Bestyrelsesmøde, Kirsebærhaven, Skolevej 37, Knabstrup, 4440 Mørkøv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde, Kirsebærhaven, Skolevej 37, Knabstrup, 4440 Mørkøv"

Transkript

1 Dagtilbudsdistrikt Engskov Gl. Skovvej 150B 4420 Regstrup Tlf: / Møde: Bestyrelsesmøde, Kirsebærhaven, Skolevej 37, Knabstrup, 4440 Mørkøv Tidspunkt: Torsdag den 20. november, kl Tilstedeværende: Afbud Fraværende uden afbud Dorte, Dennis, Peter Nilsson, Peter Jensen, Christina, Anne-Mette, Ricky, Kim, Charlotte Wallin, Charlotte Mortensen, Hanne Hobye, Cristina, Tina og Hanne Dehn. Søren og Line, Ordstyrer: Dennis Bendorff. Referent: Christina K Nielsen. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden godkendt Punkt 2 Nyt fra formanden Orientering om ny adhoc gruppe for at forbedre samarbejdet mellem distrikter på bestyrelsesniveau og vil vi deltage i denne? Dennis og de øvrige formænd for bestyrelserne i Holbæk Kommune, har aftalt, at der efter nytår skal afholdes et uformelt møde, hvor formandskabet for bestyrelserne deltager, hvor der kan erfarings udveksles med udfordringer og gode tiltag på kryds af distrikterne, dette som et forsøg på at få et samarbejde op at køre og styrke samarbejdet på tværs af bestyrelserne. Møderække er endnu ikke aftalt, og ej heller om det er noget som skal fortsætte, det skal første møde bl.a. omhandle. Dennis kommer med nyt når der er noget. 1

2 Punkt 3 Nyt fra Distriktslederen Dorte har flyttet kontor til Nr. Jernløse skole, er ved at falde til. Dagplejen: Der bliver samarbejdet med Elverdam, for at kvaliteten kan forblive højt. Aase går fra forår 2015 og Brigitta er ved at falde til og er gået i gang med samarbejdet i dagplejen. Legestuen fortsætter på Hovedgaden 55, Regstrup til liggehallerne i Spirrekassen og Nr. Jernløse børnehus står klar. Dette sker til foråret. Dialogmøde 9. dec. Med Børne-Unge udvalget Politisk beslutning: dagstilbudsområdet 5 mill. Kr. til ekstra kvalitet 1.januar 2015, vores distrikt ca kr. Børn og unge udvalgsmøde sidst i Januar. Distrikt engskov skal fremlægge læreplanstemaer, vi skal kun vælge et. Dorte kontakter Dennis, når indholdet er klart. Punkt 4 Nyt fra institutionerne (5 min. pr. indlæg) 2

3 Kirsebærhaven: Vi havde en stille og rolig uge 42 med få børn. Det at have få børn i ferien er førstegang i et par år. Vi er her til november begyndt at være inde igen og det er vi stille og roligt ved at vænne os til Vi arbejder med at skabe fælleskaber for alle, hvilket også har betydning for arbejdet på tværs af stuerne, vi er gode til at støtte hinanden og finde små fælleskaber. Vi har været på tur til lærkereden i uge 44 og kørte med bus derud og hjem. Det var en rigtig god tur for alle børn i børnehaven. Vi lavede bål og brugte skoven til at gå på opdagelse i. Vuggestuen har været på tur til Undløse og se teater. 3

4 Undløse Børnehus: Vi har afsluttet bag for en sag, ugen op til blev der arbejdet flittigt med at bage, og snakket med børnene om børns vilkår, blandt andet mobning. Der var forældrekaffe, og solgt småkager, der blev i alt indsamlet kr Der har været besøg, af en ambulance, hvor alle børn fik lov at komme ind i ambulancen, og vi talte om alarm 112. Der er afholdt halloween fest, hvor børnene var udklædte og vi fik græskar suppe. Matas fonden har været på besøg for at indvie, alle de træer og buske der er blevet indkøbt for de midler vi fik fra fonden. Vuggestuen har haft nisse teater, en kæmpe glæde for børn og barnlige sjæle. Der afholdes julefest lørdag d 22 november, for børnene og deres familier i børnehuset. Legebanden er kommet godt i gang, og der kommer større skolebørn 2 eftermiddage om ugen, der kommer en frivillig voksen spejder engang om ugen, begge dele er en kæmpe succes. Vi har også haft en frivillig ude og vaske vinduer sammen med børnene. Efteråret er gået over i jule stemning, der bliver arbejdet med jule hemmeligheder, og pyntet i hver en krog, julestemningen stiger. Der har været afholdt kurser i fælles læreplans tema, og der forberedes i øjeblikket i grupperne, til fremlæggelse på et fælles pædagogisk møde i distriktet d. 27 september. Der er blevet udvalgt 2 pædagoger som tovholder i aktionslæring. Fortiden arbejder vi med at udnytte, vores hus/rum til læring, hvordan fordeler vi børnene bedst muligt så det giver mindst larm, større trivsel og bedre læring. P-møder, bliver udviklings møder. Pia vil hver fredag i et opslag som alle skal kvittere for at have set, infomere om praktiske ting i huset, som f.eks reparation af varmeanlæg, og lignende, således at p møder kan fastholdes til de kerneområder vi har i vores hverdag. Ledelsen vil være mere synlig i grupperne og vil løbende give feedback, ud fra de observationer der opfanges. Dagplejen: Alle legestue grupper har afsluttet deres læreplanstemaer "sprog" Nogle grupper har inviteret til forældre kaffe,hvor der blev sunget de "øvede"sange, som en del af afslutningen af temaet. Der er blevet udfærdiget små rim og remse bøger,så forældre og børn kan arbejde videre med sproget der hjemme. Der har været afholdt bedsteforældredag i to af legestuegrupperne. Kernegruppen har haft besøg af vuggestuen fra undløse, en rigtig hyggelig dag med fokus på "sproget" Der blev sunget kendt og nye sange med hjælp fra hyggeligt guitar spil. Det nye læreplans tema er" kulturelle udtryksformer" så det bliver der arbejdet på hen over julen. Legestuen på Hovedgaden 55 har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet 4

5 Spirrekassen: Valmuen og Mælkebøtte stuerne har i perioden fra sidste bestyrelsesmøde til nu arbejdet med natur og naturfænomener som det primære. Børnene har været på ture i nærområdet, hvor de har været ude at samle blade imens der er blevet snakket om hvilke træer bladene kommer fra, at de har forskellig form og udseende, at blade har skiftet farve og er faldet ned fra træerne. Bladene er blevet brugt til forskellige aktiviteter bla. collager, bladkranse og til dekoration på lanterner. Når børnene har været med til disse aktiviteter har de igen fået kendskab og læring omkring blade, der tørres bliver hårde men skrøbelige. De har lært at naturens materialer kan bruges kreativt. I perioden har vi også haft fokus på motorik og bevægelse. Børnene har bla. leget på motorikbaner, blevet svinget og drejet rundt i sansegynge, bevæget sig til forskellige motoriksange, som vi er blevet introduceret for af en forælder. Hun har arbejdet for DGI i København. I den næste periode skal stuerne lave julehemmeligheder. De skal lave gaver til deres forældre. Gaverne vil have reference til de tidligere perioder. På klokkeblomsten har vi den sidste til haft fokus på kulturelle udtryksformer og værdier bla. Ved at vi har malet lanterner Og tegnet på græskar og spøgelser. Derudover prøver vi at skabe genkendelighed for børnene ved at vi hver uge synger og laver motorik. Den næste månedstid vil det også være de kulturelle udtryksformer der vil komme på banen, når vi laver julepynt og julegaver. På tulipanen er der fokus på at få lavet rensdyr hvor finmotorikken og den taktilsansen bliver stimuleret. Derudover har vi været I skoven og samle ting til juledekorationer. Fælles for begge stuer er at vi fokusere på selvhjulpenhed ved at børnene selv kravler op og ned af stole, rydder op efter sig selv tager tøj af og på m.v. Solsikken ( storgruppen) I ugerne har vi haft fokus på krop og bevægelse. Vi har lavet plancher om sund/usundt mad, lavet rytmik/ sanglege vi har i den forbindelse inddraget en forældre som har været og lave sang lege med børnene,løbet og gået ture,lavet opgaver og holdt maddag. Børnene har haft mulighed for at tilegne sig nye bevægelser samt viden om kroppen og sund kost. Efter ugerne om sund kost/krop og bevægelse kastede vi os over kulturelle udtryksformer og værdier om traditioner i institutionen. Vi har talt om halloween, har klippet græskar og spøgelser til stuen, lavet lanterne lygter til lanternefesten og øvet "lanterne sangen" vi afsluttede det hele med en lanterne fest i børnehaven. 5

6 Punkt 5 Budget Er vedlagt dagsorden Distriktet er god til at tilpasse sig i forhold til børnetal ved fx jobrotation, dette giver et godt budget. Vi har også været gode til at søge penge udefra. Vi forventer at komme ud med overskud. Punkt 6 Hjemmesider / Facebook En forældre i dagplejen har spurgt til om de må oprette deres egen hjemmeside samt vi ligeledes vender etikken med facebook sider i institutionerne og evt. regler herfor. Holdning kun 1 hjemmeside og det kommunens, så hellere optimere den. Dennis giver forældre fra dagplejen tilbagemelding på vores holdning/ønske. Ang. Blad fra dagplejen så kan det evt. også ligges ind på kommunens hjemmeside for dagplejen. Forældrerådene kan gå via den pædagogiske leder, for at få lagt ting ind på hjemmesiden, det er dog den pædagogiske leder der skal godkende og sørge for oplægning. Facebook nogle børnehuse har en lukket gruppe på facebook, til dialog og til oploadning af lærerplaner, og invitationer til arrangementer. En enkelt dagplejer har lavet en gruppe for sine forældre for alm. Daglige informationer og billeder( en prototype der afprøves) Dorte henleder til etikken omkring Facebook. Lang dialog om dette. Evt lave retningslinjer for facebookside, lidt snak om hvem det er der skal stå for siderne. Forældrerådene skal debattere om facebook skal bruges i forhold til institutionerne, evt. noget snak om etik, og vende tilbage til bestyrelsen. Bestyrelsen vil herefter vende punktet på bestyrelsesmøde på senere tidspunkt, da vi mener det er ret relevant at få input fra forældrerådene. Punkt 7 Dialogmøde d Dorte orienterer Ikke mange tilmeldinger fra vores bestyrelse desværre Afbud: Peter, Dennis, Charlotte W, Tina T, Charlotte M. 6

7 Punkt 8 Fælles personale/bestyrelsesmøde vedr. læreplanerne Dorte orienterer 27. november , i Undløse. 30 personaler der har arbejdet med nye lærerplaner, 5 for hvert læreplanstemaer. Disse vil blive fremlagt ved dette møde. Invitation bliver sendt til forældrerådsmedlemmerne. Punkt 9 Opfølgning/Tilbagemelding på seminaraften det gode samarbejde Stor tak til forældrerådene for deres deltagelse, for at være et led i processen. Begejstring for oplægsholder Gitte Riese. Der er blevet spurgt om man kunne få Gitte ud til forældremøde. Mange syntes det var en god aften. De forskellige tovholdere skal skabe et produkt der skal kunne arbejdes videre med d. 24 januar. Punkt 10 Mødekalender januar bestyrelseslørdag det gode Samarbejde 17. februar 16. april Forældremøder i maj 8. juni konst- bestyrelsesmøde 24. august 30 september (budget) 28. oktober 3. december Ang d. 24 jan. Man kan melde fra indtil d. 10 jan. 17. feb. Hos Dorte Punkt 11 Eventuelt. 7

8 Undløse har fået fra Matas fonden, kan anbefales til andre børnehuse. Snak om fondsudvalg, hvert forældreråd skal udpege/vælge en person som vil deltage i udvalget. Udvalget er ikke forpligtiget til at lave fast møderække, men skal mødes/kommunikere løbende for erfaringsudveksling til søgning af diverse fonde mv. I enkelte tilfælde, kan distriktslederen gøre brug af udvalget til søgninger fælles for hele distriktet. Kim (Undløse), Christina (Kirsebærhaven), Anne- Mette (Dagplejen) og Peter (Spirrekassen) melder hver en repræsentant fra forældrerådet som vil deltage ui udvalget til Dennis (Nr. Jernløse) som vi samle/koble medlemmerne sammen. En mulighed kunne være at søge friluftsrådet(tips og lotto) om kolbøttestativ på legepladserne i alle børnehusene. Det kunne blive første opgave for udvalget i samarbejde med Dorte. Glædelig jul Næste møde er lørdag den 24. januar fra kl ( det gode samarbejde ) 8

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

Virksomhedsplan Årsplan 2010

Virksomhedsplan Årsplan 2010 Virksomhedsplan Årsplan 2010 Forord...3 Fakta oplysninger om udflytterbørnehaven Kattingeværk...3 Samfundsmæssige forudsætninger for målsætningen i det pædagogiske arbejde og institutionens pædagogiske

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Livet i Børnehaven Æblegården

Livet i Børnehaven Æblegården En brochure om Livet i Børnehaven Æblegården Baunegårdsvej 82 2900 Hellerup Telefon 39 62 16 11 www.gentoftekommune.dk/aeblegaarden Indhold Intro til Æblegården 3 Målsætning 4 Fysiske rammer 6 Tidpunkter

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 1 2 3 4 BILAG II HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Indholdsfortegnelse: Velkommen. 3 Bestyrelse og formål 3 Adresse, normering og dagens rytme.. 4 Naturen

Læs mere

Børnehuset Hesselholt - TILLÆG

Børnehuset Hesselholt - TILLÆG Børnehuset Hesselholt - TILLÆG Adresse; Børnehuset Hesselholt Rugmarken 3-5 9510 Arden Tlf; 97 11 43 94/ 23 33 50 98 Åbningstider; Mandag til torsdag; 6.15-16.45 Fredag, 6.15-15.30 Nu nærmer sig tiden,

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere