Midtvejsopsamling. november Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55"

Transkript

1 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. tlf

2 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale integrationspartnerskaber i Aalborg, København og på Lolland. Projektet er støttet af Integrationsministeriet og løber fra august 2008 til udgangen af Målet med Fra Sport til Job er at skabe praktikpladser, job, fritidsjob eller uddannelsesaftaler til unge nydanskere. Det skal ske gennem partnerskaber mellem kommuner, sportsklubber, virksomheder, foreninger og andre lokale aktører. CABI er overordnet projektleder. De tre partnerskaber har egen styregruppe og projektkoordinator ansat. Midtvejs i projektet har vi samlet erfaringer fra de tre Fra Sport til Job-partnerskaber. Det er blevet til dette hæfte med tjeklister over det, der virker i partnerskaberne. Vi håber, at hæftet kan inspirere jer, som overvejer eller er i gang med at etablere partnerskaber om integration i jeres lokalområde. Koordinatorens mange opgaver Koordinatorerne i Fra Sport Til Job har mange forskellige opgaver, og de succesfulde erfaringer fra projektet hænger nøje sammen med de lokale koordinatorers rolle. I alle tre partnerskaber har den lokale koordinator haft en særlig funktion med at binde mange forskellige ender sammen. Det er bl.a.: Kontakt, vejledning og opfølgning på ungeforløb Kontakt og samarbejde med klubber og frivillige netværk Kontakt, matchning og formidling af job og uddannelsestilbud Etablering, samarbejde og udvikling af netværk Formidling, branding og repræsentation.

3 3 Få kontakt til de unge og hold fast! For koordinatorerne i Fra Sport Til Job har en af de vigtigste opgaver været at finde frem til de unge og fange deres interesse for sagen. Fra Sport Til Job er ikke et projekt, hvor deltagerne skal stemple ind eller har mødepligt. Deltagernes interesse skal i stedet vækkes gennem en synlig og hurtig gevinst ved at deltage. Og så handler det også om at bruge kanaler, som unge kan identificere sig med. Find ud af, hvor unge i dit lokalområde færdes og opsøg dem her Sports- og ungdomsklubber Ungdomsskoler Andre tilbud i nærområdet. Vær synlig og vedholdende Måske kommer de unge ikke første gang, men efterhånden bliver de fortrolige med dig. Tilbyd noget konkret og korte deadlines Vær skarp på, hvad du kan hjælpe med og hvad de unge får ud af at være med. Vær åben og fleksibel. Unge knytter sig til dig og ikke projektet Derfor er koordinatorens personlige og faglige kompetencer vigtige for projektet. De unge kan også få brug for nem og hurtig kontakt til dig på mobilen. Tag udgangspunkt i, hvad den unge drømmer om Tillid og troværdighed mellem dig og den unge er afgørende for fælles succes. Tal med den unge om, hvilken støtte og vejledning han har brug for Brug dit kendskab til den unge i kontakten til virksomheder eller uddannelsestilbud Du kender den unges interesser, ressourcer og støttebehov. Reklamer for dit projekt Fortæl om dit projekt via personlige møder og pjecer. Du kan også bruge facebook, sms og lignende til løbende kontakt mellem den unge og projektet.

4 4 Aktiviteter og metoder, der virker Der skal ofte et langt sejt træk til for at flytte de unge i den rigtige retning. Mange af dem er skoletrætte og umotiverede, og nogle kan slet ikke se sig selv med et job. Som koordinator skal du være drivkraften, der får den enkelte til at se værdien af et job eller en uddannelse, og mange gange er det også nødvendigt, at du rydder praktiske barrierer af vejen. Lav en jobklub, hvor unge får hjælp til alt omkring jobsøgning Jobansøgning og cv Hvordan præsenterer man sig til en jobsamtale? Hvad er en passende påklædning? Find ud af, hvilke drømme og behov de unge har Hold de unge til ilden Er det småt med arbejdspladser, kan du fx arrangere aktiviteter i sportsklubberne eller kurser af forskellig art. Få taletid i skolen Det er en nem måde at nå mange unge uden at tage af deres fritid. Vær vedholdende i din kontakt til den unge Den uformelle kontakt, hvor du tilbyder ham et fritidsjob eller aktivitet i sportsklubben, virker. Men måske skal der 50 sms er til, før der sker noget. Fokuser på den enkeltes behov De unge er meget forskellige. Nogle skal kun have hjælp til at rette deres cv, mens andre har brug for en meget håndholdt indsats. Hjælp den unge med at løse de praktiske spørgsmål Nogle af de unge skal have hjælp til at rydde de praktiske barrierer af vejen, inden de er klar til at søge job: Hvordan kommer man fra hjemmet til arbejdspladsen? Skal man give hånd? Skal man have en madpakke med? Opsøg virksomhederne De unge sætter stor pris på, at du opsøger virksomhederne, introducerer og anbefaler dem. I kan også besøge virksomheder sammen. Ansæt en rollemodel En social mentor, der kender de unge, og som kan være deres sociale mentor, når de har brug for at snakke.

5 5 Sats på det lokale samarbejde Der er tit mange andre initiativer, indsatser, task forces, samarbejder og projekter i et lokalområde, som har den samme målgruppe. I stedet for at kæmpe om deltagerne og gå i vejen for hinanden giver det god mening at slå jer sammen. Det får jer til at stå stærkere, når I samarbejder og supplerer hinanden for at nå et fælles mål. Hvis et andet projekt laver et cv-kursus, så slå dig sammen med det. Som koordinator er det vigtigt, at du kan forbinde de mange forskellige aktører og ressourcepersoner, som er i dit lokalområde. Kortlæg andre relevante samarbejdspartnere og projekter der er i dit lokalområde SSP Lektielæsning og jobcafeer Bydelsprojekter Kommunale fritidsjobindsatser Frivillige foreninger. Kontakt de indsatser, hvor du kan se en værdi i at samarbejde, og fortæl dem, hvad du kan tilbyde. Ved at samarbejde får I flere strenge at spille på. Find ud af, hvad der er jeres fælles mål Hold kontakten Det tætte, tværfaglige samarbejde fungerer kun, hvis det bliver holdt ved lige i hverdagen. I Aalborg har Fra Sport Til Job et nært samarbejde og holder fælles arrangementer som fx jobcafeer med bydelsprojektet I København arbejder Fra Sport Til Job tæt sammen med den kommunale fritidsjobindsats, en ungdomsskole og flere fritidsklubber. På Lolland har Fra Sport Til Job arbejdet sammen med initiativet Rødt kort til racisme og koordinerer med flere andre.

6 6 Sådan samarbejder du med virksomheder At få virksomhederne overbevist om, at de skal samarbejde med dit projekt, kræver et stort benarbejde fra dig, som er koordinator. Du skal være skarp på, hvad virksomhederne får ud af at samarbejde med dig. Og så viser Fra Sport Til Jobs erfaringer, at det er det personlige møde med koordinatoren, der får virksomhederne til at sige ja. Skab tillid og synlighed i lokalområdet Det er rigtig vigtigt for et godt samarbejde med virksomhederne. Besøg virksomheden og fortæl, hvad du kan tibyde dem Breve, s og andre masseudsendelser virker ikke. Det er den personlige samtale med dig, der får virksomheden til at sige ja. Sæt dig grundigt ind i virksomheden og vær skarp på, hvad du kan tilbyde Hvorfor skal de ansætte en af dine unge? Dan dit eget netværk af virksomheder ud fra besøgsrunderne og plej det Har en virksomhed først gode erfaringer med at samarbejde med dig, er det som regel noget andre virksomheder hører om. Fasthold det gode samarbejde via regelmæssig kontakt til virksomhederne Lav aftaler med virksomhederne om, at du gerne må henvende dig uopfordret Aftal, at du får det at vide, hvis de slår et job op. Stå til rådighed Hvis en virksomhed tager imod en af dine unge, skal virksomheden vide, at de kan få fat i dig, hvis de har brug for det. Sørg for et godt match Find den rette person til rette virksomhed. Virksomhederne stoler på dig, når de ansætter ham, du anbefaler. Derfor har du også et ansvar. Følg op Også når det går skævt med en ansættelse, er det vigtigt, at du følger godt op med virksomheden. Det er afgørende for, at virksomheden vil samarbejde med dig igen.

7 7 Vær synlig Et projekt er ikke meget værd, hvis det lever en hengemt tilværelse, hvor ingen kender det. Hvis du vil tiltrække deltagere, er det vigtigt at være synlig i lokalområdet. Pressen kan også bruges til at skabe positiv opmærksomhed om dit projekt blandt unge og virksomheder. Få et logo Det skaber genkendelighed og kan bruges i rigtig mange sammenhænge. Hvis du samarbejder med en virksomhed eller en sportsklub med et godt brand i lokalområdet, kan du spørge, om du må bruge deres logo. Anskaf t-shirts og jakker med logo Hvis et helt hold i sportsklubben eller rollemodellerne har ens t-shirts og jakker, er det med til at skabe sammenhold. Vi er på samme hold. Mød op Du må som koordinator ikke gemme dig på kontoret. Mød op, hvor de unge og virksomhederne er: Til træning og til kampe i sportsklubben I ungdomsklubben I skolen Lokale arrangementer og messer Til netværksmøder I handelstandsforeningen. Brug pressen til at hjælpe dig med at sprede budskabet om dit projekt De lokale medier kan godt lide at skrive om succeshistorier fra deres lokalområde, så derfor er det værd at overveje, hvordan du kan bruge pressen. Hav en klar historie, når du kontakter journalisten Journalisten vil gerne tale med en ung og en virksomhed, der har ansat en ung. Tal er godt. Hvor mange unge er ansat? Hvor mange virksomheder er med? Positiv presse giver god branding og prestige for dit projekt De unge synes, det er sjovt, og virksomhederne ser det som god reklame.

8 8 Organiser dig rigtigt Det er meget vigtigt, at dit projekt bliver forankret rigtigt. Der er ikke nogen opskrift på, hvordan det skal gøres, men det skal være dér, hvor det giver bedst mening for dit lokalområde. Med til organiseringen hører også økonomien. At drive et projekt koster penge, og de skal komme fra enten kommunen eller via fonde. Det skal der være styr på fra begyndelsen. Sørg for at pengene til at drive projektet er der Det duer ikke at overlade det til en frivillig organisation alene at drive projektet. Fonds- og puljemidler kan være vigtige bidrag, men en kommunal medfinansiering er afgørende for at sikre forankring i kommunen. Sæt mål for projektet i fællesskab På den måde sikrer du samtidig opbakning i samarbejdet, fordi I arbejder i samme retning. Hvem er de unge, I skal have fat I? Hvor mange skal i job/fritidsjob? Hvor mange skal i uddannelse? Hold styregruppemøder med faste mellemrum Orienter styregruppen om udviklingen mellem møderne. Aftal faste statusmøder møder med de centrale partnere i projektet Fx i jobcentret eller sportsklubben. Lav en klar rollefordeling Hvad er dine opgaver som koordinator, og hvad skal de øvrige partnere tage sig af? I Aalborg er Fra Sport Til Jobs koordinator forankret i sportsklubben AaB. Han samarbejder tæt med lederen i Jobcenter Integration, som er indgangen til de opgaver, der skal løses af kommunen. I København er koordinatoren forankret i Jobcenter Skelbækgade. Her har også den kommunale fritidsjobindsats til huse. Sportsklubberne i projektet er alle mindre klubber centreret omkring Valby. På Lolland er koordinatoren forankret i Lolland Produktionsskole. Skolen har et tæt samarbejde med jobcentret, UU og Børn- og ungerådgivningen. Også her er sportsklubberne alle mindre klubber.

9 9 Partnerskabsmodel Partnerskabsblæksprutten Fx. sports- og ungdomsklubber og skoler. SMS og Facebook. Fx. samtaler, cv-hjælp, jobklub, rollemodeller, virksomhedsbesøg Kontakt til de unge Metoder der virker Fx. bydelsprojekter, SSP, frivillige foreninger, fritidsjobindsats, lektieklubber, jobcafé Lokalt samarbejde Virksomhedssamarbejdet Organisering og økonomi Vær synlig Fx. viden om virksomhederne, det personlige møde, det rigtige match, opfølgning Forankring der giver mening lokalt, klare aftaler om ressourcer og økonomi, klar rollefordeling Fx. logo, vær til stede, brug pressen

10 10 Mere inspiration Den fælles indgang til de tre partnerskaber Fra Sport Til Job København har sin egen hjemmeside Fra Sport Til Job Aalborg har sin egen hjemmeside Get2Sport er et landsdækkende projekt, som arbejder for integration af nydanskere gennem sport. Projektet er bl.a. støttet af Integrationsministeriet og Kulturministeriet. Brug For Alle Unge er en kampagne under Integrationsministeriet, der har som mål at få flere unge med anden etnisk baggrund end dansk til at begynde på og fuldføre en kompetencegivende erhvervsuddannelse.

11 11

12 Fra Sport Til Job midtvejsopsamling Fra Sport Til Job er et partnerskabsprojekt, der har som mål at hjælpe unge nydanskere i gang med uddannelse eller job. Projektet har været i gang siden 2008, og i hæftet her samler vi med en række tjeklister op på, hvad der har virket indtil nu. Det kræver bl.a. en projektkoordinator, der er god til at opbygge relationer til de unge, som er målgruppen for projektet, og til virksomhederne, der skal tage imod de unge. Fra Sport Til Job er støttet af

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fritidsjob til alle unge

Fritidsjob til alle unge Fritidsjob til alle unge Forord Et job efter skoletid kan være første skridt mod arbejdsmarkedet. Et fritidsjob kan give arbejdserfaringer, netværk og motivation til at tage en uddannelse. For nogle unge

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011

Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011 Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011 Som lovet på Integrationsministeriets temadag om udsatte børn og unges fritidsliv den 13. maj 2011, får I hermed en kort opsamling på dagens vigtigste

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre,

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE - plads til rummelighed Udgivet af CABI og Projekt Fra Udsat Til Ansat, december 2010 ISBN til trykt version: 9788791442377 ISBN til elektronisk: 9788791442384

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Søger du arbejdskraft?

Søger du arbejdskraft? Søger du arbejdskraft? Lad os hjælpe dig. Ring 79 79 74 00 Sammen får vi 500 flere i job i Kolding Dit lokale jobcenter kan meget mere, end du tror Læs mere om vores tilbud til virksomheder og vores fælles

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne

Læs mere

om udsatte ledige Det gode match Systematik i samarbejdet Det lokale potentiale Mini-fleksjob Virksomhedernes stemme Gevinst ved at samarbejde med små

om udsatte ledige Det gode match Systematik i samarbejdet Det lokale potentiale Mini-fleksjob Virksomhedernes stemme Gevinst ved at samarbejde med små Det gode match tret Jobcen som rekrutteringspartner Virksomhedernes stemme Systematik i samarbejdet Mini-fleksjob Det lokale potentiale Gevinst ved at samarbejde med små virksomheder Inspirationskatalog

Læs mere