Årsberetning. muskelsvindfonden i 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. muskelsvindfonden i 2011"

Transkript

1 Årsberetning muskelsvindfonden i

2 40 år i arbejdstøjet Viljestyrke og kampånd var vigtige elementer, da Muskelsvindfonden i 1971 blev stiftet. De samme ord kan også bruges om begivenhederne i 40 år efter både i det handicappolitiske arbejde og helt konkret, da Grøn Koncert blev afviklet i en sommer, der blev skyllet væk af enorme regnmængder. Vi gennemførte alle koncerter på trods og også handicappolitisk fik vi i markeret, at der i høj grad er brug for en organisation som Muskelsvindfonden. Der er desværre stadig brug for nogen, der kan råbe højt, påpege urimeligheder og ulovligheder i sagsbehandling af mennesker med handicap og påvirke politikerne til at skabe løsninger, der giver et samfund, der respekterer og inkluderer alle. Plads til forskelle-visionen er den røde tråd i Muskelsvindfondens indsats. På den ene side handler det om at styrke vores medlemmer til at tro på eget værd og tage del i samfundet og på den anden side at påvirke beslutningstagere og offentligheden generelt til at være åbne og inkludere alle mennesker, uanset hvor forskellige vi er. At se værdien i forskellighed. 26 Resultat Muskelsvindfonden mio. kr Muskelsvindfondens 40 års jubilæum blev markeret i forbindelse med landsmødet i maj, som var gjort ekstra festligt med gallamiddag, familieshow for børnene og stort gallashow for voksne i Scandinavian Congress Centre. Både medlemmer, frivillige og medarbejdere var inviteret med til festlighederne. Foto: Søren Holm / Chili

3 Årsberetning Fordeling af de samlede omkostninger Formålsbestemte omkostninger 2% Finansielle omk. 2% Marselisborg Centret 4% 40 års jubilæum, hensat sidste år 4% Musholm Bugt Feriecenter, drift 10% Adm. og ledelsesomk. 5% RehabiliteringsCenter for Muskelsvind 12% Udbygning af Musholm Bugt Feriecenter, dækkes af eksterne bidrag og tidligere hensættelser 33% Indtægtsskabende virksomhed 39% Formålsbestemte omk. 10% Handicappolitik 33% Kommunikation 46% Medlemsarbejde Muskelkraft 2/

4 Medlemsarbejdet: Et spil om at begå sig som voksen Terningen viser en sekser. Bilen flyttes seks felter frem og lander på dilemma. Hvordan tackler jeg situationen, når jeg skal møde min sagsbehandler for første gang? Dagligdagens dilemmaer og virkelighedens spørgsmål er i spil, når de unge rundt om bordet dyster i m-powerspillet et spil om at lære at begå sig som voksen, når man har en muskelsvinddiagnose i rygsækken. Spillet er udviklet af Jakob Dahl, en ung, der selv har muskelsvind, og som fra egen krop kender til nogle af dilemmaerne. Han ved, at emnerne er relevante at forholde sig til som ung, men han ved også, at man som ung ikke gider at læse hverken lovtekster, kedelige vejledninger eller tørre pjecer, der kan give de nødvendige informationer. Mit udgangspunkt har været, at det godt må være sjovt at lære om sociallovgivningen og ens rettigheder, siger Jakob Dahl, som i udviklede spillet til brug i Muskelsvindfondens mentorprojekt, M-power. Det tre-årige M-power-projekt, der startede i december 2010, har som mål at ruste 19 unge med muskelsvind i alderen år til at komme godt i gang med voksenlivet. Undersøgelser viser, at overgangen til voksenlivet kan være svær, når man også har et handicap. Derfor blev M-power- 28

5 Årsberetning Der var både fysiske aktiviteter og grubleopgaver, da deltagerne i M-power-projektet i september mødtes til udeliv-weekend. Foto: Helene Bagger. Omkostninger anvendt til medlemsarbejde i forhold til årets resultat mio. kr Medlemsarbejde Resultat Medlemsarbejde fordeling af omkostninger i 5% Ungdomsprojekter 8% Andre medlemsaktiviteter 8% Landsmøde 16% Ferielejre mv. 16% Øvrige omk. 21% Medlemsgrupper 26% Personaleomk. projektet sat i gang for at hjælpe de unge ved at knytte dem til en gruppe mentorer - 8 voksne mellem år, der også har muskelsvind, og som selv har prøvet turen og fået erfaringer med at kombinere deres handicap med at få uddannelse, arbejde, hjælperordning, handicapbil osv. Udover M-power-projektet har medlemsarbejdet i haft fokus på de medlemmer, som Muskelsvindfonden ikke hidtil har været gode nok til at nå ud til. Bl.a. er der dannet en ny medlemsgruppe for gående kvinder, en pårørendegruppe for voksne børn til personer med ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose) og en ny gruppe for årige unge kvinder. Dette fokus fortsætter i 2012, hvor det bl.a. er planen at oprette særlige grupper for familier med diagnosen dystrophia myotonica og flere ALS-pårørendegrupper. Udgangspunktet for alle medlemsaktiviteter er, at de skal være med til at styrke medlemmerne til at tage del i og være synlige i samfundslivet. Derfor er det ikke muskelsvind, der er på dagsordenen, når de unge f.eks. samles til klubdage, eller seniorerne mødes på sommerhøjskole. Muskelsvind er fællesnævneren for deltagerne og det, der bestemmer rammerne for aktiviteterne, men indholdet tager udgangspunkt i, hvad der er relevant for aldersgruppen. Muskelkraft 2/

6 Medlemmer i tal () Medlemmer: 2014 Medlemsgrupper og deres aktiviteter: 11 forældregrupper med i alt 90 familier - 12 weekendkurser og 4 temadage 1 pigegruppe (17-21 år) med 9 piger - 2 weekendkurser 1 ungdomsgruppe (18-35 år) med 58 deltagere - 2 weekendkurser 1 H-netværket i Århus (mænd år) med 7 deltagere - ugentlige møder på MarselisborgCentret, Århus samt 2 x 4 dage på Musholm Bugt Feriecenter 1 onsdagsloge (mænd med DMD år) med 8 deltagere - månedlige møder i Muskelsvindfonden, Århus 1 midtgruppe (25-50 år) med 19 deltagere - 1 weekendkursus 1 quinde-gruppe (gående kvinder år) med 22 deltagere - 1 weekendkursus 1 voksengruppe (30 år og opefter) med 44 deltagere - 2 weekendkurser 1 myastenigruppe (25 år og opefter) - træf i VestDanmark med 17 deltagere, træf i ØstDanmark med 30 deltagere, Ungdomsgruppen til Grøn Koncert med 15 deltagere 1 ALS-gruppe (25 år og opefter) med 22 deltagere - 1 weekendkursus 5 ALS-pårørendegrupper (ægtefæller, voksne sønner/døtre) med 52 deltagere - 50 møder 1 lokalgruppe Nordjylland (alle aldre) med 25 deltagere med muskelsvind, 42 deltagere i alt - 1 temaaften 1 lokalgruppe København (alle aldre) med 140 deltagere - 2 temadage 32 medlemmer aktive i de kommunale handicapråd Øvrige medlemsaktiviteter: 4 sommerlejre á 1 uge (8-17 år) for i alt 92 børn/unge 2 x 4 dages klubdage (10-17 år) for i alt 50 børn/unge 1 familiemix forældrenetværk med 22 familier - 1 weekend 1 netværksmøde for aktive kontaktpersoner og politikere - 34 medlemmer, i alt 66 deltagere - 1 weekend 1 tre-dages landsmøde på Egmont Højskolen med 462 deltagere (185 medlemmer, resten familie, hjælpere m.v.) 1 højskoleuge på Egmont Højskolen for unge (18-35 år) med 11 deltagere med muskelsvind, 130 deltagere i alt 1 højskoleuge for seniorer (40 år og opefter) med 41 deltagere med muskelsvind, 63 deltagere i alt M-power-projektet for 19 unge og 8 voksne mentorer - 6 weekend-samlinger Det politiske arbejde i Muskelsvindfonden 4 repræsentantskabsmøder 4 bestyrelsesmøder 30 Foto: Helene Bagger.

7 Årsberetning Urimelig og ulovlig afgørelse Handicappolitik: Steen Neumann troede ikke sin egne ører. Da Horsens Kommune besluttede at beskære hans hjælperordning fra 168 timer til 119 betød det, at han ikke længere kunne leve det aktive liv, han ihærdigt havde arbejdet på at få opbygget. Kommunen mente, at Steen Neumann kunne nøjes med en tilkaldeknap, hvis han havde brug for hjælp om natten. At han på grund af sin muskelsvind ikke kunne aktivere knappen uden hjælp, er blot ét af flere hovedrystende eksempler på Horsens Kommunes afgørelser. Med Muskelsvindfondens hjælp ankede Steen Neumann afgørelsen til Det Sociale Nævn - og vandt efter flere måneders kamp. Kommunen havde ikke belæg for at beskære hans hjælperordning. Jeg må erkende, at jeg var slået helt ud efter over 7 måneders psykisk tortur! Jeg har trods alt haft 24 timers hjælp i over 12 år, og min situation er jo progressiv, siger Steen Neumann. Hans sag er blot én blandt mange, som Muskelsvindfonden i hjalp igennem ankesystemet. Principielle sager, som gentagne gange påpegede, at kommunernes spareiver havde taget overhånd. En anden problemstilling, som Muskelsvindfonden i var aktivt involveret i, var respirationsbehandling. Både når det drejede sig om kapaciteten på de to respirationscentre på henholdsvis Rigshospitalet og Århus Universitetshospital, om de deraf følgende lange ventetider på behandling, der i nogle tilfælde kostede dødsfald, samt uddannelse af hjælpere. Vi gik også ind i problemerne om hovedstadsregionens meget ufleksible regler for ansættelse af særlige hjælpere til respiratorbrugere, der i forvejen havde en BPAordning. Nogle af problemerne fik et positivt udfald - bl.a. er kapaciteten på de to respirationscentre øget og forbedret - mens andre områder stadig kræver at blive fulgt til dørs. Steen Neumanns sag kom også i andre medier, efter at han havde fortalt sin groteske historie til Muskelkraft om kommunens ulovlige nedskæring i hans BPA. Foto: Carsten Ingemann / Das Buro. Muskelkraft 2/

8 Forskning: Unik viden om voksne med DMD Er du ensom? Hvordan er dit liv? Spørgsmålene blev stillet i mange varianter, da medarbejdere fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCfM) i efteråret besøgte 90 danske mænd med diagnosen Duchennes muskeldystrofi (DMD) for at spørge til deres levevilkår og livskvalitet. Interessen for disse 90 mænd er stor - både i Danmark og udlandet - fordi de er første generation af voksne med DMD. Større viden og bedre behandlingsmuligheder har betydet, at personer med DMD i dag opnår et voksenliv, og derfor er det vigtigt at indhente viden og erfaringer fra disse voksne mænds liv, som kan bruges af såvel fagfolk som kommende generationer af personer med diagnosen. Det er en unik viden, vi får via undersøgelsen. Der er ikke andre lande, der har tilsvarende undersøgelser, siger cheflæge Jes Rahbek fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, som ved, at resultatet vil blive fulgt med stor interesse i udlandet. Bl.a. i Europa, hvor en række lande, heriblandt Danmark, samarbejder om at forbedre rehabiliteringsindsatsen for personer med Duchennes muskeldystrofi. Det internationale islæt har også på andre områder præget rehabiliteringscentrets arbejde i. På den årlige skandinaviske konference for fagfolk, Brickless Centre-mødet i september, udvekslede deltagerne bl.a. erfaringer om de såkaldte Care-programmer (ensartede behandlings- og rehabiliteringsmetoder) for udvalgte diagnoser. I et andet projekt brugte RCfM for første gang Skype som redskab til at samle internationale eksperter fra andre dele af verden for at diagnosticere den præcise undertype til to danskere med muskelsvinddiagnosen kongenit muskeldystrofi. Denne Skype-klinik følges op i 2012 med nye cases og varsler nye måder at få stillet svære diagnoser på. 32

9 Årsberetning Fysioterapeut Birgit Werge og cheflæge Jes Rahbek fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind på besøg hos 33-årige Peter Johnsen for at spørge ham om hans levevilkår og livskvalitet. Foto: Bodil Jensen. Omkostningsfordeling i RCfM RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Medarbejdere: 27 Faggrupper: 1 cheflæge, 1 neurolog, 6 fysioterapeuter, 6 ergoterapeuter, 3 sygeplejersker, 2 socialrådgivere, 2 psykologer, 1 rehabiliteringskonsulent, 4 sekretærer, 1 kommunikationsmedarbejder. 80% 3% Fællesomk. 17% Forskning og udvikling 80% Vejledning i rehabilitering* Kurser m.v. i 7 internatkurser med i alt 332 deltagere (heraf 116 brugere) 2 specialsommerlejre (unge med Dystrophia Myotonica og Olsenbandelejr for unge med ekstra behov 48 deltagere (brugere og hjælpere) 4 temadage, ALS-pårørende og SMA-undersøgelse 168 deltagere (i alt 79 brugere) I alt 524 deltagere, heraf 219 brugere (personer med muskelsvind) * Vejledning i rehabilitering omfatter bl.a. konsulentrapporter, kurser, telefonydelser, undersøgelser, samtaler og rådgivning ved konkrete situationer som f.eks. boligindretning, hjælpemidler samt skolestart. Faglige arrangementer 1 temadag om at flytte hjemmefra (8 unge) 1 Brickless Centre og konsortiedag (101 fagpersoner) ALS-teamseminar (76 fagpersoner) Antal brugere i Rehabiliterings- Center for Muskelsvind Regnskab (): 17,6 mio. kr. til vejledning i rehabilitering 3,8 mio. kr. til forskning og udvikling 2500 Projekter i RCfM og Udviklingscentret : Opbygning af dansk register for neuromuskulære sygdomme 2000 Care NMD - europæisk projekt om Care ved Duchennes muskeldystrofi 1500 Phd-projekt om beskrivelse af muskelkraft og funktioner hos personer med spinal muskelatrofi Phd-projekt om fortællinger som redskab i rehabilitering af 1000 personer med Amyotrofisk Lateral Sklerose Livskvalitet hos voksne personer med Duchennes muskeldystrofi Undersøgelse af det palliative forløb ved Amyotrofisk Lateral Sklerose Diagnosticering over nettet / telemedicin Læs mere om RCfM s arbejde på Muskelkraft 2/

10 Musholm Bugt Feriecenter: Antal overnatninger i Nye glasgange og indretning af en pejsestue var i de første tegn på, at den store udbygning af feriecentret er gået i gang. Foto: Jakob Boserup * Spaden i jorden *Faldet i antal overnatninger i skyldes udelukkende, at dele af feriecentret har været lukket pga. etableringen af glasgangene. Der var ingen sølvspade og borgmestertale den første april, da det første spadestik til den store udbygning af Musholm Bugt Feriecenter til 100 mio. kr. blev taget. Direktør i Muskelsvindfonden Henrik Ib Jørgensen sad på sit kontor i Århus og funderede midt i den almene travlhed over, om man alligevel skulle have gjort en lille fest ud af det. For selv om det kun var et spadestik til den nye glasgang, der er første del af byggeriet, var det alligevel et kæmpe symbol på, at endelig var byggeriet i gang. Efter alskens genvordigheder med arkitektskift, lokalplaner og en lang fundraisingperiode var drømmen blevet til virkelighed. Og glasgangen var egentlig lige så vigtig som multihallen og resten af udbygningen. Har man muskelsvind, kan man ikke holde til kulde og blæst, når man bevæger sig fra bygning til bygning. Når vi går i gang med den store multihal til næste år, så laver vi sgu et spadestik, der slår sølvspaden fra dengang, Musholmbyggeriet blev sat i gang. Vi hyrer en gravko, og så kan Evald styre den, tænkte Henrik Ib Jørgensen ved sig selv, før mobiltelefonen på ny insisterede på hans opmærksomhed. Etableringen af glasgangene og den ny pejsestue, som har gjort feriecentret mere sammenhængende og åbnet flere muligheder for aktiviteter, har også på andre måder sat sit præg på Musholm i. Udlejningen af ferieboliger er faldet i forhold til året før, da dele af feriecentret har været lukket ned på grund af håndværkere. Desuden blev Muskelsvindfondens landsmøde ikke afholdt på feriecentret, som det plejer, men blev flyttet til Egmont Højskolen i Hou. Det skyldtes dels byggerodet, dels fejringen af foreningens 40-års jubilæum. I efteråret kom den resterende del af udbygningen af feriecentret et skridt nærmere. Lokalplanen for udvidelsen blev sendt i høring blandt naboerne, og processen afsluttes i foråret 2012, hvorefter næste fase med arkitektkonkurrence, byggeplan, licitation og selve byggeriet kan gå i gang. Udvidelsen forventes at stå klar i

11 Årsberetning Næsten aflyst Indsamlingsaktiviteter og frivillige: Stemningen i kontorbussen var mørk som regnen udenfor, hvor nedcrew og multicrew stod parat til at pille scenen ned og kæmpe sig videre fra Odense til Næstved, når Nik & Jay var gået af. Produktionsansvarlig Andreas Balslev kiggede på indsamlingschef Theis Petersen, Grøn Koncerts projektleder Maria Wael og landmålerne. I telefonen havde de pladsmand Søren Kjeldsen. Han stod i Næstved og kiggede hovedrystende på pladsen, der var blank af vand flere steder. Vejrudsigten for morgendagens koncert så lige så grim ud som de foregående dages. Gennemfører vi, kan vi risikere at bruge alle kræfter i Næstved - slide de frivillige op og hvad med materiellet? Det kan betyde aflysning i Valby! sagde Andreas Balslev til gruppen. Han, indsamlingschefen og sikkerhedschef Jack Leth kørte til Næstved for at se pladsen med egne øjne. Der var stille i bilen. Blev der aflyst i Næstved, ville det være anden gang i Grøn Koncerts 29-årige liv, at det skete. Undervejs blev der bestilt ekstra 400 jernplader til at lægge på adgangsvejene og ekstra traktorer. Beredskabschefen i Næstved mødte tre dystre mænd. Men langsomt blev stemningen vendt. Ved at gøre pladsen mindre og flytte de forskellige boder kunne de værste vådområder undgås. Sikkerhedschefen og beredskabschefen så hinanden i øjnene. Beslutningen var taget. Grøn Koncert skulle spille i Næstved! I dag tænker indsamlingschef Theis Petersen tilbage på aftenen som en kæmpe sejr. En sejr for hele Grøn Koncert-holdet, der stod sammen trods søvnmangel, mudder og kulde. Denne Grøn Koncert tur har været den hårdeste nogensinde, men de frivillige, musikerne, sponsorerne vi stod sammen! Tænk, at vi er så heldige at arbejde sammen med så mange frivillige, der atter beviste, at professionel afvikling og sammenhold sidder i rygmarven på dem, siger han mennesker trodsede sommerens skybrud og kom til Grøn Koncerts otte koncerter landet over. Her i Valby. Foto: Morten Rygaard Muskelkraft 2/

12 Programmæssigt var Grøn Koncert en succes. Det beviste en total udsolgt koncert i Århus på turneens eneste solskinsdag. Men vejrmæssigt var Grøn Koncert en nedtur, og desværre fulgte økonomien med. Selv det gode musikprogram, flere nyheder på koncertpladsen, fokus på sund mad i boderne og energibevidsthed i hele koncertproduktionen kunne ikke opveje de enorme skybrud og kølige vinde, der betød, at ca gæster fandt vej til de otte koncerter mod i Til gengæld bekræftede Cirkus Summarum sin værdi både som familieoplevelse og som indtægtskilde til Muskelsvindfondens arbejde for børn og unge. Målet var at skabe en unik, magisk cirkusoplevelse for børnefamilier, hvor der var sammenhæng mellem forestillingen i teltet med alle de kendte figurer fra DR s børneprogrammer og legepladsen udenfor. Nøgleordene var magisk, fantastisk, originalt, plads til forskelle og involverende, hvor det tilgængelige element var tænkt ind store og små publikummer købte billet til forestillingen, som høstede stor begejstring og gode anmeldelser. Til gengæld levede årets nyskabelse: JuleRamasjang - en julekoncert med DR Big Band og flere figurerne fra DR s børneunivers ikke op til forventningerne. Derfor holder arrangementet pause i 2012, mens vi sammen med DR overvejer, om konceptet kan udvikles, så det både publikumsmæssigt og økonomisk kan blive en succes i På frivilligområdet var udfordringen ved Cirkus Summarum i bl.a. at finde frivillige nok og få rekrutteret en lidt anden gruppe frivillige, der kunne dække opgaverne under den seks uger lange cirkus-periode i København og Århus. Det lykkedes, men er stadig et område, der skal udvikles i de kommende år. Det samme skal ske med frivilligheden generelt i Muskelsvindfonden. I og i de kommende år skal der endnu mere fokus på at få kvalificeret rekrutteringen, optagelsen og fastholdelsen af de Fordeling af nettoindtægter fra indsamlingsaktiviteter Grøn Koncert Roskilde Festival Cirkus Summarum Andre events Udgifter indsamlingsafdelingen DKK Nettoindtjening indsamlingsaktiviteter frivillige. Sektionslederuddannelsen, som i er i gang med sit tredje hold frivillige fra Grøn Koncert, skal efter planen spredes ud og tilbydes andre organisationers frivillige. Uddannelsen er med til at kvalificere det frivillige arbejde, men giver samtidig kursisterne en god ballast, som de også kan bruge i deres civile liv. 36

13 Årsberetning De frivillige Muskeltererne (frivillige børnepassere) 30 frivillige i muskeltererne heraf 25 meget aktive Muskelterer har været i funktion på 7 kurser samt et landsmøde 2 muskelter-weekender indhold: diagnoser, intern udvikling af korpset, planlægning og evaluering Det Grønne Crew medlemmer af Det Grønne Crew Ca frivillige har været i aktion i løbet af året (inkl. endagsfrivillige) Crewet har løst opgaver på følgende arrangementer: Grøn Koncert, Roskilde Festival, Cirkus Summarum, JuleRamasjang, Merry Christmas Baby, Muskelsvindfondens Landsmøde, Ledreborg Slotskoncerter, i forbindelse med Eftersluk, på Muskelsvindfondens lager i Hedensted samt i forbindelse med afvikling af vores 40 års jubilæumsshow Ca. 30 crewer deltog sammen med medarbejdere i Muskelsvindfonden i DHL-Stafetten i Århus Der har været afholdt 2 sektionschefweekender: en forberedende weekend (ca. 120 frivillige sektions- og souschefer) og en evalueringsweekend (ca. 70 frivillige sektionschefer) Hold I og II har afsluttet Muskelsvindfondens Lederuddannelse, og Hold III er godt i gang med deres uddannelse. Holdet består af 18 frivillige. Der har været holdt 2 informationsmøder for nye frivillige i henholdsvis København og Århus. I alt ca. 60 deltagere Der har været en tilgang på ca. 350 nye, aktive frivillige i forhold til Quartet de rumpet fra Cirkus Summarums forestilling i. Foto: Per Gudmann Event Safety 115 Event Safety Crew, heraf 60 i security-delen, 54 præhospital (førstehjælp), 10 læger tilknyttet, 1 materielchef Event Safety har brugt i alt ca timer på security-opgaver på primært Muskelsvindfondens egne arrangementer. Desuden for eksterne kunder som Tivoli og Århus Kommune i forbindelse med koncerter. Event Safety har brugt i alt ca førstehjælps-timer på Muskelsvindfondens egne arrangementer og for eksterne kunder: bl.a. ved koncerter i Forum Horsens, Casa Arena Horsens, NRGi Arena, Scandinavian Congress Center, Boxen i Herning, Forum Copenhagen, KB Hallen samt Tivoli På Roskilde Festivalen stod Event Safety for førstehjælpsstationen MAIN på festivalområdet. Der har været afholdt 3-dages uddannelse for security og førstehjælpsmedarbejderne i maj samt 1 dag i november for eksisterende medlemmer Der er uddannet 17 førstehjælpsassistenter og 19 security-folk, som har gennemgået henholdsvis 6 og 3 weekend-forløb i Event Safety har desuden bidraget med en førstehjælpsøvelse på såvel Muskelsvindfondens sommerlejr for årige som klubdagene i efterårsferien for årige børn med muskelsvind

14 Kommunikation: Først og fremmest menneske Dan R. Brock bidrager med en fortælling om sit liv i bogen, som Muskelsvindfonden udgav i anledning af sit 40 års jubilæum. Foto: Helene Bagger. Ved første øjekast tænker de fleste på Dan R. Brock som ham i kørestolen, men efter bare få minutters snak og spørgsmål forvandles den stakkels handicappede pludselig til mennesket Dan. Ham, der har spillet teater og holdt foredrag. Har rejst meget og har fundet kærligheden på en anden måde end de fleste. En spændende fortælling. Jeg vil jo først og fremmest bare være menneske og ikke være speciel, siger Dan R. Brock, som har medvirket i Muskelsvindfondens jubilæumsbog Først og fremmest menneske, som udkom i efteråret. En bog med 12 fortællinger om mennesker med muskelsvind, som på hver deres måde viser forskelligheden blandt mennesker og viser, at hvert enkelt menneske har noget at give og lever livet, selv om det oprindelige udgangspunkt blev ændret. Bogen er blot ét eksempel på det fokus, kommunikationsarbejdet har haft på at nedbryde fordomme om muskelsvind og handicap i. Andre eksempler er, da Tonni The Man - en ung fyr med muskelsvind i stylet kørestol - var med til at åbne Grøn Koncert sammen med Jakob Haugaard og rapperen Kato. Eller da Albin på 4 år i sin lille, hurtige el-kørestol indspillede en video som stærk mand i cirkus og storesøster Johanne som hestedressør, og videoen blev brugt som appetitvækker til sommerens Cirkus Summarum. Ved at træde frem og gøre de ting, man drømmer om, er det lige pludselig ikke længere kørestolen eller handicappet, der kommer i fokus, men i stedet en 4-årig drengs drøm om at være stærk mand og en unge mands ønsker om at gøre karriere som rapper, der bliver det centrale. Øget synlighed på kommunikationen plads til forskelle betød i bl.a lancering af en ny facebookprofil og flere nyhedsbreve, men også øget ekstern gennemslagskraft. Pressemæssigt bød på alt fra indslag i Aftenshowet, et 2-siders Politiken-opslag om Evald Krogs liv og syn på de kommunale besparelser på handicapområdet til placering af handicappolitiske historier i lokale medier. Året blev smukt afsluttet af et tre timers interview i december med 22-årige Antoinett Pharao Vebel, der nedbrød fordomme om personer med handicap i P3-programmet Fordomsfrekvensen. 38

15 Årsberetning Forventninger til 2012 Fakta Muskelkraft 5 numre, oplag ca Hjemmeside nyheder, blog, fotoreportage fra sommerlejre, rejsebeskrivelser m.m. Sociale medier - Facebook bl.a. officielle sider: Muskelsvindfonden Plads til forskelle og Musholm Bugt Feriecenter samt grupper: f.eks. det Grønne Crew, M-power, Muskelsvindfondens ungdomsgruppe m.fl. Presseomtale i Knap 3500 gange blev Muskelsvindfonden og foreningens indsamlingsaktiviteter omtalt i aviser og på nettet. Fordeling af omtaler: Grøn Koncert gange Muskelsvind gange Muskelsvindfonden gange Cirkus Summarum gange JuleRamasjang - 42 gange Det økonomiske resultat i har betydet, at det har været nødvendigt at skære ca. 3 mio. kr. af driftsomkostninger i Besparelser, der fortrinsvis rammer administrationsomkostningerne, mens medlemsog kommunikationsaktiviteterne kun er beskåret i meget begrænset omfang. Men det er helt klart, at Muskelsvindfonden i de kommende år er nødt til give højeste prioritet til at få styrket det økonomiske beredskab, hvis vi skal kunne bevare vores aktiviteter og tilbud på det niveau, vi Nøgletal Egenkapital 25,0 mio.kr Likvid kapital 9,8 mio.kr Soliditetsgrad (procent) 42% Sikkerhedsfaktor* 0,74 *Egenkapitalen divideret med samlede udgifter. Viser foreningens formue i forhold til aktivitetsniveauet. Ved en sikkerhedsfaktor på én vil foreningens aktivitetsniveau kunne fastholdes i et år uden nogen indtægter. Medarbejdere Muskelsvindfonden RCfM Handshake Musholmfonden 32 ansatte 27 ansatte 3 ansatte 6 ansatte har i dag. En måde at stabilisere økonomien på er bl.a. ved, at vi udvikler nye og ikke så vejrafhængige indsamlingsaktiviteter. Der har vi allerede nogle idéer på tegnebrættet. Andre måder er at kigge på udgiftssiden. I 2012 kommer udbygningen af Musholm Bugt Feriecenter til at kræve sin opmærksomhed, men mest fra skrivebordet. Arkitektkonkurrence, byggeplaner og licitationen skal på plads, og først i starten af 2013 begynder selve byggeriet. Muskelsvindfondens årsrapport for, hvor vi bringer en grundig gennemgang af årsresultatet for samt ledelsesberetningen, der sætter ord bag tallene, kan fra 1. maj 2012 findes på dk Muskelkraft 2/

16 Foto på omslag: Morten Fauerby, Helene Bagger, Bo Nymann, Per Simonsen, Johnny Anthon Wichmann, Gorm Branderup, Jeppe Bjørnholt Jensen, Jakob Boserup, Søren Holm/Chili, Jesper Voldgaard, Heidi Lundsgaard, Morten Rygaard, Per Gudmann, Jens Hasse/Chili.

ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2013

ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2013 ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2013 Vi er på rette vej Vi kan nu begynde at mærke resultaterne af Muskelsvindfondens strategiske fokus, som blev vedtaget på foreningens landsmøde i 2012. Med andre ord

Læs mere

Årsberetning. musk elsv indfonden i 2009

Årsberetning. musk elsv indfonden i 2009 Årsberetning musk elsv indfonden i Plads til forskelle - og til nytænkning Selv om Muskelsvindfonden i 2011 runder 40 år, er foreningen stadig aktiv, nytænkende og visionær. Det viste vi for alvor i, hvor

Læs mere

Årsberetning 2003 Muskelsvindfonden

Årsberetning 2003 Muskelsvindfonden Årsberetning 2003 Muskelsvindfonden Formandsvalg, vision og struktur Formålsbestemte omkostninger Muskelsvindfonden 2003 20% 2% 19% Tre formandskandidater på landsmødet i 2003. Foto: Niels Nyholm. Næppe

Læs mere

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 DETTE ER EN OVERSIGT OVER MUSKELSVINDFONDENS AKTIVITETER I 2015. Alle arrangementer foregår på Musholm ved Korsør www.musholm.dk, hvis ikke andet er angivet.

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Invitation til Brickless Centre 2011

Invitation til Brickless Centre 2011 Invitation til Brickless Centre 2011 RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har atter fornøjelsen af at invitere til Brickless Centre, som også i år finder sted i Odense. Der vedlægges et foreløbigt program

Læs mere

Kravprofil for centerleder på Musholm Bugt Feriecenter

Kravprofil for centerleder på Musholm Bugt Feriecenter Kravprofil for centerleder på Musholm Bugt Feriecenter Virksomhedsprofil Musholm Bugt Feriecenter Musholmvej 100 4220 Korsør www.musholm.dk Kontaktperson: Muskelsvindfondens og Musholmfondens direktør:

Læs mere

MUSKELKRAFT. Evas skolestart lykkedes Læs hvorfor side 60. Verdens mest tilgængelige center på vej Tema om Musholm side 33

MUSKELKRAFT. Evas skolestart lykkedes Læs hvorfor side 60. Verdens mest tilgængelige center på vej Tema om Musholm side 33 MUSKELKRAFT INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 3/2014 Evas skolestart lykkedes Læs hvorfor side 60 Verdens mest tilgængelige center på vej Tema om Musholm side 33 ANNONCESIDE 5 7 HOTLINE FOR MEDLEMMER

Læs mere

Jeg har muskelsvind!

Jeg har muskelsvind! Jeg er fuld. Jeg har muskelsvind! Jim Richelsen har måttet opgive at finde arbejde, fordi han har nedsat muskelkraft og hurtigt bliver træt. I stedet har han valgt at være hjemmegående far med ansvar for

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

Kampagne: Livemusik for alle mere holdning end ramper side 8

Kampagne: Livemusik for alle mere holdning end ramper side 8 t INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 2/2015 Kampagne: Livemusik for alle mere holdning end ramper side 8 Årsberetning 2014 VORES FILOSOFI: Kvalitetsmad lige til døren Fra bonde til bord (med/uden

Læs mere

Muskelkraft. Inklusion. i skolen. tema. side ii. BPA under pres side 35. information i refleksion i inspiration i 1/2013

Muskelkraft. Inklusion. i skolen. tema. side ii. BPA under pres side 35. information i refleksion i inspiration i 1/2013 Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 1/2013 tema Inklusion t i skolen side ii BPA under pres side 35 5 NYT HANDICAPHUS PORTRÆT AF EN MEDLEMSGRUPPE De unge netværker og griner Foto: Rasmus

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7.

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7. Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 1/2012 De svære valg, tema om ALS side 7 Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal side 46 5 Kort nyt 7 Tema om ALS Fokus på nogle af de svære ting

Læs mere

Inde i hovedet kan jeg alting

Inde i hovedet kan jeg alting Artikel i Muskelkraft nr. 8, 2000 Inde i hovedet kan jeg alting Mette Have Justsen, 19 år, vil ikke acceptere ret mange begrænsninger i sit liv. En 70 dages rundrejse i Australien var derfor en selvfølge

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Nr. 2 - marts 2011 Nyhedsbrev Indhold: Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Popstjerner går sammen med miinto.dk for at støtte Børn, Unge & Sorg Vi søger 12 frivillige fundraisere

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

MUSKELKRAFT. Frivillige kan deres kram. Medlemmernes landsmøde INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 3/2013. side 46. side 9

MUSKELKRAFT. Frivillige kan deres kram. Medlemmernes landsmøde INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 3/2013. side 46. side 9 MUSKELKRAFT INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 3/2013 Frivillige kan deres kram side 46 Medlemmernes landsmøde side 9 5 7 HANDICAPPRIS TIL PALLE SIMONSEN KORT NYT INDHOLD MUSKELKRAFT JUNI 2013 Muskelkraft

Læs mere

Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 2001. Det er ren sex

Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 2001. Det er ren sex Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 2001 Det er ren sex Ludere kan tage trykket og give seksuelle erfaringer og selvtillid. Uden dem sidder du og savler, når du møder en flot pige, og så bliver det alt for

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Muskelkraft. Tema: Far på færde side 13. Tør du, BS? side 56. information i refleksion i inspiration i 5/2012

Muskelkraft. Tema: Far på færde side 13. Tør du, BS? side 56. information i refleksion i inspiration i 5/2012 t Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 5/2012 Tema: Far på færde side 13 Tør du, BS? side 56 5 Medlemmerne spørges Succesfulde klubdage Natasja Haahr (tv.) elsker at møde andre med muskelsvind

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Casekatalog & Fact Sheet

Casekatalog & Fact Sheet Casekatalog & Fact Sheet Kort om Musholm - Ferie, Sport & Konference Musholm er bygget i 1998, og er ejet af Muskelsvindfonden. I 2013 besluttede Muskelsvindfonden med 100 mio. kr. i støtte Arbejdsmarkedets

Læs mere

Muskelkraft. Vandt ankesag mod kommunen. En forrygende sommer side 11. information i refleksion i inspiration i 4/2012. side 6

Muskelkraft. Vandt ankesag mod kommunen. En forrygende sommer side 11. information i refleksion i inspiration i 4/2012. side 6 t Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 4/2012 En forrygende sommer side 11 Vandt ankesag mod kommunen side 6 5 Rabatpris på Timeout 6 Kommune blev underkendt af nævn indhold Muskelkraft

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Muskelkraft. Rejs ud i verden. Muskelsvindfonden i 1970 erne Side 7. information i refleksion i inspiration i 1/2011. Side 45 1 9 7 1-2 0 1 1

Muskelkraft. Rejs ud i verden. Muskelsvindfonden i 1970 erne Side 7. information i refleksion i inspiration i 1/2011. Side 45 1 9 7 1-2 0 1 1 Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 1/2011 Rejs ud i verden Side 45 40 MUSK ELSVINDFONDEN 1 9 7 1-2 0 1 1 MU Muskelsvindfonden i 1970 erne Side 7 5 Humanitær pris for sit ALS-arbejde 12

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Muskelkraft. Han valgte livet Jane valgte døden Tema om aktiv dødshjælp side 16. Unge stavnsbindes. information i refleksion i inspiration i 1/2014

Muskelkraft. Han valgte livet Jane valgte døden Tema om aktiv dødshjælp side 16. Unge stavnsbindes. information i refleksion i inspiration i 1/2014 t Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 1/2014 Unge stavnsbindes side 52 Han valgte livet Jane valgte døden Tema om aktiv dødshjælp side 16 5 Kort nyt Mødet med muskelsvind Mariann Krogh

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 ANDEN UDSENDING CROWD SAFETY SØGER 5 MEDHJÆLPERE TIL AT SKABE TRYGHED HVAD: Opgaven består i at være en del af det gående crowd safety. Vi skaber tryghed og sikkerhed

Læs mere

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef Jobbeskrivelse Kreativ & rummelig Partnerskabschef 1. Indledning Muskelsvindfonden søger en Partnerskabschef, som kan hjælpe virksomheder med at styrke deres værdi ved at styrke vores arrangementer. Vi

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Muskelkraft. Martin vil musikken side 5. information i refleksion i inspiration i 2/2012. Årsberetning

Muskelkraft. Martin vil musikken side 5. information i refleksion i inspiration i 2/2012. Årsberetning t Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 2/2012 Årsberetning 2012 Martin vil musikken side 5 5 martin larsen Rapper om sin muskelsvind indhold Muskelkraft APRIL 2012 Debut som showstylist

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Videre ad gode veje til indflydelse

Videre ad gode veje til indflydelse Videre ad gode veje til indflydelse Workshop for de kommunale handicapråd Region Sjælland Onsdag den 5. november 2014 Program fra kl. 13-17.30 Musholm Bugt Feriecenter Musholmvej 100 4200 Korsør www.musholm.dk

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

fagfestival på handicapområdet

fagfestival på handicapområdet fagfestival på handicapområdet MESSE C, Fredericia den 5. - 7. sept. 2013 det er vigtigt at skabe et nyt og visionært forum Stig Langvad, Formand for DH. Et fyrtårn til inspiration Der er behov for et

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

OKTOBERDAGENE. Program ᴑ Workshops ᴑ Info

OKTOBERDAGENE. Program ᴑ Workshops ᴑ Info OKTOBERDAGENE Program ᴑ Workshops ᴑ Info OFFICIEL INDVIELSE AF DET NYE MUSHOLM FERIE - SPORT - KONFERENCE TORSDAG DEN 1. OKTOBER KL. 14.00 17.00 The Chris Minh Doky Orcestra med Christopher, Burhan G.

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Formålsbeskrivelse forældre: Konkret viden, værktøjer og

Læs mere

Kom ud. Storyteller Kom ud hvor er dine grænser?

Kom ud. Storyteller Kom ud hvor er dine grænser? Storyteller Kom ud hvor er dine grænser? Hør et foredrag med unikke historier, billeder og musik, der inspirerer i sin helhed. Jeg fortæller om udfordringer og opgaver, som få har prøvet. Du bliver ført

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Til Århus afdelingens beretning

Til Århus afdelingens beretning Til Århus afdelingens beretning Vi er 280 medlemmer. Det er for nedadgående. Det betyder, at vi ikke har så mange kongrespladser som tidligere. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har haft et travlt og lidt

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere