KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015"

Transkript

1 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

2 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret Kataloget indeholder alle kurser, netværk og fyraftensmøder i de tre projekter, der udgør vores kursusvirksomhed ved centeret: Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet og Uddannelsespuljen. Center for frivilligt socialt arbejde har til huse i Odense og er en landsdækkende selvejende institution under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Centret blev oprettet i 1992 for at fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark, hvilket det blandt andet gør ved at tilbyde: Rådgivning Kursus- og konsulentvirksomhed Organisations- og netværksudvikling Udvikling af modeller for samarbejde mellem frivillige organisationer og det offentlige Analyse- og projektopgaver Information og formidling af viden om det frivillige sociale arbejde Alt dette kan du læse mere om på vores hjemmeside PRAKTISKE OPLYSNINGER Ønsker du at deltage i en kursusaktivitet, bruger du tilmeldingsfunktionen under de enkelte kursusbeskrivelser på vores hjemmeside: Gå ind i Find et kursus på forsiden. De fleste kurser har tilmeldingsfrist godt 4 uger, inden kurset begynder, men der kan være rift om pladserne særligt på de gratis tilbud, så det er en fordel at være klar, når vi åbner for tilmeldingerne. Det kan være en god idé, at du forbereder dig på, hvilke oplysninger vi kræver i forbindelse med din tilmelding til en aktivitet. Vi skal fx. have oplysninger om, hvilke opgaver du udfører, hvad du skal bruge kurset til og endelig skal du beskrive din forenings primære aktivitet. Se eventuelt et eksempel på den elektroniske tilmeldingsformular på frivillighed.dk. Optagelse på kurserne Tilmeldingerne bliver imødekommet i den rækkefølge, vi modtager dem. Vi gennemgår og godkender hver enkelt tilmelding i forhold til, om man er en del af målgruppen for det aktuelle kursus. Bemærk, at der er forskellige målgrupper for hhv. Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet og Uddannelsespuljen. Vi kan have brug for at indhente supplerende oplysninger, når vi skal godkende din tilmelding. Er du ikke en del af målgruppen for det pågældende kursus, forbeholder vi os ret til at afvise din tilmelding. Vi opfordrer til, at man er flere fra samme forening, der tilmelder sig - dog maksimalt tre deltagere til kurser og netværk, da vi samtidig gerne vil sikre, at disse aktiviteter giver mulighed for, at deltagerne kan udveksle erfaringer på tværs af foreninger. Modtager vi tilmelding fra mere end tre personer fra den samme forening til et kursus eller netværk, vil de resterende blive skrevet på venteliste, indtil tilmeldingsfristen er udløbet. Hvis der efterfølgende er ledige pladser, tildeles de personerne på ventelisten. Denne begrænsning gælder ikke fyraftensmøder. Særligt vedr. Uddannelsespuljen Da der er stor søgning til Uddannelsespuljens gratis kurser, kan man kun optages på ét af disse kurser i hver sæson. Ud over et kursus kan man deltage i netværksforløbene, kurserne under emnet Undervisning og læring samt alle fyraftensmøderne. 2

3 Afbud og gebyr Hvis du bliver forhindret i at deltage på et kursus, skal du melde afbud til Center for frivilligt socialt arbejde hurtigst muligt, så en anden frivillig kan få mulighed for at deltage. Tilmeldingen er personlig, og du kan derfor ikke sende en anden repræsentant fra din forening, da ledige pladser fordeles efter en venteliste. Du skal være opmærksom på, at hvis du melder afbud senere end 14 dage før en aktivitet skal køre, vil du blive opkrævet et gebyr på 225 kr. ved de gratis kurser, eller det fulde deltagerbeløb ved Foreningshøjskolens kurser. Det gælder også, selvom du bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom eller lignende. Kontakt Har du brug for yderligere oplysninger om aktiviteterne, er du velkommen til at kontakte Center for frivilligt socialt arbejde på telefon Du kan tale med Mie Brink Hansen Kursussekretær Teori og praksis på kurserne For at gøre det nemmere for dig at vurdere, om tilbuddet passer til dine behov, kan du i de enkelte kursusbeskrivelser se en grafisk illustration, der på en skala fra et til seks viser forholdet mellem det teoretiske og det praktiske indhold på det pågældende kursus. Hvad omfatter deltagelsen? Deltagelse på de forskellige aktiviteter omfatter ophold, forplejning, én vand/isvand til måltiderne og kursusmaterialer. Deltagerne skal selv afholde udgifterne til transport og bedes selv medbringe skriveredskaber og papir. Birgitte Møller Andersen Kursussekretær Aflysning I tilfælde af at der er for få tilmeldte til en aktivitet, dvs. generelt færre end 12 personer, forbeholder vi os ret til at aflyse aktiviteten. Evaluering Umiddelbart efter din deltagelse på et kursus eller et fyraftensmøde vil du modtage en mail med et link til et evaluringsskema. Din besvarelse behandles fortroligt. Underviser modtager på anmodning en samlet evalueringsrapport fra kurset. Din vurdering er meget vigtig for, at vi kan fastholde og forbedre kvaliteten i vores tilbud vi håber derfor, at du vil bidrage til det med din ærlige mening. Vibeke Bundgård Uddannelseskonsulent Kursusbeviser Du kan få et kursusbevis, hvis du har deltaget i minimum 75 % af et kursus. Cathrin F. Johansen Uddannelseskonsulent Spørgsmål og forslag til nye kurser Du er velkommen til at kontakte vores kursusafdeling på tlf (tast 1 for kurser) eller skrive til en af vores uddannelseskonsulenter, hvis du har spørgsmål eller forslag til nye kurser eller typer af tilbud. Skriv til: Cathrin Filip Johansen, eller Vibeke Bundgård, 3

4 FORENINGSHØJSKOLEN, FORENINGSFUNDAMENTET OG UDDANNELSESPULJEN Centerets kursusvirksomhed er finansieret med forskellige midler, formål og målgrupper og udbydes via de tre initiativer, Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet og Uddannelsespuljen. Det fælles overordnede mål er at styrke og inspirere det frivillige sociale arbejde i Danmark. Kursusaktiviteterne er funderet i det frivillige sociale arbejdes særlige karakter, hvor værdierne og den bærende idé er grundlaget for de ting, frivillige og ansatte gør, når de stiller sig til rådighed for andre mennesker og brænder for en sag. Udover at kursusvirksomheden tilbyder mulighed for faglig og personlig læring, udgør vores kurser og netværk også et mødested og refleksionsrum på tværs af de frivillige organisationer. Når du deltager i vores uddannelsesaktiviteter, får du lejlighed til at træffe kolleger, som arbejder med de samme opgaver som dig her kan I dele erfaringer, udveksle ideer, give hinanden inspiration og finde nye løsninger på fælles problemstillinger. Du kan læse mere om, hvem der kan deltage og hvem de enkelte aktiviteter er tilrettelagt for i beskrivelsen af de tre projekter og i de enkelte kursusbeskrivelser. Vores tilbud er tilrettelagt ud fra, at du har lyst til at deltage aktivt og bidrage med dine egne erfaringer og ikke mindst, at du kan relatere det til dit frivillige arbejde i den organisation du kommer fra. Om Foreningshøjskolen Med Foreningshøjskolen ønsker Center for frivilligt socialt arbejde at give et uddannelsestilbud til alle aktører indenfor frivilligt socialt arbejde. Med temaer som drift, udvikling, strategisk ledelse, kommunikation og samarbejde sætter Foreningshøjskolens uddannelsestilbud fokus på organisations- og foreningsudvikling. Foreningshøjskolen har en beskeden deltagerbetaling, som dækker udgifter til undervisning og forplejning. Prisen fremgår af hver enkelt kursusbeskrivelse. Foreningshøjskolens målgruppe Foreningshøjskolens aktiviteter er åbne for alle, men er tilrettelagt med udgangspunkt i foreningslivet og det frivillige sociale arbejde. Frivillige og ansatte indenfor såvel kultur-, idræts-, og fritidsområdet samt det boligsociale felt er også velkomne til at deltage. Endelig er der også en række særlige tilbud, som er målrettet kommunale ledere, frivilligkonsulenter og andre aktører, der skal udvikle eller forankre samarbejdet med frivillige organisationer. Om Foreningsfundamentet Foreningsfundamentet er et 4-årigt projekt, som med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi tilbyder gratis kurser inden for temaerne rekruttering, fastholdelse og fundraising. Projektet udløber i Med projektet udmøntes et af civilsamfundsstrategiens mål om at styrke fundamentet for det frivillige sociale arbejde, nemlig de frivillige kræfter og økonomiske midler. Det er gratis at deltage i Foreningsfundamentets aktiviteter. Foreningsfundamentets målgruppe Foreningsfundamentets tilbud er tilrettelagt for frivillige eller ansatte, som arbejder med eller har en særlig interesse for rekruttering, fastholdelse og fundraising i forbindelse med aktiviteter, der sigter mod at give udsatte mennesker eller grupper i Danmark en øget velfærd eller omsorg, eller sigter på at løse velfærdsproblemer i et socialt perspektiv i Danmark. Om Uddannelsespuljen Uddannelsespuljens tilbud er siden 1998 muliggjort gennem satspuljebevillinger. Den nuværende bevilling gælder i perioden Formålet med Uddannelsespuljen er at bidrage til, at frivillige og ansatte kan styrke og udvikle deres faglige og personlige kompetencer inden for det brugerrettede arbejde. Uddannelsespuljen er delt op i tre støtteformer: A. Økonomisk støtte til de frivillige sociale organisationers egne uddannelsesaktiviteter B. Åbne kurser, netværk og fyraftensmøder C. Konsulentbistand til kompetenceudvikling i organisationerne Uddannelsespuljens tilbud er med enkelte undtagelser gratis. Uddannelsespuljens målgruppe Uddannelsespuljens tilbud under støtteform A, B og C er for aktive frivillige og ansatte medarbejdere i frivillige sociale organisationer og grupperinger, som enten selv har direkte kontakt med organisationens brugere/medlemmer eller har en støttefunktion i forhold de frivilliges brugerrettede arbejde. 4

5 VEJLEDNING TIL ELEKTRONISK TILMELDING - via Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside 1. Gå ind på og tryk på Find et kursus (Man kan via denne søgeboks finde et kursus på flere forskellige måder. Nedenfor vises dog kun én måde) 2. Klik på det kursusemne, du er interesseret i 3. Vælg det kursus, du gerne vil tilmelde dig, orienter dig om sted, dato, varighed og pris, og tryk derefter på Klik for tilmelding 4. Orienter dig om hvilke krav du skal opfylde for at deltage på kurset ved at læse Vigtige oplysninger og Praktiske oplysninger klik derefter på Tilmeld 5. Udfyld tilmeldingsblanketten. Vær omhyggelig med at udfylde alle felter så kortfattet og præcist som muligt. Klik derefter på Tilmeld nederst på skærmen 7. Kort efter du har sendt din tilmelding, modtager du en bekræftelse på din tilmelding via . Hvis du ikke modtager en sådan, har vi ikke modtaget din tilmelding. 6. Du skal afvente denne kvittering på din skærm. Hvis du ikke får dette skærmbillede, er din tilmelding ikke gået igennem. 8. Når vi har registreret din tilmelding, vil du indenfor 5 hverdage modtage en statusmelding via , om du er optaget på kurset, eller om du er kommet på venteliste. 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTISKE OPLYSNINGER Hvordan tilmelder du dig, optagelse på kurserne mv...2 Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet og Uddannelsespuljen...4 Vejledning til elektronisk tilmelding...5 FYRAFTENSMØDER Vaner og viljestyrke...8 Det gode møde mellem bisidder, borger og myndighed...8 Tavshedspligt i det frivillige arbejde hvor går grænserne?...9 KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE Twitter i det sociale engagement...10 Mægling og konflikthåndtering...10 Nærvær i samtalen the way of council...10 Hvad fortæller din stemme og krop?...10 Kommunikation og marketing via sociale medier...11 Forstå kultur og bliv bedre til at kommunikere...11 KURSER TIL KOMMUNALT ANSATTE Kom godt i gang frivillige i offentlige institutioner og projekter...12 Lærende mentornetværk for frivillige mentorer i kommunalt regi...12 Kom videre i praksis frivillige i offentlige institutioner og projekter...12 Samskabelse hvordan kan det gøre en forskel for de brugere vi gerne vil hjælpe?...12 NETVÆRK Netværk for koordinatorer...13 Netværk for fundraisere i frivillige foreninger...13 Netværk om frivilliges motivation og trivsel...13 Netværk om recovery processer...14 LEDELSE OG ORGANISATION Ledelse af frivillige...15 Socialøkonomisk virksomhed sådan kommer du i gang...15 Bestyrelsesarbejdet opgaver og ansvar...15 De juridiske rammer for foreningsarbejde og frivillighed...16 Personlig ledelse...16 Temadag om Reflekterende team...16 Nudging - et redskab til adfærdsændring i din forening?...16 Resonans som kernekraft og blind makker...17 Forudsætningerne for en god strategi

7 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE Frivilliges motivation og trivsel...18 Fastholdelsen begynder ved første møde...18 Få flere frivillige med grundkursus i rekruttering...19 Flere unge frivillige sådan gør du...19 Mangfoldighed i rekruttering og fastholdelse...19 At støtte foreninger i ledelse og lokalt samarbejde...19 Konsulentens rådgivning om rekruttering og fastholdelse af frivillige...20 Brugen af sociale medier i rekruttering af frivillige...20 ROLLEN SOM FRIVILLIG At møde sig selv før man møder andre et kursus i god rådgivning...21 Bedre som bisidder...21 Assertion...21 UNDERVISNING OG LÆRING Aktionslæring...22 Evalueringsredskaber til øget læring...22 VÆRKTØJER OG REDSKABER I DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE Positiv psykologi og styrker...23 Evidensbaseret coaching...23 Kunsten at passe på sig selv...23 Slip fri af tanker, der hæmmer...24 Krisepsykologi - basis...24 Gør noget andet!...24 Temadag om peer-støtte...24 ØKONOMI OG FUNDRAISING Fundraising introduktion...25 Er sponsorater eller lokale erhvervssamarbejder noget for jer?...25 Corporate Volunteering samarbejder med virksomheder...26 Fundraising fra idé til handling...26 Samskabelse et innovationsværktøj til projektdesign og fundraising...26 ANDRE TILBUD VED CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Kurser i lokalområdet?...27 Den mobile højskole...27 Kopi af kurserne i Uddannelsespuljen...27 Hjælp til etablering og afholdelse af faglige netværksmøder...27 Netværk for uddannelseskonsulenter...27 Inspiration til at arbejde med læring på frivillighed.dk...27 Få besøg af en uddannelseskonsulent

8 FYRAFTENSMØDER Vaner og viljestyrke Det gode møde mellem bisidder, borger og myndighed KURSUSNR: UDD STED: RESTAURANT NAVIGATOR, MARSELISBORG HAVNEVEJ 46D, 8000 ÅRHUS DATO: MANDAG, DEN 9. MARTS 2015, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG DEN 6. FEBRUAR 2015 KURSUSNR: UDD STED: MØDECENTER ODENSE, BUCHWALDSGADE 48, 5000 ODENSE DATO: MANDAG, DEN 16. MARTS 2015, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG DEN 13. FEBRUAR 2015 KURSUSNR: UDD STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: MANDAG, DEN 23. MARTS 2015, KL , OBS TIDSPUNKT! TILMELDINGSFRIST: FREDAG DEN 20. FEBRUAR 2015 OPLÆGSHOLDER: JENS BORIS LARSEN KURSUSNR: UDD STED: RESTAURANT NAVIGATOR, MARSELISBORG HAVNEVEJ 46D, 8000 ÅRHUS DATO: TORSDAG, DEN 9. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG DEN 9. MARTS 2015 KURSUSNR: UDD STED: MØDECENTER ODENSE, BUCHWALDSGADE 48, 5000 ODENSE DATO: TIRSDAG, DEN 14. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG DEN 16. MARTS 2015 KURSUSNR: UDD STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: TORSDAG, DEN 16. APRIL 2015, KL , OBS TIDSPUNKT! TILMELDINGSFRIST: MANDAG DEN 16. MARTS 2015 OPLÆGSHOLDER: MALENE SØNDERSKOV På dette fyraftensmøde præsenterer psykolog Jens Boris Larsen en lang række gennemprøvede teknikker til, hvordan du kan ændre dine vaner til gode tids- og livgivende handlemønstre og du får inspiration til, hvordan du kan øge din viljestyrke og din evne til at fokusere. Vaner er med til at gøre livet lettere. De gør det muligt for os at handle uden at vi hele tiden behøver at overveje, hvad vi skal gøre i en given situation. Problemet opstår, når vores vaner får os til at gøre noget, som vi godt kunne tænke os at lade være med - når vanerne får os væk fra det liv, vi dybest set ønsker at leve. Jens vil tage dig hele vejen fra, hvordan du lærer dine vaner bedre at kende, kommer i gang med at ændre dem, vedligeholder dem og til hvordan du kommer op på hesten igen, når du uvægerligt falder af på vej mod målet. Du vil også få inspiration til, hvordan du kan øge din viljestyrke og din evne til at fokusere og få indsigt i, hvordan disse to beslægtede evner ikke blot kan trænes, men også understøtter arbejdet med at etablere og vedligeholde de gode tids- og livgivende vaner. Fyraftensmødet vil både indeholde oplæg og øvelser. 8 Tonen er blevet mere rå. Det siger både borgere og kommunalt ansatte om møderne på landets jobcentre, socialforvaltninger og andre steder. Det gode møde mellem bisidder, borger og myndighed er emnet for 3 fyraftensmøder på Sjælland, Fyn og i Jylland, hvor vi inviterer både frivillige sociale organisationer og de kommunale myndigheder til at deltage i en diskussion om potentialer og begrænsningerne ved bisidderordninger. På fyraftensmødet undersøger vi hvordan et styrket samarbejde mellem myndigheder, borgere og de frivillige bisiddere - der følger med som borgerens øjne og ører - kan fremme dialogen. Vi diskuterer også om bisidderne kan være med til at gøre møderne mellem borgere og det offentlige bedre og mere effektive og måske ligefrem mindske behovet for møder? Endelig ser vi på hvilke muligheder bisidderordninger og et styrket samarbejde med offentlige myndigheder rummer og hvilke faldgruber, man for enhver pris skal undgå. På mødet kan du blandt andre høre oplægsholdere fra kommunale institutioner samt bisidder- og mentorordninger, der alle har det til fælles, at de allerede har eller er i fuld gang med at etablere et tættere samarbejde om at skabe bedre møder mellem kommunen og borgerne.

9 Tavshedspligt i det frivillige arbejde hvor går grænserne? KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 28. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 30. MARTS 2015 PRIS: 350 KR. OPLÆGSHOLDER: CHARLOTTE JUUL THOMSEN I samværet og den tætte kontakt med brugerne, er frivillige ofte usikre på, hvad de skal gøre ved de informationer, som de modtager. Hvilke informationer må man eksempelvis fortælle videre til andre frivillige, til ansatte i foreningen eller til en ven/ familiemedlem? Tavshedspligt er ved lov pålagt offentligt ansatte. Frivillige er ikke underlagt den samme tavshedspligt som ansatte. Men betyder det så, at frivillige kan sige hvad som helst om alt og alle? På dette fyraftensmøde får du med afsæt i hverdagssamtaler en introduktion til, hvordan det forholder sig med tavshedspligten for frivillige og mellem ansatte og frivillige. Fyraftensmødet er for dig, der er frivillig eller ansat i foreningsregi eller på en offentlig institution, og som ønsker at få viden om reglerne for tavshedspligt i det frivillige arbejde. På fyraftensmødet introduceres du til frivilliges tavshedspligt i forhold til de informationer, som man modtager i mødet med brugeren. Du trænes i selvstændigt at kunne vurdere grænserne for, hvad du må sige videre, og hvad du skal holde for dig selv. Samtidig får du viden om, hvordan det forholder sig med tavshedspligten for frivillige og mellem ansatte og frivillige. Fyraftensmødet byder på oplæg og workshop, hvor vi med afsæt i hverdagssamtaler, der fx kan handle om familieforhold, seksuelle forhold, sygdom, misbrug, økonomiske og sociale problemer mv. arbejder med at vurdere grænserne for og mellem tavshedspligt og underretningspligt i praksis samt ansattes tavshedspligt og underretningspligt i forhold til frivillige og de frivilliges tavshedspligt og underretningspligt i forhold til brugerne. 9

10 KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE Twitter i det sociale engagement Nærvær i samtalen - The Way of Council KURSUSNR: FHS STED: DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD, GAMMEL KONGEVEJ 39E, 2. TV., 1610 KØBENHAVN V DATO: TORSDAG, DEN 26. FEBRUAR 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 2. FEBRUAR 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: RENÉ BØGH-LARSEN KURSUSNR: UDD STED: TRINITY HOTEL OG CONFERENCECENTRE, GL. FÆRGEVEJ 30, 7000 FREDERICIA DATO: LØRDAG DEN 18. APRIL, KL SØNDAG DEN 19. APRIL 2015, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 20. MARTS 2015 UNDERVISER: KIRSTEN SLOTS Twitter er det hurtigst voksende sociale medie i Danmark. Men i modsætning til Facebook er der stadig få, som bruger det målrettet i deres sociale arbejde. Det bør man ændre, fordi Twitter er blevet det medie, hvor politikere lufter og drøfter nye idéer og tendenser, og det er på Twitter, nyhederne bliver skabt. På dette kursus får du indblik i hvordan Twitter virker, og hvordan du kan bruge det omkring dit sociale arbejde og engagement. Kurset hjælper dig helt lavpraktisk i gang med at bruge Twitter. Du får oprettet en profil, du får fundet interessenter du vil følge og skrive med, og du kommer hjem med et forslag til en strategi for, hvordan du og dine frivillige kolleger i det daglige kan integrere Twitter med hjemmeside, facebook og trykte materialer. Mægling og konflikthåndtering KURSUSNR: UDD STED: VEJLE CENTER HOTEL, WILLY SØRENSENS PLADS 3, 7100 VEJLE DATO: LØRDAG DEN 21. MARTS, KL SØNDAG DEN 22. MARTS 2015, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 20. FEBRUAR 2015 UNDERVISERE: CONNY HJELM OG CONNIE YILMAZ JANTZEN Kurset er for frivillige med bruger/medlemskontakt i frivillige sociale organisationer, der gerne vil have en større forståelse for konflikters opståen og væsen, og hvordan forskellige tilgange til konflikter kan optrappe eller nedtrappe dem. På kurset arbejder vi med mediation som model til konflikthåndtering og hvorledes man som leder af frivillige også kan give feedback på en konstruktiv måde og gennemføre den vanskelige samtale. 10 Som frivillig kan du være i kontakt med mennesker, der står i tunge problemstillinger. Det kan være svært at lægge sit ønske om at motivere og hjælpe med at finde løsninger på hylden. I Council lærer du, at det ikke handler om løsninger, men om at være der 100 procent for det andet menneske og at lytte med hjertet. Løsningen i Council er at blive hørt. Vi arbejder med talking-stick, mindfulness meditation og andre metoder til at skærpe opmærksomheden. Hvad fortæller din stemme og krop? KURSUSNR: UDD STED: MØDECENTER ODENSE, BUAHWALDSGADE 48, 5000 ODENSE C DATO: LØRDAG, DEN 25. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 27. MARTS 2015 UNDERVISERE: INGE DINESEN, HENRIK PALUDAN OG MILLE BRINK Det er med stemmen, at vi rækker ud over kroppens faste afgrænsning og skaber kontakt, kærlighed og konflikt. På dette teaterværksted får du konkrete oplevelser af sammenhængen mellem stemme, kropssprog, kropsholdning og attitude. Du vil blive bevidst om, hvordan du kan bruge ændringer i stemmeføringen, kroppens energi og den verbale formulering som dynamiske redskaber i kontakten med andre mennesker.

11 Kommunikation og marketing via sociale medier KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 7. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 7. APRIL 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: MARCO D ANDREA Sociale medier har som ingen anden mediegruppe ændret den måde, som virksomheder, organisationer og foreninger kommer i kontakt med, engagerer og fastholder deres målgruppe og medlemmer. På dette kursus får du indblik i strukturen og arbejdsprocessen for et typisk kampagneforløb på sociale medier, så du efterfølgende kan lave dine egne strategier, evaluere på dem og implementere dine erfaringer. Forstå kultur og bliv bedre til at kommunikere KURSUSNR: UDD STED: FUGLSANGCENTRET, SØNDERMARKSVEJ 150, 7000 FREDERICIA DATO: LØRDAG DEN 30. MAJ, KL SØNDAG DEN 31. MAJ 2015, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: TORSDAG, DEN 30. APRIL 2015 UNDERVISER: MICHAEL DRASTRUP Kurset er for dig, som er frivillig eller ansat i en frivillig social organisation, hvor mennesker med forskellige baggrunde færdes og skal eksistere sammen. På kurset får du mere viden om, hvad kultur er og hvad kultur betyder for en vellykket kommunikation, fordi du måske af og til oplever at tale forbi brugerne, dine frivillige kolleger eller ansatte i organisationen. 11

12 KURSER TIL KOMMUNALT ANSATTE Kom godt i gang - frivillige i offentlige institutioner og projekter Kom videre i praksis.. - Frivillige i offentlige institutioner og projekter KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 17. MARTS 2015, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 17. FEBRUAR 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: DORTE NØRREGAARD GOTTHARDSEN KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 21. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: SØNDAG, DEN 22. MARTS 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: KNUD J. HANSEN Selv om frivillige igennem flere år på forskellig vis har været en del af arbejdet i kommunale institutioner, er der nu fornyet fokus på, hvad frivillige kan og gør på kommunens matrikel. Der er særligt fokus på, hvordan frivillige kan være en del af løsningen af fremtidens velfærdsudfordringer og dermed ofte en del af den kommunale opgaveløsning. På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan frivillige og foreninger kan indgå i kommunernes arbejde, hvilke barrierer og problemer, du skal være opmærksom på, og hvilke muligheder, der ligger i samarbejdet. Kurset er for dig, der som offentligt ansat, samarbejder med frivillige i praksis. På kurset beskæftiger vi os særligt med frivilligkoordinatorens mange roller og du får redskaber til hvordan du kan skabe gode rammer for samarbejdet. Lærende mentornetværk for frivillige mentorer i kommunalt regi Samskabelse hvordan kan det gøre en forskel for de brugere, vi gerne vil hjælpe? KURSUSNR: FHS STED: COMWELL KORSØR, ØRNUMVEJ 6, 4220 KORSØR DATO: TORSDAG, DEN 16. APRIL 2015 KL TORSDAG, DEN 21. MAJ 2015 KL ONSDAG, DEN 24. JUNI 2015 KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG D. 16. MARTS 2015 PRIS: KR. UNDERVISERE: LARS HOLMBOE OG MICHAEL FREIESLEBEN KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 23. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 23. MARTS 2015 PRIS: 1995 KR. UNDERVISER: DORTE NØRREGAARD GOTTHARDSEN OG IA BRIX OHMANN Forløbet henvender sig til kommunalt ansatte, der har som opgave at servicere og udvikle mentornetværk for frivillige mentorer. Formålet med de tre mødedage er at give deltagerne redskaber til at sikre kvaliteten af mentornetværket, og samtidig at få en praktisk og teoretisk viden om mentorskabs forskellige faser, roller, dilemmaer og grænser. På kurset sætter vi spot på hvad samskabelse er, og hvordan processen kan fungere: Hvem er med? Hvad er formålet? Hvordan foregår det i praksis? Hvad bliver resultatet? Kurset henvender sig til både kommunalt ansatte og frivilligledere samt andre, der har interesse for at facilitere eller medvirke i samskabelsesprocesser, der skaber mere velfærd for alle involverede. 12

13 NETVÆRK Netværk for koordinatorer Netværk for fundraisere i frivillige foreninger ØST KURSUSNR: UDD STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1.SAL, 1112 KØBENHAVN K DATO: ONSDAG, DEN 25. MARTS 2015, KL ONSDAG, DEN 22. APRIL 2015, KL ONSDAG, DEN 27. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 23. FEBRUAR 2015 FACILITATOR: METTE LINDGREN HELDE VEST KURSUSNR: UDD STED: AARHUSSALEN, SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DATO: ONSDAG, DEN 29. APRIL 2015, KL ONSDAG, DEN 27. MAJ 2015, KL TIRSDAG, DEN 25. AUGUST 2015 KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 27. MARTS 2015 FACILITATOR: METTE STEENFELDT KURSUSNR: FF STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: TORSDAG, DEN 26. MARTS 2015, KL TORSDAG, DEN 7. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: ONSDAG, DEN 25. FEBRUAR 2015 FACILITATOR: MORTEN RYESGAARD LARSEN På dette netværksforløb får du mulighed for at dele viden om typiske udfordringer i dit konkrete arbejde med fundraising. Formålet med netværket er at fastholde og udbygge fundraisingsarbejdet lokalt i din forening via mulighed for netværk, sparring, videndeling, inspiration og kompetenceløft på tværs af foreninger og projekter. Netværket kan være et supplement til Foreningsfundamentets øvrige kurser om fundraising. På dette netværksforløb får du mulighed for at arbejde med dilemmaer og dele viden om typiske udfordringer i din rolle som koordinator for den gruppe af frivillige, der har direkte kontakt med udsatte og sårbare mennesker i jeres forening/organisation. Det foregår over tre heldagsmøder med plads til at dele både inspirerende og konfliktfyldte situationer fra dit arbejde i foreningen. Du kan her få input og energi til at vokse i din rolle som koordinator og udveksle konkrete erfaringer, viden og råd, der kan åbne for flere og nye handlemuligheder i din hverdag. Netværk om frivilliges motivation og trivsel KURSUSNR: FF STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: TORSDAG, DEN 23. APRIL 2015, KL ONSDAG, DEN 13. MAJ 2015, KL TIRSDAG, DEN 2. JUNI 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 23. MARTS 2015 FACILITATORER: HELLE GERBER OG CARINA CHRISTENSEN I dette netværk får du lejlighed til at arbejde videre med, og få sparring fra de andre deltagere, på dit arbejde med frivilliges motivation og trivsel med baggrund af jeres kvalitative undersøgelser. Netværket bygger videre på kurset af samme navn, der afvikles i regi af Foreningsfundamentet. 13

14 Netværk om recovery processer KURSUSNR.: UDD STED: MØDECENTER ODENSE, BUCHWALDSGADE 48, 5000 ODENSE C. DATO: LØRDAG, DEN 29. AUGUST 2015 KL LØRDAG, DEN 26. SEPTEMBER 2015 KL LØRDAG, DEN 21. NOVEMBER 2015 KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 26. JUNI 2015 FACILITATOR: MERETE LINDHOLMER På dette netværksforløb får du mulighed for at arbejde med dilemmaer og udfordringer i din støtte til andre menneskers recovery-processer. Recovery vil i netværket blive forstået bredt som at komme sig i forbindelse med psykiske lidelser, misbrug eller lignende situationer, hvor ens liv er kørt af sporet. Netværket er et reflektionsrum, hvor du kan dele erfaringer og viden med andre og få ny inspiration med hjælp fra en professionel mødefacilitator 14

15 LEDELSE OG ORGANISATION Ledelse af frivillige Socialøkonomisk virksomhed sådan kommer du i gang KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 24. FEBRUAR 2015, KL TILMELDINGSFRIST: 2. FEBRUAR 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: CHARLOTTE JUUL THOMSEN KURSUSNR: FHS STED: DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD, GAMMEL KONGEVEJ 39 E, 2. TV., 1610 KØBENHAVN V DATO: ONSDAG, DEN 11. MARTS 2015, KL TILMELDINGSFRIST: ONSDAG, DEN 11. FEBRUAR 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: ANNE SANDBECK Er det i grunden ikke et paradoks at tale om ledelse af frivillige? Jo, vil nogen mene med henvisning til, at frivilligheden netop er drevet af sin egen indre logik, der ikke lader sig lede eller styre. Nej, vil andre mene, som overfører management værktøjer fra traditionel ledelse, ledelse af lønnede ansatte, til området for ledelse af frivillige. Men hvad er det i grunden, der karakteriserer ledelse af frivillige? Hvad er det for uforudsigelige betingelser, som lederen af frivillige har som forudsætning for sin ledelse? Og hvilke forudsætninger bør man skabe for at gøre ledelse mulig? Den socialøkonomiske virksomhedsform er meget omtalt i disse år, og der er mange gode perspektiver i denne tilgang. Kurset giver en introduktion til, hvad virksomhedsformen består i, og hvad den kan og også, hvad den ikke kan. Det handler om, hvad man skal være opmærksom på, inden en frivillig forening bliver socialøkonomisk iværksætter samt hvilke fordele og faldgruber, der kan være i at starte op. Bestyrelsesarbejdet - opgaver og ansvar KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: LØRDAG, DEN 21. MARTS 2015 KL TILMELDINGSFRIST: SØNDAG, DEN 22. FEBRUAR 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: HANS STAVNSAGER Kurset er for dig der enten er ny i bestyrelsen eller blot mangler inspiration til dit bestyrelsesarbejde. Vi sætter fokus på roller og ansvar. Du vil få indblik i typiske emner og arbejdsområder, som bliver varetaget af en bestyrelse herunder foreningens visionsarbejde. Kurset er praksisorienteret og veksler mellem oplæg og drøftelser. 15

16 De juridiske rammer for foreningsarbejde og frivillighed Temadag om Reflekterende Team en metode til kollegial sparring og supervision KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 26. MARTS 2015 TILMELDINGSFRIST: TORSDAG, DEN 26. FEBRUAR PRIS: 1475 KR. UNDERVISER: HANS STAVNSAGER Foreninger og frivilligt arbejde i Danmark er ikke reguleret gennem en selvstændig lovgivning, men den generelle lovgivning sætter alligevel grænser for, hvad man må og ikke må som forening og som frivillig. På dette kursus kommer vi rundt om de juridiske rammer, love og regler, som har betydning for foreningerne og for aktive frivillige. ØST KURSUSNR: UDD STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1. SAL, 1112 KØBENHAVN K DATO: ONSDAG, DEN 29. APRIL 2015 KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 27. MARTS 2015 UNDERVISER: MERETE LINDHOLMER VEST KURSUSNR: UDD STED: FUGLSANGCENTRET, SØNDERMARKSVEJ 150, 7000 FREDERICIA DATO: ONSDAG, DEN 20. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 20. APRIL 2015 UNDERVISER: MERETE LINDHOLMER Personlig ledelse KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 14. APRIL 2015, KL ONSDAG, DEN 15. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: SØNDAG, DEN 15. MARTS 2015 PRIS: KR. OBS!! UNDERVISER: ANNE SANDBECK Når man træder ind på en arena som leder eller projektleder, er personlig ledelse interessant, da tiden kalder på troværdighed, og personlighed. Det handler om at kende sig selv og egne styrker og udfordringer. Det handler om at vide, hvad der er vigtigt for dig, og hvordan du møder andre anerkendende, som de mennesker de er. På dette kursus lærer du, hvordan du som frivillig eller ansat leder kan bruge dig selv mere bevidst i mødet med rollen og de frivillige og ansatte, du skal arbejde samme med. Du får mulighed for at stille skarpt på dig selv og den organisation, du skal agere i. 16 Temadagen er for dig, der er leder eller koordinator i det frivillige sociale arbejde og giver dig en konkret metode, kaldet Reflekterende Team, som du kan anvende til kollegial sparring og supervision og til at styrke de frivilliges samarbejde om at hjælpe andre. Ved dagens slutning kan du anvende både en enkel og en mere udbygget version af Reflekterende Team, så du er klar til at bruge metoden sammen med frivillige eller i dit ledernetværk. Nudging - et redskab til adfærdsændring i din forening KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 30. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 30. MARTS 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: BO FREDERIKSEN Har du hørt om nudging dvs. det at påvirke uhensigtsmæssig adfærd i en positiv retning og overvejer du, om det kan bruges i din forening? På dette kursus får du en indføring i begrebet og du bliver præsenteret for forskellige værktøjer, der kan bruges til nudging. Nudging redskabet er baseret på en ny forståelse af de dagligdags beslutningsprocesser, som ligger til grund for vores adfærd, og kan hjælpe os til at forstå, hvordan vaner og uhensigtsmæssig adfærd opstår, og dermed give os mulighed for at ændre dem. Du vil få lejlighed til at arbejde med cases og problemstillinger fra din egen forening.

17 Resonans som kernekraft og blind makker KURSUSNR: UDD STED: HOTEL PARK, VIADUKTVEJ 28, 5500 MIDDELFART DATO: TORSDAG DEN 7. MAJ, KL FREDAG DEN 8. MAJ 2015, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: ONSDAG, DEN 8. APRIL 2015 UNDERVISER: MICHAEL FREIESLEBEN Det er med kontakt som med musik, ofte mærker vi med det samme, om der er genklang, når vi møder og er sammen med andre mennesker. Kurset sætter fokus på resonansens betydning i hjælperelationer indenfor frivilligt socialt arbejde. Resonans og dissonans er på spil i alle sociale sammenhænge. Er vi ikke opmærksomme på det, spiller det os ofte et puds som blind makker. Hvordan kan vi mere bevidst tage højde for resonans- og dissonansdimensionen, når vi bringer mennesker sammen, så vi fremmer det gode match og håndterer mis-matchninger på en nænsom og lærerig måde? Forudsætningerne for en god strategi KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 19. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: SØNDAG, DEN 19. APRIL 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: RENÉ BØGH LARSEN Alle frivilligorganisationer oplever, at omverdenen konstant forandrer sig og stiller nye krav til organisationen. Det kræver evne til at tænke nye strategier. På dette kursus præsenteres du for en række værktøjer til at forberede og gennemføre en strategiproces. Kurset er praksisrettet og veksler mellem oplæg og case baserede øvelser. 17

18 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE Frivilliges motivation og trivsel KURSUSNR: FF STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: MANDAG, DEN 9. MARTS 2015, KL TIRSDAG, DEN 10. MARTS 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 9. FEBRUAR 2015 UNDERVISERE: HELLE GERBER OG CARINA CHRISTENSEN Få redskaber til at afdække hvad der motiverer frivillige i din forening. På dette kursus introduceres du til at bruge dialog og interviews til at undersøge frivilliges motivation og trivsel. Du får redskaber til at gennemføre en undersøgelse i din forening, og til at bruge resultaterne fremadrettet. Kurset er for dig, som er ansat eller frivillig i en forening, og som har lyst og mulighed for at udføre en mindre undersøgelse i egen forening indenfor den nærmeste fremtid. Fastholdelsen begynder ved første møde VEST KURSUSNR: FF STED: FRIVILLIGHUSET VARDE, STOREGADE 25B, 6800 VARDE DATO: LØRDAG, DEN 14. MARTS 2015, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 13. FEBRUAR 2015 UNDERVISER: CHARLOTTE JUUL THOMSEN ØST KURSUSNR: FF STED: FRIVILLIGCENTER ROSKILDE S MØDELOKALER DATO: LØRDAG, DEN 21. MARTS 2015, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 20. FEBRUAR 2015 UNDERVISER: CHARLOTTE JUUL THOMSEN Mange organisationer bruger rigtig mange ressourcer på at rekruttere de rette frivillige. Det i sig selv er en udfordring. Men hvad stiller man op, når man har fået fat i de rette frivillige og gerne vil beholde dem? Fastholdelsen af frivillige begynder allerede med rekrutteringen. Dette kursus giver en grundig indføring i frivilliges motivationsbehov, som er omdrejningspunktet i ethvert frivilligt engagement. Du får redskaber til at udvikle processer, der fremmer fastholdelse og en elementær indføring i rekruttering. Udgangspunktet er, at fastholdelsen allerede begynder med rekrutteringen. 18

19 Få flere frivillige med grundkursus i rekruttering Mangfoldighed i rekruttering og fastholdelse VEST KURSUSNR: FF STED: FUGLSANGCENTRET, SØNDERMARKSVEJ 150, 7000 FREDERICIA DATO: LØRDAG, DEN 28. MARTS 2015, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 27. FEBRUAR 2015 UNDERVISER: MARIE BAAD HOLDT ØST KURSUSNR: FF STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: TIRSDAG, DEN 12. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 13. APRIL 2015 UNDERVISER: MARIE BAAD HOLDT En god rekrutteringsindsats starter på tegnebrættet, når du overvejer kendetegn ved de frivillige, du ønsker at rekruttere og hvilke arbejdsopgaver, du vil bemande. Du sikrer succesen af dine overvejelser, når du kan følge dem op med konkrete rekrutteringsmaterialer og oplæg samt evnen til at opfordre de mange nysgerrige. På dette kursus får du en redskabskasse, som hjælper dig til dette. Flere unge frivillige sådan gør du KURSUSNR: FF STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: LØRDAG, DEN 11. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: ONSDAG, DEN 11. MARTS 2015 UNDERVISER: BRIAN SKOV NIELSEN På kurset introduceres du for ungdomskultur. Du lærer om unges tilgang til frivillighed, og du introduceres for konkrete redskaber og kanaler til rekruttering af unge. Alt dette i et mix mellem teori, praksis og workshops, og med udgangspunkt i din forening. Kurset henvender sig primært til dig, der er frivillig i en forening eller organisation, og som gerne vil i gang med at rekruttere unge frivillige. KURSUSNR: FF STED: FUGLSANGCENTRET, SØNDERMARKSVEJ 150, 7000 FREDERICIA DATO: LØRDAG, DEN 11. APRIL 2015, KL LØRDAG, DEN 9. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: ONSDAG, DEN 11. MARTS 2015 UNDERVISER: MARTIN ANKER WIEDEMANN OG MOHAMAD ABOUKHAZNE Enhver forening eller socialt fællesskab har brug for en passende grad af forskellighed. Mangfoldighed i sammensætningen af medlemmer, frivillige og ledere er afgørende for succes. Kurset er en indføring i principperne for ledelse af mangfoldighed allerede i rekrutteringen med fokus på fastholdelse og udvikling af de frivillige. Og fremfor alt en hjælp til at gøre det lettere at tiltrække frivillige. At støtte lokalforeninger i ledelse og lokalt samarbejde KURSUSNR: FF STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: MANDAG, DEN 13. APRIL 2015, KL MANDAG, DEN 18. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 13. MARTS 2015 UNDERVISERE: ANETTE NIELSEN OG DORTE KAPPELGAARD Dette kursus sætter fokus på foreningsledelse i et lokalt perspektiv. Hvordan kan du som konsulent i en landsorganisation støtte lokale bestyrelser i at arbejde med ledelse af frivillige? Og hvordan kan du hjælpe sociale lokalforeninger og grupper til netop at være lokale og samarbejde med det lokale foreningsliv og samtidig have en meningsfuld tilknytning til landsorganisationen? Der bliver god tid til erfaringsudveksling og refleksion over, hvordan du vil gå til dit videre arbejde med at støtte og samarbejde med lokalforeninger. 19

20 Konsulentens rådgivning om rekruttering og fastholdelse af frivillige KURSUSNR: FF STED: FUGLSANGCENTRET, SØNDERMARKSVEJ 150, 7000 FREDERICIA DATO: ONSDAG, DEN 15. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: SØNDAG, DEN 15. MARTS 2015 UNDERVISER: DORTE NØRREGAARD GOTTHARDSEN Kurset er målrettet ledere og konsulenter, som i deres dagligdag arbejder med at vejlede og støtte frivillige foreninger med rekruttering og fastholdelse af frivillige. På kurset får du dels en grundlæggende introduktion til, hvordan foreninger kan styrke arbejdet med at rekruttere og fastholde frivillige og dels får du viden om, hvordan du som rådgiver i praksis kan hjælpe foreningerne. Herunder grundlaget for at rådgive om rekruttering og fastholdelse samt hvordan viden om dette omsættes til brugbar rådgivning. Brugen af sociale medier i rekruttering af frivillige ØST KURSUSNR: FF STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: LØRDAG, DEN 25. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: ONSDAG, DEN 25. MARTS 2015 UNDERVISER: MARIE BAAD HOLDT VEST KURSUSNR: FF STED: FRIVILLIGHUSET VARDE, STOREGADE 25B, 6800 VARDE DATO: LØRDAG, DEN 30. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: TORSDAG, DEN 30. APRIL 2015 UNDERVISER: MARIE BAAD HOLDT Kurset giver dig praktisk erfaring med brugen af sociale medier. Du lærer, hvad der virker og hvordan sociale medier kan bruges til rekruttering af frivillige. I løbet af kurset arbejder du på din egen sociale mediestrategi, så du er klar til at gå i gang, når du kommer hjem fra kurset. Kurset er både for dig med og dig uden erfaring med sociale medier, og går i dybden med målgruppeanalyse, hvilke sociale medier du skal bruge, og hvordan du gør sin organisation interessant. 20

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON. Praktiske oplysninger. Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Optagelse på kurserne. Særligt vedr.

VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON. Praktiske oplysninger. Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Optagelse på kurserne. Særligt vedr. KURSER Efterår 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i efteråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser og fyraftensmøder

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER TEST DOCUMENT Du kan melde dig til de forskellige tilbud under den enkelte kursusbeskrivelse på vores hjemmeside: www.frivillighed.dk. De fleste kurser har en tilmeldingsfrist på

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER. 2 www.frivillighed.dk. Optagelse på kurserne

VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER. 2 www.frivillighed.dk. Optagelse på kurserne KURSER EFTERÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i efteråret 2014. Kataloget indeholder alle kurser og fyraftensmøder

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON

VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer vi Center for frivilligt socialt arbejdes kursusaktiviteter i foråret 2016. Forårets kursussæson byder på intet mindre end 42 kurser, netværksforløb

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 144 Offentligt Center for frivilligt socialt arbejde Odense, januar 2012 Nye kurser og netværk - i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

CFSA KOMPETENCEFORUM

CFSA KOMPETENCEFORUM CFSA KOMPETENCEFORUM Kurser, forløb og temadage Efterår 2016 VELKOMMEN TIL CFSA'S KOMPETENCEFORUM Mange frivillige og sociale organisationer lægger personlig tid og foreningens penge i kompetenceudvikling.

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

CFSA KOMPETENCEFORUM

CFSA KOMPETENCEFORUM CFSA KOMPETENCEFORUM Kurser, forløb og temadage Efterår 2016 VELKOMMEN TIL CFSA'S KOMPETENCEFORUM Mange frivillige og sociale organisationer lægger personlig tid og foreningens penge i kompetenceudvikling.

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder Kurser foråret 2010 Ungdomskultur i foreningen Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19-22 Henrik Koch, ÅUF tlf. 8613 8911 e-mail: henrik@aau.dk Kommunikation udfordringer i Århus Tirsdag den 16. marts 2010 Henrik

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Frivilligindsatsen Kurser & events

Frivilligindsatsen Kurser & events Frivilligindsatsen Kurser & events Andet halvår 2017 Fredag d. 18. august kl. 17-20 Fredagsbar med Frivilligindsatsen Tirsdag d. 5. september kl. 17-18 Samtalesalon om frivillighed og fællesskab i arbejdet

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 1 Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 2 3 Red Barnets kurser for frivillige Red Barnet udbyder i 2012 en bred vifte af kurser målrettet de frivillige aktiviteter i Red Barnet. Red Barnets

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2014

Kursusprogram Efterår 2014 Kursusprogram Efterår 2014 Introduktion til bisidderservice Kurset handler om at være bisidder for andre, der har behov for støtte, hjælp og tryghed i mødet med myndigheder, institutioner og organisationer.

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Recoveryskolen Aarhus

Recoveryskolen Aarhus Recoveryskolen Aarhus Et undervisningstilbud for alle Kursuskatalog Foråret 2017 Velkommen til Recoveryskolen Hvad? Rammen for kurserne er recovery. Recovery handler om at komme sig, om at skabe en meningsfuld

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening Oversigt August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening September Uge 39 Vindue for en forening Fredag d. 27. september Frivillig Fredag Oktober Torsdag den 3. oktober Infomøde om

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

FamilieCamp. FamilieCamp HVER FOR SIG ER VI UNIKKE SAMMEN GØR VI FORSKELLEN HVER FOR SIG ER VI UNIKKE SAMMEN GØR VI FORSKELLEN

FamilieCamp. FamilieCamp HVER FOR SIG ER VI UNIKKE SAMMEN GØR VI FORSKELLEN HVER FOR SIG ER VI UNIKKE SAMMEN GØR VI FORSKELLEN FamilieCamp HVER FOR SIG ER VI UNIKKE SAMMEN GØR VI FORSKELLEN FamilieCamp HVER FOR SIG ER VI UNIKKE SAMMEN GØR VI FORSKELLEN Tal Ordentligt FamilieCamp Al forskning viser, at for at have balance som menneske,

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne

Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne Hvordan skal din senkarriere se ud? Styrk dine kompetencer og gør dig beredt til mange flere spændende arbejdsår! Dette forløb er tiltænkt

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Kurser for frivillige ledere

Kurser for frivillige ledere Holbæk Kommunes foreningskurser Kurser for frivillige ledere Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget, Holbæk Kommune se mere på: holbaek.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Holbæk Kommune Holbæk kommune

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN DECEMBER - KURSER I KØBENHAVN - ODENSE - AARHUS

BEBOERHØJSKOLEN DECEMBER - KURSER I KØBENHAVN - ODENSE - AARHUS Beboerdemokrater Bestyrelser Frivillige ildsjæle Boligsociale projektmedarbejdere Projektledere Styregruppemedlemmer Tag på kursus- og inspirationsdag med dine boligsociale samarbejdspartnere i december

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet KURSUSKATALOG 2012 2 3 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET Red Barnets kurser for frivillige Red Barnet udbyder

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Nye kursuskataloger. Tilbud og aktviteter: Foreningshøjskolens nye kurser i foråret 2011. Glædelig jul og godt nytår. Nye kurser

Nye kursuskataloger. Tilbud og aktviteter: Foreningshøjskolens nye kurser i foråret 2011. Glædelig jul og godt nytår. Nye kurser Nye kursuskataloger December, nr. 2, 2010 I begyndelsen af januar 2011 sender vi kursuskatalogerne for både Uddannelsespuljen og Foreningshøjskolen på gaden. Har du tidligere modtaget katalogerne fra os,

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner l Gratis kurser 2013/2014 til fritidslivet i Helsingør og Fredensborg Kommuner Træner du hjernen? - Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk! 1 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Uddannelsespuljen 2008 2011

Uddannelsespuljen 2008 2011 Uddannelsespuljen 2008 2011 Denne pjece præsenterer evalueringen af Uddannelsespuljen 2008-2011. NIRAS har gennemført evalueringen for Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter bevilling givet af Social-

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere