CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER"

Transkript

1 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats Titel Indeksering Frfattergruppe Klinisk retningslinje fr lindring af dødsrallen hs vksne uafvendelige døende kræftpatienter ver 18 år. Hvedsøgerd: Respiratin g cirkulatin Indeks søgerd: Terminal Cancer Dødsrallen Jacb Thellesen, Afdelingslæge, Palliativt Team i Vejle g Sct. Maria Hspice Center i Vejle. Lene Uhrenhlt sygeplejerske Hspice Limfjrd Skive. Lena Balle, sygeplejerske, Palliativ Enhed, Hillerød Hspital. Pia Steinaa, sygeplejerske, Diaknissestiftelsens Hspice, Cnny Sønderby, sygeplejerske, Anker Fjrd Hspice, Brita Jørgensen, sygeplejerske, Det Palliative Team, Århus Universitetshspital. Kntaktpersn: Jacb Thellesen, Afdelingslæge, Palliativt Team i Vejle g Sct. Maria Hspice Center i Vejle, tlf Gdkendelse Dat Knsulenter: Maiken Bang Hansen, cand.scient.san.publ., akademisk medarbejder, DMCG-PAL. Har frtaget den systematiske litteratursøgning i 2013 samt metdevurderet retningslinjen. Marianne Espenhain Nielsen, biblitekar, Palliativt Videnscenter. Har fretaget den systematiske litteratursøgning i Gdkendt af Rådet fr Center fr Kliniske Retningslinjer, efter intern g ekstern bedømmelse. Den kliniske retningslinje er kvalitetsvurderet i henhld til retningslinjer fastlagt af centrets Videnskabelige Råd g vedtaget af Rådet fr Center fr Kliniske Retningslinjer. (www.kliniskeretningslinjer.dk/gdkendelsesprcedurer) Gdkendt dat: Revisins dat: Ophørs dat: Side 1

2 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats Bedømmelse Målgruppe Baggrund Den kliniske retningslinje lever p til kvalitetsniveauet fr kliniske retningslinjer, sm er beskrevet af Center fr Kliniske Retningslinjer. Bedømmelsen er fretaget både internt g eksternt g ved en ffentlig høring. Bedømmelsesprcessen er beskrevet på: Sygeplejersker, scial- g sundhedsassistenter, fysiterapeuter, læger g andre faggrupper, der behandler uafvendeligt døende kræftpatienter > 18 år med dødsrallen. Den uafvendeligt døende kræftpatient plever mange frskellige symptmer i de sidste levedøgn (1). Klassiske symptmer sm øget træthed, mindsket indtagelse af mad g væske, ændret respiratinsmønster, svækket bevidsthedsniveau g dødsrallen (2). Hyppighed: Dødsrallen er et hyppigt frekmmende symptm ved livets afslutning. Hyppigheden angives varierende fra % i de sidste 48 timer af patienternes liv (3,4,5,6,7). I et studie fandt man således, at median restlevetid var 23 timer fra dødsrallens start, hvilket viser, at dødsrallen er et bjektivt symptm på nært frstående død (5). Begrebsafklaring: Dødsrallen er den lyd, sm pstår, når luft passerer ver eller igennem phbet sekret i svælget eller brnchierne (8). Der findes t typer dødsrallen (7,8): 1) Type 1 invlverer spytsekretinen, sm akkumulerer i patientens sidste timer pga. phørt hste g synkerefleks. Type 1 er prgnstisk tegn på at døden indtræder indenfr 1-3 døgn. 2) Type 2 invlverer de nedre luftveje g er karakteriseret ved phbning af brnchial sekret (pseudraslen). Patienten er fr svag til at få hstet sekret p. Dette ptræder fra dage til uger før patientens død. Denne kliniske retningslinje mhandler type 1 dødsrallen, Side 2

3 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats idet vi fkuserer på patientens sidste 48 timer. Årsag: Dødsrallen kan pstå på baggrund af dysfunktin af det mucciliære transprtsystem. Det mucciliære transprtsystem består af små cilier, sm er placeret i trachea. Disse er nrmalt i knstant bevægelse g sikrer, at slim g fremmedpartikler fjernes fra lunger g luftveje. Dødsrallen kan yderligere frværres af, at patienten har svag eller ingen hsterefleks på grund af vigende bevidsthedsniveau. Den døende patient ligger desuden fte i fladt sengeleje, hvilket besværliggør brtskaffelse af sekret (9). En anden årsag til dødsrallen er, at mange af patienterne ikke er i stand til at synke (dysphagi) på grund af fatigue eller svækket bevidsthed (3,9,10). Patfysilgi ved dødsrallen: Den nrmale respiratin er (vervejende) styret af det parasympatiske g derudver af det sympatiske nervesystem. Hs den døende patient er den nrmale kntrl af nervesystemerne reduceret bl.a. pga. hypxi (3). I en artikel fremgår det, at patienter med lungetumr, lungeinfektin, lungeødem, hjernetumrer eller hjernemetastaser har øget risik fr at udvikle dødsrallen i de sidste døgn (8). Lungefunktin ved sengeleje: Ved sengeleje ændres frdelingen mellem perfusin (bldgennemstrømning af lungevævet) g ventilatin (udånding g indånding). Ventilatinen vil frtsat være bedst i de højest liggende mråder af lungerne, ved rygleje svarende til hele frfladen af brystkassen, mens perfusinen vil være bedst i de lavest liggende mråder, dvs. hele bagfladen af lungerne. Dårlig funktin af luftvejenes cilier eller manglende cilier, ledsages af øget sekretphbning i de nederstliggende mråder af lungerne. Disse mråder er samtidig dårligst ventileret, hvrfr iltptagelsen frringes yderligere. Sengeleje g sekretphbning ledsages derfr at et øget ventilatins/perfusins-mismatch med risik fr nedsat iltptagelse (11). Side 3

4 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats Knsekvenser af dødsrallen fr patient, pårørende, persnale g samfundet: Den hørbare rallende respiratin, sm kaldes dødsrallen, kan være en meget ubehagelig plevelse, primært fr de pårørende, sm sidder ved sengekanten (3,5,12). Det frmdes, at døende patienter ikke er generede af dødsrallen. Når patienterne er bevidsthedssvækkede g ikke længere har hste- eller synkerefleks, er det ikke sandsynligt, at de er generede af de scillerende bevægelser af sekret i de øvre luftveje (3,7,13). Der freligger ingen dkumentatin m patientens plevelse af prblemstillingen. Efterladte kan dg stå tilbage med en ubehagelig erindring m patientens sidste levedøgn, hvr der pstd dødsrallen. De kan have fået pfattelsen af, at patienten led meget, samt en plevelse af, at patienten druknede eller blev kvalt (7,13). Et studie, hvr pårørende blev interviewet m deres plevelse af bl.a. dødsrallen viste, at halvdelen af de pårørende følte ubehag derved. De resterende havde enten ikke følt sig generet af det eller følt, at det var en naturlig udvikling, sm blt indikerede dødens snarlige kmme (13). Et andet studie har vist, at pårørende tlker selve lyden af dødsrallen frskelligt. Deres frtlkning af lyden var påvirket af den døendes udseende/fysiske fremtning. De pårørende var mindre bekymrede, hvis patienten ikke åbenlyst var generet af tilstanden. Udver en bekymring fr at patienten blev kvalt eller druknede i sekretet, pfattede ngle pårørende lyden af dødsrallen sm en hjælpsm advarsel m, at døden var nært frestående (14). Dødsrallen kan gså udfrdre sygeplejersker g læger på deres faglighed i deres frsøg på at give patienten en fredfyldt g værdig død. I et studie frtalte 8 læger g 7 sygeplejersker, at frskellige faktrer, såsm de pårørendes følelser g reaktiner, persnalets følelser, patientens nnverbale udtryk, samt tilgængelighed af en medicinsk behandling, havde betydning fr m behandling af dødsrallen blev iværksat eller ej (12). I dette g andre studier (13,14) kmmer frfattere med anbefalinger til Side 4

5 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats plejepersnale i frhld til kmmunikatin med pårørende til patienter med dødsrallen (se bilag 1). Der er str frskel på, hvrdan man behandler dødsrallen, både farmaklgisk g nnfarmaklgisk. I den fundne litteratur er interventinsmuligheder sm sugning (5,6) g lejring (11) nævnt meget spradisk. Sugning vil frmentlig udløse stress hs såvel den døende sm hs de pårørende. T artikler beskriver, at man kan frsøge stillingsskift med henblik på mbilisatin af sekretet g derved reduktin af den generende lyd (11,4) (se bilag 2). Når der gives antimuscarine farmaka udsættes patienten samtidig fr bivirkninger. Her tænkes på cerebrale påvirkninger i frm af smnlens g knfusin, sm kan reducere eller hindre kntakt mellem patient g pårørende i den allersidste tid. Set fra et samfundsøknmisk synspunkt betyder brugen af antimuscarine farmaka ydermere stre medicinudgifter, sm måske er unødvendige (5,6,7,15). Prblemstilling: Hidtil har der manglet standarder fr behandling af dødsrallen. Lindring af dødsrallen baseres i øjeblikket på gd klinisk praksis, såsm lejringsskift af patienten, sugning i mundhule g svælg samt anvendelse af frskellige medicinske præparater med henblik på at dæmpe sekretphbning. Patienter kan således pleve at få tilbudt vidt frskellige interventiner til lindring af dødsrallen, alt efter hvr de befinder sig i sundhedsvæsenet g alt efter persnalets hldninger. Det er derfr vigtigt, at undersøge, hvrvidt frskellige interventiner farmaklgisk såvel sm nnfarmaklgisk har en effekt på dødsrallen. Patientgruppen: Patientgruppen i denne retningslinje er uafvendeligt døende kræftpatienter ver 18 år med dødsrallen sm symptm. Præparater: I retningslinjen mtales følgende typer Side 5

6 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats anticlinergika/antimuscarine: Hyscine Hydrbrmide gså kaldet Hyscine, Scplamin Hydrbrmicum (16-19) g Scplamin. Markedsføres i Danmark sm Scpderm (deptplaster) Hyscine Butylbrmide gså kaldet Scplamin g markedsføres i Danmark under navnet Buscpan (16, 20-22) Glycpyrrnium gså kaldet Glycpyrrniumbrmid g Glycpyrrlat. Markedsføres i Danmark under navnet Rbinul (16, 23) Octretide. Markedsføres i Danmark under navnet Sandstatin (16, 24) Atrpine markedsføres i Danmark under navnet Atrpin SAD (16, 25-26) (se bilag 3 fr yderligere infrmatin m medikamenterne). Frmål Metde Frmålet med den kliniske retningslinje er at pstille evidensbaserede kliniske anbefalinger fr behandling g pleje af uafvendeligt døende kræftpatienter > 18 år med dødsrallen således, at symptmet lindres. Fkuserede spørgsmål: Hvilken evidens er der fr, at antiklinergika (henhldsvis Hyscine Hydrbrmide, Hyscine Butylbrmide, Glycpyrnium, Octretide g Atrpine)) har større effekt på dødsrallen hs uafvendeligt døende kræftpatienter >18 år end ingen antiklinergika? Hvilken evidens er der fr, at ét antiklinergika har større effekt på dødsrallen sammenlignet med andre antiklinergika hs uafvendelige døende kræftpatienter >18 år? Hvilken evidens er der fr, at nn-farmaklgisk interventin (lejringsskift, sugning) har større effekt på dødsrallen hs uafvendeligt døende kræftpatienter > 18 år end ingen nn-farmaklgisk behandling? Litteratursøgning: Udarbejdelse af denne kliniske retningslinje er påbegyndt i maj 2011 med udarbejdning af det fkuserede spørgsmål. Til at besvare de fkuserede spørgsmål er der fretaget en Side 6

7 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats struktureret litteratursøgning, sm beskrevet nedenfr. En detaljerede søgeprtkl kan ses i bilag 4. Litteratursøgning blev fretaget i maj juni I litteratursøgningen blev en række søgerd kmbineret g der blev sat ngle limits på søgningerne. Søgerd: Death rattle, respiratry sunds, secretin, drug effects, drug therapy, respiratin disrders, bdily secretin, suctin, patients psitin, terminal care, palliative care, hspice care, terminal ill, Chlinergic Antagnists, Glycpyrrlate, Ocetretide Acetate, Scplamine- Hydrbrmide, Glycpyrnium Brmid, Hyscine Hydrbrmide, Hyscine Butylbrmide, Atrpine and nnfarmaclgic. Se deltaljeret søgestrategi, bilag 4. Limits: Tidsbegrænsning Sprg: Dansk, nrsk, svensk, engelsk g tysk Litteraturen blev søgt i en række databaser med frskelligt antal hits g antal relevante publikatiner: CINAHL (65 hits, 0 relevante) PubMed (31 hits, 4 relevante) EMBASE (55 hits, 0 relevant) PsycInf (55 hits, 0 relevant) Cchrane Library (25 hits, 0 relevante) NHS evidence (43 hits, 0 relevante) Desuden fandtes via håndsøgning 8 artikler, hvraf et Cchrane review, var relevant (se Flwchart, Bilag 5). På baggrund af, at der blev fundet sparsm litteratur m lejring (nn-farmaklgisk interventin), valgte gruppen desuden, at spørge palliative fysiterapeuter, m de havde frslag til lejring med henblik på at reducere dødsrallen. Dette gjrde vi, da vi ikke fandt kvantitative studier der undersøgte m lejring havde en effekt på dødsrallen (se bilag 2 mhandlende sugning g lejring). Til udvælgelse af litteratur blev der pstillet en række inklusins g eksklusinskriterier. Side 7

8 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats Inklusinskriterier: Uafvendelige døende kræftpatienter ver 18 år med uhelbredelig kræftsygdm g dødsrallen sm symptm. Studier på engelsk, tysk, dansk, nrsk eller svensk Studier udgivet i Eksklusinskriterier: Patienter med lungestase g pneumni Studier på andre sprg end engelsk, tysk, dansk, nrsk eller svensk Studier udgivet før 2000 Studietyper: I søgestrategien er primært søgt litteratur med den højeste grad af videnskabelig evidens. Der er derfr inkluderet metaanalyser, systematiske versigtsartikler g randmiserede kliniske kntrllerede undersøgelser i det mfang det har været muligt. Med hensyn til den nnfarmaklgiske del er der fundet kvalitative frskningsartikler, sm anvendes i baggrundsafsnittet. Der indgår udelukkende studier, der er inkluderet i et Cchrane review fra 2010 (27). Vurdering af litteratur: Alle i gruppen har læst alle abstracts g været med til udvælgelse af artikler. Derefter er artiklerne delt mellem undergrupper (2 i hver), hvr de endnu engang blev læst g kvalitets scret i henhld til sekretariatet fr referenceprgrammers checklister (SfR). Ved uenighed blev tredjepart inddraget indtil der var diskuteret frem til knsensus. På baggrund af studiernes design blev de udvalgte artiklers evidensniveau g styrke vurderet. Der var enighed m at udvælge fem artikler. De er derefter registret i Center fr kliniske retningslinjers Evidenstabel, se bilag 6. Opdateret søgning: I 2013 er der fretaget en pdateret søgning, der dækkede periden (se bilag 4). Søgningerne gav 353 hits, men ingen af disse var relevante i frhld til at besvare de fkuserede spørgsmål g indgår derfr ikke i Side 8

9 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats retningslinjen. Kildekritik: Studier m farmaklgisk interventin: De anvendte studier repræsenter undersøgelser af varierende kvalitet g med lille patientgrundlag, hvilket er en svaghed. Der er et Review (27) der inkluderer fire randmiserede studier (5,6,7,15), hvraf ét er kendetegnet ved at være et placebkntrlleret studie med deltagelse af 31 patienter (7). Et har deltagelse af 333 patienter (5) g i de t øvrige deltager henhldsvis 10 (15) g 13 patienter (6). En anden svaghed i studierne er, at intensiteten af dødsrallen blev vurderet subjektivt af det persnale, der screde patienten. Der er ikke i ngen af undersøgelserne anvendt en bjektiv målemetde (27) g der er brugt frskellige måder at måle intensiteten af dødsrallen på i de enkelte studier, hvilket gør bedømmelsen af, hvrvidt interventinen har haft en effekt mere usikker, da denne baseres på subjektive vurderinger. En tredje svaghed er, at kun ét af studierne i reviewet (5) plyser m sugning anvendes sm supplement til medicinsk behandling. Det kan derfr være vanskeligt at vurdere, m dette medfører divergens i frhld til effekt af den givne medicinske behandling. Samme studie tillader endvidere behandling ved tegn på pseudraslen (5). Ingen af studierne nævner specifikt nget mkring vending g lejring (5,6,7,15). Da venderegime kan have effekt på intensiteten af dødsrallen, kan det sløre effekten af farmaklgisk behandling (4). En fjerde svaghed i studierne kan være, at tiden fra dødsrallen pstår til patienten dør, fte er relativ krt g den givne medicin derfr ikke pnår dens fulde effekt. Desuden nævnes det i en artikel (5), at der er mulighed fr, at dødsrallen aftager spntant, når døden nærmer sig. Hvis der ikke er en placebgruppe, kan det være vanskeligt at skelne mellem, hvrvidt det er medicinen eller tiden, der frårsager effekt. Der er kun et placebkntrlleret studie i reviewet (7). Etiske vervejelser: Side 9

10 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats Der er en række etiske prblemstillinger, man skal verveje, når man laver studier fr at undersøge m frskellige pleje- g behandlingstiltag, vil gavne en patient med terminal dødsrallen. Det kan bl.a. være svært at udfrske prblematikker mkring dødsrallen, da man kan verveje m det er, g ngensinde vil blive etisk acceptabelt at udføre placebkntrllerede studier på døende patienter. Dette nævnes eksempelvis i reference 4, sm rejser spørgsmålet; m der skulle have været medtaget en placebarm. I studiet af Likar (7), sm netp medtg en placebarm, var hldningen gså, at det var diskutabelt at udføre en placebkntrlleret undersøgelse. Manglende infrmeret samtykke fra patienten har gså givet anledning til vervejelser fr frskerne, da det i mange tilfælde ikke har været muligt at få infrmeret samtykke fra patienten. I stedet har de pårørende, på vegne af patienterne, givet tilsagn m deltagelse i frskningsprjektet (12,27). En tredje etisk vervejelse er, at patienter i den terminale fase er udsat fr mange farmaklgiske interventiner med tilhørende risici g bivirkninger. Mulige bivirkninger skal derfr nøje vervejes i frhld til mulig effekt, inden en ny medicintype afprøves(15). Likar spørger i frlængelse heraf, m det er etisk frsvarligt at give medicin/lave frsøg, der har bivirkninger i frm af ur g smerter til døende patienter (7). Når dødsrallen pstår, iværksættes fte interventiner, ud fra antagelsen m, at det er et ønske fra patientens pårørende. En af interventinerne, nemlig lejringsskift, skader ikke patienten, men antichlinerg medicin eller sugning kan være ubehagelig fr patienten (8,15) g da patienten fte er bevidsthedssvækket, kan de ikke give udtryk fr behag eller ubehag. Når patienten er ude af stand til selv at udtrykke sig, er det vigtigt at afklare, hvilken indvirkning dødsrallen har på de pårørende, der er hs patienten. En fjerde vervejelse kan være; fr hvis skyld behandler vi med antimuscarine farmaka, da man kan stille sig selv spørgsmålet - kan en bevidsthedssvækket patient have gavn af en behandling fr et symptm, han måske ikke er Side 10

11 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats bevidst m (12). Litteratur gennemgang Farmaklgisk behandling med antimuscarine farmaka Sammenligning af effekten af Hyscine Hydrbrmide med placeb: I et Cchrane review fra 2010 søgtes på randmiserede kvantitative studier mhandlende dødsrallen (27) (Ia). Èt randmiseret, dbbeltblindet placebkntrlleret studie med 31 terminale cancerpatienter pfyldte alle inklusinskriterierne (7)(Ib). Patienterne var rekrutteret fra lungemedicinske g gynæklgiske afdelinger på Klagenfurt landsdelshspital i Østrig. I studiet blev effekten af Hyscine Hydrbrmides effekt på dødsrallen sammenlignet med placeb. Plejepersnale var uddannet til registreringen af dødsrallen. I studiet mdtg 15 patienter i gruppe A Hyscine Hydrbrmide hver 4. time. 16 patienter i gruppe B mdtg placeb i frm af NaCl hver 4. time. Efter 12 timer fik patienter i begge grupper Scplamine Hydrbrmide 0,5 mg. intravenøst eller subcutant hver 4. time. Dødsrallen blev registreret hver 2. time ud fra en 1-5 punkt skala, hvr 1 betød hørbare respiratinslyde g 5 var ensbetydende med meget svære sekretrasle lyde. Smerter g ur blev registreret på en skala fra 1 til 3, defineret sm følger 1: milde smerter, 2: mderate g 3: svære smerter. Nødvendige sedativa g analgetica blev administreret individuelt på vanlig vis. Der fandtes ingen signifikant frskel på dødsrallen i de t grupper. Der fandtes en signifikant større andel med smerter i medicinarmen (88 % vs. 12 %, p=0,04) g en ikke-signifikant højere andel med ur i medicinarmen (61 % vs. 29 %, p-værdi ikke angivet) (27)(Ia) (7) (Ib). Sammenligning af effekten af frskellige farmaka: I vennævnte Cchrane review (27) (Ia) blev 3 studier, der sammenlignede effekten af frskellige farmaka, inkluderet (5) (Ib) (6) (Ib) (15) (Ib). Side 11

12 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats Det første studie var et prspektivt randmiseret multicenterstudie fra 2009, hvr man undersøgte frskellen på effekten af 3 antimuscarine midler (Atrpine, Hyscine Hydrbrmide, g Hyscine Butylbrmide) md dødsrallen (5)(Ib). I studiet indgik 333 patienter frdelt på 6 palliative afsnit i Belgien. Patienterne blev randmiseret til behandling med enten Atrpine (0,5 mg sm blus efterfulgt af 3 mg ver 24 timer), Hyscine Butylbrmide (20 mg sm blus efterfulgt af 60 mg ver 24 timer) eller Hyscine Hydrbrmide (0,25 mg sm blus subcutant efterfulgt af 1,5 mg ver 24 timer) (5) (Ib). Dødsrallen blev vurderet af plejepersnalet, der fretg en subjektiv scring af patienterne. Der blev anvendt en rattle-scre på 0 til 3, hvr dødsrallen blev defineret sm følger: 0: ikke hørbar, 1: hørbar tæt på patienten, 2: tydelig hørbar fr enden af patientens seng g 3: tydelig hørbar på en afstand af 9,5 meter fra patienten (5)(Ib). Dødsrallen blev reduceret til et ikke frstyrrende niveau eller frsvandt efter én time hs henhldsvis 42 % (Atrpine), 42 % (Hyscine Butylbrmide) g 37 % (Hyscine Hydrbrmide) af patienterne. Op til 48 timer efter pstart af administratin af de tre præparater øgedes effekten (dg uden signifikant frskel mellem præparaterne). Efter 48 timer var det ikke muligt at knkludere yderligere i frhld til effekt grundet strt frafald i alle grupper sm følge af dødsfald. Det blev således anbefalet, at frtsætte behandlingen indtil døden indtræf. Studiet fandt, at den medicinske behandling, der blev iværksat var mest effektiv hs dem med mindst dødsrallen (rattle scre 0 eller 1) (5)(Ib). Der fandtes ingen signifikant frskel i effekt på dødsrallen eller restlevetid ved sammenligning mellem de tre præparater ved behandling af dødsrallen (27) (Ia) (5)(Ib). Der blev ikke fundet betydelige frskelle i frhld til bivirkninger afhængigt af præparat (Atrpine, Hyscine Butylbrmide, Hyscine Hydrbrmide), men dg blev det registreret, at patienterne blev mere bevidsthedssvækkede af Hyscine Hydrbrmide end af Hyscine butylbrmide g Atrpine (5) (Ib). Atrpine g Hyscine Hydrbrmide krydser desuden bld-hjerne barrieren, hvilket kan give cerebrale bivirkninger (16-18, 25-26). Side 12

13 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats Det andet studie i Cchrane reviewet (27) (Ia) var et randmiseret, crss-ver, duble-blinded, fase 2 pilt studie fra 2008 blev effekten af Octretide g Hyscine Hydrbrmide sammenlignet (15)(Ib). Studiet udgik fra en palliativ enhed i Australien g mfattede 10 patienter med en vurderet restlevetid på max. 3 døgn. Et effektmål var en subjektiv vurdering af reduktin af hørbar dødsrallen fra før til efter medicinsk behandling. Hørbarheden af dødsrallen blev kategriseret ud fra en 5 pint skala (ingen, mild, mderat, svær eller meget svær dødsrallen). Ved studiets start blev der givet injektin med enten præparat A eller B. Plejepersnalet (sygeplejersker) fretg scring af patienterne inden injektinen. Ved manglende effekt efter indgift af primærpræparat blev der givet injektin med det andet præparat. Efterfølgende blev patienten bserveret ver sammenlagt 6 timer. I piltstudiet var der ikke en signifikant frskel på effekten på dødsrallen ved de 2 behandlinger (27) (Ia). Studiet knkluderede, at det ikke kunne anbefales at anvende Octretide til behandling af dødsrallen pga. manglende dkumenteret effekt samt højt prisniveau (15)(Ib). Det tredje studie i Cchrane reviewet (27) (Ia) var et randmiseret dbbeltblindet piltstudie fra 2008 (6)(Ib). Her blev effekten af Glycpyrrniumbrmide g Hyscine Hydrbrmide sammenlignet. I studiet indgik 13 terminale cancerpatienter. Patienter fra en gynæklgisk g lungemedicinsk afdeling blev rekrutteret via Smerteklinikken, Anæstesi g Intensivafdelingen ved landsdelshspitalet Klagenfurt i Østrig. Plejepersnale var uddannet til registrering af dødsrallen. I Gruppe A mdtg 7 patienter Hyscine Hydrbrmide 0,5 mg intravenøst eller subcutant hver 6. time. I Gruppe B mdtg 6 patienter Glycpyrrniumbrmide 0,4 mg intravenøst eller subcutant hver 6. time. Studiet frløb ver 12 timer. Dødsrallen blev registreret hver 2. time ud fra en skala gående fra 1 til 5, hvr 1 betød hørbar respiratin g 5 betød meget svære sekretrasle lyde. Smerter g ur blev registreret efter en skala gående fra 1-3 skala, ensbetydende med 1: milde smerter, 2: Side 13

14 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats mderate smerter g 3: svære smerter. Nødvendige sedativa g analgetica blev administreret individuelt på vanlig vis. Glycpyrrniumbrmide 0,4 mg intravenøst eller subcutant hver 6. time gav en signifikant større reduktin i dødsrallen (p= 0,029 efter 2 timer g p=0,030 efter 12 timer) sammenlignet med Hyscine Hydrbrmide. Der fandtes ingen frskel i registreringen af smerter g ur mellem grupperne (27) (Ia) (6) (Ib). Opsummering af de farmaklgiske artikler: Hyscine Hydrbrmide (Scpderm ) vs. Placeb: Hyscine Hydrbrmide har ikke en signifikant større effekt på dødsrallen end placeb (7)(Ib). Der er ikke fundet studier der sammenligner effekten af de andre farmaka med placeb. Sammenligning af farmaka: Hyscine Hydrbrmide vs. Hyscine Butylbrmide vs. Atrpine: Der er ikke signifikant frskel på effekten af Hyscine Hydrbrmide, Hyscine Butylbrmide g Atrpine på dødsrallen. De tre medikamenter kan alle anvendes til at reducere dødsrallen, men det vides ikke m reduktinen ville kmme spntant, da der i studiet ikke var en placebgruppe (5) (Ib). Hyscine Hydrbrmide g Octretide: Der er ikke en frskel på lindring af dødsrallen ved Scplamine (suppleret med Octretide ved manglende effekt) g Octretide (suppleret med Scplamine ved manglende effekt) (15)(Ib). Octretide kan pga. udkumenteret effekt g høj pris ikke anbefales (15) (Ib). Glycpyrrniumbrmide vs. Hyscine Hydrbrmide: Glycpyrrniumbrmide gav signifikant større reduktin i dødsrallen end Hyscine Hydrbrmicum (6)(Ib). Nnfarmaklgisk behandling: Der kan ikke pstilles anbefalinger m nn-farmaklgiske interventiner målrettet dødsrallen pga. manglende evidens. Frmulering af anbefalinger Den kliniske retningslinjes anbefalinger er baseret på Side 14

15 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats venstående evidens. Der var i gruppen enighed m frmulering af anbefalingerne. Afprøvning af retningslinjens anbefalinger Da dette er første versin af retningslinjen, er retningslinjens anbefalinger ikke afprøvet på målgruppen udver det, der er beskrevet i litteraturgennemgangen. Organisatriske hindringer ved at følge retningslinjens anbefalinger Det har ingen betydning, m det er det ene eller andet antimuscarine middel, der anvendes. Øknmiske hindringer ved at følge retningslinjens anbefalinger Glycpyrrniumbrmide (Rbinul ) g Hyscine Butylbrmide (Buscpan ) anvendes allerede i Danmark til behandling af dødsrallen, så der er ingen øknmiske hindringer. Ved brug af Hyscine Butylbrmide (Buscpan ) gives der 20 mg. ved behandling af dødsrallen af gangen (svarende til 1 ml. = 1 ampul). Ved brug af Glycpyrrniumbrmide (Rbinul ) gives der 0,2 mg. ved behandling af dødsrallen af gangen (svarende til 1 ml. = 1 ampul) (21, 23). Prisen på Hyscine Butylbrmide (Buscpan ): 5 ampuller kster 46,5 kr. (21) Prisen på Glycpyrrniumbrmide (Rbinul ): 5 ampuller kster 92 kr. (23) Man kan således ud fra et prissynspunkt vælge at bruge Hyscine Butylbrmide (Buscpan ) frem fr Glycpyrrniumbrmide (Rbinul ). Fremtidig frskning Grundet den begrænsede mængde frskning på mrådet er det yderst relevant at fretage frskning i fremtiden på de frskellige anticlinergikas/antimuscarines effekt på dødsrallen i frhld til placeb samt i frhld til hinanden. Der mangler desuden frskning, der undersøger m lejringsskift g sugning har en effekt på dødsrallen. Side 15

16 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats Anbefalinger Antichlinergisk / antimuscarin behandling af dødsrallen Nedenstående anbefalinger kan psummeres med, at dødsrallen bør behandles med Hyscine Butylbrmide (Buscpan ) eller Glycpyrrniumbrmide (Rbinul ): 1. Hyscine Hydrbrmide (Scpderm ), Hyscine Butylbrmide (Buscpan ) g Atrpine (Atrpin DAK ) har samme reducerende effekt på dødsrallen (5) (Ib) A., men Hyscine Butylbrmide (Buscpan ) bør anvendes til at behandle dødsrallen frem fr Atrpine g Hyscine Hydrbrmide, da Atrpine kan have alvrlige bivirkninger (25) g da der i et andet studie er fundet evidens fr, at Hyscine Hydrbrmide ikke har en effekt på dødsrallen (7) (Ib) A. 2. Glycpyrrniumbrmide (Rbinul ) bør anvendes til at behandle dødsrallen frem fr Hyscine Hydrbrmide (Scpderm ) (6) (Ib) A. Fr dsisanbefalinger fr Hyscine Butylbrmide (Buscpan ) g Glycpyrrniumbrmide (Rbinul ) se bilag 3. Nnfarmaklgisk behandling: Der kan ikke pstilles anbefalinger m nn-farmaklgiske interventiner (lejringsskift, sugning) målrettet dødsrallen pga. manglende evidens. Mnitrering Standard 1: 90 % af læger g sygeplejersker i palliative enheder/hspices skal undervises i anbefalingerne m anticlinergika/antimuscarine til behandling af dødsrallen indenfr 3 måneder fra ansættelse. Indikatr 1: Andel af læger g sygeplejersker i palliative enheder/hspices, der er infrmeret indenfr 3 måneder fra ansættelse igennem intrduktins eller uddannelsesprgrammer m anticlinergika/antimuscarine. Side 16

17 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats Mnitrering 1: Det nteres når læger g sygeplejersker i palliative enheder/hspices har været på intrduktins eller uddannelsesprgrammer, hvr der er infrmeret m farmaklgisk behandling af dødsrallen. Referencer 1. Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger fr den palliative indsats [ ] Lkaliseret på: liativeindsats_anbef.pdf 2. Ellershaw J, Ward C (2003). Care f the dying patient: the last hurs r days f life. British Medical Jurnal Vl Jan p Hipp B, Letizia M J. Understanding and respnding t The Death Rattle in Dying Patients. Medsurg Nursing. 2009, Jan/feb. Vl. 18/N.1 4. Ferris F, Emanuel L et al. Cmpetency in End f Life Care: Last Hurs f Life. 2003:s Wildiers H, Dhaenekint C et al. (2009) Atrpine, Hyscine Butylbrmide, r Scplamine are equally effective fr the treatment f death rattle in terminal care. Jurnal f Pain Symptm Management Jul; 38 (1): Epub 2009 Apr Likar R, Rupacher E et al. Die Wirknung vn Glycpyrrniumbrmid im Vergleich mit Scplamin-Hydrbrmicum beim terminalen Rasseln. Wiener Kliniche Wchenschrift, The Middle Eurpean Jurnal f Medicine (21-22): Likar R, Mlnar M, Rupacher E et al. (2002). Side 17

18 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats Klinische untersuchung über de Wirkung vn Scplamin-Hydrbrmicum beim terminalen Rasseln (randmisierte, dppelblind, plazebkntrllierte Studie) Palliativ medicine 2002; 3: Mrita I, Hydr I et al. Incidence and Underlying Etilgies f Brnchial Secretin in Terminally cancer Patients: A Multicenter, Prspective, Observatinal Study. Jurnal f Pain and Symptm Management, 2004, Vl. 27, Ferrel BR, Cyle N. Textbk f Palliative Nursing. Oxfrd University Press, Secnd Editin, 2006: Lrenzen I, Bendixen GH g Hansen NE. Medicinsk Kmpendium Bind 1, 15. udgave, Nyt Nrdisk Frlag Arnld Busck, København 1999: Beyer N, Pulsen I. Inaktivitet g immbilitet- i et tværfagligt perspektiv udgave: Bradley K, Wee B & Samar A (2010). Management f death tattle: What influences the decisin making f palliative medicine dctrs and clinical nurse specialists? Prgress in Palliative Care, 2010, Vl.18(5): Research article 13. Wee BL, Cleman PG et al. (2006). The sund f death rattle I: Are relatives distressed by hearing this sund? Palliativ Medicnine. 2006; 20 (3): Wee BL, Cleman PG, Hillier R, Hlgate SH (2006). Side 18

19 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats The sund f death rattle II: Hw d relative interpret the sund? Palliativ Medicine 20 (3): Clark K, Currw D et al. (2008). A pilt phase II Randmized, Crss-Over, Duble-Blinded, Cntrlled Efficacy Study f Octretide versus Hyscine Hydrbrmide fr Cntrl f Nisy Breathing at the End-Of-Life. Jurnal f Pain & Palliative Care Pharmactherapy. 2008;22(2): Rbert Twycrss, Andrew Wilcck (red.) 3. udgave. Palliative Care Frmulary. Palliativedrugs.cm Ltd; Dawsn HR.The use f transdermal Scplamine in cntrlling death rattle.j Palliat Care 1989; 5: Scpderm. Dansk Lægemiddel Infrmatin A/S [ ] Lkaliseret på: 19. Wisegeek. what is Hyscine Hydrbrmide? Wisegeek; [ ] Lkaliseret på: Hydrbrmide.htmm 20. Wisegeek. what is Hyscine Butylbrmide? Wisegeek; [ ] Lkaliseret på: Butylbrmide.htmm 21. Buscpan. Dansk Lægemiddel Infrmatin A/S [ ] Lkaliseret på: Side 19

20 - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats 22. New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authrity. New Zealand Datasheet. Manukau City: New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authrity; [ ] Lkaliseret på: scpantabinj.pdf 23. Rbinul. Dansk Lægemiddel Infrmatin A/S [ ] Lkaliseret på: 24. Sandstatin. Dansk Lægemiddel Infrmatin A/S [ ] Lkaliseret på: 25. Heath AJ, McKewn R. Antidtes fr pisning by rganphsphrus pesticides; Mngraph n Atrpine. Internatinal Prgramme n Chemical Safety Evaluatin (INCHEM); [ ] Lkaliseret på: te/atrpine.htm 26. Atrpin DAK. Dansk Lægemiddel Infrmatin A/S [ ] Lkaliseret på: 27. Wee B, Hillier R. (2010). Interventins fr nisy breathing in patients near t death. Cchrane Database (review) Jan 23;(1):CD Side 20

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA)

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA) Orencia (abatacept) ved behandling af reumatid artritisis (RA) Hvad er Orencia (abatacept)? Orencia (abatacept) er det første bilgiske lægemiddel, der bliver tilgængeligt både sm intravenøs infusin samt

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd Patient infrmatin Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 1 Patient infrmatin Nrdica Fertilitetsklinik E-mail: cpenhagen@nrdica.rg Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 2 Inseminatin med dnr

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: 46898 Pleje af patienter på intensiv- g pvågningsafd. Inspiratinsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl, Århus Scial- g Sundhedsskle 1. Uddannelsens sammenhæng til jbmråde

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Kort brugervejledning - Grove Art Online

Kort brugervejledning - Grove Art Online Krt brugervejledning - Grve Art Online Indhldsfrtegnelse: 1. Krt m Grve Art Online... 2 1.2 What's Inside... 3 2. Quick Start... 4 2.1 Searching... 4 2.1.1 Søg i Alle Kilder... 4 2.1.2 Leder du efter et

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Vejen til Mars et master class project

Vejen til Mars et master class project FORLAG Vejen til Mars et master class prject Ungdmsuddannelserne Af Kirsten Søgaard Nevers g Mette Kbw, Næstved Gymnasium Intrduktin Udvikling g psætning af den dramatiske tekst Vejen til Mars af Daniel

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer fr sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhld 1 Ansvarsfrdeling i klinikken... 4 2 Delegering af medicingivning... 4 3 Den sygeplejestuderendes

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede Neurpædaggik g rehabilitering af hjerneskadede Videnscenter fr Diakni g Pædaggik D. 25. nvember 2009 Ledende neurpsyklg Anders Degn Pedersen Hammel Neurcenter Curriculum Vitæ Anders Degn Pedersen Ledende

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet Indenfr nefrlgien Hvem? Hvrdan? Og Hvrfr? 1. g 2. ktber 2014 Arrangør: Faglig Selskab fr nefrlgiske sygeplejerske Knferencen afhldes på: Kldkærgaard knferencecenter

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere