KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Betjeningsvejledning

2 Denne betjeningsvejledning er for modellerne KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I vejledningen henviser KM-C2525E til modellen til 25/25 ppm-modellen (udskrifter i minuttet), KM-C3225E til 32/25 ppm-modellen, KM-C3232E til 32/32 ppm-modellen og KM-C4035E til 40/35 ppm-modellen.

3 Avancerede funktioner Almindelig kopiering...se Betjeningsvejledning, Kapitel 3 Duplex-kopiering Fremstil automatisk 2-sidede kopier af alle former for originaler Split-kopiering Kopier automatisk 2-sidet eller 2-sidede originaler på et ark Avanceret kopiering Forskydning Nyttig funktion til levering af outputsæt i forskellige retninger Kombinering Kopierer to eller fire originaler på et enkelt ark Margen Programmer en tom margen, der giver plads til indbinding Centrering af originaler Tilpas output ved at centrere billedet på papiret Kantsletning Fjern unødvendige kanter på originalen, så indholdet fremstår mere klart Plakat Kopier et forstørret billede på flere sider Sidenummerering Udskriver fortløbende sidenumre på kopierne Omslag Opret en speciel forside og/eller bagside Pjece Kopier sider, så de kan stakkes og foldes til pjecer A B C D E A B C D E i

4 Memo Giver plads til notater ved siden af kopierede billeder Scan mange Kopierer originalsæt indeholdende mange sider i ét kopijob Justering af skarphed Justerer skarpheden af billedernes konturer Juster baggrund Justerer farvebilleders baggrund Prøvekopi Kopierer et prøveark inden et job med mange sider fremstilles Gentag kopi Fremstiller flere kopier efter behov, når de første kopier er fremstillet OHP-bagark Indsæt almindeligt papir som bagside, når du udskriver på transparenter EcoPrint Udnyt toneren bedre Positiv/negativ kopiering Vender farverne om på både sort/hvide-billeder og farvebilleder Spejlvendt kopiering Fremstil spejlbilleder af originaler Gentag billede Placerer flere kopier af et originalbillede på et ark Justering af farvebalance Justerer farvekvaliteten på billeder ii

5 Justering af nuance Juster billedernes farvenuancer Èn tast-billedjustering Juster billedkvaliteten, så den svarer til billedet Farve/mono-valg Opret farvekopier og sort/hvide kopier i samme job Kopiering med en farve Fremstil kopier med én anden farve end sort Programmeret kopiering Gem indstillinger, der bruges ofte Jobbygning Programmer omslag og øvrige sider, vælg reduktion, forstørrelse eller kantsletning for hver side, og kopier alle sider på én gang Nyttige funktioner til administration af dokumenter og output Fælles Data Boks Gem dokumenter, der bruges ofte, og fremstil dem på et belejligt tidspunkt, endda uden originalen iii

6 Synergi Print Boxes Gem dokumenter, der bruges ofte, så de hurtigt kan bruges senere... sammen med andre kopieringsopgaver Output management Rediger og administrer outputkøen Udskrivningsfunktioner Duplex Automatisk duplexudskrivning Quick Kopi Gentag udskrivning direkte fra betjeningspanelet Prøveudskrift Masseudskrivning efter prøveudskrift Privat udskrivning Forskyd udskrivning, og start den fra betjeningspanelet Jobopbevaring Udskriv på ethvert tidspunkt ofte anvendte data via betjeningspanelet Virtuel mailbox Gem udskrivningsdata i en virtuel mailbox Til hurtig kopiering, jobopbevaring og virtuel mailbox kræves en harddisk (tilbehør) Brug af prøveudskrift og privat udskrivning kræver en harddisk (tilbehør) eller konfiguration af en RAM-disk iv

7 Scanningsfunktioner Fuldfarvescanning Opret scanning af høj kvalitet af farvedokumenter Scan til PC Send scannede billeder til en computer som PDF- eller JPEG-filer Send Send scannede billeder som Scan til FTP Overfør scannede billeder direkte til FTP-serveren TWAIN Importer billeder via et TWAIN-kompatibelt program Input data Send scannede billeder med tilføjet tekst til en computer Programmeret scanning Husk destination og funktionsindstillinger Funktioner til let kopiering Jobregnskab Brug afdelingskoder til at administrere det samlede antal kopier Sprog Vælg det sprog, som meddelelser vises i English Deutsch A B C v

8 Oversigt over tilbehør... Se Tilbehør på side 4-1 Dokumentføder Papirføder 3000-arks papirføder Efterbehandler 3000-arks efterbehandler (Når en mailbox og falseenhed er installeret) Job separator Tæller Faxmodul Hukommelseskort (CompactFlash) Harddisk Ekstra hukommelse Sikkerhedsnøgle Netværksinterfacekort Seriel interface Dokumentbord vi

9 Indholdsfortegnelse Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger... ix Om denne betjeningsvejledning... xxi 1 Maskinens dele Selve maskinen Betjeningspanel Berøringspanel Klargøring før brug Ilægning af papir Angivelse af papirtype og papirformat for kassetter og MF-bakke Placering af originaler Sprog Tilslutning af kabler Klargøring af printer Klargøring af scanner Almindelig betjening Almindelig kopiering Valg af billedkvalitet Belysning Formindskelse/forstørrelse Duplex-kopiering Split Sortering Pause Jobreservation Annullering af udskrivningsjob Scanning Energisparefunktion Dvaletilstand Tilbehør Oversigt over tilbehør Dokumentføder Papirføder arks papirføder Efterbehandler arks efterbehandler Job separator Tæller Faxmodul Hukommelseskort (CompactFlash) Harddisk Ekstra hukommelse Sikkerhedsnøgle Netværksinterfacekort Seriel interface Dokumentbord Vedligeholdelse Rengøring Udskiftning af tonerbeholder og overskudstonerbeholder vii

10 6 Problemløsning Funktionsproblemer Fejlmeddelelser og problemløsning Udredning af papirstop Tillæg... Tillæg-1 Specifikationer... Tillæg-2 Indeks... Indeks-1 viii

11 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger Læs disse oplysninger, inden du tager maskinen i brug. Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende emner: Juridiske oplysninger...x Oplysninger om varemærker...xi Energisparefunktion...xii Automatisk 2-sidet kopiering...xii Genbrug af papir...xii Energy Star (ENERGY STAR ) Program...xii Sikkerhedskonventioner i denne vejledning...xiii Advarselsmærkater...xiv Forholdsregler ved installation...xv Forholdsregler for brug...xvi ix

12 Juridiske oplysninger Bemærk Der tages forbehold for ændringer af oplysningerne i denne vejledning uden forudgående varsel. Der kan blive tilføjet sider i senere udgaver. Brugeren bedes ignorere eventuelle tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl i denne udgave. Kyocera Mita Corporation påtager sig intet ansvar for ulykker, der måtte opstå, mens brugeren følger anvisningerne i denne vejledning. Kyocera Mita Corporation påtager sig intet ansvar for mangler i printerens firmware (indholdet af printerens skrivebeskyttede hukommelse). Denne vejledning og alle emner, der sælges eller leveres sammen med eller i forbindelse med salget af denne maskine, og som kan beskyttes af ophavsret, er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning eller dele af den samt andre emner, der kan beskyttes af ophavsret, må ikke kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående skriftligt samtykke fra Kyocera Mita Corporation. Hvis der fremstilles kopier af dele af eller hele denne vejledning, skal eventuelle emner, som kan beskyttes af ophavsret, indeholde samme oplysninger om ophavsret som det materiale, der kopieres. Juridisk begrænsning af kopiering Det kan være forbudt at kopiere ophavsretligt beskyttet materiale uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Det er under alle omstændigheder forbudt at kopiere pengesedler. Kopiering af andre emner kan være forbudt. x

13 Oplysninger om varemærker PRESCRIBE og ECOSYS er registrerede varemærker, der tilhører Kyocera Corporation. KPDL er et varemærke, der tilhører Kyocera Corporation. Windows og Windows Server er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Windows NT er et varemærke, der tilhører Microsoft Corporation. PCL og PJL er registrerede varemærker, der tilhører Hewlett-Packard Company. Adobe, Adobe Acrobat og Adobe Reader er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Inc. PowerPC er et varemærke, der tilhører International Business Machines Corporation. CompactFlash er et varemærke, der tilhører SanDisk Corporation. Alle andre firmanavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører de respektive virksomheder. Betegnelserne og bruges ikke i denne betjeningsvejledning. xi

14 Energisparefunktion Enheden leveres med en lavenergifunktion, hvor printer- og faxfunktioner er klar til brug, men hvor energiforbruget reduceres et bestemt tidsrum efter, at enheden sidst blev anvendt, såvel som dvaletilstand, hvor printer- og faxfunktioner er klar til brug, men hvor energiforbruget reduceres til et minimum, hvis enheden ikke benyttes i et angivet tidsrum. Energisparefunktion Enheden skifter automatisk til energisparefunktionen, når den har stået ubenyttet i 7 minutter. Det tidsrum, der skal gå uden aktivitet, før energisparefunktionen aktiveres, kan forlænges. Der er flere oplysninger i Energisparefunktion på side Dvaletilstand Enheden skifter automatisk til dvaletilstand, når den ikke har været benyttet i 29 minutter (25/25 ppm-model) eller 44 minutter (32/25-, 32/32- og 40/35 ppm-modeller). Det tidsrum, der skal gå uden aktivitet, før dvaletilstand aktiveres, kan forlænges. Der er flere oplysninger i Dvaletilstand på side Automatisk 2-sidet kopiering Energy Star-programmet anbefaler brug af 2-sidet kopiering af hensyn til miljøet. Denne enhed har 2-sidet kopiering som standardfunktion. Ved f.eks. at kopiere to 1-sidede originaler på et enkelt ark papir kan papirforbruget reduceres. Der er flere oplysninger i Duplex-kopiering på side Genbrug af papir Energy Star-programmet tilskynder til brug af genbrugspapir, der reducerer påvirkningen af miljøet, og denne enhed kan benytte genbrugspapir. Du kan få oplysninger om anbefalede papirtyper af din forhandler eller servicetekniker. Energy Star (ENERGY STAR ) Program Vi har som deltagervirksomhed i programmet International Energy Star Program fastslået, at dette produkt overholder de standarder, der er fastlagt i International Energy Star Program. xii

15 Sikkerhedskonventioner i denne vejledning Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug. Opbevar den i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Symboler i vejledningen og på maskinens dele er sikkerhedsadvarsler, der har til formål at beskytte brugeren, andre personer og omgivende objekter og sikre korrekt og sikker brug af maskinen. Symbolerne og deres betydning vises nedenfor. ADVARSEL: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan forårsage alvorlig personskade eller endog dødsfald. FORSIGTIG: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan medføre personskade eller mekanisk skade. Symboler Symbolet angiver, at det pågældende afsnit indeholder sikkerhedsadvarsler. Punkter, brugeren skal være særlig opmærksom på, er angivet i symbolet.... [Generel advarsel]... [Advarsel om risiko for elektrisk stød]... [Advarsel om høj temperatur] Symbolet angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om forbudte handlinger. I symbolet er angivet nærmere oplysninger om den forbudte handling.... [Advarsel om forbudt handling]... [Adskillelse forbudt] Symbolet angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om handlinger, der skal udføres. Den påkrævede handling beskrives i symbolet.... [Advarsel om påkrævet handling]... [Tag stikket ud af stikkontakten]... [Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse] Hvis sikkerhedsadvarslerne i denne betjeningsvejledning er ulæselige, eller selve vejledningen mangler, skal du kontakte din servicetekniker for at bestille en ny (gebyr kræves). BEMÆRK I sjældne tilfælde vil en original, som ligner en pengeseddel, ikke blive kopieret rigtigt, fordi maskinen er udstyret med en funktion til forhindring af falskmøntneri. xiii

16 Advarselsmærkater Af sikkerhedshensyn er der placeret advarselsmærkater følgende steder på maskinen. Vær forsigtig, når du udreder papirstop eller udskifter toner, for at undgå brand eller elektrisk stød. Mærkat 1, 2 Høj indvendig temperatur. Rør ikke ved delene i dette område, da der er risiko for forbrænding. BEMÆRK: Disse mærkater må ikke fjernes. xiv

17 Forholdsregler ved installation Omgivelser Forsigtig Placer ikke maskinen på en ustabil eller ujævn overflade. En ustabil placering kan medføre, at maskinen falder ned eller vælter. Denne situation indebærer en risiko for personskade eller beskadigelse af maskinen. Undgå fugtige, støvede eller meget snavsede omgivelser. Hvis stikket bliver støvet eller snavset, skal du rense det for at undgå brand eller elektrisk stød. Placer ikke maskinen i nærheden af radiatorer, elektriske varmeapparater eller andre varmekilder eller i nærheden af brændbart materiale for at undgå risikoen for brand. For at holde maskinen kølig og lette vedligeholdelse og udskiftning af dele skal maskinen placeres således, at der er plads til at foretage den nødvendige vedligeholdelse som vist nedenfor. Placer maskinen, så der er tilstrækkelig plads omkring den, især omkring bagdækslet, så luften kan cirkulere uhindret ud af maskinen. 10 cm 50 cm 30 cm 100 cm Andre forholdsregler Der er følgende miljøomgivelser: Temperatur: 10 til 32,5 C, men fugtigheden skal være 70 % eller mindre, når temperaturen er 32,5 C Fugtighed: 15 til 80 %, men temperaturen skal være 30 C eller mindre, når luftfugtigheden er 80 % Uegnede omgivelser kan påvirke billedkvaliteten. Det anbefales at bruge maskinen ved en temperatur omkring 16 og 27 C, fugtighed omkring 36 til 65 %. Derudover skal følgende placeringer undgås, når der vælges et sted til maskinen. Undgå placeringer i nærheden af vinduer og direkte sollys. Undgå steder med vibrationer. Undgå placeringer med voldsomme temperaturudsvingninger. Placer ikke maskinen et sted, hvor den er udsat for en direkte varm eller kold luftstrøm. Undgå steder med dårlig ventilation. xv

18 Der frigives små mængder ozon og andre kemiske stoffer under kopiering, men mængderne er ikke sundhedsfarlige. Lugten kan dog være ubehagelig, hvis maskinen bruges i lang tid i et lokale med dårlig ventilation, eller hvis der fremstilles ekstraordinært mange kopier. Det bedste miljø for fotokopiering er et lokale med god ventilation. Placer ikke maskinen under tændte lysstofrør. Originalers format kan blive registreret forkert. Maskinens strømforsyning/jordforbindelse Advarsel Benyt ikke en strømforsyning med en anden spænding end den angivne. Undgå flere tilslutninger i samme stikkontakt. I disse situationer er der risiko for brand eller elektrisk stød. Sæt netledningen korrekt i stikkontakten. Hvis metalobjekter berører benene på stikket, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød i tilfælde af en kortslutning. Kontakt din servicetekniker, hvis der ikke er mulighed for jordforbindelse. Andre forholdsregler Sæt stikket i en stikkontakt så tæt på maskinen som muligt. Håndtering af plastposer Advarsel Sørg for, at plastikposer, som benyttes til maskinen, opbevares uden for børns rækkevidde. Plastik kan klæbe sig fast til næse og mund og medføre kvælning. Forholdsregler for brug Advarsler i forbindelse med brug af maskinen Advarsel Placer ikke metalgenstande eller beholdere med væske (vaser, urtepotter, kopper m.v.) på eller i nærheden af maskinen. Der er risiko for brand eller elektrisk stød, hvis disse genstande falder ned i maskinen. Fjern ikke dækslerne på maskinen, da der er risiko for elektrisk stød fra højspændingsdele inde i maskinen. Undgå at beskadige, åbne eller forsøge at reparere netledningen. Placer ikke tunge genstande på ledningen, træk ikke i den og bøj den ikke uforholdsmæssigt meget eller på anden måde beskadige den. I disse situationer er der risiko for brand eller elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere eller skille maskinen eller dens dele ad, da det kan medføre brand, elektrisk stød eller beskadigelse af laseren. Hvis laserstrålen blotlægges, kan det medføre blindhed. Der er risiko for brand eller elektrisk stød, hvis maskinen bliver meget varm, ryger, afgiver en mærkelig lugt, eller der opstår en anden unormal situation. Sluk med det samme for strømmen ved hovedafbryderen (position ). Tag netstikket ud af stikkontakten, og kontakt en servicetekniker. xvi

19 Sluk straks for strømmen ved hovedafbryderen (position ), hvis der falder skadelige genstande, f.eks. hæfteklammer eller væske, ned i maskinen. Det er meget vigtigt, at du derefter tager netledningen ud af stikkontakten for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød. Kontakt derefter en servicerepræsentant. Håndter ikke netstikket med våde hænder på grund af risikoen for elektrisk stød. Kontakt altid en servicetekniker, hvis der er behov for at vedligeholde eller reparere indvendige dele. Forsigtig Træk ikke i netledningen, når du tager den ud af stikkontakten. Hvis der trækkes i netledningen, kan den blive ødelagt og det kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Tag altid fat om stikket, når du tager netledningen ud af stikkontakten. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter maskinen. Der er risiko for brand eller elektrisk stød, hvis netledningen beskadiges. Hold altid kun på de angivne dele, når du løfter eller flytter maskinen. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid tage stikket ud af stikkontakten før rengøring. Der er risiko for brand eller andre problemer, hvis der samler sig støv inde i maskinen. Det anbefales, at du rådfører dig med en servicetekniker med hensyn til rengøring af de indvendige dele. Rengøring inden perioder med høj luftfugtighed er særlig nyttig. Servicerepræsentanten kan oplyse omkostningerne for at få rengjort maskinens indvendige dele. Andre forholdsregler Du kan ikke sende eller modtage fax via faxtilbehøret, når maskinen er slukket ved hovedafbryderen (position ). Du kan afbryde strømmen til maskinen ved at trykke på Power-tasten på betjeningspanelet. Placer ikke tunge genstande på maskinen eller på anden måde beskadige den. Under kopiering må du ikke åbne frontdækslet, slukke ved hovedafbryderen eller tage netledningen ud af stikket. Kontakt en servicetekniker, når maskinen skal løftes eller flyttes. Rør ikke ved elektriske dele, f.eks. stik eller kredsløbskort. De kan blive beskadiget af statisk elektricitet. Foretag ikke betjening, som ikke er beskrevet i denne vejledning. Forsigtig: Brug af andre betjeningsenheder, tilpasninger eller fremgangsmåder end de, der er beskrevet heri, kan medføre farlig stråling. Se ikke direkte på lyset fra scanningslampen, da det kan trætte øjnene eller give øjensmerter. Denne maskine leveres med en harddisk (HDD). Flyt ikke maskinen, mens den er tændt. Rystelser eller stød kan beskadige harddisken, og det er derfor vigtigt at slukke for maskinen, inden den flyttes. xvii

20 Advarsler i forbindelse med håndtering af forbrugsstoffer Forsigtig Forsøg ikke på at brænde tonerbeholderen eller overskudstonerbeholderen. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger. Opbevar tonerbeholderen og overskudstonerbeholderen uden for børns rækkevidde. Undgå at indånde eller indtage toner eller få den i øjnene eller på huden, hvis der spildes toner fra tonerbeholderen eller overskudstonerbeholderen. Hvis du kommer til at indånde toner, skal du gå til et sted med frisk luft og gurgle grundigt med rigelige mængder vand. Kontakt en læge, hvis du begynder at hoste. Hvis du kommer til at indtage toner, skal du rense munden med vand og drikke 1-2 glas vand for at fortynde maveindholdet. Kontakt en læge, hvis der er behov for det. Hvis du får toner i øjnene, skal du skylle dem grundigt med vand. Kontakt en læge, hvis der fortsat er smerter. Hvis du får toner på huden, skal du vaske den af med sæbe og vand. Forsøg ikke på at åbne eller ødelægge tonerbeholderen eller overskudstonerbeholderen. Andre forholdsregler Kasser altid den brugte tonerbeholder og overskudstonerbeholderen i henhold til gældende lovgivning. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du tage papiret ud af kassetten og MF-bakken (multifunktionsbakken), lægge det tilbage i originalindpakningen og forsegle det igen. Opbevar ikke maskinen et sted, hvor den er udsat for: Direkte sollys Høje eller store variationer i temperaturer eller luftfugtighed (højst 40 C) xviii

21 Lasersikkerhed (Europa) Laserstråling kan være farlig. Laserstrålingen inde i maskinen er derfor hermetisk forseglet vha. beskyttelseskabinettet og det ydre dæksel. Der kan ikke slippe stråling ud fra maskinen, når den benyttes normalt af en bruger. Maskinen er klassificeret som et klasse 1-laserprodukt under IEC Forsigtig: Udførelse af andre procedurer end de, der beskrives i denne vejledning, kan medføre farlig stråling. Disse mærkater er placeret på laserscanneren inde i maskinen og er ikke tilgængelige for brugeren. Mærkaten, der vises nedenfor, findes på højre side af maskinen. xix

22 Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende afbrydelse af strømmen Forsigtig: Netstikket er den primære enhed til afbrydelse af strømmen. Kontakter på udstyret er kun til brug af funktioner og er ikke egnede til at isolere udstyret fra strømkilden. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING IFØLGE DIREKTIVERNE 89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC og 1995/5/EC Vi erklærer, at produktet, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende specifikationer. EN55024 EN55022 Class B EN EN EN60950 EN EN EN Radiofrekvens Radio Tag-teknologi Denne maskine indeholder en senderenhed. Vi erklærer hermed som producent, at dette udstyr overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser fastlagt i EU-direktiv 1999/5/EC. In some countries the radio tag technology used in this equipment to identify the toner container may be subject to authorization and the use of this equipment may consequently be restricted. xx

23 Om denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler: 1 Maskinens dele Beskriver maskinens dele og tasterne på betjeningspanelet. 2 Klargøring før brug Beskriver ilægning af papir, placering af originaler, tilslutning af maskinen og nødvendig konfiguration, inden maskinen tages i brug. 3 Almindelig betjening Beskriver, hvordan du foretager almindelig kopiering, udskrivning og scanning. 4 Tilbehør Indeholder en oversigt over det tilbehør, der findes til maskinen. 5 Vedligeholdelse Beskriver rengøring og udskiftning af tonerbeholder. 6 Problemløsning Vejledning i håndtering af fejlmeddelelser, papirstop og andre problemer. Tillæg Indeholder en oversigt over maskinens specifikationer. xxi

24 Medfølgende vejledninger Følgende vejledninger leveres sammen med denne maskine. Du kan bruge oversigten til at finde den relevante vejledning i bestemte situationer. Betjeningsvejledning (denne vejledning) Beskriver ilægning af papir, almindelige kopierings-, udskrivnings- og scanningsfunktioner samt problemløsning. Advanced Operation Guide Indeholder en detaljeret beskrivelse af kopierings-, udskrivnings- og scanningsfunktioner såvel som standardindstillinger. Vejledningen findes på cd'en som en PDF-fil. Kyocera Extended Driver User Guide Beskriver, hvordan printerdriveren installeres og indstilles. Vejledningen findes på cd'en som en PDF-fil. PRESCRIBE Command Reference Forklarer, hvordan de enkelte PRESCRIBE-kommandoer bruges til at udføre forskellige funktioner og indstillinger. Vejledningen findes på cd'en som en PDF-fil. xxii

25 Konventioner i denne vejledning Følgende konventioner bruges afhængig af beskrivelsen. Konventioner Beskrivelse Fed Angiver en meddelelse eller en tast på betjeningspanelet eller en computerskærm. Eksempel Tryk på Start-tasten. [Almindelig] Angiver taster på berøringsskærmen. Tryk på [Basis]. Kursiv Angiver meddelelser på Meddelelsen Klar til kopiering vises. berøringsskærmen. BEMÆRK Angiver supplerende oplysninger eller funktioner som reference. BEMÆRK: - Vigtigt Angiver punkter, som du skal eller ikke må udføre, hvis du vil undgå problemer. VIGTIGT: - xxiii

26 Originaler og papirformater I dette afsnit beskrives, hvordan der i denne vejledning refereres til original- eller papirformater. Hvis et format kan placeres både lodret og vandret, f.eks. og B5, angives vandret placering ved, at bogstavet R føjes til papirformatets betegnelse. Placering Angivet format Lodret placering B B, B5, A5, B6, A6, 16K A A Original Format Dimension A på originalen/papiret er længere end B. Vandret placering B B R, B5R, A5R, B6R, A6R, 16KR A A Original Format Dimension A på originalen/papiret er kortere end B. Det original- og papirformat, der kan anvendes, afhænger af den valgte funktion og kassette. Der findes flere oplysninger på den side, der beskriver funktionen eller kassetten. xxiv

27 1 Maskinens dele Dette kapitel beskriver maskinens dele og tasterne på betjeningspanelet. Selve maskinen Betjeningspanel Berøringspanel

28 Maskinens dele Selve maskinen Låg til glasplade (tilbehør) 2 Glasplade 3 Indikatorer for originalstørrelse 4 Betjeningspanel 5 MF-bakke (multifunktionsbakke) 6 Papirstyr 7 Udtræk til MF-bakke 8 Kassette 1 9 Kassette 2 10 Papirstyr for længde 11 Papirstyr for bredde 12 Justeringsstyr for papirbredde 13 Dæksel over interfacestik 14 Stik til netværksinterface (printer) 15 Stik til USB-interface 16 Stik til parallelport-interface 17 Stik til hukommelseskort (CompactFlash) 18 Stik til netværksinterface (scanner) 19 Hovedafbryder 20 Dæksel til hovedafbryder 1-2

29 Maskinens dele Udfaldsbakke 22 Venstre dæksel 1 23 Venstre dæksel 2 24 Frontdæksel 25 Tonerbeholder (sort) 26 Tonerbeholder (gul) 27 Tonerbeholder (cyan) 28 Tonerbeholder (magenta) 29 Låsehåndtag til tonerbeholder 30 Overskudstonerbeholder 31 Bærehåndtag 1-3

30 Maskinens dele Betjeningspanel Klar til at kopiere Normal A3 Farvet Normal Normal Basis APS Auto % MF-bakke Normal Bruger valg ( Fuld farve) 100% Forminsk/ Forstør Funktion Auto Belysning Belysnings funktion Farve funk. Papirformat 100% Ingen Hæfte Øv. venst. Hæftekl. Program Sæt Sam kopiering Margen/ Billedflyt Kantsletning Hjul til lysstyrkeregulering 2 Copier-tast og -indikator 3 Printer-tast og -indikator 4 Scanner-tast og -indikator 5 Fax-tast og -indikator 6 System Menu/Counter-tast 7 Auto Color-tast 8 Full-Color-tast 9 Black&White-tast 10 Document Management-tast og -indikator 11 Print Management-tast og -indikator 12 Repeat Copy-tast og -indikator 13 Job Build-tast og -indikator 14 Auto Selection-tast og -indikator 15 Job Accounting-tast 16 Interrupt-tast og -indikator 17 Energy Saver-tast og -indikator 18 Power-tast og -indikator 19 Strømindikator 20 Berøringspanel 21 Numeriske taster 22 Reset-tast 23 Stop/Clear-tast 24 Start-tast og -indikator 1-4

31 Maskinens dele Berøringspanel Skærmbillede ved kopiering Vises, når der trykkes på Copier-tasten. Skærmbilledet skifter, når der trykkes på 1, 2, 3, 4 eller 5. 1 Skærmbilledet [Basis] Klar til at kopiere Normal A3 Farvet Normal Normal APS Auto % MF-bakke Normal ( Fuld farve) 100% Forminsk/ Forstør Auto Belysning Belysnings funktion Papirformat 100% Ingen Hæfte Øv. venst. Hæftekl. Sæt Sam kopiering Margen/ Billedflyt Basis Bruger valg Funktion Farve funk. Program Skærmbilledet [Bruger valg] Klar til at kopiere (Fuld farve) Kantsletning 2-sidet/ Billed- Sortering/ Margen/ Slet Split kvalitet Gruppe Billedflyt Funktion Papirformat 100% Sæt Sam kopiering Margen/ Billedflyt Kantsletning Sam kopiering Side nummerer. Pjece Omslag Funktion Vælg org. stør. Basis Bruger valg Funktion Farve funk. Program 3 Skærmbilledet [Funktion] Klar til at kopiere (Fuld farve) Papirformat 100% Sæt Vælg 2-sidet/ Vælg Sam papir Split org. stør. kopiering Belysnings funktion Autovalg Billedkvalitet Forminsk/ Forstør Margen/ Billedflyt Kantsletning Side nummerer. Stort # originaler Plakat Op Ned Sam kopiering Margen/ Billedflyt Sortering/ Gruppe Slet Funktion Omslag Funktion Pjece Basis Bruger valg Funktion Farve funk. Program 4 Skærmbilledet [Farve funk.] Klar til at kopiere (Fuld farve) Papirformat 100% Sæt Farve- Juster Hurtig Farve/ balance nuance Billede mono valg En farve Juster baggrund Sam kopiering Margen/ Billedflyt Kantsletning Basis Bruger valg Funktion Farve funk. Program 1-5

32 Maskinens dele 5 Skærmbilledet [Program] Klar til at kopiere (Fuld farve) Papirformat 100% Sæt Genkald abc list a list b list d file 1 Slet Reg/slet Registrer Sam kopiering Margen/ Billedflyt Kantsletning list c file 2 Udskift navn Basis Bruger valg Funktion Farve funk. Program Skærmbillede ved udskrivning Vises, når der trykkes på Printer-tasten. Klar til print. Printermenu Annuler Start Skærmbillede ved scanning Vises, når der trykkes på Scanner-tasten. Vælg skanner funktion 08/08/ 05 14:00 Genkald program Rediger adr. bog Send Scan til PC TWAIN Ændr brugerinfo Database Tilslutn. Scan til FTP Rapport af sendt data 1-6

33 2 Klargøring før brug I dette kapitel beskrives det, hvordan du gør maskinen klar til brug. Ilægning af papir Angivelse af papirtype og papirformat for kassetter og MF-bakke Placering af originaler Sprog Tilslutning af kabler Klargøring af printer Klargøring af scanner

34 Klargøring før brug Ilægning af papir Inden ilægning af papir Sådan ilægges papir i de 2 kassetter, MF-bakken og/eller papirføderen eller 3000-arks papirføderen (tilbehør). Når du åbner en ny pakke papir, skal du lufte arkene for at adskille dem før ilægningen som beskrevet nedenfor. 1 Bøj papirstakken, så den midterste del af papiret buer opad. 2 Tag fat i begge sider af papiret, og skub dem mod hinanden, så papiret løfter sig. 3 Indfør luft i papirstakken ved skiftevis at løfte og sænke højre og venstre hånd. 4 Udlign til sidst papirets kanter på en jævn flade, f.eks. et bord. Ret papiret ud inden ilægningen, hvis det er foldet eller krøllet. Ilægning af for store mængder kan medføre papirstop. VIGTIGT: Hvis du kopierer på brugt papir (papir, der allerede er brugt til kopiering), må du ikke bruge papir, der er sammenholdt med hæfteklammer eller clips. Det kan beskadige maskinen eller give en dårlig billedkvalitet. Hvis det udførte papir buer eller ikke placeres lige, skal du prøve at vende papirstakken i kassetten om. Udsæt ikke åbne papirpakker for høj temperatur og høj luftfugtighed. Fugt kan medføre kopieringsproblemer. Pak resterende papir ind i originalemballagen efter ilægning af papir i MF-bakken eller en kassette. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du beskytte papiret mod fugt ved at tage det ud af kassetterne og pakke det ind i originalemballagen. Ilægning af papir i kassette 1, 2 I kassette 1 og 2 kan benyttes standardpapir, genbrugspapir og farvet papir. I kassette 1 kan ilægges 500 ark standardpapir i formater op til eller 279 x 216 mm (80 g/m 2 ) eller 250 ark standardpapir i B4-format eller mm (80 g/m 2 ) og derover. I kassette 2 kan ilægges 500 ark standardpapir (80 g/m 2 ). Følgende papirformater kan anvendes: mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, A3, B4,, R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K, 16K og 16KR. Læg papir i kassette 3 og 4 i papirføderen (tilbehør) på samme måde. VIGTIGT: Ved fremstilling af farvekopier fås de bedste resultater ved brug af farvet specialpapir. Brug ikke inkjet-printerpapir eller papir med speciel coating. (det kan forårsage fejl, f.eks. papirstop). Efter ilægning af papir i kassetterne skal du sørge for at angive det ilagte papirs type og format via betjeningspanelet. Der findes flere oplysninger i Angivelse af papirformat på side 2-7 og Angivelse af papirtype på side

35 Klargøring før brug 1 Træk kassetten ud mod dig selv, til den stopper. 2 Juster papirlængdestyret efter papirformatet. BEMÆRK: Papirformaterne er angivet i selve kassetten. 3 Tryk på begge sider af justeringsstyret til papirbredde, og flyt styret til det rigtige papirformat. BEMÆRK: Papirformaterne er angivet i selve kassetten. Løft papirstøtten som vist på illustrationen, hvis du ilægger papir, der er mindre end eller mm. 4 Læg papiret i, så det flugter med venstre side af kassetten. 2-3

36 Klargøring før brug VIGTIGT: Kontroller, at papiret ligger helt op ad det lodrette og vandrette formatstyr. Flyt breddestyret eller længdestyret, hvis der er mellemrum. Ilægning af for store mængder kan forårsage papirstop. Kontroller inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Ilægning af for store mængder kan forårsage papirstop. Kontroller, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau. Ilægning af for store mængder kan forårsage papirstop. 5 Indsæt det relevante papirformatkort i åbningen for at angive formatet på det ilagte papir. 6 Skub forsigtigt kassetten tilbage på plads. Ilægning af papir i 3000-arks papirføder Der kan lægges 3000 ark papir i -format eller 279 x 216 mm (80 g/m 2 ) i 3000-arks føderen (kassette 3). VIGTIGT: Ved fremstilling af farvekopier fås de bedste resultater ved brug af farvet specialpapir. Brug ikke inkjet-printerpapir eller papir med speciel coating. (det kan forårsage fejl, f.eks. papirstop). Angiv den type papir, der er lagt i 3000-arks papirføderen. Se Angivelse af papirtype på side 2-8 for flere oplysninger. 1 Træk kassetten ud mod dig selv, til den stopper. 2 Læg papiret i, så det ligger midt i kassetten. 2-4

37 Klargøring før brug BEMÆRK: Kontroller inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet. Krøllet eller foldet papir kan forårsage papirstop. Kontroller, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau. 3 Skub forsigtigt kassetten tilbage på plads. Ilægning af papir i MF-bakke Ud over standardpapir og genbrugspapir kan der også ilægges specialpapir ( g/m 2 ). Der kan ilægges 100 ark i formater op til eller mm (80 g/m 2 ) eller 50 ark i B4-format eller mm (eller derover) (80 g/m 2 ). Følgende papirformater kan ilægges: mm mm, A3-A6R, 8K, 16K og 16KR. MF-bakken har følgende kapacitet. Papirtyper Standardpapir (80 g/m 2 ), genbrugspapir, farvet papir Standardpapir (120 g/m 2, 160 g/m 2, 200 g/m 2 ) eller transparenter Kapacitet Højst eller mm: 100 ark, B4 eller mm eller derover: 50 ark 10 ark VIGTIGT: Ved fremstilling af farvekopier fås de bedste resultater ved brug af farvet specialpapir. Brug ikke inkjet-printerpapir eller papir med speciel coating. (det kan forårsage fejl, f.eks. papirstop). Efter ilægning af papir i MF-bakken skal du angive det ilagte papirs type og format via betjeningspanelet. Der findes flere oplysninger i Angivelse af papirformat for MF-bakke på side 2-10 og Angivelse af papirtype for MF-bakke på side Åbn MF-bakken. Træk MF-bakkeforlængeren ud, hvis du ilægger papir, der er større end R eller 216 x 279 mm. 2-5

38 Klargøring før brug 2 Juster styrene, så de passer til papirets bredde. 3 Før papiret ind i bakken langs med styrene, til det ikke kan komme længere. Sørg for, at styrene ligger ind mod papirets kanter. VIGTIGT: Postkort og andre typer tykt papir, som kan være bøjet, skal altid rettes ud inden ilægning. Visse papirkvaliteter kan muligvis ikke fremføres. Hvis der skal udskrives på begge sider af et postkort, skal du udskrive bagsiden, inden du udskriver siden med adressen. Læg kun papir i MF-bakken, når bakken skal bruges. Efterlad ikke papir i MF-bakken efter brug. Kontroller, at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau. Ilægning af for store mængder kan forårsage papirstop. Kuverter skal ilægges med lukket kuvertflap og med udskriftssiden opad. Indfør kuverter langs med styret med flappen til venstre eller forrest, til de ikke kan komme længere. 2-6

39 Klargøring før brug Angivelse af papirtype og papirformat for kassetter og MF-bakke Angivelse af papirformat Papirets format og type skal angives, når der er lagt papir i kassette 1 og 2 og i tilbehørspapirføderne (kassette 3 og 4). Se Angivelse af papirformat og Angivelse af papirtype på side 2-8 herunder. Papirtypen skal angives, når der er lagt papir i 3000-arks tilbehørsarkføderen (kassette 3). Se Angivelse af papirtype på side 2-8. Både papirtype og papirformat skal angives, når der er lagt papir i MF-bakken. Se Angivelse af papirformat for MF-bakke på side 2-10 og Angivelse af papirtype for MF-bakke på side Papirets format skal angives, når der er lagt papir i kassette 1 og 2 og i tilbehørspapirføderne (kassette 3 og 4). Vælg [Auto Registrer.], hvis papirformatet automatisk skal registreres, og vælg enten måleenheden [Centimeter] eller [Tommer]. Følgende papirformater kan anvendes mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm (Oficio 2), A3, B4,, R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K, 16K, 16KR 1 Tryk på System Menu/Counter-tasten. 2 Tryk på tasten [Maskine standard]. Systemmenu / tæller Systemmenu Kopi standard Sprog Job Regnskab Scanner standard Printer standard MF-bakkeindstil. Harddisk Styring K t Maskine standard Dokument- styring Registrer org. stør. Udskriv rapport B j 3 Indtast den 4-cifrede administrationskode vha. de numeriske taster. Standardindstillingen er 2500 for 25/25 ppm-modellen, 3200 for 32/25- og 32/32 ppm-modellen og 4000 for 40/35 ppm-modellen. Skærmbilledet Maskine standard vises, hvis den rigtige administrationskode er indtastet. BEMÆRK: Koden består af 8 cifre, hvis der er installeret et sikkerhedsmodul (tilbehør). Standardindstillingen er for 25/25 ppm-modellen og for 32/25- og 32/32 ppm-modellen og for 40/35 ppm-modellen. 4 Tryk på [ ] eller [ ], marker den kassette, du vil indstille papirformat for (Papirstr. (1. skuffe)-papirstr. (4. skuffe)), og tryk på [Ændrer #]. Systemmenu / tæller Maskine standard Standard menu Indstillings funktion Automatisk kassetteskift Papirstr. (1. skuffe) Papirstr. (2. skuffe) Papirstr. (3. skuffe) Papirstr. (4. skuffe) Til / Alle papirtyper Auto/Centimeter Auto/Centimeter Auto/Centimeter Auto/Centimeter Ændrer # Systemmenu 2-7

40 Klargøring før brug BEMÆRK: 3. skuffe og 4. skuffe vises, hvis papirføderen eller 3000-arks papirføderen (tilbehør) er installeret. 5 Vælg måleenhed, hvis du har valgt [Auto Registrer.]. Vælg papirformatet, hvis du har valgt [Standard format]. Papirstr. (1. skuffe) Vælg papirstørrelse. Tilbage Luk Tryk på [Luk]. Auto Registrer. Standard format A3 B4 B5 B5 5½ 8½" 8½ 13½" 8½ 13" 16K 16K A5 Folio 8K Systemmenu - Maskine standard Tast [Luk] [Tilbage] Beskrivelse Gemmer indstillingerne og vender tilbage til den forrige side. Annullerer indstillingerne og vender tilbage til den forrige side. 6 Tryk på [Luk]. Angivelse af papirtype 7 Tryk på [Slut]. Skærmbilledet [Basis] vises igen på displayet. Papirets type skal angives, når der er lagt papir i kassette 1 og 2, i tilbehørspapirføderen (kassette 3 og 4) eller i 3000-arks tilbehørspapirføderen (kassette 3). Følgende papirtyper kan anvendes. Almindeligt papir, groft papir, pergament, genbrugspapir, fortrykt papir, kvalitetspapir, farvet papir, forhullet papir, brevhoved, højkvalitetspapir og brugerdefineret papir Tryk på System Menu/Counter-tasten. 2 Tryk på [Maskine standard]. Systemmenu / tæller Systemmenu Kopi standard Sprog Job Regnskab Scanner standard Printer standard MF-bakkeindstil. Harddisk Styring K t Maskine standard Dokument- styring Registrer org. stør. Udskriv rapport B j 3 Indtast den 4-cifrede administrationskode vha. de numeriske taster. Standardindstillingen er 2500 for 25/25 ppm-modellen og 3200 for 32/25- og 32/32 ppm-modellen og 4000 for 40/35 ppm-modellen. Skærmbilledet Maskine standard vises, hvis den rigtige administrationskode er indtastet. 2-8

41 Klargøring før brug BEMÆRK: Koden består af 8 cifre, hvis der er installeret et sikkerhedsmodul (tilbehør). Standardindstillingen er for 25/25 ppm-modellen og for 32/25- og 32/32 ppm-modellen og for 40/35 ppm-modellen. 4 Tryk på [ ] eller [ ], marker den kassette, du vil indstille papirtypen for (Papirtype (1. skuffe) - Papirtype (4. skuffe)), og tryk på [Ændrer #]. Systemmenu / tæller Maskine standard Standard menu Indstillings funktion Papirtype (1. skuffe) Almindelig Papirtype (2. skuffe) Farvet Papirtype (3. skuffe) Almindelig Papirtype (4. skuffe) Almindelig Gem MF-papirformat Ændrer # Systemmenu BEMÆRK: 3. skuffe og 4. skuffe vises, hvis papirføderen eller 3000-arks papirføderen (tilbehør) er installeret. 5 Vælg papirtypen, og tryk på [Luk]. Papirtype (1. skuffe) Vælg og vis papir type. Tilbage Almindelig Bruger 1 Bruger 5 Genbrugs Farvet Bruger 2 Bruger 6 Groft Fortrykt Forhullet Bruger 3 Bruger 7 Systemmenu Pergament Kval.papir Brevhoved Høj kvalitet - Maskine standard Bruger 4 Bruger 8 6 Tryk på [Luk]. 7 Tryk på [Slut]. Skærmbilledet [Basis] vises igen på displayet. 2-9

42 Klargøring før brug Angivelse af papirformat for MF-bakke Papirformatet skal angives, når MF-bakken anvendes. Følgende papirformater kan anvendes. Indstillings- Måleenhed Papirformat metode Auto Registrer. Tommer 11 17", 8, 5 14", 11 8,5", 8, 5 11", 5, 5 8,5" Centimeter A3, B4,, R, B5, B5R, A5R, B6R, A6R Andre standardformater ISO B5, Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert C4, Comm. #10, Comm. #9, Comm. #6-3/4, Monarch, Executive, OUFUKU HAGAKI (returpostkort), YOUKEI 2, YOUKEI 4, 8, 5 13, 5", 8, 5 13" (Oficio 2), 8K, 16K, 16KR Indtast format Angivet i tommer Højde: 3 7/8-11 5/8" (i enheder på 1/8") Bredde: 5 7/8-17" (i enheder på 1/8") Angivet i millimeter Højde: mm (i enheder på 1 mm) Bredde: mm (i enheder på 1 mm) Brugerdefineret format Foruddefineret papirformat 1-4 Papirformater, der kan foruddefineres Angivet i tommer Højde: 3 7/8-11 5/8" (i enheder på 1/8") Bredde: 5 7/8-17" (i enheder på 1/8") Angivet i millimeter Højde: mm (i enheder på 1 mm) Bredde: mm (i enheder på 1 mm) Auto Registrer. Papirformatet registreres automatisk. Vælg mellem måleenhederne [Centimeter] eller [Tommer]. 1 Tryk på System Menu/Counter-tasten. 2 Tryk på [MF-bakke-indstil.] Systemmenu / tæller Systemmenu Kopi standard Sprog Job Regnskab Scanner standard Printer standard MF-bakkeindstil. Harddisk Styring K t Maskine standard Dokument- styring Registrer org. stør. Udskriv rapport B j 2-10

43 Klargøring før brug 3 Tryk på [Auto Registrer.]. Systemmenu / tæller MF-bakkeindstilling Papirformat Enhed Tilbage Papirtype Auto Registrer. Indt. form Andre Standard Centimeter Tommer Almindelig 4 Vælg [Centimeter] eller [Tommer]. 5 Tryk på [Luk]. Skærmbilledet [Basis] vises igen. Andre standardformater Sådan angives særlige standardformater. 1 Tryk på System Menu/Counter-tasten. 2 Tryk på [MF-bakke-indstil.] Systemmenu / tæller Systemmenu Kopi standard Sprog Job Regnskab Scanner standard Printer standard MF-bakkeindstil. Harddisk Styring K t Maskine standard Dokument- styring Registrer org. stør. Udskriv rapport B j 3 Tryk på [Andre Standard], og tryk på [Vælg format]. Systemmenu / tæller MF-bakkeindstilling Tilbage Papirformat Papirtype Auto Registrer. EX Vælg format Almindelig Indt. form Andre Standard 4 Marker papirformatet. Systemmenu / tæller Vælg format Tilbage Brug ISO B5 Comm.#10 EX 8½ 13½" 16K Kuvert DL Kuvert C5 Kuvert C4 Comm.#9 Comm. #6-3/4 OUFUKU HAGAKI YOUKEI 2 MO YOUKEI 4 8½ 13" 8K 16K

44 Klargøring før brug 5 Tryk på [Luk]. 6 Tryk på [Luk]. Skærmbilledet [Basis] vises igen. Indtast format Sådan vælges det ønskede papirformat. 1 Tryk på System Menu/Counter-tasten. 2 Tryk på [MF-bakke-indstil.] Systemmenu / tæller Systemmenu Kopi standard Sprog Job Regnskab Scanner standard Printer standard MF-bakkeindstil. Harddisk Styring K t Maskine standard Dokument- styring Registrer org. stør. Udskriv rapport B j 3 Tryk på [Indt. form]. Systemmenu / tæller MF-bakkeindstilling Tilbage Papirformat (98~297 ) (148 ~432) Papirtype Y 297 mm X 420 mm Auto Registrer. Almindelig Indt. form Andre Standard 4 Tryk på [+] og [ ] for at indstille højden Y og bredden X. På de metriske modeller kan du indtaste formatet direkte vha. de numeriske taster ved at trykke på [#-Taster]. 5 Tryk på [Luk]. Skærmbilledet [Basis] vises igen. 2-12

45 Klargøring før brug Brugerdefineret format Du kan gemme papirformater, du ofte bruger, som brugerdefinerede formater. Du kan angive papirtypen for hvert brugerdefineret format. Fremgangsmåde 1 Tryk på System Menu/Counter-tasten. 2 Tryk på [Maskine standard]. Systemmenu / tæller Systemmenu Kopi standard Sprog Job Regnskab Scanner standard Printer standard MF-bakkeindstil. Harddisk Styring K t Maskine standard Dokument- styring Registrer org. stør. Udskriv rapport B j 3 Indtast den 4-cifrede administrationskode vha. de numeriske taster. Standardindstillingen er 2500 for 25/25 ppm-modellen og 3200 for 32/25- og 32/32 ppm-modellen og 4000 for 40/35 ppm-modellen. Skærmbilledet Maskine standard vises, hvis den rigtige administrationskode er indtastet. BEMÆRK: Koden består af 8 cifre, hvis der er installeret et sikkerhedsmodul (tilbehør). Standardindstillingen er for 25/25 ppm-modellen og for 32/25- og 32/32 ppm-modellen og for 40/35 ppm-modellen. 4 Tryk på [ ] eller [ ] for at markere Gem MF-papirformat, og tryk på [Ændrer #]. Systemmenu / tæller Maskine standard Papirtype (1. skuffe) Almindelig Papirtype (2. skuffe) Farvet Papirtype (3. skuffe) Almindelig Papirtype (4. skuffe) Almindelig Gem MF-papirformat Ændrer # Systemmenu Standard menu Indstillings funktion 5 Tryk på [ ] eller [ ], marker det nummer, du vil registrere, under Papirformat (brugerdef 1-4), og tryk på [Ændrer #]. Gem MF-papirformat Gemmer papirformatet for multifunktionsbakken. Standard menu Papirformat (brugerdef 1) Papirformat (brugerdef 2) Papirformat (brugerdef 3) Papirformat (brugerdef 4) Indstillings funktion mm mm mm mm Ændrer # Systemmenu - Maskine standard 2-13

46 Klargøring før brug 6 Tryk på [Til], og tryk på [+] eller [ ] for at indstille længden Y og bredden X. På de metriske modeller kan du indtaste formatet direkte vha. de numeriske taster ved at trykke på [#-Taster]. Tryk på [Vælg papirtype] for at angive en papirtype. Vælg papirtypen, og tryk på [Luk]. Papirformat (brugerdef 1) Gemmer papirformatet for multifunktionsbakken. Farve/mono valg (98~297 ) (148~432) Y 297 mm X 420 mm Fra Til Systemmenu - Maskine standard - Gem MF-papirformat Tilbage 1 Papirtype Almindelig 7 Tryk på [Luk]. 8 Tryk på [Luk]. 9 Tryk på [Slut]. Skærmbilledet [Basis] vises igen. Fremgangsmåde 1 Tryk på System Menu/Counter-tasten. 2 Tryk på [MF-bakke-indstil.] Systemmenu / tæller Systemmenu Kopi standard Sprog Job Regnskab Scanner standard Printer standard MF-bakkeindstil. Harddisk Styring K t Maskine standard Dokument- styring Registrer org. stør. Udskriv rapport B j 3 Tryk på [Andre Standard], og tryk på [Vælg format]. Systemmenu / tæller MF-bakkeindstilling Tilbage Papirformat Papirtype Auto Registrer. EX Vælg format Almindelig Indt. form Andre Standard 4 Vælg papirformatet under Brugervalg. mmenu / tæller Tilbage Brugervalg Luk Comm.#10 EX 8½ 13½" 16K mm Comm.#9 Comm. #6-3/4 OUFUKU HAGAKI YOUKEI 2 MO YOUKEI 4 8½ 13" 8K 16K mm mm mm 5 Tryk på [Luk]. 2-14

47 Klargøring før brug 6 Tryk på [Luk]. Skærmbilledet [Basis] vises igen. Angivelse af papirtype for MF-bakke Papirtypen skal angives, når MF-bakken anvendes. Følgende papirtyper kan anvendes. Almindeligt papir, transparenter, groft papir, pergamentspapir, etiketter, genbrugspapir, fortrykt papir, kvalitetspapir, karton, farvet papir, forhullet papir, brevhoved, tykt papir, kuverter, coated papir, højkvalitetspapir, brugerdefineret papir 1-8 BEMÆRK: Hvis du har valgt et brugerdefineret format, hvor papirtypen allerede er angivet, kan du ikke ændre papirtypen for et papirformat til MF-bakken. 1 Tryk på System Menu/Counter-tasten. 2 Tryk på [MF-bakke-indstil.] Systemmenu / tæller Systemmenu Kopi standard Sprog Job Regnskab Scanner standard Printer standard MF-bakkeindstil. Harddisk Styring K t Maskine standard Dokument- styring Registrer org. stør. Udskriv rapport B j 3 Tryk på [Vælg papirtype]. mmenu / tæller ling Tilbage Luk Enhed Papirtype Centimeter Almindelig Vælg papirtype Tommer 4 Marker papirtypen. Systemmenu / tæller Vælg papirtype Tilbage Almindelig Transparent Groft Etiketter Karton Tykt papir Bruger 1 Bruger Genbrugs Farvet Kuverter Bruger 2 Bruger Fortrykt Forhullet Bestrøget Bruger 3 Bruger Pergament Kval.papir Brevhoved Høj kvalitet Bruger 4 Bruger 5 Tryk på [Luk]. 6 Tryk på [Luk]. Skærmbilledet [Basis] vises igen. 2-15

48 Klargøring før brug Placering af originaler I dette afsnit beskrives, hvordan originaler placeres før kopiering eller scanning. Placering af originaler på glasplade Åbn låget til glaspladen, og placer originalen på glaspladen. Du kan også placere originaler, der ikke består af enkeltark, f.eks. bøger og tidsskrifter. 1 Løft låget til glaspladen. BEMÆRK: Åbn dokumentføderen (tilbehør), hvis den er installeret. Inden du åbner dokumentføderen, skal du kontrollere, at der ikke ligger originaler i originalføderen eller i originalbakken. Originaler i originalføderen eller originalbakken kan falde ud af maskinen, når du åbner dokumentføderen. Lad dokumentføderen stå åben under kopieringen, hvis originalernes højde overstiger 4 cm. 2 Placer originalen. Læg originalen med tekstsiden nedad op mod inderste venstre hjørne, så den flugter med indikatorerne for originalformat. Indikatorer for originalformat (angivet i tommer) 2-16

49 Klargøring før brug (angivet i millimeter) 3 Luk låget til glaspladen. VIGTIGT: Brug ikke magt, når du lukker låget til glaspladen eller dokumentføderen. Et hårdt tryk kan få glaspladen til at knække. Der kan forekomme skygger langs kanten og midt på kopier, der er fremstillet fra åbne originaler som f.eks. bøger. Forsigtig: Lad ikke dokumentføderen stå åben, da det kan medføre personskade. 2-17

50 Klargøring før brug Ilægning af originaler i dokumentføder (tilbehør) Dokumentføderen (tilbehør) kan læse en side ad gangen i originalsæt indeholdende flere sider. Den vender og læser automatisk 2-sidede originaler. Følgende originaltyper kan anvendes i dokumentføderen. Egenskab Specifikationer Vægt 1-sidet original: 45 g/m g/m 2 2-sidet original: 50 g/m g/m 2 Format Maks.: A3/ mm, min.: A5R/ mm Kapacitet Standardpapir (80 g/m 2, maks. / mm), farvet papir (maks. / mm), genbrugspapir (maks. / mm): maks. 100 ark (ved Autovalg: 30 ark) Standardpapir (80 g/m 2, B4/ mm og derover), farvet papir (B4/ mm og derover), genbrugspapir (B4/ mm og derover): Maks. 70 ark Grafikpapir: 1 ark Forholdsregler for originaltyper til dokumentføder Brug ikke dokumentføderen til følgende originaltyper. Hvis originalerne har udstukne huller eller perforeringer, skal papiret ilægges, så hullerne eller perforeringerne indføres sidst. Transparentfilm, f.eks. transparenter til overheadprojektorer. Skrøbelige originaler som f.eks. karbonpapir, meget krøllet papir eller vinylark Originaler med en uregelmæssig (ikke-rektangulær) facon, våde originaler eller originaler med tape eller lim Fjern clips eller hæfteklammer, og glat papiret helt ud inden ilægning. I modsat fald kan originalerne sidde fast. Originaler, der er klippet i, eller som har en meget glat overflade Originaler med rettelak, der endnu ikke er tør Glat alle folder ud på foldede originaler inden ilægning. I modsat fald kan originalerne sidde fast. Dokumentføderens dele 1 Originalføder 2 Originalbreddestyr 3 Originalbakke 4 Dæksel til dokumentføder 5 Indikator for ilagt original 6 Rum til renseklud BEMÆRK: Indikator for ilagt original viser originalernes tilstand. Når den øverste indikator lyser grønt: Originalen er ilagt. Når den øverste indikator blinker grønt: Ilæg originalen igen. Når den nederste indikator blinker rødt: Originalen sidder fast. Se Udredning af papirstop på side

51 Klargøring før brug Sådan ilægges originaler Følg denne fremgangsmåde for at lægge originaler i dokumentføderen. VIGTIGT: Kontroller inden ilægning af originalerne, at der ikke ligger originaler i originalbakken. Hvis originaler efterlades i originalbakken, kan nye originaler sætte sig fast. 1 Juster originalbreddestyrene efter originalerne. 2 Placer originalerne. Placer dem med tekstsiden opad (forsiden ved 2-sidede originaler), og skub originalernes forreste kant helt ind i dokumentføderen. VIGTIGT: Kontroller, at originalbreddestyrene passer nøjagtigt til originalernes bredde. Juster originalbreddestyrene, hvis der er et mellemrum. I modsat fald kan originalerne sidde fast. Sørg for, at de ilagte originaler ikke overstiger det angivne niveau. Originalerne kan sidde fast, hvis det maksimale niveau overstiges. 2-19

52 Klargøring før brug Sprog Vælg det sprog, der skal vises på berøringspanelet. Der kan vælges mellem følgende sprog. Modeltype Angivet i tommer Angivet i millimeter Sprog Engelsk (English), fransk (Français), spansk (Español), japansk ( ), portugisisk (Português) Engelsk (English), tysk (Deutsch), fransk (Français), spansk (Español), italiensk (Italiano) og dansk (Dansk) 1 Tryk på System Menu/Counter-tasten. 2 Tryk på [Sprog]. Systemmenu / tæller Systemmenu Kopi standard Sprog Job Regnskab Scanner standard Printer standard MF-bakkeindstil. Harddisk Styring Maskine standard Dokument- styring Registrer org. stør. Udskriv rapport 3 Tryk på tasten for det sprog, du vil indstille. Berøringspanelet skifter til det pågældende sprog. Sprog English Français Español Deutsch Italiano Dansk Systemmenu 2-20

53 Klargøring før brug Tilslutning af kabler Maskinen skal sluttes til en computer, før du kan bruge printer- og scannerfunktionerne. Maskinen har følgende interfaces til tilslutning af computere. Brug den kabeltype, der passer til det anvendte interface. Funktion Interface Kabel Udskrivning Parallelport-interface Parallelt kabel (IEEE1284-standard, højst 1,5 m) USB-interface Hi-Speed USB-kompatibelt tildækket kabel (Hi-Speed USB-standard, højst 5,0 m) Netværksinterface Netværkskabel (10Base-T eller 100Base-TX) Scanning Netværksinterface Netværkskabel (10Base-T eller 100Base-TX) BEMÆRK: Brug tildækkede USB-, 10Base-T- og 100Base-TX-kabler. 1 Løft dækslet til hovedafbryderen, og sluk for strømmen vha. hovedafbryderen (position ). Sluk for computeren, inden du tilslutter et parallelt kabel. 2 Løft dækslet over interfacestikkene på maskinens højre side, og sæt kablet i stikket. A: Netværksinterface (printer) B: USB-interface (printer) C: Parallelport-interface (printer) D: Netværksinterface (scanner) A B C D 3 Sæt den anden ende af kablet i computeren eller en hub (netværksskiftningsenhed). 4 Læft dækslet til hovedafbryderen, og tænd for strømmen vha. hovedafbryderen (position ). BEMÆRK: Ved netværkskabeltilslutning skal du konfigurere netværket, når kablerne er sat i. Det er beskrevet i Netværksindstillinger (TCP/IP) på side 2-22 og Almindelige scannerindstillinger på side

54 Klargøring før brug Klargøring af printer Netværksindstillinger (TCP/IP) Hvis du vil anvende maskinen som en netværksprinter, skal du først angive maskinens IP-adresse. BEMÆRK: IP-adressen skal overholde standarden i driftsmiljøet. Du kan få adressen fra netværksadministratoren. Indstillingen er ikke nødvendig i miljøer, hvor DHCP eller BOOTP anvendes til automatisk at tildele IP-adresser, da indstillingen DHCP eller BOOTP er aktiveret til som standard. 1 Tryk på Printer-tasten. 2 Tryk på [Printer-menu]. Klar til print. Printermenu Annuler S 3 Tryk på [Interface]. Vælg emne Printermenu Print statusside Fonte Papir Håndtering Andet Interface Sideindst. Farve funktion Emulering Print Kvalitet RAM DISK funkt 4 Tryk på [Netværks]. Interface Instilling emner NetWare TCP/IP Ethertalk Netværk Statusside Til Til Til Fra Værdi Ændrer # Parallel Printermenu Netværks USB 2-22

55 Klargøring før brug 5 Tryk på [ ] eller [ ] for at markere TCP/IP, og tryk på [Ændrer #]. Interface Instilling emner Værdi NetWare TCP/IP Ethertalk Netværk Statusside Til Til Til Fra Ændrer # Parallel Printermenu Netværks USB 6 Tryk på [Til] under TCP/IP. TCP/IP Tilbage TCP/IP Fra Til Printermenu - Interface - Netværk Instilling emner Værdi DHCP Til BOOTP Til IP-adresse Subnet mask Gateway Æ 7 Tryk på [ ] eller [ ] for at markere DHCP, og tryk på [Ændrer #]. Tilbage Luk Instilling emner Værdi DHCP Til BOOTP Til IP-adresse Subnet mask Gateway Ændrer # Interface - Netværk 8 Tryk på [Fra], og tryk på [Luk]. DHCP opsætning Tilbage Fra Til Printermenu - Interface - Netværk - TCP/IP 9 Tryk på [ ] eller [ ] for at markere BOOTP, og tryk på [Ændrer #]. 10 Tryk på [Fra], og tryk på [Luk]. BOOTP opsætning Tilbage Fra Til Printermenu - Interface - Netværk - TCP/IP 2-23

56 Klargøring før brug 11 Tryk på [ ] eller [ ] for at markere IP-adresse, og tryk på [Ændrer #]. Tilbage Luk Instilling emner Værdi DHCP Til BOOTP Til IP-adresse Subnet mask Gateway Ændrer # Interface - Netværk 12 Indtast IP-adressen vha. de numeriske taster. Skriv den trecifrede del af adressen i det fremhævede felt, og tryk på tasten #. Bekræft de tre indtastede cifre vha. tasten #. IP Adresse Bekræft for hver 3die linie med #-taste (med #-tast) Tilbage Printermenu - Interface - Netværk - TCP/IP 13 Skriv den næste trecifrede del af adressen i det fremhævede felt, og tryk på tasten #. Hvis du vil rette en adresseindtastning, skal du bruge tasten # til at vælge den trecifrede adressedel, du vil rette, og indtaste adressen igen vha. de numeriske taster. 14 Tryk på [Luk], når du har indtastet resten af adressen på samme måde. Skærmbilledet TCP/IP vises igen. Tryk på [Tilbage], hvis du vil annullere den indtastede adresse og vende tilbage til den tidligere adresse. 15 Tryk på [ ] eller [ ] for at markere Subnet mask, og tryk på [Ændrer #]. 16 Indstil adressen på samme måde som IP-adressen i trin Tryk på [ ] eller [ ] for at markere Gateway, og tryk på [Ændrer #]. 18 Indstil adressen på samme måde som IP-adressen i trin Tryk på [Luk], når alle indstillingerne er foretaget. 20 Tryk på [Luk]. 21 Tryk på [Luk]. Printerskærmbilledet vises igen. Medfølgende printerhjælpeprogrammer Sammen med produktet leveres nedenstående printerhjælpeprogrammer, som du kan installere efter behov. De enkelte hjælpeprogrammer er beskrevet i programmets medfølgende manual. KM-NET for Clients KM-NET for Direct Printing IC-Link KM-NET VIEWER KM-NET VIEWER for Web Edition KM-NET KPrint KM NET Quick Setup 2-24

57 Klargøring før brug Installation af software Installer printerdriveren, scannerværktøjer og de avancerede værktøjer osv. for at slutte denne enhed til en computer. Installationsproceduren varierer afhængigt af den cd-rom-version, der leveres sammen med enheden. I nogle versioner kan der vælges mellem Express mode og Custom mode. Følg guiden på cd-rommen for at få flere oplysninger. I de følgende fremgangsmåder beskrives installation i Windows XP, men du kan bruge samme fremgangsmåder til at installere i andre Windows-operativsystemer, inklusive Windows Vista. BEMÆRK: Du skal logge på som bruger med administratorrettigheder for at installere i Windows Vista, Windows XP, Windows NT 4.0/2000 og Server Hvis du kører installationen i Windows Vista, skal du bekræfte, at installationsprogrammet kommer fra en leverandør, du har tillid til. Dette er en Microsoft-standardproces af hensyn til din egen sikkerhed. 1 Slut denne enhed til computeren. Når maskinen er tilsluttet, skal du tænde for strømmen på hovedafbryderen og for computeren. Klik på knappen Cancel (Annuller), hvis der vises et Plug and Play-vindue som vinduet nedenfor. 2 Læg den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis skærmbilledet ikke vises, når cd'en er sat i, skal du åbne et stifindervindue for cd-drevet og dobbeltklikke på filen setup.exe. Følgende vindue vises. (Dette varierer afhængigt af cd-rom-versionen). Følgende menuer er inkluderet i vinduet. Install Software (Installer software) Remove Software (Fjern software) Scanner Tools (Scannerværktøjer) Advanced Tools (Avancerede værktøjer) Documentation (Dokumentation) Software Release Notes (Release notes til softwaren) Select Language (Vælg sprog) 3 Klik på Install Software for at installere softwaren (printerdriver osv.). Udfør installationen ved at følge guiden på skærmen. Klik på Scanner Tools for at installere scannerværktøjer. 2-25

58 Klargøring før brug Klargøring af scanner Tilslutning til en computer I dette afsnit beskrives, hvordan scannerfunktionen klargøres. Eksempel på tilslutning Slut scanneren til computeren med et netværkskabel (10Base-T eller 100Base-TX). Se Tilslutning af kabler på side Webbrowser Address Editor DB Assistant Netværksindstillinger Scannerindstillinger Registrering af brugere/destinationer Administrator-pc SMTPserver Send Send scannede billeder som filer vedhæftet s. Printer Send Parallel USB Scan til PC Scan til PC Send filer med scannede billeder til en computer. Netværk Scan til FTP FTP-server Scan til FTP Send scannede billedfiler til en FTP-server. TWAIN Importer billeder scannet via et TWAIN-kompatibelt program. 2-26

59 Klargøring før brug Almindelige scannerindstillinger Maskinens netværksindstillinger skal konfigureres, før du kan bruge scannerfunktionen. Der kan vælges følgende indstillinger. Indstillinger Hostnavn IP-adresse Subnet mask Standard Gateway DHCP/BOOTP RARP DNS-server (primær) DNS-server (sekundær) DNS-domænenavn WINS-server (primær) WINS-server (sekundær) SMTP DB Assistant Administratorens adresse Beskrivelse Indtast et scannerhostnavn på højst 32 tegn. Indtast scannerens IP-adresse i formatet XXX.XXX.XXX.XXX. Indtast scannerens subnet mask i formatet XXX.XXX.XXX.XXX. Indtast scannerens standard-gateway i formatet XXX.XXX.XXX.XXX. Indstil DHCP og BOOTP til enten [Gyldig] eller [Ugyldig]. Standardindstillingen er [Gyldig]. Indstil RARP til enten [Gyldig] eller [Ugyldig]. Standardindstillingen er [Gyldig]. I miljøer med DNS-servere, hvor data kan sendes til hostnavne i stedet for IP-adresser, skal den primære DNS-servers IP-adresse indtastes i dette felt i formatet XXX.XXX.XXX.XXX. Indtast den sekundære DNS-servers IP-adresse i formatet XXX.XXX.XXX.XXX. Angiv et domænenavn på højst 64 tegn. Hvis du vil bruge WINS (Windows Internet Name Service) til at omdanne IP-adresser til computernavne, skal du angive den primære WINS-servers IP-adresse i formatet XXX.XXX.XXX.XXX. Indtast den sekundære WINS-servers IP-adresse i feltet i formatet XXX.XXX.XXX.XXX. Indtast SMTP-serverens hostnavn eller IP-adresse i formatet XXX.XXX.XXX.XXX i feltet. Indtast IP-adressen eller hostnavnet (højst 32 tegn) på den computer, hvor DB Assistant er installeret. Indtast administrator- adressen. Logfiler om scannerstatus og fejlrapporter sendes via til denne adresse. VIGTIGT: Der kan ikke sendes , hvis SMTP og Admin. adresse ikke er korrekt indstillet. BEMÆRK: IP-adressen skal overholde standarden i driftsmiljøet. Du kan få adressen fra netværksadministratoren. Du kan også konfigurere de almindelige scannerindstillinger fra en computer via en webbrowser. 1 Tryk på System Menu/Counter-tasten. 2-27

60 Klargøring før brug 2 Tryk på [Scanner standard]. Systemmenu / tæller Systemmenu Kopi standard Sprog Job Regnskab Scanner standard Printer standard MF-bakkeindstil. Harddisk Styring K t Maskine standard Dokument- styring Registrer org. stør. Udskriv rapport B j 3 Indtast den 4-cifrede administrationskode vha. de numeriske taster. Standardindstillingen er 2500 for 25/25 ppm-modellen og 3200 for 32/25- og 32/32 ppm-modellen og 4000 for 40/35 ppm-modellen. Skærmbilledet Scanner indst. menu vises, hvis den rigtige administrationskode er indtastet. BEMÆRK: Koden består af 8 cifre, hvis der er installeret et sikkerhedsmodul (tilbehør). Standardindstillingen er for 25/25 ppm-modellen og for 32/25- og 32/32 ppm-modellen og for 40/35 ppm-modellen. 4 Tryk på [System Basis]. BEMÆRK: Hvis Ikke muligt at bruge scanner vises, skal du vende tilbage til skærmbilledet Systemmenu, vente ca. 2 minutter og derefter trykke på [System Basis] igen. Systemmenu / tæller Skanner indst. menu System Basis Standard indstill. Bruger registr. Systemmenu 5 Tryk på [ ] eller [ ] for at markere Hostnavn, og tryk på [Ændrer #]. Systemmenu / tæller System Basis Standard menu Indstillings funktion Hostnavn IP adresse Subnet mask Standard Gateway DHCP/BOOTP Scanner Gyldig Ændrer # Systemmenu - Skanner indst. menu 6 Indtast hostnavnet, og tryk på [Slut]. Hostnavnet gemmes, og skærmbilledet System Basis vises. 7 Indstil de øvrige punkter ved at gentage trin 5 og 6 for hvert punkt. 8 Tryk på [Luk], når alle indstillingerne er foretaget. Skærmbilledet Scanner indst. menu vises. 2-28

61 Klargøring før brug Registrering af brugeroplysninger Herunder beskrives, hvordan du registrerer en bruger. Der kan vælges følgende indstillinger. Indstilling adresse IP-adr. eller host navn Navn til display Brugerkode Gem mappe Nr. Beskrivelse For funktionen Send vil der blive sendt til denne adresse, når modtagere svarer på en modtaget . Meddelelser om transmissionsfejl sendes også til denne adresse. Når du har valgt Scan til PC som destination og vælger Gem på Bruger PC, kan du sende et grafisk billede til computeren med denne adresse. Det brugernavn, der vises ved valg af brugere. Værdien skal angives. Indtast en adgangskode på højst 8 tegn (kun cifre), der skal angives, når der vælges en bruger (angivelse af adgangskode er valgfrit). Nummeret på den mappe, der skal vises som destination, når Gem på Bruger PC vælges. Brug Scanner File Utility til at indstille mappen med det pågældende nummer. Indtast et 3-cifret nummer fra 001 til 100. Du kan kun registrere én destinationsmappe her. 1 Gentag trin 1-3 i fremgangsmåden Almindelige scannerindstillinger på side Tryk på [Bruger registr.]. Systemmenu / tæller Skanner indst. menu System Basis Standard indstill. Bruger registr. Systemmenu 3 Tryk på [ ] eller [ ] for at markere det brugernummer, der skal registreres, og tryk på [Ændr brugerinfo]. Hvis du vil rette en bruger, der allerede er registreret, skal du trykke på [ ] eller [ ] for at markere brugeren og trykke på [Ændr brugerinfo]. Bruger User A Op Ned Slut Ændr brugerinfo Slet Indtast adgangskoden, hvis der er indstillet en brugeradgangskode. - Skanner indst. menu BEMÆRK: Hvis du vil slette en registreret bruger, skal du trykke på [ ] eller [ ] for at markere den bruger, der skal slettes, og trykke på [Slet]. 4 Tryk på [ ] eller [ ] for at markere det punkt, du vil konfigurere, og tryk på [Ændrer #]. Fortsæt med at følge instruktionerne på skærmen. Ret bruger-info Registrerings liste:bruger liste Instillings emner adresse IP adr. eller host navn Navn til display Brugerkode Gem folder Nr. (Ikke angivet) (Ikke angivet) (Ikke angivet) (Ikke angivet) (Ikke angivet) Indstill. værdi Ændrer # Information Bruger nr. :

62 Klargøring før brug Redigering af fælles adressebog Herunder beskrives, hvordan du registrerer en destination i den fælles adressebog. Fælles adressebog til Send - adressebog, der anvendes, når der sendes filer vedhæftet Fælles adressebog til Scan til PC - adressebog, der anvendes, når der sendes filer direkte til modtagercomputere Fælles adressebog til FTP - adressebog, der anvendes, når der sendes data til en FTP-server. BEMÆRK: Du kan også registrere nye adresser. Du kan også tilføje adresser i den fælles adressebog via en webbrowser. Med Address Editor kan du føje adresser til den fælles adressebog til Send og Scan til PC. Der findes følgende registreringsfelter for den fælles adressebog til Send og Scan til PC. Indstilling adresse IP-adr. eller host navn Navn til display Gem mappe Nr. Tilføj dest. Beskrivelse Med funktionen Send kan der sendes grafiske billeder som filer vedhæftet til denne adresse. Med funktionen Scan til PC kan der sendes grafiske billeddata til computeren med denne adresse. Skriv det destinationsnavn, der skal vises i adressebogen. Nummeret på den mappe, der er indstillet som destination ved Scan til PC. Brug Scanner File Utility på destinationscomputeren til at indstille mappen med det pågældende nummer. Ved grupperegistrering skal du angive den destination fra den fælles adressebog, der skal føjes til gruppen. Der findes følgende konfigurationspunkter for FTP fælles adressebog. Indstilling Beskrivelse IP-adr. eller host navn Grafiske billeder sendes til FTP-serveren med denne adresse. Navn til display Skriv det destinationsnavn, der skal vises i adressebogen. Port Indtast portnummeret på FTP-serveren (normalt 21). Papirgang Skriv stien til den mappe, du vil overføre data til. Hvis du f.eks. vil gemme data i mappen ScannerData i rodbiblioteket, skal du indtaste \ScannerData. Hvis du ikke angiver en værdi, gemmes data i hjemmebiblioteket. Brugernavn og kode Indtast det brugernavn og den kode, der skal bruges til at logge på FTP-serveren. Punktet vises, hvis Skip autorisations info. er indstillet til [Til]. Skip autorisations info. Hvis punktet er indstillet til [Til], skal brugere ikke angive brugernavn og adgangskode ved afsendelse. Registrer Brugernavn og kode, hvis du vil indstille punktet til [Til]. 2-30

63 Klargøring før brug 1 Tryk på Scanner-tasten. 2 Tryk på [Rediger adr. bog]. skanner funktion 08/08/ 05 14:00 Genkald program Rediger adr. bog Scan til PC TWAIN Ændr brugerinfo Scan til FTP Rapport af sendt data 3 Indtast afsenderens brugernummer, og tryk på [Vælg]. Stop Bruger nr. (med #-tast) Nulstil Vælg BEMÆRK: Indtast det brugernummer, der blev registreret under brugerregistreringen. Brugernummeret er for eksempel 001 for bruger A i trin 3 i fremgangsmåden på side Indtast adgangskoden, hvis der blev indstillet en adgangskode under brugerregistreringen. 4 Vælg den fælles adressebog, du vil redigere. Rediger adresse bog Send Alm. adr. Vælg liste der skal redigeres Scan to PC Alm. adr. FTP fælles adr.bog Vælg liste 5 Tryk på [Registrer ny dest.], og gå til trin 6, hvis du vil tilføje en destination. Tryk på [Registrer ny gruppe], og gå til trin 7, hvis du vil tilføje en gruppe. Hvis du vil redigere en destination, der allerede findes, eller føje en destination til en gruppe, skal du trykke på [ ] eller [ ] for at markere den destination, du vil revidere, og trykke på [Ret dest. info] og foretage ændringerne. es bog O X 0-9 Destination Hvis du vil slette en registreret destination, skal du trykke på [ ] eller [ ] for at markere destinationen og trykke på [Slet]. GHI PQR YZ User B UserGroup Op Ned Slut Ret dest. info Slet Registrer ny dest. Registrer ny gruppe # registr. 2/

64 Klargøring før brug 6 Registrering af destinationer Marker det punkt, der skal konfigureres, med [ ] eller [ ], og tryk på [Ændrer #]. Skærmbilledet for konfiguration af indstillinger vises. Foretag ændringerne ved at følge instruktionerne på skærmen. Tryk på [Ændring færdig] for at gemme destinationen, når du er færdig. Reg. ny destination Registr.liste:Scan til PC-adressebog Instillings emner IP adr. eller host navn Navn til display Gem folder Nr. Information (Ikke angivet) (Ikke angivet) (Ikke angivet) Indstill. værdi Ændrer # # r 7 Registrering af grupper Tryk på [Information], tryk på [ ] eller [ ] for at markere det punkt, du vil konfigurere, og tryk på [Ændrer #]. Skærmbilledet til konfiguration af indstillinger vises. Foretag ændringerne ved at følge instruktionerne på skærmen. Registrer ny gruppe Registr.liste:Scan til PC-adressebog Instillings emner Navn til display Kodeord Information Destination (Ikke angivet) (Ikke angivet) Indstill. værdi Ændrer # # r Tryk på [Destination] og derefter på [Tilføj dest.]. Skærmbilledet til registrering af destinationer vises. Tryk på [ ] eller [ ] for at markere den destination, der skal tilføjes, og tryk på [Tilføj dest.]. Tryk på [Ændring færdig] for at gemme gruppen, når du er færdig. Registrer ny gruppe Registr.liste:Scan til PC-adressebog Display navn UserA UserB UserC Information Destination Destination Slet Tilføj dest. # r BEMÆRK: Destinationer skal registreres før grupper. Destinationer vises først på listen, når de er registreret. Grupperegistrering kan ikke foretages for Scan til FTP. Konfiguration af dato/klokkeslæt og tidsforskel I dette afsnit beskrives, hvordan du konfigurerer de nødvendige områdespecifikke oplysninger for funktionen Send . Det tidspunkt, hvor en sendes fra scanneren, registreres som transmissionstidspunktet i ens header. Følg vejledningen herunder for at indstille dato, klokkeslæt og tidsforskel i forhold til GMT (Greenwich Mean Time). 1 Tryk på System Menu/Counter-tasten. 2-32

65 Klargøring før brug 2 Tryk på [Maskine standard]. Systemmenu / tæller Systemmenu Kopi standard Sprog Job Regnskab Scanner standard Printer standard MF-bakkeindstil. Harddisk Styring K t Maskine standard Dokument- styring Registrer org. stør. Udskriv rapport B j 3 Indtast den 4-cifrede administrationskode vha. de numeriske taster. Standardindstillingen er 2500 for 25/25 ppm-modellen og 3200 for 32/25- og 32/32 ppm-modellen og 4000 for 40/35 ppm-modellen. Skærmbilledet Maskine standard vises, hvis den rigtige administrationskode er indtastet. BEMÆRK: Koden består af 8 cifre, hvis der er installeret et sikkerhedsmodul (tilbehør). Standardindstillingen er for 25/25 ppm-modellen og for 32/25- og 32/32 ppm-modellen og for 40/35 ppm-modellen. 4 Tryk på [ ] eller [ ] for at markere Tidsforskel, og tryk på [Ændrer #]. Systemmenu / tæller Maskine standard Underret (klar) Underret (problem) Lydløs tilstand Dato/Tid Tidsforskel Til Til Til 20/07/ 05 14:00 GMT+01:00 Ændrer # Systemmenu Standard menu Indstillings funktion 5 Tryk på [+] og [ ] for at indstille tidsforskellen. Tidsforskel Tilbage Eksempel: København - GMT+1:00, London - GMT 0:00 GMT+01:00 Systemmenu - Maskine standard 6 Tryk på [Luk]. Indstillingerne gemmes. 7 Tryk på [ ] eller [ ] for at markere Dato/Tid, og tryk på [Ændrer #]. Systemmenu / tæller Maskine standard Underret (klar) Underret (problem) Lydløs tilstand Dato/Tid Tidsforskel Til Til Til 20/07/ 05 14:00 GMT+01:00 Ændrer # Systemmenu Standard menu Indstillings funktion 2-33

66 Klargøring før brug 8 Tryk på [+] og [ ] for at indstille klokkeslæt og dato. Dato/Tid Tilbage År.2005 Måned.7 Dag Tid.20 14:00 F T Systemmenu - Maskine standard BEMÆRK: Tidsforskellen skal indstilles før dato og klokkeslæt. Skift til sommertid deaktiveres, hvis tidsforskellen og dato/klokkeslæt ændres på samme tid. 9 Tryk på [Luk]. Indstillingerne gemmes. Brug af Scanner File Utility I dette afsnit beskrives den konfiguration, du skal udføre for at bruge Scanner File Utility til at bruge funktionen Scan to PC. Registrering af filmapper Angiv i Scanner File Utility, hvilke mapper der skal bruges til at gemme scannede dokumenter i. BEMÆRK: Følgende beskrivelse er baseret på en Desktop Mode-installation af Scanner File Utility. 1 Start Scanner File Utility ved at klikke på menuen Start og klikke på Programmer Scanner User Software Scanner File Utility. 2 Dobbeltklik på ikonet Scanner File Utility i proceslinjen for at få vist startdialogboksen. 3 Klik på knappen Setup. 2-34

67 Klargøring før brug 4 Klik på knappen New. 5 Indtast nummeret på den mappe, der skal gemmes filer i, i feltet No., og klik på knappen... BEMÆRK: Du kan indtaste et nummer på mellem 1 og 100 for den mappe, der skal gemmes filer i, i feltet No. Mappenummeret i kolonnen No. (her 001) skal indtastes i Save Number i trin 5 i Indstilling via en webbrowser på side Vælg en mappe, og klik på knappen OK. 7 Klik på knappen OK. 2-35

68 Klargøring før brug 8 Mappen til lagring af filer registreres. Klik på knappen OK. 9 Klik på knappen OK. Indstilling via en webbrowser Du kan registrere brugere på maskinen via en webbrowser. BEMÆRK: Maskinens netværksindstillinger skal være konfigureret, før du foretager denne indstilling. Kontakt systemadministratoren. Funktionen kan ikke anvendes under scanning. Kontroller inden konfigurationen, at scanneren ikke er i brug. 1 Start Internet Explorer eller en anden webbrowser. 2 Indtast maskinens IP-adresse i webbrowserens adressefelt, og tryk på Enter-tasten på tastaturet. BEMÆRK: Administratoren kan oplyse maskinens IP-adresse. Bemærk, at maskinens IP-adresse til scannerfunktioner er forskellig fra dens IP-adresse til printerfunktioner. 2-36

69 Klargøring før brug 3 Klik på Sender List. 4 Klik på nummeret på den afsender/brugerliste, du vil registrere. 5 Udflyd felterne Registration Name, Address of Address Book installed PC og Save Number. BEMÆRK: I feltet Address of Address Book installed PC skal du skrive adressen på den computer, hvor Scanner File Utility er installeret. I feltet Save Number skal du angive det nummer på mappen til lagring af filer, du indtastede i feltet No. i trin 5 i Registrering af filmapper på side Klik på knappen Registration. BEMÆRK: Det er vigtigt at klikke på knappen Registration. Indstillingerne gemmes ikke, hvis du skifter skærmbillede eller lukker browservinduet uden at klikke på Registration. Når ovenstående indstillinger er foretaget, kan der sendes scannede billeder til bruger-pc'er (computere, der er registreret på listen over afsendere/brugere) via Scan til PC. Du kan sende data til andre destinationer end bruger-pc'er ved at registrere destinationen via en webbrowser, Address Editor eller Address Book for Scanner. 2-37

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

FS-C8100DN. Betjeningsvejledning

FS-C8100DN. Betjeningsvejledning FS-C8100DN Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele... 1-1 Komponenter på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Komponenter på printerens højre side...

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger

Version 2.0 09/09. Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger Version 2.0 09/09 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Alle vejledninger 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Kopi-/dokumentserverreference

Kopi-/dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/dokumentserverreference 1 3 4 Placering af originaler Kopiering Dokumentserver Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, og opbevar den i nærheden for

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN 315-025 www.brother.dk Printløsninger til din virksomhed De udvidede modeller er kompatibel med en række professionelle løsninger, som kan hjælpe dig med at

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN SP 8300DN Sort-hvid A3-laserprinter Printer SP 8300DN 50 S/h s/min. Højtydende og driftsikker s/h-laserprinter Laserprinteren SP 8300DN leverer en stærk kombination af høj hastighed, alsidighed og driftsikkerhed.

Læs mere

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner

FS-1118MFP. Vejledning til opsætning af netværksscanner FS-1118MFP Vejledning til opsætning af netværksscanner Introduktion Om denne vejledning Varemærker Denne vejledning indeholder anvisninger til grundlæggende opsætning af scannerens funktioner og beskriver,

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Personlige kopimaskiner 2005/2006

Personlige kopimaskiner 2005/2006 Personlige kopimaskiner 2005/2006 Symbolforklaring Digitale personlige kopimaskiner AXIS NETVÆRKSPRINTADAPTER Giver mulighed for at sætte en printer i netværk, så den kan benyttes af flere brugere. ENERGY

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN LBP3200 Laserprinter Brugervejledning Vejledninger til printeren Vejledningerne til denne printer er inddelt

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere