Styrings- og overvågningssystem til Bindslev Elværk (ver. 8).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrings- og overvågningssystem til Bindslev Elværk (ver. 8)."

Transkript

1 Styrings- og overvågningssystem til Bindslev Elværk (ver. 8). 13 okt Formål Formålet med styringssystemet er, at værket kan køre med maksimal driftsikkerhed og med et minimum af manuel indgriben og personlig tilstedeværelse. Der er i løsningen tillige lagt vægt på at optimere el-produktionen, således at mindst mulig energi tabes ud over fisketrappen Hovedelementer Der indgår følgende hovedelementer i styringssystemet Turbine med automatisk, hydraulisk omdrejningsregulator. Dynamoerne (plus 230V og minus 230V) med automatisk spændingsregulering Omdrejningstæller Vandstandsmåler før værket både før og efter indgangsrist Vandstandsmåler efter værket (bagvandsmåler) Vandtemperaturmåler placeret sammen med bagvandsmåler DC/AC inverter, som overfører den producerede effekt til offentligt net og som kan aflevere statusdata og modtage styringsdata Computer med styreprogram og interfacemoduler til måling, overvågning og styring internetfumktioner til fjernstyring og fjernovervågning af elværket program til føring af logbog Turbinen med hydraulisk omdrejningsregulator Turbinen er forsynet med den originale, hydrauliske omdrejningsregulator. Denne regulator er beregnet til at blive indstillet til et bestemt omdrejningstal, og så vil en centrifugalregulator (svingklodsregulator) forsøge at fastholde dette omdrejningstal ved varierende belastninger og varierende vandstande. For at regulatoren kan styres fra en computer er den forsynet med en lille servomotor. Det er i dag denne servomotor, der primært styrer turbinens omdrejningstal. Derfor er kravene til regulatorens egen centrifugalregulator reduceret til at begrænse omdrejningstallet, hvis belastningen pludselig forsvinder fra turbinen. Der er derudover monteret en nødstopmekanisme på regulatoren, som kan stoppe turbinen. Nødstopmekanismen får normalt en holdestrøm, således, at nødstop indtræder, når strømmen afbrydes. Såvel servomotor som nødstopmekanisme styres af computeren. Hvis programmet i computeren fryser kan computeren ikke lave nødstop. Der er derfor tilføjet et watchdog-hardwaremodul (en lille elektronikboks), som laver nødstop, hvis programmet stopper (efter ca. en times forløb). Et andet modul, der sidder ved siden af watchdog-modulet, vil køre servomotoren til minimumsstillingen. Der er yderligere tilføjet to ekstra sikkerhedsforanstaltninger, som fungerer uafhængig af computeren: hvis netspændingen forsvinder vil spændingen til holdemagneten forsvinde og nødstop indtræder der er anbragt en microswitch på nødstopmagneten, som påvirkes direkte af centrifugalregulatoren ved højt omdrejningstal, så nødstop indtræder uden computerens indblanding Dynamoerne Dynamoerne drives ved et lavere omdrejningstal, end det nominelle omdrejningstal. D.v.s. Et omdrejningstal omkring 800 o/m i stedet for 1000 o/m. Udgangsspændingen er derfor også lavere end de nominelle 220V og spændingsregulatorerne (de originale, gamle regulatorer med spændingsrelæer og motorstyrede feltregulatorer) vil automatisk regulere til maksimal feltstrøm i forsøget på at holde spændingen på 220V, som regulatorerne er indstillet til. Anvendelsen af spændingsregulatorerne er således reduceret til at fungere som en begrænsning mod overspænding, når dynamoerne er ubelastet eller omdrejningstallet er for højt. Ved den valgte driftsform vil dynamospændingen være afhængig af omdrejningstallet. Ved start af turbine, hvor inverteren endnu ikke er startet og derfor ikke belaster dynamoen, vil spændingsregulatorerne forsøge at begrænse spændingen til ca. 220V.

2 Der er to dynamoer, en "plus"-dynamo og en "minus"-dynamo, med et fælles elektrisk midtpunkt. Derfor fås en yderspænding på nominelt 440V. Omdrejningstæller Der er monteret en DC- tachogeneratorer på gearkassen. Denne er i praksis udført som en stepmotor fra en gammel kopimaskine, der er forsynet med dioder, så den kan afgive en jævnspænding, der direkte kan trække et drejespoleinstrument på tavlen, således at omdrejningstallet kan vises uden computerens hjælp. Den samme DCspænding føres til interfacemodulerne (målemodulerne), der er tilkoblet computeren. Vandstandsmåling, vandtemperaturmåling Der benyttes en tryktransducer, som. anbringes før stemmeværket på betonvæggen i god afstand fra indgangsristen. Tryktransduceren anvendes sammen med en måleforstærker, som afleverer et analogt signal til det analoge målemodul. For at overvåge indgangsristens tilstand benyttes en tilsvarende tryktransducer indenfor risten, så en begyndende tilstopning vil kunne registreres ved at trykforskellen bliver for stor. De to ovennævnte vandstandsmålinger forudsætter, at computeren fungerer korrekt. På værkets bagside er yderligere anbragt en vandstandsmåler, hvis måling ikke indgår i computerens beregninger, men blot registreres og vises af computeren. Kombineret med denne vandstandsmåler er en temperaturføler for åvandet. DC/AC-inverter For at elværket kan aflevere sin produktion til elnettet skal jævnspændingen omdannes til vekselsspænding. Dette sker i en omformer (inverter), der er placeret i en lille bygning ca 200m fra værket. Sammen med kraftkablerne fra elværket er der ført et styrekabel, så elværkets computer kan kommunikere med inverteren. Computeren Computeren er en standard Windows XP Pro PC. Den kører principielt tre programmer: styreprogram for værket teksteditor til føring af operatørens logbog webserver, så data kan overvåges fra internettet Styreprogrammet Styreprogrammet har som hovedopgave at regulere turbinens vandforbrug således at vandstanden på værkets indgangsside ikke kommer under den lavest tilladelige værdi. Derudover udfører den en mængde sekundære funktioner som beskrives senere. Til hjælp for alle funktionerne udfører computeren følgende: Har et skærmbillede til dialog med operatør, se fig. nedenfor Henter og viser måleværdier fra analogt målemodul gennem USB-porten: - vandstande og vandtemperatur, - dynamo spændinger, - omdrejningstal, - åvandstemperatur, Henter signal fra olietrykskontakt på gearkasse Styrer relæudgangsmodul via USB-porten: - relæ for risterensemotor - relæ for nødstopmagnet (aktiverer samtidig afsendelse af SMS-alarm til mobiltelefoner) - relæ for watchdogmodul (pendler on-off-on-off-osv) - relæ for servomotor on/off - relæ for servomotorens reguleringsretning op/ned - relæ for cameralys Modtager driftsdata fra inverteren via USB-porten Beregner data, som sendes til inverteren (start/stop kommando, effekt set-værdi) via USB-porten Beregner setværdi for omdrejningstal, som styrer den hydrauliske regulator Skriver en tekstfil med driftsdata på harddisken, som opdateres hvert 16. sekund og kan læses fra internettet Skriver (tilføjer) ca. 40 gange i timen driftsdata til en historisk logfil som gemmes for hvert døgn

3 Styreprogrammet viser følgende skærmbillede: Fig. 1 I dialogen skal følgende kommandoer og indstillinger kunne indgives af operatøren: Start og stop af inverter Valg af manuel styring (manuel indstilling af omdrejningstal og seteffekt) Valg af automatisk styring (effekt reguleres automatisk som funktion af vandstand ved automatisk styring af seteffekt og omdrejningstal) Effektbegrænsning om dagen (dagmax) kl Effektbegrænsning om natten (natmax) kl (for at øge vandstanden om natten) Indstilling af ønsket setværdi for vandstand om dagen og om natten. Computeren begrænser vandforbruget og dermed turbineeffekten hvis vandstanden kommer under disse værdier. Tilladeligt trykfald i rist (computeren begrænser effekt, når denne værdi overskrides) Indstilling af ristedriftstid og pause Tænd/sluk af cameralys Øvre grænse for omdrejningstal før nødstop aktiveres af computer Check af måle- og relæmoduler

4 Aktivering/deaktivering af nødstopfunktioner vækning af kommunikation med inverter Stop af styreprogram Betjeningsinstruks Turbineregulator Den hydrauliske regulator har til formål at holde turbinens omdrejningstal konstant uafhængig af belastningen. Derfor indeholder den en centrifugalregulator som via en servoventil styrer en hydraulikcylinder, som betjener reguleringsspjældet på turbinen. Den nødvendige energi til denne regulering får regulatoren fra turbinen via en fladrem. Fig. 2 Centrifugalregulatoren drives af en dobbelt kileremsforbindelse. Når håndtaget, der er vist på billedet bag det store håndhjul, er ført til højre (den stilling, det står i på billedet) er hydraulikken aktiv. Føres håndtaget til venstre kan man manuelt stille turbinens spjæld. Dette gøres ved at lade det store håndhjul (det store rat) gå i indgreb med spindelgevindet ved at dreje det lille rat højre om. Når hjulet er i indgreb med gevindspindelen må man ikke aktivere hydraulikken. Den normale tilstand er den indstilling, der er vist på billedet, d.v.s. at hydraulik er aktiveret og rattet er frikoblet. Stop turbine Hvis turbinen kører kan den standses ved at klikke på den store "STOP"-knap nederst på styreprogrammets skærmbillede. Dette kaldes OPERATØRSTOP. Derved vil nødstopmagneten på turbineregulatoren udløse og fjederen vil trække gaflen ud, således at nødstopcylinderen bliver ca. 4 cm kortere. Se fig. 3 og 4. Turbinen vil nu langsomt gå ned i omdrejninger og den kan standses helt ved hjælp af en trækile, der bankes ind under det store svinghjul på dynamoen. Et af modulerne i styresystemet (på tavlen med de blå moduler) vil desuden køre servomotoren til

5 minimumsstilling. Denne funktion, der virker uafhængigt af computeren, træder i kraft, når strømmen igennem nødstopmagneten er afbrudt. Det foregår langsomt og tager nogle minutter. Fig. 3 Fig. 4

6 Fig. 5 Start af computer og styreprogram Hvis ikke computeren og styreprogrammet er startet gøres følgende: Tænd for computeren på knappen øverst i fronten af kabinettet inde bag den oplukkelige klap. Check at skærmen også er tændt. I løbet af ca. et minut er computeren klar til drift. Der vises nu et vindue med brugernavnet "Operatør" og et felt til at indtaste adgangskode i. Koden er "Samson". Nu kommer "Skrivebordet" frem hvor der ligger en genvej til programmet Styreprogram.exe. Dobbeltklik på denne og styreprogrammet vil starte og styreprogrammets vindue vil komme frem, se fig. 1 Klik også på genvejen "Internet respirator", derved åbner et lille vindue som man kan placere lige til højre for styreprogrammets menu. Dette program passer sig selv og skal ikke betjenes af operatøren. Klik også på "Logfil.txt" så vinduet med logbogen fremkommer på skærmen. Dette vindue placeres til højre på skærmen. Check, at det store tekstfelt i højre side af styreprogrammets vindue opdateres ca. hvert 5. sekund med data fra inverteren. Øverst skal der stå STATUS 4 FRA- KLAR TIL DRIFT. Hvis ikke klikkes på Stop -knappen i Inverter-feltet i nederste højre hjørne. I feltet Driftsform klikkes på Manuel drift. Om nødvendigt klik på + feltet indtil der vises 86 kw i seteffektvinduet (programmet vil normalt have denne startværdi). Klik på +/- felterne indtil der vises setomdrejningstal på ca Start af turbine Den følgende instruks forudsætter, at der er sket et operatørstop eller et nødstop med den konsekvens, at nødstopmagneten har udløst fjederen og via kæden har trukket gaflen ud ved nødstopcylinderen (messingcylinderen),

7 der er indskudt i den lodrette stangforbindelse til servoventilen. Når gaflen trækkes ud bliver stangforbindelsen ca. 4 cm kortere, således at hydraulikservoventilen nedregulerer turbinen og turbinen roterer ganske langsomt i tomgang. Nedreguleringen sker langsomt fordi nødstopcylinderen er fyldt med dæmperolie. Stop-knappen på menuen lyser rødt Fig. 6 (Stop-knappen lyser rødt) Check at servomotor er i minimumsstilling og vælg "Manuel" driftsform Check at servomotoren er i minimumsstilling som vist på fig. 5. Servomotoren skal af sig selv køre til minimumsstillingen, når der er nødstop (når strømmen gennem nødstopmagneten er afbrudt, uanset årsag) Det tager nogle minutter. Når dette er sket så vælg "Manuel" driftsform på knappen øverst til venstre på menuen, se fig. 7. Derved sikres, at servomotoren ikke begynder at regulere før man er klar til at starte inverteren. Frigør bremseklods Fig. 7 (Manuel-knappen lyser grønt) Såfremt turbinen har været bremset helt ned, så frigør bremseklods ved dynamoens svinghjul, så turbinen kan begynde at rotere langsomt. Lad den rotere indtil der er opbygget hydrauliktryk (min. 4 atm) i trykbeholderen på regulatoren. Det tager nogle minutter. Nødstopmekanisme klargøres Fravælg nødstopfunktionen i styreprogrammet på den store knap i midten nederst i menuen, se fig. 8. Den skal blinke rødt. Derved føres fast holdespænding til nødstopmagneten ved hydraulikregulatoren. Afbryd med knappen i bunden af nødstopmagneten, tryk fjederen helt sammen og tænd igen så fjederen forbliver spændt, se fig. 9. Fig. 8 (Nødstopknappen blinker rødt)

8 Fig. 9 Sæt gaflen i ved nødstopcylinderen Træk langsomt nedad i nødstopcylinderen, men kun indtil rillen i spindelen netop kommer til syne. Denne bevægelse er lidt træg på grund af oliedæmpningen i cylinderen. Sæt gaflen i rillen, så cylinderen bliver nede, se fig. 10. Fortsæt med betjening ved styreprogrammet Fig. 10

9 Check at Setomdrejningstal er ca 800. Klik på "Automatisk" driftsform, se fig. 11. Computeren vil nu gradvis øge turbinens omdrejningstal og spændingerne fra dynamoerne vil begynde at stige (se VDC+ og VDC- felterne). Når spændinger er nået op på ca 190 V klikkes på Inverter "Start" knappen i nederste højre hjørne af styreprogrammets skærmbillede, se fig. 11. Fig. 11 (Automatisk-knappen lyser grønt) Der vil nu komme en tekst i statusfeltet fra inverteren der siger "STATUS 5, UDC foropladning" og "Tilkobling til net". Når inverteren tilkobler til nettet vil turbinen blive belastet og omdrejningstallet vil falde noget. Hvis ikke det lykkes at få inverteren igang er der risiko for at spændingen fra dynamoen bliver for høj, inverteren melder så "Overspænding" og det er så nødvendigt at lave en ny opstart ved at klikke på stop-knappen. Derved udløses nødstopmagneten og efterfølgende vil servomotoren køre til minimumsstilling jf. fig. 5. Derefter må man gentage proceduren for start af turbine. Husk derefter at armere nødstopfunktionen. Husk at styreprogrammet altid skal være i drift når turbinen kører for at det kan overvåge vandstanden og lave nødstop ved fejltilstande. Automatisk driftsform skal normalt altid være valgt for at computeren kan holde den ønskede vandstand. Hvis styreprogrammet ikke kører, vil turbinen kunne fortsætte driften med uændrede indstillinger i ca 50 minutter inden "Watchdog-modulet" vil lave nødstop. Logbog Operatøren på værket kan skrive driftsbemærkninger i en logbog, der ligger på computerens skrivebord. Logbogens navn er logbog.txt. Efter hver indskrivning gemmer man filen ved at vælge Filer og Gem. For at logbogen kan læses fra internettet, skal man ved hjælp af et lille oversætterprogram benævnt Logtilhtml.exe oversætte logbogsteksten til et format, der kan læses på internettet. Det gøres således: Dobbeltklik på ikonen Logtilinternet.exe. Fra internettet kan man se logbogen eller på

10 Fjernovervågning og -styring Driftsovervågning på internettet Man kan overvåge og i en vis udstrækning fjernstyre værkets drift ved at gå til internetadressen Derved fremkommer dette skærmbillede hvor man kan se alle driftsdata: Kontrol-menuen Fig. 12 Driftsmenu Ved at klikke øverst på "Kontrol" fremkommer nedenstående menu, hvor man kan: tænde og slukke camerahjælpelys sende besked til operatør fjernstyre visse driftsindstillinger:

11 Fig. 13 Fjernstyring Besked til operatør I feltet "Besked til operatør" kan man indskrive en kort tekst, som vil blive vist på skærmen på elværkets computer. Teksten må ikke være længere end at den kan være indenfor feltet. Klik på "Send"-feltet til højre for teksten. Brug ikke password. Fjernstyr driftsindstillinger Hvis man vil ændre driftsparametre (driftsindstillinger) skal man under "Juster driftsparametre" klikke i den hvide prik ud for den aktuelle parameter og derefter indtaste den ønskede værdi og det password, der er gældende for fjernbetjening. Dette password vil ikke blive nævnt i nærværende dokument, idet det vil kunne misbruges af uvedkommende. Eksempel: Hvis man vil ændre ristens driftstid til 20 sekunder indtaster man som vist nedenfor i fig. 14:

12 Fig. 14 Ved at gå tilbage til hovedsiden (klik på "Driftsstatus" øverst) kan man kontrollere, at værdien er ændret som ønsket (det kan tage et minut inden ændringen kan ses, klik eventuelt på "Driftsstatus" igen for at opdatere visningen) Tekniske beskrivelser (kun for tekniker) Beregning og styringsprincip For at opnå den bedste udnyttelse af den vandmængde, der er til rådighed, tilrettelægges styringen således, at effekten til enhver tid er den størst mulige ved enhver vandstand over minimumsværdien ud fra den filosofi, at det vand, der løber ud over fiske trappen er tabt for el-produktionen. Programmet er et Visual Basic-program udvidet med DLL moduler fra leverandøren af nterfacemodulerne således, at der kan kommunikeres via computerens USB-porte. Regulering af effekten sker ved udnyttelse af inverterens effektkarakteristik, se fig. nedenfor. Effekten afhænger af den spænding, som inverteren tilføres samt at den værdi for seteffekt, den er indstillet til. Computeren sender seteffektværdien til inverteren via USB-port. Når seteffekt er indstillet til den maksimale værdi (86kW) vil effekten følge den øverste kurve. Vælges en lavere seteffektværdi, f.eks. 50% lavere, vil kurven også ligge tilnærmelsesvios 50% lavere. 100% 50% Seteffekt 86kW Seteffekt 50kW 0% V Det viser sig, at være mest fordelagtigt grundlæggende at lade computeren regulere på dynamoomdrejningstallet, således at spændingsregulatorerne altid står på maksimalt felt samtidig med, at der altid vælges den maksimale seteffektværdi (86kW). Derved undgås slitage på dynamoernes spændings- og feltregulatorer og reguleringen opnås ved udnyttelse af den kurve, som er indlagt i inverteren, se figur (øverste kurve). Eksempelvis vil en forøgelse af omdrejningstallet svarende til at spændingen stiger fra 365V til 380V bevirke en ændring af effekten fra ca. 25% af seteffekten (d.v.s. ca 22 kw) til 50% af seteffekten (d.v.s. ca. 43 kw), se kurve. Ved meget lave effekter (under 10kW) optræder en vis uro (variation) i effektafgivelsen. Derfor sker nedregulering til lavere effekter end 10kW ved at nedsætte seteffektværdien. Omdrejningsreguleringen er muliggjort af, at der er påmonteret en lille servomotor på den hydrauliske omdrejningsregulator. Computerporte PC'en udstyres med to RS485 omsættere på to serielle porte (COM-port eller USB-port)

13 Den ene serielle port (inverterporten) kommunikerer med DC/AC inverteren, som er forsynet med et tilsvarende RS485 kommunikationsmodul. Grunden til, at der omsættes til RS485 standarden, er, at der derved opnås større rækkevidde og bedre støjimmunitet på forbindelsen. (Opsætning af inverterporten er baud, no parity,8 databits,1 stopbit). Softwaredriveren til denne kommunikation er en standard Windowsdriver, der medfølger Visual Basic. Kan køre på både en traditionel COM-bus og en COM-bus på PCI-porten. Den anden serielle port (måleporten) bruges til indsamling af måledata fra værket via et analogt målemodul med 8 analoge indgange med forskellig følsomhed. Der vælges her RS485 fordi der kan kobles flere måle- og styremoduler på en RS485-bus (fremtidssikring). På samme bus tilkobles to relæmoduler med hver 3 relæudgange. (Opsætning af måleporten er 9600 baud, no parity, 8 databits, 1 stopbit). Bemærk at de specielle softwaredrivere, der medfølger til måle- og relæmodulerne (de "blå" moduler) kun fungerer korrekt sammen med traditionelle COM-porte og ikke sammen med COM-porte baseret på PCIcomputerbussen. ADSL/telefonforbindelse Der er etableret en telefonforbindelse / ADSL-forbindelse med fast IP-adresse til værket. Ref. Nr B Værkets telefonnummer er , men der er ikke traditionel fastnettelefon. IP adresse er Øvrige tekniske detaljer vedrørende denne forbindelse: DNS primær: (ns3.tele.dk) DNS sekundær: (ns3.inet.tele.dk) IP-adresser overføres automatisk via DHCP når computeren tændes. Yderligere TDC data: Nyheder: news.tele.dk FTP test: ftp://ftptest1.tele.dk/pub/ TDC spærret port TCP 25, TCP 119. Ved fejl på TDC bredbånd kan hotline kontaktes :

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

Piccolo Light Brugsvejledning

Piccolo Light Brugsvejledning Piccolo Light Brugsvejledning Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby J Tel: +45 70 23 36 00 Fax: +45 70 23 36 01 info@profort.com www.profort.com - 1 - Kap. 1: Indledning... 9 Overvågning & fjernaktivering...

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SAMSON AGRO A/S Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71

SAMSON AGRO A/S Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71 Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71 Gylledoseringscomputer Brugermanual version 3,0 = Montørmanual 1.22 Okt.2010 SlurryMaster 6000 V2 3B Ændringer i forhold til foregående revision er markeret med kursiv.

Læs mere

Brugervejledning. Zense HomeControl PC softw are (PC 2.4.4906) & Zensehome enheder. Version 2.4.4906.01

Brugervejledning. Zense HomeControl PC softw are (PC 2.4.4906) & Zensehome enheder. Version 2.4.4906.01 Brugervejledning Zense HomeControl PC softw are (PC 2.4.4906) & Zensehome enheder Version 2.4.4906.01 Zense Homecontrol Brugervejledning, version 2.4.4906.01 i af vi Dette dokument er beskyttet af ophavsret

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 1.70 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 3 EGENSKABER... 4 GRAFISK GRÆNSEFLADE... 4 Drift... 4 Setupdata... 4 Timer... 9 Start/stop timere... 9

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS SMS1000 Revideret den 19/6-2005 Manual STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS Eksempler på anvendelser Med SMS1000 vil der være helt nye muligheder for at fjernbetjene & overvåge anlæg

Læs mere

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01 Version 2.00 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_01 LK IHC Control LK IHC Control er den intelligente elinstallation, der giver både komfort og sikkerhed: Komfort i form af styring af f.eks. belysning,

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL DA CONNECT MANUAL 1212

PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL DA CONNECT MANUAL 1212 PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL Indholdsfortegnelse Indledning 5 Konformitetserklæring... 6 Specifikationer & ordrenumre Ordrenumre Tilbehør Dimensioner......... 10 Elektrisk og mekanisk tilslutning

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

OXYGEN TRACE ANALYSER

OXYGEN TRACE ANALYSER OXYGEN TRACE ANALYSER BRUGERMANUAL Vigtige Informationer a) Udstyret bør ikke udsættes for frost b) Leverancen omfatter: -analysator -prøveslange -batterilader -forbindelseskabel til PC INDHOLD 1. BESKRIVELSE...

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere