Styrings- og overvågningssystem til Bindslev Elværk (ver. 8).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrings- og overvågningssystem til Bindslev Elværk (ver. 8)."

Transkript

1 Styrings- og overvågningssystem til Bindslev Elværk (ver. 8). 13 okt Formål Formålet med styringssystemet er, at værket kan køre med maksimal driftsikkerhed og med et minimum af manuel indgriben og personlig tilstedeværelse. Der er i løsningen tillige lagt vægt på at optimere el-produktionen, således at mindst mulig energi tabes ud over fisketrappen Hovedelementer Der indgår følgende hovedelementer i styringssystemet Turbine med automatisk, hydraulisk omdrejningsregulator. Dynamoerne (plus 230V og minus 230V) med automatisk spændingsregulering Omdrejningstæller Vandstandsmåler før værket både før og efter indgangsrist Vandstandsmåler efter værket (bagvandsmåler) Vandtemperaturmåler placeret sammen med bagvandsmåler DC/AC inverter, som overfører den producerede effekt til offentligt net og som kan aflevere statusdata og modtage styringsdata Computer med styreprogram og interfacemoduler til måling, overvågning og styring internetfumktioner til fjernstyring og fjernovervågning af elværket program til føring af logbog Turbinen med hydraulisk omdrejningsregulator Turbinen er forsynet med den originale, hydrauliske omdrejningsregulator. Denne regulator er beregnet til at blive indstillet til et bestemt omdrejningstal, og så vil en centrifugalregulator (svingklodsregulator) forsøge at fastholde dette omdrejningstal ved varierende belastninger og varierende vandstande. For at regulatoren kan styres fra en computer er den forsynet med en lille servomotor. Det er i dag denne servomotor, der primært styrer turbinens omdrejningstal. Derfor er kravene til regulatorens egen centrifugalregulator reduceret til at begrænse omdrejningstallet, hvis belastningen pludselig forsvinder fra turbinen. Der er derudover monteret en nødstopmekanisme på regulatoren, som kan stoppe turbinen. Nødstopmekanismen får normalt en holdestrøm, således, at nødstop indtræder, når strømmen afbrydes. Såvel servomotor som nødstopmekanisme styres af computeren. Hvis programmet i computeren fryser kan computeren ikke lave nødstop. Der er derfor tilføjet et watchdog-hardwaremodul (en lille elektronikboks), som laver nødstop, hvis programmet stopper (efter ca. en times forløb). Et andet modul, der sidder ved siden af watchdog-modulet, vil køre servomotoren til minimumsstillingen. Der er yderligere tilføjet to ekstra sikkerhedsforanstaltninger, som fungerer uafhængig af computeren: hvis netspændingen forsvinder vil spændingen til holdemagneten forsvinde og nødstop indtræder der er anbragt en microswitch på nødstopmagneten, som påvirkes direkte af centrifugalregulatoren ved højt omdrejningstal, så nødstop indtræder uden computerens indblanding Dynamoerne Dynamoerne drives ved et lavere omdrejningstal, end det nominelle omdrejningstal. D.v.s. Et omdrejningstal omkring 800 o/m i stedet for 1000 o/m. Udgangsspændingen er derfor også lavere end de nominelle 220V og spændingsregulatorerne (de originale, gamle regulatorer med spændingsrelæer og motorstyrede feltregulatorer) vil automatisk regulere til maksimal feltstrøm i forsøget på at holde spændingen på 220V, som regulatorerne er indstillet til. Anvendelsen af spændingsregulatorerne er således reduceret til at fungere som en begrænsning mod overspænding, når dynamoerne er ubelastet eller omdrejningstallet er for højt. Ved den valgte driftsform vil dynamospændingen være afhængig af omdrejningstallet. Ved start af turbine, hvor inverteren endnu ikke er startet og derfor ikke belaster dynamoen, vil spændingsregulatorerne forsøge at begrænse spændingen til ca. 220V.

2 Der er to dynamoer, en "plus"-dynamo og en "minus"-dynamo, med et fælles elektrisk midtpunkt. Derfor fås en yderspænding på nominelt 440V. Omdrejningstæller Der er monteret en DC- tachogeneratorer på gearkassen. Denne er i praksis udført som en stepmotor fra en gammel kopimaskine, der er forsynet med dioder, så den kan afgive en jævnspænding, der direkte kan trække et drejespoleinstrument på tavlen, således at omdrejningstallet kan vises uden computerens hjælp. Den samme DCspænding føres til interfacemodulerne (målemodulerne), der er tilkoblet computeren. Vandstandsmåling, vandtemperaturmåling Der benyttes en tryktransducer, som. anbringes før stemmeværket på betonvæggen i god afstand fra indgangsristen. Tryktransduceren anvendes sammen med en måleforstærker, som afleverer et analogt signal til det analoge målemodul. For at overvåge indgangsristens tilstand benyttes en tilsvarende tryktransducer indenfor risten, så en begyndende tilstopning vil kunne registreres ved at trykforskellen bliver for stor. De to ovennævnte vandstandsmålinger forudsætter, at computeren fungerer korrekt. På værkets bagside er yderligere anbragt en vandstandsmåler, hvis måling ikke indgår i computerens beregninger, men blot registreres og vises af computeren. Kombineret med denne vandstandsmåler er en temperaturføler for åvandet. DC/AC-inverter For at elværket kan aflevere sin produktion til elnettet skal jævnspændingen omdannes til vekselsspænding. Dette sker i en omformer (inverter), der er placeret i en lille bygning ca 200m fra værket. Sammen med kraftkablerne fra elværket er der ført et styrekabel, så elværkets computer kan kommunikere med inverteren. Computeren Computeren er en standard Windows XP Pro PC. Den kører principielt tre programmer: styreprogram for værket teksteditor til føring af operatørens logbog webserver, så data kan overvåges fra internettet Styreprogrammet Styreprogrammet har som hovedopgave at regulere turbinens vandforbrug således at vandstanden på værkets indgangsside ikke kommer under den lavest tilladelige værdi. Derudover udfører den en mængde sekundære funktioner som beskrives senere. Til hjælp for alle funktionerne udfører computeren følgende: Har et skærmbillede til dialog med operatør, se fig. nedenfor Henter og viser måleværdier fra analogt målemodul gennem USB-porten: - vandstande og vandtemperatur, - dynamo spændinger, - omdrejningstal, - åvandstemperatur, Henter signal fra olietrykskontakt på gearkasse Styrer relæudgangsmodul via USB-porten: - relæ for risterensemotor - relæ for nødstopmagnet (aktiverer samtidig afsendelse af SMS-alarm til mobiltelefoner) - relæ for watchdogmodul (pendler on-off-on-off-osv) - relæ for servomotor on/off - relæ for servomotorens reguleringsretning op/ned - relæ for cameralys Modtager driftsdata fra inverteren via USB-porten Beregner data, som sendes til inverteren (start/stop kommando, effekt set-værdi) via USB-porten Beregner setværdi for omdrejningstal, som styrer den hydrauliske regulator Skriver en tekstfil med driftsdata på harddisken, som opdateres hvert 16. sekund og kan læses fra internettet Skriver (tilføjer) ca. 40 gange i timen driftsdata til en historisk logfil som gemmes for hvert døgn

3 Styreprogrammet viser følgende skærmbillede: Fig. 1 I dialogen skal følgende kommandoer og indstillinger kunne indgives af operatøren: Start og stop af inverter Valg af manuel styring (manuel indstilling af omdrejningstal og seteffekt) Valg af automatisk styring (effekt reguleres automatisk som funktion af vandstand ved automatisk styring af seteffekt og omdrejningstal) Effektbegrænsning om dagen (dagmax) kl Effektbegrænsning om natten (natmax) kl (for at øge vandstanden om natten) Indstilling af ønsket setværdi for vandstand om dagen og om natten. Computeren begrænser vandforbruget og dermed turbineeffekten hvis vandstanden kommer under disse værdier. Tilladeligt trykfald i rist (computeren begrænser effekt, når denne værdi overskrides) Indstilling af ristedriftstid og pause Tænd/sluk af cameralys Øvre grænse for omdrejningstal før nødstop aktiveres af computer Check af måle- og relæmoduler

4 Aktivering/deaktivering af nødstopfunktioner vækning af kommunikation med inverter Stop af styreprogram Betjeningsinstruks Turbineregulator Den hydrauliske regulator har til formål at holde turbinens omdrejningstal konstant uafhængig af belastningen. Derfor indeholder den en centrifugalregulator som via en servoventil styrer en hydraulikcylinder, som betjener reguleringsspjældet på turbinen. Den nødvendige energi til denne regulering får regulatoren fra turbinen via en fladrem. Fig. 2 Centrifugalregulatoren drives af en dobbelt kileremsforbindelse. Når håndtaget, der er vist på billedet bag det store håndhjul, er ført til højre (den stilling, det står i på billedet) er hydraulikken aktiv. Føres håndtaget til venstre kan man manuelt stille turbinens spjæld. Dette gøres ved at lade det store håndhjul (det store rat) gå i indgreb med spindelgevindet ved at dreje det lille rat højre om. Når hjulet er i indgreb med gevindspindelen må man ikke aktivere hydraulikken. Den normale tilstand er den indstilling, der er vist på billedet, d.v.s. at hydraulik er aktiveret og rattet er frikoblet. Stop turbine Hvis turbinen kører kan den standses ved at klikke på den store "STOP"-knap nederst på styreprogrammets skærmbillede. Dette kaldes OPERATØRSTOP. Derved vil nødstopmagneten på turbineregulatoren udløse og fjederen vil trække gaflen ud, således at nødstopcylinderen bliver ca. 4 cm kortere. Se fig. 3 og 4. Turbinen vil nu langsomt gå ned i omdrejninger og den kan standses helt ved hjælp af en trækile, der bankes ind under det store svinghjul på dynamoen. Et af modulerne i styresystemet (på tavlen med de blå moduler) vil desuden køre servomotoren til

5 minimumsstilling. Denne funktion, der virker uafhængigt af computeren, træder i kraft, når strømmen igennem nødstopmagneten er afbrudt. Det foregår langsomt og tager nogle minutter. Fig. 3 Fig. 4

6 Fig. 5 Start af computer og styreprogram Hvis ikke computeren og styreprogrammet er startet gøres følgende: Tænd for computeren på knappen øverst i fronten af kabinettet inde bag den oplukkelige klap. Check at skærmen også er tændt. I løbet af ca. et minut er computeren klar til drift. Der vises nu et vindue med brugernavnet "Operatør" og et felt til at indtaste adgangskode i. Koden er "Samson". Nu kommer "Skrivebordet" frem hvor der ligger en genvej til programmet Styreprogram.exe. Dobbeltklik på denne og styreprogrammet vil starte og styreprogrammets vindue vil komme frem, se fig. 1 Klik også på genvejen "Internet respirator", derved åbner et lille vindue som man kan placere lige til højre for styreprogrammets menu. Dette program passer sig selv og skal ikke betjenes af operatøren. Klik også på "Logfil.txt" så vinduet med logbogen fremkommer på skærmen. Dette vindue placeres til højre på skærmen. Check, at det store tekstfelt i højre side af styreprogrammets vindue opdateres ca. hvert 5. sekund med data fra inverteren. Øverst skal der stå STATUS 4 FRA- KLAR TIL DRIFT. Hvis ikke klikkes på Stop -knappen i Inverter-feltet i nederste højre hjørne. I feltet Driftsform klikkes på Manuel drift. Om nødvendigt klik på + feltet indtil der vises 86 kw i seteffektvinduet (programmet vil normalt have denne startværdi). Klik på +/- felterne indtil der vises setomdrejningstal på ca Start af turbine Den følgende instruks forudsætter, at der er sket et operatørstop eller et nødstop med den konsekvens, at nødstopmagneten har udløst fjederen og via kæden har trukket gaflen ud ved nødstopcylinderen (messingcylinderen),

7 der er indskudt i den lodrette stangforbindelse til servoventilen. Når gaflen trækkes ud bliver stangforbindelsen ca. 4 cm kortere, således at hydraulikservoventilen nedregulerer turbinen og turbinen roterer ganske langsomt i tomgang. Nedreguleringen sker langsomt fordi nødstopcylinderen er fyldt med dæmperolie. Stop-knappen på menuen lyser rødt Fig. 6 (Stop-knappen lyser rødt) Check at servomotor er i minimumsstilling og vælg "Manuel" driftsform Check at servomotoren er i minimumsstilling som vist på fig. 5. Servomotoren skal af sig selv køre til minimumsstillingen, når der er nødstop (når strømmen gennem nødstopmagneten er afbrudt, uanset årsag) Det tager nogle minutter. Når dette er sket så vælg "Manuel" driftsform på knappen øverst til venstre på menuen, se fig. 7. Derved sikres, at servomotoren ikke begynder at regulere før man er klar til at starte inverteren. Frigør bremseklods Fig. 7 (Manuel-knappen lyser grønt) Såfremt turbinen har været bremset helt ned, så frigør bremseklods ved dynamoens svinghjul, så turbinen kan begynde at rotere langsomt. Lad den rotere indtil der er opbygget hydrauliktryk (min. 4 atm) i trykbeholderen på regulatoren. Det tager nogle minutter. Nødstopmekanisme klargøres Fravælg nødstopfunktionen i styreprogrammet på den store knap i midten nederst i menuen, se fig. 8. Den skal blinke rødt. Derved føres fast holdespænding til nødstopmagneten ved hydraulikregulatoren. Afbryd med knappen i bunden af nødstopmagneten, tryk fjederen helt sammen og tænd igen så fjederen forbliver spændt, se fig. 9. Fig. 8 (Nødstopknappen blinker rødt)

8 Fig. 9 Sæt gaflen i ved nødstopcylinderen Træk langsomt nedad i nødstopcylinderen, men kun indtil rillen i spindelen netop kommer til syne. Denne bevægelse er lidt træg på grund af oliedæmpningen i cylinderen. Sæt gaflen i rillen, så cylinderen bliver nede, se fig. 10. Fortsæt med betjening ved styreprogrammet Fig. 10

9 Check at Setomdrejningstal er ca 800. Klik på "Automatisk" driftsform, se fig. 11. Computeren vil nu gradvis øge turbinens omdrejningstal og spændingerne fra dynamoerne vil begynde at stige (se VDC+ og VDC- felterne). Når spændinger er nået op på ca 190 V klikkes på Inverter "Start" knappen i nederste højre hjørne af styreprogrammets skærmbillede, se fig. 11. Fig. 11 (Automatisk-knappen lyser grønt) Der vil nu komme en tekst i statusfeltet fra inverteren der siger "STATUS 5, UDC foropladning" og "Tilkobling til net". Når inverteren tilkobler til nettet vil turbinen blive belastet og omdrejningstallet vil falde noget. Hvis ikke det lykkes at få inverteren igang er der risiko for at spændingen fra dynamoen bliver for høj, inverteren melder så "Overspænding" og det er så nødvendigt at lave en ny opstart ved at klikke på stop-knappen. Derved udløses nødstopmagneten og efterfølgende vil servomotoren køre til minimumsstilling jf. fig. 5. Derefter må man gentage proceduren for start af turbine. Husk derefter at armere nødstopfunktionen. Husk at styreprogrammet altid skal være i drift når turbinen kører for at det kan overvåge vandstanden og lave nødstop ved fejltilstande. Automatisk driftsform skal normalt altid være valgt for at computeren kan holde den ønskede vandstand. Hvis styreprogrammet ikke kører, vil turbinen kunne fortsætte driften med uændrede indstillinger i ca 50 minutter inden "Watchdog-modulet" vil lave nødstop. Logbog Operatøren på værket kan skrive driftsbemærkninger i en logbog, der ligger på computerens skrivebord. Logbogens navn er logbog.txt. Efter hver indskrivning gemmer man filen ved at vælge Filer og Gem. For at logbogen kan læses fra internettet, skal man ved hjælp af et lille oversætterprogram benævnt Logtilhtml.exe oversætte logbogsteksten til et format, der kan læses på internettet. Det gøres således: Dobbeltklik på ikonen Logtilinternet.exe. Fra internettet kan man se logbogen eller på

10 Fjernovervågning og -styring Driftsovervågning på internettet Man kan overvåge og i en vis udstrækning fjernstyre værkets drift ved at gå til internetadressen Derved fremkommer dette skærmbillede hvor man kan se alle driftsdata: Kontrol-menuen Fig. 12 Driftsmenu Ved at klikke øverst på "Kontrol" fremkommer nedenstående menu, hvor man kan: tænde og slukke camerahjælpelys sende besked til operatør fjernstyre visse driftsindstillinger:

11 Fig. 13 Fjernstyring Besked til operatør I feltet "Besked til operatør" kan man indskrive en kort tekst, som vil blive vist på skærmen på elværkets computer. Teksten må ikke være længere end at den kan være indenfor feltet. Klik på "Send"-feltet til højre for teksten. Brug ikke password. Fjernstyr driftsindstillinger Hvis man vil ændre driftsparametre (driftsindstillinger) skal man under "Juster driftsparametre" klikke i den hvide prik ud for den aktuelle parameter og derefter indtaste den ønskede værdi og det password, der er gældende for fjernbetjening. Dette password vil ikke blive nævnt i nærværende dokument, idet det vil kunne misbruges af uvedkommende. Eksempel: Hvis man vil ændre ristens driftstid til 20 sekunder indtaster man som vist nedenfor i fig. 14:

12 Fig. 14 Ved at gå tilbage til hovedsiden (klik på "Driftsstatus" øverst) kan man kontrollere, at værdien er ændret som ønsket (det kan tage et minut inden ændringen kan ses, klik eventuelt på "Driftsstatus" igen for at opdatere visningen) Tekniske beskrivelser (kun for tekniker) Beregning og styringsprincip For at opnå den bedste udnyttelse af den vandmængde, der er til rådighed, tilrettelægges styringen således, at effekten til enhver tid er den størst mulige ved enhver vandstand over minimumsværdien ud fra den filosofi, at det vand, der løber ud over fiske trappen er tabt for el-produktionen. Programmet er et Visual Basic-program udvidet med DLL moduler fra leverandøren af nterfacemodulerne således, at der kan kommunikeres via computerens USB-porte. Regulering af effekten sker ved udnyttelse af inverterens effektkarakteristik, se fig. nedenfor. Effekten afhænger af den spænding, som inverteren tilføres samt at den værdi for seteffekt, den er indstillet til. Computeren sender seteffektværdien til inverteren via USB-port. Når seteffekt er indstillet til den maksimale værdi (86kW) vil effekten følge den øverste kurve. Vælges en lavere seteffektværdi, f.eks. 50% lavere, vil kurven også ligge tilnærmelsesvios 50% lavere. 100% 50% Seteffekt 86kW Seteffekt 50kW 0% V Det viser sig, at være mest fordelagtigt grundlæggende at lade computeren regulere på dynamoomdrejningstallet, således at spændingsregulatorerne altid står på maksimalt felt samtidig med, at der altid vælges den maksimale seteffektværdi (86kW). Derved undgås slitage på dynamoernes spændings- og feltregulatorer og reguleringen opnås ved udnyttelse af den kurve, som er indlagt i inverteren, se figur (øverste kurve). Eksempelvis vil en forøgelse af omdrejningstallet svarende til at spændingen stiger fra 365V til 380V bevirke en ændring af effekten fra ca. 25% af seteffekten (d.v.s. ca 22 kw) til 50% af seteffekten (d.v.s. ca. 43 kw), se kurve. Ved meget lave effekter (under 10kW) optræder en vis uro (variation) i effektafgivelsen. Derfor sker nedregulering til lavere effekter end 10kW ved at nedsætte seteffektværdien. Omdrejningsreguleringen er muliggjort af, at der er påmonteret en lille servomotor på den hydrauliske omdrejningsregulator. Computerporte PC'en udstyres med to RS485 omsættere på to serielle porte (COM-port eller USB-port)

13 Den ene serielle port (inverterporten) kommunikerer med DC/AC inverteren, som er forsynet med et tilsvarende RS485 kommunikationsmodul. Grunden til, at der omsættes til RS485 standarden, er, at der derved opnås større rækkevidde og bedre støjimmunitet på forbindelsen. (Opsætning af inverterporten er baud, no parity,8 databits,1 stopbit). Softwaredriveren til denne kommunikation er en standard Windowsdriver, der medfølger Visual Basic. Kan køre på både en traditionel COM-bus og en COM-bus på PCI-porten. Den anden serielle port (måleporten) bruges til indsamling af måledata fra værket via et analogt målemodul med 8 analoge indgange med forskellig følsomhed. Der vælges her RS485 fordi der kan kobles flere måle- og styremoduler på en RS485-bus (fremtidssikring). På samme bus tilkobles to relæmoduler med hver 3 relæudgange. (Opsætning af måleporten er 9600 baud, no parity, 8 databits, 1 stopbit). Bemærk at de specielle softwaredrivere, der medfølger til måle- og relæmodulerne (de "blå" moduler) kun fungerer korrekt sammen med traditionelle COM-porte og ikke sammen med COM-porte baseret på PCIcomputerbussen. ADSL/telefonforbindelse Der er etableret en telefonforbindelse / ADSL-forbindelse med fast IP-adresse til værket. Ref. Nr B Værkets telefonnummer er , men der er ikke traditionel fastnettelefon. IP adresse er Øvrige tekniske detaljer vedrørende denne forbindelse: DNS primær: (ns3.tele.dk) DNS sekundær: (ns3.inet.tele.dk) IP-adresser overføres automatisk via DHCP når computeren tændes. Yderligere TDC data: Nyheder: news.tele.dk FTP test: ftp://ftptest1.tele.dk/pub/ TDC spærret port TCP 25, TCP 119. Ved fejl på TDC bredbånd kan hotline kontaktes :

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Vejledning i brug af fjernarbejdsplads pa Danmarks Statistik Windows brugere

Vejledning i brug af fjernarbejdsplads pa Danmarks Statistik Windows brugere Vejledning i brug af fjernarbejdsplads pa Danmarks Statistik Windows brugere Danmarks Statistik giver sine medarbejdere mulighed for at forbinde sig til interne systemer fra internettet. Når forbindelsen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 3 og 4 knap. Hvis du har

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010 Betjeningstryk

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1 Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL P-8HNU-F Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Kvikguide. Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik. WT24 Coax Router

Kvikguide. Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik. WT24 Coax Router Kvikguide Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik WT4 Coax Router Følgende dele er med i kassen Router Strømforsyning Netværkskabel Routerkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug)

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere