Intelligente styresystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intelligente styresystemer"

Transkript

1 IHC Lux IP54 IHC Control telligente styresystemer den for intelligente styresystemer leverer LK følgende: LK IHC Control Et styresystem til mindre og mellemstore installationer (også omfattende IHC Control Alarm konceptet). LK IHC Net Boligens fremtidssikrede netværk til PC, telefon, radio/tv og multimedier. LK NETLON. Et styresystem baseret på en åben standardiseret LON-bus - især velegnet til størrre installaioner i fx skoler og fabriksbrygninger IHC Control Systembeskrivelse IHC Control er et styringssystem til mindre og mellemstore installationer. Det er velegnet som installationssystem i boliger, butikker, kontorer, skoler, landbrug osv., hvor det bl.a. kan bruges til styring af belysning- og varmeanlæg. Det kan ligeledes bruges til overvågning, sikring, alarmering, tarif-kobling og fjernbetjening af alarmkomponenter og persienne- og jalousi-styring. En centralt placeret Controller benytter inputmoduler til at opsamle signaler fra signalgivere. Det kan f.eks. være: Betjeningstryk og afbrydere Termostater med potentialfrit relæ PIR følere (person- og bevægelsesdetektorer) IR (frarød) fjernbetjening Skumringsrelæer Kodetastatur Alle sensorer, der har en potentialfri relækontakt I Controlleren bliver signalerne fra de tilkoblede inputmoduler bearbejdet. Det kan, alt efter programmeringen, resultere i en tænd- eller slukfunktion, en timerfunktion, en blinkfunktion, et lysdæmpersignal m.m. Controlleren udfører den pågældende funktion ved at videresende et signal til et ouputmodul, som aktiverer den/de ønskede brugsgenstande. Signalerne mellem Controlleren og input- og outputmodulerne overføres via en seriel datalinie. putmodulerne kan f.eks. styre: Belysning Lysdæmpere Stikkontakter El-radiatorer Ventilationsanlæg putmoduler Der er 4 typer inputmoduler, et 230 V a.c. og to 24 V d.c. samt en IR-modtager 230 V a.c inputmodulet har 8 indgange med fælles nul. dgangene aktiveres ved tilslutning af 230 V a.c. dgangene er galvanisk adskilt fra IHC systemets 24 V d.c. driftsspænding. 2 inputmoduler kan seriekobles. 24 V d.c / 24 ma & 24 V d.c. / 3 ma inputmoduler har 16 indgange, som er aktive i hviletilstand. Pga. en lav indgangsimpedans kan alle typer kontakter i betjeningstryk, stærkstrømsafbrydere, stærkstrømsrelæer, termostater osv. anvendes til aktivering. Kontaktprel fra dårlige kontaktsæt på inputmodulerne elimineres ved, at Controlleren skal have det samme signal 2 gange, før den vil acceptere en ændring af status. På samme måde skal outputmodulet modtage det samme signal flere gange, før det vil ændre status på et udgangsrelæ. Ved fejl på output-dataledningsnettet eller Controller går alle fejlramte udgange øjeblikkeligt off, så farlige situationer ikke opstår. Bemærk! putmodul 24 V d.c. / 3 ma er specielt konstrueret til alarmanlæg, grundet den høje indgangsimpedans og det lave strømforbrug. Modulet er specielt beregnet for sensorer med NC-funktion. IR-modtager Leveres i både LK FUGA og LK OPUS design. Begge typer leveres i 2 varianter: Den ene kan kun styres vha. håndsender, mens den anden kan styres fra såvel LK håndsender som B & O s fjernbetjeninger. IR-modtageren fortrådes på samme måde som et input-modul. Dvs., at IR-modtageren forbindes direkte til IHC-controlleren via en datalinie. Der kan serieforbindes på til 8 IR-modtagere. putmoduler Der er følgende 5 typer outputmoduler: putmodul 400/8x10 A har 8 stk. galvanisk adskilte relæudgange. Hvert relæ kan max. belastes med 10 A. putmodul 400/8x16 A har 8 stk. galvanisk adskilte relæudgange. Hvert relæ kan max. belastes med 16 A. putmodul 230/8x10 A har 8 stk. relæudgange i 2 galvanisk adskilte grupper af 4 relæer. Hvert relæ kan max belastes med 10 A, frit fordelt mellem de 4 relæer. putmodul 24 V d.c. har 8 transistorudgange. hver udgang kan belastes med op til 500 ma fra en ekstern strømforsyning på V d.c. (SELV). putmodul 1-10 V d.c. har en 1-10 V analog udgang og en 230 V a.c. relæudgang, der max, kan belastes med 10 A

2 Programmering med IHC Control Visual IHC Visual er delt op i 3 skærmbilleder - et installationsvindue, et funktionsvindue og et programmeringsvindue. I installationsvinduet kan man indsætte de komponenter man ønsker at bruge i installationen. Komponenterne er arrangeret i en træstruktur, som bl.a. er kendt fra Windows stifinder. Selve programmeringen foregår vha. funktionsblokke. IHC Visual softwaren indeholder ca. 100 færdig programmerede funktionsblokke, herunder bl.a. en række forskellige ventilationsstyringer, varmestyringer, lysdæmper-funktioner, scenarie belysning, rutelys, styret udelys, hjemme-simulering samt tyverisikring. Når den ønskede funktionsblok er hentet, sættes den ind i funktionsvinduet. Med musen trækker man derefter de fysiske ind-/ udgange fra installationsvinduet over på de ind-/ udgange, der indgår i funktionsblokken. Konfigurationen er nu færdig. LK vil løbende udbygge IHC Visual programmet med nye funktionsblokke, som man kan downloade fra LK s hjemmeside. Ved hjælp af funktionslinks og funktionsblokke kan man sammesætte op til 90% af de funktioner man ønsker i sin bolig. Det tredje vindue er programmeringvinduet. Her kan der udføres alle former for programmering. Efter endt programmering gemmes den nye funktionsblok i eget bibliotek. Man kan til enhver tid kalde den gemte funktionsblok frem og anvende den på lige fod med de øvrige funtionsblokke. Simulering Simulering af programmet kan udføres såvel offline som online, så man er sikker på at installationen virker inden man overfører programmet fra pc en til IHC Controlleren. Der er ligeledes mulighed for logning af hændelser på styringer. Dokumentation I IHC Visual gives mulighed for at få en udførlig dokumentation af hele IHC installationen, herunder en beskrivelse i softwaren af indgange, udgange, kabelledere, komponenter samt placering. Derudover kan der udskrives et antal rapporter, som beskriver sammenhængen mellem de enkelte komponenter og deres placering, farverne på lederne, terminal numre og kabelbenævnelse. Da LK FUGA og OPUS66 svagstrømstryk har fået ny mærkning ved ledningsterminalerne, f.eks. ØV, ØH osv., hvor ØV står for øverste venstre tryk, kan der i IHC Visual angives den rigtige terminering. Man har således mulighed for at give kunden en fyldestgørende dokumentation. Med den som udgangspunkt kan man efterfølgende nemt servicere kunderne samt ændre og eventuelt finde fejl via IHC Visual. Systemopbygning Alle IHC tavlekomponenter er opbygget i DIN-skinnekasser. Systemet har behov for følgende komponenter for at kunne fungere: 24 V d.c. strømforsyning. Controller putmodul putmodul Alle disse komponenter kan placeres centralt i gruppetavlen. - og outputmodulerne kan også placeres decentralt, dvs. ude i installationen. Stand alone IN- og outputmoduler kan sammenkobles parvis vha. datalinie. Således opnås en simpel installation uden brug af controller - dog med en begrænset funktionalitet. IHC Control Viewer Anvendes til at styre og overvåge én IHC Visual controller via intranet og internet fra en pc. Der kræves en opkobling med fast IPadresse og installation af Java Sun SE V på pcén. Controlleren og Viewermodulet kommunikerer indbyrdes via RS485. Viewermodulet kan opsættes til at sende s ved hændelser på systemet, f.eks. røgudvikling eller indbrud. Voice modem har følgende anvendelsesmuligheder: at fjernaflæse IHC Control systemets status at fjernbetjene (tænde/slukke) systemets 128 udgange ringe til 4 selvvalgte telefonnumre og afgive alarmbesked. Strømforsyning og driftsspænding Alle systemets moduler forsynes fra en 24 V d.c. 72 W strømforsyning med sikkerhedstransformer (SELV). Alle systemets komponenter har en driftsspænding på nominel 24 V d.c. Stjernekoblet ledningsføring Kabelføringen mellem Controlleren og input- og outputmodulerne udføres stjerneformet. Modulerne bliver automatisk adresseret uden anvendelse af DIP switche, software el. lign. Hver ind- eller udgang på in-/outputmodulerne har et nummer i Controlleren, der benyttes som reference ved programmeringen. dgangs-/udgangsnummeret afhænger af, hvilket terminal-nummer der forbindes til på in/outputmodulet og dernæst, hvilken port på Controlleren in/outputmodulets datalinie forbindes til. Sammenkobling af Controllere Hvor behovet overstiger 128 ind- og udgange, kan flere Controllere sammenkobles. Det gøres ved at forbinde en Controller s input-datalinier med en andens controllers output-datalinier. Til opbygning af større bygningsinstallationer med IHC kan sammenkobling af flere Controllere foretages med IHC Control BUSlink. Controller-funktion Når en indgang aktiveres eller deaktiveres, læser Controlleren det program, som er indprogrammeret under den pågældende indgang. Dvs. at programmet aflæses én gang ved aktivering og én gang ved deaktivering. Dette medfører, at programmøren ikke behøver at udtænke sine programmer i statiske billeder (nøgleskemaer); men kan udføre programmeringen for hver indgangs- eller kontaktursaktivering uden tanke for den totale produktsammenhæng. Denne hændelsesstyrede programmering er særligt velegnet til bygningsinstallationer. Hvis installationen nødvendiggør udførelse af program, under forudsætning af at en ind-/udgang eller kontaktur er aktiv, kan disse statiske funktioner indprogrammeres som betingelser. Tips til systeminstallation For at opnå den mest pålidelige installation af IHC systemet er der nogle få retningslinier, der skal følges. I det følgende er retningslinierne beskrevet og suppleret med gode råd. Datalinier og strømforsyning put- og outputmodulerne forbindes med Controlleren via datalinier, som tilsluttes Controllerens ind- og udgangsporte i en stjernekoblet ledningsføring, hvor hvert input- og outputmodul har sin egen terminal(port) på Controlleren. Controlleren har i alt 8 datalinier til input-moduler og 16 datalinier til outputmoduler, hvorpå der kan tilsluttes henholdsvis 8 inputmoduler med op til 16 indgange (8x 16 indgange = 128 indgange) og 16 outputmoduler med 8 udgange (16 x 8 udgange = 128 udgange). Placering af input- og outputmodulerne kan ske centralt eller decentralt i installationen. Hvis man placerer modulerne centralt i en gruppetavle sammen med Controlleren, skal alle kablerne føres til den centrale gruppetavle. Placeres modulerne derimod decentralt vil såvel antallet som forbruget af kabler reduceres. Ledningslængden må på en datalinie mellem Controller og et input- eller outputmodul må ikke overstige 100 m

3 IHC Controller OK 0 V = 24 V = Ba t. + Ba t RS 485 RS V = 2 3 0V = 4 5 0V = 6 7 0V = 8 L5-8 8 out L5-8 8 out V = 2 3 0V = 4 5 0V = 6 7 0V = V = V = V = IHC I/O terface IHC put 230 IHC put 230 IHC put put/put 10 A 230/400V ~ 120 B B V = V = V = V = 16 0 V = Data 24 V = L1-4 1 out V = Data 24 V = L1-4 1 out put, < 1 30 ma = 120B V = V = 7 2 0V = Data 24V = OK - + RS 485 Modeselect A B RS V 2 3 0V 4 5 0V 6 7 0V 8 1 0V 2 3 0V 4 5 0V 6 7 0V put/put 9 0V V V 14 15= 0V 16 L5-8 8 out V= Data 24 V= L1-4 1 out L5-8 8 out V= Data 24 V= L1-4 1 out V= V= V= 16 put, < 1 30 ma = 120 B V= V= 7 0V= Data 24V= IHC Control Kabelinstallation Kabeltypen IHC LINK-6 NOPOVIC (3 x 2 x 0,6) og IHC LINK-10 NOPOVIC (5 x 2x 0,6) anbefales til dataoverførsel og strømforsyning af input- og outputmoduler samt til IR-modtager. Mht. ledningstype refereres der i øvrigt til: SBEi, kapitel 52. IHC LINK-6/10 kablet er udført med samme isolationsniveau som 230/400 V nettet, hvorfor det er tilladt at fremføre denne kabeltype i rør sammen med PVL ledninger. Ved afslutning i dåser, tavler m.m. skal det sikres, at den fornødne respektafstand mellem SELV og stærkstrøm overholdes. Hvis svagstrømsnettet ikke er udført med nævnte IHC LINK -6/10 kabel, skal det overalt, dvs. både i installationen og gruppetavlen, adskilles fra 230/400 V nettet svarende til dobbelt isolationsniveau. Datalinien skal altid fremføres parsnoet med 0 V d.c.-lederen mellem hvert enkelt modul og controlleren for at opnå den bedste under-trykkelse af elektrisk støj. For at undgå ringforbindelser (loops) i dataforbindelserne, må dataliniens parsnoede 0 V d.c.-leder ikke sløjfes videre mellem modulerne. +24 V d.c. til forsyning af moduler, input- og outputsignaler mv. fremføres ligeledes parsnoet med yderligere en 0 V d.c.-leder i et separat ledningspar. Ledningskvadratet bestemmes ud fra kabellængde og strømforbrug. Disse ledere må gerne sløjfes mellem de enkelte moduler. 0 V d.c.-lederen benyttes som returvej for forsyningsstrømmen, og derfor er lednings-kvadratet afhængigt af kabellængde og strømforbrug. NB: Hvis afstanden fra controlleren til decentral placerede input- og outputmoduler overstiger 50 m, skal der anvendes 2 stk. 0 V d.c. -ledere. Farvemærkning: Det anbefales at bruge følgende farvemærkning: Kabeltype: IHC LINK-6/10 NOPOVIC 0,6 mm Varmeafledningsforhold Strømværdi Særligt gode varmeforhold 3,8 Amp. Normale varmeforhold 3,5 Amp. Gruppetavlen Ved montering i gruppetavle og eventuelle undertavler, er der flere faktorer, der skal tages højde for: Sikkerhedsafstanden på 8 mm mellem 230 V a.c. og svagstrøm skal overholdes. Kablerne skal fastgøres i gruppetavlen, så den indbyrdes afstand ikke kan forskydes. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal svagstrøms-kablerne have samme isolationsevne som stærkstrømskablerne. Det anbefales at IHC modulerne altid anbringes i en selvstændig tavle. Ved placering af komponenterne i gruppetavlen anbefales det at placere dem med størst varmeudvikling i toppen af tavlen. For at sikre sig at komponenternes egeneffekt ikke hæver temperaturen i tavlen til mere end der er foreskrevet som driftstemperatur for tavle og komponenter anbefales det at udføre en egeneffekts beregning ved hjælp af LK s tavleberegnings program TAVLEKAT, der bl.a. kan findes på Ledningsnet IHC LINK-6 NOPOVIC (3x2x0,6 mm) HC LINK-10 NOPOVIC (5x2x0,6 mm) +24 V d.c. orange (i hvid/orange par) orange og hvid (i hvid/orange par) 0 V d.c. sort (i sort/blå par) violet (i violet/grøn par) sort (i sort/blå par) violet (i violet/grøn par) brun (i rød/brun par) grå (i gul/grå par) Svagstrøm 230 V Datalinie 1 blå (i sort/blå par) blå (i blå/sort par) Datalinie 2 grøn (i violet/grøn par) grøn (i violet/grøn par) Datalinie 3 rød (i rød/brun par) IHC Controller 0V = 24 = V IHC Visual Version IHC put 230 IHC put 230 IHC put 24 Datalinie 4 gul (i gul/grå par) Hvid (i hvid/orange par) anvendes alt efter forholdene til at forstærke 0 V d.c. eller +24 V d.c. Farverne gul/grøn og lyseblå må ikke anvendes i 24 V d.c. -ledningsnettet. Strømforsyning af IHC systemet udføres efter SBEi, kapitel 41, med en 24 V d.c. sikkerheds-strømforsyning, f.eks. LK nr. 120B1061 eller 120B1062. Ledningerne i svagstrømskredsen skal ifølge SBEi, kapitel 43, installeres med overstrøms- og kortslutnings-beskyttelse. Der skal anvendes en strømforsyning med sikkerhedstransformer og kortslutningssikker udgang. Hvis den maksimale strømafgivelse ikke overstiger ledningernes strømværdi, kan det dog undlades at indsætte sikringer. Ved anvendelse af LK strømforsyning nr. 120B1061 eller 120B1062, er der ikke behov for at indsætte sikringer, når de anbefalede kabeltyper benyttes

4 Belastning relæ-data putmodul Type Lysstofrør: Parallelkoblet HF spole 230/8x10, 400/8x10, 1-10 V OPUS66 PIR 230 V / 10 A LK FUGA PIR 230 V / 10 A LK NETLON Relæboks, type MB W 920 W µf 2 x 1200 W 900 W 400/8x W 3600 W 1300 W Glødelamper 2300 W 3600 W Halogenlamper (230 V) Halogenlamper med trafo Kviksølvlamper: Højtryksnatriumlamper: Blandingslyslamper Dulux-lamper: Kompenseret AC 1 drift: cos > 0,95 AC 3 drift: cos > 0, W 500 VA 900 VA 1000 W 1000 W µf 1000 W 1000 W µf 2000 W 800 W 800 W µf 2300 VA 3600 VA 690 VA IHC Control Alarm komponenter Funktionaliteten af IHC-systemet er udvidet med et antal komponenter, der har til formål af sikre boligen og især dens beboere mod: dbrud Gasudslip Vandudslip Brand Systemet kan via sensorer og magnetkontakter give lys eller lyd ved tilfælde af ovennævnte hændelser og via IHC Voice Modem overføre alarmsignalet til telefon eller døgnbemandet vagtcentral. Alarmkonceptet består af: Back-up incl. akkumulator Ved netudfald: Enheden giver alarm og sikrer backup af spændingsforsyning til IHC-alarm systemets centrale komponenter. Statustryk LK FUGA /LK OPUS Statustryk for til- og frakobling af alarmanlægget samt statusvisning på alarmsystem. Magnetkontaktsæt Til hindring af indbrud: Magnetkontaktsæt placeres i døre og vinduer, således at en utilsigtet åbning eller lukning af disse udløser alarm. Røgsenssor Ved brand: Enheden detekterer røg og sender signal til IHC Control Alarm systemet. Gassensor Ved udslip af naturgas, flaskegas eller bygas: Enheden detekterer udslippet og sender signal til IHC Control Alarm systemet. Gassensoren anvendes sammen med Magnetventil til gas ½. Magnetventil til gas 1/2 Ved alarmsignal fra gassensoren: Enheden lukker for hovedgasforsyningen. Læksensor Ved vandudslip (f.eks. opvaskemaskine): Enheden detekterer udslippet og sender signal til IHC Control Alarm systemet. Læksensoren anvendes sammen med magnetventil til vand 3/4. Magnetventil til vand 3/4 Ved alarmsignal fra læksensoren som følge af vandudslip: Magnetventilen afbryder hovedvandledningen. PIR 12 V / 120 C Ânvendes som bevægelsesdetektor i forbindelse med alarmanlæg. IHC tyverialarm Ved etablering af IHC tyverialarm er det muligt at få boligen opmærket med alarmmærkater, som har en præventiv virkning over for indbrud. Mærkaterne tilsendes boligejeren, når LK har modtaget det udfyldte IHC-registreringskort, der følger med IHC Visual controlleren. For at kunne registrere en IHC installation med indbrudsalarm kræves det imidlertid, at installationen som minimum omfatter følgende produkter: IHC Visual controller Alarmfunktionsblok godkendt af LK IHC alarm PIR (2 stk.) Magnetkontakter på alle indgangsdøre Ekstern lydgiver (gælder ikke lejligheder) tern lydgiver Statustryk eller kodetastatur. TermIHC Det vil stadig være muligt at programmere i TermIHC. Der kræves blot, at firmwaren i controlleren udskiftes - dette gøres vha. programmet IHC Firmwareloader. Programmeringsværktøj og manual til TermIHC ligger til download på LK s hjemmeside. Ekstern lydgiver IP54 En lydgiver til udendørs brug (max. lydtryk 111 db). tern lydgiver i LK FUGA / LK OPUS En lydgiver til indendørs brug (max. lydtryk 98 db). Kodetastatur IP55 Har flere anvendelsesmuligheder: 1. aktivering og deaktivering af alarm udefra 2. forbikobler (alarmen aktiveres/deaktiverres) først inde i sleve bygningen 3. elektromagnetisk dørlås - styring via IHC 4. aktivering og deaktivering af overvågning (røg, gas, vand)

5 IHC Control BUSLINK Anvendelsesmuligheder Med IHC BUSlink System er det muligt at anvende IHC selv i store bygninger. Kontorer, hoteller, industribygninger m.v., hvor der ønskes en koordineret styring og overvågning af lys, varme, tekniske alarmer m.v., er oplagte anvendelsesområder for IHC BUSlink System. Generelt om systemet IHC BUSlink er et Master/Slave system baseret på et af EU s standardiserede field BUS systemer, det danske P-Net. Det betyder, at IHC BUSlink er et gennemprøvet system, eftersom protokoller og hardware er gennemtestet og anvendes til processtyring i industrien. IHC BUSlink systemet anvendes til sammenkobling og kommunikation mellem flere IHC systemer. Systemet er udviklet til TermIHC Controlleren version 5.02 elelr senere. Visual controlleren kan også anvendes, dog med reduceret funktionalitet. Systemet består af en IHC BUSlink Master og et antal IHC BUSlink Gates. Gate modulet er en gateway (protokol og interface-converter) fra et IHC system til IHC stallations-bussen. IHC BUSlink Masteren sørger for afvikling af kommunikationen over stallations-bussen, hvor den løbende indsamler status på alle udgange i de tilsluttede IHC moduler. Afhængig af status på udgange samt programmeringen i IHC Master modulet aktiverer den indgange i de tilsluttede IHC systemer. Hermed bliver det muligt at overføre informationer fra et IHC System til et eller flere af de andre tilsluttede IHC systemer. IHC- BUSlink Master- og Gatemoduler er indbygget i 72 mm DIN-skinnekasser. Et IHC BUSlink system kan bestå af 1 stk. IHC BUSlink Master og op til 40 IHC BUSlink-Gates, svarende til ca I/O. Det kan desuden udvides til at omfatte i alt 32 IHC BUSlink Mastere. Der kan maximalt tilsluttes 92 gatemoduler svarende til I/O. Programmering Brugergrænseflade og programmerings principper svarer til dem, der kendes fra TermIHC controlleren. Der anvendes TermIHC software tilprogrammering af Masteren. Systemet er beregnet til sammenkobling af et antal TermIHC controllere. Ved anvendelse af IHC Visual controllere bliver funktionaliteten reduceret. IHC stallations-bus Der kan normalt anvendes kabel type IHC LINK-6 NOPOVIC (3x2x0,6 mm) som kabel til Bussen, når installationen oplægges i samme bygning. I produktionsbygninger med elektrisk støj anbefales det at bruge Twinax IBM ( ) kabler. Når installationskablet løber mellem flere bygninger, anbefales det at anvende et TWINAX IBM ( ) kabel. Kablets skærm skal via et gnistgab forbindes til jord. Den maksimale kabellængde er 1200 meter

Version 1.04. IHC Manual. LK as

Version 1.04. IHC Manual. LK as Version 1.04 IHC Manual LK as Indholdsfortegnelse Systembeskrivelse 6 Generel beskrivelse... 6 Controlleren... 7 Styring og statusvisning på PC (IHC MON)... 7 Inputmoduler... 7 Outputmoduler... 7 Programmering...

Læs mere

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01 Version 2.00 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_01 LK IHC Control LK IHC Control er den intelligente elinstallation, der giver både komfort og sikkerhed: Komfort i form af styring af f.eks. belysning,

Læs mere

INTELLIGENTE STYRESYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 9 Side 470. Intelligente styresystemer. Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende:

INTELLIGENTE STYRESYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 9 Side 470. Intelligente styresystemer. Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende: Afsnit Side 470 Intelligente styresystemer Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende: LK IHC Control Et styresystem til mindre og mellemstore installationer (også omfattende IHC Control

Læs mere

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44 Januar 2011 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_44 Indholdsfortegnelse Introduktion...5 IHC Control - Højdepunkter... 5 Hvad kan man med IHC Control?... 5 Hvorfor vælge IHC Control?... 6 Sådan

Læs mere

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Side 1 af 11 Bridgekeeper 1 (IHC) Bridgekeeper 1 danner bro mellem IHC og Z-wave. Modulet kan erstatte en IHC controller eller fungere parallelt med

Læs mere

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem 1 Indholdsfortegnelse El-installationen (Grundpakken)... 2 Funktioner på tværs af boligen... 3 Boligens funktioner rum for rum... 5 LK FUGA design Design Farve...

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Control Sikkerhed og komfort i din hverdag Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning IHC den fleksible totalløsning LK IHC er den intelligente løsning til boligen

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

Manual Visility DashBoard, Visility HSB

Manual Visility DashBoard, Visility HSB Version 3.0 Manual Visility DashBoard, Visility HSB Visility Visility binder enderne sammen når styringer i boligen skal fungere sammen. Visility integrerer med komponenter fra bl.a. Schneider Electric/Lauritz

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Bewator Entro Installationshåndbog

Bewator Entro Installationshåndbog Bewator Entro Installationshåndbog DA A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator Entro installationshåndbog må kun ske med skriftlig tilladelse fra Bewator. Bewator forbeholder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL DA CONNECT MANUAL 1212

PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL DA CONNECT MANUAL 1212 PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL Indholdsfortegnelse Indledning 5 Konformitetserklæring... 6 Specifikationer & ordrenumre Ordrenumre Tilbehør Dimensioner......... 10 Elektrisk og mekanisk tilslutning

Læs mere

LK IHC Control Viewer Quick guide

LK IHC Control Viewer Quick guide LK IHC Control Viewer Quick guide Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Velkommen til LK IHC Control Viewer Denne folder indeholder en gennemgang af de mest almindelige

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Installations- & Programmeringsvejledning

Installations- & Programmeringsvejledning Indhold Installations- & Programmeringsvejledning elprotect 24 elprotect 32 elprotect 40 Erhvervsalarmcentral SBSC 02-311 Grade 2, AIA 212.092, FG S-131/02 Grade 3 Danish 1 elprotect 24, elprotect 32 and

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

Teknisk indholdsfortegnelse

Teknisk indholdsfortegnelse Teknisk indholdsfortegnelse Side Actassi konceptsammenhæng... 66-68 Adskillelse og afbrydning... 48 AWG tværsnit og diameter.... 99 Belastningstabel for relæer... 84-85 Boligens installationer... 43-44

Læs mere

Brugervejledning. Zense HomeControl PC softw are (PC 2.4.4906) & Zensehome enheder. Version 2.4.4906.01

Brugervejledning. Zense HomeControl PC softw are (PC 2.4.4906) & Zensehome enheder. Version 2.4.4906.01 Brugervejledning Zense HomeControl PC softw are (PC 2.4.4906) & Zensehome enheder Version 2.4.4906.01 Zense Homecontrol Brugervejledning, version 2.4.4906.01 i af vi Dette dokument er beskyttet af ophavsret

Læs mere

-den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4.

-den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4. -den Internationale Fieldbus Standard IEC 61158 Type 4. Introduktion P-NET fieldbus er designet til sammenkobling af distribuerede proceskomponenter, så som procescomputere, intelligente sensorer, ventiler,

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere