FORSLAG TIL BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 11. APRIL 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 11. APRIL 2015"

Transkript

1 FORSLAG TIL BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 11. APRIL 2015 Jeg sender en stor tak til bestyrelsen og suppleanterne og takker alle jer, der som medlemmer og annoncører støtter LNS. Jeg vil byde velkommen til 3 nye medlemmer i LNS: Foreningerne DETT, DET og SAB. LNS hovedformål er som paraplyorganisation at være et naturligt samlingssted for holistisk og komplementær sundhed. Vi ønsker at fremme udvikling, forskning, kvalitetssikring, udveksling, formidling og viden i respekt for terapeuter, brugere og klienter og til gavn for den natur- eller energetisk baserede alternative / komplementære sundhedssektor. Her følger beretningen fra det forløbne år samt forslag til handlingsplan 2015 Annette Kurtzmann, formand BERETNING VED LNS GENERALFORSAMLING 11. april 2015 BESTYRELSEN Bestyrelsen har afholdt 1 hangouts bestyrelsesmøder og 6 fysiske bestyrelsesmøder. IT Websiden Vera Marcher og Michael Brown er ved at opstarte ny hjemmeside, som giver mulighed for aktiv debat og levende kommunikation. Medlemsregister Medlemsdatabasen er up-to-date. Det er Vera Marcher og Jytte Bendixen, som kører dette. Tak for det. MARKETING OG PR NaturHelse Vi oplever på messerne en stigende interesse for vores blad og får mange fine tilbagemeldinger på vores artikler, som bl.a. er skrevet af vores medlemmer. Nyhedsbreve. Vera Marcher har udsendt aktuelle og spændende nyhedsbreve. Tak for det! Messer LNS har i år deltaget i flere messer end i de tidligere år. Det er blevet til i alt 6 messer. Sund Livsstil messe i Øksnehallen, København (hvor vi igen i år med stor succes fik lov til at lave DEN AFGÅENDE BESTYRELSES FORSLAG TIL HANDLINGPLAN 2015 BESTYRELSEN Vi ønsker at styrke LNS visioner og overordnede mål. Det gøres ved på et heldagsmøde i efteråret (med Poul Feilberg som ekstern konsulent) at tegne linjer og delmål, der tilfører LNS værdi, synliggør LNS, favner bredt og samler branchen. IT Websiden Vi vil gerne finde en kompetent person, som kan administrere siden, så den forbliver aktiv og levende. Medlemsregister Vi vil fortsætte arbejdet med registeret, så det er up-to-date. MARKETING OG PR Naturhelse Vi vil fortsat udgive et blad med relevante og spændende artikler, som kan være med til at sprede vores budskab. Vi vil bede vores medlemmer om fortsat at komme med relevante artikler. Nyhedsbreve Vi fortsætter udgivelsen af nyhedsbreve med aktuelle emner. Vi ønsker at kombinere nyhederne med vores Facebook-side. Vi vil prøve at finde en person, som kan aflaste og hjælpe med nyhedsbrevene. Messer Vi vil fortsat være aktive udadtil og skabe synlighed ved at deltage i messer.

2 fællesstand med flere af vores medlemmer). Den Alternative Messe i Hvidovre Medborgersal. KROP-SIND-ÅND Helsemessen i Falkoner Centeret, Frederiksberg. Helse- og Sundhedsmessen i Odenses Congress Center. Sund Livsstil Messe i Scandinavian Congress center, Århus Alle messer var en stor succes, og vi takker alle jer, som har stillede op for LNS! Arrangementer Vi har igen i år haft succes med afholdelse af 13 arrangementer i Værløse Kirke. Vera og Steen Braase står for det det store arbejde - tak for det! I september afholdt LNS, i samarbejde med Mayday, Sundhedsrådet og Vaccinations Forum, seminaret: Vaccination Tør vi? - Tør vi lade være? Arrangementer Arrangementerne fortsætter foreløbig i Værløse med mange spændende indslag. Vi kunne ønske, at der var andre i fx jylland og på Fyn der kunne arrangere foredrag mv i LNS regi. Vi vil gerne arrangere lignende arrangementer med andre foreninger. Ann-Charlotte Stewart, der er mikrobiolog og doktor i medicinsk genetik, og som har været med til at udvikle en HPV vaccine i USA, holdt et spændene og oplysende foredrag om vacciners mange bivirkninger. Efterfølgende var der et spørgepanel med bl.a. læge Carsten Vagn-Hansen, som er medlem af LNS. De 200 billetter blev hurtigt udsolgt. Gaia-tv optog seminaret, og vi har efterfølgende solgt dvd er med optagelse af arrangementet. Vi takker Erling for det store arbejde, han gjorde for at få arrangementet på benene. Presse/medier og politikere april 2014 Skrevet til Bitz og Frisk om GMO kyllinger En forespørgsel til nogle af toplægerne i DK indenfor 'kræftforskning', bl.a. Overlæge Morten Ladekarl, Århus Universitetshospital, om indgående studie af kræft og amygdalin. Tor Gunnar Ekman / Region Nordjylland svarer os 12. april og vedlægger en rapport fra Cochrane center der har konkluderet, at der ikke finns evidence för amygdalins positiva effekt mot kraeft. Det sender vi så videre til Folketinget, Peter Utzon Berg for det konservative parti, hvor vi forholder ham problematikken, at det på sundhedsområdet vel forholder sig sådan, at universiteternes forskere primært er læger, som via deres uddannelse er specialister i at administrere lægemidler, og ikke så meget specialiseret i hvad man kan gøre med fødevarer og naturlige midler? På anmodning sender vi efterflg. dokumentation. Samme forespørgsel er sendt til Venstre. Deres holdning afspejler, at forskning for Venstre har Presse/medier og politikere Vi vil fortsætte med at rette henvendelser til politikere og pressen for at styrke og fremme budskaberne og visionerne om vores værdier og mål. Høringssvar vil blive sendt når det er aktuelt.

3 til formål at skabe arbejdspladser, ikke at forbedre kræftbehandlingen. Spurgt Madmagasinet og også Kvickly på deres facebookside, om de på emballagen af fx kyllingekød vil gøre opmærksom på, at den pågældende kylling er blevet fodret med GMO foder? Samme sendt til Landbrug & Fødevarer, hvor Chefkonsulent Bruno Sander Nielsen for Forsknings- & Teknologipolitik svarer, at der ikke er grund til bekymring ved at bruge GMO foder til dyr. Landbrug og Fødevarer vedr. GMO soja i produktionen af animalske fødevarer i Danmark Vi har deltaget TTIP (Transatlantic Trade Investment Partnership) underskriftsindsamling og støttet kampagnen mod TTIP og ISDS (Investor-State Dispute Settlement = bilæggelse af tvister) bl.a. med nyhedsbreve og artikler i NaturHelse. Der er p.t. indkommet over 1 mio. underskrifter i Europa juli 2014 underskriftsindsamling på Roundup fødevareproduktionen september 2014 MRSA bakterier værd at huske på! Den i landbruget bredt anvendte plantegift Roundup har den egenskab, at den dræber probiotika i meget større udstrækning end sygdomsfremkaldende bakterier. Sendt til diverse medier og også i medlemsbladet december 2014 Hanne Koplev, forsker især i tungmetaller og i strålingsområdet, besvarer vores julebrev og giver os også en kontakt til en økologisk Svineproducent (en af de rigtige, som tør stille spørgsmålstegn ved nogle af landbrugets produktionsmetoder) Ib Borup Pedersen fra Pilegaarden i Hvidsteen. Han støtter os i, at MRSA formodes at være meget resistent overfor Glyphosat (Roundup). januar 2015 mailkorrespondance til politikere fortsætter vedr. glyphosat Høring Vi har ikke lavet høringsbrev i perioden. Vi er tilmeldt høringslisten via høringsportalen.dk. Samtidig er vi tilmeldt et feed via siden (Fødevarestyrelsen). Søren er gået i gang med at finde ud af, hvorfor der gives så kort en høringsfrist. Sociale medier Moorggan har sørget for at Facebook er blevet mere aktivt. Tak for det. Sociale medier Vi vil gerne have endnu mere aktivitet på Facebook, og vil gerne finde en eller flere som kan være med til at gøre vores fb-side levende.

4 KVALITETSSIKRING Internt auditeringsmøde Vi har afholdt internt audit-møde, hvor Poul Feilberg igen i år var så venlig at stille sine kompetencer til rådighed, tak for det. Vera Marcher og Mogens Ehrich har opdateret LNS kvalitetshåndbog. Eksternt auditeringsmøde Når vi taler kvalitet i LNS, så er det i dette område, vi har alle vore politikker og mål for de forskellige områder. 1 gang årligt auditeres vi for hvordan vi har administreret dette, om vi har levet op til de mål vi har sat os. Det skete igen i 2014 med fint resultat. GENERALFORSAMLINGER Til generalforsamlingen i 2014 udviklede Mogens et program, så medlemmerne havde mulighed for at stemme eller tilmelde sig online. Det medførte, at 1/3 del af medlemmerne gav deres stemme og et langt større antal end sædvanligt kom til generalforsamlingen. FORSKNING FORSIKRING LNS har lavet en aftale med Forsikringsmæglerne DFM og DanOx Rådgivning om en gruppeansvarsforsikring, der tilbydes professionelle helseudøvere i LNS. Sædvanligvis dækker en erhvervsansvarsforsikring skader, hvis behandlerenen uforvarende kommer til at forvolde skade på klientens effekter. Denne nye behandlerforsikring dækker nu også skader påført patienten under udøvelsen af behandlerens arbejde. KVALITETSSIKRING Vi vil forsøge at implementere værktøjerne fra det interne audit-møde i vores bestyrelsesarbejde. Vi vil opdatere kvalitetshåndbogen oftere, så den bliver et levede værktøj, der kan bruges i bestyrelsesarbejdet. Eksternt auditeringsmøde 1 gang årligt udarbejder bestyrelsen de mål, vi gerne vil nå i den kommende periode. De fremgår af vore Kvalitetsmål. Disse omfatter alle de handlinger, som vi i hovedtræk har nævnt i beretningen, men selvfølgelig især det arbejde, der forestår i 2015 og frem til næste generalforsamling i GENERALFORSAMLINGER Vi vil bruge samme fremgangsmåde til kommende generalforsamlinger FORSKNING Mogens Ehrich indhenter oplysninger fra enkelte behandlere om de symptomer, klienter er kommet med, og som er blevet bedret pga. behandlingen. FORSIKRING Af skattemæssige hensyn indføres gruppeansvarsforsikringen uden om LNS' regnskab, men under LNS' fulde kontrol. Forsikringsdækningen svarer til sundhedspersonales lovbestemte ansvarsdækning over for patienter. FORUM FOR KVALITETSUDVIKLING BROBYGNING LNS har afholdt 2 brobygningsmøder med RAB Forum og Sundhedsrådet. NSK (Nordisk Samarbejdskomite for Komplementær- og alternativ behandling (KAB) I år blev NSK mødet afholdt i Oslo og Solveig Rasmussen fra Sundhedsrådet deltog som LNS suppleant. FORUM FOR KVALITETSUDVIKLING At etablere en kvalitetsstyrelse som fælles forum for medlemsforeninger, der under benævnelsen faglige selskaber ønsker at have part i certificeringen efter ISO Vi vil samtidig tilbyde tilfredshedsportalen til deres medlemmer. BROBYGNING Vi vil fortsat arbejde på at styrke dialogen imellem paraplyorganisationerne, da vi hermed vil stå stærkere. NSK (Nordisk Samarbejdskomite for Komplementær- og alternativ behandling (KAB) Hovedformålet er at fastholde et netværk til informationsudveksling og om muligt koordinere praktiske og politiske tiltag i de nordiske lande. Her

5 Vi takker Erling Helmer Jensen for det store arbejde han gør i NSK. SRAB Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling Der har været afholdt 2 SRAB møder, 3 møder i de 3 udvalg (Forskningsudvalget: Mogens Ehrich, Internationalt Udvalg: Erling Helmer Jensen, Rådgivende udvalg: Annette Kurtzmann) Der har været en fin dialog både på SRAB møderne og i de enkelte udvalg. vil vi fortsat inddrage Brobygningsgruppen, der på den måde også kan bane vej for et tættere samarbejde generelt om alternativ behandling. Medvirke til at NSK repræsenteres internationalt, hvis udviklingen går i den retning og muligheden opstår. SRAB Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling Vi vil arbejde på videre dialog og indflydelse via vores medlemskab af SRAB Det gælder på alle relevante sundhedsområder. I brobygningsmøderne planlægges sammen med Sundhedsrådet og RAB Forum de punkter, vi ønsker på dagsordenen i SRAB. Bestyrelsen i LNS marts 2015 Bestyrelsen i LNS marts 2015

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 NaturHelse Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 www.lnsnatur.dk I dette nummer bl.a: - Generalforsamlingen i LNS - Mindeord ved Torsten Dinesen Skjernes bortgang

Læs mere

29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring WWW.LNSNATUR.DK

29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring WWW.LNSNATUR.DK 29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring WWW.LNSNATUR.DK Redaktionen 2 LNS - det naturlige samlingspunkt Kære læser Vi har afsluttet en vellykket

Læs mere

30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG

30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG 30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG Redaktionen 2 LNS - det naturlige samlingspunkt Kære læser På side 3 i bladet opfordrer vi dig til

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

28. årgang 2013 nr. 1. www.lnsnatur.dk. Generalforsamling Monsantos - eller alles fremtid? HVP vaccination Helseklummen

28. årgang 2013 nr. 1. www.lnsnatur.dk. Generalforsamling Monsantos - eller alles fremtid? HVP vaccination Helseklummen 28. årgang 2013 nr. 1 www.lnsnatur.dk Generalforsamling Monsantos - eller alles fremtid? HVP vaccination Helseklummen Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt Kære læsere Endnu en gang

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Resultat af meningsundersøgelse af medlemmer i LNS, der er alternative behandlere 2009/ 2010. CR 1/3/2010

Resultat af meningsundersøgelse af medlemmer i LNS, der er alternative behandlere 2009/ 2010. CR 1/3/2010 Resultat af meningsundersøgelse af medlemmer i LNS, der er alternative behandlere 2009/ 2010. CR 1/3/2010 LNS har gennemført en undersøgelse af 22 (21) behandleres ønsker og meninger om deres virke. Undersøgelsen

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

27. årgang 2012 nr. 2. www.lnsnatur.dk. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter

27. årgang 2012 nr. 2. www.lnsnatur.dk. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter 27. årgang 2012 nr. 2 www.lnsnatur.dk Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt Kære læser Velkommen til

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

28. årgang 2013 nr. 3. Klip dit E-RESPONSKORT Klip din billet til Sund Livstil TCM-behandler frifundet Så vigtige er bierne! WWW.LNSNATUR.

28. årgang 2013 nr. 3. Klip dit E-RESPONSKORT Klip din billet til Sund Livstil TCM-behandler frifundet Så vigtige er bierne! WWW.LNSNATUR. 28. årgang 2013 nr. 3 Klip dit E-RESPONSKORT Klip din billet til Sund Livstil TCM-behandler frifundet Så vigtige er bierne! WWW.LNSNATUR.DK Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011

Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011 Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011 Indhold Internationalt 10 Syn for sagen 3 Nordisk Optiker Råd 10 Formål 4 EAOO 10 Beretning 5 Uddannelse 11 Optikmarkedet 5 Optometristuddannelsen 11 Konkurrencen

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2015 Dagsordenen justeres løbende fra d. 11 marts indtil 1 uge før generalforsamlingen og afsluttes ved mødet på Møllegården, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, lørdag d.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere