Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND F.DK/RYMARKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN"

Transkript

1 Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 7 / DECEMBER 2007 / 3. ÅRGANG Maskinel Magasinpost Træfferen, 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V Bladnr Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND F.DK/RYMARKEN

2 2 LEDEREN Af John Hansen, afdelingsformand Medlemsblad for 3F Århus Rymarken KONTORER: 3F Rymarken: Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Århus V Tlf.: Fax: Derudover træffes vi efter aftale. Odder Kontoret: Nørregade 46, 8300 Odder Faglig afd.: A-kassen: Randers kontoret: 3F Rymarken Lorentzgade 17, 8900 Randers Tlf.: DAGLIG LEDELSE: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: kun tlf. åbent (A-kassen lukket onsdag) Torsdag: Fredag: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: lukket Onsdag: lukket Torsdag: Fredag: lukket Åbningstider: Tirsdag: John Hansen afdelingsformand Jytte Hansen næstformand Lars Yderholm adm. leder Industrigruppen John Hansen gruppeformand Ejnar Jensen faglig sekretær Lis Søballe faglig sekretær Susanne Petersen faglig sekretær AB Gruppen Ole Christiansen gruppeformand Tonny Mikkelsen faglig sekretær Lars Andersen opmåler Den Grønne Gruppe Thomas Møller gruppeformand Dan Jacobsen faglig sekretær Privat Service Gruppe Birgit Lund gruppeformand Randi Smitsdorf faglig sekretær Joan Ågot Pedersen faglig sekretær Jytte Hansen faglig sekretær Offentlig Gruppe Hans Sig gruppeformand Yvonne Christensen næstformand Sten Boye faglig sekretær Lone Skov Hansen faglig sekretær DEN TYNDE RØDE LINIE Fagbevægelsen skal være på vagt over for regeringens nye arbejdsmarkeds-kommission Der bliver fra arbejdsmarkedsforskere advaret om, at regeringens nye arbejdsmarkedskommission vil undergrave den danske model, sænke dagpenge og fjerne centrale opgaver fra A-kasserne. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik står centralt i statsminister Anders Fogh Rasmussens nye regeringsgrundlag Mulighedernes Samfund. For at skaffe ekstra hænder og hoveder til arbejdsmarkedet fremlægger regeringen 20 nye initiativer, der spænder fra lettere adgang for udlændinge til det danske arbejdsmarked, styrket indsats over for ledige, nedbringelse af sygefraværet og bedre muligheder for at gå fra deltid til fuld tid. Mange af forslagene er gamle travere, som har været præsenteret i regeringens jobplan fra september 2007, og nu skal behandles af en arbejdsmarkedskommission. Ifølge statsministeren skal en arbejdsmarkedskommission bestå af uafhængige eksperter, der medio 2009 skal komme med anbefalinger, som skal hjælpe med at opfylde regeringens langsigtede vision for beskæftigelse og arbejdstid. Kommissionens arbejde skal løbende drøftes i et trepartsforum bestående af regeringen og arbejdsmarkedets parter. Kommissionens arbejde afhænger selvfølgelig af kommissoriet og sammensætningen, men det anbefales fra flere sider at fagbevægelsen nedsætter en alternativ kommission, der kan komme med et kvalificeret modspil. Man kan med rette frygte, at regeringens arbejdsmarkedskommission vil få flere bundne opgaver: At kulegrave aktiveringsindsats og opkvalificering i dagpengeperioden. Styringssiden af arbejdsmarkedet skal undersøges, blandt andet for at se på, om kommunerne skal overtage flere opgaver fra A-kasserne, herunder rådighedsforpligtelsen og udbetalingen. Tilbagetrækningsalder, arbejdstid og efterlønsregler skal kulegraves for at se på, hvordan arbejdsstyrken kan udvides. Der er grund til at advare om, at så mange grundsten fra det danske arbejdsmarkedssystem er i spil, og det er derfor ekstra vigtigt, at fagbevægelsen er årvågen. Vi kan med rette frygte, at kommissionen får i opdrag at komme med anbefalinger om at forkorte dagpengeperioden, skære i ydelserne og mindske opkvalificeringen af de ledige. Den nye kommission sammensættes af såkaldte uafhængige eksperter, som i realiteten er økonomer uden respekt for og forståelse for den danske model og spørgsmålet er om ikke arbejdsmarkedets parter får meget lille indflydelse på, hvem der får plads i kommissoriet? Splittelse i fagbevægelsen? Spillet omkring overenskomst- Redaktion: John Hansen (ansvarshavende), Ole Christiansen. Deadline for stof til næste nummer: 14. januar Det næste blad udkommer i uge 5. Layout og tryk: Notat Grafisk, Dette blad er udgivet af 3F Århus Rymarken. Det udsendes som postbesørget blad. Oplag: eks. Indlæg modtages gerne helst elektronisk. Vi hjælper gerne med at skrive hvis du har en god historie. Ret til ændringer forbeholdes. OK 2008 Så er der gang i møder med arbejdsgiverne på de enkelte overenskomstområder. Her mødes forhandlerne for gensidigt at uddybe kravene. OFFENTLIG GRUPPE Julen presser på Vi har dog alligevel planlagt et tillidsmandsmøde for tillidsfolk og andre interesserede mandag den 17. december kl i afdelingens lokaler. Mødet starter med lidt julemad og derefter dagsorden. GRØN GRUPPE Put byggeriet ind i en computer De medlemmer, som endnu ikke har mødt den digitale virkelighed ude på en byggeplads, kan forvente at den dukker op i den nærmeste tid. ANLÆG & BYG

3 FÆLLES SIDER 3 forhandlingerne på det offentlige område truer nu med at sprænge forhandlingsfællesskabet. Den danske aftalemodel lider under politisk indblanding. Jeg er meget nervøs for, at vi ødelægger forhandlingsfællesskabet, fordi der kommer nogle partier udefra og øremærker ekstra penge til bestemte faggrupper. Det er en syg tanke, hvis vi skal have Folketinget til at bestemme løndannelsen inden for bestemte offentlige grupper. At målrette pengene vil være en bombe under overenskomstsystemet. Hvis Folketinget efterlyser ustabilitet på det danske arbejdsmarkedet, skal de bare øremærke pengene til bestemte faggrupper. Folketinget må meget gerne bevilge ekstra penge, men fordelingen af lønkronerne skal foregå ved selve overenskomstforhandlingen mellem parterne. Og her fordeles kronerne i fællesskabet, men naturligvis med øje for solidariteten med de ufaglærte og lavtlønnede, der skal have ekstra meget. Vi følger forhandlingerne nøje, og er klar til at støtte vore kolleger også, såfremt en konflikt bliver den eneste udvej. Jeg skal på bestyrelsen og egne vegne ønsker alle medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Repræsentantskabsmødet i 3F Århus Rymarken den 20. november 2007 udtaler: Folketingsvalget den 13. november gav ikke den fornyelse vi har så hårdt brug for. VK-regeringen kan fortsætte, selv om den er svækket. På den anden side gav valgkampen nye løfter. Helle Thorning-Schmidt skabte respekt om sin position blandt vælgerne ved sin optræden under valgkampen og med støtte af partierne til venstre må der næste gang statsministeren trykker på valgknappen være gode muligheder for at få det systemskifte, som vore medlemmer har behov for. Vi vil følge regeringens gøren og laden, og vi vil afsløre den, når den svigter de mange løfter, der blev afgivet i løbet af valgkampen. Vi har noteret de løfter omkring penge til erhvervsuddannelserne og efteruddannelserne. Det er i sandhed et paradoks at vi i tider, hvor der råbes og skriges på arbejdskraft, stadig har grupper af kolleger, der ikke er inviteret med til jobfesten! Her kunne efteruddannelse og øget fokus på erhvervsuddannelserne gøre underværker. Ligeledes må vore efterløn- nere have de feriepenge udbetalt, de har ret til. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har trukket denne sag længe nok ud. Nu må han til lommerne! En anden ting 3F har rejst og som vil blive fulgt til dørs er den stigende ulighed, der kan konstateres i det danske samfund. Selv om vi med den tidligere finansministers ord har råd til at købe hele verden er uligheden stigende i vort land. Uligheden i indkomster er de største i 40 år. Skattestop og det seneste skatteforlig forgylder de bedst stillede, og som en følge heraf øges de sociale skel og der opstår større og større forskelle når det gælder sundhed, arbejdsforhold, pension og uddannelse. Vi står igen i det kommende forår foran en overenskomstforhandling. Denne gang på det grønne og offentlige område, hvor lønmodtagere skal have fornyet deres overenskomster. Der er en lang række krav til arbejdsgiverne, men fokus er på lønnen, hvor der ganske enkelt skal flere kroner i lønningsposen. Politikerne var rundhåndede med løfterne til diverse grupper af offentligt ansatte i løbet af valgkampen, og nu må de selv samme politikere dels sørge for at bevillingerne er på plads, så arbejdsgiverne kan opfylde kravene og så i øvrigt holde fingrene fra overenskomstforhandlingerne, også såfremt der ikke kan indgås forlig. 3F Århus Rymarken er klar, og skulle der blive konflikt står vi sammen og kæmper for vore medlemmer og deres interesser. Højkonjunkturen har ramt landet og arbejdsgiverne skriger som før nævnt på arbejdskraft. Selv om der nu er tegn på at opturen flader ud, importerer man stadig udenlandsk arbejdskraft. Vi må kraftigt advare arbejdsgiverne mod at spekulere i konjunkturerne på arbejdsmarkedet og beholde den del af arbejdsstyrken, man bedst mener at kunne udnytte. Vi byder udenlandske kolleger velkomne, men vel at mærke på danske overenskomstmæssige vilkår og understreger samtidig at dansk lovgivning, også når det handler om arbejdsmiljøet, skal overholdes. Vi vil bekæmpe en udvikling, hvor normer og standarder, vi har været generationer om at bygge op, undergraves af arbejdsgivernes higen efter billig arbejdskraft. Således vedtaget 20. november Formand, John Hansen Dirigenter: Hans Sig og Poul Larsen Pension Virksomhedsbesøg Fagforeningens Ferie i julen 2007 Når du går på pension vil du som supplement til ATP og folkepensionen mv. få pension fra Industriens Pension. INDUSTRIGRUPPEN Vi har besøgt Sygehus Skejby i Århus. Hvis der er mulighed for det på jeres arbejdsplads, kommer vi gerne på besøg. PRIVAT SERVICE møderække Vi skal have gode og spændende oplæg og debatter om Globalisering, Politik og Forbundet. SIDE 9 De medlemmer der tvinges ud i ferie i juleugen, skal som udgangspunkt holde ferie. Har de ikke selv optjent ferie, har de muligvis ret til feriedagpenge. A-KASSEN Studietur til Berlin Vi tager pulsen på Berlin. Formålet er at få inspiration til vores faglige arbejde gennem besøg på arbejdspladser, studere velfærdspolitik, byggeri, infrastruktur, kultur og sidst men ikke mindst skabe kontakter på tværs af fagforeningens medlemsgrupper. SIDE 11

4 4 OFFENTLIG GRUPPE offentlig news Faglige sager 3 medlemmer har til sammen fået efterbetalt kr. ved kun at få tjekket deres lønsedler. Husk derfor altid at tjekke din lønseddel som du tjekker din lotto kupon. Ved et besøg på en rengøringsarbejdsplads kom snakken til at gå om der i grunden ikke var noget, der hed anciennitet mere. Det er der jo stadig under rengøringsoverenskomsten. Da medlemmerne fandt deres lønsedler frem, viste det sig, at de ikke havde fået det anciennitetshop, som de skulle have. De var blevet forkert indplaceret, så de ikke havde fået al deres anciennitet med sig. For den enes vedkommende drejede det sig om en periode på over 1 1 /2 år, hvor medlemmet var blevet snydt for 2 løntrin. For den andens vedkommende var det en periode på godt 1/2 år. Dette betød en efterregulering på henholdsvis kr. og kr. På en anden arbejdsplads havde 3 nye medarbejdere undret sig over, at deres ferieregnskab var i minus fra den dag de startede med at arbejde. Tillidsrepræsentanten havde mange gange forgæves forsøgt at få en forklaring på dette fra ledelsen på stedet. Da det efter et godt stykke tid ikke var lykkedes henvendte hun sig til gruppen, og det viste sig, at man fra arbejdsstedets side havde lavet en fejl. Den er blevet rettet, og de tre medarbejdere skylder ikke mere de over 70 ferietimer til arbejdspladsen, som ellers havde figureret på deres lønseddel. Dette svarer til kr. Et godt råd er derfor: tjek altid din lønseddel grundigt. Får du det rigtige i løn, er ferieregnskabet i orden, er der indbetalt pension osv. osv. Er du i tvivl, så henvend dig i gruppen, så hjælper vi dig. Du kan enten komme ind til os, eller vi kommer meget gerne ud og besøger dig på din arbejdsplads. Det kunne jo være, at der er nogle af dine kolleger, der heller ikke får indbetalt det, de har krav på. DEN TYNDE RØDE LI- NIE Hans Sig Nielsen, gruppeformand, Offentlig Gruppe OBS sæt X Sæt i kalenderen den 4. marts 2008 kl offentlig gruppe afholder sin årlige generalforsamling i mødelokalerne på Rymarken. Dagsorden kan hentes i afdelingen eller på afdelingens hjemmeside fra 15. januar her vil der også være information om hvad der også vil ske på generalforsamlingen, men du kan også vente og se det hele i næste nr. af Træfferen. Så er der gang i møder med arbejdsgiverne på de enkelte overenskomstområder, her mødes forhandlerne for gensidigt at uddybe kravene. Det er en vigtig proces som nu er i gang og du kan hele tiden følge udviklingen på under temasiden om OK 08, alle områder skulle ifølge køreplanerne mødes med arbejdsgiveren inden udgangen af november 2007, så der vil løbende være nyheder. OBS OBS OBS Men der er også mulighed for at møde 3F s forhandlere, idet der er arrangeret midtvejsmøder om OK 08 i Region Midt. Århus Kommune Lønninger for det Regionale og Kommunale område pr. 1. oktober 2007 Midtvejsmøder er for alle tillidsvalgte i 3F som er ansat i Staten, Region Midt, eller i Århus og Odder Kommune. Da forhandlingerne ikke har fælles køreplan afholdes der 2 møder. 3F s TOP- FORHANDLER deltager, endeligt program foreligger senere, idet indholdet på mødet vil tage udgangspunkt i den aktuelle situation. Men tilmeld dig allerede nu mødet for dit område. For det regionale kommunal område afholdes midtvejsmødet den 14. januar 2008 i 3F Silkeborgs mødelokaler på Granhøjvej 16 i Silkeborg, kl til ca Program udsendes, men sæt i kalenderen og tilmeld dig ved at ringe på til Sten Boye, senest den 10. januar For det statslige område afholdes der midtvejsmøde den 19. februar 2008 i 3F mødelokaler på regionskontoret, Glarmestervej 4 i Silkeborg kl til ca Program udsendes, men sæt i kalenderen og tilmeld dig ved at ringe til Sten Boye på , senest den 5. februar Skalatrin Årsløn Månedsløn Timeløn ,83 107, ,33 109, ,50 111, ,00 113, ,17 115, ,67 117, ,00 119, ,50 121, ,92 123, ,17 124, ,33 126, ,00 128, ,08 130, ,42 132, ,25 134, ,83 136, ,75 138, ,08 140, ,17 142, ,75 145, ,17 147, ,50 149, ,83 151, ,58 154, ,08 156, ,25 159, ,75 161, ,58 164, ,75 167, ,17 169,73 Så folder vi de specielle overenskomstkrav til OK08 ud! Tirsdag den 6. november var dagen for det første møde med arbejdsgiverne vedrørende de enkelte overenskomster. FOA, SL og 3F holdt møde med KL, hvor vi gensidigt har uddybet overenskomstkravene på omsorgsmedhjælperområdet. Det blev ikke et møde til ud på de sene nattetimer, men mere et følen hinanden på tænderne, hvor vi blev lidt klogere på, hvad der gemmer sig under kravene. I de kommende uger følger så en række tilsvarende møder på de andre KL-områder. Det kører fortsat meget trægt med at få aftalt forhandlinger med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Faktisk har vi lige nu kun én dato på plads, nemlig Ny personalepolitik i Århus Kommune Vi er nu blevet enige om en ny personalepolitik i Århus Kommune, bl.a. i forbindelse med udbud. Der er stadig mulighed for, at blive i Århus Kommune eller overgå til en privat udbyder. Hvis man vælger at overgå til den private udbyder, er vi nu sikret, at ens lønforhold og arbejdsforhold ikke kan forringes i kontraktperioden. Ved henvendelse til afdelingen kan I få udleveret den nye personalepolitik for Århus Kommune. Vi kommer også gerne ud på jeres arbejdsplads, og giver en orientering herom. Ring ind og aftal en tid. Odder Kommune Lønninger for det Regionale og Kommunale område pr. 1. oktober 2007 den 14. november, hvor vi folder overenskomstkravene for de regionale specialarbejdere, gartnere m.fl. ud. Da alle overenskomstområder ifølge køreplansaftalen skal mødes med arbejdsgiverne inden udgangen af november, er det ved at haste med at få aftalerne på plads. På det statslige område er der repræsentantskabsmøde den 14. november. På det møde udtager repræsentantskabet overenskomstkrav dels til CFU-aftaler og dels til Fællesoverenskomsten og andre aftaler fra det tidligere StK nu OAO-S. Nu kan du finde alle de specielle krav til overenskomst forhandlingerne på www3f.dk Vi er nu ved at være færdige med NY LØN på samtlige overenskomster. Der har ikke været de store uoverensstemmelser med arbejdsgiveren, jeg har selv en enkelt kommuneskole og en statsvirksomhed vi har sendt videre til fagretslig behandling. Kommende overenskomstfornyelser kører efter planen. Der er nu udvekslet krav med arbejdsgiverne, så selve forhandlingerne starter op sidst på året, så det bliver et travlt forår i overenskomstens tegn. Med disse ord vil vi gerne ønske jer og jeres familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Skalatrin Årsløn Månedsløn Timeløn ,17 104, ,08 106, ,17 108, ,42 110, ,83 112, ,42 114, ,83 115, ,58 117, ,75 119, ,50 121, ,67 123, ,33 124, ,92 126, ,75 129, ,42 131, ,83 133, ,17 135, ,17 137, ,42 140, ,67 142, ,33 144, ,67 147, ,50 149, ,67 152, ,42 154, ,83 157, ,58 160, ,33 163, ,92 166, ,08 169,13

5 Gode aktiviteter til vinterhalvåret: 20. og 21. december holder skovarbejderne deres julekonference på Langsøhus. Tilmelding snarest. Torsdag den 10. januar kl forbundsformand Poul Erik Skov Christensen lægger op til debat om forbundets udvikling. 10. og 11. januar i Karrebæksminde: Den Grønne Gruppes Nytårskur for hele gruppens område. Tilmelding snarest. Uge : G1 kursus for offentligt ansatte gartnere, dyrepassere mv. 30. januar til 3. februar 2008: Studietur til Berlin med afdelingen. Tilmelding snarest. Grøn Gruppe generalforsamling tirsdag den 26. februar 2008 kl Dagsorden i næste nr. af bladet. Uge : G2 kursus for offentligt ansatte gartnere dyrepassere mv maj 2008: Overenskomstkursus for HedeDanmark maj 2008: Særligt arbejdsmiljøkursus for Dyrepassere Vi anbefaler aktiviteterne og det giver netværk i vores fagforening til afdelinger på tværs af landet. TM Thomas Møller gruppeformand, Den Grønne Gruppe Julen presser sig på Vi har dog alligevel planlagt et tillidsmandsmøde for tillidsfolk og andre interesserede mandag den 17. december kl i afdelingens lokaler. Mødet starter med lidt julemad og derefter er dagsordenen: 1. Nyt fra huset og den grønne gruppe 2. Overenskomstsituationen 2008 a. Nyt fra de private grønne overenskomster b. Nyt fra de statslige og kommunale grønne overenskomster. Oplæg fra gruppens repræsentanter i de forskellige forhandlingsudvalg. 3. Den Grønne Gruppes særlige julelotteri der er ca. 10 gevinster i forskellig størrelse. Hvis du vil være sikker på at der mad nok til dig, skal du tilmelde dig senest dagen før. Thomas Møller tlf DEN GRØNNE GRUPPE 5 DEN TYNDE RØDE LINIE grøn news Fødevareministeriet gør lokale fødevarer mere synlige Fødevareministeriet har støttet otte nye projekter, der fremmer forbrugernes kendskab til lokale kvalitetsfødevarer og gør dem mere tilgængelige Fokus på kvalitet i fødevareproduktionen Fødevareministeren afsætter 10 mio. kroner til øget fokus på smag og mangfoldighed i fødevareproduktionen Fødevareministeren sætter skub i erhvervsudvikling i landdistrikterne Nye midler til udvikling og innovation i landdistrikterne skal sikre fremtidens arbejdspladser på landet og øge Danmarks konkurrenceevne. Som led i regeringens satsning på en helhedsorienteret udvikling i landdistrikterne åbner Fødevareministeriet mulighed for, at aktører i den primære jordbrugssektor og i fødevare- og skovbrugssektoren kan søge om tilskud til udvikling, demonstration og nye investeringer WWW Nyt om overenskomstsituationen på det grønne område - Følg med på hjemmesiderne og WWW Faglige sager: 14 polakker vinker farvel til kr. Lønmodtagernes Garantifond (LG) har nu meddelt 3F at man ikke kan dække de polske vikarers tilgodehavende for for meget betalt husleje, transport og administration. LG dækker kun løn, feriepenge, SH betaling pensionsindbetaling mv. LG mener ikke at vores krav hører ind under fondens område. 3F mener, at der er tale om ulovlig løntilbageholdelse, men LG vælger her den lette løsning, nemlig ikke at tage stilling til lovligheden af de løntilbageholdelser, som Jobserver foretog i polakkernes løn. LO s og 3F s jurister vurderer igen sagen. Jobserver gik konkurs i foråret 2007 med en gæld ca. 12 millioner kr. Skattevæsenet er den største kreditor. Lønkravet indgår nu som simpelt krav i konkursboet, men der er næppe nogen der ser pengene - de hollandske ejere er over alle bjerge og har ikke efterladt noget af værdi i Danmark. Den Grønne Gruppe i Århus har 6 medlemmer der forhandler overenskomster i 2008: Lars Kvistgård, TR, Fredenskirken (staten/kirkegårdsområdet) Ivan Krag Møller, TR, Århus Kommune Natur og Vejservice Vest (kommunale område for faglærte) Henning Andersen, SR, Buus Anlæg (Anlægsgartner overenskomsten) Anni Pedersen, TR, Buus Anlæg (Anlægsgartner overenskomsten) Dan Jacobsen, faglig sekretær (gartneri og planteskole) Thomas Møller, gruppeformand (jordbrug). Automatisk klovpleje skal forbedre dyrevelfærden Klovsygdomme hos danske malkekøer er i dag et udbredt problem, som forringer dyrevelfærden og koster landbruget penge. Det vil et partnerskab mellem forskere, brancheorganisationer og virksomheder nu råde bod på. Projektet støttes af Fødevareministeriets innovationslov Ny dyrkningsmetode skal effektivisere økologisk gulerodsproduktion Forskere og producenter er gået sammen om at udvikle dyrkningsmetoderne inden for økologisk landbrug. Formålet er at sikre en miljøvenlig og mindre arbejdskrævende produktion af økologiske gulerødder. Projektet støttes af Fødevareministeriets innovationslov.

6 6 ANLÆGS- OG BYGNINGSGRUPPEN AB-news Tysk firma billigst på bro Vejdirektoratet offentliggjorde forleden licitationen på broen over Funder Å. Billigst blev den Tyske entreprenør Lüblin, nr. 2 blev et Dansk konsortium bestående af blandt andre MT Højgaard og Jorton AmbA. Det er endnu ikke endeligt afgjort, hvem der i sidste ende får arbejdet. Nye lommebøger Har vi ikke besøgt din arbejdsplads med den nye kalender, kan du bede os køre forbi, eller ringe ind og få lommebogen tilsendt. Ordinær generalforsamling i Anlægs- og Bygningsgruppen Torsdag den 28. februar Dagsorden i henhold til lovene herunder formand og opmåler på valg, vedtagelse af arbejdsprogram og gruppens fremtidige faglige og politiske vision. Der udsendes indkaldelse og dagsorden medio februar. Valget udskyder bro-udbud Det netop afholdte folketingsvalg har udskudt vedtagelsen af Finansloven for 2008, og det får nu indflydelse på opførelsen af tre broer på den nye motorvejsstrækning mellem Søften og Skejby ved Århus. Broarbejdet skulle have været i licitation her i efteråret, men er udskudt flere gange pga. den manglende finanslov. Og da jord- og belægningsarbejdet omkring broerne på strækningen efter planen skal udbydes i en fagentreprise til februar, er tidsrammen mellem de to licitationer efterhånden for lille. Derfor bliver de to fagentrepriser nu slået sammen til én hovedentreprise for, at opførelsen af broerne kan være afsluttet i oktober næste år, og tidsplanen dermed overholdes. DEN TYNDE RØDE LINIE Lønstatistik Ole Christiansen, gruppeformand, Anlægs- og Bygningsgruppen Gruppe leder Anlægs- og Bygningsgruppen er inde i en positiv udvikling. Gruppen har et stigende medlemstal, en god beskæftigelse og gruppens medlemmer har en fornuftig løn. Med dette udgangspunkt er gruppen midt i en spændende debat om vores og branchens udvikling. Som Århusianske Anlægs- og bygningsarbejdere vil vi i de kommende år møde mange nye udfordringer, nye byggemetoder og nye teknologier. Med byggerier som Skejby Sygehus, Danmarks højeste hus - Light House og øvrige projekter på de bynære havnearealer, bytunnelen, sporvognsnet og anden infrastruktur, kæmpe hal i midtbyen og bygningen af boliger til rundt regnet nye Århusianere bliver der i de kommende år meget at lave. Men som noget nyt kommer det til at ske i en skarp konkurrence med udenlandsk arbejdskraft og uopdragede udenlandske firmaer. Men der er en fast overbevisning om, at vi i kraft af et godt fællesskab og en positiv indstilling fortsat kan påvirke vores hverdag. Tyske entreprenører, medlemmer af Dansk Byggeri, vinder licitationer med foruroligende lave bud, senest i en licitation på broen over Funder Å, en udvikling vi følger nøje. Det bliver en af fagforeningens væsentligste arbejder at få indflydelse på løndannelsen og normalisering af eksempelvis tyske entreprenørers opførsel, i forhold til det samarbejde vi har med Danske entreprenører. Kort sagt det må ikke være lavere omkostninger på løn og arbejdsforhold som skal komme til at afgøre at udenlandske entreprenører løber med arbejdet. Vi har som konsekvens heraf oprustet vores indsats overfor tyske gæstearbejdere, vi underviser i Dansk, skaber forståelse for dansk overenskomst og akkordarbejde, vi vil sikre at der er viden om arbejdsmiljø osv. Hvis vi gør vores fagforeningsarbejde ordentligt og redeligt vil disse Tyske kolleger blive vores bedste ambassadører, når vi skal ud og normalisere byggemarkedet. Opgaven kan ind i mellem virke overvældende, når der er snesevis at biler med PL og D på bagsmækken på parkeringspladsen nede ved Kvikly, når radioavisen fortæller at der er ca gæstearbejdere i vores land, men det opvejes af den generelle positive modtagelse vi får, især af tyske håndværkere, ude på byggepladserne. Debatten om fremtidens fagforening vil afsluttes for denne gang på Anlægs- og Bygningsgruppens forårs generalforsamling, med vedtagelse af et nyt program for det arbejde og den politik fagforeningen skal følge de kommende år. Du kan deltage i debatten på God fornøjelse Vi ønsker medlemmerne og deres familier en god jul og et godt nytår. Bestyrelsen for AB gruppen Kvartal år timer kr. pr. time Januar kvartal ,00 191,80 April kvartal ,50 213,00 Juli kvartal ,00 197,89 Oktober kvartal ,50 219,91 Januar kvartal ,50 202,18 April kvartal ,50 199,51 Juli kvartal ,00 190,64 Oktober kvartal ,30 248,26 Januar kvartal ,50 195,15 April kvartal ,60 205,57 Juli kvartal ,00 213,97 Oktober kvartal sum ,50 217,22 Januar kvartal ,00 223,79 April kvartal ,00 219,22 Juli kvartal ,50 223,60 Oktober kvartal ,00 249,93 Januar kvartal ,80 259,15 April kvartal ,00 238,87 Juli kvartal ,00 257,75 Regnskabet omfatter 30 afsluttede regnskaber i Laveste gennemsnitlige timefortjeneste 191,37 kr. højeste 301,20 kr. Put byggeriet ind i en computer, og se hvad der sker! Vi har lavet en aftale med Teknisk skole Vitus Bering, skolen har specialiseret sig i at undervise i digitalisering i byggeriet. Den 1. januar 2006 besluttede staten at al styring og korrespondance af statslige byggeprojekter skal foregå digitalt, kommuner, regioner og private bygherrer er ved at være med på bølgen. De medlemmer som endnu ikke har mødt den digitale virkelighed ude på en byggeplads, kan forvente at den dukker op i den nærmeste tid. Vi vil derfor give dig mulighed for at snuse til fremtidens udvikling. Vi tilbyder 2 kurser på hver 1 dag. Det foregår i afdelingen på Rymarken, torsdag den 21. februar og fredag den 22. februar. Torsdag er for uøvede, mens fredag er for øvede brugere af PC er. Kursus er dagskurser, afholdes i fagforeningen, der betales tabt arbejdsfortjeneste og transport efter afdelingens regler Tilmelding den 15. februar til Kirsten på tlf Kabelarbejde = akkordarbejde Der afholdes kursus for holdledere/sjakbajser og andre interesserede i akkordsystem på kabelarbejde. Hvordan måler man op, hvordan laver man en akkordaftale, hvad er mine rettigheder og pligter. Kursus er 2x1 dag i februar; du kan vælge mellem onsdag den 20. februar eller onsdag den 27. februar. Kur-serne er dagskurser, afholdes i fagforeningen, der betales tabt arbejdsfortjeneste og transport efter afdelingens regler. Tilmelding 15. februar til Kirsten tlf Deutsche mitglieder wird sprachausbildung ind Dänish angeboten Jeden dienstag uhr, in der gewerkschaft Rymarken 4, Århus haben wir unterricht. Alle sind Wilkommen, Teilnahme kostet nichts, dazu gibt es abendessen. Es ist zurzeit 19 Deutsche tielnehmer. Danske kolleger tilbydes kursus i Tysk Hver tirsdag kl i fagforeningen Rymarken 4, Århus er der undervisning. Alle er velkommen, deltagelse er gratis, der serveres aftensmad. Der er pt. 6 danske deltagere. Tilmelding / Mitmachen: Ring til Ole Christiansen, Anrufen

7 Efter afslutningen på overenskomstforhandlingerne steg lønnen kraftigt Lønningerne i byggebranchen stiger kraftigt. Ved Bygge- og Anlægsvirksomhed var der højere lønstigningstakt i 3. kvartal end i 2. kvartal. For arbejdere og funktionærer, taget som helhed, steg timefortjenesten med 5,0 pct. fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007 efter en stigning på 4,8 pct. fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal På baggrund af den rekordhøje byggeaktivitet og de nye overenskomster, var det forventet, at lønstigningerne ville tiltage, mener Dansk Byggeri. Ny bundrekord i ledighed De seneste ledighedstal fra BATforbundene viser, at der i hele Danmark i uge 39 ultimo september var ledige bygningsarbejdere ud af branchens forsikrede. Det giver en ledighedsprocent på blot 1,8 procent. Samme procentsats blev nået i uge 29 i år, men da var der ledige bygningsarbejdere i byggeforbundene under BAT-paraplyen. Rekorden er således slået med 19 personer, og det er rent faktisk ny bundrekord i nyere tid. Udenlandsk arbejdskraft vil ikke betale skat Det er populært at ansætte østeuropæiske medarbejdere i Bygge- og Anlægsbranchen. Næsten hver anden virksomhed gør det. Problemet er, at de er for svære at fastholde på det danske arbejdsmarked, selv om virksomhederne gerne vil, beklager Dansk Byggeri. -Den største barriere for at få dem til at blive er skatten. Det er meget tydeligt. Derfor er udfordringen at få dem til at se, at der er en masse goder, som de vil kunne opnå, hvis de eksempelvis tager familien med og bliver i Danmark. De er dygtige folk, der falder fint ind i den danske byggesektor. Og de har de kvalifikationer der skal til, siger Dansk Byggeris adm. direktør Jens Klarskov. Danske virksomheder i kamp om polske ordrer for 800 mia. kr. Danske virksomheder står med enestående muligheder for at kapre ordrer på det polske marked, når der i starten 2008 fløjtes gang i konkurrencen om samlede ordrer på over 800 mia. danske kr. til udvikling af Polens økonomi og infrastruktur. Det mener Dansk Eksportråd, som går i offensiv for at sikre danske virksomheder del i en historisk indsprøjtning af EU-midler over de kommende seks år. Medlem af Industriens Pension - hvad får du for dine penge? Når du går på pension Når du går på pension vil du som supplement til ATP og folkepensionen mv. få pension fra Industriens Pension. Livsvarig alderspension udbetales hver måned, så længe du lever. Du kan selv vælge, om du vil gå på pension som 60-årig eller senere. Din indbetaling til pensionsordningen skal være stoppet, for at du kan få pensionen udbetalt. Hvis du er fyldt 65, kan du godt få pensionen udbetalt, selvom der stadig bliver betalt pensionsbidrag. Alderssum er et engangsbeløb (kapitalpension). Du kan selv vælge, hvornår du vil have alderssummen udbetalt. Du skal være fyldt 60 år. Ratepension udbetales i 10 år, fra du bliver pensioneret. Udbetalingen starter samtidig med udbetalingen af den livsvarige alderspension. Invalidesum på kr. skattefrit udbetales, hvis du inden du fylder 60 år varigt mister mindst 50% af din evne til at passe et arbejde. Du må gerne fortsætte med at arbejde i fleksjob eller på nedsat tid, selvom du får udbetalingen. Invalidepension udbetales hver måned, indtil du går på alderspension, hvis du inden du fylder 60 år varigt mister mindst 2/3 af din evne til at passe et arbejde. Beløbet afhænger af, hvor længe du har været medlem, og hvor meget du har indbetalt. Du har ikke ret til udbetalingen, hvis du er ansat i et fleksjob. Børnepension udbetales til dine børn og hjemmeboende stedbørn, hvis de er under 21 år, når du får invalidepension. Børnepensionen er 10% af din årlige pension. INDUSTRIGRUPPEN John Hansen, gruppeformand, Industrigruppen industrinews Kritisk sygdom Hvis du får en kritisk sygdom, før du fylder 60 år, får du kr. skattefrit udbetalt. Det er ikke alle kritiske sygdomme, der er med i ordningen. De fleste kræftsygdomme, blodprop i hjertet og slagtilfælde (hjerneblødning/blodprop i hjernen) giver for eksempel ret til udbetaling. Du kan læse mere om hvilke sygdomme, der er med på Bliv selvbetaler og bevar retten til udbetaling, hvis der sker noget. Når der ikke længere bliver indbetalt pensionsbidrag fra din arbejdsgiver, bevarer du retten til at søge invalidepension, invalidesum og udbetaling ved kritisk sygdom i en periode på op til 12 måneder. Herefter kan du bevare retten til disse forsikringer ved selv at indbetale til ordningen. De fleste skal indbetale mindst 350 kr. om måneden. Hvis du dør før pensionsalderen Hvis du dør før du er fyldt 65 år eller før du går på pension, får dine efterladte en skattefri udbetaling på typisk kr. (dødsfaldssum) samt opsparingssikret alderssum. Dine pårørende vil desuden få rateforsikring, som svarer til det, du ikke selv har nået at få udbetalt af din ratepension. Børnepension Hvis du har børn eller hjemmeboende stedbørn under 21 år, når du bliver invalide- eller alderspensioneret, får dine børn børnepension på 10% af din årlige pension, når din alderspension bliver udbetalt. Det samme gælder, hvis du dør inden du fylder 67 år. Læs mere på På dit pensionsbevis, som du modtager hvert år, kan du se, hvad du præcis har ret til. Har du ikke lige det ved hånden, er du også velkommen til at kontakte Industriens Pensions Kundeservice på telefon DEN TYNDE RØDE LINIE 7 En ny chance? I skrivende stund er planerne om etablering af et nyt skibsværft i Århus endnu på forberedelsesstadiet. Men der er seriøse aktiviteter i gang for at starte op her sidst i november F Rymarken ønsker held og lykke med planerne og håber at det denne gang lykkes at stable et levedygtigt projekt på benene. Århus, en by med en travl og fremtidsorienteret havn, er jo ikke en rigtig havneby uden skibsværft! Danfoss Fredag den 9. november 2007 besøgte forbundsformand Poul Erik Skov Christensen, folketingskandidat Hüseyin Arac og afdelingsformand John Hansen virksomheden Danfoss Viby. Emnet for besøget var integration af kolleger med anden baggrund end dansk. Fællestillidsrepræsentanten og direktøren viste rundt og fortalte. Nybyggeri tager centrale p-pladser Århus: Et nyt og meget centralt byggeri er på vej på trekanten mellem Spanien, Værkmestergade og det kommende havnespor. Byrådet kunne i går have vedtaget den lokalplan, der tilrettelægger byggeriet af boliger og erhvervslokaler på området lige ved siden af Bruuns Galleri. Men den endelige vedtagelse må vente på, at lokalplanen har været en tur omkring teknisk udvalg. Grunden, hvor byggeriet skal ligge, bruges i dag som parkeringsplads, og Venstre er bekymret ved tanken om, at midtbyen mister disse centrale parkeringspladser. Parkeringsforholdene er kaotiske, og derfor vil vi gerne drøfte, hvor der skal være nye p- pladser til erstatning for dem, der forsvinder, sagde Ejgil Rahbek (V). 2,3 millioner til Århus Lufthavn Århus Byråd er med på at spytte 2,3 millioner kr. i en ny adgangsvej til Århus Lufthavn. Vejen skal føres frem fra Kolind-krydset til lufthavnen og kommer til at ligge på lufthavnens egen jord. Det sker som en udvidelse af sktiekapitalen, og Århus Kommunes accept af at deltage i aktieudvidelsen sker under forudsætning af, at alle lufthavnens andre ejerkommuner gør det samme.

8 8 PRIVAT SERVICE-GRUPPE service-news Er du sikkerhedsrepræsentant Hvis du er valgt som sikkerhedsrepræsentant, og ikke har anmeldt det til 3F Privat Service, Hotel og Restaurant, så kontakt os. Du vil så fremover modtage de tilbud som alle de øvrige valgte tillids- og sikkerhedsrepræsentanter i 3F Århus Rymarken får. Brug din kalender Kalenderen for 2008 er kommet. Nogen har allerede modtaget den gennem besøg på arbejdspladsen. Hvis vi ikke har været på din arbejdsplads, kan du hente den i fagforeningen. Det er vigtigt at bruge kalenderen, når du arbejder i rengørings-, hotel og restaurationsbranchen. Skriv altid dine arbejdstimer ind dag for dag. Det kan du få brug for, når du skal tjekke din løn for tillæg og overtid kr til førtidspensionist Mand på 53 år er tilkendt førtidspension pr. 1. juli Ved tilkendelse af førtidspension er der mulighed for, at få udbetalt en sum på kr kr. fra Pension Danmark. Desværre havde hans tidligere arbejdsplads glemt at indbetale pension i tidsrummet august 2004 januar 2006, hvilket fik den betydning, at han ikke ville få udbetalt de kr ,00 fra pensions selskabet. 3F Privat, Service, Hotel & Restaurationsgruppen, har gennem forhandlinger fået lavet aftaler, således manden er blevet genoprettet i pensionsselskabet, med de udbetalinger det nu kan give på langt sigt og han har fået udbetalt kr i invalide sum. DEN TYNDE RØDE LINIE Birgit Lund, gruppeformand, Privat Service Gruppe I sommer var jeg ude i Kaløvig lystbådehavn hvor jeg så at der ligger en lystbåd, hvor der midt på står IT Outsourcing til Århus. Man kan også se at der på båden står et firmalogo med henvisning til en hjemmeside: eos.dk. Vittige hoveder mener at det står for Esbjerg Orne Station, men nej det står faktisk for Eastfork Object Space, som er et softwarefirma. Jeg har aldrig selv sejlet i den båd og kommer heller ikke til det, men jeg møder engang imellem nogle på mit arbejde som sejler i den båd. Jeg arbejder som tjener på Radisson SAS i Århus, som ligger i Scandinavian Congress Center lige ved siden af Musikhuset. Det er en arbejdsplads hvor over hundrede ansatte har deres gang. Nogle er tjenere som jeg selv, mens andre arbejder som kokke, opvaskere, receptionister, sælgere, rengørings medarbejdere (housekeeping), housemen, regnskabsmedarbejdere, teknikere m.m. Det er et hus hvor der altid er nogen på job i alle døgnets 24 timer hele året rundt. Også nytår, jul og andre højtider. Der er konstant mindst to receptionister på arbejde. Den første Den søde juletid nærmer sig igen med travlhed Privat Service, Hotel & Restauration ønsker vore medlemmer en rigtig god jul og et godt nytår. Gruppen er startet med at besøge kantinerne i vores område. Der er også tiltag inden for rengøringen. Der har vi besøgt på Skejby Sygehus ved Århus. At skabe rammer for mennesker der mødes og udveksler ideer sammen kok møder ind kl og den sidste går kl. 23. Den første tjener møder ind kl. 5 til morgenmaden og den sidste tjener lukker og slukker i hotel baren kl. 01 eller 02 - alt efter hvor mange gæster der er. Ved specielle arrangementer som en firmafest kan der lejlighedsvis være en sen nattetjans hvor sidste tjener går hjem kl. 06 om morgenen. Så bliver der sovet igennem resten af dagen, kan jeg love for. Radisson SAS er en del af en større koncern med hoteller i mange lande. Bl.a. i Sverige, Norge, Belgien, Egypten, Irland, Tyskland, England og Italien; bare lige for at nævne et par stykker. Det har bl.a. den konsekvens at visse indretningsmæssige ting som fornyelse af tæpper ikke bare kan besluttes lokalt af vores adm. direktør og daglige ledelse, men skal endeligt godkendes et andet sted i organisationen. Internt bliver der lavet brugerundersøgelser over hvor tilfredse hotellets gæster er, og de statiske data herfra bliver sendt til hovedkontoret i Bruxelles, hvor der kan laves sammenligninger og analyse af resultaterne hotellerne imellem. Det giver også muligheder for videre uddannelse og karriere på andre hoteller rundt omkring i verden. En tidligere kollega er f.eks. ansat i dag på et SAS hotel i Dublin. Der er faktisk fire forskellige arbejdsområder som tjener på SAS. Der er selve hotelbaren og á la carte restauranten Pyramiden som ligger tæt på receptionen og hovedindgangen. Og der er en konferenceafdeling som dels afvikles i en række forskellige lokaler i forbindelse med selve hotellet hvor der kan være fra 5 til 300 personer; og dels i den modsatte ende af centeret i den store kongressal, hvor der kan være over 1000 mennesker til kongres. I den store kongressal afvikles der også undertiden koncerter og boksekampe. I de tilfælde kan der være adskillige tusinder på ståpladserne. Og endelig er der Restaurant Scenario hvor jeg selv arbejder. Scenario fungerer hovedsageligt som morgenmads og frokostrestaurant. Lejlighedsvis kan der være aftenarrangementer som f.eks. foredrag, runde fødselsdage, firmamiddage eller receptioner. Men hvad laver jeg selv? Tja en version er at jeg slæber tallerkner, glas og bestik frem og tilbage mellem restaurant, opvask og køkken. Det lyder træls ikk? Men man kan også vende den om på en anden vinkel og sige at jeg er med til at skabe rammer for mennesker der mødes og udveksler idéer sammen. Det synes jeg selv lyder lidt mere interessant. Der afvikles mange kongresser på Radisson SAS. Der kommer firmaer og organisationer fra hele landet og nogle gange er der også kongresser med international deltagelse. Folk kommer for at møde andre mennesker, at lære noget nyt, at udvikle

9 FÆLLES SIDER 9 Hvis der er mulighed for det på jeres arbejdsplads, kommer vi gerne på besøg. Husk at inden for rengøringsoverenskomsterne er sidste frist for at afholde feriefridagene for 2007 den Fra den begynder en ny optjening af 5 nye feriefridage. Har du haft en pensionsordning før, så husk du skal have sig. Firmaer benytter vores faciliteter til medarbejderudvikling, teambuilding, networking, introducering af nye idéer, arbejdsredskaber og metoder. Vi skaber rammerne for at det kan lykkes. Scandinavian Congress Center er et stort hus. Ud over Radisson SAS ligger der også en lang række andre firmaer i huset. Skattevæsenet har indtil for nylig haft en afdeling liggende i centret, men er efter kommunesammenlægningerne rykket ud. I centret ligger der lige nu bl.a. en tæppehandler, en guldsmed, et fitnesscenter, en frisør, et privathospital og et par software firmaer Symfoni og Trifork. Trifork har indtil fornylig heddet EOS ( Eastfork Object Space) og er i år gået på børsen. I 2006 havde Trifork en omsætning på 36 mill. og i 2007 forventes en omsætning på mellem mill. Det er nogen folk der vil fremad. Det er dem med båden i Kaløvig Lystbådehavn, som jeg omtalte allerførst. De er nogle af vores stamkunder og benytter vores mødefaciliteter og kommer jævnligt til frokoster, hvor de typisk er en 10 til 20 spisende. En gang om året arrangerer Trifork en temmelig stor international softwarekongres kaldet: JAOO. Der kommer folk fra hele verden og deltager på JAOO. I år var der 1200 deltagere til JA- OO og man brugte lokaler og faciliteter både på Radisson SAS, i Musikhuset, Ridehuset og på AROS. pension fra første dag, hvis der er pensionsordning i dit nye arbejdsforhold. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at rette henvendelse til afdelingen. Se på fællessiderne om de forskellige arrangementer i huset, som vi håber mange vil deltage i. Birgit Lund Trifork laver software løsninger til bl.a. Jyske Bank, Nykredit, JN- Data, Lægemiddelstyrelsen, ITog Telestyrelsen og Danske Regioner, og samarbejder derudover med firmaer, organisationer og enkeltpersoner på globalt plan. Der er firmaer ude i verden som vælger at outsource deres IT-løsninger til Trifork, fordi man formår at lave softwareløsninger hurtigere og i bedre kvalitet end man gør i Indien. Jeg har selvfølgelig intet med Triforks produkter at gøre, og jeg er ikke sikker på at jeg overhovedet fatter hvad det egentlig er de laver. Men gennem de konference faciliteter og frokost arrangementer vi på SAS laver i samarbejde med dette firma, kommer jeg selv indirekte til at nyde godt af deres arbejde. For alene den omsætning vi får hjem gennem dette samarbejde er hele min årsløn dækket ind og lidt til endda. Hvis det går godt for et firma som Trifork og en lang række andre firmaer som vi på SAS samarbejder med, så kan vi nemlig også holde gang i butikken og tjene vores løn. Der ligger en lystbåd i Kaløvig som udtryk for et firma der er i vækst. Jeg håber det går dem godt og at de får sejlet i deres båd og kommer rigtig langt omkring på havets blå bølger. For gør de det, så lander de på et tidspunkt i havn til frokost hos mig og mine kolleger - og så kan vi bevare vores job. Jørn Buch Larsen MEDDELELSE TIL AFDELINGEN: Jeg er flyttet Jeg har fået nyt arbejde Jeg vil gerne være medlem af 3F Navn: Adresse: Telefon: Mobil: CPR nr.: Fagforeningens møderække Vi skal have gode og spændende oplæg og debatter om Globalisering, Politik og Forbundet. Torsdag den 10. januar: Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen Torsdag den 17. januar: Praktisk forberedelse af Studieturen til Berlin. 30. januar - 3. februar: Studietur til Berlin Torsdag den 7. februar: Evaluering af Studieturen Møderne holdes i fagforeningens mødelokaler på Rymarken kl til Se programmet på fagforeningens hjemmeside Møderækken er for alle medlemmer - men du kan ikke deltage i studieturen, hvis ikke du har deltaget i de fleste møder i møderækken. Nye tiltag: Ny arvelov og fælles begunstigelsesregister Hvem får hvad hvornår? Ægtefællen er blevet styrket. Tvangsarven begrænses. Udvidet samlevertestamente. Samlever som nærmeste pårørende med ret til forsikringer og pension hvis der har været et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år.ny begunstigelseserklæringer fra 1. januar som gæl-der i alle de tilsluttede forbund. Husk at forny din begunstigelseserklæring hvis der er sket ændringer i dit liv eller du har skiftet forbund. Tilmeld dig og dine kolleger på vedlagte tilmeldingsblanket Nye regler for forældelse ved ulykkesskader. Hvornår er det for sent at anmelde en skade? 1. januar 2008: 3 år fra skadesdato. 10 år for årsag. 30 år for virkning. Kollektiv familieforsikring en del af medlemskabet? DR1 sendte Pengemagasinet og fortalte om fordelene i Norge, og hvor meget medlemmerne kunne spare. Vil det være en god idé i Danmark? Hvis 80% af medlemmerne vil være med kan der spares 50 % på Det vil nu være muligt at modtage post fra fagforeningen på . Det kræver at vi har din mail-adresse. Derfor send en til: Husk navn og CPR nr. Stilling: Arbejdsgiver: Virksomhedstype: Underskrift: Jeg indsender soduko de nuværende priser. Alka og forbundene arbejder på et forslag. Sundhedsordninger via medlemskabet? Alka arbejder på et koncept som både tilbyder rådgivning og behandling, men uden at undergrave det offentlige sundhedssystem. Hvis du vil vide mere så ring eller se Bestyrelsen for PensionDanmark har fastsat kontorenten for 2007 til 6,0 pct. efter skat. Bestyrelsen har samtidig besluttet, at den foreløbige kontorente for 2008 ligeledes skal være 6,0 pct. efter skat. Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen 3F Århus Rymarken Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Århus V

10 10 Ferie i Julen 2007 Kontingent 2008 A-KASSEN AB Grøn Industri, Offentlig og Privat Service Forbundet 150,60 150,60 150,60 Konfliktfond 10,00 10,00 10,00 Oplysning og kursus 20,90 20,90 20,90 Gruppelivsforsikring 32,50 32,50 32,50 Afdelingskontingent 167,00 151,00 141,00 Fagforeningen pr. måned (03) 381,00 365,00 355,00 Arbejdsløshedskassen 282,00 282,00 282,00 adm. bidrag til forbundet 47,00 47,00 47,00 adm. bidrag til afdelingen 97,00 97,00 97,00 pr. måned incl. A-kasse (44) 807,00 791,00 781,00 Fritidsulykkesforsikring 42,50 42,50 42,50 Ialt incl. fritidsulykkesforsikring 849,50 833,50 823,50 Efterlønskontingent 410,00 410,00 410,00 I alt pr. måned 1.259, , ,50 Lærlinge uden A-kasse (74) 65,00 65,00 65,00 fritidsulykkesforsikring 42,50 42,50 42,50 Lærlinge incl. fritidsulykkesforsikring 107,50 107,50 107,50 Pensionister : Forbund og afdeling (16) 40,00 40,00 40,00 Kun afdeling (26) 20,00 20,00 20,00 SODUKO Der trækkes lod blandt de rigtige løsninger om 2 flasker god rødvin. Fremmøde på Jobcentret i forbindelse med julelukning af virksomhederne. De medlemmer, der tvinges ud i ferie i juleugen, skal som udgangspunkt holde ferie. Har de ikke selv optjent ferie, har de muligvis ret til feriedagpenge. Hvis det er tilfældet, skal de holde ferie med feriedagpenge. Begæring om feriedagpenge skal indleveres til A-kassen hurtigst muligt. Hvis et medlem er tvunget ud i ferie, og ikke har feriepenge eller feriedagpenge kan medlemmet få dagpenge (dette forudsætter selvfølgelig normal dagpengeret) medlemmet skal normalt fremmøde på Jobcentret, men hvis julelukningen ikke strækker sig ud over perioden 22/12-07 til 2/1-08, er det ikke nødvendigt at gå på Jobcentret. Indsendes til: 3F Rymarken, Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Århus V senest den 14. januar Af Lars Yderholm Medlemmet henvender sig direkte til A-kassen med alle de sædvanlige papirer, lønsedler o.s.v., og vi vil så udlevere dagpengekort. Dagpengekortet udfyldes med J i stedet for 0 på de dage der er julelukket. Vinder fra sidste nummer blev: Mogens Thygesen Hassellien 8, Ndr. Hornbæk, 8900 Randers Mogens arbejder som kranfører ved BMS A/S Præmien kan afhentes hos Daglig Ledelse i afdelingen. SODUKO Navn og adresse skrives bag på sodukoen. FERIEDAGPENGE Sådan har du optjent feriedagpenge Du optjener ret til feriedage med feriedagpenge på grundlag af det, du har fået udbetalt i Du optjener feriedagpenge af alle ydelser du har fået fra en A-kasse i optjeningsåret bortset fra efterløn og befordringsgodtgørelse. Du optjener også ret til feriedagpenge, hvis du i optjeningsåret har fået: 1. Sygedagpenge fra en kommune, hvis du var medlem af en A- kasse da du fik udbetalt syge- barselsdagpenge 2. Voksenuddannelsesstøtte (VUS) 3. Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) 4. Hvis du har fået dagpenge, mens du søgte arbejde i udlandet (attest E303 ordningen) Særlige regler for dimittender Når du er blevet optaget eller overflyttet til en A-kasse som dimittend, gælder der særlige regler for feriedagpenge. Hvis du var medlem af en A-kasse inden optagelse eller overflytningen som dimittend, mister du de optjente dage med feriedagpenge fra foregående optjeningsår. Dimittender tildeles feriedage efter følgende regler: Optagelsestidspunkt Pågældende ferieår Følgende ferieår 1. maj 31 juli august 31 december januar 30 april 5 15 Er du dimittend skal du efter ferieloven trække evt. optjent ferie med feriegodtgørelse eller løn fra de dage med feriedagpenge, som du har fået tildelt. Fradraget beregnes på baggrund af dine arbejdstimer i optjeningsåret efter følgende formel: Dine arbejdstimer x 0,018 = dit fradrag. Tallet afrundes til nærmeste hele tal. Hvornår kan du holde ferie. Som ledig kan du selv bestemme hvornår. Dog skal ferien holdes mellem den 1. maj 2007 og den 30 april Du kan få feriedagpenge, hvis A-kassen har modtaget din ansøgning om feriedagpenge senest på feriens første dag. Der kan ikke udbetales for allerede afholdt ferie. Dagpengesatser 2008 Satser pr Forsikringsart Sats Beløb pr. dag pr. uge Dagpenge Fuldtid Deltid Mindstesats Dimittend fuldtid Dimittend deltid Efterløn Fuldtid (91% sats) Fuldtid (100% sats) Deltid (91% sats) Deltid (100% sats) Fuldtidsforsikrede overgået fra overgangsydelse (82% sats) Deltidsforsikrede overgået fra overgangsydelse (82% sats) Aktiveringsydelse Fuldtid Deltid Ungesats (50% sats) Fuldtid Deltid G-dage: Hel dag 703 Halv dag 352 Max. dagpenge opnåes ved 37 timers arbejde pr. uge i 12/13 uger á 114,76 kr. pr. time. Omregningssatsen ,94 pr. time Skattefri præmie Fuldtid portion kr. max. antal portioner 12 = kr. Skattefri præmie Deltid portion kr. max. antal portioner 12 = kr.

11 FÆLLES SIDER 11 Hvis du er i arbejde som lønmodtager, skal du holde ferie efter ferielovens regler. Hvis du er ledig skal du huske at give Jobcentret besked om din ferie senest 14 dage før ferien starter!! ellers skal Jobcentret ikke respektere din ferie, og du kan blive pålagt karantæne for udeblivelse fra tilbud. Hvordan kan du søge om feriedagpenge Der findes 2 ansøgningsskemaer hhv. for lønmodtagere (AR 258) og dimittender (AR 257). Du kan få ansøgningen om feriedagpenge i A-kassen, eller hente den på arbejdsdirektoratets hjemmeside Det er vigtigt at du udfylder samtlige punkter der er gældende for dig på ansøgningsskemaet. Hvis du har optjent feriegodtgørelse hos en arbejdsgiver i 2006, skal du bruge den feriegodtgørelse før du kan få feriedagpenge. I den forbindelse skal det bemærkes, at din arbejdsgiver er forpligtet til at give dig feriepenge selvom du har været syg, hvis du har været ansat 1 år indenfor de seneste 2 år. Arbejdsgiveren er så forpligtet til at give feriepenge af de første 4 måneders sygeløn. På din ansøgning om feriedagpenge skal du påføre hvornår du ønsker at afholde ferie og også om du allerede har afholdt ferie. Det er altså ikke nok at du kun oplyser den periode du ønsker feriedagpenge for. Hvem skal have din ansøgning om feriedagpenge Det er din nuværende A-kasse der skal have din ansøgning. Hvis du har optjent feriedagpenge i en tidligere A-kasse, vil vi bede dem sende oplysningerne til os om, hvor mange dage du har optjent. Hvor meget Feriedagpenge udbetales med et fast beløb pr. feriedag i 5 dage om ugen. Udgangspunktet for beløbet er den individuelle sats (den beregnede sats eller dimittendsats). Udbetaling af feriedagpenge Selvom du har optjent ret til et antal feriedage med feriedagpenge, er det ikke det samme som at du har ret til at få dem udbetalt. Du kan kun få udbetalt feriedagpenge, hvis du opfylder alle disse betingelser: - Du enten har ret til, eller ville have haft ret til dagpenge hvis du var ledig på ferietidspunktet. - Du holder ferien. - Du har optjent ret til feriedagpenge. - Du har afholdt den ferie du har optjent hos en arbejdsgiver. - Du er i arbejde som lønmodtager, eller er ledig. - Du som ledig har givet A-kassen besked om ferien senest på feriens første dag. - Du har bopæl i Danmark. Er du i tvivl om din ret til feriedagpenge, er du velkommen til at kontakte A-kassen. Forårsprogram Efterløns- og pensionistklubben Vi starter det nye år med hyggelig samvær onsdag den 9. januar kl.13,30 med æbleskiver og julegløgg. Øvrige møder er følgende: Onsdag den kl Generalforsamling Onsdag den kl Bankospil Onsdag den kl Program senere Onsdag den kl Program senere Onsdag den kl Program senere Onsdag den kl Program senere Onsdag den Afslutning på vinterens program Aktiviteter i Fællesklubben, se i TRÆFFEREN. Vi ønsker vore medlemmer en god Jul og et godt nytår P.K.V. Egon Nygård, Formand. Ordinær Generalforsamling Onsdag den 30. januar 2008, kl DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Forhandlingsbogen 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Valg af kasserer for 2 år Sten Boye Jensen b. Valg af bestyrelsesmedlemmer Eigil Jensen, Carl O. Andresen og Verner Hjelm for 2 år. Forslag til bestyrelsen Mogens Grænse for 1 år. c. Valg af bilagskontrollant Hugo Sørensen for 2 år d. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant for 2 år. Forslag til bilagskontrollant suppleant Flemming Ombo 7. Eventuelt. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen, altså senest den 16. januar Formand: John Lynge Birketorp, Holmesvinget 10 st.tv., 8270 Højbjerg Telefon: Efterlønnere/Pensionister Offentlig Gruppe Klubformand John Lynge Birketorp kan træffes på telefon: Kasserer Sten Boye Jensen kan træffes på telefon: Aktivitetskalender foråret 2008 Dato Aktivitet Tidspunkt Alm. klubdag Bowling Pakkefest Bowling Klub generalforsamling Bowling Alm. klubdag Bowling Virksomhedsbesøg Bowling Alm. klubdag Bowling Alm. klubdag Bowling Alm. klubdag Bowling Udflugt Skive egnen heldagstur Bowling afslutning Klubben ønsker vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår. Studietur til Berlin For deltagerne i fagforeningens møderække er der arrangeret en studietur til Berlin. Vi tager pulsen på Berlin. Formålet er at få inspiration til vores faglige arbejde gennem besøg på arbejdspladser, studere velfærdspolitik, byggeri, infrastruktur, kultur og sidst men ikke mindst skabe kontakter på tværs af fagforeningens medlemsgrupper. Detaljerne er ikke endeligt planlagt, så vi forbeholder os ret til ændringer. Rejse: onsdag aften den 30. januar til søndag den 3. februar 2008 Tog eller bus Århus - Berlin og retur Vi bor i 3F s ferielejligheder (Ikke mulighed for enkeltværelser) Pris kr. - inkluderer rejse, ophold, 1/2 pension, samt fælles transport i Berlin. Du skal selv betale lommepenge og dine fridage torsdag og fredag fra arbejdet. Max 20 deltagere Tilmelding: senest den 31. december 2007 til Yvonne Christensen, tlf eller Thomas Møller, tlf På bestyrelsens vegne John Lynge Birketorp

12 Danmarks eneste eddikebryggeri befinder sig i dag i Randers Af Dorthe Richter Larsen TR og afdelingbestyrelsesmedlem. De Jydske Eddikebryggerier kom til Randers fra Skive i Her blev fabrikken placeret sammen med mineralvandsfabrikken Cito, grundlagt 1879, i Randers midtby. To gange måtte virksomheden flytte pga. pladsmangel, før den til sidst flyttede til de ubebyggede markområder nord for Randers i Dette betød, at virksomheden fik forbedret sine lokaleforhold, produktionskapacitet og afsætningsmuligheder. Det var påkrævet at skabe plads til de tankbiler, der både leverede sprit til produktion af eddiken og afhentede det færdige produkt til industrien. I 1999 indgik De Jydske Eddikebryggerier A/S et samarbejde med den tyske eddikeproducent Kühne Nordic A/S. Samarbejdet fik navnet Dansk Eddike Produktion A/S. Det tyske firma bragte nye maskiner og produktionen af Lagerberg-eddike med sig, og da fremstillingen af den berømte Heidelberg-eddike få år senere også blev henlagt til fabrikken, var al produktion af eddike endt i Randers. Der bliver i dag produceret som aldrig før på fabrikken, og udover, at stort set alt eddike, man i dag finder i de danske supermarkeder, kommer fra Randers, er den hovedleverandør til både fiske-, senneps-, ketchup-, salat- og sylteindustrien i Danmark. I år 2000 blev mineralvandsfabrikken Cito nedlagt. Cito var fortrinsvis en lokal sodavand, men i perioder blev der eksporteret blandt andet til Grønland, Kuwait og Saudi Arabien. Eddike er et naturligt produkt fremstillet ved en gæringsproces baseret på sprit. Denne basiseddike er på 12% eller 16%. Den kan herefter tilpasses de forskellige opskrifter og mærker. Udover 5% husholdningseddike tappes også specialeddiker. Disse eddiker kommer hjem på tanke, hvorefter de tappes. F.eks. rødvins-, hvidvins-, balsamicoeddike etc. Økologisk eddike importeres fra et bryggeri i sydtyskland. Der er 7 ansatte i produktionen. 5 personer i tapperiet, 1 truckfører og 1 i bryggeriet. Det har altid været kutyme, at man var ansat i virksomheden i mange år. Det var ikke unormalt at have 25 og 40 års jubilæum. Den tidligere driftsleder var ansat i 64 år!!!! De sidste 10 år har dette dog ændret sig. Der er sket en stor udvikling, hvad angår arbejdsforhold. I 1988, da jeg startede på virksomheden, var alting manuelt med EGA, tunge løft osv. Der er investeret i maskiner og hjælpemidler, så der ikke er meget fysisk arbejde. Det giver en del overvågningsarbejde, som også kan være meget stressende. Mit arbejde består i den daglige pasning af eddikebryggeriet. Dvs. syre- og alkoholprøver, opblanding af forskellige opskrifter, at dannere og acatatorer kører som de skal, levering af eddike til tankbiler. Virksomheden er HCCAP- certificeret, så det giver en del kontrolprøver.

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 1 af marts 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Status aftaler og overenskomster Staten lønninger pr. 1. april Særlige ydelser pr. 1. april Nye satserne for jubilæumsgratiale pr. 1.

Læs mere

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 18-12-08 DSA er billigst I Arbejdsdirektoratets årlige benchmarkingrapport, hvor landets a-kasser sammenlignes, dokumenteres

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere