Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl i klublokalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet"

Transkript

1 Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning, Claus Lillevang 1. Udvalgets sammensætning Vi har valgt, at Uddannelsesudvalget består af de aktive instruktører i klubben, der er uddannet på mindst instruktør 2-niveau. Derfor velkommen til Per From Gøse som nyt medlem. 2. Referat fra sidste møde i januar Ingen kommentarer til referatet, som vi så igennem for hængepartier 3. Sikkerheden i klubben er der noget vi skal drøfte nærmere? Oplægget: Oplevelser, der giver anledning til en drøftelse? Sidste år snakkede vi med baggrund i oplevelserne på Odense Å om, at vi skal sikre et højt uddannelsesniveau af turlederne. Skal og kan vi gøre mere, end vi gjorde i 2014? Turpasset er ind imellem anledning til drøftelse forslag om, at Københavnerturen ikke skal kræve turpas. Skal vi indkøbe VHF-radio til at sikre kontakten på vandet på de store ture? VHF-radioer er dyre og kræver træning og vedligeholdelse. De er gode til at sikre, at vi kan tilkalde hurtig hjælp, og til at vi kan kalde skibe op. Brugerne skal dog på kursus. Udvalget vil ikke foreslå VHF som et krav til turledere, men anbefaler bestyrelsen, at klubben indkøber en VHF-radio til klubben til at løfte sikkerhedsniveauet. Per Michael, Gorm, Lars Hugo og Thomas har allerede et certifikat. Udvalget forestiller sig, at det kun er få personer på kursus om året. Indkøb af 2 walkey talkeyer er en billig måde at øge sikkerheden. De er gode til at sikre kommunikationen mellem forenden og bagenden af en gruppe roere. Ind imellem bliver der meget langt mellem bagtrop og fortrop. Udvalget anbefaler bestyrelsen indkøb af et sæt vandtætte walkey-talkeyer til brug på klubture. Udvalget anbefaler, at klubben fx via kajakudvalget køber 1-2 delbare pagajer, som medlemmer kan tage med på tur som pagaj nr 2. Det er med til at øge sikkerheden. Udvalget er enige om, at det er en god ide, at stramme op om kvaliteten med turledelse på turene. Blandt andet, at vi laver flere aftaler, inden vi tager afsted for eksempel om, hvem der har førstehjælpsudstyr med, hvem har mobiltelefon, kort, posen med shelter, hvad gør vi hvis der sker noget, hvad med de nye, og hvordan undgår vi at bagerste mand bliver agterudsejlet. Vi tager emnet op på en klubaften - hvordan er det med turledelse. Lars Hugo overvejer at lave et turlederkursus i 2015.

2 4. Vores sikkerhedsbestemmelser Oplæg: Der var ingen ændringer i Er der noget, som vi skal overveje at justere? Der var ikke nogen forslag til justering af klubbens sikkerhedsbestemmelser, som blev rost af medlemmer i udvalget. Udvalget anbefaler derfor, at bestyrelsen viderefører de nugældende sikkerhedsbestemmelser. 5. Kursusprogram 2015 Oplæg: Udgangspunkt er at videreføre kursusprogrammet, som det så ud i Der er vedlagt en skitse. Hvad skal vi droppe, og er der nye initiativer? Udvalget anbefaler, at vi om foråret fylder kursus 1, før vi udbyder kursus 2. Per Dolleris vil gerne være hjælpeinstruktør på et hold, og springe over mht. frigivelseshold Thomas vil gerne et frigivelseshold til efteråret Lars Hugo vil gerne et efterårshold. Henning vil gerne have et frigivelseshold Hvis der bliver brug for det tager Gorm gerne et hold 4 Frans ønsker at springe over mht. frigivelseshold Vores erfaringer siger, at det er ok at køre med mindre hold på 5-7. det giver andre kvaliteter. Frans vil gerne være med til at lave 1-2 teknikaftener med leg og cases. Vi skal have fokus på at lave noget for kursisterne efter afslutningen af frigivelseskurserne. Det kan for eksempel være, at vi selv kommer og indbyder dem til at kommer til roning om torsdagen og om lørdagen og hen ad vejen om onsdagen og om søndagen. Vi kan forlænge kurset lidt og sige, at vi mødes igen på torsdag til roning. Der er ingen pointe i at lave særlige subkulturer på det enkelte hold. Vi understøtter snarere, at medlemmerne bliver så integrerede i klubben som muligt og undervejs i kurset får kendskab til alle deres muligheder (booking, klubaftener, turregistrering, kurser, opbevaring i kajakstald, bad og sauna, kajakergometer) og forventningerne til dem (pas på vores klubkajakker, hæng tingene på den rette plads i kajakstalden, svabre efter bad, betale for kaffe og sauna osv). Vi skal være gode til at få de nye til at deltage. Det er godt, at vi har så mange dygtige og engagerede hjælpeinstruktører - det giver blandt andet deltagerne på kurserne en høj grad af genkendelse, når de møder både instruktører og hjælpeinstruktører på turene. Lars Hugo og Per Michael vil gerne lave et EPP3 kursus i form af 9 aftener + 1 dag i weekenden med en prøve i klubben i forlængelse. Vi laver teknikaftener og EPP3-kurserne på samme aften. Det bliver nok mandag aften som i 2014.

3 Bølgekurserne er godt besøgte og meget populære. Vi prøver at lave 2 kurser med Nikolai i Vi skal også udnytte muligheden for selv at lave Bølgedage, hvor vi selv er instruktører og står for sikkerheden. Udvalget anbefaler, at vi springer 2015 over med hensyn til Instruktør 1 kursus. Vi er mange hjælpeinstruktører allerede, og det er godt, at man har 1 års roerfaring, inden man går på instruktør 1-kursus. Vi kan jo sagtens tage de interesserede medlemmer med til at hjælpe nye medlemmer på Åbent Hus og EPP1-kursus. Udvalget anbefaler, at vi fortsætter med at have teknikaften, gerne hver mandag. Nogle af dagene kan hedde Redning og sikkerhed i stedet for Turledelse og redninger, som det hed i Der er forslag om at lade teknik køre hele året. Thomas vil gerne lave et rullekursus til sommer med Lotte og Pia. Thomas og Lotte vil gerne lave et kanokursus til efteråret og anbefaler at klubben køber et par nye kanoer, der giver en helt anden oplevelse end de gamle tunge alukanoer. Udvalget foreslår, at klubben igen har et Nak og æd -kursus med madlavning i Trangia og naturkendskab. Måske vil Frans være instruktør eller med-instruktør. Hvis vi får gang i et ungeinitiativ, så er madlavning i naturen måske en god aktivitet. Vi skal have lavet et 12-timers førstehjælpskursus, gerne her i vinter. Christel, som har lavet førstehjælpskurser for os de sidste 2 år, er kommet til skade og kan ikke lave kursus i år, så vi må finde en ny instruktør. Gorm arrangerer - spørg Dorthe Sorgenfrei, Dansk Røde Kors, ved DGI kan vi måske få tilskud, ved Hjerteforeningen kan vi måske få det billigt (Mikael Andersen). Andre instruktører (instruktør 2) er velkomne til at melde ind om at tage Instruktion i svømmehallen, Åbent Hus, EPP1-kurser, Bølgeture, turbokurser. Meld til Gorm. 6. Skriftlige materialer til frigivelseskurset Oplæg: På instruktørmødet blev det foreslået, at vi laver en folder til dem, der starter på frigivelseskurset, eller nogle vigtige oplysninger på hjemmesiden, som man kan sende til dem med de vigtigste oplysninger. Der ligger allerede en hel del på hjemmesiden (og det skal naturligvis holdes opdateret), og vi har en folder til potentielt nye medlemmer og en til dem, der starter på frigivelseskurset. Der ligger allerede et godt forslag til en uddannelsesplan for hele uddannelsen, som man kan sende eller udlevere. Søsportens fritidsråd har også foldere, som vi kan skaffe gratis.

4 Kajakhotellet har et hav af videoer, som man kan finde på nettet. Vi kan lave link til kajakhotellet. Og så er det i øvrigt en god ide at opfordre deltagerne til selv at finde videoer på nettet. Der ligger en masse - også på vores egen hjemmeside. 7. Uddannelse af instruktører og hjælpeinstruktører Oplæg: På instruktørmødet var der forslag om, at man skal have mere erfaring før Instruktør 1 Der er rift om kursusmidlerne vi bør nok prioritere, så klubben betaler for det vi har mest brug for. Hvad har vi mest brug for? Lars Hugo mangler Instruktør 3 prøven, som han gerne vil tage i Per Dolleris vil gerne tage et VHF-kursus fx på kajakgården, eller i en sejlklub - måske i Kerteminde Sejlklub. Man kan også læse det op selv - Per Michael har materialet og vil gerne låne det ud. Der er flere af hjælpeinstruktørerne der gerne vil til EPP3 prøve i Der var umiddelbart ikke andre ønsker om instruktøruddannelse i Henvendelse om betalte instruktørkurser er fortsat til Gorm. 8. Materiel - drøftelse Oplæg: Har vi forslag til Kajakudvalget eller bestyrelsen om den fortsatte udvikling af vores materielsamling? Vi er ved at have de plastkajakker, vi skal have. Med tiden skal vi udskifte en del af de store og tunge Seayak-kajakker. Der er vist plads til 2 klubkajakker mere i kajakstalden. Måske skal vi have en rulle-kajak mere? Nanok er meget populær i svømmehallen og til rul ved stranden, fordi den er så let at rulle i, men måske skal vi købe en, der er et nummer større. Frans anbefaler, at kajakudvalget ser på en Keyman-kajak i Nyborg, der nok er aktuel som klubkajak. Vi har nok brug for nogle polokajakker til de unge og kanoer. De er gode at søge eksterne midler til med begrundelse i brug i forbindelse med skolelærere, ungdom, Drigstrup Efterskole. 9. Eventuelt Det er indtrykket, at en del behandler vores klubkajakker for dårligt, så de får for mange skader. Vi skal lave en løbende indsats på både frigivelseshold, klubture og via Nyhedsbrevet om at behandle klubkajakker godt. Vi kan alle godt påtale uden at være bussemand. Udvalget anbefaler at vi får en PC inden for døren i kajakstalden til booking og til at fejlmelde kajakker. Møde i Instruktørudvalget (alle instruktører) lørdag den 14. marts kl i klublokalet. Bagefter laver vi workshop for instruktører i svømmehallen.

5 Skitse til kurser i 2015 Sommerhalvåret Vinterhalvåret 6-7 x Åbent Hus om fredagen 2 x EPP1 i havkajak - forår og efterår Frigivelseshold 1 start midt i april (Henning) 1-2 x Åbent Hus i svømmehallen om lørdagen Instruktion i svømmehallen 1 x Førstehjælpskursus 12 timer Frigivelseshold 2 start forår eller tidligt i august - opslås når hold 1 er fuldt (Gorm) Frigivelseshold 3 start midt i august (Thomas) Frigivelseshold 4 start sidst i august, hvis vi har kursister til det? (Lars Hugo) 2 x Rullekurser 1 x Glasfiberreparationskursus Instruktion i ergometer 1 x Navigationskursus 2 x turbofrigivelse (EPP2) forår og efterår (Gorm eller??) 1 x EPP2 i turkajak (Gorm eller??) EPP3 i havkajak et forløb om foråret for en gruppe frem mod prøve i august - Lars Hugo og Per 1 Livredderkursus med prøve (Gorm og Per Dolleris) 1 Rullekursus (Thomas, Pia og Lotte) 2 Bølgekurser og bølgeture (Gorm/Nikolai Ulkus) Teknik/redning og sikkerhed/balancelege hver mandag 2 x Fridykning begynder og fortsætter

6

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt.

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt. Kære medlem Turpas 150 km Bestyrelsen var samlet torsdag den 18. april se referatet på hjemmesiden. Her blev det besluttet at justere et af kriterierne for at opnå turpasset fra 250 km årlig roning til

Læs mere

Der er også mulighed for at ro med om lørdagen kl. 10, hvor vi typisk kun ror en kort tur på 4 9 km i et moderat tempo, hvor alle kan følge med.

Der er også mulighed for at ro med om lørdagen kl. 10, hvor vi typisk kun ror en kort tur på 4 9 km i et moderat tempo, hvor alle kan følge med. Kære medlem Billeder fra pagajkurset, som Torben Grøn afholdt i januar/februar2014 Hvordan kommer jeg i gang? Vi er mange som ikke har fået roet ret meget i vinterhalvåret, og hvordan så med at komme i

Læs mere

Den 21. oktober 2012. Kurset blev gennemført over 4 x 2 timer fredage kl 18 20 i september. Sidste gang blev dog aflyst på grund af dårligt vejr.

Den 21. oktober 2012. Kurset blev gennemført over 4 x 2 timer fredage kl 18 20 i september. Sidste gang blev dog aflyst på grund af dårligt vejr. Nyhedsbrev nr. 10 Den 21. oktober 2012 Kære medlem Status på årets kurser EPP1 i havkajak Vi har for første gang i efteråret 2012 gennemført et EPP1-kursus i havkajak for i alt 14 deltagere. Kurset blev

Læs mere

Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen.

Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen. Kære medlem Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen. Generalforsamling Vigtigt for klubben og for bestyrelsen og den

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2012

ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2012 ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2012 Dette nyhedsbrev indeholder: Formandens spalte Klubaften med spisning og billeder fra årets skiture den 25. april Sommerklargøring af Hedeland den 16. april Skigymnastikken

Læs mere

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer,

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer, KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N N O V E M B E R 2 0 0 7 Brug din breddekonsulent brug dit forbund! Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Frederikshavn Kajakklub Årsberetning ved den ordinære generalforsamling, marts 2014.

Frederikshavn Kajakklub Årsberetning ved den ordinære generalforsamling, marts 2014. Frederikshavn Kajakklub Årsberetning ved den ordinære generalforsamling, marts 2014. 2013 har på mange måder været et godt aktivitets år for Frederikshavn Kajakklub. Der er ingen grund til at skjule, at

Læs mere

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde 09.06.2005

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde 09.06.2005 Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde 09.06.2005 Tilstede: Bo Snedker Boman, Camilla Schrøder Lassen, Eva Gall, Lotte Mølsted, Alice Cleaver og Lars Bak (ref.), fraværende: Berit Winsløv.

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen Referat af specialklubmøde den 23. marts 2013. 1. Velkomst og navneopråb v/erik Vestergård 2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen LU foregik i Fredericia sammen med Dueforeningen.

Læs mere

Formandsberetning v/mie Buus. Generalforsamling i Venskabsforeningen Amigos de El Doradito den 17. april 2010.

Formandsberetning v/mie Buus. Generalforsamling i Venskabsforeningen Amigos de El Doradito den 17. april 2010. 1 Formandsberetning v/mie Buus. Generalforsamling i Venskabsforeningen Amigos de El Doradito den 17. april 2010. Dannelsen af Venskabsforeningen. Foreningen blev dannet i sommeren 2008. 2009 har på mange

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

RINGE TENNISKLUB. Tennisbaner og klubhus Holmehøjvej 5, 5750 Ringe. www.ringetennisklub.dk. ! Mød op til Standerhejsning og Åbent Hus arrangement

RINGE TENNISKLUB. Tennisbaner og klubhus Holmehøjvej 5, 5750 Ringe. www.ringetennisklub.dk. ! Mød op til Standerhejsning og Åbent Hus arrangement RINGE TENNISKLUB Vi byder alle velkommen til en ny sæson, og glæder os til at se såvel nye som gamle medlemmer. Tennisbaner og klubhus Holmehøjvej 5, 5750 Ringe www.ringetennisklub.dk! Mød op til Standerhejsning

Læs mere

Vi derimod, har brug for mange trænere og instruktører for at kunne levere et forsvarligt og sikkert stykke arbejde.

Vi derimod, har brug for mange trænere og instruktører for at kunne levere et forsvarligt og sikkert stykke arbejde. Generalforsamling i Vejle Kajakklub 24. november 2010 Referat 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Michael Brask Referent: Ruth Kjeldsmark 2. Bestyrelsen beretning og planer for næste år til godkendelse

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Referat for Rold Skov OK Visionsmøde den 22. oktober 2014

Referat for Rold Skov OK Visionsmøde den 22. oktober 2014 Referat for Rold Skov OK Visionsmøde den 22. oktober 2014 Antal deltagere: 24 Referent: Michael Niss Tekster skrevet med kursiv er kopieret ind fra slides anvendt på mødet. Formand Ole indleder mødet med

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere