GØR... DET! GØR-fasen er den udøvende fase, hvor eleverne konkretiserer og fører deres idéer ud i livet. Undergrupper: Test løsningen Formidl GØR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GØR... DET! GØR-fasen er den udøvende fase, hvor eleverne konkretiserer og fører deres idéer ud i livet. Undergrupper: Test løsningen Formidl GØR"

Transkript

1 GØR-fasen er den udøvende fase, hvor eleverne konkretiserer og fører deres idéer ud i livet. Undergrupper: Test løsningen Formidl GØR

2 TEST LØSNINGEN Prototype Præsentér løsningen Sparring med andre Spørg en ekspert Idéliste Prøv det af på dig selv Udgangspunkt i kroppen Hvad nu hvis... Pilotprojekt Idékonkurrence G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 TEST LØSNINGEN

3 TEST LØSNINGEN G1 Prototype Lav en hurtig model af jeres produkt, så I kan teste funktion og størrelse. Byg evt oven på noget eksisterende der har de funktioner eller den form som I skal bruge, fx en lygte, hvis prototypen skal kunne lyse.

4 TEST LØSNINGEN G2 Præsentér løsningen En spændende måde at forbedre ens løsning på, er at præsentere den for andre og modtage feedback og konstruktiv kritik. Tænk over hvornår I har svært ved at forklare jer selv, eller svært ved at forstå andres feedback. Så skal idéen måske videreudvikles lidt, eller præsentationen forandres eller forbedres.

5 TEST LØSNINGEN Sparring med andre G3 Stena Jern & Metal A/S Præsenter jeres løsning for en mindre gruppe, fx klassekammerater eller eksperter, og tal med dem om hvad de ikke forstår, hvad de undrer sig over, hvad der er specielt godt osv. Denne sparring kan frembringe idéer som I ikke selv havde tænkt på allerede. Sparring med lærere og kommuner Få mest muligt ud af sparringen ved at forberede en liste over hvad I gerne vil diskutere, og hvilke spørgsmål I gerne vil have besvaret. Få evt en kammerat til at tage billeder og notater imens. Sparring med Vestforbrænding

6 TEST LØSNINGEN G4 Spørg en ekspert Præsenter jeres løsning for en ekspert på området. Han eller hun vil kunne pege på områder hvor jeres løsning kan gøres til virkelighed, og på områder hvor der skal arbejdes i alternativer.

7 TEST LØSNINGEN Billig Praktisk G5 Idéliste Find ud af hvilke idéer eller løsninger, der er mest populære hos dem der skal bruge dem. Lav en liste med alle jeres idéer. Del den ud, fx i klassen, og bed folk om at krydse af ud for de løsninger som de kunne tænke sig at bruge. Synlighed - gennemsigtige beholdere Ikondisk Usynlig skjult i væg

8 TEST LØSNINGEN G6 Prøv det af på dig selv Uanset om jeres løsning er en service eller et produkt, så prøv løsningen af på jer selv. Virker den? I kan også bede en anden prøve løsningen af, eller teste den på en gruppe af brugere.

9 TEST LØSNINGEN G7 Udgangspunkt i kroppen Kvinder, mænd, børn og teenagere har alle forskellige kropsmål, fx forskellig håndstørrelse, skridtlængde, skulderbredde, hovedstørrelse osv. De fleste er desuden højrehåndede, men en del er venstrehåndede. Test jeres løsning på en bred målgruppe, så I sikrer jer at den passer alle. Eller på en specifik målgruppe, så I sikrer jer at den passer specielt til dem.

10 TEST LØSNINGEN G8 Hvad nu hvis... Måske skal jeres løsning tage højde for specielle betingelser, omgivelser eller egenskaber ved brugeren. Find på forskellige måder at teste jeres idé på. Spørg fx, Hvad nu, hvis man ikke kan gå?, eller Hvad nu, hvis man ikke kan læse?, eller hvis der ikke var strøm, eller man skulle kunne bruge løsningen i mørke osv.

11 TEST LØSNINGEN G9 Pilotprojekt Et pilotprojekt er en slags eksperiment hvor man kan teste sin løsning i virkeligheden, men på en lille skala, fx kun i klassen. Prøv jeres løsninger af i en begrænset periode, og evaluér grundigt undervejs og bagefter. Hav jeres logbog ved hånden, og notér jeres tanker. Pilotprojektet kan give en god fornemmelse af hvordan en løsning vil fungere i praksis.

12 TEST LØSNINGEN G10 Idékonkurrence Udnævn et dommerpanel bestående af personer med forskellig baggrund. På en skole kan dommerpanelet være: elevrådet, en fra skolebestyrelsen, en fra kommunen, en pedel, en fra rengøringen, en fra SFO en, en lærer, en elev fra hvert klassetrin eller lignende. Lad dommerpanelet vælge mellem jeres løsningsforslag, og lad dem eventuelt også få ansvaret for at få gennemført det de vælger. Husk at evaluere undervejs og bagefter, så løsningen muligvis kan blive endnu bedre.

13 FORMIDL Præsentationsform PowerPoint Artikel Brochure Scenarier Blog Byg løsningen Film Teaterstykke Portefølje Udstilling Temadag/temafest Konkurrence G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 FORMIDL

14 FORMIDL G11 Præsentationsform Præsentationen af en løsning, et projekt eller resultat kan laves meget forskelligt, fx som mundtlig præsentation, en video eller udstilling. Planlæg hvordan I vil præsentere jeres resultat, så løsning og præsentation underbygger hinanden bedst muligt.

15 FORMIDL G12 PowerPoint Lav en PowerPoint-præsentation der beskriver jeres projektforløb og resultat. Husk at det nogle gange kan være meget nemmere at forklare noget med billeder end med ord. Brug også figurer hvis det styrker jeres præsentation.

16 GREVE Tirsdag BioCity også på?«ishøj Ishøj Bio mod syd. på stedet. og Lisa. TUNE: Trods silende regn lykkedes det alligevel at få plantet det første træ og få navngivet den nye fredskov ved Tune Produktions- Borgmester Hans Barlach (K) havde ansvaret for det første spadestik og for plantningen af det første træ. Det skete uden problemer, og for at signalere tilhørsforholdet til den tidligere Tune Landboskole på området blev den nye skov navngivet Tune Land- Hans Barlach kunne fortælle om, hvordan rejsning stort areal. af skov også var noget som optog Greve Kommune. Og skole. boskov. sagde han. skoven. kan genanvendes og indgå været involveret i projektet, har alle fået etableret nye løsninger. Målet er, at vil være med til at udvikle som ressource i samfundet på ny. Det er det overordnede fokus, som elever fra klasseværelset, som med til at udvikle og designe deske pladeselskab Tamla IKEA-møblet Trofast i de en dag selv bliver i stand GREVE: Det amerikan- blandt andet Taastrup Realskole og Vejlebroskolen i per børnene til at opdele beholder. I første omgang bare Motown, var i 60 erne sine farvede skuffer hjælres egen praktiske affalds- Motown, eller i daglig tale Ishøj har lært om i et skoleprojekt gennemført af Vest- papir, pap/karton, metal møbel. Det har gjort profabrik, der stod bag det ene det skrald, de samler ind i starter vi dog med et IKEA og 70 erne en veritabel hitforbrænding. og brændbart. Skraldet bliver efterfølgende hentet af siger Gry Nielsen fra Vest- Det prisbelønnede show jektet økonomisk muligt, verdenshit efter det andet. - Skoleprojektets formål er at skabe spændende undervisning og samtidig give - Vi håber, at flere skoler Indtil videre har seks sko- der kan opleves i Portalen Vestforbrænding. forbrændning.»the Magic of Motown«, eleverne værktøjer til at arbejde handlingsorienteret i projektet, og vi er naturjektet, og yderligere seks kommer direkte fra USA med tiden vil involvere sig ler været involveret i pro- lørdag den 28. november, med affaldshåndtering i ligvis klar til igen at støtte skoler skal i gang. I alt vil og har taget Europa med skolerne. Projektet skal få op om aktiviteterne, siger cirka 15 skoler have været storm. Et talentfuldt kompagni giver nyt liv til alle eleverne til at opdage, at Helle Schmidt; marketingansvarlig i IKEA Ta- det slutter i de kendte hits fra Four involveret i projektet, når de selv har mulighed for at udvikle og ændre de nuværende affaldssystemer, - Skoleprojektet handler Temptations, The Jack- Tops, The Supremes, The siger Gry Nielsen fra For- om at få eleverne til selv son5, Marvin Gaye, Stevie at komme med ideerne; til Wonder og mange flere. selv at forvalte deres affaldsordning og til at tage efter det andet i dette hyl- Motown band. Det ene million-hit følger nye initiativer. Det giver dest-show til kunstnerne ejerskab og engagement, og fra det legendariske plade- vi oplever, at eleverne gerne november klokken 20. astrup. Tørngren. rimentere med nye legeformer og med naturlegeplad- Det er konsulentfirmaet PrimeNature A/S, der står for naturetableringen og tilplantning af skoven i samarbejde med Greve Produktionsskole. I 2004 overtog Greve Produktionsskole driften af Tune Kursuscenter. Greve Prodduktionsskole tilbyder ser. mol HØJE-TAASTRUP: Danmarks Naturfredningsfor- med hende. enings (DN) lokalafdeling i Høje-Taastrup Kommune afholder årsmøde onsdag den 25. november klokken i Taastrup Kultur- Emnet for dette års årsmøde er, hvad de frivillige organisationer kan gøre for natur, miljø og klimatilpasning i Høje-Taastrup Kom- DN har inviteret Høje- Taastrup Kommunes natur- og miljøchef, Hanne Jørgensen, som vil give et oplæg på emnet. Herefter er der mulighed for at stille spørgsmål, komme med forslag og tage en dialog center. mune. det og samvirket med det nyvalgte byråd med borgmester Michael HØJE-TAASTRUP: Jeg Ziegler i spidsen. foreslår, at der i det nye Den åbne og direkte Seniorråd sættes energi dialog med borgerne i ind på at få fremtiden seniorgruppen er af afgørende betydning. for for området belyst og dermed skaffe løsninger at Seniorrådet kan bringe den store og unikke for kommunens virke på ældreomsorgen på sigt. interesse samt engagement fra de mange Serviceringen af denne aktive og store aktive ældre videre til gruppe af medborgere - byråd, omsorgsinstitutioner, klageråd, han- over ældre - skal fremtidssikres på en dicaporganisationer, de måde, hvor de ældre og mange store frivillige yngre medborgere invi- foreninger, Ældre Sagen Konkret etableres der Målet er den gode og et fremtidsværksted, servicemindede kommuune for alle seniorer. hvor såvel seniorer fra år og andre Det er vigtigt, at det yngre medborgere sammen kan drøfte og forenemslagskraft og ikke nye seniorråd får genslå tiltag og ordninger drukner i bureaukra- for hele ældreområdet. Seniorernes fremtidsværksted kører fra fe- for det store personlige Jeg takker desuden bruar - maj 2010 med et stemmetal, som gav adgang til det nye senior- par temamøder dag og råd per januar Resultaterne fremlægges i eftersommeren 2010 og kan indgå i Seniorrådets fremtidige Frank Lundroff strategi for samarbej- seniorrådsmedlem teres med. aften. selskab. med flere. tiet. Nyvalgt FORMIDL G13 Artikel Skriv en artikel der fortæller om jeres forløb, herunder problemstilling, proces, løsning og fremtidsvisioner. Brug billeder fra processen til at underbygge jeres ord. Send artiklen til lokalavisen, skolebladet eller sæt den på jeres egen hjemmeside. GREVE HØJE-TAASTRUP ISHØJ VALLENSBÆK 6 2. sektion Taastrup Hovedgade 77, 2630 Taastrup Områderedaktør Stina Felby Madsen ( felby), direkte telefon , privat Journalist Mogens Lange (mol) direkte telefon , privat eller telefax Lokal sport: Steffen Kristiansen (fen) privat og Abonement og annoncer: tlf mellem Udebliver avisen, ring telefon mellem på hverdage og lørdag mellem Bor du i Hedehusene så ring telefon TID OG STED Greve Gymnasium: UUWorld: Informationsmøde om ungdomsuddannelser Udstillinger Greve Museum:»Kampen for kulturen«,»greve i Quilt«Portalen: 700 Pink HØJE-TAASTRUP 2012: 14.30, 17.30, A Christmas Carol: 12.00, Julefrokosten: 12.00, 14.00, 16.40, 19.00, 21.15, lørdag og Der var udendørs fællessang på Tune Produktionsskole inden den nye fredskov blev indviet. Foto: Hans-Jørgen Johansen søndag også Michael Jackson s This is it: Monsterjægerne: 12.00, 14.00, lørdag og søndag også Op - dansk tale: 12.00, 14.20, 16.40, lørdag og søndag også Over gaden, under vandet: Pigen der legede med ilden: 16.00, 18.45, Ponyo på klippen ved havet: 12.10, 14.30, lørdag og søndag Storm: The Twiligt Saga: New Moon: 12.00, 15.00, 18.30, Æblet og ormen: 12.10, lørdag og søndag også Udstillinger Blaakildegaard: Brack og alle hans sønner Hedehuset: Kunstnergruppe 2004 Kroppedal Museum:»Fyrsten fra Ishøj«,»Hvad glor du Taastrup Kulturcenter: Ulla Lundsgart Julefrokosten: 16.30, 19.00, lørdag også Op - dansk tale: 16.00, 18.30, lørdag også Udstillinger Arken:»Utopia«, Oluf Høst Ishøj Kultur Café: Ólafur Sveinsson Bil mod mur TUNE: Lørdag formiddag klokken kom en 52årig mand kørende fra Tune i en personbil ad Villershøjvej I krydset med Tunevej fik han tilsyneladende et ildebefindende, fortsatte over krydset og direkte ind i en mur. Den 52årige blev kørt på sygehuset for tjek, men slap tilsyneladende uskadt fra uheldet.»bombe«flaske eksploderede GREVE: Lørdag eftermiddag anmeldte en mor til en 14- årig dreng fra Greve, at han klokken 14 var kommet cyklede ved Holmagerskolen. Her havde stået en flaske på cykelstien, som eksploderede mens han kørte forbi, men drengen kom heldigvis ikke til skade. Flasken indeholdt wc-rens, som blandet op med sølvpapirkugler og kraftig rysten danner undertryk, som fik flasken til at briste med en høj lyd. Nøgne mennesker på vejen GREVE: Lørdag aften klokken anmeldte en mand fra Blåhegnet, at han netop havde set en større gruppe nøgne mennesker gå fra Mosede Landevej og ind i bebyggelsen Blåhegnet. Politiet kørte til stedet, men gruppen måtte være gået i ly og læ et sted, for patruljen mødte ikke gruppen. Designermøbler stjålet GREVE. Ved et indbrud i en villa på Asgersvej i tiden emllem fredag klokken 18 og lørdag nat klokken 3 er der stjålet værdifulde designerprodukter. Fra villaen er der stjålet fem designerstole, et eksemplar af Arne Jacobsens stol Svanen samt et eksemplar af Ægget og en PK22- stol. Bundne geder fundet GREVE: Søndag ved 18-tiden fik politiet en anmeldelse om, at der i Freyas Kvarter stod to geder bundet til et gelænder. Gederne var ikke øremærkede. Ingen i området, der vidste, hvem der ejer gederne, eller hvordan de var kommet til stedet. Nu tager politiet sig af gederne i nogle dage, så hvis nogen ved, hvem der ejer gederne, vil lokalpolitiet i Karlslunde gerne tale med dem. Ring på 114. Tyveri fra lastbiler GREVE: Søndag midag anmeldte Sydslam i Ventrupparken, at der i tiden fra lørdag klokken 22 til søndag klokken 3.30 havde været tyveri fra syv lastbiler, der stod parkeret To af bilerne var brudt op. Til tre af bilerne havde tyvene fundet nøglerne, mens de sidste to stod uaflåste. Det vides endnu ikke, hvad der er stjålet. Musik og juleklip ISHØJ: At det er blevet den 1. december fejrer Ishøj Bibliotek samme dag klokken 16 med en uformel koncert med elever fra Ishøj Musikskole. En MGK-trio fra musikskolen spiller på violin, guitar og bas, mens der samtidig med koncerten er mulighed for at klippe og klistre julepynt med de to kreative piger Ditte De to piger har også tidligere år besøgt biblioteket. Desuden inviterer Ishøj Bibliotek alle til at deltage med at pynte biblioteksrummet op i hele perioden op til jul. Man kan klippe julehjerter til vinduespartiet, skrive sin ønskeseddel i størrelserne small, medium eller large og hænge den på tørresnoren. Man kan også deltage i den almindelige julepyntning ved at sætte en kravlenisse eller to i bogreolen. Tune Landboskov er nu kommet på landkortet Den nye fredskov på den tidligere Tune Landboskole er blevet navngivet. Elever fra Taastrup Realskole har været med i et affaldssorteringsprojekt med Vestforbrænding. Elever er fremtidens affaldssorteringsdesignere 900 elever fra seks forskellige skoler har i løbet af året arbejdet med affaldshåndtering i Vestforbrændings skoleprojekt. Formålet med projektet er at få eleverne til at opdage, at de selv kan være med til at udvikle fremtidens affaldssystemer. ikke langt fra dette sted ville kommunen meget snart selv rejse en ny skov, Også nye vådområder -I 40 år har området været anvendt af Tune Landboskole. Vi har lejet området og har fået ejeren til at acceptere, at vi gør hele området til natur. Ud over, at der bliver rejst fredskov på en del af ejendommen, vil der blive etableret enge og vådområder omkring den lille å Hederenden, som løber gennem området, fortæller forstander Lisa Tørngren. Hele området er på 35 hektar og det er meningen, at der skal plantes planter på et 7,7 hektar - Det er meningen, at vores grønne værksted skal anlægge stier og desuden brugertjenesten på Vestforbrænding. HØJE-TAASTRUP: Affald er ikke bare affald, der ryger ned i en stor spand. Affald skal sorteres, så det De i alt 32 klasser, der har IKEA-møbler Det varer nogle år, før dette bøgetræ bliver et af de største i dannelse eller job, eller som har afbrudt en ungdoms- passe det store område. Samtidig har vi fået en aftale med en landmand, således at nogle af hans dyr vil afgræsse området. Men der bliver tale om et stort offentligt område, hvor alle uddannelse. kommunens borgere kan Send redaktionen et tip: færdes, understreger Lisa Hun fortæller også, at det store område vil give muligheder for produktionsskolens pædagogiske værksted. De kan benytte det nye område til at ekspe- en vifte af undervisningstilbud til unge under 25 år, som ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med ud- MANDAG 23. NOVEMBER 2009 Årsmøde i DN Efter oplæg og diskussion afholdes årsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne: formandens beretning og valg til bestyrelsen. Ønsker man at blive aktiv i DN, kan man få mere at vide om, hvilke muligheder der er. Det være sig som medlem af afdelingsbestyrelsen eller som deltager i et af foreningens projekter. Alle er velkomne til årsmødet, hvor Danmarks Naturfredningsforening er vært ved et mindre traktement. Deltagere der ønsker vand/kaffe/te og kage/ sandwich skal tilmelde sig på DN inviterer til årsmøde i Høje-Taastrup, hvor emnet er, hvad de frivillige organisationer kan gøre for natur, miljø og klimatilpasning i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Jens Wollesen Nyt fokus for fremtiden på ældreområdet Debat Kendte hit-toner fra Motown, USA Ingen Motown-lyd uden kvindelige vokalharmonier. Der er tale om et 2½ times hæsblæsende og medrivende musikalsk udstyrsstykke med fire mandlige og tre kvindelige vokal-harmonier plus et otte mands The Magic of Motown kan opleves i Portalen den 28.

17 FORMIDL G14 Brochure Lav en brochure hvor I i tekst og billeder kommunikerer jeres problemer og løsninger. Kig på eksisterende brochurer, og læg jer op ad deres kommunikationsform og virkemidler.

18 FORMIDL G15 Scenarier Scenarier kan være forskellige forstillinger på løsninger til det samme problem. Lav fx et Billeder på fremtidens løsning. Lav ved hjælp af håndtegninger, computer tegninger eller fotocollager forskellige scenarier der beskriver hvordan man kan bruge et produkt, hvordan en løsning kan afhjælpe et bestemt problem, og hvilken effekt det vil have. Variér øvelsen ved at inkludere en fremstids historie i form af en artikel eller lignende.

19 FORMIDL G16 Blog Lav en blog eller chatside på skolens hjemmeside hvor I kan diskutere jeres løsninger, jeres tanker og overvejelser omkring brugen af løsningerne. Bloggen kan fx fungere som en fælles logbog på et pilotprojekt.

20 FORMIDL G17 Byg løsningen Lav en model i forholdet 1:1 fuld størrelse. En god model i de rigtige farver og, om muligt, også de rigtige materialer er den mest forståelige måde at kommunikere jeres resultat på.

21 FORMIDL G18 Film Lav en film hvor I kommunikerer enten hele jeres proces, eller sætter problematikker og løsninger over for hinanden. Læg evt filmen på YouTube.

22 FORMIDL G19 Teaterstykke Lav et teaterstykke hvor I kommunikerer enten hele jeres proces, eller sætter problematikker og løsninger over for hinanden. Optag evt teaterstykket på video som dokumentation, og så I kan se det igen.

23 FORMIDL G20 Portefølje Saml alle løsninger i en portefølje en slags mappe som I kan præsentere til interesserede og involverede parter. 5. klasse fraktionerne Folder 3. klasse (sorterings) Trekanten Forsøg - genbrugsstation formidling 3. klasse Kompost Forsøg Genbrugsstation formidling 5. klasse Affaldsplanen Hvordan ser skolens håndtering ud nu? Hvad skal planen være? KERNESTOF: Affald.dk Trofast sortering Fraktionerne/ Kredsløb Trekanten 3.klasse Papir Genbrugsstation Forsøg Formidling 5. klasse Genbrug Miljøstation på skolen Hvor meget papir bruger skolen Kommunens tal 4. klasse Nærmiljøets håndtering Forslag til forbedring 4. klasse Henkastet affald Hvor meget affald har vi på en uge? På skolen i kommunen? Hvad gør vi ved det? Løsning 4. klasse Hjemmets håndtering Sortere vi hjemme? Den ideelle madpakke

24 FORMIDL G21 Udstilling Lav en udstilling der fortæller om det emne som I har arbejdet med. Giv publikum en forståelse af hele forøbet ved at fortælle om både problematikker, jeres undersøgelser, erfaringer og løsninger.

25 FORMIDL G22 Temadag/temafest Tag udgangspunkt i jeres undersøgelser og løsningsforslag. Arrangér i grupper temadage for jeres klassekammerater eller en temafest for skolen. Ressourcer sådan kan vi sortere! Genbrug Miljø Affald Se 5.A s udstilling om skolens affaldssortering og hør eleverne fortælle om deres ideer. Sted: Musisk rum Hvornår: Tirsdag den 19/5 mellem kl. 9 og 13 Hvordan: Tilmeld din klasse hos Tine Sorteringsmøblet TrofaST er sponsoreret af IKEa Forbrugertjenesten på Vestforbrænding har en række gratis tilbud til skoler, der vil arbejde med GRAM Genbrug, Ressourcer, Affald og Miljø. I kan for eksempel deltage i skoleprojektet og få en konsulent ud på skolen, eksperimentere en dag i Ungdomsbyen eller booke et besøg på forbrændingsanlægget eller på jeres lokale genbrugsstation. Læs mere på affald.dk affaldetsvej.dk vestfor.dk

26 FORMIDL G23 Konkurrence Lav en konkurrence blandt kommunens skoler eller internt i klassen, og dyst om den bedste løsning. Lav en fælles temadag hvor alle idéer præsenteres og vinderen afsløres.

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet.

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. FIND... FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. I denne kreative proces udvælger eleverne de løsninger, de mener er realistiske at gennemføre. FIND

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj I vinterhalvåret inviterer ARC folkeskolens mindste elever til leg og læring i samspil med affaldsudstillingen, i vores gamle kontrolrum. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER MAJ 2015 Det sker i Brøndby Lørdag den 30. maj kl. 20.30 The Rocking Ghosts Kulturhuset Brønden Kulturkalender MAJ 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER MAJ 2015 Udstillinger: Tirsdag den

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Det antropologiske dobbelt-blik

Det antropologiske dobbelt-blik Det antropologiske dobbelt-blik Trine Paludan (Antropologisk Rådgivning/Danmarks Designskole) Steffen Jöhnke Antropologisk Analyse Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Goddag, jeg hedder...

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget tirsdag 03. dec 2013. Uge 49, onsdag 04. dec 2013 06/12/2013 11:56. Nyt program. (3:24)

Side 1. Rettelser foretaget tirsdag 03. dec 2013. Uge 49, onsdag 04. dec 2013 06/12/2013 11:56. Nyt program. (3:24) Side 1 Uge 49, onsdag 04. dec 2013 (3:24) Nørderne, Kåre og Emil, er sammen med resten af Ultra-holdet klar til at gøre denne jul til den vildeste nogensinde. I dag dyster Nørderne om at lave den sprødeste

Læs mere

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort Indskoling Job Job Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job 1. modul Forberedelse af emnearbejdet Tur på skolen I praktik hos en medarbejder på skolen

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU)

Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Med udgangspunkt i den Agendaplan (miljøhandleplan), der blev vedtaget af beboermødet i september 2014, følger her en gennemgang af GMU s aktiviteter i det

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

ROd alarm / R D O MK A E T I

ROd alarm / R D O MK A E T I ROd / alarm T D A O M K E R I Indhold Bevægelsesøvelse. Rammefortællingen er, at elevernes rettigheder er blevet stjålet og skilt ad, derfor skal de løbe rundt til forskellige poster og finde dem igen,

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

WORKSHOP G E N B R U G S G U I D E R O G D I A L O G PÅ F R E D E R I K S B E R G

WORKSHOP G E N B R U G S G U I D E R O G D I A L O G PÅ F R E D E R I K S B E R G WORKSHOP G E N B R U G S G U I D E R O G D I A L O G PÅ F R E D E R I K S B E R G PRÆSENTATION Anne Mette Thorup Kommunikationskonsulent i Affald & Genbrug Frederiksberg Kommune (2007) R98 (2000 2007)

Læs mere

OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN

OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN En øvelse i fem dele der tester din evne til, på egen hånd, at identificere et problem og foreslå en løsning. Øvelsen tester også din evne til at præsentere dit problem

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Vi bringer din nyhed! Henvendelse: flammen321@gmail.com

Vi bringer din nyhed! Henvendelse: flammen321@gmail.com 19. december I denne udgave af Flammen vil du kunne læse om Inas fødselsdagsfest, 7. klassernes fordybelsesfag, Stormen Bodil, Undergrounds genåbning og masser af andet. Redaktørgruppen består at: Patrick

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2014 Forord I 2014 vedtog vi nye retningslinjer, og en ny forretningsorden, for Brugergruppen. Det var tid for en revision, da vand- og spildevandsforsyningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Århus Friskole leverer kultur til midtbyen

Århus Friskole leverer kultur til midtbyen Århus Friskole leverer kultur til midtbyen En dejlig dag i solskin sætter punktum på en uge med gøgl, dans, stylter, trommerytmer, diabolo, hatte, blæs, sang med mere Fedt optog, I er bare for fede på

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Nytænkning og udvikling

Nytænkning og udvikling Køb bøgerne i dag Nytænkning og udvikling D. 10. nov. 2014 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere