GØR... DET! GØR-fasen er den udøvende fase, hvor eleverne konkretiserer og fører deres idéer ud i livet. Undergrupper: Test løsningen Formidl GØR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GØR... DET! GØR-fasen er den udøvende fase, hvor eleverne konkretiserer og fører deres idéer ud i livet. Undergrupper: Test løsningen Formidl GØR"

Transkript

1 GØR-fasen er den udøvende fase, hvor eleverne konkretiserer og fører deres idéer ud i livet. Undergrupper: Test løsningen Formidl GØR

2 TEST LØSNINGEN Prototype Præsentér løsningen Sparring med andre Spørg en ekspert Idéliste Prøv det af på dig selv Udgangspunkt i kroppen Hvad nu hvis... Pilotprojekt Idékonkurrence G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 TEST LØSNINGEN

3 TEST LØSNINGEN G1 Prototype Lav en hurtig model af jeres produkt, så I kan teste funktion og størrelse. Byg evt oven på noget eksisterende der har de funktioner eller den form som I skal bruge, fx en lygte, hvis prototypen skal kunne lyse.

4 TEST LØSNINGEN G2 Præsentér løsningen En spændende måde at forbedre ens løsning på, er at præsentere den for andre og modtage feedback og konstruktiv kritik. Tænk over hvornår I har svært ved at forklare jer selv, eller svært ved at forstå andres feedback. Så skal idéen måske videreudvikles lidt, eller præsentationen forandres eller forbedres.

5 TEST LØSNINGEN Sparring med andre G3 Stena Jern & Metal A/S Præsenter jeres løsning for en mindre gruppe, fx klassekammerater eller eksperter, og tal med dem om hvad de ikke forstår, hvad de undrer sig over, hvad der er specielt godt osv. Denne sparring kan frembringe idéer som I ikke selv havde tænkt på allerede. Sparring med lærere og kommuner Få mest muligt ud af sparringen ved at forberede en liste over hvad I gerne vil diskutere, og hvilke spørgsmål I gerne vil have besvaret. Få evt en kammerat til at tage billeder og notater imens. Sparring med Vestforbrænding

6 TEST LØSNINGEN G4 Spørg en ekspert Præsenter jeres løsning for en ekspert på området. Han eller hun vil kunne pege på områder hvor jeres løsning kan gøres til virkelighed, og på områder hvor der skal arbejdes i alternativer.

7 TEST LØSNINGEN Billig Praktisk G5 Idéliste Find ud af hvilke idéer eller løsninger, der er mest populære hos dem der skal bruge dem. Lav en liste med alle jeres idéer. Del den ud, fx i klassen, og bed folk om at krydse af ud for de løsninger som de kunne tænke sig at bruge. Synlighed - gennemsigtige beholdere Ikondisk Usynlig skjult i væg

8 TEST LØSNINGEN G6 Prøv det af på dig selv Uanset om jeres løsning er en service eller et produkt, så prøv løsningen af på jer selv. Virker den? I kan også bede en anden prøve løsningen af, eller teste den på en gruppe af brugere.

9 TEST LØSNINGEN G7 Udgangspunkt i kroppen Kvinder, mænd, børn og teenagere har alle forskellige kropsmål, fx forskellig håndstørrelse, skridtlængde, skulderbredde, hovedstørrelse osv. De fleste er desuden højrehåndede, men en del er venstrehåndede. Test jeres løsning på en bred målgruppe, så I sikrer jer at den passer alle. Eller på en specifik målgruppe, så I sikrer jer at den passer specielt til dem.

10 TEST LØSNINGEN G8 Hvad nu hvis... Måske skal jeres løsning tage højde for specielle betingelser, omgivelser eller egenskaber ved brugeren. Find på forskellige måder at teste jeres idé på. Spørg fx, Hvad nu, hvis man ikke kan gå?, eller Hvad nu, hvis man ikke kan læse?, eller hvis der ikke var strøm, eller man skulle kunne bruge løsningen i mørke osv.

11 TEST LØSNINGEN G9 Pilotprojekt Et pilotprojekt er en slags eksperiment hvor man kan teste sin løsning i virkeligheden, men på en lille skala, fx kun i klassen. Prøv jeres løsninger af i en begrænset periode, og evaluér grundigt undervejs og bagefter. Hav jeres logbog ved hånden, og notér jeres tanker. Pilotprojektet kan give en god fornemmelse af hvordan en løsning vil fungere i praksis.

12 TEST LØSNINGEN G10 Idékonkurrence Udnævn et dommerpanel bestående af personer med forskellig baggrund. På en skole kan dommerpanelet være: elevrådet, en fra skolebestyrelsen, en fra kommunen, en pedel, en fra rengøringen, en fra SFO en, en lærer, en elev fra hvert klassetrin eller lignende. Lad dommerpanelet vælge mellem jeres løsningsforslag, og lad dem eventuelt også få ansvaret for at få gennemført det de vælger. Husk at evaluere undervejs og bagefter, så løsningen muligvis kan blive endnu bedre.

13 FORMIDL Præsentationsform PowerPoint Artikel Brochure Scenarier Blog Byg løsningen Film Teaterstykke Portefølje Udstilling Temadag/temafest Konkurrence G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 FORMIDL

14 FORMIDL G11 Præsentationsform Præsentationen af en løsning, et projekt eller resultat kan laves meget forskelligt, fx som mundtlig præsentation, en video eller udstilling. Planlæg hvordan I vil præsentere jeres resultat, så løsning og præsentation underbygger hinanden bedst muligt.

15 FORMIDL G12 PowerPoint Lav en PowerPoint-præsentation der beskriver jeres projektforløb og resultat. Husk at det nogle gange kan være meget nemmere at forklare noget med billeder end med ord. Brug også figurer hvis det styrker jeres præsentation.

16 GREVE Tirsdag BioCity også på?«ishøj Ishøj Bio mod syd. på stedet. og Lisa. TUNE: Trods silende regn lykkedes det alligevel at få plantet det første træ og få navngivet den nye fredskov ved Tune Produktions- Borgmester Hans Barlach (K) havde ansvaret for det første spadestik og for plantningen af det første træ. Det skete uden problemer, og for at signalere tilhørsforholdet til den tidligere Tune Landboskole på området blev den nye skov navngivet Tune Land- Hans Barlach kunne fortælle om, hvordan rejsning stort areal. af skov også var noget som optog Greve Kommune. Og skole. boskov. sagde han. skoven. kan genanvendes og indgå været involveret i projektet, har alle fået etableret nye løsninger. Målet er, at vil være med til at udvikle som ressource i samfundet på ny. Det er det overordnede fokus, som elever fra klasseværelset, som med til at udvikle og designe deske pladeselskab Tamla IKEA-møblet Trofast i de en dag selv bliver i stand GREVE: Det amerikan- blandt andet Taastrup Realskole og Vejlebroskolen i per børnene til at opdele beholder. I første omgang bare Motown, var i 60 erne sine farvede skuffer hjælres egen praktiske affalds- Motown, eller i daglig tale Ishøj har lært om i et skoleprojekt gennemført af Vest- papir, pap/karton, metal møbel. Det har gjort profabrik, der stod bag det ene det skrald, de samler ind i starter vi dog med et IKEA og 70 erne en veritabel hitforbrænding. og brændbart. Skraldet bliver efterfølgende hentet af siger Gry Nielsen fra Vest- Det prisbelønnede show jektet økonomisk muligt, verdenshit efter det andet. - Skoleprojektets formål er at skabe spændende undervisning og samtidig give - Vi håber, at flere skoler Indtil videre har seks sko- der kan opleves i Portalen Vestforbrænding. forbrændning.»the Magic of Motown«, eleverne værktøjer til at arbejde handlingsorienteret i projektet, og vi er naturjektet, og yderligere seks kommer direkte fra USA med tiden vil involvere sig ler været involveret i pro- lørdag den 28. november, med affaldshåndtering i ligvis klar til igen at støtte skoler skal i gang. I alt vil og har taget Europa med skolerne. Projektet skal få op om aktiviteterne, siger cirka 15 skoler have været storm. Et talentfuldt kompagni giver nyt liv til alle eleverne til at opdage, at Helle Schmidt; marketingansvarlig i IKEA Ta- det slutter i de kendte hits fra Four involveret i projektet, når de selv har mulighed for at udvikle og ændre de nuværende affaldssystemer, - Skoleprojektet handler Temptations, The Jack- Tops, The Supremes, The siger Gry Nielsen fra For- om at få eleverne til selv son5, Marvin Gaye, Stevie at komme med ideerne; til Wonder og mange flere. selv at forvalte deres affaldsordning og til at tage efter det andet i dette hyl- Motown band. Det ene million-hit følger nye initiativer. Det giver dest-show til kunstnerne ejerskab og engagement, og fra det legendariske plade- vi oplever, at eleverne gerne november klokken 20. astrup. Tørngren. rimentere med nye legeformer og med naturlegeplad- Det er konsulentfirmaet PrimeNature A/S, der står for naturetableringen og tilplantning af skoven i samarbejde med Greve Produktionsskole. I 2004 overtog Greve Produktionsskole driften af Tune Kursuscenter. Greve Prodduktionsskole tilbyder ser. mol HØJE-TAASTRUP: Danmarks Naturfredningsfor- med hende. enings (DN) lokalafdeling i Høje-Taastrup Kommune afholder årsmøde onsdag den 25. november klokken i Taastrup Kultur- Emnet for dette års årsmøde er, hvad de frivillige organisationer kan gøre for natur, miljø og klimatilpasning i Høje-Taastrup Kom- DN har inviteret Høje- Taastrup Kommunes natur- og miljøchef, Hanne Jørgensen, som vil give et oplæg på emnet. Herefter er der mulighed for at stille spørgsmål, komme med forslag og tage en dialog center. mune. det og samvirket med det nyvalgte byråd med borgmester Michael HØJE-TAASTRUP: Jeg Ziegler i spidsen. foreslår, at der i det nye Den åbne og direkte Seniorråd sættes energi dialog med borgerne i ind på at få fremtiden seniorgruppen er af afgørende betydning. for for området belyst og dermed skaffe løsninger at Seniorrådet kan bringe den store og unikke for kommunens virke på ældreomsorgen på sigt. interesse samt engagement fra de mange Serviceringen af denne aktive og store aktive ældre videre til gruppe af medborgere - byråd, omsorgsinstitutioner, klageråd, han- over ældre - skal fremtidssikres på en dicaporganisationer, de måde, hvor de ældre og mange store frivillige yngre medborgere invi- foreninger, Ældre Sagen Konkret etableres der Målet er den gode og et fremtidsværksted, servicemindede kommuune for alle seniorer. hvor såvel seniorer fra år og andre Det er vigtigt, at det yngre medborgere sammen kan drøfte og forenemslagskraft og ikke nye seniorråd får genslå tiltag og ordninger drukner i bureaukra- for hele ældreområdet. Seniorernes fremtidsværksted kører fra fe- for det store personlige Jeg takker desuden bruar - maj 2010 med et stemmetal, som gav adgang til det nye senior- par temamøder dag og råd per januar Resultaterne fremlægges i eftersommeren 2010 og kan indgå i Seniorrådets fremtidige Frank Lundroff strategi for samarbej- seniorrådsmedlem teres med. aften. selskab. med flere. tiet. Nyvalgt FORMIDL G13 Artikel Skriv en artikel der fortæller om jeres forløb, herunder problemstilling, proces, løsning og fremtidsvisioner. Brug billeder fra processen til at underbygge jeres ord. Send artiklen til lokalavisen, skolebladet eller sæt den på jeres egen hjemmeside. GREVE HØJE-TAASTRUP ISHØJ VALLENSBÆK 6 2. sektion Taastrup Hovedgade 77, 2630 Taastrup Områderedaktør Stina Felby Madsen ( felby), direkte telefon , privat Journalist Mogens Lange (mol) direkte telefon , privat eller telefax Lokal sport: Steffen Kristiansen (fen) privat og Abonement og annoncer: tlf mellem Udebliver avisen, ring telefon mellem på hverdage og lørdag mellem Bor du i Hedehusene så ring telefon TID OG STED Greve Gymnasium: UUWorld: Informationsmøde om ungdomsuddannelser Udstillinger Greve Museum:»Kampen for kulturen«,»greve i Quilt«Portalen: 700 Pink HØJE-TAASTRUP 2012: 14.30, 17.30, A Christmas Carol: 12.00, Julefrokosten: 12.00, 14.00, 16.40, 19.00, 21.15, lørdag og Der var udendørs fællessang på Tune Produktionsskole inden den nye fredskov blev indviet. Foto: Hans-Jørgen Johansen søndag også Michael Jackson s This is it: Monsterjægerne: 12.00, 14.00, lørdag og søndag også Op - dansk tale: 12.00, 14.20, 16.40, lørdag og søndag også Over gaden, under vandet: Pigen der legede med ilden: 16.00, 18.45, Ponyo på klippen ved havet: 12.10, 14.30, lørdag og søndag Storm: The Twiligt Saga: New Moon: 12.00, 15.00, 18.30, Æblet og ormen: 12.10, lørdag og søndag også Udstillinger Blaakildegaard: Brack og alle hans sønner Hedehuset: Kunstnergruppe 2004 Kroppedal Museum:»Fyrsten fra Ishøj«,»Hvad glor du Taastrup Kulturcenter: Ulla Lundsgart Julefrokosten: 16.30, 19.00, lørdag også Op - dansk tale: 16.00, 18.30, lørdag også Udstillinger Arken:»Utopia«, Oluf Høst Ishøj Kultur Café: Ólafur Sveinsson Bil mod mur TUNE: Lørdag formiddag klokken kom en 52årig mand kørende fra Tune i en personbil ad Villershøjvej I krydset med Tunevej fik han tilsyneladende et ildebefindende, fortsatte over krydset og direkte ind i en mur. Den 52årige blev kørt på sygehuset for tjek, men slap tilsyneladende uskadt fra uheldet.»bombe«flaske eksploderede GREVE: Lørdag eftermiddag anmeldte en mor til en 14- årig dreng fra Greve, at han klokken 14 var kommet cyklede ved Holmagerskolen. Her havde stået en flaske på cykelstien, som eksploderede mens han kørte forbi, men drengen kom heldigvis ikke til skade. Flasken indeholdt wc-rens, som blandet op med sølvpapirkugler og kraftig rysten danner undertryk, som fik flasken til at briste med en høj lyd. Nøgne mennesker på vejen GREVE: Lørdag aften klokken anmeldte en mand fra Blåhegnet, at han netop havde set en større gruppe nøgne mennesker gå fra Mosede Landevej og ind i bebyggelsen Blåhegnet. Politiet kørte til stedet, men gruppen måtte være gået i ly og læ et sted, for patruljen mødte ikke gruppen. Designermøbler stjålet GREVE. Ved et indbrud i en villa på Asgersvej i tiden emllem fredag klokken 18 og lørdag nat klokken 3 er der stjålet værdifulde designerprodukter. Fra villaen er der stjålet fem designerstole, et eksemplar af Arne Jacobsens stol Svanen samt et eksemplar af Ægget og en PK22- stol. Bundne geder fundet GREVE: Søndag ved 18-tiden fik politiet en anmeldelse om, at der i Freyas Kvarter stod to geder bundet til et gelænder. Gederne var ikke øremærkede. Ingen i området, der vidste, hvem der ejer gederne, eller hvordan de var kommet til stedet. Nu tager politiet sig af gederne i nogle dage, så hvis nogen ved, hvem der ejer gederne, vil lokalpolitiet i Karlslunde gerne tale med dem. Ring på 114. Tyveri fra lastbiler GREVE: Søndag midag anmeldte Sydslam i Ventrupparken, at der i tiden fra lørdag klokken 22 til søndag klokken 3.30 havde været tyveri fra syv lastbiler, der stod parkeret To af bilerne var brudt op. Til tre af bilerne havde tyvene fundet nøglerne, mens de sidste to stod uaflåste. Det vides endnu ikke, hvad der er stjålet. Musik og juleklip ISHØJ: At det er blevet den 1. december fejrer Ishøj Bibliotek samme dag klokken 16 med en uformel koncert med elever fra Ishøj Musikskole. En MGK-trio fra musikskolen spiller på violin, guitar og bas, mens der samtidig med koncerten er mulighed for at klippe og klistre julepynt med de to kreative piger Ditte De to piger har også tidligere år besøgt biblioteket. Desuden inviterer Ishøj Bibliotek alle til at deltage med at pynte biblioteksrummet op i hele perioden op til jul. Man kan klippe julehjerter til vinduespartiet, skrive sin ønskeseddel i størrelserne small, medium eller large og hænge den på tørresnoren. Man kan også deltage i den almindelige julepyntning ved at sætte en kravlenisse eller to i bogreolen. Tune Landboskov er nu kommet på landkortet Den nye fredskov på den tidligere Tune Landboskole er blevet navngivet. Elever fra Taastrup Realskole har været med i et affaldssorteringsprojekt med Vestforbrænding. Elever er fremtidens affaldssorteringsdesignere 900 elever fra seks forskellige skoler har i løbet af året arbejdet med affaldshåndtering i Vestforbrændings skoleprojekt. Formålet med projektet er at få eleverne til at opdage, at de selv kan være med til at udvikle fremtidens affaldssystemer. ikke langt fra dette sted ville kommunen meget snart selv rejse en ny skov, Også nye vådområder -I 40 år har området været anvendt af Tune Landboskole. Vi har lejet området og har fået ejeren til at acceptere, at vi gør hele området til natur. Ud over, at der bliver rejst fredskov på en del af ejendommen, vil der blive etableret enge og vådområder omkring den lille å Hederenden, som løber gennem området, fortæller forstander Lisa Tørngren. Hele området er på 35 hektar og det er meningen, at der skal plantes planter på et 7,7 hektar - Det er meningen, at vores grønne værksted skal anlægge stier og desuden brugertjenesten på Vestforbrænding. HØJE-TAASTRUP: Affald er ikke bare affald, der ryger ned i en stor spand. Affald skal sorteres, så det De i alt 32 klasser, der har IKEA-møbler Det varer nogle år, før dette bøgetræ bliver et af de største i dannelse eller job, eller som har afbrudt en ungdoms- passe det store område. Samtidig har vi fået en aftale med en landmand, således at nogle af hans dyr vil afgræsse området. Men der bliver tale om et stort offentligt område, hvor alle uddannelse. kommunens borgere kan Send redaktionen et tip: færdes, understreger Lisa Hun fortæller også, at det store område vil give muligheder for produktionsskolens pædagogiske værksted. De kan benytte det nye område til at ekspe- en vifte af undervisningstilbud til unge under 25 år, som ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med ud- MANDAG 23. NOVEMBER 2009 Årsmøde i DN Efter oplæg og diskussion afholdes årsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne: formandens beretning og valg til bestyrelsen. Ønsker man at blive aktiv i DN, kan man få mere at vide om, hvilke muligheder der er. Det være sig som medlem af afdelingsbestyrelsen eller som deltager i et af foreningens projekter. Alle er velkomne til årsmødet, hvor Danmarks Naturfredningsforening er vært ved et mindre traktement. Deltagere der ønsker vand/kaffe/te og kage/ sandwich skal tilmelde sig på DN inviterer til årsmøde i Høje-Taastrup, hvor emnet er, hvad de frivillige organisationer kan gøre for natur, miljø og klimatilpasning i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Jens Wollesen Nyt fokus for fremtiden på ældreområdet Debat Kendte hit-toner fra Motown, USA Ingen Motown-lyd uden kvindelige vokalharmonier. Der er tale om et 2½ times hæsblæsende og medrivende musikalsk udstyrsstykke med fire mandlige og tre kvindelige vokal-harmonier plus et otte mands The Magic of Motown kan opleves i Portalen den 28.

17 FORMIDL G14 Brochure Lav en brochure hvor I i tekst og billeder kommunikerer jeres problemer og løsninger. Kig på eksisterende brochurer, og læg jer op ad deres kommunikationsform og virkemidler.

18 FORMIDL G15 Scenarier Scenarier kan være forskellige forstillinger på løsninger til det samme problem. Lav fx et Billeder på fremtidens løsning. Lav ved hjælp af håndtegninger, computer tegninger eller fotocollager forskellige scenarier der beskriver hvordan man kan bruge et produkt, hvordan en løsning kan afhjælpe et bestemt problem, og hvilken effekt det vil have. Variér øvelsen ved at inkludere en fremstids historie i form af en artikel eller lignende.

19 FORMIDL G16 Blog Lav en blog eller chatside på skolens hjemmeside hvor I kan diskutere jeres løsninger, jeres tanker og overvejelser omkring brugen af løsningerne. Bloggen kan fx fungere som en fælles logbog på et pilotprojekt.

20 FORMIDL G17 Byg løsningen Lav en model i forholdet 1:1 fuld størrelse. En god model i de rigtige farver og, om muligt, også de rigtige materialer er den mest forståelige måde at kommunikere jeres resultat på.

21 FORMIDL G18 Film Lav en film hvor I kommunikerer enten hele jeres proces, eller sætter problematikker og løsninger over for hinanden. Læg evt filmen på YouTube.

22 FORMIDL G19 Teaterstykke Lav et teaterstykke hvor I kommunikerer enten hele jeres proces, eller sætter problematikker og løsninger over for hinanden. Optag evt teaterstykket på video som dokumentation, og så I kan se det igen.

23 FORMIDL G20 Portefølje Saml alle løsninger i en portefølje en slags mappe som I kan præsentere til interesserede og involverede parter. 5. klasse fraktionerne Folder 3. klasse (sorterings) Trekanten Forsøg - genbrugsstation formidling 3. klasse Kompost Forsøg Genbrugsstation formidling 5. klasse Affaldsplanen Hvordan ser skolens håndtering ud nu? Hvad skal planen være? KERNESTOF: Affald.dk Trofast sortering Fraktionerne/ Kredsløb Trekanten 3.klasse Papir Genbrugsstation Forsøg Formidling 5. klasse Genbrug Miljøstation på skolen Hvor meget papir bruger skolen Kommunens tal 4. klasse Nærmiljøets håndtering Forslag til forbedring 4. klasse Henkastet affald Hvor meget affald har vi på en uge? På skolen i kommunen? Hvad gør vi ved det? Løsning 4. klasse Hjemmets håndtering Sortere vi hjemme? Den ideelle madpakke

24 FORMIDL G21 Udstilling Lav en udstilling der fortæller om det emne som I har arbejdet med. Giv publikum en forståelse af hele forøbet ved at fortælle om både problematikker, jeres undersøgelser, erfaringer og løsninger.

25 FORMIDL G22 Temadag/temafest Tag udgangspunkt i jeres undersøgelser og løsningsforslag. Arrangér i grupper temadage for jeres klassekammerater eller en temafest for skolen. Ressourcer sådan kan vi sortere! Genbrug Miljø Affald Se 5.A s udstilling om skolens affaldssortering og hør eleverne fortælle om deres ideer. Sted: Musisk rum Hvornår: Tirsdag den 19/5 mellem kl. 9 og 13 Hvordan: Tilmeld din klasse hos Tine Sorteringsmøblet TrofaST er sponsoreret af IKEa Forbrugertjenesten på Vestforbrænding har en række gratis tilbud til skoler, der vil arbejde med GRAM Genbrug, Ressourcer, Affald og Miljø. I kan for eksempel deltage i skoleprojektet og få en konsulent ud på skolen, eksperimentere en dag i Ungdomsbyen eller booke et besøg på forbrændingsanlægget eller på jeres lokale genbrugsstation. Læs mere på affald.dk affaldetsvej.dk vestfor.dk

26 FORMIDL G23 Konkurrence Lav en konkurrence blandt kommunens skoler eller internt i klassen, og dyst om den bedste løsning. Lav en fælles temadag hvor alle idéer præsenteres og vinderen afsløres.

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ROSENBLADET. internet dating. Ekspressionisme. juni 2015

ROSENBLADET. internet dating. Ekspressionisme. juni 2015 ROSENBLADET juni 2015 internet dating Den moderne verdens metode til at finde en kæreste er kommet under lup, når karen fortæller om, hvad denne jungle af digital dating har givet hende af erfaringer Ekspressionisme

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

INDHOLD. En dokumentarfilm om fem aktive unge fra Rødovre. KÆRE UNDERVISER

INDHOLD. En dokumentarfilm om fem aktive unge fra Rødovre. KÆRE UNDERVISER R Ø D O V R E R Y K K E R R Ø D O V R E R Y K K E R En dokumentarfilm om fem aktive unge fra Rødovre. UNDERVISNINGSMATERIALET ER MÅLRETTET DE ÆLDSTE KLASSER I FOLKESKOLEN SAMT UNGDOMSUDDANNELSERNE. C:NTACT

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 Torben siger: Hvis I får ild i juletræet, så husk at nyde synet! næste blads deadline: 15.03.2014

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin. september 2012 LÆS OGSÅ. Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs

BibliotekaR. Fagmagasin. september 2012 LÆS OGSÅ. Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs BibliotekaR forbundets Fagmagasin september 2012 08 LÆS OGSÅ Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs Axiell er garant for dansk udvikling og support

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Modulerne i Next EUD fortalt af eleverne

Modulerne i Next EUD fortalt af eleverne Modulerne i Next EUD fortalt af eleverne NEXT EUD - en forberedelse på fremtiden Af Josephine Eliasen - Next EUD elev - TEC Elektriker Next EUD er et nyt grundforløbskoncept på tværs af tre skoler med

Læs mere

LIGEVÆRD AUGUST 2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35

LIGEVÆRD AUGUST 2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35 LIGEVÆRD AUGUST2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35 Folkemødet 2015 BESØG OS PÅ www.goed.dk Et godt sted at være og lære Gødvad Efterskole er for dig, der har svært ved at lære tingene i skolen og derfor

Læs mere