KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015"

Transkript

1 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

2 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret Kataloget indeholder alle kurser, netværk og fyraftensmøder i de tre projekter, der udgør vores kursusvirksomhed ved centeret: Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet og Uddannelsespuljen. Center for frivilligt socialt arbejde har til huse i Odense og er en landsdækkende selvejende institution under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Centret blev oprettet i 1992 for at fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark, hvilket det blandt andet gør ved at tilbyde: Rådgivning Kursus- og konsulentvirksomhed Organisations- og netværksudvikling Udvikling af modeller for samarbejde mellem frivillige organisationer og det offentlige Analyse- og projektopgaver Information og formidling af viden om det frivillige sociale arbejde Alt dette kan du læse mere om på vores hjemmeside PRAKTISKE OPLYSNINGER Ønsker du at deltage i en kursusaktivitet, bruger du tilmeldingsfunktionen under de enkelte kursusbeskrivelser på vores hjemmeside: Gå ind i Find et kursus på forsiden. De fleste kurser har tilmeldingsfrist godt 4 uger, inden kurset begynder, men der kan være rift om pladserne særligt på de gratis tilbud, så det er en fordel at være klar, når vi åbner for tilmeldingerne. Det kan være en god idé, at du forbereder dig på, hvilke oplysninger vi kræver i forbindelse med din tilmelding til en aktivitet. Vi skal fx. have oplysninger om, hvilke opgaver du udfører, hvad du skal bruge kurset til og endelig skal du beskrive din forenings primære aktivitet. Se eventuelt et eksempel på den elektroniske tilmeldingsformular på frivillighed.dk. Optagelse på kurserne Tilmeldingerne bliver imødekommet i den rækkefølge, vi modtager dem. Vi gennemgår og godkender hver enkelt tilmelding i forhold til, om man er en del af målgruppen for det aktuelle kursus. Bemærk, at der er forskellige målgrupper for hhv. Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet og Uddannelsespuljen. Vi kan have brug for at indhente supplerende oplysninger, når vi skal godkende din tilmelding. Er du ikke en del af målgruppen for det pågældende kursus, forbeholder vi os ret til at afvise din tilmelding. Vi opfordrer til, at man er flere fra samme forening, der tilmelder sig - dog maksimalt tre deltagere til kurser og netværk, da vi samtidig gerne vil sikre, at disse aktiviteter giver mulighed for, at deltagerne kan udveksle erfaringer på tværs af foreninger. Modtager vi tilmelding fra mere end tre personer fra den samme forening til et kursus eller netværk, vil de resterende blive skrevet på venteliste, indtil tilmeldingsfristen er udløbet. Hvis der efterfølgende er ledige pladser, tildeles de personerne på ventelisten. Denne begrænsning gælder ikke fyraftensmøder. Særligt vedr. Uddannelsespuljen Da der er stor søgning til Uddannelsespuljens gratis kurser, kan man kun optages på ét af disse kurser i hver sæson. Ud over et kursus kan man deltage i netværksforløbene, kurserne under emnet Undervisning og læring samt alle fyraftensmøderne. 2

3 Afbud og gebyr Hvis du bliver forhindret i at deltage på et kursus, skal du melde afbud til Center for frivilligt socialt arbejde hurtigst muligt, så en anden frivillig kan få mulighed for at deltage. Tilmeldingen er personlig, og du kan derfor ikke sende en anden repræsentant fra din forening, da ledige pladser fordeles efter en venteliste. Du skal være opmærksom på, at hvis du melder afbud senere end 14 dage før en aktivitet skal køre, vil du blive opkrævet et gebyr på 225 kr. ved de gratis kurser, eller det fulde deltagerbeløb ved Foreningshøjskolens kurser. Det gælder også, selvom du bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom eller lignende. Kontakt Har du brug for yderligere oplysninger om aktiviteterne, er du velkommen til at kontakte Center for frivilligt socialt arbejde på telefon Du kan tale med Mie Brink Hansen Kursussekretær Teori og praksis på kurserne For at gøre det nemmere for dig at vurdere, om tilbuddet passer til dine behov, kan du i de enkelte kursusbeskrivelser se en grafisk illustration, der på en skala fra et til seks viser forholdet mellem det teoretiske og det praktiske indhold på det pågældende kursus. Hvad omfatter deltagelsen? Deltagelse på de forskellige aktiviteter omfatter ophold, forplejning, én vand/isvand til måltiderne og kursusmaterialer. Deltagerne skal selv afholde udgifterne til transport og bedes selv medbringe skriveredskaber og papir. Birgitte Møller Andersen Kursussekretær Aflysning I tilfælde af at der er for få tilmeldte til en aktivitet, dvs. generelt færre end 12 personer, forbeholder vi os ret til at aflyse aktiviteten. Evaluering Umiddelbart efter din deltagelse på et kursus eller et fyraftensmøde vil du modtage en mail med et link til et evaluringsskema. Din besvarelse behandles fortroligt. Underviser modtager på anmodning en samlet evalueringsrapport fra kurset. Din vurdering er meget vigtig for, at vi kan fastholde og forbedre kvaliteten i vores tilbud vi håber derfor, at du vil bidrage til det med din ærlige mening. Vibeke Bundgård Uddannelseskonsulent Kursusbeviser Du kan få et kursusbevis, hvis du har deltaget i minimum 75 % af et kursus. Cathrin F. Johansen Uddannelseskonsulent Spørgsmål og forslag til nye kurser Du er velkommen til at kontakte vores kursusafdeling på tlf (tast 1 for kurser) eller skrive til en af vores uddannelseskonsulenter, hvis du har spørgsmål eller forslag til nye kurser eller typer af tilbud. Skriv til: Cathrin Filip Johansen, eller Vibeke Bundgård, 3

4 FORENINGSHØJSKOLEN, FORENINGSFUNDAMENTET OG UDDANNELSESPULJEN Centerets kursusvirksomhed er finansieret med forskellige midler, formål og målgrupper og udbydes via de tre initiativer, Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet og Uddannelsespuljen. Det fælles overordnede mål er at styrke og inspirere det frivillige sociale arbejde i Danmark. Kursusaktiviteterne er funderet i det frivillige sociale arbejdes særlige karakter, hvor værdierne og den bærende idé er grundlaget for de ting, frivillige og ansatte gør, når de stiller sig til rådighed for andre mennesker og brænder for en sag. Udover at kursusvirksomheden tilbyder mulighed for faglig og personlig læring, udgør vores kurser og netværk også et mødested og refleksionsrum på tværs af de frivillige organisationer. Når du deltager i vores uddannelsesaktiviteter, får du lejlighed til at træffe kolleger, som arbejder med de samme opgaver som dig her kan I dele erfaringer, udveksle ideer, give hinanden inspiration og finde nye løsninger på fælles problemstillinger. Du kan læse mere om, hvem der kan deltage og hvem de enkelte aktiviteter er tilrettelagt for i beskrivelsen af de tre projekter og i de enkelte kursusbeskrivelser. Vores tilbud er tilrettelagt ud fra, at du har lyst til at deltage aktivt og bidrage med dine egne erfaringer og ikke mindst, at du kan relatere det til dit frivillige arbejde i den organisation du kommer fra. Om Foreningshøjskolen Med Foreningshøjskolen ønsker Center for frivilligt socialt arbejde at give et uddannelsestilbud til alle aktører indenfor frivilligt socialt arbejde. Med temaer som drift, udvikling, strategisk ledelse, kommunikation og samarbejde sætter Foreningshøjskolens uddannelsestilbud fokus på organisations- og foreningsudvikling. Foreningshøjskolen har en beskeden deltagerbetaling, som dækker udgifter til undervisning og forplejning. Prisen fremgår af hver enkelt kursusbeskrivelse. Foreningshøjskolens målgruppe Foreningshøjskolens aktiviteter er åbne for alle, men er tilrettelagt med udgangspunkt i foreningslivet og det frivillige sociale arbejde. Frivillige og ansatte indenfor såvel kultur-, idræts-, og fritidsområdet samt det boligsociale felt er også velkomne til at deltage. Endelig er der også en række særlige tilbud, som er målrettet kommunale ledere, frivilligkonsulenter og andre aktører, der skal udvikle eller forankre samarbejdet med frivillige organisationer. Om Foreningsfundamentet Foreningsfundamentet er et 4-årigt projekt, som med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi tilbyder gratis kurser inden for temaerne rekruttering, fastholdelse og fundraising. Projektet udløber i Med projektet udmøntes et af civilsamfundsstrategiens mål om at styrke fundamentet for det frivillige sociale arbejde, nemlig de frivillige kræfter og økonomiske midler. Det er gratis at deltage i Foreningsfundamentets aktiviteter. Foreningsfundamentets målgruppe Foreningsfundamentets tilbud er tilrettelagt for frivillige eller ansatte, som arbejder med eller har en særlig interesse for rekruttering, fastholdelse og fundraising i forbindelse med aktiviteter, der sigter mod at give udsatte mennesker eller grupper i Danmark en øget velfærd eller omsorg, eller sigter på at løse velfærdsproblemer i et socialt perspektiv i Danmark. Om Uddannelsespuljen Uddannelsespuljens tilbud er siden 1998 muliggjort gennem satspuljebevillinger. Den nuværende bevilling gælder i perioden Formålet med Uddannelsespuljen er at bidrage til, at frivillige og ansatte kan styrke og udvikle deres faglige og personlige kompetencer inden for det brugerrettede arbejde. Uddannelsespuljen er delt op i tre støtteformer: A. Økonomisk støtte til de frivillige sociale organisationers egne uddannelsesaktiviteter B. Åbne kurser, netværk og fyraftensmøder C. Konsulentbistand til kompetenceudvikling i organisationerne Uddannelsespuljens tilbud er med enkelte undtagelser gratis. Uddannelsespuljens målgruppe Uddannelsespuljens tilbud under støtteform A, B og C er for aktive frivillige og ansatte medarbejdere i frivillige sociale organisationer og grupperinger, som enten selv har direkte kontakt med organisationens brugere/medlemmer eller har en støttefunktion i forhold de frivilliges brugerrettede arbejde. 4

5 VEJLEDNING TIL ELEKTRONISK TILMELDING - via Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside 1. Gå ind på og tryk på Find et kursus (Man kan via denne søgeboks finde et kursus på flere forskellige måder. Nedenfor vises dog kun én måde) 2. Klik på det kursusemne, du er interesseret i 3. Vælg det kursus, du gerne vil tilmelde dig, orienter dig om sted, dato, varighed og pris, og tryk derefter på Klik for tilmelding 4. Orienter dig om hvilke krav du skal opfylde for at deltage på kurset ved at læse Vigtige oplysninger og Praktiske oplysninger klik derefter på Tilmeld 5. Udfyld tilmeldingsblanketten. Vær omhyggelig med at udfylde alle felter så kortfattet og præcist som muligt. Klik derefter på Tilmeld nederst på skærmen 7. Kort efter du har sendt din tilmelding, modtager du en bekræftelse på din tilmelding via . Hvis du ikke modtager en sådan, har vi ikke modtaget din tilmelding. 6. Du skal afvente denne kvittering på din skærm. Hvis du ikke får dette skærmbillede, er din tilmelding ikke gået igennem. 8. Når vi har registreret din tilmelding, vil du indenfor 5 hverdage modtage en statusmelding via , om du er optaget på kurset, eller om du er kommet på venteliste. 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTISKE OPLYSNINGER Hvordan tilmelder du dig, optagelse på kurserne mv...2 Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet og Uddannelsespuljen...4 Vejledning til elektronisk tilmelding...5 FYRAFTENSMØDER Vaner og viljestyrke...8 Det gode møde mellem bisidder, borger og myndighed...8 Tavshedspligt i det frivillige arbejde hvor går grænserne?...9 KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE Twitter i det sociale engagement...10 Mægling og konflikthåndtering...10 Nærvær i samtalen the way of council...10 Hvad fortæller din stemme og krop?...10 Kommunikation og marketing via sociale medier...11 Forstå kultur og bliv bedre til at kommunikere...11 KURSER TIL KOMMUNALT ANSATTE Kom godt i gang frivillige i offentlige institutioner og projekter...12 Lærende mentornetværk for frivillige mentorer i kommunalt regi...12 Kom videre i praksis frivillige i offentlige institutioner og projekter...12 Samskabelse hvordan kan det gøre en forskel for de brugere vi gerne vil hjælpe?...12 NETVÆRK Netværk for koordinatorer...13 Netværk for fundraisere i frivillige foreninger...13 Netværk om frivilliges motivation og trivsel...13 Netværk om recovery processer...14 LEDELSE OG ORGANISATION Ledelse af frivillige...15 Socialøkonomisk virksomhed sådan kommer du i gang...15 Bestyrelsesarbejdet opgaver og ansvar...15 De juridiske rammer for foreningsarbejde og frivillighed...16 Personlig ledelse...16 Temadag om Reflekterende team...16 Nudging - et redskab til adfærdsændring i din forening?...16 Resonans som kernekraft og blind makker...17 Forudsætningerne for en god strategi

7 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE Frivilliges motivation og trivsel...18 Fastholdelsen begynder ved første møde...18 Få flere frivillige med grundkursus i rekruttering...19 Flere unge frivillige sådan gør du...19 Mangfoldighed i rekruttering og fastholdelse...19 At støtte foreninger i ledelse og lokalt samarbejde...19 Konsulentens rådgivning om rekruttering og fastholdelse af frivillige...20 Brugen af sociale medier i rekruttering af frivillige...20 ROLLEN SOM FRIVILLIG At møde sig selv før man møder andre et kursus i god rådgivning...21 Bedre som bisidder...21 Assertion...21 UNDERVISNING OG LÆRING Aktionslæring...22 Evalueringsredskaber til øget læring...22 VÆRKTØJER OG REDSKABER I DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE Positiv psykologi og styrker...23 Evidensbaseret coaching...23 Kunsten at passe på sig selv...23 Slip fri af tanker, der hæmmer...24 Krisepsykologi - basis...24 Gør noget andet!...24 Temadag om peer-støtte...24 ØKONOMI OG FUNDRAISING Fundraising introduktion...25 Er sponsorater eller lokale erhvervssamarbejder noget for jer?...25 Corporate Volunteering samarbejder med virksomheder...26 Fundraising fra idé til handling...26 Samskabelse et innovationsværktøj til projektdesign og fundraising...26 ANDRE TILBUD VED CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Kurser i lokalområdet?...27 Den mobile højskole...27 Kopi af kurserne i Uddannelsespuljen...27 Hjælp til etablering og afholdelse af faglige netværksmøder...27 Netværk for uddannelseskonsulenter...27 Inspiration til at arbejde med læring på frivillighed.dk...27 Få besøg af en uddannelseskonsulent

8 FYRAFTENSMØDER Vaner og viljestyrke Det gode møde mellem bisidder, borger og myndighed KURSUSNR: UDD STED: RESTAURANT NAVIGATOR, MARSELISBORG HAVNEVEJ 46D, 8000 ÅRHUS DATO: MANDAG, DEN 9. MARTS 2015, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG DEN 6. FEBRUAR 2015 KURSUSNR: UDD STED: MØDECENTER ODENSE, BUCHWALDSGADE 48, 5000 ODENSE DATO: MANDAG, DEN 16. MARTS 2015, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG DEN 13. FEBRUAR 2015 KURSUSNR: UDD STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: MANDAG, DEN 23. MARTS 2015, KL , OBS TIDSPUNKT! TILMELDINGSFRIST: FREDAG DEN 20. FEBRUAR 2015 OPLÆGSHOLDER: JENS BORIS LARSEN KURSUSNR: UDD STED: RESTAURANT NAVIGATOR, MARSELISBORG HAVNEVEJ 46D, 8000 ÅRHUS DATO: TORSDAG, DEN 9. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG DEN 9. MARTS 2015 KURSUSNR: UDD STED: MØDECENTER ODENSE, BUCHWALDSGADE 48, 5000 ODENSE DATO: TIRSDAG, DEN 14. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG DEN 16. MARTS 2015 KURSUSNR: UDD STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: TORSDAG, DEN 16. APRIL 2015, KL , OBS TIDSPUNKT! TILMELDINGSFRIST: MANDAG DEN 16. MARTS 2015 OPLÆGSHOLDER: MALENE SØNDERSKOV På dette fyraftensmøde præsenterer psykolog Jens Boris Larsen en lang række gennemprøvede teknikker til, hvordan du kan ændre dine vaner til gode tids- og livgivende handlemønstre og du får inspiration til, hvordan du kan øge din viljestyrke og din evne til at fokusere. Vaner er med til at gøre livet lettere. De gør det muligt for os at handle uden at vi hele tiden behøver at overveje, hvad vi skal gøre i en given situation. Problemet opstår, når vores vaner får os til at gøre noget, som vi godt kunne tænke os at lade være med - når vanerne får os væk fra det liv, vi dybest set ønsker at leve. Jens vil tage dig hele vejen fra, hvordan du lærer dine vaner bedre at kende, kommer i gang med at ændre dem, vedligeholder dem og til hvordan du kommer op på hesten igen, når du uvægerligt falder af på vej mod målet. Du vil også få inspiration til, hvordan du kan øge din viljestyrke og din evne til at fokusere og få indsigt i, hvordan disse to beslægtede evner ikke blot kan trænes, men også understøtter arbejdet med at etablere og vedligeholde de gode tids- og livgivende vaner. Fyraftensmødet vil både indeholde oplæg og øvelser. 8 Tonen er blevet mere rå. Det siger både borgere og kommunalt ansatte om møderne på landets jobcentre, socialforvaltninger og andre steder. Det gode møde mellem bisidder, borger og myndighed er emnet for 3 fyraftensmøder på Sjælland, Fyn og i Jylland, hvor vi inviterer både frivillige sociale organisationer og de kommunale myndigheder til at deltage i en diskussion om potentialer og begrænsningerne ved bisidderordninger. På fyraftensmødet undersøger vi hvordan et styrket samarbejde mellem myndigheder, borgere og de frivillige bisiddere - der følger med som borgerens øjne og ører - kan fremme dialogen. Vi diskuterer også om bisidderne kan være med til at gøre møderne mellem borgere og det offentlige bedre og mere effektive og måske ligefrem mindske behovet for møder? Endelig ser vi på hvilke muligheder bisidderordninger og et styrket samarbejde med offentlige myndigheder rummer og hvilke faldgruber, man for enhver pris skal undgå. På mødet kan du blandt andre høre oplægsholdere fra kommunale institutioner samt bisidder- og mentorordninger, der alle har det til fælles, at de allerede har eller er i fuld gang med at etablere et tættere samarbejde om at skabe bedre møder mellem kommunen og borgerne.

9 Tavshedspligt i det frivillige arbejde hvor går grænserne? KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 28. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 30. MARTS 2015 PRIS: 350 KR. OPLÆGSHOLDER: CHARLOTTE JUUL THOMSEN I samværet og den tætte kontakt med brugerne, er frivillige ofte usikre på, hvad de skal gøre ved de informationer, som de modtager. Hvilke informationer må man eksempelvis fortælle videre til andre frivillige, til ansatte i foreningen eller til en ven/ familiemedlem? Tavshedspligt er ved lov pålagt offentligt ansatte. Frivillige er ikke underlagt den samme tavshedspligt som ansatte. Men betyder det så, at frivillige kan sige hvad som helst om alt og alle? På dette fyraftensmøde får du med afsæt i hverdagssamtaler en introduktion til, hvordan det forholder sig med tavshedspligten for frivillige og mellem ansatte og frivillige. Fyraftensmødet er for dig, der er frivillig eller ansat i foreningsregi eller på en offentlig institution, og som ønsker at få viden om reglerne for tavshedspligt i det frivillige arbejde. På fyraftensmødet introduceres du til frivilliges tavshedspligt i forhold til de informationer, som man modtager i mødet med brugeren. Du trænes i selvstændigt at kunne vurdere grænserne for, hvad du må sige videre, og hvad du skal holde for dig selv. Samtidig får du viden om, hvordan det forholder sig med tavshedspligten for frivillige og mellem ansatte og frivillige. Fyraftensmødet byder på oplæg og workshop, hvor vi med afsæt i hverdagssamtaler, der fx kan handle om familieforhold, seksuelle forhold, sygdom, misbrug, økonomiske og sociale problemer mv. arbejder med at vurdere grænserne for og mellem tavshedspligt og underretningspligt i praksis samt ansattes tavshedspligt og underretningspligt i forhold til frivillige og de frivilliges tavshedspligt og underretningspligt i forhold til brugerne. 9

10 KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE Twitter i det sociale engagement Nærvær i samtalen - The Way of Council KURSUSNR: FHS STED: DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD, GAMMEL KONGEVEJ 39E, 2. TV., 1610 KØBENHAVN V DATO: TORSDAG, DEN 26. FEBRUAR 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 2. FEBRUAR 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: RENÉ BØGH-LARSEN KURSUSNR: UDD STED: TRINITY HOTEL OG CONFERENCECENTRE, GL. FÆRGEVEJ 30, 7000 FREDERICIA DATO: LØRDAG DEN 18. APRIL, KL SØNDAG DEN 19. APRIL 2015, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 20. MARTS 2015 UNDERVISER: KIRSTEN SLOTS Twitter er det hurtigst voksende sociale medie i Danmark. Men i modsætning til Facebook er der stadig få, som bruger det målrettet i deres sociale arbejde. Det bør man ændre, fordi Twitter er blevet det medie, hvor politikere lufter og drøfter nye idéer og tendenser, og det er på Twitter, nyhederne bliver skabt. På dette kursus får du indblik i hvordan Twitter virker, og hvordan du kan bruge det omkring dit sociale arbejde og engagement. Kurset hjælper dig helt lavpraktisk i gang med at bruge Twitter. Du får oprettet en profil, du får fundet interessenter du vil følge og skrive med, og du kommer hjem med et forslag til en strategi for, hvordan du og dine frivillige kolleger i det daglige kan integrere Twitter med hjemmeside, facebook og trykte materialer. Mægling og konflikthåndtering KURSUSNR: UDD STED: VEJLE CENTER HOTEL, WILLY SØRENSENS PLADS 3, 7100 VEJLE DATO: LØRDAG DEN 21. MARTS, KL SØNDAG DEN 22. MARTS 2015, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 20. FEBRUAR 2015 UNDERVISERE: CONNY HJELM OG CONNIE YILMAZ JANTZEN Kurset er for frivillige med bruger/medlemskontakt i frivillige sociale organisationer, der gerne vil have en større forståelse for konflikters opståen og væsen, og hvordan forskellige tilgange til konflikter kan optrappe eller nedtrappe dem. På kurset arbejder vi med mediation som model til konflikthåndtering og hvorledes man som leder af frivillige også kan give feedback på en konstruktiv måde og gennemføre den vanskelige samtale. 10 Som frivillig kan du være i kontakt med mennesker, der står i tunge problemstillinger. Det kan være svært at lægge sit ønske om at motivere og hjælpe med at finde løsninger på hylden. I Council lærer du, at det ikke handler om løsninger, men om at være der 100 procent for det andet menneske og at lytte med hjertet. Løsningen i Council er at blive hørt. Vi arbejder med talking-stick, mindfulness meditation og andre metoder til at skærpe opmærksomheden. Hvad fortæller din stemme og krop? KURSUSNR: UDD STED: MØDECENTER ODENSE, BUAHWALDSGADE 48, 5000 ODENSE C DATO: LØRDAG, DEN 25. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 27. MARTS 2015 UNDERVISERE: INGE DINESEN, HENRIK PALUDAN OG MILLE BRINK Det er med stemmen, at vi rækker ud over kroppens faste afgrænsning og skaber kontakt, kærlighed og konflikt. På dette teaterværksted får du konkrete oplevelser af sammenhængen mellem stemme, kropssprog, kropsholdning og attitude. Du vil blive bevidst om, hvordan du kan bruge ændringer i stemmeføringen, kroppens energi og den verbale formulering som dynamiske redskaber i kontakten med andre mennesker.

11 Kommunikation og marketing via sociale medier KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 7. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 7. APRIL 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: MARCO D ANDREA Sociale medier har som ingen anden mediegruppe ændret den måde, som virksomheder, organisationer og foreninger kommer i kontakt med, engagerer og fastholder deres målgruppe og medlemmer. På dette kursus får du indblik i strukturen og arbejdsprocessen for et typisk kampagneforløb på sociale medier, så du efterfølgende kan lave dine egne strategier, evaluere på dem og implementere dine erfaringer. Forstå kultur og bliv bedre til at kommunikere KURSUSNR: UDD STED: FUGLSANGCENTRET, SØNDERMARKSVEJ 150, 7000 FREDERICIA DATO: LØRDAG DEN 30. MAJ, KL SØNDAG DEN 31. MAJ 2015, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: TORSDAG, DEN 30. APRIL 2015 UNDERVISER: MICHAEL DRASTRUP Kurset er for dig, som er frivillig eller ansat i en frivillig social organisation, hvor mennesker med forskellige baggrunde færdes og skal eksistere sammen. På kurset får du mere viden om, hvad kultur er og hvad kultur betyder for en vellykket kommunikation, fordi du måske af og til oplever at tale forbi brugerne, dine frivillige kolleger eller ansatte i organisationen. 11

12 KURSER TIL KOMMUNALT ANSATTE Kom godt i gang - frivillige i offentlige institutioner og projekter Kom videre i praksis.. - Frivillige i offentlige institutioner og projekter KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 1. SAL, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 17. MARTS 2015, KL TILMELDINGSFRIST: TIRSDAG, DEN 17. FEBRUAR 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: DORTE NØRREGAARD GOTTHARDSEN KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 21. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: SØNDAG, DEN 22. MARTS 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: KNUD J. HANSEN Selv om frivillige igennem flere år på forskellig vis har været en del af arbejdet i kommunale institutioner, er der nu fornyet fokus på, hvad frivillige kan og gør på kommunens matrikel. Der er særligt fokus på, hvordan frivillige kan være en del af løsningen af fremtidens velfærdsudfordringer og dermed ofte en del af den kommunale opgaveløsning. På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan frivillige og foreninger kan indgå i kommunernes arbejde, hvilke barrierer og problemer, du skal være opmærksom på, og hvilke muligheder, der ligger i samarbejdet. Kurset er for dig, der som offentligt ansat, samarbejder med frivillige i praksis. På kurset beskæftiger vi os særligt med frivilligkoordinatorens mange roller og du får redskaber til hvordan du kan skabe gode rammer for samarbejdet. Lærende mentornetværk for frivillige mentorer i kommunalt regi Samskabelse hvordan kan det gøre en forskel for de brugere, vi gerne vil hjælpe? KURSUSNR: FHS STED: COMWELL KORSØR, ØRNUMVEJ 6, 4220 KORSØR DATO: TORSDAG, DEN 16. APRIL 2015 KL TORSDAG, DEN 21. MAJ 2015 KL ONSDAG, DEN 24. JUNI 2015 KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG D. 16. MARTS 2015 PRIS: KR. UNDERVISERE: LARS HOLMBOE OG MICHAEL FREIESLEBEN KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 23. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 23. MARTS 2015 PRIS: 1995 KR. UNDERVISER: DORTE NØRREGAARD GOTTHARDSEN OG IA BRIX OHMANN Forløbet henvender sig til kommunalt ansatte, der har som opgave at servicere og udvikle mentornetværk for frivillige mentorer. Formålet med de tre mødedage er at give deltagerne redskaber til at sikre kvaliteten af mentornetværket, og samtidig at få en praktisk og teoretisk viden om mentorskabs forskellige faser, roller, dilemmaer og grænser. På kurset sætter vi spot på hvad samskabelse er, og hvordan processen kan fungere: Hvem er med? Hvad er formålet? Hvordan foregår det i praksis? Hvad bliver resultatet? Kurset henvender sig til både kommunalt ansatte og frivilligledere samt andre, der har interesse for at facilitere eller medvirke i samskabelsesprocesser, der skaber mere velfærd for alle involverede. 12

13 NETVÆRK Netværk for koordinatorer Netværk for fundraisere i frivillige foreninger ØST KURSUSNR: UDD STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1.SAL, 1112 KØBENHAVN K DATO: ONSDAG, DEN 25. MARTS 2015, KL ONSDAG, DEN 22. APRIL 2015, KL ONSDAG, DEN 27. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 23. FEBRUAR 2015 FACILITATOR: METTE LINDGREN HELDE VEST KURSUSNR: UDD STED: AARHUSSALEN, SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DATO: ONSDAG, DEN 29. APRIL 2015, KL ONSDAG, DEN 27. MAJ 2015, KL TIRSDAG, DEN 25. AUGUST 2015 KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 27. MARTS 2015 FACILITATOR: METTE STEENFELDT KURSUSNR: FF STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: TORSDAG, DEN 26. MARTS 2015, KL TORSDAG, DEN 7. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: ONSDAG, DEN 25. FEBRUAR 2015 FACILITATOR: MORTEN RYESGAARD LARSEN På dette netværksforløb får du mulighed for at dele viden om typiske udfordringer i dit konkrete arbejde med fundraising. Formålet med netværket er at fastholde og udbygge fundraisingsarbejdet lokalt i din forening via mulighed for netværk, sparring, videndeling, inspiration og kompetenceløft på tværs af foreninger og projekter. Netværket kan være et supplement til Foreningsfundamentets øvrige kurser om fundraising. På dette netværksforløb får du mulighed for at arbejde med dilemmaer og dele viden om typiske udfordringer i din rolle som koordinator for den gruppe af frivillige, der har direkte kontakt med udsatte og sårbare mennesker i jeres forening/organisation. Det foregår over tre heldagsmøder med plads til at dele både inspirerende og konfliktfyldte situationer fra dit arbejde i foreningen. Du kan her få input og energi til at vokse i din rolle som koordinator og udveksle konkrete erfaringer, viden og råd, der kan åbne for flere og nye handlemuligheder i din hverdag. Netværk om frivilliges motivation og trivsel KURSUSNR: FF STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: TORSDAG, DEN 23. APRIL 2015, KL ONSDAG, DEN 13. MAJ 2015, KL TIRSDAG, DEN 2. JUNI 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 23. MARTS 2015 FACILITATORER: HELLE GERBER OG CARINA CHRISTENSEN I dette netværk får du lejlighed til at arbejde videre med, og få sparring fra de andre deltagere, på dit arbejde med frivilliges motivation og trivsel med baggrund af jeres kvalitative undersøgelser. Netværket bygger videre på kurset af samme navn, der afvikles i regi af Foreningsfundamentet. 13

14 Netværk om recovery processer KURSUSNR.: UDD STED: MØDECENTER ODENSE, BUCHWALDSGADE 48, 5000 ODENSE C. DATO: LØRDAG, DEN 29. AUGUST 2015 KL LØRDAG, DEN 26. SEPTEMBER 2015 KL LØRDAG, DEN 21. NOVEMBER 2015 KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 26. JUNI 2015 FACILITATOR: MERETE LINDHOLMER På dette netværksforløb får du mulighed for at arbejde med dilemmaer og udfordringer i din støtte til andre menneskers recovery-processer. Recovery vil i netværket blive forstået bredt som at komme sig i forbindelse med psykiske lidelser, misbrug eller lignende situationer, hvor ens liv er kørt af sporet. Netværket er et reflektionsrum, hvor du kan dele erfaringer og viden med andre og få ny inspiration med hjælp fra en professionel mødefacilitator 14

15 LEDELSE OG ORGANISATION Ledelse af frivillige Socialøkonomisk virksomhed sådan kommer du i gang KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 24. FEBRUAR 2015, KL TILMELDINGSFRIST: 2. FEBRUAR 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: CHARLOTTE JUUL THOMSEN KURSUSNR: FHS STED: DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD, GAMMEL KONGEVEJ 39 E, 2. TV., 1610 KØBENHAVN V DATO: ONSDAG, DEN 11. MARTS 2015, KL TILMELDINGSFRIST: ONSDAG, DEN 11. FEBRUAR 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: ANNE SANDBECK Er det i grunden ikke et paradoks at tale om ledelse af frivillige? Jo, vil nogen mene med henvisning til, at frivilligheden netop er drevet af sin egen indre logik, der ikke lader sig lede eller styre. Nej, vil andre mene, som overfører management værktøjer fra traditionel ledelse, ledelse af lønnede ansatte, til området for ledelse af frivillige. Men hvad er det i grunden, der karakteriserer ledelse af frivillige? Hvad er det for uforudsigelige betingelser, som lederen af frivillige har som forudsætning for sin ledelse? Og hvilke forudsætninger bør man skabe for at gøre ledelse mulig? Den socialøkonomiske virksomhedsform er meget omtalt i disse år, og der er mange gode perspektiver i denne tilgang. Kurset giver en introduktion til, hvad virksomhedsformen består i, og hvad den kan og også, hvad den ikke kan. Det handler om, hvad man skal være opmærksom på, inden en frivillig forening bliver socialøkonomisk iværksætter samt hvilke fordele og faldgruber, der kan være i at starte op. Bestyrelsesarbejdet - opgaver og ansvar KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: LØRDAG, DEN 21. MARTS 2015 KL TILMELDINGSFRIST: SØNDAG, DEN 22. FEBRUAR 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: HANS STAVNSAGER Kurset er for dig der enten er ny i bestyrelsen eller blot mangler inspiration til dit bestyrelsesarbejde. Vi sætter fokus på roller og ansvar. Du vil få indblik i typiske emner og arbejdsområder, som bliver varetaget af en bestyrelse herunder foreningens visionsarbejde. Kurset er praksisorienteret og veksler mellem oplæg og drøftelser. 15

16 De juridiske rammer for foreningsarbejde og frivillighed Temadag om Reflekterende Team en metode til kollegial sparring og supervision KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 26. MARTS 2015 TILMELDINGSFRIST: TORSDAG, DEN 26. FEBRUAR PRIS: 1475 KR. UNDERVISER: HANS STAVNSAGER Foreninger og frivilligt arbejde i Danmark er ikke reguleret gennem en selvstændig lovgivning, men den generelle lovgivning sætter alligevel grænser for, hvad man må og ikke må som forening og som frivillig. På dette kursus kommer vi rundt om de juridiske rammer, love og regler, som har betydning for foreningerne og for aktive frivillige. ØST KURSUSNR: UDD STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1. SAL, 1112 KØBENHAVN K DATO: ONSDAG, DEN 29. APRIL 2015 KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 27. MARTS 2015 UNDERVISER: MERETE LINDHOLMER VEST KURSUSNR: UDD STED: FUGLSANGCENTRET, SØNDERMARKSVEJ 150, 7000 FREDERICIA DATO: ONSDAG, DEN 20. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 20. APRIL 2015 UNDERVISER: MERETE LINDHOLMER Personlig ledelse KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 14. APRIL 2015, KL ONSDAG, DEN 15. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: SØNDAG, DEN 15. MARTS 2015 PRIS: KR. OBS!! UNDERVISER: ANNE SANDBECK Når man træder ind på en arena som leder eller projektleder, er personlig ledelse interessant, da tiden kalder på troværdighed, og personlighed. Det handler om at kende sig selv og egne styrker og udfordringer. Det handler om at vide, hvad der er vigtigt for dig, og hvordan du møder andre anerkendende, som de mennesker de er. På dette kursus lærer du, hvordan du som frivillig eller ansat leder kan bruge dig selv mere bevidst i mødet med rollen og de frivillige og ansatte, du skal arbejde samme med. Du får mulighed for at stille skarpt på dig selv og den organisation, du skal agere i. 16 Temadagen er for dig, der er leder eller koordinator i det frivillige sociale arbejde og giver dig en konkret metode, kaldet Reflekterende Team, som du kan anvende til kollegial sparring og supervision og til at styrke de frivilliges samarbejde om at hjælpe andre. Ved dagens slutning kan du anvende både en enkel og en mere udbygget version af Reflekterende Team, så du er klar til at bruge metoden sammen med frivillige eller i dit ledernetværk. Nudging - et redskab til adfærdsændring i din forening KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TORSDAG, DEN 30. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 30. MARTS 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: BO FREDERIKSEN Har du hørt om nudging dvs. det at påvirke uhensigtsmæssig adfærd i en positiv retning og overvejer du, om det kan bruges i din forening? På dette kursus får du en indføring i begrebet og du bliver præsenteret for forskellige værktøjer, der kan bruges til nudging. Nudging redskabet er baseret på en ny forståelse af de dagligdags beslutningsprocesser, som ligger til grund for vores adfærd, og kan hjælpe os til at forstå, hvordan vaner og uhensigtsmæssig adfærd opstår, og dermed give os mulighed for at ændre dem. Du vil få lejlighed til at arbejde med cases og problemstillinger fra din egen forening.

17 Resonans som kernekraft og blind makker KURSUSNR: UDD STED: HOTEL PARK, VIADUKTVEJ 28, 5500 MIDDELFART DATO: TORSDAG DEN 7. MAJ, KL FREDAG DEN 8. MAJ 2015, KL (INTERNAT) TILMELDINGSFRIST: ONSDAG, DEN 8. APRIL 2015 UNDERVISER: MICHAEL FREIESLEBEN Det er med kontakt som med musik, ofte mærker vi med det samme, om der er genklang, når vi møder og er sammen med andre mennesker. Kurset sætter fokus på resonansens betydning i hjælperelationer indenfor frivilligt socialt arbejde. Resonans og dissonans er på spil i alle sociale sammenhænge. Er vi ikke opmærksomme på det, spiller det os ofte et puds som blind makker. Hvordan kan vi mere bevidst tage højde for resonans- og dissonansdimensionen, når vi bringer mennesker sammen, så vi fremmer det gode match og håndterer mis-matchninger på en nænsom og lærerig måde? Forudsætningerne for en god strategi KURSUSNR: FHS STED: CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE, ALBANIGADE 54 E, 5000 ODENSE C DATO: TIRSDAG, DEN 19. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: SØNDAG, DEN 19. APRIL 2015 PRIS: KR. UNDERVISER: RENÉ BØGH LARSEN Alle frivilligorganisationer oplever, at omverdenen konstant forandrer sig og stiller nye krav til organisationen. Det kræver evne til at tænke nye strategier. På dette kursus præsenteres du for en række værktøjer til at forberede og gennemføre en strategiproces. Kurset er praksisrettet og veksler mellem oplæg og case baserede øvelser. 17

18 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE Frivilliges motivation og trivsel KURSUSNR: FF STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: MANDAG, DEN 9. MARTS 2015, KL TIRSDAG, DEN 10. MARTS 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 9. FEBRUAR 2015 UNDERVISERE: HELLE GERBER OG CARINA CHRISTENSEN Få redskaber til at afdække hvad der motiverer frivillige i din forening. På dette kursus introduceres du til at bruge dialog og interviews til at undersøge frivilliges motivation og trivsel. Du får redskaber til at gennemføre en undersøgelse i din forening, og til at bruge resultaterne fremadrettet. Kurset er for dig, som er ansat eller frivillig i en forening, og som har lyst og mulighed for at udføre en mindre undersøgelse i egen forening indenfor den nærmeste fremtid. Fastholdelsen begynder ved første møde VEST KURSUSNR: FF STED: FRIVILLIGHUSET VARDE, STOREGADE 25B, 6800 VARDE DATO: LØRDAG, DEN 14. MARTS 2015, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 13. FEBRUAR 2015 UNDERVISER: CHARLOTTE JUUL THOMSEN ØST KURSUSNR: FF STED: FRIVILLIGCENTER ROSKILDE S MØDELOKALER DATO: LØRDAG, DEN 21. MARTS 2015, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 20. FEBRUAR 2015 UNDERVISER: CHARLOTTE JUUL THOMSEN Mange organisationer bruger rigtig mange ressourcer på at rekruttere de rette frivillige. Det i sig selv er en udfordring. Men hvad stiller man op, når man har fået fat i de rette frivillige og gerne vil beholde dem? Fastholdelsen af frivillige begynder allerede med rekrutteringen. Dette kursus giver en grundig indføring i frivilliges motivationsbehov, som er omdrejningspunktet i ethvert frivilligt engagement. Du får redskaber til at udvikle processer, der fremmer fastholdelse og en elementær indføring i rekruttering. Udgangspunktet er, at fastholdelsen allerede begynder med rekrutteringen. 18

19 Få flere frivillige med grundkursus i rekruttering Mangfoldighed i rekruttering og fastholdelse VEST KURSUSNR: FF STED: FUGLSANGCENTRET, SØNDERMARKSVEJ 150, 7000 FREDERICIA DATO: LØRDAG, DEN 28. MARTS 2015, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 27. FEBRUAR 2015 UNDERVISER: MARIE BAAD HOLDT ØST KURSUSNR: FF STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: TIRSDAG, DEN 12. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: MANDAG, DEN 13. APRIL 2015 UNDERVISER: MARIE BAAD HOLDT En god rekrutteringsindsats starter på tegnebrættet, når du overvejer kendetegn ved de frivillige, du ønsker at rekruttere og hvilke arbejdsopgaver, du vil bemande. Du sikrer succesen af dine overvejelser, når du kan følge dem op med konkrete rekrutteringsmaterialer og oplæg samt evnen til at opfordre de mange nysgerrige. På dette kursus får du en redskabskasse, som hjælper dig til dette. Flere unge frivillige sådan gør du KURSUSNR: FF STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: LØRDAG, DEN 11. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: ONSDAG, DEN 11. MARTS 2015 UNDERVISER: BRIAN SKOV NIELSEN På kurset introduceres du for ungdomskultur. Du lærer om unges tilgang til frivillighed, og du introduceres for konkrete redskaber og kanaler til rekruttering af unge. Alt dette i et mix mellem teori, praksis og workshops, og med udgangspunkt i din forening. Kurset henvender sig primært til dig, der er frivillig i en forening eller organisation, og som gerne vil i gang med at rekruttere unge frivillige. KURSUSNR: FF STED: FUGLSANGCENTRET, SØNDERMARKSVEJ 150, 7000 FREDERICIA DATO: LØRDAG, DEN 11. APRIL 2015, KL LØRDAG, DEN 9. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: ONSDAG, DEN 11. MARTS 2015 UNDERVISER: MARTIN ANKER WIEDEMANN OG MOHAMAD ABOUKHAZNE Enhver forening eller socialt fællesskab har brug for en passende grad af forskellighed. Mangfoldighed i sammensætningen af medlemmer, frivillige og ledere er afgørende for succes. Kurset er en indføring i principperne for ledelse af mangfoldighed allerede i rekrutteringen med fokus på fastholdelse og udvikling af de frivillige. Og fremfor alt en hjælp til at gøre det lettere at tiltrække frivillige. At støtte lokalforeninger i ledelse og lokalt samarbejde KURSUSNR: FF STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: MANDAG, DEN 13. APRIL 2015, KL MANDAG, DEN 18. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: FREDAG, DEN 13. MARTS 2015 UNDERVISERE: ANETTE NIELSEN OG DORTE KAPPELGAARD Dette kursus sætter fokus på foreningsledelse i et lokalt perspektiv. Hvordan kan du som konsulent i en landsorganisation støtte lokale bestyrelser i at arbejde med ledelse af frivillige? Og hvordan kan du hjælpe sociale lokalforeninger og grupper til netop at være lokale og samarbejde med det lokale foreningsliv og samtidig have en meningsfuld tilknytning til landsorganisationen? Der bliver god tid til erfaringsudveksling og refleksion over, hvordan du vil gå til dit videre arbejde med at støtte og samarbejde med lokalforeninger. 19

20 Konsulentens rådgivning om rekruttering og fastholdelse af frivillige KURSUSNR: FF STED: FUGLSANGCENTRET, SØNDERMARKSVEJ 150, 7000 FREDERICIA DATO: ONSDAG, DEN 15. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: SØNDAG, DEN 15. MARTS 2015 UNDERVISER: DORTE NØRREGAARD GOTTHARDSEN Kurset er målrettet ledere og konsulenter, som i deres dagligdag arbejder med at vejlede og støtte frivillige foreninger med rekruttering og fastholdelse af frivillige. På kurset får du dels en grundlæggende introduktion til, hvordan foreninger kan styrke arbejdet med at rekruttere og fastholde frivillige og dels får du viden om, hvordan du som rådgiver i praksis kan hjælpe foreningerne. Herunder grundlaget for at rådgive om rekruttering og fastholdelse samt hvordan viden om dette omsættes til brugbar rådgivning. Brugen af sociale medier i rekruttering af frivillige ØST KURSUSNR: FF STED: MBK A/S, PILESTRÆDE 61, 1112 KØBENHAVN K DATO: LØRDAG, DEN 25. APRIL 2015, KL TILMELDINGSFRIST: ONSDAG, DEN 25. MARTS 2015 UNDERVISER: MARIE BAAD HOLDT VEST KURSUSNR: FF STED: FRIVILLIGHUSET VARDE, STOREGADE 25B, 6800 VARDE DATO: LØRDAG, DEN 30. MAJ 2015, KL TILMELDINGSFRIST: TORSDAG, DEN 30. APRIL 2015 UNDERVISER: MARIE BAAD HOLDT Kurset giver dig praktisk erfaring med brugen af sociale medier. Du lærer, hvad der virker og hvordan sociale medier kan bruges til rekruttering af frivillige. I løbet af kurset arbejder du på din egen sociale mediestrategi, så du er klar til at gå i gang, når du kommer hjem fra kurset. Kurset er både for dig med og dig uden erfaring med sociale medier, og går i dybden med målgruppeanalyse, hvilke sociale medier du skal bruge, og hvordan du gør sin organisation interessant. 20

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR Redigering Charlotte Juul Thomsen Forlag Center for frivilligt socialt arbejde ISBN 87-90440-32-3 Design og layout Glad Design, www.gladdesign.dk

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere