagogernes arbejde med at motivere dit barn til at lære mere ,0 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns selvstændighed ,1 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge 3, ,1 Lærernes og pædagogernes arbejde med at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 3, ,1 Landstal

7 UNDERVISNINGEN (2) Undervisningen ,1 Lærernes og pædagogernes arbejde med at sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn 3, ,2 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en varieret skoledag for dit barn ,1 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en skoledag med motion og bevægelse 3, ,0 Lærernes og pædagogernes arbejde med at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område 3, ,2 Lærernes og pædagogernes arbejde med at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 3, ,0 Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen ,1 Landstal

8 BARNETS TRIVSEL Barnets trivsel ,2 Lærernes og pædagogernes arbejde med at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4, ,2 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen ,2 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe et godt socialt klima i klassen ,2 ns indsats for at begrænse mobning ,2 Landstal

9 SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Samarbejdet mellem skole og hjem ,0 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel ,1 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring ,1 De forventninger dit barns lærere og pædagoger stiller til dig som forældre ,0 Hvordan dit barns elevplan inddrages i kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger 3, ,1 Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger ,1 Landstal

10 SKOLENS LEDELSE ns ledelse ,2 Din adgang til at tale med ledelsen, når du har behov ,1 Landstal

11 SKOLENS FYSISKE RAMMER ns fysiske rammer ,1 ns fysiske rammer indendørs ,2 ns udendørsområder ,1 Trafiksikkerheden mellem skole og hjem ,2 Landstal

12 MADORDNING Samlet tilfredshed med madordningen* ,1 Landstal *Kun udfyldt af forældre, der har benyttet en madordning

13 LOKALE SPØRGSMÅL 12 ns arbejde med at skabe inkluderende fællesskaber for alle børn på skolen 3, ns fysiske rammer understøtter, at alle elever er en del af fællesskabet Mit barn er en del af det sociale fællesskab på skolen 4, Arbejdet med inklusion bør opprioriteres i mit barns klasse 3, I høj grad I nogen grad Hverken eller I mindre grad Slet ikke

14 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 13 Nedenfor opdeles den gennemsnitlige tilfredshed på hvert spørgsmål på de forskellige skoler. Birkerød Bistrupsko len Dronningg årdskolen Høsterkøb Ny Holte Nærum Total Samlet tilfredshed med dit barns skole 4,0 3,4 4,4 4,0 3,9 Undervisningen 3,4 4,1 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre dit barn fagligt 3,9 4,1 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at motivere dit barn til at lære mere 3,4 3,5 4,0 3,5 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns selvstændighed 3,9 4,1 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge 4,0 4,3 3,9 3,9 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 3,2 3,4 3,9 3,3 3,4 Lærernes og pædagogernes arbejde med at sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn 3,1 3,5 4,0 3,4 3,4 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en varieret skoledag for dit barn 4,3 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en skoledag med motion og bevægelse 3,3 3,2 3,4 4,1 3,5 3,3 3,4 Lærernes og pædagogernes arbejde med at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område 3,5 3,3 4,2 3,4 3,5 Lærernes og pædagogernes arbejde med at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 3,5 3,1 3,2 3,4 3,5 3,3 Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen 3,4 4,1 Barnets trivsel 4,0 3,5 4,2 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,1 4,0 4,1 4,4 4,1 4,1 4,1 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen 3,2 3,4 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

15 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 14 Birkerød Bistrupsko len Dronningg årdskolen Høsterkøb Ny Holte Nærum Total Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe et godt socialt klima i klassen 4,0 4,2 3,9 ns indsats for at begrænse mobning 3,9 3,4 4,3 Samarbejdet mellem skole og hjem 3,4 4,0 3,9 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel 3,9 4,2 3,9 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring 3,4 3,5 3,9 3,5 De forventninger dit barns lærere og pædagoger stiller til dig som forældre 3,5 4,0 3,9 Hvordan dit barns elevplan inddrages i kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger 3,4 3,1 3,4 3,3 3,4 Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger 3,9 4,1 4,0 ns ledelse 4,0 3,9 4,2 4,1 Din adgang til at tale med ledelsen, når du har behov 4,0 3,9 4,2 4,1 ns fysiske rammer 3,3 3,5 4,0 3,5 ns fysiske rammer indendørs 3,9 3,9 3,1 4,0 4,1 3,3 ns udendørsområder 3,2 4,0 4,2 3,4 Trafiksikkerheden mellem skole og hjem 3,9 3,9 3,2 2,5 Samlet tilfredshed med madordningen* 4,0 3,4 3,2 4,7 3,5 3,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

16 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 15 Sjælsøskol en Skovlyskol en Toftevang skolen Trørødskol en Vangebos kolen Vedbæk Total Samlet tilfredshed med dit barns skole 3,9 4,1 3,5 3,3 Undervisningen 3,5 3,4 3,4 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre dit barn fagligt 3,5 3,5 Lærernes og pædagogernes arbejde med at motivere dit barn til at lære mere 3,5 3,4 3,4 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns selvstændighed 3,9 3,9 4,0 Lærernes og pædagogernes arbejde med at udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge 3,9 3,9 4,0 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 3,4 3,5 3,5 3,3 3,2 3,3 3,4 Lærernes og pædagogernes arbejde med at sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en varieret skoledag for dit barn 3,5 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe en skoledag med motion og bevægelse 3,2 3,5 3,2 3,2 3,4 Lærernes og pædagogernes arbejde med at inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område 3,4 3,5 3,5 3,4 3,1 3,5 Lærernes og pædagogernes arbejde med at hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse 3,3 3,3 3,5 3,1 3,2 3,2 3,3 Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen 3,4 3,4 Barnets trivsel 3,9 Lærernes og pædagogernes arbejde med at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,1 4,0 4,2 4,0 3,9 4,0 4,1 Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen 3,3 3,5 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

17 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 16 Sjælsøskol en Skovlyskol en Toftevang skolen Trørødskol en Vangebos kolen Vedbæk Total Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe et godt socialt klima i klassen 4,0 ns indsats for at begrænse mobning 3,9 3,4 3,3 Samarbejdet mellem skole og hjem 3,4 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel 3,9 3,5 Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring 3,3 De forventninger dit barns lærere og pædagoger stiller til dig som forældre 3,5 Hvordan dit barns elevplan inddrages i kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger 3,5 3,4 3,5 3,4 3,2 3,2 3,4 Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger 4,0 3,5 ns ledelse 4,2 3,3 3,5 Din adgang til at tale med ledelsen, når du har behov 4,2 3,3 3,5 ns fysiske rammer 3,2 ns fysiske rammer indendørs 3,5 3,0 3,5 3,5 ns udendørsområder 3,9 2,6 3,9 4,0 3,5 Trafiksikkerheden mellem skole og hjem 3,9 3,4 4,0 Samlet tilfredshed med madordningen* 3,5 3,3 5,0 4,0 4,1 3,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

18 TOTALRAPPORT FOR SFO 17

19 RESULTATER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDER 18 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis senere i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Samlet tilfredshed med barnets SFO Den pædagogiske indsats Samarbejdet mellem SFO/fritidshjem og hjem SFO/fritidshjemmets fysiske rammer Madordning Om valgmuligheder

20 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE VURDERINGER 19 Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. SFO ens/ fritidshjemmets åbningstider 4,2 Ventetiden på en plads i SFO/fritidshjem 4,1 Trafiksikkerheden mellem skole og SFO/fritidshjem 4,0 SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 3,9 Dit barns fysiske aktivitet mens det er i SFO/fritidshjem Hvor tilfreds er du samlet set med madordningen* SFO ens/ fritidshjemmets fysiske rammer indendørs 3,5 Inddragelsen af dig/jer som forældre i aktiviteterne i SFO/fritidshjem 3,4 let af personale i forhold til antallet af børn i dit barns SFO/fritidshjem 3,4 Størrelsen af forældrebetaling i SFO/fritidshjem 3,

21 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (1) 20 Den pædagogiske indsats Aktiviteterne i SFO en/ fritidshjemmet Dit barns fysiske aktivitet mens det er i SFO/fritidshjem Det generelle faglige niveau blandt det personale, der er tilknyttet dit barn Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 3, SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at begrænse mobning

22 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (2) 21 Den pædagogiske indsats Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellembørnene Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles Personalets engagement i hverdagen let af personale i forhold til antallet af børn i dit barns SFO/fritidshjem 3,

23 SAMARBEJDET MELLEM SFO/FRITIDSHJEM 22 OG HJEM Samarbejdet mellem SFO/fritidshjem og hjem Personalets lydhørhed over for dine synspunkter Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre Inddragelsen af dig/jer som forældre i aktiviteterne i SFO/fritidshjem 3, Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO/fritidshjem

24 SFO/FRITIDSHJEMMETS FYSISKE RAMMER 23 SFO/fritidshjemmets fysiske rammer SFO ens/ fritidshjemmets fysiske rammer indendørs 3, SFO ens/ fritidshjemmets udendørsfaciliteter Trafiksikkerheden mellem skole og SFO/fritidshjem 4, Trafiksikkerheden mellem hjem og SFO/fritidshjem

25 MADORDNING 24 Hvor tilfreds er du samlet set med madordningen* *Kun udfyldt af forældre, der har benyttet en madordning

26 OM VALGMULIGHEDER 25 Om valgmuligheder Kommunens udbud af SFO er/ fritidshjem/ fritidsklubber Ventetiden på en plads i SFO/fritidshjem 4, Størrelsen af forældrebetaling i SFO/fritidshjem 3, SFO ens/ fritidshjemmets åbningstider 4,

27 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 26 Nedenfor opdeles den gennemsnitlige tilfredshed på hvert spørgsmål på de forskellige skoler. Birkerød Bistrupsko len Dronningg årdskolen Høsterkøb Ny Holte Nærum Total Samlet tilfredshed med barnets SFO 4,1 3,5 3,4 4,3 4,2 Den pædagogiske indsats 3,9 3,4 3,2 4,1 4,1 Aktiviteterne i SFO en/ fritidshjemmet 4,2 3,4 3,3 4,0 4,1 3,3 Dit barns fysiske aktivitet mens det er i SFO/fritidshjem 4,0 3,5 3,4 4,0 4,2 3,4 Det generelle faglige niveau blandt det personale, der er tilknyttet dit barn 4,0 3,4 4,2 4,3 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 4,0 3,5 3,3 4,2 4,2 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 3,9 3,5 3,3 4,2 4,1 SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,2 3,4 4,3 4,3 4,0 3,9 SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at begrænse mobning 3,3 3,3 4,1 4,0 Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellembørnene 3,4 3,2 4,2 4,1 Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 3,3 3,1 4,1 4,1 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 3,3 3,1 4,1 4,0 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 3,3 3,2 4,1 4,0 Personalets engagement i hverdagen 4,1 3,3 4,2 4,3 3,9 let af personale i forhold til antallet af børn i dit barns SFO/fritidshjem 2,9 2,9 3,3 3,4 Samarbejdet mellem SFO/fritidshjem og hjem 3,9 3,4 3,3 4,1 3,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

28 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 27 Birkerød Bistrupsko len Dronningg årdskolen Høsterkøb Ny Holte Nærum Total Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 4,0 3,5 4,3 4,1 3,9 Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre 4,0 3,4 3,3 4,2 4,0 Inddragelsen af dig/jer som forældre i aktiviteterne i SFO/fritidshjem 3,1 3,1 3,9 3,3 3,4 Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO/fritidshjem 3,9 3,3 3,3 4,2 4,0 SFO/fritidshjemmets fysiske rammer 4,0 3,4 3,4 3,9 SFO ens/ fritidshjemmets fysiske rammer indendørs 3,1 4,0 3,3 3,5 SFO ens/ fritidshjemmets udendørsfaciliteter 4,0 3,1 3,9 4,1 3,4 Trafiksikkerheden mellem skole og SFO/fritidshjem 4,1 4,1 3,5 4,0 4,2 4,0 Trafiksikkerheden mellem hjem og SFO/fritidshjem 3,9 3,0 2,3 3,5 Madordning 4,1 3,3 3,0 Om valgmuligheder 3,9 3,9 Kommunens udbud af SFO er/ fritidshjem/ fritidsklubber 3,9 3,4 3,5 4,0 3,5 Ventetiden på en plads i SFO/fritidshjem 4,2 4,1 4,0 4,1 4,1 4,0 4,1 Størrelsen af forældrebetaling i SFO/fritidshjem 3,2 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2 3,2 SFO ens/ fritidshjemmets åbningstider 4,3 4,1 4,1 4,3 4,4 4,2 4,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

29 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 28 Sjælsøskol en Skovlyskol en Toftevang skolen Trørødskol en Vangebos kolen Vedbæk Total Samlet tilfredshed med barnets SFO 4,3 4,2 3,3 3,5 Den pædagogiske indsats 4,1 4,0 3,2 3,4 Aktiviteterne i SFO en/ fritidshjemmet 4,4 3,5 4,1 3,2 3,4 Dit barns fysiske aktivitet mens det er i SFO/fritidshjem 4,2 3,9 3,4 Det generelle faglige niveau blandt det personale, der er tilknyttet dit barn 4,4 4,2 3,1 3,5 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 4,2 3,5 4,1 3,1 3,5 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,0 4,1 3,1 3,5 SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,2 3,9 4,3 3,5 3,9 SFO ens/ fritidshjemmets indsats for at begrænse mobning 4,1 3,5 4,0 3,5 3,2 3,4 Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellembørnene 4,0 3,5 4,0 3,5 3,2 3,4 Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 3,9 3,5 3,9 3,5 3,2 3,4 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 3,9 3,4 3,1 3,3 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 4,0 4,0 3,5 3,2 3,3 Personalets engagement i hverdagen 4,4 4,3 3,2 3,4 let af personale i forhold til antallet af børn i dit barns SFO/fritidshjem 3,2 3,2 3,1 3,1 3,4 Samarbejdet mellem SFO/fritidshjem og hjem 4,1 4,1 3,4 3,1 3,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

30 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 29 Sjælsøskol en Skovlyskol en Toftevang skolen Trørødskol en Vangebos kolen Vedbæk Total Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 4,2 4,1 3,3 3,5 Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre 4,1 4,1 3,5 3,1 3,4 Inddragelsen af dig/jer som forældre i aktiviteterne i SFO/fritidshjem 3,9 3,4 3,1 3,0 3,1 3,4 Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO/fritidshjem 4,1 4,2 3,5 3,1 3,4 SFO/fritidshjemmets fysiske rammer 4,0 3,4 SFO ens/ fritidshjemmets fysiske rammer indendørs 3,0 3,5 3,4 3,5 SFO ens/ fritidshjemmets udendørsfaciliteter 4,2 2,9 3,9 3,9 3,5 Trafiksikkerheden mellem skole og SFO/fritidshjem 4,3 3,9 3,9 4,1 4,0 4,0 Trafiksikkerheden mellem hjem og SFO/fritidshjem 4,0 3,3 3,5 4,1 Madordning 3,5 3,4 3,5 Om valgmuligheder 4,0 3,9 Kommunens udbud af SFO er/ fritidshjem/ fritidsklubber 3,9 3,5 3,3 Ventetiden på en plads i SFO/fritidshjem 4,3 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1 Størrelsen af forældrebetaling i SFO/fritidshjem 3,3 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 3,2 SFO ens/ fritidshjemmets åbningstider 4,4 4,0 4,3 4,2 4,1 4,0 4,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

31 TOTALRAPPORT FOR KLUB 30

32 KLUB: RESULTATER OPDELT PÅ 31 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis senere i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Samlet tilfredshed med barnets klub Din tilfredshed med aktiviteterne i klubben 3, Din tilfredshed med de voksne i klubben Din tilfredshed med klubbens indendørs- og udendørsområder 3,

33 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE VURDERINGER 32 Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. De voksnes evne til at få dit barn til at føle dig tryg og glad 3,9 De voksnes evne til at hjælpe dit barn til at være en god ven og have det godt sammen med andre Dit barns mulighed for at bevæge dig i klubben fx i form af leg, sport og løb De voksnes evne til at gøre noget ved mobning, konflikter og drillerier De voksnes evne til at lytte til de forslag, dit barn kommer med Klubbens lokaler, møbler, plads mv. 3,5 let af voksne, der er på arbejde, når dit barn er i klubben 3,5 De voksnes evne til at inddrage alle børn i klubbens aktiviteter 3,4 Inddragelsen af dig/jer som forældre i klubbens aktiviteter 3,2 Dit barns mulighed for at vælge mellem forskellige klubber 2,

34 DIN TILFREDSHED MED AKTIVITETERNE I 33 KLUBBEN Din tilfredshed med aktiviteterne i klubben 3, Aktiviteterne i klubben 3, Dit barns mulighed for at bevæge dig i klubben fx i form af leg, sport og løb Dit barns mulighed for at vælge mellem forskellige klubber 2,

35 DIN TILFREDSHED MED DE VOKSNE I 34 KLUBBEN Din tilfredshed med de voksne i klubben De voksnes evne til at hjælpe dit barn til at være en god ven og have det godt sammen med andre De voksnes evne til at få dit barn til at føle dig tryg og glad 3, De voksnes evne til at gøre noget ved mobning, konflikter og drillerier De voksnes evne til at inddrage alle børn i klubbens aktiviteter 3, Den tid, de voksne har til dit barn 3, let af voksne, der er på arbejde, når dit barn er i klubben 3, De voksnes evne til at lytte til de forslag, dit barn kommer med Inddragelsen af dig/jer som forældre i klubbens aktiviteter 3,

36 DIN TILFREDSHED MED KLUBBENS 35 INDENDØRS- OG UDENDØRSOMRÅDER Din tilfredshed med klubbens indendørs- og udendørsområder 3, Klubbens lokaler, møbler, plads mv. 3, Klubbens udendørsområder Sikkerheden i trafikken mellem klubben og dit hjem

37 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 36 Nedenfor opdeles den gennemsnitlige tilfredshed på hvert spørgsmål på de forskellige skoler. Birkerød Bistrupsko len Dronningg årdskolen Høsterkøb Ny Holte Nærum Total Samlet tilfredshed med barnets klub 3,4 3,5 Din tilfredshed med aktiviteterne i klubben 3,5 3,5 3,2 3,2 3,5 3,3 3,4 Aktiviteterne i klubben 3,4 3,3 3,3 3,5 Dit barns mulighed for at bevæge dig i klubben fx i form af leg, sport og løb 3,4 3,5 Dit barns mulighed for at vælge mellem forskellige klubber 3,2 3,1 2,7 2,8 3,1 2,8 2,9 Din tilfredshed med de voksne i klubben 3,5 3,5 3,2 De voksnes evne til at hjælpe dit barn til at være en god ven og have det godt sammen med andre 4,0 4,0 3,9 4,0 3,5 De voksnes evne til at få dit barn til at føle dig tryg og glad 4,2 3,9 4,0 4,0 3,9 De voksnes evne til at gøre noget ved mobning, konflikter og drillerier 3,9 3,9 3,4 De voksnes evne til at inddrage alle børn i klubbens aktiviteter 3,5 3,5 3,3 3,2 3,4 Den tid, de voksne har til dit barn 3,5 3,4 3,5 3,3 3,2 3,5 let af voksne, der er på arbejde, når dit barn er i klubben 3,2 3,4 3,5 3,3 3,5 De voksnes evne til at lytte til de forslag, dit barn kommer med 3,5 3,4 3,4 3,1 Inddragelsen af dig/jer som forældre i klubbens aktiviteter 3,2 3,2 3,0 3,2 3,4 2,6 3,2 Din tilfredshed med klubbens indendørs- og udendørsområder 3,5 3,2 3,4 3,5 Klubbens lokaler, møbler, plads mv. 3,5 3,4 3,2 3,9 3,4 3,5 Klubbens udendørsområder 3,4 3,3 3,3 Sikkerheden i trafikken mellem klubben og dit hjem 3,9 3,9 3,1 2,6 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

38 RESULTATER OPDELT PÅ SKOLER 37 Sjælsøskol en Skovlyskol en Toftevang skolen Trørødskol en Vangebos kolen Vedbæk Total Samlet tilfredshed med barnets klub 3,9 4,0 3,4 3,1 3,3 Din tilfredshed med aktiviteterne i klubben 3,4 3,0 3,0 3,0 3,4 Aktiviteterne i klubben 4,1 3,3 4,1 3,0 3,1 3,5 Dit barns mulighed for at bevæge dig i klubben fx i form af leg, sport og løb 4,3 3,2 4,0 3,4 3,4 Dit barns mulighed for at vælge mellem forskellige klubber 2,8 3,1 2,6 3,3 2,6 2,5 2,9 Din tilfredshed med de voksne i klubben 3,9 3,5 3,5 3,2 De voksnes evne til at hjælpe dit barn til at være en god ven og have det godt sammen med andre 4,0 4,0 3,4 De voksnes evne til at få dit barn til at føle dig tryg og glad 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 De voksnes evne til at gøre noget ved mobning, konflikter og drillerier 3,9 3,4 3,4 3,0 De voksnes evne til at inddrage alle børn i klubbens aktiviteter 4,0 3,4 3,4 3,1 3,0 3,4 Den tid, de voksne har til dit barn 3,9 3,4 3,2 3,5 let af voksne, der er på arbejde, når dit barn er i klubben 3,9 3,5 3,2 3,5 De voksnes evne til at lytte til de forslag, dit barn kommer med 4,0 4,0 3,5 3,5 3,3 Inddragelsen af dig/jer som forældre i klubbens aktiviteter 3,4 3,2 3,5 3,3 3,0 3,2 Din tilfredshed med klubbens indendørs- og udendørsområder 3,0 3,5 3,5 Klubbens lokaler, møbler, plads mv. 2,8 3,2 3,2 3,5 Klubbens udendørsområder 3,9 3,3 2,8 3,9 4,0 3,3 Sikkerheden i trafikken mellem klubben og dit hjem 4,0 3,3 3,9 3,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% Nyborg Kommune beelser: 1.492 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Forældretilfredshed 2016 Skolerapport Totalrapport TOTALRAPPORT FOR SFO

Forældretilfredshed 2016 Skolerapport Totalrapport TOTALRAPPORT FOR SFO TOTALRAPPORT FOR SFO 15 RESULTATER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDER 16 Nedenfor fremgår ne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis senere i rapporten.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3% beelser: 760 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% beelser: 89 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2015 Antal beelser: 1.874 Svarprocent: 60,0 % Side 1 ud af 14 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 121 Svarprocent: 68 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Grønvangskolen Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Grønvangskolen Antal beelser:

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 28 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET]

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] 2015 Randers Kommune [BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] INDLEDNING OM RAPPORTEN Rapporten viser resultaterne af Brugertilfredshedsundersøgelsen 2015 på skoleområdet. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85% Vejle Kommune Antal besvarelser: 639 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 85% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Elever i 6.- 9. klasser Baselinemåling beelser: 1.675 Svarprocent: 41,88% Side 1 ud af 12 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4% Christiansbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Fritidscenter Søndervang beelser: 70 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Fritidscenter Katrinebjerg-Vorrevang beelser: 56 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4% Møllevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7% Frederiksbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4% Holme-Rundhøj beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88% Sabro beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85% Sabro beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8% Møllevang beelser: 28 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 75,9% Frederiksbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 75,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 (SDT) beelser: Svarprocent: 96,7% FORÆLDRETILFREDSHED 2015 OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 2015 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6% Skovvangen beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4% Møllevang beelser: 58 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4% OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 2015 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% Skejby-Vorrevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Nørrebro beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 77,2%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 77,2% beelser: 385 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 77,2% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6% (PDT) beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4% Skejby-Vorrevang beelser: 55 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8% Ellekær beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1% Skejby-Vorrevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov Skole Side 1 Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 179 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 83,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 83,3% Langenæsstien beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 15 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 15 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 15 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 81,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 81,5% Langenæsstien beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 81,5% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere