Intelligente styresystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intelligente styresystemer"

Transkript

1 IHC Lux IP54 IHC Control telligente styresystemer den for intelligente styresystemer leverer LK følgende: LK IHC Control Et styresystem til mindre og mellemstore installationer (også omfattende IHC Control Alarm konceptet). LK IHC Net Boligens fremtidssikrede netværk til PC, telefon, radio/tv og multimedier. LK NETLON. Et styresystem baseret på en åben standardiseret LON-bus - især velegnet til størrre installaioner i fx skoler og fabriksbrygninger IHC Control Systembeskrivelse IHC Control er et styringssystem til mindre og mellemstore installationer. Det er velegnet som installationssystem i boliger, butikker, kontorer, skoler, landbrug osv., hvor det bl.a. kan bruges til styring af belysning- og varmeanlæg. Det kan ligeledes bruges til overvågning, sikring, alarmering, tarif-kobling og fjernbetjening af alarmkomponenter og persienne- og jalousi-styring. En centralt placeret Controller benytter inputmoduler til at opsamle signaler fra signalgivere. Det kan f.eks. være: Betjeningstryk og afbrydere Termostater med potentialfrit relæ PIR følere (person- og bevægelsesdetektorer) IR (frarød) fjernbetjening Skumringsrelæer Kodetastatur Alle sensorer, der har en potentialfri relækontakt I Controlleren bliver signalerne fra de tilkoblede inputmoduler bearbejdet. Det kan, alt efter programmeringen, resultere i en tænd- eller slukfunktion, en timerfunktion, en blinkfunktion, et lysdæmpersignal m.m. Controlleren udfører den pågældende funktion ved at videresende et signal til et ouputmodul, som aktiverer den/de ønskede brugsgenstande. Signalerne mellem Controlleren og input- og outputmodulerne overføres via en seriel datalinie. putmodulerne kan f.eks. styre: Belysning Lysdæmpere Stikkontakter El-radiatorer Ventilationsanlæg putmoduler Der er 4 typer inputmoduler, et 230 V a.c. og to 24 V d.c. samt en IR-modtager 230 V a.c inputmodulet har 8 indgange med fælles nul. dgangene aktiveres ved tilslutning af 230 V a.c. dgangene er galvanisk adskilt fra IHC systemets 24 V d.c. driftsspænding. 2 inputmoduler kan seriekobles. 24 V d.c / 24 ma & 24 V d.c. / 3 ma inputmoduler har 16 indgange, som er aktive i hviletilstand. Pga. en lav indgangsimpedans kan alle typer kontakter i betjeningstryk, stærkstrømsafbrydere, stærkstrømsrelæer, termostater osv. anvendes til aktivering. Kontaktprel fra dårlige kontaktsæt på inputmodulerne elimineres ved, at Controlleren skal have det samme signal 2 gange, før den vil acceptere en ændring af status. På samme måde skal outputmodulet modtage det samme signal flere gange, før det vil ændre status på et udgangsrelæ. Ved fejl på output-dataledningsnettet eller Controller går alle fejlramte udgange øjeblikkeligt off, så farlige situationer ikke opstår. Bemærk! putmodul 24 V d.c. / 3 ma er specielt konstrueret til alarmanlæg, grundet den høje indgangsimpedans og det lave strømforbrug. Modulet er specielt beregnet for sensorer med NC-funktion. IR-modtager Leveres i både LK FUGA og LK OPUS design. Begge typer leveres i 2 varianter: Den ene kan kun styres vha. håndsender, mens den anden kan styres fra såvel LK håndsender som B & O s fjernbetjeninger. IR-modtageren fortrådes på samme måde som et input-modul. Dvs., at IR-modtageren forbindes direkte til IHC-controlleren via en datalinie. Der kan serieforbindes på til 8 IR-modtagere. putmoduler Der er følgende 5 typer outputmoduler: putmodul 400/8x10 A har 8 stk. galvanisk adskilte relæudgange. Hvert relæ kan max. belastes med 10 A. putmodul 400/8x16 A har 8 stk. galvanisk adskilte relæudgange. Hvert relæ kan max. belastes med 16 A. putmodul 230/8x10 A har 8 stk. relæudgange i 2 galvanisk adskilte grupper af 4 relæer. Hvert relæ kan max belastes med 10 A, frit fordelt mellem de 4 relæer. putmodul 24 V d.c. har 8 transistorudgange. hver udgang kan belastes med op til 500 ma fra en ekstern strømforsyning på V d.c. (SELV). putmodul 1-10 V d.c. har en 1-10 V analog udgang og en 230 V a.c. relæudgang, der max, kan belastes med 10 A

2 Programmering med IHC Control Visual IHC Visual er delt op i 3 skærmbilleder - et installationsvindue, et funktionsvindue og et programmeringsvindue. I installationsvinduet kan man indsætte de komponenter man ønsker at bruge i installationen. Komponenterne er arrangeret i en træstruktur, som bl.a. er kendt fra Windows stifinder. Selve programmeringen foregår vha. funktionsblokke. IHC Visual softwaren indeholder ca. 100 færdig programmerede funktionsblokke, herunder bl.a. en række forskellige ventilationsstyringer, varmestyringer, lysdæmper-funktioner, scenarie belysning, rutelys, styret udelys, hjemme-simulering samt tyverisikring. Når den ønskede funktionsblok er hentet, sættes den ind i funktionsvinduet. Med musen trækker man derefter de fysiske ind-/ udgange fra installationsvinduet over på de ind-/ udgange, der indgår i funktionsblokken. Konfigurationen er nu færdig. LK vil løbende udbygge IHC Visual programmet med nye funktionsblokke, som man kan downloade fra LK s hjemmeside. Ved hjælp af funktionslinks og funktionsblokke kan man sammesætte op til 90% af de funktioner man ønsker i sin bolig. Det tredje vindue er programmeringvinduet. Her kan der udføres alle former for programmering. Efter endt programmering gemmes den nye funktionsblok i eget bibliotek. Man kan til enhver tid kalde den gemte funktionsblok frem og anvende den på lige fod med de øvrige funtionsblokke. Simulering Simulering af programmet kan udføres såvel offline som online, så man er sikker på at installationen virker inden man overfører programmet fra pc en til IHC Controlleren. Der er ligeledes mulighed for logning af hændelser på styringer. Dokumentation I IHC Visual gives mulighed for at få en udførlig dokumentation af hele IHC installationen, herunder en beskrivelse i softwaren af indgange, udgange, kabelledere, komponenter samt placering. Derudover kan der udskrives et antal rapporter, som beskriver sammenhængen mellem de enkelte komponenter og deres placering, farverne på lederne, terminal numre og kabelbenævnelse. Da LK FUGA og OPUS66 svagstrømstryk har fået ny mærkning ved ledningsterminalerne, f.eks. ØV, ØH osv., hvor ØV står for øverste venstre tryk, kan der i IHC Visual angives den rigtige terminering. Man har således mulighed for at give kunden en fyldestgørende dokumentation. Med den som udgangspunkt kan man efterfølgende nemt servicere kunderne samt ændre og eventuelt finde fejl via IHC Visual. Systemopbygning Alle IHC tavlekomponenter er opbygget i DIN-skinnekasser. Systemet har behov for følgende komponenter for at kunne fungere: 24 V d.c. strømforsyning. Controller putmodul putmodul Alle disse komponenter kan placeres centralt i gruppetavlen. - og outputmodulerne kan også placeres decentralt, dvs. ude i installationen. Stand alone IN- og outputmoduler kan sammenkobles parvis vha. datalinie. Således opnås en simpel installation uden brug af controller - dog med en begrænset funktionalitet. IHC Control Viewer Anvendes til at styre og overvåge én IHC Visual controller via intranet og internet fra en pc. Der kræves en opkobling med fast IPadresse og installation af Java Sun SE V på pcén. Controlleren og Viewermodulet kommunikerer indbyrdes via RS485. Viewermodulet kan opsættes til at sende s ved hændelser på systemet, f.eks. røgudvikling eller indbrud. Voice modem har følgende anvendelsesmuligheder: at fjernaflæse IHC Control systemets status at fjernbetjene (tænde/slukke) systemets 128 udgange ringe til 4 selvvalgte telefonnumre og afgive alarmbesked. Strømforsyning og driftsspænding Alle systemets moduler forsynes fra en 24 V d.c. 72 W strømforsyning med sikkerhedstransformer (SELV). Alle systemets komponenter har en driftsspænding på nominel 24 V d.c. Stjernekoblet ledningsføring Kabelføringen mellem Controlleren og input- og outputmodulerne udføres stjerneformet. Modulerne bliver automatisk adresseret uden anvendelse af DIP switche, software el. lign. Hver ind- eller udgang på in-/outputmodulerne har et nummer i Controlleren, der benyttes som reference ved programmeringen. dgangs-/udgangsnummeret afhænger af, hvilket terminal-nummer der forbindes til på in/outputmodulet og dernæst, hvilken port på Controlleren in/outputmodulets datalinie forbindes til. Sammenkobling af Controllere Hvor behovet overstiger 128 ind- og udgange, kan flere Controllere sammenkobles. Det gøres ved at forbinde en Controller s input-datalinier med en andens controllers output-datalinier. Til opbygning af større bygningsinstallationer med IHC kan sammenkobling af flere Controllere foretages med IHC Control BUSlink. Controller-funktion Når en indgang aktiveres eller deaktiveres, læser Controlleren det program, som er indprogrammeret under den pågældende indgang. Dvs. at programmet aflæses én gang ved aktivering og én gang ved deaktivering. Dette medfører, at programmøren ikke behøver at udtænke sine programmer i statiske billeder (nøgleskemaer); men kan udføre programmeringen for hver indgangs- eller kontaktursaktivering uden tanke for den totale produktsammenhæng. Denne hændelsesstyrede programmering er særligt velegnet til bygningsinstallationer. Hvis installationen nødvendiggør udførelse af program, under forudsætning af at en ind-/udgang eller kontaktur er aktiv, kan disse statiske funktioner indprogrammeres som betingelser. Tips til systeminstallation For at opnå den mest pålidelige installation af IHC systemet er der nogle få retningslinier, der skal følges. I det følgende er retningslinierne beskrevet og suppleret med gode råd. Datalinier og strømforsyning put- og outputmodulerne forbindes med Controlleren via datalinier, som tilsluttes Controllerens ind- og udgangsporte i en stjernekoblet ledningsføring, hvor hvert input- og outputmodul har sin egen terminal(port) på Controlleren. Controlleren har i alt 8 datalinier til input-moduler og 16 datalinier til outputmoduler, hvorpå der kan tilsluttes henholdsvis 8 inputmoduler med op til 16 indgange (8x 16 indgange = 128 indgange) og 16 outputmoduler med 8 udgange (16 x 8 udgange = 128 udgange). Placering af input- og outputmodulerne kan ske centralt eller decentralt i installationen. Hvis man placerer modulerne centralt i en gruppetavle sammen med Controlleren, skal alle kablerne føres til den centrale gruppetavle. Placeres modulerne derimod decentralt vil såvel antallet som forbruget af kabler reduceres. Ledningslængden må på en datalinie mellem Controller og et input- eller outputmodul må ikke overstige 100 m

3 IHC Controller OK 0 V = 24 V = Ba t. + Ba t RS 485 RS V = 2 3 0V = 4 5 0V = 6 7 0V = 8 L5-8 8 out L5-8 8 out V = 2 3 0V = 4 5 0V = 6 7 0V = V = V = V = IHC I/O terface IHC put 230 IHC put 230 IHC put put/put 10 A 230/400V ~ 120 B B V = V = V = V = 16 0 V = Data 24 V = L1-4 1 out V = Data 24 V = L1-4 1 out put, < 1 30 ma = 120B V = V = 7 2 0V = Data 24V = OK - + RS 485 Modeselect A B RS V 2 3 0V 4 5 0V 6 7 0V 8 1 0V 2 3 0V 4 5 0V 6 7 0V put/put 9 0V V V 14 15= 0V 16 L5-8 8 out V= Data 24 V= L1-4 1 out L5-8 8 out V= Data 24 V= L1-4 1 out V= V= V= 16 put, < 1 30 ma = 120 B V= V= 7 0V= Data 24V= IHC Control Kabelinstallation Kabeltypen IHC LINK-6 NOPOVIC (3 x 2 x 0,6) og IHC LINK-10 NOPOVIC (5 x 2x 0,6) anbefales til dataoverførsel og strømforsyning af input- og outputmoduler samt til IR-modtager. Mht. ledningstype refereres der i øvrigt til: SBEi, kapitel 52. IHC LINK-6/10 kablet er udført med samme isolationsniveau som 230/400 V nettet, hvorfor det er tilladt at fremføre denne kabeltype i rør sammen med PVL ledninger. Ved afslutning i dåser, tavler m.m. skal det sikres, at den fornødne respektafstand mellem SELV og stærkstrøm overholdes. Hvis svagstrømsnettet ikke er udført med nævnte IHC LINK -6/10 kabel, skal det overalt, dvs. både i installationen og gruppetavlen, adskilles fra 230/400 V nettet svarende til dobbelt isolationsniveau. Datalinien skal altid fremføres parsnoet med 0 V d.c.-lederen mellem hvert enkelt modul og controlleren for at opnå den bedste under-trykkelse af elektrisk støj. For at undgå ringforbindelser (loops) i dataforbindelserne, må dataliniens parsnoede 0 V d.c.-leder ikke sløjfes videre mellem modulerne. +24 V d.c. til forsyning af moduler, input- og outputsignaler mv. fremføres ligeledes parsnoet med yderligere en 0 V d.c.-leder i et separat ledningspar. Ledningskvadratet bestemmes ud fra kabellængde og strømforbrug. Disse ledere må gerne sløjfes mellem de enkelte moduler. 0 V d.c.-lederen benyttes som returvej for forsyningsstrømmen, og derfor er lednings-kvadratet afhængigt af kabellængde og strømforbrug. NB: Hvis afstanden fra controlleren til decentral placerede input- og outputmoduler overstiger 50 m, skal der anvendes 2 stk. 0 V d.c. -ledere. Farvemærkning: Det anbefales at bruge følgende farvemærkning: Kabeltype: IHC LINK-6/10 NOPOVIC 0,6 mm Varmeafledningsforhold Strømværdi Særligt gode varmeforhold 3,8 Amp. Normale varmeforhold 3,5 Amp. Gruppetavlen Ved montering i gruppetavle og eventuelle undertavler, er der flere faktorer, der skal tages højde for: Sikkerhedsafstanden på 8 mm mellem 230 V a.c. og svagstrøm skal overholdes. Kablerne skal fastgøres i gruppetavlen, så den indbyrdes afstand ikke kan forskydes. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal svagstrøms-kablerne have samme isolationsevne som stærkstrømskablerne. Det anbefales at IHC modulerne altid anbringes i en selvstændig tavle. Ved placering af komponenterne i gruppetavlen anbefales det at placere dem med størst varmeudvikling i toppen af tavlen. For at sikre sig at komponenternes egeneffekt ikke hæver temperaturen i tavlen til mere end der er foreskrevet som driftstemperatur for tavle og komponenter anbefales det at udføre en egeneffekts beregning ved hjælp af LK s tavleberegnings program TAVLEKAT, der bl.a. kan findes på Ledningsnet IHC LINK-6 NOPOVIC (3x2x0,6 mm) HC LINK-10 NOPOVIC (5x2x0,6 mm) +24 V d.c. orange (i hvid/orange par) orange og hvid (i hvid/orange par) 0 V d.c. sort (i sort/blå par) violet (i violet/grøn par) sort (i sort/blå par) violet (i violet/grøn par) brun (i rød/brun par) grå (i gul/grå par) Svagstrøm 230 V Datalinie 1 blå (i sort/blå par) blå (i blå/sort par) Datalinie 2 grøn (i violet/grøn par) grøn (i violet/grøn par) Datalinie 3 rød (i rød/brun par) IHC Controller 0V = 24 = V IHC Visual Version IHC put 230 IHC put 230 IHC put 24 Datalinie 4 gul (i gul/grå par) Hvid (i hvid/orange par) anvendes alt efter forholdene til at forstærke 0 V d.c. eller +24 V d.c. Farverne gul/grøn og lyseblå må ikke anvendes i 24 V d.c. -ledningsnettet. Strømforsyning af IHC systemet udføres efter SBEi, kapitel 41, med en 24 V d.c. sikkerheds-strømforsyning, f.eks. LK nr. 120B1061 eller 120B1062. Ledningerne i svagstrømskredsen skal ifølge SBEi, kapitel 43, installeres med overstrøms- og kortslutnings-beskyttelse. Der skal anvendes en strømforsyning med sikkerhedstransformer og kortslutningssikker udgang. Hvis den maksimale strømafgivelse ikke overstiger ledningernes strømværdi, kan det dog undlades at indsætte sikringer. Ved anvendelse af LK strømforsyning nr. 120B1061 eller 120B1062, er der ikke behov for at indsætte sikringer, når de anbefalede kabeltyper benyttes

4 Belastning relæ-data putmodul Type Lysstofrør: Parallelkoblet HF spole 230/8x10, 400/8x10, 1-10 V OPUS66 PIR 230 V / 10 A LK FUGA PIR 230 V / 10 A LK NETLON Relæboks, type MB W 920 W µf 2 x 1200 W 900 W 400/8x W 3600 W 1300 W Glødelamper 2300 W 3600 W Halogenlamper (230 V) Halogenlamper med trafo Kviksølvlamper: Højtryksnatriumlamper: Blandingslyslamper Dulux-lamper: Kompenseret AC 1 drift: cos > 0,95 AC 3 drift: cos > 0, W 500 VA 900 VA 1000 W 1000 W µf 1000 W 1000 W µf 2000 W 800 W 800 W µf 2300 VA 3600 VA 690 VA IHC Control Alarm komponenter Funktionaliteten af IHC-systemet er udvidet med et antal komponenter, der har til formål af sikre boligen og især dens beboere mod: dbrud Gasudslip Vandudslip Brand Systemet kan via sensorer og magnetkontakter give lys eller lyd ved tilfælde af ovennævnte hændelser og via IHC Voice Modem overføre alarmsignalet til telefon eller døgnbemandet vagtcentral. Alarmkonceptet består af: Back-up incl. akkumulator Ved netudfald: Enheden giver alarm og sikrer backup af spændingsforsyning til IHC-alarm systemets centrale komponenter. Statustryk LK FUGA /LK OPUS Statustryk for til- og frakobling af alarmanlægget samt statusvisning på alarmsystem. Magnetkontaktsæt Til hindring af indbrud: Magnetkontaktsæt placeres i døre og vinduer, således at en utilsigtet åbning eller lukning af disse udløser alarm. Røgsenssor Ved brand: Enheden detekterer røg og sender signal til IHC Control Alarm systemet. Gassensor Ved udslip af naturgas, flaskegas eller bygas: Enheden detekterer udslippet og sender signal til IHC Control Alarm systemet. Gassensoren anvendes sammen med Magnetventil til gas ½. Magnetventil til gas 1/2 Ved alarmsignal fra gassensoren: Enheden lukker for hovedgasforsyningen. Læksensor Ved vandudslip (f.eks. opvaskemaskine): Enheden detekterer udslippet og sender signal til IHC Control Alarm systemet. Læksensoren anvendes sammen med magnetventil til vand 3/4. Magnetventil til vand 3/4 Ved alarmsignal fra læksensoren som følge af vandudslip: Magnetventilen afbryder hovedvandledningen. PIR 12 V / 120 C Ânvendes som bevægelsesdetektor i forbindelse med alarmanlæg. IHC tyverialarm Ved etablering af IHC tyverialarm er det muligt at få boligen opmærket med alarmmærkater, som har en præventiv virkning over for indbrud. Mærkaterne tilsendes boligejeren, når LK har modtaget det udfyldte IHC-registreringskort, der følger med IHC Visual controlleren. For at kunne registrere en IHC installation med indbrudsalarm kræves det imidlertid, at installationen som minimum omfatter følgende produkter: IHC Visual controller Alarmfunktionsblok godkendt af LK IHC alarm PIR (2 stk.) Magnetkontakter på alle indgangsdøre Ekstern lydgiver (gælder ikke lejligheder) tern lydgiver Statustryk eller kodetastatur. TermIHC Det vil stadig være muligt at programmere i TermIHC. Der kræves blot, at firmwaren i controlleren udskiftes - dette gøres vha. programmet IHC Firmwareloader. Programmeringsværktøj og manual til TermIHC ligger til download på LK s hjemmeside. Ekstern lydgiver IP54 En lydgiver til udendørs brug (max. lydtryk 111 db). tern lydgiver i LK FUGA / LK OPUS En lydgiver til indendørs brug (max. lydtryk 98 db). Kodetastatur IP55 Har flere anvendelsesmuligheder: 1. aktivering og deaktivering af alarm udefra 2. forbikobler (alarmen aktiveres/deaktiverres) først inde i sleve bygningen 3. elektromagnetisk dørlås - styring via IHC 4. aktivering og deaktivering af overvågning (røg, gas, vand)

5 IHC Control BUSLINK Anvendelsesmuligheder Med IHC BUSlink System er det muligt at anvende IHC selv i store bygninger. Kontorer, hoteller, industribygninger m.v., hvor der ønskes en koordineret styring og overvågning af lys, varme, tekniske alarmer m.v., er oplagte anvendelsesområder for IHC BUSlink System. Generelt om systemet IHC BUSlink er et Master/Slave system baseret på et af EU s standardiserede field BUS systemer, det danske P-Net. Det betyder, at IHC BUSlink er et gennemprøvet system, eftersom protokoller og hardware er gennemtestet og anvendes til processtyring i industrien. IHC BUSlink systemet anvendes til sammenkobling og kommunikation mellem flere IHC systemer. Systemet er udviklet til TermIHC Controlleren version 5.02 elelr senere. Visual controlleren kan også anvendes, dog med reduceret funktionalitet. Systemet består af en IHC BUSlink Master og et antal IHC BUSlink Gates. Gate modulet er en gateway (protokol og interface-converter) fra et IHC system til IHC stallations-bussen. IHC BUSlink Masteren sørger for afvikling af kommunikationen over stallations-bussen, hvor den løbende indsamler status på alle udgange i de tilsluttede IHC moduler. Afhængig af status på udgange samt programmeringen i IHC Master modulet aktiverer den indgange i de tilsluttede IHC systemer. Hermed bliver det muligt at overføre informationer fra et IHC System til et eller flere af de andre tilsluttede IHC systemer. IHC- BUSlink Master- og Gatemoduler er indbygget i 72 mm DIN-skinnekasser. Et IHC BUSlink system kan bestå af 1 stk. IHC BUSlink Master og op til 40 IHC BUSlink-Gates, svarende til ca I/O. Det kan desuden udvides til at omfatte i alt 32 IHC BUSlink Mastere. Der kan maximalt tilsluttes 92 gatemoduler svarende til I/O. Programmering Brugergrænseflade og programmerings principper svarer til dem, der kendes fra TermIHC controlleren. Der anvendes TermIHC software tilprogrammering af Masteren. Systemet er beregnet til sammenkobling af et antal TermIHC controllere. Ved anvendelse af IHC Visual controllere bliver funktionaliteten reduceret. IHC stallations-bus Der kan normalt anvendes kabel type IHC LINK-6 NOPOVIC (3x2x0,6 mm) som kabel til Bussen, når installationen oplægges i samme bygning. I produktionsbygninger med elektrisk støj anbefales det at bruge Twinax IBM ( ) kabler. Når installationskablet løber mellem flere bygninger, anbefales det at anvende et TWINAX IBM ( ) kabel. Kablets skærm skal via et gnistgab forbindes til jord. Den maksimale kabellængde er 1200 meter

Version 1.04. IHC Manual. LK as

Version 1.04. IHC Manual. LK as Version 1.04 IHC Manual LK as Indholdsfortegnelse Systembeskrivelse 6 Generel beskrivelse... 6 Controlleren... 7 Styring og statusvisning på PC (IHC MON)... 7 Inputmoduler... 7 Outputmoduler... 7 Programmering...

Læs mere

LK IHC Standard - til alles fordel!

LK IHC Standard - til alles fordel! LK IHC Standard - til alles fordel! Når den nye husejer skal vælge udstyr til huset, er el-installationen sjældent med i overvejelserne - og det er ærgeligt, for IHC Control og IHC Net giver rigelige valgmuligheder.

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

LK IHC Standard - systembeskrivelse

LK IHC Standard - systembeskrivelse LK IHC Standard - systembeskrivelse Når den nye husejer skal vælge udstyr til huset, er el-installationen sjældent med i overvejelserne - og det er ærgerligt, for IHC Control og IHC Net giver rigelige

Læs mere

Opgaver - IBI/CTS, prog. Og fejlf. På centrale anlæg...3

Opgaver - IBI/CTS, prog. Og fejlf. På centrale anlæg...3 44163 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - IBI/CTS, prog. Og fejlf. På centrale anlæg...3 2-14 Rekv. 7 Prod. 06-12-2005-11:02 Ordre 10755 EFU Opgave 1 1. Tilslut IHC Controller til Pcer s COM port. 2. Opstart

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Side 1 af 11 Bridgekeeper 1 (IHC) Bridgekeeper 1 danner bro mellem IHC og Z-wave. Modulet kan erstatte en IHC controller eller fungere parallelt med

Læs mere

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44 Januar 2011 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_44 Indholdsfortegnelse Introduktion...5 IHC Control - Højdepunkter... 5 Hvad kan man med IHC Control?... 5 Hvorfor vælge IHC Control?... 6 Sådan

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 din intelligente el-installation Kontakt din El-installatør for priser 1. Controllere BH8-CTRLZ-230 Forsyning 115/230 VAC 5709870366654 BH8-CTRLZ-DC Forsyning 10-30 VDC 5709870366661

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

Brugermanual til fjernbetjenings system

Brugermanual til fjernbetjenings system Brugermanual til fjernbetjenings system Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 30/8 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_fjernbetjening.pdf

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01 Version 2.00 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_01 LK IHC Control LK IHC Control er den intelligente elinstallation, der giver både komfort og sikkerhed: Komfort i form af styring af f.eks. belysning,

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Introduktion. Skærmbilledet

Introduktion. Skærmbilledet Introduktion Kom hurtigt i gang med IHC Visual. I dette afsnit kommer du igennem de fleste dele af IHC Visual. Det anbefales at du udskriver afsnittet, og selv efterprøver eksemplerne. Når du har læst

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

LK IHC. Wireless. Den lette renoveringsløsning

LK IHC. Wireless. Den lette renoveringsløsning LK IHC Wireless Den lette renoveringsløsning Tilfør et ekstra betjeningssted uden efterreparationer. En trådløs verden Du bydes velkommen til en ny, trådløs verden med helt nye muligheder for intelligent

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

LK IHC Wireless - systembeskrivelse

LK IHC Wireless - systembeskrivelse LK IHC Wireless - systembeskrivelse Lauritz Knudsen introducerer et helt nyt installationssystem baseret på trådløs kommunikation. Den trådløse teknologi giver installatør og kunder adskillige fordele.

Læs mere

Brugermanual til Motor Control Unit (MCU)

Brugermanual til Motor Control Unit (MCU) Brugermanual til Motor Control Unit (MCU) Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_mcu.pdf

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Version 1.03. IHC-BUSlink Manual. af LK as

Version 1.03. IHC-BUSlink Manual. af LK as Version 1.03 IHC-BUSlink Manual af LK as Indhold Indhold 1 System- og modulbeskrivelse 2 Generelt om IHC-BUSlink System... 2 Installationsdiagram... 4 Tilslutning med alternativt kabel inden for een bygning:...

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

IBI/CTS, centrale anlæg - E Opgaver - IBI/CTS, systemopbygning af centrale anlæg...35 Stikordsregister...41

IBI/CTS, centrale anlæg - E Opgaver - IBI/CTS, systemopbygning af centrale anlæg...35 Stikordsregister...41 44162 INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS, centrale anlæg - E101...3 Opgaver - IBI/CTS, systemopbygning af centrale anlæg...35 Stikordsregister...41 2-41 Rekv. 7 Prod. 06-12-2005-10:55 Ordre 10754 EFU Systembeskrivelse

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Videnformidling om energirigtige bygningsinstallationer Grundfos d. 26 oktober V. Jens Søndergaard, Lauritz Knudsen A/S

Videnformidling om energirigtige bygningsinstallationer Grundfos d. 26 oktober V. Jens Søndergaard, Lauritz Knudsen A/S Videnformidling om energirigtige bygningsinstallationer Grundfos d. 26 oktober 2005 V. Jens Søndergaard, Lauritz Knudsen A/S Beskrivelse: Der er snart IT i alting, og der er en stigende tendens til at

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Schneider Electric KNX. Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR

Schneider Electric KNX. Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR Schneider Electric KNX Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR Teknisk information Schneider Electric KNX Oversigt DIN monteret enheder relæ udgange Relæ udgang DIN8x2306 Relæ udgang

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let on, llati a t s in el enk ing! mer m a gr pro Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

LK IHC Standard. El-installationen til den moderne bolig

LK IHC Standard. El-installationen til den moderne bolig LK IHC Standard El-installationen til den moderne bolig El i den moderne bolig El-installationen i den moderne bolig bør i dag være udført med LK IHC. Udover alle de almindeligt kendte el-funktioner, vil

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

LK OPUS 66. Elegant og funktionel løsning

LK OPUS 66. Elegant og funktionel løsning LK OPUS 66 Elegant og funktionel løsning Det elegante design LK OPUS 66 er en komplet serie af afbrydere og stikkontakter i et elegant og funktionelt design. OPUS 66 kombinerer funktionalitet og stor

Læs mere

INTELLIGENTE STYRESYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 9 Side 470. Intelligente styresystemer. Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende:

INTELLIGENTE STYRESYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 9 Side 470. Intelligente styresystemer. Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende: Afsnit Side 470 Intelligente styresystemer Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende: LK IHC Control Et styresystem til mindre og mellemstore installationer (også omfattende IHC Control

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Renoveringsvejledning. LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renoverer

Renoveringsvejledning. LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renoverer Renoveringsvejledning LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renoverer 1 LK IHC Bolig - Renoveringspakker Fjernbetjening ude Sluk standby strøm Lysscenarier Styret stikkontakt IHC Controller

Læs mere

Installationskrav for overføring af driftsdata fra decentrale produktionsenheder

Installationskrav for overføring af driftsdata fra decentrale produktionsenheder Notat ELT2000-592b Tele Dato: 28. juni 2002 Sagsnr.: Dok.nr.: 132839 Reference: SVA/KS Installationskrav for overføring af driftsdata fra decentrale produktionsenheder 1. Tekniske installationskrav 1.1

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed Sov godt. Rejse uden bekymringer. Stol på KNX. Observant installation KNX er altid på vagt om natten og når du er ude at rejse. Den intelligente installation

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Lauritz Knudsen introducerer et helt nyt installationssystem baseret på trådløs kommunikation. LK IHC Wireless har set dagens lys.

Lauritz Knudsen introducerer et helt nyt installationssystem baseret på trådløs kommunikation. LK IHC Wireless har set dagens lys. LK IHC Wireless Lauritz Knudsen introducerer et helt nyt installationssystem baseret på trådløs kommunikation. LK IHC Wireless har set dagens lys. Fremtidens trådløse teknologi er både brugervenligt og

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Renoveringsvejledning. LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renovere

Renoveringsvejledning. LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renovere Renoveringsvejledning LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renovere LK IHC Bolig - Renoveringspakker Fjernbetjening ude Sluk standby strøm Lysscenarier Styret stikkontakt IHC Controller pakken

Læs mere

TDC AlarmNet. www.tdc.dk/alarmnet. Teknisk vejledning Tilslutningsprint for modul

TDC AlarmNet. www.tdc.dk/alarmnet. Teknisk vejledning Tilslutningsprint for modul TDC AlarmNet www.tdc.dk/alarmnet Teknisk vejledning Tilslutningsprint for modul Generelt Side 2 af 14 Generelt AlarmNettet er et dedikeret IP baseret net til overførsel af opsamlede data mellem den enkelte

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere

IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP & GPRS IP (+ GPRS) transceivere IP/GPRS serie IP ER FREMTIDEN FRA ANALOG TIL DIGITAL Den perfekte løsning i enhver situation Transmission af alarminformation via IP at slutbruger er nødt til at udskifte

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Renoveringsvejledning. LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renovere

Renoveringsvejledning. LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renovere Renoveringsvejledning LK IHC Bolig - det intelligente hjem til dig der renovere LK IHC Bolig - Renoveringspakker Fjernbetjening ude Sluk standby strøm Lysscenarier Styret stikkontakt IHC Controller pakken

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 44164 INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 2-39 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-14:07 Ordre 10723 EFU Indledning IHC Control Viewer giver

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Udbudstekster LK OPUS Intelligente systemer

Udbudstekster LK OPUS Intelligente systemer Udbudstekster LK OPUS Intelligente systemer Formål Tekster i dette dokument er beregnet til brug ved udformning af udbudsbeskrivelser gældende for offentlige udbud, hvor produkt- og firmanavne ikke må

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

KOMPLETTE LØSNINGER FOR

KOMPLETTE LØSNINGER FOR KOMPLETTE LØSNINGER FOR Komplette løsninger for Hvorfor vælge Digidim? Flot arkitektonisk lysstyring Sofistikeret og funktionelt Avanceret energistyring Fordelene ved effektiv lysstyring er godt kendt,

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Brugsvejledning. Intelligent LED loftslampe IP20. www.green- id.dk Side 1

Brugsvejledning. Intelligent LED loftslampe IP20. www.green- id.dk Side 1 Brugsvejledning Intelligent LED loftslampe IP20 www.green- id.dk Side 1 Brug Denne lampe er en indendørslampe til brug i fx: Huse Kontorer Butikker Skoler Hoteller Hospitaler Tekniske data Input: AC 220-240V,

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

LK IHC Control Viewer Quick guide

LK IHC Control Viewer Quick guide LK IHC Control Viewer Quick guide Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Velkommen til LK IHC Control Viewer Denne folder indeholder en gennemgang af de mest almindelige

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox Ø5,5 mm bor Mur Plug Ø2,9 x 25 mm TOP Ø5,5 mm BORELÆRE MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm Bemærk, at støbningen evt. kan give mindre variationer, så kontrollér kablets placering før De borer kabelhullet! Installationsmanual

Læs mere