DOS BULLETIN ÅRSMØDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2002... 3"

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 5 SEPTEMBER ÅRGANG ÅRSMØDET FOREDRAGSKONKURRENCE POSTERKONKURRENCE TILMELDING TIL ÅRSMØDET LEDER DEN NYE HJEMMESIDE - MSeC - PORTALEN KURSISTREPRÆSENTANTEN INFORMERER MØDER I FORBINDELSE MED ÅRS-MØDET KORRESPONDENCER: - NOF UPPSALA MAJ ADVANCED ARTHROSCOPY MARCH GRANFJELLSSTÖTEN CURRENT CONCEPTS, MAJ 2002 LAS VEGAS MØDER OG KURSER I IND- OG UDLAND

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, dr.med. Erik Tøndevold Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Næstformand Overlæge, dr.med. Søren Solgaard Ortopædkirurgisk afd. O Hillerød Sygehus Helsevej Hillerød Kasserer afdelingslæge, Ph.D. Klaus Hindsø Tornegården Køge Redaktør 1. reservelæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Sekretær Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen Ortopædkirurgisk afdeling E Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C Tlf Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med mindst 2 års kirurgisk ansættelse, heraf mindst 1 år ved en dansk ortopædkirurgisk afdeling, kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse skal ske skriftligt, anmodningen skal stiles til bestyrelsen og indsendes sammen med oplysninger om personlige data til sekretæren, overlæge Bjarne Møller-Madsen. DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Michael Nielsen Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade København Ø ISSN DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 6. september 2002 TEKST: Fredag 13. september 2002

3 DOS ÅRSMØDET 2002 Årsmødet 2002 Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde 2002 afholdes på Hotel Scandinavia, København, oktober. Guildal forelæsning Mr Leon Root, Hospital for Special Surgery, New York "Hip and foot problems in cerebral palsy". Der vil blive afholdt 2 symposier: SAKS holder symposium med titlen: "Non-alloplastisk kirurgisk behandling af degenerative knælidelser" DPOS (Danish Paediatric Orthopedic Society) og DFAS (Dansk Fod- Ankelkirurgisk Selskab) Holder fælles symposium om: "Pes Cavus" Der vil være videnskabelige sessioner begge dage. 3

4 Foredragskonkurrence I forbindelse med årsmødet 2002 i Dansk Ortopædisk Selskab vil der blive afholdt en foredragskonkurrence, hvor de bedste indlæg vil blive belønnet efter en samlet vurdering af det videnskabelige indhold og præsentationen heraf. 1. præmien er kr præmien er kr (2 stk.) Deltagerne i sessionen vil blive udvalgt af bestyrelsen. Deltagelse er frivillig. Posterkonkurrence Der vil blive arrangeret posterkonkurrence og den bedste poster vil blive præmieret. Bestyrelsen 4

5 DOS ÅRSMØDET 2002 DOS Årsmøde 2002 Tilmelding og mødeafgift. Det er en forudsætning for at deltage i mødet, at man har tilmeldt sig på tilmeldingsblanketten i DOS Bulletin nr. 5, 2002 (dette nummer). Der opkræves ikke mødeafgift, idet selskabet dækker de udgifter der er forbundet med afholdelse af årsmødet. Det er derfor også vigtigt, at selskabet ikke tegner sig for større økonomiske forpligtelser end svarende til det antal medlemmer, der ønsker at deltage. Der vil kun blive bestilt ydelser, herunder kaffe m.v., til det tilmeldte antal deltagere. Alle tilmeldinger til mødet, frokoster med videre, skal finde sted på tilmeldingsblanketten, der indsendes til: Sekretær Annette van Hauen, HovedOrtoCentret, afsnit 2101, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Tilmeldinger skal være modtaget inden den 4. oktober Medlemmer, der ikke har tilmeldt sig inden fristens udløb, kan ikke forvente at deltage i frokoster eller gallamiddag. I tilfælde af overtegning, vil de først tilmeldte blive prioriteret. Betaling Som noget nyt kan indbetaling ske: Som overførsel til giro nr.: Husk at angive navn og formål i teksten. Indbetalingskvittering skal vedlægges tilmeldingsblanketten - (print af skærmbillede ved elektronisk overførsel). Per check udstedt til Dansk Ortopædisk Selskab, check vedlægges tilmeldingsblanketten. 5

6 Hotelreservation. Deltagere i årsmødet kan ved henvendelse til Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, telefon , reservere værelser på hotellet. Prisen for værelser, inkl. moms, betjening og morgenmad samt fri adgang til sauna, swimmingpool med videre, vil per nat for enkeltværelse være kr og for dobbeltværelse kr Værelsesreservation skal foretages senest den 4. oktober Ved tilmelding skal henvises til deltagelse i Dansk Ortopædisk Selskabs årsmøde. 6

7 Tilmelding til årsmødet 2002 den oktober 2002 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København TILMELDINGSBLANKET Navn: Arbejdssted: Adresse: Postnr. & By: Tlf: Ledsager: Ønsker at deltage i mødet: Fredag Lørdag (bedes udfyldt af hensyn til kaffen) Frokost fredag, kr Frokost lørdag, kr Festmiddag fredag, kr Antal: Ialt kr.: Antal: Ialt kr.: Antal: Ialt kr.: Vedlagt: Girokvittering Bankcheck i alt kr. Vend! 7

8 Klip her! (Ufoldet passer modtagerfeltet til en M5 rudekuvert) Tilmelding sendes til: Annette van Hauen HovedOrtoCentret, afsnit 2101 Rigshospitalet Blegdamsvej København K. vedlagt: Girokvittering Bankcheck (Fold her, hvis der anvendes M65 rudekuvert) Tilmelding og indbetaling skal være Annette van Hauen i hænde inden fredag den 4. oktober 2002!!!

9 LEDER Tiden nærmer sig for det sidste DOS møde efter den gamle skabelon. Store dele af torsdagen er som sædvanlig brugt til bestyrelsesmøder, subspeciale-selskabsmøder og andre arrangementer. Når vi fra forårsmødet 2003 skal til at holde disse indledende møder torsdag formiddag mellem 09:00 og 12:00 bliver det meget vigtigt at møderne er koordinerede og godt planlagt. Det skal endnu engang pointeres, at de interessegrupper og sub-speciale selskaber der ønsker at få stillet (gratis) mødelokale til rådighed før DOS-møderne, skal huske i god tid at meddele dette til selskabets kasserer Klaus Hindsø med information om forventede antal deltagere (lokale-størrelse), samt med evt. program for mødet med henblik på annoncering i DOS-Bulletin. Deadline for disse informationer må vi temmelig firkantet fastholde så tidligt som: Uge 6 for forårsmødet og Uge 34 for årsmødet. Dette kun fordi det ellers ikke er sikkert vi kan nå at reservere lokalerne og annoncere møderne i tide. Hvad angår førstkommende DOS møde, må vi igen minde de subspeciale-selskaber, der endnu ikke har meddelt ønske om torsdagsmøde lokale, at gøre dette senest den 24. september. Det er forhåbentlig tidligt nok til reservationen, men dog for sent til større Bulletin annoncering. 9

10 Det er spændende om vi kan opretholde antallet af abstracts til vores møder. Vi kan endnu engang præsentere 2 spændende symposier om henholdsvis pes cavus og degenerative knælidelser (se andetsteds i bladet). Poster sessionen vil igen blive opprioriteret. Bestyrelsen beslutter hvilke abstracts der er gode nok til præsentation ved DOS mødet og derefter finder vi de abstracts der vil være bedst egnet til poster præsentation. DET ER IKKE EN DEGRADERING AF ET ABSTRACT AT BLIVE TILBUDT POSTER PRÆSENTATION!! Samtidigt må vi konstatere, at postersessionen skal gøres endnu mere engagerende og tillokkende; det var ikke mange tilhørere der klarede at komme op i tide til forårets postersession lørdag morgen. Vel mødt D.gl. Red. 10

11 MSeC The Musculo-Sceletal e-cooperative Den nye Hjemmeside-portal. Den nye hjemmeside er under konstruktion (se bulletin no. 4, 2002), kun ganske få DOS-medlemmer har indtil nu tilmeldt sig portalen. Hvis man har tilmeldt sig og undrer sig over at man intet hører, så skyldes det at vi skal være mindst 100 der er tilmeldt før portalen åbnes. Vi mangler endnu en del tilmeldinger. Når man er tilmeldt vil man modtage en adgangskode pr. i god tid før portalen åbnes for DOS. Hjemmesiden eller portalen er er en personlig side, hvor man har mulighed for til en vis grad selv at bestemme hvilket indhold og hvilke informationer der skal forefindes. Som medlem af DOS er man automatisk medlem af NOF og af EFORT, og da begge foreninger/organisationer er med i portal samarbejdet, vil de informationer og nyheder som de placerer på deres side automatisk blive vist på vores sider. Opdaterings tempo og informationsniveau vil derfor være højt. Af andre muligheder ved portalen er et "secure mail system" et sikkert (krypteret) mail system med mulighed for udveksling af også patientrelaterede data kun mellem portalmedlemmerne og kun indenfor portalen, men med mulighed for alert til medlemmets almindelige mailadresse når der kommer en secure mail på portalen. Der vil være et medicinsk/ortopædrelateret news-feed; et nyhedsbureau der opdaterer flere gange ugentligt med nyheder af medicinsk interesse (f.eks. Reuters Health Information). Der vil være et fil-kabinet med mulighed for at gemme selv større filer, f.eks. præsentationer (som man evt. kan lade andre se igennem) og så man altid kan få fat i sine data når man f.eks. er ude at rejse. Man vil kunne lave net-meetings, have emnespecifikke diskussionsgrupper kørende, indsende abstracts direkte via nettet til DOS møderne, fælles links, og have en udadvendt del til de ikke ortopædkirurger, der uden password ønsker at læse om os og evt. kontakte os. 11

12 Hvis dette skal være en succes - en side der kan bruges, kræver det at mange (alle) tilmelder sig for at blive registreret Jeg ønsker at registrere på MseC-portalen : Sendes som eller snail mail NAVN: ARBEJDSSTED: E- MAIL: Til: DOS-redaktør: 1. reservelæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk Klinik, 2161 H:S Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø 12

13 UDDANNELSESUDVALGET ORIENTERER Opfordring til kursister: Flere delkursusledere har rettet henvendelse til hovedkursusleder Micael Haugegaard vedr. opdatering af adresselister over deltagere i A-kurser. Alle kursister opfordres hermed til at lette arbejdet for del- og hovedkursusledere ved at rette henvendelse specifikt til Micael Haugegaard vedr. nuværende adresse og evt. adresseændringer så snart de måtte forekomme. Hovedkursusleder, afdelingslæge Micael Haugegaard: Ortopædkirurgisk Afdeling A, Ndr. Ringvej 29-67, 2600 Glostrup. Tlf eller Læs i øvrigt referater fra DOS Uddannelsesudvag på DOS' hjemmeside. Der skal i øvrigt vælges en ny kursistrepræsentant i Du kan allerede nu tænke over, om det var noget for dig? Du kan være med til at øge fokus på de uddannelsessøgendes vilkår ved at give dit besyv med i debatten. Som kursistrepræsentant bliver du hørt og kan via referaterne fra uddannelsesudvalgsmøderne bidrage til fremstillingen af aktuelle uddannelsesmæssige problemstillinger. Du kan bidrage med din opfattelse af uddannelsesvilkårene aktuelt. Du kommer til at arbejde sammen med uddannelsesorienterede og -motiverede overlæger fra hele landet, og får indblik i DOS bestyrelsens arbejde via fællesmøder med DOS' bestyrelse. Du kan deltage i møder i Sundhedsstyrelsen om læring, målbeskrivelser, m.v. Lyder det spændende? Lars Solgård, kursistrepræsentant 13

14 MØDER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET 2002 Årsmøde i Dansk Selskab for Håndkirurgi Torsdag d. 24.oktober 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Kl: 15:00-18:00 Efterfulgt af selskabets generalforsamling Dansk Ortopædkirurgisk Traumselskab Indkaldelse til generalforsamling Torsdag den 24. oktober 2002, kl. 16:00-18:00, Hotel Scandinavia Selskabet blev dannet i forbindelse med forårsmødet 2002 i Aalborg efter mødeindkaldelse i DOS Bulletin. Ved en fejl var mødeindkaldelsen ikke genoptrykt i programmet til forårsmødet. Det blev derfor besluttet at indkalde til en ny generalforsamling i forbindelse med årsmødet i København. Den valgte bestyrelse genopstiller til valget. Bestyrelsens sammensætning og vedtægter fremgår af DOS Bulletin nr. 4, juni 2002, p Kjeld Hougaard formand 14

15 Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi's efterårsmøde. Torsdag 24. oktober 2002 kl. 16:00-18:00 Radisson SAS Scandinavia Hotel København Chairman: Jens-Erik Varmarken Program: Orientering fra DSHK ved Per Kjærsgaard-Andersen 10 min. Orientering fra Dansk Knæalloplastik Register 20 min. ved Bjarne Lund. Orientering fra Dansk Hoftealloplastik Register. 25 min. ved Ulf Lucht Klassifikation af knogletab ved revision af 30 min. acetabulum og femur ved total hoftealloplastik. ved Søren Overgaard Diskussion af oplæg til klassifikation af knogletab 20 min. Eventuelt På DSHK s vegne Jens-Erik Varmarken 15

16 KORRESPONDANCER NOF kongressen Uppsala maj 2002 Det var ikke uden spænding at NOF imødeså den nye kongresform i Folkets hus i Uppsala. Kongresafgiften skulle holdes lav for at få flere unge til kongressen og hvor der ud over de frie foredrag skulle satses på uddannelsessesioner for unge ortopæder. Mødet var dygtigt arrangeret af professor Olle Nilsson som kongrespræsident og indeholdt symposier og instruktionskurser vedrørende: Hoftealloplastik: (knoglecement-wear, alternative artikulationer, impaction grafting og dislokationer). Rygkirurgi : Spinalstenose og "outcome" efter lumbal rygkirurgi Osteoporotiske frakturer Skulderkirurgi Videnskabelige metoder og etik. Selv om disse sessioner var mest rettet mod de unge var der utroligt mange gråhårede tilhørere. Herudover havde subspecialeselskaber som nordisk børneortopædisk federation fået plads til at arrangere deres egen session med Alvin Crawford fra Cincinnati som gennemgående figur. Der var i alt 350 deltagere og det er planen fremover bygge mødet på de nordiske specialselskaber samt på instruktionskurser og symposier. Næste møde 2004 vil blive på Island med Stefan Carlson som kongrespræsident og Danmark er planlagt til at skulle være vært i Det blev besluttet at kommende NOF kurser skal have en underskudsgaranti i stedet for som tidligere kr. som fast tilskud. Der har i den forløbne periode været afholdt 4 NOF-kurser: Børnefrakturer (Göteborgs skærgård), Overekstremitetkirurgi (Hemavan-Lapland), Avanceret artroskopisk kirurgi (Granfjälsstöten), Knee replacement - do s & don t s (Sverige). Vi må melde os på banen med et NOF kursus. 16

17 På generalforsamlingen afgik Norvald Langeland (Norge) som præsident og undertegnede blev valgt som hans efterfølger. Markku Järvinen (Finland) blev valgt som vicepræsident og Olle Svensson (Sverige) blev genvalgt som generalsekretær. Det var lang tid siden at NOF havde udnævnt æresmedlemmer og følgende blev udnævnt. Pål Benum, Tor Hierton, Ulf Nilsonne, Matti Hämälainen og Otto Sneppen. Efter mødet var indtrykket bestemt at mødet var en succes og at NOF havde en fremtid på trods af globaliseringen også inden for ortopædi. Kom til Reykjavik Det skal nok blive et spændende møde. Steen Bach Christensen NOF-præsident 17

18 Nordic Course in Advanced Arthroscopic Surgery Granfjällsstöten, Sverige marts 2002 Skisportsstedet Stöten ca. 30 km fra Sälen tæt ved grænsen til Norge dannede rammen om det 2. nordiske kursus i artroskopi. Der var 44 kursusdeltagere fra overvejende Sverige og Norge, en betydelig fremgang i forhold til det første afholdte kursus. Der blev undervist på engelsk, mens de fællesnordiske dialekter blev trænet flittigt i pauserne, hvor der blev sammenlignet behandlingsregimer og diskuteret sundhedsvæsen. Kurset udgjorde 21/2 dags undervisning i 4-timers blokke med kombination af forelæsninger og workshops. Da man jo ikke kan nå alt om artroskopi på 21/2 dag, var emnerne begrænset til knæ og hofteled, således at artroskopi af skulder, albue og ankelled ikke indgik i kurset. ACL rekonstruktion blev præsenteret af Torsten Wredmark (Huddinge) ved live kirurgi via Internet ved T. Movin (Huddinge) som operatør. De anvendte rekonstruktion med dobbelt semitendinosus og gracilis grafts. Af tekniske fif blev anbefalet at lade distale senetilhæftning ved pes anserinus intakt indtil graften var færdigpræpareret. Pretension ved udspænding i arbejdsbænk blev IKKE anvendt. Proksimal fiksering i femur blev foretaget med en tværgående pin (TransFix fra Arthrex). Distal fiksering i tibia blev foretaget under N stramning med en 4-delt sheet og central skrue (Intrafix fra Mitek), der sikrede ensartet fordelt fiksering af alle 4 seneender. Wredmark anbefalede rekonstruktion som beskrevet med hamstring grafts fremfor bone-patella tendon-bone graft pga. færre forreste knæsmerter. Den uformelle snak mellem kursisterne gav dog et knapt så entydigt billede, jeg havde indtryk af en ligelig fordeling mellem anvendelse af hamstring grafts og B-PT-B. PCL rekonstruktion blev gennemgået af Lars Engebretsen (Oslo). Indikationerne er konservative, og afhængige af i hvilket omfang patienten er hæmmet af instabilitet og erhvervsmæssige problemer. I Oslo er optageområdet tilstrækkeligt stort til at der udføres PCL rekonstruktioner 18

19 årligt. Der anvendes hamstring grafts. Engebretsen fremhævede præcis anatomisk placering af boretunneler. Distale tunnel bores fra tuberositas tibiae, i 50 grader vinkel rettet proksimalt til indmunding mellem tibiakondylerne 1 cm under ledlinien. Proksimale tunnel bores i mediale femurkondyl i 50 grader vinkel ved outside-in eller all inside teknik. Ved boring af dobbelt tunnel i femur respekteres PCLs anatomiske opdeling i et anterolateralt og et posteromedialt bundt. Da en af foredragsholderne var sygemeldt, blev de planlagte indlæg om resektion eller refiksation af menisklæsioner desværre reduceret til en kort paneldiskussion mellem de øvrige undervisere. Meniskpile har efterhånden vundet udbredelse, men det blev stærkt anbefalet også at kunne beherske sutureringsteknik, således at metoderne om nødvendigt kan kombineres. De "resorberbare" meniskpile kan genfindes efter 2-4 år, og flere deltagere kendte til komplikationer i form af penetrerende pile, der trykker mod huden, eller pile der forårsager skurestriber på femurkondylerne. Skønt refiksation med meniskpile ofte er lettere end suturering, er metoden således ikke helt risikofri. Mats Brittberg (Kungälv) og Erik Solheim (Trondheim) præsenterede indlæg om behandlingsstrategi ved bruskskader i knæ. Ved helt små læsioner, eller hvor plan ikke på forhånd er aftalt med patienten (det er vel en sjældenhed?) blev anbefalet simpelt debridement. Ved læsioner op til 2 cm 2 blev anbefalet simpel teknik - inforering, mikrofrakturering eller artroskopisk indsættelse af carbon plugs. Mosaikplastik eller autolog kondrocyt implantation kan være indiceret ved læsioner op til 4-6 cm 2, og ved endnu større læsioner er osteokondral allograft en mulighed. Lars Engebretsen gennemgik sit imponerende materiale om knæluksation med 65 tilfælde i løbet af 5 år. Lidt over halvdelen var følge af trafikuheld, resten var sports- og fritidsulykker. Halvdelen af knæluksationerne var reponerede ved ankomst til hospital, derfor blev enkelte tilfælde primært overset hos multitraumatiserede patienter. I den akutte fase observeres patienten for udvikling af compartmentsyndrom, karlæsion (25 %, størst risiko for a. poplitea læsion når tibia lukserer fortil) og nervelæsion (15-40 %, n. peroneus er udsat ved lateral løshed). Ved mistanke om karlæsion foretages karkirurgisk eksplorering inden for 6 timer, evt. efter forudgående A-grafi hvis tiden tillader det og 19

20 karlæsionen ikke er oplagt. Ved nerveskaderne er der uanset behandling en 50% risiko for blivende udfald. Endelig stabilisering af knæet med rekonstruktion af alle ligamentskader (overvej allografts!) og evt. osteosyntese foretages inden for 7-10 dage. Teknik ved artroskopi af hofteled blev gennemgået af Jerker Sandelin (Helsinki). En betingelse for vellykket kirurgi er mulighed for god distraktion på strækleje, kontrolleret i gennemlysning. Der anvendes anterior, anterolateral og posterolateral portaler. Indikationerne for artroskopi af hofteled er uforklarlige hoftesmerter, mus, labrale læsioner, synovit, bruskskader m.m. Artroskopi i hofteleddet er kontraindiceret ved svær artrose eller acetabulumfraktur. Som helhed gav kurset en god (overvejende teoretisk) opdatering af artroskopisk behandling af knæ- og hofteled. Kursisternes baggrund spændte fra tidligt i kursusstilling med basal artroskopisk erfaring til speciallæger i vagtfri stillinger med artroskopisk subspecialisering. Undervisningsblokkene var samlet morgen og eftermiddag/aften, således at der også var mulighed for at afprøve de fritidsaktiviteter (skisport, vandreture, svømmehal) der bød sig til lige uden for vinduerne. Kurset var for kort til at behandle skulder, albue og ankel, men til gengæld var kursusafgiften begrænset til SEK 3000,- inkl. transport fra Stockholm, ophold, fritidsaktiviteter og fuld forplejning - det burde således ikke afholde flere fra Danmark for at deltage! Bjørn Madsen 20

21 Referat fra Biomet surgeon-tour og Current Concepts in Joint Replacement, Las Vegas d Vi var en håndfuld danske ortopædkirurger, der af Biomet var inviteret til ovenstående. Vi fløj til Chicago og herfra videre i firmaets privatfly til Indianapolis, hvor vi besøgte Mooresville hip- and kneecenter (chef Merill Ritter). Her så vi Dr. Ferris og Dr. Meading foretage primære knæ- og hoftealloplastikker samt revisioner. Rent teknisk var der ikke så meget nyt at hente, men man bemærkede sig, at de anvendte temmelig store incisioner og ditto frilægninger, idet der meget ofte var tale om voldsomt overvægtige patienter. Selve set-uppet var imidlertid interessant, idet operationerne foregik på 2 af hinanden uadskilte operationsstuer, hver forsynet med laminært horisontalt airflow. Stuerne var ikke aflåste under indgrebene og der foregik en livlig trafik ind og ud. Patienterne var i generel anæstesi og var fuldstændig tildækkede fraset den ekstremitet, hvorpå der opereredes. Anæstesipersonalet fandt tilsyneladende ikke behov for at kunne observere selve patienten, men anførte direkte adspurgt, at de forlod sig på apparaturet som "jo nok ville alarmere før det kunne ses på patienten". Mens vi var der udførtes der "kun" 4 alloplastiske indgreb pr. kirurg, men de fortalte, at der normalt blev opereret mellem 8 og 16 alloplastikker pr. kirurg pr. dag (indenfor normal arbejdstid!). Istedet for læger som assistenter anvendtes specialuddannede sygeplejersker, hvor hver kirurg havde sit eget team og hvor sygeplejersken efter isættelse af protesen selv forestod lukningen, mens kirurgen drog videre til en ny operationsstue. Herefter nåede vi lige at se tidskørslerne til det forestående racerløb "Indianapolis-500"; ganske imponerende at se bilerne drøne rundt med op mod 400 km/timen. Biomet s fly bragte os til Warsaw, hvor firmaets produktionsfaciliteter lå. Warsaw med blot indbyggere er en slags "ortopædiens hovedkvarter", idet både Biomet, Zimmer og DePuy har fabrikker her og beskæftiger broderparten af indbyggerne. Her så vi Biomet s fabrik samt blev præsenteret for både velkendte og nye tiltag 21

22 indenfor protesekomponenter og tilhørende udstyr. Vi spiste middag hos vicepræsident Chuck Niemeyer og nåede også at få læsterlige klø i volley-ball af nogle mexikanske ortopædkirurger. Herefter fløj vi til Las Vegas, hvor vi havde 2 dage inden kongressen startede. Vi lejede en bil og kørte til Grand Canyon: fantastisk natur. Efter registrering til kongressen var der sammenkomst, hvor vi mødte andre danske ortopædkirurger inviteret af andre firmaer. Kongressen holdes fast i Orlando, Florida hvert år i december, men afholdes nu også for 3. år i træk i Las Vegas i maj måned. Som noget relativt nyt var skulderalloplastikker medtaget og halvdelen af kongressens første dag var helliget aspekter omkring dette. Da min hovedinteresse imidlertid ligger i knæ- og hoftealloplastikker vil det følgende udelukkende omhandle kongressens behandling af disse emner. Første session omhandlede alternativer til knæalloplastikker og David Hungerford gennemgik medicinske behandlingsmodaliteter. Havde foretaget et randomiseret studie af patienter med knæartrose til enten NSA- ID- eller håndkøbsanalgetika og havde ikke fundet forskel i smertelindring. Han anvendte sjældent NSAID, idet der var påvist op til 40% forekomst af ulcus endoskopisk ved 6 måneders behandling med NSAID og 80% havde været uden symptomer forud for dette. Anvendte som første valg Glucosamin og Kondroitin-sulfat og anførte at der ikke var et eneste studie, der ikke havde vist effekt af dette. Disse 2 præparater tegnede sig for et salg i USA alene på over 5 milliarder kr. Mente ikke, at der var dokumenteret effekt af hyaluronsyre. Scott gennemgik artroskopisk debridement og anbefalede dette hos unge patienter med god bevægelighed og relativ kort varighed af symptomer. Havde fulgt patienterne i 10 år og fandt at 2/3 havde undgået meniskektomi eller knæalloplastik. Anvendte også mikrofrakturteknik og havde opnået bedre resultater hermed end efter debridement alene. Anvendte aldrig opboring. Gross havde opereret 302 patienter med fri osteokondral allograft høstet hos donorer yngre end 30 år, opbevaret ved 4 graders celcius og implanteret indenfor 24 timer på blødende knogleleje. Foretog ofte osteotomi i forbindelse hermed og fikserede allografterne press-fit med rigid fiksation. Fandt at såfremt defekterne androg mere end 3 cm og 1 cm i dybden, var der indikation for fri osteokondral allograft, ellers mosaiktransplantation. Pointerede at han kun anvendte teknikken ved posttraumatiske 22

23 defekter og ikke som led i behandlingen af artrose. Santura havde et meget interessant indlæg omkring knæ-nære osteotomier og fremlagde Johnson og Waugh s eksperimentelle undersøgelse, som viste, at mere end 60% af belastningen passerer igennem det mediale ledkammer på et normalt alignet knæ. På 30 graders valgusknæ passerede 30% af belastningen stadig gennem mediale ledkammer, hvorimod på 20 graders varus placerede 100% af belastningen gennem mediale ledkammer. Varusstillingen loadede altså mediale ledkammer og unloadede laterale ledkammer, men valgusstilling på helt op til 30 grader unloadede kun mediale ledkammer med ca. 50%, hvorfor der ikke er nogen grund til at foretage overkorrektion ved osteotomierne. Foretog i øvrigt altid præoperativ røntgen-stress billeder mhp. om respektive ledkammer bevarede højden. Thornhill havde udført 560 McKeever/MacIntosh spacere, men var ophørt hermed pga. masser af problemer. Der er nu markedsført en ny uni-spacer som på 120 patienter havde vist 10% failure; ingen var dog fulgt mere end 1 år og der var massiv bekymring for katastrofale langtidsresultater. Herefter var der flere indlæg om udførelsen af primær knæalloplastik samt potentielle fejl. Aron Rosenberg fremlagde sit regime: ville hellere have knæene lidt løsere end for stramme, idet dobbelt så mange løse knæ scorede excellent i forhold til stramme knæ. Anbefalede aggressive ROM-øvelser hurtigt og var meget liberal med brisement forcé. Booth diskuterede knæalloplastik hos den fede patient: forsøgte ikke at få patienterne til at tabe sig præoperativt, idet han fandt det veldokumenteret, at der herved var øget infektionsrisiko. Manede til forsigtighed ved bevægeøvelserne, såfremt der opstod sårproblemer. Patienter med BMI over 40 havde 8 gange hyppigere MCL-problemer og 10 gange hyppigere sårproblemer sammenholdt med patienter med normal BMI. Foredragsholderen anførte dog også, at de fede har et halvt så stort aktivitetsniveau som normalvægtige, så hvis først operation og umiddelbare postoperative forløb var veloverstået, kunne protesen meget vel holde livet ud. Ranawat havde fundet, at 85% af patienterne opnåede god knæfunktion samt ROM uanset rehabiliteringsprotokollen, men gennemgik sin egen. Anvendte altid CPM, lavmolekylært heparin til udskrivelsen, rutinemæssig Doppler-undersøgelse på 3. dagen og de Doppler-negative patienter modtog acetylsalicylsyre 6 uger postoperativt. Havde en frekvens 23

24 på 9% af DVT og fortsatte lavmolekylært heparin i 6 uger såfremt en sådan var påvist. Herefter diskuterede et panel forskellige aspekter omkring primær knæalloplastik: Nervus femoralis blok bruges af de fleste timer (ptt. kan ikke aktivt aktivere quadriceps og lå derfor i CPM). Omkring artrofibrose blev anført, at hvis der var fundet god ROM præoperativt, men ikke 3 måneder postoperativt, blev der lagt blokade med lokal anæstesi i knæleddet, og hvis pt. da bøjede fint var der selvfølgelig ikke artrofibrose. Ranawat ventede ét år, rensede op og downsizede polyethyléntykkelsen. Der blev diskuteret omkring mobile-bearing knees og af de seks paneldeltagere fandt kun Ranawat konceptet godt; han havde randomiseret 280 ptt. og fundet 12% lateral release på non-mobile-bearing knees og signifikant færre på mobile-bearing knees. De 5 øvrige paneldeltagere ville aldrig anvende protesedesignet. Herefter var det tid til at tage hul på de klassiske kontroversielle emner indenfor knæalloplastik og første cross-fire omhandlede patella resurfacing (knap) eller ej. Barrack var fortaler for ikke at foretage patella resurfacing og anførte, at såfremt der isættes patellaknap, stod denne for 5-10% af komplikationerne (Mayo-klinikken havde 7%) og patella-problemer var årsag til op mod halvdelen af alle knæ-reoperationer. Der var fundet forekomst af mere end 1% sene patellafrakturer medførende katastrofale resultater. Refererede Leo Whitesides opgørelse af mere end 2000 knæalloplastikker uden patellaknap, hvor der ikke var fundet nogen forekomst af forreste knæsmerter eller foretaget re-operation. Refererede yderligere et randomiseret studie med follow-up 5-7 år, hvor der fandtes højere knæscore i patienter med knæ uden patellaknap. Arlen Hanssen fra Mayoklinikken var opponent og anførte, at problemer relateret til isættelse af patellaknap var ekstremt sjældne i dag og skyldtes tidligere (og andre) protesers dårlige design. Anførte, at der var færre ptt. med forreste knæsmerter og større tilfredshed ihvertfald på længere sigt. Mente endvidere at der var øget re-operation for forreste knæsmerter hos ptt. uden patellaknap, idet man ofte anså den manglende patellaknap som årsag til smerterne, selvom dette måske ikke var tilfældet. Næste cross-fire var overordentlig morsom, idet 2 brødre var henholdsvis fortaler for/modstander af bevarelse af PCL. Diskussionen foregik - udover på et solidt fagligt grundlag - med broderlige drillerier. Den 24

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2003... 3 LEDER... 8 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... 10

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2003... 3 LEDER... 8 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... 10 DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2003 32. ÅRGANG ÅRSMØDET 2003............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS......... 4 - ABSTRACTS OG POSTERE..................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 14. AO-Basis Kursus: Principles in Operative Fracture Management Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 1 Kursets formål Kurset giver det teoretiske fundament indenfor behandlingsprincipperne

Læs mere

DOS BULLETIN NR. 2 MARTS 2003 32. ÅRGANG

DOS BULLETIN NR. 2 MARTS 2003 32. ÅRGANG DOS BULLETIN NR. 2 MARTS 2003 32. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2003.......................... 3 TILMELDING TIL FORÅRSMØDET.................. 7 GENERALFORSAMLING I DOS................... 10 GENERALFORSAMLING I DOO...................

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Collum Femoris

Hoftenære Frakturer, Collum Femoris Hoftenære, Collum Femoris Henrik Palm Hoftefraktur-Enheden Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Fraktur-typer Operations-metoder Frakturtyper INTRAKAPSULÆRE (50%) = Collum femoris frakturer EXTRAKAPSULÆRE

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1 1. RESUME... 4 2. BAGGRUND... 4 3. STYREGRUPPE... 5 4. INDIKATORER... 5 5. RESULTATER (INDRAPPORTERING OG INDIKATORER)... 7 Antal indrapporterede

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5)

versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Metal-metal resurfacing hoftealloplastik (RHA) versus standard total hoftealloplastik (THA) en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2012 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(5) Metal-metal

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Principper for ekstern fiksering

Principper for ekstern fiksering Principper for ekstern fiksering Indikationer og kliniske applikationer Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Disposition Ordbog Opbygning Biomekanik Koniske vs. Lige pinde Indikation Final kirurgi

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Trokantært marvsøm. Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013

Trokantært marvsøm. Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013 Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013 Bruger I det? Hvad bruger I det til? Kan I bruge det? Er det svært at bruge? Er der problemer

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

DOS BULLETIN UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 16 KORRESPONDANCER:... 17 GÖRAN BAUER S GRANT... 30 MØDER OG KURSER I DANMARK OG NORDEN...

DOS BULLETIN UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 16 KORRESPONDANCER:... 17 GÖRAN BAUER S GRANT... 30 MØDER OG KURSER I DANMARK OG NORDEN... DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2004 33. ÅRGANG LEDER..................................... 3 FORÅRSMØDET 2004.......................... 6 INDKALDELSE AF AF ABSTRACTS................. 6 DE NYE REGLER FOR INDSENDELSE

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Generalforsamling i DOS Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. DAGSORDEN Søren Overgaard (SO) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent SO

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Tilstede: Ulrik Branner (UB), Frank Farsø (FF), Illja Bann (IB), Annie Primdahl (AP), Lonnie Froberg (LF), Michael

Læs mere

En samling af de bragte månedens muskel

En samling af de bragte månedens muskel En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede os med en spændende idé. Hun havde siddet og talt med nogle af hendes veninder og

Læs mere

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Zell eleven 2015 Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Uffe Jørgensen. Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk afd. O Odense Universitetshospital Syddansk Universitet uj@quattroclinic.dk

Læs mere

Data definition for Dansk Skulderalloplastik register Side 1; 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK SKULDERALLOPLASTIK REGISTER

Data definition for Dansk Skulderalloplastik register Side 1; 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK SKULDERALLOPLASTIK REGISTER Data definition for Dansk Skulderalloplastik register Side 1; 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK SKULDERALLOPLASTIK REGISTER Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat primær total eller

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK.

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK. IMDT 2014 INDBYDELSE T I L KONFERENCE 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG Fra discus-model til muskuloskeletal diagnose og differential diagnostik Internationale skulder-opdateringer fra Jeremy

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

TUREN TIL SIBIRIEN PÅ MASTER-COURSE HOS ILIZAROV

TUREN TIL SIBIRIEN PÅ MASTER-COURSE HOS ILIZAROV TUREN TIL SIBIRIEN PÅ MASTER-COURSE HOS ILIZAROV August 2009 Ideen om at tage et kursus på Ilizarov s center for restorativ surgery er kommet under min ansættelse på ortopædkirurgisk afdeling KAS Glostrup,

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

DEN NÆRVÆRENDE SAMTALE

DEN NÆRVÆRENDE SAMTALE DEN NÆRVÆRENDE SAMTALE TEMADAG UNIVERSITY COLLEGE AALBORG Mandag d. 26. oktober 2009 Hvorfor et Patientklagenævn? Disciplinerende funktion Styrke kvalitet i Sundhedsvæsenet Hvorfor klage? Være med til

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2011 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 111.907 Primæroperationer 1995-2011 17.791 Antal

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2012 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 120988 Primæroperationer 1995-2012 19282 Antal

Læs mere

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Flere og flere danskere rammes af slidgigt. Forskerne har nu et sikkert bud på, hvad der hjælper, og hvad der ikke gør. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 04. februar

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2006... 3 MØDER I FORBINDELSE MED DOS-MØDET... 7 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 11 BESTYRELSEN INFORMERER...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2006... 3 MØDER I FORBINDELSE MED DOS-MØDET... 7 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 11 BESTYRELSEN INFORMERER... DOS BULLETIN NR. 5 SEPTEMBER 2006 35. ÅRGANG ÅRSMØDET 2006.............................. 3 FOREDRAGSKONKURRENCE....................... 4 POSTERKONKURRENCE........................... 4 TILMELDING...................................

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Udfordringer på en operationsafdeling Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Når en patient skal opereres, så er der mange fokus områder for personalet. Der er en masse teknisk udstyr der skal anvendes,

Læs mere

Operation for discusprolaps i nakken

Operation for discusprolaps i nakken Operation for discusprolaps i nakken 2 Sidst revideret d. 14. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Discusprolaps i nakken... 4 2. Årsag... 5 3. Debut... 5 4. Symptomer... 5 5. Udredning og diagnose... 5

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

FSAIO årsmøde. Præsentation af de forskellige intensive afdelinger og deres specialer.

FSAIO årsmøde. Præsentation af de forskellige intensive afdelinger og deres specialer. FSAIO årsmøde Aalborg d.3/6-14 Tilstede: Karina og Inger(Vejle), Lene B, Lene F og Irene(Sjælland), Marie og Iben(Hovedbestyrelsen), Lone(Århus), Ruth, Maria, Sædis og Laila(Region Nord). Referent: Laila

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere