PMP DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet. NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PMP 2010 - DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet. NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis"

Transkript

1 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Politisk MålsætningsProgram PMP DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis NR KIROPRAKTOREN NR

2 Bestyrelsens leder juni 2010 Mod nye mål Vi er ikke de eneste, der arbejder mod nye mål. En googlesøgning på denne leders titel giver knap hits og dækker over så forskellige ting som Regeringens 2015-plan, en børnebog af Glenn Ringtved om Andreas, der meget mod sin vilje skal flytte med sin familie til Spanien, og visionen for Hadsten Sportsklub! Arbejdet med formulering af DKF s næste politiske målsætningsprogram (PMP) er rigtig godt undervejs. Vi har i bestyrelsen valgt, at det er en sag for næstformand Jacob West. Under hans kyndige ledelse og med en stor indsats fra sekretariatet har en bredt funderet arbejdsgruppe skabt fundamentet for to topmøder, hvor vi sammen skal debattere og drømme os 5 10 år frem. Arbejdsgruppen har lavet SWOT-analyser om vores styrker, svagheder, muligheder og trusler, der er diskuteret identitet, og ikke mindst er der arbejdet på formulering af de første bud på mål. I disse uger bestyrer arbejdsgruppen i hold debatten på den hjemmeside, vi har fået oprettet til lejligheden. Vi har også fået god hjælp og bidrag fra et eksternt konsulentbureau, som er købt til dels at hjælpe med at designe og understøtte hele processen, dels lave en undersøgelse af, hvordan vores omverden ser på os en såkaldt stakholderanalyse. Det har været meget nyttigt og tankevækkende at få dette indblik, som for det første er langt mere positivt og vidende, end vi lige gik og forestillede os, og for det andet giver os et velfortjent skudsmål om en lidt usynlig og selvtilstrækkelig profession. NIKKB har bidraget med at udarbejde og bearbejde en kirofaktaundersøgelse, som har givet os et godt indblik i kiropraktoren og kiropraktorklinikken anno Arbejdet har nu peget os ind på fire spor. Det første omhandler den faglige vej og om, hvordan vi fastholder fortsat højt fokus på evidens, forskning og uddannelse. Det andet spor er kiropraktik som brand og ikke mindst, hvordan vi sikrer en mere homogen oplevelse og forståelse af, hvad kiropraktik er i dagens Danmark. Tredje spor er bevægelsen fra lonely rider til teamplayer. Fra at vi har stået uden for banen og kæmpet os ind, er vi nu i den situation, at vi er inde og derfor ikke kan blive ved Vi tror og håber på en livlig og intens debat, der gerne skal favne og samle, men også gerne må afstikke retning og vælge fra. med at være kampklar. Nu handler det om, at vi mere skal fremstå som medspiller. Det sidste spor er i forlængelse heraf, hvordan vi byder os til og bliver mere integrerede. Hvad vil og kan vi som profession byde ind med af løsninger på udfordringerne i sundhedsvæsenet? Det er disse hovedudfordringer, som vi har fået identificeret, og som vi glæder os til at få sat i spil på topmøderne i maj og juni blandt de ordinære medlemmer og efter sommerferien blandt de studerende. Herefter vil målsætningerne blive endeligt formuleret og sendt i høring i foreningens forskellige organer, inden de sendes til vedtagelse på generalforsamlingen i november. Vi tror og håber på en livlig og intens debat, der gerne skal favne og samle, men også gerne må afstikke retning og vælge fra. Med Halfdan Rasmussens digt Noget om at Gå Sine Egne Veje vil vi fulde af fortrøstning om, at vi har vist modet til at turde før sige på gensyn på topmøderne: At ville gå på vand og luft er galmandsværk og ufornuft sier folk som ikke tør det. Men den som blæser på om man kan gå på luft og vand, han kan såfremt han bare gør det! Jeg vandrer tit på Kattegat og har da osse prøvet at gå morgentur på luften Og hænder det jeg plumber i så er det sgu da kun fordi jeg møder snusfornuften. 2 KIROPRAKTOREN NR

3 NR KIROPRAKTOREN NR Politisk MålsætningsProgram Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Indhold 02 Leder: Mod nye mål 04 Tema: MOD NYE MÅL OG NYE PARADIGMER Der var en tid før autorisation, offentligt tilskud og dansk uddannelse. Kampen dengang krævede, at kiropraktorerne insisterede på deres ret og værd, og det var nødvendigt at gå egne veje. I dag er tiden en anden. 06 TEMA: HVORDAN ER DET AT UDVIKLE DKF s NYE MÅL? DKF s nye mål udvikles af den såkaldte PMP-arbejdsgruppe bestående af et repræsentativt udsnit af medlemmer, som ledes af næstformand Jacob West. Læs her gruppemedlemmernes oplevelse af udviklingsarbejdet. 09 TEMA: DIN FAGLIGE FREMTID - HVOR SKAL VI HEN? Hvad kan samle dig og dine kolleger om det næste skridt? Hvor skal professionen bevæge sig hen? Hvad mener du? Kom til topmøde lørdag den 29. maj (Fredericia) eller lørdag den 12. juni (København), og deltag i diskussioner om kiropraktorernes fremtid. 10 Hvad er løn og provision under sygdom og fritstilling? Politisk MålsætningsProgram NIKKB-NYT 16 DSKKB-gruppe skal iværksætte idrætskiropraktiske initiativer På stiftende møde afholdt på NIKKB sidst i marts blev den idrætskiropraktiske fokusgruppe nedsat med Thomas S. Jakobsen som tovholder. 16 Skandinavisk kongres om idrætsvidenskab I år var ikke bare årsmøde i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS), men Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports En halv snes danske idrætskiropraktorer deltog. 18 Udenlandske forskere skal afhjælpe forskermangel i Danmark For at afhjælpe manglen på forskere og for at øge den kritiske masse af kiropraktorer med forskningsindsigt internationalt har Kiropraktorfonden besluttet at indstifte et internationalt forskningsstipendium Kort nyt 22 MARKEDSPLADSEN PMP DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen, du? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis Forsiden I år 2010 forenes Kiropraktoren med naturen. Hvis du ser godt efter, kan du hver gang genfinde vores logo i forsidens naturbillede I indholdsfortegnelsen kan du se, om du har gættet rigtigt. Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Dansk Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2.tv København K Telefon Artikelforslag modtages gerne. Kontakt redaktionen. Redaktionsgruppe Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Redaktionen: Jakob Bjerre Tanja Skov Carlsen Karina Sol Annoncedeadline KIROPRAKTOREN nr. 4 Udkommer i uge 31. Deadline for annoncer: 9. juli 2010 Tilrettelæggelse og produktion Tuen-media as Forsidefoto: KIROPRAKTOREN NR

4 xxx Politisk MålsætningsProgram DKF er i fuld gang med at udvikle nye politiske mål, der skal afløse målprogrammet Fremtidens Kiropraktor fra Det nye målprogram bærer arbejdstitlen PMP (PolitiskMålsætningsProgram) Strategisk og faktuel viden er i hus, og PMP-arbejdsgruppen har indkredset centrale temaer. Nu skal medlemmernes holdninger i spil på debatsite og topmøder. MOD NYE MÅL OG NYE PARADIGMER Der var en tid før autorisation, offentligt tilskud og dansk uddannelse. De ældre kiropraktorer husker det, for det var dem, der tilkæmpede sig disse basale rettigheder, som udgør fundamentet for dansk kiropraktiks unikke forhold. Kampen dengang krævede, at kiropraktorerne insisterede på deres ret og værd, og det var nødvendigt at gå egne veje. I dag er tiden en anden. Sundhedssystemet har brug for kiropraktorernes specialistviden og inviterer indenfor. I analysen af standens styrker, muligheder, svagheder og trusler i en såkaldt SWOT-analyse (SWOT står for: Strenght, Weaknesses, Opportunities and Threaths ) kom arbejdsgruppen frem til, at kiropraktorernes styrker bl.a. er unikke kompetencer, et højt fagligt niveau, omstillingsevne, folkelig popularitet, korpsånd og høj, god organisering. Blandt svaghederne er dog uklar identitet, usynlighed, tendens til offerrolle, lille størrelse (få ressourcer), få stærke venner og til gengæld deciderede modstandere. Mulighederne er dog mange, faktisk flere end truslerne, fandt arbejdsgruppen. Flere forhold betyder, at standen har mulighed for ikke kun at få befæstet sin specialistrolle og få mere anerkendelse, men også mulighed for at tilegne sig nye funktioner og patientgrupper samt flere faglige alliancepartnere. Truslerne, som dog skal imødegås, er bl.a. en heterogenitet i standen, egen arbejdskraftmangel og pres fra andre professioner. Kan tvungen efteruddannelse sikre mere homogenitet i kiropraktorstanden? Mindre heterogenitet og mere medspil Arbejdsgruppens egen strategianalyse kan sammenholdes med vigtige politiske interessenters holdninger fra den såkaldte stakeholderanalyse, hvor 18 centrale aktører fra sundhedsfaglige organisationer, sundhedsmyndigheder, patientforeninger, regioner og Christiansborg blev interviewet. Stakeholderanalysen bekræfter de fleste af arbejdsgruppens antagelser. Men ifølge stakeholderanalysen har standen faktisk flere venner end antaget, og professionens høje faglige niveau og fokus på uddannelse, forskning og evidens kendes og anerkendes i vid udstrækning af de centrale stakeholdere. Særligt miljøet omkring SDU blev fremhævet i den forbindelse. Ligesom arbejdsgruppen bemærker stakeholderne dog også en heterogenitet 4 0KIROPRAKTOREN NR

5 PMP DKF MOD NYE MÅl xxx Er fremtidens kiropraktorer lonely riders eller teamplayers? Hvad kan og vil kiropraktorerne byde ind med af kiropraktiske løsninger på fremtidens sundhedsudfordringer? Skal DFK med baggrund i evidens have en differentieret holdning til forskellige behandlingsindikationer, behandlingsregimer, foredragsholdere m.m.? blandt kiropraktorerne. I deres optik er der for stor variation i kvaliteten fra klinik til klinik, idet der er en oplevelse af en stor forskel i tilgange og kompetencer. Der efterlyses derfor faglige standarder og mere dokumentation af evidensgrundlaget. I tråd med arbejdsgruppens SWOT opleves DKF som en stærk og troværdig, men også usynlig og defensiv organisation. De fleste stakeholdere giver udtryk for tendens til isolation. Stakeholderne ønsker dog tættere relationer og kiropraktorerne mere integreret i sundhedsvæsenet, og opfordrer standen til at komme ud af busken. På dette område overrasker analysen og giver stof til eftertanke. Stakeholderne refererer til en art attitudeproblem. For dem at se har professionen tendens til at putte sig og køre sit eget løb. Spørgsmålet er derfor, om det er tid til at geare professionen til en mere medspillende attitude. Anbefalingerne fra stakeholderne lyder i korte træk: Hold fortsat den faglige fane højt, sats på mere samarbejde og skab et mere proaktivt, visionært DKF. Indsigten i interessenternes opfattelse opleves som uvurderlig, fordi den optegner den holdningsmatrix, som DKF s målprogram skal forholde sig til. Fakta Afklaringen af, hvem kiropraktorerne er og ikke mindst ønsker at være, er en del af arbejdet med at finde ud af, hvor professionen skal hen. Kirofaktaundersøgelsen, som har undersøgt kiropraktorernes brug af behandlingsmetoder, udstyr, medhjælp m.v., afdækker, hvordan en kiropraktor og en kiropraktorklinik anno 2010 ser ud. Bearbejdningen af undersøgelsen er i gang og fremlægges på topmøderne. Foreløbigt peger fakta i retning af, at kiropraktorerne egentligt er godt med, hvad angår kommunikation med andre behandlere og tværsektorielt samarbejde. Mange klinikker har tilsyneladende på eget initiativ i et eller andet omfang etableret samarbejde ikke kun med praktiserende læger, men også med sygehuse om videre udredning. På IT-området tyder de foreløbige resultater på, at klinikkerne er mere delt. En del klinikker bruger således tilsyneladende stadig papirjournal. De klinikker, som er overgået til IT, er til gengæld godt med og anvender fx i vid udstrækning sms-remindere til patienterne. Hvilke konklusioner undersøgelsen giver anledning til, vil stå klart, når resultaterne er færdigbearbejdede og drøftede. Identitet Arbejdsgruppen har arbejdet med spørgsmålet om kiropraktorernes identitet for at kortlægge professionens brandings- og positioneringsudfordringer. Gruppen fandt over en bred kam, at kiropraktorerne kan siges at fordele sig i to grupper: dem, som primært opfatter sig selv som manuelle behandlere, og så dem, som primært opfatter sig selv som diagnostikere. Derudover er der stadig en rest, som agerer upåvirkede af evidens- og akademiseringsbestræbelserne og fortsat virker som alternative behandlere. Der er dog også en meget proaktiv fortrop, som er særligt konsekvente i sin evidenstænkning, særligt tværfagligt engagerede eller nytænkende. Gennem sit arbejde har arbejdsgruppen indkredset 4 temaer, som DKF s nye mål skal tage udgangspunkt i. Temaerne udgør rammen om diskussionerne om de nye mål på medlemstopmøder og på debatforummet TSC KIROPRAKTOREN NR

6 xxx Politisk MålsætningsProgram HVORDAN ER DET AT UDVIKLE DKF s NYE MÅL? DKF s nye mål udvikles af den såkaldte PMP-arbejdsgruppe bestående af et repræsentativt udsnit af medlemmer, som ledes af næstformand Jacob West. Læs her gruppemedlemmernes oplevelse af udviklingsarbejdet. Bestyrelsesmedlemmet: DKF s næstformand, kiropraktor Jacob West: Det er på samme tid sjovt og skræmmende at lede en arbejdsgruppe med så prominente og garvede repræsentanter og med så vigtig en proces for øje. PMP-gruppen består af dybt engagerede medlemmer, som har brugt mange timer på udviklingsarbejdet, og det har været fascinerende at skabe rammerne for de centrale beslutninger om vores faglige fremtid sammen med dem. Strategisk omhu, vidensindsamling og medlemsinddragelse er de tre omdrejningspunkter i processen. Vi kan nu sætte hak ved de to første og tage fat på den altafgørende debat med resten af kollegerne. Jeg glæder mig fantastisk meget til topmøderne. Det er mit store håb, at alle vil bruge en lørdag på at sikre, at fremtidens kiropraktor rodfæstes i hver eneste af DKF s kiropraktorer. Fotograf: Jan weile FORSKNINGS- DIREKTØREN: Direktør for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), ph.d., kiropraktor, læge Henrik Wulff Christensen: Deltagelsen i PMP-udvalgsarbejdet har for mit vedkommende bekræftet mig i, at vi er en forening med mange engagerede medlemmer, som brænder for deres fag. Det har været udbytterigt at diskutere fagets forskellige aspekter på tværs af forskellige jobfunktioner indenfor det kiropraktiske fagområde. Jeg er blevet bekræftet i betragtningen om, at vidensudvikling og vidensdannelse gennem forskning er et meget centralt element, når vi taler fortsat udvikling af kiropraktorfaget både fagligt, men også politisk. Diskussionen om vores fags identitet er en meget vigtig del af hele PMP-udvalgets arbejde, og jeg ser frem til at have denne dialog med kiropraktorerne ved de kommende topmøder. SYDDANSKEREN: Formand for Kiropraktorkredsforening Syddanmark, kiropraktor Dorthe S. Ziegler: Det er spændende at være med i en proces, hvor der arbejdes hen imod en nutidig og brugbar identificering af vores stand. Hvad er/skal være mindste og højeste fællesnævner for kiropraktorerne i Danmark? Når vi som stand ved, hvori vores faglighed og faglige standarder ligger, står vi stærkere i forhold til vores omverden. Så kan vi arbejde videre med positioneringsarbejdet på sundhedsområdet, hvilket vi, ifølge stakeholderanalysen, ikke har været for gode til tidligere. Der er uopdyrket land derude! At hyre et eksternt konsulentfirma til at facillitere arbejdsprocessen var en klog beslutning. Fotograf: Jan weile DEN FAGLIGE FORMAND: Formand for Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB), kiropraktor Lars Rud Rasmussen: Det mest spændende har været stakeholderanalysen. Advice har lavet en meget velgennemført og professionel undersøgelse af andres mening om os som profession Fotograf: Morten Piper 6 0KIROPRAKTOREN NR

7 PMP DKF MOD NYE MÅl xxx og organisation. En række fremtrædende observatører blandt med- og modspillere samt nære samarbejdsparter giver deres anonyme og uforbeholdne vurdering af kiropraktik. Der er kritik, der rammer lige oven på vores ømme tæer, og der er ros, der varmer rigtig godt. Allerbedst er, at undersøgelsen viser, at den retning professionen har valgt at udvikle sig i de seneste årtier, er den helt rigtige. Mange af de råd stakeholderne giver os, er faktisk allerede omfattet af vores planlægning eller under direkte implementering. Tag for eksempel NIP-projektet med introduktion af kvalitetsindikatorer på rygbehandling. RÅDSMANDEN: Medlem af Dansk Kiropraktor Råd, ph.d., kiropraktor Tue Secher Jensen: Jeg er blevet meget positivt overrasket over, hvor enige medlemmerne af PMP-gruppen har været i forhold til de spørgsmål, som gruppen har diskuteret. På trods af vores umiddelbare forskelligheder og indgangsvinkel til vores fag gruppens medlemmer spænder jo over både private og offentligt ansatte kiropraktorer, studerende, klinikere og forskere så er det godt at se, at der har været enighed i diskussionen om Dansk Kiropraktor Forenings profil udadtil og hvilke faglige værdier, der skal sættes i højsæde. Fotograf: Heidi Lundsgaard STUDENTEN: Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende (FNKS), stud.cand.manu Troels Vestergaard: Arbejdet i PMP er udfordrende og spændende. Det er vigtigt at få vendt alle sten, så vi ikke overser noget, der senere kan blive en hæmsko. Derfor er det også vigtigt, at vi får undersøgt til bunds, hvem vi er, og hvilken plads vi har på nuværende tidspunkt. På den måde kan vi flytte os i den rigtige retning. Hvilken retning vi skal gå, og hvad der er mest presserende, kommer, når vi har sat det grundlæggende på plads. Det er ligeledes vigtigt, at alle bliver inddraget i processen, så vi bevæger os samlet, og dermed undgår forvirring omkring, hvad vi vil med kiropraktikken i Danmark. MIDTJYDEN: Formand for Kiropraktorkredsforening Midtjylland, kiropraktor Henrik Frederiksen: 2 ting ved arbejdet med det politiske målsætningsprogram har fyldt meget hos mig, hvilket gør det vigtigt med høj deltagelse i de forestående topmøder. Det første er den viden om os kiropraktorer, som konsulentfirmaet Advice dels gennem stakeholderanalysen vil præsentere. En unik viden, som giver grundlag for dannelse af et politisk målsætningsprogram og fremtidigt politisk arbejde, men også grobund for gode og vigtige diskussioner. Det andet er at få blotlagt nogle af de områder, der virkelig skiller vandene mellem kiropraktorerne, og om der kan laves samlede kompromiser, der kan arbejdes videre med. Fotograf: Jan weile KØBENHAVNEREN: Formand for Kiropraktorkredsforening Hovedstaden, Jørn Eichhorn: Virkelig interessant var resultatet af stakeholderanalysen, hvor en række sundhedsfaglige nøglepersoner udtrykker sine opfattelser af kiropraktorstandens potentiale i forhold til den aktuelle sundhedsagenda. Meldingerne var samstemmende meget positive, med en rosende anerkendelse af miljøet omkring SDU, kiropraktorens faglighed og opfordringer til at byde ind med konkrete løsninger på samfundets udfordringer i forhold til udredning og behandling af lidelser i bevægeapparatet. Beslutningstagerne har altså en god fornemmelse af kiropraktorernes værd, hvorved en reel integration i det danske sundhedsvæsen er helt op til os selv. Vi kan vælge at efterkomme de åbne invitationer. Det kræver åbenhed, viljen til en vis kvalitetsmæssig standardisering og ydmyghed overfor de eksisterende spilleregler på området. KIROPRAKTOREN NR

8 xxx Politisk MålsætningsProgram PROFESSOREN: Forskningsleder og professor ved Institut for Idræt og Biomekanik, ph.d., kiropraktor Jan Hartvigsen: Som forsker og professor har jeg været optaget af, at kiropraktorerne fortsætter den stærke akademiske og faglige udvikling, som faget har været inde i de seneste 20 år. Stakeholderanalysen har bekræftet mig i, at det vil være klogt at fortsætte ad denne vej. Jeg er blevet glædeligt overrasket over det store engagement i gruppen, og over hvor meget kiropraktorerne faktisk brænder for deres fag og dets fremtid. Specielt har det været en glæde for mig at se, hvordan nogle af de yngre danskuddannede kiropraktorer er gået ind og har taget ansvar. Det lover godt for fremtiden. SJÆLLÆNDEREN: Formand for Kiropraktorkredsforening Sjælland, kiropraktor Kirsten Sillehoved: Det har været en blandet pose bolsjer af følelser at se vores stærke/svage sider og høre omverdens bedømmelse af vores profession. Jeg bliver stolt, når den kiropraktiske forskning roses. Den positivitet berører alle praktiserende ydere, som betaler til forskningen gennem sygesikringshonoraret, og går selvfølgelig til forskerne, der bringer ny indsigt og bevisførelse for vores profession. Herefter føler jeg frustration over at fornemme, at særligt de bachelorstuderende mangler en kiropraktisk identitet. Derefter Fotograf: Morten Piper kommer følelsen af manglende fodslag i foreningen. Det var en øjenåbner af rang, at ældre kiropraktorer benævnes dinosaurusser af andre kolleger, og at vi (ældre) opfordres til at begrave stridsøksen, fralægge os offerrollen og erkende, at vi har et medansvar for den position, vi har på sidelinjen af sundhedsvæsenet i dag! Tankevækkende, at det er indtrykket af de seriøse kolleger, som har kæmpet mange kampe for at bringe kiropraktikken fra kvaksalverstadiet til autorisationen. Derfor kom og giv din mening til kende på stormøderne. HOSPITALS- KIROPRAKTOREN: Ledende kiropraktor ved Rygcenter Syddanmark, ph.d.-stud., kiropraktor Søren O Neill: Med formel integration i sundhedssystemet følger ikke blot status og autoritet, men også forventningen om ansvarlighed og ansvarsbevidsthed. Det har været opløftende at konstatere, at der, hele vejen rundt blandt de involverede stakeholdere, er en forventning om, at kiropraktorprofessionen som noget selvfølgeligt lever op til den ansvarlighed, og at PMP-arbejdet (ligesom overenskomstforhandlingerne, NIP-projektet m.m.) klart peger i retning af, at vi som faggruppe også ønsker at vise os som sådan. Der er en tydelig velvilje blandt stakeholderne til at inddrage og bruge kiropraktorerne og deres kompetencer, men også en forventning om, at vi nu tilpasser os og finder vores naturlige plads i systemet. DKF s bestyrelse har vist sig proaktive og er helt fremme i skoen i forhold til den opgave, og det er både betryggende og opløftende at erfare som medlem. Fotograf: Morten Piper 8 0KIROPRAKTOREN NR

9 PMP DKF MOD NYE MÅl xxx DIN FAGLIGE FREMTID - HVOR SKAL VI HEN? Fotograf: Morten Piper Hvad kan samle dig og dine kolleger om det næste skridt? Hvor skal professionen bevæge sig hen? Hvad mener du? Kom til topmøde lørdag den 29. maj (Fredericia) eller lørdag den 12. juni (København), og deltag i diskussioner om kiropraktorernes fremtid på nettet. Det er et succeskriterium for de nye politiske mål, at de er funderet på medlemmernes engagement og ønsker. Udviklingsarbejdet er nu nået til den fase, hvor medlemmerne skal i spil. DKF inviterer til topmøde, hvor diskussionerne skal bane vejen for et stærkt målprogram. Resultater og workshops På topmøderne præsenteres medlemmerne for de undersøgelser, DKF har gennemført for at skaffe viden til udviklingsprocessen. Men vigtigst af alt får medlemmerne mulighed for at debattere det område af foreningens nye målprogram, som optager dem mest. 4 workshops er udkrystalliseret af PMP-gruppens strategiske arbejde, og temaerne spænder vidt fra spørgsmålet om kiropraktorernes brand og homogenitet til konkrete drøftelser om, hvad professionen kan byde ind med af kiropraktiske løsninger på udfordringerne i sundhedsvæsenet. Måske du er inviteret til Tante Annas fødselsdag eller til stævne i sønnikes badmintonklub, men spørgsmålet er, om du vil blive hjemme, når dine kolleger skal drøfte din faglige fremtid. Kiropraktor-debatten.dk Kig forbi og se, hvordan snakken går blandt dine kolleger allerede nu. Her styrer PMP-arbejdsgruppen en debat, der tager udgangspunkt i de centrale dilemmaer og paradigmer, som skal diskuteres på topmøderne. Sammen med din topmødeinvitation har du fået en mail med oplysninger om debatten fra DKF s sekretariat. Adgang til debatten, som kun er for medlemmer af foreningen, fås ved registrering via debatsitets forside. SÆT AFTRYK PÅ DKF s NYE MÅL KOM TIL TOPMØDE De to topmøder har samme program, men giver medlemmer fra hver sin del af landet mulighed for at deltage. Lørdag den 29. maj foregår topmødet på Hotel Trinity, Fredericia. Lørdag den 12. juni foregår det på Hotel Clarion, København SV. Begge møder finder sted fra kl inkl. gratis frokost. Fra kl vil der være mulighed for at forsætte diskussionerne i uformelle rammer eller netværke. Program Hvad mener omverdenen om kiropraktorerne og DKF, og hvad skal vi bruge denne viden til? DKF s stakeholderanalyse Hvordan ser en kiropraktor anno 2010 ud? Kirofaktaundersøgelsens resultater Temaer og mål Diskussioner i 4 workshops: 1 Den faglige vej hvordan fastholdes evidenssuccesen og hvad består den i? 2 Kiropraktik som brand hvordan sikres mere homogenitet? 3 Fra lonely rider til teamplayer kiropraktoren som medspiller 4 Mere integration hvad vil og kan professionen byde ind med af kiropraktiske løsninger på udfordringerne i sundhedsvæsenet? Hvordan ser fremtidens kiropraktor ud? Debat og opsamling på workshops Topmøderne er kun for uddannede medlemmer af DKF. Der arrangeres særskilt møde for studentermedlemmer til efteråret. Deltagelse er gratis og inkluderer frokost. Tilmelding via mail til Ved tilmelding angives, hvilken af de 4 workshops, man gerne vil deltage i. KIROPRAKTOREN NR

10 ANSÆTTELSESRET Hvad er løn og provision under sygdom og fritstilling? Af advokat Henrik Karl Nielsen, NORSKER & CO ADVOKATER Provision og (grund)løn er i en vis forstand to forskellige ting (provisionen udbetales kun, hvis de aftalte provisionsgivende resultater er opnået). Der er ingen lovregler om mindsteløn. Det er derfor helt op til aftale, enten individuelt mellem den ansatte og arbejdsgiveren eller i en kollektiv overenskomst, om der helt eller delvis aflønnes med provision. Uanset hvad der aftales, vil både (grund)løn og provision være løn i den forstand, at der skal betales skat af begge lønelementer. Tilsvarende vil både (grund)løn og provision medføre ret til feriepenge. Ofte opstår der tvivl om, hvordan der skal aflønnes, hvis en provisionsaflønnet medarbejder har ret til løn, uden at vedkommende er på arbejde. Arbejde som ansat kiropraktor er i funktionærlovens forstand klinisk bistandsydelse, der er omfattet af funktionærloven. Efter funktionærlovens 5 har en funktionær krav på løn under sygdom. I den situation, hvor et ansættelsesforhold er opsagt, kan en arbejdsgiver vælge at fritstille den ansatte. En fritstilling betyder, at arbejdsgiveren ikke gør brug af den arbejdskraft, som den ansatte ellers skal levere. Den ansatte bevarer naturligvis retten til løn. I sådanne situationer, hvor en ansat ikke er på arbejde, vil der af gode grunde ikke blive frembragt resultater, der kan danne grundlag for beregning af provision. Da retten til løn under sygdom og løn i en opsigelsesperiode er lovbestemt (funktionærloven), kan den ansatte og arbejdsgiveren ikke aftale, at retten til provision bortfalder under fx sygdom og fritstilling. Bliver man syg eller fritstillet, har man fortsat både krav på (grund)løn og provision. Princippet for beregningen af provision i perioder, hvor en medarbejder ikke har leveret sin arbejdsydelse, findes i funktionærlovens 9, stk.3, der bestemmer, at de omhandlede ydelser (provision): (...) udregnes for provisionslønnede funktionærer på grundlag af den provisionsindtægt, som funktionæren antagelig ville have oppebåret, såfremt han ikke var blevet hindret i sin virksomhed i de pågældende tidsperioder. Lovtekstens brug af ordet antagelig betyder, at der reelt er tale om en spådom - et estimat om man vil - om hvad den pågældende medarbejder ville have kunne generere af provision, hvis vedkommende havde været på arbejde. Det kan ikke entydigt siges, hvorledes dette estimat skal udregnes. Hvis beregningsgrundlaget for provision er nogenlunde konstant og ensartet over et kalenderår, er det nærliggende at beregne provision ud fra en gennemsnitsbetragtning over det foregående år frem til en sygeperiode eller en friststilling. Denne form for gennemsnitsbetragtning holder bare ikke, hvis der er tale om et arbejde, hvor antallet af opgaver, der kan generere provision, varierer over året. Her må man derfor se på, hvilken konkret periode på året der er tale om. Københavns Byret har i en dom af 7. april 2010 i en sag om en ansat ejendomsmægler slået fast, at der ikke var nogen ret til provision i en opsigelsesperiode, der strakte sig henover det meste af sommerferien. Retten lagde vægt på, at mægleren netop blev opsagt på grund af meget ringe salgsresultater, og at det var oplyst, at salget af ejendomme var meget begrænset i sommerferiemånederne. Ved beregning af provision til syge eller fritstillede medarbejdere må man derfor på bedst mulig vis foretage et loyalt og realistisk estimat over, hvad medarbejderen ville have genereret af provision, hvis vedkommende ikke havde været syg eller fritstillet. Estimatet skal som udgangspunkt vedrøre netop den person, der er tale om. Kollegers provisionsoptjening er derfor ikke i sig selv relevante. 10 0KIROPRAKTOREN NR

11 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik To årtier med NIKKB: - Kiropraktorernes videnscenter markerer en vigtig milepæl Af Karsten Uno Petersen bestyrelsesformand på NIKKB I juni måned fejrer Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik 20-års jubilæum som kiropraktorstandens eget unikke forsknings- og videnscenter. Instituttet blev etableret 15. juni 1990 af Landsforeningen til Kiropraktikkens Fremme. Ønsket med NIKKB var oprindeligt at understøtte bestræbelserne på at etablere en universitetsbaseret, videnskabelig og fællesnordisk uddannelse i kiropraktik, og NIKKB var således tænkt som en organisation, der kunne sørge for, at uddannelsen fandt sted på et videnskabeligt og velfunderet grundlag, at formidle den kliniske og teoretiske undervisning i den postgraduate del af kiropraktoruddannelsen samt især at drive kiropraktisk og biomekanisk forskning. Endelig var det også en vigtig målsætning, at de studerende skulle have et sted, hvor de kunne møde kiropraktikken, som den fungerer i praksis. Og det sted blev NIKKB. Der er sket meget, siden instituttet blev indviet den 8. oktober 1991 af daværende amtsborgmester for Fyns Amtskommune Jens Peter Fisker både internt på NIKKB og især ude i det samfund, som NIKKB og kiropraktikken er en del af. Kiropraktik blev en decideret universitetsuddannelse i 1991, og som følge deraf har også NIKKB udviklet sig i takt med både tid og nye muligheder. Jeg selv har været formand for bestyrelsen siden 2002 og har således på tætteste hold kunnet følge instituttets spændende udvikling. Fra at være involveret i de mere uddannelsesorienterede dele af det kiropraktiske fag, er instituttet i dag et decideret forskningsinstitut og videnscenter, der arbejder med at formidle og nyttiggøre og sikre kvalitetsudvikling inden for kiropraktik. Dette sker blandt andet via NIKKB s proaktive efteruddannelsesafdeling, der hvert år er med til at opgradere kiropraktorernes faglige viden, samt via NIKKB s røntgenenhed, der bl.a. via KirPACS-systemet søger at sikre kiropraktorklinikkernes digitale håndtering af røntgenbilleder og billedkommunikation mellem forskellige sundhedsaktører. På den korte bane skal NIKKB fortsætte den positive udvikling, som instituttet er inde i. I løbet af 2010 vil instituttet udvikle og implementere nye handlingsplaner for alle instituttets funktionsområder. Disse pejlemærker skal være med til at sætte nye mål for NIKKB s videre færd i de kommende år. Dette er et arbejde, som kiropraktorstanden med rette kan følge med interesse. NIKKB s fremtid er endnu ikke skrevet, men instituttet er kommet langt, siden det i 1990 blev etableret som Nordens første undervisnings- og forskningscenter for kiropraktik. I dag fremstår NIKKB som moderne forskningsinstitut og arbejdsplads, hvis udviklingsmål er formuleret i en vision og mission, der begge har et højt ambitionsniveau, og som sætter en fælles referenceramme for alle, der arbejder for at fremme kiropraktik både i Danmark og i de nordiske lande men også internationalt. Det er bestyrelsens ønske, at NIKKB s formål og berettigelse altid følger kiropraktorernes behov, og derfor skal NIKKB konstant tilpasse sig disse behov og sideløbende være med til at påvirke den løbende samfundsdebat om sundhed. Kiropraktik er blevet en væsentlig del af det danske sundhedssystem, og det er vigtigt, at de gode forskningsresultater, som instituttet leverer, også bliver mangfoldiggjort til et publikum uden for kiropraktorkredse. Udfordringerne for NIKKB har igennem årene været mange, men det er min og bestyrelsens klare opfattelse, at instituttet er i gode hænder og rustet til den brede vifte af opgaver, som instituttet varetager.

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten ForsKning: Millionstøtte

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

Samarbejde styrker forskning

Samarbejde styrker forskning Dansk Kiropraktor Forening Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTIK OG FYSIOTERAPI: Samarbejde styrker forskning xxx verdenskongres xxx Priser til danskere og debat om medicin

Læs mere

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Uddannelse Fokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse NR.5 2007 NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis KIROPRAKTOREN NR.5 2007

Læs mere

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening FOKUS: Kommunale sundhedscentre Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik NR.2 2009 NIKKB NYT: Kollegialitet til

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 xxx specialeprisen 2010

Læs mere

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.5 2008 Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Regionalt: Status og udfordringer i kredsforeningerne Undersøgelse: Whiplash og nakkekurver REPORTAGE: Topmøde diskuterer sundhed

Regionalt: Status og udfordringer i kredsforeningerne Undersøgelse: Whiplash og nakkekurver REPORTAGE: Topmøde diskuterer sundhed Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.1 2009 Regionalt: Status og udfordringer i kredsforeningerne Undersøgelse: Whiplash og nakkekurver REPORTAGE: Topmøde diskuterer sundhed KIROPRAKTOREN

Læs mere

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled NR.3 2008 NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Læs mere

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktik verden rundt PRÆSENTATION: DKF s nye direktør NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling NR.3 2009 KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

Beretning 2012 og 2013. dansk kiropraktor forening. Kommunikation. Kvalitet. Overenskomst. Etik. Uddannelse. Faglighed. Dokumentation.

Beretning 2012 og 2013. dansk kiropraktor forening. Kommunikation. Kvalitet. Overenskomst. Etik. Uddannelse. Faglighed. Dokumentation. Kommunikation Kvalitet Etik Overenskomst Uddannelse Dokumentation Faglighed Strategi Netværk Prioriteringer Beretning 2012 og 2013 dansk kiropraktor forening INDHOLD Forord 9 Politik og udvikling 10 DKF

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening ÅRSMØDE 2010: generalforsamling 13. november 2010 FORMANDENS ÅBNE MUNDTLIGE BERETNING Indledning Jeg er en glad mand - det næste lille stykke tid vil jeg bruge til at fortælle hvorfor. Kiropraktorerne

Læs mere

K I R O P R A K T O R E N

K I R O P R A K T O R E N 9 NOV 2006 K I R O P R A K T O R E N T i d s s k r i f t f o r m e d l e m m e r a f D a n s k K i r o p r a k t o r F o r e n i n g NIKKB NYT Ny viden essentiel for sundhedsområdet Forskningstemadag blev

Læs mere

ÅRSBERETNING NIKKB 2010

ÅRSBERETNING NIKKB 2010 INDHOLD forord 4 globalisering i praksis brystsmerter fra muskler og led kliniske retningslinier for hofte- og knæartrose KIP-enheden for kiropraktisk praksisforskning ved NIKKB tværfaglig forskning forskerspire-puljen

Læs mere

Tema: Idrætskiropraktik Fokus: Sundhedsordførerne rundt Debat: DKF kommenterer FHC-debatindlæg

Tema: Idrætskiropraktik Fokus: Sundhedsordførerne rundt Debat: DKF kommenterer FHC-debatindlæg Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.4 2008 Tema: Idrætskiropraktik Fokus: Sundhedsordførerne rundt Debat: DKF kommenterer FHC-debatindlæg KIROPRAKTOREN NR.4 2008 0 Bestyrelsens leder

Læs mere

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet NR.5 2009 KIROPRAKTOREN

Læs mere

NIKKB NYT: Ny viden om nakkesmerter

NIKKB NYT: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Private sundhedsordninger Forskning: Ph.d. om kliniske effektmål i rygforskningen NR.2 2008 NIKKB NYT: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN

Læs mere

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2012 TEMA Frivillige Den væsentligste årsag til, at jeg er frivillig, er at man giver noget af sig selv til et andet menneske, men får meget mere tilbage. Giv en

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Lunge- og KOL-dag 2012 - Kom og vær med Lungesagen er på sporet Gallashow til fordel for lungerne:

Læs mere

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s.

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2015 På vej mod fremtiden Tema med alt om planerne for det ny PTU s. 6-23 Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere