Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for klasse om hæleri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri"

Transkript

1 Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for klasse om hæleri

2 Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver Filmen Er du med?, opgaver Filmen Robin Hood, opgaver Tegneserien Ringen, opgaver Rap - Jeg sagde det jo, opgaver Interview 1 og 2, opgaver Radiospottet Jakken, opgaver Tekster, film og lydfiler findes på dkr.dk undet punktet lokale aktører, undervisning. Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, Glostrup DKR.nr.: ISBN: Tegninger: René Birkholm Opgaverne er udarbejdet af undervisningskonsulent Grethe Grønkjær Januar

3 Af Trine Andersen Novellen Straffe Opgaver Hjemmeopgave Novellen udleveres i print. Printes fra hjemmesiden, dkr.dk. Lyt til novellen og følg med i teksten Skriv et resume/skriv stikord og indtal det på din mobiltelefon. I klassen Pararbejde (25 min.) Derefter fælles gennemgang. Læs alle opgaverne så I ved, hvad I skal i gang med. I skal skiftes til at læse en opgave op. Brug den udleverede tekst aktivt. Brug fx overstregningstusch og skriv til på siderne. 1. Hvor befinder vi os? Miljø (location). 2. I novellen anvendes der ord, begreber og slang bl.a. fra sportens verden. Find eksempler på dette. Forklar, hvordan de underbygger handlingen eller beskriver personen, fx: Nu uddeler vi tæv. 3. Lav en personbeskrivelse af Thomas, Mikkel, Jonas B og David. 4. Hvornår bliver du klar over, at der noget uldent med mobiltelefonen? 5. Hvor lang tid (fortælletid) foregår handlingen over? Hvornår foregår Straffe!? (Historisk tid). 6. Sæt handlingen ind på en tidslinje, eller skriv stikord. Først skete der.. så.. derefter.. 7. Sæt Straffe! ind i berettermodellen (anslag, præsentation, uddybning, point of no return, klimaks og udtoning) Beskriv, hvad der sker i de to vendepunkter. 8. Har Straffe! en åben eller lukket slutning? 9. Hvad er det overordnede tema? Hvilke andre temaer er der i novellen? Flere opgaver Vælg en af personerne fra novellen. Personen sættes i den varme stol. Stil spørgsmål til personen, der gør, at han overvejer at agere anderledes end i novellen. 3

4 Medieproduktioner Hvilken/hvilke og tidsramme aftales med læreren. Gruppearbejde (grupper af 4-5) Gruppen vælger et afsnit fra novellen, hvor der er flere personer i spil. Drama (1 lektion). Udarbejd en drejebog. Fordel rollerne imellem jer. Find rekvisitter. Øv igennem et par gange. Premiere. PhotoStory (2 lektioner) Udarbejd et hurtigt storyboard. Tag billeder med kamera eller mobiltelefon. Overfør billederne til computeren. Producer PhotoStory: billeder, tekst, tale og evt. underlægningsmusik. Premiere. Film (2 lektioner) Udarbejd et hurtigt storyboard Film med kamera eller mobiltelefon. Overfør billederne til computeren. Gennemse optagelser. Rediger, fx med Movie Maker. Premiere. Til slut Har I fået en dybere forståelse for personerne og handlingen ved at omsætte teksten til en anden udtryksform? 4

5 Filmen Er du med? Opgaver Aftal følgende med læreren: Hvornår fremlæggelsen skal foregå og for hvem. 1. I skal arbejde i mindre grupper 2. I skal løse alle opgaver til Er du med?!. 3. Derefter skal I vælge en opgave fra Flere opgaver. I har 4 lektioner til arbejdet med opgaverne. 4. Der er afsat 10 min. til fremlæggelsen, som skal ske på storskærm eller interaktiv tavle med adgang til Intro til hælerimateriale på dkr.dk. Fremlæggelsen skal indeholde: Beskriv arbejdsprocessen (Først.. Derefter.. Så..) Vis Er du med?!. Spørg publikum om tema og budskab Resume af svar på spørgsmål Jeres opgave fra Flere opgaver (brug storskærm/interaktiv tavle) Oplæg til diskussion Opgaver til Er du med?! 1. Læs opgaverne herunder, så du ved, hvad du skal i gang med. 2. Se filmen Er du med?! Hvad er din umiddelbare oplevelse af filmen og dens budskab? 3. Gør rede for filmens pitch (handlingen forklaret ultrakort). 4. Hvem er filmens hovedperson? Lav en personbeskrivelse af hende. 5. Hvem er de vigtigste bipersoner? Lav personbeskrivelser. 6. Sæt filmen ind i en berettermodel (anslag, præsentation, uddybning, point of no return, klimaks og udtoning). Sæt især fokus på point of no return og klimaks (de to vendepunkter). 7. Sæt filmen ind i aktantmodellen. Søg evt. på nettet for at finde den. 8. Hvilke filmiske virkemidler er især i spil i Er du med?!. Find mindst 5 eksempler. 9. Beskriv filmens locations. 10. Har filmen en åben eller en lukket slutning? 11. Hvad er filmen budskab? 12. Hvad vil der ske med de forskellige medlemmer af gruppen, hvis de blev opdaget? 13. Hvem kunne afsløre gruppen? 5

6 Flere opgaver Hvilke opgaver og tidsrammen aftales med læreren. Opgaverne tager udgangspunkt i hæleriproblematikken. Til inspiration læses Intro til hælerimateriale på dkr.dk. Sæt en for en de medvirkende i den varme stol. Stil spørgsmål til vedkommende. Lad jeres publikum komme med forslag til, hvordan de kommer ud af den onde cirkel. Lav en film på max to minutter, som fx sætter fokus på, hvad man kan gøre for at undgå at købe hælervarer. Målgruppe: unge mellem 14 og 16 år. Udarbejd pitch (historien fortalt kort) og derefter storyboard. Film Rediger. Læg op til diskussion om, hvordan man undgår at købe hælervarer. Lav en Photo Story. Find på en historie med udgangspunkt i hælerproblematikken. Udarbejd et storyboard. Tag billeder med kamera eller mobiltelefon. Sæt ind i Photo Story. Skriv tekst, indtal dialog/lydeffekter etc. Sæt musik til (overhold lov om ophavsret) Skriv en kort novelle, et rap eller et digt, der sætter fokus på hælerproblematikken. Målgruppe:14-16 år. Jeres ide. Opgave af længere varighed. Lav en rigtig fiktionsfilm Lav en film på max fire minutter, som sætter fokus på hælerproblematikken. Målgruppe: unge mellem 14 og 16 år. Udarbejd pitch (historien fortalt kort) og derefter storyboard og produktionsplan (1-2 lektioner). Film (2 lektioner). Registrer og rediger (2 lektioner). Find arbejdsark her: pdf_public/videoproduktion.pdf Vis jeres film for en målgruppe og spørg, hvad der er filmens tema og filmens budskab. Læg op til diskussion om, hvordan man undgår at købe hælervarer. 6

7 Filmen Robin Hood Opgaver Aftal følgende med læreren: Hvornår fremlæggelsen skal foregå og for hvem. 1. I skal arbejde i mindre grupper 2. I skal løse alle opgaver til Robin Hood. 3. Derefter skal I vælge en opgave fra Flere opgaver I har 4 lektioner til arbejdet med opgaverne. 4. Der er afsat 10 min. til fremlæggelsen, som skal ske på storskærm eller interaktiv tavle med adgang til Intro til hælerimateriale på dkr. dk. Fremlæggelsen skal indeholde: Beskriv arbejdsprocessen (Først.. Derefter.. Så..) Vis Robin Hood (fra hjemmesiden). Spørg publikum om tema og budskab Resume af svar på spørgsmål Jeres opgave fra Flere opgaver (brug storskærm/interaktiv tavle) Oplæg til diskussion Opgaver til Robin Hood 1. Søg information på nettet, hvis I ikke kender historien om den fredløse Robin Hood. 2. Læs opgaverne herunder, så I ved, hvad I skal i gang med. 3. Se filmen Robin Hood flere gange. 4. Lav et resume. Skriv stikord, så I kan gengive det. 5. Hvor afviger denne film fra den oprindelige historie om Robin Hood? 6. Sæt filmen ind i en berettermodel (anslag, præsentation, uddybning, point of no return, klimaks og udtoning). Sæt især fokus på point of no return og klimaks (de to vendepunkter). 7. Lav personbeskrivelser af bonden og af Robin Hood. 8. Find et eksempel på et ord med dobbeltbetydning. Forklar dobbeltbetydningen. 9. Beskriv filmens lydside. Hvilken effekt har underlægningsmusikken? 10. Hvilke filmiske virkemidler er især i spil i Robin Hood? 11. Hvad er filmens tema/temaer? 12. Hvad er filmens budskab? 7

8 Flere opgaver Opgaverne tager udgangspunkt i hæleriproblematikken. Til inspiration læses Intro til hælerimateriale på dkr.dk. Film Lav en film på max to minutter, som fx sætter fokus på, hvad man kan gøre for at undgå at købe hælervarer. Målgruppe: unge mellem 14 og 16 år. Udarbejd pitch (historien fortalt kort) og derefter storyboard. Film Rediger. Læg op til diskussion om, hvordan man undgår at købe hælervarer. Photo Story Lav en Photo Story. Find på en historie med udgangspunkt i hælerproblematikken. Udarbejd et storyboard. Tag billeder med kamera eller mobiltelefon. Sæt ind i Photo Story. Skriv tekst, indtal dialog/lydeffekter etc. Sæt musik til (overhold lov om ophavsret) Novelle Skriv en kort novelle, et rap eller et digt, der sætter fokus på hælerproblematikken. Målgruppe:14-16 år. Jeres egen ide. 8

9 Af Jesper Guldhammer Tegneserien Ringen Opgaver Aftal følgende med læreren: Hvornår fremlæggelsen skal foregå og for hvem. 1. I skal arbejde i mindre grupper 2. I skal løse alle opgaver til Ringen. 3. Derefter skal I vælge en opgave fra Flere opgaver I har 4 lektioner til arbejdet med opgaverne. 4. Der er afsat 10 min. til fremlæggelsen, som skal ske på storskærm eller interaktiv tavle med adgang til Intro til hælerimateriale på dkr. dk. Fremlæggelsen skal indeholde: Beskriv arbejdsprocessen (Først.. Derefter.. Så..) Vis tegneserien Ringen og læs replikkerne (fra hjemmesiden) Resume af svar på spørgsmål Jeres opgave fra Flere opgaver (brug storskærm/interaktiv tavle) Oplæg til diskussion Opgaver med udgangspunkt i Ringen Søg information på nettet, fx netleksikon.dk, om karakteristika for en tegneserie. Noter de væsentligste. Læs opgaverne herunder, så I ved, hvad I skal i gang med. Find tegneserien Ringen på hjemmesiden. Print den, hvis I ønsker det. Læs Ringen højt. Fordel replikkerne imellem jer. Gør det mindst to gange. Kig på tegningerne en for en. Find eksempler på billeder, hvor personerne optræder med hop i tid. Lav et ultrakort resume. Hvilke karakteristika for tegneserier overholder Ringen? Find eksempler på lydord og billedsymbolsprog. Sæt Ringen ind i berettermodellen og gør rede for anslag, præsentation, uddybning, point of no return, konfliktoptrapning, udtoning. Har Ringen en åben eller lukket slutning? Giv en personbeskrivelse af Brian, Claus og Dennis. Hvem er hæler? Fremmer farverne forståelsen af historien? 9

10 Flere opgaver Husk, at opgaven skal tager udgangspunkt i hæleriproblematikken. Til inspiration læses Hæleri dilemmaspørgsmål og Intro til hælerimateriale på dkr.dk. 1. Giv et bud på, hvad der sker efter at Amanda opdager, at det er hendes egen telefon, hun har fået af kæresten. I kan: tegne en fortsættelse af Ringen. Tegn som enkeltbilleder. Overvej, hvordan I vil vise fortsættelsen til jeres kammerater, fx tage billeder/scanne og sætte ind i en PhotoStory eller en Power-. Point. dramatisere fortsættelsen. lave en film. Tegn storyboardet og film. Rediger, fx i Movie Maker. 2. Lav jeres helt egen tegneserie. 10

11 Tekst, musik og Rap: Cha-D (Chadi Alderbas) Sang: Josephine Cecilie Kögler Windum Rap - Jeg Sagde Det Jo Opgaver Aftal følgende med læreren: Hvornår fremlæggelsen skal foregå og for hvem. 1. I skal arbejde i mindre grupper 2. I skal løse alle opgaver til Jeg Sagde Det Jo 3. Derefter skal I vælge en opgave fra Flere opgaver I har 4 lektioner til arbejdet med opgaverne. 4. Der er afsat 10 min. til fremlæggelsen, som skal ske på storskærm eller interaktiv tavle med adgang til Intro til hælerimateriale på dkr.dk. Fremlæggelsen skal indeholde: Beskriv arbejdsprocessen (Først.. Derefter.. Så..) Afspil Jeg Sagde Det JO (fra hjemmesiden) Resume af svar på spørgsmål Jeres opgave fra Flere opgaver (brug storskærm/interaktiv tavle) Oplæg til diskussion Opgaver til Jeg sagde Det Jo 1. Søg information på nettet, fx netleksikon.dk, og find karakteristika for rap. Noter de væsentligste. 2. Læs opgaverne herunder, så I ved, hvad I skal i gang med. 3. Print teksten. 4. Læs teksten Jeg Sagde det Jo højt. Fordel evt. versene mellem jer. 5. Lav et ultrakort resume. 6. Find eksempler på rim og rytme. 7. Hvad er budskabet i teksten? 8. Lyt til sangen. Lyt evt. flere gange. 9. Vurder om musikken tilfører noget til teksten (fx stemning) og/eller underbygger budskabet? 11

12 Flere opgaver Opgaverne tager udgangspunkt i hæleriproblematikken. Til inspiration læses Intro til hælerimateriale på dkr.dk. Fremfør Rapteksten På hjemmesiden ligger en instrumental version af Jeg Sagde Det Jo. Øv jer på teksten Jeg Sagde Det jo. Afspil musikken og fremfør rapteksten for jeres publikum. Bed om respons på jeres fremførelse. Ny tekst Skriv en ny tekst, der kan passe til musikken. Afspil musikken og rap teksten for jeres publikum. Bed om respons på budskabet i jeres sang. Musikvideo Lav en musikvideo, fx i PhotoStory. Her kan I indsætte billeder, skrive tekst, tale indover og anvende sangen som lydside. Husk at tilpasse musikken til billederne. Udarbejd et storyboard, der viser, hvad I skal have af billeder (respekter lov om ophavsret). Jeres egen ide. Husk, at målet for jeres produktion er at sætte fokus på hæleriproblematikken, fx Hvordan skal man agere, hvis man bliver tilbudt hælervarer. Målgruppen er år. 12

13 Interview 1 og 2 - lydfil Opgaver Aftal følgende med læreren: Hvornår fremlæggelsen skal foregå og for hvem. 1. I skal arbejde i mindre grupper 2. I skal løse alle opgaver til interview. 3. Derefter skal I vælge en opgave fra Flere opgaver I har 4 lektioner til arbejdet med opgaverne. 4. Der er afsat 10 min. til fremlæggelsen, som skal ske på storskærm eller interaktiv tavle med adgang til Intro til hælerimateriale på dkr.dk. Fremlæggelsen skal indeholde: Beskriv arbejdsprocessen (Først.. Derefter.. Så..) Afspil interviewet (fra hjemmesiden) Resume af svar på spørgsmål Jeres opgave fra Flere opgaver (brug storskærm/interaktiv tavle) Oplæg til diskussion Opgaver med udgangspunkt i interview 1. Læs opgaverne herunder, så I ved, hvad I skal i gang med. Husk at gemme alt på et usb-stik. 2. Det er vigtigt, at I ved følgende: Man er hæler, når man sælger en stjålen vare. Man er hæler, når man køber en stjålen vare også selv om man ikke er klar over, at det er en stjålen vare, man køber. 3. Lyt til interviewet flere gange. 4. Resume af svarene (skriv ned). 5. Tænk over og diskuter svarene. Hvad var det mest overraskende/undrede jer mest? 6. Har interviewpersonen forstået, hvad det vil sige, at være hæler? 13

14 Flere opgaver Opgaverne tager udgangspunkt i hæleriproblematikken. Til inspiration læses Intro til hælerimateriale på dkr.dk. Interviews På baggrund at det interview, I har hørt, skal I udarbejde 5 spørgsmål som handler om hæleri. Interview mindst 10 personer i alderen år. Det er vigtigt, at I er helt sikre på, at personerne ved, hvad hæleri er. Overvej, hvordan I kan sikre jer dette. Brug en lydoptager eller en mobiltelefon. I jeres fremlæggelse skal I gør rede for svarene og jeres konklusioner. Læg op til en diskussion på klassen. Diskussionen kan tage udgangspunkt i det, der ved gennemlæsning af svarene, overraskede jer mest. Undersøgelse På baggrund at det interview, I har hørt, skal I lave et spørgeskema. Udarbejd 5 spørgsmål, som handler om hæleri, som skal besvares af mindst 10 og gerne flere personer i alderen år. Det er vigtigt, at I er helt sikre på, at den I udspørger ved, hvad hæleri er. Overvej, hvordan I kan sikre jer dette. I fremlæggelsen skal I gøre rede for svarene (I kan fx udarbejde et søjlediagram og indsætte spørgsmålene forneden) og jeres konklusioner. Læg op til en diskussion på klassen. Diskussionen kan tage udgangspunkt i det, der ved gennemlæsning af svarene, overraskede jer mest. Voxpop Lav en voxpop (stil det samme spørgsmål til mindst 10 personer). Optag fx svarene på en mobiltelefon. Spørgsmålet kan være: Du bliver tilbudt en vare, fx en jakke eller mobiltelefon, som du længe har ønsket dig. Du bliver mistænksom. Hvad vil du svare? I jeres fremlæggelse skal I: Gøre rede for svarene (klip evt. svarene sammen i et lydprogram eller lav en oversigt i et dokument, der kan vises på storskærm/interaktiv tavle). Med udgangspunkt i svarene skal I give mindst tre bud på svar, som kan hjælpe jeres kammerater til (forhåbentlig) at undgå at købe stjålne varer. Jeres egen ide. 14

15 Radiospottet Jakken Opgaver Aftal følgende med læreren: Hvornår fremlæggelsen skal foregå og for hvem. 1. I skal arbejde i mindre grupper 2. I skal løse alle opgaver til Jakken. Find det på hjemmesiden. 3. Derefter skal I vælge en opgave fra Flere opgaver. I har 4 lektioner til arbejdet med opgaverne. 4. Der er afsat 10 min. til fremlæggelsen, som skal ske på storskærm eller interaktiv tavle med adgang til Intro til hælerimateriale på dkr.dk. Fremlæggelsen skal indeholde: Beskriv arbejdsprocessen (Hvad gjorde I først? Derefter, så..) Afspil radiospottet Jakke. (fra hjemmesiden) Resume af svar på spørgsmål Jeres opgave fra Flere opgaver (brug storskærm/interaktiv tavle) Oplæg til diskussion Flere opgaver 1. Læs opgaverne herunder så du ved, hvad du skal i gang med. 2. Lyt til Jakken. Lyt flere gange. 3. Forklar med få ord budskabet i Jakken. 4. Beskriv lydsiden i Jakken? Beskriv de forskellige lydes funktion. Hvem taler? Hvad bliver der sagt? Giv en karakteristik af sproget i radiospottet. 5. Sammenlign Jakken med andre radioreklamer. 6. Hvornår får I den første fornemmelse for, at dette ikke er et almindeligt salgsspot? 7. Giv et bud på, hvad man kan kalde et sådant spot. 15

16 Lav jeres egne lydspots Opgaven tager udgangspunkt i hæleriproblematikken. Til inspiration læses Intro til hælerimateriale på dkr.dk. I skal lave et eller to lydspots. Brug en lydoptager eller en mobiltelefon. Alternativt kan lydspottet fx også optages i PhotoStory. Lyt til radiospottet Jakken igen. Læg mærke til længden på spottet. 30 sekunder. Jeres lydspot skal også være kort! Krav til jeres lydspot: Sæt fx fokus på, at brugte varer kan være stjålne varer. Budskab fx: 1. Er varens pris for god til at være sand? 2. Tag ingen chancer, hvis du er i tvivl. Målgruppe: år. Den tilbudte vare skal være interessant for målgruppen. Lydspottet skal optages i et hug. Forberedelse: Skriv speaken/dialogen ned. Læs den højt flere gange, så I får lagt det rigtige tryk på ordene. Tilret den, så I bliver helt tilfredse. Skal spottet indeholde lydeffekter? Hvordan kan de laves, så de optages samtidig med speak/dialog? Skal der være en afrunding af spottet ligesom i Jakken? Optag lydspottet. Lyt til det. Optag igen. Afspil lydspottet for en eller flere lyttere. Få respons. Lav evt. en ny optagelse. Husk, at det er vigtigt at budskabet bliver tydeligt. Er der mere tid, laver I endnu et lydspot. 16

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk.

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk. Lærerark Gys og gru Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. og som udgangspunkt, vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet i ca.

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Blå øjne - et gratis undervisningsmateriale. af Kevin Japsen. 1. udgave 2012. Forside: Peter Nielsen, pncreate.com ISBN-13: 978-87-92879-15-8

Blå øjne - et gratis undervisningsmateriale. af Kevin Japsen. 1. udgave 2012. Forside: Peter Nielsen, pncreate.com ISBN-13: 978-87-92879-15-8 Blå øjne - et gratis undervisningsmateriale af Kevin Japsen 1. udgave 2012 Forside: Peter Nielsen, pncreate.com ISBN-13: 978-87-92879-15-8 Materialet er udviklet og designet til undervisningsforløb i forbindelse

Læs mere

Kuglen triller. Hej med dig!

Kuglen triller. Hej med dig! Kuglen triller Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

Idékatalog Tina Gade og Birgit Gernbak Nielsen

Idékatalog Tina Gade og Birgit Gernbak Nielsen H.C. Andersen på HVAL.DK Idékatalog Tina Gade og Birgit Gernbak Nielsen H.C. Andersen på HVAL.DK 2005 Programdatateket 1. oplag, februar 2005 ISBN: 87-984429-3-7 Forfattere: Birgit Gernbak Nielsen og Tina

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag

Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Medielærerforeningen for de gymnasiale uddannelser Udviklingsprojektet: Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Opgavekatalog v. Mimi Olsen - Mette Wolfhagen Linnebjerg - Hans Oluf Schou - Henning

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE HUSK!!!! BRUG DIN TEKST HENVIS TIL DEN SKRIV VIGTIGE TING I MARGEN UNDERSTREG NOGET DU SYNES ER VIGTIGT!!! Præsentationspunkter o Tekstens titel og forfatter o Tekstens

Læs mere

Undervisningsforløb. af rejselærer Ida Roholm 2008/2009

Undervisningsforløb. af rejselærer Ida Roholm 2008/2009 Undervisningsforløb af rejselærer Ida Roholm 2008/2009 1 Emner til 7. klasse Husk: Introduktion fortælletid Mig Kroppen Tøj Farver Familien Skolen Tal Klokken Navn, hvor kommer jeg fra, hvor gammel er

Læs mere

Kortfilm. Indhold Teori. Kuppet. Livets vand.. Gråvejr. Stil.. Dennis. Pin-up.. Kortfilm til prøven.. Analyse af film KortfilmFixer

Kortfilm. Indhold Teori. Kuppet. Livets vand.. Gråvejr. Stil.. Dennis. Pin-up.. Kortfilm til prøven.. Analyse af film KortfilmFixer Kortfilm Indhold Teori. Kuppet. Livets vand.. Gråvejr. Stil.. Dennis. Pin-up.. Kortfilm til prøven.. Analyse af film KortfilmFixer s. 2 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 19 s. 20 s. 21 s. 22 Stort set alle

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

I 7 sind i filmkundskab og mediefag

I 7 sind i filmkundskab og mediefag lærersider ı ı 169 I 7 sind i filmkundskab og mediefag 170 ı ı lærersider Det følgende, sidste kapitel giver mulighed for at anlægge en filmanalytisk vinkel på filmserien I 7 SIND. Her tages genrer, billeder

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

LITTERATURGUIDE. Et mærkeligt skib. til Anita Krumbachs SOFIA ESMANN

LITTERATURGUIDE. Et mærkeligt skib. til Anita Krumbachs SOFIA ESMANN Litteraturguide_Et.qxd 1/8/10 12:46 PM Page 1 LITTERATURGUIDE til Anita Krumbachs Et mærkeligt skib SOFIA ESMANN 148,49 mm Litteraturguide til Anita Krumbachs Et mærkeligt skib Sofia Esmann og Høst & Søn

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere