22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB"

Transkript

1 22.94cm*16.78cm Indbydelse Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B

2 Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Vi inviterer hermed alle sejlere i Danmark og det øvrige Europa til Danmarks ældste kapsejlads, der har været afholdt siden I samarbejde med vore sponsorer har vi sammensat en sejlads med det formål at konkurrere på højt sportsligt plan og hygge sig sammen med gode venner i dejlige omgivelser. Der er 5 måleregler man kan deltage under - DH2013, IRC, ORC (International og Club), IOMR og Texel. "Gækken" under sejladsen i 1938 Vi fortsætter naturligvis med det meget populære Doublehanded løb, samt Tur-løbet, og også i 2015 er CFR en del af Baltic Circuit og Dansk Two Star sejladsserierne. Man tilmelder sig via vores hjemmeside - Resultatformidling, video af sejladserne, nyheder og meget andet foregår ligeledes via vores elektroniske medier. Vi glæder os til at se jer alle i Kerteminde fra torsdag d. 4. juni til søndag d. 7. juni. Morten H. Grove Stævneleder

3 CLASSIC FYN RUNDT Kerteminde Sejlklub Juni 2015 INDBYDELSE DH, IRC, ORC International, ORC Club, IOMR, TEXEL 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS ) definerede regler incl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Reglerne er ændret således: Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne. Regel 62.2 ændres således at fristen for anmodning om godtgørelse på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver. Regel 66 ændres således at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver. De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler. 1.3 Reglerne i Del 2 erstattes af vigereglerne i de Internationale Søvejsregler (IRPCAS) i tidsrummet I reglerne: (a) 62.1(b) 63.3(a) ændres vendingen Del 2 til De internationale Søvejsregler (IRPCAS) i ovennævnte tidsrum. Der skal føres lanterner iht. De Internationale Søvejsregler. 1.4 I forbindelse med deltagelse i Doublehanded sejlads med 2 personer ombord, tillades brug af elektrisk udstyr som spil og autopilot, så længe det ikke er i konflikt med regel 42. Dette ændrer regel 52.

4 2 DELTAGELSE OG TILMELDING 2.1 Stævnet er åbent for både under DH, IRC, ORC International, ORC Club, IOMR og Texel som er i stand til på betryggende vis at gennemføre en sejlads i åbent farvand om natten. 2.2 Bemanding er fri. Se dog punkt Enkeltmandssejlads er ikke tilladt. 2.4 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, skal tilmeldes ved at udfylde tilmeldingsskemaet på Tilmelding senest 31. maj Det er bådens eget ansvar at kontrollere, at det korrekte måltal fremgår af deltagerlisten. Se punkt Ændring af måltal efter sidste frist for tilmelding, se punkt 2.4, kræver skriftlig ansøgning til og godkendelse af kapsejladskomiteen. Tilladelse vil kun blive givet i særlige tilfælde, eksempelvis hvis kapsejladskomiteen er overbevist om at der er fejl i de oplyste måltal. 3 STARTGEBYR 3.1 Startgebyret udgør: DH: 550 kr. DH Doublehanded: 550 kr. IRC: 550 kr. ORC International og Club: 550 kr. IOMR: 550 kr. TEXEL: 550 kr. 3.2 Startgebyret indbetales på konto Danske Bank senest 31/5 med angivelse af navn og bådtype. Alternativt betales kontant ved registrering. Konto nr: IBAN: DK S.W.I.F.T: DABADKKK

5 4 LØB 4.1 Der udskrives løb i følgende kategorier: DH for Doublehanded ved min. 5 tilmeldte både. DH ved min. 5 tilmeldte både. IRC ved min. 5 tilmeldte både. ORC International ved min. 5 tilmeldte både. ORC Club ved min. 5 tilmeldte både. IOMR ved min. 5 tilmeldte både. TEXEL ved min. 5 tilmeldte både. 5 RESULTATBEREGNING 5.1 DH: Handicapberegning GPH 5.2 IRC: Handicapberegning TCC 5.3 ORC International: Handicapberegning ToT Offshore (jf. ORC Rating Systems ) 5.4 ORC Club: Handicapberegning ToT Offshore (jf. ORC Rating Systems ) 5.5 IOMR: Handicapberegning TCF ToT 5.6 TEXEL: Handicapberegning TCF 6 TIDSPLAN 6.1 Dato Tid Torsdag d.4. juni Registrering Grillen er åben. Der er fri adgang til at lave egen mad Åbning af stævnet Sammenkomst med musik og bar Bureauet er åbent Fredag d.5.juni Bureauet er åbent Skippermøde ved det nye klubhus Forventet start for tursejlere Forventet varselssignal til første start Lørdag d.6.juni Grill for de både, som har fuldført. Der er fri adgang til at lave egen mad. Søndag d. 7. juni Ca Forventet seneste tidspunkt for at stævnet skydes af

6 7 FORMALIA, MÅLING OG KONTROL 7.1 Ved registrering skal følgende fremvises: Kopi af gyldigt målebrev, såfremt det ikke forefindes elektronisk Original/kopi af forsikringsbevis eller udfylde en Tro og love erklæring Låneerklæring, hvis der sejles i lånt båd Ved registrering skal følgende afleveres: Mandskabsliste 7.2 Ved tvivl gælder det målebrev, som er angivet under den pågældende båd på Dansk Sejlunions hjemmeside ved tilmeldingsfristens udløb. Se punkt 2.5 og 2.6. IRC kontrolleres via Øvrige deltagere gælder det foreviste målebrev. 8 SEJLADSBESTEMMELSER Sejladsbestemmelserne forefindes elektronisk og vil inden stævnet være tilgængelige på > Info/NoR/SI > Sejladsbestemmelser/SI 9 STED 9.1 Stævnet gennemføres fra Kerteminde Marina. Kerteminde Sejlklub, Marinavejen 2, 5300 Kerteminde 9.2 Banen er beliggende rundt om Fyn. 9.3 Ved ankomst sejles der ind på en ledig plads. Stævnets hækstander afhentes på Kerteminde Sejlklubs restaurant og monteres på hækstaget, så det er synligt fra broen. 9.4 Man kan ligge gratis i Kerteminde Marina fra Søndag d. 31/5 til Lørdag d. 14/ når man fører stævnets hækstander.

7 10 STARTTIDSPUNKT 10.1 Tursejlere tilstræbes startet kl Der startes fra Kerteminde fredag d. 30. maj med tilstræbt varselssignal for første start afgivet kl Der tilstræbes start med intervaller på 15 minutter Rækkefølge: Doublehanded, DH, IOMR, IRC, ORC, Texel DH: Både med størst måletal starter først IOMR: Både med mindst måletal starter først IRC: Både med mindst måletal starter først ORC: Både med mindst måletal starter først Texel: Både med mindst måletal starter først Ved registrering udleveres en deltageroversigt, hvor starttidspunkt fremgår. 11 BANEN 11.1 Der sejles på en bane rundt om Fyn. Banen kan være styrbord (SB) eller bagbord (BB) rundt. Dette oplyses ved skippermødet kl d. 5. juni, samt ved signalering på startbåden. Banen, inkl. mærker der skal passeres, vil være nærmere beskrevet i sejladsbestemmelserne Der er fastsat en tidsfrist på 54 timer gældende fra hver båds starttidspunkt. 12 STARTEN 12.1 Startlinjen udlægges på Kerteminde Bugt. Der tilstræbes en start på kryds Startsignaler afgives fra startbåden, som er et udlagt fartøj førende Kerteminde Sejlklubs stander Procedure som er angivet i regel 26 anvendes Nedtælling til start tilstræbes at blive udsendt via VHF. Kanal fremgår af sejladsbestemmelserne. 13 SMS MELDEPUNKTER Der oprettes et antal meldepunkter rundt om Fyn. Specifikation af punkterne og fremgangsmåde for meldingen fremgår af sejladsbestemmelserne.

8 14 SÆRLIGE KRAV Ved 2 personers sejlads (Doublehanded) skal der bæres redningsvest med lys og livline. 15 LOVGIVNING I henhold til dansk lovgivning skal der være personligt opdriftsmiddel ombord til alle https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= PRÆMIER 16.1 Der uddeles følgende præmier til alle regler: 16.1a Startpræmier: Der uddeles præmie til nr. 1, nr. 10 og nr. 20 i hver start. 16.1b Løbspræmier: Der uddeles præmie til vinderen af hvert løb, samt præmie for hver 5' startende båd, fordelt oppefra. 17 UDGÅET/MELDEPLIGT Det er tilladt at gå i havn, men et fartøj som er gået i havn, har søgt nødhavn eller på anden måde afbrudt sejladsen, samt et fartøj som opgiver at fuldføre, har pligt til snarest at meddele dette til bureauet i Kerteminde, tlf

9 18 DØGNVAGT Under hele sejladsen vil der være vagt i Bureauet, hvortil alle henvendelser bedes rettet til tlf ANSVARSFRASKRIVNING Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 20 NATIONALFLAG Nationalflaget må ikke føres af en kapsejlende båd. 21 YDERLIGERE INFORMATION Yderligere information fås på eller ved henvendelse til sekretariatet på eller

10 SPONSORER

11 PROGRAM Torsdag 4/6 Kl Bureauet er åbent for registrering og indlevering af bemandingslister Kl Kl Kl Den store grill tændes. Der er fri adgang til at lave egen mad. Åbning af stævnet Vejrudsigt, strømudsigt og hygge Irish Coffee spiller irsk folkemusik Kl Bureau er åbent Fredag 5/6 Kl Bureau er åbent for registrering og lign. Gratis morgenmad for sejlere og officials. Kl Kl Kl Skippermøde. Signal for tursejlerne forventes afgivet. Første varselssignal forventet afgivet. Lørdag 6/6 Kl Grill for både der har gennemført. Der er fri adgang til at lave egen mad Søndag 7/6 Ca. Kl Classic Fyn Rundt s seneste tidsfrist. Foreløbige resultater offentliggøres på den officielle opslagstavle, på hjemmesiden og udleveres efter anmodning i bureauet. Endelige resultater offentliggøres efter udløbet af protesttiden, eller efter endt protestbehandling på den officielle opslagstavle, på hjemmesiden og udleveres efter anmodning hos sekretariatet. Start og løbspræmier udsendes efter ferien.

12 ØVRIGE BEMÆRKNINGER PLACERING AF BÅDE: Båden kan ligge frit i Kerteminde Marina fra søndag d. 31. maj til lørdag d. 14. juni mod at føre stævnets hækstander, som udleveres af Classic Fyn Rundt. Ved ankomst til Kerteminde Marina: Inden torsdag 4/6 kl : Kontakt Restaurant Kerteminde Sejlklub Torsdag 4/6 efter kl : Kontakt Bureauet Stævnets hækstander anbringes umiddelbart derefter i hækstaget, så det er synligt fra broen. ISÆTNING/OPTAGNING OG KRAN TIL LØFT AF BÅDE: Ved isætning og optagning af deltagende både under 2 tons benyttes den lille kran ved mastekranen. Kranen betjenes af hjælper fra Kerteminde Sejlklub. Dette aftales med bureauet. Ved anvendelse af den store kran bestilles dette ved henvendelse til sekretariatet ( ) minimum en uge før stævnet eller ved personlig henvendelse ved havnens kontor beliggende ved siden af Kerteminde Sejlklub mellem kl. 11 og 12 på hverdage. Kranen er tilgængelig på følgende tidspunkter: Torsdag indtil kl Fredag: Ethvert løft i kran er udelukkende på EGET ANSVAR. Det tilrådes at være klar i god tid, samt at man sørger for at tilkørsel og frakørsel foregår så gnidningsfrit som muligt. OPBEVARING AF GREJ Der vil være mulighed for opbevaring af grej under sejladsen. Henvendelse sker til bureauet.

13 CAMPINGVOGNE OG TELT Der kan camperes på havneområdet på anviste pladser uden gebyr. For evt. leje af campingvogne, overnatning i Bed & Breakfast, hotel, vandrehjem eller sommerhus kan Kerteminde Turistforening kontaktes, se venligst TOILETTER OG BAD Marinaens faciliteter kan benyttes. Kode til toiletter og baderum udleveres ved bureauet eller havnefogedens kontor, hvor der også kan trækkes kort til bad i automaten. Depositum 50 kr. for kort. Restbeløb udbetales fra samme automat. Et bad kan tages for 2-3 kroner. Det er mest praktisk med et kort til hver deltager, men da enhver selv sørger for det, kan man få det som man ønsker.

14 KORT OVER KERTEMINDE MARINA

15 Vi ses igen til næste år til Classic Fyn Rundt juni 2016

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Program

Sjælland Rundt 2015 Program Sjælland Rundt 2015 Program Velkommen til Sjælland Rundt 2015 Helsingør Sejlklub byder dig og din besætning velkommen til Sjælland Rundt 2015 Denne sejlads, der er en af Danmarks ældste sejladser, er nu

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2013-2016 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 2015

SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 2015 SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 205. REGLER:.. Regler: Stævnet sejles efter ISAF s Racing rules of sailing for 203-206 og windsurfing competition rules 203-206 Formula-disciplinen sejles desuden efter The

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

FYN CUP. 31. maj - 2. juni. www.palbyfyncup.dk. Danmarks største kapsejlads Masser af præmier Spænding - eventyr - udfordringer venter

FYN CUP. 31. maj - 2. juni. www.palbyfyncup.dk. Danmarks største kapsejlads Masser af præmier Spænding - eventyr - udfordringer venter Sejladsen omkring Fyn www.palbyfyncup 31. maj - 2. juni 2013 KONGELIG DANSK YACHTKLUB Danmarks største kapsejlads Masser af præmier Spænding - eventyr - udfordringer venter Foto: Per Heegaard indbyder

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Indbydelse til MOO SA Kamp CUP - Skanderborg

Indbydelse til MOO SA Kamp CUP - Skanderborg Arrangør: Skanderborg Taekwondo Klub Dato: 03-10-2015 Sted: Niels Ebbesen Hallen Højvangens Torv 4 8660 Skanderborg Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske veste, alle

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

års Jubilæum Sejladsen omkring Fyn fra Bogense 23. - 25. maj Danmarks største kapsejlads Masser af præmier Spænding - eventyr - udfordringer venter

års Jubilæum Sejladsen omkring Fyn fra Bogense 23. - 25. maj Danmarks største kapsejlads Masser af præmier Spænding - eventyr - udfordringer venter års Jubilæum Palby FYN CUP 23. - 25. maj 2014 Danmarks største kapsejlads Masser af præmier Spænding - eventyr - udfordringer venter indbyder alle sejlere til Danmarks største kapsejlads omkring Fyn fra

Læs mere

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub. Prøvemedlemskab af Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.dk 2011 BEGYNDERUDVALGET - tidligere kaldet Kaninkomite (da begyndere

Læs mere

Velkommen til det 18. Internationale Show - i Danmark!

Velkommen til det 18. Internationale Show - i Danmark! Invitation til Internationalt Welsh Show i Danmark 8.-9. august 2015 Velkommen til det 18. Internationale Show - i Danmark! "Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark" er stolte over at kunne indbyde vores Welsh

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere