en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet."

Transkript

1 Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 35 Rosengården, Søndergade, 9300 Sæby en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

2 Indhold Indledning... 3 Bygningsbeskrivelse... 4 Energinøgletal... 4 Forbrug, aflæsninger og afregninger... 5 Varmeomkostninger... 5 Vandomkostninger... 6 El-omkostninger... 7 Aflæsninger... 8 Mulige tiltag for visualisering af målerdata... 8 Bygningen... 9 Forord... 9 Tag og loft Tag og undertag Loft Mulige tiltag og besparelser: Ydervægge Ydervægge som murværk: Mulige tiltag og besparelser: Let ydervæg Mulige tiltag og besparelser: Sokkel Kælder - ydervægge: Mulige tiltag og besparelser: Kælder - indervægge: Mulige tiltag og besparelser: Vinduer og døre Vinduer og døre i tunge vægge... 18

3 Mulige tiltag og besparelser: Vinduer og døre i lette væg Mulige tiltag og besparelser: Gulve Terrændæk og gulve i kælder: Mulige tiltag og besparelser: Terrændæk i stueplan: Ventilation Mekanisk ventilation Genvindingsanlæg Emhætter Koldt og varmtvandinstallationer Forbrugssteder i fællesarealer Forbrugssteder i lejlighederne Toiletter Brusere Armaturer Varmeanlæg Beskrivelse af centralvarme anlægget Isoleringer Radiatorer Afkølinger El-anlæg Hovedforsyninger samt fordelingsnet Tilslutningsbidrag Belysning Belysning udvendig Belysning fællesarealer Pumper Vaskerier Solcelleanlæg CTS anlæg Konklusion Side 1

4 Bilag nr. 1 Energipolitik Bilag nr. 2 Målerbekendtgørelse Bilag nr. 3 VVS bilag Bilag nr. 4 Lavspændingskort Bilag nr. 5 Belysningsplan Bilag nr. 6 Datablade fra Miele Bilag nr. 7 Gode Energivaner Bilag nr. 8 Solcelleanlæg Side 2

5 Indledning Der var på finansloven for 2013 afsat en energisparepulje til almene boliger på 20 mio. kr. Puljen kunne anvendes til 2 formål. 1) Udarbejdelse fa energihandlingsplaner 2) Støtte til forsøgsprojekter, hvor nye måder til at opnå energiforbedringer afprøves Eventuelt tildelte midler til energihandlingsplaner må udelukkende bruges til udgifter til udarbejdelsen af en energihandlingsplaner. Udarbejdelsen kan foretages af egen organisation og/eller skstern rådgiver. Det betyder at støtten ikke kan bruges til finansiering af projekteringen, de egentlige arbejder på ejendommen eller udarbejdelse af energimærke. Det understreges, at en eventuelt beslutning om iværksættelse af arbejder omfattet af en enegihandlingsplan vil være omfattet af den sædvanlige beboerdemokratiske procedure om gennemførelsen af de involverede arbejder. Støtten udgør 50 % af den samlede faktiske udgift til udarbejdelse af energihandlingsplanen, dog maksimalt kr. pr. ansøgning. Frederikshavn Boligforening har ansøgt og fået bevilliget midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner for 5 af boligforeningens afdelinger. Frederikshavn Boligforening vil selv udarbejde energihandlingsplanerne, og købe sig til nødvendige ekspertise fra håndværkere og rådgivere. I god tråd med vejledningen om udarbejdelse af energihandlingsplaner har Frederikshavn Boligforening valgt at forkusere på følgende punkter: - Analyse af energiforbrug - Termografisk fotografering - Forsyningsstrategi - Kortlægning af muligheder for energirenoveringer - CTS anlæg - Vedvarende energi - Eftersyn af elektriske installationer med focus på energiforbrug - Eftersyn af VVS installationerne med focus på energiforbrug - Frederikshavns Boligforenings energipolitik. Se bilag nr. 1 Energihandlingsplanerne er udarbejdet i perioden fra marts 2014 til oktober Alle omkostninger som er beregnet i energihandlingsplanen er udarbejdet i Kr. inkl. moms. Side 3

6 Bygningsbeskrivelse Overordnet bygningsdata for afd. 35 Rosengården. Afdeling: Adresse: 35 - Rosengården Søndergade 35, Sæby BBR nr.: Opførelsesår: 2003 Varmeforsyning: Fjernvarme Boligareal ifølge BBR: 5032 m 2 Boliger i alt: 74 Antal rum M 2 Antal lejemål Boliger Energinøgletal Her ses eneginøgletallene for Sæby plejehjem Rosengården : Nøgletal Sæby Aktuel Nøgletal for døgninstitutioner på landsplan Ældrecenter Pr. M² Nedre Median Øvre El kwh/m²/år 49,03 29,80 55,60 80,60 Vand m³/m²/år 0,58 0,56 0,91 1,36 Varme kwh/m²/år 99,55 99,00 135,00 189,00 Fra ovenståeende nøgletal ses det at el, vand og varmeforbrug ligger mellem nedre og madian niveau, dette kan accepteres, men kan naturligvis gøres bedre. Som oftest er det de installationer med det højeste forbrug i dette tilfælde el som er nemmest at få en god rentabilitet i ved energi besparende projekter. Side 4

7 Forbrug, aflæsninger og afregninger Varmeomkostninger Det graddags reguleret varmeforbrug aflæses i nedenstående graf. Som det ses har det været ca. stabilt i de sidste 3 år. Illustration af forbrug i MWh Varme-forbrug, reguleret med graddage - afd. 35 Søndergade - Fjernvarme v/frederikshavn Varmeforsyning MWh År Varme-forbrug Varmeomkostningerne i kr. kan aflæses i nedenstående graf. Denne omkostning er ikke graddagsreguleret hvorfor det gør stor forskel om det har været en hård vinter. Ligeledes kan Forsyningsselskabet MWh pris også gøre en forskel. Illustration af forbrug i Kr. kr ,000 kr ,000 kr ,000 Varme-forbrug, ikke reguleret med graddage - afd. 35 Søndergade - Fjernvarme v/frederikshavn Varmeforsyning kr ,000 kr ,000 kr ,000 kr ,000 kr , Varme-forbrug Side 5

8 Vandomkostninger Forbruget i M³ aflæses i nedenstående graf. Som det ses har det været faldende i de sidste 3 år, omregnet til procent ligger fladet på ca. 20 %. Faldet skyldes at antallet af beboere på Rosengården har været faldende. Illustration i M³ Vand-forbrug - afd. 35 Søndergade v/frederikshavn Vandforsyning M År Vand-forbrug Vandomkostningerne i Kr. kan aflæses i nedenstående graf, som det kan ses har dette også været faldende, med ca. 20 %. En ændring i prisen pr. M³ fra forsyningsselskabet vil også kunne få indflydelse på denne graf. Illustration i Kr. kr ,000 Vand-forbrug - afd. 35 Søndergade v/frederikshavn Vandforsyning kr ,000 kr ,000 kr ,000 Vand-forbrug kr 50000,000 kr, Side 6

9 El-omkostninger Nedenstående graf viser el forbruget i kwh. Som det ses har forbruget været faldende med ca. 16 %. Dette fald skyldes bla. at al belysning er konverteret til LED belysning. Dog er konverteringen sket i 2013 hvorfår vi ikke har fået den fulde udnyttelse af det lave energiforbrug på belysningen i Derfor forventes det at forbruget i 2014 igen er faldende. Illustration i kwh El-forbrug - afd. 35 Søndergade v/frederikshavn Elforsyning kwh År El-forbrug Nedenstående graf viser el forbruget i Kr. Som det ses har omkostningerne været faldende med ca. 15 % i de sidste 3 år. En ændring i prisen pr. kwh fra Forsyningsselskabet vil også få indflydelse på denne graf. Illustration i kr. kr ,000 kr ,000 kr ,000 kr ,000 El-forbrug - afd. 35 Søndergade v/frederikshavn Elforsyning kr ,000 kr ,000 kr ,000 kr ,000 kr , El-forbrug Side 7

10 Aflæsninger El målere. Afdelingen har i alt 3 el-målere. Alle el målerne aflæses manuelt og der forefindes ingen fælles internetsider eller lignende hvoraf forbrugerne kan ses. Hver enkelt el måler har dog sin egen kode ved Forsyningen hvor der kan logges ind på Forsyningens hjemmeside og se forbrug statistik mm. Afregning af el forbruget til hver beboer/stue sker efter en aftalt fordelingsnøgle. Vand målere Afdelingen har i alt 1 vandmålere hvor al vand forbruget for afdelingen aflæses. Alle aflæsninger er manuelle og der forefindes ingen fælles internetsider eller lignende hvoraf forbrugerne kan ses. Hvert enkelt vand måler har dog sin egen kode ved Forsyningen hvor der kan logges ind på Forsyningens hjemmeside og se forbrug statistik mm. Afregning af vand forbruget til hver beboer/stue sker efter en aftalt fordelingsnøgle. Varme målere Afdelingen har i alt 2 varme målere hvor al varme forbruget for afdelingen aflæses. Disse målere har sin egen kode ved Sæby Fjernvarme hvor der kan logges ind på deres hjemmeside og se forbrug statistik mm. Afregning af varme forbruget til hver beboer/stue sker efter en aftalt fordelingsnøgle. Eftersom der er tale om et plejehjem vurderes det at separat måling af el, vand og varme ikke vil være et incitamet til besparelser. Mulige tiltag for visualisering af målerdata Det er ikke muligt eller ønskeligt at se hver beboers individuelle forbrug for el, vand og varme på dette plejehjem, da det ikke forventes at give en besparelse i forbrug. Men en visualisering af hovedmålerne for el, vand og varme med mulighed for overvågning og idividuelle alarmer vil give god mening. Under udarbejdelse af energihandlingsplanen er software programmet EXIMO fra producenten Scanenergi blevet vurderet og efterset. Det vurderes at software programmet EXIMO vil kunne anvendes på plejehemmet som et energi overvågningsprogam. Frederikshavn Boligforening vil efter endt energihandlingsplan se på mulighederen for at arbejde videre med en implementering af dette program. Den kommende målerbekendtgørelse, som kan læses i bilag nr. 2 forventes ikke at have nogen indflydelse på ældrecentrets målerpunkter, da der i paragraf 12 undtagelser står følgende: - Bygninger, som anvendes til plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger, friplejeboliger der er omfattet af lov om friplejeboliger, plejehjem og beskyttede boliger, der er omfattet af lov om social service, samt boformer til midlertidigt og længerevarende ophold efter serviceloven og lignende boformer. Det konstateret altå at plejehjem ikke er del af denne kekendtgørelse med tilhørende målepunkter. Side 8

11 Bygningen Forord Byggeriet er i 2 etager + kælder. Dertil er der uudnyttet tagrum. Byggeriet er opført som plejecenter inkl. personale-, velfærds- og servicefaciliteter. Umiddelbart ser det ud som om BBR ikke er opdateret. Tegningsmateriale er ikke opdateret. Byggeriet er opvarmet ved fjernvarme via radiatorer og gulvvarme. Byggeriet er ventileret ved mekanisk ventilation. I år 2001 blev der foretaget en gennemgribende renovering/opbygning af store dele af centeret. Gulve som støbte med underliggende 150 / 225 mm isolering. Vægge som 350 mm hulmur af tegl og isoleret med 125 mm mineraluld. Vinduer og døre som træ-alu-elementer med 2 lags energi B-ruder. Vandrette lofter er isoleret i 250 mm tykkelse Det er oplyst pr. telefon fra Frederikshavn Boligforening at fjernvarme afregnes til ca. 0,62 kr./kwh. Ved besparelsesforslag er der lagt vægt på at forslag lever op til krav i bygningsreglementet år Krav jf. bygningsreglementet: BR10, Energiramme for boliger, kollegier, hoteller m.m. En bygning kan klassificeres som en bygningsklasse 2020, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 20 kwh pr. år. Bygningsklasse 2020 forventes at blive et obligatorisk krav for opførelse af offentlige nybyggerier ved udgangen af 2018 og opførelse af andre nybyggerier ved udgangen af Umiddelbart anses byggeriet for at være i god stand. Side 9

12 Tag og loft Tag og undertag Tagkonstruktion opbygget på gitterspær som den bærende konstruktion Tagdækning som røde teglsten på hovedbygningerne mens der er zinkdækning på boligernes karnapper. Det er kun ved gitterspærkonstruktionerne at tagets underkonstruktion er synlig. Konstruktion som: - Teglsten udvendigt - 56 x 38 mm T1 taglægter - 45 x 25 mm afstadslister - 3,2 mm massonit som undertagsplader Tagrummet er ventileret jf. almindelige erfaringsregler ved ventilationsstudse gennem undertaget. Ved kip er undertagspladerne ikke understøttet forskriftmæssigt ved bæring mellem spærene. Derved risikerer pladerne at synke med mellem spærene og på den måde deformere den nuværende tætning mellem undertagspladerne. Side 10

13 Rygningsplanke i kip til bæring af undertagsplader Rygningsplanke i kip til bæring af undertagsplader Eks på rygningsplanke i kip Eksternt byggeri Nærværende manglende kipplanke. Korrekt placering af ventilationsstudse i undertaget. Side 11

14 Loft Eksisterende forhold: Loftkonstruktionen mellem Etageadskillelse over 1. sal mod tagrum er udført på 2 forskellige måder. Over trapperum og elevatorskakte af betondæk med 250 mm isolering. Over øvrige rum af træbjælkelag med 250 mm isolering. Energiforhold: Underside af etageadskillelsen (boliger) forudsættes at være opvarmet til 20 C. Jf. DS 418 forudsættes tagrummet at have temperatur på -12 C Etageadskillelsen mellem boliger og uudnyttet tagrum er beregnet til at have en varmeisolering svarende til U- værdi på U: 0,15 W/m²K Etageadskillelserne er beregnet til at have et areal på ca m². Mulige tiltag og besparelser: Opbygning: - Nuværende 250 mm isolering - Efterisolering med 200 mm mineraluld, λ-værdi 0,034. Ved isolering: Ny U-værdi 0,08 W/m²K Energibesparelse pr. år: kr. Økonomisk investering: kr. Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelsen: 40 år. Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kwh er isolering IKKE økonomisk rentabel. Fordele ved renovering (efterisolering) - Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer. - Nedsat risiko for skimmelvækst langs lofter - Kuldenedfald og følelsen af træk fra lofter minimeres til minimum. Side 12

15 En tilbagebetalingstid for ekstra isolering på loftet dette ser således ud: Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 8.324, , ,00 82,9 Alle tal inkl. moms. Ydervægge Ydervægge som murværk: Eksisterende forhold: Jf. tegninger: 350 mm hulmur som: mm teglsten udvendigt mm mineraluld som hulmursisolering (skøn λ-værdi 0,037) mm teglsten indvendigt Energiforhold: Ejendommen forudsættes at være opvarmet til 20 C. Beregningsmæssigt forudsættes udetemperatur til at have en temperatur på -12 C Væggenes konstruktion er beregnet til at have en varmeisolering svarende til U-værdi på 0,26 W/m²K Det opvarmede areal af ydervæggene udgør ca m². Mulige tiltag og besparelser: mm teglsten udvendigt mm mineraluld som hulmursisolering (skøn λ-værdi 0,037) mm teglsten indvendigt mm udvendig Klingspam λ-værdi 0,021 afsluttet med hårdtbrændte klinker i design som murstensvæg Vinduer og døre flyttes med ud i ny facadeyderside under vinduesbeskrivelsen. Ved isolering: Ny U-værdi 0,08 W/m²K Energibesparelse pr. år: kr. Økonomisk investering: kr. Side 13

16 Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelsen: 40 år. Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kwh er isolering ikke økonomisk rentabel. Note: Udskiftning af vinduer og døre bør foretages sammen med isoleringsarbejderne for at opnå bedst mulig rentabel besparelse. Fordele ved renovering (efterisolering) - Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer. - Nedsat risiko for skimmelvækst langs ydervægge - Kuldenedfald og følelsen af træk fra væggene minimeres til minimum. En tilbagebetalingstid for ekstra isolering af murede ydervægge ser således ud: Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år , , , Alle tal inkl. moms. Let ydervæg Eksisterende forhold: Jf. tegninger: 200 mm isoleret træskelet med indvendig pladebekædning + udvendig træbeklædning. mm hulmur som: x 50 mm mineraluld mellem træskeletstolper (mineraluld: Skøn λ-værdi 0,037) - Energiforhold: Ejendommen forudsættes at være opvarmet til 20 C. Beregningsmæssigt forudsættes udetemperatur til at have en temperatur på -12 C Væggenes konstruktion er beregnet til at have en varmeisolering svarende til U-værdi på 0,22 W/m²K Det opvarmede areal af ydervæggene udgør ca. 58 m². Mulige tiltag og besparelser: - Udvendig træbeklædning - Ventileret hulrum - Vindspærre mm stolpeskelet pr. c-c mål 1000 mm Side 14

17 - 245 mm mineraluld som mellem stolper, λ-værdi 0,034) - Dampspærre stolpeskelet pr. c-c mål 1000 mm - 45 mm mineraluld som mellem stolper, λ-værdi 0,034) - Indvendig pladebeklædning Nye vinduer og døre isættes ny let facade under vinduesbeskrivelsen. Ved isolering: Ny U-værdi 0,14 W/m²K Energibesparelse pr. år: 199 kr. Økonomisk investering: kr. Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelsen: 40 år. Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kwh er isolering ikke økonomisk rentabel. Note: Udskiftning af vinduer og døre bør foretages sammen med etablering af ny let ydervæg for at opnå bedst mulig rentabel besparelse. Fordele ved renovering (efterisolering) - Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer. - Nedsat risiko for skimmelvækst langs ydervægge - Kuldenedfald og følelsen af træk fra væggene minimeres til minimum. En tilbagebetalingstid for ekstra isolering af lette ydervægge ser således ud: Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 199, ,00 96, Alle tal inkl. moms. Sokkel Kælder - ydervægge: Eksisterende forhold: Kældervægge af 350 mm beton. Betonvægge er jf. tegninger isoleret på væggenes kolde side med 100 mm polystyren. Side 15

18 Energiforhold: Kælderrum forudsættes at være opvarmet til 20 C. Jf. DS 418 forudsættes kældervægge mod terræn og kældervægge mod det fri at have en temperatur på +10 C Kældervæggenes konstruktion er beregnet til at have en varmeisolering svarende til U-værdi på 0,36 W/m²K Nuværende er minimumskravet U 0,30 W/m²K Arealet af kælder-ydervæggene udgør ca. 386 m². Mulige tiltag og besparelser: Kældervægge: - af 350 mm beton. - med 100 mm polystyren - efterisoleres med 200 mm polystyren λ-værdi 0,034. Ved isolering: Ny U-værdi 0,12 W/m²K Energibesparelse pr. år: 3970 kr. Økonomisk investering: kr. Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelen: 40 år. Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kwh er isolering ikke økonomisk rentabel. Note: Arbejdet bør foretages sammen med udskiftning af vinduer og døre i kælder for at opnå størst mulig effekt og bedst mulig økonomisk årlig besparelse. Fordele ved renovering (efterisolering) - Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer. - Vægge kan opdateres til nutidige forhold og brug. En tilbagebetalingstid for ekstra isolering af ydervægge i kælder ser således ud: Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 3.970, , ,00 203,7 Alle tal inkl. moms. Side 16

19 Kælder - indervægge: Eksisterende forhold: Kældervægge af 230 mm / 350 mm beton. Betonvægge er jf. tegninger isoleret på væggenes kolde side med 100 mm polystyren. Energiforhold: Kælderrum forudsættes at være opvarmet til 20 C. Jf. DS 418 forudsættes kældervægge mod terræn og kældervægge mod det fri at have en temperatur på +10 C Kældervæggenes konstruktion er beregnet til at have en varmeisolering svarende til U-værdi på 0,36 W/m²K Nuværende er minimumskravet U 0,30 W/m²K Arealet af kælder-indervæggene udgør ca. 560 m². Mulige tiltag og besparelser: Kældervægge: - af 230 mm / 350 mm beton. - med 100 mm polystyren - efterisoleres med 200 mm polystyren λ-værdi 0,034. Ved isolering: Ny U-værdi 0,12 W/m²K Energibesparelse pr. år: kr. Økonomisk investering: kr. Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelen: 40 år. Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kwh er isolering ikke økonomisk rentabel. Note: Arbejdet bør foretages sammen med eventuelt efterisolering af terrændæk i stueplan for at opnå bedst mulig udnyttelse af isoleringsarbejderne. Side 17

20 Fordele ved renovering (efterisolering) - Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer. - Vægge kan opdateres til nutidige forhold og brug. En tilbagebetalingstid for ekstra isolering af indervægge i kælder ser således ud: Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 4.032, , ,00 611,4 Alle tal inkl. moms. Vinduer og døre Vinduer og døre i tunge vægge Eksisterende forhold: Vinduer og døre med energi B-ruder Vinduer og døre med sprosser. Energiforhold: Ejendommen forudsættes at være opvarmet til 20 C. Beregningsmæssigt forudsættes udetemperatur til at have en temperatur på -12 C Vinduer og døre er forudsat at have en varmeisolering svarende til U-værdi på 1,8 W/m²K Det samlede vinduesareal i tunge vægge udgør ca. 594 m². Mulige tiltag og besparelser: - Nye døre og vinduer med 3 lags glas og øvrige specifikationer, så de opfylder de kommende krav til Bygningsreglementet af Vinduer og døre flyttes med ud i ny facadeyderside. Ved isolering: Ny U-værdi 0,85 W/m²K Energibesparelse pr. år: kr. Økonomisk investering: kr. Side 18

21 Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelsen: 30 år. Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kwh er isolering IKKE økonomisk rentabel. Note: Udskiftning af vinduer og døre bør foretages sammen med facadeisolering for at opnå bedst mulig rentabel besparelse. Fordele ved renovering (efterisolering) - Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer. - Nedsat risiko for skimmelvækst langs kanterne af vinduer og døre - Kuldenedfald og følelsen af træk fra vinduer minimeres til minimum. En tilbagebetalingstid for nye dører og vinduer i 3. etage ser således ud: Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år , , ,00 105,2 Alle tal inkl. moms. Vinduer og døre i lette væg Eksisterende forhold: Vinduer og døre med energi B-ruder Vinduer og døre med sprosser. Energiforhold: Ejendommen forudsættes at være opvarmet til 20 C. Beregningsmæssigt forudsættes udetemperatur til at have en temperatur på -12 C Vinduer og døre er forudsat at have en varmeisolering svarende til U-værdi på 1,8 W/m²K Det samlede vinduesareal i tunge vægge udgør ca. 27 m². Mulige tiltag og besparelser: - Nye døre og vinduer med 3 lags glas og øvrige specifikationer, så de opfylder de kommende krav til Bygningsreglementet af Vinduer og døre flyttes med ud i ny let facadeyderside. Side 19

22 Ved isolering: Ny U-værdi 0,85 W/m²K Energibesparelse pr. år: 1099 kr. Økonomisk investering: kr. Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelsen: 30 år. Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kwh er isolering IKKE økonomisk rentabel. Note: Udskiftning af vinduer og døre bør foretages sammen med ny facadeopbygning for at opnå bedst mulig rentabel besparelse. Fordele ved renovering (efterisolering) - Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer. - Nedsat risiko for skimmelvækst langs kanterne af vinduer og døre - Kuldenedfald og følelsen af træk fra vinduer minimeres til minimum. En tilbagebetalingstid for nye dører og vinduer i 3. etage ser således ud: Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 1.099, ,00 532,00 105,2 Alle tal inkl. moms. Gulve Terrændæk og gulve i kælder: Eksisterende forhold: Jf. tegninger: Gulve og terrændæk opført med faste gulve på betonplade. Gulve som pudset beton/klinker 40 mm pudslag med fald til gulvafløb 250 mm armeret pladsstøbs betonplade 300 mm singles Bæredygtigt jordlag - Elevatorskakte er isoleret med 160 mm polystyren under gulvkonstruktionen. Side 20

23 Energiforhold: Hele bygningen forudsættes at være opvarmet til 20 C. Beregningsmæssigt forudsættes al terræn under gulvene at have en temperatur på +10 C Gulvenes konstruktion er beregnet til at have en varmeisolering svarende til U-værdi på 0,37 W/m²K Det opvarmede vandrette plan for kælderen udgør ca. 888 m². - Regulære kælderrum, elevatorskakte, installationsgange mm. Mulige tiltag og besparelser: Kældergulvenes konstruktion er udført med en kraftig armering. Før der overhovedet overvejes isolering af kældergulvene bør bygningens statiske forhold analyseres nærmere, således at der ikke uforvarende fjernes bærende/afstivende elementer (gulvet funktion er i dette tilfælde både bærende og afstivende). Ved isolering: Der er ikke overvejet efterisolering af kældergulvene, og derfor er der heller ikke nogen overvejelser på eventuelle besparelser ved efterisolering. Terrændæk i stueplan: Eksisterende forhold: Jf. tegninger: Gulv og terrændæk som en sammenstøbt enhed. - Gulvbelægning - 40 mm afretningslag mm armeret beton. I boligernes badeværelser er der gulvvarme mm polystyren som gulvisolering i boligernes badeværelser, - øvrige gulve med 160 mm polystyren. - Der er regnet med et gennemsnit på 180 mm polystyren, λ-værdi 0,038. Energiforhold: Bolig forudsættes at være opvarmet til 20٥C. Beregningsmæssigt forudsættes al terræn under gulvene at have en temperatur på +10 C Gulvenes konstruktion er beregnet til at have en varmeisolering svarende til U-værdi på 0,15 W/m²K Det opvarmede vandrette plan udgør ca m². Side 21

24 Mulige tiltag og besparelser: Inventar fjernes. Gulve brydes op og fjernes Der graves ud for ekstra isolering i kommende gulve. Ny gulvopbygning i tørre rum: - Nederst - Afretningslag mm polystyren λ-værfi 0, mm armeret beton - 50 mm polystyren - 35 mm polystyren med spor for gulvvarmeslanger - Varmefordelingsplader og PEX-rør for gulvvarme - 22 mm gulvspånplader - Gulvbelægning Ny gulvopbygning i vådrum: - Nederst - Afretningslag mm polystyren λ-værfi 0, mm armeret beton - Gulvbelægning Ved isolering: Ny U-værdi 0,08 W/m²K Energibesparelse pr. år: kr. Økonomisk investering: kr. Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelsen: 40 år. Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kwh er isolering ikke økonomisk rentabel. Side 22

25 Fordele ved renovering (efterisolering) - Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer. - Gulvene rettes op - Gulve kan opdateres til nutidige forhold og brug - Gulvene etableres med gulvvarme, således at nuværende radiatorer kan fjernes og give ekstra plads/bedre indretning. - Ved gulvkonstruktion i tørre rum haves gulvvarme som hurtigregulerende uden den lange forsinkelse som gulvvarme i beton er kendt for. En tilbagebetalingstid for efterisolering af terrendæk i stueplan dette ser således ud: Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 3.645, , , ,9 Alle tal inkl. moms. Ventilation Mekanisk ventilation Der er fælles mekanisk udsugning fra badeværelser og køkken i de 74 boliger. Udsugningsventilatorerne er monteret på loftet og er forholdsvis nye, men en udskiftning til mere energivenlige udsugningsventilatorer har dog en en lav tilbagebetalingstid. En tilbagebetalingstid for dette ser således ud: Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år , ,00 6,897,00 2,6 Alle tal inkl. moms. I bilag nr. 3 ses beregning for ovenstående tilbagebetalingstider, tekniske data på de anvendte aggregater. Genvindingsanlæg Der er fælles mekanisk ventilation fra de 6 fællesstuer. En tilbagebetalingstid for en udskiftning til nogle mere energivenlige anlæg er meget høj. Det anbefales derfor blot at følgende de teknikske data i bilget for disse anlæg når anlæggende engang skal udskiftet pga. fejl og mangler. En tilbagebetalingstid for dette ser således ud: Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 7.547, ,00 4,856,00 31,2 I bilag nr. 3 ses beregning for ovenstående tilbagebetalingstider, tekniske data på de anvendte aggregater. Side 23

26 Der er fælles mekanisk ventilation fra terapi og omklædningsrum i kælderen. En tilbagebetalingstid for udskiftning til mere energivenlige anlæg er ligger i et niveau hvor det bør overvejes. En tilbagebetalingstid for dette ser således ud: Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år , ,00 12,502,00 6,9 I bilag nr. 3 ses beregning for ovenstående tilbagebetalingstider, tekniske data på de anvendte aggregater. Emhætter Hver afdeling har sit eget lille køkken hvori der er monteret en emhætte med direkte aftræk. Emhætte og aftræk ser ud til at være i god stand. Side 24

27 Koldt og varmtvandinstallationer Forbrugssteder i fællesarealer Der findes nye varmtvandsbeholder i hvert afsnit med køkken, trykket kommer direkte fra fjernvarmen uden brug af pumper. Til omklædningsrummene i kælderen findes der en større varmtvandsbeholder med tilknyttet pumpe, både varmtvandsbeholderen og pumpen er forholdsvis nye og i god energistand. Forbrugssteder i lejlighederne Hver lejlighed har sin egen lille veksler som laver varmtvand til lejligheden. Trykket kommer direkte fra fjernvarmen uden brug af pumper. Der er ingen besparelses muligheder i denne installation. Toiletter Alle toiletter er udskiftet til dobbeltskyls toiletter i år 2002, og derved er der ingen besparelses muligheder her. Brusere Termostaterne er i år 2002 udskiftet til termostatiske armaturer og der forefindes ingen ældre kombiarmaturer, der er derfor ingen besparelser at hente her. Armaturer Armaturerne er også udskiftet i 2002 og der forefindes ingen ældre kombiarmaturer, der er derfor heller ingen besparelser at hente her. Varmeanlæg Beskrivelse af centralvarme anlægget Plejehjemmet har 2 forsyninger ind i boliger, i 2 forskellige teknikrum. Installationen er begge steder meget enkelt da bladesløjfer mm. sidder oppe i lejlighederne. Eftersom blandesløjfer mm. sidder monteret i lejlighederne og derved har behov for høje temperaturer/ublande vand er der ikke monteret nogle vejrkompenseringsanlæg. Isoleringer Isoleringen er udført håndværksmæssigt korrekt og er igennem hele bygningen inktakt. Der er ingen rentabilitet ved yderligere efterisolering. Radiatorer Alle ratidatorer på plejehjemmet er monteret med nyere termostater med forudindstilling, hvorved der heller ikke findes nogen besparelsesmulighed her. Afkølinger Der betales ingen strafafgift, eller også kaldt motivationsafgift for manglende nedkøling af fjernvarmevande på Plejehjemmet. Dette indikerer at varmeinstallationen og det tilhørnede materiale er i fornuftig stand. Det indikerer endvidere at anlægget er indreguleret korrekt. Side 25

28 El-anlæg Hovedforsyninger samt fordelingsnet Plejehjemmet har 2 stk. hovedtavler med hver deres tilslutning. Den gamle hovedtavle forsynes fra transformerstation nr. 804 via et 4x184 mm² CU kabel og er forsikret med 315A. Stikledningen ejes og vedligeholdes af Frederikshavn Boligforening. Hovedtavlen har 2 afregningsmålere 1 med måler nr som forsyner boligerne, og 1 med måler nr som forsyner fællesinstallationerne. Den nye hovedtavle forsynes også fra transformerstaion nr. 804 via et 4x150mm2 AL kabel og er forsikret med 225A. Stikledningen ejes og vedligholdes af Frederikshavn Boligforening. Hovedtavlen har 2 afregningsmålere 1 med måler nr som forsyner boligerne og 1 med måler nr Lejlighederne har ikke egen el-måler i, men afregnes efter en fordelingsnøgle. Oversigttegning over lavspændingskort. Se bilag nr. 4Bilag nr. 3 Side 26

29 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget for Afd.35-Plejehjem er udregnet efter Frederikshavn Forsynings pristabel for Pristabellen justeres engang om året af Frederikshavn Forsyning, tilslutningsbidraget er derfor ikke statisk, men bliver løbende justeret. Beskrivelse Antal [stk.] Amp. [A] Pris inkl. moms [Kr.] Sum inkl. moms [Kr.] Fælles installation , af 1.293, ,25 Fælles installation , af 1.293, ,25 Samlet Sum: ,50 Belysning Belysning udvendig Den udvendige belysning er i år 2013 ombygget til LED belysning. Ombygningen er i vides muligt udstræk udført i de eksisterende armaturer. Belysning fællesarealer Belysningsarmaturerne i fællesaralene er i år 2013 ombygget til LED belysning. Ombygningen er i vides muligt udstræk udført i de eksisterende armaturer. Ombygningen til LED belysning har ihenhold til modtagene tilbud/beregninger givet en årlig energibesparelse på kwh, og en tilbagebetalingstid på ca. 2 år. Hvis el-forbruget på bygningen sammenholdes med el-forbruget før og efter ombygning af belysningen, kan der ses et fald på kwh. Besparelsen vil dog altid være præget af beboernes adfærd, hvorved besparelsen ikke kan aflæses på denne måde. Hvis der ved defekter skal udskiftes lysarmaturer anbefales det at følge den udarbejde belysningsplan, som kan ses i bilag nr. 4. Pumper Afdelingen har i alt 6 stk. DESMI grundvandspumper siddende. 2 af pumperne sidder indvendigt og de 4 andre sidder udvendigt i 2 brønde. Desmi har undersøgt pumperne, og meldt tilbage at der ikke er en stort energibesparelse ved at udskifte disse. Side 27

30 Vaskerier Sæby plejehjem har en del vaskerimaskiner stående, alt i alt står der følgende maskiner. 5 stk. vaskemaskiner Miele Professional PW stk. vaskemaskiner Miele Professional PW 6065 plus 5 stk. tørretumbler Miele Professional pt 5135C 1 stk. Tørretumbler Miele Professional pt 7135C plus Det skal dog nævnes at Frederikhavn Kommune også har et vaskeri på denne adressse, Frederikshavns kommunes maskiner er ikke indeholdt i denne energihandlignsplan. Vaskemaskiner Plejehjemmet har i alt 7 vaskemaskiner, maskinerne er af nyere årgang og er produceret i en tid hvor der har været fokus på besparelse af vand og energi. Det anbefales derfor at lade disse maskiner forblive uændret. Tørretumbler Plejehjemmet har i alt 6 tørretumbler,tørretumblerne er i 2 forskellige typer og modeller. Maskiner er ca. 6 år gammel. Nedenstående er der beregnet hvad tilbagebetalingstiden vil være pr. maskine ved udskiftning til en mere energibesparende tørretumbler. Beregningerne er foretaget med eksisterende model fra Miele pt 5135C og pt 7135C (pt5135c og pt7135c har samme strømforbrug) kontra ny tørretumbler fra Miele PT 5137 WP. Det er endvidere efter dialog med den tilhørende ejendomsfunktionær vurderet at tørretumblerne i gennemsnit kører 5 gg. Om dagen. Eksisterende model Ny model Forskel Dagligt energibehov 10,8 kw 4,95 kw Forskel pr. dag i kwh Forskel pr. år i kwh Forskel pr. år i Kr. (1,9 Kr. pr. kwh) Energibesparelsen kan ved køb af ny maskine indbringe et engangstilskud på En ny tørretumbler som eks. Miele PT5137WP koster (inkl. moms) En ny tørretumbler som eks. Miele PT7137WP koster (inkl. moms) 5,85 kwh kwh 4.056,50 Kr. 576,52 Kr ,00 Kr ,00 Kr. Tilbagebetalingstiden for pt 5135c (pt5135c er uden betalingssystem )eksklusiv håndværker udgifter for montage vil derfor se således ud: (22.875,00 576,52) / 4.056,50 = 5,5 år. Summering for konvertering af tørretumbler til Miele PT 5137 WP: Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 4.056, ,00 576,52 5,5 Alle tal er inkl. moms Side 28

31 Tilbagebetalingstiden for pt 7135c (pt7135c er med betalingssystem )eksklusiv håndværker udgifter for montage vil derfor se således ud: (25.969,00 576,52) / 4.056,50 = 6,6 år. Summering for konvertering af tørretumbler til Miele PT 5137 WP: Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 4.056, ,00 576,52 6,6 Alle tal er inkl. moms. Hvis alle 6 tørretumbler bliver udskiftet i afdelingen vil det årligt give en besparelse på kwh. svarende til ca ,00 Kr. Det anbefales at maskinerne udskiftes ved defekter i stedet for at foretage reparationer. Ved udskiftning skal der skiftes til model med indbygget varmepumpe eksempelvis Miele PT5137WP. Under udskiftninger skal det sikres at betalingssystemet og tørretumblerne kan kommunikere sammen. Den umiddelbare lange tilbagebetalingstid på disse maskiner skyldes at de kun anvendes 3 gg. Dagligt. Se datablade fra Miele i bilag nr. 6 Fryseskabe Når fryseskabene går i stykker eller står til udskiftning anbefales det at udskifte til fyrseskab med en mærkeplade mindst svarende til A++. En direkte udskiftning der ikke er forbundet med reparationer eller andet er ikke rentababelt, da betalingstiden ligger på ca. 14 år. Køleskabe Når fryseskabene går i stykker eller står til udskiftning anbefales det at udskifte til fyrseskab med en mærkeplade mindst svarende til A++. En direkte udskiftning der ikke er forbundet med reparationer eller andet er ikke rentababelt, da betalingstiden ligger på ca. 14 år. For disse ikke industri hvidevarer kan der med fordel findes inspiration ved nyanskaffelser i det dertil udarbejder materialer ved navn GODE ENERGIVANER. Dette materiale kan ses i bilag nr. 7. Solcelleanlæg Eftersom ældrecenteret har et årligt el forbrug på ca kwh giver det god mening at installere et solcellanlæg. Der er 4 stk. elmålere til afregning af hele bygningens elforbrug, herunder også boligernes forbrug. Herudover er der bimåler til den enkelte bolig, som anvendes til fordeling af elforbruget. Det anbefales, at der monteres solcellepaneler på den sydlige tagflade. Anlægsstørrelsen bør tilpassst bygningens elforbrug, som normalvis vil være på op til 25% af elforbruget. herved sikres et minimum salg af overskydende el, som sælges til Energinet.dk for 0,60 kr./kwh de første 10 år, herefter 0,40 kr./kwh i 10 år.der er i beregningen forudsat en samlet anlægsstørrelse på 50 kwp, svarende til ca. 315 m² solceller. Side 29

32 En tilbagebetalingstid uden det forventede årlig tillæg på el-prisen ser således ud: Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år , ,00 0,00 9,4 Alle tal er inkl. moms. I bilag nr. 8 ses beregning for ovenstående tilbagebetalingstider, tekniske data på de anvendte materiale. CTS anlæg Ældrecentret har ingen CTS anlæg installeret i dag. Det er løbende under udabejdelse af energihandlingsplanen blevet vurderet om installering af et CTS anlæg vi give en fornuftig rentabilitet. Konklusionen er at dette ikke er tilfældet, men hvis ældrecenteret en dag står overfor en større renovering anbefales det klart at få et CTS anlæg til overvågning af energiforbruget installeret. Side 30

33 Konklusion Forbrug Som det ses ud af energinøgletallene ligger forbrugene for henholdsvis el, vand og varme rigtigt lavt for dette plejehjem. El forbrugget ligger mellem nedre og median, vandforbruget ligger meget nær nedre, og det samme gør sig gældende for varmeforbruget, som også ligge nær nedre. Det må konkluderes at forbrugstallene ligger flot, men kan dog gøres bedre. En løbende visualisering af forbrugene på hovedmålerne vil være attraktivt, og vil efterfølgende blive annuliseret, eksempelvis ved brug af software systemet EXIMO fra Scan Solution. I konklusionene her findes der forslag for nedsættelse af forbrugene for henholdsvis el, vand og varme. Bygningen. Plejehjemmet/bygningen har i år 2002 gennemgået en stor renovering. Renoveringen er udført flot og bygningen står nu i meget god stand. Der er ved undertaget fundet en manglende understøtning, iht. til producenten, og dette bør efterses. Bygningens renovering er udført efter gældende bygningsreglement på daværende tidspunkt, hvorved et energiforbrug svarende til eksempelvis bygningsreglementet fra 2015 eller 2020 ikke er muligt. En efterfølgende renovering for at løfte bygningens energiforbrug op i 2015 eller 2020 niveauer anses ikke for at være rentabelt. Fjernvarmeinstallationer, vandinstallationer og ventilation Fjernvarmeinstallationerne med tilhørnede varmt og koldtvandsintallationer er i en yderst god stand, og det har ikke været muligt at finde nogle besparelser her. Udsugningen på badeværelserne er lavet med fælles mekaniske udsugning med aggregaterne placeret på loftet, her er der dog god økonomi i at få nogle mere energivenlige motorer installeret. Den fælles mekaniske udsugning i kælder for terapi og omklædning har også en udmærket tilbagebetalingstid, og anbefales at få udskiftet. El-anlæg Som det ses i energinøgletallene ligger el forbruget mellem nedre og median. Forbruget ligger årligt ca. på kwh, det vil derfor være muligt at installere et solcelleanlg med rigtig god rentabilitet. Tørretumblerne anbefaldes udskiftet ved defekter til modeller med indbygget varmepumpe. Sluttelig er der installeret enkelte mindre aircondition, det er vurderet at en større og bedre udvendig solafskærming vil kunne gøre det samme, men uden brug af energi. Alternative energikilder Bygninger som eksempelvis dette plejehjem, skal først og fremmest få udført en endnu medre klimaskærm og først derefter kan der blive rentabilitet i nye vedvarende energikilder. Derudover er disse nye VVS installationer også opbygget efter fjernvameprincippet. CTS Det er vurderet at der ikke er nogen rentabilitet i at investerer i et komplet CTS anlæg for plejehjemmet. Dog vil det være fordelagtigt at have en form for fjernaflæsning på alle hovedmåler. Side 31

34 Bilag nr. 1 Energipolitik Side 32

35 Side 33

36 Side 34

37 Side 35

38 Side 36

39 Side 37

40 Side 38

41 Side 39

42 Side 40

43 Bilag nr. 2 Målerbekendtgørelse Side 41

44 Side 42

45 Side 43

46 Side 44

47 Side 45

48 Side 46

49 Side 47

50 Bilag nr. 3 VVS bilag Side 48

51 Side 49

52 Side 50

53 Bilag nr. 4 Lavspændingskort Side 51

54 Bilag nr. 5 Belysningsplan Generelt om valg af lyskilder og lysarmaturer. Lyskilder: Ved valg af lyskilder skal der forsøges altid at vælge LED lyskilder. Farven på lyset skal være varm hvid og ligge mellem 2700 og 3000 kelvin, desto nærmere 2700 Kelvin desto bedre. Effekten på lyskilden tilpasses i hvert enkelt tilfælde til lyskildens opgave. Hovedsageligt ønskes der lyskilder fra Philips eller Osram. Lysarmaturer: Kapslingsklasse: Kapslingsklassen på armaturet vælges iht. SB afsnit nr. 6. I tvivlstilfælde vælges altid den højeste kapslingsklasse. Udformning: Udformningen på armaturet vælges i samarbejde med den tilknyttede arkitekt, eller teknisk afdeling. Generelt ønskes der ingen nedgravningsarmaturer. I dette bilag er der givet nogle eksempler på lamper der kunne anvendes. Materiale: Hvilket materiale armaturer skal være udfærdiget i kan variere meget, det er vigtigt at der tages højde for ude fra kommende belastninger såsom: uv påvirkning, korrosion, evt. hærværk samt overholde de beskrevne standarder i SB afsnit nr. 6. Sluttelig skal der naturligvis også vælges et materiale der arkitektonisk passer ind i omgivelserne. Spoler: Der ønskes ingen spoler monteret i armaturerne, der ønskes derfor direkte tilslutning til lyskilden. Sensor: Der ønskes ingen sensor monteret i armaturerne, hvis der er behov for sensor styring må sensorerne placeres eksternt. Fatning: I armaturer der åbnes med værktøj ønskes der monteret standard fatninger, i armaturer der kan åbnes uden brug af værktøj ønskes der fatninger der hovedsageligt ikke anvendes i boliger, eksempelvis baronet fatning B22. Effekt: Effekten på lyskilden vælges individuelt fra projekt til projekt, der skal tilstræbes at lysniveauet overholder de foreskrevne standarder i DS 700. Side 52

55 Side 53

56 Side 54

57 Side 55

58 Side 56

59 Side 57

60 Side 58

61 Side 59

62 Side 60

63 Side 61

64 Side 62

65 Side 63

66 Bilag nr. 6 Datablade fra Miele Side 64

67 Side 65

68 Side 66

69 Bilag nr. 7 Gode Energivaner Side 67

70 Side 68

71 Side 69

72 Side 70

73 Side 71

74 Side 72

75 Side 73

76 Side 74

77 Side 75

78 Side 76

79 Side 77

80 Side 78

81 Side 79

82 Side 80

83 Side 81

84 Side 82

85 Side 83

86 Side 84

87 Side 85

88 Side 86

89 Side 87

90 Side 88

91 Side 89

92 Side 90

93 Side 91

94 Side 92

95 Side 93

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 35 Sæby ældrecenter, Gasværksvej, 9300 Sæby en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ivar Huitfeldts vej 1 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-594042-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Drejøgade 1A Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-357638 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grundtvigs Alle 005 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304033 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Sdr Fælledvej 5B 8963 Auning BBR-nr.: 707-114289 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus.

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus. SIDE 1 AF 6 Adresse: Nymarks Alle 96 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-981031-010 Energikonsulent: Lucas Vindbæk Madsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Alle 9 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018472 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 2A 8963 Auning BBR-nr.: 707-113417-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 957 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 957 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolebakken 20 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-049804 Energikonsulent: Christian Holm Jørgensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Carl Bødker Nielsens Vej 15 Postnr./by: 3100 Hornbæk BBR-nr.: 217-250692 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer.

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 26 Postnr./by: Resultat 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984093-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 13 Rosenhaven, Hånbækvej og Carl Nielsens Vej, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Stadionparken 38 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-112463-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Krogvej 14 Postnr./by: 3320 Skævinge BBR-nr.: 219-152438 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder kwh Fjernvarme, kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder kwh Fjernvarme, kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 20 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114448 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft 3873.00 kwh Elvarme 7750 kr. 89964 kr. 11.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft 3873.00 kwh Elvarme 7750 kr. 89964 kr. 11. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebakken 56 A Postnr./by: 4581 Rørvig BBR-nr.: 306-019116 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S SIDE 1 AF 7 Adresse: Nordbakken 17 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-114855-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svinget 40 4684 Holmegaard Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2013 Til den 5. november 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Allé 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036052 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix &

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gaabensevej 001 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000000 Energikonsulent: Mogens Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Jensens Alle 63 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-001052 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftevænge 1 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109725 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Skrænten 18 Postnr./by: 5540 Ullerslev BBR-nr.: 450-009739-003 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diskovej 6 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-00393 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Energimærkningen omfatter ejendommen Usserød Kongevej 87, 2970 Hørsholm, matr.nr. 6bg Usserød By.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Energimærkningen omfatter ejendommen Usserød Kongevej 87, 2970 Hørsholm, matr.nr. 6bg Usserød By. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Usserød Kongevej 87 Postnr./by: 2970 Hørsholm BBR-nr.: 223-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -1.2 MWh Fjernvarme, 2076 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -1.2 MWh Fjernvarme, 2076 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Anne Krabbes Vej 7 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112317 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåbensevej 67 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-013639 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestergade 9 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-111165 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere