DOS BULLETIN ÅRSMØDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2002... 3"

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 5 SEPTEMBER ÅRGANG ÅRSMØDET FOREDRAGSKONKURRENCE POSTERKONKURRENCE TILMELDING TIL ÅRSMØDET LEDER DEN NYE HJEMMESIDE - MSeC - PORTALEN KURSISTREPRÆSENTANTEN INFORMERER MØDER I FORBINDELSE MED ÅRS-MØDET KORRESPONDENCER: - NOF UPPSALA MAJ ADVANCED ARTHROSCOPY MARCH GRANFJELLSSTÖTEN CURRENT CONCEPTS, MAJ 2002 LAS VEGAS MØDER OG KURSER I IND- OG UDLAND

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, dr.med. Erik Tøndevold Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Næstformand Overlæge, dr.med. Søren Solgaard Ortopædkirurgisk afd. O Hillerød Sygehus Helsevej Hillerød Kasserer afdelingslæge, Ph.D. Klaus Hindsø Tornegården Køge Redaktør 1. reservelæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Sekretær Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen Ortopædkirurgisk afdeling E Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C Tlf Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med mindst 2 års kirurgisk ansættelse, heraf mindst 1 år ved en dansk ortopædkirurgisk afdeling, kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse skal ske skriftligt, anmodningen skal stiles til bestyrelsen og indsendes sammen med oplysninger om personlige data til sekretæren, overlæge Bjarne Møller-Madsen. DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Michael Nielsen Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade København Ø ISSN DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 6. september 2002 TEKST: Fredag 13. september 2002

3 DOS ÅRSMØDET 2002 Årsmødet 2002 Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde 2002 afholdes på Hotel Scandinavia, København, oktober. Guildal forelæsning Mr Leon Root, Hospital for Special Surgery, New York "Hip and foot problems in cerebral palsy". Der vil blive afholdt 2 symposier: SAKS holder symposium med titlen: "Non-alloplastisk kirurgisk behandling af degenerative knælidelser" DPOS (Danish Paediatric Orthopedic Society) og DFAS (Dansk Fod- Ankelkirurgisk Selskab) Holder fælles symposium om: "Pes Cavus" Der vil være videnskabelige sessioner begge dage. 3

4 Foredragskonkurrence I forbindelse med årsmødet 2002 i Dansk Ortopædisk Selskab vil der blive afholdt en foredragskonkurrence, hvor de bedste indlæg vil blive belønnet efter en samlet vurdering af det videnskabelige indhold og præsentationen heraf. 1. præmien er kr præmien er kr (2 stk.) Deltagerne i sessionen vil blive udvalgt af bestyrelsen. Deltagelse er frivillig. Posterkonkurrence Der vil blive arrangeret posterkonkurrence og den bedste poster vil blive præmieret. Bestyrelsen 4

5 DOS ÅRSMØDET 2002 DOS Årsmøde 2002 Tilmelding og mødeafgift. Det er en forudsætning for at deltage i mødet, at man har tilmeldt sig på tilmeldingsblanketten i DOS Bulletin nr. 5, 2002 (dette nummer). Der opkræves ikke mødeafgift, idet selskabet dækker de udgifter der er forbundet med afholdelse af årsmødet. Det er derfor også vigtigt, at selskabet ikke tegner sig for større økonomiske forpligtelser end svarende til det antal medlemmer, der ønsker at deltage. Der vil kun blive bestilt ydelser, herunder kaffe m.v., til det tilmeldte antal deltagere. Alle tilmeldinger til mødet, frokoster med videre, skal finde sted på tilmeldingsblanketten, der indsendes til: Sekretær Annette van Hauen, HovedOrtoCentret, afsnit 2101, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Tilmeldinger skal være modtaget inden den 4. oktober Medlemmer, der ikke har tilmeldt sig inden fristens udløb, kan ikke forvente at deltage i frokoster eller gallamiddag. I tilfælde af overtegning, vil de først tilmeldte blive prioriteret. Betaling Som noget nyt kan indbetaling ske: Som overførsel til giro nr.: Husk at angive navn og formål i teksten. Indbetalingskvittering skal vedlægges tilmeldingsblanketten - (print af skærmbillede ved elektronisk overførsel). Per check udstedt til Dansk Ortopædisk Selskab, check vedlægges tilmeldingsblanketten. 5

6 Hotelreservation. Deltagere i årsmødet kan ved henvendelse til Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, telefon , reservere værelser på hotellet. Prisen for værelser, inkl. moms, betjening og morgenmad samt fri adgang til sauna, swimmingpool med videre, vil per nat for enkeltværelse være kr og for dobbeltværelse kr Værelsesreservation skal foretages senest den 4. oktober Ved tilmelding skal henvises til deltagelse i Dansk Ortopædisk Selskabs årsmøde. 6

7 Tilmelding til årsmødet 2002 den oktober 2002 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København TILMELDINGSBLANKET Navn: Arbejdssted: Adresse: Postnr. & By: Tlf: Ledsager: Ønsker at deltage i mødet: Fredag Lørdag (bedes udfyldt af hensyn til kaffen) Frokost fredag, kr Frokost lørdag, kr Festmiddag fredag, kr Antal: Ialt kr.: Antal: Ialt kr.: Antal: Ialt kr.: Vedlagt: Girokvittering Bankcheck i alt kr. Vend! 7

8 Klip her! (Ufoldet passer modtagerfeltet til en M5 rudekuvert) Tilmelding sendes til: Annette van Hauen HovedOrtoCentret, afsnit 2101 Rigshospitalet Blegdamsvej København K. vedlagt: Girokvittering Bankcheck (Fold her, hvis der anvendes M65 rudekuvert) Tilmelding og indbetaling skal være Annette van Hauen i hænde inden fredag den 4. oktober 2002!!!

9 LEDER Tiden nærmer sig for det sidste DOS møde efter den gamle skabelon. Store dele af torsdagen er som sædvanlig brugt til bestyrelsesmøder, subspeciale-selskabsmøder og andre arrangementer. Når vi fra forårsmødet 2003 skal til at holde disse indledende møder torsdag formiddag mellem 09:00 og 12:00 bliver det meget vigtigt at møderne er koordinerede og godt planlagt. Det skal endnu engang pointeres, at de interessegrupper og sub-speciale selskaber der ønsker at få stillet (gratis) mødelokale til rådighed før DOS-møderne, skal huske i god tid at meddele dette til selskabets kasserer Klaus Hindsø med information om forventede antal deltagere (lokale-størrelse), samt med evt. program for mødet med henblik på annoncering i DOS-Bulletin. Deadline for disse informationer må vi temmelig firkantet fastholde så tidligt som: Uge 6 for forårsmødet og Uge 34 for årsmødet. Dette kun fordi det ellers ikke er sikkert vi kan nå at reservere lokalerne og annoncere møderne i tide. Hvad angår førstkommende DOS møde, må vi igen minde de subspeciale-selskaber, der endnu ikke har meddelt ønske om torsdagsmøde lokale, at gøre dette senest den 24. september. Det er forhåbentlig tidligt nok til reservationen, men dog for sent til større Bulletin annoncering. 9

10 Det er spændende om vi kan opretholde antallet af abstracts til vores møder. Vi kan endnu engang præsentere 2 spændende symposier om henholdsvis pes cavus og degenerative knælidelser (se andetsteds i bladet). Poster sessionen vil igen blive opprioriteret. Bestyrelsen beslutter hvilke abstracts der er gode nok til præsentation ved DOS mødet og derefter finder vi de abstracts der vil være bedst egnet til poster præsentation. DET ER IKKE EN DEGRADERING AF ET ABSTRACT AT BLIVE TILBUDT POSTER PRÆSENTATION!! Samtidigt må vi konstatere, at postersessionen skal gøres endnu mere engagerende og tillokkende; det var ikke mange tilhørere der klarede at komme op i tide til forårets postersession lørdag morgen. Vel mødt D.gl. Red. 10

11 MSeC The Musculo-Sceletal e-cooperative Den nye Hjemmeside-portal. Den nye hjemmeside er under konstruktion (se bulletin no. 4, 2002), kun ganske få DOS-medlemmer har indtil nu tilmeldt sig portalen. Hvis man har tilmeldt sig og undrer sig over at man intet hører, så skyldes det at vi skal være mindst 100 der er tilmeldt før portalen åbnes. Vi mangler endnu en del tilmeldinger. Når man er tilmeldt vil man modtage en adgangskode pr. i god tid før portalen åbnes for DOS. Hjemmesiden eller portalen er er en personlig side, hvor man har mulighed for til en vis grad selv at bestemme hvilket indhold og hvilke informationer der skal forefindes. Som medlem af DOS er man automatisk medlem af NOF og af EFORT, og da begge foreninger/organisationer er med i portal samarbejdet, vil de informationer og nyheder som de placerer på deres side automatisk blive vist på vores sider. Opdaterings tempo og informationsniveau vil derfor være højt. Af andre muligheder ved portalen er et "secure mail system" et sikkert (krypteret) mail system med mulighed for udveksling af også patientrelaterede data kun mellem portalmedlemmerne og kun indenfor portalen, men med mulighed for alert til medlemmets almindelige mailadresse når der kommer en secure mail på portalen. Der vil være et medicinsk/ortopædrelateret news-feed; et nyhedsbureau der opdaterer flere gange ugentligt med nyheder af medicinsk interesse (f.eks. Reuters Health Information). Der vil være et fil-kabinet med mulighed for at gemme selv større filer, f.eks. præsentationer (som man evt. kan lade andre se igennem) og så man altid kan få fat i sine data når man f.eks. er ude at rejse. Man vil kunne lave net-meetings, have emnespecifikke diskussionsgrupper kørende, indsende abstracts direkte via nettet til DOS møderne, fælles links, og have en udadvendt del til de ikke ortopædkirurger, der uden password ønsker at læse om os og evt. kontakte os. 11

12 Hvis dette skal være en succes - en side der kan bruges, kræver det at mange (alle) tilmelder sig for at blive registreret Jeg ønsker at registrere på MseC-portalen : Sendes som eller snail mail NAVN: ARBEJDSSTED: E- MAIL: Til: DOS-redaktør: 1. reservelæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, 2161 H:S Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø 12

13 UDDANNELSESUDVALGET ORIENTERER Opfordring til kursister: Flere delkursusledere har rettet henvendelse til hovedkursusleder Micael Haugegaard vedr. opdatering af adresselister over deltagere i A-kurser. Alle kursister opfordres hermed til at lette arbejdet for del- og hovedkursusledere ved at rette henvendelse specifikt til Micael Haugegaard vedr. nuværende adresse og evt. adresseændringer så snart de måtte forekomme. Hovedkursusleder, afdelingslæge Micael Haugegaard: Ortopædkirurgisk Afdeling A, Ndr. Ringvej 29-67, 2600 Glostrup. Tlf eller Læs i øvrigt referater fra DOS Uddannelsesudvag på DOS' hjemmeside. Der skal i øvrigt vælges en ny kursistrepræsentant i Du kan allerede nu tænke over, om det var noget for dig? Du kan være med til at øge fokus på de uddannelsessøgendes vilkår ved at give dit besyv med i debatten. Som kursistrepræsentant bliver du hørt og kan via referaterne fra uddannelsesudvalgsmøderne bidrage til fremstillingen af aktuelle uddannelsesmæssige problemstillinger. Du kan bidrage med din opfattelse af uddannelsesvilkårene aktuelt. Du kommer til at arbejde sammen med uddannelsesorienterede og -motiverede overlæger fra hele landet, og får indblik i DOS bestyrelsens arbejde via fællesmøder med DOS' bestyrelse. Du kan deltage i møder i Sundhedsstyrelsen om læring, målbeskrivelser, m.v. Lyder det spændende? Lars Solgård, kursistrepræsentant 13

14 MØDER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET 2002 Årsmøde i Dansk Selskab for Håndkirurgi Torsdag d. 24.oktober 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Kl: 15:00-18:00 Efterfulgt af selskabets generalforsamling Dansk Ortopædkirurgisk Traumselskab Indkaldelse til generalforsamling Torsdag den 24. oktober 2002, kl. 16:00-18:00, Hotel Scandinavia Selskabet blev dannet i forbindelse med forårsmødet 2002 i Aalborg efter mødeindkaldelse i DOS Bulletin. Ved en fejl var mødeindkaldelsen ikke genoptrykt i programmet til forårsmødet. Det blev derfor besluttet at indkalde til en ny generalforsamling i forbindelse med årsmødet i København. Den valgte bestyrelse genopstiller til valget. Bestyrelsens sammensætning og vedtægter fremgår af DOS Bulletin nr. 4, juni 2002, p Kjeld Hougaard formand 14

15 Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi's efterårsmøde. Torsdag 24. oktober 2002 kl. 16:00-18:00 Radisson SAS Scandinavia Hotel København Chairman: Jens-Erik Varmarken Program: Orientering fra DSHK ved Per Kjærsgaard-Andersen 10 min. Orientering fra Dansk Knæalloplastik Register 20 min. ved Bjarne Lund. Orientering fra Dansk Hoftealloplastik Register. 25 min. ved Ulf Lucht Klassifikation af knogletab ved revision af 30 min. acetabulum og femur ved total hoftealloplastik. ved Søren Overgaard Diskussion af oplæg til klassifikation af knogletab 20 min. Eventuelt På DSHK s vegne Jens-Erik Varmarken 15

16 KORRESPONDANCER NOF kongressen Uppsala maj 2002 Det var ikke uden spænding at NOF imødeså den nye kongresform i Folkets hus i Uppsala. Kongresafgiften skulle holdes lav for at få flere unge til kongressen og hvor der ud over de frie foredrag skulle satses på uddannelsessesioner for unge ortopæder. Mødet var dygtigt arrangeret af professor Olle Nilsson som kongrespræsident og indeholdt symposier og instruktionskurser vedrørende: Hoftealloplastik: (knoglecement-wear, alternative artikulationer, impaction grafting og dislokationer). Rygkirurgi : Spinalstenose og "outcome" efter lumbal rygkirurgi Osteoporotiske frakturer Skulderkirurgi Videnskabelige metoder og etik. Selv om disse sessioner var mest rettet mod de unge var der utroligt mange gråhårede tilhørere. Herudover havde subspecialeselskaber som nordisk børneortopædisk federation fået plads til at arrangere deres egen session med Alvin Crawford fra Cincinnati som gennemgående figur. Der var i alt 350 deltagere og det er planen fremover bygge mødet på de nordiske specialselskaber samt på instruktionskurser og symposier. Næste møde 2004 vil blive på Island med Stefan Carlson som kongrespræsident og Danmark er planlagt til at skulle være vært i Det blev besluttet at kommende NOF kurser skal have en underskudsgaranti i stedet for som tidligere kr. som fast tilskud. Der har i den forløbne periode været afholdt 4 NOF-kurser: Børnefrakturer (Göteborgs skærgård), Overekstremitetkirurgi (Hemavan-Lapland), Avanceret artroskopisk kirurgi (Granfjälsstöten), Knee replacement - do s & don t s (Sverige). Vi må melde os på banen med et NOF kursus. 16

17 På generalforsamlingen afgik Norvald Langeland (Norge) som præsident og undertegnede blev valgt som hans efterfølger. Markku Järvinen (Finland) blev valgt som vicepræsident og Olle Svensson (Sverige) blev genvalgt som generalsekretær. Det var lang tid siden at NOF havde udnævnt æresmedlemmer og følgende blev udnævnt. Pål Benum, Tor Hierton, Ulf Nilsonne, Matti Hämälainen og Otto Sneppen. Efter mødet var indtrykket bestemt at mødet var en succes og at NOF havde en fremtid på trods af globaliseringen også inden for ortopædi. Kom til Reykjavik Det skal nok blive et spændende møde. Steen Bach Christensen NOF-præsident 17

18 Nordic Course in Advanced Arthroscopic Surgery Granfjällsstöten, Sverige marts 2002 Skisportsstedet Stöten ca. 30 km fra Sälen tæt ved grænsen til Norge dannede rammen om det 2. nordiske kursus i artroskopi. Der var 44 kursusdeltagere fra overvejende Sverige og Norge, en betydelig fremgang i forhold til det første afholdte kursus. Der blev undervist på engelsk, mens de fællesnordiske dialekter blev trænet flittigt i pauserne, hvor der blev sammenlignet behandlingsregimer og diskuteret sundhedsvæsen. Kurset udgjorde 21/2 dags undervisning i 4-timers blokke med kombination af forelæsninger og workshops. Da man jo ikke kan nå alt om artroskopi på 21/2 dag, var emnerne begrænset til knæ og hofteled, således at artroskopi af skulder, albue og ankelled ikke indgik i kurset. ACL rekonstruktion blev præsenteret af Torsten Wredmark (Huddinge) ved live kirurgi via Internet ved T. Movin (Huddinge) som operatør. De anvendte rekonstruktion med dobbelt semitendinosus og gracilis grafts. Af tekniske fif blev anbefalet at lade distale senetilhæftning ved pes anserinus intakt indtil graften var færdigpræpareret. Pretension ved udspænding i arbejdsbænk blev IKKE anvendt. Proksimal fiksering i femur blev foretaget med en tværgående pin (TransFix fra Arthrex). Distal fiksering i tibia blev foretaget under N stramning med en 4-delt sheet og central skrue (Intrafix fra Mitek), der sikrede ensartet fordelt fiksering af alle 4 seneender. Wredmark anbefalede rekonstruktion som beskrevet med hamstring grafts fremfor bone-patella tendon-bone graft pga. færre forreste knæsmerter. Den uformelle snak mellem kursisterne gav dog et knapt så entydigt billede, jeg havde indtryk af en ligelig fordeling mellem anvendelse af hamstring grafts og B-PT-B. PCL rekonstruktion blev gennemgået af Lars Engebretsen (Oslo). Indikationerne er konservative, og afhængige af i hvilket omfang patienten er hæmmet af instabilitet og erhvervsmæssige problemer. I Oslo er optageområdet tilstrækkeligt stort til at der udføres PCL rekonstruktioner 18

19 årligt. Der anvendes hamstring grafts. Engebretsen fremhævede præcis anatomisk placering af boretunneler. Distale tunnel bores fra tuberositas tibiae, i 50 grader vinkel rettet proksimalt til indmunding mellem tibiakondylerne 1 cm under ledlinien. Proksimale tunnel bores i mediale femurkondyl i 50 grader vinkel ved outside-in eller all inside teknik. Ved boring af dobbelt tunnel i femur respekteres PCLs anatomiske opdeling i et anterolateralt og et posteromedialt bundt. Da en af foredragsholderne var sygemeldt, blev de planlagte indlæg om resektion eller refiksation af menisklæsioner desværre reduceret til en kort paneldiskussion mellem de øvrige undervisere. Meniskpile har efterhånden vundet udbredelse, men det blev stærkt anbefalet også at kunne beherske sutureringsteknik, således at metoderne om nødvendigt kan kombineres. De "resorberbare" meniskpile kan genfindes efter 2-4 år, og flere deltagere kendte til komplikationer i form af penetrerende pile, der trykker mod huden, eller pile der forårsager skurestriber på femurkondylerne. Skønt refiksation med meniskpile ofte er lettere end suturering, er metoden således ikke helt risikofri. Mats Brittberg (Kungälv) og Erik Solheim (Trondheim) præsenterede indlæg om behandlingsstrategi ved bruskskader i knæ. Ved helt små læsioner, eller hvor plan ikke på forhånd er aftalt med patienten (det er vel en sjældenhed?) blev anbefalet simpelt debridement. Ved læsioner op til 2 cm 2 blev anbefalet simpel teknik - inforering, mikrofrakturering eller artroskopisk indsættelse af carbon plugs. Mosaikplastik eller autolog kondrocyt implantation kan være indiceret ved læsioner op til 4-6 cm 2, og ved endnu større læsioner er osteokondral allograft en mulighed. Lars Engebretsen gennemgik sit imponerende materiale om knæluksation med 65 tilfælde i løbet af 5 år. Lidt over halvdelen var følge af trafikuheld, resten var sports- og fritidsulykker. Halvdelen af knæluksationerne var reponerede ved ankomst til hospital, derfor blev enkelte tilfælde primært overset hos multitraumatiserede patienter. I den akutte fase observeres patienten for udvikling af compartmentsyndrom, karlæsion (25 %, størst risiko for a. poplitea læsion når tibia lukserer fortil) og nervelæsion (15-40 %, n. peroneus er udsat ved lateral løshed). Ved mistanke om karlæsion foretages karkirurgisk eksplorering inden for 6 timer, evt. efter forudgående A-grafi hvis tiden tillader det og 19

20 karlæsionen ikke er oplagt. Ved nerveskaderne er der uanset behandling en 50% risiko for blivende udfald. Endelig stabilisering af knæet med rekonstruktion af alle ligamentskader (overvej allografts!) og evt. osteosyntese foretages inden for 7-10 dage. Teknik ved artroskopi af hofteled blev gennemgået af Jerker Sandelin (Helsinki). En betingelse for vellykket kirurgi er mulighed for god distraktion på strækleje, kontrolleret i gennemlysning. Der anvendes anterior, anterolateral og posterolateral portaler. Indikationerne for artroskopi af hofteled er uforklarlige hoftesmerter, mus, labrale læsioner, synovit, bruskskader m.m. Artroskopi i hofteleddet er kontraindiceret ved svær artrose eller acetabulumfraktur. Som helhed gav kurset en god (overvejende teoretisk) opdatering af artroskopisk behandling af knæ- og hofteled. Kursisternes baggrund spændte fra tidligt i kursusstilling med basal artroskopisk erfaring til speciallæger i vagtfri stillinger med artroskopisk subspecialisering. Undervisningsblokkene var samlet morgen og eftermiddag/aften, således at der også var mulighed for at afprøve de fritidsaktiviteter (skisport, vandreture, svømmehal) der bød sig til lige uden for vinduerne. Kurset var for kort til at behandle skulder, albue og ankel, men til gengæld var kursusafgiften begrænset til SEK 3000,- inkl. transport fra Stockholm, ophold, fritidsaktiviteter og fuld forplejning - det burde således ikke afholde flere fra Danmark for at deltage! Bjørn Madsen 20

21 Referat fra Biomet surgeon-tour og Current Concepts in Joint Replacement, Las Vegas d Vi var en håndfuld danske ortopædkirurger, der af Biomet var inviteret til ovenstående. Vi fløj til Chicago og herfra videre i firmaets privatfly til Indianapolis, hvor vi besøgte Mooresville hip- and kneecenter (chef Merill Ritter). Her så vi Dr. Ferris og Dr. Meading foretage primære knæ- og hoftealloplastikker samt revisioner. Rent teknisk var der ikke så meget nyt at hente, men man bemærkede sig, at de anvendte temmelig store incisioner og ditto frilægninger, idet der meget ofte var tale om voldsomt overvægtige patienter. Selve set-uppet var imidlertid interessant, idet operationerne foregik på 2 af hinanden uadskilte operationsstuer, hver forsynet med laminært horisontalt airflow. Stuerne var ikke aflåste under indgrebene og der foregik en livlig trafik ind og ud. Patienterne var i generel anæstesi og var fuldstændig tildækkede fraset den ekstremitet, hvorpå der opereredes. Anæstesipersonalet fandt tilsyneladende ikke behov for at kunne observere selve patienten, men anførte direkte adspurgt, at de forlod sig på apparaturet som "jo nok ville alarmere før det kunne ses på patienten". Mens vi var der udførtes der "kun" 4 alloplastiske indgreb pr. kirurg, men de fortalte, at der normalt blev opereret mellem 8 og 16 alloplastikker pr. kirurg pr. dag (indenfor normal arbejdstid!). Istedet for læger som assistenter anvendtes specialuddannede sygeplejersker, hvor hver kirurg havde sit eget team og hvor sygeplejersken efter isættelse af protesen selv forestod lukningen, mens kirurgen drog videre til en ny operationsstue. Herefter nåede vi lige at se tidskørslerne til det forestående racerløb "Indianapolis-500"; ganske imponerende at se bilerne drøne rundt med op mod 400 km/timen. Biomet s fly bragte os til Warsaw, hvor firmaets produktionsfaciliteter lå. Warsaw med blot indbyggere er en slags "ortopædiens hovedkvarter", idet både Biomet, Zimmer og DePuy har fabrikker her og beskæftiger broderparten af indbyggerne. Her så vi Biomet s fabrik samt blev præsenteret for både velkendte og nye tiltag 21

22 indenfor protesekomponenter og tilhørende udstyr. Vi spiste middag hos vicepræsident Chuck Niemeyer og nåede også at få læsterlige klø i volley-ball af nogle mexikanske ortopædkirurger. Herefter fløj vi til Las Vegas, hvor vi havde 2 dage inden kongressen startede. Vi lejede en bil og kørte til Grand Canyon: fantastisk natur. Efter registrering til kongressen var der sammenkomst, hvor vi mødte andre danske ortopædkirurger inviteret af andre firmaer. Kongressen holdes fast i Orlando, Florida hvert år i december, men afholdes nu også for 3. år i træk i Las Vegas i maj måned. Som noget relativt nyt var skulderalloplastikker medtaget og halvdelen af kongressens første dag var helliget aspekter omkring dette. Da min hovedinteresse imidlertid ligger i knæ- og hoftealloplastikker vil det følgende udelukkende omhandle kongressens behandling af disse emner. Første session omhandlede alternativer til knæalloplastikker og David Hungerford gennemgik medicinske behandlingsmodaliteter. Havde foretaget et randomiseret studie af patienter med knæartrose til enten NSA- ID- eller håndkøbsanalgetika og havde ikke fundet forskel i smertelindring. Han anvendte sjældent NSAID, idet der var påvist op til 40% forekomst af ulcus endoskopisk ved 6 måneders behandling med NSAID og 80% havde været uden symptomer forud for dette. Anvendte som første valg Glucosamin og Kondroitin-sulfat og anførte at der ikke var et eneste studie, der ikke havde vist effekt af dette. Disse 2 præparater tegnede sig for et salg i USA alene på over 5 milliarder kr. Mente ikke, at der var dokumenteret effekt af hyaluronsyre. Scott gennemgik artroskopisk debridement og anbefalede dette hos unge patienter med god bevægelighed og relativ kort varighed af symptomer. Havde fulgt patienterne i 10 år og fandt at 2/3 havde undgået meniskektomi eller knæalloplastik. Anvendte også mikrofrakturteknik og havde opnået bedre resultater hermed end efter debridement alene. Anvendte aldrig opboring. Gross havde opereret 302 patienter med fri osteokondral allograft høstet hos donorer yngre end 30 år, opbevaret ved 4 graders celcius og implanteret indenfor 24 timer på blødende knogleleje. Foretog ofte osteotomi i forbindelse hermed og fikserede allografterne press-fit med rigid fiksation. Fandt at såfremt defekterne androg mere end 3 cm og 1 cm i dybden, var der indikation for fri osteokondral allograft, ellers mosaiktransplantation. Pointerede at han kun anvendte teknikken ved posttraumatiske 22

23 defekter og ikke som led i behandlingen af artrose. Santura havde et meget interessant indlæg omkring knæ-nære osteotomier og fremlagde Johnson og Waugh s eksperimentelle undersøgelse, som viste, at mere end 60% af belastningen passerer igennem det mediale ledkammer på et normalt alignet knæ. På 30 graders valgusknæ passerede 30% af belastningen stadig gennem mediale ledkammer, hvorimod på 20 graders varus placerede 100% af belastningen gennem mediale ledkammer. Varusstillingen loadede altså mediale ledkammer og unloadede laterale ledkammer, men valgusstilling på helt op til 30 grader unloadede kun mediale ledkammer med ca. 50%, hvorfor der ikke er nogen grund til at foretage overkorrektion ved osteotomierne. Foretog i øvrigt altid præoperativ røntgen-stress billeder mhp. om respektive ledkammer bevarede højden. Thornhill havde udført 560 McKeever/MacIntosh spacere, men var ophørt hermed pga. masser af problemer. Der er nu markedsført en ny uni-spacer som på 120 patienter havde vist 10% failure; ingen var dog fulgt mere end 1 år og der var massiv bekymring for katastrofale langtidsresultater. Herefter var der flere indlæg om udførelsen af primær knæalloplastik samt potentielle fejl. Aron Rosenberg fremlagde sit regime: ville hellere have knæene lidt løsere end for stramme, idet dobbelt så mange løse knæ scorede excellent i forhold til stramme knæ. Anbefalede aggressive ROM-øvelser hurtigt og var meget liberal med brisement forcé. Booth diskuterede knæalloplastik hos den fede patient: forsøgte ikke at få patienterne til at tabe sig præoperativt, idet han fandt det veldokumenteret, at der herved var øget infektionsrisiko. Manede til forsigtighed ved bevægeøvelserne, såfremt der opstod sårproblemer. Patienter med BMI over 40 havde 8 gange hyppigere MCL-problemer og 10 gange hyppigere sårproblemer sammenholdt med patienter med normal BMI. Foredragsholderen anførte dog også, at de fede har et halvt så stort aktivitetsniveau som normalvægtige, så hvis først operation og umiddelbare postoperative forløb var veloverstået, kunne protesen meget vel holde livet ud. Ranawat havde fundet, at 85% af patienterne opnåede god knæfunktion samt ROM uanset rehabiliteringsprotokollen, men gennemgik sin egen. Anvendte altid CPM, lavmolekylært heparin til udskrivelsen, rutinemæssig Doppler-undersøgelse på 3. dagen og de Doppler-negative patienter modtog acetylsalicylsyre 6 uger postoperativt. Havde en frekvens 23

24 på 9% af DVT og fortsatte lavmolekylært heparin i 6 uger såfremt en sådan var påvist. Herefter diskuterede et panel forskellige aspekter omkring primær knæalloplastik: Nervus femoralis blok bruges af de fleste timer (ptt. kan ikke aktivt aktivere quadriceps og lå derfor i CPM). Omkring artrofibrose blev anført, at hvis der var fundet god ROM præoperativt, men ikke 3 måneder postoperativt, blev der lagt blokade med lokal anæstesi i knæleddet, og hvis pt. da bøjede fint var der selvfølgelig ikke artrofibrose. Ranawat ventede ét år, rensede op og downsizede polyethyléntykkelsen. Der blev diskuteret omkring mobile-bearing knees og af de seks paneldeltagere fandt kun Ranawat konceptet godt; han havde randomiseret 280 ptt. og fundet 12% lateral release på non-mobile-bearing knees og signifikant færre på mobile-bearing knees. De 5 øvrige paneldeltagere ville aldrig anvende protesedesignet. Herefter var det tid til at tage hul på de klassiske kontroversielle emner indenfor knæalloplastik og første cross-fire omhandlede patella resurfacing (knap) eller ej. Barrack var fortaler for ikke at foretage patella resurfacing og anførte, at såfremt der isættes patellaknap, stod denne for 5-10% af komplikationerne (Mayo-klinikken havde 7%) og patella-problemer var årsag til op mod halvdelen af alle knæ-reoperationer. Der var fundet forekomst af mere end 1% sene patellafrakturer medførende katastrofale resultater. Refererede Leo Whitesides opgørelse af mere end 2000 knæalloplastikker uden patellaknap, hvor der ikke var fundet nogen forekomst af forreste knæsmerter eller foretaget re-operation. Refererede yderligere et randomiseret studie med follow-up 5-7 år, hvor der fandtes højere knæscore i patienter med knæ uden patellaknap. Arlen Hanssen fra Mayoklinikken var opponent og anførte, at problemer relateret til isættelse af patellaknap var ekstremt sjældne i dag og skyldtes tidligere (og andre) protesers dårlige design. Anførte, at der var færre ptt. med forreste knæsmerter og større tilfredshed ihvertfald på længere sigt. Mente endvidere at der var øget re-operation for forreste knæsmerter hos ptt. uden patellaknap, idet man ofte anså den manglende patellaknap som årsag til smerterne, selvom dette måske ikke var tilfældet. Næste cross-fire var overordentlig morsom, idet 2 brødre var henholdsvis fortaler for/modstander af bevarelse af PCL. Diskussionen foregik - udover på et solidt fagligt grundlag - med broderlige drillerier. Den 24

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer.

Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer. Beskrivelse af fagområdet Knæalloplastik Indledning/baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer. Alloplastikkirurgien som omhandler behandlingen af

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder

Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder med fokus på lidelser indenfor et afgrænset anatomisk

Læs mere

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde.

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Afholdt den 1. september kl. 10.00 13.00 I IDA Mødecenter, København. Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik

Læs mere

Knæalloplastikkirurgi. Christian Pedersen Klinikchef Ortopædkirurgien, Klinik Farsø

Knæalloplastikkirurgi. Christian Pedersen Klinikchef Ortopædkirurgien, Klinik Farsø Knæalloplastikkirurgi Christian Pedersen Klinikchef Ortopædkirurgien, Klinik Farsø Ortopædkirurgisk klinik, Farsø 32 stationære senge 4 operationsstuer 3 stuer med LAF 2500 operationer 393 THA i 2010 399

Læs mere

Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 1; 09-07-2012

Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 1; 09-07-2012 Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 1; 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK KNÆLLOPLASTIK REGISTER Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat en primær total knæalloplastik

Læs mere

I tilfælde, hvor samme patient får bilateral operation under den samme seance, skal der udfyldes 2 separate registrering skema (en for hver side).

I tilfælde, hvor samme patient får bilateral operation under den samme seance, skal der udfyldes 2 separate registrering skema (en for hver side). Alma Becic Pedersen Side 1 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK KORSBÅNDSREGISTER Inklusionskriterier Alle patienter som har fået korsbåndsoperation og flere-ligament operationer samt revision efter korsbåndsoperation,

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Indledning/baggrund Fod-ankelkirurgi er én af de klassiske discipliner inden for ortopædkirurgien. Efter at have været glemt i flere decennier eller sat i baggrunden

Læs mere

Addendum. Metal - Metal (MoM)

Addendum. Metal - Metal (MoM) Addendum: Udredningsprogram: Metal-Metal hoftealloplastik 2. marts 2012 Side 1 af 5 Addendum Metal - Metal (MoM) Udredningsprogram for patienter med MoM standard THA med stort hoved (større end 28 mm)

Læs mere

Skinneosteosyntese - historie

Skinneosteosyntese - historie Skinneosteosyntese - historie Relativ stabilitet med vinkelstabil skinne Teori, udvikling og indikationer Lambotte - Lane - Eggers m. flere Spinkle skinner, ofte anvendt + gips Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk

Læs mere

Beskrivelse fagområdet Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi

Beskrivelse fagområdet Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi Beskrivelse fagområdet Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi Indledning/baggrund Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi har gennemgået en kraftig udvikling de seneste 25 år, hvor behandlingstilbudene

Læs mere

*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl IDA mødecenter Kalvebod Brygge København

*Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl IDA mødecenter Kalvebod Brygge København *Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi 47. bestyrelsesmøde 9.maj 2014 kl. 9.30 12.30 IDA mødecenter Kalvebod Brygge København Til stede: Søren Solgaard, Jens Retpen, Snorre Steffensen, Stig

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition.

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark 23. Januar 2013 DRS Årsmøde Michael Mørk Petersen Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Definition Sarkomer Sarkomer er

Læs mere

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange AO-Principles, Middelfart, April 2015 Marianne Vestergaard Lind, Overlæge Ortopædkirurgisk Klinik, Traumesektionen Rigshospitalet Skadesmekanisme

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013

Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013 Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013 Mar-n Lamm Overlæge, Sektorchef Ho)esektoren Ortopædkirurgisk afdeling E, AUH. Primært Klinikker. NIP ansvarlig ho)ebrud ON Siden 2012 medlem styregruppe

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB møde mellem BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 13.00 15.00 Hotel Sixtus,

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

Data definition for Dansk Hoftealloplastik register Side 1; 23-03-2006

Data definition for Dansk Hoftealloplastik register Side 1; 23-03-2006 Data definition for Dansk Hoftealloplastik register Side 1; 23-03-2006 DATA DEFINITION FOR DANSK HOFTEALLOPLASTIK REGISTER Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat primær total hoftealloplastik

Læs mere

Nyhedsbrev. Januar 2012

Nyhedsbrev. Januar 2012 Nyhedsbrev Januar 2012 2/6 Forårsmøde 2012 Forårsmødet 2011 var en stor succes, og hele YODAs bestyrelse ser nu frem til at gentage succesen igen i år d. 11-12. Maj - denne gang i de skønne omgivelser

Læs mere

DOS BULLETIN BESTYRELSEN INFORMERER... 13 LEDER... 13 GÖRAN BAUER S GRANT... 14 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 15 WORKSHOP FOR INTROLÆGER...

DOS BULLETIN BESTYRELSEN INFORMERER... 13 LEDER... 13 GÖRAN BAUER S GRANT... 14 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 15 WORKSHOP FOR INTROLÆGER... DOS BULLETIN NR. 2 FEBRUAR 2006 35. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2006.......................... 3 LEDSAGERTUR............................. 4 TILMELDING............................... 8 FORELØBIGT PROGRAM......................

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Læs mere

DOS Symposium National klinisk retningslinje for meniskpatologi De vigtigste konklusioner i hverdagen for speciallægen på sygehuset

DOS Symposium National klinisk retningslinje for meniskpatologi De vigtigste konklusioner i hverdagen for speciallægen på sygehuset DOS Symposium 28.10.2016 National klinisk retningslinje for meniskpatologi De vigtigste konklusioner i hverdagen for speciallægen på sygehuset Michael Krogsgaard Idrætskirurgisk Enhed M51 Bispebjerg-Frederiksberg

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D.

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D. LUMBAL DISCUSPROLAPS Peter Helmig Overlæge Ph.D. Forekomst af rygsmerter Prolaps genese Prolaps genese Objektiv undersøgelse Tensionstegn ( SBT, Laseque) Refleksundersøgelse Rectaleksploration Ryggens

Læs mere

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer AO Basic 2015 Principper for behandling af diafysære frakturer Afgrænsning Vi kommer ind på følgende: 1.Lange rørknoglers funktion og tolerance 2.Frakturtyper og skadesmekanisme 3.Vurdering af patienten

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst 1 Præoperativ optimering Andelen af patienter der er set og vurderet af speciallæge eller af læge i hoveduddannelses

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Basale Osteosynteseprincipper

Basale Osteosynteseprincipper Basale Osteosynteseprincipper www.traumeselskab.dk A-kursus OUH 2014 Basale osteosyntese principper Præoperativ planlægning Behandlingsmål Bløddele Knogleheling Stabilitet Fraktur reponering Forsk. Osteosyntesemetoder

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR. Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder:

Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR. Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder: Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder: Uddannelsesforløb indtil nu (angiv stilling, afdeling og antal måneder):

Læs mere

How to place the pinns-temporær ekstern fiksation. Michael Brix, traumesektoren OUH. 1

How to place the pinns-temporær ekstern fiksation. Michael Brix, traumesektoren OUH. 1 How to place the pinns-temporær ekstern fiksation Michael Brix, traumesektoren OUH. 1 How to place the pinns Formål 1. Indikationer (hos hvem og hvornår) 2. Basisprincipper/biomekanik 3. Safe zones 4.

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2013/S 162-282296 pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland 26-08-13 30-08-13 1 Udbudsbetingelser offentligt udbud 1) 2. Oplysninger om virksomhedens

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense Referat af møde i UDDU 09.09.11 1/5 Dagsorden 1. Computer simulation i den ortopædkirurgiske uddannelse. Oplæg ved Claus Ol Hansen, SAKS 2. Diskussion om anvendelse af computer simulation 3. Godkendelse

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

Fyraftensmøde d. 26. nov. 2015: Ambulant genoptræning til patienter med ACL-læsion

Fyraftensmøde d. 26. nov. 2015: Ambulant genoptræning til patienter med ACL-læsion Fyraftensmøde d. 26. nov. 2015: Ambulant genoptræning til patienter med ACL-læsion (RGK) Sundhedshus Nørrebro www.kk.dk Side 2 / Program: 17.00-17.20: Sandwich og velkomst v/ Centerchef Inge-Lis Gøthgen

Læs mere

SAKS Patella Femoral Instabilitet. Onsdag den 24.November 2012:

SAKS Patella Femoral Instabilitet. Onsdag den 24.November 2012: SAKS Patella Femoral Instabilitet. Onsdag den 24.November 2012: Professor Simon Donell BSc FRCS(Orth) MD Consultant Orthopaedic Surgeon Norfolk & Norwich University Hospital President British Association

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 9 DEN NYE HJEMMESIDE - MSEC - PORTALEN... 12 MØDER I FORBINDELSE MED DOS-MØDET... 16 KORRESPONDENCER...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 9 DEN NYE HJEMMESIDE - MSEC - PORTALEN... 12 MØDER I FORBINDELSE MED DOS-MØDET... 16 KORRESPONDENCER... DOS BULLETIN NR. 5 SEPTEMBER 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - FOREDRAGSKONKURRENCE................... 4 - POSTERKONKURRENCE...................... 4 - TILMELDING..............................

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH.

Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH. Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH. Operations muligheder: Skinne Marvsømning Ekstern fiksation (K-tråde, Skruer, Allo mm) ??? Typiske indikation: Typiske indikation: Midt på en lang

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

KORRESPONDANCER. Rejsebeskrivelse fra Hospital for Special Surgery, NY, finansieret f Henrik og Emilie Ovesen Fonden

KORRESPONDANCER. Rejsebeskrivelse fra Hospital for Special Surgery, NY, finansieret f Henrik og Emilie Ovesen Fonden KORRESPONDANCER Rejsebeskrivelse fra Hospital for Special Surgery, NY, finansieret f Henrik og Emilie Ovesen Fonden I 2009 var jeg så heldig at modtage 5,000 dollars fra Henrik og Emilie Ovesen Foundation

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Skulderimpingement, udredning og behandling

Skulderimpingement, udredning og behandling Skulderimpingement, udredning og behandling Simon Døssing M.D. PhD Afdelingslæge Artroskopisk sek=on Hvh/ NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF PATIENTER MED UDVALGTE SKULDERLIDELSER

Læs mere

EFORT Spring Travelling Fellowship Norge 11. 17. maj 2009

EFORT Spring Travelling Fellowship Norge 11. 17. maj 2009 KORRESPONDANCER EFORT Spring Travelling Fellowship Norge 11. 17. maj 2009 Forårets EFORT Travelling Fellowship blev i år afholdt i Norge (Bergen, Trondheim og Oslo), og det var en meget inspirerende, lærerig

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer

Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer Klassifikation Lauge Hansen (SU, SA, PU, PA), mhp. at vurdere evt. ledsagende ligamentlæsioner og dermed vurdere stabiliteten af den

Læs mere

Mandag d. 22. september 2014, kl

Mandag d. 22. september 2014, kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 22. september 2014, kl. 9.30 14.30 Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Patienthotellet: mødelokalet 6. sal nord Referat Deltagere

Læs mere

Blokader. Kiropraktor Stine Clausen Fysioterapeut Lønne Godskesen Professor, overlæge Niels Wedderkopp

Blokader. Kiropraktor Stine Clausen Fysioterapeut Lønne Godskesen Professor, overlæge Niels Wedderkopp Blokader Kiropraktor Stine Clausen Fysioterapeut Lønne Godskesen Professor, overlæge Niels Wedderkopp formål Formålet er at reducere inflammationen i led, slimsække, seneskeder og bløddele. Formålet kan

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

Korsbåndsrekonstruktion

Korsbåndsrekonstruktion Patientinformation Korsbåndsrekonstruktion Behandling af skade på korsbåndet Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Korsbåndet Du har fået en skade i dit knæled, som har medført, at dit korsbånd

Læs mere

INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED

INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED Knæleddet er et meget kompliceret led. Det er ikke et kugleled som skulder og hofte, det er heller ikke et hængselled som albue eller fingerled. Et knæled kan bedst sammenlignes

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. En multidisciplinær opgave Bjarne Hauge Hansen, Ortopædkirurgisk afd. E, Århus Sygehus. Sarkomer Maligne bindevævstumorer. Mange undertyper. Mange

Læs mere

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER En medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7 (7) Medicinsk Teknologivurdering Computer-assisteret

Læs mere

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer Hovedfunktionsniveau Skulder Diagnose Indgreb Skopisk/lukket Åbent DS420 Clavikel Reposition af KNBJ12 DS427A Multipel clavikel

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2002 31. ÅRGANG

DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2002 31. ÅRGANG DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2002 31. ÅRGANG ÅRSMØDET 2002............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS......... 3 - ABSTRACTS OG POSTERE..................... 4 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2003... 3 LEDER... 8 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... 10

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2003... 3 LEDER... 8 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... 10 DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2003 32. ÅRGANG ÅRSMØDET 2003............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS......... 4 - ABSTRACTS OG POSTERE..................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases fra 2005-2006 Jon Vedding Nielsen Dyrlæge Forekomst Overordnet en ikke hyppig lidelse Hyppigste fraktur af de lange knogler Anamnese Akut opstået støttehalthed

Læs mere

Patientvejledning. Bruskskader. I knæet

Patientvejledning. Bruskskader. I knæet Patientvejledning Bruskskader I knæet Bruskskader har traditionelt været vanskelige at behandle, da brusk har en dårlig evne til at hele, og bruskskader ofte er første led i udviklingen af slidgigt. Til

Læs mere

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen :

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen : Kompetencekort Oversigt kompetencekort Introduktionsuddannelsen :. Hoftenær fraktur 2. Colles fraktur. Traumepatienten 4. Artroskopi. Distorsio genus 6. 60 graders evaluering 7. Rapport over patientforløb

Læs mere

Tibia marvsømning. Søren Kold Aalborg Sygehus

Tibia marvsømning. Søren Kold Aalborg Sygehus Tibia marvsømning Søren Kold Aalborg Sygehus Tibia marvsømning Program: Indikationer: 15 min 10 min. diskussion Kirurgiske tips and tricks : 20 min 10 min. diskussion Postoperativt: 15 min Compartment,

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Collum Femoris

Hoftenære Frakturer, Collum Femoris Hoftenære, Collum Femoris Henrik Palm Hoftefraktur-Enheden Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Fraktur-typer Operations-metoder Frakturtyper INTRAKAPSULÆRE (50%) = Collum femoris frakturer EXTRAKAPSULÆRE

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

iaplataeu frakturer s Petruskevicius læge, Fagområde for traumatologi

iaplataeu frakturer s Petruskevicius læge, Fagområde for traumatologi iaplataeu frakturer s Petruskevicius læge, Fagområde for traumatologi rg Sygehus roduktion finition - frakturer sv.t. proximal tibia med involvering af knæled umemekanismen aksial overbelastning af tibiaplateau

Læs mere

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital Fracture dislocation of the elbow Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course Middelfart 11-14. april 2016 Fracture dislocation of the elbow Albue

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1. Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2005

Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1. Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2005 Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2005 Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 2 ÅRSRAPPORT 2005 DANSK KORSBÅNDSREGISTER Indholdfortegnelse 1. Resume... 3 2.

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

Scaphoideum Pseudoartroser

Scaphoideum Pseudoartroser Scaphoideum Pseudoartroser Diagnostik og behandling Anders Ditlev Jensen Afdelingslæge Århus Sygehus Historisk perspektiv Operationer med knoglegrafter blev først f indført omkring 1930. Indtil da var

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Appendiks 4 CEMTV. Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af faglige ledelser på afdelinger, som udfører primær THA og/eller TKA

Appendiks 4 CEMTV. Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af faglige ledelser på afdelinger, som udfører primær THA og/eller TKA Appendiks 4 CEMTV Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af faglige ledelser på afdelinger, som udfører primær THA og/eller TKA 2. november 2005 1 Indholdsfortegnelse Indledning, formål og metode 3 Resultater

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere