NUF- BULLETINEN 1 / 2006 N ORDISK U ROLOGISK F ORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NUF- BULLETINEN 1 / 2006 N ORDISK U ROLOGISK F ORENING"

Transkript

1 NUF- BULLETINEN N ORDISK U ROLOGISK F ORENING 1 / 2006

2 Lad os få standset den blødning. TachoSil er klart. Så har vi hæmostase om få minutter. Hvem ta r tid? Maj 2006 / McCann Healthcare Nordic TachoSil. Kirurgisk vævsplaster, der hurtigt stopper blødninger og gendanner vævets integritet. 1,2 Kollagent vævsplaster med human fibrinogen og human trombin 3 Klart til brug ingen forberedelse 3 Stærk klæbeevne bliver, hvor det skal 1 Nemt og hurtigt at arbejde med 1 Fleksibelt og elastisk følger organet 1 Resorberes fuldstændig af vævet 4 Luft- og vandtæt forsegling af sårfladen 5 Hør mere om det kirurgiske vævsplaster TachoSil på telefon eller besøg og se, hvordan det virker. Referencer: 1. Carbon RT: Evaluation of biodegradable fleece-bound sealing: History, material science, and clinical application. Tissue engineering and biodegradable equivalents. Scientific and clinical applications. Edited by Lewandrowski K-U, Wise DL, Trantolo DJ, Gresser JD, Yaszemski MJ, Altobelli DE. Marcel Dekker, Sandhaber E: Recently Approved Medications in Austria and New Findings on Medications That Have Been Available for Longer. Wien Klin Wochensch (1994) 106/7; Produktresumé 7. juli Osada A, Fujii TK, Tanaka H, Tsubata K, Yoshida T, Satoh Kp. The clinical significance of TachoComb, a fibrin adhesive in sheet form. Surg Technol Int 1998; VII: Lang G, Csekeo A, Stamatis G, Lampl L, Hagman L, Marta GM, Mueller MR, Klepetko W. Efficacy and safety of topical application of human fibrinogen/thrombin-coated collagen patch (TachoComb ) for treatment of air leakage after standard lobectomy. Eur J Cardiothorac Surg 2004; 25: Produktresumé 7. juli Produktinformation TachoSil : Human fibrinogen 5,5 mg og human thrombin 2,0 IU/cm 2. Lægemiddelform: Absorberbar overtrukket forseglende kompres. Indikation: Forbedring af hæmostase, hvor standard teknikker er utilstrækkelige. Dosering: Antallet af kompresser reguleres efter størrelsen af sårområdet. Kontraindikationer: Overfølsomhed overfor de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Kun til lokalt brug. Må ikke anvendes intravaskulært. Som ved ethvert proteinprodukt kan allergiske overfølsomhedsreaktioner opstå. Interaktioner: Der er ikke udført formelle interaktionsstudier. TachoSil s hæftende/klæbende egenskaber ødelægges, hvis kompressen kommer i forbindelse med opløsninger indeholdende alkohol, jod eller tungmetaller. Graviditet og amning: Bør ikke anvendes til gravide eller ammende kvinder, med mindre det skønnes tvingende nødvendigt. Bivirkninger: Lidelser i immunsystemet: Overfølsomhed eller allergiske reaktioner kan i sjældne tilfælde forekomme hos patienter behandlet med fibrinklæber. I sjældne tilfælde kan disse reaktioner udvikle sig til alvorlig anafylaksi. Vaskulære (ekstrakardielle lidelser): Tromboemboliske komplikationer kan opstå, hvis præparatet utilsigtet anvendes intravaskulært. Antistoffer overfor bestanddele af fibrinklæbere kan forekomme i sjældne tilfælde. Overdosering: Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering. Udlevering: B. Pakninger og priser pr. 16. januar 2006: Pris AUP: 1 stk. 9,5 cm x 4,8 cm kr ,05; 2 stk. (pakket enkeltvis) 4,8 cm x 4,8 cm kr ,40; 1 stk. 3,0 cm x 2,5 cm kr. 906,90; 5 stk. (pakket enkeltvis) 3,0 cm x 2,5 cm kr ,65. Det fulde produktresumé findes i pakningerne og kan endvidere rekvireres vederlagsfrit fra Nycomed Danmark ApS. Ovennævnte tekst er forkortet/omskrevet i forhold til dette. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 4000 Roskilde, Tlf.: , Fax: , Internet:

3 Redaktørernes hjørne Kære Nordiske Urologvenner NUF-Bulletinen har fået nye redaktører. Gennem 4 år har Ralph og Svante alias Ralph Peeker og Svante Bergdahl fra Göteborg varetaget hvervet med stor succes. De fulde navne nævnes kun af hensyn til nye medlemmer af de nationale selskaber som måske denne gang læser NUF-Bulletinen for første gang. Som nordiske urologer skylder vi Ralph og Svante stor tak for det store arbejde med at redigere bladet i 4 år, og som nye redaktører også tak for en meget fyldestgørende introduktion til jobbet. Vi håber at kunne leve op til ansvaret. Vi vil bede læserne om at notere sig de to vigtige annonceringer i denne udgave af NUF-bulletinen, dels om NUF s Jubilæumssymposium 2. september i København, dels om den kommende NUF-kongres i Århus juni Vi ser frem til at se rigtig mange nordiske kolleger til disse NUF-events. Så vil NUFredaktionen med kamera og pen indsamle information til bulletinen således at de få der ikke deltager, kan tage del i fornøjelserne bagefter. Det skal tilføjes, at det næste nummer af NUF-Bulletinen, som vil dække Jubilæumssymposiet har 2 gæsteredaktører nemlig NUF s tidligere præsident Jens Thorup Andersen, Roskilde (DK) samt Steen Walter, Odense (DK). Dette nummers temaartikler omhandler to relativt nye behandlingsmetoder indenfor urologien. Redaktionen har bedt Lars Lund fra Viborg Sygehus (DK) beskrive metode og primære erfaringer med cryoterapi ved nyretumorer. Endvidere har vi bedt Jesper Schou fra Frederikssund Sygehus (DK) beskrive erfaringerne med laserevaporation af prostata med green light laser (PVP). Disse to behandlingsmetoder er taget i brug mange steder, mens andre tøver. Er det nye godt eller er det bare nyt? Er det disse metoder vi skal vælge frem for de gamle metoder? Er det blot et supplement til eksisterende metoder? De nye redaktører alias Peder og Hans Jørgen ser meget gerne at nordiske urologer sender bidrag til NUF-Bulletinen. Det kan være som tema-artikel om nye behandlingsformer, rapport efter studiebesøg, review-artikler om gængs behandling etc. Nordiske kolleger vil blive kontaktet om bidrag til Bulletinen, og vi håber på en positiv indstilling. Produktion og distribution af NUF-Bulletinen finansieres som hidtil gennem annoncering fra medicinalindustrien. Redaktørerne har i den forbindelse haft kontakt til adskillige firmaer og er blevet mødt særdeles positivt, hvilket vi værdsætter. Vi ser frem til et godt samarbejde med vore nordiske urolog-kolleger. Peder Graversen Urologisk afdeling, Holstebro Sygehus Hans Jørgen Kirkeby Urologisk afdeling, Skejby Universitetssygehus Ralph Peeker, Göteborg. Svante Bergdah, Göteborg. Hans Jørgen Kirkeby, Århus. Peder Graversen, Holstebro. NUF Bulletinen 1/2006 Redaktørernes hjørne 3

4 Indhold i NUF Bulletinen nr. 1, 2006 Redaktørernes hjørne af Peder Graversen & Hans Jørgen Kirkeby Presidentens hörna... 5 af Anders Matthiasson International Continence Society, ICS af Alma Syrous, Göteborg Tisdag 30 augusti Onsdag 31 augusti Torsdag 1 september Fredag 2 september Welcome to the NUF PVP-behandling (Photoselective Vaporisation of the Prostate) af Jesper Schou, Lasse Fahrenkrug og Martin Højgaard, DK Implementering Udstyr Peroperativt Teknik Resultatopgørelse PVP resultater Komplikationer Diskussion European Association of Urology s 21. kongres, Paris april af Urologisk Afd., Skejby Sygehus, DK Botox Potens efter radikal prostatektomi 16 Urinvejssten Blærecancer NUF har 50-års jubilæum i Laparoskopisk assisteret kryo-behandling af nyretumorer af Lars Lund, Viborg Sygehus, DK Introduktion Epidemiologi Kryobehandling Pato-anatomiske effekter Radiologiske aspekter Egne erfaringer Resultater Konklusion PHOTO Cover photo: Aros Aarhus Kunstmuseum, by Ditte Isager Other photos: Anders Hede, Ditte Isager, Henrik Stenberg, Poul Erik Østergaard PUBLISHER Nordisk Urologisk Forening EDITORIAL EDITOR-IN CHIEF Hans Jørgen Kirkeby MD, D.M.Sc., FEBU Department of Urology Skejby University Hospital DK-8200 Aarhus N Denmark Tel.: Fax: Peder H. Graversen, MD Consultant, Head of Department Department of Urology, Holstebro Sygehus DK-7500 Holstebro, Denmark. Tel.: Fax AD MARKETING E D I T / Grafica Reklame Tagmosevej 11, DK-8541 Skødstrup Tel./ fax: NUF-Bulletinen is published 2 times per year, next numbers in August/September 06 and January/February 07. It is distributed to every member of the Scandinavian Association of Urology in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. PRINTED BY Zeuner Grafisk as Skovdalsvej 22, DK-8300 Odder Tel.: Fax: Indhold NUF Bulletinen 1/2006

5 Presidentens hörna av Anders Mattiasson NUF bildades 1956 och det betyder att vi nu ska fira 50 årsjubileum! Vi gör det med ett Jubileums-Symposium i Köpenhamn den 2 september. Missa inte det! En rad olika presentationer kommer att spegla utvecklingen inom stora delar av urologin. Allt hinner vi inte täcka, men så är det ju alltid när tiden är begränsad. För mer information, registrering mm se annonser på annan plats i det här numret av Bulletinen. Vi har valt skandinaviska som mötesspråk, och anledningen till det är att vi den här gången endast riktar oss till de nordiska urologerna. För att underlätta kommer ändå slides att huvudsakligen vara på engelska och den som vill får naturligtvis göra sin presentation på engelska. (Kollegor från annat håll får stå över till vår nästa kongress och då är som den nya traditionen bjuder kongresspråket engelska). Vi ska vara på Arkitektskolan som ligger alldeles bredvid det nya operahuset i centrala Köpenhamn. Föreläsningssal och utställare inryms i en och samma lokal. Vi har en huvudsponsor för mötet och det är Astellas Pharma, som har sitt nordiska huvudkontor i Köpenhamn. På kvällen fortsätter firandet med en festmiddag i Axelborg mitt i Köpenhamns centrum. Om det kommer att bli minnesvärt? Gissa! Festskriften blir en specialutgåva av Bulletinen. Ännu fler områden inom den nordiska urologin kommer där att belysas. Bara det faktum att Jens Thorup Andersen och Steen Walter står för det redaktionella arbetet garanterar ju att vi har en intressant och spännande läsupplevelse att se fram emot! Danmark kommer att vara i fokus för NUF både i år och nästa år. Planeringen för kongressen i Århus nästa år den juni är förstås sedan länge i gång och kongresspresidenten Knud Venborg Pedersen och hans kollegor har tagit itu med uppgiften med full kraft. NUF-styrelsen, dvs Alexander Schultz, Börje Ljungberg och jag träffar medlemmar i organisationskommitten om en vecka. Den preliminära planeringen ser redan nu ut att garantera att kongressen blir en höjdpunkt på verksamhetsåret för deltagande nordiska urologer och urologsjuksköterskor 2007 på samma sätt som vi upplevt i Bergen och Göteborg vid de två senaste kongresserna! Diskussionerna om att införa en gemensam och strukturerad vidareutbildning med såväl postgraduate och graduatekurser för alla etablerade och blivande urologer går vidare. Om möjligt ska vi ha ett Presidiemöte dagen före jubileet, alltså den 1 september, för att diskutera dessa så viktiga utbildningsfrågor. Frågan har ju i hög grad aktualiserats för specialistutbildningen sedan man i Sverige bestämt att utbildningen för blivande urologer från och med 1 juli i år ska organiseras som en grenspecialitet till kirurgin. Med frenetisk iver kommer svenska urologer att arbeta för att upphäva detta beslut. Utvecklingen i Sverige kan oavsett det slutliga utfallet tjäna som en varning till övriga nordiska kollegor. Det är naturligtvis svårt att ge en allmän rekommendation hur man ska undvika att hamna i en så här prekär situation. Att arbeta i större grupper, eventuellt inom ett visst geografiskt område, och att koncentrera verksamheter för att nå den högre kvalitet som en större kvantitet medför är helt visst en av de vägar man kan gå om man vill bli mindre sårbar/mer svåråtkomlig för den här typen av påhopp från oförstående utredare. Den nya samarbetsgruppen Funktionsstörningar i nedre urinvägarna är i enlighet med beslutet på Göteborgskongressen konstituerad och följande representanter har blivit utsedda för respektive land: Sverige: Lars Malmberg Lund (sammankallande), Elisabet Farrelly Karolinska Stockholm; Danmark: Frank Schmidt Århus, Jens Sönchsen Herlev Köpenhamn; Norge: Per Espen Låhne Rikshospitalet Oslo; Vendil Vatne Haukeland Sykehus Bergen; Finland: Ilkka Perttilä och Jukka Sairanen båda vid Helsinki University Hospital; Island: Gudmundur Geirsson, Landspital, Reykjavik. Gruppens första möte är redan inplanerat och vi ser nu fram emot gruppens förslag till aktiviteter för att främja utvecklingen i Norden inom det här området. Bulletinen har med detta nummer fått en ny redaktionell ledning. Det är de danska kollegorna Hans Jörgen Kirkeby och Peder Graversen som nu tar över ansvaret för Bulletinen. Vi önskar lycka till och hoppas på en fortsatt blandning av tradition och förnyelse! Slutligen ber jag att få önska er alla den bästa av somrar! Lund i maj 2006 Anders Mattiasson NUF Bulletinen 1/2006 Presidentens hörna av Anders Mattiasson 5

6 Hårdhed er vigtig Det vigtigste i behandlingen af ED er, at Resultatet viste, at ved en dosis på 100 mg manden opnår en erektion, der er hård nok til Viagra rapporterede 85% af mændene om en at gennemføre et samleje. grad 3 eller 4 erektion 1. Ved en dosis på 50 mg I et studie angav mænd hårdheden af deres var det tilsvarende tal 80% 1. rejsning efter indtagelse af Viagra (sildenafil) Når 95% af mændene efter 3 års behandling ud fra en skala på 1-4, hvor grad 3 og 4 var udtrykker tilfredshed med Viagras effekt på et udtryk for, at penis var hård nok til at deres erektion 2, bekræfter det, at hårdhed er gennemføre et samleje 1. en afgørende faktor. En hård og holdbar erektion 2 Ref 1: Goldstein I, Lue TF, Padma-Nathan H, Rosen RC, Steers WD and Wicker PA for the Sildenafil Study Group. Oral sildenafil in the treatment of erectile dysfunction. N Engl J Med 1998;338: Ref 2: Carson CC, Burnett AL, Levine LA and Nehra A. The efficacy of sildenafil citrate (Viagra ) in clinical populations: An update. Urology 2002;60(Suppl 2B): For produktinfo se side xx. 220-via

7 International Continence Society, ICS, af Alma Syrous, Göteborg Under en härlig kvällspromenad i början av september frågar jag Ulf Malmsten varifrån begreppet brittsommar egentligen kommer ifrån? Har de så fina sensomrar i England? Då berättar Ulf att uttrycket brittsommar hänger samman med heliga Birgitta, som har namnsdag den 7 oktober. Ofta inträffar en riktig brittsommar i den vevan. Här i Montreal, Canada, är det nog just en sådan period men kanske mer aktuellt med uttrycket indiansommar som kommer av att de nordamerikanska indianerna brukade gå på buffeljakt om det var en varm och solig höst. Det är 35:e årliga ICS-mötet som arrangeras i Montreal. Staden grundades år 1642 och är uppkallad till den franske kungen Jacques Cartiers ära, Mont Réal (Det kungliga berget). Detta berg finns mitt i staden, och bestegs av somliga medresenärer medan andra valde att beundra berget medan de shoppade på gatorna nedanför. Montreal är belägen på en ö vid Ottawaflodens inflöde i Saint-Lawrencefloden i provinsen Québec, som för övrigt ligger i Canadas sydöstra del. Det är också den näst största staden i Canada, efter Toronto, och år var Montreal Canadas huvudstad. Invånarantalet är omkring 3,3 miljoner i storstadsområdet och ca två tredjedelar av befolkningen är fransktalande. Staden är liksom hela provinsen Québec känd för sin fransk-kanadensiska kultur. Montreal är, näst efter Paris, den största fransktalande staden i världen. Hockeyintresset är oerhört stort i Canada. Montreal har ett hockeylag vid namn Montreal Canadians. Laget bildades 1909 och har vunnit Stanley Cup sammanlagt 24 gånger, varav fem gånger i rad. Det är mer än något annat hockeylag har åstadkommit i historien. Själva mötet pågick under 3 dagar och presentationsformer varierade mellan Montreals flagga NUF Bulletinen 1/2006 International Continence Society, ICS af Alma Syrous, Göteborg 7

8 sedvanliga föredrag, discussion poster, informally discussed posters, papers to be read by title, workshops samt state of the art lectures. Workshopsen hölls innan det egentliga mötet påbörjats. Varje dag var förstås späckad med information, och vissa framställningar stack ut än andra och presenteras som dagens guldkorn nedan. Tisdag 30 augusti Botulinum toxin in the overactive bladder var en av flera workshops som bjöds på denna morgon, vissa utsålda sedan länge, för de som har den fantastiska egenskapen framförhållning. Workshopens moderatorer var Birgitte Schurch, Schweiz och Jacques Corcos, Canada. Programmet för förmiddagen var upplagd mycket pedagogiskt. Introduktion, verkningsmekanism för botulinum toxin typ A (BoNT/A) och dess relevans i den kliniska vardagen diskuterades först. Den terapeutiska vinsten av botulinum toxin A är främst reduktion av excessiva muskelkontraktioner samt kronisk nociception. Den bakomliggande biokemiska mekanismen är att både motoriska och sensoriska neuroner fungerar på samma sätt. BoNT/ A klyver sitt substrat SNAP25 vilket då blockerar exocytos av vesiklar innehållande neurotransmittor. Därmed slutar motorneuron att stimulera muskelkontraktioner och nociceptiva neuron upphör med sin stimulering av andra nerver och har då en additionell effekt av indirekt reduktion av central stimulering. Därefter fortsatte workshopen med presentationer och studier där erfarenheter utbyttes angående behandling av neurogent överaktiva blåsor hos vuxna och barn. På det hela taget fungerar behandlingen förvånansvärt bra, inga biverkningar till följd av toxinet har noterats. Däremot kan injektionen leda till blödning, och i sällsynta fall kan den neurogena funktionen i blåsan tillfälligt helt slås ut och patienten får då använda sig av RIK eller kateter under denna period. Inga långtidsstudier har gjorts varför hittills erhållna resultat får betraktas som preliminära. Diskussion pågick även kring dos samt antal upprepningar av behandlingen. Alla var eniga att det är beroende på responsen hos patienten, så länge symptom återstår får behandlingen fortgå. Under workshopen visades även instruktionsvideo på hur och var i blåsan injektionerna bör göras. Mount Royale Onsdag 31 augusti Det här var den egentliga första dagen för ICS mötet, och därmed även första dagen det bjöds på föredrag och eminenta state of the art lectures. Först ut att hålla en sådan föreläsning var Bradley P. Kropp med titeln Tissue engineering urology: where are we now and where are we going?. Fokus här var på de svårigheter, så kallade pitfalls, som återstår att bemästra. Mycket strukturerat redovisades följande; 1. Material- Det finns en heterogenicitet i var de autologa cellerna hämtas ifrån, embryonala celler, benmärgsceller eller från organvävnad. Variabler här är källa, ålder, process och teknik. Det kan också vara beroende av hur sjukdomen ter sig. Det kan till exempel vara svårt att få tag i friska celler från blåsan hos en patient med interstitiell cystit. Det finns vid rekonstruktiv kirurgi en del studier angående vilken tarmsegment som lämpar sig bäst som material samt om singel eller dubbla lager av tarm ger bäst resultat vid blåsrekonstruktioner. Resultat från Kropps egen forskningsgrupp redovisades där det har visat sig att distala delen av tunntarmens submucosa lämpar sig bäst, då det har mindre permeabiltet och mer elastisitet än den proximala delen. Detta gör att det varken förekommer krympning eller kalcifiering. Ett enkelt lager har bättre angiogenes och är därmed bättre än dubbel lager. Däremot saknas det studier vid tissue engineering då patientens egna celler används. 2. Matrix- Stödjevävnad till de nyodlade cellerna utgör en viktig faktor för ett lyckat resultat. Användning av PGA (polyglukosaminer) och andra syntetiska material diskuterades. 8 International Continence Society, ICS af Alma Syrous, Göteborg NUF Bulletinen 1/2006

9 3. Blodförsörjning- Bättre blodförsörjning ökar chansen för överlevnad hos materialet. Här diskuterades hur angiogenesen skulle kunna stimuleras och potentieras med hjälp av VEGF, och vad det i såfall skulle kunna ha för oönskade påföljder. 4. Cellmarkör- Det vore till stor hjälp att kunna följa de implanterade cellerna, men det förekommer svårigheter då det inte finns tillräcklig kunskap om hur detta påverkar cellernas tillväxt och funktion. EGFP har visats inte ha någon påverkan på tillväxt eller funktion på korttid och skulle möjligen kunna möjliggöra mekanismstudie. Dock kan det ha en funktionspåverkan på längre sikt. Det var mycket spännande och inspirerande att lyssna på Kropp. Många studier behövs i framtiden för att kunna utnyttja alla de potentiella fördelar som finns med denna moderna behandlingsmetod. Torsdag 1 september Det var många förvånade men roade miner bland dem som trots morgontröttheten tagit sig till Kari Bøs morgonsession. De flesta hade förväntat sig praktiska tips i bäckenbottenträning och praktiskt blev det. De dryga 100 personer som var där fick vid ingången till salen en handduk, väl inne fanns inga stolar, enbart ett golv som snart var helt täckt av handdukar med ICSloggan. Kari var klädd i en moderiktig turkos träningsoverall och gav instruk- Morgongymnastik med Kari Bo NUF Bulletinen 1/2006 International Continence Society, ICS af Alma Syrous, Göteborg 9

10 Trötter efter en intensiv resa tioner medan musiken sattes igång. Därefter följde 40 minuter av koncentrerad bäckenbottenträning, till en början var det mycket tisseltassel och fnitter framförallt från kinesiska seniorerna men det släppte allteftersom. Kontentan var att det är viktigt att patienten får lära sig vilka muskler och hur de skall användas med reella instruktioner istället för att få ett papper stucken under hakan. Dagens mest inspirerande State of the art lecture hölls av Brian Kwon och hade titeln Spinal cord regeneration following trauma. Bakgrundsproblematiken här är att det centrala nervsystemet inte kan regenerera efter skada medan det perifera nervsystemet besitter denna egenskap. Dock finns det anatomiskt en lokalisation där dessa två system angränsar nämligen i näsan (nervus olfactorius är ju den enda kranialnerven, förutom nervus opticus, som ju egenntligen inte är någon nerv utan snarare en direktuppkoppling av afferens till hjärnan). Detta har varit grund till forskning som bedrivits i framförallt USA, Portugal, Kina och Australien där målet har varit att använda sig av perifera nervsystemets regenerationsförmåga till behandling av skador i centrala nervsystemet. Brian räknade upp ett antal alternativ som kan komma att bli aktuella för experimentell terapi i framtiden: Olfactory ensheating cell transplantation Schwann cell / perifer nerv transplantation Embryonal cells transplantation Activated macrophages (proneuron) Rho kinas inhibitor (bioaxon) Oscillating field stimulatiom Brian avslutade sin uppmuntrande föreläsning med ett realistiskt inslag, ett patientfall där behandlings resultaten inte var så lyckosamma som han beskrev med citatet There is no condition known to mankind that can t be made worse by an operation. Fredag 2 september Dereck Griffiths presenterade den för mötet avslutande State of the art lecture, med titeln New urodynamics. Det finns en svag korrelation mellan symptombilden hos den enskilda patienten och de resultat som fås fram från en urodynamisk undersökning. Det går ej heller att reproducera resultat med samma patientgrupp och samma undersökning. Dereck menade att detta beror på att det finns en inneboende variabilitet i de urodynamiska parametrarna, inte på undersökningen i sig. Denna variabilitet speglar att det finns en variabilitet i urinvägarnas funktion. Då urinvägarna inte är ett helt självständigt system, utan står under kontroll av vår emotionella status, det vill säga att den frivilliga kontrollen styrs supraspinalt. Därför visar variabilitet enbart att kroppen faktiskt fungerar. New urodynamics handlar således om att undersöka kontrollmekanismen och abnormalitet i denna snarare än i urinvägarnas funktion. Därefter visar Derecks resultat, som tagits fram via functional imaging med PET och fmri, på hur hjärnans respons ser ut när blåsan fylls. Att supraspinala centra bland andra periaqueductal grey (PAG), pontine micturition center (PMC) och orbitofrontala cortex är inblandade vet vi redan, men vad är det egentligen som händer till exempel vid överaktiv blåsa. Det är inte alls alla regioner som är involverade i blåskontroll som är överaktiverade. Framförallt är det, försåvitt kan bedömas av Derecks egna forskningsresultat, orbitofrontala cortex som avviker, då det inte visar ökad respons. Därefter spekulerade Dereck kring om det verkligen kan vara hela sanningen, att orbitofrontala cortex skulle vara hela förklaringen till ett sådant tillstånd, och kommer fram till att så inte är fallet. En lesion här borde i sådant fall också manifestera sig på andra sätt och inte bara som störd blåskontroll. Inlärt beteende är också en mycket stor faktor. Frågan återstår, sitter allt i huvudet på patienten? Svaret, enligt Dereck, är: -Ja, på sätt och vis. Det är just det som skall studeras med functional imaging som framförallt har en plats inom forskningen, men kan kanske komma att fylla en funktion även kliniskt i framtiden. För att göra den gamla urodynamiken bättre, bör andra parametrar mätas, till exempel hur ljud, visuella stimuli, känslor och social interaktion påverkar resultaten. Detta kan kontrolleras med atmosfären i vilken undersökningen görs. Så slutar mötet och den varma september luften välkomnar en att avnjuta de sista trötta timmarna i Montreal, innan det blir dags för en lång flygresa hem. 10 International Continence Society, ICS af Alma Syrous, Göteborg NUF Bulletinen 1/2006

11 Welcome to the NUF On behalf of the Organizing Committee, it is a great privilege and pleasure to invite you to attend and participate at the Scandinavian Association of Urology 26th Congress in Aarhus, Denmark. Aarhus makes the perfect setting for your visit and a good venue for the technical/scientific and social Program, all of which you can find more information about on this website later. We hope that all of you will accept our invitation and we are looking forward seeing you in Aarhus June 2007 NUF 2007 is to be held at: Scandinavian Congress Center Margrethepladsen Aarhus C Denmark For more information, please contact: Conference Secretariat PCO Van Hauen Conferences & Incentives Amaliegade 36 DK-1256 Copenhagen K Denmark Susanne van Hauen Program Committee Professor Troels Munch Jørgensen Professor Jens Christian Djurhuus Swedish representative Norwegian reprensentative Finnish reprensentative Icelandic representative Organizing Committee: Knud Venborg Pedersen Aase Grundal Klaus Møller Ernst-Jensen Henning Olsen Jørgen Bjerggaard Jensen Øyvind Østraat Lisbeth Breindahl Alexander Schultz, NUF representative contact: Secretary Laila Knudsen

12 PVP-behandling (Photoselective Vaporisation of the Prostate) af Jesper Schou, Lasse Fahrenkrug og Martin Højgaard, DK Erfaringer fra det første år på en dansk amtsurologisk afdeling. Laserbehandling af forstørret prostata med KTP-laser (Green light-laser) blev introduceret i USA for cirka 5 år siden. Princippet i denne laserbehandling er, at lys med laserens bølgelængde på 532 Nm absorberes optimalt af oxyhæmoglobin-molekyler og stort set ikke af vand. Ved applicering af lyset på vitalt væv vil energien derfor afsættes maximalt, og cellerne vil fordampe. Erfaringerne fra USA og flere andre lande tydede på at behandlingen var lige så effektiv som TUR-P, og at fordelene i form af betydelig kortere indlæggelsestid og færre komplikationerne, retfærdiggjorde den betydelige udgift til indkøb af de dyre laserfibre. Flere af afdelingens overlæger havde da også allerede deltaget i work-shops i PVP-behandling i ind- og udland inden PVP-behandlingen blev præsenteret i et lægemagasin på dansk TV i efteråret Efterfølgende blev vi på Frederikssund sygehus bombarderet med patientønsker om at indføre behandlingen. Med det offentlige focus på behandlingen, blev der fra politisk hold skaffet ressourcer til investering i laseren og vi skulle derfor lægge en plan for implementeringen. Vi valgte følgende strategi, som viste sig at fungere, og vi ønsker at give følgende råd videre til andre begyndere: Implementering Opnå enighed blandt overlægerne om hvilke patienter der skal henvises til PVP. (Vi valgte at alle patienter med BPH fik tilbudt PVP, mens patienter med prostatacancer fik tilbudt TUR-P på vanlig vis). Alle skulle loyalt følge denne beslutning. Udnævn 2 personer til at være ansvarlige for implementeringen og opnå de første praktiske operative og postoperative erfaringer. Forbered prospektiv forløbsregistrering for at evaluere behandlingen og husk at lave patientvejledning. Planlæg mange patienter over en længere periode. Undervurder ikke indgrebets sværhedsgrad. Start med mindst 10 små kirtler (<50 g) med de to operatører tilstede samtidig. Udstyr Lasergeneratoren producerer lys med en energi på maximalt 80 joule (se billede). Denne styrke anvendes til vaporisation, mens generende blødning kan stoppes med 30 joule. Laserfiberen er opdelt i 4 dele: En monteringsstuds proximalt og et ca 1,5 m langt stykke fiber, som er coated med hvid plastic. Distalt herfor sidder et lille oliven med en markering svarende til den retning hvor lyset kommer ud. Helt distalt er der ca 30 cm udækket lysfiber med et spejl monteret på spidsen. Dette spejl sender lyset ud til siden med en vinkling på 75 grader i forhold til fiberretningen. Peroperativt Der gives maximal dosis (160/240 mg) Gentamycin ved anæstesiens indledning. Både universel og spinal anæstesi kan anvendes, men i starten valgte vi universel til alle på grund af indlærings-/undervisningssituationen. Lejring i GU-stilling med lejet i bund og patienten i let anti-trendelenburg. Ingen suprapubisk punktur. Vi anvender trykstyret pumpesystem (30 cm vandtryk og hastighed på 100 ml/min). som ved vanlig TUR-P for at mindske risiko for TUR-syndrom og minimere vandforbruget (sterilt saltvand). Der anvendes orange sikkerhedsbriller under indgrebet! (Se billede). Teknik NB: Teknikken er ikke umiddelbart sammenlignelig med TUR-P! Alle bevægelser med scopet er anderledes end TUR-P: 1) Bevægelse sidelæns/op-ned: Paintbrushing med laserstrålen (undgå længdegående grøfter der ødelægger overblikket). 2) Laserfiberen skal samtidig konstant roteres for at undgå carbonisering på spidsen. Ellers nedsættes fiberens levetid. 3) Kør fiberen direkte på vævet for at få maximal fordampning. 4) Selve scopet skal bevæges mere end ved TUR-P. Oftest må scopet bevæges i længderetningen i stedet for at trække selve fiberen frem og tilbage. Lås evt. med højre tommelfinger på kameraet og bevæg scop og fiber som en enhed (se billede). Der fås ekstraudstyr i form af en en 12 PVP-behandling af af Jesper Schou, Lasse Fahrenkrug og Martin Højgaard, DK NUF Bulletinen 1/2006

13 Scopet med halvtaget og laserfiberen in situ. mekanisk sikring mod at trække fiberen for langt tilbage og beskadige scop eller optik. Er umiddelbart god, men giver ikke mulighed for at trække fiberen ind i scopet og derved få bedre overblik. Placer markeringen på olivenet i furen på indersiden af 2. fingers DIP-led. 5) Hvis bobledannelsen i et område nedsættes betyder det avitalt væv og dermed dyb koagulation. Stop yderligere behandling her. 6) Selv let blødning er mere generende end ved TUR-P på grund af mindre skyllekanaler; Derfor: Forsigtig indføring! 7) Kan udføres med lavt blæretryk og bruger kun beskedent med skyllevand (4-6 l). 8) Generende bobler under scopets halvtag (se billede) undgås delvist ved at placere patienten i let anti- Trendelenburg. 9) En erfaren operatør kan applicere ca 200 kj/time. 10) Overskrid helst ikke 300 kj, pga risiko for langvarig postoperativ urge. Resultatopgørelse Vi valgte at foretage en foreløbig analyse på de 64 patienter, vi nåede at behandle fra februar-juni 2005 og registrere resultaterne ved 3 måneders follow-up. Data præsenteres her i kort form (tidl. præsenteret ved Dansk Urologisk Selskabs efterårsmøde 2006): >> Det operative setup. NUF Bulletinen 1/2006 PVP-behandling af af Jesper Schou, Lasse Fahrenkrug og Martin Højgaard, DK 13

14 Materiale 64 ptt. m. LUTS sekundært til prostatahypertrofi. Præoperative objektive fund: 3 mdr. follow up inkluderede Flow, residualurin, DAN-PSS, komplikationer, subjektiv tilfredshed, subjektiv seksualfunktion og ejakulatmængde. PVP resultater: Flow: Residualurin: TRUSprostatavolumen: 8,8 ml/sek (mean) 216 ml (mean) 58 ml (mean) DAN-PSS-score 31 point (mean) Flow: Residual-urin: DAN-PSS: Patienttilfredshed: Stigning på 118 % fra 8,8 ml/s til 19,1 ml/s (p<0,001) Reduktion på 62 % fra 215 ml til 82,1 ml (p<0,001) Reduktion på 72 % fra 31,3 point til 8,9 point (p<0,001) median 9 (mean 8,5) ud af 10 mulige. PSA: 2,7 ng/ml (median) Indlæggelsestid: 1,7 døgn, median: 1 døgn KTP-laseren i aktion. 14 PVP-behandling af af Jesper Schou, Lasse Fahrenkrug og Martin Højgaard, DK NUF Bulletinen 1/2006

15 Komplikationer 5 % re-opereret 0 % transfusionskrævende blødninger 7 % genindlagt pga. efterblødning 35 % post-operative infektioner trods Gentamycin peroperativt 22 patienter besvarede spørgsmål om mængden af ejakulat efter indgrebet, heraf angav 15 patienter (68 %), at mængden var nedsat, som udtryk for retrograd ejakulation. 23 patienter besvarede spørgsmål om kvaliteten af deres sexualfunktion, og 3 patienter (13 %) angav, at denne var forringet efter indgrebet. En vigtig bivirkning var varierende grader af postoperativ urge. Denne urge er stort set terapi-resistent for alfa-blokkere og antikolinergika, men forsvinder hos alle med tiden. Vi observerede en vis tendens til at jo større kirtel der behandledes (og dermed øget antal kjoule anvendt), jo større var risikoen for postoperativ urge. Årsagen hertil er ukendt, og problemet nævnes stort set ikke på de internationale møder. Man kunne tænke sig at dybe nekroser er lang tid om at blive kvitteret, og dermed sidder som generende fremmedlegemer i blærehalsen. Forbedringer i Q max og V res ligger på linie med lignende udenlandske opgørelser. Der foreligger endnu ikke randomiserede studier mellem PVP og konventionel TUR-P, og langttidsresultaterne af PVP-behandling kendes endnu ikke. Vi anser dog nu, ud fra egne og andres resultater, at PVP-behandling af LUTS og retention sekundært til hypertrophia prostatae er en sikker og effektiv behandling, med korttidsresultater sammenlignelige med TUR-P. Displayet på KTP-laseren (Green Light-laser). Bemærk hånd/fingerstilling ved PVP med højre tommelfinger låst på kameraets side. I denne opstartsfase af behandlingen vurderede lægen ved 3-måneders kontrollen, at 33 % af patienterne havde behov for yderligere konsultationer i urologisk klinik. Dette er langt flere end efter TUR-P, men det reflekterer nok dels den ovenfor nævnte urgeproblematik, og dels vores ønske om at følge alle problemer tæt. Diskussion: Vi fandt at PVP-behandling af forstørret prostata var effektiv, forbundet med få blødninger, kortere indlæggelsestid og med stor patienttilfredshed. NUF Bulletinen 1/2006 PVP-behandling af af Jesper Schou, Lasse Fahrenkrug og Martin Højgaard, DK 15

16 European Association of Urology s 21. kongres, Paris april 2006 af Urologisk afdeling, Skejby Sygehus, DK Til kongressen modtog EAU 3268 abstracts hvoraf 40 % blev accepterede til præsentation på poster, podium eller video-session. Urologisk afd. K, Skejby Sygehus var godt repræsenterede på kongressen og kan derfor bidrage med et referat af udvalgte temaer fra kongressen. Botox Botox anvendes til behandling af overaktiv detrusor (OAD). Behandlingen anvendes hvor antikolinerge farmaka ikke har sufficient effekt. Der gives 30 injektioner i blærevæggen med 10 IE botox hvert sted. Det anvendes både til neurogen og ikke-neurogen OAD og blærekapaciteten øges med %. Schurch s egen gruppe (Schurch er den schweiziske læge som opfandt botox til OAB) fandt således i en gruppe på 150 ptt. med non-neurogen OAD at 88 % havde effekt. Urgency svandt hos 76 % og inkontinens hos 82 %. Vandladningsfrekvensen faldt fra 14 til 7 per døgn, nykturi faldt fra 4 til 1.5 i gns. Blære kapaciteten øgedes fra gns. 250 til 390 ml (56 %). Fem patienter måtte forbigående anvende RIK. Varigheden af effekt var 9 +/- 2 mdr. Der er således tale om en ganske effektiv behandling. Det er dog et problem at behandlingen skal gentages med et interval på ca. 9 mdr. for at permanent effekt kan opnås. Et alternativ til gentagen botox-behandling kan være blæreaugmentation (autoaugmentation eller Clam enterocystoplastik). Potens efter radikal prostatektomi Vallanciens gruppe i Paris har undersøgt erektionsevnen efter laparoskopisk radikal prostatektomi. Blandt 981 patienter indgået i databasen sept. 03 til okt. 05 inkluderede man de 623 patienter som havde fået foretaget enten unieller bilateral nervebesparende radikal prostatektomi. Femte dag efter op. fik alle patienter tilbudt tadalafil (Cialis) 10 mg hver anden dag. De patienter som ikke genvandt erektionsevnen på denne behandling fik tilbud om intrakavernøs behandling 3 el. 6 mdr. postop. (70 % startede intrakavernøs behandling). De 458 patienter som havde fået foretaget bilateral nervebesparende operation blev vurderet og man fandt at rejsningsevnen var genetableret hos % efter 2 år. Ca. 1/3 af disse patienter behøvede enten tadalafil eller intrakavernøs injektion for at kunne fungere, mens resten fungerede uden hjælpemidler. Disse resultater er meget opmuntrende. Dog behøver vi randomiserede studier for at afgøre om det er operationsteknikken, den tidligt indledte behandling for erektil dysfunktion eller begge dele der er afgørende. Urinvejssten Diagnostik: CT skanningen har indtaget hovedrollen i udredning og kontrol af urinvejssten, frem for den konventionelle iv. urografi. Dette har gjort det vigtigt at skelne mellem behandlings-succes og stenfrihed. Specielt ved kontrol efter ESWL-behandling er denne problematik vigtig, da da kun % bliver fuldstændigt stenfrie vurderet ved CT-scanning. Det er derfor væsenligt at definere hvor store restkonkrementer man kan acceptere, frem for at tilstræbe total stenfrihed. Nogen fast grænse findes ikke. Det er således om muligt endnu vigtigere end tidligere at stille sig såvel spørgsmålet When and how to intervene og When not to interfere. Behandling: Udviklingen af bedre ureteroskoper har givet større succes end tidligere ved retrograd endoskopisk behandling af sten i nyrebækken og pelvis (RIRS). Ved stor stenbyrde og og/eller konkrementer > 2 cm er den perkutane teknik (PNL) dog stadig at foretrække. Ved konservativ behandling viser alfablokker-behandling af distale uretersten efterhånden så gode takter, at det må anbefales som standard. Blærecancer Der var som altid mange præsentationer omhandlende alle aspekter af blærecancer, og selvom der ikke var de store nyheder, blev flere vigtige emner berørt. Molekylærbiologisk diagnostik ved Taog T1-tumorer blev i form af en 3-gen signatur fundet at have prognostisk betydning for tidligt recidiv (Dubosq et al., #924). Undersøgelsen var retrospektiv og således kun hypotesegenererende. Tilsvarende identificerede Liedberg et al. (#461) et 20-gen sæt der hos cystektomerede patienter dels kunne forudsige lymfeknudemetastaser, dels risiko for død af blærecancer. Ætiologiens betydning for histopatologien blev antydet i en opgørelse fra Mansoura/ Nil-deltaet (Abdel-Latif et al., #818), hvor hyppigheden af planocellulære carcinomer faldt fra 67,4 % i perioden til 30.6 % i , 16 European Association of Urology s 21. kongres, Paris april 2006 NUF Bulletinen 1/2006

17 NUF har 50-års jubilæum i 2006! I den anledningen afholdes et Jubilæumssymposium i København Lørdag 2. september 2006 Jubilæumssymposiet består af: En række state of the art foredrag ved nogen af Nordens ledende specialister indenfor udvalgte urologiske områder, blandt andet: Cancer prostata ved Per Åge Høisether og Peter Iversen, Blærecancer ved Per-Uno Malmstrøm, BPH ved Jan Erik Damber, Nevrourologi ved Anders Mattiasson og Gudmundur Geirsson, Rekonstruktiv urologi ved Wiking Månsson, Steinbehandling ved Steinar Karlsen og Palle Osther, The Cather ved Teuvo Tammela og Erektil dysfunksjon ved Mirja Ruutu. Den faglige del bliver afholdt i Arkitekthøjskolens nye flotte lokaler på den gamle flådestationen på Holmen. Lige ved det nye operahus. Om aftenen er det fest på Axelborg, som ligger lige overfor Tivolis hovedindgang. Dette arrangement er et must for alle nordiske urologer som er interesseret i et godt faglig program. Vi ønsker jer alle, helst med ledsagere, velkommen til NUF For more information, please contact: Conference Secretariat Alexander Schultz Hans Colstrup For nærmere informasjon se: Anders Mattiasson Børje Ljungberg Alexander Schultz Hans Colstrup

18 VIAGRA (SILDENAFIL) Filmovertrukne tabletter 25 mg, 50 mg og 100 mg. Forkortet produktinformation. Indikation: Behandling af mænd med erektil dysfunktion, hvilket er manglende evne til at opnå eller vedligeholde en erektion af penis, som er tilstrækkelig til tilfredsstillende seksuel aktivitet. For at VIAGRA kan være effektiv, er seksuel stimulation nødvendig. Dosering: Anvendelse hos voksne: Den anbefalede dosis er 50 mg, som tages efter behov cirka 1 time før seksuel aktivitet. På basis af effekt og tolerance kan dosis øges til 100 mg eller sænkes til 25 mg. Den anbefalede maksimale dosis er 100 mg. Den anbefalede maksimale dosisfrekvens er én gang i døgnet. Hvis VIAGRA indtages sammen med føde, kan virkningens indtræden forsinkes i forhold til indtagelse under fastende forhold. Anvendelse hos ældre: Dosisjustering er ikke nødvendig. Anvendelse hos patienter med nyreinsufficiens: Dosisanbefalingerne under Anvendelse hos voksne gælder for patienter med let til moderat nyreinsufficiens (kreatininclearance = ml/min.). Da clearance af sildenafil er nedsat hos patienter med alvorlig nyreinsufficiens (kreatininclearance <30 ml/min.) kan en 25 mg dosis overvejes. Vurderet ud fra effekt og tolerance kan dosis øges til 50 mg og 100 mg. Anvendelse hos patienter med nedsat leverfunktion: Da clearance af sildenafil er nedsat hos patienter med leverinsufficiens (f.eks. cirrhose) kan en 25 mg dosis overvejes. Vurderet ud fra effekt og tolerance kan dosis øges til 50 og 100 mg. Anvendelse hos børn: VIAGRA er ikke beregnet til personer under 18 år. Anvendelse hos patienter, som får anden medicin: Patienter bør være stabile på alfa-blokkere førend VIAGRA behandling initieres. En dosis på 25 mg bør overvejes. Kontraindikationer: Sildenafil potenserer nitraters hypotensive effekt, hvorfor indgift sammen med nitrogenoxiddonorer (som amylnitrit) eller enhver form for nitrater er kontraindiceret. Desuden er sildenafil kontraindiceret hos mænd, som frarådes seksuel aktivitet (f.eks. patienter med alvorlige kardiovæskulære lidelser som ustabil angina pectoris eller alvorligt hjertesvigt), alvorlig leverinsufficiens, hypotension (blodtryk under 90/50 mmhg), nyligt overstået stroke eller hjerteinfarkt og kendte arvelige degenerative sygdomme i retina som retinitis pigmentosa. Overfølsomhed overfor det aktive indholdstof eller over et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Sygdomshistorie bør gennemgås, og en objektiv undersøgelse foretages for at stille diagnosen erektil dysfunktion og mulige underliggende årsager skal fastslås, før farmakologisk behandling overvejes. Lægen bør undersøge patientens kardiovaskulære tilstand, da der er en vis kardial risiko forbundet med seksuel aktivitet. Sildenafil har vasodilatoriske egenskaber, som resulterer i lette og forbigående fald i blodtrykket. Før ordination af sildenafil bør lægen omhyggeligt overveje, om patienter med visse underliggende tilstande vil kunne blive påvirket på uønsket måde af den vasodilatoriske virkning, specielt i forbindelse med seksuel aktivitet. Patienter med øget følsomhed over for vasodilatorer omfatter patienter med obstruktion af venstresidig ventrikulær udløb (f.eks. aorta stenose, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati) eller patienter med det sjældne syndrom multipel systematrofi, som manifesterer sig som alvorligt nedsat autonom kontrol af blodtrykket. VIAGRA forstærker nitraters hypotensive effekt. I forbindelse med brugen af Viagra er der rapporteret alvorlige kardiovaskulære hændelser. Få af disse hændelser er rapporteret som opstået kort tid efter brugen af VIAGRA uden seksuel aktivitet. Det er ikke muligt at fastslå om disse hændelser er relateret til brugen af VIAGRA. Anvendelse af PDE5-hæmmere anbefales ikke hos patienter med en tidligere episode af non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (N-AION). Viagra bør anvendes med forsigtighed hos patienter, der får alfa-blokkere, da samtidig administration hos nogle patienter kan føre til symptomatisk hypotension. Dette indtræder inden for 4 timer efter indtagelse af sildenafildosen. Patienterne bør være hæmodynamisk stabile på alfa-blokkerbehandling, førend Viagra initieres (se dosering). Sildenafil bør anvendes med forsigtighed hos patienter med anatomisk deformitet af penis (som f.eks. vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronie s sygdom), eller hos patienter med lidelser, som kan prædisponere til priapisme (som f.eks. seglcelleanæmi, multipelt myelom eller leukæmi), samt hos patienter med blødningsforstyrrelser eller aktivt peptisk mavesår. Sildenafil bør ikke anvendes i kombination med andre præparater til erektil dysfunktion. VIAGRA er ikke indiceret til kvinder. Interaktioner: Samtidig indgift af sildenafil og ritonavir anbefales ikke. Hvis sildenafil skal bruges til en patient i ritonavirbehandling må den samlede dosis imidlertid ikke overstige 25 mg sildenafil indenfor 48 timer. Alfa-blokkere, potente hæmmere af cytocrom P450 f.eks. cimetidin, samt stærkere CYP3A4 hæmmere, f.eks. ketoconazol, itraconazol og erythromycin. En startdosis på 25 mg sildenafil kan anbefales. Nicorandil har potentiale for alvorlig interaktion med sildenafil. Graviditet og amning: VIAGRA er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder. I reproduktionsforsøg på rotter og kaniner ses ingen relevante bivirkninger efter oral indgift af sildenafil. Trafikfarlighed: Da der er rapporteret svimmelhed og ændret syn i kliniske undersøgelser med sildenafil, bør patienter være opmærksomme på, hvordan de reagerer på VIAGRA, inden de kører bil eller betjener maskiner. Bivirkninger: Oftest milde og forbigående. Hyppigheden og sværhedsgraden øges med dosis. De mest almindelige er hovedpine, rødmen/hedeture, svimmelhed, dyspepsi, nasal tilstopning, palpitation, synsforstyrrelser (overvejende farvesyn, men også øget modtagelighed for lys eller sløret syn). Der er efter markedsføringen rapporteret følgende ikke almindelige og sjældne bivirkninger: Opkastning, øjensmerter, røde øjne/blodsprængte øjne, non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (N-AION), vas-kulær okklusion i retina og defekt synsfelt, overfølsomhedsreaktioner, forlænget erektion, priapisme, hududslæt, hypotension, hypertension, næseblod, synkope, cerebrovaskulær blødning, transitorisk cerebral iskæmi, samt alvorlige kardiovaskulære hændelser. Priser pr. 13. februar (inkl. recepturgebyr): Varenummer/Styrke/Pakning/ Pris (520239/25mg/4/307,90) (520288/50mg/4/356,55) (520338/50mg/12/1.01 5,85) (520346/100 mg/4/397,95) (520379/100mg/12/1.158,45) Udlevering B. Fuldstændig produktresumé (dateret 15. november 2005) kan rekvireres hos Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. www. viagra.dk. API-ViaNov2005 mens der var en tilsvarende stigning i uroteltumorer. Årsagen tilskrives en kombination af mere effektiv behandling af bilharzia og mere forurening. Ved T1GIII-tumorer må man nok anbefale at foretage re-turb efter 2-4 uger, idet risikoen for både muskelinvasion og residual tumor fandtes relativ stor, henholdsvis 13 % og 30 % (Ali-el-Dein et al., #669). Undersøgelsen var prospektiv, men omfattede kun 30 patienter, således at anbefalingen må tages med forbehold. Hvis man ved den primære TURB ikke har muskelvæv repræsenteret i præparatet er der ligeledes indikation for re-turb. I en undersøgelse af 157 patienter med T1GIII-tumorer fandt Park et al. (#670) at risikoen for undervurdering/højere T-kategori var 12 % ved muskulatur i præparatet mod hele 56 % ved manglende muskulatur. Samtidig TURB og TURP giver ikke øget risiko for recidiv i prostata ved små blæretumorer (Ugurlu et al., #667). Mens der oftest er klar indikation for cystektomi ved muskelinvasiv blærecancer, kan der være tvivl ved bindevævsinvasive tumorer. Volkmer et al. (#5) præsenterede et retrospektivt materiale på 195 patienter med T1GIII-tumorer (tumorstørrelse ikke oplyst), hvoraf 135 blev behandlet med tidlig cystektomi (indenfor 90 dage), mens 60 fik sen cystektomi (recidiv eller progression). Man fandt en klar forskel i forekomsten af T3-tumorer ( non organ-confined ), 18 % versus 40 %, samt i 10-års tumorspecifik overlevelse, 89 % versus 52 %. Samstemmende fandt Ali-el-Dein et al. (#7) en 5-års aktuarisk cancer specifik overlevelse på 47 % og 44 % hos patienter efter cystektomi for henholdsvis primær muskelinvasiv blærecancer og muskelinvasiv blærecancer forudgået af bindevævsinvasiv cancer. Disse undersøgelser understøtter tendensen mod tidligere intervention med henblik på forbedret prognose ved blærecancer. At ventetid på cystektomi ikke bedrer prognosen ved blærecancer er oplagt, men omvendt er det vanskeligt at bevise at det skader. I en engelsk registeropgørelse af 3161 patienter (Cathcart et al., #6) fandt man en gennemsnitlig time to cystectomy på 71,5 dage (interval mellem TURB, dvs. indikation, og cystektomi) samt at der ikke var forskel på 2-års mortaliteten ved en ventetid på <15 dage versus >98 dage (34,7 % versus 33,4 %). ASA-gruppe og histologi var dog ikke inddraget i analysen. 18 European Society of Urology s 21. kongres, Paris april 2006 NUF Bulletinen 1/2006

19 Samme gruppe havde også set på betydningen af volumen (antal cystektomier/hospital/år) for mortaliteten (#1074). Man inddelte hospitalerne i 4 volumen kategorier: <7, 7-10, Og >14 cystektomier/år, hvilket tyder på en udtalt decentralisering. Ikke overraskende fandt man lavere mortalitet ved højere volumen selvom der ikke var taget højde for ASA-kategori. 60-dages mortaliteten var ca. 5 % ved >10 cystektomier/år, 7,3 % ved 7-10 og 9 % ved <7. I det hele taget en ganske høj mortalitet. Hans Jørgen Kirkeby og Klaus Møller En olycka händer så lätt! Många lider i det tysta, år efter år. Att vara rädd för att kissa på sig blir snart ett socialt handikapp som kan leda till isolering, nedstämdhet och depression. Nu fi nns Kentera ett nytt plåster som ger hjälp vid behandling av överaktiv blåsa. Med Kentera reduceras patientens symtom på OAB, utan att ge mer muntorrhet än placebo 1. Kentera är dessutom enkelt och bekvämt för patienten att använda 2. I slutändan handlar det om något så självklart som ökad livskvalitet 3. Studier av Kentera visar God effekt: Kentera reducerar signifikant vanliga OAB-symtom såsom antalet toalettbesök per dag och antalet inkontinensepisoder 1. Låga antikolinerga biverkningar: Kentera ger inte högre andel muntorrhet än placebo 1. Bekväm dosering: Plåstret byts två gånger i veckan. 1. Dmochowski R et al. Journal of Urology 2002:168: Davila GW. Expert Opinion Pharmacother 2003;4: Dmochowski, World Journal of Urology, 2005; 23: Kentera,3,9 mg/24 timmar, depotplåster. Farmakologisk grupp: Medel mot inkontinens. Indikation: Symtomatisk behandling vid trängningsinkontinens och/eller täta miktioner samt trängningar utan läckage som kan uppstå hos patienter med instabil blåsa. Dosering: Ett 3,9 mg depotplåster som appliceras två gånger i veckan. Förpackningar: Depotplåstren är förpackade ett och ett i LDPE/papperslaminatpåsar och levereras i kartonger innehållande 8 eller 24 plåster. För övrig information se UCB NORDIC A/S, Arne Jacobsens Allé 15, DK 2300 Copenhagen S, Tel: , Fax: NUF Bulletinen 1/2006 Behandling af Nyresygdomme af David Lyrdal 19

20 Laparoskopisk assisteret kryo-behandling af nyretumorer af Lars Lund, Viborg Sygehus, DK Introduktion I de sidste 10 år er antallet af tilfældigt opdagede nyretumorer steget med % hvoraf mange er af beskeden størrelse (<4 cm). I udlandet er man i tiltagende grad begyndt at behandle disse tumorer med nefron-besparende kirurgi enten som partiel nefrectomi, RFA ( radio frequency ablation ) eller med kryo-ablation. I det følgende præsenteres egne initiale erfaringer med laparoskopisk assisteret kryo-behandling af nyretumorer. Epidemiologi Anvendelsen af CT-skanning, MR-skanning og ultralyd er mere end fordoblet i 80 erne og 90 erne. Disse undersøgelser udgør en slags ikke-systematisk screening af befolkningen for tumorer i nyrene, specielt renalcellekarcinomer. Mange nyretumorer bliver således ofte påvist tidligere end ellers og incidensen af nyretumorer er derfor steget med 2 % hvert år i de senere år. Flere centre har publiceret en faldende størrelse af nyretumorer fra 8-9 cm til 4-5 cm på diagnosetidspunktet, og tilsvarende er andelen af organ confined tumors steget til %. Ca. 20 % af patienterne har metastaser ved diagnosetidspunktet. Paradoksalt nok har ovennævnte ikkesystematiske screening endnu ikke medført bedring i overlevelsen. Kryobehandling Der foreligger nu data med langstids follow-up efter laparoskopisk radikal nefrektomi hvor langtidsoverlevelsen for patienter med T1, N0, M0 tumorer er ca. 90 %, ligesom der er en meget lav recidivfrekvens. Nogle mener, at det er en overbehandling at foretage nefrectomi på patienter med tumorer < 4 cm, og derfor er man begyndt med mere nyresparende kirurgi. Ablative teknikker såsom kryoablation og Radio Frequency Ablation har hidtil været betragtet som eksperimentelle, men må nu betragtes som etablerede metoder. Blandt fordelene ved disse metoder er en meget lav morbiditet og kort rekonvalcensperiode selv i forhold til laparoskopisk behandling. Kryobehandlingen kan udføres som åben procedure eller laparoskopisk (transperitonealt eller retroperitonealt). Begge metoder kan suppleres med ultralyd. Der foreligger nu flere serier med op til 8 års follow-up. Kryoablation er karakteriseret ved meget beskedent blodtab, kortere hospitalsophold, hurtigere rekonvalescens og færre postoperative smerter. Kryobehandlingens effekt opnås ved flere mekanismer. Dels er der en direkte effekt med hyperosmose og dehydrering af cellerne, dels en indirekte effekt hvor dannelse af iskrystaller medfører sprængning af cellerne. På cellulært plan sker der en direkte intravaskulær skade og efter få minutter s behandling opstår der et hyperæmisk respons med øget permeabilitet, ødem og dannelse af frie radikaler. Blodpladerne samler sig og der dannes mikrotromber. Den effekt man udnytter ved kryobehandlingen kaldes Joule-Thompson s effekten og den gør at gasser der bevæger sig fra højt tryk til et lavere tryk nogle gange udvikler varme og andre gange kulde. Argon udvikler kulde og helium uvikler varme når det kommer fra et højt tryk (300 bar) til et lavt tryk. Normale celler dør ved minus 20 C og dyreundersøgelser har vist, at cancerceller dør ved temperaturer lavere end minus 40 C. (se figur 1) Pato-anatomiske effekter Histologiske undersøgelser efter renal kryoablation viser karakteriske træk med irrevesibel celledød. En time efter behandling ses et veldefineret mørkerødt område med en stærk demarkering. Ved lysmikroskopi ses vaskulær stase og koagulationsnekrose. Ved elektronmikroskopi ses tydelige tegn på irreversibel celledød i form af delvis fragmentering af cellemembraner, tab af de nukleære membraner samt thromber i næste alle glomerulære kapillærer. Efter 24 timer ses ved lysmikroskopi total koagulationsnekrose og ved elektronmikroskopi mangler alle cellemembraner. Glomeruli er degenererede og 20 Laparoskopisk assisteret kryo-behandling af nyretumorer af Lars Lund NUF Bulletinen 1/2006

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN CIALIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 2,5 mg tadalafil. Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Nordjysk Praksisdag - Sexologi. Astrid Højgaard Ledende overlæge. Sexologisk Center

Nordjysk Praksisdag - Sexologi. Astrid Højgaard Ledende overlæge. Sexologisk Center Nordjysk Praksisdag - Sexologi Astrid Højgaard Ledende overlæge Sexologisk Center Disposition: Præsentation Rejsningsbesvær For tidlig udløsning Dyspareuni Sexafhængighed Kommunikation Spørgsmål 11% af

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Maj 2014 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata

Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Guide: Sådan lever du med forstørret prostata Både mænd og kvinder betaler prisen ved forstørret prostata, som rammer de fleste mænd fra 50 års-alderen. Af Torben Bagge, december 2012 03 Sådan undgår du

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd april 2015 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft?

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Dansk kræftbehandling i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark?«Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Line Hvidberg, ph.d.-studerende og Anette Fischer Pedersen, postdoc. Center

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Urologi i almen praksis -plan

Urologi i almen praksis -plan Urologi i almen praksis -plan UVI Inkontinens/LUTS /Overaktiv blære Prostata-cancer Hæmaturi Erektil dysfunktion Nyrebækkenbetændel se Uretetrit/epididymit Sten Børn, kirurgiske emner Gen. Ext. Opsamling

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet

Præsentation. Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet. Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Præsentation Lars Vedsmand, miljøkonsulent BAT- Kartellet Opsamling om vurderinger af arbejdsmiljøet Baggrund Kendte problemer med mineraluld: Hudirritation Øjenirritation Irritation øvre luftveje Erkendte

Læs mere

Lær mere om prostatacancer

Lær mere om prostatacancer Lær mere om prostatacancer Denne brochure indeholder information om prostatacancer rettet mod patienter, familiemedlemmer eller venner og personer, som er interesserede i at lære mere om sygdommen. Det

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning En sløjfe på fingeren hjælper med hukommelsen - en nemmere løsning Tempel en nemmere løsning Der findes mange

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere