TVP 3-10 vari-speed vv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVP 3-10 vari-speed vv"

Transkript

1 Salling Vaske og køleservice A/S Teknisk for Varmepumpe TVP 3-10 vari-speed vv Med variabel kapacitet (Behovsstyring) I.flg. DS/EN gældende for: TVP 2-7 vari-speed vv : ydelse fra 2 til 7,5 kw.varme TVP 3-10 vari-speed vv : ydelse fra 3 til 10 kw. varme TVP 5-14 vari-speed vv : ydelse fra 5 til 14 kw. varme RF Version 1.0 Oprettet :41:00 Revideret :55:00 Frederiksgade 36 Tlf.: Skive

2 Indhold 1 Indledning Betjening Indikatorlamper Vejledning Valg af menu Service menu Justering af parametre Sprogvalg Alarmsystem Menu oversigt Funktionsbeskrivelse Driftform og -status Regulering Kompressor varmepumpe Frekvensstyret kompressor (variabel kapacitet) Jordslange og brinepumpe Luft fordamper og udsugning (ikke i brug) Luft fordamper og afrimning ( ikke i brug) Kondensator og varm cirkulationspumpe Suppleringsvarme Brugsvand Legionella Centralvarme Udetemperatur kurvestyring Frostsikring Installation Tilslutning Vigtige indstillinger Ibrugtagning Service Alarmliste Software versioner Software opdatering Tekniske data Myndighedsgodkendelse Forsyning og omgivelser Ind- og udgangsspecifikationer Skrueklemmernes tilslutningsevne NTC Temperatur sensor tabel Kølediagram :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 2 af 25

3 1 Indledning LMC 223 indeholder en komplet varmepumpe-styring til husopvarmning via radiatorer eller gulvvarme og produktion af varmt brugsvand. Som varmekilde anvendes en jordslange. El-supplering kan tilvælges. Funktioner: Varmepumpe til husopvarmning og brugsvand Udnyttelse af varme fra jordslange kapacitetsregulering af kompressor vha. frekvensomformer. Elektrisk suppleringsvarme Fremløbstemperatur styres efter Udetemperatur Afrimning af luftfordamper ( anvendes ikke ved jordvarme) Sommer / vinter driftform Ugentlig legionellafunktion Kompressor drift on/off Sikkerhedsautomatik Føler overvågning Minimal fordamper/brine temperatur limiter Mulige senere udvidelser: Fjernbetjening via ledning eller trådløs Trinløs styring af suppleringsvarme Automatisk kalibrering af regulering til husets behov Styring af andre varmekilder (olie- og gasfyr) :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 3 af 25

4 2 Betjening 2.1 Indikatorlamper LMC 223 har to lamper umiddelbart til venstre for display'et: 1. Den øverste lyser når varmepumpe er i drift 2. Den nederste lyser når suppleringsvarme er i drift Baggrundslyset i displayet blinker hvis der er alarmer tilstede (se side 6). 2.2 Vejledning LMC 223 styrepanel betjenes udelukkende med drejeknappen placeret til højre for displayet. Knappen har tre funktioner: 1. Drej med uret : Gå til næste menupunkt eller øge parameterværdi ved justering 2. Drej mod uret : Gå til forrige menupunkt eller mindske parameterværdi 3. Tryk : Vælg undermenu, påbegynd justering eller accepter ny værdi Når betjening påbegyndes, vil baggrundsbelysningen i displayet blive tændt. Den første aktivering af knappen medfører ingen ændringer i menuen. Når apparatet ikke har været betjent i 30 sekunder, vil lyset slukke. Efter 5 minutter uden betjening springer menuen tilbage til det øverste vindue i hovedmenuen Valg af menu Ved at dreje knappen skiftes menu. De menuer som viser en pil nederst til højre har en undermenu. Undermenuen aktiveres ved at trykke én gang på knappen. Ved at dreje på knappen skiftes mellem undermenuens forskellige punkter. Undermenuen forlades ved at dreje frem eller tilbage indtil "menu up" vises. Tryk på knappen for at forlade undermenuen. Indstillingsmenuen er normalt ikke tilgængelig når den grundlæggende indstilling er foretaget. Ved at holde knappen nedtrykket i 8 sek. mens statusmenuen er synlig bliver indstillingsmenuen tilgængelig. Indstillingsmenuen forsvinder igen når indstillingsmenuen forlades. Nederste lysdiode blinker orange når indstillingsmenuen er tilgængelig Service menu Denne del af menusystemet er normalt skjult for brugeren da det kun bruges i forbindelse med installation og service. Aktivering sker ved at holde drejeknappen nedtrykket når der sættes spænding på apparatet Justering af parametre Drej knappen indtil den ønskede parameter vises i displayet. Tryk på knappen og drej indtil den ønskede værdi vises. Tryk derefter endnu en gang på knappen for at acceptere den indstillede værdi. Parameterværdien vil blinke i displayet sålænge der kan rettes i den. Indstil menuen er normalt skjult, men kan aktiveres ved at holde drejeknappen nedtrykket i 8 sekunder :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 4 af 25

5 2.2.4 Sprogvalg Nederst i servicemenuen kan der vælges mellem flere sprog til brugerfladen: 1. Aktiver servicemenu som ovenfor beskrevet 2. Drej knappen frem indtil LANGUAGE menupunkt vises 3. Tryk én gang på knappen så display tekst begynder at blinke 4. Drej frem eller tilbage indtil det ønskede sprog vises 5. Tryk endnu en gang på knappen inden tekst holder op med at blinke, for at acceptere det valgte sprog :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 5 af 25

6 2.3 Alarmsystem En komplet alarmoversigt findes i afsnittet "Alarmliste" på side 18. I tilfælde af alarm blinker displayets baggrundsbelysning. Driftstatus skifter til "ALARM" eller "STOP" I undermenuen "Alarm" kan årsagen til alarmen aflæses. Sammen med alarmen udlæses en alarmkode. Når alarmbetingelsen forsvinder skifter alarmen status fra aktiv til inaktiv og blink ophører. En alarm kvitteres ved tryk på drejeknappen når alarmen vises. Herved forsvinder alarmen fra listen lysdioden slukkes. Aktive alarmer kan ikke kvitteres. Det kan først ske, når systemet har registeret at alarmårsagen ikke længere er aktiv. Der findes 3 alarmniveauer: INFO : Generel information til brugeren som ikke påvirker driften ADVARSEL : Gives ved problemer som tillader fortsat drift med mindre ulemper KRITISK : Medfører at drift stopper helt eller nedsættes væsentligt I undermenu for alarmlog kan de sidste 16 historiske alarmer udlæses :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 6 af 25

7 2.4 Menu oversigt Parametre skrevet med blå skrift nedenfor kan indstilles af brugeren indenfor det angivne [interval]. STATUS VARME DRIFT AUTO T RUM SÆT 20 C UDLÆS KURVE +/- 0 C T VAND 45 C T RETUR AKT 32 C T RETUR SET 52 C T UDE 12 C FORD. T 20 C KPKAP Udlæsning af aktuel driftstatus tekst Dette er hoved skærmbilledet Apparatets hovedafbryder og valg af overordnet driftform [OFF, SOMMER, VINTER, AUTO] Setpunkt for aktivering af centralvarme rumkompensering [5..30] Undermenu for visning af aktuelle føler- og styringsdata Brugsvand beholder temperatur Centralvarme temperatur Aktuelt setpunkt for centralvarme temperatur Beregnet af de valgte temperatur kompenseringsfunktioner Udendørstemperatur Fordampertemperatur Aktuel kompresor kapacitet i % (kun hvis der vælges hastighedsstyring af kompressor) Hæver eller sænker det beregnede kurve setpunkt et fast antal grader [-9..9] (kun synlig hvis der er valgt kurvestyring) :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 7 af 25

8 ... Menu fortsat fra forrige side: INDSTIL VARME PUMPE SUPPLER OFF FORSINK SUP 0m GENSTART KP 20m KOMPRESS MAX 60 C T SOMMER 15 C KPR TRIN Stop % 10 St Diff% 30 U MIN % 20 U MAX % 100 U START% 70 GAIN 7 TN 3m VENT HØJ 50 U LAV % 50 U HØJ % 100 Normalt skjult menu (aktiveres ved at holde knappen nedtrykket i 8 sek mens status menuen er aktiv) Suppleringsvarme frigivelse til drift (til både brugsvand og centralvarme) [OFF, ON] Forsinket indkobling af suppleringsvarme giver varmepumpe bedre chance for at opfylde behov [0..60] Kompressor genstart tid til sikring mod unødig slidtage (mellem to på hinanden følgende starter) [2..60] minutter Maksimal returløbstemperatur for tilladelse kompressordrift (stop herover aht. kondensatortryk) [40..80] Skiftepunkt for den automatiske sommer / vinter drift omskifter (se side 11) [0..30] Vælg mellem 1 trin: (ON/OFF) drift af kompressor OMDR: Omdrejningstal styring af kompressor Kapacitet for kompressor stop (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Differens for kompressor start (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Minimal spænding til frekvensomformer (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Maksimal spænding til frekvensomformer (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Startspænding til frekvensomformer (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Forstærkning i PI regulator (fabriksindstilling: 7 % pr Grad) (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Integrationstid for PI regulator (Fabriksindstilling: 3 minutter) (Kun synlig når der er valgt OMDR i kompressor trin ) Kapacitet for skift mellem høj/lav ventilator hastighed Spænding for ventilator lav kapacitet Spænding for ventilator høj kapacitet BRUGS VAND VARME VP+SUPPL MINIMUM 35 C SETPUNKT 45 C NEUTRAL ZONE 2 C KP KAP 80 % LEGIO DAGE OFF Varmekilde valg for brugsvandsproduktion [OFF, VP, SUPPLER, VP+SUPPL] Temperatur setpunkt for suppleringsvarme (hvis frigivet og valgt) [5..80] Temperatur setpunkt for kompressor varmepumpe [5..60] Dødbånd for indkobling. Opvarmning starter ved indstillet setpunkt minus denne værdi [1..9] Kompressor kapacitet under brugsvandsproduktion. (Fabriksindstilling 80 %) Legionella funktionens hyppighed (suppleringsvarme skal være frigivet til drift) [OFF, 7..30] dage CENTRAL VARME VARME VP+SUPPL T RETUR MIN 30 C T RETUR MAX 60 C NEUTRAL ZONE 4 C TEMPSTYR UDE KURVE VALG 5 KURVE +/- 0 C KURVE-20 DEF 50 C KURVE-10 DEF 45 C Varmekilde valg for rumopvarmning [OFF, VP, SUPPLER, VP+SUPPL] Minimum tilladt setpunkt for husets returløbstemperatur og setpunkt suppleringsvarme [5..60] Maksimum tilladt setpunkt for husets returløbstemperatur [5..60] Dødbånd for indkobling. Opvarmning starter ved indstillet setpunkt minus denne værdi [1..9] Centralvarme temperatur styringsfunktion [MIN, UDE, ] (når RUM vælges, vises rumtemp. setpunkt i hovedmenu) Udetemperatur kompenseringskurve (kurve menuer vises hvis valgt under STYRING) [DEF, 1..10] Hæver eller sænker det beregnede kurve setpunkt et fast antal grader [-9..9] Egendefineret ude/inde kurve med 5 punkter ved -20, -10, 0, 10 og 20 C for returløbstemperatur [5..60] :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 8 af 25

9 AFRIM KURVE-0 DEF 40 C KURVE+10 DEF 35 C KURVE+20 DEF 30 C RUM KOMP MAX 10 C TYPE OFF Man Afrim ISNIVEAU -2 IS OPBYG STOP T 8C MAX TID 20m AFR KAP Antal HG Antal Luft SidstDfr INTERVAL Min Tevp Højest tilladte returløbstemperatur forøgelse fra rumkompensering [0..20] (vises hvis valgt) VAlg af afrimnings metode [OFF, VARMGAS, LUFT, LUFT+VG]] Start afrimning Temperatur Niveau for opbygning af is på fordamper (fordampoertemperatur føler) Under denne temperatur tæller afrimningsuret. Over ISNIVEAU plus 2 grader tæller afrimningsuret baglæns. Når afrimningsuret når tiden IS OPBYG (næste menu) startes en afrimning Tid i minutter fordampertemperaturen skal være under ISNIVEAU for at aktivere en afrimning Stoptemperatur for afrimning (FORDAMPER Temperatur) Maximal afrimningstid. Kompressorkapacitet under afrimning (kun hastighedsstyrinhg af kompreaaor) Antallet af varmgas afrimninger Antallet af luftafrimninger Længde af sidste afrimning Minimum tid mellem afrimninger Minimal fordamper/brine temperatur. (Kun frekensomformer drift) :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 9 af 25

10 ... Menu fortsat fra forrige side: ALARMER ALARM 0 INGEN ALARMLOG AL 0: 13 T2 KORT AL 1: 20 TRYK Visning af op til 3 aktuelle alarmer Der udlæses en kode og en tekst for hver alarmlinie. Nulstilles ved strømsvigt Alarm log som gemmer og viser de sidste 16 aktive alarmer Nulstilles IKKE ved strømsvigt Nyeste aktive alarm Næst nyeste aktive alarm Service menu aktiveres med tastekombination: SERVICE LMC 220 VER 1.03 GENSTART KP 914s MANUEL DRIFTTID SETUP GUIDE AKTIVER NEJ KOMPRESS OFF SUPPLER OFF 3-VEJS OFF BRINEPMP OFF CIRKPUMP OFF VARMEPMP 8206h KOMPRESS 2184h SUPPLER 514h 3-VEJS 964h BRINEPMP 4740h CIRCPUMP 2948h... Service menu til opsætning, test og fejlfinding Apparat type identifikation og software versions nummer Sekunder til frigivelse af kompressor genstart Kan nulstilles i serviceøjemed Manuel aktivering af relæ udgange Aktivering af manuel drift [NEJ, JA] Start kompressor [OFF, ON] Start suppleringsvarme [OFF, ON] Aktiver 3-vejs ventil til brugsvand [OFF, ON] Start jordslange brinepumpe [OFF, ON] Start centralvarme cirkulationspumpe [OFF, ON] Drifttime tællere Angiver hvor længe varmepumpen har været tændt Kompressor Suppleringsvarme 3-vejs ventil til brugsvand Jordslange brinepumpe Centralvarme cirkulationspumpe Menu som leder brugeren gennem de valg der skal foretages ved opsætning af anlægget SPROG DANSK Valg af brugerflade sprog [ENGELSK, DANSK] :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 10 af 25

11 3 Funktionsbeskrivelse 3.1 Driftform og -status Brugeren vælger den overordnede driftform for anlægget via menusystemet: Driftform OFF SOMMER VINTER AUTO Beskrivelse Ingen varmefunktioner er aktive Normal tilstand er brugsvand, centralvarme er ikke aktiv Normal tilstand er centralvarme, der skiftes til brugsvand efter behov Anlægget vælger selv driftform på baggrund af udetemperatur gennemsnit, den indstillede sommertemperatur og en neutralzone på 4 C - Vinter : Efter ét døgn under sommertemperatur minus neutralzone - Sommer : Efter ét døgn over sommertemperatur Apparatets aktuelle driftstatus udlæses øverst i hovedmenuen: Driftstatus OFF START KLAR VARME VAND AFRIM MANUEL ALARM STOP Beskrivelse Anlægget er slukket. Ingen funktioner er aktive bortset fra disse: - Alarm fra jordslange miljøpressostat - Cirkulationspumpe motionering og frostsikring Opstart af varmepumpe. Cirkulationspumper startes. Efter kort tid skiftes til drift Anlægget er tændt men der er ikke noget aktuelt varmebehov Rumopvarmning. Husets returløbstemperatur holdes på den ønskede værdi Produktion af varmt brugsvand Afrimning Brugeren har aktiveret manuel drift via service menu Aktiv alarm. Anlægget er stadig i drift men med nedsat funktion Anlægget stoppet på grund af kritisk fejltilstand 3.2 Regulering [ Her indsættes skemaer med beskrivelse af termostatfunktioner, skiftepunkter og hystereser ] :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 11 af 25

12 3.3 Kompressor varmepumpe Kompressorens kapacitet tilpasses ved at ind- og udkoble kompressoren i såkaldt moduleret on/off drift. Anlægget er sikret med høj- og lavtrykspressostater som kan stoppe kompressoren og sætter en alarm. Ved varmebehov på centralvarme eller brugsvand startes kompressor varmepumpe. Når kompressoren er i drift hæves både brugsvand og centralvarme op til deres respektive setpunkter, før den slukkes. Dette sker uafhængigt af neutralzone indstillingerne for at reducere antallet af start/stop operationer. For yderligere at hindre unødig slidtage, indlægges en variabel genstart blokeringstid efter hver kompressor start Frekvensstyret kompressor (variabel kapacitet) Hvis der vælges omdrejningstal styret kompressor via frekvensomformer skal frekvensomformeren tilsluttes udgang AO1 (0..10V). Signalet er altid 2 til 10 volt, 2 volt min frekvens, 10volt maksimum frekvens. Hvis signalt er 0 volt skal kompressoren stoppe. Relæudgang (R1) kan anvendes til at styre frekvensomformeren ON/OFF. (R1 bruder når AO1 er 0 volt) Frekvensen styres af en PI regulator. PI regulatorens parametre indstilles i VARMEPUMPE menuen. For at undgå hyppige ON/OFF koblinger på kompressoren på grund af stor hysterese på returtemperaturen starter kompressoren først når PI regulatorens kapacitet kommer over 50%. Kompressoren stopper nå PI regulatorens kapacitet kommer under 10%. Hvis der stadig optræder hyppige start / stop af kompressoren kan det være nødvendigt at anvende en større neutralzone (CENTRAL VARME / NEUTRAL ZONE menuen) Jordslange og brinepumpe Brinepumpe kører altid sammen med kompressor og startes op 1 minut før denne og har ligeledes efterløb på 1 minut. Efter en uges stilstand startes pumpen kortvarigt for at hindre blokering. Der kan tilsluttes en miljøpressostat som giver alarm og stopper anlægget hvis brinesystemet lækker Luft fordamper og udsugning Anlæggets varmekilde kan også være en traditionel fordamper baseret på luft i stedet for jordslange systemet. I dette tilfælde styrer en ventilator energitilførslen. Fladetermostat og hotgas ventil anvendes til afrimning. Ved luftkølet fordamper kan ventilatoren styres i 2 hastigheder (kun hastighedsstyret kompressor) Ventilatorens laveste hastighed tilsluttes R5, mens højeste hastighed tilsluttes R2. Skiftet mellem de to hastigheder er lavet således at de to relæer aldrig vil være trukket samtidig. Hvis der kun anvendes 1 hastighed på ventilatoren SKAL de to relæer (R2 og R5) parallelforbindes. Fordampertemperatur føleren skal placeres på fordamperen således at den måler fordamperfladens temperatur. Der kan indstilles en minimal fordampertemperatur (Min Tevp) Under denne temperatur reduceres kapaciteten. Funktionen kan anvendes som frostsikring af brinetemperaturen. BEMÆRK: Min Tevp kan kun anvendes ifm frekvensomformer drift Luft fordamper og afrimning Når der anvendes luftfordamper kan der anvendes varmgas afrimning. Varmgasventilen tilsluttes udgang R :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 12 af 25

13 En varmgas afrimning starter når afrimningsuret når den indstillede afrimningstid (IS OPBYG). Afrimningsuret tæller kun når fordampertemperaturen er under det indstillede niveau (ISNIVEAU) for opbygning af is. Når fordamper temperature er mere end 2 grader over niveauet for isopbygning tæller afrimningsuret baglæns. Under afrimning kører cirkulationspumpen. Fordamperventilatoren er stoppet under afrimning. Afrimningen stopper når fordampertemperaturen når stop temperaturen (STOP T) eller når den maksimale afrimningstid er gået (MAX TID). Efter afrimning returneres til alm. varmepumpedrift Kondensator og varm cirkulationspumpe Anlægget har vandkølet kondensator med tilhørende cirkulationspumpe, som er fælles for brugsvand og centralvarme produktion. 3-vejs ventilen vælger hvilken kreds der modtager energien fra varmepumpen. Højtrykspressostat udfald som følge af for højt kondensatortryk modvirkes ved at cirkulere vand i varmesystemet indtil temperaturen er under den indstillede kompressor max værdi, inden kompressoren startes. Efter en uges stilstand startes cirkulationspumpen kortvarigt for at motionere. Herudover har pumpen disse driftformer som afhænger af den overordnede styringstilstand: - Vinterdrift : Pumpen kører permanent - Sommerdrift : Pumpen er standset når der ikke produceres brugsvand eller motioneres :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 13 af 25

14 3.4 Suppleringsvarme Der kan tilsluttes en el-kedel gennemstrømningsvandvarmer eller eventuelt en fjernvarme veksler, som supplement til varmepumpen i de tilfælde hvor denne ikke kan levere den ønskede opvarmning. Det kan være i koldt og blæsende vejr eller ved stor brugsvands aftapning. Suppleringsvarmen, som skal frigives til drift af brugeren, aktiveres hvis returvand eller brugsvand falder under hver sin individuelt indstillede minimumværdi (minus neutralzone). Herved sikres at varmepumpen leverer den største andel af energien, samtidig med at brugeren er sikret en veldefineret komfort også ved ekstraordinært behov. Suppleringsvarmen vil også blive brugt som forsyningssikkerhed og opretholdelse af normal komfort i situationer hvor varmepumpen er ude af drift på grund af monteringsarbejde, defekter eller lignende. I disse tilfælde overtages kompressor setpunkterne, så suppleringen her ikke styrer efter minimum værdier. 3.5 Brugsvand Når der er behov for opvarmning af brugsvand, skifter 3-vejs ventilen position og sender fremløbsvandet fra kompressor kondensator og suppleringssystem gennem varmtvandsbeholderen. I denne situation cirkuleres der ikke vand gennem centralvarmeanlæggets radiatorer. Prioritering mellem brugsvand og centralvarme foretages altid således at brugsvand skal være tilfredsstillet før der kan produceres rumopvarmning. Ved sommerdrift er anlægget (3-vejs ventilen) permanent i brugsvandsposition. Der er to setpunkter for brugsvandets temperatur. Et til den ønskede vandtemperatur for aktivering af kompressorvarme og derudover en minimumstemperatur hvor også tilskudsvarmen træder i kraft. Ved denne virkemåde opnås at varmepumpen leverer energien sålænge der ikke tappes større mængder brugsvand fra beholderen. Kapaciteten fra både kompressor og suppleringsvarme sættes altid til 100 % under brugsvandsproduktion. Det vil sige at varmekilderne er i konstant drift indtil de individuelt indstillede setpunkter er opnået Legionella Styringen kan med variabelt interval automatisk hæve temperaturen i brugsvandsbeholderen til 65 C for at modvirke vækst af legionellabakterier i vandet. Funktionen er kun aktiv når brugeren tilvælger den. Suppleringsvarme skal være frigivet til drift, da kompressoren alene ikke er i stand til at nå de 65 C. Kompressor stopper ved indstillet maksimal temperatur. Vigtigheden af legionellafunktionen er størst når den indstillede vandtemperatur ligger i området grader, eller hvis der gennem længere tid ikke tappes vand så der herved sker en udskiftning. Temperaturstigningen skabes ved at energikilderne bidrager på følgende måde: Kompressor: - Medvirker indtil fremløbstemperatur eller brugsvand stiger over den indstillede kompressor max. værdi Supplering: - Kobler ind når kompressor stopper (skal være frigivet af bruger) :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 14 af 25

15 3.6 Centralvarme I almindelig varmepumpedrift tilpassses kompressorkapaciteten således at der holdes en forudbestemt temperatur på husets returløb. Den nødvendige centralvarme returløbstemperatur afhænger af husets varmebehov som bestemmes af mange faktorer deriblandt størrelse, isolering og udetemperatur. Der kan vælges flere forskellige former for temperatur kompensering som kan være aktive hver for sig eller samtidigt. Uafhængigt af de valgte kompenseringsformer, kan suppleringsvarme frigives til drift af brugeren, således at den opretholder en given minimum temperatur Udetemperatur kurvestyring Det er muligt at forprogrammere setpunktet for hustes fremløb afhængighed af udetemperaturen. Den ønskede fremløbstemperatur indstilles for udetemperatur på -20 C, -10 C, 0 C, 10 C og 20 C. På baggrund af disse temperaturer beregnes fremløbstemperaturer for den aktuelle udetemperatur ved hjælp af interpolation mellem de opgivne punkter. For udetemperaturer under -20 C og over 20 C anvendes den programmerede fremløbstemperatur for hhv. -20 C og 20 C. Der kan vælges 10 forprogrammerede kurver eller en egendefineret. 3.7 Frostsikring For at modvirke potentielle frostskader er der indbygget et antal afværgefunktioner i anlægget som altid vil være aktive uanset hvilke driftformer og indstillinger der måtte være valgt (også OFF). Eventuelle manglende eller defekte temperaturfølere eller andre anlægskomponenter vil naturligvis kunne ødelægge denne form for sikring: 1. Hvis udetemperatur falder under 2 C startes centralvarme cirkulationspumpe Herved sikres eventuelle skunk, og loftrum samtidig med at vandtemperaturen kan overvåges 2. Hvis brugsvand, centralvarme eller rumføler falder under 2 C, startes alle cirkulationspumper sammen med varmepumpe OG suppleringsvarme og hæver de berørte temperaturer til 5 C hvis dette er muligt :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 15 af 25

16 4 Installation 4.1 Tilslutning M M M X8 kl. 5 6 = VLT on / of X8 kl. 3 4 = pumpe lav hast.jordsl. X8 kl. 2 1 = tilskuds varme X7 kl. 5 6 = on / varm vand X7 kl. 4 3 = pumpe høj hast.jordsl. X7 kl. 1 2 = cirk.pumpe varm Fuse X9 X8 X7 X6 L N R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 X13 Otion Digital input X10 UserInterface X12 RS232 +5V +5V +5V +5V Temperatur input Analog I/O RS V 5VAI AO1 AO2 12V A /B X11 ISP X1 X X3 X4 X SPh SPe Ad 1. LP Ad. 2. HP Ad 3. Miljø pressostat Ad 1. føler fremløb Ad 2. føler brugsvand Ad 3. føler udeføler Ad 4. føler jordslange FC Fan Analog signal 0-10v. 5 og 6 = frekvensomformer 7 og 8 = pumperegulering :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 16 af 25

17 Type Stik Klemme Navn Tilslutning Digital indgang X2 1, 2 DI1 Lavtryk pressostat til kompressor 3, 4 DI2 Højtryk pressostat til kompressor 5, 6 DI3 Miljøpressostat til jordslange * 7, 8 DI4 Temperatur sensor X3 1, 2 T1 Centralvarme fremløb 3, 4 T2 Brugsvand 5, 6 T3 Udeføler 7, 8 T4 jordslangetemperatur føler Spændingsudtag X V V -- Analog indgang 3, 4 AI -- Analog udgang 5, 6 AO1 Tilslutning til frekvensomformer 0..10V 7, 8 AO2 -- Relæ udgang X8 6, 5 R1 Kompressor/ Frekvensomformer on-of 4, 3 R2 Fordamperventilator/brinepumpe hastighed 2 2, 1 R3 Suppleringsvarme (el-kedel) X7 6, 5 R4 3-vejs ventil 4, 3 R5 Fordamperventilator/brinepumpe hastighed 1 2, 1 R6 Cirkulationspumpe til centralvarme X6 2, 1 R7 Hotgas ventil ** Kommunikation X COM1 RS 485 X COM2 RS 232 System X ISP Software opdatering X OPTION Udvidelsesstik Forsyning X Jord X9 2, V AC * Kun på anlæg med jordslange ** Kun på anlæg med luftfordamper *** Kun på anlæg med to trins kompressordrift 4.2 Vigtige indstillinger 1. Suppleringsvarme tilvælges hvis relevant 2. Ønsket driftform vælges 3. Setpunkter for brugsvand justeres 4. Styringsform og temperaturkompensering for centralvarme I service menuen findes en setup-guide som vil lede teknikeren gennem alle centrale valg og indstillinger. 4.3 Ibrugtagning Når anlægget tændes første gang vil cirkulationspumperne køre alene et stykke tid for at stabilisere temperaturerne :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 17 af 25

18 5 Service 5.1 Alarmliste Se beskrivelse af alarmernes virkemåde i afsnittet "Alarmsystem" på side 6. Nr Tekst Type Aktion Beskrivelse 5 DATABASE I -- Styringen er blevet nulstillet til fabriksopsætningen og kræver fornyet grundindstilling. Dette sker fx. hvis der opdateres software med et nyt program som afviger væsentligt fra det gamle - Foretag de ønskede indstillinger via menusystem 10 T1 AFBR K STOP Retur temperatur føler afbrudt - Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 11 T1 KORT K STOP Retur temperatur føler kortsluttet - Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 12 T2 AFBR K STOP Brugsvand temperatur føler afbrudt - Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 13 T2 KORT K STOP Brugsvand temperatur føler kortsluttet - Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 14 T3 AFBR A 7 C antages Udetemperatur føler afbrudt - Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 15 T3 KORT A 7 C antages Udetemperatur føler kortsluttet - Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 16 T4 AFBR A Deaktiver Rumtemperatur føler afbrudt rumstyring 17 T4 KORT A Deaktiver rumstyring - Kontroller forbindelse. Skift evt. føler Rumtemperatur føler kortsluttet - Kontroller forbindelse. Skift evt. føler 34 KOMPRESS A Suppl. varme tager over efter 5 min. Sikkerhedsafbrydelse fra kompressor højtryk og lavtryk - Kompressor genstarter når bruger kvitterer alarmen 50 FROST A Cirkulationspumper startes Temperatur for brugsvand, centralvarme eller rumføler har været under 2 C i mere end 2 timer. Frostsikringsfunktion er aktiv 53 LÆKAGE A Suppl. varme tager over efter 5 min. Jordslange miljø pressostat - Kontroller system for utætheder 54 OVERHED K STOP Returløb eller brugsvand overophedet til 90 C eller mere - Kontroller relæer og kontaktorer til kompressor og suppleringsvarme 70 LEGIO I -- Legionellafunktion har i to på hinanden følgende uger ikke kunnet udføres indenfor tidsfristen. - Der mangler energitilførsel fra brine eller suppleringskreds :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 18 af 25

19 5.2 Software versioner Version Dato Beskrivelse Første udgave 5.3 Software opdatering 1. Denne operation bør kun foretages af uddannet servicepersonale 2. Installer Kanda AVR PSI ISP, version 3.55 eller nyere (købes på - Order Code: NAVRISP) 3. Tilslut LMC styreenhed med spænding på, til PC'en via parallelport dongle og fladkabel til ISP stik 4. Start ISP programmet, og konfigurer det som vist nedenfor 5. Vælg menu File -> Load -> Flash og indlæs den ønskede programfil (FilNavn.a90) 6. Vælg menu File -> Save Project Settings og gem opsætningen som "LMC 220 Varmepumpe" 7. Næste gang der skal programmeres kan den gemte opsætning genindlæses via File -> Load Project Settings 8. Vælg menu Device -> Auto Program eller tryk F5 9. Vent på "OK" eller fejlmeddelelse 10. Fjern ISP ledning fra LMC styreenhed 11. Styringen er nu opdateret med den nye programfil 12. Der vil blinke en alarm i LMC'en hvis det nye program indeholder data eller funktioner som kræver fornyet grundopsætning af varmepumpen LMC I S P PC ISP stik, fladkabel og dongle :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 19 af 25

20 Kanda AVR PSI-ISP software opdatering :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 20 af 25

21 6 Tekniske data 6.1 Myndighedsgodkendelse CE mærket iht. let industri og bolig EN CE mærket iht. let industri og bolig EN LVD lavspændingsdirektivet 6.2 Forsyning og omgivelser Forsyningsspænding: 230 VAC ±10 %, 50 Hz ± 5 % og 60 Hz ± 5 % Omgivelsestemperatur drift: -20 til 50 C Omgivelsestemperatur opbevaring: -20 til 60 C Relativ luftfugtighed max. 95 %, ikke kondenserende LMC 220 kan ikke udgøre en del af en sikkerhedskreds LMC 220 må ikke anvendes i "medical" og "life support" udstyr LMC 220 tæthedsklasse IP :55:00 Frede Schmidt/Frede Schmidt /Vagn Tanderup 21 af 25

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 6 Version: 7.01, 28-10-2013 Software 1.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før

Læs mere

Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320

Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320 Producent Leif Graversgaard Tlf. 86 855803 Fax. 86 856803 Web. www.svk-industri.dk E-mail. info@svk-industri.dk Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320 Version 1.00 Revideret 9-1-2012 1 Afsnit Side 1.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1 Brugervejledning & instruktion SS 90 SM12RU / SM34RU SS90C35 Varenr. 572351 SM12RU Varenr.572358 SM34RU Varenr.572360 SS90/082003-1 INEKS 1.0 Installation Side 2 2.0 riftbeskrivelse Side 3 3.0 Kontrolparameter

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 10 Instruktion Cebocon 10 67053 03/10 (DJU) Dansk Cebocon 0 er en elektronisk konstanttrykregulator,

Læs mere