Kommunerne i forandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunerne i forandring"

Transkript

1 Kommunaløkonomisk Forum 2012 / Aarhus / januar Kommunaløkonomisk forum 2012 /Aarhus / januar Kommunerne i forandring

2 Tilmelding Tilmelding kan ske på kl.dk/koef Tilmeldingsfristen er den 14. december Prisen for deltagelse i konferencen er kr. ekskl. moms. I prisen er inkluderet frokost og festmiddag. Overnatning er ikke inkluderet. Tilmeldingen er bindende. Information om hotelreservation mv. kan findes på kl.dk/koef. Der kan ikke bookes hotel via KL. Der er mulighed for at parkere gratis i parkeringshuset under kongrescenteret hele konferencen igennem. I KL s konferencesekretariat kan du få udleveret en gratis dagsbillet til parkering. Parkeringsbilletten skal først bruges, når bilen forlader parkeringshuset. Eventuelle henvendelser vedrørende konferencen kan rettes til Pia Rasmussen (tlf.: , eller Lene Vilhelmsen (tlf.: , Adresse Kommunaløkonomisk Forum 2012 afholdes den 12. og 13. januar 2012 på Scandinavian Congress Center, Margrethepladsen 5, 8000 Aarhus Grafisk Design: Trine Bjerre, RHG3 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Layout: KL s Trykkeri

3 Program Velkommen til Kommunaløkonomisk Forum Program torsdag d. 12. januar Program fredag d. 13. januar Debatmøder: Runde Debatmøder: Runde Annoncer Standholdere på KØF

4 Velkommen til Kommunaløkonomisk Forum 2012 Kommunerne i forandring Den nye regering har meldt klart ud: Den stramme udgiftspolitik videreføres, kommunernes 0-vækstramme fastholdes, og der besluttes ikke nye velfærdsydelser, før pengene er i kassen. Den økonomiske genopretning er en hovedopgave, så langt øjet rækker, og derfor bliver det nødvendigt at sætte spørgsmålstegn ved de gængse løsninger. Kommunerne har med regnskaber og budgetter for allerede leveret varen. Effektiviseringer og besparelser kan nu måles i et faldende personaleforbrug. Men det skærper udfordringerne, for de lavthængende frugter er høstet. I de kommende år skal der ændres på den måde, opgaverne løses, hvis de økonomiske mål skal indfries. Det gælder både lokalt i den enkelte kommunes styring og opgaveløsning, og det gælder nationalt i Folketingets lovgivning. Digitalisering og velfærdsteknologi skal fx bidrage til at reducere personaleforbruget. Omprioritering af lærernes arbejdstid skal øge undervisningens andel af arbejdstiden. Og en aktiv lokal arbejdsgiverpolitik skal øge effektiviseringen. I dialogen med regeringen lægger kommunerne samtidig op til at få et større politisk råderum, og at der gennemføres reformer, der reducerer den offentlige administration fx på socialområdet og beskæftigelsesområdet. 4

5 På KØF 2012 sættes der bl.a. fokus på Hvordan øges undervisningens andel af lærernes arbejdstid? Hvilke signaler sender den nye regering til kommunerne? Hør finansministerens og økonomi- og indenrigsministerens budskaber. Hvor kan det nære sundhedsvæsen aflaste fremtidens supersygehuse, og hvilke styringsmuligheder har kommunerne? Hvordan kan digitalisering og velfærdsteknologi reducere personaleforbruget? Kan udgifterne til beskæftigelsesindsatsen styres bedre? Hvordan kan den økonomiske krise anvendes til at nytænke velfærdsmodellen og etablere en ny samarbejdsmodel mellem staten og kommunerne? Hent inspiration til arbejdet i kommunalbestyrelserne og direktionerne om disse og andre emner på KØF Vel mødt d. 12. og 13. januar Med venlig hilsen Jan Trøjborg Kristian Wendelboe 5

6 Program Torsdag den. 12. januar 2012 Kl Ankomst og registrering Kl Åbning af Kommunaløkonomisk Forum 2012 Kl Kl KL Kl Kl Kommunerne og den økonomiske genopretning KL s formand præsenterer kommunale udviklingsperspektiver under 0-vækst Ved KL s formand Jan Trøjborg (S) Regeringens budskaber til kommunerne Finansministeren præsenterer regeringens visioner for kommunestyret Ved finansminister Bjarne Corydon (S) Debat mellem finansministeren og KL s formand Debatten har fokus på: Kickstart af dansk økonomi kommunernes rolle? Statens økonomiske styring flere regler eller mere prioriteringsfrihed? Samarbejdet om økonomisk genopretning udsigt til velfærdsreformer? Pause Plenumdebat 1: Større forskellighed eller standardisering? Den økonomiske krise trækker administrationspolitikken i nye retninger. Skal der fremover satses på større forskellighed mellem kommunerne eller tværtimod standardiseres? Hvor er der gode begrundelser for politisk prioriterede forskelle, og hvor bør løsningerne ensrettes? 6

7 Den nye regering har bl.a. lagt op til, at kommunerne i højere grad skal sammenlignes på deres re- sultater. Men hvordan sikrer vi, at benchmarking understøtter kvalitet og effektivitet uden at reducere det lokalpolitiske råderum? Gennem konkrete eksempler på benchmark mellem kommunerne giver to borgmestre og en eks- pert i offentlig forvaltning deres bud på, hvordan administrationspolitikken bør udvikles, og en top- leder fra det private erhvervsliv drager sammenligninger med effektiviseringer i store private virksom- heder. Hvor bør det politiske råderum udvides? Hvor bør de administrative løsninger standardiseres? Hvor bør stordrift erstatte individuelle løsninger? Paneldeltagere: Søren P. Rasmussen (V), borgmester, Lyngby-Taarbæk Kommune Jacob Bundsgaard (S), borgmester, Aarhus Kommune Jørgen Grønnegaard Christensen, professor i statskundskab, Aarhus Universitet Lars Nørby Johansen, bestyrelsesformand Kl Kl Frokost Plenumdebat 2: Mere undervisning for pengene 20 kommuner har gennem et partnerskab undersøgt, hvor stor en del af arbejdstiden lærerne anvender til undervisning. Resultaterne viser, at der ikke bare er store forskelle mellem kommunerne, men også mellem skolerne i den enkelte kommune. I nogle kommuner betyder det, at lærerne reelt underviser færre timer end forudsat i budgettet. Der- for er der i en række kommuner mulighed for at effektivisere, så kommunen enten kan frigøre res- sourcer til andre formål eller styrke den direkte undervisning af eleverne. I plenumdebatten præsenteres resultater og erfaringer fra partnerskabet, som kan give inspiration til de lokale forhandlinger i den enkelte kommune om anvendelse og prioritering af lærernes arbejdstid. 7

8 De konkrete effektiviseringspotentialer fra partnerskabskommunerne præsenteres. Herefter giver to kommuner og en ekspert bl.a. svar på: Hvilke effektiviseringsgevinster har kommunen realiseret? Hvad er erfaringerne fra projektet? Hvad er de fremadrettede perspektiver, herunder hvordan vil digitalisering påvirke undervis- ningstiden, og hvordan bør lærernes arbejdstid prioriteres, når folkeskolen skal møde de fremtidige udfordringer, herunder digitalisering af undervisningen? Paneldeltagere: Henrik Holmer (S), borgmester, Vordingborg Kommune Torben Bugge, skolechef, Randers Kommune Thorbjørn Christensen, chefkonsulent, KL Niels Egelund, professor, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Kl Pause Kl Debatmøder runde 1 Debatmøde 1: Beskæftigelsesindsatsen økonomisk prognosticering og bedre udgiftsstyring Debatmøde 2: Budgetlægningen er strammet op - hvilke metoder virker i en krisetid? Debatmøde 3: Velfærdsteknologi ressourcebesparelse eller serviceløft? Debatmøde 4: London-forsøg: Penge fra sygehuse til forebyggende indsats Kl Kl Pause Plenumdebat 3: Er der penge at hente i effektiv forebyggelse? Det nære sundhedsvæsen kommer i fokus de kommende år. De nye supersygehuse vil yde en højt specialiseret indsats, men det bliver en målsætning at reducere og forkorte indlæggelserne, og det skal kommunerne bidrage til gennem en forebyggende indsats overfor ældre medicinske patienter og patienter med kroniske lidelser. Samtidig øges den kommunale medfinansiering fra Sundhedsopgaven får derfor større øko- nomisk betydning, og behovet for styring af udgifterne vokser. 8

9 Men hvilke indsatser har effekt på indlæggelsesfrekvensen? Hvilke styringsredskaber har kom- munerne? Hvilke data kan hjælpe til at målrette indsatsen? Og hvordan stiller kommunerne krav til hospitaler og praktiserende læger? Det har KL forud for KØF indsamlet eksempler på til inspiration for kommunerne. I debatten præsenterer to kommuner konkrete eksempler på styringsredskaber, og på hvordan kom- munerne har tilrettelagt indsatsen, så den får effekt. De udfordres af en sundhedsøkonomisk ekspert. Paneldeltagere: Thomas Kastrup-Larsen, rådmand, Aalborg Kommune Lene Sillasen, administrerende direktør, sundhed og omsorg, Københavns Kommune Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet Kl : Kl : Kl : Konferencens første dag afsluttes Velkomstdrink Middag med underholdning og dans Under middagen underholder entertainer Andreas Bo, kendt fra bl.a. Cirkusrevyen og Live fra Bremen. Efter middagen spiller The Snow Orchestra op til dans. 9

10 Program Fredag den 13. januar 2012 Kl. 9.00: Konferencen genoptages Kl. 9.05: Plenumdebat 4: Er der behov for en helt ny prioritering af velfærdssamfundets ydelser? Det store offentlige budgetunderskud stiller spørgsmålstegn ved de helt grundlæggende prioriteringer i velfærdssamfundet. Er der balance i den service, vi tilbyder forskellige befolkningsgrupper set i forhold til deres behov? Samtidig kan man spørge, om rettighedsprincippet i forhold til overførselsindkomsterne giver en rimelig samfundsmæssig prioritering mellem udviklingen i det offentlige forbrug og overførselsudgifterne? Bør der indføres udgiftslofter over overførselsindkomsterne, ligesom det gælder for serviceudgifterne? Professor Nina Smith stiller på baggrund af det store offentlige budgetunderskud spørgsmålstegn ved den grundlæggende styring og prioritering af velfærdssamfundet, og hun lægger op til et nyt partnerskab mellem staten og kommunerne. Er der vilje til at udbrede prioriteringen af velfærdsydelser også til overførselsområdet? To lokalpolitikere debatterer Nina Smiths forslag, og politisk kommentator Thomas Larsen giver en vurdering af, hvilke velfærdsreformer der i de kommende år kan skabes flertal for i det nye Folketing. Paneldeltagere Nina Smith, professor i nationaløkonomi, Aarhus Universitet Kirstine Bille (SF), borgmester, Syddjurs Kommune Thomas Banke (V), borgmester, Fredericia Kommune Thomas Larsen, redaktør og politisk kommentator, Berlingske Tidende 10

11 Kl : Pause Kl : Debatmøder runde 2 Debatmøde 5: Arbejdsgiverpolitik løn som strategisk redskab Debatmøde 6: Nye løsninger i økonomistyringen Debatmøde 7: Mere inklusion i folkeskolen sådan! Debatmøde 8: Den digitale handlingsplan hvordan henter vi 2 mia. kr. sammen? Kl : Kl : Pause Plenum 5: Har regeringen vilje til fornyelse? Den nye regering har lagt op til, at kommunerne skal styres på resultater frem for processer. Og at der skal gennemføres en styringsreform med fokus på tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering. Samtidig vil regeringen fastholde en stram økonomisk styring, gennemføre en budgetlov og i højere grad måle enkeltkommuner i forhold til hinanden. Hvordan kan disse hensyn forenes? Er regeringen reelt indstillet på at øge det kommunalpolitiske råderum, så lokalpolitikerne får bedre mulighed for at bidrage til den økonomiske genopretning? Tre borgmestre vil udfordre økonomi- og indenrigsministeren om kommunestyrets udvikling: Er der udsigt til større politisk råderum? Hvad er planerne for en udligningsreform? Er frikommunerne springbræt til radikal fornyelse? Paneldeltagere: Margrethe Vestager (RV), økonomi- og indenrigsminister Søren Pape Poulsen (K), borgmester, Viborg Kommune Anne Vang (S), børne- og ungdomsborgmester, Københavns Kommune Martin Damm (V), borgmester, Kalundborg Kommune 12:45: Afrunding og frokost 11

12 Debatmøder runde 1 Torsdag d. 12. januar 2012 Kl Debatmøder 1. runde Debatmøde 1: Beskæftigelsesindsatsen økonomisk prognosticering og bedre udgiftsstyring På beskæftigelsesområdet udfordres styringsindsatsen af en kompleks finansieringsmodel for de forsikrede ledige. Mange kommuner har oplevet store, og i nogle tilfælde uforudsete, reguleringer af beskæftigelsestilskuddet for 2010 og De store uforudsete reguleringer har gjort det vanskeligt at fastholde fokus på at udvikle og forbedre styringen af udgifterne. Styringsmulighederne på beskæftigelsesområdet vil være i centrum, når to kommuner bl.a. med udgangspunkt i centrale nøgletal giver deres bud på, hvad de mener, der skal til, hvis kommunen skal have styr på udgifterne på beskæftigelsesområdet. Deltagere: Asbjørn Friis Jensen, økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør, Favrskov Kommune Vibeke Jensen, beskæftigelseschef, Aarhus Kommune Debatmøde 2: Budgetlægningen er strammet op - hvilke metoder virker i en krisetid? Hvad adskiller den gode budgetlægning og -opfølgning fra den mindre gode? KREVI har analyseret kommunernes budgetmetoder og udpeger de vigtigste kendetegn i de kommuner, der har styr på økonomien. Politikerne forventer, at forvaltninger kan lægge et stramt budget og styre det sikkert i mål. Men der er modsat også forventning om, at kommunalbestyrelsen står ved konsekvenserne af den stramme styring. Alligevel er der eksempler på, at det er svært at overholde de vedtagne budgetter. På debatmødet præsenteres en dugfrisk regnskabsprognose for

13 På debatmødet præsenteres KREVI s konklusioner om, hvad der kendetegner den gode budget- lægning, og en borgmester og en kommunaldirektør udfordrer og kommenterer konklusionerne. Deltagere: Marie Stærke (S), borgmester, Køge Kommune Lars Svenningsen, kommunaldirektør, Nyborg Kommune Torben Buse, direktør, KREVI Debatmøde 3: Velfærdsteknologi ressourcebesparelse eller serviceløft? Ny velfærdsteknologi er et af svarene på stramme budgetter og mangel på arbejdskraft! Men hvordan? Regeringen vil i samarbejde med kommunerne sætte turbo på velfærdsteknologi. På debatmødet præsenteres de mest aktuelle teknologier. Men hvor er der potentialer for ressourcebesparelser, og hvordan giver det resultater på bund- linjen? Reducerer velfærdsteknologi arbejdskraftbehovet, eller bidrager velfærdsteknologi til at løfte serviceniveauet? På debatmødet drøftes, om der på udvalgte områder er behov for en mere målrettet indsats i den samlede kommunale sektor eventuel med statslig støtte. Deltagere: Jane Jegind (V), rådmand, Odense Kommune Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør, Hvidovre Kommune Ib Oustrup, direktør, COK Debatmøde 4: London-forsøg: Penge fra sygehuse til forebyggende indsats I den nordlige del af London har man igangsat et stort forsøg, hvor der overføres penge fra syge- husene til en målrettet forebyggende indsats, der skal reducere antallet af sygehusindlæggelser. I forsøget integreres sundhedsindsatser uden for sygehusene bl.a. gennem et stærkere samarbej- de mellem praktiserende læger og den sociale omsorgsindsats. 13

14 Den øgede forebyggende indsats finansieres af midler fra sygehusene og indeholder derfor finan- sieringsmekanismer, som mange danske kommuner efterspørger. Direktør for McKinsey s London kontor, Tom Kibasi, er ansvarlig for projektet. Han vil på debatmø- det fortælle om forsøget og drage paralleller til muligheder i Danmark. Professor i sundhedsøkono- mi Kjeld Møller Pedersen vil kommentere eksemplet i et dansk perspektiv. Debatmødet afvikles på engelsk. Paneldeltagere: Tom Kibasi, direktør, McKinsey s London kontor Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet 14

15 Debatmøder runde 2 Fredag d. 13. januar 2012 Kl Debatmøder 2. runde Debatmøde 5: Arbejdsgiverpolitik løn som strategisk redskab Kommunerne er arbejdsgivere for mere end ½ million medarbejdere, og den lokale arbejdsgiverpolitik har stor betydning for organisationens fremtidige effektivitet og omstillingsevne. Der er ved overenskomsten i 2011 gennemført en grundlæggende ændring i vilkår og rammer for den lokale løndannelse, der er sat fri fra bindinger og bureaukrati. Opgaven er derfor nu at sætte lokal løndannelse på den ledelsesmæssige dagsorden og anvende lokal løn strategisk. Det er de næste års praksis, der får afgørende indflydelse på, hvordan lønsystemer og løndannelse kommer til at se ud i fremtiden. Men hvordan omsættes overordnet strategi til praktisk politik? Hvordan forankres den strategiske anvendelse af løn hos institutionslederne? Og hvordan kædes strategien sammen med budgetlægning og opfølgning? Hvad er økonomiudvalgets rolle, og hvad er direktionens rolle? På debatmødet vil to kommunaldirektører præsentere en række redskaber til, hvorledes kommunerne kan gribe arbejdsgiverpolitikken an, herunder hvordan man undgår, at det aktive lønredskab forsvinder i en tid, hvor økonomien strammer til. Paneldeltagere: Niels Højbjerg, stadsdirektør, Aarhus Kommune Jens Christian Birch, kommunaldirektør, Næstved Kommune 15

16 Debatmøde 6: Nye løsninger i økonomistyringen Den økonomiske krise og statens sanktionslovgivning har ændret vilkårene for kommunernes økonomistyring markant. Mange kommuner er derfor i fuld gang med at ændre de grundlæggende økonomistyringsprincipper. 28 kommuner og KL har i 2011 haft et partnerskab om udvikling af økonomistyringen. Partner- skabet har bl.a. arbejdet med konsekvenserne af de økonomiske stramninger og sanktionerne. På debatmødet vil repræsentanter for partnerskabet præsentere de diskussioner og anbefalinger, som partnerskabet er kommet frem til. Det gælder fx: Hvordan fastholder man mulighederne for overførselsadgang i et sanktionsregime? Kan koncernstyring styrke kommunalbestyrelsens muligheder for at foretage tværgående prioriteringer? Hvilke budgetmodeller kan sikre råderum? Det er nogle af de spørgsmål, der søges besvaret, når en kommunaldirektør og tre økonomidirek- tører drøfter nye løsninger i økonomistyringen. Paneldeltagere: Klaus Christiansen, økonomidirektør, Viborg Kommune Bjarne Winge, økonomidirektør, Københavns Kommune Jens Vedel Jørgensen, centerchef for økonomi og personale, Ballerup Kommune Tomas Therkildsen, kommunaldirektør, Vordingborg Kommune Debatmøde 7: Mere inklusion i folkeskolen sådan! Hvad skal der til for at øge inklusionen i din kommune? Det stigende antal elever til specialunder- visning har beslaglagt mange økonomiske ressourcer især når børnene sendes ud af normal- klassen til specialskoler eller specialklasser. Der er imidlertid bred politisk opbakning til målsætningen om inklusion af elever med specialun- dervisningsbehov. Det er muligt at øge inklusionen gennem forskellige tiltag som fx at decentrali- sere ressourcerne, at fastlægge klare mål og følge op på dem, at knytte specialtilbud til almen undervisningen mv. 16

17 Debatmødets deltagere vil blive identificeret i forhold til deres kommunes inklusionsgrad, så der bliver mulighed for af drøfte handlemuligheder, alt efter hvor man befinder sig på vejen til en højere grad af inklusion. Der tages udgangspunkt i et oplæg om konkrete ressourcetildelingsmodeller, hvor res- sourcerne er decentraliseret, og hvor konsekvensen i kommunerne er, at antallet af ekskluderede elever er faldet. Fordele og ulemper og processen med implementeringen af modellerne vil være centrale punkter på debatmødet. Paneldeltagere: Claus Thykjær, vicekommunaldirektør, Gribskov Kommune Per B. Christensen, børne- og kulturdirektør, Næstved Kommune Debatmøde 8: Den digitale handlingsplan hvordan henter vi 2 mia. kr. sammen? Den nye regering har nu besluttet at fastholde målene og indholdet i den fællesoffentlige digitale strategi. Den forudsætter, at digitaliseringen bidrager til effektivisering og administrative besparel- ser. Men hvordan høstes de digitale gevinster? Den finansielle sektor har i de senere år gennemført en markant omstilling, hvor kundernes selv- betjening via netbank har skabt mulighed for betydelige effektiviseringer. Men hvordan har bank- erne konkret høstet besparelserne, og hvad kan kommunerne lære af bankernes erfaring? En repræsentant fra den finansielle sektor giver en vurdering af kommunernes og statens digi- tale indsats set i et effektiviseringsperspektiv. Det drøftes på den baggrund, hvordan kommunerne og staten skal fokusere den fælleskommunale og fællesoffentlige handlingsplan, så effektivi- seringsgevinsterne kan ses i kommunekasserne, og hvordan gevinsten høstes i den enkelte kom- mune. Paneldeltagere: Lars Frelle-Petersen, vicedirektør, Moderniseringsstyrelsen Peter Schleidt, it-direktør, Danske Bank Marius Ibsen, kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune Ralf Klitgaard Jensen, afdelingschef, KL 17

18 Mere værd Hos Sampension arbejder vi målrettet med at gøre kundernes pensioner mere værd. Derfor har vi altid fokus på det, der i sidste ende betyder noget: Højest mulige afkast med lavest mulige omkostninger. Sampension er en af Danmarks største institutionelle investorer. Vi er ejet af KL, en række kommuner og lønmodtagerorganisationer. Mød os på stand 4 til Kommunaløkonomisk Forum 2012 i Århus. Kommunernes foretrukne effektiviseringspartner Vækst og effektivisering uden serviceforringelser er en udfordring særligt når der er brug for en holdbar og længerevarende løsning. BDO har udviklet et sammenhængende koncept for effektivisering, hvor der er fokus på sammenhæng mellem politiske og strategiske mål, konkrete taktiske og operationelle initiativer samt et velfungerende samarbejde på tværs af områderne. Med fokusområder som indtægtsoptimering, serviceniveauer, produktivitet og effektivitet sikres det, at kommunerne opnår en økonomisk gevinst af effektiviseringsindsatsen. Kig forbi vores stand, og få en uforpligtende snak om vores effektiviseringskoncept. Hvis du ikke deltager på konferencen, er du velkommen til at sende en mail til Torben Mols på BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne.

19 Hvordan får man mere for mindre når intet kommer af sig selv Vi arbejder med lederudvikling i velfærdsprofessionerne. Vi har derfor et særligt ansvar for på samme tid at yde effektive og bæredygtige løsninger. Det handler om at sikre optimal effekt for borgerne gennem lederuddannelse forankret i organisationens strategiske fokus.

20 Rådgivning skræddersyet til din kommunes behov I Nykredit tilbyder vi professionel rådgivning til kommuner om kapitalforvaltning og gældspleje. Vi har stor erfaring inden for området og forstår derfor de specifikke vilkår, som kommuner er underlagt. Når det gælder kapitalforvaltning sammensætter vi vores kunders porteføljer individuelt med udgangspunkt i en professionelt udarbejdet model kombineret med en dybdegående analyse af den økonomiske udvikling og de finansielle markeder. Vi vælger de bedste produkter til porteføljen ud fra en uvildig tilgang blandt de bedste udbydere i verden. Vores mål er, at porteføljen bliver sammensat optimalt for den enkelte kommune med fokus på de høje etiske krav som særligt stilles til kommuner uden at gå på kompromis med omkostninger og dokumenteret merafkast. Nykredit er desuden en solid finansiel partner med attraktive indlånsprodukter, der matcher din kommunes behov. Læs mere på nykredit.dk/am eller ring til os på

21 Kom forbi KLK s stand og hør blandt andet om: - Administrativ effektivisering - Beskæftigelsesområdet - Det specialiserede socialområde - Digitaliseringsstrategi - Dokumentation og kvalitet - Effektiviseringsstrategier - Hverdagsrehabilitering - Lean og gode arbejdsgange - Ledelse - Styringsmodeller for specialundervisning - Økonomistyring i øjenhøjde KL s Konsulentvirksomhed ( KLK) har som en integreret del af KL en unik indsigt og viden om kommunerne og de kommunale problemstillinger. Når vi løser konsulentopgaver arbejder vi efter at levere kvalitet, professionalisme og realistiske løsninger, som passer til den enkelte kommune - hver gang!

22 Deloitte vej. viser Hos Deloitte er vi mere end 100 ansatte, der beskæftiger sig med rådgivning til kommuner, regioner og stat. Vi har en lang række specialister med dyb indsigt i de kommunale velfærdsområder og i kommunernes tværgående organisering og styring. Vi har arbejdet med effektivisering og udvikling i mere end halvdelen af landets kommuner, og vi leverer gennemarbejdede og integrerede løsninger med udgangspunkt i kommunens aktuelle udfordringer og behov. Find os og hør nærmere på KØF eller bliv inspireret på Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

23 Standholdere på KØF 2012 Tak for et godt samarbejde til vores annoncører og standholdere på Kommunaløkonomisk Forum 2012

24 Kommunaløkonomisk Forum arrangeres af KL KL Weidekampsgade København S Tlf

Kommune. Regnskab - Kommunaløkonomisk Forum den 11. - 13. januar 2012. Skannet: 01-07-2014 12:15 Seperatorkode: OU481PE9

Kommune. Regnskab - Kommunaløkonomisk Forum den 11. - 13. januar 2012. Skannet: 01-07-2014 12:15 Seperatorkode: OU481PE9 Skannet: 01-07-2014 12:15 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Politik og Organisation Politisk Service 13/15936 Kommune Regnskab - Kommunaløkonomisk Forum den 11. - 13. januar 2012 Deltagere: 5 politikere

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2012

Kommunalpolitisk Topmøde 2012 Kommunalpolitisk Topmøde 2012 Den 15. - 16. marts 2012 Program Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2012 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Debatmøde 8 Økonomistyringen i en brydningstid

Debatmøde 8 Økonomistyringen i en brydningstid Debatmøde 8 Økonomistyringen i en brydningstid Fredag den 11. januar 2013 Kl. 9.55 10.55 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 9. juni og fredag d. 10. juni 2016 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram

Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram Programbeskrivelse Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram Den 9. oktober 2015 Sags ID: SAG-2015-04405 Dok.ID: 2070505 1. Formål Dette papir beskriver en række overvejelser i forhold til

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 13.11.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINATION I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN I

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond

Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond Fra Selvejende Institution til Erhvervsdrivende Fond -Udfordringer og gevinster. -Erfaringer fra en case Oplæg v. Henning Nilausen på FOPS møde 23.5. 2012.11 1 Oplægget 1. Præsentation 2. Generelt om formen

Læs mere

Hermed fremsendes borgmesterbrev om politisk møde om beskæftigelsesreformen, samt program for møderne.

Hermed fremsendes borgmesterbrev om politisk møde om beskæftigelsesreformen, samt program for møderne. From:ledelse ledelse To:social og sundhed Subject:VS: Politisk møde om beskæftigelsesreformen Mail-post Fra: vardekommune vardekommune Sendt: 3. juli 2014 11:32 Til: ledelse ledelse Emne: VS: Politisk

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

program Århus / 6. 7. januar

program Århus / 6. 7. januar program Århus / 6. 7. januar Program Torsdag den 6. januar 2011 Kl. 9.00 Ankomst og registrering Kl. 10.00 Åbning af Kommunaløkonomisk Forum - store udfordringer i 2011 Formand for KL, borgmester Jan Trøjborg

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer 2-dags kursus Økonomi for ikke-økonomer - Grundlæggende økonomi og budgetarbejde Bliv bedre rustet til budgetarbejdet Få større forståelse for de økonomiske sammenhænge i din virksomhed Lær at udarbejde

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

KL, august 2004. Grafik: Rumfang. Produktion: www.mekato.dk. Tryk: Bogtrykkergården.

KL, august 2004. Grafik: Rumfang. Produktion: www.mekato.dk. Tryk: Bogtrykkergården. KL, august 2004. Grafik: Rumfang. Produktion: www.mekato.dk. Tryk: Bogtrykkergården. Kommunen og det lokale demokrati Konference for borgmestre, kommunalpolitikere og kommunale topchefer Onsdag den 10.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Program. Torsdag den 27. maj 2010. 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg

Program. Torsdag den 27. maj 2010. 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg Program Torsdag den 27. maj 2010 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg 10.30 11.00 Socialpolitikken under lup Hvordan har socialpolitikken udviklet sig? Hvad bliver

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet

Ind på arbejdsmarkedet Beskæftigelsestræf 2015 Ind på arbejdsmarkedet Onsdag den 25. februar 2015 Hotel Comwell Kolding 2 Onsdag den 25. februar 2015 9.00 Ankomst og kaffe 9.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 2015 Jacob Bundsgaard

Læs mere

Sådan skaber du råderum! Og sådan får du pengene til at række længere...

Sådan skaber du råderum! Og sådan får du pengene til at række længere... Sådan skaber du råderum! Og sådan får du pengene til at række længere... Udgivet af: KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2014 3 Indhold 00 Pengene skal række længere Side

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i foråret 2016 et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE FORÅR 2016 2 ØKONOMI

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Kend din kommune - og styr den. Program. i Aalborg Kongres & Kultur Center

Kend din kommune - og styr den. Program. i Aalborg Kongres & Kultur Center 1 Kend din kommune - og styr den Program Kommunaløkonomisk Forum 2014 9. og 10. januar 2014 i Aalborg Kongres & Kultur Center Oplev og hør bl.a. Erik Nielsen (S), formand for KL og borgmester, Rødovre

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Tilbagemelding på første seance af Leder Forums NEW WAYS forløb

Tilbagemelding på første seance af Leder Forums NEW WAYS forløb Tilbagemelding på første seance af Leder Forums NEW WAYS forløb INDHOLD n Overordnet procesforløb for NEW WAYS n Program for d. 15. november arrangementet n Opsamling på Café rundrejsen n Fremadrettede

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING M ere end 400 kommunale økonom im edarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilm eld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens økonomiske

Læs mere

ØKONOMI. for ikke-økonomer i det offentlige. For ledere med budgetansvar. Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge

ØKONOMI. for ikke-økonomer i det offentlige. For ledere med budgetansvar. Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge 2-dags kursus ØKONOMI for ikke-økonomer i det offentlige For ledere med budgetansvar Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge Hvad er økonomisk styring egentlig? Bliv bedre til at forstå og præsentere

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde 30.-31. oktober 2014 Aalborg Kongres & Kultur Center Program Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde PROGRAM Torsdag den 30. oktober Tid til forandring! Så er det igen tid til to dage med fokus på en fjernvarmebranche

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Stat, strategi og økonomistyring 27. april 2010 på Hotel Skt Petri

Stat, strategi og økonomistyring 27. april 2010 på Hotel Skt Petri SAS Seminar om strategisk økonomistyring executive summary Stat, strategi og økonomistyring 27. april 2010 på Hotel Skt Petri Over 50 statslige økonomichefer var mødt op til en eftermiddag om statslig

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Kommunaløkonomi Rammer, valgmuligheder og styring. 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 1

Kommunaløkonomi Rammer, valgmuligheder og styring. 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 1 Kommunaløkonomi Rammer, valgmuligheder og styring 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 1 Målet med dagens oplæg 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 2 Målet med dagens oplæg 1. Et opgør med to gængse fortællinger Vi

Læs mere

Market Access: Aktører og Stakeholders

Market Access: Aktører og Stakeholders Market Access: Aktører og Stakeholders Dato: 11.- 13. marts 2014 Sted: Lif Uddannelse, Lersø Parkalle 101, 2100 København Ø Dag 1 tirsdag 11. marts 2014 Kaffe og morgenbrød 09.00 09.30 Velkomst, Introduktion

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Seminar om Ny model for samarbejdet mellem PLO, primærsektorenes IT leverandører og MedCom Torsdag den 23. januar fredag den 24.

Seminar om Ny model for samarbejdet mellem PLO, primærsektorenes IT leverandører og MedCom Torsdag den 23. januar fredag den 24. Seminar om Ny model for samarbejdet mellem PLO, primærsektorenes IT leverandører og MedCom Torsdag den 23. januar fredag den 24. januar 2014 Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119 5800 Nyborg http://www.hotel-hesselet.dk/

Læs mere

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS Fra foråret 2016 præsenterer vi i samarbejde med reflexio P/S en nyudviklet version af vores populære kursus Den kommunale Controller. Med dette nye praksisorienterede kursus sætter vi fokus på økonomistyring

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere