Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl i klublokalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet"

Transkript

1 Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning, Claus Lillevang 1. Udvalgets sammensætning Vi har valgt, at Uddannelsesudvalget består af de aktive instruktører i klubben, der er uddannet på mindst instruktør 2-niveau. Derfor velkommen til Per From Gøse som nyt medlem. 2. Referat fra sidste møde i januar Ingen kommentarer til referatet, som vi så igennem for hængepartier 3. Sikkerheden i klubben er der noget vi skal drøfte nærmere? Oplægget: Oplevelser, der giver anledning til en drøftelse? Sidste år snakkede vi med baggrund i oplevelserne på Odense Å om, at vi skal sikre et højt uddannelsesniveau af turlederne. Skal og kan vi gøre mere, end vi gjorde i 2014? Turpasset er ind imellem anledning til drøftelse forslag om, at Københavnerturen ikke skal kræve turpas. Skal vi indkøbe VHF-radio til at sikre kontakten på vandet på de store ture? VHF-radioer er dyre og kræver træning og vedligeholdelse. De er gode til at sikre, at vi kan tilkalde hurtig hjælp, og til at vi kan kalde skibe op. Brugerne skal dog på kursus. Udvalget vil ikke foreslå VHF som et krav til turledere, men anbefaler bestyrelsen, at klubben indkøber en VHF-radio til klubben til at løfte sikkerhedsniveauet. Per Michael, Gorm, Lars Hugo og Thomas har allerede et certifikat. Udvalget forestiller sig, at det kun er få personer på kursus om året. Indkøb af 2 walkey talkeyer er en billig måde at øge sikkerheden. De er gode til at sikre kommunikationen mellem forenden og bagenden af en gruppe roere. Ind imellem bliver der meget langt mellem bagtrop og fortrop. Udvalget anbefaler bestyrelsen indkøb af et sæt vandtætte walkey-talkeyer til brug på klubture. Udvalget anbefaler, at klubben fx via kajakudvalget køber 1-2 delbare pagajer, som medlemmer kan tage med på tur som pagaj nr 2. Det er med til at øge sikkerheden. Udvalget er enige om, at det er en god ide, at stramme op om kvaliteten med turledelse på turene. Blandt andet, at vi laver flere aftaler, inden vi tager afsted for eksempel om, hvem der har førstehjælpsudstyr med, hvem har mobiltelefon, kort, posen med shelter, hvad gør vi hvis der sker noget, hvad med de nye, og hvordan undgår vi at bagerste mand bliver agterudsejlet. Vi tager emnet op på en klubaften - hvordan er det med turledelse. Lars Hugo overvejer at lave et turlederkursus i 2015.

2 4. Vores sikkerhedsbestemmelser Oplæg: Der var ingen ændringer i Er der noget, som vi skal overveje at justere? Der var ikke nogen forslag til justering af klubbens sikkerhedsbestemmelser, som blev rost af medlemmer i udvalget. Udvalget anbefaler derfor, at bestyrelsen viderefører de nugældende sikkerhedsbestemmelser. 5. Kursusprogram 2015 Oplæg: Udgangspunkt er at videreføre kursusprogrammet, som det så ud i Der er vedlagt en skitse. Hvad skal vi droppe, og er der nye initiativer? Udvalget anbefaler, at vi om foråret fylder kursus 1, før vi udbyder kursus 2. Per Dolleris vil gerne være hjælpeinstruktør på et hold, og springe over mht. frigivelseshold Thomas vil gerne et frigivelseshold til efteråret Lars Hugo vil gerne et efterårshold. Henning vil gerne have et frigivelseshold Hvis der bliver brug for det tager Gorm gerne et hold 4 Frans ønsker at springe over mht. frigivelseshold Vores erfaringer siger, at det er ok at køre med mindre hold på 5-7. det giver andre kvaliteter. Frans vil gerne være med til at lave 1-2 teknikaftener med leg og cases. Vi skal have fokus på at lave noget for kursisterne efter afslutningen af frigivelseskurserne. Det kan for eksempel være, at vi selv kommer og indbyder dem til at kommer til roning om torsdagen og om lørdagen og hen ad vejen om onsdagen og om søndagen. Vi kan forlænge kurset lidt og sige, at vi mødes igen på torsdag til roning. Der er ingen pointe i at lave særlige subkulturer på det enkelte hold. Vi understøtter snarere, at medlemmerne bliver så integrerede i klubben som muligt og undervejs i kurset får kendskab til alle deres muligheder (booking, klubaftener, turregistrering, kurser, opbevaring i kajakstald, bad og sauna, kajakergometer) og forventningerne til dem (pas på vores klubkajakker, hæng tingene på den rette plads i kajakstalden, svabre efter bad, betale for kaffe og sauna osv). Vi skal være gode til at få de nye til at deltage. Det er godt, at vi har så mange dygtige og engagerede hjælpeinstruktører - det giver blandt andet deltagerne på kurserne en høj grad af genkendelse, når de møder både instruktører og hjælpeinstruktører på turene. Lars Hugo og Per Michael vil gerne lave et EPP3 kursus i form af 9 aftener + 1 dag i weekenden med en prøve i klubben i forlængelse. Vi laver teknikaftener og EPP3-kurserne på samme aften. Det bliver nok mandag aften som i 2014.

3 Bølgekurserne er godt besøgte og meget populære. Vi prøver at lave 2 kurser med Nikolai i Vi skal også udnytte muligheden for selv at lave Bølgedage, hvor vi selv er instruktører og står for sikkerheden. Udvalget anbefaler, at vi springer 2015 over med hensyn til Instruktør 1 kursus. Vi er mange hjælpeinstruktører allerede, og det er godt, at man har 1 års roerfaring, inden man går på instruktør 1-kursus. Vi kan jo sagtens tage de interesserede medlemmer med til at hjælpe nye medlemmer på Åbent Hus og EPP1-kursus. Udvalget anbefaler, at vi fortsætter med at have teknikaften, gerne hver mandag. Nogle af dagene kan hedde Redning og sikkerhed i stedet for Turledelse og redninger, som det hed i Der er forslag om at lade teknik køre hele året. Thomas vil gerne lave et rullekursus til sommer med Lotte og Pia. Thomas og Lotte vil gerne lave et kanokursus til efteråret og anbefaler at klubben køber et par nye kanoer, der giver en helt anden oplevelse end de gamle tunge alukanoer. Udvalget foreslår, at klubben igen har et Nak og æd -kursus med madlavning i Trangia og naturkendskab. Måske vil Frans være instruktør eller med-instruktør. Hvis vi får gang i et ungeinitiativ, så er madlavning i naturen måske en god aktivitet. Vi skal have lavet et 12-timers førstehjælpskursus, gerne her i vinter. Christel, som har lavet førstehjælpskurser for os de sidste 2 år, er kommet til skade og kan ikke lave kursus i år, så vi må finde en ny instruktør. Gorm arrangerer - spørg Dorthe Sorgenfrei, Dansk Røde Kors, ved DGI kan vi måske få tilskud, ved Hjerteforeningen kan vi måske få det billigt (Mikael Andersen). Andre instruktører (instruktør 2) er velkomne til at melde ind om at tage Instruktion i svømmehallen, Åbent Hus, EPP1-kurser, Bølgeture, turbokurser. Meld til Gorm. 6. Skriftlige materialer til frigivelseskurset Oplæg: På instruktørmødet blev det foreslået, at vi laver en folder til dem, der starter på frigivelseskurset, eller nogle vigtige oplysninger på hjemmesiden, som man kan sende til dem med de vigtigste oplysninger. Der ligger allerede en hel del på hjemmesiden (og det skal naturligvis holdes opdateret), og vi har en folder til potentielt nye medlemmer og en til dem, der starter på frigivelseskurset. Der ligger allerede et godt forslag til en uddannelsesplan for hele uddannelsen, som man kan sende eller udlevere. Søsportens fritidsråd har også foldere, som vi kan skaffe gratis.

4 Kajakhotellet har et hav af videoer, som man kan finde på nettet. Vi kan lave link til kajakhotellet. Og så er det i øvrigt en god ide at opfordre deltagerne til selv at finde videoer på nettet. Der ligger en masse - også på vores egen hjemmeside. 7. Uddannelse af instruktører og hjælpeinstruktører Oplæg: På instruktørmødet var der forslag om, at man skal have mere erfaring før Instruktør 1 Der er rift om kursusmidlerne vi bør nok prioritere, så klubben betaler for det vi har mest brug for. Hvad har vi mest brug for? Lars Hugo mangler Instruktør 3 prøven, som han gerne vil tage i Per Dolleris vil gerne tage et VHF-kursus fx på kajakgården, eller i en sejlklub - måske i Kerteminde Sejlklub. Man kan også læse det op selv - Per Michael har materialet og vil gerne låne det ud. Der er flere af hjælpeinstruktørerne der gerne vil til EPP3 prøve i Der var umiddelbart ikke andre ønsker om instruktøruddannelse i Henvendelse om betalte instruktørkurser er fortsat til Gorm. 8. Materiel - drøftelse Oplæg: Har vi forslag til Kajakudvalget eller bestyrelsen om den fortsatte udvikling af vores materielsamling? Vi er ved at have de plastkajakker, vi skal have. Med tiden skal vi udskifte en del af de store og tunge Seayak-kajakker. Der er vist plads til 2 klubkajakker mere i kajakstalden. Måske skal vi have en rulle-kajak mere? Nanok er meget populær i svømmehallen og til rul ved stranden, fordi den er så let at rulle i, men måske skal vi købe en, der er et nummer større. Frans anbefaler, at kajakudvalget ser på en Keyman-kajak i Nyborg, der nok er aktuel som klubkajak. Vi har nok brug for nogle polokajakker til de unge og kanoer. De er gode at søge eksterne midler til med begrundelse i brug i forbindelse med skolelærere, ungdom, Drigstrup Efterskole. 9. Eventuelt Det er indtrykket, at en del behandler vores klubkajakker for dårligt, så de får for mange skader. Vi skal lave en løbende indsats på både frigivelseshold, klubture og via Nyhedsbrevet om at behandle klubkajakker godt. Vi kan alle godt påtale uden at være bussemand. Udvalget anbefaler at vi får en PC inden for døren i kajakstalden til booking og til at fejlmelde kajakker. Møde i Instruktørudvalget (alle instruktører) lørdag den 14. marts kl i klublokalet. Bagefter laver vi workshop for instruktører i svømmehallen.

5 Skitse til kurser i 2015 Sommerhalvåret Vinterhalvåret 6-7 x Åbent Hus om fredagen 2 x EPP1 i havkajak - forår og efterår Frigivelseshold 1 start midt i april (Henning) 1-2 x Åbent Hus i svømmehallen om lørdagen Instruktion i svømmehallen 1 x Førstehjælpskursus 12 timer Frigivelseshold 2 start forår eller tidligt i august - opslås når hold 1 er fuldt (Gorm) Frigivelseshold 3 start midt i august (Thomas) Frigivelseshold 4 start sidst i august, hvis vi har kursister til det? (Lars Hugo) 2 x Rullekurser 1 x Glasfiberreparationskursus Instruktion i ergometer 1 x Navigationskursus 2 x turbofrigivelse (EPP2) forår og efterår (Gorm eller??) 1 x EPP2 i turkajak (Gorm eller??) EPP3 i havkajak et forløb om foråret for en gruppe frem mod prøve i august - Lars Hugo og Per 1 Livredderkursus med prøve (Gorm og Per Dolleris) 1 Rullekursus (Thomas, Pia og Lotte) 2 Bølgekurser og bølgeture (Gorm/Nikolai Ulkus) Teknik/redning og sikkerhed/balancelege hver mandag 2 x Fridykning begynder og fortsætter

6

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Siden er sidst revideret den 2. januar 2016 af GRL Om Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling og er således stadig en ny klub. Det betyder,

Læs mere

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad.

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad. Nyhedsbrev nr. 2 Den 10. marts 2012 Kære medlem (Billede fra bølgekursus ved Bagenkop i efteråret 2011 vi skulle lære hvordan man komme på vandet i pålandsvind det var ikke lige noget for dem med ny kajak)

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Frigivelse i 2 tempi

Frigivelse i 2 tempi Version: 2018.04.24 Frigivelse.docx Side 1 af 5 Frigivelseskurser i 2 hastigheder Frigivelse Hvad skal man egentlig for at blive frigivet i havkajak i? Man skal kunne de færdigheder, som man skal kunne

Læs mere

Kerteminde Kajakklub Mine muligheder. Kerteminde Kajakklub. Mine muligheder. Version: Mine muligheder.docx Side 1 af 6

Kerteminde Kajakklub Mine muligheder. Kerteminde Kajakklub. Mine muligheder. Version: Mine muligheder.docx Side 1 af 6 Version: 2018.04.24.docx Side 1 af 6 som medlem af Overblikket Vores kajakklub har et omfattende aktivitetsprogram, og det kan være svært at overskue. Derfor er her en kronologisk oplistning af dine muligheder.

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde (5/4-2016)

Referat fra bestyrelsesmøde (5/4-2016) Referat fra bestyrelsesmøde (5/4-2016) Mødet afholdtes torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00 21.30 i klublokalet. Bestyrelsen: Gorm (ref.), Karsten, Tage, Henning, Peter, Kirsten og Mikael Andersen. Suppleanter:

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Version: 24-04-2018.docx Side 1 af 8 blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling i juni og er således stadig en ny klub. Det betyder, at der stadig hersker en udbredt pionerånd og en

Læs mere

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt.

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt. Kære medlem Turpas 150 km Bestyrelsen var samlet torsdag den 18. april se referatet på hjemmesiden. Her blev det besluttet at justere et af kriterierne for at opnå turpasset fra 250 km årlig roning til

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

Kerteminde Kajakklub

Kerteminde Kajakklub Version: 20.02.2019.docx Side 1 af 5 Mål og visioner 2023 Bygninger - Klublokale m. sovepladser - Motionsredskaber - PC, projektor, printer - Lamineringsmaskine - Køkken m. hårde hvidevarer - Service til

Læs mere

Kære medlem. Nyhedsbrev nr. 3 Den 29. august 2015

Kære medlem. Nyhedsbrev nr. 3 Den 29. august 2015 Nyhedsbrev nr. 3 Den 29. august 2015 Kære medlem Vi er i slutningen af august og er kun nået til Nyhedsbrev nr. 3. Det skyldes ikke, at der ikke har været mange nyheder. Men jeg er begyndt i højere grad

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Uddannelse Kursusmuligheder. Kerteminde Kajakklub. Uddannelse. Kursusmuligheder. Version: Kursusmuligheder.

Uddannelse Kursusmuligheder. Kerteminde Kajakklub. Uddannelse. Kursusmuligheder. Version: Kursusmuligheder. Version: 2018.04.24.docx Side 1 af 10 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement,

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår Nyhedsbrev nr. 1 Den 8. januar 2012 Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår 2011 Vi har oplevet endnu et fantastisk år i Kerteminde Kajakklub i 2011. Det kan vi især takke

Læs mere

Der er også mulighed for at ro med om lørdagen kl. 10, hvor vi typisk kun ror en kort tur på 4 9 km i et moderat tempo, hvor alle kan følge med.

Der er også mulighed for at ro med om lørdagen kl. 10, hvor vi typisk kun ror en kort tur på 4 9 km i et moderat tempo, hvor alle kan følge med. Kære medlem Billeder fra pagajkurset, som Torben Grøn afholdt i januar/februar2014 Hvordan kommer jeg i gang? Vi er mange som ikke har fået roet ret meget i vinterhalvåret, og hvordan så med at komme i

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 11 Den 15. december 2012

Nyhedsbrev nr. 11 Den 15. december 2012 0 Nyhedsbrev nr. 11 Den 15. december 2012 Kerteminde Kajakklub: www.kerteminde-kajak.dk Formand Gorm Rønved Larsen, Stejlestræde 2, 5300 Kerteminde, 27590452, mail: gorm.larsen@exito.dk Kære medlem Standerstrygningsfest

Læs mere

Deltagernes evaluering af kurset ligger under Interessegrupper / Turboholdet.

Deltagernes evaluering af kurset ligger under Interessegrupper / Turboholdet. Nyhedsbrev nr. 6 Den 5. juni 2012 Kære medlem Dødsfald Vores medlem (nr. 446) Jakob Rud Christiansen er død efter en tragisk trafikulykke på Fynshovedvejen, hvor Jakob var på vej hjem på knallert. Jakob

Læs mere

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen, der skal bringes til afstemning, så det punkt kommer vi nok hurtigt over.

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen, der skal bringes til afstemning, så det punkt kommer vi nok hurtigt over. Kære medlem Vi har generalforsamling på tirsdag den 17. marts kl 19 21. Det er rigtig vigtigt for klubben, at der er stor opbakning til bestyrelsen, og det ser heldigvis også ud til at være tilfældet,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 3. maj 2018 kl :30

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 3. maj 2018 kl :30 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 3. maj 2018 kl. 18-20:30 Til stede: Pia, Ulla, Mette, Søren, Anders, Ida Referent: Ida Meddelelser: Jeg har sendt en mail med tidsplan og fordeling af lokaliteter

Læs mere

Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016

Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016 Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016 Indledning Vi ønsker i Kerteminde Kajakklub, at klubbens medlemmer er så veluddannede som muligt i kajak og kano for

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5 Den 12. maj 2013. Kære medlem

Nyhedsbrev nr. 5 Den 12. maj 2013. Kære medlem Kære medlem I kajakken igen Det er blevet forår. Nogle vil endda sige, at det er blevet sommer. Derfor er det på høje tid, at komme i kajakken igen efter vinterens pause. Men det kan være svært at komme

Læs mere

HAVKAJAK TEAM NORD. HTN er mere end bare et havkajakkursus. Vi er en lille klub med et stort fællesskab

HAVKAJAK TEAM NORD. HTN er mere end bare et havkajakkursus. Vi er en lille klub med et stort fællesskab Hvis du følger HTN i et år vil du opleve meget mere end blot at blive fortrolig med at ro havkajak I løbet af et spændende år vil Havkajak Team Nord introducere dig til havkajak sporten Vi vil vejlede

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Kerteminde Kajakklub Uddannelsepolitik. Kerteminde Kajakklub. Uddannelsespolitik. Version: Uddannelse.docxspolitik Side 1 af 7

Kerteminde Kajakklub Uddannelsepolitik. Kerteminde Kajakklub. Uddannelsespolitik. Version: Uddannelse.docxspolitik Side 1 af 7 Uddannelsespolitik Version: 2018.04.24 Uddannelse.docxspolitik Side 1 af 7 Uddannelsespolitik i Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016 Indledning Vi ønsker i, at klubbens medlemmer er så veluddannede

Læs mere

Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen.

Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen. Kære medlem Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen. Generalforsamling Vigtigt for klubben og for bestyrelsen og den

Læs mere

Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen

Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen Klubhuset åbner en halvtime før kursisterne skal være klar omklædte. Instruktører: Lisa - Birgit M. - Anders J. Hjælpeinstruktør: Anette, Program Efter

Læs mere

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 Niveauer og færdigheder Med udgangspunkt i EPP2 (EURO PADDLE PASS) som bliver brugt til frigivelse af nye havkajakroere

Læs mere

Jens Thurøe havde indkøbt en flot ny spade, der fik signaturer på fra de medvirkende. Derefter var der kage og kaffe.

Jens Thurøe havde indkøbt en flot ny spade, der fik signaturer på fra de medvirkende. Derefter var der kage og kaffe. Nyhedsbrev nr. 1 Den 3. januar 2011 Kære medlem Første spadestik Fredag den 17. december 2010 blev der holdt første spadestik for Søsportscentret i Marinaen. Jens Thurøe holdt den første tale, hvor han

Læs mere

Kajakstalden Vi har afsat kr. til færdigbygning af kajakstalden, så den samlet kommer til at stå i kr.

Kajakstalden Vi har afsat kr. til færdigbygning af kajakstalden, så den samlet kommer til at stå i kr. Kære medlem Kajakstalden Vi har afsat 200.000 kr. til færdigbygning af kajakstalden, så den samlet kommer til at stå i 400.000 kr. Vi får meget snart en byggetilladelse af Kerteminde kommune, og regner

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7 Den 17. november 2014. Kære medlem. Nye klubkajakker

Nyhedsbrev nr. 7 Den 17. november 2014. Kære medlem. Nye klubkajakker Kære medlem Tur på Odense Fjord Nye klubkajakker Vi har fået 2 nye klubkajakker. Historien startede med, at Charlotte og Anne Birgitte tog til Svendborg for at få Nicolai Ilcus til at rette et par fejl

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2018

Nyhedsbrev Marts 2018 Nyhedsbrev Marts 2018 Siden sidst Antal roede kilometer i februar 2018 overgår februar måned sidste år. Totalt ligger vi på 10.411 km og er dermed nu allerede på linie med sidste års total opgjort efter

Læs mere

Hvis du bliver i tvivl, så spørg formanden eller næstformanden. Fx hvis der ikke er retningslinier og bestemmelser om det, som du er i tvivl om.

Hvis du bliver i tvivl, så spørg formanden eller næstformanden. Fx hvis der ikke er retningslinier og bestemmelser om det, som du er i tvivl om. Retningslinier og aftaler i Kerteminde Kajakklub Drøftet 1. gang på bestyrelsesmøde den 28/8-2012 Drøftet på klubmøde den. Vedtaget i bestyrelse den. Sidst revideret den 19. juni 2015 af GRL Forord hvad

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014 Sikkerhedsbestemmelser Den 20. februar 2014 Quick guide Erfaringsniveau, rettigheder og forudsætninger Rettigheder: lodret kolonne til venstre Niveauer: øverste vandrette celle Forudsætninger: I grå felter

Læs mere

uge nr. dag dato hvad sker der tid på dagen bemærkninger 12 mandag 16-03-2015 tirsdag 17-03-2015 onsdag 18-03-2015 torsdag 19-03-2015 fredag

uge nr. dag dato hvad sker der tid på dagen bemærkninger 12 mandag 16-03-2015 tirsdag 17-03-2015 onsdag 18-03-2015 torsdag 19-03-2015 fredag 12 mandag 16-03-2015 tirsdag 17-03-2015 onsdag 18-03-2015 torsdag 19-03-2015 fredag 20-03-2015 lørdag 21-03-2015 søndag 22-03-2015 Hornsyld Svømmehal teknik træning (klargøring 13.40)1400-1700 Toben Balgaard

Læs mere

Godt nytår! Vi ser frem til et godt og sikkert kajakår i 2014.

Godt nytår! Vi ser frem til et godt og sikkert kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår! Vi ser frem til et godt og sikkert kajakår i 2014. Masser af vand i Odense Å Vi var 9, der mødtes kl 9 ved kajakstalden i Kerteminde søndag den 19. januar 2014 for at tage på tur

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Begynder kursus 2016 Turkajak - Kajakklubben Krogen

Begynder kursus 2016 Turkajak - Kajakklubben Krogen Begynder kursus 2016 Turkajak - Kajakklubben Krogen Klubhuset åbner en halvtime før kursisterne skal være klar omklædte. Instruktører: Lisa - Birgit M. - Andres J. Hjælpeinstruktør: Anette, Program Efter

Læs mere

Efter Leif får vi besøg af Geir, der vil fortælle og vise billeder fra sin tur Danmark rundt..

Efter Leif får vi besøg af Geir, der vil fortælle og vise billeder fra sin tur Danmark rundt.. Nyhedsbrev nr. 2 Den 11. marts 2011 Kære medlem Klubaften onsdag den 16. marts Næste klubaften er onsdag den 16. marts kl 19.00 21.30 i Mødestedet. Tine og Tina laver kaffe og kage til os, og så kommer

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m.

1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m. 1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m. Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007/www.europaddlepass.dk På

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Nyt om medlemmer Ny mailadresse! Vores kasserer Karsten Koch har fået ny e-mail adresse: karstenkajak@gmail.com.

Nyt om medlemmer Ny mailadresse! Vores kasserer Karsten Koch har fået ny e-mail adresse: karstenkajak@gmail.com. Nyhedsbrev nr. 6 Den 11. juni 2011 Kære medlem Nyt om medlemmer Ny mailadresse! Vores kasserer Karsten Koch har fået ny e-mail adresse: karstenkajak@gmail.com. Per Michael tager på Danmark rundt med start

Læs mere

Kerteminde Kajakklub

Kerteminde Kajakklub Version: 2018.05.14.docx Side 1 af 5 Mål 2017 og visioner 2022 Bygninger Sidst revideret 12/5-2017 2017 Klublokalet med udsmykning, 2 sovepladser, 4 motionsredskaber, gardiner, små lamper, loftslys, PC

Læs mere

Bestyrelsens indstilling: Bestyrelsen støtter forslaget

Bestyrelsens indstilling: Bestyrelsen støtter forslaget Forslag 1 Jeg foreslår ændring af vedtægternes 8, stk. 5, idet der ikke er overensstemmelse mellem bestemmelsens ordlyd og den administrerede praksis. Den nuværende ordlyd er følgende: Stk. 5. Forslag

Læs mere

Målsætninger for Korsør Roklub

Målsætninger for Korsør Roklub Målsætninger for Korsør Roklub 2018-2021 Dette dokument beskriver målsætninger for Korsør Roklub, og har til formål at skabe en rød tråd i klubbens valg af aktiviteter og ønsker for fremtiden. Altså hvilken

Læs mere

1. suppleant Jette Larsen 2. suppleant Ida Benthin. Arrangementer. Fællesspisning den 13. marts 2017 kl. 18:30

1. suppleant Jette Larsen 2. suppleant Ida Benthin. Arrangementer. Fællesspisning den 13. marts 2017 kl. 18:30 Arrangementer Fællesspisning den 13. marts 2017 kl. 18:30 Medbring en ret til buffeten, og vi får dækket et dejligt bord. Mulighed for køb af vand, øl og vin. Efter maden vil turudvalget fremlægge deres

Læs mere

Kerteminde Kajakklub

Kerteminde Kajakklub Version: 2019.05.02.docx Side 1 af 5 Grøn, gul og rød tur (Sidst revideret af TBC 27/03-2019) Siden foråret 2014 er alle klubturene i blevet tildelt en farve: blå, grøn, gul eller rød som information,

Læs mere

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken EPP 1 (Tur/Kap) Tur- og Kapkajak Introduktion Målet med dette kursus er at introducere kursisterne til kano- og kajaksporten, og skabe gode oplevelser i sikre rammer. Der arbejdes med grundlæggende manøvrering

Læs mere

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning 1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning Bestemmelserne gælder for roning i Hobro Ro- og Kajakklubs kajakker, og for roning i private kajakker i klubsammenhæng. Bestemmelsernes

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

BESTYRELSESMØDE PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

BESTYRELSESMØDE PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB BESTYRELSESMØDE PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 22. MARTS 2017 0.0 Deltagere og dagsorden Til stede: Per, Henrik,, Heidi, Mads, Christian Afbud: Pelle, William, Rasmus Agenda udsendt af formanden inden mødet:

Læs mere

Maj. I dag er der ridning. Vi tager fra klubben ca. kl Hvis der er interesse for ridning, så skal I snakke med Bjarne.

Maj. I dag er der ridning. Vi tager fra klubben ca. kl Hvis der er interesse for ridning, så skal I snakke med Bjarne. Maj Tirsdag 1-5 Onsdag 2-5 Torsdag 3-5 Fredag 4-5 I dag er klubben Lukket.. Velkommen til alle de nye 1 maj børn. Vi håber i får en dejlig dag i jeres nye klub. Hvis der er interesse for ridning, så skal

Læs mere

BRKK bestyrelsen Opgaveliste 2014-02-06

BRKK bestyrelsen Opgaveliste 2014-02-06 Opgave Status Bestyrelsesspørgsmål Håndtering af klager og personsager Der skal laves en vejledning og en plan over hvordan personsager skal håndteres Ansvarsliste Overblik over hvem der har lejet skabe

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Den 3. januar 2013

Nyhedsbrev nr. 1 Den 3. januar 2013 Nyhedsbrev nr. 1 Den 3. januar 2013 Kære medlem Du ønskes et rigtig godt nytår og bestyrelsen håber, at du/vi får et dejligt kajak-år i 2013. Ser vi tilbage på 2012, kan vi vist være godt tilfredse, for

Læs mere

Havkajak Stevns vil i 2018 fortsætte lederuddannelse af nogle af de instruktører, der fik deres grundlæggende instruktøruddannelse hos os i 2016.

Havkajak Stevns vil i 2018 fortsætte lederuddannelse af nogle af de instruktører, der fik deres grundlæggende instruktøruddannelse hos os i 2016. Stevns, den 29. marts 2018 Til Stevns kommune, Ansøgning om tilskud til lederuddannelser. Havkajak Stevns vil i 2018 fortsætte lederuddannelse af nogle af de instruktører, der fik deres grundlæggende instruktøruddannelse

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub

Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub Om Klubben Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub Korsør Roklub er en forening beliggende i Korsør. Roklubbens historie strækker sig mere end 100 år tilbage. Aktiviteterne er baseret på to grupper,

Læs mere

Grøn tur Gul tur Rød tur Gul tur ror vi lidt hurtigere end grøn tur, 5 6 km/timen.

Grøn tur Gul tur Rød tur Gul tur ror vi lidt hurtigere end grøn tur, 5 6 km/timen. Kære medlem Grøn, gul og rød tur Der er kommet forslag fra flere medlemmer om at opdele turene tydeligt, så der er klarhed om vores forventninger til hinanden. Derfor er klubroninger og ture i maj, juni

Læs mere

Godt og skidt er nedskrevet i en evaluering. Alt i alt en super camp. EM er i uge 32 i 2009, hvilket betyder at vi ikke kan afholde campen.

Godt og skidt er nedskrevet i en evaluering. Alt i alt en super camp. EM er i uge 32 i 2009, hvilket betyder at vi ikke kan afholde campen. Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 08/10.2008 Til stede:, Pia,, Eva, Preben, Lars, Tina og Karin Vært: og Børge Referent: Karin Emne Dialog Beslutning Ansvar Deadline Referat fra sidst

Læs mere

En fantastisk dejlig tur på 23 km blandt glade mennesker en god søndagsoplevelse, der også kunne mærkes om mandagen i armene.

En fantastisk dejlig tur på 23 km blandt glade mennesker en god søndagsoplevelse, der også kunne mærkes om mandagen i armene. Nyhedsbrev nr. 4 Den 4. maj 2011 Kære medlem Odense Fjord Søndag den 1. maj blev fejret af 12 af os på Odense Fjord. Vi mødtes i marinaen og pakkede den nye trailer med 11 kajakker og med en enkelt på

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

REFERAT. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende samt ordinært) 1. Mødedato Mødested Møde start/slut

REFERAT. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende samt ordinært) 1. Mødedato Mødested Møde start/slut Munkevængets Skole Dato 17. juni 2014 Udsendt af Ole Wiese REFERAT Afbud til Ole Wiese Direkte telefon 79 79 78 39 E-mail olwi@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende

Læs mere

Oplæg til struktur for instruktører og uddannelse i Hobro Skiklub.

Oplæg til struktur for instruktører og uddannelse i Hobro Skiklub. Oplæg til struktur for instruktører og uddannelse i Hobro Skiklub. Visionen er at sikre dygtiggørelse af klubbens medlemmer og udbrede glæden ved skiløbet. Hobro Skiklub vil uddanne egne klub instruktører,

Læs mere

Rodskov Havkajak Årsmøde 2017

Rodskov Havkajak Årsmøde 2017 Årsmøde 2017 Rodskov Havkajak Årsmøde 2017 Året der er gået, kort status Foreningsseminar, hvad er der kommet ud af det indtil nu Korte oplæg til gruppe snakken Børge/Christian omkring opbevaringsfaciliteter

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Side 1 af 5 Mellem (Omtales herefter institutionen) og Dansk Kano & Kajak Forbund (Omtales herefter DKF )

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser Version: 2018.06.23.docx Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3 Læsevejledning... 4 4 Risikovurdering... 4 5 Sikkerhedsinstruks... 4 6 Krav... 5 6.1 Vinterroning....

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Kære medlem. Nyhedsbrev nr. 1 Den 19. februar 2017

Kære medlem. Nyhedsbrev nr. 1 Den 19. februar 2017 Nyhedsbrev nr. 1 Den 19. februar 2017 Kære medlem Fire Nyhedsbreve I 2016 kom der ét Nyhedsbrev, og det var lige efter nytår. I stedet har der været mange små Nyheder og en masse skriverier på facebooksiderne

Læs mere

Referat. Dato: 7/ kl Ungdomsringen, Odense

Referat. Dato: 7/ kl Ungdomsringen, Odense Referat Dato: 7/10 2008 kl. 17.15 Sted: Deltagere: Ungdomsringen, Odense Martin Nissen (MN), Havkajakroerne Johnnie, B Laursen (JBL), Højskolerne Nicolai Ilcus (NI), Havkajak Brancheforeningen Per Grim

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Den 21. oktober 2012. Kurset blev gennemført over 4 x 2 timer fredage kl 18 20 i september. Sidste gang blev dog aflyst på grund af dårligt vejr.

Den 21. oktober 2012. Kurset blev gennemført over 4 x 2 timer fredage kl 18 20 i september. Sidste gang blev dog aflyst på grund af dårligt vejr. Nyhedsbrev nr. 10 Den 21. oktober 2012 Kære medlem Status på årets kurser EPP1 i havkajak Vi har for første gang i efteråret 2012 gennemført et EPP1-kursus i havkajak for i alt 14 deltagere. Kurset blev

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

DGI Storstrømmens Årsmøde 2017 Punkt 5, bilag 2.2

DGI Storstrømmens Årsmøde 2017 Punkt 5, bilag 2.2 DGI Storstrømmens Årsmøde 2017 Punkt 5, bilag 2.2 Supplerende bilagsmateriale fra DGI Storstrømmen Til forslag fra Havkajak Stevns Baggrund: For at sikre et oplyst vurderingsgrundlag til forslaget fra

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 5. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 5. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 5 Den 21. maj 2011 Kære medlem Åbent Hus - vi var nær væltet! Vi havde åbent Hus lørdag den 21. maj kl 14 16, og der var 20 tilmeldte. Da det kom til stykket kom der 35, for det var jo så

Læs mere

Nyhedsbrev Kære medlemmer. Indhold

Nyhedsbrev Kære medlemmer. Indhold Kære medlemmer I Nyhedsbrev nr. 2 vil vi fortælle om livets gang i Kerteminde Kajakklub efter Nyhedsbrev 1, men vi vil også løfte sløret for kommende aktiviteter og tilbud til medlemmerne. Formanden har

Læs mere

Beskrivelse DKF s grejbanksordning

Beskrivelse DKF s grejbanksordning Bilag til punkt 6 Beskrivelse DKF s grejbanksordning Dato Generelt Grejbank 14. JANUAR 2004 revideret Christian Jacobsen Heri beskrives detaljerne i aftalen omkring klubbers funktion som grejbank. Der

Læs mere

Kerteminde Kajakklub

Kerteminde Kajakklub Version: 2018.05.15.docx Side 1 af 5 Grøn, gul og rød tur (Sidst revideret af GRL 18/10-2016) Siden foråret 2014 er alle klubturene i blevet tildelt en farve: grøn, gul eller rød som information, når man

Læs mere

Kerteminde Kajakklub Turfarver. Kerteminde Kajakklub. Turfarver. Version: Turfarver.docx Side 1 af 5

Kerteminde Kajakklub Turfarver. Kerteminde Kajakklub. Turfarver. Version: Turfarver.docx Side 1 af 5 Version: 2018.05.15.docx Side 1 af 5 Grøn, gul og rød tur (Sidst revideret af GRL 18/10-2016) Siden foråret 2014 er alle klubturene i blevet tildelt en farve: grøn, gul eller rød som information, når man

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser Version: 2018.04.24 Sikkerhed.docx Side 1 af 8 Version: 2018.04.24 Sikkerhed.docx Side 2 af 8 Formål Det er formålet med disse bestemmelser, at sikre klubbens medlemmer og andre bedst muligt mod fare og

Læs mere

Ry roklub INRIGGERINSTRUKTION VELKOMMEN TIL INSTRUKTION Kristi himmelsfarts turen til Slåen sø 2017 Inriggerudvalget Jan2018/JLH/EJ

Ry roklub INRIGGERINSTRUKTION VELKOMMEN TIL INSTRUKTION Kristi himmelsfarts turen til Slåen sø 2017 Inriggerudvalget Jan2018/JLH/EJ Ry roklub INRIGGERINSTRUKTION VELKOMMEN TIL INSTRUKTION 2018 Kristi himmelsfarts turen til Slåen sø 2017 Inriggerudvalget Jan2018/JLH/EJ Kære Inrigger Kanin Du får dette brev, fordi du har udtrykt ønske

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling A: Sikkerhedsbestemmelser for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling 1 Formål og gyldighed Sikkerhedsbestemmelserne skal

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

BESTYRELSESMØDE PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

BESTYRELSESMØDE PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB BESTYRELSESMØDE PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 19. MARTS 2018 0.0 Deltagere og dagsorden Til stede: Per, Mads,, Jens Peter, Annette, Christian, Anders Afbud: Rasmus, William Agenda: Udsendt af formanden inden

Læs mere

Ebberup Idrætsforening

Ebberup Idrætsforening Velkommen til Fitness Fodbold Håndbold Løb Petanque Senior idræt I denne folder kan du læse om hvilke idrætter og aktiviteter, de enkelte afdelinger i (EIF), kan tilbyde dig og din familie - som en sportslig

Læs mere

Ry roklub INRIGGERINSTRUKTION VELKOMMEN TIL INSTRUKTION Kristi himmelsfarts turen til Slåen sø 2017 Inriggerudvalget Feb2019/JLH/EJ

Ry roklub INRIGGERINSTRUKTION VELKOMMEN TIL INSTRUKTION Kristi himmelsfarts turen til Slåen sø 2017 Inriggerudvalget Feb2019/JLH/EJ INRIGGERINSTRUKTION Ry roklub VELKOMMEN TIL INSTRUKTION 2019 Kristi himmelsfarts turen til Slåen sø 2017 Inriggerudvalget Feb2019/JLH/EJ Kære Inrigger Kanin Du får dette brev, fordi du har udtrykt ønske

Læs mere

Uddannelsesaktiviteternes årshjul

Uddannelsesaktiviteternes årshjul Uddannelsesudvalget Status efter mødet den 31. august 2016 Dette er status for UDDU s arbejde efter mødet d. 31. august 2016 afholdt i klubhuset. Status er også referatet fra mødet. Vi har valgt at fremhæve

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. november 2017: Opsamling fra evalueringsmøde den 7. november 2017 mødeleder Gregers.

Bestyrelsesmøde den 19. november 2017: Opsamling fra evalueringsmøde den 7. november 2017 mødeleder Gregers. Bestyrelsesmøde den 19. november 2017: Opsamling fra evalueringsmøde den 7. november 2017 mødeleder Gregers. 1. Velkomst ved Bestyrelsen (Øjvind) Øjvind bød velkommen. Info om vintertræning 2017-2018 (1/10

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Gæt en vragrøver..:-)

Gæt en vragrøver..:-) NR. 4 Oktober 2010 37. ÅRGANG Gæt en vragrøver..:-) Bestyrelsen i VSDK: Formand: Carsten Olsen Ll.Sct.Hansgan de 10A 8800 Viborg 86600013 mob. 40607171 carsten@creativeconsult.dk Kasser: Helge Nielsen

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere