Årsberetning. muskelsvindfonden i 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. muskelsvindfonden i 2011"

Transkript

1 Årsberetning muskelsvindfonden i

2 40 år i arbejdstøjet Viljestyrke og kampånd var vigtige elementer, da Muskelsvindfonden i 1971 blev stiftet. De samme ord kan også bruges om begivenhederne i 40 år efter både i det handicappolitiske arbejde og helt konkret, da Grøn Koncert blev afviklet i en sommer, der blev skyllet væk af enorme regnmængder. Vi gennemførte alle koncerter på trods og også handicappolitisk fik vi i markeret, at der i høj grad er brug for en organisation som Muskelsvindfonden. Der er desværre stadig brug for nogen, der kan råbe højt, påpege urimeligheder og ulovligheder i sagsbehandling af mennesker med handicap og påvirke politikerne til at skabe løsninger, der giver et samfund, der respekterer og inkluderer alle. Plads til forskelle-visionen er den røde tråd i Muskelsvindfondens indsats. På den ene side handler det om at styrke vores medlemmer til at tro på eget værd og tage del i samfundet og på den anden side at påvirke beslutningstagere og offentligheden generelt til at være åbne og inkludere alle mennesker, uanset hvor forskellige vi er. At se værdien i forskellighed. 26 Resultat Muskelsvindfonden mio. kr Muskelsvindfondens 40 års jubilæum blev markeret i forbindelse med landsmødet i maj, som var gjort ekstra festligt med gallamiddag, familieshow for børnene og stort gallashow for voksne i Scandinavian Congress Centre. Både medlemmer, frivillige og medarbejdere var inviteret med til festlighederne. Foto: Søren Holm / Chili

3 Årsberetning Fordeling af de samlede omkostninger Formålsbestemte omkostninger 2% Finansielle omk. 2% Marselisborg Centret 4% 40 års jubilæum, hensat sidste år 4% Musholm Bugt Feriecenter, drift 10% Adm. og ledelsesomk. 5% RehabiliteringsCenter for Muskelsvind 12% Udbygning af Musholm Bugt Feriecenter, dækkes af eksterne bidrag og tidligere hensættelser 33% Indtægtsskabende virksomhed 39% Formålsbestemte omk. 10% Handicappolitik 33% Kommunikation 46% Medlemsarbejde Muskelkraft 2/

4 Medlemsarbejdet: Et spil om at begå sig som voksen Terningen viser en sekser. Bilen flyttes seks felter frem og lander på dilemma. Hvordan tackler jeg situationen, når jeg skal møde min sagsbehandler for første gang? Dagligdagens dilemmaer og virkelighedens spørgsmål er i spil, når de unge rundt om bordet dyster i m-powerspillet et spil om at lære at begå sig som voksen, når man har en muskelsvinddiagnose i rygsækken. Spillet er udviklet af Jakob Dahl, en ung, der selv har muskelsvind, og som fra egen krop kender til nogle af dilemmaerne. Han ved, at emnerne er relevante at forholde sig til som ung, men han ved også, at man som ung ikke gider at læse hverken lovtekster, kedelige vejledninger eller tørre pjecer, der kan give de nødvendige informationer. Mit udgangspunkt har været, at det godt må være sjovt at lære om sociallovgivningen og ens rettigheder, siger Jakob Dahl, som i udviklede spillet til brug i Muskelsvindfondens mentorprojekt, M-power. Det tre-årige M-power-projekt, der startede i december 2010, har som mål at ruste 19 unge med muskelsvind i alderen år til at komme godt i gang med voksenlivet. Undersøgelser viser, at overgangen til voksenlivet kan være svær, når man også har et handicap. Derfor blev M-power- 28

5 Årsberetning Der var både fysiske aktiviteter og grubleopgaver, da deltagerne i M-power-projektet i september mødtes til udeliv-weekend. Foto: Helene Bagger. Omkostninger anvendt til medlemsarbejde i forhold til årets resultat mio. kr Medlemsarbejde Resultat Medlemsarbejde fordeling af omkostninger i 5% Ungdomsprojekter 8% Andre medlemsaktiviteter 8% Landsmøde 16% Ferielejre mv. 16% Øvrige omk. 21% Medlemsgrupper 26% Personaleomk. projektet sat i gang for at hjælpe de unge ved at knytte dem til en gruppe mentorer - 8 voksne mellem år, der også har muskelsvind, og som selv har prøvet turen og fået erfaringer med at kombinere deres handicap med at få uddannelse, arbejde, hjælperordning, handicapbil osv. Udover M-power-projektet har medlemsarbejdet i haft fokus på de medlemmer, som Muskelsvindfonden ikke hidtil har været gode nok til at nå ud til. Bl.a. er der dannet en ny medlemsgruppe for gående kvinder, en pårørendegruppe for voksne børn til personer med ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose) og en ny gruppe for årige unge kvinder. Dette fokus fortsætter i 2012, hvor det bl.a. er planen at oprette særlige grupper for familier med diagnosen dystrophia myotonica og flere ALS-pårørendegrupper. Udgangspunktet for alle medlemsaktiviteter er, at de skal være med til at styrke medlemmerne til at tage del i og være synlige i samfundslivet. Derfor er det ikke muskelsvind, der er på dagsordenen, når de unge f.eks. samles til klubdage, eller seniorerne mødes på sommerhøjskole. Muskelsvind er fællesnævneren for deltagerne og det, der bestemmer rammerne for aktiviteterne, men indholdet tager udgangspunkt i, hvad der er relevant for aldersgruppen. Muskelkraft 2/

6 Medlemmer i tal () Medlemmer: 2014 Medlemsgrupper og deres aktiviteter: 11 forældregrupper med i alt 90 familier - 12 weekendkurser og 4 temadage 1 pigegruppe (17-21 år) med 9 piger - 2 weekendkurser 1 ungdomsgruppe (18-35 år) med 58 deltagere - 2 weekendkurser 1 H-netværket i Århus (mænd år) med 7 deltagere - ugentlige møder på MarselisborgCentret, Århus samt 2 x 4 dage på Musholm Bugt Feriecenter 1 onsdagsloge (mænd med DMD år) med 8 deltagere - månedlige møder i Muskelsvindfonden, Århus 1 midtgruppe (25-50 år) med 19 deltagere - 1 weekendkursus 1 quinde-gruppe (gående kvinder år) med 22 deltagere - 1 weekendkursus 1 voksengruppe (30 år og opefter) med 44 deltagere - 2 weekendkurser 1 myastenigruppe (25 år og opefter) - træf i VestDanmark med 17 deltagere, træf i ØstDanmark med 30 deltagere, Ungdomsgruppen til Grøn Koncert med 15 deltagere 1 ALS-gruppe (25 år og opefter) med 22 deltagere - 1 weekendkursus 5 ALS-pårørendegrupper (ægtefæller, voksne sønner/døtre) med 52 deltagere - 50 møder 1 lokalgruppe Nordjylland (alle aldre) med 25 deltagere med muskelsvind, 42 deltagere i alt - 1 temaaften 1 lokalgruppe København (alle aldre) med 140 deltagere - 2 temadage 32 medlemmer aktive i de kommunale handicapråd Øvrige medlemsaktiviteter: 4 sommerlejre á 1 uge (8-17 år) for i alt 92 børn/unge 2 x 4 dages klubdage (10-17 år) for i alt 50 børn/unge 1 familiemix forældrenetværk med 22 familier - 1 weekend 1 netværksmøde for aktive kontaktpersoner og politikere - 34 medlemmer, i alt 66 deltagere - 1 weekend 1 tre-dages landsmøde på Egmont Højskolen med 462 deltagere (185 medlemmer, resten familie, hjælpere m.v.) 1 højskoleuge på Egmont Højskolen for unge (18-35 år) med 11 deltagere med muskelsvind, 130 deltagere i alt 1 højskoleuge for seniorer (40 år og opefter) med 41 deltagere med muskelsvind, 63 deltagere i alt M-power-projektet for 19 unge og 8 voksne mentorer - 6 weekend-samlinger Det politiske arbejde i Muskelsvindfonden 4 repræsentantskabsmøder 4 bestyrelsesmøder 30 Foto: Helene Bagger.

7 Årsberetning Urimelig og ulovlig afgørelse Handicappolitik: Steen Neumann troede ikke sin egne ører. Da Horsens Kommune besluttede at beskære hans hjælperordning fra 168 timer til 119 betød det, at han ikke længere kunne leve det aktive liv, han ihærdigt havde arbejdet på at få opbygget. Kommunen mente, at Steen Neumann kunne nøjes med en tilkaldeknap, hvis han havde brug for hjælp om natten. At han på grund af sin muskelsvind ikke kunne aktivere knappen uden hjælp, er blot ét af flere hovedrystende eksempler på Horsens Kommunes afgørelser. Med Muskelsvindfondens hjælp ankede Steen Neumann afgørelsen til Det Sociale Nævn - og vandt efter flere måneders kamp. Kommunen havde ikke belæg for at beskære hans hjælperordning. Jeg må erkende, at jeg var slået helt ud efter over 7 måneders psykisk tortur! Jeg har trods alt haft 24 timers hjælp i over 12 år, og min situation er jo progressiv, siger Steen Neumann. Hans sag er blot én blandt mange, som Muskelsvindfonden i hjalp igennem ankesystemet. Principielle sager, som gentagne gange påpegede, at kommunernes spareiver havde taget overhånd. En anden problemstilling, som Muskelsvindfonden i var aktivt involveret i, var respirationsbehandling. Både når det drejede sig om kapaciteten på de to respirationscentre på henholdsvis Rigshospitalet og Århus Universitetshospital, om de deraf følgende lange ventetider på behandling, der i nogle tilfælde kostede dødsfald, samt uddannelse af hjælpere. Vi gik også ind i problemerne om hovedstadsregionens meget ufleksible regler for ansættelse af særlige hjælpere til respiratorbrugere, der i forvejen havde en BPAordning. Nogle af problemerne fik et positivt udfald - bl.a. er kapaciteten på de to respirationscentre øget og forbedret - mens andre områder stadig kræver at blive fulgt til dørs. Steen Neumanns sag kom også i andre medier, efter at han havde fortalt sin groteske historie til Muskelkraft om kommunens ulovlige nedskæring i hans BPA. Foto: Carsten Ingemann / Das Buro. Muskelkraft 2/

8 Forskning: Unik viden om voksne med DMD Er du ensom? Hvordan er dit liv? Spørgsmålene blev stillet i mange varianter, da medarbejdere fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCfM) i efteråret besøgte 90 danske mænd med diagnosen Duchennes muskeldystrofi (DMD) for at spørge til deres levevilkår og livskvalitet. Interessen for disse 90 mænd er stor - både i Danmark og udlandet - fordi de er første generation af voksne med DMD. Større viden og bedre behandlingsmuligheder har betydet, at personer med DMD i dag opnår et voksenliv, og derfor er det vigtigt at indhente viden og erfaringer fra disse voksne mænds liv, som kan bruges af såvel fagfolk som kommende generationer af personer med diagnosen. Det er en unik viden, vi får via undersøgelsen. Der er ikke andre lande, der har tilsvarende undersøgelser, siger cheflæge Jes Rahbek fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, som ved, at resultatet vil blive fulgt med stor interesse i udlandet. Bl.a. i Europa, hvor en række lande, heriblandt Danmark, samarbejder om at forbedre rehabiliteringsindsatsen for personer med Duchennes muskeldystrofi. Det internationale islæt har også på andre områder præget rehabiliteringscentrets arbejde i. På den årlige skandinaviske konference for fagfolk, Brickless Centre-mødet i september, udvekslede deltagerne bl.a. erfaringer om de såkaldte Care-programmer (ensartede behandlings- og rehabiliteringsmetoder) for udvalgte diagnoser. I et andet projekt brugte RCfM for første gang Skype som redskab til at samle internationale eksperter fra andre dele af verden for at diagnosticere den præcise undertype til to danskere med muskelsvinddiagnosen kongenit muskeldystrofi. Denne Skype-klinik følges op i 2012 med nye cases og varsler nye måder at få stillet svære diagnoser på. 32

9 Årsberetning Fysioterapeut Birgit Werge og cheflæge Jes Rahbek fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind på besøg hos 33-årige Peter Johnsen for at spørge ham om hans levevilkår og livskvalitet. Foto: Bodil Jensen. Omkostningsfordeling i RCfM RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Medarbejdere: 27 Faggrupper: 1 cheflæge, 1 neurolog, 6 fysioterapeuter, 6 ergoterapeuter, 3 sygeplejersker, 2 socialrådgivere, 2 psykologer, 1 rehabiliteringskonsulent, 4 sekretærer, 1 kommunikationsmedarbejder. 80% 3% Fællesomk. 17% Forskning og udvikling 80% Vejledning i rehabilitering* Kurser m.v. i 7 internatkurser med i alt 332 deltagere (heraf 116 brugere) 2 specialsommerlejre (unge med Dystrophia Myotonica og Olsenbandelejr for unge med ekstra behov 48 deltagere (brugere og hjælpere) 4 temadage, ALS-pårørende og SMA-undersøgelse 168 deltagere (i alt 79 brugere) I alt 524 deltagere, heraf 219 brugere (personer med muskelsvind) * Vejledning i rehabilitering omfatter bl.a. konsulentrapporter, kurser, telefonydelser, undersøgelser, samtaler og rådgivning ved konkrete situationer som f.eks. boligindretning, hjælpemidler samt skolestart. Faglige arrangementer 1 temadag om at flytte hjemmefra (8 unge) 1 Brickless Centre og konsortiedag (101 fagpersoner) ALS-teamseminar (76 fagpersoner) Antal brugere i Rehabiliterings- Center for Muskelsvind Regnskab (): 17,6 mio. kr. til vejledning i rehabilitering 3,8 mio. kr. til forskning og udvikling 2500 Projekter i RCfM og Udviklingscentret : Opbygning af dansk register for neuromuskulære sygdomme 2000 Care NMD - europæisk projekt om Care ved Duchennes muskeldystrofi 1500 Phd-projekt om beskrivelse af muskelkraft og funktioner hos personer med spinal muskelatrofi Phd-projekt om fortællinger som redskab i rehabilitering af 1000 personer med Amyotrofisk Lateral Sklerose Livskvalitet hos voksne personer med Duchennes muskeldystrofi Undersøgelse af det palliative forløb ved Amyotrofisk Lateral Sklerose Diagnosticering over nettet / telemedicin Læs mere om RCfM s arbejde på Muskelkraft 2/

10 Musholm Bugt Feriecenter: Antal overnatninger i Nye glasgange og indretning af en pejsestue var i de første tegn på, at den store udbygning af feriecentret er gået i gang. Foto: Jakob Boserup * Spaden i jorden *Faldet i antal overnatninger i skyldes udelukkende, at dele af feriecentret har været lukket pga. etableringen af glasgangene. Der var ingen sølvspade og borgmestertale den første april, da det første spadestik til den store udbygning af Musholm Bugt Feriecenter til 100 mio. kr. blev taget. Direktør i Muskelsvindfonden Henrik Ib Jørgensen sad på sit kontor i Århus og funderede midt i den almene travlhed over, om man alligevel skulle have gjort en lille fest ud af det. For selv om det kun var et spadestik til den nye glasgang, der er første del af byggeriet, var det alligevel et kæmpe symbol på, at endelig var byggeriet i gang. Efter alskens genvordigheder med arkitektskift, lokalplaner og en lang fundraisingperiode var drømmen blevet til virkelighed. Og glasgangen var egentlig lige så vigtig som multihallen og resten af udbygningen. Har man muskelsvind, kan man ikke holde til kulde og blæst, når man bevæger sig fra bygning til bygning. Når vi går i gang med den store multihal til næste år, så laver vi sgu et spadestik, der slår sølvspaden fra dengang, Musholmbyggeriet blev sat i gang. Vi hyrer en gravko, og så kan Evald styre den, tænkte Henrik Ib Jørgensen ved sig selv, før mobiltelefonen på ny insisterede på hans opmærksomhed. Etableringen af glasgangene og den ny pejsestue, som har gjort feriecentret mere sammenhængende og åbnet flere muligheder for aktiviteter, har også på andre måder sat sit præg på Musholm i. Udlejningen af ferieboliger er faldet i forhold til året før, da dele af feriecentret har været lukket ned på grund af håndværkere. Desuden blev Muskelsvindfondens landsmøde ikke afholdt på feriecentret, som det plejer, men blev flyttet til Egmont Højskolen i Hou. Det skyldtes dels byggerodet, dels fejringen af foreningens 40-års jubilæum. I efteråret kom den resterende del af udbygningen af feriecentret et skridt nærmere. Lokalplanen for udvidelsen blev sendt i høring blandt naboerne, og processen afsluttes i foråret 2012, hvorefter næste fase med arkitektkonkurrence, byggeplan, licitation og selve byggeriet kan gå i gang. Udvidelsen forventes at stå klar i

11 Årsberetning Næsten aflyst Indsamlingsaktiviteter og frivillige: Stemningen i kontorbussen var mørk som regnen udenfor, hvor nedcrew og multicrew stod parat til at pille scenen ned og kæmpe sig videre fra Odense til Næstved, når Nik & Jay var gået af. Produktionsansvarlig Andreas Balslev kiggede på indsamlingschef Theis Petersen, Grøn Koncerts projektleder Maria Wael og landmålerne. I telefonen havde de pladsmand Søren Kjeldsen. Han stod i Næstved og kiggede hovedrystende på pladsen, der var blank af vand flere steder. Vejrudsigten for morgendagens koncert så lige så grim ud som de foregående dages. Gennemfører vi, kan vi risikere at bruge alle kræfter i Næstved - slide de frivillige op og hvad med materiellet? Det kan betyde aflysning i Valby! sagde Andreas Balslev til gruppen. Han, indsamlingschefen og sikkerhedschef Jack Leth kørte til Næstved for at se pladsen med egne øjne. Der var stille i bilen. Blev der aflyst i Næstved, ville det være anden gang i Grøn Koncerts 29-årige liv, at det skete. Undervejs blev der bestilt ekstra 400 jernplader til at lægge på adgangsvejene og ekstra traktorer. Beredskabschefen i Næstved mødte tre dystre mænd. Men langsomt blev stemningen vendt. Ved at gøre pladsen mindre og flytte de forskellige boder kunne de værste vådområder undgås. Sikkerhedschefen og beredskabschefen så hinanden i øjnene. Beslutningen var taget. Grøn Koncert skulle spille i Næstved! I dag tænker indsamlingschef Theis Petersen tilbage på aftenen som en kæmpe sejr. En sejr for hele Grøn Koncert-holdet, der stod sammen trods søvnmangel, mudder og kulde. Denne Grøn Koncert tur har været den hårdeste nogensinde, men de frivillige, musikerne, sponsorerne vi stod sammen! Tænk, at vi er så heldige at arbejde sammen med så mange frivillige, der atter beviste, at professionel afvikling og sammenhold sidder i rygmarven på dem, siger han mennesker trodsede sommerens skybrud og kom til Grøn Koncerts otte koncerter landet over. Her i Valby. Foto: Morten Rygaard Muskelkraft 2/

12 Programmæssigt var Grøn Koncert en succes. Det beviste en total udsolgt koncert i Århus på turneens eneste solskinsdag. Men vejrmæssigt var Grøn Koncert en nedtur, og desværre fulgte økonomien med. Selv det gode musikprogram, flere nyheder på koncertpladsen, fokus på sund mad i boderne og energibevidsthed i hele koncertproduktionen kunne ikke opveje de enorme skybrud og kølige vinde, der betød, at ca gæster fandt vej til de otte koncerter mod i Til gengæld bekræftede Cirkus Summarum sin værdi både som familieoplevelse og som indtægtskilde til Muskelsvindfondens arbejde for børn og unge. Målet var at skabe en unik, magisk cirkusoplevelse for børnefamilier, hvor der var sammenhæng mellem forestillingen i teltet med alle de kendte figurer fra DR s børneprogrammer og legepladsen udenfor. Nøgleordene var magisk, fantastisk, originalt, plads til forskelle og involverende, hvor det tilgængelige element var tænkt ind store og små publikummer købte billet til forestillingen, som høstede stor begejstring og gode anmeldelser. Til gengæld levede årets nyskabelse: JuleRamasjang - en julekoncert med DR Big Band og flere figurerne fra DR s børneunivers ikke op til forventningerne. Derfor holder arrangementet pause i 2012, mens vi sammen med DR overvejer, om konceptet kan udvikles, så det både publikumsmæssigt og økonomisk kan blive en succes i På frivilligområdet var udfordringen ved Cirkus Summarum i bl.a. at finde frivillige nok og få rekrutteret en lidt anden gruppe frivillige, der kunne dække opgaverne under den seks uger lange cirkus-periode i København og Århus. Det lykkedes, men er stadig et område, der skal udvikles i de kommende år. Det samme skal ske med frivilligheden generelt i Muskelsvindfonden. I og i de kommende år skal der endnu mere fokus på at få kvalificeret rekrutteringen, optagelsen og fastholdelsen af de Fordeling af nettoindtægter fra indsamlingsaktiviteter Grøn Koncert Roskilde Festival Cirkus Summarum Andre events Udgifter indsamlingsafdelingen DKK Nettoindtjening indsamlingsaktiviteter frivillige. Sektionslederuddannelsen, som i er i gang med sit tredje hold frivillige fra Grøn Koncert, skal efter planen spredes ud og tilbydes andre organisationers frivillige. Uddannelsen er med til at kvalificere det frivillige arbejde, men giver samtidig kursisterne en god ballast, som de også kan bruge i deres civile liv. 36

13 Årsberetning De frivillige Muskeltererne (frivillige børnepassere) 30 frivillige i muskeltererne heraf 25 meget aktive Muskelterer har været i funktion på 7 kurser samt et landsmøde 2 muskelter-weekender indhold: diagnoser, intern udvikling af korpset, planlægning og evaluering Det Grønne Crew medlemmer af Det Grønne Crew Ca frivillige har været i aktion i løbet af året (inkl. endagsfrivillige) Crewet har løst opgaver på følgende arrangementer: Grøn Koncert, Roskilde Festival, Cirkus Summarum, JuleRamasjang, Merry Christmas Baby, Muskelsvindfondens Landsmøde, Ledreborg Slotskoncerter, i forbindelse med Eftersluk, på Muskelsvindfondens lager i Hedensted samt i forbindelse med afvikling af vores 40 års jubilæumsshow Ca. 30 crewer deltog sammen med medarbejdere i Muskelsvindfonden i DHL-Stafetten i Århus Der har været afholdt 2 sektionschefweekender: en forberedende weekend (ca. 120 frivillige sektions- og souschefer) og en evalueringsweekend (ca. 70 frivillige sektionschefer) Hold I og II har afsluttet Muskelsvindfondens Lederuddannelse, og Hold III er godt i gang med deres uddannelse. Holdet består af 18 frivillige. Der har været holdt 2 informationsmøder for nye frivillige i henholdsvis København og Århus. I alt ca. 60 deltagere Der har været en tilgang på ca. 350 nye, aktive frivillige i forhold til Quartet de rumpet fra Cirkus Summarums forestilling i. Foto: Per Gudmann Event Safety 115 Event Safety Crew, heraf 60 i security-delen, 54 præhospital (førstehjælp), 10 læger tilknyttet, 1 materielchef Event Safety har brugt i alt ca timer på security-opgaver på primært Muskelsvindfondens egne arrangementer. Desuden for eksterne kunder som Tivoli og Århus Kommune i forbindelse med koncerter. Event Safety har brugt i alt ca førstehjælps-timer på Muskelsvindfondens egne arrangementer og for eksterne kunder: bl.a. ved koncerter i Forum Horsens, Casa Arena Horsens, NRGi Arena, Scandinavian Congress Center, Boxen i Herning, Forum Copenhagen, KB Hallen samt Tivoli På Roskilde Festivalen stod Event Safety for førstehjælpsstationen MAIN på festivalområdet. Der har været afholdt 3-dages uddannelse for security og førstehjælpsmedarbejderne i maj samt 1 dag i november for eksisterende medlemmer Der er uddannet 17 førstehjælpsassistenter og 19 security-folk, som har gennemgået henholdsvis 6 og 3 weekend-forløb i Event Safety har desuden bidraget med en førstehjælpsøvelse på såvel Muskelsvindfondens sommerlejr for årige som klubdagene i efterårsferien for årige børn med muskelsvind

14 Kommunikation: Først og fremmest menneske Dan R. Brock bidrager med en fortælling om sit liv i bogen, som Muskelsvindfonden udgav i anledning af sit 40 års jubilæum. Foto: Helene Bagger. Ved første øjekast tænker de fleste på Dan R. Brock som ham i kørestolen, men efter bare få minutters snak og spørgsmål forvandles den stakkels handicappede pludselig til mennesket Dan. Ham, der har spillet teater og holdt foredrag. Har rejst meget og har fundet kærligheden på en anden måde end de fleste. En spændende fortælling. Jeg vil jo først og fremmest bare være menneske og ikke være speciel, siger Dan R. Brock, som har medvirket i Muskelsvindfondens jubilæumsbog Først og fremmest menneske, som udkom i efteråret. En bog med 12 fortællinger om mennesker med muskelsvind, som på hver deres måde viser forskelligheden blandt mennesker og viser, at hvert enkelt menneske har noget at give og lever livet, selv om det oprindelige udgangspunkt blev ændret. Bogen er blot ét eksempel på det fokus, kommunikationsarbejdet har haft på at nedbryde fordomme om muskelsvind og handicap i. Andre eksempler er, da Tonni The Man - en ung fyr med muskelsvind i stylet kørestol - var med til at åbne Grøn Koncert sammen med Jakob Haugaard og rapperen Kato. Eller da Albin på 4 år i sin lille, hurtige el-kørestol indspillede en video som stærk mand i cirkus og storesøster Johanne som hestedressør, og videoen blev brugt som appetitvækker til sommerens Cirkus Summarum. Ved at træde frem og gøre de ting, man drømmer om, er det lige pludselig ikke længere kørestolen eller handicappet, der kommer i fokus, men i stedet en 4-årig drengs drøm om at være stærk mand og en unge mands ønsker om at gøre karriere som rapper, der bliver det centrale. Øget synlighed på kommunikationen plads til forskelle betød i bl.a lancering af en ny facebookprofil og flere nyhedsbreve, men også øget ekstern gennemslagskraft. Pressemæssigt bød på alt fra indslag i Aftenshowet, et 2-siders Politiken-opslag om Evald Krogs liv og syn på de kommunale besparelser på handicapområdet til placering af handicappolitiske historier i lokale medier. Året blev smukt afsluttet af et tre timers interview i december med 22-årige Antoinett Pharao Vebel, der nedbrød fordomme om personer med handicap i P3-programmet Fordomsfrekvensen. 38

15 Årsberetning Forventninger til 2012 Fakta Muskelkraft 5 numre, oplag ca Hjemmeside nyheder, blog, fotoreportage fra sommerlejre, rejsebeskrivelser m.m. Sociale medier - Facebook bl.a. officielle sider: Muskelsvindfonden Plads til forskelle og Musholm Bugt Feriecenter samt grupper: f.eks. det Grønne Crew, M-power, Muskelsvindfondens ungdomsgruppe m.fl. Presseomtale i Knap 3500 gange blev Muskelsvindfonden og foreningens indsamlingsaktiviteter omtalt i aviser og på nettet. Fordeling af omtaler: Grøn Koncert gange Muskelsvind gange Muskelsvindfonden gange Cirkus Summarum gange JuleRamasjang - 42 gange Det økonomiske resultat i har betydet, at det har været nødvendigt at skære ca. 3 mio. kr. af driftsomkostninger i Besparelser, der fortrinsvis rammer administrationsomkostningerne, mens medlemsog kommunikationsaktiviteterne kun er beskåret i meget begrænset omfang. Men det er helt klart, at Muskelsvindfonden i de kommende år er nødt til give højeste prioritet til at få styrket det økonomiske beredskab, hvis vi skal kunne bevare vores aktiviteter og tilbud på det niveau, vi Nøgletal Egenkapital 25,0 mio.kr Likvid kapital 9,8 mio.kr Soliditetsgrad (procent) 42% Sikkerhedsfaktor* 0,74 *Egenkapitalen divideret med samlede udgifter. Viser foreningens formue i forhold til aktivitetsniveauet. Ved en sikkerhedsfaktor på én vil foreningens aktivitetsniveau kunne fastholdes i et år uden nogen indtægter. Medarbejdere Muskelsvindfonden RCfM Handshake Musholmfonden 32 ansatte 27 ansatte 3 ansatte 6 ansatte har i dag. En måde at stabilisere økonomien på er bl.a. ved, at vi udvikler nye og ikke så vejrafhængige indsamlingsaktiviteter. Der har vi allerede nogle idéer på tegnebrættet. Andre måder er at kigge på udgiftssiden. I 2012 kommer udbygningen af Musholm Bugt Feriecenter til at kræve sin opmærksomhed, men mest fra skrivebordet. Arkitektkonkurrence, byggeplaner og licitationen skal på plads, og først i starten af 2013 begynder selve byggeriet. Muskelsvindfondens årsrapport for, hvor vi bringer en grundig gennemgang af årsresultatet for samt ledelsesberetningen, der sætter ord bag tallene, kan fra 1. maj 2012 findes på dk Muskelkraft 2/

16 Foto på omslag: Morten Fauerby, Helene Bagger, Bo Nymann, Per Simonsen, Johnny Anthon Wichmann, Gorm Branderup, Jeppe Bjørnholt Jensen, Jakob Boserup, Søren Holm/Chili, Jesper Voldgaard, Heidi Lundsgaard, Morten Rygaard, Per Gudmann, Jens Hasse/Chili.

Årsberetning. muskelsvindfonden i 2012

Årsberetning. muskelsvindfonden i 2012 Årsberetning muskelsvindfonden i 2012 Handling bag ordene Foto: Morten Rygaard Vi vil påvirke samfundet, vi vil skabe bedre forhold, og vi vil styrke vores medlemmer! Sådan kort fortalt lyder hovedpunkterne

Læs mere

ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2010

ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2010 ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I Der er brug for os som aldrig før har været et fantastisk år for Muskelsvindfonden. Vores indsamlingsaktiviteter Grøn Koncert og Cirkus Summarum er gået over al forventning,

Læs mere

ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2013

ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2013 ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2013 Vi er på rette vej Vi kan nu begynde at mærke resultaterne af Muskelsvindfondens strategiske fokus, som blev vedtaget på foreningens landsmøde i 2012. Med andre ord

Læs mere

Årsberetning. musk elsv indfonden i 2009

Årsberetning. musk elsv indfonden i 2009 Årsberetning musk elsv indfonden i Plads til forskelle - og til nytænkning Selv om Muskelsvindfonden i 2011 runder 40 år, er foreningen stadig aktiv, nytænkende og visionær. Det viste vi for alvor i, hvor

Læs mere

ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2014

ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2014 ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I I marts tog borgmester i Slagelse kommune Stén Knuth og Muskelsvindfondens formand Evald Krog i fællesskab det første spadestik til udbygningen af Musholm. Foto: Per Gudmann.

Læs mere

Årsberetning 2007 Muskelsvindfonden

Årsberetning 2007 Muskelsvindfonden Årsberetning 2007 Muskelsvindfonden En lærerig dukkert Efter flere år, hvor Muskelsvindfondens aktiviteter er gledet med strømmen og med vinden, oplevede foreningen i 2007 nærmest strid modvind og modstrøm.

Læs mere

25 Muskelkraft 2/2009

25 Muskelkraft 2/2009 25 Muskelkraft 2/2009 Et fantastisk år 2008 blev et særdeles godt år for Muskelsvindfonden. Ikke bare økonomisk, også foreningsmæssigt. Efter den økonomiske nedtur i 2007 blev bøtten vendt, og måske var

Læs mere

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 DETTE ER EN OVERSIGT OVER MUSKELSVINDFONDENS AKTIVITETER I 2015. Alle arrangementer foregår på Musholm ved Korsør www.musholm.dk, hvis ikke andet er angivet.

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Muskelsvindfonden 2014

Medlemsaktiviteter. i Muskelsvindfonden 2014 Medlemsaktiviteter i Muskelsvindfonden 2014 Dette er en oversigt over Muskelsvindfondens kurser og aktiviteter i 2014. Alle arrangementer foregår på Musholm Bugt Feriecenter www.musholm.dk ved Korsør,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 MUSKELSVINDFONDEN

ÅRSBERETNING 2006 MUSKELSVINDFONDEN ÅRSBERETNING 2006 MUSKELSVINDFONDEN Et livligt år Muskelsvindfondens nye hus i Århus er et flot og synligt bevis på, at 2006 blev et godt år for foreningen. Et spændende og fuldt tilgængeligt hus i glas

Læs mere

Årsberetning 2003 Muskelsvindfonden

Årsberetning 2003 Muskelsvindfonden Årsberetning 2003 Muskelsvindfonden Formandsvalg, vision og struktur Formålsbestemte omkostninger Muskelsvindfonden 2003 20% 2% 19% Tre formandskandidater på landsmødet i 2003. Foto: Niels Nyholm. Næppe

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN 2015

ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN 2015 MUSKELSVINDFONDEN et år hvor drømme gik i opfyldelse Sådan tjente vi pengene i Resultat 21 - Muskelsvindfonden Mio. kr. 12 1 8 6 4 21 212 213 214 2 er et af Muskelsvindfondens mest succesfulde år. Det

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

ÅRSBERETNING RETNING NG 2005 MUSKELSVINDFONDEN

ÅRSBERETNING RETNING NG 2005 MUSKELSVINDFONDEN ÅRSBERETNING RETNING NG 2005 MUSKELSVINDFONDEN Cirkus, sild, skærmtegl og strukturreform På landsmødet jonglerede børnene og indøvede cirkusnumre med rigtige cirkusartister, mens de voksne var til møde.

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Familier med SMA 1. Temadag om palliativ indsats til børn og unge 25. Oktober 2017

Familier med SMA 1. Temadag om palliativ indsats til børn og unge 25. Oktober 2017 Familier med SMA 1 Temadag om palliativ indsats til børn og unge 25. Oktober 2017 Fysioterapeut PhD, Ulla Werlauff, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Indhold RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Rehabilitering

Læs mere

Palliative tilbud til personer med ALS

Palliative tilbud til personer med ALS Palliative tilbud til personer med ALS Susanne Jakobsen Sygeplejerske i Øst Danmark ALS og palliation Baggrund for temadagen: 2011 og 2012 ekstra fokus på den palliative del af ALS-arbejdet i Interview

Læs mere

Muskelkraft. Mudder, sjov og alvor - søskende deler erfaringer. information i refleksion i inspiration i 2/2014. side 9.

Muskelkraft. Mudder, sjov og alvor - søskende deler erfaringer. information i refleksion i inspiration i 2/2014. side 9. t Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 2/2014 Årsberetning 2013 Mudder, sjov og alvor - søskende deler erfaringer side 9 annonceside 5 Første spadestik til nyt Musholm 7 Kort nyt indhold

Læs mere

Familieliv med fart på

Familieliv med fart på Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2005 Familieliv med fart på For familien Berenth er en hverdag fuld af aktiviteter en vigtig del af livet med muskelsvind Af Bodil Jensen Der er ikke mange aftener, hvor familien

Læs mere

En god handicapmor er jeg vist ikke

En god handicapmor er jeg vist ikke Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1992 En god handicapmor er jeg vist ikke Den traditionelle handicaprolle skal have et spark. Man skal tænke l muligheder frem for begrænsninger. Og gøre de ting sammen med

Læs mere

Sammen skaber vi plads til forskelle.

Sammen skaber vi plads til forskelle. Sammen skaber vi plads til forskelle. Vores strategi er vores pejlemærke, vores fyrtårn og vores fælles landkort. Strategimateriale 2014-2016 Muskelsvindfonden Vi er allerede nået langt... Muskelsvindfonden

Læs mere

Godkendt referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den 19. september 2009

Godkendt referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den 19. september 2009 Godkendt referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den 19. september 2009 Til stede: Janne Sander, Isak Kornerup Houe, Niels Staghøj, Peter Balslev, Dorthe Berendt, Ole Lauth, Peter Bach Nielsen,

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Baggrund. Brickless 01022010.

Baggrund. Brickless 01022010. Baggrund Medlemskonsulent Jens Spanfelt. Lærer uddannet. Tillægsuddannelse i handicapidræt på Odense Universitet og NIH, Oslo. Idrettsinstruktør på Beitostølen Helsesportssenter, Norge. Folkeskolelærer

Læs mere

Referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den 9. november 2007

Referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den 9. november 2007 Referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den 9. november 2007 Til stede: Evald Krog, Birthe Egholm, Per Rasmussen, Klaus Rosenlund, Morten Juul, Peter Balslev, Torben Madsen, Niels Staghøj,

Læs mere

ALS Teamseminar ALS på tværs - projektet

ALS Teamseminar ALS på tværs - projektet ALS Teamseminar 2015 ALS på tværs - projektet Kort om projektet Kvalitativ interviewundersøgelse metode og resultater Deskriptive statistisk undersøgelse metode og resultater ALS på tværs Et forsknings-

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Beskrivelser af 4 forskellige ALS-forløb

Beskrivelser af 4 forskellige ALS-forløb Alle mennesker er forskellige. Det samme gælder ALS-forløb. Sygdommen i sig selv udarter sig forskelligt, og måden den tackles på er forskellig fra person til person. Dog er der naturligvis fællesnævnere

Læs mere

Invitation til Brickless Centre 2011

Invitation til Brickless Centre 2011 Invitation til Brickless Centre 2011 RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har atter fornøjelsen af at invitere til Brickless Centre, som også i år finder sted i Odense. Der vedlægges et foreløbigt program

Læs mere

Vigtig anerkendelse af træthed

Vigtig anerkendelse af træthed Vigtig anerkendelse af træthed Træthed er et typisk symptom hos personer med kongenit myopati, viser den nyeste forskning fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Af Jane W. Schelde Foto: Gert Skærlund

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper Slangetræf på Samsø Skrevet af Lonni Andersen www.la-music.dk Det er morgen, og solens stråler falder ind af vinduerne i restauranten på Brundby hotel, hvor jeg sidder og forsøger ruste mig til mit kommende

Læs mere

Kravprofil for centerleder på Musholm Bugt Feriecenter

Kravprofil for centerleder på Musholm Bugt Feriecenter Kravprofil for centerleder på Musholm Bugt Feriecenter Virksomhedsprofil Musholm Bugt Feriecenter Musholmvej 100 4220 Korsør www.musholm.dk Kontaktperson: Muskelsvindfondens og Musholmfondens direktør:

Læs mere

RehabiliteringsCenter for

RehabiliteringsCenter for for Muskelsvind RCfM Et sygehus uden senge for Muskelsvind M for muskelsvind C for center R for rehabilitering M for muskelsvind = Neuromuskulære sygdomme > 3000 personer i rcfm, måske < 5000 i dk > 25

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Indhold...s. 2. Velkommen til Landsmødet 2014...s. 3. Program...s. 4. Landsmødetaler Jacob Haugaard...s. 7

Indhold...s. 2. Velkommen til Landsmødet 2014...s. 3. Program...s. 4. Landsmødetaler Jacob Haugaard...s. 7 Indholdsfortegnelse Indhold...s. 2 Velkommen til Landsmødet 2014...s. 3 Program...s. 4 Landsmødetaler Jacob Haugaard...s. 7 Forslag til forretningsorden for landsmødet...s. 8 Muskelsvindfondens vedtægter...s.

Læs mere

Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid? Susanne Jakobsen Sygeplejerske i RCFM

Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid? Susanne Jakobsen Sygeplejerske i RCFM Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS i deres sidste levetid? Susanne Jakobsen Sygeplejerske i RCFM RCFM Etableret på initiativ af muskelsvindfonden i 1976 og er i dag et selvejende offentligt finansieret

Læs mere

Hvad er forskellen på frivilligt arbejde og gratis arbejde?

Hvad er forskellen på frivilligt arbejde og gratis arbejde? Muskelsvindfondens frivillighed( Århus 28. april 2015 Muskelsvindfonden( Per Larsen HR-/crewmanager Center for Frivillighed & Ledelse Frivilligheden Frivillighed Hvad er forskellen på frivilligt arbejde

Læs mere

At klare sig selv giver respekt

At klare sig selv giver respekt Artikel i Muskelkraft nr. 7, 2002 At klare sig selv giver respekt Det var en stor omvæltning for Jens Jørgen Knudsen at flytte hjemmefra, men det har givet et større selvværd Af Jane W. Schelde Lejligheden

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Københavns Lokalgruppes. 40 års JUBILÆUM TEMADAG UNDERHOLDNING RECEPTION

Københavns Lokalgruppes. 40 års JUBILÆUM TEMADAG UNDERHOLDNING RECEPTION Københavns Lokalgruppes 40 års JUBILÆUM TEMADAG UNDERHOLDNING RECEPTION I 2014 havde KØBENHAVNS LOKALGRUPPE I MUSKELSVINDFONDEN 40 års jubilæum, men var nødsaget til at udsætte arrangementet. SØNDAG DEN

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Personer med ALS og deres betydningsfulde aktiviteter juni 2015

Personer med ALS og deres betydningsfulde aktiviteter juni 2015 Aktivitet og deltagelse for personer med ALS, respirator og AAC Projekt 2014 Personer med ALS og deres betydningsfulde aktiviteter juni 2015 (Bacheloropgave UCL ergoterapeutuddannelsen) Perspektivering

Læs mere

MUSKELKRAFT. Evas skolestart lykkedes Læs hvorfor side 60. Verdens mest tilgængelige center på vej Tema om Musholm side 33

MUSKELKRAFT. Evas skolestart lykkedes Læs hvorfor side 60. Verdens mest tilgængelige center på vej Tema om Musholm side 33 MUSKELKRAFT INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 3/2014 Evas skolestart lykkedes Læs hvorfor side 60 Verdens mest tilgængelige center på vej Tema om Musholm side 33 ANNONCESIDE 5 7 HOTLINE FOR MEDLEMMER

Læs mere

Resumé fra Muskelsvindfondens repræsentantskabsmøde på Musholm fredag d. 24 februar og lørdag d. 25 februar 2017

Resumé fra Muskelsvindfondens repræsentantskabsmøde på Musholm fredag d. 24 februar og lørdag d. 25 februar 2017 Fredag: Forinden mødet var der fernisering på Evalds portræt, som nu hænger på Musholm. Portrættet var den officielle gave fra Muskelsvindfonden, og arrangementet havde god tilslutning. Formanden åbnede

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Kristoffer Thurøe +45 2980 8128

Kristoffer Thurøe +45 2980 8128 Wonderful Copenhagen Gammel Kongevej 1 1610 København V Danmark MED KØBENHAVN I HJERTET OG KOMMUNIKATION I HJERNEN Lige siden jeg startede på Journalisthøjskolen, har jeg ønsket at komme i praktik hos

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

Jeg har muskelsvind!

Jeg har muskelsvind! Jeg er fuld. Jeg har muskelsvind! Jim Richelsen har måttet opgive at finde arbejde, fordi han har nedsat muskelkraft og hurtigt bliver træt. I stedet har han valgt at være hjemmegående far med ansvar for

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Godkendt referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den august 2007

Godkendt referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den august 2007 Godkendt referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den 24.-25. august 2007 Til stede: Evald Krog, Anita Kruse, Janne Sander, Torben Madsen, Peter Mikkelsen, Niels Staghøj, Per Rasmussen, Sarah

Læs mere

Referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den februar 2015.

Referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den februar 2015. Referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den 20.-21. februar 2015. Til stede: Evald Krog, Janne Sander, Anna le Dous, Isak Kornerup Houe, Peter Skov Jørgensen, Jan Jakobsen, Simon Toftgaard

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 Psykolog joma@rcfm.dk Holdninger i familiearbejdet Handicaps/funktionsbegrænsninger påvirker hele familien Familien ses som en dynamisk helhed samtidig med, at der

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

alt behøver jo ikke være sort/hvidt

alt behøver jo ikke være sort/hvidt alt behøver jo ikke være sort/hvidt 1 #13 - oktober 2015 Hvad er problemet? Når RIFT afholder en temaaften om samvær, skyldes det, at der er en række problemstillinger, der rammer forældrene til de anbragte

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

ALS forløbet i et hverdagsperspektiv

ALS forløbet i et hverdagsperspektiv ALS forløbet i et hverdagsperspektiv v. Fysioterapeut Lone Gertz og ergoterapeut Lene Klem Olesen ALS-konsulenter ved RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Dagsorden Hvem er RCFM og hvem samarbejder vi

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Mary glæder sig til sit næste liv

Mary glæder sig til sit næste liv Artikel i Muskelkraft nr. 5, 2004 Mary glæder sig til sit næste liv 47-årige Mary Malling Nielsen fra Odense har mange interesser og meget hun gerne vil involvere sig i. Men gammel har hun ikke lyst til

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større EVALUERINGSRAPPORT 2014 Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter Hovedsponsor Sponsor en del af noget større Evaluering DBU s Skattejagt 2014 2014 er det første år for DBU s nye koncept Skattejagt.

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere