Manual. Nye og afventende betalinger Nye Betalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual. Nye og afventende betalinger Nye Betalinger"

Transkript

1 Manual Nye og afventende betalinger Nye Betalinger Nye Betalinger er en liste over er de betalinger, der er autoriseret af kortindløser, men hvor pengene endnu ikke er hævet på kundens konto. I listen er der ud for hver betaling et variende antal og type af links, afhængig af om den følger to-trins eller tre-trins modellen; og afhængig af autorisationens alder eller om bekræftelse er udført: for transaktioner der følger to-trins modellen: o hvor autorisationen ikke overstiger en vis alder: 'Gennemfør' 'Nyt beløb' 'Annuller' o hvor autorisationen overstiger en vis alder: 'Forny' 'Annuller' for transaktioner der følger tre-trins modellen: o hvor bekræftelse ikke er udført: 'Bekræft' 'Nyt beløb' 'Annuller' o hvor bekræftelse er udført: 'Gennemfør' 'Nyt beløb' 'Annuller' Forny (kun to-trins modellen) Er en autoriseret betaling over en vis alder, findes et 'Forny' link. Dette hænger sammen med, at indløser kun garanterer en autorisation i op til et vist antal dage og man er derfor nødsaget til at forny autorisationen, hvis den er ældre end dette. Det er en god idé at forny autorisationen inden varerne afsendes hvis der er gået mere end et vist antal dage siden bestillingen (autorisationen af kortet). På denne måde kan man sikre sig, at kunden ikke har fået spærret kortet el. lign i mellemtiden. Bekræft (kun tre-trins modellen) Dette link bruges til at iværksætte betalingsgarantien på 7 dage. Typisk vil det være sådan, at man herved sikre sig, at pengene fortsat kan trækkes på kundens kort inden man sender varen til kunden. Efter godkendt bekræftelse afsendes varerne og man kan herefter bruge 'Gennemfør' for at trække pengene og afslutte transaktionen. Gennemfør Der skal trykkes på 'Gennemfør', når ordren for den respektive autorisation er behandlet og varerne sendes til kunden. Et tryk på 'Gennemfør' gør i praksis det, at pengene flyttes fra kundens konto til jeres egen (som opgivet til kortindløser). Efter, at en betaling er gennemført overflyttes betalingen til 'Afsluttede betalinger' og alle følsomme informationer (kortnummer og udløbsdato) slettes fra DIBS. Nyt beløb 'Nyt beløb' er relevant i de tilfælde hvor en specifik ordre gælder for mere end en vare, og hvor butikken (I) kun er i stand til at levere dele af ordren og derfor ønsker at trække et mindre beløb fra kundens konto end først antaget. Du kan bruge 'Nyt beløb' til at ændre på beløbsstørrelsen for en specifik betaling. Bemærk, at 'Nyt beløb' kun kan håndtere beløb, der er mindre end det autoriserede beløb. Skal beløbet gøres større er kunden nødt til at gennemføre endnu et køb i butikken - og derved godkende det forhøjede beløb. Ved valg af 'Nyt beløb' skal man indtaste det nye beløb og trykke på 'Nyt beløb'. Herefter gemmes det nye beløb og transaktionen skal gennemføres på helt normal vis. Annuller Trykkes der på 'Annuller' ud for en betaling, annulleres informationerne om betalingen fra DIBS og flyttes til

2 punktet 'Annullerede'. Multiple operationer Det er muligt, at gennemføre de ovennævnte operationer på et antal transaktioner ad gangen. Dette gøres ved at afkrydse feltet ud for den pågældende transaktion og derefter anvende knapperne under transaktionslisten. Der er mulighed for at udføre følgende operationer: Forny/bekræft Gennemfør Forny/bekræft og gennemfør Annuller Funktionen er en stærk funktion, der giver mulighed for at gennemføre opgaver ganske hurtigt, men er også et værktøj, der bør anvendes med varsomhed, da man let kommer til at udføre operationer man ikke ønskede. Afventende Betalinger I de tilfælde, hvor en indløsningsaftale benytter batch capture metoden (i stedet for online capture metoden), bevirker 'Gennemfør' kommandoen ikke en umiddelbar flytning af penge fra kundens konto. I stedet skifter betalingen i første omgang til en 'afventer' tilstand. I denne tilstand er de ovenfor beskrevne tre links ('Gennemfør', 'Nyt beløb' og 'Annuller') erstattet med teksten 'Sendes' samt et link 'Fortryd'. Sendes Denne tekst oplyser om, at 'Gennemfør' kommandoen er udført, men at behandling hos indløser afventer afsendelse til batch. Dette sker normalt kl. 18:30 hver dag. Når indløser har behandlet betalingen, overføres den til menupunktet 'Gennemførte betalinger', medmindre den blev afvist, i hvilket tilfælde den forbliver under menupunktet 'Nye og afventende betalinger'. Fortryd Linket 'Fortryd' kan bruges til at fortryde en 'Gennemfør' kommando, inden behandling hos indløser finder sted. Herefter skifter betalingen tilbage til tilstanden 'Ny betaling'. Lukketid Retail forretninger og forretninger med indløsningsaftaler der benytter batch capture metoden, kan med fordel opsætte 'Lukketid', som er en time i døgnet, hvor der automatisk skal ske klargøring til gennemførelse af alle nye betalinger. Herefter skifter sådanne tilstand til 'afventer' (når batch capture metoden benyttes) eller til 'gennemført' (når online capture metoden benyttes). Se iøvrigt beskrivelsen under menupunktet 'Lukketid' (som dog kun findes for de nævnte typer forretning). Transaktions-detaljer Det kan forekomme, at der er særlige forhold, der gør sig gældende for en specifik transaktion (den kan være refunderet, den kan være fornyet eller lign.). I sådanne tilfælde er der ud for den kolonne, hvor noget særligt gør sig gældende angivet "*". Klik på transaktionsnummeret for at få yderligere information hvad dette særlige forhold omfatter. Refundering via Refundering af kortbetalinger sker enten ved at DIBS sender en til indløser (PBS), eller ved online refundering (hvis man har tilmeldt sig dette hos sin indløser). DIBS kan sende en sådan for dig. For refundering: 1. Vælg beløb til refundering. 2. Indtast afsenderoplysninger. 3. Tryk på 'Preview' for at se den færdige .

3 Oplysningerne vil herefter blive sendt til indløser, og transaktionen vil blive markeret som refunderet i DIBS. Afhængig af indløser og korttype, kan der gå forskellige tidsrum inden en refundering er gennemført. Elektronisk refundering Elektronisk refundering fungerer på den måde, at DIBS-systemet kontakter indløser direkte, og et hævet beløb refunderes straks uden manuel indblanding. Bemærk, at nogle indløsere kræver specialtilladelse for at køre elektronisk refundering mod dem. Angiv hvor stor en del af det oprindelige beløb der ønskes refunderet og tryk på "refunder". Nyt beløb Det er altid muligt, at ændre en autorisation i nedadgående retning og dermed trække et mindre beløb, end der indledningsvis blev autoriseret. Indtast det nye beløb og tryk på gem. Bemærk, at transaktionen ikke gennemføres herved, men fortsat vil figurere på listen over nye betalinger. Det er ligeledes muligt at ændre et beløb mere end en gang (det kan f.eks. ændres tilbage igen til det oprindelige beløb). Registreret kunde Ved klik på ticketnummeret ud for den enkelte kunde i kundelisten, kan der ses detaljer om kunden. Følgende informationer kan ses: Kunde: Kundens navn Ticket: Ticketnummer Registreret: Tidspunkt for oprettelse af kunden Kortype: Hvilken korttype er der registreret for kunden Regel: Her kan man tilknytte en trækningsregel til kunden. Bemærk, at der skal være oprettet en eller flere regler før at der kan tilknyttes en regel til en kunde. Er der allerede tilknyttet en regel til kunden kan der ligeledes skiftes regel på dette skærmbillede. Skift regel Det er endvidere muligt at skifte regel for den pågældende kunde. Udskiftning af regler er en kraftig funktion, der bør anvendes med forsigtighed. Er man ikke 100% opmærksom, risikerer man at lave hhv. dobbelttrækninger eller at kunder springer perioder over. Betalinger: Såfremt der er foretaget betalinger for kunden kan der ses detaljer for disse betalinger nederst på siden. Hjælpetekst Mangler Hjælpetekst mangler Transaktions-detaljer Ved at klikke på en specifik transaktions ordrenummer kan man se en oversigt over en lang række detaljer for den specifikke transaktion. Antallet af informationer kan variere afhængig af hvad der er tilgængeligt (er modtaget i forbindelse med transaktionen). Herunder kan ses en forklaring til de enkelte felter, der kan forekomme som detaljer for en transaktion: Basisinformation Ordrenummer: Jeres egen unikke reference til den specifikke transaktion. Transaktionsnummer: DIBS unikke reference til den specifikke transaktion Status: Hvad er aktuel status for transaktionen (f.eks. ny, afsluttet, refunderet etc.) Kort: Korttype anvendt til transaktionen Aftale: Hvilken indløsningsaftale er transaktionen dækket af (f.eks. Teller, Euroline, PBS, BABS, Diners, Nordea etc.)

4 IP: IP-adresse hvor transaktionen hidrører fra. Såfremt et opslag har været muligt kan der tillige ses navnet på den computer, som transaktionen er udført fra. Actioncode: Der modtages normalt en såkaldt actioncode fra indløser i forbindelse med udførelse af operationer på en transaktion. Seneste actioncode kan ses her samt en tekstuel beskrivelse af hvad dette betyder. Tider: Alle operationer (statusskift) for transaktionen kan ses i denne rubrik. Således kan tidspunkter for autorisation, gennemførsel, refundering etc. ses her. Beløb: Transaktionens historie kan ses under denne rubrik. Det vil f.eks. fremgå hvis transaktionens basisbeløb er lavet om inden capture, samt om der er refunderet enten helt eller delvist. Ordreinformation: Såfremt DIBS har modtaget ordreinformation i forbindelse med autorisationen vil dette fremgå af denne rubrik (nederst på siden). Testtransaktioner: Testtransaktioner kan skelnes ved, at der øverst i venstre hjørne er angivet teksten TESTTRANSAKTION (med rødt). Afsluttede betalinger Afsluttede betalinger er betalinger hvor pengene er flyttet fra kundens konto til jeres egen. Der kan arbejdes med denne liste på samme måde som listen over nye betalinger. Bemærk, at DIBS er underlagt et lovkrav om, at vi skal opbevare informationer om gennemførte betalinger i mindst 2 år. Derfor vil en sletning kun medføre, at transaktionen ikke længere vises i listen af afsluttede betalinger. Transaktions-detaljer Det kan forekomme, at der er særlige forhold, der gør sig gældende for en specifik transaktion (den kan være refunderet, den kan være fornyet eller lign.). I sådanne tilfælde er der ud for den kolonne, hvor noget særligt gør sig gældende angivet "*". Klik på transaktionsnummeret for at få yderligere information hvad dette særlige forhold omfatter. Refundering Såfremt den pågældende indløser understøtter refundering, vil der ud for hver enelt afsluttet betaling være anført teksten refunder. Ved tryk på dette link startes en dialog omkring refundering af den pågældende transaktion. Denne dialog kan være forskellig afhængig af hvilken type refundering at indløseren understøtter. Se også: Refundering via Elektronisk refundering Afstemning På samme made er der ud for hver enkelt betaling angivet teksten afstem. Læs mere om afstemte betalinger Afviste betalinger Når en kunde forsøger at gennemføre en betaling er det ikke altid det går godt. Dette kan f.eks. skyldes, at kortnummeret eller udløbsdatoen indtastes forkert, at kortet er spærret, at indløser mangler forbindelse til kortudsteder (hvis det er et udenlandsk kort) og en masse andre ting. I listen over afviste betalinger kan man se hvornår der har været forsøgt betalinger i forretningen der blev afvist - samt hvad årsagen til dette var. Ud for en afvist betaling kan der ses en såkald "action code". Dette er den kode DIBS modtager fra kortindløser, når en betaling fejler. Ved at klikke på denne kode kan man få en mere præcis forklaring af hvad der forudsagede fejlen. Annulerede betalinger Annullerede betalinger indeholder de betalinger som ikke skal "Gennemføres". De betalinger som vises her, er betalinger der manuelt er flyttet fra (Betalinger + Nye) ved at klikke på funktionen "ANNULLLER".

5 Afstemte betalinger Når et køb er "Gennemført" og firmaet har modtaget sit kontoudtog, er det muligt at foretage en afstemning af betalingen. Afstemning foretages ved at vælge "afstem" ud for den enkelte transaktion på listen over afsluttede betalinger. Herefter vil betalingen figurere under "afstemte betalinger". Hvis en betaling fejlagtigt er flyttet til "Afstemte betalinger" er der mulighed for at flytte denne tilbage til "Afsluttede betalinger". Note: Afstemte betalinger er alene en intern representation i DIBS og der foregår i forbindelse med afsteming ingen kommunikation med indløser. Der er således helt valgfrit om man ønsker at gøre brug af denne mulighed eller ej. Søgning Søgningen findes overordnet i to forskellige udgaver - en simpel og en avanceret. Skift mellem de to søgebilleder ved at klikke på fanebladene over søgefeltet. Simpel Søgning Den simple søgning omfatter kun transaktionsnummer og ordrenummer og giver ligeledes ikke mulighed for anvendelse af wildcards. Har man behov for en mere detaljeret søgning end dette, skal man anvende den avancerede søgning. Avanceret søgning Avanceret søgning på betalinger giver mulighed for hurtigt og let, at finde frem til en specifik betaling. Søgningen giver endvidere mulighed for at søge i alle registrerede informationer om transaktionerne. Dette omfatter: korttype, transaktionsnummer, ordrenummer, beløb (max. og min.), valuta og status (ny, gennemført eller afvist). Endelig er det muligt at angive et datointerval for søgningen. Har man adgang til mere end en enkelt information om den transaktion man søger, kan der indtastes informationer i flere af felterne ad gangen. Bemærk, at søgningen fungerer som en "og" søgning. Dette betyder, at hvis man har indtastet informationer i mere end et felt (f.eks. både angivet korttype og beløb) vil søgningen vise de transaktioner hvor begge kriterier er opfyldt! Endelig giver søgningen (dog kun den avancerede søgning) mulighed for, at man kan anvende såkaldte "wildcards". Til dette formål anvendes tegnet "%". Indtastes f.eks. "10%" i transaktionenummer-feltet vil søgningen vise alle transaktioner hvis transaktionsnummer starter med "10". Rapport Denne funktion giver mulighed for, at man kan lave en rapport over transaktioner til import i et andet program efter eget valg. Funktionen anvendes på den måde, at man vælger: Hvilke felter skal inkluderes i filen Hvilken periode ønskes der udtræk for Hvilken type betalinger skal der inkluderes (nye/ afsluttede/refunderede) Det er muligt, at automatisere denne funktion, så man på fast basis modtager en rapport - enten med FTP eller pr. . Dette gøres ved at vælge (Opsætning + Rapport). Virtuel terminal Virtuel Terminal Den virtuelle terminal er et interface, der kan anvendes til at trække penge på betalingskort, hvor kortholder ikke er til stede. For at trække penge på et kort skal nedenstående felter udfyldes (Bemærk, at terminalen kan tilpasses den arbejdssituation man befinder sig i. Dette betyder, at der i nedenstående beskrivelse kan forekomme felter der ikke vises aktuelt. Terminalen kan tilpasses under Opsætning>Webterminal ):

6 Ordrenummer: Ordrenummeret er jeres egen unikke reference til den respektive betaling. Feltet udfyldes automatisk med et ordrenummer baseret på dato og tidspunkt. Der er dog ikke noget i vejen for at fjerne dette og indsætte et selvvalgt ordrenummer. Unikt ordrenummer: Er der sat flueben i dette felt, vil en betaling altid blive afvist, hvis der tidligere er udført en betaling med samme ordrenummer. Beløb: Beløb, der skal trækkes for den givne betaling. Der skal anvendes enten, (komma) eller. (punktum) som decimalseparator. Indtastes ingen decimaler (f.eks. blot 55 ) antager terminalen, at der ikke er decimaler for beløbet og der vil blive trukket 55 hovedenheder (f.eks. Kroner eller Euro afhængig af valutavalg). Valuta: Hvilken valuta skal beløbet trækkes i. Bemærk, at visse korttyper (f.eks. American Express) ikke understøtter alle de mulige valutaer. I det tilfælde vil systemet automatisk vælge Danske Kroner. Kortnummer: Det respektive korts kortnummer (normalt mellem 11 og 19 cifre). Der gennemføres onlinevalidering af det indtastede kortnummer mens det indtastes og ved fejl fremkommer et rødt kryds ud for indtastningsfeltet. Ud for feltet vises endvidere hvilke korttyper terminalen understøtter. Udløbsdato: Kortets udløbsdato. Visse ældre dankort har ikke en udløbsdato, men alene en udstedelsesdato. I det tilfælde skal denne indtastes. Instant Capture: Er der sat flueben i dette felt vil pengene blive trukket fra kortet med det samme. Er der ikke vil pengene blive reserveret til senere trækning og betalingen vil kunne findes under menupunkter nye betalinger. Kontrolcifre: Tre cifre (tre eller fire for American Express) noteret bag på størstedelen af alle betalingskort. Disse cifre er ikke gengivet andre steder hvorfor man ved anvendelse af kontrolcifre har en større sikkerhed for, at kortet rent faktisk er til stede. Feltet kan udelades, hvis et kort ikke er forsynet med kontrolcifre. Navn, adresse, post/by og kommentar: Valgfri felter hvor informationer om betalingen kan indtastes og hentes frem senere, hvis der skulle opstå behov herfor. Bemærk: Såfremt man planlægger at anvende denne funktion i større stil, kan det være en god idé at tage en snak med indløser, da standardtaksterne for postordre- og telefonsalg er lavere en taksterne for salg over Internet. Der er således mulighed for at betale mindre pr. transaktion hvis man laver en ekstra indløsningsaftale med indløser. Oversigtsstatistik Oversigtsstatistikken består af en opsummering af butikkens "tal". Dette omfatter bl.a. antallet af betalinger, antal betalinger/uge, samlet omsætning, gennemsnitlig omsætning/uge, gennemsnitlig omsætning/betaling, Antal nye betalinger samt det samlede beløb for de nye betalinger. Med datovælgeren kan vælges for hvilken periode man ønsker oversigtsstatistik. Oversigtsstatistikken er overordnet delt op i tre grupper nemlig autorisationer, gennemførsler og refunderinger. Under autorisationer medtælles transaktioner, der er blevet autoriseret i den valgte periode. Under gennemførsler medtælles transaktioner, der er blevet gennemført (captured) i den valgte periode. Bemærk, at der tidsmæssigt kan være forskel på datoen for autorisation og gennemførsel, hvorfor de to statistikker (autorisationer og gennemførsler) godt kan indeholde et forskelligt antal transaktioner. Endvidere kan forskelle mellem autorisationer og gennemførsler opstå, når der gennemføres en lavere beløb end en indledende autorisation. Beløbet anført ud for gennemførsler (beløb/antal) angiver den såkaldte avarage basket size eller med andre ord, hvor meget har den gennemsnitlige kunde købt for. Ugestatistik Ugestatistikken består af to søjlediagrammer og en tabel. Søjlediagrammerne viser hhv. antal betalinger og omsætning fordelt på uger i den valgte periode. Perioden kan ændres ved at anvende periodevælgeren øverst på skærmen.

7 Nederst på skærmen findes en tabel hvor de præcise tal er vist - uge for uge. De grønne og røde pile fortæller om hvorvidt der i den pågældende uge har været tale om en stigning eller et fald i omsætning/antal betalinger i forhold til ugen forinden. Til beregning af statistikken er anvendt "gennemførte betalinger" (betalinger der er kørt capture på) fra den valgte periode. Statistikken er altid 100% "up-to-date" og samme øjeblik en betaling er gennemført, vil den figurere på statistikkerne. Månedsstatistik Månedsstatistikken består af to søjlediagrammer og en tabel. Søjlediagrammerne viser hhv. antal betalinger og omsætning fordelt på måneder i den valgte periode. Perioden kan ændres ved at anvende periodevælgeren øverst på skærmen. Nederst på skærmen findes en tabel hvor de præcise tal er vist - måned for måned. De grønne og røde pile fortæller om hvorvidt der i den pågældende uge har været tale om en stigning eller et fald i omsætning/antal betalinger i forhold til ugen forinden. Til beregning af statistikken er anvendt "gennemførte betalinger" (betalinger der er kørt capture på) fra den valgte periode. Statistikken er altid 100% "up-to-date" og samme øjeblik en betaling er gennemført, vil den figurere på statistikkerne. Timestatistik Timestatistikken indeholder 2 diagrammer. Et der viser gennemsnitlig omsætning pr. time, og et der viser gennemsnitligt antal betalinger pr. time. Til beregning af statistikken er anvendt "autorisations-tidspunkter". Der tages i timestatistikken således ikke hensyn til om/hvornår der er kørt capture på de enkelte transaktioner. Statistikken er altid 100% "up-to-date" og samme øjeblik en betaling er autoriseret, vil den figurere på statistikkerne. Ugedagsstatistik Ugedags-statistikken indeholder 2 diagrammer. Et der viser gennemsnitlig omsætning pr. dag, og et der viser gennemsnitligt antal betalinger pr. dag. Til beregning af statistikken er anvendt "autorisations-tidspunkter". Der tages i ugedags-statistikken således ikke hensyn til om/hvornår der er kørt capture på de enkelte transaktioner. Statistikken er altid 100% "up-to-date" og samme øjeblik en betaling er autoriseret, vil den figurere på statistikkerne. Betalingstype statistik Betalingstype-statistikken anvendes til at se hvor hyppigt de forskellige betalingstyper anvendes i forretningen. Som standard viser statistikken betalingstypernes fordeling i den foregående måned, men dette kan ændres ved at vælge en anden periode. Statistikken vil altid omfatte de betalingstyper, der har været anvendt i forretningen i den valgte periode. Statistikken er altid 100% "up-to-date" og samme øjeblik en betaling er gennemført, vil den figurere på statistikkerne. Statistik over fejl

8 Ikke alle autorisationsforsøg ender med en godkendt autorisation. En lang række ting kan gå galt herunder bl.a. hvis et kort er spærret, hvis der ikke er penge på kontoen, hvis der er tastet forkert i forbindelse med indtastning er kortnumre etc. Når en autorisation fejler modtager DIBS en fejlkode fra indløser. Fejlstatistikken giver mulighed for at se en statistik over disse fejlkoder. Farverne ud for hver enkelt fejl-kode svarer til farven i lagkagediagrammet øverst. Endelig er der nederst vist hvor stor en del af betalingsforsøgene, der fejler - sammenlignet med den samlede mængde autorisationer. Denne statistik kan bruges som indikator for, om brugerne typisk forstår betalingsinstruktionerne på hjemmesiden. Dagsrapport En dagsrapport er en liste over gennemførte betalinger for en specifik dato. Dagsrapporten er delt op i to dele nemlig en del for betalinger udført med Dankort og en for betalinger udført med Kreditkort. En dagsrapport indgår typisk i et scenarie, hvor man ønsker at lukke dagen og udarbejde en oversigt over betalinger gennemført den pågældende dag. En dagsrapport kan udskrives på printer ved at trykke på knappen udskriv. Indløsere Under dette punkt kan man altid se aktuel status på de indløsere man er tilkoblet (f.eks. Euroline, Teller, BABS, PBS, Danske Netbetaling, edankort, Nordea e-payment etc.). Har en indløser, af en eller anden grund, problemer vil indløserens navn være skrevet med røde bogstaver og der vil efter navnet være noteret (info). Ved tryk på (info) kan man få en mere uddybende forklaring på den respektive indløsers aktuelle problem. Det samme gør sig gældende for indløsere, der har givet os besked om planlagt vedligeholdelse af deres systemer. For disse vil der ligeledes være noteret (info) ud for deres navn, og et klik på dette giver adgang til informationer om den planlagte vedligeholdelse. For hver enkelt indløser er endvidere noteret sidste kontakt, der angiver tidspunktet for den sidst gennemførte transaktion i DIBS, mod den pågældende indløser. Drifts mailingliste Konstateres der problemer med forbindelsen til en specifik indløser, eller problemer med DIBS-systemet generelt, afsendes der straks efter opdagelsen en mail til alle, der har tilmeldt sig denne mailingliste. Denne liste anvendes ligeledes til at opdatere DIBS-kunder på den aktuelle status, i forbindelse med eventuel fejlfinding hos DIBS eller hos den enkelte indløser. Der kan tilmeldes ubegrænset antal mailadresser på denne liste. Rediger profil Under dette punkt kan man ændre sine stamdata hos DIBS. Der er mulighed for at ændre firmanavn, kontaktperson, adresse, porstnr/by, telefonnummer, , SE-nummer og evt. skrive en bemærkning til ændringerne Bemærk, at ændringerne ikke kan ses med det samme, da ændringer gennemgås manuelt! Skift eget password Her skifter du dit eget password. Ved skift af password skal såvel det gamle som det nye password indtastes. Bemærk, at skift af password kræver, at der logges ind igen og umiddelbart efter skift af password vil du således blive bedt om at logge ind. Begrænsede logins I DIBS har du mulighed for at oprette ekstra brugere med forskellige rettigheder, så du kun giver de enkelte

9 ansatte adgang til de funktioner, der er relevant for dem. Der findes følgende to typer af brugere: Kun læserettigheder: Sådanne brugere har KUN læserettigheder på systemet, og kan på ingen måde gennemføre betalinger eller ændre på integrationsrelaterede opsætninger. Daglig bruger: En daglig bruger kan udføre dagligt arbejde i administrationen det være sig gennemføre betalinger, afsteminger etc. En daglig bruger kan IKKE gennemføre installationsrelaterede opsætningsændringer. Automatisk rapport Denne funktion giver mulighed for, at man kan lave en rapport over transaktioner til import i et andet program efter eget ønske. Funktionen anvendes på den måde, at man vælger: Hvilke felter skal inkluderes i filen Hvilken periode ønskes der udtræk for Hvilken type betalinger skal der inkluderes Under feltet "status" øverst på siden kan man se om automatiske rapporter er aktiveret eller deaktiveret. Rapporterne kan afsenden enten via eller FTP. Ønsker man at modtage en rapport automatisk afleveret med ftp skal feltet "ftp" anvendes. formatet for dette felt er således: (f.eks. I feltet: "send statusmeddelser til" indtastes en eller flere adresser. En statusmeddelse afsendes kun ved evt. opståede fejl i forbindelse med afsending af de genererede rapporter. Vælges døgnrapport, bliver der automatisk afsendt en rapport een gang i døgnet (midnat). Rapporten indeholder informationer om betalinger udført det foregående døgn fra 00:00 til 23:59. Ved aktivering af døgnrapport, er det ikke muligt at vælge tidspunkt for levering. Betalingslister Under punktet "Betalinger" findes en række forskellige betalingslister - herunder lister over nye, gamle og afviste betalinger. Da der kan være forskel på hvilke informationer man ønsker at få vist på disse lister og hvad den enkelte har plads til på skærmen, kan man tilpasse indholdet af listerne. Afkryds de kolonner der ønskes vist og tryk på "Gem opsætning". Bemærk, at opsætningen er en generel opsætning for alle betalingslister. Opsætning af søgning Hjælpetekst mangler Sprog og Valuta Under generel opsætning er det mulig at ændre basale egenskaber ved administrationsinterfacet. Sprog Sproget der anvendes i interfacet. Standard valuta Handles der i mere end en valuta kan det være hensigtsmæssigt at definere en standardvaluta, som rapportering (herunder statistik) og betalingslisterne anvender. Der anvendes pr. default Danske Kroner (DKK) som standardvaluta. Bemærk, at der til omregning til standardvaluta anvendes dagskurser og at DIBS på ingen måde garanterer rigtigheden af disse kurser. Udseende Afhængig af skærmstørrelse/type kan der være forskellige ønsker til hvor stor og tydelig den anvendte skrifttype

10 skal være. Vælg mellem normal og "ekstra tydelig". Opsætning af Webterminalen Terminalen kan indstilles på forskellig vis, så den passer til den arbejdssituation hvor den skal anvendes. De enkelte indstillingsmuligheder omfatter: Preudfyldt ordrenummer: Hvis dette vælges, vil DIBS automatisk "opfinde" et ordrenummer for hver transaktion baseret på dato og tidspunkt (så det altid er unikt). Alternativt skal du selv indtaste et ordrenummer for hver transaktion. Unikt ordrenummer: Hvis dette er valgt, kræver din terminal, at alle ordrenumre er unikke. Hvis ikke, kan der være flere betalinger knyttet til hvert ordrenummer. Vis felter til ordreinformation: Hvis dette vælges, vil der for hver transaktion være mulighed for at indtaste information om ordren (hvem har købt hvad). Hvis ikke, vil disse felter ikke blive vist. Instant capture: Hvis dette er valgt, vil beløbet blive trukket fra kundens kort med det samme. Hvis ikke, vil beløbet blive reserveret til senere trækning (skal gennemføres under "nye betalinger"). Gebyrberegning: Anvendes til at pålægge transaktioner det gebyr, som skal betales til kortindløser. Ved valg af dette vil der fremkomme en ekstra "knap" på terminalen, som gennemfører gebyrberegningen. Bemærk, at der ved beregning af gebyrer for transaktioner i en anden valuta, end den kortindløser selv anvender til gebyrberegning, vil blive anvendt dagskurs for den pågældende valuta. DIBS A/S er på ingen måde er ansvarlig for rigtigheden af denne kurs. om nye transaktioner Det er muligt at få DIBS til at generere en hver gang, der kommer en ny betaling I butikken. Dette gøres ved at vælge dette punkt og indtaste den mailadresse, der skal modtage sådanne mails. Såfremt man ønsker at stoppe for modtagelse af sådanne betalings-mails skal man blot gå ind på denne side og klikke på "Send ingen mail". Upload logo til DIBS betalingsvindue Her kan uploades et forretningslogo til DIBS betalingsvindue. Logoet skal være 200x50 pixel og må højst fylde 16kB. Det er væsentligt, at logoet har rette format (200x50), da det ellers vil blive skaleret, hvilket normalt ikke giver et særligt godt resultat. Baggrundsfarven er altid hvid, så hvis et logo ikke lige passer godt til 200x50, kan man med fordel lægge hvid farve omkring det. Dekorator til betalingsvinduet Her uploades egen skabelon/dekorator til betalingsvinduet, samt billeder og andre resourcefiler. Egne sider på DIBS På denne side oprettes og vedligeholdes de HTML-sider, der er basis for integrationsmetoden Egne sider på DIBS. Detaljer om denne integrationsmetode kan studeres i vores 10-punkts guide. Siderne uploades ved at vælge browse og følge dialogen. Ønsker man at installere nogle helt rå eksempler på de enkelte filer, kan man ved tryk på knappen templates overskrive alle eksisterende filer med templates. Knappen preview anvendes til at afprøve betalingsformularen. Siderne afvist og godkendt kan afprøves ved at indtaste testkort-numre. Butikkens IP

11 DIBS gemmer det IP-nummer som en korttransaktion genereres fra. IP-nummeret benyttes bla. til 'svindelkontrol'. Hvis du benytter et program som f.eks. Pentia's COM objekt til at generere transaktionen mod DIBS, vil det være butikkens IP-nummer og ikke kundens som vi ser. For at kunne tilbyde de samme services for butikker som anvender et program til sin DIBS opkobling, gives muligheden for at sende parameteren "ip" som parameter til DIBS - se mere i DIBS API. Vigtigt: For at DIBS kan lagre og benytte parameteren "ip", skal forretningens IP-nummer indtastes her: Nøglekontrol med MD5 Ønsker man at anvende nøglekontrolsystemet (MD5) er det nødvendigt, at man først har genereret et sæt nøgler. Dette gøres i dette punkt. Se den tekniske dokumentation for yderligere informationer. Opsætning af kontrolcifre De fleste betalingskort har, udover kortnummer og udløbsdato, tre kontrolcifre, som kan bruges til en mere sikker identifikation af hvem der foretager betalingen. (Kontrolcifrene kaldes også CVC, Card Verification Code, eller CVV, Card Verification Value.) Den ekstra sikkerhed består i, at valideringskoden i modsætning til kortnummer og udløbsdato ikke findes på nogen kvitteringer, og derfor normalt kun vil være tilgængelige, hvis man er i besiddelse af selve kortet. Kontrolcifrene findes i underskriftfeltet bag på kortet, efter kortnummeret. DIBS kan reagere forskelligt på anvendelse eller manglende anvendelse af kontrolcifre. Mulighederne omfatter: 1. Kræv altid kontrolcifre DIBS vil afvise (reason=9) alle betalinger, der ikke har angivet kontrolcifre. Sådanne betalinger vil ikke blive sendt videre til kortindløser. 2. Kræv aldrig kontrolcifre (standard instilling) DIBS videresender kortoplysninger til kortindløser uden at tage stilling til om der er kontrolcifre eller ej. 3. Kræv kontrolcifre når beløbet er større end X DIBS afviser en betaling (reason=9) hvis den er større end det angivne og der ikke er opgivet kontrolcifre. Svindel Kontrol Der bliver fra tid til anden svindlet med kreditkortbetalinger på Internet. Denne svindel sker typisk i forbindelse med, at nogen har skaffet sig adgang til kreditkortnummer og udløbsdato for betalingskort, der ikke tilhører vedkommende selv. Svindel-kontrol funktionen kan hjælpe med at identificere sådanne tilfælde! Det er dog vigtig at bemærke, at der: Ingen garanti er for, at svindel-kontrollen identificerer en svindel Ikke er garanti for, at en identificeret svindel rent faktisk ER en svindel Filosofien Filosofien bag funktionen er, at ALLE autorisationer bliver accepteret af DIBS, og at det derefter er op til butiksejeren selv at vurdere om man ønsker at ekspedere ordren - og dermed gennemføre transaktionen (capture). En sådan vurdering kan f.eks. bygge på en eller flere af følgende: Man kan ringe køber op og kontrollere bestillingen Man kan sende køber en mail og bede om bekræftelse Man kan bede køber faxe en kopi af forsiden af betalingskortet eller sygesikringsbevis Man kan slå køber op på krak.dk Er man i tvivl er det ofte et godt alternativ, at sende varerne pr. efterkrav og undlade at lave capture på transaktionen. Der hvor svindel-kontrol kan hjælpe er er i forbindelse med identifikation af betalinger, der

12 MÅSKE er problematiske. Når sådanne betalinger konstateres, markeres de med "rød dot" ud for transaktionen. Endvidere er det ikke muligt umiddelbart at gennemføre transaktionen (der vil ikke være nogen "gennemfør" eller "forny" knap). I stedet er man er nødsaget til at klikke på linket "Mistænkelig". Ved klik på dette link kan man se en beskrivelse af hvorfor transaktionen er noteret som mistænkelig, samt gennemføre transaktionen, hvis man vurderer, at man ønsker at gennemføre den. Opsætning af funktionen Funktionen er som standard ikke slået til - man skal med andre ord selv slå funktionen til, hvis man ønsker at anvende den. Dette gøres ved at vælge (Opsætning + Svindel-kontrol). Man kan få DIBS til at advare når: Der har været flere fejlslagne forsøg på at betale for den samme ordre En betaling er sket fra et mistænkeligt IP-nummer En betaling er sket med et mistænkeligt betalingskort Mistænkeligt IP: Hvis der sker et større antal afviste forsøg på betalinger fra samme IP-nummer, bliver dette markeret som "mistænkeligt". Efterfølgende godkendte betalinger fra dette IP bliver ligeledes markeret mistænkelige hvis dette er slået til. Da mange internetudbydere benytter dynamisk tildeling af IP-numre, kan man ikke regne med at samme bruger altid har det samme IP. IP-numre bliver derfor slettet fra DIBS efter en time. Ved at klikke på IP-nummeret i visningen af den mistænkelige betaling - slår DIBS op i Who-is basen og du vil kunne se hvilken udbyder som har dette IP-nummer. Mistænkeligt kort Hver gang, der sker en mistænkelig betaling på DIBS bliver kortet registreret, som mistænkeligt. Senere betalinger med samme kort bliver ligeledes markeret mistænkelige hvis man har slået dette til. De mistænkelige kort genkendes af alle butikker på DIBS. Dette giver derfor en mulighed for at fange svindel, som sker på tværs af butikker, som benytter DIBS. DIBS opbevarer informationer om mistænkelige kort i en uge. Returværdier Her kan du vælge hvilke CGI-variable, der skal returneres fra auth.cgi. De ekstra variable føjes til accepturl/declineurl sammen med de variable, der bliver genereret af DIBS. Opsætning af callback styring Ved brug af integrationsmetode 1 (se DIBS Betalings-vindue) og integrationsmetode 2 (se Egne sider på DIBS) kan man anføre en "callbackurl", der fortæller forretningens system, at betalingen er gået godt. Forudsætninger for, at et sådan kald kan gennemføres er bl.a., at forretningens server er online, og at callbackurl'en er korrekt. Som standard udføres kaldet kun een gang fra DIBS's server. Imidlertid kan der udføres "gentagen behandling" (op til 5 gange med passende mellemrum), hvis første forsøg på at udføre callback fejler. Hvis der herefter stadig er problemer, opgives callback-kaldet, og der sendes en mail til anført adresse, og transaktionen markeres i betalingslisterne med en rød stjerne '*'. Denne mail indeholder transaktionsnummeret for hvilken fejlen opstod, dato og tidspunkt for første og sidste forsøg, samt en beskrivelse af fejlen. Fejlen kan enten være, at der ikke kan etableres forbindelse til forretningens system, eller en http fejl. I sidstnævnte tilfælde anføres den pågældende http status code (se f.eks. Status Code Definitions). Eller, hvis indholdet for den oprindelige autorisations-request mangler, sendes fejlmeddelelsen: "Illegal request: it is empty". Hvis portnummeret for den oprindelige autorisations-request er uden for interval, sendes fejlmeddelelsen: "Illegal portnumber".

13 Valutakurser Herunder findes en liste med valutakurser, som DIBS bruger til beregning af statistikker, indløser-gebyrer etc. Kurserne opdateres ved, at vi en gang i timen modtager kurser fra Oanda.com. Bemærk: Disse kurser er udelukkende vejledende. Kortudstederne har forskellige måder at beregne vekselkurser, afhængigt af valutakurs, kort, etc. DIBS tager ikke ansvaret for eventuelle forskelle imellem de interbankkurser vist her, og de kurser som kortudstederen anvender. Kontakt DIBS Support kan kontaktes på telefon eller ved at udfylde formularen på denne side. Vi tilstræber altid at svare på supportspørgsmål hurtigst muligt og har normalt gjort dette indenfor en time efter modtagelsen (indenfor normal arbejdstid). Mailingliste Ca. en gang hver anden måneden udsendes der nyhedsbreve til alle DIBS-kunder med vigtige informationer om nye tiltag. Her kan du tilmelde og framelde dig dette nyhedsbrev. Såvel tilmelding som framelding sker ved at skrive en mail-adresse i feltet nedenfor og trykke på knappen. Du kan tilmelde så mange adresser som det er nødvendigt.

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra Brugervejledning til Betalingsterminaler fra Countertop ict220eg Mobile iwl220g Countertop Dual Dokument version 2015-08-24. SW version 20.18 Varenummer: R336-0155 Tillykke med din nye betalingsterminal!

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

:: Implementering af Betalingssystem

:: Implementering af Betalingssystem :: Implementering af Betalingssystem Implementeringen kræver viden om HTML, asp eller php. Er du i tvivl, om du selv er i stand at gennemføre implementeringen bør du kontakte din webmaster. Få i dette

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

Manual til PC-CASH twin

Manual til PC-CASH twin Manual til PC-CASH twin Sidst opdateret: Januar, 2012 Side 2 af 71 Indholdsfortegnelse: Manual til PC-CASH twin... 1 Indholdsfortegnelse:... 3 Oversigt over PC-CASH twin... 5 Hoved-menuen... 6 Salgsfunktionen...

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Introduktion til Klub-cms

Introduktion til Klub-cms Introduktion til Klub-cms Manualen er tænkt som et opslagsværk, som er inddelt efter menupunkterne i systemet. Læs dog indledningen inden du starter. 1 Indhold: Indledning... 4 Kort om Klub-cms... 4 Hvordan

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20120127 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Miniguide Admin. version 2.0

Miniguide Admin. version 2.0 Miniguide Admin. version 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellness HOVEDMENU 2. Wellness hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE: Sælg behandling 7.

Læs mere

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps

SALDI. Det frie danske økonomiprogram. Brugervejledning. revision 2.4 08 sep. 2009. Copyright 2003-2009 DANOSOFT aps SALDI Det frie danske økonomiprogram Brugervejledning revision 2.4 08 sep. 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...4 2 Hovedmenuen...5 3 Finans...6 Kassekladde...6 [Import]...8 Regnskab...8 Rapporter...9

Læs mere

Læsø Pakkerejser. 7. december 2010

Læsø Pakkerejser. 7. december 2010 Læsø Pakkerejser 7. december 2010 1 1 Generelt Først lidt information om hjælpesystemet: Ord i firkantparanteser ( [ Felt ] ) refererer til knapper eller indtastningsfelter. Når der refereres til en menu

Læs mere

Kom godt i gang med DayCare

Kom godt i gang med DayCare Kom godt i gang med DayCare 1 Side Indhold Adresser og koder... 4 Opsætning af din institution... 5 DayCare Admin... 5 Indstil DayCare... 7 Åbningstider... 9 Lokaliteter:... 9 Grupper... 11 Skærme, Tablets

Læs mere

Brugervejledning til betalingsterminaler fra

Brugervejledning til betalingsterminaler fra Brugervejledning til betalingsterminaler fra Med VIKING platform (v.03.45) Countertop ict220e Countertop ict250e Integration ipp350 Mobile iwl220g Mobile iwl250b Countertop ict220eg Countertop ict250eg

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere