TVP 3-10 vari-speed vv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVP 3-10 vari-speed vv"

Transkript

1 Salling Vaske og køleservice A/S Teknisk for Varmepumpe TVP 3-10 vari-speed vv Med variabel kapacitet (Behovsstyring) I.flg. DS/EN gældende for: TVP 2-7 vari-speed vv : ydelse fra 2 til 7,5 kw.varme TVP 3-10 vari-speed vv : ydelse fra 3 til 10 kw. varme TVP 5-14 vari-speed vv : ydelse fra 5 til 14 kw. varme RF Version 1.0 Oprettet :41:00 Revideret :55:00 Frederiksgade 36 Tlf.: Skive

2 Indhold 1 Indledning Betjening Indikatorlamper Vejledning Valg af menu Service menu Justering af parametre Sprogvalg Alarmsystem Menu oversigt Funktionsbeskrivelse Driftform og -status Regulering Kompressor varmepumpe Frekvensstyret kompressor (variabel kapacitet) Jordslange og brinepumpe Luft fordamper og udsugning (ikke i brug) Luft fordamper og afrimning ( ikke i brug) Kondensator og varm cirkulationspumpe Suppleringsvarme Brugsvand Legionella Centralvarme Udetemperatur kurvestyring Frostsikring Installation Tilslutning Vigtige indstillinger Ibrugtagning Service Alarmliste Software versioner Software opdatering Tekniske data Myndighedsgodkendelse Forsyning og omgivelser Ind- og udgangsspecifikationer Skrueklemmernes tilslutningsevne NTC Temperatur sensor tabel Kølediagram :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 2 af 25

3 1 Indledning LMC 223 indeholder en komplet varmepumpe-styring til husopvarmning via radiatorer eller gulvvarme og produktion af varmt brugsvand. Som varmekilde anvendes en jordslange. El-supplering kan tilvælges. Funktioner: Varmepumpe til husopvarmning og brugsvand Udnyttelse af varme fra jordslange kapacitetsregulering af kompressor vha. frekvensomformer. Elektrisk suppleringsvarme Fremløbstemperatur styres efter Udetemperatur Afrimning af luftfordamper ( anvendes ikke ved jordvarme) Sommer / vinter driftform Ugentlig legionellafunktion Kompressor drift on/off Sikkerhedsautomatik Føler overvågning Minimal fordamper/brine temperatur limiter Mulige senere udvidelser: Fjernbetjening via ledning eller trådløs Trinløs styring af suppleringsvarme Automatisk kalibrering af regulering til husets behov Styring af andre varmekilder (olie- og gasfyr) :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 3 af 25

4 2 Betjening 2.1 Indikatorlamper LMC 223 har to lamper umiddelbart til venstre for display'et: 1. Den øverste lyser når varmepumpe er i drift 2. Den nederste lyser når suppleringsvarme er i drift Baggrundslyset i displayet blinker hvis der er alarmer tilstede (se side 6). 2.2 Vejledning LMC 223 styrepanel betjenes udelukkende med drejeknappen placeret til højre for displayet. Knappen har tre funktioner: 1. Drej med uret : Gå til næste menupunkt eller øge parameterværdi ved justering 2. Drej mod uret : Gå til forrige menupunkt eller mindske parameterværdi 3. Tryk : Vælg undermenu, påbegynd justering eller accepter ny værdi Når betjening påbegyndes, vil baggrundsbelysningen i displayet blive tændt. Den første aktivering af knappen medfører ingen ændringer i menuen. Når apparatet ikke har været betjent i 30 sekunder, vil lyset slukke. Efter 5 minutter uden betjening springer menuen tilbage til det øverste vindue i hovedmenuen Valg af menu Ved at dreje knappen skiftes menu. De menuer som viser en pil nederst til højre har en undermenu. Undermenuen aktiveres ved at trykke én gang på knappen. Ved at dreje på knappen skiftes mellem undermenuens forskellige punkter. Undermenuen forlades ved at dreje frem eller tilbage indtil "menu up" vises. Tryk på knappen for at forlade undermenuen. Indstillingsmenuen er normalt ikke tilgængelig når den grundlæggende indstilling er foretaget. Ved at holde knappen nedtrykket i 8 sek. mens statusmenuen er synlig bliver indstillingsmenuen tilgængelig. Indstillingsmenuen forsvinder igen når indstillingsmenuen forlades. Nederste lysdiode blinker orange når indstillingsmenuen er tilgængelig Service menu Denne del af menusystemet er normalt skjult for brugeren da det kun bruges i forbindelse med installation og service. Aktivering sker ved at holde drejeknappen nedtrykket når der sættes spænding på apparatet Justering af parametre Drej knappen indtil den ønskede parameter vises i displayet. Tryk på knappen og drej indtil den ønskede værdi vises. Tryk derefter endnu en gang på knappen for at acceptere den indstillede værdi. Parameterværdien vil blinke i displayet sålænge der kan rettes i den. Indstil menuen er normalt skjult, men kan aktiveres ved at holde drejeknappen nedtrykket i 8 sekunder :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 4 af 25

5 2.2.4 Sprogvalg Nederst i servicemenuen kan der vælges mellem flere sprog til brugerfladen: 1. Aktiver servicemenu som ovenfor beskrevet 2. Drej knappen frem indtil LANGUAGE menupunkt vises 3. Tryk én gang på knappen så display tekst begynder at blinke 4. Drej frem eller tilbage indtil det ønskede sprog vises 5. Tryk endnu en gang på knappen inden tekst holder op med at blinke, for at acceptere det valgte sprog :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 5 af 25

6 2.3 Alarmsystem En komplet alarmoversigt findes i afsnittet "Alarmliste" på side 18. I tilfælde af alarm blinker displayets baggrundsbelysning. Driftstatus skifter til "ALARM" eller "STOP" I undermenuen "Alarm" kan årsagen til alarmen aflæses. Sammen med alarmen udlæses en alarmkode. Når alarmbetingelsen forsvinder skifter alarmen status fra aktiv til inaktiv og blink ophører. En alarm kvitteres ved tryk på drejeknappen når alarmen vises. Herved forsvinder alarmen fra listen lysdioden slukkes. Aktive alarmer kan ikke kvitteres. Det kan først ske, når systemet har registeret at alarmårsagen ikke længere er aktiv. Der findes 3 alarmniveauer: INFO : Generel information til brugeren som ikke påvirker driften ADVARSEL : Gives ved problemer som tillader fortsat drift med mindre ulemper KRITISK : Medfører at drift stopper helt eller nedsættes væsentligt I undermenu for alarmlog kan de sidste 16 historiske alarmer udlæses :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 6 af 25

7 2.4 Menu oversigt Parametre skrevet med blå skrift nedenfor kan indstilles af brugeren indenfor det angivne [interval]. STATUS VARME DRIFT AUTO T RUM SÆT 20 C UDLÆS KURVE +/- 0 C T VAND 45 C T RETUR AKT 32 C T RETUR SET 52 C T UDE 12 C FORD. T 20 C KPKAP Udlæsning af aktuel driftstatus tekst Dette er hoved skærmbilledet Apparatets hovedafbryder og valg af overordnet driftform [OFF, SOMMER, VINTER, AUTO] Setpunkt for aktivering af centralvarme rumkompensering [5..30] Undermenu for visning af aktuelle føler- og styringsdata Brugsvand beholder temperatur Centralvarme temperatur Aktuelt setpunkt for centralvarme temperatur Beregnet af de valgte temperatur kompenseringsfunktioner Udendørstemperatur Fordampertemperatur Aktuel kompresor kapacitet i % (kun hvis der vælges hastighedsstyring af kompressor) Hæver eller sænker det beregnede kurve setpunkt et fast antal grader [-9..9] (kun synlig hvis der er valgt kurvestyring) :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 7 af 25

8 ... Menu fortsat fra forrige side: INDSTIL VARME PUMPE SUPPLER OFF FORSINK SUP 0m GENSTART KP 20m KOMPRESS MAX 60 C T SOMMER 15 C KPR TRIN Stop % 10 St Diff% 30 U MIN % 20 U MAX % 100 U START% 70 GAIN 7 TN 3m VENT HØJ 50 U LAV % 50 U HØJ % 100 Normalt skjult menu (aktiveres ved at holde knappen nedtrykket i 8 sek mens status menuen er aktiv) Suppleringsvarme frigivelse til drift (til både brugsvand og centralvarme) [OFF, ON] Forsinket indkobling af suppleringsvarme giver varmepumpe bedre chance for at opfylde behov [0..60] Kompressor genstart tid til sikring mod unødig slidtage (mellem to på hinanden følgende starter) [2..60] minutter Maksimal returløbstemperatur for tilladelse kompressordrift (stop herover aht. kondensatortryk) [40..80] Skiftepunkt for den automatiske sommer / vinter drift omskifter (se side 11) [0..30] Vælg mellem 1 trin: (ON/OFF) drift af kompressor OMDR: Omdrejningstal styring af kompressor Kapacitet for kompressor stop (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Differens for kompressor start (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Minimal spænding til frekvensomformer (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Maksimal spænding til frekvensomformer (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Startspænding til frekvensomformer (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Forstærkning i PI regulator (fabriksindstilling: 7 % pr Grad) (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Integrationstid for PI regulator (Fabriksindstilling: 3 minutter) (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Kapacitet for skift mellem høj/lav ventilator hastighed Spænding for ventilator lav kapacitet Spænding for ventilator høj kapacitet BRUGS VAND VARME VP+SUPPL MINIMUM 35 C SETPUNKT 45 C NEUTRAL ZONE 2 C KP KAP 80 % LEGIO DAGE OFF Varmekilde valg for brugsvandsproduktion [OFF, VP, SUPPLER, VP+SUPPL] Temperatur setpunkt for suppleringsvarme (hvis frigivet og valgt) [5..80] Temperatur setpunkt for kompressor varmepumpe [5..60] Dødbånd for indkobling. Opvarmning starter ved indstillet setpunkt minus denne værdi [1..9] Kompressor kapacitet under brugsvandsproduktion. (Fabriksindstilling 80 %) Legionella funktionens hyppighed (suppleringsvarme skal være frigivet til drift) [OFF, 7..30] dage CENTRAL VARME VARME VP+SUPPL T RETUR MIN 30 C T RETUR MAX 60 C NEUTRAL ZONE 4 C TEMPSTYR UDE KURVE VALG 5 KURVE +/- 0 C KURVE-20 DEF 50 C KURVE-10 DEF 45 C Varmekilde valg for rumopvarmning [OFF, VP, SUPPLER, VP+SUPPL] Minimum tilladt setpunkt for husets returløbstemperatur og setpunkt suppleringsvarme [5..60] Maksimum tilladt setpunkt for husets returløbstemperatur [5..60] Dødbånd for indkobling. Opvarmning starter ved indstillet setpunkt minus denne værdi [1..9] Centralvarme temperatur styringsfunktion [MIN, UDE, ] (når RUM vælges, vises rumtemp. setpunkt i hovedmenu) Udetemperatur kompenseringskurve (kurve menuer vises hvis valgt under STYRING) [DEF, 1..10] Hæver eller sænker det beregnede kurve setpunkt et fast antal grader [-9..9] Egendefineret ude/inde kurve med 5 punkter ved -20, -10, 0, 10 og 20 C for returløbstemperatur [5..60] :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 8 af 25

9 AFRIM KURVE-0 DEF 40 C KURVE+10 DEF 35 C KURVE+20 DEF 30 C RUM KOMP MAX 10 C TYPE OFF Man Afrim ISNIVEAU -2 IS OPBYG STOP T 8C MAX TID 20m AFR KAP Antal HG Antal Luft SidstDfr INTERVAL Min Tevp Højest tilladte returløbstemperatur forøgelse fra rumkompensering [0..20] (vises hvis valgt) VAlg af afrimnings metode [OFF, VARMGAS, LUFT, LUFT+VG]] Start afrimning Temperatur Niveau for opbygning af is på fordamper (fordampoertemperatur føler) Under denne temperatur tæller afrimningsuret. Over ISNIVEAU plus 2 grader tæller afrimningsuret baglæns. Når afrimningsuret når tiden IS OPBYG (næste menu) startes en afrimning Tid i minutter fordampertemperaturen skal være under ISNIVEAU for at aktivere en afrimning Stoptemperatur for afrimning (FORDAMPER Temperatur) Maximal afrimningstid. Kompressorkapacitet under afrimning (kun hastighedsstyrinhg af kompreaaor) Antallet af varmgas afrimninger Antallet af luftafrimninger Længde af sidste afrimning Minimum tid mellem afrimninger Minimal fordamper/brine temperatur. (Kun frekensomformer drift) :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 9 af 25

10 ... Menu fortsat fra forrige side: ALARMER ALARM 0 INGEN ALARMLOG AL 0: 13 T2 KORT AL 1: 20 TRYK Visning af op til 3 aktuelle alarmer Der udlæses en kode og en tekst for hver alarmlinie. Nulstilles ved strømsvigt Alarm log som gemmer og viser de sidste 16 aktive alarmer Nulstilles IKKE ved strømsvigt Nyeste aktive alarm Næst nyeste aktive alarm Service menu aktiveres med tastekombination: SERVICE LMC 220 VER 1.03 GENSTART KP 914s MANUEL DRIFTTID SETUP GUIDE AKTIVER NEJ KOMPRESS OFF SUPPLER OFF 3-VEJS OFF BRINEPMP OFF CIRKPUMP OFF VARMEPMP 8206h KOMPRESS 2184h SUPPLER 514h 3-VEJS 964h BRINEPMP 4740h CIRCPUMP 2948h... Service menu til opsætning, test og fejlfinding Apparat type identifikation og software versions nummer Sekunder til frigivelse af kompressor genstart Kan nulstilles i serviceøjemed Manuel aktivering af relæ udgange Aktivering af manuel drift [NEJ, JA] Start kompressor [OFF, ON] Start suppleringsvarme [OFF, ON] Aktiver 3-vejs ventil til brugsvand [OFF, ON] Start jordslange brinepumpe [OFF, ON] Start centralvarme cirkulationspumpe [OFF, ON] Drifttime tællere Angiver hvor længe varmepumpen har været tændt Kompressor Suppleringsvarme 3-vejs ventil til brugsvand Jordslange brinepumpe Centralvarme cirkulationspumpe Menu som leder brugeren gennem de valg der skal foretages ved opsætning af anlægget SPROG DANSK Valg af brugerflade sprog [ENGELSK, DANSK] :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 10 af 25

11 3 Funktionsbeskrivelse 3.1 Driftform og -status Brugeren vælger den overordnede driftform for anlægget via menusystemet: Driftform OFF SOMMER VINTER AUTO Beskrivelse Ingen varmefunktioner er aktive Normal tilstand er brugsvand, centralvarme er ikke aktiv Normal tilstand er centralvarme, der skiftes til brugsvand efter behov Anlægget vælger selv driftform på baggrund af udetemperatur gennemsnit, den indstillede sommertemperatur og en neutralzone på 4 C - Vinter : Efter ét døgn under sommertemperatur minus neutralzone - Sommer : Efter ét døgn over sommertemperatur Apparatets aktuelle driftstatus udlæses øverst i hovedmenuen: Driftstatus OFF START KLAR VARME VAND AFRIM MANUEL ALARM STOP Beskrivelse Anlægget er slukket. Ingen funktioner er aktive bortset fra disse: - Alarm fra jordslange miljøpressostat - Cirkulationspumpe motionering og frostsikring Opstart af varmepumpe. Cirkulationspumper startes. Efter kort tid skiftes til drift Anlægget er tændt men der er ikke noget aktuelt varmebehov Rumopvarmning. Husets returløbstemperatur holdes på den ønskede værdi Produktion af varmt brugsvand Afrimning Brugeren har aktiveret manuel drift via service menu Aktiv alarm. Anlægget er stadig i drift men med nedsat funktion Anlægget stoppet på grund af kritisk fejltilstand 3.2 Regulering [ Her indsættes skemaer med beskrivelse af termostatfunktioner, skiftepunkter og hystereser ] :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 11 af 25

12 3.3 Kompressor varmepumpe Kompressorens kapacitet tilpasses ved at ind- og udkoble kompressoren i såkaldt moduleret on/off drift. Anlægget er sikret med høj- og lavtrykspressostater som kan stoppe kompressoren og sætter en alarm. Ved varmebehov på centralvarme eller brugsvand startes kompressor varmepumpe. Når kompressoren er i drift hæves både brugsvand og centralvarme op til deres respektive setpunkter, før den slukkes. Dette sker uafhængigt af neutralzone indstillingerne for at reducere antallet af start/stop operationer. For yderligere at hindre unødig slidtage, indlægges en variabel genstart blokeringstid efter hver kompressor start Frekvensstyret kompressor (variabel kapacitet) Hvis der vælges omdrejningstal styret kompressor via frekvensomformer skal frekvensomformeren tilsluttes udgang AO1 (0..10V). Signalet er altid 2 til 10 volt, 2 volt min frekvens, 10volt maksimum frekvens. Hvis signalt er 0 volt skal kompressoren stoppe. Relæudgang (R1) kan anvendes til at styre frekvensomformeren ON/OFF. (R1 bruder når AO1 er 0 volt) Frekvensen styres af en PI regulator. PI regulatorens parametre indstilles i VARMEPUMPE menuen. For at undgå hyppige ON/OFF koblinger på kompressoren på grund af stor hysterese på returtemperaturen starter kompressoren først når PI regulatorens kapacitet kommer over 50%. Kompressoren stopper nå PI regulatorens kapacitet kommer under 10%. Hvis der stadig optræder hyppige start / stop af kompressoren kan det være nødvendigt at anvende en større neutralzone (CENTRAL VARME / NEUTRAL ZONE menuen) Jordslange og brinepumpe Brinepumpe kører altid sammen med kompressor og startes op 1 minut før denne og har ligeledes efterløb på 1 minut. Efter en uges stilstand startes pumpen kortvarigt for at hindre blokering. Der kan tilsluttes en miljøpressostat som giver alarm og stopper anlægget hvis brinesystemet lækker Luft fordamper og udsugning Anlæggets varmekilde kan også være en traditionel fordamper baseret på luft i stedet for jordslange systemet. I dette tilfælde styrer en ventilator energitilførslen. Fladetermostat og hotgas ventil anvendes til afrimning. Ved luftkølet fordamper kan ventilatoren styres i 2 hastigheder (kun hastighedsstyret kompressor) Ventilatorens laveste hastighed tilsluttes R5, mens højeste hastighed tilsluttes R2. Skiftet mellem de to hastigheder er lavet således at de to relæer aldrig vil være trukket samtidig. Hvis der kun anvendes 1 hastighed på ventilatoren SKAL de to relæer (R2 og R5) parallelforbindes. Fordampertemperatur føleren skal placeres på fordamperen således at den måler fordamperfladens temperatur. Der kan indstilles en minimal fordampertemperatur (Min Tevp) Under denne temperatur reduceres kapaciteten. Funktionen kan anvendes som frostsikring af brinetemperaturen. BEMÆRK: Min Tevp kan kun anvendes ifm frekvensomformer drift Luft fordamper og afrimning Når der anvendes luftfordamper kan der anvendes varmgas afrimning. Varmgasventilen tilsluttes udgang R :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 12 af 25

13 En varmgas afrimning starter når afrimningsuret når den indstillede afrimningstid (IS OPBYG). Afrimningsuret tæller kun når fordampertemperaturen er under det indstillede niveau (ISNIVEAU) for opbygning af is. Når fordamper temperature er mere end 2 grader over niveauet for isopbygning tæller afrimningsuret baglæns. Under afrimning kører cirkulationspumpen. Fordamperventilatoren er stoppet under afrimning. Afrimningen stopper når fordampertemperaturen når stop temperaturen (STOP T) eller når den maksimale afrimningstid er gået (MAX TID). Efter afrimning returneres til alm. varmepumpedrift Kondensator og varm cirkulationspumpe Anlægget har vandkølet kondensator med tilhørende cirkulationspumpe, som er fælles for brugsvand og centralvarme produktion. 3-vejs ventilen vælger hvilken kreds der modtager energien fra varmepumpen. Højtrykspressostat udfald som følge af for højt kondensatortryk modvirkes ved at cirkulere vand i varmesystemet indtil temperaturen er under den indstillede kompressor max værdi, inden kompressoren startes. Efter en uges stilstand startes cirkulationspumpen kortvarigt for at motionere. Herudover har pumpen disse driftformer som afhænger af den overordnede styringstilstand: - Vinterdrift : Pumpen kører permanent - Sommerdrift : Pumpen er standset når der ikke produceres brugsvand eller motioneres :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 13 af 25

14 3.4 Suppleringsvarme Der kan tilsluttes en el-kedel gennemstrømningsvandvarmer eller eventuelt en fjernvarme veksler, som supplement til varmepumpen i de tilfælde hvor denne ikke kan levere den ønskede opvarmning. Det kan være i koldt og blæsende vejr eller ved stor brugsvands aftapning. Suppleringsvarmen, som skal frigives til drift af brugeren, aktiveres hvis returvand eller brugsvand falder under hver sin individuelt indstillede minimumværdi (minus neutralzone). Herved sikres at varmepumpen leverer den største andel af energien, samtidig med at brugeren er sikret en veldefineret komfort også ved ekstraordinært behov. Suppleringsvarmen vil også blive brugt som forsyningssikkerhed og opretholdelse af normal komfort i situationer hvor varmepumpen er ude af drift på grund af monteringsarbejde, defekter eller lignende. I disse tilfælde overtages kompressor setpunkterne, så suppleringen her ikke styrer efter minimum værdier. 3.5 Brugsvand Når der er behov for opvarmning af brugsvand, skifter 3-vejs ventilen position og sender fremløbsvandet fra kompressor kondensator og suppleringssystem gennem varmtvandsbeholderen. I denne situation cirkuleres der ikke vand gennem centralvarmeanlæggets radiatorer. Prioritering mellem brugsvand og centralvarme foretages altid således at brugsvand skal være tilfredsstillet før der kan produceres rumopvarmning. Ved sommerdrift er anlægget (3-vejs ventilen) permanent i brugsvandsposition. Der er to setpunkter for brugsvandets temperatur. Et til den ønskede vandtemperatur for aktivering af kompressorvarme og derudover en minimumstemperatur hvor også tilskudsvarmen træder i kraft. Ved denne virkemåde opnås at varmepumpen leverer energien sålænge der ikke tappes større mængder brugsvand fra beholderen. Kapaciteten fra både kompressor og suppleringsvarme sættes altid til 100 % under brugsvandsproduktion. Det vil sige at varmekilderne er i konstant drift indtil de individuelt indstillede setpunkter er opnået Legionella Styringen kan med variabelt interval automatisk hæve temperaturen i brugsvandsbeholderen til 65 C for at modvirke vækst af legionellabakterier i vandet. Funktionen er kun aktiv når brugeren tilvælger den. Suppleringsvarme skal være frigivet til drift, da kompressoren alene ikke er i stand til at nå de 65 C. Kompressor stopper ved indstillet maksimal temperatur. Vigtigheden af legionellafunktionen er størst når den indstillede vandtemperatur ligger i området grader, eller hvis der gennem længere tid ikke tappes vand så der herved sker en udskiftning. Temperaturstigningen skabes ved at energikilderne bidrager på følgende måde: Kompressor: - Medvirker indtil fremløbstemperatur eller brugsvand stiger over den indstillede kompressor max. værdi Supplering: - Kobler ind når kompressor stopper (skal være frigivet af bruger) :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 14 af 25

15 3.6 Centralvarme I almindelig varmepumpedrift tilpassses kompressorkapaciteten således at der holdes en forudbestemt temperatur på husets returløb. Den nødvendige centralvarme returløbstemperatur afhænger af husets varmebehov som bestemmes af mange faktorer deriblandt størrelse, isolering og udetemperatur. Der kan vælges flere forskellige former for temperatur kompensering som kan være aktive hver for sig eller samtidigt. Uafhængigt af de valgte kompenseringsformer, kan suppleringsvarme frigives til drift af brugeren, således at den opretholder en given minimum temperatur Udetemperatur kurvestyring Det er muligt at forprogrammere setpunktet for hustes fremløb afhængighed af udetemperaturen. Den ønskede fremløbstemperatur indstilles for udetemperatur på -20 C, -10 C, 0 C, 10 C og 20 C. På baggrund af disse temperaturer beregnes fremløbstemperaturer for den aktuelle udetemperatur ved hjælp af interpolation mellem de opgivne punkter. For udetemperaturer under -20 C og over 20 C anvendes den programmerede fremløbstemperatur for hhv. -20 C og 20 C. Der kan vælges 10 forprogrammerede kurver eller en egendefineret. 3.7 Frostsikring For at modvirke potentielle frostskader er der indbygget et antal afværgefunktioner i anlægget som altid vil være aktive uanset hvilke driftformer og indstillinger der måtte være valgt (også OFF). Eventuelle manglende eller defekte temperaturfølere eller andre anlægskomponenter vil naturligvis kunne ødelægge denne form for sikring: 1. Hvis udetemperatur falder under 2 C startes centralvarme cirkulationspumpe Herved sikres eventuelle skunk, og loftrum samtidig med at vandtemperaturen kan overvåges 2. Hvis brugsvand, centralvarme eller rumføler falder under 2 C, startes alle cirkulationspumper sammen med varmepumpe OG suppleringsvarme og hæver de berørte temperaturer til 5 C hvis dette er muligt :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 15 af 25

16 4 Installation 4.1 Tilslutning M M M X8 kl. 5 6 = VLT on / of X8 kl. 3 4 = pumpe lav hast.jordsl. X8 kl. 2 1 = tilskuds varme X7 kl. 5 6 = on / varm vand X7 kl. 4 3 = pumpe høj hast.jordsl. X7 kl. 1 2 = cirk.pumpe varm Fuse X9 X8 X7 X6 L N R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 X13 Otion Digital input X10 UserInterface X12 RS232 +5V +5V +5V +5V Temperatur input Analog I/O RS V 5VAI AO1 AO2 12V A /B X11 ISP X1 X X3 X4 X SPh SPe Ad 1. LP Ad. 2. HP Ad 3. Miljø pressostat Ad 1. føler fremløb Ad 2. føler brugsvand Ad 3. føler udeføler Ad 4. føler jordslange FC Fan Analog signal 0-10v. 5 og 6 = frekvensomformer 7 og 8 = pumperegulering :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 16 af 25

17 Type Stik Klemme Navn Tilslutning Digital indgang X2 1, 2 DI1 Lavtryk pressostat til kompressor 3, 4 DI2 Højtryk pressostat til kompressor 5, 6 DI3 Miljøpressostat til jordslange * 7, 8 DI4 Temperatur sensor X3 1, 2 T1 Centralvarme fremløb 3, 4 T2 Brugsvand 5, 6 T3 Udeføler 7, 8 T4 jordslangetemperatur føler Spændingsudtag X V V -- Analog indgang 3, 4 AI -- Analog udgang 5, 6 AO1 Tilslutning til frekvensomformer 0..10V 7, 8 AO2 -- Relæ udgang X8 6, 5 R1 Kompressor/ Frekvensomformer on-of 4, 3 R2 Fordamperventilator/brinepumpe hastighed 2 2, 1 R3 Suppleringsvarme (el-kedel) X7 6, 5 R4 3-vejs ventil 4, 3 R5 Fordamperventilator/brinepumpe hastighed 1 2, 1 R6 Cirkulationspumpe til centralvarme X6 2, 1 R7 Hotgas ventil ** Kommunikation X COM1 RS 485 X COM2 RS 232 System X ISP Software opdatering X OPTION Udvidelsesstik Forsyning X Jord X9 2, V AC * Kun på anlæg med jordslange ** Kun på anlæg med luftfordamper *** Kun på anlæg med to trins kompressordrift 4.2 Vigtige indstillinger 1. Suppleringsvarme tilvælges hvis relevant 2. Ønsket driftform vælges 3. Setpunkter for brugsvand justeres 4. Styringsform og temperaturkompensering for centralvarme I service menuen findes en setup-guide som vil lede teknikeren gennem alle centrale valg og indstillinger. 4.3 Ibrugtagning Når anlægget tændes første gang vil cirkulationspumperne køre alene et stykke tid for at stabilisere temperaturerne :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 17 af 25

18 5 Service 5.1 Alarmliste Se beskrivelse af alarmernes virkemåde i afsnittet "Alarmsystem" på side 6. Nr Tekst Type Aktion Beskrivelse 5 DATABASE I -- Styringen er blevet nulstillet til fabriksopsætningen og kræver fornyet grundindstilling. Dette sker fx. hvis der opdateres software med et nyt program som afviger væsentligt fra det gamle - Foretag de ønskede indstillinger via menusystem 10 T1 AFBR K STOP Retur temperatur føler afbrudt - Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 11 T1 KORT K STOP Retur temperatur føler kortsluttet - Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 12 T2 AFBR K STOP Brugsvand temperatur føler afbrudt - Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 13 T2 KORT K STOP Brugsvand temperatur føler kortsluttet - Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 14 T3 AFBR A 7 C antages Udetemperatur føler afbrudt - Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 15 T3 KORT A 7 C antages Udetemperatur føler kortsluttet - Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 16 T4 AFBR A Deaktiver Rumtemperatur føler afbrudt rumstyring 17 T4 KORT A Deaktiver rumstyring - Kontroller forbindelse. Skift evt. føler Rumtemperatur føler kortsluttet - Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 34 KOMPRESS A Suppl. varme tager over efter 5 min. Sikkerhedsafbrydelse fra kompressor højtryk og lavtryk - Kompressor genstarter når bruger kvitterer alarmen 50 FROST A Cirkulationspumper startes Temperatur for brugsvand, centralvarme eller rumføler har været under 2 C i mere end 2 timer. Frostsikringsfunktion er aktiv 53 LÆKAGE A Suppl. varme tager over efter 5 min. Jordslange miljø pressostat - Kontroller system for utætheder 54 OVERHED K STOP Returløb eller brugsvand overophedet til 90 C eller mere - Kontroller relæer og kontaktorer til kompressor og suppleringsvarme 70 LEGIO I -- Legionellafunktion har i to på hinanden følgende uger ikke kunnet udføres indenfor tidsfristen. - Der mangler energitilførsel fra brine eller suppleringskreds :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 18 af 25

19 5.2 Software versioner Version Dato Beskrivelse Første udgave 5.3 Software opdatering 1. Denne operation bør kun foretages af uddannet servicepersonale 2. Installer Kanda AVR PSI ISP, version 3.55 eller nyere (købes på - Order Code: NAVRISP) 3. Tilslut LMC styreenhed med spænding på, til PC'en via parallelport dongle og fladkabel til ISP stik 4. Start ISP programmet, og konfigurer det som vist nedenfor 5. Vælg menu File -> Load -> Flash og indlæs den ønskede programfil (FilNavn.a90) 6. Vælg menu File -> Save Project Settings og gem opsætningen som "LMC 220 Varmepumpe" 7. Næste gang der skal programmeres kan den gemte opsætning genindlæses via File -> Load Project Settings 8. Vælg menu Device -> Auto Program eller tryk F5 9. Vent på "OK" eller fejlmeddelelse 10. Fjern ISP ledning fra LMC styreenhed 11. Styringen er nu opdateret med den nye programfil 12. Der vil blinke en alarm i LMC'en hvis det nye program indeholder data eller funktioner som kræver fornyet grundopsætning af varmepumpen LMC I S P PC ISP stik, fladkabel og dongle :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 19 af 25

20 Kanda AVR PSI-ISP software opdatering :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 20 af 25

21 6 Tekniske data 6.1 Myndighedsgodkendelse CE mærket iht. let industri og bolig EN CE mærket iht. let industri og bolig EN LVD lavspændingsdirektivet 6.2 Forsyning og omgivelser Forsyningsspænding: 230 VAC ±10 %, 50 Hz ± 5 % og 60 Hz ± 5 % Omgivelsestemperatur drift: -20 til 50 C Omgivelsestemperatur opbevaring: -20 til 60 C Relativ luftfugtighed max. 95 %, ikke kondenserende LMC 220 kan ikke udgøre en del af en sikkerhedskreds LMC 220 må ikke anvendes i "medical" og "life support" udstyr LMC 220 tæthedsklasse IP :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 21 af 25

Teknisk manual. Standard Varmepumpe LMC 223

Teknisk manual. Standard Varmepumpe LMC 223 Producent Leif Graversgaard Tlf. 86 855803 Fax. 86 856803 Web. www.svk-industri.dk E-mail. Svk-industri@mail.tele.dk Teknisk manual Standard Varmepumpe LMC 223 m. Variabel kapacitet og afrimning 519502RF

Læs mere

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 3 Version: 7.00, 29-11-2013 Software 1.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08 Slutbrugervejledning Solstyring Version nr. 02.08 08:505 Opdateret d. 08.10.2008 Indholdsfortegnelse 1. Brugerpanel til solfangerstyring... 3 1.1 Beskrivelse af de 2 lysdioder... 4 2. Menuoversigt i solstyring...

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 6 Version: 7.01, 28-10-2013 Software 1.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før

Læs mere

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning for NILAN JVP2 Jordvarmepumpe Version 1.06, 02.08.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320

Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320 Producent Leif Graversgaard Tlf. 86 855803 Fax. 86 856803 Web. www.svk-industri.dk E-mail. info@svk-industri.dk Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320 Version 1.00 Revideret 9-1-2012 1 Afsnit Side 1.

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Rømersvej 30 DK 7430 Ikast, Denmark www.klimadan.dk Tel: +45 9627 7070 Fax: +45 9627 7079

Rømersvej 30 DK 7430 Ikast, Denmark www.klimadan.dk Tel: +45 9627 7070 Fax: +45 9627 7079 Rømersvej 30 DK 7430 Ikast, Denmark www.klimadan.dk Indhold Indhold... 1 Læs først... 4 Betjening... 6 Hovedmenu... 7 Brugermenu... 8 Brugermenu... 8 Installatørmenu... 9 Generalle funktioner... 11 Ventilmotion...

Læs mere

Installation og brugervejledning. Combi S, SB, SC og K serien

Installation og brugervejledning. Combi S, SB, SC og K serien Installation og brugervejledning Combi S, SB, SC og K serien Combi 300 K Combi 300 S Combi 300 SB og Combi 300 SC Rev. 5,0-2010 1/8-2010 Varmepumper Væske / vand Ver. 5,0 Software ver. 1.14 (1.8.2010)

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Kommunikation for fuld PC kontrol.

Kommunikation for fuld PC kontrol. TEKNISK BESKRIVELSE 1400H101DK Ver.01 (01 af 08) R www.ako.es ET PERFEKT UDVALG AF ELEKTRONISKE STYRINGER FOR: Temperatur udlæsning og kontrol. Forskellige former for kompressorbeskyttelse. Programmering

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Installationsvejledning Combi 300 C serie

Installationsvejledning Combi 300 C serie Installationsvejledning Combi 300 C serie Varmepumper Væske / vand Version 5,1 Software version 1.14 Rev. 5,1-2012 1/2-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Overensstemmelseserklæring... 3

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN H. Jessen Jürgensen September 2007 1 Betjeningspanel Trykknap A B C D Funktion Programmering forøge formindske vælge Diode indikering Symbol Farve Dioden lyser konstant

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Sommerdrift på en NBE brænder.

Sommerdrift på en NBE brænder. Sommerdrift på en NBE brænder. Ved sommerdrift forstås en driftform hvor fyret ikke kører konstant, men blot kører når der er behov for varme til varmtvandsbeholderen (VVB en) eller til kortvarig opvarmning

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Energibesparende cirkulationsvandingsanlæg for mink HW: P052A.0517 SW: P052A.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Opsætning af pumpestationen Pumpestationen monteres med 8mm bolte/skruer

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere