MANUAL FOR PELBURN PB (Version v.14.02)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02)"

Transkript

1 MANUAL FOR PELBURN PB (Version v.14.02)

2 INDHOLD Manual information Om PELBURN Teknisk data for PELBURN Placering og installation af PELBURN Tilslutning af PELBURN - Forbindelse til varmeinstallationer - El diagram Opstart/Nedlukning af PELBURN Rengøring og vedligeholdelse Brugermanual - Generelle funktioner - Menu 1 - Setup - Menu 2 - Tilvalg til opvarmning - Menu 3 - Opsætning og funktioner - Menu 4 - System setup Fejlbeskrivelser Bilag - 1. Quick user maual - 2. Justering af flamme - 3. Testresultater - 4. Installation i henhold til BTV32 INDHOLD 1

3 MANUAL INFORMATION Dato Version Information v FIRMAOPLYSNINGER In-Fire ApS Energivej Varde 1. VERSIONS INFORMATION 2

4 OM PELBURN PELBURN er testet og godkendt af Teknologisk Institut. PELBURN er testet i 6 timer ved både nominel og lav last iht. EN303-5 med C1 klassificeret træpiller, og godkendt iht. EN303-5 klasse 5. Se bilag for prøvningsattest. PELBURN er det første træpillefyr med patenteret automatisk pillefordelingsfunktion, som sørger for en bedre afbrænding af træpillerne i brænderhovedet. PELBURN er automatisk fyret og forsynet med eltænder. PELBURN styrer fremløbstemperaturen vha. fuldt modulerende pilletilførsel. Indbygget sikkerhed PELBURN er udstyret med software overvågning på strømforbruget til de enkelte motorer. Desuden overvåges følere, position, tider og kommunikation, som kan resultere i fejlsituationer. Se mere under Fejlbeskrivelser Ved disse fejlsituationer samt andre kritiske alarmer forhindres en opstart og ellers afbrydes drift kørsel og nedlukning forsøges. Ved udfald på overkog, eller temperaturswitch på faldskakt, afbrydes 230VAC forsyningen fra PELBURN styringen til motorer og eltænder i stokerenheden. Medfølgende udstyr: Skraber Børste Askeskuffe Trådløs skærm (ekstra udstyr): Den trådløse skærm virker som en kopi af skærmen på selve PELBURN styringen. Visse funktioner er dog blokeret: - Påfyldning af træpiller - Indvejning - Justering af blæserkurve - Rensning straks - Ændring af systemopsætning og tilkoblede følere - Motor test Specifikationer - ventetider Max. opstartstid 15 min. Max. Antal mislykkede opstarter 2 Nedlukningstid efter flammen er gået ud (uden rens) 2 min. Nedlukningstid efter flammen er gået ud (med rens) 10 min. Max. nedlukningstid 20 min Rensetider (åben,blæs, luk) 30 sek., 60 sek., 30 sek. Pillefordelingsfunktions tider (periode, åben,lukke) 2 min., 5 sek., 5 sek. Tid ved temperatur over t-set +5 grader 1 min. Tid ved temperatur mellem t-set og t-set +5 grader og minimum effekt 30 min. Tid, såfremt fotosensor ikke se flamme 1 min. (alarm måling) Cirkulationspumpe: Opstartscirkulering 5 min. Cirkulationspumpe: Efterløb 10 min.(eller indtil temp under 60 grader) 2. OM PELBURN 3

5 TEKNISK DATA FOR PELBURN Parameter Enhed Værdi Skorstenstræk mbar 0,10 Vandkapacitet L 57 Temperatur Røggas nom/lav ydelse C 80 / 58 Exhaust mass flow nom/lav ydelse Kg/h 35,7 / 18,3 Dimensioner røgrør mm 145 Vandtryk - tryktest af kedel Bar 4 Vandtryk - max ydelse Bar 2,5 Nominel effekt kw 15,5 Ydelses interval kw 2-15,5 Klassificering EN303-5 Klasse 5 Min/max drifttemperatur C 65 / 80 Minimum returvandstemperatur C 60 Brændselstype Træpiller Brændselstype størrelse mm Ø8 Brændselstype max vandindhold % 12 El tilslutning 230VAC 50Hz, 10A Standby forbrug W 3 El forbrug - gennemsnit v. nom. ydelse W 57 Lydudbredelse db <60 3 Vandside modstand v. 1,2 m /t Bar 3 System / Kedel type PELBURN / DOR 24F Kedel type Ikke-kondenserende Kedel princip Undertryk Luft princip Blæser Egenvægt Kg stoker Dimensioner mm H1100 x B910 x D740 Anbefalet fremløbs temperatur C 70 Kedeltilslutning fremløb 1½ Kedeltilslutning retur 1½ Varmeoverflade m 2 1,8 3. TEKNISK DATA FOR PELBURN 4

6 PLACERING OG INSTALLATION AF PELBURN Krav og tilladelse Før installation undersøges det om der skal søges en bygningstilladelse ved den lokale kommune. Indretning af fyrrum og placering af PELBURN skal overholde gældende brandtekniske regler for fyrrum, i henhold til BTV32 fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Se Bilag - Installation og placring af PELBURN for et kort resume af de gældende regler iht. BTV32. Kedlen skal installeres af autoriseret installatør, som også skal instruere i brugen af PELBURN. Installationen skal godkendes af skorstensfejeren og tilmeldes skorstensfejerordningen. Gør forsikringsselskabet opmærksom på den nye installation. Montering PELBURN styringen kan monteres hængende på væg og evt. på en DIN skinne. Temperaturføler(e) til fremløb (og evt retur) leveres med en følerlomme m. 3/8 udv. gevind. Følerlommen monteres i et T-styk 1 ½ -1 med nippelmuffe 1 3/8 placeret lige efter kedelstudser. Tilslutning netspænding Tilslutningen skal udføres med jordforbindelse. Det anbefales at tilslutte anlægget til netspænding gennem en netafbryder eller nødstop, som afbryder fase og nul. Trykekspansionsbeholder PELBURN er godkendt til installation med trykekspansionsbeholder. Ved installation af lukket trykekspansionsbeholder, skal man overholde Arbejdstilsynets vejledning omkring Tekniske hjælpemidler B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Frisk luft Der skal altid være adgang til frisk luft til fyrrummet for at sikre, at forbrændingen får den mængde ilt der skal til og ligeledes for at sikre skorstenens virkning. Hvis ikke skorstenen kan trække luft ud af rummet, vil røgen ikke have samme flow og kan derved risikere at trække ud i fyrrummet i stedet. Skorsten Skorstenen skal være isoleret for at undgå kondensering da skorstenstemperaturen under drift kan være under 100 C. Røgrøret fra kedel og ind til væggen kan ligeledes med fordel isoleres for ikke at køle røgen yderligere inden den når skorstenen. Hvis kondensering opstår, kan en eller flere røgvendere fjernes for at hæve afgangstemperaturen. Det anbefales at installere en trækstabilisator på røgrøret, for at opnå den bedst mulige forudsætning for en god forbrænding. Anbefalet minimumshøjde på skorsten: Min 6m, v. luftkanal med diameter på 200mm Min 12m, v. luftkanal med diameter på 150mm Min 10m, v. luftkanal på 150x150mm Vandflow For at sikre at den ønskede fremløbstemperatur kan holdes, og at boligen også har mulighed for at aftage varmen, anbefales et flow ud fra den temperaturdifferens man ønsker på systemet. Er flowet for lavt, kan rørsystemet ikke nå at aftage den varme som PELBURN kan producere, men i stedet vil PELBURN stabilisere sig på et lavere efekttrin, som kan være uhensigtsmæssigt i forhold til at få varmet hele boligen op. dt C 4. PLACERING OG INSTALLATION AF PELBURN 5

7 TILSLUTNING AF PELBURN Tilslutning til varmeinstallationer Kedel og stoker enhed Overtryksventil Cirkulationspumpe Ekspansionsbeholder Flow måler Shunt ventil Trækstabilisator 3 - vejs ventil Radiatorer o.l. til rumvarme Varmtvandsbeholder Tilvalg (anbefales) Det anbefales ved montering af flowsensor i returløbet, at placere en hane på hver side af sensoren. 5. TILSLUTNING AF PELBURN 6

8 TILSLUTNING AF PELBURN EL-DIAGRAM 1 for styring Højspænding til pillebrænder (230VAC) Jordskinne NB.: Husk at montere jordleder for korrekt sikkerhed. Lavspænding til pillebrænder (0-10VDC) 5. TILSLUTNING AF PELBURN 7

9 TILSLUTNING AF PELBURN EL-DIAGRAM 2 for pillebrænder Lavspænding fra styring (0-10VDC) Højspænding fra styring (230VAC) NB.: Husk at montere jordleder for korrekt sikkerhed. 5. TILSLUTNING AF PELBURN 8

10 TILSLUTNING AF PELBURN LEDNINGSNET OG FORBINDELSER Forbindelser Kabel ID Forbindelse fra Farve Forbindelse til Farve W0 Netforbindelse Blå X0.12 Blå Brun X0.13 Brun Gul/grøn PE Gul/grøn W1 X0.3 Blå Y1 Blå X0.4 Brun Brun PE Gul/grøn Gul/grøn W2 X4 Y0 W3 Y2 Z0.1 Blå Z0.2 Brun PE Gul/grøn Sensorer Kabel ID Forbindelse fra: Farve Forbindelse til: Funktion: W10 X1.1 Rød T1 Kedeltemperatur X1.2 Hvid W11 X1.3 Rød T2 Røgtemperatur X1.4 Hvid W12 X1.5 Rød T3 Varmtvandstemperatur X1.6 Hvid W13 X2.1 Rød T4 Indendørstemperatur X2.2 Hvid W14 X2.3 Rød T5 Udetemperatur X2.4 Hvid W15 X2.5 Rød T6 Returvand X2.6 Hvid W17 X2.7 Sort S1 Flow måler X2.8 Gul X2.9 Rød W18 Y9.1 Orange S2 Fotoføler Y9.2 Brun W19 Y8.1 Brun S3 Positionsføler Y8.2 Y8.3 Sort Y8.4 Blå Sikkerhedskontakter Kabel ID Forbindelse fra: Farve Forbindelse til: Funktion: W16 X3.1 STB Overkogssikring X3.2 W20 Y7.1 TB Faldskaktføler Y TILSLUTNING AF PELBURN 9

11 TILSLUTNING AF PELBURN LEDNINGSNET OG FORBINDELSER Motorer og enheder Kabel ID Forbindelse fra: Farve Forbindelse til: Enhed: W30 X0.7 M6 Cirkulationspumpe X0.8 PE W31 X0.5 M7 3-vejs ventil (varmtvand) X0.6 PE W32 Y3.1 Hvid M1 EL-Tænder Y3.2 Hvid Y3.3 W33 Y4.1 Sort M2 Intern snegl Y4.2 Grøn Y4.3 Y4.4 Hvid W34 Y5.5 / PE Gul/grøn M3 Blæser Y5.4 Blå Y5.3 Brun Y5.2 Y5.1 Sort W35 Y6.4 Hvid M4 Renser (motor) Y6.3 Y6.2 Sort Y6.1 Grøn W36 Z1.1 Hvid M5 Doser snegl Z1.2 Rød Z1.3 Z1.4 Sort 5. TILSLUTNING AF PELBURN 10

12 OPSTART/ NEDLUKNING AF PELBURN I forbindelse med instalation og første opstart, skal installatøren mundligt instruere brugeren i brug af PELBURN Efter installationen af kedlen skal anlægget fyldes med rent vand. Tjek systemet for lækager. Sørg for at der er træpiller i opbevaringstanken. Tilslut strøm til PELBURN styringen og lad anlægget starte op. Kontroller/juster Sprog, tid og dato - Menu 3 - Opsætning og funktioner Sæt styringen op til den aktuelle systeminstallation - Menu 4 - System Setup Registrer den påfyldte mængde piller - Menu 1 - Setup Foretag en indvejning af piller - Menu 3 - Opsætning og funktioner Indstil ønsket fremløbstemperatur(er) For brug af automatisk KALENDER TÆND/SLUK funktionen, marker da de ønskede tænd perioder. Tryk på KONSTANT TÆND/SLUK eller KALENDER TÆND/SLUK knappen for at igangsætte en optænding / en opstart af PELBURN Når PELBURN er i Drift, bør man undersøge om luftmængden er korrekt. Dette gøres ved at overvåge flammens udséende - Bilag - Justering af flamme Anlægget må kun betjenes hvis systemet er fuldt samlet og installeret. Låget på kedlen må ikke åbnes, mens pillefyret er i drift. Lågen ved askeudtag må ikke åbnes, mens pillefyret er i drift. OPSTART AF PELBURN 1. For brug af automatisk KALENDER TÆND/SLUK funktionen, marker da de ønskede tænd perioder. 2. Tryk på KONSTANT TÆND/SLUK eller KALENDER TÆND/SLUK knappen for at igangsætte en optænding / en opstart af PELBURN NEDLUKNING AF PELBURN 1. Tryk på den/de aktive startknapper for at starte en nedlukning og afvent herefter, at styringen stopper forbrændningen. 6. OPSTART/NEDLUKNING 11

13 RENGØRING / VEDLIGEHOLDELSE Opbevaringstanken skal fyldes op med jævne mellemrum. Styringen kan advare om lavt tankniveau, som indikation af at opbevaringstanken skal fyldes op snarest. Tjek og rens opbevaringstank og doseringsrør for smuld med mellemrum. Piller, der smuldrer meget, vil kunne medføre forkert pilledosering under Drift/indvejning. Kig efter indhold af smuld når der skal købes træpiller. Brænderhovedet er lavet med bevægelig bund, som automatisk kan trækkes væk og derved tømmer asken ned i en askeskuffe i bunden af kedlen til senere udtag. PELBURN kan sættes op til at lave en nedlukning, og efterfølgende askeudtømning, efter max X timer i drift, hvor antallet af timer kan vælges af brugeren. Efterfølgende laves der automatisk en opstart igen for at fortsætte sin drift. For at opnå bedst mulig udnyttelse af PELBURN, anbefales det at rense kedlen grundigt for hver 500kg brugte træpiller, eller mindst en gang om måneden. Hvis kedlen holdes ren undgår man at effektiviteten falder med tiden, da støv og aske der sidder på kedeloverfladerne forhindrer varmen i at trække ud i vandet, men i stedet ryger ud i skorstenen. Tømning af askeskuffe gøres efter behov. Anbefalet udstyr til rens af kedel: kost, skraber, (rund metalbørste) Fjern kun askeskuffen fra kedlen mens PELBURN er stoppet. Tøm kun aske ud i en metalbeholder pga. brandfare ved varm aske. Sørg for at holde området omkring PELBURN rent. Sørg for at støv, aske og smuld ikke ligger på, eller i nærheden af varme flader for at undgå risikable situationer såsom antændelse. Plastikrøret til faldskakten skal sidde fast og være tæt under drift. Forkert eller utilstrækkelig montering kan medføre falsk luft til/fra forbrændingen samt øge risikoen for lækage af smuld fra træpiller. RØGVENDERE Røgvendere trækkes op af mellemrummene for rengøring ASKESKUFFE Tømning af askeskuffe gøres efter behov. Fjern først pladen foran lågen som herefter kan åbnes. Se mere omkring rensning, service og udskiftning af enkeltdele på PELBURN i bilag. 7. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 12

14 BRUGERMANUAL GENERELLE FUNKTIONER A: Ur B: Tankindhold C: Flamme indikator (Foto føler) D: Indfyret effekt E: Fremløbstemperatur F: Varmtvandstemperatur (tilvalg) G: 3-vejs ventil position H: Udetemperatur (tilvalg) I: PELBURN Status J: Konstant tænd/sluk K: Kalender tænd/sluk L: Alarm/Advarsel M: Cirkulationspumpe indikator N: Menu O: Skærmlås (v. trådløs skærm) P: Status på tilvalgt rumvarme Q: Status på tilvalgt varmt vand INDSTILLING AF VÆRDIER OP Værdien forøges NED Værdien sænkes ENTER Værdien accepteres og gemmes UNDERMENU For visse indstillinger findes undermenuer SKÆRMLÅS Skærmen er forsynet med skærmlås, som automatisk låser for touchskærmen. Skærmen låses op ved at trykke på denne knap og indtaster PIN kode. (Kun gældende for bluetooth enhed) MENU For at komme til menuen trykkes på MENU knappen. KONSTANT TÆND/SLUK For manuelt at tænde eller slukke fyret trykkes på KONSTANT TÆND/SLUK knappen. Denne vil altid overrule eventuelle indstillinger af KALDENDER TÆND/SLUK. KALENDER TÆND/SLUK Farven på selve uret indikerer om fyret på nuværende tidspunkt er i aktiv fyringsperiode. KALENDER TÆND/SLUK er aktiveret når selve knappen er grøn -> se mere på side 14. FEJL OG ADVARSLER Ved kritiske fejl vil STOP symbolet vises i hovedmenuen. Ved advarsler vil ADVARSEL symbolet vises i hovedmenuen. Ved at trykke på fejllinien er der mulighed for at få mere information. 7. BRUGERMANUAL 13

15 MENU 1 - SETUP -> TEMPERATURINDSTILLINGER SET 1 eller SET 2 -> TEMPERATURINDSTILLINGER Hvis udekompensering er aktiv, vises SET1 ikke på 1-SETUP. -> HJÆLP -> PÅFYLDNING -> KALENDER -> FORBRUGSLOG -> MENU 2 TEMPERATURINDSTILLINGER Fremløb: Fremløbstemperaturen kan stilles mellem 60 og 80 grader. Fremløb hysterese: Stilles i undermenuen mellem 5 og 20 grader under fremløbstemperaturen. Varmtvandsbeholder: Varmtvands hysterese: Den ønskede varmtvandstemperatur kan stilles mellem 20 og 75 grader. Stilles i undermenuen mellem 3 og 10 grader under ønsket varmtvandstemperaturen. PÅFYLDNING Sække: Tryk på den påfyldte sækkestørrelse og derefter antal sække som er påfyldt. Påfyldt niveau: Alternativt angives niveauet efter påfyldning. KALENDER TÆND/SLUK I KALENDER TÆND/SLUK funktionen indstilles et automatisk driftsmønster for fyringen. Grøn: Rød: Aktiv fyringsperiode. Fyret vil være aktiv, hvis KALENDER TÆND/SLUK funktionen er valgt. Fyret er slukket i dette tidsinterval. Bekræft og ud af undermenuen FORBRUGSLOG I FORBRUGSLOGGEN kan man følge med i forbruget på dagsbasis, samt en mere detajleret oversigt over forbruget de sidste 24 timer. Zoom: Brug zoom funktionerne til at skifte mellem de forskellige visninger. En rød kollonne indikeret at forbruget er større end grafen kan vise. Grøn kollonne indikerer aktuel ugedag. 8. BRUGERMANUAL 14

16 MENU 2 - TILVALG TIL OPVARMNING -> TILVALG AF VARME TIL VARMTVANDSBEHOLDER (vises kun, hvis valgt i MENU 4 - SYSTEM SETUP) -> TILVALG AF VARME TIL RUMOPVARMNING -> TILVALG AF ELVARME (vises kun, hvis valgt i MENU 4 - SYSTEM SETUP) -> TILVALG AF UDEKOMPENSERING (vises kun, hvis UDE føler er valgt i MENU 4 - SYSTEM SETUP) -> HJÆLP -> INDSTILLING FOR UDEKOMPENSERING (vises kun, hvis UDE føler er valgt i MENU 4 - SYSTEM SETUP) -> MENU 3 TILVALG TIL OPVARMNING Afhængig af system opsætningen i menu 4, vil ovenstående skærmbillede variere. De enkelte tilvalg aktiveres og deaktiveres. UDEKOMPENSERING Under UDEKOMPENSERING tager PELBURN højde for udetemperaturen og korrigerer fremløbstemperaturen. Edit: Begge punkter giver mulighed for at indstille ønsket fremløbstemperatur ved en given udetemperatur, som indstilles i undermenuen. Default: Ved brug af default sættes temperaturer tilbage til default værdier. NB.: Udekompensering kræver tilslutning af udeføler. 8. BRUGERMANUAL 15

17 MENU 3 - OPSÆTNING OG FUNKTIONER -> MAKSIMAL EFFEKT VED RUMOPVARMNING (8-16 kw) -> (Mindste effekt ved rumopvarmning 1-4kW) -> MAKSIMAL EFFEKT VED VARMTVANDOPVARMNING (5-16 kw) -> LUFTMÆNGDE UNDER OPSTART (14-60%) -> PILLEMÆNGDE UNDER OPSTART (15-120s) -> NIVEAU FOR REGISTERING AF FLAMMER I BRÆNDEREN (2-25) -> MENU 4 OPSÆTNING FOR STYRING AF CIRKULATIONSPUMPE OFF: Pumpen er altid slukket. ON: AUTO: Pumpen er altid aktiv. Pumpen er tændt, hvis KONSTANT TÆND/SLUK er grøn, eller KALENDER TÆND/SLUK er grøn samtidig med at den aktuelle kalenderperiode er markeret grøn. Der kan forekomme en periode med autocirkulation, for at tjekke fremløbstemperatur. Pumpen startes i et minut hver midnat for at pumpen ikke står stille for længe. INDVEJNING Tag røret mellem doserrør og stoker væk. Er doserrøret ikke fyldt op med piller, bruges funktionen Konstant kørsel, for at fylde røret helt op. Hvis brugeren ikke slukker igen, stopper den selv efter 20 minutters kørsel, for ikke at tømme opbevaringstanken. Når doserrøret er fyldt op, startes indvejningen. Husk en beholder til at opsamle træpillerne til afvejning. Den afvejede mængde træpiller skrives ind i Indvejet vægt. Systemet kan nu samles og er klar igen. BLÆSERKURVE Edit: Justering: For at justere blæserkurven trykkes på rød knap for enten høj eller lav effekt. PELBURN skifter over til den valgte effekt, og den valgte knap blinker nu skiftevis rød/grøn. Efter 5 minuters omskift kan luftmængden stilles op/ned alt imens man holder øje med forbrændningen og udseendet af flammen. Default: Ved brug af default sættes blæserværdierne for både høj og lav ydelse tilbage til default værdier. 8. BRUGERMANUAL 16

18 MENU 3 - OPSÆTNING OG FUNKTIONER LEGIONELLA OPVARMNING Indstilling af dage mellem periodiske legionella opvarmninger, for at forebygge legionellabakterier. Indstilling af dage indeholder også OFF muligheden. Aktiverer ønsket om en legionella opvarmning, som udføres så snart det er muligt. Hvis den ønskede varmtvandstemperatur allerede er 70 grader eller over, vil legionella opvarmningen ikke blive udført. RENSNING AF BRÆNDERHOVED Indstilling af maksimalt antal driftstimer mellem rensning af brænderhovedet. Indstilling af timer indeholder også OFF muligheden. Starter en rensning af brænderhovedet straks. Ved hver nedlukning med efterfølgende rensning af brænderhovedet nulstilles antallet af drifttimer siden sidste rensning. TIMETÆLLERE I denne menu kan diverse tider for pillefyret aflæses og evt. nulstilles. INDSTILLING AF UR OG DATO I denne menu indstilles ur og dato. SKÆRMLÅS Er en trådløs skærm koblet til PELBURN, vil denne som standard låses efter 2 minutter uden brug. Tryk på knappen med låsen, og indtast pin kode, hvorefter skærmen vil være låst op. På selve PELBURN styringen er det muligt at vælge skærmlåsen til/fra, samt aflæse og evt. vælge en ny kode på 4 tal. 8. BRUGERMANUAL 17

19 MENU 4 - SYSTEM SETUP -> TRYK OG HOLD MENU KNAPPEN INDE FOR AT KOMME TIL DEN SIDSTE SYSTEM SETUP MENU -> HJÆLP -> MOTOR TEST -> TOUCH KALIBRERING SYSTEMOPSÆTNING Under system opsætning kan vælges blandt forskellige indstillinger for kørsel med eller uden varmvandsprioritering. 1 Systemet kører uden tvangsstyring af varmtvandsbeholder. 2 Systemet kører med 3-vejsventil og temperaturføler i tanken 3 Systemet kører med 3-vejsventil, temperaturføler i tanken og elvarme. NB.: Opsætning 2 og 3 kræver tilslutning af varmtvandsføler MOTOR TEST I forbindelse med service eller fejlfinding, kan systemets vigtigste opsætninger hurtigt gives videre for fejlfinding. Ønsker man at tjekke om motorer fungerer korrekt kan man udføre samme test, som normalt udføres inden en opstart. NB.: Testen kan kun lade sig gøre hvis systemet er stoppet. TOUCH KALIBRERING Skulle touchskærmen reagere unøjagtigt kan skærmen kalibreres igen. DISPLAY LYSSTYRKE Mulighed for at indstille lysstyrke for aktiv tilstand og dvale tilstand. Aktiv tilstand Dvale tilstand 8. BRUGERMANUAL 18

20 FEJLBESKRIVELSER Fejl Manuel slet Årsag Løsning EEPROM fejl Ja Ødelagt EEPROM Udskiftning, print kan være defekt Mekanisk sikkerhed brudt Ja 1. Faldskakt brudt 2. Overkog brudt -Rens intern snegl og faldskakt. -Aktiver overkog igen Føler: Positions fejl Ja Fejl på positionsføler eller bundplade. Tjek bundpladens bevægelighed og følerens placering. Strømforbrug Ja Afbrudt eller kortsluttet på en eller flere af følgende. Tænder, Doser, Snegl, Blæser, Renser Undersøg om motorer er monteret korrekt og om de kan køre frit, eller om de er defekte. Fejl: DB9 kabel Datakabel er ikke forbundet mellem styring og stoker Sæt kablet i. Fejl: Ur Ja 1. Fejl i kommunikation med urkreds. Urkreds kan være defekt. 2. Styringen har været slukket længere end backup-batteriet kan garantere for tid og dato. Fejl: nulgennemgang Manglende frekvens signal fra netforsyningen. Føler: Temperatur (1) En eller flere temperaturfølere kan være enten kortsluttet eller afbrudt. Føler: Temperatur (2) Fremløbstemperatur er enten kortsluttet eller afbrudt For lav indvejet vægt Indvejningen er for lav til at systemet kan køre med maks effekt 1. Ved gentagne fejl bør print udskiftes. 2. Kontroller at tid og dato passer. Tjek installationen. Print kan være defekt. Undersøg følere og tilslutninger for fejl Undersøg føler og tilslutning for fejl. Foretag ny indvejning eller juster evt hældning på doser Fejl: Blæser Blæser er defekt Tjek stikket eller udskift blæseren. Tid til rens af kedel Ja 500kg træpiller afbrændt, eller en måned Sørg for at kedlen bliver renset. siden sidste rens Fejl på rense-system Ja Bundpladen har været fastkørt for mange Undersøg bundpladens gange. bevægelighed. Max Opstartsforsøg Ja Optænding mislykket efter 2. opstartsforsøg. Undersøg om der er træpiller i tanken. Undersøg fotoføler og motorer samt tænder for snavs eller defekter. Føler: Foto fejl Fotoføler ser lys på forkert tidspunkt. Kan Tjek føler, stik og placering være defekt eller monteret forkert Tank snart tom Træpilleniveau i tank er lavt. Påfyld tank eller juster tankniveau. Ingen Ild Ja Hvis PELBURN styringen under drift ikke kan se flammen mere, så laves en nedlukning, hvorefter en ny opstart Undersøg om der er træpiller i tanken. Undersøg om fotoføler for eventuel snavs. forsøges. Hvis denne mislykkes, så meldes der Ingen ild. Hvis opstarten kan lade sig gøre, fortsættes driften. Watchdog Ja System reset pga Watchdog Position ved pilleskub Ja Fejlposition af bundplade under pilleskub. Undersøg positionsføler, tandhjul og rensemotor for fejl. 9. FEJLBESKRIVELSER 19

21 BILAG - QUICK USER MANUAL / KORTFATTET MANUAL AFLÆSNING AF INFORMATION PÅ FORSIDE: A: Ur B: Tankindhold C: Flamme indikator (Foto føler) D: Indfyret effekt E: Fremløbstemperatur F: Varmtvandstemperatur (tilvalg) G: 3-vejs ventil position H: Udetemperatur (tilvalg) I: PELBURN Status J: Konstant tænd/sluk K: Kalender tænd/sluk L: Alarm/Advarsel M: Cirkulationspumpe indikator N: Menu O: Skærmlås P: Status på tilvalgt rumvarme Q: Status på tilvalgt varmt vand Tænd/sluk af system: Fra forsiden benyttes KONSTANT TÆND/SLUK til at have systemet aktivt konstant. KALENDER TÆND/SLUK benyttes til at have systemet aktivt i de kalender felter der er markeret med grøn. Hvis begge knapper er aktive, vil KONSTANT TÆND/SLUK være afgørende. Ændring af temperaturindstillinger: For at ændre ønsket fremløbstemperatur og/eller varmtvandstemperatur, samt tilhørende hysterese, findes disse under MENU, hvor SET1 og SET2 er markeret. Hysterese indstilling findes som undermenu i selve justeringsboksen. Påfyldning af træpiller: Under MENU vælges Påfyldning, hvor der vælges enten sække størrelse, og antal sække der påfyldes, eller hvilket niveau i tanken der er fyldt op til. Ændring af kalender: Under MENU vælges kalender, hvor de enkelte tidsblokke kan vælges til/fra. Log af træpilleforbrug sidste døgn/uge: Under MENU vælges log, hvor den sidste uges pilleforbrug kan aflæses. For at skifte mellem uge og døgn bruges Vandret zoom. Meddelelse om alarm/advarsler: På forsiden kan der være en indikation af Alarm/Advarsel på systemet. Ved tryk på denne åbnes listen over alarmer og advarsler på systemet. Se mere under 9.Brugermanual. Tømning af aske: Tømning af askeskuffe foretages, når fyret er stoppet ved at åbne nederste låge på forsiden, hvorfra askeskuffen kan trækkes ud. Husk altid at tømme varm aske ud i en ildfast beholder, og kun kold aske må smides i skraldespanden. 10. BILAG

22 BILAG - JUSTERING AF FLAMME For at opnå den bedst mulige forbrænding på den enkelte PELBURN installation, anbefales det at tjekke om flammen ser korrekt ud under høj/lav last. Dette gøres lettest ud fra blæserkurvens justeringsmulighed. (se MENU 3 OPSÆTNING OG FUNKTIONER) I menuen vælges enten høj eller lav last, som låser PELBURN i det valgte niveau. Når der er låst op for justeringen, kan man begynde at observere flammen, og justere luften ud fra følgende billeder: Lav last: Korrekt luft For lidt luft For meget luft Høj last: Korrekt luft For lidt luft For meget luft Vær opmærksom på, at ved høj last skal varmesystemet kunne aftage effekten et stykke tid frem. Vær opmærksom på at det kan tage nogle minutter før ændringen af luftmængden kan ses på flammen. 10. BILAG

23 BILAG - INSTALLATION OG PLACERING AF PELBURN Udpluk af BTV32 omkrig installationer indendørs fra BTV vejledning 32, 4. udgave oktober 2011 Dette er ikke nogen komplet liste, men et udpluk, som indeholder vigtige ting omkring installationen. Loft og væg Indvendige overflader skal være af klasse 1 beklædning, dog accepteres klasse 2 beklædning ved 1-etage hus med brandcelle og max 1000m2, samt klasse 2 beklædning også i småhuse. Ydervæg opført udelukkende af Klasse A (ubrændbart) materiale opfylder kravene. Døre til fyrrum skal som minimum være en branddør (BD-dør 30). Betjening og vedligeholdelse Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning til fyret bør forefindes i fyrrummet. Tilstrækkelig belysning skal sikre at betjening og vedligeholdelse kan ske forsvarligt. Hold området omkring PELBURN frit og fremkommeligt så rensning og vedligehold er muligt. Hold området omkring fyret frit og rent af hensyn til rengøring og betjening. Aske udtagning bør ske til fx en metalbeholder med tætsluttende låg. Gløder bør slukkes med vand, og transporteres til sikker opbevaring i det fri. Placering minimumsafstande Brændbart materiale Afstand til brændbare overflader fra PELBURN skal være tilstrækkelig så overfladetemperaturen på disse holdes så lave, at der ikke er risiko for antændelse og brand. Ved en afstand på over 500mm anses kravet som opfyldt. Gulv Gulvet/fundamentet under PELBURN og 300mm rundt om, dog 500mm på kedlens forside ved askeskuffe, skal bestå af, eller være fast beklædt med ubrændbart materiale. Brændsel Op til 5m3 i fyrrum inkl. brændselsmagasinet. Dog max 4m3 på lager i sække eller silo Ved støre lager end 4m3 skal lager og fyrrum være adskilt med bygningsdel klasse EI60. Fritliggende brændsel, undtager kløvet træ, må ikke være i fyrrum. Risici Støveksplosion: siloer og andre dele bør potentialeudlignes (JORD?) Hold fyrrum ryddet for spildt brændsel, støv og andet brændbart affald fra andre aktiviteter. Brandtilfælde Adgang i forbindelse med redningsberedskab: Oplukkeligt vindue på minimum 0,5x0,5m eller dør direkte til terræn i det fri. Alternativt en tør sprinkler for hver påbegyndt 10m2. Lettilgængelig vandhane med slange påsat klar til brug. Eller håndildslukker på mindst 5kg placeret ved døren til fyrrummet. ABC pulverslukker eller trykvandslukkere. Branddøre bør holdes lukkede og må ikke kunne fastholdes åbne. 10. BILAG

24 SOFTWARE-OPDATERING Har man fået en opdatering til sin PELBURN kan denne opdateres fra et micro SD kort, som sættes i på undersiden af skærmen. BILLEDER AF MONTERING AF SD KORT I HOLDER Hvordan man får adgang til kortholderen, og hvad skal bruges af værktøj Afbryd strømmen til PELBURN. Fjern skruerne (4 styk) fra forpladen. Løft forpladen af. Pas på ledningen mellem forplade og bunden. På bagsiden af forpladen findes holderen til micro SD kortet. -hvordan åbnes holderen -hvordan skal kortet vende -hvordan lukkes holderen. Bund/top knap: Et vindue vil vise den nuværende version på PELBURN, samt versionsnavn på opdateringen, hvis denne er tilgængelig på SD kortet. Nu kan man vælge at opdatere eller gå tilbage igen. Under opdateringen vil en proces bar vise hvor langt opdateringen er. 10. BILAG

25 10. BILAG

26 VEDLIGEHOLDELSE AF PELBURN ADGANG TIL BRÆNDEREN Fjern forsyningskabler til stokerkasse og afmonter doseringsrøret. Afmonterer isoleringskraven. Træk op i skjoldet. Afmonter skjold på stokerkasse. Træk op og bagud i skjoldet. 10. BILAG

27 VEDLIGEHOLDELSE AF PELBURN RENS / UDSKIFTNING AF ELTÆNDER NØDVENDIGT VÆRKTØJ: - Torx T20 - Torx T26 Afmonter stik til sneglmotor, eltænder, fotoføler og faldskaktføler. Fjern de 2 skruer, der holder brænderindsatsen. Træk hele brænderindsatsen baglæns ud. På undersiden fjernes skruen der holder eltænderen på plads. Eltænderen kan nu rengøres eller udskiftes. 10. BILAG

28 VEDLIGEHOLDELSE AF PELBURN RENS / UDSKIFTNING AF SNEGL NØDVENDIGT VÆRKTØJ: - Torx T20 - Unbraco 4mm Afmonter stik til sneglmotor, eltænder, fotoføler og faldskaktføler. Fjern de 3 skruer der holder sneglen på plads, og træk snegl og motor baglæns ud. Herefter kan snegl og røret rengøres/udskiftes. Snegl og motor er samlet med en unbracoskrue i tophullet. Sneglen drejes indtil skruen kan ses i hullet. 10. BILAG

29 VEDLIGEHOLDELSE AF PELBURN RENS / UDSKIFTNING AF FOTOFØLER Afmonter stik til fotoføler (øverst til højre). Fotoføleren kan nu trækkes ud og rengøres eller udskiftes. 10. BILAG

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt.

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt. Scotte Plus INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7 : Basis Setup. Side 8-11 Udvidet Setup Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5: Monteringsvejledning. Side 6: Fyld sneglen med træpiller

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

V7 & V10 NBE TRÆPILLE SYSTEM. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk

V7 & V10 NBE TRÆPILLE SYSTEM. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk NBE TRÆPILLE SYSTEM V7 & V10 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere