Kommunerne i forandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunerne i forandring"

Transkript

1 Kommunaløkonomisk Forum 2012 / Aarhus / januar Kommunaløkonomisk forum 2012 /Aarhus / januar Kommunerne i forandring

2 Tilmelding Tilmelding kan ske på kl.dk/koef Tilmeldingsfristen er den 14. december Prisen for deltagelse i konferencen er kr. ekskl. moms. I prisen er inkluderet frokost og festmiddag. Overnatning er ikke inkluderet. Tilmeldingen er bindende. Information om hotelreservation mv. kan findes på kl.dk/koef. Der kan ikke bookes hotel via KL. Der er mulighed for at parkere gratis i parkeringshuset under kongrescenteret hele konferencen igennem. I KL s konferencesekretariat kan du få udleveret en gratis dagsbillet til parkering. Parkeringsbilletten skal først bruges, når bilen forlader parkeringshuset. Eventuelle henvendelser vedrørende konferencen kan rettes til Pia Rasmussen (tlf.: , eller Lene Vilhelmsen (tlf.: , Adresse Kommunaløkonomisk Forum 2012 afholdes den 12. og 13. januar 2012 på Scandinavian Congress Center, Margrethepladsen 5, 8000 Aarhus Grafisk Design: Trine Bjerre, RHG3 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Layout: KL s Trykkeri

3 Program Velkommen til Kommunaløkonomisk Forum Program torsdag d. 12. januar Program fredag d. 13. januar Debatmøder: Runde Debatmøder: Runde Annoncer Standholdere på KØF

4 Velkommen til Kommunaløkonomisk Forum 2012 Kommunerne i forandring Den nye regering har meldt klart ud: Den stramme udgiftspolitik videreføres, kommunernes 0-vækstramme fastholdes, og der besluttes ikke nye velfærdsydelser, før pengene er i kassen. Den økonomiske genopretning er en hovedopgave, så langt øjet rækker, og derfor bliver det nødvendigt at sætte spørgsmålstegn ved de gængse løsninger. Kommunerne har med regnskaber og budgetter for allerede leveret varen. Effektiviseringer og besparelser kan nu måles i et faldende personaleforbrug. Men det skærper udfordringerne, for de lavthængende frugter er høstet. I de kommende år skal der ændres på den måde, opgaverne løses, hvis de økonomiske mål skal indfries. Det gælder både lokalt i den enkelte kommunes styring og opgaveløsning, og det gælder nationalt i Folketingets lovgivning. Digitalisering og velfærdsteknologi skal fx bidrage til at reducere personaleforbruget. Omprioritering af lærernes arbejdstid skal øge undervisningens andel af arbejdstiden. Og en aktiv lokal arbejdsgiverpolitik skal øge effektiviseringen. I dialogen med regeringen lægger kommunerne samtidig op til at få et større politisk råderum, og at der gennemføres reformer, der reducerer den offentlige administration fx på socialområdet og beskæftigelsesområdet. 4

5 På KØF 2012 sættes der bl.a. fokus på Hvordan øges undervisningens andel af lærernes arbejdstid? Hvilke signaler sender den nye regering til kommunerne? Hør finansministerens og økonomi- og indenrigsministerens budskaber. Hvor kan det nære sundhedsvæsen aflaste fremtidens supersygehuse, og hvilke styringsmuligheder har kommunerne? Hvordan kan digitalisering og velfærdsteknologi reducere personaleforbruget? Kan udgifterne til beskæftigelsesindsatsen styres bedre? Hvordan kan den økonomiske krise anvendes til at nytænke velfærdsmodellen og etablere en ny samarbejdsmodel mellem staten og kommunerne? Hent inspiration til arbejdet i kommunalbestyrelserne og direktionerne om disse og andre emner på KØF Vel mødt d. 12. og 13. januar Med venlig hilsen Jan Trøjborg Kristian Wendelboe 5

6 Program Torsdag den. 12. januar 2012 Kl Ankomst og registrering Kl Åbning af Kommunaløkonomisk Forum 2012 Kl Kl KL Kl Kl Kommunerne og den økonomiske genopretning KL s formand præsenterer kommunale udviklingsperspektiver under 0-vækst Ved KL s formand Jan Trøjborg (S) Regeringens budskaber til kommunerne Finansministeren præsenterer regeringens visioner for kommunestyret Ved finansminister Bjarne Corydon (S) Debat mellem finansministeren og KL s formand Debatten har fokus på: Kickstart af dansk økonomi kommunernes rolle? Statens økonomiske styring flere regler eller mere prioriteringsfrihed? Samarbejdet om økonomisk genopretning udsigt til velfærdsreformer? Pause Plenumdebat 1: Større forskellighed eller standardisering? Den økonomiske krise trækker administrationspolitikken i nye retninger. Skal der fremover satses på større forskellighed mellem kommunerne eller tværtimod standardiseres? Hvor er der gode begrundelser for politisk prioriterede forskelle, og hvor bør løsningerne ensrettes? 6

7 Den nye regering har bl.a. lagt op til, at kommunerne i højere grad skal sammenlignes på deres re- sultater. Men hvordan sikrer vi, at benchmarking understøtter kvalitet og effektivitet uden at reducere det lokalpolitiske råderum? Gennem konkrete eksempler på benchmark mellem kommunerne giver to borgmestre og en eks- pert i offentlig forvaltning deres bud på, hvordan administrationspolitikken bør udvikles, og en top- leder fra det private erhvervsliv drager sammenligninger med effektiviseringer i store private virksom- heder. Hvor bør det politiske råderum udvides? Hvor bør de administrative løsninger standardiseres? Hvor bør stordrift erstatte individuelle løsninger? Paneldeltagere: Søren P. Rasmussen (V), borgmester, Lyngby-Taarbæk Kommune Jacob Bundsgaard (S), borgmester, Aarhus Kommune Jørgen Grønnegaard Christensen, professor i statskundskab, Aarhus Universitet Lars Nørby Johansen, bestyrelsesformand Kl Kl Frokost Plenumdebat 2: Mere undervisning for pengene 20 kommuner har gennem et partnerskab undersøgt, hvor stor en del af arbejdstiden lærerne anvender til undervisning. Resultaterne viser, at der ikke bare er store forskelle mellem kommunerne, men også mellem skolerne i den enkelte kommune. I nogle kommuner betyder det, at lærerne reelt underviser færre timer end forudsat i budgettet. Der- for er der i en række kommuner mulighed for at effektivisere, så kommunen enten kan frigøre res- sourcer til andre formål eller styrke den direkte undervisning af eleverne. I plenumdebatten præsenteres resultater og erfaringer fra partnerskabet, som kan give inspiration til de lokale forhandlinger i den enkelte kommune om anvendelse og prioritering af lærernes arbejdstid. 7

8 De konkrete effektiviseringspotentialer fra partnerskabskommunerne præsenteres. Herefter giver to kommuner og en ekspert bl.a. svar på: Hvilke effektiviseringsgevinster har kommunen realiseret? Hvad er erfaringerne fra projektet? Hvad er de fremadrettede perspektiver, herunder hvordan vil digitalisering påvirke undervis- ningstiden, og hvordan bør lærernes arbejdstid prioriteres, når folkeskolen skal møde de fremtidige udfordringer, herunder digitalisering af undervisningen? Paneldeltagere: Henrik Holmer (S), borgmester, Vordingborg Kommune Torben Bugge, skolechef, Randers Kommune Thorbjørn Christensen, chefkonsulent, KL Niels Egelund, professor, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Kl Pause Kl Debatmøder runde 1 Debatmøde 1: Beskæftigelsesindsatsen økonomisk prognosticering og bedre udgiftsstyring Debatmøde 2: Budgetlægningen er strammet op - hvilke metoder virker i en krisetid? Debatmøde 3: Velfærdsteknologi ressourcebesparelse eller serviceløft? Debatmøde 4: London-forsøg: Penge fra sygehuse til forebyggende indsats Kl Kl Pause Plenumdebat 3: Er der penge at hente i effektiv forebyggelse? Det nære sundhedsvæsen kommer i fokus de kommende år. De nye supersygehuse vil yde en højt specialiseret indsats, men det bliver en målsætning at reducere og forkorte indlæggelserne, og det skal kommunerne bidrage til gennem en forebyggende indsats overfor ældre medicinske patienter og patienter med kroniske lidelser. Samtidig øges den kommunale medfinansiering fra Sundhedsopgaven får derfor større øko- nomisk betydning, og behovet for styring af udgifterne vokser. 8

9 Men hvilke indsatser har effekt på indlæggelsesfrekvensen? Hvilke styringsredskaber har kom- munerne? Hvilke data kan hjælpe til at målrette indsatsen? Og hvordan stiller kommunerne krav til hospitaler og praktiserende læger? Det har KL forud for KØF indsamlet eksempler på til inspiration for kommunerne. I debatten præsenterer to kommuner konkrete eksempler på styringsredskaber, og på hvordan kom- munerne har tilrettelagt indsatsen, så den får effekt. De udfordres af en sundhedsøkonomisk ekspert. Paneldeltagere: Thomas Kastrup-Larsen, rådmand, Aalborg Kommune Lene Sillasen, administrerende direktør, sundhed og omsorg, Københavns Kommune Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet Kl : Kl : Kl : Konferencens første dag afsluttes Velkomstdrink Middag med underholdning og dans Under middagen underholder entertainer Andreas Bo, kendt fra bl.a. Cirkusrevyen og Live fra Bremen. Efter middagen spiller The Snow Orchestra op til dans. 9

10 Program Fredag den 13. januar 2012 Kl. 9.00: Konferencen genoptages Kl. 9.05: Plenumdebat 4: Er der behov for en helt ny prioritering af velfærdssamfundets ydelser? Det store offentlige budgetunderskud stiller spørgsmålstegn ved de helt grundlæggende prioriteringer i velfærdssamfundet. Er der balance i den service, vi tilbyder forskellige befolkningsgrupper set i forhold til deres behov? Samtidig kan man spørge, om rettighedsprincippet i forhold til overførselsindkomsterne giver en rimelig samfundsmæssig prioritering mellem udviklingen i det offentlige forbrug og overførselsudgifterne? Bør der indføres udgiftslofter over overførselsindkomsterne, ligesom det gælder for serviceudgifterne? Professor Nina Smith stiller på baggrund af det store offentlige budgetunderskud spørgsmålstegn ved den grundlæggende styring og prioritering af velfærdssamfundet, og hun lægger op til et nyt partnerskab mellem staten og kommunerne. Er der vilje til at udbrede prioriteringen af velfærdsydelser også til overførselsområdet? To lokalpolitikere debatterer Nina Smiths forslag, og politisk kommentator Thomas Larsen giver en vurdering af, hvilke velfærdsreformer der i de kommende år kan skabes flertal for i det nye Folketing. Paneldeltagere Nina Smith, professor i nationaløkonomi, Aarhus Universitet Kirstine Bille (SF), borgmester, Syddjurs Kommune Thomas Banke (V), borgmester, Fredericia Kommune Thomas Larsen, redaktør og politisk kommentator, Berlingske Tidende 10

11 Kl : Pause Kl : Debatmøder runde 2 Debatmøde 5: Arbejdsgiverpolitik løn som strategisk redskab Debatmøde 6: Nye løsninger i økonomistyringen Debatmøde 7: Mere inklusion i folkeskolen sådan! Debatmøde 8: Den digitale handlingsplan hvordan henter vi 2 mia. kr. sammen? Kl : Kl : Pause Plenum 5: Har regeringen vilje til fornyelse? Den nye regering har lagt op til, at kommunerne skal styres på resultater frem for processer. Og at der skal gennemføres en styringsreform med fokus på tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering. Samtidig vil regeringen fastholde en stram økonomisk styring, gennemføre en budgetlov og i højere grad måle enkeltkommuner i forhold til hinanden. Hvordan kan disse hensyn forenes? Er regeringen reelt indstillet på at øge det kommunalpolitiske råderum, så lokalpolitikerne får bedre mulighed for at bidrage til den økonomiske genopretning? Tre borgmestre vil udfordre økonomi- og indenrigsministeren om kommunestyrets udvikling: Er der udsigt til større politisk råderum? Hvad er planerne for en udligningsreform? Er frikommunerne springbræt til radikal fornyelse? Paneldeltagere: Margrethe Vestager (RV), økonomi- og indenrigsminister Søren Pape Poulsen (K), borgmester, Viborg Kommune Anne Vang (S), børne- og ungdomsborgmester, Københavns Kommune Martin Damm (V), borgmester, Kalundborg Kommune 12:45: Afrunding og frokost 11

12 Debatmøder runde 1 Torsdag d. 12. januar 2012 Kl Debatmøder 1. runde Debatmøde 1: Beskæftigelsesindsatsen økonomisk prognosticering og bedre udgiftsstyring På beskæftigelsesområdet udfordres styringsindsatsen af en kompleks finansieringsmodel for de forsikrede ledige. Mange kommuner har oplevet store, og i nogle tilfælde uforudsete, reguleringer af beskæftigelsestilskuddet for 2010 og De store uforudsete reguleringer har gjort det vanskeligt at fastholde fokus på at udvikle og forbedre styringen af udgifterne. Styringsmulighederne på beskæftigelsesområdet vil være i centrum, når to kommuner bl.a. med udgangspunkt i centrale nøgletal giver deres bud på, hvad de mener, der skal til, hvis kommunen skal have styr på udgifterne på beskæftigelsesområdet. Deltagere: Asbjørn Friis Jensen, økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør, Favrskov Kommune Vibeke Jensen, beskæftigelseschef, Aarhus Kommune Debatmøde 2: Budgetlægningen er strammet op - hvilke metoder virker i en krisetid? Hvad adskiller den gode budgetlægning og -opfølgning fra den mindre gode? KREVI har analyseret kommunernes budgetmetoder og udpeger de vigtigste kendetegn i de kommuner, der har styr på økonomien. Politikerne forventer, at forvaltninger kan lægge et stramt budget og styre det sikkert i mål. Men der er modsat også forventning om, at kommunalbestyrelsen står ved konsekvenserne af den stramme styring. Alligevel er der eksempler på, at det er svært at overholde de vedtagne budgetter. På debatmødet præsenteres en dugfrisk regnskabsprognose for

13 På debatmødet præsenteres KREVI s konklusioner om, hvad der kendetegner den gode budget- lægning, og en borgmester og en kommunaldirektør udfordrer og kommenterer konklusionerne. Deltagere: Marie Stærke (S), borgmester, Køge Kommune Lars Svenningsen, kommunaldirektør, Nyborg Kommune Torben Buse, direktør, KREVI Debatmøde 3: Velfærdsteknologi ressourcebesparelse eller serviceløft? Ny velfærdsteknologi er et af svarene på stramme budgetter og mangel på arbejdskraft! Men hvordan? Regeringen vil i samarbejde med kommunerne sætte turbo på velfærdsteknologi. På debatmødet præsenteres de mest aktuelle teknologier. Men hvor er der potentialer for ressourcebesparelser, og hvordan giver det resultater på bund- linjen? Reducerer velfærdsteknologi arbejdskraftbehovet, eller bidrager velfærdsteknologi til at løfte serviceniveauet? På debatmødet drøftes, om der på udvalgte områder er behov for en mere målrettet indsats i den samlede kommunale sektor eventuel med statslig støtte. Deltagere: Jane Jegind (V), rådmand, Odense Kommune Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør, Hvidovre Kommune Ib Oustrup, direktør, COK Debatmøde 4: London-forsøg: Penge fra sygehuse til forebyggende indsats I den nordlige del af London har man igangsat et stort forsøg, hvor der overføres penge fra syge- husene til en målrettet forebyggende indsats, der skal reducere antallet af sygehusindlæggelser. I forsøget integreres sundhedsindsatser uden for sygehusene bl.a. gennem et stærkere samarbej- de mellem praktiserende læger og den sociale omsorgsindsats. 13

14 Den øgede forebyggende indsats finansieres af midler fra sygehusene og indeholder derfor finan- sieringsmekanismer, som mange danske kommuner efterspørger. Direktør for McKinsey s London kontor, Tom Kibasi, er ansvarlig for projektet. Han vil på debatmø- det fortælle om forsøget og drage paralleller til muligheder i Danmark. Professor i sundhedsøkono- mi Kjeld Møller Pedersen vil kommentere eksemplet i et dansk perspektiv. Debatmødet afvikles på engelsk. Paneldeltagere: Tom Kibasi, direktør, McKinsey s London kontor Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet 14

15 Debatmøder runde 2 Fredag d. 13. januar 2012 Kl Debatmøder 2. runde Debatmøde 5: Arbejdsgiverpolitik løn som strategisk redskab Kommunerne er arbejdsgivere for mere end ½ million medarbejdere, og den lokale arbejdsgiverpolitik har stor betydning for organisationens fremtidige effektivitet og omstillingsevne. Der er ved overenskomsten i 2011 gennemført en grundlæggende ændring i vilkår og rammer for den lokale løndannelse, der er sat fri fra bindinger og bureaukrati. Opgaven er derfor nu at sætte lokal løndannelse på den ledelsesmæssige dagsorden og anvende lokal løn strategisk. Det er de næste års praksis, der får afgørende indflydelse på, hvordan lønsystemer og løndannelse kommer til at se ud i fremtiden. Men hvordan omsættes overordnet strategi til praktisk politik? Hvordan forankres den strategiske anvendelse af løn hos institutionslederne? Og hvordan kædes strategien sammen med budgetlægning og opfølgning? Hvad er økonomiudvalgets rolle, og hvad er direktionens rolle? På debatmødet vil to kommunaldirektører præsentere en række redskaber til, hvorledes kommunerne kan gribe arbejdsgiverpolitikken an, herunder hvordan man undgår, at det aktive lønredskab forsvinder i en tid, hvor økonomien strammer til. Paneldeltagere: Niels Højbjerg, stadsdirektør, Aarhus Kommune Jens Christian Birch, kommunaldirektør, Næstved Kommune 15

16 Debatmøde 6: Nye løsninger i økonomistyringen Den økonomiske krise og statens sanktionslovgivning har ændret vilkårene for kommunernes økonomistyring markant. Mange kommuner er derfor i fuld gang med at ændre de grundlæggende økonomistyringsprincipper. 28 kommuner og KL har i 2011 haft et partnerskab om udvikling af økonomistyringen. Partner- skabet har bl.a. arbejdet med konsekvenserne af de økonomiske stramninger og sanktionerne. På debatmødet vil repræsentanter for partnerskabet præsentere de diskussioner og anbefalinger, som partnerskabet er kommet frem til. Det gælder fx: Hvordan fastholder man mulighederne for overførselsadgang i et sanktionsregime? Kan koncernstyring styrke kommunalbestyrelsens muligheder for at foretage tværgående prioriteringer? Hvilke budgetmodeller kan sikre råderum? Det er nogle af de spørgsmål, der søges besvaret, når en kommunaldirektør og tre økonomidirek- tører drøfter nye løsninger i økonomistyringen. Paneldeltagere: Klaus Christiansen, økonomidirektør, Viborg Kommune Bjarne Winge, økonomidirektør, Københavns Kommune Jens Vedel Jørgensen, centerchef for økonomi og personale, Ballerup Kommune Tomas Therkildsen, kommunaldirektør, Vordingborg Kommune Debatmøde 7: Mere inklusion i folkeskolen sådan! Hvad skal der til for at øge inklusionen i din kommune? Det stigende antal elever til specialunder- visning har beslaglagt mange økonomiske ressourcer især når børnene sendes ud af normal- klassen til specialskoler eller specialklasser. Der er imidlertid bred politisk opbakning til målsætningen om inklusion af elever med specialun- dervisningsbehov. Det er muligt at øge inklusionen gennem forskellige tiltag som fx at decentrali- sere ressourcerne, at fastlægge klare mål og følge op på dem, at knytte specialtilbud til almen undervisningen mv. 16

17 Debatmødets deltagere vil blive identificeret i forhold til deres kommunes inklusionsgrad, så der bliver mulighed for af drøfte handlemuligheder, alt efter hvor man befinder sig på vejen til en højere grad af inklusion. Der tages udgangspunkt i et oplæg om konkrete ressourcetildelingsmodeller, hvor res- sourcerne er decentraliseret, og hvor konsekvensen i kommunerne er, at antallet af ekskluderede elever er faldet. Fordele og ulemper og processen med implementeringen af modellerne vil være centrale punkter på debatmødet. Paneldeltagere: Claus Thykjær, vicekommunaldirektør, Gribskov Kommune Per B. Christensen, børne- og kulturdirektør, Næstved Kommune Debatmøde 8: Den digitale handlingsplan hvordan henter vi 2 mia. kr. sammen? Den nye regering har nu besluttet at fastholde målene og indholdet i den fællesoffentlige digitale strategi. Den forudsætter, at digitaliseringen bidrager til effektivisering og administrative besparel- ser. Men hvordan høstes de digitale gevinster? Den finansielle sektor har i de senere år gennemført en markant omstilling, hvor kundernes selv- betjening via netbank har skabt mulighed for betydelige effektiviseringer. Men hvordan har bank- erne konkret høstet besparelserne, og hvad kan kommunerne lære af bankernes erfaring? En repræsentant fra den finansielle sektor giver en vurdering af kommunernes og statens digi- tale indsats set i et effektiviseringsperspektiv. Det drøftes på den baggrund, hvordan kommunerne og staten skal fokusere den fælleskommunale og fællesoffentlige handlingsplan, så effektivi- seringsgevinsterne kan ses i kommunekasserne, og hvordan gevinsten høstes i den enkelte kom- mune. Paneldeltagere: Lars Frelle-Petersen, vicedirektør, Moderniseringsstyrelsen Peter Schleidt, it-direktør, Danske Bank Marius Ibsen, kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune Ralf Klitgaard Jensen, afdelingschef, KL 17

18 Mere værd Hos Sampension arbejder vi målrettet med at gøre kundernes pensioner mere værd. Derfor har vi altid fokus på det, der i sidste ende betyder noget: Højest mulige afkast med lavest mulige omkostninger. Sampension er en af Danmarks største institutionelle investorer. Vi er ejet af KL, en række kommuner og lønmodtagerorganisationer. Mød os på stand 4 til Kommunaløkonomisk Forum 2012 i Århus. Kommunernes foretrukne effektiviseringspartner Vækst og effektivisering uden serviceforringelser er en udfordring særligt når der er brug for en holdbar og længerevarende løsning. BDO har udviklet et sammenhængende koncept for effektivisering, hvor der er fokus på sammenhæng mellem politiske og strategiske mål, konkrete taktiske og operationelle initiativer samt et velfungerende samarbejde på tværs af områderne. Med fokusområder som indtægtsoptimering, serviceniveauer, produktivitet og effektivitet sikres det, at kommunerne opnår en økonomisk gevinst af effektiviseringsindsatsen. Kig forbi vores stand, og få en uforpligtende snak om vores effektiviseringskoncept. Hvis du ikke deltager på konferencen, er du velkommen til at sende en mail til Torben Mols på BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne.

19 Hvordan får man mere for mindre når intet kommer af sig selv Vi arbejder med lederudvikling i velfærdsprofessionerne. Vi har derfor et særligt ansvar for på samme tid at yde effektive og bæredygtige løsninger. Det handler om at sikre optimal effekt for borgerne gennem lederuddannelse forankret i organisationens strategiske fokus.

20 Rådgivning skræddersyet til din kommunes behov I Nykredit tilbyder vi professionel rådgivning til kommuner om kapitalforvaltning og gældspleje. Vi har stor erfaring inden for området og forstår derfor de specifikke vilkår, som kommuner er underlagt. Når det gælder kapitalforvaltning sammensætter vi vores kunders porteføljer individuelt med udgangspunkt i en professionelt udarbejdet model kombineret med en dybdegående analyse af den økonomiske udvikling og de finansielle markeder. Vi vælger de bedste produkter til porteføljen ud fra en uvildig tilgang blandt de bedste udbydere i verden. Vores mål er, at porteføljen bliver sammensat optimalt for den enkelte kommune med fokus på de høje etiske krav som særligt stilles til kommuner uden at gå på kompromis med omkostninger og dokumenteret merafkast. Nykredit er desuden en solid finansiel partner med attraktive indlånsprodukter, der matcher din kommunes behov. Læs mere på nykredit.dk/am eller ring til os på

21 Kom forbi KLK s stand og hør blandt andet om: - Administrativ effektivisering - Beskæftigelsesområdet - Det specialiserede socialområde - Digitaliseringsstrategi - Dokumentation og kvalitet - Effektiviseringsstrategier - Hverdagsrehabilitering - Lean og gode arbejdsgange - Ledelse - Styringsmodeller for specialundervisning - Økonomistyring i øjenhøjde KL s Konsulentvirksomhed ( KLK) har som en integreret del af KL en unik indsigt og viden om kommunerne og de kommunale problemstillinger. Når vi løser konsulentopgaver arbejder vi efter at levere kvalitet, professionalisme og realistiske løsninger, som passer til den enkelte kommune - hver gang!

22 Deloitte vej. viser Hos Deloitte er vi mere end 100 ansatte, der beskæftiger sig med rådgivning til kommuner, regioner og stat. Vi har en lang række specialister med dyb indsigt i de kommunale velfærdsområder og i kommunernes tværgående organisering og styring. Vi har arbejdet med effektivisering og udvikling i mere end halvdelen af landets kommuner, og vi leverer gennemarbejdede og integrerede løsninger med udgangspunkt i kommunens aktuelle udfordringer og behov. Find os og hør nærmere på KØF eller bliv inspireret på Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

23 Standholdere på KØF 2012 Tak for et godt samarbejde til vores annoncører og standholdere på Kommunaløkonomisk Forum 2012

24 Kommunaløkonomisk Forum arrangeres af KL KL Weidekampsgade København S Tlf

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Kend din kommune - og styr den. Program. i Aalborg Kongres & Kultur Center

Kend din kommune - og styr den. Program. i Aalborg Kongres & Kultur Center 1 Kend din kommune - og styr den Program Kommunaløkonomisk Forum 2014 9. og 10. januar 2014 i Aalborg Kongres & Kultur Center Oplev og hør bl.a. Erik Nielsen (S), formand for KL og borgmester, Rødovre

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN

EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN EFTERÅR 2015 ØKONOMIKONSULENTEN Få trænet din konsulentfaglighed og styrket dine processuelle og organisatoriske kompetencer inden for kommunikation, rådgivning og vejledning ØKONOMIKONSULENTEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommunaløkonomi Rammer, valgmuligheder og styring. 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 1

Kommunaløkonomi Rammer, valgmuligheder og styring. 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 1 Kommunaløkonomi Rammer, valgmuligheder og styring 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 1 Målet med dagens oplæg 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 2 Målet med dagens oplæg 1. Et opgør med to gængse fortællinger Vi

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Torsdag den 16. maj 2013

Torsdag den 16. maj 2013 Torsdag den 16. maj 2013 10.00 Åbning af temamødet Anny Winther, formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg Temamødets ordstyrer: Lene Johansen, journalist og foredragsholder 10.30 Den aktive borger i

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond

Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond -Udfordringer og gevinster. -Erfaringer fra en case Oplæg v. Henning Nilausen på FOPS møde 23.5. 2012.11 1 Oplægget 1. Præsentation 2. Generelt om formen

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7 Stande Plan over stande 1. KMD/Medialogic 2. Schultz 3. Hejmdal/DropUd 4. VIA University College 5. Contra 6. Specialfunktionen Job & Handicap 7. Marselisborg Udvikling, Kompetence, Viden 8. Lærdansk 9.

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

12. 13. marts 2015. Kommunalpolitisk Topmøde 2015. Program

12. 13. marts 2015. Kommunalpolitisk Topmøde 2015. Program 12. 13. marts 2015 Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Program Velkommen til Kommunal politisk Topmøde 2015 Det lokale demokrati er et vigtigt omdrejningspunkt, når der skal findes løsninger på nogle af de store

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018 Råd til udvikling Økonomisk strategi 2015-2018 1 1. Indledning Den økonomiske strategi, Råd til udvikling, har til formål at skabe et økonomisk grundlag for en positiv udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS KOMMUNAL EFTERÅR 2015 ØKONOMISTYRING I PRAKSIS COK og KL præsenterer i efteråret 2015 en praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse i kommunal økonomistyring Dyk helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum,

Læs mere

Kommunerne og de store samfundsreformer

Kommunerne og de store samfundsreformer 1 Kommunerne og de store samfundsreformer Program Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. og 11. januar 2013 i Aalborg Kongres & Kultur Center 2 Oplev og hør bl.a. Erik Nielsen, KL s formand, borgmester (S),

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet

Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet er under forandring og oplever stadig stigende pres fra det politiske og administrative niveau i forhold til budgetoverholdelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2010 og 2011

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2010 og 2011 Januar 2011 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2010 og 2011 Udarbejdet af KL s Afdeling for Økonomi og Administrationspolitik i forbindelse med Kommunal Økonomisk

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Kommunestyret efter kommunalreformen

Kommunestyret efter kommunalreformen Kommunaløkonomisk Forum 2015 Program Kommunestyret efter kommunalreformen 8. og 9. januar 2015 Aalborg Kongres & Kultur Center Oplev og hør bl.a. Martin Damm (V), Formand for KL og borgmester, Kalundborg

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere