Kommunerne i forandring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunerne i forandring"

Transkript

1 Kommunaløkonomisk Forum 2012 / Aarhus / januar Kommunaløkonomisk forum 2012 /Aarhus / januar Kommunerne i forandring

2 Tilmelding Tilmelding kan ske på kl.dk/koef Tilmeldingsfristen er den 14. december Prisen for deltagelse i konferencen er kr. ekskl. moms. I prisen er inkluderet frokost og festmiddag. Overnatning er ikke inkluderet. Tilmeldingen er bindende. Information om hotelreservation mv. kan findes på kl.dk/koef. Der kan ikke bookes hotel via KL. Der er mulighed for at parkere gratis i parkeringshuset under kongrescenteret hele konferencen igennem. I KL s konferencesekretariat kan du få udleveret en gratis dagsbillet til parkering. Parkeringsbilletten skal først bruges, når bilen forlader parkeringshuset. Eventuelle henvendelser vedrørende konferencen kan rettes til Pia Rasmussen (tlf.: , eller Lene Vilhelmsen (tlf.: , Adresse Kommunaløkonomisk Forum 2012 afholdes den 12. og 13. januar 2012 på Scandinavian Congress Center, Margrethepladsen 5, 8000 Aarhus Grafisk Design: Trine Bjerre, RHG3 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Layout: KL s Trykkeri

3 Program Velkommen til Kommunaløkonomisk Forum Program torsdag d. 12. januar Program fredag d. 13. januar Debatmøder: Runde Debatmøder: Runde Annoncer Standholdere på KØF

4 Velkommen til Kommunaløkonomisk Forum 2012 Kommunerne i forandring Den nye regering har meldt klart ud: Den stramme udgiftspolitik videreføres, kommunernes 0-vækstramme fastholdes, og der besluttes ikke nye velfærdsydelser, før pengene er i kassen. Den økonomiske genopretning er en hovedopgave, så langt øjet rækker, og derfor bliver det nødvendigt at sætte spørgsmålstegn ved de gængse løsninger. Kommunerne har med regnskaber og budgetter for allerede leveret varen. Effektiviseringer og besparelser kan nu måles i et faldende personaleforbrug. Men det skærper udfordringerne, for de lavthængende frugter er høstet. I de kommende år skal der ændres på den måde, opgaverne løses, hvis de økonomiske mål skal indfries. Det gælder både lokalt i den enkelte kommunes styring og opgaveløsning, og det gælder nationalt i Folketingets lovgivning. Digitalisering og velfærdsteknologi skal fx bidrage til at reducere personaleforbruget. Omprioritering af lærernes arbejdstid skal øge undervisningens andel af arbejdstiden. Og en aktiv lokal arbejdsgiverpolitik skal øge effektiviseringen. I dialogen med regeringen lægger kommunerne samtidig op til at få et større politisk råderum, og at der gennemføres reformer, der reducerer den offentlige administration fx på socialområdet og beskæftigelsesområdet. 4

5 På KØF 2012 sættes der bl.a. fokus på Hvordan øges undervisningens andel af lærernes arbejdstid? Hvilke signaler sender den nye regering til kommunerne? Hør finansministerens og økonomi- og indenrigsministerens budskaber. Hvor kan det nære sundhedsvæsen aflaste fremtidens supersygehuse, og hvilke styringsmuligheder har kommunerne? Hvordan kan digitalisering og velfærdsteknologi reducere personaleforbruget? Kan udgifterne til beskæftigelsesindsatsen styres bedre? Hvordan kan den økonomiske krise anvendes til at nytænke velfærdsmodellen og etablere en ny samarbejdsmodel mellem staten og kommunerne? Hent inspiration til arbejdet i kommunalbestyrelserne og direktionerne om disse og andre emner på KØF Vel mødt d. 12. og 13. januar Med venlig hilsen Jan Trøjborg Kristian Wendelboe 5

6 Program Torsdag den. 12. januar 2012 Kl Ankomst og registrering Kl Åbning af Kommunaløkonomisk Forum 2012 Kl Kl KL Kl Kl Kommunerne og den økonomiske genopretning KL s formand præsenterer kommunale udviklingsperspektiver under 0-vækst Ved KL s formand Jan Trøjborg (S) Regeringens budskaber til kommunerne Finansministeren præsenterer regeringens visioner for kommunestyret Ved finansminister Bjarne Corydon (S) Debat mellem finansministeren og KL s formand Debatten har fokus på: Kickstart af dansk økonomi kommunernes rolle? Statens økonomiske styring flere regler eller mere prioriteringsfrihed? Samarbejdet om økonomisk genopretning udsigt til velfærdsreformer? Pause Plenumdebat 1: Større forskellighed eller standardisering? Den økonomiske krise trækker administrationspolitikken i nye retninger. Skal der fremover satses på større forskellighed mellem kommunerne eller tværtimod standardiseres? Hvor er der gode begrundelser for politisk prioriterede forskelle, og hvor bør løsningerne ensrettes? 6

7 Den nye regering har bl.a. lagt op til, at kommunerne i højere grad skal sammenlignes på deres re- sultater. Men hvordan sikrer vi, at benchmarking understøtter kvalitet og effektivitet uden at reducere det lokalpolitiske råderum? Gennem konkrete eksempler på benchmark mellem kommunerne giver to borgmestre og en eks- pert i offentlig forvaltning deres bud på, hvordan administrationspolitikken bør udvikles, og en top- leder fra det private erhvervsliv drager sammenligninger med effektiviseringer i store private virksom- heder. Hvor bør det politiske råderum udvides? Hvor bør de administrative løsninger standardiseres? Hvor bør stordrift erstatte individuelle løsninger? Paneldeltagere: Søren P. Rasmussen (V), borgmester, Lyngby-Taarbæk Kommune Jacob Bundsgaard (S), borgmester, Aarhus Kommune Jørgen Grønnegaard Christensen, professor i statskundskab, Aarhus Universitet Lars Nørby Johansen, bestyrelsesformand Kl Kl Frokost Plenumdebat 2: Mere undervisning for pengene 20 kommuner har gennem et partnerskab undersøgt, hvor stor en del af arbejdstiden lærerne anvender til undervisning. Resultaterne viser, at der ikke bare er store forskelle mellem kommunerne, men også mellem skolerne i den enkelte kommune. I nogle kommuner betyder det, at lærerne reelt underviser færre timer end forudsat i budgettet. Der- for er der i en række kommuner mulighed for at effektivisere, så kommunen enten kan frigøre res- sourcer til andre formål eller styrke den direkte undervisning af eleverne. I plenumdebatten præsenteres resultater og erfaringer fra partnerskabet, som kan give inspiration til de lokale forhandlinger i den enkelte kommune om anvendelse og prioritering af lærernes arbejdstid. 7

8 De konkrete effektiviseringspotentialer fra partnerskabskommunerne præsenteres. Herefter giver to kommuner og en ekspert bl.a. svar på: Hvilke effektiviseringsgevinster har kommunen realiseret? Hvad er erfaringerne fra projektet? Hvad er de fremadrettede perspektiver, herunder hvordan vil digitalisering påvirke undervis- ningstiden, og hvordan bør lærernes arbejdstid prioriteres, når folkeskolen skal møde de fremtidige udfordringer, herunder digitalisering af undervisningen? Paneldeltagere: Henrik Holmer (S), borgmester, Vordingborg Kommune Torben Bugge, skolechef, Randers Kommune Thorbjørn Christensen, chefkonsulent, KL Niels Egelund, professor, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Kl Pause Kl Debatmøder runde 1 Debatmøde 1: Beskæftigelsesindsatsen økonomisk prognosticering og bedre udgiftsstyring Debatmøde 2: Budgetlægningen er strammet op - hvilke metoder virker i en krisetid? Debatmøde 3: Velfærdsteknologi ressourcebesparelse eller serviceløft? Debatmøde 4: London-forsøg: Penge fra sygehuse til forebyggende indsats Kl Kl Pause Plenumdebat 3: Er der penge at hente i effektiv forebyggelse? Det nære sundhedsvæsen kommer i fokus de kommende år. De nye supersygehuse vil yde en højt specialiseret indsats, men det bliver en målsætning at reducere og forkorte indlæggelserne, og det skal kommunerne bidrage til gennem en forebyggende indsats overfor ældre medicinske patienter og patienter med kroniske lidelser. Samtidig øges den kommunale medfinansiering fra Sundhedsopgaven får derfor større øko- nomisk betydning, og behovet for styring af udgifterne vokser. 8

9 Men hvilke indsatser har effekt på indlæggelsesfrekvensen? Hvilke styringsredskaber har kom- munerne? Hvilke data kan hjælpe til at målrette indsatsen? Og hvordan stiller kommunerne krav til hospitaler og praktiserende læger? Det har KL forud for KØF indsamlet eksempler på til inspiration for kommunerne. I debatten præsenterer to kommuner konkrete eksempler på styringsredskaber, og på hvordan kom- munerne har tilrettelagt indsatsen, så den får effekt. De udfordres af en sundhedsøkonomisk ekspert. Paneldeltagere: Thomas Kastrup-Larsen, rådmand, Aalborg Kommune Lene Sillasen, administrerende direktør, sundhed og omsorg, Københavns Kommune Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet Kl : Kl : Kl : Konferencens første dag afsluttes Velkomstdrink Middag med underholdning og dans Under middagen underholder entertainer Andreas Bo, kendt fra bl.a. Cirkusrevyen og Live fra Bremen. Efter middagen spiller The Snow Orchestra op til dans. 9

10 Program Fredag den 13. januar 2012 Kl. 9.00: Konferencen genoptages Kl. 9.05: Plenumdebat 4: Er der behov for en helt ny prioritering af velfærdssamfundets ydelser? Det store offentlige budgetunderskud stiller spørgsmålstegn ved de helt grundlæggende prioriteringer i velfærdssamfundet. Er der balance i den service, vi tilbyder forskellige befolkningsgrupper set i forhold til deres behov? Samtidig kan man spørge, om rettighedsprincippet i forhold til overførselsindkomsterne giver en rimelig samfundsmæssig prioritering mellem udviklingen i det offentlige forbrug og overførselsudgifterne? Bør der indføres udgiftslofter over overførselsindkomsterne, ligesom det gælder for serviceudgifterne? Professor Nina Smith stiller på baggrund af det store offentlige budgetunderskud spørgsmålstegn ved den grundlæggende styring og prioritering af velfærdssamfundet, og hun lægger op til et nyt partnerskab mellem staten og kommunerne. Er der vilje til at udbrede prioriteringen af velfærdsydelser også til overførselsområdet? To lokalpolitikere debatterer Nina Smiths forslag, og politisk kommentator Thomas Larsen giver en vurdering af, hvilke velfærdsreformer der i de kommende år kan skabes flertal for i det nye Folketing. Paneldeltagere Nina Smith, professor i nationaløkonomi, Aarhus Universitet Kirstine Bille (SF), borgmester, Syddjurs Kommune Thomas Banke (V), borgmester, Fredericia Kommune Thomas Larsen, redaktør og politisk kommentator, Berlingske Tidende 10

11 Kl : Pause Kl : Debatmøder runde 2 Debatmøde 5: Arbejdsgiverpolitik løn som strategisk redskab Debatmøde 6: Nye løsninger i økonomistyringen Debatmøde 7: Mere inklusion i folkeskolen sådan! Debatmøde 8: Den digitale handlingsplan hvordan henter vi 2 mia. kr. sammen? Kl : Kl : Pause Plenum 5: Har regeringen vilje til fornyelse? Den nye regering har lagt op til, at kommunerne skal styres på resultater frem for processer. Og at der skal gennemføres en styringsreform med fokus på tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering. Samtidig vil regeringen fastholde en stram økonomisk styring, gennemføre en budgetlov og i højere grad måle enkeltkommuner i forhold til hinanden. Hvordan kan disse hensyn forenes? Er regeringen reelt indstillet på at øge det kommunalpolitiske råderum, så lokalpolitikerne får bedre mulighed for at bidrage til den økonomiske genopretning? Tre borgmestre vil udfordre økonomi- og indenrigsministeren om kommunestyrets udvikling: Er der udsigt til større politisk råderum? Hvad er planerne for en udligningsreform? Er frikommunerne springbræt til radikal fornyelse? Paneldeltagere: Margrethe Vestager (RV), økonomi- og indenrigsminister Søren Pape Poulsen (K), borgmester, Viborg Kommune Anne Vang (S), børne- og ungdomsborgmester, Københavns Kommune Martin Damm (V), borgmester, Kalundborg Kommune 12:45: Afrunding og frokost 11

12 Debatmøder runde 1 Torsdag d. 12. januar 2012 Kl Debatmøder 1. runde Debatmøde 1: Beskæftigelsesindsatsen økonomisk prognosticering og bedre udgiftsstyring På beskæftigelsesområdet udfordres styringsindsatsen af en kompleks finansieringsmodel for de forsikrede ledige. Mange kommuner har oplevet store, og i nogle tilfælde uforudsete, reguleringer af beskæftigelsestilskuddet for 2010 og De store uforudsete reguleringer har gjort det vanskeligt at fastholde fokus på at udvikle og forbedre styringen af udgifterne. Styringsmulighederne på beskæftigelsesområdet vil være i centrum, når to kommuner bl.a. med udgangspunkt i centrale nøgletal giver deres bud på, hvad de mener, der skal til, hvis kommunen skal have styr på udgifterne på beskæftigelsesområdet. Deltagere: Asbjørn Friis Jensen, økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør, Favrskov Kommune Vibeke Jensen, beskæftigelseschef, Aarhus Kommune Debatmøde 2: Budgetlægningen er strammet op - hvilke metoder virker i en krisetid? Hvad adskiller den gode budgetlægning og -opfølgning fra den mindre gode? KREVI har analyseret kommunernes budgetmetoder og udpeger de vigtigste kendetegn i de kommuner, der har styr på økonomien. Politikerne forventer, at forvaltninger kan lægge et stramt budget og styre det sikkert i mål. Men der er modsat også forventning om, at kommunalbestyrelsen står ved konsekvenserne af den stramme styring. Alligevel er der eksempler på, at det er svært at overholde de vedtagne budgetter. På debatmødet præsenteres en dugfrisk regnskabsprognose for

13 På debatmødet præsenteres KREVI s konklusioner om, hvad der kendetegner den gode budget- lægning, og en borgmester og en kommunaldirektør udfordrer og kommenterer konklusionerne. Deltagere: Marie Stærke (S), borgmester, Køge Kommune Lars Svenningsen, kommunaldirektør, Nyborg Kommune Torben Buse, direktør, KREVI Debatmøde 3: Velfærdsteknologi ressourcebesparelse eller serviceløft? Ny velfærdsteknologi er et af svarene på stramme budgetter og mangel på arbejdskraft! Men hvordan? Regeringen vil i samarbejde med kommunerne sætte turbo på velfærdsteknologi. På debatmødet præsenteres de mest aktuelle teknologier. Men hvor er der potentialer for ressourcebesparelser, og hvordan giver det resultater på bund- linjen? Reducerer velfærdsteknologi arbejdskraftbehovet, eller bidrager velfærdsteknologi til at løfte serviceniveauet? På debatmødet drøftes, om der på udvalgte områder er behov for en mere målrettet indsats i den samlede kommunale sektor eventuel med statslig støtte. Deltagere: Jane Jegind (V), rådmand, Odense Kommune Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør, Hvidovre Kommune Ib Oustrup, direktør, COK Debatmøde 4: London-forsøg: Penge fra sygehuse til forebyggende indsats I den nordlige del af London har man igangsat et stort forsøg, hvor der overføres penge fra syge- husene til en målrettet forebyggende indsats, der skal reducere antallet af sygehusindlæggelser. I forsøget integreres sundhedsindsatser uden for sygehusene bl.a. gennem et stærkere samarbej- de mellem praktiserende læger og den sociale omsorgsindsats. 13

14 Den øgede forebyggende indsats finansieres af midler fra sygehusene og indeholder derfor finan- sieringsmekanismer, som mange danske kommuner efterspørger. Direktør for McKinsey s London kontor, Tom Kibasi, er ansvarlig for projektet. Han vil på debatmø- det fortælle om forsøget og drage paralleller til muligheder i Danmark. Professor i sundhedsøkono- mi Kjeld Møller Pedersen vil kommentere eksemplet i et dansk perspektiv. Debatmødet afvikles på engelsk. Paneldeltagere: Tom Kibasi, direktør, McKinsey s London kontor Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet 14

15 Debatmøder runde 2 Fredag d. 13. januar 2012 Kl Debatmøder 2. runde Debatmøde 5: Arbejdsgiverpolitik løn som strategisk redskab Kommunerne er arbejdsgivere for mere end ½ million medarbejdere, og den lokale arbejdsgiverpolitik har stor betydning for organisationens fremtidige effektivitet og omstillingsevne. Der er ved overenskomsten i 2011 gennemført en grundlæggende ændring i vilkår og rammer for den lokale løndannelse, der er sat fri fra bindinger og bureaukrati. Opgaven er derfor nu at sætte lokal løndannelse på den ledelsesmæssige dagsorden og anvende lokal løn strategisk. Det er de næste års praksis, der får afgørende indflydelse på, hvordan lønsystemer og løndannelse kommer til at se ud i fremtiden. Men hvordan omsættes overordnet strategi til praktisk politik? Hvordan forankres den strategiske anvendelse af løn hos institutionslederne? Og hvordan kædes strategien sammen med budgetlægning og opfølgning? Hvad er økonomiudvalgets rolle, og hvad er direktionens rolle? På debatmødet vil to kommunaldirektører præsentere en række redskaber til, hvorledes kommunerne kan gribe arbejdsgiverpolitikken an, herunder hvordan man undgår, at det aktive lønredskab forsvinder i en tid, hvor økonomien strammer til. Paneldeltagere: Niels Højbjerg, stadsdirektør, Aarhus Kommune Jens Christian Birch, kommunaldirektør, Næstved Kommune 15

16 Debatmøde 6: Nye løsninger i økonomistyringen Den økonomiske krise og statens sanktionslovgivning har ændret vilkårene for kommunernes økonomistyring markant. Mange kommuner er derfor i fuld gang med at ændre de grundlæggende økonomistyringsprincipper. 28 kommuner og KL har i 2011 haft et partnerskab om udvikling af økonomistyringen. Partner- skabet har bl.a. arbejdet med konsekvenserne af de økonomiske stramninger og sanktionerne. På debatmødet vil repræsentanter for partnerskabet præsentere de diskussioner og anbefalinger, som partnerskabet er kommet frem til. Det gælder fx: Hvordan fastholder man mulighederne for overførselsadgang i et sanktionsregime? Kan koncernstyring styrke kommunalbestyrelsens muligheder for at foretage tværgående prioriteringer? Hvilke budgetmodeller kan sikre råderum? Det er nogle af de spørgsmål, der søges besvaret, når en kommunaldirektør og tre økonomidirek- tører drøfter nye løsninger i økonomistyringen. Paneldeltagere: Klaus Christiansen, økonomidirektør, Viborg Kommune Bjarne Winge, økonomidirektør, Københavns Kommune Jens Vedel Jørgensen, centerchef for økonomi og personale, Ballerup Kommune Tomas Therkildsen, kommunaldirektør, Vordingborg Kommune Debatmøde 7: Mere inklusion i folkeskolen sådan! Hvad skal der til for at øge inklusionen i din kommune? Det stigende antal elever til specialunder- visning har beslaglagt mange økonomiske ressourcer især når børnene sendes ud af normal- klassen til specialskoler eller specialklasser. Der er imidlertid bred politisk opbakning til målsætningen om inklusion af elever med specialun- dervisningsbehov. Det er muligt at øge inklusionen gennem forskellige tiltag som fx at decentrali- sere ressourcerne, at fastlægge klare mål og følge op på dem, at knytte specialtilbud til almen undervisningen mv. 16

17 Debatmødets deltagere vil blive identificeret i forhold til deres kommunes inklusionsgrad, så der bliver mulighed for af drøfte handlemuligheder, alt efter hvor man befinder sig på vejen til en højere grad af inklusion. Der tages udgangspunkt i et oplæg om konkrete ressourcetildelingsmodeller, hvor res- sourcerne er decentraliseret, og hvor konsekvensen i kommunerne er, at antallet af ekskluderede elever er faldet. Fordele og ulemper og processen med implementeringen af modellerne vil være centrale punkter på debatmødet. Paneldeltagere: Claus Thykjær, vicekommunaldirektør, Gribskov Kommune Per B. Christensen, børne- og kulturdirektør, Næstved Kommune Debatmøde 8: Den digitale handlingsplan hvordan henter vi 2 mia. kr. sammen? Den nye regering har nu besluttet at fastholde målene og indholdet i den fællesoffentlige digitale strategi. Den forudsætter, at digitaliseringen bidrager til effektivisering og administrative besparel- ser. Men hvordan høstes de digitale gevinster? Den finansielle sektor har i de senere år gennemført en markant omstilling, hvor kundernes selv- betjening via netbank har skabt mulighed for betydelige effektiviseringer. Men hvordan har bank- erne konkret høstet besparelserne, og hvad kan kommunerne lære af bankernes erfaring? En repræsentant fra den finansielle sektor giver en vurdering af kommunernes og statens digi- tale indsats set i et effektiviseringsperspektiv. Det drøftes på den baggrund, hvordan kommunerne og staten skal fokusere den fælleskommunale og fællesoffentlige handlingsplan, så effektivi- seringsgevinsterne kan ses i kommunekasserne, og hvordan gevinsten høstes i den enkelte kom- mune. Paneldeltagere: Lars Frelle-Petersen, vicedirektør, Moderniseringsstyrelsen Peter Schleidt, it-direktør, Danske Bank Marius Ibsen, kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune Ralf Klitgaard Jensen, afdelingschef, KL 17

18 Mere værd Hos Sampension arbejder vi målrettet med at gøre kundernes pensioner mere værd. Derfor har vi altid fokus på det, der i sidste ende betyder noget: Højest mulige afkast med lavest mulige omkostninger. Sampension er en af Danmarks største institutionelle investorer. Vi er ejet af KL, en række kommuner og lønmodtagerorganisationer. Mød os på stand 4 til Kommunaløkonomisk Forum 2012 i Århus. Kommunernes foretrukne effektiviseringspartner Vækst og effektivisering uden serviceforringelser er en udfordring særligt når der er brug for en holdbar og længerevarende løsning. BDO har udviklet et sammenhængende koncept for effektivisering, hvor der er fokus på sammenhæng mellem politiske og strategiske mål, konkrete taktiske og operationelle initiativer samt et velfungerende samarbejde på tværs af områderne. Med fokusområder som indtægtsoptimering, serviceniveauer, produktivitet og effektivitet sikres det, at kommunerne opnår en økonomisk gevinst af effektiviseringsindsatsen. Kig forbi vores stand, og få en uforpligtende snak om vores effektiviseringskoncept. Hvis du ikke deltager på konferencen, er du velkommen til at sende en mail til Torben Mols på BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne.

19 Hvordan får man mere for mindre når intet kommer af sig selv Vi arbejder med lederudvikling i velfærdsprofessionerne. Vi har derfor et særligt ansvar for på samme tid at yde effektive og bæredygtige løsninger. Det handler om at sikre optimal effekt for borgerne gennem lederuddannelse forankret i organisationens strategiske fokus.

20 Rådgivning skræddersyet til din kommunes behov I Nykredit tilbyder vi professionel rådgivning til kommuner om kapitalforvaltning og gældspleje. Vi har stor erfaring inden for området og forstår derfor de specifikke vilkår, som kommuner er underlagt. Når det gælder kapitalforvaltning sammensætter vi vores kunders porteføljer individuelt med udgangspunkt i en professionelt udarbejdet model kombineret med en dybdegående analyse af den økonomiske udvikling og de finansielle markeder. Vi vælger de bedste produkter til porteføljen ud fra en uvildig tilgang blandt de bedste udbydere i verden. Vores mål er, at porteføljen bliver sammensat optimalt for den enkelte kommune med fokus på de høje etiske krav som særligt stilles til kommuner uden at gå på kompromis med omkostninger og dokumenteret merafkast. Nykredit er desuden en solid finansiel partner med attraktive indlånsprodukter, der matcher din kommunes behov. Læs mere på nykredit.dk/am eller ring til os på

21 Kom forbi KLK s stand og hør blandt andet om: - Administrativ effektivisering - Beskæftigelsesområdet - Det specialiserede socialområde - Digitaliseringsstrategi - Dokumentation og kvalitet - Effektiviseringsstrategier - Hverdagsrehabilitering - Lean og gode arbejdsgange - Ledelse - Styringsmodeller for specialundervisning - Økonomistyring i øjenhøjde KL s Konsulentvirksomhed ( KLK) har som en integreret del af KL en unik indsigt og viden om kommunerne og de kommunale problemstillinger. Når vi løser konsulentopgaver arbejder vi efter at levere kvalitet, professionalisme og realistiske løsninger, som passer til den enkelte kommune - hver gang!

22 Deloitte vej. viser Hos Deloitte er vi mere end 100 ansatte, der beskæftiger sig med rådgivning til kommuner, regioner og stat. Vi har en lang række specialister med dyb indsigt i de kommunale velfærdsområder og i kommunernes tværgående organisering og styring. Vi har arbejdet med effektivisering og udvikling i mere end halvdelen af landets kommuner, og vi leverer gennemarbejdede og integrerede løsninger med udgangspunkt i kommunens aktuelle udfordringer og behov. Find os og hør nærmere på KØF eller bliv inspireret på Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

23 Standholdere på KØF 2012 Tak for et godt samarbejde til vores annoncører og standholdere på Kommunaløkonomisk Forum 2012

24 Kommunaløkonomisk Forum arrangeres af KL KL Weidekampsgade København S Tlf

Kommune. Regnskab - Kommunaløkonomisk Forum den 11. - 13. januar 2012. Skannet: 01-07-2014 12:15 Seperatorkode: OU481PE9

Kommune. Regnskab - Kommunaløkonomisk Forum den 11. - 13. januar 2012. Skannet: 01-07-2014 12:15 Seperatorkode: OU481PE9 Skannet: 01-07-2014 12:15 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Politik og Organisation Politisk Service 13/15936 Kommune Regnskab - Kommunaløkonomisk Forum den 11. - 13. januar 2012 Deltagere: 5 politikere

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere

Personalechefkonferencen

Personalechefkonferencen INVITATION TIL Personalechefkonferencen 2007 Kvalitetsreform i rygsækken og frem mod OK08 7. 8. november 2007 Hilton Copenhagen Airport Program Onsdag den 7. november 2007 Med Kvalitetsreformen i rygsækken

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2012

Kommunalpolitisk Topmøde 2012 Kommunalpolitisk Topmøde 2012 Den 15. - 16. marts 2012 Program Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2012 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 9. juni og fredag d. 10. juni 2016 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram

Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram Programbeskrivelse Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram Den 9. oktober 2015 Sags ID: SAG-2015-04405 Dok.ID: 2070505 1. Formål Dette papir beskriver en række overvejelser i forhold til

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Debatmøde 8 Økonomistyringen i en brydningstid

Debatmøde 8 Økonomistyringen i en brydningstid Debatmøde 8 Økonomistyringen i en brydningstid Fredag den 11. januar 2013 Kl. 9.55 10.55 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 13.11.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN I

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer 2-dags kursus Økonomi for ikke-økonomer - Grundlæggende økonomi og budgetarbejde Bliv bedre rustet til budgetarbejdet Få større forståelse for de økonomiske sammenhænge i din virksomhed Lær at udarbejde

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Hermed fremsendes borgmesterbrev om politisk møde om beskæftigelsesreformen, samt program for møderne.

Hermed fremsendes borgmesterbrev om politisk møde om beskæftigelsesreformen, samt program for møderne. From:ledelse ledelse To:social og sundhed Subject:VS: Politisk møde om beskæftigelsesreformen Mail-post Fra: vardekommune vardekommune Sendt: 3. juli 2014 11:32 Til: ledelse ledelse Emne: VS: Politisk

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet

Ind på arbejdsmarkedet Beskæftigelsestræf 2015 Ind på arbejdsmarkedet Onsdag den 25. februar 2015 Hotel Comwell Kolding 2 Onsdag den 25. februar 2015 9.00 Ankomst og kaffe 9.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 2015 Jacob Bundsgaard

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond

Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond -Udfordringer og gevinster. -Erfaringer fra en case Oplæg v. Henning Nilausen på FOPS møde 23.5. 2012.11 1 Oplægget 1. Præsentation 2. Generelt om formen

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid

Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid PARTNERSKAB Om effektiv brug af lærernes arbejdstid Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid Aftale mellem X Kommune og KL 2012 Baggrund Den økonomiske krise og regeringens intensiverede styringsfokus

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

program Århus / 6. 7. januar

program Århus / 6. 7. januar program Århus / 6. 7. januar Program Torsdag den 6. januar 2011 Kl. 9.00 Ankomst og registrering Kl. 10.00 Åbning af Kommunaløkonomisk Forum - store udfordringer i 2011 Formand for KL, borgmester Jan Trøjborg

Læs mere

.ommune. Regnskab. Skannet: :43 Seperatorkode: OU481PE9. Center for Politik og Organisation Politisk Service ' 13/15885.

.ommune. Regnskab. Skannet: :43 Seperatorkode: OU481PE9. Center for Politik og Organisation Politisk Service ' 13/15885. Skannet: 01 07 2014 13:43 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Politik og Organisation I Politisk Service ' 13/15885 l iih^^ 1*1* f;;j?*ti? '* r' fi/*^ * "*'* ^^**Af^i.ommune Regnskab Deltagere: 5 politikere

Læs mere

Seminar om Ny model for samarbejdet mellem PLO, primærsektorenes IT leverandører og MedCom Torsdag den 23. januar fredag den 24.

Seminar om Ny model for samarbejdet mellem PLO, primærsektorenes IT leverandører og MedCom Torsdag den 23. januar fredag den 24. Seminar om Ny model for samarbejdet mellem PLO, primærsektorenes IT leverandører og MedCom Torsdag den 23. januar fredag den 24. januar 2014 Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119 5800 Nyborg http://www.hotel-hesselet.dk/

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Sådan skaber du råderum! Og sådan får du pengene til at række længere...

Sådan skaber du råderum! Og sådan får du pengene til at række længere... Sådan skaber du råderum! Og sådan får du pengene til at række længere... Udgivet af: KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2014 3 Indhold 00 Pengene skal række længere Side

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Program. Torsdag den 27. maj 2010. 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg

Program. Torsdag den 27. maj 2010. 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg Program Torsdag den 27. maj 2010 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg 10.30 11.00 Socialpolitikken under lup Hvordan har socialpolitikken udviklet sig? Hvad bliver

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

ØKONOMI. for ikke-økonomer i det offentlige. For ledere med budgetansvar. Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge

ØKONOMI. for ikke-økonomer i det offentlige. For ledere med budgetansvar. Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge 2-dags kursus ØKONOMI for ikke-økonomer i det offentlige For ledere med budgetansvar Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge Hvad er økonomisk styring egentlig? Bliv bedre til at forstå og præsentere

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Det politiske partnerskab om beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Lone Englund Stjer, KL Arbejdsmarked og Erhverv Den 27. februar 2014 1 Partnerskabets formål At kommunerne skal være stærke

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

KL, august 2004. Grafik: Rumfang. Produktion: www.mekato.dk. Tryk: Bogtrykkergården.

KL, august 2004. Grafik: Rumfang. Produktion: www.mekato.dk. Tryk: Bogtrykkergården. KL, august 2004. Grafik: Rumfang. Produktion: www.mekato.dk. Tryk: Bogtrykkergården. Kommunen og det lokale demokrati Konference for borgmestre, kommunalpolitikere og kommunale topchefer Onsdag den 10.

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i foråret 2016 et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE FORÅR 2016 2 ØKONOMI

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Kend din kommune - og styr den. Program. i Aalborg Kongres & Kultur Center

Kend din kommune - og styr den. Program. i Aalborg Kongres & Kultur Center 1 Kend din kommune - og styr den Program Kommunaløkonomisk Forum 2014 9. og 10. januar 2014 i Aalborg Kongres & Kultur Center Oplev og hør bl.a. Erik Nielsen (S), formand for KL og borgmester, Rødovre

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere