Ny lokal struktur med fokus på sektionerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny lokal struktur med fokus på sektionerne"

Transkript

1 Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #2 / Juni 2005 Ambassadører i uddannelse Efter et år på skolebænken er 20 ildsjæle fra 3F og FOA nu klar til at sætte kurser i gang for deres kolleger LO Roskilde amt og EU hjalp til undervejs side 3 Mere dialog med nye kolleger Stor undersøgelse fra LO Århus viser, at medlemmerne går positivt ind for integration på arbejdspladsen - men de stiller også krav side 6 Sprog er vigtigt for forståelsen En konsulent fra Horsens Sprogcenter skal støtte nyansatte indvandrere i den første svære tid på arbejdpladsen side 8 Trappemodel fik god start Med Projekt Virksomhedsrettet Integration er mange indvandrere kommet i virksomhedspraktik på private arbejdspladser side 11 Ekstraordinær kongres Ny lokal struktur med fokus på sektionerne Beskæftigelsesrådene og de nye jobcentre bliver en stor og vigtig opgave for LO-sektionerne fremover. Derfor skal fagbevægelsen være aktiv i alle de nye kommuner, siger LO-sekretær Harald Børsting LO-sektionerne bliver det centrale omdrejningspunkt i det forslag til ny tværfaglig struktur, som skal behandles på LO's ekstraordinære kongres den 11. juni i Odense. Det bliver op til de lokale fagforeninger, hvor mange og hvor store sektioner der skal være i fremtiden. Samtidig bliver de den udfarende kraft på regionalt plan, hvor de nye vækstfora og evt. sygehusene kommer i centrum. Det er en direkte konsekvens af den kommunalreform, som torsdag faldt endeligt på plads i Folketinget. De overordnede rammer er ikke ændret væsentligt, siden regeringen og Dansk Folkeparti for et år siden indgik forlig om den politiske struktur. Dog har Socialdemokraterne og de Radikale efter forhandling tilsluttet sig nogle af elementerne i reformen. Dermed står det fast, at der bliver færre og større kommuner, og at amterne nedlægges. De fem nye regioner får stærkt begrænsede opgaver. Også af den grund kommer fokus til at ligge i kommunerne, som får en række opgaver fra amterne. Resten tager staten sig af. Den politiske debat er slut, og vi kan kun konstatere, at politikerne stort set valgte at overhøre de argumenter, vi kom med fra arbejdsmarkedets side, siger LO-sekretær Harald Børsting i en kritisk kommentar til resultatet forhandlingerne på Christiansborg. Både de faglige hovedorganisationer, arbejdsgivere og ledere advarede i debatten især mod en kommunalisering af beskæftigelsespolitikken. Harald Børsting er ikke i tvivl om, at kommunerne fremover bliver et vigtigt udgangspunkt for den tværfaglige indsats. Jobcentre og beskæftigelsesråd LO-link Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgives af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D, 2300 København S Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Dorte Monggaard Layout og illustration: LO/Skønvirke. ISSN-nr.: Beskæftigelsespolitikken vil blive forankret i de nye jobcentre og beskæftigelsesråd, som oprettes i alle kommuner. Derfor er det helt nødvendigt, at fagbevægelsen er på banen og bliver en aktiv deltager i den politiske proces med den viden og ressorucer om det lokale arbejdsmarked, som vi kan tilføre de lokale beslutninger, understreger Harald Børsting. Han ser det også som positivt, at arbejdsmarkedets parter alt andet lige får en udvidet opgave på beskæftigelsesområdet. Ganske vist bliver de nu kun rådgivende i forhold til kommunerne, og de får ikke længere et direkte medansvar for dimensioneringen og prioriteringen af de faktiske initiativer. Men det er kun den formelle del. Jeg er overbevist om, at med den kompetence og ekspertise, vi kan bidrage med, vil der blive lyttet til os i kommunerne, og på den måde vil også fortsat kunne indgå i samarbejde

2 om den konkrete indsats, fastslår Harald Børsting. Dertil kommer, at parterne via beskæftigelsesrådene får indflydelse i forhold til den samlede indsats over for de ledige både i dagpengesystemet og i det kommunale system. En væsentlig del af det socialpolitiske område kommer også til at indgå i opgaven, og det er en interessant nyskabelse, mener han. Men især lægger han vægt på, at fagbevægelsen i de nye kommuner også kommer tættere på de øvrige borgernære velfærdsopgaver, som placeres lokalt. Det bliver skoler og daginstitutioner, ældreområdet, boligudbygning og en lang række andre områder, som de faglige organisationer kan få større indsigt i. Kommunalpolitiske udvalg Derfor er det utrolig vigtigt, at nu retter vores opmærksomhed og ressourcer mod det kommunalpolitiske arbejde. Der har medlemmerne en stor interesse i, og jeg er helt sikker på, at vi kan yde en væsentlig indsats fremover. Netop derfor er det så vigtigt, at den tværfaglige struktur geares i forhold til disse opgaver. Og det står helt fast, at vi er nødt til at være aktive og til stede i hver eneste af de nye kommuner, påpeger Harald Børsting. Et centralt punkt i det strukturforslag, som kongressen skal drøfte i Odense, er netop, at alle kommuner skal være dækket af en LO-sektion, og hvis der er flere kommuner i sektionen, skal der oprettes kommunalpolitiske udvalg, som kan koordinere den tværfaglige indsats. Det foreslås, at sektionerne får tilført tre fjerdedele af de midler, der er til rådighed, til at løfte de opgaver, der naturligt placeres i de lokale politiske led. Der beskrives to kerneopgaver beskæftigelsen og det organisationspolitiske område hvor sektionerne skal stå for indsatsen. Som en del af den organisationspolitiske opgave bliver det sektionernes opgave at følge op på de initiativer og kampagner, som LO igangsætter centralt som fx jobpatrulje og skolekontakt. LO skal sikre rammerne Det afgørende er, at fagforeningerne føler et ejerskab til de opgaver og aktiviteter, fagbevægelsen må påtage sig i lokalområderne. Det skal bygge på, at det er dem, der træffer de konkrete beslutninger både om hvordan sektionerne skal se ud geografisk, og hvilke opgaver de i øvrigt vil prioritere. Fra LO's side skal vi alene sikre solide rammer for, at det lokale tværfaglige arbejde kan foregå på en god måde. Og det samme gælder i forhold til regionerne, tilføjer Harald Børsting. I de nye regioner bliver hovedopgaven at forsøge at koordinere indsatsen i de regionale beskæftigelsesråd og de nye vækstfora. Derudover vil der blive mulighed for at tage andre regionalpolitiske opgaver op, hvis der er interesse for det. Men det er op til de lokale fagforeninger, om disse muligheder skal udnyttes. LO's rolle bliver at sørge for, at der nedsættes regionale udvalg med repræsentanter fra de lokale organisationer. Disse udvalg vil blive serviceret og sekretariatsbetjent fra LO. Men initiativet ligger altså hos fagforeningerne, understreger Harald Børsting. Han erkender, at rammerne for den ny tværfaglige struktur har ændret sig flere gange, siden det første oplæg blev vedtaget på LO's SIDE 2

3 ordinære kongres i Det forslag, som nu ligger, blev tiltrådt af LO's hovedbestyrelse samme dag, som kommunalreformen faldt endeligt på plads i Folketinget. Set i det perspektiv mener jeg faktisk, at vi har et godt bud på, hvordan vi skal få det faglige arbejde til at fungere bedst muligt. Det handler om at sikre lønmodtagerne indflydelse på beskæftigelsesområdet og på de velfærdsydelser, som har betydning for den enkelte. Det er opgaver, som fremover skal ligge i kommunerne. Derfor må vi også rette fokus mod kommunerne i den fremtidige indsats. Det er der fuld enighed om i LO's hovedbestyrelse. Nu er det op til kongressen i Odense at vurdere, om det også er den rigtige vej at gå, slutter Harald Børsting. Mere uddannelse på medarbejdernes vilkår LO Roskilde amt har været fødselshjælper for 20 nye uddannelsesambassadører, som nu er klar til at sætte flere uddannelsesaktiviteter i gang på de lokale arbejdspladser Uddannelse og atter uddannelse. Det må der til, hvis Danmark skal klare sig i en mere og mere globaliseret verden. Men alligevel kniber det med for alvor at få gang i efteruddannelsen og den livslange læring ude på de enkelte arbejdspladser. Derfor er der store perspektiver i et særligt initiativ, som LO Roskilde amt har været fødselshjælper for. Og som har ført til, at 20 nyudnævnte ambassadører, der alle er fra 3F og FOA, nu står parat til at organisere uddannelser til deres kolleger på en stribe virksomheder i Køge-, Greve- og Roskilde-området. Igennem mere end et år har de 20 selv deltaget i et kursusforløb, der skulle ruste dem til at udfylde ambassadør-rollen. Og det har klædt dem rigtig godt på til både at sætte aktiviteter i gang og til at motivere deres kolleger til at sætte sig på skolebænken. Det specielle er, at de 20 nye uddannelsesambassadører bedre end nogen andre ved, hvor skoen trykker. Under forløbet har flere og flere af dem måttet erkende, at hvis de ikke vidste det i forvejen, så havde de også selv et stort behov for at blive efteruddannet. Og én ting er, at man sagtens kan klare de daglige arbejdsopgaver, men det giver langt større frihed og fleksibilitet i hverdagen, hvis man kan noget mere. Og det gælder både de faglige og de mere personlige kvalifikationer, som de seneste år har stået i høj kurs på arbejdspladsen. Uddannelse med system Visse virksomheder er mere bevidste end andre om betydningen af at uddanne deres medarbejdere. Men reelt er det kun de færreste, der arbejder systematisk med uddannelsesplanlægning. Og selv de gode kan blive meget bedre, påpeger Thomas Braun, der har stået for uddannelsen af de nye ambassadører i LO-amtets regi. På nogle virksomheder er ledelsen helt indstillet på, at der er brug for at forbedre de ansattes kvalifikationer. Men ofte sker det, at de glemmer at høre, hvad medarbejderne selv mener, de har behov for. Og så SIDE 3

4 bliver resultatet ikke nær så godt. Motivationen er heller ikke lige så stor, siger Thomas Breum. Han fastslår, at hvis der skal arbejdes seriøst med uddannelse på en arbejdsplads, er det en god idé at nedsætte et uddannelsesudvalg, hvor medarbejderne er repræsenteret. Udvalget skal på samme tid arbejde med overordnede uddannelsesplaner for virksomheden og konkrete planer for den enkelte medarbejder. Brug for at blive opdateret Det er netop den model, som de 20 ambassadører nu skal i gang med at omsætte i praksis på deres egne arbejdspladser. For resultaterne kommer ikke af sig selv, fortæller to af deltagerne, Galip Simsir fra Codan Gummi i Køge og Bodil Kundevig Egeriis, der arbejder i Greve Svømmehal. Selvfølgelig har vi haft noget uddannelse i forvejen. Men nu har jeg fået indblik i, hvor mange forskellige tilbud og muligheder der er for at komme på kursus, og de kan jo bruges meget mere aktivt og målrettet, siger Galip Simsir fra 3F, der også selv har fået smag for mere uddannelse undervejs i forløbet. Bodil Egeriis, FOA, er livredder og træner løbende for at bestå de årlige svømmeprøver m.v. Men derudover er det småt med uddannelse på arbejdspladsen. Vi har helt sikkert brug for opdatering fx inden for EDB og sprog, så vi kan følge med i udviklingen. Og især psykologi vil jeg gerne lære mere om, fordi vi som servicemedarbejdere hele tiden er i kontakt med andre mennesker. Men nu er jeg parat til at gøre en indsats og agter at trække på min fagforening for at få noget mere uddannelse igennem, tilføjer Bodil Egeriis. Ambassadør-T-shirts Forleden mødtes de 20 ambassadører hos LO Roskilde til det syvende og sidste modul i deres uddannelsesforløb. Afslutningen blev fejret med en reception og belønninger til alle i form af en flot T-shirt med titlen Uddannelsesambassadør skrevet hen over brystet. Den sidste dag skulle deltagerne også lave netværk, for at de kan støtte og inspirere hinanden i det videre arbejde. De har nu aftalt at mødes fire gange inden for det kommende år for at udveksle erfaringer og få gode tips og ideer fra hinanden. LO-amtsformand Freddy Jensen ser frem til, at der nu for alvor kommer skub i uddannelsesaktiviteterne i Køge- og Roskilde-området. Som medlem af det regionale arbejdsmarkedsråd RAR har han været med til at sætte mange rotationsprojekter i gang, og han ærgrer sig over, at uddannelsesaktiviteten generelt er faldet på grund af brugerbetaling og andre forhindringer. Det finder han paradoksalt i en tid, hvor globaliseringen får flere og flere af de ikke faglærte job til at flytte ud af landet. Tørster efter mere uddannelse Medlemmerne tørster efter mere uddannelse, og hvis ikke arbejdsgiverne og regeringen kan se, hvor vigtigt det er for alle parter, så må vi fra fagbevægelsens side forstærke presset for at sætte flere aktiviteter i gang, siger Freddy Jensen. SIDE 4

5 I forvejen har de fleste LO-lønmodtagere ret til 1 eller 2 ugers efteruddannelse om året. Det er indskrevet i de store overenskomster, og Freddy Jensen har selv været med til at forhandle dette krav på plads. Men han er skuffet over, at det ikke er lykkedes at få det forventede gennembrud i form af mere uddannelse på medarbejdernes vilkår. Uddannelse koster penge, og det er jo nok forklaringen på, at arbejdsgiverne hele tiden har holdt meget igen. Men den går altså ikke længere. Fra faglig side må vi opprioritere kravet om uddannelse også ved de lokale forhandlinger. Og så må vi følge op mere konkret med at afsætte penge til kurser, poseopfyldning osv. For hvis ikke vi alle sammen hele tiden bliver dygtigere, må vi regne med, at endnu flere arbejdspladser vil forsvinde, påpeger Freddy Jensen. Inspiration fra England At der er mange måder at lave uddannelse på, fik de 20 vordende ambassadører et klart indtryk af som led i deres næstsidste kursusmodul. Det bestod i en fælles studietur til Storbritannien, hvor kursisterne fra Roskilde amt mødtes med uddannelsesfolk i TUC og fagforbundet Transport & General Workers. Den britiske regering har givet fagbevægelsen en håndsrækning ved at sikre en lovmæssig ret til at udpege en uddannelsesrepræsentant på arbejdspladsen (Union Learning Rep.). Denne repræsentant har ret til at organisere kurser, som er åbne for alle medarbejdere i virksomheden. Det har givet de faglige organisationer, som organiserer uddannelse, større anerkendelse, og de har lært at bruge dette tilbud aktivt som led i deres medlemshvervning. Under besøget mødte danskerne bl.a. en direktør og flere tillidsfolk fra private busselskaber i London, som har stor succes med at arrangere uddannelsesaktiviteter. Kurserne foregår uden for arbejdstid, men medarbejdere bestemmer selv, hvad de vil lære fra PC-kørekort til madlavning og boligindretning. Og kursisterne må gerne tage hele familien med, hvis de har lyst! AVUK-projektet I ét tilfælde startede det med, at to dobbeltdækker-busser blev indrettet som skolestue, så de kunne køre rundt til de lokale garager og invitere chauffører og mekanikere og deres kolleger på kursus. Det gik så godt, at der nu er fundet faste undervisningslokaler i de større busgarager. Selv ledelsen erkender, at det har været til gavn for arbejdspladsen, at medarbejderne har noget positivt at samles om på tværs af faggrænser. Både sygefravær og udskiftning er nedsat mærkbart. Rejsen til England var en stor øjenåbner for de danske u-ambassadører, som fik mange ideer til, hvordan man kan gøre arbejdspladsen bedre ved at satse på uddannelse. Turen var muliggjort gennem et særligt tilskud fra FIU. Selve ambassadørprojektet er derimod finansieret af LO Roskilde amt, som har lagt hus m.m. til, samt af EU s socialfond, der har dækket udgifterne til undervisning. Uddannelsen af ambassadørerne er nemlig etableret som led i større EU-projekt AVUK-projektet der sigter på at udvikle nye tilbud om arbejdsmarkedsrettet voksenuddannelse for korttidsuddannede i Roskilde amt. SIDE 5

6 Initiativtagerne til AVUK-projektet er VUC Roskilde amt, AOF Roskilde og Greve, Daghøjskolen, KAD Roskilde og Køge, SID Køge nu 3F samt HK Roskilde. Der er gennemført konkrete efteruddannelsesforløb i samarbejde med bl.a. Roskilde Kommune Intern service, Berendsen Textil Service, Roskilde, ETK-Rengøring, Køge, og Roskilde Kommune Park og vej. Vi har måttet vidt omkring for at skaffe ressourcer til at få uddannet de første 20 ambassadører. Nu har vi fundet en model, der fungerer. Og naturligvis indgik det i planerne, at vi så skulle starte et nyt hold op og se at få uddannet nogle flere. Men sådan kommer det ikke til at gå, selv om behovet er kolossalt. De ændringer af både den faglige og den politiske struktur, som vi står overfor, betyder, at vi ikke kan påtage os opgaven. Det er vi kede af, men ideen og modellen stiller vi gerne til rådighed for andre, som har mod på at tage tråden op, slutter amtsformand Freddy Jensen. Integration Faglig front mod barrierer Stor LO-undersøgelse i Århus viser, at indvandrere ikke mødes med modvilje og diskrimination fra danske kolleger på arbejdspladserne. Den overraskende åbning skal nu bruges til en omfattende dialog på virksomheder og uddannelsessteder Hvordan har du det med, at en indvandrer-kollega her på vores arbejdsplads bærer tørklæde eller vil bede i arbejdstiden? Eller hvad siger du til, at indvandrere på jobbet taler deres eget sprog indbyrdes og ikke dansk? Kontante spørgsmål af denne type bliver måske ikke stillet ofte nok på danske arbejdspladser. Nu opfordrer LO Århus til, at det sker i højere grad. LO-sektionen vil i de kommende måneder søge at mobilisere specielt tillidsrepræsentanter i en dialog om integration. Og et af de værktøjer, der anbefales, er at stille spørgsmål til kolleger, men også til chefer. For på den måde kan der komme en dialog i gang, som kan opbløde myter og fordomme spurgt Opfordringen til dialog er et af flere elementer i et fremstød, som LO Århus har startet for at fremme integrationen af nydanskere på arbejdsmarkedet. Afsættet var en stor undersøgelse af medlemmernes holdning. Dens positive resultat har overrasket bl.a. Hans Halvorsen, formand for LO Århus. Han havde i forvejen en opfattelse af, at der på gulvet var stor modvilje mod at tage fremmede ind. Men den holdt ikke. Ifølge undersøgelsen er de danske kollegaer ikke den store barriere, når indvandrere vil have job. For de fleste lønmodtagere 92,5 procent - er de nye kolleger tværtimod velkomne. Men der stilles krav til dem krav, som de ikke altid lever op til. Undersøgelsen er den første større analyse, der er gennemført af LOmedlemmers holdning til indvandrere på arbejdsmarkedet. LO Århus bad i fjor lokale fagforeningsmedlemmer i Århus Kommune om at vare på spørgeskemaer om emnet. Initiativet til undersøgelsen kommer fra LO Århus, og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, kommunen samt Integrationsministeriet har finansieret den. Ved dens start sagde Hans Halvorsen, at fagbevægelsen ikke skal forholde sig passivt til, at vi ender i et delt, dem-og-os samfund, fordi integrationen på arbejdsmarkedet ikke fungerer. Resultatet kalder han på den baggrund positivt: SIDE 6

7 Det bekræfter, at vi har valgt den rigtige vej ved at tage emnet op. For vore medlemmer vil gerne engagere sig i integration. Der er derfor ingen grund til, at fagbevægelsen holder sig tilbage. Så det er et positivt nyt udgangspunkt, siger Hans Halvorsen. LO har et ansvar To tredjedele af dem, som svarede, mener, at LO Århus har et ansvar for, at medlemmerne bliver bedre til at tage imod indvandrere på arbejdsmarkedet. Lidt færre, 61,7 pct., svarer, at deres fagforening har et sådant ansvar, og 55 pct., at tillidsrepræsentanten har et ansvar. Men samtidigt finder 83,4 pct., at indvandrere i højere grad end nu selv skal påtage sig ansvaret for at komme ind på en arbejdsplads. Arbejdsgiverne siger ofte, at de gerne vil tage flere indvandrere ind, men de er bange for de danske ansattes negative reaktion. Men den tilbageholdenhed bygger ifølge undersøgelsen på en misforståelse. I hvert fald siger kun 36,1 pct., at de på et eller andet tidspunkt har diskuteret ansættelsen af indvandrere med deres ledelse. Og 34,5 pct. har ikke hørt ledelsen tale åbent om sin holdning til indvandrere. Begge dele tyder på en udbredt berøringsangst, baseret på fordomme. Danske krav 61,3 procent siger, at de har positive erfaringer med indvandrere på jobbet, mens 12,5 pct. har negative erfaringer. Kun 7,5 pct. er imod, at indvandrere kommer ind på deres arbejdsplads. Men danskerne stiller også krav til indvandrerne: For 93,7 er det vigtigt eller meget vigtigt, at de ved ansættelsen kan nok dansk til at klare sig fagligt. For 89,5 vigtigt eller meget vigtigt, at de selv kan træffe beslutninger og tage initiativ, når de skal løse en arbejdsopgave. For 75,8 pct. er det vigtigt eller meget vigtigt, at indvandrere, når de ansættes, kan så meget dansk, at de kan snakke med danske kollegaer om familie og fritidsinteresser. For alle 99,5 pct. er det vigtigt eller meget vigtigt, at indvandrere på arbejdspladsen klart siger til, hvis der er beskeder, de ikke forstår. Det er alt sammen meget konkrete krav. De røber ikke principiel modvilje mod indvandrerne, men opregner helt-nede-på-jorden forudsætninger for, at man kan klare sig på en dansk arbejdsplads, siger Hans Bach, direktør i konsulentfirmaet DISCUS, der har stået for den praktiske del af undersøgelsen. Den viser i øvrigt, at kun 24,7 pct. finder det i orden, at indvandrere skal have mulighed for på jobbet at praktisere deres religion og eksempelvis kan bede i et særligt rum. Kun 44,9 pct. vil acceptere, at kvindelige indvandrer-kollegaer går med tørklæde i arbejdstiden. Bred mobilisering Resultatet af undersøgelsen blev diskuteret på et seminar, LO var vært for i marts Fokus var fremadrettet: Hvad kan der konkret gøres for SIDE 7

8 at udnytte den nye indsigt og den grundlæggende velvilje, undersøgelsen har bragt frem? Og hvem skal mobiliseres i denne dialog, som skal punktere myter, men også stille krav både til gamle og nye danskere. Løsningen er en bred dialog, der de kommende måneder skal nå ud på store og små arbejdspladser, på uddannelsessteder, i indvandrerkredse og blandt politikerne og dem, der arbejder professionelt med beskæftigelse. Spørgsmålene i artiklens start er hentet i en værktøjskasse, som bl.a. tillidsrepræsentanter på større arbejdspladser modtager via deres fagforbund. Et mere kortfattet idé-katalog laves til mindre arbejdspladser. Begge kasser rummer forslag til, hvordan en dialog med kolleger og chefer kan skubbes i gang. En mulighed er altså at stille spørgsmål for at afklare holdninger. Danskernes forventninger til indvandrerne på deres arbejdsplads kan på den måde blive sat på dagsordenen. En anden metode er at organisere et dialogseminar med gruppearbejde. I forhold til arbejdspladserne vil RAR, arbejdsmarkedsnetværket, jobkonsulenterne og koordinationsudvalget også blive søgt inddraget. Undersøgelsens resultat og andet materiale kan læses på Integrationsrådet blev orienteret om projektet ved et møde sidst i maj. Via rådet skal der skabes kontakt til det etniske miljø i Århus. Endelig skal fagforeningsrepræsentanter på uddannelsesstederne blandt andet komme med dette budskab til de unge af anden etnisk oprindelse: Du vil ikke blive mødt med diskrimination, men du skal tage ansvar og kvalificere dig virkelig godt fagligt, socialt og sprogligt for at få et arbejde i dagens og morgendagens vidensamfund. Med andre ord: Ali er velkommen i skurvognen, men på betingelser. Integration Jobcoach-projekt skal give nydanskere personlig støtte Sprog og kommunikation spiller en stor rolle på jobbet. Derfor vil Job Horsens inddrage en konsulent fra det lokale sprogcenter, som skal hjælpe nyansatte i den første svære tid på arbejdspladsen Gode sprogkundskaber i dansk er ofte en forudsætning for, at nye medarbejdere kan gøre fyldest i deres job. Sprogcenter Horsens har haft stor succes med at undervise indvandrere i dansk, og det har hjulpet mange elever til at skaffe sig ordentligt fodfæste på det lokale arbejdsmarked. Eksemplerne på, at sprog og kommunikation spiller en stor rolle på jobbet, er talrige. Og Horsens-centret har dokumenteret, at målrettet danskundervisning kan løse op for mange situationer fx.: Når en buschauffør ikke kan snakke om løst og fast med skolebørn og pensionister. Når en kvinde i jobtræning på et renseri er dygtig til at rense tøj, men ikke sprogligt og kulturelt magter at betjene kunder eller passe telefonen. Når en lærling i praktik på en industrivirksomhed ikke forstår instruktioner og derfor begår mange fejl. Eller når en mand i løntilskudsjob har svært ved at kommunikere med sine kollegaer på arbejdspladsen såvel fagligt som socialt. SIDE 8

9 Erfaringerne fra sprogcentret skal nu udnyttes mere systematisk i et nyskabende Jobcoach-projekt i Horsens. Gennem et pilot-forløb vil 20 ledige nydanskere modtage individuel hjælp til at få ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Typisk for denne gruppe er nemlig, at de ganske vist har fået foden indenfor på en arbejdsplads. Men de risikerer at ryge ud igen, når de skal overgå fra det økonomisk støttede job til fastansættelse på normale løn- og arbejdsvilkår. Som et vigtigt led i projektet skal virksomhederne lære at håndtere nogle af de værktøjer, som kan sikre, at integrationen og oplæringen på virksomheden bliver en succes. Hurtigt ind og ud Arbejdsmarkedsstyrelsen har dokumenteret, at et ansættelsesforhold langt oftere afbrydes inden for de første tre måneder for nydanskere end for danskere. Mange nydanskere udgør altså en arbejdskraftreserve, som har svært ved for alvor at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er Sprogcenter Horsens, som organiserer projektet sammen med Job Horsens. Jobcoach, som forsøget hedder, har fået starthjælp fra EU s Socialfond og kører i første omgang i et år. Men meningen er, at modellen derefter skal være en del af sprogcentrets tilbud til bl.a. kommuner og virksomheder. LO: Behovet er der Behovet for at hjælpe og fastholde nydanskere på arbejdsmarkedet er der bestemt. Lige nu har vi en stor tilgang af dem på det nye slagteri i Egebjerg. Mange har brug for at kunne mere dansk, så de bedre kan forstå beskeder og instruktioner på jobbet. Men de har også behov for at lære at forstå de uskrevne regler og normer på arbejdspladsen, ligesom det er nødvendigt at forstå tonen og kulturen for at kunne blive en del af fællesskabet på arbejdspladsen, siger Kjeld Nielsen. Han er formand for NNF i Horsens og dermed for et stærkt voksende antal medlemmer med udenlandsk baggrund. Samtidigt sidder han i forretningsudvalget for LO i Horsens, som på flere områder er aktiv i integrationsarbejdet. Hjælp i tide Lene Glyngø, sprogcentrets forstander, siger: Når der ikke længere kommer så mange flygtninge og indvandrere til landet, må det være på tide at rette indsatsen mere mod dem, som allerede er her. Kernen i forsøget er, at hjælpen sættes ind hurtigt efter ansættelsen. Det vil sige på et tidspunkt, da både den nyansatte indvandrer og arbejdspladsen endnu har troen på, at det kan lykkes, så ansættelsen kan fortsætte efter de første måneder med støtte. I praksis sker der det, at en konsulent fra sprogcentret efter nærmere aftale kommer på virksomheden for at skabe sig overblik over, hvad der kan gøres for at sikre en vellykket indslusning og fastholdelse. Konsulen- SIDE 9

10 ten fra sprogcentret arbejder sammen med en medarbejder på arbejdspladsen, som er udpeget til at være kontaktkollega for den nyansatte. Sammen lægger de tre parter en plan for, hvordan indslusningen og oplæringen skal foregå. Det kan være, at den nyansatte har behov for at lære noget mere dansk, for faglig opkvalificering eller for at få en bedre fornemmelse af, hvordan tonen og kulturen er på stedet. Det kan eksempelvis være at arbejde i selvstyrende grupper, eller hvordan de ofte noget uldne eller indforståede signaler, danskerne udsender, nu lige skal afkodes og forstås. Konsulenten fra sprogcentret følger indslusningsforløbet og kompetenceudviklingen så længe, der er behov for det, fortæller Lene Glyngø. Ikke kun et spørgsmål om sprog Men det kan også være nødvendigt, at de danske kolleger og chefer skal have mere viden om, hvordan integrationen og oplæringen gribes an i det daglige. Vi hører ofte fra en arbejdsplads, at en indvandrer ikke kan nok dansk. Men når vi går lidt tættere på, viser det sig ofte, at det mere er forskelle i kultur, holdninger og adfærd, som kan give anledning til problemer på en arbejdsplads. Det er ikke så underligt, fordi en del af dem, der kommer ud på det danske arbejdsmarked for første gang, dukker op i en fremmed verden. Men når de nu har fået sparket døren ind til en dansk arbejdsplads, er det vigtigt, at vi hjælper dem det sidste stykke vej til at blive indenfor, siger Lene Glyngø. Sommetider et det meget lidt og noget ganske banalt, der skal til. Et sådant coach-forløb er en ekstraordinær indsats, der falder uden for lovgivningens rammer. Men den vil være en god investering for det offentlige eller virksomhederne, fordi den kan hjælpe indvandrere til at blive selvforsørgende og hjælpe virksomhederne til at få nogle dygtige og stabile medarbejdere, mener Lene Glyngø. Mentorer ikke nok Jamen, kan meget af alt det ikke klares af de mentorer, som Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats åbner mulighed for? Nej, svarer Lene Glyngø, ikke i alle tilfælde. For det første går Arbejdsmarkedsstyrelsens foreløbige vurdering på, at mentorordningen bruges meget lidt. Og for det det andet har konsulenterne fra Sprogcenter Horsens en ekspertise og nogle erfaringer, som man ikke kan have rundt omkring på de enkelte arbejdspladser særligt ikke på de små og mellemstore virksomheder, der ikke før har haft nydanskere ansat. Sprogcentrets konsulenter har et stort kendskab til fremmede kulturer og kulturel brobyggeri og dermed til, hvilke problemer der kan opstå på en arbejdsplads, og hvordan de kan foregribes eller løses. Jobcoach har udover det umiddelbare formål at bedre fastholdelsesraten for nydanskere også et andet sigte. Det er at motivere og kvalificere virksomheden til ansættelse af yderligere medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk. Det kan bl.a. ske ved, at virksomheden får råd om introduktions- og oplæringsplaner tilpasset nydanskere. SIDE 10

11 Erfaringerne fra forsøget bliver samlet i et informationsmateriale. Det vil over for virksomheder og jobkonsulenter beskrive, hvilke forhold der er vigtige, når en arbejdsplads skal have succes med at integrere og oplære nydanskere. Mainstreaming af mangfoldighed LO-projektet Hele familien på arbejde præsenteres på åben Equal-konference om erfaringer med det rummelige arbejdsmarked Programmet kan ses på hjemmesiden, og tilmelding kan ske frem til den 5. juni til Jennie Kristensen på tlf eller I Equal-projektet Hele familien på arbejde var hele familien i centrum for integrationen af nyankomne flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. Projektet tog udgangspunkt i familier, der er kommet til Danmark fra lande uden for EU, Norden og Nordamerika. Målet var at få alle disse familier og de enkelte familiemedlemmer integreret på arbejdsmarkedet og på den måde skabe forståelse for og accept af, at alle skal deltage i det danske arbejdsliv. Erfaringerne fra projektet er sammen med erfaringer fra 18 andre Equal-projekter ved at blive videreformidlet gennem projektet Equalmainstreaming. De enkelte projekter har alle arbejdet med forskellige målgrupper inden for det rummelige arbejdsmarked. Erfaringerne bliver videreformidlet gennem: Hjemmesiden En cd-rom Magasinet Mangfoldige talenter Konferencen Nye veje til et rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked i dagene juni 2005 i Scandinavian Congress Center, Århus På hjemmesiden findes oplysninger om alle projekter samt erfaringer herfra, værktøjer, historier, links m.v., mens cd-rommen er et dialogværktøj, der kan anvendes på den enkelte arbejdsplads. Magasinet gengiver personlige historier fra alle 19 projekter om erfaringer med at skabe større rummelighed og mangfoldighed på arbejdsmarkedet. Magasinet kan downloades fra hjemmesiden. Konferencen Nye veje er åben for alle, og man kan deltage én, to eller alle tre dage efter eget ønske. På konferencen giver politikere, samfundsudviklere og forskere deres bud på udviklingen af et rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked. Samtidig vil projekterne præsentere deres erfaringer og resultater gennem forskellige workshops. Hele familien på arbejde LO har fra 1. maj april 2004 gennemført projektet Hele familien på arbejde. Formålet med projektet var at bidrage til udviklingen af nye metoder og værktøjer til at fremme integrationsprocessen og beskæftigelsen med hovedvægt på små kommuner. Delmålene har været: Udvikling af helhedsorienteret vejledningsmetode (coaching-metoden), der tager udgangspunkt i familien som helhed Udvikling af arbejdspladsrelateret danskundervisning SIDE 11

12 Udvikling af netværker til at styrke samarbejdet mellem kommunerne og arbejdsmarkedets parter. Udvikling af en kvalitativ matchningsmetode, der sikrer overensstemmelse mellem virksomhedens behov og den enkeltes kompetencer. Aktivitetskalender Juni /6 LO-konference om danske arbejdspladser i en globaliseret verden i Den sorte Diamant/Det kgl. Bibliotek i København 3-5/6 Forandring og netværksdannelser LO-konference om skolekontakt, medlemshvervning, jobpatruljer og LO Ungdom på LO-Skolen i Helsingør 7-9/6 Nye veje til et rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked Equal-konference på Scandinavian Congress Center i Århus 11/6 LO s ekstraordinære kongres i Odense Congress Center 7/9 LO s ligestillingskonference på Arbejdermuseet i København Præst og imam tog handsken op En fremmed er en ven, du aldrig har mødt. Under denne overskrift havde LO Nordjylland en tirsdag i april inviteret alle interesserede til et åbent debatmøde om kristendom og islam i Aalborg. Og tæt ved 200 tog imod invitationen og mødte op for at høre en sognepræst og en imam fortælle om deres religioner. Ideen var, at de to oplægsholdere skulle udfordre hinanden til en duel med replik og meningsudveksling. Men både præsten Berith Schelde Christensen og imam Abdul Wahit Pedersen tog handsken op, og de fik god respons fra de mange fremmødte, som afspejlede begge religioner. Selv om tingene blev sat lidt på spidsen, lykkedes det for arrangørerne som foruden LO også talte AOF og AIF i Nordjylland at opfylde det egentlige formål med duellen. Nemlig at sætte fokus på de fordomme, som trives blandt danskere omkring indvandrere og omvendt. Og samtidig øge kendskabet til og forståelsen for de to religioner ligheder og forskelle i den lokale befolkning. Vi vil gerne være med til at bygge bro over de modsætninger, der jo kan opstå, når man ikke kender nok til hinanden. Og jeg er ikke i tvivl om, at alle blev klogere af den debat, vi fik på mødet, siger amtskonsulent Bjarne Møller Christensen, LO Nordjylland. Han peger på, at der er brug for en ekstra indsats for at styrke integrationen ikke mindst i Nordjylland. Her ligger ledighedsprocenten blandt flygtninge og indvandrere helt oppe på 19,6 pct. mod gennemsnittet på 7,8 pct. Indslag fra dialogmødet kan ses på hjemmesiden under net-tv den 26. april kl og For LO handler det naturligvis om at skaffe arbejdspladser til alle. Og vi mener, at regeringen må støtte op med mere handling. Men vi håber, at der lokalt er sat en dialog i gang, som også kan trække i den rigtige retning. Fordommene kan vi ikke bruge til noget, tilføjer Bjarne Møller Christensen. SIDE 12

13 Nye videncentre skal afdække kompetencer De fem regionale videncentre til kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere, der blev oprettet pr. 1. august 2004, er nu godt i gang med arbejdet. Centrene har kontakt til de relevante aktører i deres region og er i gang med at afdække de eksisterende kompetenceafklaringstilbud. De tre landsdækkende redskaber, der skal lette arbejdet med kompetenceafklaring, er ved at være på plads. Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af redskaberne, som skulle have været klar i januar. Som det første er databasen over kompetenceafklaringsudbud nu taget i brug. I databasen finder man en oversigt over udbydere, men også kompetenceafklaringstilbud fra uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt myndigheder. Videncentrene er efter behov behjælpelige med oprettelsen af tilbud i databasen. Derudover skal der udvikles en skabelon til brug for kompetenceafklaring på virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Skabelonen skal medvirke til at strukturere og præcisere kommunernes og AF s beskrivelser af, hvad der skal afklares i et konkret forløb. På den måde vil det stå klart for udbyderen, hvad den konkrete opgave består i. Kompetencekort skal supplere CV er Læs mere om centrene, eller se de tre landsdækkende redskaber på hjemmesiden I sammenhæng hermed udvikles et kompetencekort til de flygtninge og indvandrere, der gennemfører et afklaringsforløb. Kortet viser, hvad den enkelte kan kan, og skal anvendes ved jobsøgning. Det skal fungere som supplement til CV er og eksamenspapirer. Kompetenceskabelon og -kort forventes færdigudviklet i juni LO har en repræsentant såvel i den centrale følgegruppe som i de fem regionale følgegrupper for centrene. Arbejdet følges derfor tæt. Over de nordiske grænser Fire nordiske grænseregioner er gået sammen i et projekt til udveksling af erfaringer om praktiske løsninger på de problemer, der kan opstå, når man lever og virker i en grænseregion. Projektet blev afsluttet med en todages konference om problemløsninger og handlingsforslag i København. Læs mere om det nordiske regionalpolitiske samarbejde: Projektet, der i det daglige omtales GOLIN (Grænseregionale Optimale Løsninger I Norden) har deltagelse af Öresundskomiteen, ARKO (Arvika-Kongsvingor), Gränskommittén fra Østfold-Bohuslän-Dalsland samt Haparanda-Tornio Kommuner. Formålet med projektet er at sammenligne konkrete eksempler på, hvordan grænseoverskridende samarbejde og fælles ressourceudnyttelse er håndteret i de respektive regioner. SIDE 13

Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og

Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og /2PHGOHPPHUVPRGWDJHOVHDI LQGYDQGUHUHSnDUEHMGVSODGVHQ Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration

Læs mere

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten DIALOG om indvandrere på arbejdspladsen Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten Maj 2005 2 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er brug for dialog LO Århus har i 2004 gennemført en undersøgelse

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området Oplæg v./solvej Hune, AOF Danmark FVU- og ordblindekonference Den 29. november 2017 Syddansk Erhvervsskole, Odense 2 27-11-2017 Om AOF AOF er en sammenslutning

Læs mere

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Mangfoldighedsorganisering - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Organisering handler om at involvere og engagere medlemmerne og gøre fagforeningen til en konkret, nærværende

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde Disposition 1. Landsdækkende initiativs vision 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne 3. Videnscenterets arbejde Vision Sætte flygtninge og indvandreres kunnen i centrum! Skabe større tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Rengøringsleder Anne Birgitte Lindbjerg og sektionsleder Thora Pestell, Rengøringsafdelingen,

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Jobpakker. Sikker vej til nye medarbejdere. LO DA KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Jobpakker. Sikker vej til nye medarbejdere. LO DA KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen Jobpakker Sikker vej til nye medarbejdere LO DA KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen 2 Brug jobpakker når der er behov for nye medarbejdere Fremover kan det

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere