Program for foråret 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for foråret 2010"

Transkript

1 Program for foråret 2010 Skibsteknisk Selskab

2 Hamworthy Svanehøj A/S er leverandør af pumper til: LNG, LPG, ethylen, ammoniak, kemikalie- og produkttankere. Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Standard bredde 85 mm dobbelt er 170 mm Størrelse Millimeterpris eksl. moms 0 30 mm Kr. 40, mm Kr. 38,00-60 mm og derover Kr. 36,00- Forside foto (helside) Kr ,00- Bagside foto (helside) Kr ,00- Næste Folder : Udkommer august Deadline for annoncering den 25. juni Henvendelse til sekretariatet på : Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B, 2. Sal DK 1256 København K Att. Ditte A. Kragh Tlf.:

3 Velkommen til forårssæsonen 2010 Skibsteknisk Selskab byder velkommen til endnu en sæson med 4 spændende arrangementer på programmet. Vi har valgt udelukkende at afholde de såkaldte udvidede aftenarrangementer som vil begynde kl. 16 og slutte omkring kl. 19 eller 20. Mødeformen er valgt, så vi bedre kan belyse emner mere bredt med 3-4 foredrag per møde, så man ikke skal afsætte så mange aftener til vore møder i en travl hverdag. Vi håber der vil blive taget vel imod mødeformen. Til alle møder vil blive benyttet dobbelt mødelokale med to fremviserskærme så man kan sidde tættere på skærmen. Dette er gjort fordi vi har modetaget en del kommentarer om at det ikke altid er nemt at se det der vises på skærmen hvis man sidder på bagerste række i et aflangt rum. Vi tager kort og godt en konstruktiv kritik til efterretning og vil også meget gerne høre om hvad man synes om den nye mødeform når sæsonen er slut. Selvom COP15 nu er overstået havde vi tænkt os at følge op på miljøsagen, men den ide blev droppet i efterårets løb, da vi erfarede at Lloyds List vil afholde en stor miljøkonference i København den 16. og 17. marts 2010 i øvrigt en uge før IMO s MEPC 60 underkomite møde i London. Skibsteknisk Selskab har til gengæld rådgivet arrangørerne af konferencen i praktiske spørgsmål, herunder valg af foredragsemner. Denne assistance har medvirket til, at der er blevet forhandlet en lavere pris hjem for deltagere der har tilknytning til Skibsteknisk Selskab og Maritimt Selskab. Der er dog ikke noget økonomisk mellemværende mellem Skibsteknisk Selskab og Lloyds List og det samme gør sig gældende for Maritim Selskab. Sæsonen indledes den 18. januar med en præsentation af nogle af de om end mindre værfter - der stadig findes i Danmark. Vi vil høre om disse værfters produktion af lidt mere specielle fartøjer samt tage et blik ind i fremtiden set fra værfternes synsvinkel. Netop set fra det perspektiv vil der ugen efter blive afholdt et arrangement på Karstensens Skibsværft den 25. januar, hvor værftet viser rundt på en af dets nybygninger, hvor der også vil blive fortalt om hvorledes skibsbygningsaktiviteterne bliver holdt i gang i Skagen på dette værft, som for en stor del bygger store moderne trawlere, men som også på det sidste har leveret Søværnets seneste inspektionsfartøjer, Knud Rasmussen og Ejner Mikkelsen. I efteråret præsenterede Miljøministeriet en rapport, der kastede nyt lys over problematikken vedr. røggasemissioner fra skibsfarten i danske farvande. Nye opgørelsesmetoder, der gør brug af skibenes AIS data, har gjort det muligt at foretage nye og mere nøjagtige beregninger af røggasemissionerne fra skibene. 1. februar vil denne undersøgelse blive præsenteret af Danmarks Miljøundersøgelser, der samtidig vil fortælle om, hvorledes spredningen af emissionerne bestemmes og endelig vil der ved hjælp af lægelig ekspertise blive kastet lys over, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser disse emissioner har for befolkningen et emne som specielt i de senere år har vundet mere og mere indpas i diskussionen om skibsfartens miljøpåvirkning. I efteråret sejlede verdens største krydstogtskib igennem Storebælt under stor mediebevågenhed, hvilket har inspireret Skibsteknisk Selskab til at sætte fokus på krydstogtbranchen ud fra en mere teknisk synsvinkel. Et af foredragene vil blive holdt af STX i Finland, som bl.a. vil fortælle om bygningen af Oasis of the Seas. Også evakueringsproblematikken fra disse store skibe vil blive belyst ved dette arrangement af VIKING i Esbjerg. Mødet finder sted den 22. februar. Sæsonens sidste møde den 8. marts vil blive afholdt i DieselHouse, Elværksvej 50, 2450 København SV. Her vil der blive sat fokus på forskellige røgrensningsteknologier samt alternative brændstoffer, herunder også atomkraft til skibsfremdrivning. Hjemmesiden og nyheder Selskabets møder vil blive omtalt på hjemmesiden hvorfra man vil kunne tilmelde sig som modtager af en elektronisk udgave af Selskabets nyhedsbreve. Dette sker under fanebladet Nyhedsbrev på hjemmesiden. Man vil så automatisk få tilsendt de seneste nyheder, herunder udførlig omtale af de kommende arrangementer i såvel Skibsteknisk Selskab som i andre lignende regi. Endelig vil møderne stadig blive annonceret i bladet SØFART gennem det gode samarbejde som Selskabet gennem årene har opbygget med SØFART. Præsentationer fra de forskellige foredrag vil med indlægsholderens tilladelse være tilgængelige på Selskabet hjemmeside i PDF format. Tilmelding og mødested Deltagelse i møder i Skibsteknisk Selskab er normalt gratis, selvom omfanget er udvidet. Møderne holdes i samarbejde med faggruppen Maritimt Selskab under Ingeniørforeningen i Danmark, i IDA s konferencecenter på Kalvebod Brygge. Samarbejdet betyder, at der bydes på en forfriskning (sandwich bolle og drikkevarer) normalt kl i forbindelse med møderne. Uanset om man indtager denne forfriskning eller ej, er det under alle omstændigheder nødvendigt at der sker en tilmelding til de enkelte arrangementer via IDA s hjemmeside

4 Environment is our business, too Greenhouse gas emissions are global challenges that call for global solutions. NORDEN welcomes any demands that support environmental improvements and ensure equal competition for shipping companies around the world, but we also believe that quality shipping companies should make a contribution themselves and make environment part of their business. We do so at NORDEN. We work to further reduce fuel consumption and emissions from our ships through higher efficiency of our engines, trimming of the ships, careful route planning, slow steaming and a list of other measures. Our efforts have resulted in a 2.4% CO 2 reduction in 2008 and a further 3.3% reduction year to date. We see an additional 4.5% reduction potential through better trimming of our ships and up to 26% reductions through just-in-time transports in the future. All of this not only benefits the environment, our customers and our employees it s also sound business. We see sustainable solutions in all these areas as key. Visit us at: Skagen Skipperskole Har du viljen kender vi vejen Skipperuddannelse til Fiskeri- & handelsflåden Alle former for GMDSS Radiokurser SSO kurser RADAR & ARPA kurser ECDIS KURSER Bankvej Skagen Danmark Tlf. (+45) Fax (+45) Støtte til innovation og udvikling... Markedsgade Grenaa Tlf.: W W W. G R E F T A. D K GREFTA TRYK A/S NYHED: DIGITAL TRYK MILJØBEVIDSTE KVALITETS TRYKSAGER KONKURRENCEDYGTIGE PRISER GRAFISKE TOTALLØSNINGER FREMSTILLING AF HJEMMESIDER

5 Program for foråret 2010 Mandag 18. januar, kl Innovative skibe - fra tegnebord til byggebedding Mandag 25. januar, kl Besøg på Karstensens Skibsværft i Skagen Mandag 1. februar, kl Emissioner fra skibe og deres helbredseffekter Mandag 22. februar, kl Krydstogtskibe fra A til Z Mandag 8. marts, kl Fremtidens fremdrivning: Alternative brændstoffer, røgrensning og atomkraft? Mødested: DieselHouse, Elværksvej 50, 2450 København SV Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil blive annonceret i»ingeni øren«og»søfart«ca. 2 uger før hvert møde. Informationerne kan også findes på: På samme hjemmeside kan man tilmelde sig for tilsendelse af nyhedsbrev direkte via . Skibsteknisk Selskab modtager meget gerne ideer og forslag til foredragsemner, konferencer og andre aktiviteter, man mener Selskabet bør tage op. NB: Når intet andet er anført afholdes Skibsteknisk Selskabs møder I IDA S MØDECENTER PÅ KALVEBOD BRYGGE 31-33, KØBENHAVN Der er gratis adgang, men husk tilmelding via IDA s hjemmeside (www.ida.dk) - alternativt telefonisk tilmelding til netværkssekretær Helle Borch, IDA, tlf Generelle spørgsmål vedrørende Skibsteknisk Selskab og selskabets aktiviteter kan rettes til Skibsteknisk Selskabs sekretær, Ditte A. Kragh, på tlf eller til selskabets generalsekretær på tlf Zink- og aluminiumanoder BAC Corrosion Control A/S Phone: Færøvej 7-9 Fax: Herfølge Danmark

6 Uddelinger fra Skibsteknisk Selskabs Fond Skibsteknisk Selskabs Fond har i året 2009 støttet uddannelse, videnformidling, forskning og innovation inden for det skibstekniske område med over kr. Anvendelsen af beløbet fordeler sig som det fremgår nedenfor. World Maritime Technology Conference Skibsteknisk Selskab er partner i WMTC-konferencen, der afholdes hvert tredje år. Senest i Mumbai i Indien i dagene januar, hvor Fonden støttede med rejseudgifter til danske personer, som fik optaget et indlæg. Personerne er Claus Walter Jensen fra SIMAC, Preben Terndrup Pedersen fra DTU, Benjamin Pjedsted Pedersen fra Force Technology samt Jens Peter Hansen fra Ålborg Industries. Støttet med i alt kr. Association of Maritime Universities Annual General Assembly 10 På opfordring af SIMAC i Svendborg deltog studerende Rune Jørgensen, Kjartan Ross, Anders Christiansen og Søren Hansen i ovennævnte samling i Skt. Petersborg september. Her præsenterede de deres afgangsprojekt fra juniorofficersuddannelsen: Optimering af skibsdriften set ud fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Støttet med kr. International Ship and Offshore Structure Congress(ISSC 2009) Med det formål at kommentere på relevante dele af komiteens arbejde, var Jeppe Skovbakke Juhl fra Søfartsstyrelsen inviteret til at deltage i ovennævnte kongres, der afholdtes i Seoul, Korea, august. Kongressens formål var at debattere igangværende forskning og om muligt komme med forbedrende tiltag. Endvidere at udbrede opnåede forskningsresultater og identificere eventuelle områder, hvor yderligere forskning vil være hensigtsmæssig. Støttet med kr. Ship Training Course Gøteborg I forbindelse med deres kandidatprojekt omhandlende vekselvirkning mellem skrog og propeller deltog Martin F. Rasmussen og Janus Joensen, ingeniørstuderende ved DTU, i kurset Shipflow i Göteborg februar. Støttet med kr. Indkøb af maritime bøger og tidsskrifter Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion ved DTU har modtaget støtte til indkøb af maritime bøger og tidsskrifter til instituttets håndbibliotek. Pengene muliggør opdatering af biblioteket med relevant maritim litteratur til glæde for både studerende og ansatte. Støttet med kr. Papirbådskonkurrence Konkurrencen er åben for alle studerende ved DTU, men henvender sig især til studerende med interesse for det skibstekniske område. Formålet med konkurrencen er at skabe opmærksomhed og interesse for fagområdet. Støttet med kr. Flåden 500 år I anledning af Flådens 500-års jubilæum i 2010 udgiver Statens Forsvarshistoriske Museum et teknisk bogværk, Flådens skibe gennem 500 år. Støttet med kr. Ship Efficiency Conference Med relevans for deres videre uddannelse deltog ingeniørstuderende Jesper Munch Hansen og Jeppe Mulvad Larsen i konferencen, som fandt sted i Hamborg i september måned. Støttet med i alt kr. Danske Skibsforlis i nyere tid Bogen, som udgives af Marstal Søfartsmuseum, har til formål at beskrive og udlede erfaringer med de ca. 150 skibsforlis, eller andre totalhavarier af danske skibe, siden Støttet med kr. Skibsteknisk Selskabs Fonds Hæderslegat Fem ingeniørstuderende har i 2009 modtaget fondens hæderslegat: Martin Rasmussen, Janus Joensen, Ingrid Marie Andersen, Jesper Munch Hansen og Jacob Frøhlich. Modtagere af legatet indstilles af DTU med begrundelse i deres arbejde med fagligt udfordrende projekter, som kræver både selvstændighed og gå-påmod. De er hver tildelt en legatportion på kr. Støttet med kr kr. Stadionvej 4 DK-3390 Hundested Danmark Telefon Telefax Annoncepriser: Standard bredde 85 mm - dobbelt 170 mm 0-30 mm kr. 40,00 pr. mm mm kr. 38,00 pr. mm 60 mm og derover kr. 36,00 pr. mm Forsidefoto: (helside) kr ,00 Bagside (helside) kr ,00

7 Skibsteknisk Selskabs Fonds Legatmodtagere Skibsteknisk Selskabs Fonds hæderslegat er tildelt to skibsingeniørstuderende på DTU. Billedet viser legatmodtagerne, fra højre mod venstre, Jakob Frøhlich og Jesper Munch Hansen, med lektor Poul Andersen, DTU, yderst til venstre. Jacob Frøhlich har projekteret et elektrisk fremdrevet passagererfartøj til Københavns Havn. Fartøjet kan dels transportere passagerer i lighed med de nuværende havnefærger og havnerundfartsbåde, det kan transportere passagerer mellem Nyhavn og Operaen i forbindelse med forestillinger og det kan tage passagerer på mindre udflugter på Øresund f.eks. til Hven. Af miljøgrunde er fartøjet fuldt elektrisk fremdrevet. Jakob har arbejdet meget med at give fartøjet alle disse til tider modstridende egenskaber, samtidig med at han har gjort meget ud af fartøjets æstetik. Jesper Munch Hansen har arbejdet med brændselsceller for forsyning af hjælpeeffekt på skibe. Projektet er baseret på ønsket om at nedbringe NOx- og SOx-udledningen fra skibe under havneophold. Brændselsceller er en lovende teknologi, som er i stand til helt at eliminere denne udledning. Udgangspunktet er et eksisterende skibsdesign fra A.P.Møller - Mærsk, hvor hjælpemaskineriet erstattes helt eller delvis af brændselsceller. Fokus i projektet er på integrering af brændselsceller i maskinrummet, brændselsøkonomi, emissioner i forhold til forventet fremtidig lovgivning, evt. brug af alternative brændsler såsom naturgas eller metanol, og regler og krav fra myndigheder og klassifikationsselskaber.

8 Skibsteknisk Selskab Skibsteknisk Selskab Bestyrelsen: Poul Andersen Lektor på DTU/MEK på sektion for Skibe, Kyster og Konstruktioner Tlf Mail: Bjarne Mortensen Country Manager Lloyds Register EMEA, Danmark Tlf Mail: Per Winther Christensen Vice President Safety & Quality Management Rederiet Torm Tlf Mail: Anders Ørgård Hansen Direktør og medejer af konsulentfirmaet Ole Steen Knudsen A/S Tlf Mail: Bo Cerup-Simonsen Vice President A.P. Moller Maersk Tlf Mail: Hans Otto Kristensen Generalsekretær i Skibsteknisk Selskab. Seniorforsker og adj. professor på DTU/MEK på sektion for Skibe, Kyster og Konstruktioner. Tlf Mail: Niels Bagge Formand for Foreningen til Søfartens Fremme Tlf Mail: Erik Ingolf Tvedt Kontorchef i Søfartsstyrelsen Tlf Mail: Thomas S. Knudsen Direktør MAN Diesel Telefon Mail: Hans Henrik Petersen Afdelingschef Danmarks Rederiforening Tlf Mail:

9 Direktør og kassererfunktion for fond og selskab: Steen Sabinsky Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B 1256 København K Tlf.: Fax.: Mail: Helle Wolter (Barselsorlov) Sekretær Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B, 1256 København K Tlf.: Fax.: Mail: Ditte A. Kragh Sekretær Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B, 1256 København K Tlf.: Fax.: Mail: Maritimt Selskab Skibsteknisk Selskabs samarbejdspartner Thomas Eefsen Formand for Maritimt Selskab Sales & Marketing Manager Maersk Maritime Technology Tlf Mail: Maritime fotos i denne folder er venligst stillet til rådighed af bl.a. Nordic Ferry Service, Peter Madsen Rederi, Rederiet TORM, Rederiet Norden og Lauritzen Kosan. Forsidefoto: Aalborg Industries Redaktion: Hans Otto Kristensen (ansvarsh.) og Steen Sabinsky Tryk: Grefta Tryk A/S, Grenaa Skibsteknisk Selskab Fond Bestyrelsen: Poul Andersen Per Winther Christensen Niels Bagge Hans Otto Kristensen Bjarne Mortensen Bent Rasmussen Formand for Skibsteknisk Selskabs Fond Pensioneret Skibsinspektør Tlf Mail: Medlemmer af Skibsteknisk Selskab: Søfartsteknisk Forening v/ Bjarne Mortensen c/o Lloyds Register, Strandvejen 104 A, 2900 Hellerup Foreningen til Søfartens Fremme Amaliegade 33B, 1256 København K

10 KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS SINCE 1937 Innovative Customized Design Proven Experience International Project Oriented Lundegaarden, Claessensvej 1 DK-3000 Helsingør, Denmark Phone Fax London KEH Limited Coppergate House, 16 Brune Street London E1 7NJ, United Kingdom Phone +44 (0) Fax +44 (0) Site offi ces in: Piraeus, Greece Rostock, Germany Saint-Nazaire, France Odense, Denmark

11 Medlemsforening for det brede maritime miljø Maritimt netværk Maritime konferencer Shortsea Promotion Denmark EU og nationale maritime projekter Maritimt iværksætteri Maritime film og fjernsynsudsendelser For medlemskab kontakt os på tlf.: eller

12 CEMT (Confederation of European Maritime Technology Socities) - Europæisk samarbejde mellem skibstekniske selskaber Skibsteknisk Selskab ved direktør Steen Sabinsky har deltaget aktivt i CEMT møderne sammen med Maritimt Selskab under IDA. På det sidste møde i 2009, som blev holdt hos vores engelske kollega IMAREST i Portsmouth, blev der taget et foto af deltagerne. Selskabets direktør er yderst til højre og Valdemar Ehlers fra L loyds Register EMEA, som repræsentant for Maritimt Selskab, er yderst til venstre på nedenstående foto. Yderligere mødedeltagere var repræsentanter fra RINA/ UK, STG/Germany, ODE/CEN Portugal, AINOE/ Spain, KNVTS/The Netherlands og HANA/Grece. De 4 vigtigste punker på mødet var 1. CEMT s aktive deltagelse og involvering i The MIF European maritime Industries Forum se mere på Her blev det besluttet at CEMT aktivt deltager med en repræsentant i de 5 arbejdsgrupper som er nedsat i MIF: Environment Human Resources RTD Waterborne Rules, Rights & Regulations Transport Der vil blive rapporteret tilbage fra vores repræsentanter i arbejdsgrupperne til CEMT bestyrelsen om fremdrift og udvikling indenfor ovennævnte områder. Sker der interessante fremskridt og nyheder vil Skibsteknisk Selskab beskrive det i et nyhedsbrev eller i en af vores forårs/efterårs foldere. 2. Mødedeltagerne i CEMT mødet modtog som de første en bog om Visions Visionary Concepts for Ships and Offshore Structures. Denne spændende bog præsenterer resultaterne af The Annual VISIONS Academic Contest ( ). Studerende på europæiske universiteter har her fremlagt deres ide for innovation og udvikling på skibs- og offshore bygning. En utrolig spændende bog som skal inspirere den maritime industri i Europa til at sikre sig en bæredygtig fremtid. Fra Danmark har Evimar være repræsenteret som partner i projektet. I Evimar er Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) og Force Technology danske deltagere. Se mere på 3. Endelig har alle foreningerne i CEMT i samarbejde udarbejdet eksempler på profiler af unge skibsingeniører, for derved at deltage i en fælles rekruttering af unge nye talenter til den maritime industri. 4. En nødvendig opdatering af hjemmesiden Bagefter fik mødedeltagerne mulighed for at se det lokale værft, som var af utrolig høj standard, med en meget stor eksport portefølje af krigsskibe og en fyldt ordrebog mange år fremover. Som en af deltagerne forbavset nævnte, Et engelsk værft med så meget orden og check på sagerne, det er forbavsende, men også dejligt gjort af et EU værft. Er der spørgsmål vedr. CEMT så kontakt generalsekretæren eller selskabets direktør.

13 Firmabidragydere Skibsteknisk Selskabs arrangementer financieres med bidrag fra firmaer og institutioner, der er tilmeldt som firmabidragydere. Alle firmabidragydere får frit tilsendt et antal af vort forårs- og efterårsprogram. Desuden fremsendes løbende»blå«mødemeddelelser med oplysninger om Selskabets arrangementer via nyhedsmail. Donationer til Skibsteknisk Selskabs arbejde er velkomne. Firmabidraget er p.t. kr ,- excl. moms om året. Følgende firmaer og institutioner yder for tiden økonomisk støtte til Skibsteknisk Selskabs arbejde med at varetage fælles faglige interesser for skibsteknikkere i Danmark. Aalborg Industries A/S A.C. Lemvigh-Mûller A/S Jørgen Petersen Rådgivende Ingeniører ABB A/S ABS Europe Ltd. Acta A/S Arepa Firenew A/S B&W Scandinavian Contractors A/S BAC Corrosion Control Besigtelseskontoret Bornholmstrafikken BK Engineering Bureau Veritas C.C.Jensen A/S Cartotec Castrol A/S ClassNK Codan Forsikring A/S Corral Line A/S Dampskibs Selskab NORDEN A/S Danfoss Semco A/S Danfoss A/S Danmarks Rederiforening Danmarks Skibskredit Dannebrog Rederi A/S Danske Maritime DESMI A/S Det Norske Veritas DFDS A/S DHI DIAB ApS DOCONTROL A/S DTU Mekanik Eitzen Maritime Services ASA EMRI A/S ErhvervsMagasinerne ApS ERRIA A/S Falck Formco ApS Farvandsvæsenet Fjord Line Danmark A/S FORCE Technology Forsvarets Materieltjeneste Fournais Handels & ing. firma A/S Furuno Danmark A/S Geovent A/S Germanischer Lloyd Danmark A/S Gertsen & Olufsen A/S Grontmij Carl Bro - Marine Grefta Tryk A/S Gugliotta & Co. H.Folmer & Co. Hamworthy Svanehøj A/S Hans Buch A/S Hans Jensens Lubricators A/S Hauschildt Marine HH Ferries Hundested Propeller A/S INEXA TNF Aps International Farvefabrik A/S J. Poulsen Shipping Jens Kristensen John Kristensen Jotun Paints Karstensens Skibsværft A/S Kelvin Hughes A/S Knud E. Hansen A/S Kort & Matrikelstyrelsen Lauritzen Kosan A/S Leroy Somer Danmark A/S LF Ventilation A/S Lloyd s Register ODS Logimatic Engineering A/S Lyngsø Marine A/S Maersk Line TVO MAN Diesel A/S Marco Marine A/S Marine Alignment A/S Marstal Navigationsskole Maskinmesternes Forening Mekanord A/S Metalock Danmark A/S. Mols Linien A/S MS Engineering MSR Consult ApS NAVICON A/S Nordic Lubricants A/S. (BP) Norisol Isoleringsteknik OSK - Ship Tech A/S Persolit A/S. PJ Diesel Engineering A/S Pon Power A/S PPG Protective and Marine Coatings PumpPac A/S Rederiet J.Lauritsen A/S Rockwool A/S Rolls-Royce AB Rolls-Royce Marine A/S Royal Arctic Line Agentur A/S Scandlines A/S Selco A/S Siemens A/S SIMAC Skagen Skipperskole Skibstegnestuen Skuld Sperry Marine SvitzerWijsmuller Søfart/Seapress Søfartens Arbejdsmiljø Råd Søfartens Ledere Søfartsstyrelsen Søværnets Officersskole Tankskibsrederiet Herning A/S Tech-Marine Consulting ApS Thor Rederi A/S Teknologisk Institut TORM A/S Tryg Forsikring A/S Uni-Safe A/S Viking Life-Saving Equipment A/S Wärtsilä Danmark A/S Wencon ApS YORK Marine and Controls Aps Discover the VIKING advantage on Important service information More than 1000 safety products on line All the VIKING news And much more..!

14 Skibsteknisk Selskabs Fond Skibsteknisk Selskabs Fond er en erhvervsdrivende fond stiftet af foreningen Skibsteknisk Selskab, den 6. januar Fondens formål er at udbrede skibsteknisk viden, herunder yde støtte til enkeltpersoner, som ønsker at uddanne sig inden for det skibstekniske fagområde, og til videnskabelig forskning eller anden udvikling inden for skibsteknik. Herudover er det fondens formål at yde støtte til samfundsmæssige og andre formål, der relaterer sig til skibsbygning og skibsfart. Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer udpeges af bestyrelsen for Skibsteknisk Selskab, således at de i selskabet deltagende foreninger, Søfartsteknisk Forening og Foreningen til Søfartens Fremme, begge er ligeligt repræsenteret. Herudover er generalsekretæren for Skibsteknisk Selskab fast medlem af fondens bestyrelse, og desuden vælges et medlem, som er uafhængig af Skibsteknisk Selskab (formanden). Fondens administration varetages af et sekretariat fælles for Skibsteknisk Selskab og Skibsteknisk Selskabs Fond. Bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af de til rådighed værende økonomiske midler i henhold til fondens formål. Enten af egen drift eller på grundlag af ansøgninger. Fondens midler udgøres af et eventuelt overskud fra konferencer, afkast af investeringer og bidrag, der ydes fonden fra anden side. I henhold til vedtægterne foretages en rimelig henlæggelse til konsolidering af fonden. Fonden modtager meget gerne ansøgninger om økonomisk støtte til formål, som falder ind under fondens virke. Det er dog desværre ikke muligt at efterkomme alle ansøgninger, idet bestyrelsen grundet begrænsede midler må prioritere. Eller fordi bestyrelsen vurderer, at ansøgningen falder uden for fondens formål. Bestyrelsen behandler normalt ansøgninger i april og november måned. Harness a resource of deeper understanding From noise & vibration control to structural- and machinery dynamics and advanced acoustics, our people put their deeper understanding of these disciplines to work for you. Driven by creative ideas, motivated through enthusiasm a nd achieved by leading edge tools and expert engineers, we are your one stop shop for fast, reliable and practical engineering solutions. Want us to tell you more? Call , or visit LLOYD S REGISTER ODS

15 På ret kurs Bureau Veritas World wide classification and related services. med en søforsikring fra TrygVesta. Ring eller Ajour 2010 Maskinmestrenes Odense Congress Center Torsdag 25. november & Fredag 26. november Forening Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ Plads København K Telefon: Fax: Lloyd s Register EMEA Strandvejen 104A 2900 Hellerup Tlf: Fax: Services are provided by members of the Lloyd s Register Group. Lloyd s Register and Lloyd s Register EMEA are exempt charities under the UK Charities Act Sperry Marine A Unit of Northrop Grumman Electronic Systems The home of Sperry, Decca & C. Plath products Industrivej Brøndby Tlf.: Fax: m.s. Merete Chris langs vindmølle fundament Alfa ved Laval Sprogø. Nordic I baggrunden A/S Krondalvej m.s. 7 John DK-2610 Madsen Rødovre og Phone m.s. Peter Madsen Fax

16 Annoncér i Skibsteknisk Selskabs foldere GREFTA TRYK A/S GRENAA

Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Program for efteråret 2009 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Standard bredde 85 mm dobbelt er 170 mm Størrelse Millimeterpris eksl. moms 0 30

Læs mere

Program for foråret 2008

Program for foråret 2008 Foto: Dampskibsselskabet Norden A/S Program for foråret 2008 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Markedsgade 41 8500 Grenaa Tlf.: 86 322 922 grefta@grefta.dk www.grefta.dk WWW.GREFTA.DK GREFTA

Læs mere

Program for foråret 2015

Program for foråret 2015 MAXIMISED LNG STORAGE VOLUME EFFICIENT SPACE UTILISATION FEWER INTERFACES REDUCED INSTALLATION AND OPERATION COSTS INCREASED RELIABILITY Program for foråret 2015 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 ÅRSBERETNING EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 fortsat udvikling 5 Medlemmernes egen forening 6 EMUCs bestyrelse 7 Vi sætter skibe i søen

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2012 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2012 et år med udfordringer og fremgang 5 Sammen sætter vi kursen 6 EMUC s bestyrelse 7 EMUC

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2013 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2013 igen et år med udfordringer og fremdrift 5 Den Danske Maritime Klyngeorganisation 6 EMUC

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Afslutningsrapport juni 2012

Afslutningsrapport juni 2012 Afslutningsrapport juni 2012 Title of Report: Dansk Center for Maritim Teknologi Afslutningsrapport June 2012 Client: Den Maritime Fond Client's Ref.: Carsten Melchiors Author(s): Peter Sinding, Jørgen

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Idékatalog til Søfartsstyrelsen VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Indhold Indledning 3 IDÉKATALOGETS OMFANG 3 ATV - AKADEMIET

Læs mere

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 23 29. november 2010 TEMANUMMER SIMAC i verden From Denmark to Japan s. 4 MSSM 2010 s. 8 Karens Kadetter vinder Guld s. 24 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Led e r n e Jesper Bernhardt

Læs mere

Mærsk Seeker Store drenge - stort legetøj Vi var om bord i Singapore. MarNav Kursusvirksomhed WW sikrer beskæftigelse på Ærø

Mærsk Seeker Store drenge - stort legetøj Vi var om bord i Singapore. MarNav Kursusvirksomhed WW sikrer beskæftigelse på Ærø Mærsk Seeker Store drenge - stort legetøj Vi var om bord i Singapore MarNav Kursusvirksomhed WW sikrer beskæftigelse på Ærø DIS-sagen Afklaring af søfarendes rettigheder nødvendig Nr. 3 2012 The elephant

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013 ... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri Årsberetning 2013 2 Time for Indhold: Indledning: 3 Velkommen og indhold Tema 1: 4 CBS Maritime forskning på tværs og i dialog Tema 2: 6 Ny Lægebog

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

M/S SIMAC SAFETY. ON BOARD Side 8 DAG. En uddannelse. Nr. 32 November 2012. Side 14 uden GRÆNSER

M/S SIMAC SAFETY. ON BOARD Side 8 DAG. En uddannelse. Nr. 32 November 2012. Side 14 uden GRÆNSER Nr. 32 November 2012 M/S SIMAC EVENT- DAG Side 4 på SIMAC SAFETY ON BOARD Side 8 En uddannelse Side 14 uden GRÆNSER Svendborg International Maritime Academy Nana Høgsland Kommunikations- og marketingkoordinator

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat Havnebestyrelsen Mødedato: Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kjær (c) Henrik Møller

Læs mere

Fokus på teknologier til lagring af energi - temaer: Fremtidens sygehuse og fremtidens fjernvarme

Fokus på teknologier til lagring af energi - temaer: Fremtidens sygehuse og fremtidens fjernvarme Udgivet af Maskinmestrenes Forening januar 2012 nr. 1 Fokus på teknologier til lagring af energi - temaer: Fremtidens sygehuse og fremtidens fjernvarme Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ Plads 16, 1250

Læs mere

Maritim Industri. A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp mod papirdyngerne Piraterne klart på retur

Maritim Industri. A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp mod papirdyngerne Piraterne klart på retur Havne & Skibsfart ErhvervsMagasinerne Maritim Industri 14. ÅRGANG AUGUST 2012 NR. 8 FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I DET BLÅ DANMARK A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp

Læs mere

DET MARITIME ERHVERVS ØNSKER TIL FORSKNINGSAKTIVITETER VED CBS MARITIME

DET MARITIME ERHVERVS ØNSKER TIL FORSKNINGSAKTIVITETER VED CBS MARITIME DET MARITIME ERHVERVS ØNSKER TIL FORSKNINGSAKTIVITETER VED CBS MARITIME 1 Akademiet for de Tekniske Videnskaber Lundtoftevej 266, 2800 Kgs. Lyngby Telefon: + 45 45 88 13 11 atvmail@atv.dk Sekretariat:

Læs mere

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark OFFSHORE OLIE OG GAS ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Her udvider offshoresektoren Både i Danmark og udlandet investeres i udbygning af olieproduktionen Side 6 < Vend avisen for at læse om offshore

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

ÅRSKO N FE RE N CE DRIFT & ARKITEKTUR

ÅRSKO N FE RE N CE DRIFT & ARKITEKTUR FSTA 2012 ÅRSKO N FE RE N CE Nr. 8 november 2012 1. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK LÆS INDE I BLADET Hvert år

Læs mere

MARINEFORENINGEN TEMA. medlemsblad for. for SØVÆRN og SØFART. Indlagt 4 sider med 2 vinderindlæg fra Søværnets 500 års opgavekonkurrence.

MARINEFORENINGEN TEMA. medlemsblad for. for SØVÆRN og SØFART. Indlagt 4 sider med 2 vinderindlæg fra Søværnets 500 års opgavekonkurrence. MARINEFORENINGEN tidsskriftet under dannebrog medlemsblad for danmarks marineforening APRIL 2011 nr. 2 98. årgang Kystredningstjenesten og ESVAGT er to sider af samme sag. Redning af menneskeliv og materiel.

Læs mere

fremtidens offshore vækst og muligheder Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk skal få mere olie op af i medvind horisonten

fremtidens offshore vækst og muligheder Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk skal få mere olie op af i medvind horisonten fremtidens offshore Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk vækst og muligheder [+] [04] Den danske [06] Mangel på [18] Nyt forskningscenter [29] Ny kæmpemølle offshoresektor arbejdskraft skal få

Læs mere

FORSKNING OG INNOVATION

FORSKNING OG INNOVATION DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET Nr.2/Nov. 10 FORSKNING OG INNOVATION FOKUS PÅ VÆKST Ny applikation Få styr på mailbunken og giv en bedre kundeservice En guldgrube Satsning på nye områder

Læs mere

Fokus på effektiv flådeledelse

Fokus på effektiv flådeledelse Sommer 2009 Fokus på effektiv flådeledelse Mindre spild, færre indkøb og lavere omkostninger til f.eks. overtid er de første resultater af indsatsen for at optimere driften af flåden yderligere Side 3-4

Læs mere

managing world class performance

managing world class performance Marts 2010 nr. 01 Tema: managing world class performance Topsøe s fornemmelse for forskning og forretning World Class Manufacturing hvad er det egentlig? Performance Management hos TDC Installation Reverse

Læs mere

ERHVERV. maritime. Tema: Velkommen til Maritime Erhverv. Læs også: Fiskeriredskaber. og udstyr

ERHVERV. maritime. Tema: Velkommen til Maritime Erhverv. Læs også: Fiskeriredskaber. og udstyr maritime ERHVERV 01/02-2011 Magasinet om dansk fiskeri og den maritime sektor Velkommen til Maritime Erhverv Nyt, spændende magasin om fiskeri og maritime aktiviteter Læs leder på side 4 Tema: Fiskeriredskaber

Læs mere