Program for foråret 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for foråret 2010"

Transkript

1 Program for foråret 2010 Skibsteknisk Selskab

2 Hamworthy Svanehøj A/S er leverandør af pumper til: LNG, LPG, ethylen, ammoniak, kemikalie- og produkttankere. Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Standard bredde 85 mm dobbelt er 170 mm Størrelse Millimeterpris eksl. moms 0 30 mm Kr. 40, mm Kr. 38,00-60 mm og derover Kr. 36,00- Forside foto (helside) Kr ,00- Bagside foto (helside) Kr ,00- Næste Folder : Udkommer august Deadline for annoncering den 25. juni Henvendelse til sekretariatet på : Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B, 2. Sal DK 1256 København K Att. Ditte A. Kragh Tlf.:

3 Velkommen til forårssæsonen 2010 Skibsteknisk Selskab byder velkommen til endnu en sæson med 4 spændende arrangementer på programmet. Vi har valgt udelukkende at afholde de såkaldte udvidede aftenarrangementer som vil begynde kl. 16 og slutte omkring kl. 19 eller 20. Mødeformen er valgt, så vi bedre kan belyse emner mere bredt med 3-4 foredrag per møde, så man ikke skal afsætte så mange aftener til vore møder i en travl hverdag. Vi håber der vil blive taget vel imod mødeformen. Til alle møder vil blive benyttet dobbelt mødelokale med to fremviserskærme så man kan sidde tættere på skærmen. Dette er gjort fordi vi har modetaget en del kommentarer om at det ikke altid er nemt at se det der vises på skærmen hvis man sidder på bagerste række i et aflangt rum. Vi tager kort og godt en konstruktiv kritik til efterretning og vil også meget gerne høre om hvad man synes om den nye mødeform når sæsonen er slut. Selvom COP15 nu er overstået havde vi tænkt os at følge op på miljøsagen, men den ide blev droppet i efterårets løb, da vi erfarede at Lloyds List vil afholde en stor miljøkonference i København den 16. og 17. marts 2010 i øvrigt en uge før IMO s MEPC 60 underkomite møde i London. Skibsteknisk Selskab har til gengæld rådgivet arrangørerne af konferencen i praktiske spørgsmål, herunder valg af foredragsemner. Denne assistance har medvirket til, at der er blevet forhandlet en lavere pris hjem for deltagere der har tilknytning til Skibsteknisk Selskab og Maritimt Selskab. Der er dog ikke noget økonomisk mellemværende mellem Skibsteknisk Selskab og Lloyds List og det samme gør sig gældende for Maritim Selskab. Sæsonen indledes den 18. januar med en præsentation af nogle af de om end mindre værfter - der stadig findes i Danmark. Vi vil høre om disse værfters produktion af lidt mere specielle fartøjer samt tage et blik ind i fremtiden set fra værfternes synsvinkel. Netop set fra det perspektiv vil der ugen efter blive afholdt et arrangement på Karstensens Skibsværft den 25. januar, hvor værftet viser rundt på en af dets nybygninger, hvor der også vil blive fortalt om hvorledes skibsbygningsaktiviteterne bliver holdt i gang i Skagen på dette værft, som for en stor del bygger store moderne trawlere, men som også på det sidste har leveret Søværnets seneste inspektionsfartøjer, Knud Rasmussen og Ejner Mikkelsen. I efteråret præsenterede Miljøministeriet en rapport, der kastede nyt lys over problematikken vedr. røggasemissioner fra skibsfarten i danske farvande. Nye opgørelsesmetoder, der gør brug af skibenes AIS data, har gjort det muligt at foretage nye og mere nøjagtige beregninger af røggasemissionerne fra skibene. 1. februar vil denne undersøgelse blive præsenteret af Danmarks Miljøundersøgelser, der samtidig vil fortælle om, hvorledes spredningen af emissionerne bestemmes og endelig vil der ved hjælp af lægelig ekspertise blive kastet lys over, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser disse emissioner har for befolkningen et emne som specielt i de senere år har vundet mere og mere indpas i diskussionen om skibsfartens miljøpåvirkning. I efteråret sejlede verdens største krydstogtskib igennem Storebælt under stor mediebevågenhed, hvilket har inspireret Skibsteknisk Selskab til at sætte fokus på krydstogtbranchen ud fra en mere teknisk synsvinkel. Et af foredragene vil blive holdt af STX i Finland, som bl.a. vil fortælle om bygningen af Oasis of the Seas. Også evakueringsproblematikken fra disse store skibe vil blive belyst ved dette arrangement af VIKING i Esbjerg. Mødet finder sted den 22. februar. Sæsonens sidste møde den 8. marts vil blive afholdt i DieselHouse, Elværksvej 50, 2450 København SV. Her vil der blive sat fokus på forskellige røgrensningsteknologier samt alternative brændstoffer, herunder også atomkraft til skibsfremdrivning. Hjemmesiden og nyheder Selskabets møder vil blive omtalt på hjemmesiden hvorfra man vil kunne tilmelde sig som modtager af en elektronisk udgave af Selskabets nyhedsbreve. Dette sker under fanebladet Nyhedsbrev på hjemmesiden. Man vil så automatisk få tilsendt de seneste nyheder, herunder udførlig omtale af de kommende arrangementer i såvel Skibsteknisk Selskab som i andre lignende regi. Endelig vil møderne stadig blive annonceret i bladet SØFART gennem det gode samarbejde som Selskabet gennem årene har opbygget med SØFART. Præsentationer fra de forskellige foredrag vil med indlægsholderens tilladelse være tilgængelige på Selskabet hjemmeside i PDF format. Tilmelding og mødested Deltagelse i møder i Skibsteknisk Selskab er normalt gratis, selvom omfanget er udvidet. Møderne holdes i samarbejde med faggruppen Maritimt Selskab under Ingeniørforeningen i Danmark, i IDA s konferencecenter på Kalvebod Brygge. Samarbejdet betyder, at der bydes på en forfriskning (sandwich bolle og drikkevarer) normalt kl i forbindelse med møderne. Uanset om man indtager denne forfriskning eller ej, er det under alle omstændigheder nødvendigt at der sker en tilmelding til de enkelte arrangementer via IDA s hjemmeside

4 Environment is our business, too Greenhouse gas emissions are global challenges that call for global solutions. NORDEN welcomes any demands that support environmental improvements and ensure equal competition for shipping companies around the world, but we also believe that quality shipping companies should make a contribution themselves and make environment part of their business. We do so at NORDEN. We work to further reduce fuel consumption and emissions from our ships through higher efficiency of our engines, trimming of the ships, careful route planning, slow steaming and a list of other measures. Our efforts have resulted in a 2.4% CO 2 reduction in 2008 and a further 3.3% reduction year to date. We see an additional 4.5% reduction potential through better trimming of our ships and up to 26% reductions through just-in-time transports in the future. All of this not only benefits the environment, our customers and our employees it s also sound business. We see sustainable solutions in all these areas as key. Visit us at: Skagen Skipperskole Har du viljen kender vi vejen Skipperuddannelse til Fiskeri- & handelsflåden Alle former for GMDSS Radiokurser SSO kurser RADAR & ARPA kurser ECDIS KURSER Bankvej Skagen Danmark Tlf. (+45) Fax (+45) Støtte til innovation og udvikling... Markedsgade Grenaa Tlf.: W W W. G R E F T A. D K GREFTA TRYK A/S NYHED: DIGITAL TRYK MILJØBEVIDSTE KVALITETS TRYKSAGER KONKURRENCEDYGTIGE PRISER GRAFISKE TOTALLØSNINGER FREMSTILLING AF HJEMMESIDER

5 Program for foråret 2010 Mandag 18. januar, kl Innovative skibe - fra tegnebord til byggebedding Mandag 25. januar, kl Besøg på Karstensens Skibsværft i Skagen Mandag 1. februar, kl Emissioner fra skibe og deres helbredseffekter Mandag 22. februar, kl Krydstogtskibe fra A til Z Mandag 8. marts, kl Fremtidens fremdrivning: Alternative brændstoffer, røgrensning og atomkraft? Mødested: DieselHouse, Elværksvej 50, 2450 København SV Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil blive annonceret i»ingeni øren«og»søfart«ca. 2 uger før hvert møde. Informationerne kan også findes på: På samme hjemmeside kan man tilmelde sig for tilsendelse af nyhedsbrev direkte via . Skibsteknisk Selskab modtager meget gerne ideer og forslag til foredragsemner, konferencer og andre aktiviteter, man mener Selskabet bør tage op. NB: Når intet andet er anført afholdes Skibsteknisk Selskabs møder I IDA S MØDECENTER PÅ KALVEBOD BRYGGE 31-33, KØBENHAVN Der er gratis adgang, men husk tilmelding via IDA s hjemmeside (www.ida.dk) - alternativt telefonisk tilmelding til netværkssekretær Helle Borch, IDA, tlf Generelle spørgsmål vedrørende Skibsteknisk Selskab og selskabets aktiviteter kan rettes til Skibsteknisk Selskabs sekretær, Ditte A. Kragh, på tlf eller til selskabets generalsekretær på tlf Zink- og aluminiumanoder BAC Corrosion Control A/S Phone: Færøvej 7-9 Fax: Herfølge Danmark

6 Uddelinger fra Skibsteknisk Selskabs Fond Skibsteknisk Selskabs Fond har i året 2009 støttet uddannelse, videnformidling, forskning og innovation inden for det skibstekniske område med over kr. Anvendelsen af beløbet fordeler sig som det fremgår nedenfor. World Maritime Technology Conference Skibsteknisk Selskab er partner i WMTC-konferencen, der afholdes hvert tredje år. Senest i Mumbai i Indien i dagene januar, hvor Fonden støttede med rejseudgifter til danske personer, som fik optaget et indlæg. Personerne er Claus Walter Jensen fra SIMAC, Preben Terndrup Pedersen fra DTU, Benjamin Pjedsted Pedersen fra Force Technology samt Jens Peter Hansen fra Ålborg Industries. Støttet med i alt kr. Association of Maritime Universities Annual General Assembly 10 På opfordring af SIMAC i Svendborg deltog studerende Rune Jørgensen, Kjartan Ross, Anders Christiansen og Søren Hansen i ovennævnte samling i Skt. Petersborg september. Her præsenterede de deres afgangsprojekt fra juniorofficersuddannelsen: Optimering af skibsdriften set ud fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Støttet med kr. International Ship and Offshore Structure Congress(ISSC 2009) Med det formål at kommentere på relevante dele af komiteens arbejde, var Jeppe Skovbakke Juhl fra Søfartsstyrelsen inviteret til at deltage i ovennævnte kongres, der afholdtes i Seoul, Korea, august. Kongressens formål var at debattere igangværende forskning og om muligt komme med forbedrende tiltag. Endvidere at udbrede opnåede forskningsresultater og identificere eventuelle områder, hvor yderligere forskning vil være hensigtsmæssig. Støttet med kr. Ship Training Course Gøteborg I forbindelse med deres kandidatprojekt omhandlende vekselvirkning mellem skrog og propeller deltog Martin F. Rasmussen og Janus Joensen, ingeniørstuderende ved DTU, i kurset Shipflow i Göteborg februar. Støttet med kr. Indkøb af maritime bøger og tidsskrifter Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion ved DTU har modtaget støtte til indkøb af maritime bøger og tidsskrifter til instituttets håndbibliotek. Pengene muliggør opdatering af biblioteket med relevant maritim litteratur til glæde for både studerende og ansatte. Støttet med kr. Papirbådskonkurrence Konkurrencen er åben for alle studerende ved DTU, men henvender sig især til studerende med interesse for det skibstekniske område. Formålet med konkurrencen er at skabe opmærksomhed og interesse for fagområdet. Støttet med kr. Flåden 500 år I anledning af Flådens 500-års jubilæum i 2010 udgiver Statens Forsvarshistoriske Museum et teknisk bogværk, Flådens skibe gennem 500 år. Støttet med kr. Ship Efficiency Conference Med relevans for deres videre uddannelse deltog ingeniørstuderende Jesper Munch Hansen og Jeppe Mulvad Larsen i konferencen, som fandt sted i Hamborg i september måned. Støttet med i alt kr. Danske Skibsforlis i nyere tid Bogen, som udgives af Marstal Søfartsmuseum, har til formål at beskrive og udlede erfaringer med de ca. 150 skibsforlis, eller andre totalhavarier af danske skibe, siden Støttet med kr. Skibsteknisk Selskabs Fonds Hæderslegat Fem ingeniørstuderende har i 2009 modtaget fondens hæderslegat: Martin Rasmussen, Janus Joensen, Ingrid Marie Andersen, Jesper Munch Hansen og Jacob Frøhlich. Modtagere af legatet indstilles af DTU med begrundelse i deres arbejde med fagligt udfordrende projekter, som kræver både selvstændighed og gå-påmod. De er hver tildelt en legatportion på kr. Støttet med kr kr. Stadionvej 4 DK-3390 Hundested Danmark Telefon Telefax Annoncepriser: Standard bredde 85 mm - dobbelt 170 mm 0-30 mm kr. 40,00 pr. mm mm kr. 38,00 pr. mm 60 mm og derover kr. 36,00 pr. mm Forsidefoto: (helside) kr ,00 Bagside (helside) kr ,00

7 Skibsteknisk Selskabs Fonds Legatmodtagere Skibsteknisk Selskabs Fonds hæderslegat er tildelt to skibsingeniørstuderende på DTU. Billedet viser legatmodtagerne, fra højre mod venstre, Jakob Frøhlich og Jesper Munch Hansen, med lektor Poul Andersen, DTU, yderst til venstre. Jacob Frøhlich har projekteret et elektrisk fremdrevet passagererfartøj til Københavns Havn. Fartøjet kan dels transportere passagerer i lighed med de nuværende havnefærger og havnerundfartsbåde, det kan transportere passagerer mellem Nyhavn og Operaen i forbindelse med forestillinger og det kan tage passagerer på mindre udflugter på Øresund f.eks. til Hven. Af miljøgrunde er fartøjet fuldt elektrisk fremdrevet. Jakob har arbejdet meget med at give fartøjet alle disse til tider modstridende egenskaber, samtidig med at han har gjort meget ud af fartøjets æstetik. Jesper Munch Hansen har arbejdet med brændselsceller for forsyning af hjælpeeffekt på skibe. Projektet er baseret på ønsket om at nedbringe NOx- og SOx-udledningen fra skibe under havneophold. Brændselsceller er en lovende teknologi, som er i stand til helt at eliminere denne udledning. Udgangspunktet er et eksisterende skibsdesign fra A.P.Møller - Mærsk, hvor hjælpemaskineriet erstattes helt eller delvis af brændselsceller. Fokus i projektet er på integrering af brændselsceller i maskinrummet, brændselsøkonomi, emissioner i forhold til forventet fremtidig lovgivning, evt. brug af alternative brændsler såsom naturgas eller metanol, og regler og krav fra myndigheder og klassifikationsselskaber.

8 Skibsteknisk Selskab Skibsteknisk Selskab Bestyrelsen: Poul Andersen Lektor på DTU/MEK på sektion for Skibe, Kyster og Konstruktioner Tlf Mail: Bjarne Mortensen Country Manager Lloyds Register EMEA, Danmark Tlf Mail: Per Winther Christensen Vice President Safety & Quality Management Rederiet Torm Tlf Mail: Anders Ørgård Hansen Direktør og medejer af konsulentfirmaet Ole Steen Knudsen A/S Tlf Mail: Bo Cerup-Simonsen Vice President A.P. Moller Maersk Tlf Mail: Hans Otto Kristensen Generalsekretær i Skibsteknisk Selskab. Seniorforsker og adj. professor på DTU/MEK på sektion for Skibe, Kyster og Konstruktioner. Tlf Mail: Niels Bagge Formand for Foreningen til Søfartens Fremme Tlf Mail: Erik Ingolf Tvedt Kontorchef i Søfartsstyrelsen Tlf Mail: Thomas S. Knudsen Direktør MAN Diesel Telefon Mail: Hans Henrik Petersen Afdelingschef Danmarks Rederiforening Tlf Mail:

9 Direktør og kassererfunktion for fond og selskab: Steen Sabinsky Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B 1256 København K Tlf.: Fax.: Mail: Helle Wolter (Barselsorlov) Sekretær Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B, 1256 København K Tlf.: Fax.: Mail: Ditte A. Kragh Sekretær Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B, 1256 København K Tlf.: Fax.: Mail: Maritimt Selskab Skibsteknisk Selskabs samarbejdspartner Thomas Eefsen Formand for Maritimt Selskab Sales & Marketing Manager Maersk Maritime Technology Tlf Mail: Maritime fotos i denne folder er venligst stillet til rådighed af bl.a. Nordic Ferry Service, Peter Madsen Rederi, Rederiet TORM, Rederiet Norden og Lauritzen Kosan. Forsidefoto: Aalborg Industries Redaktion: Hans Otto Kristensen (ansvarsh.) og Steen Sabinsky Tryk: Grefta Tryk A/S, Grenaa Skibsteknisk Selskab Fond Bestyrelsen: Poul Andersen Per Winther Christensen Niels Bagge Hans Otto Kristensen Bjarne Mortensen Bent Rasmussen Formand for Skibsteknisk Selskabs Fond Pensioneret Skibsinspektør Tlf Mail: Medlemmer af Skibsteknisk Selskab: Søfartsteknisk Forening v/ Bjarne Mortensen c/o Lloyds Register, Strandvejen 104 A, 2900 Hellerup Foreningen til Søfartens Fremme Amaliegade 33B, 1256 København K

10 KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS SINCE 1937 Innovative Customized Design Proven Experience International Project Oriented Lundegaarden, Claessensvej 1 DK-3000 Helsingør, Denmark Phone Fax London KEH Limited Coppergate House, 16 Brune Street London E1 7NJ, United Kingdom Phone +44 (0) Fax +44 (0) Site offi ces in: Piraeus, Greece Rostock, Germany Saint-Nazaire, France Odense, Denmark

11 Medlemsforening for det brede maritime miljø Maritimt netværk Maritime konferencer Shortsea Promotion Denmark EU og nationale maritime projekter Maritimt iværksætteri Maritime film og fjernsynsudsendelser For medlemskab kontakt os på tlf.: eller

12 CEMT (Confederation of European Maritime Technology Socities) - Europæisk samarbejde mellem skibstekniske selskaber Skibsteknisk Selskab ved direktør Steen Sabinsky har deltaget aktivt i CEMT møderne sammen med Maritimt Selskab under IDA. På det sidste møde i 2009, som blev holdt hos vores engelske kollega IMAREST i Portsmouth, blev der taget et foto af deltagerne. Selskabets direktør er yderst til højre og Valdemar Ehlers fra L loyds Register EMEA, som repræsentant for Maritimt Selskab, er yderst til venstre på nedenstående foto. Yderligere mødedeltagere var repræsentanter fra RINA/ UK, STG/Germany, ODE/CEN Portugal, AINOE/ Spain, KNVTS/The Netherlands og HANA/Grece. De 4 vigtigste punker på mødet var 1. CEMT s aktive deltagelse og involvering i The MIF European maritime Industries Forum se mere på Her blev det besluttet at CEMT aktivt deltager med en repræsentant i de 5 arbejdsgrupper som er nedsat i MIF: Environment Human Resources RTD Waterborne Rules, Rights & Regulations Transport Der vil blive rapporteret tilbage fra vores repræsentanter i arbejdsgrupperne til CEMT bestyrelsen om fremdrift og udvikling indenfor ovennævnte områder. Sker der interessante fremskridt og nyheder vil Skibsteknisk Selskab beskrive det i et nyhedsbrev eller i en af vores forårs/efterårs foldere. 2. Mødedeltagerne i CEMT mødet modtog som de første en bog om Visions Visionary Concepts for Ships and Offshore Structures. Denne spændende bog præsenterer resultaterne af The Annual VISIONS Academic Contest ( ). Studerende på europæiske universiteter har her fremlagt deres ide for innovation og udvikling på skibs- og offshore bygning. En utrolig spændende bog som skal inspirere den maritime industri i Europa til at sikre sig en bæredygtig fremtid. Fra Danmark har Evimar være repræsenteret som partner i projektet. I Evimar er Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) og Force Technology danske deltagere. Se mere på 3. Endelig har alle foreningerne i CEMT i samarbejde udarbejdet eksempler på profiler af unge skibsingeniører, for derved at deltage i en fælles rekruttering af unge nye talenter til den maritime industri. 4. En nødvendig opdatering af hjemmesiden Bagefter fik mødedeltagerne mulighed for at se det lokale værft, som var af utrolig høj standard, med en meget stor eksport portefølje af krigsskibe og en fyldt ordrebog mange år fremover. Som en af deltagerne forbavset nævnte, Et engelsk værft med så meget orden og check på sagerne, det er forbavsende, men også dejligt gjort af et EU værft. Er der spørgsmål vedr. CEMT så kontakt generalsekretæren eller selskabets direktør.

13 Firmabidragydere Skibsteknisk Selskabs arrangementer financieres med bidrag fra firmaer og institutioner, der er tilmeldt som firmabidragydere. Alle firmabidragydere får frit tilsendt et antal af vort forårs- og efterårsprogram. Desuden fremsendes løbende»blå«mødemeddelelser med oplysninger om Selskabets arrangementer via nyhedsmail. Donationer til Skibsteknisk Selskabs arbejde er velkomne. Firmabidraget er p.t. kr ,- excl. moms om året. Følgende firmaer og institutioner yder for tiden økonomisk støtte til Skibsteknisk Selskabs arbejde med at varetage fælles faglige interesser for skibsteknikkere i Danmark. Aalborg Industries A/S A.C. Lemvigh-Mûller A/S Jørgen Petersen Rådgivende Ingeniører ABB A/S ABS Europe Ltd. Acta A/S Arepa Firenew A/S B&W Scandinavian Contractors A/S BAC Corrosion Control Besigtelseskontoret Bornholmstrafikken BK Engineering Bureau Veritas C.C.Jensen A/S Cartotec Castrol A/S ClassNK Codan Forsikring A/S Corral Line A/S Dampskibs Selskab NORDEN A/S Danfoss Semco A/S Danfoss A/S Danmarks Rederiforening Danmarks Skibskredit Dannebrog Rederi A/S Danske Maritime DESMI A/S Det Norske Veritas DFDS A/S DHI DIAB ApS DOCONTROL A/S DTU Mekanik Eitzen Maritime Services ASA EMRI A/S ErhvervsMagasinerne ApS ERRIA A/S Falck Formco ApS Farvandsvæsenet Fjord Line Danmark A/S FORCE Technology Forsvarets Materieltjeneste Fournais Handels & ing. firma A/S Furuno Danmark A/S Geovent A/S Germanischer Lloyd Danmark A/S Gertsen & Olufsen A/S Grontmij Carl Bro - Marine Grefta Tryk A/S Gugliotta & Co. H.Folmer & Co. Hamworthy Svanehøj A/S Hans Buch A/S Hans Jensens Lubricators A/S Hauschildt Marine HH Ferries Hundested Propeller A/S INEXA TNF Aps International Farvefabrik A/S J. Poulsen Shipping Jens Kristensen John Kristensen Jotun Paints Karstensens Skibsværft A/S Kelvin Hughes A/S Knud E. Hansen A/S Kort & Matrikelstyrelsen Lauritzen Kosan A/S Leroy Somer Danmark A/S LF Ventilation A/S Lloyd s Register ODS Logimatic Engineering A/S Lyngsø Marine A/S Maersk Line TVO MAN Diesel A/S Marco Marine A/S Marine Alignment A/S Marstal Navigationsskole Maskinmesternes Forening Mekanord A/S Metalock Danmark A/S. Mols Linien A/S MS Engineering MSR Consult ApS NAVICON A/S Nordic Lubricants A/S. (BP) Norisol Isoleringsteknik OSK - Ship Tech A/S Persolit A/S. PJ Diesel Engineering A/S Pon Power A/S PPG Protective and Marine Coatings PumpPac A/S Rederiet J.Lauritsen A/S Rockwool A/S Rolls-Royce AB Rolls-Royce Marine A/S Royal Arctic Line Agentur A/S Scandlines A/S Selco A/S Siemens A/S SIMAC Skagen Skipperskole Skibstegnestuen Skuld Sperry Marine SvitzerWijsmuller Søfart/Seapress Søfartens Arbejdsmiljø Råd Søfartens Ledere Søfartsstyrelsen Søværnets Officersskole Tankskibsrederiet Herning A/S Tech-Marine Consulting ApS Thor Rederi A/S Teknologisk Institut TORM A/S Tryg Forsikring A/S Uni-Safe A/S Viking Life-Saving Equipment A/S Wärtsilä Danmark A/S Wencon ApS YORK Marine and Controls Aps Discover the VIKING advantage on Important service information More than 1000 safety products on line All the VIKING news And much more..!

14 Skibsteknisk Selskabs Fond Skibsteknisk Selskabs Fond er en erhvervsdrivende fond stiftet af foreningen Skibsteknisk Selskab, den 6. januar Fondens formål er at udbrede skibsteknisk viden, herunder yde støtte til enkeltpersoner, som ønsker at uddanne sig inden for det skibstekniske fagområde, og til videnskabelig forskning eller anden udvikling inden for skibsteknik. Herudover er det fondens formål at yde støtte til samfundsmæssige og andre formål, der relaterer sig til skibsbygning og skibsfart. Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer udpeges af bestyrelsen for Skibsteknisk Selskab, således at de i selskabet deltagende foreninger, Søfartsteknisk Forening og Foreningen til Søfartens Fremme, begge er ligeligt repræsenteret. Herudover er generalsekretæren for Skibsteknisk Selskab fast medlem af fondens bestyrelse, og desuden vælges et medlem, som er uafhængig af Skibsteknisk Selskab (formanden). Fondens administration varetages af et sekretariat fælles for Skibsteknisk Selskab og Skibsteknisk Selskabs Fond. Bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af de til rådighed værende økonomiske midler i henhold til fondens formål. Enten af egen drift eller på grundlag af ansøgninger. Fondens midler udgøres af et eventuelt overskud fra konferencer, afkast af investeringer og bidrag, der ydes fonden fra anden side. I henhold til vedtægterne foretages en rimelig henlæggelse til konsolidering af fonden. Fonden modtager meget gerne ansøgninger om økonomisk støtte til formål, som falder ind under fondens virke. Det er dog desværre ikke muligt at efterkomme alle ansøgninger, idet bestyrelsen grundet begrænsede midler må prioritere. Eller fordi bestyrelsen vurderer, at ansøgningen falder uden for fondens formål. Bestyrelsen behandler normalt ansøgninger i april og november måned. Harness a resource of deeper understanding From noise & vibration control to structural- and machinery dynamics and advanced acoustics, our people put their deeper understanding of these disciplines to work for you. Driven by creative ideas, motivated through enthusiasm a nd achieved by leading edge tools and expert engineers, we are your one stop shop for fast, reliable and practical engineering solutions. Want us to tell you more? Call , or visit LLOYD S REGISTER ODS

15 På ret kurs Bureau Veritas World wide classification and related services. med en søforsikring fra TrygVesta. Ring eller Ajour 2010 Maskinmestrenes Odense Congress Center Torsdag 25. november & Fredag 26. november Forening Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ Plads København K Telefon: Fax: Lloyd s Register EMEA Strandvejen 104A 2900 Hellerup Tlf: Fax: Services are provided by members of the Lloyd s Register Group. Lloyd s Register and Lloyd s Register EMEA are exempt charities under the UK Charities Act Sperry Marine A Unit of Northrop Grumman Electronic Systems The home of Sperry, Decca & C. Plath products Industrivej Brøndby Tlf.: Fax: m.s. Merete Chris langs vindmølle fundament Alfa ved Laval Sprogø. Nordic I baggrunden A/S Krondalvej m.s. 7 John DK-2610 Madsen Rødovre og Phone m.s. Peter Madsen Fax

16 Annoncér i Skibsteknisk Selskabs foldere GREFTA TRYK A/S GRENAA

Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Program for efteråret 2009 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Standard bredde 85 mm dobbelt er 170 mm Størrelse Millimeterpris eksl. moms 0 30

Læs mere

Program for efteråret 2008. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2008. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Foto: Torm A/S Program for efteråret 2008 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Velkommen til efterårssæsonen 2008 Arrangementer Skibsteknisk Selskab byder velkommen til efterårssæsonen 2008

Læs mere

Foto venligst udlånt af A.P. Møller Mærsk. Program for foråret 2007. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Foto venligst udlånt af A.P. Møller Mærsk. Program for foråret 2007. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Foto venligst udlånt af A.P. Møller Mærsk Program for foråret 2007 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk NORDISK MILJØMÆRKNING Holder til oceaner Tigervej 37. 4600 Køge Tlf. 5664 0560. Fax 5664

Læs mere

Program for foråret 2008

Program for foråret 2008 Foto: Dampskibsselskabet Norden A/S Program for foråret 2008 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Markedsgade 41 8500 Grenaa Tlf.: 86 322 922 grefta@grefta.dk www.grefta.dk WWW.GREFTA.DK GREFTA

Læs mere

Program for efteråret 2010

Program for efteråret 2010 Fotoet viser TRÓNDUR Í GØTU fra Karstensens Skibsværft A/S Program for efteråret 2010 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Hamworthy Svanehøj A/S www.hamworthy.com er leverandør af pumper til:

Læs mere

Copyright: paxpix.dk. Program for efteråret 2007. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Copyright: paxpix.dk. Program for efteråret 2007. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Copyright: paxpix.dk Program for efteråret 2007 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Holder til oceaner Tigervej 37. 4600 Køge Tlf. 5664 2800. Fax 5664 2801 marine-dk@sigmakalon.com www.sigmacoatings.com

Læs mere

Program for efteråret 2012. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2012. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Program for efteråret 2012 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Forside foto inkl. firmalogo:.......... 5.500,- 30 mm:........................ 1.400,-

Læs mere

Program for foråret 2013. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for foråret 2013. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Program for foråret 2013 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Forside foto inkl. firmalogo:.......... 5.500,- 30 mm:........................ 1.400,-

Læs mere

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017 Den Danske Maritime Fond Oktober 2017 1 Fondens Bestyrelse består af 6 medlemmer Tommy Thomsen, formand (f. 1957). CEO for IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande). Udpeget af Danske Rederier. Indtrådt

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING DAGSORDEN Valg af Dirigent Formandens Beretning Regnskab for Søfartsteknisk Forening Valg af bestyrelse: På valg er: Niels Prip ønsker genvalg Carsten Manniche ønsker genvalg Michael Prehn ønsker genvalg

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

SKIBSFARTENS RØGGASEMISSIONER

SKIBSFARTENS RØGGASEMISSIONER SKIBSFARTENS RØGGASEMISSIONER fremtidens udfordringer og muligheder Heldagskonference i København 25. februar 2013 hos IDA Kalvebod Brygge Arrangør Skibsteknisk Selskab og Maritimt Selskab IDA Lokalitet

Læs mere

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?!

Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! ! Internationale regler for emissioner og energiforbrug! Hvad vil det betyde for skibstrafikken i Norsøregionen?! Lars Dagnæs! Indhold! udviklingen i emissioner fra skibstrafikken! miljø-forhold! internationalt

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene. Temadag 26-09-2013

MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene. Temadag 26-09-2013 MSP og Det blå Danmarks interesser udfordringer og muligheder for erhvervene Temadag 26-09-2013 Danish Shipowners Association A.P. Møller Mærsk A/S TORM A/S D/S Norden A/S DFDS A/S J. Lauritzen A/S Teekay

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Cand.tech i Maritim Teknologi

Cand.tech i Maritim Teknologi Cand.tech i Maritim Teknologi Indlæg om SDUs nye kandidatuddannelse Udvikling samt indhold Overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med at rette en kandidatuddannelse mod de maritime professionsbachelorer,

Læs mere

Program for foråret 2015

Program for foråret 2015 MAXIMISED LNG STORAGE VOLUME EFFICIENT SPACE UTILISATION FEWER INTERFACES REDUCED INSTALLATION AND OPERATION COSTS INCREASED RELIABILITY Program for foråret 2015 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik

Få firmaets næste maskinmester i praktik Få firmaets næste maskinmester i praktik KONTAKT Hånbækvej 54 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future.

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future. NOTAT 7. april 2008 Vores reference: Sag 200802581 Arkivkode Green Ship of the Future Skibsfart er en klimavenlig transportform, som løbende forbedres gennem udvikling af skibstyper, motorer og driftsformer.

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec. Få firmaets næste maskinmester i praktik Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

Energibesparelser i et økonomisk perspektiv

Energibesparelser i et økonomisk perspektiv Green Ship of The Future 26. Okt 09 Energibesparelser i et økonomisk perspektiv Anders Stouge DI Energibranchen Ast@di.dk DI Energibranchens bestyrelse Formand Jørgen Mads Clausen Danfoss A/S Næstformand

Læs mere

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE WHAT IS AN EXPO? An Expo is a global event that aims at educating the public, sharing innovation, promoting progress and fostering cooperation.

Læs mere

Velkommen til Årsmødet 2014

Velkommen til Årsmødet 2014 Odense Congress Center, torsdag d. 23. & fredag d. 24. oktober 2014 Velkommen til Årsmødet 2014 Bringing innovation to market & Cost reduction through innovation Safety Briefing Odense Congress Center,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

THE NEW GENERATION X ENGINES

THE NEW GENERATION X ENGINES VLCC Fuel savings: ~15 t/day Ultra-large container vessel Fuel savings: ~22 t/day Suezmax tanker Fuel savings: ~4.5 t/day Capesize bulker Fuel savings: ~5 t/day THE NEW GENERATION X ENGINES wartsila.com

Læs mere

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Status på arbejdet i IMO og ESSF Samarbejde mellem danske myndigheder Kosan Crisplant den 27. november 2014 Palle Kristensen Søfartsstyrelsen Indhold

Læs mere

Maritime Partenariate Scandinavia

Maritime Partenariate Scandinavia Maritime Partenariate Scandinavia Poul Knudsgaard Vice President (Site Manager & Head of Production Frederikshavn, Head of PrimeServ Four-Stroke Denmark) PrimeServ MAN Diesel Poul Knudsgaard MAN Diesel

Læs mere

Har Danmark brug for en maritim kompetencefond?

Har Danmark brug for en maritim kompetencefond? Har Danmark brug for en maritim kompetencefond? Maritime HR & Crew management Konference 11. April 2013 Fritz Ganzhorn Direktør Søfartens Ledere 2.1.6. Overkapacitet Som det er fremgået, er

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Jakob le Fevre General Manager Job2sea.com 28-01-2011 www.job2sea.com 1 Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Situationen i marinebranchen

Læs mere

Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik

Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik Avancerede tætningsløsninger til anvendelse i: Bil -/Fly-industrien Almenindustri Hydraulik/Pneumatik Pilestræde 58, st. th. 1112 København K Tlf. +45 48 22 80 80 www.tss.trelleborg.com Stifter Carl Simonsen

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011-

Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011- Nærskibsfart Netværket Transportministeriet 3 Oktober 2011- An infrastructure of LNG filling stations and deployment in ships Ved Mogens Schrøder Bech Søfartsstyrelsen Disposition Baggrund Ansøgningen

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Om Advanced Manufacturing

Om Advanced Manufacturing 1 2 Om Advanced Manufacturing 1. Hvad er Advanced Manufacturing? 2. Hvad er potentialet ved Advanced Manufacturing? 3. Et økosystem for Advanced Manufacturing 4. Hvad gør MADE? 3 Hvad er Advanced Manufacturing?

Læs mere

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres!

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! INVITATION Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! IKA inviterer, i samarbejde med Tolstrup & Hvilsted, til en konference, hvor vi sætter fokus på IT-understøttelse af offentligt indkøb. Hands On

Læs mere

KEMI & SUSTAINABILITY I TEKSTILBRANCHEN

KEMI & SUSTAINABILITY I TEKSTILBRANCHEN Bureau Veritas nye Netværksgruppe KEMI & SUSTAINABILITY I TEKSTILBRANCHEN Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas netværksgrupper. I Bureau Veritas nye netværksgruppe

Læs mere

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsfartens udfordring vedrørende CO 2 - hvad sker der i IMO? v/afdelingschef Hans Henrik Petersen Danmarks Rederiforening

Læs mere

Condition Monitoring Project

Condition Monitoring Project Projekt Oil Condition Monitoring 1 www.cjc.dk Projekt Oil Condition Monitoring Skibsteknisk Selskabs konference, 7. oktober 2013 Den Danske Maritime Fond Jens Fich, General Technical Manager, C.C.JENSEN

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Program for foråret Skibsteknisk Selskab.

Program for foråret Skibsteknisk Selskab. Program for foråret 2014 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Forside foto inkl. firmalogo:.......... 5.500,- 30 mm:........................ 1.400,-

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

Nyt på foreningens hjemmeside

Nyt på foreningens hjemmeside Nr. 10 21. august 2007 INDHOLD: Nyt på foreningens hjemmeside... 1 Årsmøde i Korsør... 1 TutorShip eksamensresultater... 2 Udbud om sømotorveje i Nordsøområdet... 4 Møde i IMO s Havmiljøkomite... 5 Nyt

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv. Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line

Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv. Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line Maersk Line s Triple-E skibe bæredygtighed i et 30 årigt perspektiv Jacob Sterling, Klima- og miljøchef, Maersk Line Dagsorden: 1. Maersk Line s miljøprioriteter 2. Vores nybygningsprogram og Triple-E

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

TELE2013 Nye udfordringer på nettet

TELE2013 Nye udfordringer på nettet KONFERENCE Dato: Onsdag den 13. marts 2013 Sted: Ingeniørhuset IDA, Kalvebod Brygge 31 33, 1780 København V Nye udfordringer på nettet Danmarks største konference på teleområdet Tele 2013 sætter i år fokus

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Velkommen. Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data. 22. september 2016, kl #åbnedata

Velkommen. Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data. 22. september 2016, kl #åbnedata Velkommen Nye forretningsmuligheder med åbne offentlige data 22. september 2016, kl. 12.30 17.00 #åbnedata ATV Kort fortalt Identitet: ATV er en uafhængig og medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder tværfagligt

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Nyhedsbrev for Søfarende Maskinmestrenes Forening

Nyhedsbrev for Søfarende Maskinmestrenes Forening Nyhedsbrev for Søfarende Maskinmestrenes Forening Nr. 17 21. december 2012 Indhold: 1. OK forhandlinger under Danmarks Rederiforening 2. OK forhandlinger under Bilfærgernes Rederiforening 3. Vækstplan

Læs mere

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn Lindoe Offshore Renewables Center Navn email Billede Vision LORC skal være verdens førende center for viden, test og demonstration på området for vedvarende, offshore energi. Mission LORC skaber vækst

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Torsdag den 1. marts 2012 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET VÆRE

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

INNO VATION CREA. and TIVITY MCI ACADEMY 2007 TO-DAGES INTERNATIONAL KONFERENCE PÅ ALSION I SØNDERBORG

INNO VATION CREA. and TIVITY MCI ACADEMY 2007 TO-DAGES INTERNATIONAL KONFERENCE PÅ ALSION I SØNDERBORG MCI ACADEMY 2007 Evnen til at styre innovation og et skarpt blik for nye og uberørte forretningsområder bliver toneangivende egenskaber for danske erhvervsfolk og iværksættere i de kommende år. Forbedringer

Læs mere

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus 1 Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus Program for medlemsmødet 1. Beretning fra bestyrelsen Formål & vision Beretning 2. Forslag til nye

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Danske Havne præsentation fra Invest in Denmark

Danske Havne præsentation fra Invest in Denmark Danske Havne præsentation fra Invest in Denmark Merete Juhl Svendsen & Peter J. Plesner We speak business Invest in Denmark around the world Invest in Denmark in Danish Regions Asiaterne kommer Handels

Læs mere

Sent: 9 Feb 2015 08:25:42 +0000 sba@hundestedhavn.dk;benny Carlsen Birgitte Bergman;Annette Sørensen Subject: CNC Status september - december 2014

Sent: 9 Feb 2015 08:25:42 +0000 sba@hundestedhavn.dk;benny Carlsen Birgitte Bergman;Annette Sørensen Subject: CNC Status september - december 2014 From: Henrik Numelin Sent: 9 Feb 2015 08:25:42 +0000 To: sba@hundestedhavn.dk;benny Carlsen Cc: Birgitte Bergman;Annette Sørensen Subject: CNC Status september - december 2014 Kære Søren, Benny og Annette

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig?

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig? MARCODs formål er: At indhente, omsætte og udbrede den nyeste maritime viden og hjælpe den maritime serviceindustri til at implementere og kommercialisere viden til produktydelser, forretningskoncepter

Læs mere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere Mediainformation 2013 Udgivet af Maskinmestrenes Forening juli 2012 nr. 7 Udgivet af Maskinmestrenes Forening september 2012 nr. 9?????????? Udgivet af Maskinmestrenes Forening maj 2012 nr. 5 Nye vinde

Læs mere

Onsdag den 4. juni 2014, hos Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg

Onsdag den 4. juni 2014, hos Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016 Innovationsnetværk for Miljøteknologi Dit teknologinetværk årsdag 2016 Fælles Program frem til frokost 09.50-10.00 Velkommen v. Netværksleder Jonas Mortensen 10.00-10.30 Formandens beretning v. Styregruppeformand

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere