Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine"

Transkript

1 Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 19 April 2012 Læs om: Japansk hjernebetændelse Den 8. Europæiske Kongres for Tropemedicin og International Sundhed Infectious diseases a geographic guide

2 NYHEDSBREV Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine # 19 December 2012 Redaktionsgrupperne April Karin Stausholm, Birkerød Medlemsinfo Modtag nyhedsbrevet via . Alle medlemmer opfordres til at sende deres -adresse til sekretær Nina Christensen: Desuden opfordres alle medlemmer til jævnligt at logge ind på foreningens hjemmeside: Niels Jacob Nielsen, Rønne Peter Winge, Birkerød Speciallæge lunge-, infektionsog intern medicinske sygdomme Torben Seefeldt, Århus Overlæge dr.med. i infektionsmedicin Eskild Petersen, Århus Lis Andersen Sidsel Böcher Ph.D, SSI og Speciallæge i infektions- og tropemedicin Pascal Magnussen, DBL-Centre for Health Research and Development, LIFE, Københavns Universitet August Overlæge dr. med. Mads R. Buhl, Infektionsmedicinsk Afd. Q, Skejby Sygehus, Brendstrupgårdvej 100, 8200 Århus N. Annette Marboe, Kongensgade 18, 1, 6700 Esbjerg. Reservelæge Steen Villumsen, Statens Serum Institut, Afdeling for Bakteriologi, Mykologi og Parasitologi, Artillerivej 5, 2300 København S Speciallæge i alm. medicin Mogens Rishøj, Rejseklinikken Ordrupvej 60, 4. sal, 2920 Charlottenlund. December Overlæge, dr. med. Carsten Schade Larsen Infektionsmedicinsk afdeling Q Skejby Sygehus Den vil fremover være mere aktiv, og der vil være mulighed for at stille rejsemedicinske spørgsmål og forhåbentlig få kvalificeret svar på disse spørgsmål. Debat & kommentarer Er åben for alle medlemmers ucensurerede meninger om næsten alt. Det der gives udtryk for i debat og kommentarer er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens eller redaktørernes mening og bringes på forfatterens eget ansvar. Bemærkninger fra læserne vedrørende emnet vil blive gengivet ordret i den følgende udgave hvis fremsendt til inden deadline. Forsidefoto Anders Koch Deadline Indlevering af stof til nyhedsbrevet er 14 dage før udgivelse. Næste nyhedsbrev Næste nummer af nyhedsbrevet udkommer Grafisk tilrettelægning: Anette Bonde Overlæge, dr. med. Ida Gjørup Medicinsk afdeling Q 107 KAS Herlev Claus Boss Madvigsgade Svaneke Speciallæger i almen medicin Steffen og Lise Jarlov Hovmosevej Hillerød HUSK! Næste nyhedsbrev udkommer Artikler/debat/kommentarer kan sendes pr. til: 2 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 19

3 CAMBODIA Japansk encephalitis hos dansk turist efter korttidsrejse til Cambodia Af Claus Bohn Christiansen 1, Anne Marie Werlinrud 2, Anders Koch 2 1) Klinisk mikrobiologisk afdeling, 2) Epidemiafdelingen, Rigshospitalet, 2100 København Ø Flavivirus Japansk encephalitis virus JEV er et RNA-virus der tilhører flavivirusfamilien. Det skønnes at årligt rammes af japansk encephalitis og at årligt dør af sygdommen. Hovedparten af infektioner er asymptomatiske, således at case-infektionsraten er mindst 1 ud af 250. I mange lande i Asien vaccineres befolkningen mod JE, hvilket kan dække over at der stadig sker en transmission til grise og det betyder at uvaccinerede mennesker stadig er i risiko for at få JEV overført med myggestik. fra Indien i vest til Papua Ny Guinea i øst, men findes også i det tempererede bælte i lande som Japan, Kina og Korea. Transmission JEV overføres med stik fra myg af Culex-arten (Culex tritaeniorhynchus) i en transmisssioncyklus, der hovedsageligt foregår mellem grise og fugle (hejrer), hvor mennesket er accidentel dead-end vært. Der er også påvist JEV-antistof i heste, bjørne, hunde og geder. Risiko for smitte til mennesker er højere på landet og i regntiden, hvor der er flere myg. I nogle større byer findes der rismar- Udbredelse JEV er udbredt i store dele af Asien i det subtropiske og tropiske bælte, Der er beskrevet fem geno-typer af JEV ved sekventering. Genotype 1 findes i nordlige Thailand, Cambodia, og Korea. Genotype 2 findes i sydlige Thailand, Indonesien, Malaysia og Australien. Genotype 3 findes i Japan, Korea, Kina, Taiwan, Filippinerne, Indien, Sri Lanka. Genotype 4 findes i Indonesien. Genotype 5 findes i Malaysia. (Kort fra Misra & Kalita Prog Neurobiol 2010, 91, ). Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 19 3

4 Fotografi: Anders Koch ker i udkanten dette kan føre til en urban-smitte for JEV. Hovedvektoren Culex tritaeniorhynchus stikker hovedsageligt i tusmørke, specielt ved solnedgang. og søger mad udendørs, så risikoen for JEVsmitte er højere ved ophold udendørs. I store områder i Asien sker JEVsmitte overvejende i regntiden (f.eks. maj til oktober), mens smitten sker hele året i andre områder. Patogenese Patogenesen i mennesket er ikke klarlagt, men fra dyremodeller kan man få en idé om processen. JEV overføres til blodbanen ved mygstik og prolifererer herefter i de lokale lymfeknuder og medfører primær viræmi. JEV spredes til lymfesystemet og knoglemarven hvor proliferationen giver en sekundær viræmi. Kliniske forløbsformer Hovedparten af JE-infektioner er asymptomatiske således at kun 1:250 til 1:1000 fører til neurologiske symptomer. Inkubationstiden er ca. to uger og debutsymptomer er hovedpine og feber. Der kan også være diare, opkastning og smerter i kroppen. Herefter tilkommer meningeale symptomer og eventuelt cerebrale symptomer med påvirket bevidsthedsniveau måske koma. I denne fase kan der også være kramper og spastisk paralyse. Diagnostik På grund af den varierende inkubationstid på 5-15 dage er det ikke altid muligt at stille diagnosen ved sygdomsdebut. De første blodprøver er ofte negative for specifikt JEV-antistof - herefter vil der kunne påvises JEV-IgM først i spinalvæsken (fra 4 dage efter symptomdebut) og senere også i blod (fra 7 dage efter symptomdebut). JEV-IgG kan påvises få dage senere. I spinalvæsken ses pleocytose med forhøjet protein og normal glukose. På grund af lav viræmigrad i mennesket er direkte påvisning af JEV sjældent muligt hverken i blod eller spinalvæske. Efter dyrkning i cellekulturer i op til 8 dage er det muligt at isolere virus i selekterede patienter (mindre end tre dages feber og JEV-IgM negative). Det var muligt at påvise virus i 36/147 patienter. Der er også udviklet en capture- ELISA hvor det er lykkedes at påvise specifikt JEV NS1-protein/antigen i blodprøver fra 10/42 h.h.v. i spinalvæsker fra 4/42 patienter der var positive for JEV-IgM neutraliserede antistoffer. Case I juli måned rejste en tidl. sund og rask mand i 60-års alderen 14 dage til 4 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 19

5 Fotografi: Anders Koch Cambodia, hvor han under gode forhold besøgte Phnom Penh og Angkor Wat. Han var ikke blevet vaccineret mod Japansk encephalitis, men beskyttede sig med myggebalsam. Fem dage efter hjemkomsten udviklede pt. symptomer i form af hovedpine, svimmelhed og feber op til 40 o C og blev indlagt på lokalsygehus. Efter yderligere to dage tilkom lammelse af venstre arm. Lumbalpunktur viste forhøjede hvide blodlegemer, men ellers ingen laboratorietegn på meningitis. CT-scanning af hjernen var normal. Dagen efter overflyttedes pt. til universitetssygehus, hvor MR-scanning af hjernen viste inflammation omkring thalamus. Dyrkning af spinalvæsken i fem dage viste ingen vækst af mikroorganismer. Patienten blev tiltagende konfus, udviklede lammelse også af venstre ben og blev lagt i respirator. Fotografi: Anders Koch Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 19 5

6 Patienten bedredes, blev ekstuberet på dag ni efter symptomdebut og fornyet MR-scanning på dag 14 viste regression af tidligere abnorme forhold. Patientens blod og spinalvæske blev undersøgt for en lang række bakterier og virus, men fraset Dengue-virus IgM, der blev tolket som uspecifik reaktion, var pt. kun positiv for IgMog IgG-antistoffer mod Japansk encephalitisvirus (JEV) foreneligt med akut JEV-infektion. JEV-RNA blev ikke påvist. Patienten bedredes over de følgende måneder, men var fortsat træt og i lettere grad mentalt svækket med let grad af persisterende lammelse i venstre overarm. Fire måneder efter symptomdebut udviklede pt. generaliserede kramper og blev kørt på hospitalet, men udviklede hjertestop på vejen og blev erklæret død ved ankomsten. Der blev ikke udført obduktion. En detaljeret beskrivelse af sygehistorien er publiceret i Werlinrud AM, Christiansen CB, Koch A. Journal of Travel Medicine 2011; 18(6): JE-vacciner Ixiaro fremstilles af Intercell (Wien, Østrig) og blev godkendt til markedsføring i marts I modsætning til tidligere vacciner mod japansk hjernebetændelse, der var baseret på dyrkning i musehjerner, er Ixiaro dyrket i veroceller (pattedyrceller). Vaccinen er adsorberet til aluminiumshydroxid for at forstærke immunsvaret. Ixiaro er godkendt til voksne og gives som to doser á 0,5 ml med 28 dages interval. Anden dosis kan gives op til 11 måneder efter den første dosis. Primærvaccinationer bør være afsluttet senest en uge før mulig eksposition. En boosterdosis kan herefter gives efter 1 år, hvilket medfører beskyttelse i 2-3 år. Ixiaro gives i.m. i m. deltoideus. Lægemiddelstyrelsen har i Epinyt 37, 2009 anbefalet at Ixiaro kun anvendes til børn når det er velindiceret. Hvis den gives til børn, anvendes fra 1-3 år halv dosis svarende til 0,25 ml. Fra 4 år anvendes voksendosis og der anvendes samme vaccinationsprogram. Indkøbsprisen for en dosis Ixiaro er på medicinpriser.dk angivet til kr. 883,50 ( ). Rådgivning om JEV ved udlandsrejser I den aktuelle sygehistorie har den skønnede risiko for japansk encephalitis virus været meget lille og der vil ikke blive anbefalet JE-vaccination efter de gængse retningslinier. I Epinyt (uge 26, 2011) anbefales således Typiske MR-signalændringer i Thalamus ved japansk encephalitis. 6 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 19

7 Fotografi: Anders Koch JE-vaccination til Cambodja-rejsende der skal være på individuel rejse af nogle måneders varighed f.eks. rygsæksrejsende (gruppe 3) eller langvarig individuel rejse (gruppe 4) i perioden maj til oktober. MMWR udsendte i 2010 nye anbefalinger vedr. japansk hjernebetændelse og her anbefales JE-vaccination kun til korttidsrejsende (<1 måned) der har høj-risiko aktiviteter såsom at campere i landlige omgivelser, planlagt overnatning i facilitet hvor der ikke er aircondition, net for vinduer eller myggenet over sengen, eller rejse til områder med kendt JE-udbrud. JE-vaccination anbefales derimod ikke til korttidsrejsende der kun skal opholde dig i byer eller rejser udenfor den veldefinerede transmissionssæson. Risiko for infektion hos korttidsrejsende fra USA er beregnet til 1/3.3 million for Thailand og 1/1.0 million for Bali. Det er kendt at korttidsrejsende med skønnet lav risiko også kan blive smittet med JEV. Supplerende læsning Den refererede case story er publiceret i Werlinrud AM, Christiansen CB, Koch A. J Travel Med Nov- Dec;18(6):411-3 Øvrige kilder: Burchard et al., 2009, 16, J Trav Med 2009, 16, 208. Unni et al., Microb and Infect 2011, 13, ; Ting et al., Act Trop 2004, 92, Oya & Kurane J Trav Med 2007, 14, Sarkar et al. Trans Roy Soc Trop Med Hyg 2012, 106, Li Virol Methods 179 (2012) Buhl & Lindquist J Trav Med 2009, 16, Rigshospitalets Billeddiagnostiske Afdeling takkes for at stille MRscanningsbilleder ved Japansk encephalitis til rådighed. Øvrige billeder taget af Anders Koch. Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 19 7

8 8 th European Congress on Tropical Medicine and Interna7onal Health & 5th Conference of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology in Tivoli Congress Center Copenhagen, September 10-13, 2013 Theme: MDG2015 Connec0ng research and implementa0on Danish Society for Parasitology Kære medlemmer, Husk at give mig besked, når du skifter -adresse. Jeg får nogle gange mails retur og ved så ikke, hvor jeg kan sende mailen hen. Tak for hjælpen! Nina Christensen, sekretær Referat fra generalforsamlingen kan nu ses på selskabets hjemmeside: * 8 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 19

9 Infectious diseases a geographic guide The editors of this geographical guide to infectious diseases brought a large group of experts and some aspiring young colleagues together. The aim of the book is to cover all geographic regions of the world, providing an overview of the infectious diseases landscape (and in most chapters also of its dynamics) in broad brushstrokes and detailed lists of infectious agents for major clinical syndromes, weighted according to frequency and likelihood. With 30 chapters, the book is comprehensive but concise. Chapters describing specifi c geographic regions are accompanied by short descriptions of locally prevailing antibiotic resistance patterns and vaccine-preventable childhood diseases. Chapters exploring largely uncharted territories the Arctic and Antarctic regions and Oceania are particularly noteworthy. Despite the conciseness of the text, there is even enough space to tell the fascinating story of Zika virus that was isolated in Uganda in the late 1940s and then emerged in Micronesia 60 years later. The opening and closing chapters are excellently written, putting geographic medicine into the context of past and future. Francis Cox provides a fascinating narrative of how infectious diseases through the ages shaped human history; Lópéz-Vélez and colleagues and Harley and colleagues fi nish by highlighting how human migration and climate change will shape the future of infectious diseases. Additional chapters cover topics such as diagnostic tests and the problems faced by immunocompromised travellers. Although these topics are already covered by other books, the attempt to cover geographic medicine as broadly as possible is commendable. Valuable additions to future editions would be concise updates of the most recent changes in infectious diseases epidemiology over the past few years, which would give some room to mention briefl y but in some detail fascinating new developments such as the recent surge in chikungunya cases around the Indian Ocean, the identifi cation of Lujo virus in Zambia and South Africa or the identifi cation of a third geographic area (Africa) where gnathostomiasis can be contracted. All this information can be traced from the present book since those agents are named in the appropriate tables or references, but for the novice in infectious diseases, this sort of information would be highly valuable. This timely book fi lls a gap within the range of available infectious diseases reference texts and has potential to become a classic over the years to come. Infectious Diseases A Geographic Guide. Eskild Petersen, Lin H Chen, Schlagenhauf P, eds. Wiley, , 480 pp. ISBN Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 19 9

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine. Læs om: Kursusrejse til Nord-Laos Japanese Encephalitis Nyheder ETEC og Rejsediarré

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine. Læs om: Kursusrejse til Nord-Laos Japanese Encephalitis Nyheder ETEC og Rejsediarré Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 13 August 2009 Læs om: Kursusrejse til Nord-Laos Japanese Encephalitis Nyheder ETEC og Rejsediarré NYHEDSBREV Dansk Selskab

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 10 August 2008 Væggelus på Fyn Læs om: Væggelus Seneste nyheder NYHEDSBREV Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 14 December 2009 Læs om: Højdesyge Når det klør i øjet NYHEDSBREV Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 9 April 2008 Forsidefoto: Peter Winge Læs om: Gul feber Paraguay Rejsebeskrivelse fra Afrika Rejsebeskrivelse fra Havasupai

Læs mere

Dengue feber NYHEDSBREV. Danish Society of Travel Medicine DECEMBER 2005 NUMMER 2

Dengue feber NYHEDSBREV. Danish Society of Travel Medicine DECEMBER 2005 NUMMER 2 Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV DECEMBER 2005 NUMMER 2 Kære Medlemmer af Dansk Selskab For Rejsemedicin! Dengue feber Hermed andet nummer af nyhedsbrevet. Redaktionsgruppen

Læs mere

Af: Karin Nielsen og Mogens Rishøj. Hvert år rejser mange danskere ud i verden for at udøve deres idræt ved internationale stævner og arrangementer.

Af: Karin Nielsen og Mogens Rishøj. Hvert år rejser mange danskere ud i verden for at udøve deres idræt ved internationale stævner og arrangementer. Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV AUGUST 2006 NUMMER 4 Kære medlemmer af Dansk Selskab for Rejsemedicin Rejsemedicin og sport Hermed udkom det fjerde nyhedsbrev

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin

Dansk Selskab for Rejsemedicin Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV AUGUST 2007 NUMMER 7 Rejseforsikringer Kære medlem! Hermed endnu et nummer af nyhedsbrevet til tiden. Vi håber, I finder det

Læs mere

NYHEDSBREV. Danish Society of Travel Medicine APRIL 2007 NUMMER 6

NYHEDSBREV. Danish Society of Travel Medicine APRIL 2007 NUMMER 6 Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV APRIL 2007 NUMMER 6 Kære medlemmer af Dansk Selskab for Rejsemedicin Højt og lavt I dette nummer har vi valgt at sætte lidt focus

Læs mere

Rabies. Af: Carsten Schade Larsen

Rabies. Af: Carsten Schade Larsen Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV DECEMBER 2006 NUMMER 5 Kære medlemmer af Dansk Selskab for Rejsemedicin Hvor er det farligst at rejse hen Bornholm eller Botswana?

Læs mere

Praktisk Rejsemedicin

Praktisk Rejsemedicin Praktisk Rejsemedicin opdatering om aktuelle rejsemedicinske spørgsmål Nr. 2 December 2004 www.rejsedoktor.dk adgangskode: december04 4 NYHEDER side 3 Sygdomsudbrud, navne- og produktnyt 4 FUGLEINFUENZA

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine. Læs om:

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine. Læs om: Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 11 December 2008 Læs om: Malaria importeret fra Gambia Den barmhjertige Samaritan Madagascar dagbog Traditionel Kinesisk Medicin

Læs mere

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Vaccination af klinikpersonale Vaccination af tandlæger Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for at blive smittet eller smitte med potentielt alvorlige/livstruende

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

Evaluering af apopleksibehandling i Danmark 1990-2000 med fokus på organisation og struktur

Evaluering af apopleksibehandling i Danmark 1990-2000 med fokus på organisation og struktur Evaluering af apopleksibehandling i Danmark 1990-2000 med fokus på organisation og struktur Sundhedsstyrelsen Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Evaluering af apopleksibehandling i Danmark

Læs mere

DASINFO. Ph.d. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Disputatser. Forskningsprojekter. April 2010 18. Årgang. ... og meget, meget mere

DASINFO. Ph.d. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Disputatser. Forskningsprojekter. April 2010 18. Årgang. ... og meget, meget mere 2 April 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Forskningsprojekter Disputatser Forskning Ph.d. Vurdering af manuskripter... og meget, meget mere

Læs mere

bladet 2014 Årgang 35 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Artikler og debat DSOG-information Møder og kurser DFKO FYGO

bladet 2014 Årgang 35 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Artikler og debat DSOG-information Møder og kurser DFKO FYGO DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 5 DSOG s bestyrelse 6 Artikler og debat Mindeord Torsten Sørensen 8 28. og sidste afsnit af den Saxtorphske

Læs mere

Denguefeber hos 44 danske rejsende undersøgt på Rigshospitalets epidemiafdeling 1988-1998

Denguefeber hos 44 danske rejsende undersøgt på Rigshospitalets epidemiafdeling 1988-1998 Side 1 af 6 Denguefeber hos 44 danske rejsende undersøgt på Rigshospitalets epidemiafdeling 1988-1998 ORIGINAL MEDDELELSE Kim P. David, Maybritt R.S. O'Hare & Peter Skinhøj Originale meddelelser 18. september

Læs mere

Dessau et al. Lyme Borreliose 2. udgave Side 1. Klinik, diagnostik og behandling i Danmark

Dessau et al. Lyme Borreliose 2. udgave Side 1. Klinik, diagnostik og behandling i Danmark Dessau et al. Lyme Borreliose 2. udgave Side 1 Lyme Borreliose Klinik, diagnostik og behandling i Danmark Arbejdsgruppens medlemmer: Ram B. Dessau, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus, Region

Læs mere

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning.

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning. Infektionssygdomme 12 n Infektionssygdomme er forårsaget af sygdomsfremkaldende smitstoffer (virus, bakterier, parasitter og prioner), der invaderer et eller flere organer i kroppen. n Dødeligheden af

Læs mere

Rejserelaterede infektioner. Rejsemedicin. Gul feber. Gul feber. Gul feber. Vaccination mod Gul feber

Rejserelaterede infektioner. Rejsemedicin. Gul feber. Gul feber. Gul feber. Vaccination mod Gul feber Rejserelaterede infektioner Rejsemedicin Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital Vaccine-forebyggelige sygdomme Ikke-vaccineforebyggelige sygdomme - Vektorbårne (overført

Læs mere

PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN

PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Morten Lebech, Tom Weber, Karen Carlsen, Margrethe Møller, Birger Møller, Birgitte Bruun Nielsen, Bent Faber Vestergaard DEFINITION / KLINISK

Læs mere

Indhold. Forsidebillede: Efteråret er mødernes tid i PROPA se side 22. Efterårshilsen til PROPAs medlemmer. At leve med kræft. Giv lyd, mand!

Indhold. Forsidebillede: Efteråret er mødernes tid i PROPA se side 22. Efterårshilsen til PROPAs medlemmer. At leve med kræft. Giv lyd, mand! September 2011, nr. 3 At leve med kræft Nye behandlinger af prostatakræft med spredning HIFU behandling i Norge Indhold Nr. 3, september 2011 PROPA NYT udgives af Prostatatakræftforeningen. Adresseændringer,

Læs mere

Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by:

Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by: 2000 2001 HjerteStatistik Heart Statistics Materialet er samlet af: Compiled by: Jørgen Videbæk Forskningschef dr. med. Hjerteforeningen Head research department D.M.Sc F.E.S.C. Danish Heart Foundation

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

ADIOGRAFEN TAKT & TONE SIDE 18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 I DETTE NUMMER:

ADIOGRAFEN TAKT & TONE SIDE 18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 I DETTE NUMMER: ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 TAKT & TONE SIDE 18 16 I DETTE NUMMER: 6 PATIENTOPLYSNING OM HYDRERING 12 LANDSKURSUS 2014 16 STUDIEOPHOLD I ISLAND EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand Den 19.-22. juli 2015 mødtes forskere, læger, og aktivister i Vancouver, Canada, til den 8. internationale IAS-konference. Konfencen, som arrangeres af IAS (International AIDS Society), er på ulige år

Læs mere

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 1 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 1: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En undersøgelse af en gruppe kræftpatienters behandling i Kina i perioden 2006-2008 Januar 2009 Patientstøtteafdelingen

Læs mere

Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5

Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 1 Januar Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5 Artikler og debat Fra Historisk Arbejdsgruppe 8 Medicinskhistorisk Quiz

Læs mere