eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE"

Transkript

1 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje

2 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer byggesager Stengel Anlæg Målrettet kommunikation styrker virksomheden Egon Olsen & Søn LEAN-værktøj har skabt resultater Jens Jensen LEAN - vejen til bedre bundlinje Georg Berg Ny tankegang skaber forbedringer Troels Jørgensen Fortsat vækst med LEAN-drejebog Kentto Svende skal med på byggemøderne Toppenberg H.O.K 9 eksempler på udvikling og bedre bundlinje er udarbejdet af Dansk Byggeri og 3F som et led i projektet Byggeri og anlæg øget produktivitet og bedre bundlinje, et samarbejde mellem 3F og Dansk Byggeri, støttet af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Udgivelsesår: Februar 2015, Layout og grafisk opsætning: Tuen, Forsidefoto: Colourbox.dk

3 9 eksempler på udvikling og bedre bundlinje 3 Nedturen er forbi, men der er ingen vækst i sigte. Hvis du skal tjene penge i sådan et marked, må du øge produktiviteten og indtjeningen med de opgaver, du har. Det er ikke noget, som kun tager en dag. Du bør overveje, hvor meget tid du kan sætte af, hvilke ressourcer du har, og om virksomheden er indstillet på forandring. Når du har besluttet dig for, hvilken vej virksomheden skal gå, så er det om at sætte handling bag ordene. 18 virksomheder har deltaget i Bedre Bundlinje 2.0. Vi viser her 9 cases på virksomhederne, som har været igennem et individuelt udviklingsforløb, hvor temaet var større medarbejderinvolvering og ansvar. Forløbet har været sammensat af forskellige værktøjer inden for lean optimering af processer, uddannelsesforløb samt tillid, samarbejde og arbejdsmiljø. Det er konkrete eksempler, som er bredt anvendelige for andre virksomheder, der står over for at skulle forbedre virksomheden. Gennem eksemplerne kan du få gode ideer til, hvordan din egen virksomhed kan skabe gevinst på bundlinjen gennem udvikling af medarbejderne. Direktør Peter Stenholm Gruppeformand Kim Lind Larsen

4 Brdr. Andersen Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur

5 5 BRDR. Entreprenørfirma Brdr. Andersen, Randers A/S Samarbejde, faglighed & troværdighed - Brdr. Andersen, Randers A/S er et entreprenørfirma med erfaring fra branchen gennem tre generationer. Virksomheden blev stiftet i 1946 og arbejder primært med jord-, kloak- og terrænarbejder for både offentlige og private. De har ca. 40 medarbejdere ansat. Fire kursusdage med fokus på kommunikation og LEAN har været med til at løfte Brdr. Andersen frem mod en fælles forståelse af, hvad der kan gøre virksomheden mere effektiv. På et AMU-kursus blev der blandt andet gennemført profilanalyser af samtlige medarbejdere, så de fik en bedre forståelse for hinandens forskelligheder.

6 6 De fire kursusdage blev iværksat efter en lederdag sammen med uddannelsesinstitutionen Tradium. Her vedtog man, at der skulle ske en udvikling af samarbejdskulturen og den anerkendende kommunikation i virksomheden, så medarbejderne havde nemmere ved at sætte sig ind i de enkelte opgaver. Resultatet er en langt større inddragelse af medarbejderne i samtlige projektfaser og dermed også et større medejerskab af opgaverne. Inddragelse og medejerskab Det handler om at lave en god tidsplan, som alle har ejerskab i. Derfor skal alle deltage i et opstartsmøde, hvor mål fastsættes og processerne gennemgås og rettes til. Det er vigtigt, at medarbejderne inddrages, da de går ude på pladsen og har den nødvendige viden. De skal være med til at lave beregningerne, og de skal også have tilbagemeldinger på, om arbejdet er nået til tiden, fortæller Michael Andersen, direktør i Brdr. Andersen. Værktøjerne fra kurset er blevet taget i umiddelbar anvendelse af medarbejderne, og det har været forholdsvist enkelt, da det har givet god mening i forhold til det daglige arbejde: Det har skabt gode forandringer, og medarbejderne er begyndt at tænke på en anden måde. Efter de var færdige med kurset, har de taget fat i deres igangværende projekt og set på det i forhold til LEAN. Det er helt klart noget, som de gerne vil arbejde videre med, fortæller Søren Bigum, arbejdsmiljørepræsentant i Brdr. Andersen. Michael Andersen nikker og supplerer: Det er super fedt, at folkene er begyndt at tænke over hele processen og ikke kun, hvad de selv laver. Vi vil gerne være mere effektive og undgå spild på for eksempel materialer, ventetid eller kørsel efter det værktøj, som mangler. Det kan proces-tankegangen sagtens hjælpe til med. Erfarne formænd og gode ledere For at få hele LEAN-processen til at køre, er der behov for erfarne formænd, vurderer Michael Andersen. De skal kunne gennemgå hele kalkulationen og efterfølgende vurdere, hvor mange timer der skal gå til hver enkelt opgave på sagen. Det er samtidig også vigtigt, at ledelsen går foran og kommunikerer aktivt, så de kan motivere medarbejderne, mener Søren Bigum. Det kan

7 7 nemlig også være med til at sikre, at de rigtige informationer kommer tilbage igen: For hvis vi mangler en tilbagemelding på projekterne, ved vi ikke, om det er gået godt eller skidt. Vi er nødt til at få en tilbagemelding undervejs og ved afslutningen af et projekt for at se, hvad vi kan gøre bedre næste gang. Et projekt tager tid Kursusdagene har været en stor investering for virksomheden, som nu skal til at høste gevinsterne. Efter et par år med mindre tilfredsstillende resultater, ser 2014 ud til at blive meget tilfredsstillende. Hvor stor en del af æren, der skal tilskrives Bedre Bundlinje projektet, er svært at sige, men stemningen er absolut blevet mere positiv. Det har betydning både under kalkulationsarbejdet og sidenhen under udførelsen, afslutter Michael Andersen. Sammensætning af forløbet LEAN i virksomheden/optimering af processer/flow AMU-kursus hos Tradium Introduktion til lean som værktøj Fast mødestruktur Tillid, samarbejde og arbejdsmiljø AMU-kursus hos Tradium Lederdag Ligeværdig og anerkendende kommunikation på alle niveauer Personprofilanalyse Teambuildingdag hos Uhrehøj Det er super fedt, at folkene er begyndt at tænke over hele processen og ikke kun, hvad de selv laver. Michael Andersen, direktør

8 CJ Anlæg Nyt akkordsystem giver gevinst for alle

9 9 CJ Anlæg A/S er en entreprenørvirksomhed, som arbejder med opgaver i hele landet. Fokus er på anlæg, jord-, kloak- og betonarbejder. Virksomheden blev stiftet i 2011 og arbejder primært med anlægsarbejder i hoved- og fagentrepriser, primært for erhvervskunder og offentlige kunder. De har 77 timelønnede og 19 funktionærer ansat. Et nyt akkordsystem har givet medarbejdere og ledelse i CJ Anlæg en lang række fordele i form af både højere effektivitet og højere løn. Indsatsen har allerede skabt en dokumenteret positiv effekt på virksomhedens bundlinje. CJ Anlæg var allerede tidligt i processen klar over, at der var behov for en anden måde at afregne akkord på. Derfor samarbejdede man med 3F for at lave en ny akkordform for hele firmaet, som kunne fremme ønsket om at give medarbejderne større ansvar for opgaverne og dermed også et ansvar for egen aflønning. Princippet omkring den nye akkord er, at alle udgifter på en byggesag, og alt det som medarbejderne har indflydelse på, tæller med. Hvis der er tjent mere, så får man en højere timeløn. Det handler om at gøre tallene gennemskuelige, så alle kan følge med i, hvad der bliver brugt af penge. Den nye akkord beskriver først og fremmest de forskellige arbejdsopgaver. Man går ind og definerer, hvad der er vognmandstimer, leje af maskiner og nettoløn minus sociale udgifter. Det giver en omkostningssum, som folkene kan arbejde ud fra. Hvis den realiserede

10 10 Lønsum Forbrugte timer i alt 895 Timeløn for lønsum 238 Budget (materialer, materiel, vognmand) Forbrug (materialer, materiel, vognmand) Overskud (materialer, materiel, vognmand) Andel til akkord inkl. sociale omkostninger Andel reduceret med sociale omkostninger (42%) Overskud fordelt på timer til akkord 31 Akkordløn i alt 269 sum overstiger budgettet, får de deres normale timeløn, men hvis de holder sig under beløbet, så får de del i overskuddet, forklarer Hans Jørgen Ebbesen, direktør i CJ Anlæg. Det er især på de langvarige sager, at den ny akkord genererer god planlægning og god indtjening. Dette skyldes, at det er nemmere at afvikle, når det stort set er det samme mandskab, som er på sagen hele tiden. Udfordringen er at lave ny akkord på de kortvarige sager, hvor der er løbende udskiftning. Indtil videre er det derfor kun en femtedel af virksomhedens timelønnede, der er omfattet af den nye akkord. Kulturen ændres gradvist I virksomheden fokuserer man kraftigt på at ændre kulturen, og man er klar over, at det ikke kan klares fra den ene dag til den anden, men at det kræver en vedholdenhed og en ledelsesmæssig robusthed. Også når der bliver travlt, eller hvis der opstår tvivl blandt medarbejdere og ledere om hvilken vej, man skal gå. Det er netop den robusthed, som virksomheden har haft mulighed for at bygge op gennem perioder med overskud, og som der nu kan trækkes på. Projektets gennemslagskraft og medarbejdernes tilfredshed er til at tage og føle på, fortæller Jonathan Smethana, projektleder hos CJ Anlæg: Der kom en sjakbajs hen til mig. Han er blevet til en helt anden person. Han så lige pludselig de mange fordele: Hov jeg kan planlægge min egen tid og gøre helt, hvad jeg vil. Han kom klokken syv om aftenen, da han lige skulle planlægge noget til næste dag. Det er et godt tegn. Det er ikke fordi folk skal arbejde over, men det er da fedt, at de påtager sig et større ansvar. Medarbejderne er inddraget Virksomheden har opnået resultaterne gennem processer med aktiv medarbejderdeltagelse. For eksempel holder de evalueringsmøder om Bedre Bundlinje 2.0 forløbet en gang om måneden, hvor alle sjakbajser er med. De opdeles i grupper og kører workshops, hvor de kommer med ideer til, hvordan et akkordoplæg kan tilpasses en konkret sag. Ved at inddrage medarbejderne og bruge deres viden og forudsætninger aktivt, så kommer virksomheden langsomt væk fra holdninger som skal vi ikke bare støbe noget beton. De faste møder har også givet et bedre flow på ledelsesplan.

11 11 Vi har nogle, som gerne vil tage ansvar, men som mangler den teoretiske og boglige viden. Derfor er der behov for ekstra uddannelse. Jonathan Smethana, projektleder Før havde vi primært fokus på drift, men nu taler vi om strategi og visioner. Det er helt klart en sidegevinst ved, at medarbejderne er begyndt at tage mere ansvar. Nu har vi tid til at få ordnet flere ting på kontoret. Det er også med til at give en bedre bundlinje, siger Hans Jørgen Ebbesen. Uddannelse styrker ansvaret CJ Anlæg har også sendt flere af sjakbajserne på uddannelse. Det skal give dem redskaber, der fremmer det selvstændige ansvar og arbejdet med den nye akkord. Vi har nogle, som gerne vil tage ansvar, men som mangler den teoretiske og boglige viden. Derfor er der behov for ekstra uddannelse, fortæller Jonathan Smethana. Næste skridt er at finde en metode, hvorpå de kortvarige sager kan køre på den nye akkord. Derudover handler det om at skabe flere succeshistorier, så flere medarbejdere får øjnene op for gevinsterne. Disse forandringer tager dog længere tid, end man tror. Forbedringskultur er en løbende proces. Det er noget vi fortsætter med og ikke kun i to år, men til evig tid. Fælles akkord og inklusion af timelønnede tager minimum et år og så skal der bygges videre derfra, afslutter Hans Jørgen Ebbesen. Selve uddannelsen er en traditionel sjakbajsuddannelse tre dage om ugen i tre måneder. Den er blevet til i et samarbejde med den lokale 3Fafdeling og Aarhus Tech. Hvad bringer fremtiden Hos CJ Anlæg har den nye akkord været den bedste måde at involvere på. Man kan snakke nok så meget om møder og mødestruktur, men det der gør forskellen er, at man involverer medarbejderne i, hvordan man skal håndtere materialer og materiellet. Det har medført, at de automatisk begynder at planlægge og involvere sig 100 % i projektet, fortæller Hans Jørgen Ebbesen. Sammensætning af forløbet LEAN i virksomheden/optimering af processer/flow Ny akkord Medarbejderinddragelse Sparring med 3F Sjakbajsuddannelse Evalueringsmøder med workshops i forhold til bedre bundlinje Faste mødestrukturer v. opstartsmøder og ledelsesmøder Afprøvning af ny akkord i praksis

12 Stengel Anlæg It-systemer optimerer byggesager

13 13 Stengel Anlæg A/S er en anlægs- og entreprenør-virksomhed, som blev grundlagt af Jørgen Stengel i Virksomheden løser opgaver inden for nyanlæg, vedligehold og renovering og kundekredsen består af både private, erhverv, stat, regioner og kommuner. De har ca medarbejdere ansat. Stengel Anlæg har været kåret som Gazellevirksomhed i både 2008 og Det har i høj grad været mulighederne for at anvende og integrere it-systemer i byggesagerne, der har ført til bedre kommunikation, færre fejl og større kundetilfredshed i Stengel Anlæg A/S. Udgangspunktet var en videnkupon. (Tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, nu en del af programmet InnoBooster.)

14 14 Allerede fra starten fik Stengel Anlæg hjælp fra en tilknyttet konsulent, som skulle hjælpe dem med at finde ud af, hvilke ting, der kunne have negative konsekvenser for bundlinjen. Hurtigt Ny teknologi baner vejen Stengel Anlæg havde i udgangspunktet meget lidt erfaring med it. I virksomheden var der dog en erkendelse af, at de kunne skille sig ud fra konkurrenterne ved at anvende it til at blive mere pris- og kvalitets-effektive. Vi startede med en testperiode for at finde ud af, hvilke systemer vi skulle købe og hvordan smartphones på byggepladsen fungerede i praksis. Herefter valgte vi at investere i EasyProject, som er et system, der giver mulighed for at organisere og få projekter færdig til tiden. Folkene indberetter selv timer, læser mails og kommunikerer meget let ved hjælp af smartphone uden at forstyrre andre unødigt. Med det digitale værktøj Man skal gå helhjertet ind i projektet og deltage i processen og møderne. Det er ikke noget, der klares på en dag. Men hvis man tager sig tid, så får man også et godt resultat. Vi kan i hvert fald se resultater på bundlinjen. fandt de ud af, at der var behov for at forbedre kommunikationen og styrke ansvarsfølelsen hos medarbejderne. Værktøjet til at nå målet blev it-systemet EasyProject kombineret med workshops om kommunikation og ansvar. Jørgen Stengel, salgs- og produktionsdirektør kunne medarbejderne slippe for en masse papirarbejde - og vi kunne spare rigtig meget tid, fortæller Jørgen Stengel, salgs- og produktionsdirektør i virksomheden. Gennemsigtighed i sagerne En stor fordel ved systemet er også, at medarbejderne kan se, hvor meget der er budgetteret med på hver sag. Det er med til at skabe gennemsigtighed. Man kan høre, at det er en øjenåbner for medarbejderne, hvor mange timer der er sat af til de forskellige sager. Formændene har fået indsigt i hele sagen, hvilket de er rigtig glade for. De kan blandt andet se alle tegninger, kalkulationer og ordrer fra underleverandører, siger Jens Olsen, projektleder i Stengel Anlæg.

15 15 For at hjælpe medarbejderne i gang med Easy- Project har virksomheden afholdt interne kurser i systemet. Derudover er der udviklet tre apps hos Teknologisk Institut, hvoraf den ene forklarer, hvordan man bruger EasyProject. Det gør det hele nemmere, når en ny medarbejder starter. Færre fejl og bedre kommunikation Tidligere var der ofte mangel på information. Nogle gange nåede folkene at arbejde efter gamle tegninger, som var blevet rettet med kuglepen. Det resulterede i, at der opstod for mange fejl og at meget arbejde skulle laves om. Det havde samtidig en negativ effekt på samarbejdet mellem medarbejderne. For at styrke samarbejdet og ansvarsfølelsen blandt medarbejderne besluttede Stengel Anlæg at afholde tre workhops for alle medarbejdere, hvor samarbejde var temaet. Workshoppene blev Sammensætning af forløbet LEAN i virksomheden/optimering af processer/flow It-systemet EasyProject Sparring med konsulent Workshops App-udvikling Afprøve EasyProject i praksis Uddannelse i it-systemet EasyProject gennemført med hjælp fra de tilknyttede konsulenter, og de var en succes. Det var fedt at se, at medarbejderne arbejdede sammen på tværs af fagligheder og fik kendskab til hinandens kompetencer. Disse workshops har helt sikkert givet noget. Jo bedre vi kender hinanden, jo bedre kommunikation, siger Jørgen Stengel. God sparring udefra Det er ikke kun ved de tre workshops, at konsulenterne har været en stor hjælp. De har også set på virksomheden på en ny måde og kommet med input i forhold til det, de har observeret. De kunne se, hvor Bedre Bundlinje 2.0 forløbet kunne bygge videre på arbejdet fra videnkuponen. For eksempel ville virksomheden ikke have fået lavet apps eller workshops, hvis det ikke havde været for konsulenterne og Bedre Bundlinje 2.0-projektet. Konsulenterne har været virkelig gode og vi har været hjulpet rigtig godt på vej. Men hvis vi ikke selv engagerer os i de forskellige processer, så bliver det ikke til noget. Udviklingen bliver kun lige så god, som virksomheden selv ønsker det. Man skal gå helhjertet ind i projektet og deltage i processen og møderne. Det er ikke noget, der klares på en dag. Men hvis man tager sig tid, så får man også et godt resultat. Vi kan i hvert fald se resultater på bundlinjen, afslutter Jørgen Stengel.

16 Egon Olsen & Søn Målrettet kommunikation styrker virksomheden

17 17 Egon Olsen & Søn A/S er et tømrer-/ snedkerfirma med erfaring fra branchen gennem tre generationer. Virksomheden blev stiftet i 1923 og arbejder med mindre opgaver og hovedentrepriser. Virksomheden løser opgaver for private, offentlige, erhvervskunder og forsikringsselskaber. De har ca. 60 ansatte, heraf ca. 37 svende. Der er i gennemsnit 12 lærlinge tilknyttet virksomheden. I 2013 afsluttede virksomheden mere end 3500 sager. Fokus hos Egon Olsen & Søn A/S har været at forbedre kommunikationen fra konduktør til svend, da den indledende Bedre Bundlinje 2.0-analyse viste, at det var den mest direkte vej til en bedre effektivitet. I Bedre Bundlinje 2.0 arbejdede virksomheden derfor med at forbedre kommunikation og informationsniveauet i virksomheden, hvilket blandt andet har ført til færre reklamationer. For at forbedre formidlingen af opgaver og brugen af arbejdssedlen, valgte virksomheden at holde en temadag, hvor alle medarbejdere blev bedt om at byde ind med idéer til løsninger. Her tog svende, lærlinge og konduktører udgangspunkt i de udfordringer, som de møder i hverdagen. Selve dagen var rigtig god og vi fik talt om, hvordan man kommunikerer ligeværdigt med hinanden. Der var blandt andet en, som begyndte at tænke over sin egen væremåde, og at det: måske ikke er en god idé, at jeg går rundt og prikker til folk, indtil de eksploderer. Bare det at man fik snakket om, hvem er du og hvordan

18 18 Vi var ikke nået dertil, hvor vi er i dag, hvis Mitzi ikke havde skubbet på og stillet krav til virksomheden. Michael Hoff-Møller, direktør man reagerer, det gav rigtig meget i forhold til omgangstonen i virksomheden, forklarer Mitzi Håkansson, organisationsmedarbejder og videnpilot i virksomheden. Temadagen blev fulgt op med medarbejdersamtaler for konduktørerne. Der blev talt om at træde i karakter som mellemleder, og om vigtigheden af at bruge tid på kommunikationen og overdragelsen til svendene. LEAN-værktøj Til at se på de interne arbejdsgange benyttede virksomheden sig af LEAN-værktøjet, De 7 strømme. Værktøjet kan bruges til at se på byggesagerne, og hvor udfordringerne kan opstå. Det beskriver de syv nødvendige forudsætninger, som en virksomhed skal overveje, før en aktivitet starter: Der skal blandt andet - være styr på materialer, bemanding, planlægning og information. Værktøjet gav konduktørerne en forståelse for, hvor vigtigt det er, at de får deres egne arbejdsopgaver på plads, så de kan formidle opgaverne mere præcist til svendene. Jo bedre forarbejde, jo mere tid er der til overs. Det handler om at planlægge sine opgaver i god tid og formidle de sidste 10 % også. Hvis det først ordnes i sidste øjeblik, er der for kort tid til at reagere. Det bliver en hurtig løsning, som kommer til at koste penge, siger Michael Hoff- Møller, direktør i Egon Olsen. Øget kundetilfredshed Virksomheden har blandt andet registreret en forbedring på kundetilfredsheden. I april 2014 blev de kåret som årets tømrer, hvilket de ser som et delresultat af arbejdet med Bedre Bundlinje 2.0 og de 7 strømme. Vi sikrer os, at vores svende har de rette oplysninger til at levere en god service over for kunden. Samtidig har vi fokus på at lade kunden melde tilbage. Vi tør godt stå til regnskab for vores arbejde. Det har gjort, at mængden af mangler og udbedringer af reklamationer er faldet drastisk. Det giver også et løft i selvværdet hos svendene. De synes, det er fedt at få en god tilbagemelding og det smitter af på deres motivation, fortæller Michael Hoff-Møller. Muligheder i ny teknologi I 2012 var Michael Hoff-Møller på Dansk Byggeris it-messe og blev interesseret i Microbizz til telefonen. Nu kunne medarbejdernes arbejde fra temadagen bruges aktivt. Med Microbizz kan medarbejderne planlægge, dokumentere og afrapportere mobilt via deres smartphone. For ledelsen giver det et klart overblik over, hvem der laver hvad, og hvornår. I sidste ende er det

19 19 Sammensætning af forløbet Videnpilot og sparring med konsulent. LEAN i virksomheden/optimering af processer/flow Temadag om medarbejderinddragelse De 7 strømme Microbizz Tillid, samarbejde og arbejdsmiljø Ligeværdig og anerkendende kommunikation på alle niveauer Medarbejdersamtaler m. konduktører Mellemlederløft Ny organisationsstruktur/ -kultur målet, at alle indsatserne i Bedre Bundlinje 2.0-forløbet får en digital støtte med programmet, så administrationstid på sigt kan nedsættes betragteligt, mens effektivitet, kundetilfredshed og kvalitet øges. Jeg er sikker på, at digitalisering kan løse mange af de problemstillinger, som vi står over for, siger Michael Hoff-Møller. God sparring fra videnpilot Gennem projektforløbet har Egon Olsen haft Mitzi Håkansson tilknyttet som videnpilot; Uddannelses- og Forskningsministeriets tilskud til virksomheder, som ansætter en højtuddannet medarbejder til at udføre udviklingsarbejde (nu en del af programmet Innobooster). Det har været en stor hjælp for virksomheden, at hun kom med som tovholder på projektet, da tiden ellers skulle være taget fra den daglige administration og ledelse. Vi var ikke nået dertil, hvor vi er i dag, hvis ikke Mitzi havde skubbet på og holdt os til ilden i hele forløbet. Hun har været en effektiv tovholder og har holdt fast i udviklingsforløbets forskellige delmål, som ellers nemt kan forsvinde i hverdagen. Som håndværksvirksomhed er du vant til at løse konkrete opgaver hurtigt og effektivt. Med et længerevarende udviklingsprojekt som Bedre Bundlinje 2.0 er det nogle andre kompetencer, som skal i spil. Her har Mitzi med sin akademiske tilgang været en rigtig god sparringspartner, fortæller Michael Hoff-Møller. Hvad bringer fremtiden For Egon Olsen er næste skridt at fastholde fokus og skabe en forståelse for de værktøjer, som medarbejderne anvender. Det er planen, at Microbizzen skal implementeres i efteråret. Vi ved, at forandringerne vil skabe værdi i sidste ende. Det vigtigste er at holde ved. Derfor er mellemlederløft og Microbizz også noget, som vi vil måle på i fremtiden. Om fem år vil vi se tilbage på processen som nødvendig og værdifuld. Vi har fået hjælp fra konsulenter og de andre virksomheder. Vi har skabt en forståelse for de igangsatte tiltag og for udvikling generelt hos medarbejderne. På sigt giver det et konkret resultat ved, at vi bliver mere effektive og dermed forbedrer bundlinjen, afslutter Michael Hoff-Møller.

20 Jens Jensen LEAN-værktøj har skabt resultater

21 21 Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S er en tømrer- og murervirksomhed, som blev fusioneret i Virksomheden har mere end 125 års erfaring og udfører opgaver i hovedentreprise, fagentreprise og totalentreprise. Kunderne er både private, industrien og boligselskaber såvel som offentlige bygherrer. Der er ca. 70 medarbejdere ansat. Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S har skabt en langt større medarbejderinvolvering og -indflydelse. Værktøjet til at nå dertil har været en effektiv videnpilot og værktøjet Last Planner System (LPS) Før savnede Jens Jensen struktur i arbejdsgangene, hvor ansvarsopgaver blev kommunikeret optimalt og medarbejderne hørt tilstrækkeligt. Arbejdet med LPS har for alvor sat gang i forandringsprocesserne i virksomheden: I starten var vi lidt skeptiske i forhold til, om der ville komme noget konkret ud af projektet. Forventningerne blev dog efterhånden øget, da vi kunne se mulighederne - især i forhold til medarbejderindflydelse, fortæller Jan Bodilsen, medejer af Jens Jensen. Jens Jensen valgte at starte med at indføre LPS - et planlægningsmodul for sjakkene på pladsen på ét byggeprojekt. Her blev der først holdt et opstartsmøde, hvor medarbejderne blev introduceret til brugen af LPS. Derefter blev det besluttet at afholde faste torsdagsmøder på pladsen, hvor formænd og sjakbajser skulle fastlægge en periodeplan for fire uger. Vi har nu kørt et par byggesager med planlægningsmodulet. At indføre det på samtlige sager tager tid, da hele udviklingsprojektet også hand-

22 22 kvalitet for enhver pris - i alle led gør tingene rigtigt første gang vores succes bygger på kvalitet byg på din viden bank konkurrenterne med kvalitet ler om holdningsændringer. Her i branchen er det ofte sådan, at man har sine egne holdninger og fastgroede vaner, og dem skal der ikke laves om på, fortæller Jan Bodilsen og fortsætter: - Derfor er det rart, at vi har kunnet få sparring fra de tilknyttede konsulenter fra Dansk Byggeri og vores videnpilot, Lisbeth Kjeldgaard. Nøglen til god kvalitet Når en virksomhed går i gang med et udviklingsprojekt, kan det være svært for alle medarbejdere at forstå, hvor virksomheden er på vej hen. Derfor udarbejdede Jens Jensen en folder, som formidler de værdier, der er bærende for virksomheden. Folderen skal være med til at sætte fokus på kvaliteten i vores arbejde både internt i virksomheden og eksternt, over for kunder. På den måde er det begyndt at give mening for medarbejderne, hvor vi skal hen og hvordan, forklarer Jan Bodilsen. Inddragelse af medarbejdere De medarbejdere som har været en del af forløbet har fundet ud af, at der er fordele med LPS. For eksempel har de fået mere medbestemmelse gennem de ugentlige torsdagsmøder. Vi føler langt mere ejerskab over vores opgaver og der bliver lyttet til os. Det gør også, at vi bliver mere engageret i arbejdet, fortæller medarbejderrepræsentant Bent Jensen. Forandringerne er i øjeblikket kun synlige for dem, som har arbejdet med LPS. Målet er, at over 50 % af medarbejderne skal være introduceret til LPS, før det har en tydelig effekt i virksomheden. God sparring fra videnpilot Gennem projektforløbet har Jens Jensen haft stor glæde af Lisbeth Kjeldgaard som videnpilot; Uddannelses- og Forskningsministeriets tilskud til virksomheder, som ansætter en højtuddannet

23 23 medarbejder til at udføre udviklingsarbejde (nu en del af programmet Innobooster). Uden hende var ændringerne i virksomheden ikke blevet gennemført. Vi var ikke nået hertil uden Lisbeth. Før hun kom, havde vi ikke internt i virksomheden den viden, der skal til for at skabe store forandringer. Hun har givet os mulighed for at se virksomheden udefra og været en god tovholder på hele udviklingsforløbet, fortæller Jan Bodilsen. Den største gevinst har været det fælles fodslag, som nu er kommet i virksomheden. Nu trækker vi alle i samme retning. Vi har en reel dialog med byggelederne, og de føler ejerskab for opgaverne. Vi er ikke længere en topstyret virksomhed med tre ejere i toppen, men derimod 15 dygtige og engagerede mennesker, som kan lede virksomheden i fællesskab. Det har Lisbeth en stor del af æren for, siger Jan Bodilsen. Mod på at arbejde videre med lean Jens Jensen har gennem de første par leanprojekter fået mod på at arbejde videre med lean. Målet er at få flere medarbejdere inkluderet. I øjeblikket er det kun omkring 30 %, der har prøvet LPS i praksis. Det er planen, at det skal bredes ud til flere medarbejdere i virksomheden, fortæller Jan Bodilsen og fortsætter: Det er vigtigt, at vi får skabt en generel forståelse for, at dette giver værdi for alle. I starten var vi lidt skeptiske i forhold til, om der ville komme noget konkret ud af projektet. Forventningerne blev dog efterhånden øget, da vi kunne se mulighederne især i forhold til medarbejderindflydelse. Jan Boldilsen, medejer Sammensætning af forløbet Videnpilot og sparring med konsulent. LEAN i virksomheden/optimering af processer/flow Introduktion til lean som værktøj Afprøvning af Last Planner System i praksis Udarbejdelse af folderen den lille orange Medarbejderinddragelse. Målet for Jens Jensen har været at give medarbejderne redskaberne og metoderne, så de selv kunne arbejde videre derfra. Det her er en ny måde at tænke og arbejde på i virksomheden. Det har været nødvendigt at tage det i vores eget tempo, da vi en dag skal køre det uden konsulenter eller videnpilot. Det er vigtigt, at vi føler, at vi selv kan arbejde videre, afslutter Jan Bodilsen.

24 Georg Berg LEAN - vejen til bedre bundlinje

25 25 Georg Berg A/S er en entreprenørvirksomhed, som blev stiftet i 1974 af bygningsingeniør Georg Berg. Virksomheden har speciale i erhvervsbyggeri og offentlige byggerier. De har ca. 85 medarbejdere ansat og havde i regnskabsåret 2012/2013 en omsætning på 189 millioner kroner. Georg Berg har i praksis dokumenteret, hvordan arbejdet med Bedre Bundlinje 2.0 og LEAN har skabt øget indtjening i virksomheden og givet flere kroner i timen til medarbejderne på en konkret byggesag i Kalundborg. Redskabet til at nå målet var et fokus på nedbringelse af spildtid.

26 26 Inden arbejdet i Kalundborg gik i gang, fik svendene, der var involveret i byggesagen, udleveret pladsmappen. På den måde havde de den information, der var nødvendig for at tale sagen igennem og gennemføre et godt forløb. Samtidig havde ledelsen målt sagen op, så svendene kunne få indsigt i, hvor mange penge og ressourcer, der var afsat til de enkelte dele af projektet. Investering af tid i starten var med til, at alle fik et overblik over sagen, hvilket nedbragte spildtiden. Der er en fordel i, at der bliver opretholdt en fast balance i bemandingen. På den måde får man en god afvikling, da det er de samme folk, som arbejder på sagen fra start til slut, fortæller Christian Berg, administrerende direktør i Georg Berg. Inddragelse af medarbejdere Allerede fra starten af forløbet blev svendene inddraget. Georg Berg valgte at fokusere på tømrerne, da de vurderede, at alle de øvrige opgaver og håndværkere var afhængige af, hvornår tømreropgaverne var udført på byggepladsen. Som start på projektet blev der afholdt byggemøder af en varighed på to timer. Her deltog folk fra alle faggrupper, som var tilknyttet byggesagen. Ved at inddrage dem, som selv skulle være med hele vejen, fik man skabt et engagement. Mødet gik ud på at lære sagen at kende, kende sine rettigheder og pligter, samt se på tidsplanen i forhold til, hvornår de forskellige svende skulle arbejde. Vi har tidligere haft nogle svende, som ikke turde tage ansvar. I dag har vi nogle dygtige svende, der for alvor tager ansvaret. En af de helt store udfordringer i byggebranchen, og i en virksomhed som vores, er, at der er nogle, som ikke tør tage ansvaret og vise lederskab, siger Christian Berg. Sammenhæng mellem kalkulation og udførelse Georg Berg har allerede kunne mærke positive resultater ved at arbejde med LEAN-planlægning. Som byggeleder havde jeg to måneder til at sætte mig grundigt ind i sagen i Kalundborg. Normalt har man tre uger. På denne måde kom

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder Anders Kabel, Bam-bus Martin Profit Jakobsen, BASIT ApS Workshop program Introduktion til problemstillingen Informationsteknologi

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Byggeri som en Produktion

Byggeri som en Produktion Netværket for Ledelse i Byggeriet Byggeri som en Produktion 1. Februar 2012 Sven Bertelsen 1 Hvad er det? TP WIP / CT 2 Hvorfor? Byggeri er en produktion Vi fremstiller noget Vi tror det er noget særligt

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

VN KONFERENCE SAMARBEJDE I VIRKSOMHEDERNE 2014 TEMA: FORANDRINGSPROCESSER. Odense Congress Center 26. november 2014

VN KONFERENCE SAMARBEJDE I VIRKSOMHEDERNE 2014 TEMA: FORANDRINGSPROCESSER. Odense Congress Center 26. november 2014 VN KONFERENCE SAMARBEJDE I VIRKSOMHEDERNE 2014 TEMA: FORANDRINGSPROCESSER Odense Congress Center 26. november 2014 FAKTA OM JORTON A/S Entreprenørfirma etableret i Aarhus i 1932, som udfører alt indenfor

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk BAGGRUND Forebyggelsesfonden udbyder fra 1. september 2013 forebyggelsespakker

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Dato: Arbejdssted: Proceslogbog. Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør:

Dato: Arbejdssted: Proceslogbog. Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør: Arbejdssted: Proceslogbog Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør: Underentreprenører: Navn Fag Opstart dato Afslut dato Bemanding Sjakkets opgave: Sjakkets sammensætning: Navn

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BYG - Handlekraft FASE 1 Rapport Appendix 2013 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation 11.1 spørgeskema kvantitativ

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab

De 7 gode vaner. styrk dit personlige lederskab En af verdens mest udbredte workshops i personlig ledelse og effektivitet 2-dages workshop med FranklinCovey Danmark De 7 gode vaner styrk dit personlige lederskab Få konkrete redskaber til at øge din

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere