Styrings- og overvågningssystem til Bindslev Elværk (ver. 8).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrings- og overvågningssystem til Bindslev Elværk (ver. 8)."

Transkript

1 Styrings- og overvågningssystem til Bindslev Elværk (ver. 8). 13 okt Formål Formålet med styringssystemet er, at værket kan køre med maksimal driftsikkerhed og med et minimum af manuel indgriben og personlig tilstedeværelse. Der er i løsningen tillige lagt vægt på at optimere el-produktionen, således at mindst mulig energi tabes ud over fisketrappen Hovedelementer Der indgår følgende hovedelementer i styringssystemet Turbine med automatisk, hydraulisk omdrejningsregulator. Dynamoerne (plus 230V og minus 230V) med automatisk spændingsregulering Omdrejningstæller Vandstandsmåler før værket både før og efter indgangsrist Vandstandsmåler efter værket (bagvandsmåler) Vandtemperaturmåler placeret sammen med bagvandsmåler DC/AC inverter, som overfører den producerede effekt til offentligt net og som kan aflevere statusdata og modtage styringsdata Computer med styreprogram og interfacemoduler til måling, overvågning og styring internetfumktioner til fjernstyring og fjernovervågning af elværket program til føring af logbog Turbinen med hydraulisk omdrejningsregulator Turbinen er forsynet med den originale, hydrauliske omdrejningsregulator. Denne regulator er beregnet til at blive indstillet til et bestemt omdrejningstal, og så vil en centrifugalregulator (svingklodsregulator) forsøge at fastholde dette omdrejningstal ved varierende belastninger og varierende vandstande. For at regulatoren kan styres fra en computer er den forsynet med en lille servomotor. Det er i dag denne servomotor, der primært styrer turbinens omdrejningstal. Derfor er kravene til regulatorens egen centrifugalregulator reduceret til at begrænse omdrejningstallet, hvis belastningen pludselig forsvinder fra turbinen. Der er derudover monteret en nødstopmekanisme på regulatoren, som kan stoppe turbinen. Nødstopmekanismen får normalt en holdestrøm, således, at nødstop indtræder, når strømmen afbrydes. Såvel servomotor som nødstopmekanisme styres af computeren. Hvis programmet i computeren fryser kan computeren ikke lave nødstop. Der er derfor tilføjet et watchdog-hardwaremodul (en lille elektronikboks), som laver nødstop, hvis programmet stopper (efter ca. en times forløb). Et andet modul, der sidder ved siden af watchdog-modulet, vil køre servomotoren til minimumsstillingen. Der er yderligere tilføjet to ekstra sikkerhedsforanstaltninger, som fungerer uafhængig af computeren: hvis netspændingen forsvinder vil spændingen til holdemagneten forsvinde og nødstop indtræder der er anbragt en microswitch på nødstopmagneten, som påvirkes direkte af centrifugalregulatoren ved højt omdrejningstal, så nødstop indtræder uden computerens indblanding Dynamoerne Dynamoerne drives ved et lavere omdrejningstal, end det nominelle omdrejningstal. D.v.s. Et omdrejningstal omkring 800 o/m i stedet for 1000 o/m. Udgangsspændingen er derfor også lavere end de nominelle 220V og spændingsregulatorerne (de originale, gamle regulatorer med spændingsrelæer og motorstyrede feltregulatorer) vil automatisk regulere til maksimal feltstrøm i forsøget på at holde spændingen på 220V, som regulatorerne er indstillet til. Anvendelsen af spændingsregulatorerne er således reduceret til at fungere som en begrænsning mod overspænding, når dynamoerne er ubelastet eller omdrejningstallet er for højt. Ved den valgte driftsform vil dynamospændingen være afhængig af omdrejningstallet. Ved start af turbine, hvor inverteren endnu ikke er startet og derfor ikke belaster dynamoen, vil spændingsregulatorerne forsøge at begrænse spændingen til ca. 220V.

2 Der er to dynamoer, en "plus"-dynamo og en "minus"-dynamo, med et fælles elektrisk midtpunkt. Derfor fås en yderspænding på nominelt 440V. Omdrejningstæller Der er monteret en DC- tachogeneratorer på gearkassen. Denne er i praksis udført som en stepmotor fra en gammel kopimaskine, der er forsynet med dioder, så den kan afgive en jævnspænding, der direkte kan trække et drejespoleinstrument på tavlen, således at omdrejningstallet kan vises uden computerens hjælp. Den samme DCspænding føres til interfacemodulerne (målemodulerne), der er tilkoblet computeren. Vandstandsmåling, vandtemperaturmåling Der benyttes en tryktransducer, som. anbringes før stemmeværket på betonvæggen i god afstand fra indgangsristen. Tryktransduceren anvendes sammen med en måleforstærker, som afleverer et analogt signal til det analoge målemodul. For at overvåge indgangsristens tilstand benyttes en tilsvarende tryktransducer indenfor risten, så en begyndende tilstopning vil kunne registreres ved at trykforskellen bliver for stor. De to ovennævnte vandstandsmålinger forudsætter, at computeren fungerer korrekt. På værkets bagside er yderligere anbragt en vandstandsmåler, hvis måling ikke indgår i computerens beregninger, men blot registreres og vises af computeren. Kombineret med denne vandstandsmåler er en temperaturføler for åvandet. DC/AC-inverter For at elværket kan aflevere sin produktion til elnettet skal jævnspændingen omdannes til vekselsspænding. Dette sker i en omformer (inverter), der er placeret i en lille bygning ca 200m fra værket. Sammen med kraftkablerne fra elværket er der ført et styrekabel, så elværkets computer kan kommunikere med inverteren. Computeren Computeren er en standard Windows XP Pro PC. Den kører principielt tre programmer: styreprogram for værket teksteditor til føring af operatørens logbog webserver, så data kan overvåges fra internettet Styreprogrammet Styreprogrammet har som hovedopgave at regulere turbinens vandforbrug således at vandstanden på værkets indgangsside ikke kommer under den lavest tilladelige værdi. Derudover udfører den en mængde sekundære funktioner som beskrives senere. Til hjælp for alle funktionerne udfører computeren følgende: Har et skærmbillede til dialog med operatør, se fig. nedenfor Henter og viser måleværdier fra analogt målemodul gennem USB-porten: - vandstande og vandtemperatur, - dynamo spændinger, - omdrejningstal, - åvandstemperatur, Henter signal fra olietrykskontakt på gearkasse Styrer relæudgangsmodul via USB-porten: - relæ for risterensemotor - relæ for nødstopmagnet (aktiverer samtidig afsendelse af SMS-alarm til mobiltelefoner) - relæ for watchdogmodul (pendler on-off-on-off-osv) - relæ for servomotor on/off - relæ for servomotorens reguleringsretning op/ned - relæ for cameralys Modtager driftsdata fra inverteren via USB-porten Beregner data, som sendes til inverteren (start/stop kommando, effekt set-værdi) via USB-porten Beregner setværdi for omdrejningstal, som styrer den hydrauliske regulator Skriver en tekstfil med driftsdata på harddisken, som opdateres hvert 16. sekund og kan læses fra internettet Skriver (tilføjer) ca. 40 gange i timen driftsdata til en historisk logfil som gemmes for hvert døgn

3 Styreprogrammet viser følgende skærmbillede: Fig. 1 I dialogen skal følgende kommandoer og indstillinger kunne indgives af operatøren: Start og stop af inverter Valg af manuel styring (manuel indstilling af omdrejningstal og seteffekt) Valg af automatisk styring (effekt reguleres automatisk som funktion af vandstand ved automatisk styring af seteffekt og omdrejningstal) Effektbegrænsning om dagen (dagmax) kl Effektbegrænsning om natten (natmax) kl (for at øge vandstanden om natten) Indstilling af ønsket setværdi for vandstand om dagen og om natten. Computeren begrænser vandforbruget og dermed turbineeffekten hvis vandstanden kommer under disse værdier. Tilladeligt trykfald i rist (computeren begrænser effekt, når denne værdi overskrides) Indstilling af ristedriftstid og pause Tænd/sluk af cameralys Øvre grænse for omdrejningstal før nødstop aktiveres af computer Check af måle- og relæmoduler

4 Aktivering/deaktivering af nødstopfunktioner vækning af kommunikation med inverter Stop af styreprogram Betjeningsinstruks Turbineregulator Den hydrauliske regulator har til formål at holde turbinens omdrejningstal konstant uafhængig af belastningen. Derfor indeholder den en centrifugalregulator som via en servoventil styrer en hydraulikcylinder, som betjener reguleringsspjældet på turbinen. Den nødvendige energi til denne regulering får regulatoren fra turbinen via en fladrem. Fig. 2 Centrifugalregulatoren drives af en dobbelt kileremsforbindelse. Når håndtaget, der er vist på billedet bag det store håndhjul, er ført til højre (den stilling, det står i på billedet) er hydraulikken aktiv. Føres håndtaget til venstre kan man manuelt stille turbinens spjæld. Dette gøres ved at lade det store håndhjul (det store rat) gå i indgreb med spindelgevindet ved at dreje det lille rat højre om. Når hjulet er i indgreb med gevindspindelen må man ikke aktivere hydraulikken. Den normale tilstand er den indstilling, der er vist på billedet, d.v.s. at hydraulik er aktiveret og rattet er frikoblet. Stop turbine Hvis turbinen kører kan den standses ved at klikke på den store "STOP"-knap nederst på styreprogrammets skærmbillede. Dette kaldes OPERATØRSTOP. Derved vil nødstopmagneten på turbineregulatoren udløse og fjederen vil trække gaflen ud, således at nødstopcylinderen bliver ca. 4 cm kortere. Se fig. 3 og 4. Turbinen vil nu langsomt gå ned i omdrejninger og den kan standses helt ved hjælp af en trækile, der bankes ind under det store svinghjul på dynamoen. Et af modulerne i styresystemet (på tavlen med de blå moduler) vil desuden køre servomotoren til

5 minimumsstilling. Denne funktion, der virker uafhængigt af computeren, træder i kraft, når strømmen igennem nødstopmagneten er afbrudt. Det foregår langsomt og tager nogle minutter. Fig. 3 Fig. 4

6 Fig. 5 Start af computer og styreprogram Hvis ikke computeren og styreprogrammet er startet gøres følgende: Tænd for computeren på knappen øverst i fronten af kabinettet inde bag den oplukkelige klap. Check at skærmen også er tændt. I løbet af ca. et minut er computeren klar til drift. Der vises nu et vindue med brugernavnet "Operatør" og et felt til at indtaste adgangskode i. Koden er "Samson". Nu kommer "Skrivebordet" frem hvor der ligger en genvej til programmet Styreprogram.exe. Dobbeltklik på denne og styreprogrammet vil starte og styreprogrammets vindue vil komme frem, se fig. 1 Klik også på genvejen "Internet respirator", derved åbner et lille vindue som man kan placere lige til højre for styreprogrammets menu. Dette program passer sig selv og skal ikke betjenes af operatøren. Klik også på "Logfil.txt" så vinduet med logbogen fremkommer på skærmen. Dette vindue placeres til højre på skærmen. Check, at det store tekstfelt i højre side af styreprogrammets vindue opdateres ca. hvert 5. sekund med data fra inverteren. Øverst skal der stå STATUS 4 FRA- KLAR TIL DRIFT. Hvis ikke klikkes på Stop -knappen i Inverter-feltet i nederste højre hjørne. I feltet Driftsform klikkes på Manuel drift. Om nødvendigt klik på + feltet indtil der vises 86 kw i seteffektvinduet (programmet vil normalt have denne startværdi). Klik på +/- felterne indtil der vises setomdrejningstal på ca Start af turbine Den følgende instruks forudsætter, at der er sket et operatørstop eller et nødstop med den konsekvens, at nødstopmagneten har udløst fjederen og via kæden har trukket gaflen ud ved nødstopcylinderen (messingcylinderen),

7 der er indskudt i den lodrette stangforbindelse til servoventilen. Når gaflen trækkes ud bliver stangforbindelsen ca. 4 cm kortere, således at hydraulikservoventilen nedregulerer turbinen og turbinen roterer ganske langsomt i tomgang. Nedreguleringen sker langsomt fordi nødstopcylinderen er fyldt med dæmperolie. Stop-knappen på menuen lyser rødt Fig. 6 (Stop-knappen lyser rødt) Check at servomotor er i minimumsstilling og vælg "Manuel" driftsform Check at servomotoren er i minimumsstilling som vist på fig. 5. Servomotoren skal af sig selv køre til minimumsstillingen, når der er nødstop (når strømmen gennem nødstopmagneten er afbrudt, uanset årsag) Det tager nogle minutter. Når dette er sket så vælg "Manuel" driftsform på knappen øverst til venstre på menuen, se fig. 7. Derved sikres, at servomotoren ikke begynder at regulere før man er klar til at starte inverteren. Frigør bremseklods Fig. 7 (Manuel-knappen lyser grønt) Såfremt turbinen har været bremset helt ned, så frigør bremseklods ved dynamoens svinghjul, så turbinen kan begynde at rotere langsomt. Lad den rotere indtil der er opbygget hydrauliktryk (min. 4 atm) i trykbeholderen på regulatoren. Det tager nogle minutter. Nødstopmekanisme klargøres Fravælg nødstopfunktionen i styreprogrammet på den store knap i midten nederst i menuen, se fig. 8. Den skal blinke rødt. Derved føres fast holdespænding til nødstopmagneten ved hydraulikregulatoren. Afbryd med knappen i bunden af nødstopmagneten, tryk fjederen helt sammen og tænd igen så fjederen forbliver spændt, se fig. 9. Fig. 8 (Nødstopknappen blinker rødt)

8 Fig. 9 Sæt gaflen i ved nødstopcylinderen Træk langsomt nedad i nødstopcylinderen, men kun indtil rillen i spindelen netop kommer til syne. Denne bevægelse er lidt træg på grund af oliedæmpningen i cylinderen. Sæt gaflen i rillen, så cylinderen bliver nede, se fig. 10. Fortsæt med betjening ved styreprogrammet Fig. 10

9 Check at Setomdrejningstal er ca 800. Klik på "Automatisk" driftsform, se fig. 11. Computeren vil nu gradvis øge turbinens omdrejningstal og spændingerne fra dynamoerne vil begynde at stige (se VDC+ og VDC- felterne). Når spændinger er nået op på ca 190 V klikkes på Inverter "Start" knappen i nederste højre hjørne af styreprogrammets skærmbillede, se fig. 11. Fig. 11 (Automatisk-knappen lyser grønt) Der vil nu komme en tekst i statusfeltet fra inverteren der siger "STATUS 5, UDC foropladning" og "Tilkobling til net". Når inverteren tilkobler til nettet vil turbinen blive belastet og omdrejningstallet vil falde noget. Hvis ikke det lykkes at få inverteren igang er der risiko for at spændingen fra dynamoen bliver for høj, inverteren melder så "Overspænding" og det er så nødvendigt at lave en ny opstart ved at klikke på stop-knappen. Derved udløses nødstopmagneten og efterfølgende vil servomotoren køre til minimumsstilling jf. fig. 5. Derefter må man gentage proceduren for start af turbine. Husk derefter at armere nødstopfunktionen. Husk at styreprogrammet altid skal være i drift når turbinen kører for at det kan overvåge vandstanden og lave nødstop ved fejltilstande. Automatisk driftsform skal normalt altid være valgt for at computeren kan holde den ønskede vandstand. Hvis styreprogrammet ikke kører, vil turbinen kunne fortsætte driften med uændrede indstillinger i ca 50 minutter inden "Watchdog-modulet" vil lave nødstop. Logbog Operatøren på værket kan skrive driftsbemærkninger i en logbog, der ligger på computerens skrivebord. Logbogens navn er logbog.txt. Efter hver indskrivning gemmer man filen ved at vælge Filer og Gem. For at logbogen kan læses fra internettet, skal man ved hjælp af et lille oversætterprogram benævnt Logtilhtml.exe oversætte logbogsteksten til et format, der kan læses på internettet. Det gøres således: Dobbeltklik på ikonen Logtilinternet.exe. Fra internettet kan man se logbogen eller på

10 Fjernovervågning og -styring Driftsovervågning på internettet Man kan overvåge og i en vis udstrækning fjernstyre værkets drift ved at gå til internetadressen Derved fremkommer dette skærmbillede hvor man kan se alle driftsdata: Kontrol-menuen Fig. 12 Driftsmenu Ved at klikke øverst på "Kontrol" fremkommer nedenstående menu, hvor man kan: tænde og slukke camerahjælpelys sende besked til operatør fjernstyre visse driftsindstillinger:

11 Fig. 13 Fjernstyring Besked til operatør I feltet "Besked til operatør" kan man indskrive en kort tekst, som vil blive vist på skærmen på elværkets computer. Teksten må ikke være længere end at den kan være indenfor feltet. Klik på "Send"-feltet til højre for teksten. Brug ikke password. Fjernstyr driftsindstillinger Hvis man vil ændre driftsparametre (driftsindstillinger) skal man under "Juster driftsparametre" klikke i den hvide prik ud for den aktuelle parameter og derefter indtaste den ønskede værdi og det password, der er gældende for fjernbetjening. Dette password vil ikke blive nævnt i nærværende dokument, idet det vil kunne misbruges af uvedkommende. Eksempel: Hvis man vil ændre ristens driftstid til 20 sekunder indtaster man som vist nedenfor i fig. 14:

12 Fig. 14 Ved at gå tilbage til hovedsiden (klik på "Driftsstatus" øverst) kan man kontrollere, at værdien er ændret som ønsket (det kan tage et minut inden ændringen kan ses, klik eventuelt på "Driftsstatus" igen for at opdatere visningen) Tekniske beskrivelser (kun for tekniker) Beregning og styringsprincip For at opnå den bedste udnyttelse af den vandmængde, der er til rådighed, tilrettelægges styringen således, at effekten til enhver tid er den størst mulige ved enhver vandstand over minimumsværdien ud fra den filosofi, at det vand, der løber ud over fiske trappen er tabt for el-produktionen. Programmet er et Visual Basic-program udvidet med DLL moduler fra leverandøren af nterfacemodulerne således, at der kan kommunikeres via computerens USB-porte. Regulering af effekten sker ved udnyttelse af inverterens effektkarakteristik, se fig. nedenfor. Effekten afhænger af den spænding, som inverteren tilføres samt at den værdi for seteffekt, den er indstillet til. Computeren sender seteffektværdien til inverteren via USB-port. Når seteffekt er indstillet til den maksimale værdi (86kW) vil effekten følge den øverste kurve. Vælges en lavere seteffektværdi, f.eks. 50% lavere, vil kurven også ligge tilnærmelsesvios 50% lavere. 100% 50% Seteffekt 86kW Seteffekt 50kW 0% V Det viser sig, at være mest fordelagtigt grundlæggende at lade computeren regulere på dynamoomdrejningstallet, således at spændingsregulatorerne altid står på maksimalt felt samtidig med, at der altid vælges den maksimale seteffektværdi (86kW). Derved undgås slitage på dynamoernes spændings- og feltregulatorer og reguleringen opnås ved udnyttelse af den kurve, som er indlagt i inverteren, se figur (øverste kurve). Eksempelvis vil en forøgelse af omdrejningstallet svarende til at spændingen stiger fra 365V til 380V bevirke en ændring af effekten fra ca. 25% af seteffekten (d.v.s. ca 22 kw) til 50% af seteffekten (d.v.s. ca. 43 kw), se kurve. Ved meget lave effekter (under 10kW) optræder en vis uro (variation) i effektafgivelsen. Derfor sker nedregulering til lavere effekter end 10kW ved at nedsætte seteffektværdien. Omdrejningsreguleringen er muliggjort af, at der er påmonteret en lille servomotor på den hydrauliske omdrejningsregulator. Computerporte PC'en udstyres med to RS485 omsættere på to serielle porte (COM-port eller USB-port)

13 Den ene serielle port (inverterporten) kommunikerer med DC/AC inverteren, som er forsynet med et tilsvarende RS485 kommunikationsmodul. Grunden til, at der omsættes til RS485 standarden, er, at der derved opnås større rækkevidde og bedre støjimmunitet på forbindelsen. (Opsætning af inverterporten er baud, no parity,8 databits,1 stopbit). Softwaredriveren til denne kommunikation er en standard Windowsdriver, der medfølger Visual Basic. Kan køre på både en traditionel COM-bus og en COM-bus på PCI-porten. Den anden serielle port (måleporten) bruges til indsamling af måledata fra værket via et analogt målemodul med 8 analoge indgange med forskellig følsomhed. Der vælges her RS485 fordi der kan kobles flere måle- og styremoduler på en RS485-bus (fremtidssikring). På samme bus tilkobles to relæmoduler med hver 3 relæudgange. (Opsætning af måleporten er 9600 baud, no parity, 8 databits, 1 stopbit). Bemærk at de specielle softwaredrivere, der medfølger til måle- og relæmodulerne (de "blå" moduler) kun fungerer korrekt sammen med traditionelle COM-porte og ikke sammen med COM-porte baseret på PCIcomputerbussen. ADSL/telefonforbindelse Der er etableret en telefonforbindelse / ADSL-forbindelse med fast IP-adresse til værket. Ref. Nr B Værkets telefonnummer er , men der er ikke traditionel fastnettelefon. IP adresse er Øvrige tekniske detaljer vedrørende denne forbindelse: DNS primær: (ns3.tele.dk) DNS sekundær: (ns3.inet.tele.dk) IP-adresser overføres automatisk via DHCP når computeren tændes. Yderligere TDC data: Nyheder: news.tele.dk FTP test: ftp://ftptest1.tele.dk/pub/ TDC spærret port TCP 25, TCP 119. Ved fejl på TDC bredbånd kan hotline kontaktes :

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Opsætning af Controller. Administrator og IP opsætning. Åben Administrator via f.eks. Internet Explorer I adresse feltet indtastes: USB eller controllernes

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SGH Administration SGH Administration version 1.3.0.36 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du:

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du: Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Denne lille manual skulle gerne hjælpe dig i gang med brugen af skolens server, således at den bliver din naturlige arbejdsplads for alt, hvad der hedder skolearbejde

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere