PMP DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet. NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PMP 2010 - DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet. NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis"

Transkript

1 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Politisk MålsætningsProgram PMP DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis NR KIROPRAKTOREN NR

2 Bestyrelsens leder juni 2010 Mod nye mål Vi er ikke de eneste, der arbejder mod nye mål. En googlesøgning på denne leders titel giver knap hits og dækker over så forskellige ting som Regeringens 2015-plan, en børnebog af Glenn Ringtved om Andreas, der meget mod sin vilje skal flytte med sin familie til Spanien, og visionen for Hadsten Sportsklub! Arbejdet med formulering af DKF s næste politiske målsætningsprogram (PMP) er rigtig godt undervejs. Vi har i bestyrelsen valgt, at det er en sag for næstformand Jacob West. Under hans kyndige ledelse og med en stor indsats fra sekretariatet har en bredt funderet arbejdsgruppe skabt fundamentet for to topmøder, hvor vi sammen skal debattere og drømme os 5 10 år frem. Arbejdsgruppen har lavet SWOT-analyser om vores styrker, svagheder, muligheder og trusler, der er diskuteret identitet, og ikke mindst er der arbejdet på formulering af de første bud på mål. I disse uger bestyrer arbejdsgruppen i hold debatten på den hjemmeside, vi har fået oprettet til lejligheden. Vi har også fået god hjælp og bidrag fra et eksternt konsulentbureau, som er købt til dels at hjælpe med at designe og understøtte hele processen, dels lave en undersøgelse af, hvordan vores omverden ser på os en såkaldt stakholderanalyse. Det har været meget nyttigt og tankevækkende at få dette indblik, som for det første er langt mere positivt og vidende, end vi lige gik og forestillede os, og for det andet giver os et velfortjent skudsmål om en lidt usynlig og selvtilstrækkelig profession. NIKKB har bidraget med at udarbejde og bearbejde en kirofaktaundersøgelse, som har givet os et godt indblik i kiropraktoren og kiropraktorklinikken anno Arbejdet har nu peget os ind på fire spor. Det første omhandler den faglige vej og om, hvordan vi fastholder fortsat højt fokus på evidens, forskning og uddannelse. Det andet spor er kiropraktik som brand og ikke mindst, hvordan vi sikrer en mere homogen oplevelse og forståelse af, hvad kiropraktik er i dagens Danmark. Tredje spor er bevægelsen fra lonely rider til teamplayer. Fra at vi har stået uden for banen og kæmpet os ind, er vi nu i den situation, at vi er inde og derfor ikke kan blive ved Vi tror og håber på en livlig og intens debat, der gerne skal favne og samle, men også gerne må afstikke retning og vælge fra. med at være kampklar. Nu handler det om, at vi mere skal fremstå som medspiller. Det sidste spor er i forlængelse heraf, hvordan vi byder os til og bliver mere integrerede. Hvad vil og kan vi som profession byde ind med af løsninger på udfordringerne i sundhedsvæsenet? Det er disse hovedudfordringer, som vi har fået identificeret, og som vi glæder os til at få sat i spil på topmøderne i maj og juni blandt de ordinære medlemmer og efter sommerferien blandt de studerende. Herefter vil målsætningerne blive endeligt formuleret og sendt i høring i foreningens forskellige organer, inden de sendes til vedtagelse på generalforsamlingen i november. Vi tror og håber på en livlig og intens debat, der gerne skal favne og samle, men også gerne må afstikke retning og vælge fra. Med Halfdan Rasmussens digt Noget om at Gå Sine Egne Veje vil vi fulde af fortrøstning om, at vi har vist modet til at turde før sige på gensyn på topmøderne: At ville gå på vand og luft er galmandsværk og ufornuft sier folk som ikke tør det. Men den som blæser på om man kan gå på luft og vand, han kan såfremt han bare gør det! Jeg vandrer tit på Kattegat og har da osse prøvet at gå morgentur på luften Og hænder det jeg plumber i så er det sgu da kun fordi jeg møder snusfornuften. 2 KIROPRAKTOREN NR

3 NR KIROPRAKTOREN NR Politisk MålsætningsProgram Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Indhold 02 Leder: Mod nye mål 04 Tema: MOD NYE MÅL OG NYE PARADIGMER Der var en tid før autorisation, offentligt tilskud og dansk uddannelse. Kampen dengang krævede, at kiropraktorerne insisterede på deres ret og værd, og det var nødvendigt at gå egne veje. I dag er tiden en anden. 06 TEMA: HVORDAN ER DET AT UDVIKLE DKF s NYE MÅL? DKF s nye mål udvikles af den såkaldte PMP-arbejdsgruppe bestående af et repræsentativt udsnit af medlemmer, som ledes af næstformand Jacob West. Læs her gruppemedlemmernes oplevelse af udviklingsarbejdet. 09 TEMA: DIN FAGLIGE FREMTID - HVOR SKAL VI HEN? Hvad kan samle dig og dine kolleger om det næste skridt? Hvor skal professionen bevæge sig hen? Hvad mener du? Kom til topmøde lørdag den 29. maj (Fredericia) eller lørdag den 12. juni (København), og deltag i diskussioner om kiropraktorernes fremtid. 10 Hvad er løn og provision under sygdom og fritstilling? Politisk MålsætningsProgram NIKKB-NYT 16 DSKKB-gruppe skal iværksætte idrætskiropraktiske initiativer På stiftende møde afholdt på NIKKB sidst i marts blev den idrætskiropraktiske fokusgruppe nedsat med Thomas S. Jakobsen som tovholder. 16 Skandinavisk kongres om idrætsvidenskab I år var ikke bare årsmøde i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS), men Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports En halv snes danske idrætskiropraktorer deltog. 18 Udenlandske forskere skal afhjælpe forskermangel i Danmark For at afhjælpe manglen på forskere og for at øge den kritiske masse af kiropraktorer med forskningsindsigt internationalt har Kiropraktorfonden besluttet at indstifte et internationalt forskningsstipendium Kort nyt 22 MARKEDSPLADSEN PMP DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen, du? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis Forsiden I år 2010 forenes Kiropraktoren med naturen. Hvis du ser godt efter, kan du hver gang genfinde vores logo i forsidens naturbillede I indholdsfortegnelsen kan du se, om du har gættet rigtigt. Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Dansk Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2.tv København K Telefon Artikelforslag modtages gerne. Kontakt redaktionen. Redaktionsgruppe Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Redaktionen: Jakob Bjerre Tanja Skov Carlsen Karina Sol Annoncedeadline KIROPRAKTOREN nr. 4 Udkommer i uge 31. Deadline for annoncer: 9. juli 2010 Tilrettelæggelse og produktion Tuen-media as Forsidefoto: KIROPRAKTOREN NR

4 xxx Politisk MålsætningsProgram DKF er i fuld gang med at udvikle nye politiske mål, der skal afløse målprogrammet Fremtidens Kiropraktor fra Det nye målprogram bærer arbejdstitlen PMP (PolitiskMålsætningsProgram) Strategisk og faktuel viden er i hus, og PMP-arbejdsgruppen har indkredset centrale temaer. Nu skal medlemmernes holdninger i spil på debatsite og topmøder. MOD NYE MÅL OG NYE PARADIGMER Der var en tid før autorisation, offentligt tilskud og dansk uddannelse. De ældre kiropraktorer husker det, for det var dem, der tilkæmpede sig disse basale rettigheder, som udgør fundamentet for dansk kiropraktiks unikke forhold. Kampen dengang krævede, at kiropraktorerne insisterede på deres ret og værd, og det var nødvendigt at gå egne veje. I dag er tiden en anden. Sundhedssystemet har brug for kiropraktorernes specialistviden og inviterer indenfor. I analysen af standens styrker, muligheder, svagheder og trusler i en såkaldt SWOT-analyse (SWOT står for: Strenght, Weaknesses, Opportunities and Threaths ) kom arbejdsgruppen frem til, at kiropraktorernes styrker bl.a. er unikke kompetencer, et højt fagligt niveau, omstillingsevne, folkelig popularitet, korpsånd og høj, god organisering. Blandt svaghederne er dog uklar identitet, usynlighed, tendens til offerrolle, lille størrelse (få ressourcer), få stærke venner og til gengæld deciderede modstandere. Mulighederne er dog mange, faktisk flere end truslerne, fandt arbejdsgruppen. Flere forhold betyder, at standen har mulighed for ikke kun at få befæstet sin specialistrolle og få mere anerkendelse, men også mulighed for at tilegne sig nye funktioner og patientgrupper samt flere faglige alliancepartnere. Truslerne, som dog skal imødegås, er bl.a. en heterogenitet i standen, egen arbejdskraftmangel og pres fra andre professioner. Kan tvungen efteruddannelse sikre mere homogenitet i kiropraktorstanden? Mindre heterogenitet og mere medspil Arbejdsgruppens egen strategianalyse kan sammenholdes med vigtige politiske interessenters holdninger fra den såkaldte stakeholderanalyse, hvor 18 centrale aktører fra sundhedsfaglige organisationer, sundhedsmyndigheder, patientforeninger, regioner og Christiansborg blev interviewet. Stakeholderanalysen bekræfter de fleste af arbejdsgruppens antagelser. Men ifølge stakeholderanalysen har standen faktisk flere venner end antaget, og professionens høje faglige niveau og fokus på uddannelse, forskning og evidens kendes og anerkendes i vid udstrækning af de centrale stakeholdere. Særligt miljøet omkring SDU blev fremhævet i den forbindelse. Ligesom arbejdsgruppen bemærker stakeholderne dog også en heterogenitet 4 0KIROPRAKTOREN NR

5 PMP DKF MOD NYE MÅl xxx Er fremtidens kiropraktorer lonely riders eller teamplayers? Hvad kan og vil kiropraktorerne byde ind med af kiropraktiske løsninger på fremtidens sundhedsudfordringer? Skal DFK med baggrund i evidens have en differentieret holdning til forskellige behandlingsindikationer, behandlingsregimer, foredragsholdere m.m.? blandt kiropraktorerne. I deres optik er der for stor variation i kvaliteten fra klinik til klinik, idet der er en oplevelse af en stor forskel i tilgange og kompetencer. Der efterlyses derfor faglige standarder og mere dokumentation af evidensgrundlaget. I tråd med arbejdsgruppens SWOT opleves DKF som en stærk og troværdig, men også usynlig og defensiv organisation. De fleste stakeholdere giver udtryk for tendens til isolation. Stakeholderne ønsker dog tættere relationer og kiropraktorerne mere integreret i sundhedsvæsenet, og opfordrer standen til at komme ud af busken. På dette område overrasker analysen og giver stof til eftertanke. Stakeholderne refererer til en art attitudeproblem. For dem at se har professionen tendens til at putte sig og køre sit eget løb. Spørgsmålet er derfor, om det er tid til at geare professionen til en mere medspillende attitude. Anbefalingerne fra stakeholderne lyder i korte træk: Hold fortsat den faglige fane højt, sats på mere samarbejde og skab et mere proaktivt, visionært DKF. Indsigten i interessenternes opfattelse opleves som uvurderlig, fordi den optegner den holdningsmatrix, som DKF s målprogram skal forholde sig til. Fakta Afklaringen af, hvem kiropraktorerne er og ikke mindst ønsker at være, er en del af arbejdet med at finde ud af, hvor professionen skal hen. Kirofaktaundersøgelsen, som har undersøgt kiropraktorernes brug af behandlingsmetoder, udstyr, medhjælp m.v., afdækker, hvordan en kiropraktor og en kiropraktorklinik anno 2010 ser ud. Bearbejdningen af undersøgelsen er i gang og fremlægges på topmøderne. Foreløbigt peger fakta i retning af, at kiropraktorerne egentligt er godt med, hvad angår kommunikation med andre behandlere og tværsektorielt samarbejde. Mange klinikker har tilsyneladende på eget initiativ i et eller andet omfang etableret samarbejde ikke kun med praktiserende læger, men også med sygehuse om videre udredning. På IT-området tyder de foreløbige resultater på, at klinikkerne er mere delt. En del klinikker bruger således tilsyneladende stadig papirjournal. De klinikker, som er overgået til IT, er til gengæld godt med og anvender fx i vid udstrækning sms-remindere til patienterne. Hvilke konklusioner undersøgelsen giver anledning til, vil stå klart, når resultaterne er færdigbearbejdede og drøftede. Identitet Arbejdsgruppen har arbejdet med spørgsmålet om kiropraktorernes identitet for at kortlægge professionens brandings- og positioneringsudfordringer. Gruppen fandt over en bred kam, at kiropraktorerne kan siges at fordele sig i to grupper: dem, som primært opfatter sig selv som manuelle behandlere, og så dem, som primært opfatter sig selv som diagnostikere. Derudover er der stadig en rest, som agerer upåvirkede af evidens- og akademiseringsbestræbelserne og fortsat virker som alternative behandlere. Der er dog også en meget proaktiv fortrop, som er særligt konsekvente i sin evidenstænkning, særligt tværfagligt engagerede eller nytænkende. Gennem sit arbejde har arbejdsgruppen indkredset 4 temaer, som DKF s nye mål skal tage udgangspunkt i. Temaerne udgør rammen om diskussionerne om de nye mål på medlemstopmøder og på debatforummet TSC KIROPRAKTOREN NR

6 xxx Politisk MålsætningsProgram HVORDAN ER DET AT UDVIKLE DKF s NYE MÅL? DKF s nye mål udvikles af den såkaldte PMP-arbejdsgruppe bestående af et repræsentativt udsnit af medlemmer, som ledes af næstformand Jacob West. Læs her gruppemedlemmernes oplevelse af udviklingsarbejdet. Bestyrelsesmedlemmet: DKF s næstformand, kiropraktor Jacob West: Det er på samme tid sjovt og skræmmende at lede en arbejdsgruppe med så prominente og garvede repræsentanter og med så vigtig en proces for øje. PMP-gruppen består af dybt engagerede medlemmer, som har brugt mange timer på udviklingsarbejdet, og det har været fascinerende at skabe rammerne for de centrale beslutninger om vores faglige fremtid sammen med dem. Strategisk omhu, vidensindsamling og medlemsinddragelse er de tre omdrejningspunkter i processen. Vi kan nu sætte hak ved de to første og tage fat på den altafgørende debat med resten af kollegerne. Jeg glæder mig fantastisk meget til topmøderne. Det er mit store håb, at alle vil bruge en lørdag på at sikre, at fremtidens kiropraktor rodfæstes i hver eneste af DKF s kiropraktorer. Fotograf: Jan weile FORSKNINGS- DIREKTØREN: Direktør for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), ph.d., kiropraktor, læge Henrik Wulff Christensen: Deltagelsen i PMP-udvalgsarbejdet har for mit vedkommende bekræftet mig i, at vi er en forening med mange engagerede medlemmer, som brænder for deres fag. Det har været udbytterigt at diskutere fagets forskellige aspekter på tværs af forskellige jobfunktioner indenfor det kiropraktiske fagområde. Jeg er blevet bekræftet i betragtningen om, at vidensudvikling og vidensdannelse gennem forskning er et meget centralt element, når vi taler fortsat udvikling af kiropraktorfaget både fagligt, men også politisk. Diskussionen om vores fags identitet er en meget vigtig del af hele PMP-udvalgets arbejde, og jeg ser frem til at have denne dialog med kiropraktorerne ved de kommende topmøder. SYDDANSKEREN: Formand for Kiropraktorkredsforening Syddanmark, kiropraktor Dorthe S. Ziegler: Det er spændende at være med i en proces, hvor der arbejdes hen imod en nutidig og brugbar identificering af vores stand. Hvad er/skal være mindste og højeste fællesnævner for kiropraktorerne i Danmark? Når vi som stand ved, hvori vores faglighed og faglige standarder ligger, står vi stærkere i forhold til vores omverden. Så kan vi arbejde videre med positioneringsarbejdet på sundhedsområdet, hvilket vi, ifølge stakeholderanalysen, ikke har været for gode til tidligere. Der er uopdyrket land derude! At hyre et eksternt konsulentfirma til at facillitere arbejdsprocessen var en klog beslutning. Fotograf: Jan weile DEN FAGLIGE FORMAND: Formand for Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB), kiropraktor Lars Rud Rasmussen: Det mest spændende har været stakeholderanalysen. Advice har lavet en meget velgennemført og professionel undersøgelse af andres mening om os som profession Fotograf: Morten Piper 6 0KIROPRAKTOREN NR

7 PMP DKF MOD NYE MÅl xxx og organisation. En række fremtrædende observatører blandt med- og modspillere samt nære samarbejdsparter giver deres anonyme og uforbeholdne vurdering af kiropraktik. Der er kritik, der rammer lige oven på vores ømme tæer, og der er ros, der varmer rigtig godt. Allerbedst er, at undersøgelsen viser, at den retning professionen har valgt at udvikle sig i de seneste årtier, er den helt rigtige. Mange af de råd stakeholderne giver os, er faktisk allerede omfattet af vores planlægning eller under direkte implementering. Tag for eksempel NIP-projektet med introduktion af kvalitetsindikatorer på rygbehandling. RÅDSMANDEN: Medlem af Dansk Kiropraktor Råd, ph.d., kiropraktor Tue Secher Jensen: Jeg er blevet meget positivt overrasket over, hvor enige medlemmerne af PMP-gruppen har været i forhold til de spørgsmål, som gruppen har diskuteret. På trods af vores umiddelbare forskelligheder og indgangsvinkel til vores fag gruppens medlemmer spænder jo over både private og offentligt ansatte kiropraktorer, studerende, klinikere og forskere så er det godt at se, at der har været enighed i diskussionen om Dansk Kiropraktor Forenings profil udadtil og hvilke faglige værdier, der skal sættes i højsæde. Fotograf: Heidi Lundsgaard STUDENTEN: Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende (FNKS), stud.cand.manu Troels Vestergaard: Arbejdet i PMP er udfordrende og spændende. Det er vigtigt at få vendt alle sten, så vi ikke overser noget, der senere kan blive en hæmsko. Derfor er det også vigtigt, at vi får undersøgt til bunds, hvem vi er, og hvilken plads vi har på nuværende tidspunkt. På den måde kan vi flytte os i den rigtige retning. Hvilken retning vi skal gå, og hvad der er mest presserende, kommer, når vi har sat det grundlæggende på plads. Det er ligeledes vigtigt, at alle bliver inddraget i processen, så vi bevæger os samlet, og dermed undgår forvirring omkring, hvad vi vil med kiropraktikken i Danmark. MIDTJYDEN: Formand for Kiropraktorkredsforening Midtjylland, kiropraktor Henrik Frederiksen: 2 ting ved arbejdet med det politiske målsætningsprogram har fyldt meget hos mig, hvilket gør det vigtigt med høj deltagelse i de forestående topmøder. Det første er den viden om os kiropraktorer, som konsulentfirmaet Advice dels gennem stakeholderanalysen vil præsentere. En unik viden, som giver grundlag for dannelse af et politisk målsætningsprogram og fremtidigt politisk arbejde, men også grobund for gode og vigtige diskussioner. Det andet er at få blotlagt nogle af de områder, der virkelig skiller vandene mellem kiropraktorerne, og om der kan laves samlede kompromiser, der kan arbejdes videre med. Fotograf: Jan weile KØBENHAVNEREN: Formand for Kiropraktorkredsforening Hovedstaden, Jørn Eichhorn: Virkelig interessant var resultatet af stakeholderanalysen, hvor en række sundhedsfaglige nøglepersoner udtrykker sine opfattelser af kiropraktorstandens potentiale i forhold til den aktuelle sundhedsagenda. Meldingerne var samstemmende meget positive, med en rosende anerkendelse af miljøet omkring SDU, kiropraktorens faglighed og opfordringer til at byde ind med konkrete løsninger på samfundets udfordringer i forhold til udredning og behandling af lidelser i bevægeapparatet. Beslutningstagerne har altså en god fornemmelse af kiropraktorernes værd, hvorved en reel integration i det danske sundhedsvæsen er helt op til os selv. Vi kan vælge at efterkomme de åbne invitationer. Det kræver åbenhed, viljen til en vis kvalitetsmæssig standardisering og ydmyghed overfor de eksisterende spilleregler på området. KIROPRAKTOREN NR

8 xxx Politisk MålsætningsProgram PROFESSOREN: Forskningsleder og professor ved Institut for Idræt og Biomekanik, ph.d., kiropraktor Jan Hartvigsen: Som forsker og professor har jeg været optaget af, at kiropraktorerne fortsætter den stærke akademiske og faglige udvikling, som faget har været inde i de seneste 20 år. Stakeholderanalysen har bekræftet mig i, at det vil være klogt at fortsætte ad denne vej. Jeg er blevet glædeligt overrasket over det store engagement i gruppen, og over hvor meget kiropraktorerne faktisk brænder for deres fag og dets fremtid. Specielt har det været en glæde for mig at se, hvordan nogle af de yngre danskuddannede kiropraktorer er gået ind og har taget ansvar. Det lover godt for fremtiden. SJÆLLÆNDEREN: Formand for Kiropraktorkredsforening Sjælland, kiropraktor Kirsten Sillehoved: Det har været en blandet pose bolsjer af følelser at se vores stærke/svage sider og høre omverdens bedømmelse af vores profession. Jeg bliver stolt, når den kiropraktiske forskning roses. Den positivitet berører alle praktiserende ydere, som betaler til forskningen gennem sygesikringshonoraret, og går selvfølgelig til forskerne, der bringer ny indsigt og bevisførelse for vores profession. Herefter føler jeg frustration over at fornemme, at særligt de bachelorstuderende mangler en kiropraktisk identitet. Derefter Fotograf: Morten Piper kommer følelsen af manglende fodslag i foreningen. Det var en øjenåbner af rang, at ældre kiropraktorer benævnes dinosaurusser af andre kolleger, og at vi (ældre) opfordres til at begrave stridsøksen, fralægge os offerrollen og erkende, at vi har et medansvar for den position, vi har på sidelinjen af sundhedsvæsenet i dag! Tankevækkende, at det er indtrykket af de seriøse kolleger, som har kæmpet mange kampe for at bringe kiropraktikken fra kvaksalverstadiet til autorisationen. Derfor kom og giv din mening til kende på stormøderne. HOSPITALS- KIROPRAKTOREN: Ledende kiropraktor ved Rygcenter Syddanmark, ph.d.-stud., kiropraktor Søren O Neill: Med formel integration i sundhedssystemet følger ikke blot status og autoritet, men også forventningen om ansvarlighed og ansvarsbevidsthed. Det har været opløftende at konstatere, at der, hele vejen rundt blandt de involverede stakeholdere, er en forventning om, at kiropraktorprofessionen som noget selvfølgeligt lever op til den ansvarlighed, og at PMP-arbejdet (ligesom overenskomstforhandlingerne, NIP-projektet m.m.) klart peger i retning af, at vi som faggruppe også ønsker at vise os som sådan. Der er en tydelig velvilje blandt stakeholderne til at inddrage og bruge kiropraktorerne og deres kompetencer, men også en forventning om, at vi nu tilpasser os og finder vores naturlige plads i systemet. DKF s bestyrelse har vist sig proaktive og er helt fremme i skoen i forhold til den opgave, og det er både betryggende og opløftende at erfare som medlem. Fotograf: Morten Piper 8 0KIROPRAKTOREN NR

9 PMP DKF MOD NYE MÅl xxx DIN FAGLIGE FREMTID - HVOR SKAL VI HEN? Fotograf: Morten Piper Hvad kan samle dig og dine kolleger om det næste skridt? Hvor skal professionen bevæge sig hen? Hvad mener du? Kom til topmøde lørdag den 29. maj (Fredericia) eller lørdag den 12. juni (København), og deltag i diskussioner om kiropraktorernes fremtid på nettet. Det er et succeskriterium for de nye politiske mål, at de er funderet på medlemmernes engagement og ønsker. Udviklingsarbejdet er nu nået til den fase, hvor medlemmerne skal i spil. DKF inviterer til topmøde, hvor diskussionerne skal bane vejen for et stærkt målprogram. Resultater og workshops På topmøderne præsenteres medlemmerne for de undersøgelser, DKF har gennemført for at skaffe viden til udviklingsprocessen. Men vigtigst af alt får medlemmerne mulighed for at debattere det område af foreningens nye målprogram, som optager dem mest. 4 workshops er udkrystalliseret af PMP-gruppens strategiske arbejde, og temaerne spænder vidt fra spørgsmålet om kiropraktorernes brand og homogenitet til konkrete drøftelser om, hvad professionen kan byde ind med af kiropraktiske løsninger på udfordringerne i sundhedsvæsenet. Måske du er inviteret til Tante Annas fødselsdag eller til stævne i sønnikes badmintonklub, men spørgsmålet er, om du vil blive hjemme, når dine kolleger skal drøfte din faglige fremtid. Kiropraktor-debatten.dk Kig forbi og se, hvordan snakken går blandt dine kolleger allerede nu. Her styrer PMP-arbejdsgruppen en debat, der tager udgangspunkt i de centrale dilemmaer og paradigmer, som skal diskuteres på topmøderne. Sammen med din topmødeinvitation har du fået en mail med oplysninger om debatten fra DKF s sekretariat. Adgang til debatten, som kun er for medlemmer af foreningen, fås ved registrering via debatsitets forside. SÆT AFTRYK PÅ DKF s NYE MÅL KOM TIL TOPMØDE De to topmøder har samme program, men giver medlemmer fra hver sin del af landet mulighed for at deltage. Lørdag den 29. maj foregår topmødet på Hotel Trinity, Fredericia. Lørdag den 12. juni foregår det på Hotel Clarion, København SV. Begge møder finder sted fra kl inkl. gratis frokost. Fra kl vil der være mulighed for at forsætte diskussionerne i uformelle rammer eller netværke. Program Hvad mener omverdenen om kiropraktorerne og DKF, og hvad skal vi bruge denne viden til? DKF s stakeholderanalyse Hvordan ser en kiropraktor anno 2010 ud? Kirofaktaundersøgelsens resultater Temaer og mål Diskussioner i 4 workshops: 1 Den faglige vej hvordan fastholdes evidenssuccesen og hvad består den i? 2 Kiropraktik som brand hvordan sikres mere homogenitet? 3 Fra lonely rider til teamplayer kiropraktoren som medspiller 4 Mere integration hvad vil og kan professionen byde ind med af kiropraktiske løsninger på udfordringerne i sundhedsvæsenet? Hvordan ser fremtidens kiropraktor ud? Debat og opsamling på workshops Topmøderne er kun for uddannede medlemmer af DKF. Der arrangeres særskilt møde for studentermedlemmer til efteråret. Deltagelse er gratis og inkluderer frokost. Tilmelding via mail til Ved tilmelding angives, hvilken af de 4 workshops, man gerne vil deltage i. KIROPRAKTOREN NR

10 ANSÆTTELSESRET Hvad er løn og provision under sygdom og fritstilling? Af advokat Henrik Karl Nielsen, NORSKER & CO ADVOKATER Provision og (grund)løn er i en vis forstand to forskellige ting (provisionen udbetales kun, hvis de aftalte provisionsgivende resultater er opnået). Der er ingen lovregler om mindsteløn. Det er derfor helt op til aftale, enten individuelt mellem den ansatte og arbejdsgiveren eller i en kollektiv overenskomst, om der helt eller delvis aflønnes med provision. Uanset hvad der aftales, vil både (grund)løn og provision være løn i den forstand, at der skal betales skat af begge lønelementer. Tilsvarende vil både (grund)løn og provision medføre ret til feriepenge. Ofte opstår der tvivl om, hvordan der skal aflønnes, hvis en provisionsaflønnet medarbejder har ret til løn, uden at vedkommende er på arbejde. Arbejde som ansat kiropraktor er i funktionærlovens forstand klinisk bistandsydelse, der er omfattet af funktionærloven. Efter funktionærlovens 5 har en funktionær krav på løn under sygdom. I den situation, hvor et ansættelsesforhold er opsagt, kan en arbejdsgiver vælge at fritstille den ansatte. En fritstilling betyder, at arbejdsgiveren ikke gør brug af den arbejdskraft, som den ansatte ellers skal levere. Den ansatte bevarer naturligvis retten til løn. I sådanne situationer, hvor en ansat ikke er på arbejde, vil der af gode grunde ikke blive frembragt resultater, der kan danne grundlag for beregning af provision. Da retten til løn under sygdom og løn i en opsigelsesperiode er lovbestemt (funktionærloven), kan den ansatte og arbejdsgiveren ikke aftale, at retten til provision bortfalder under fx sygdom og fritstilling. Bliver man syg eller fritstillet, har man fortsat både krav på (grund)løn og provision. Princippet for beregningen af provision i perioder, hvor en medarbejder ikke har leveret sin arbejdsydelse, findes i funktionærlovens 9, stk.3, der bestemmer, at de omhandlede ydelser (provision): (...) udregnes for provisionslønnede funktionærer på grundlag af den provisionsindtægt, som funktionæren antagelig ville have oppebåret, såfremt han ikke var blevet hindret i sin virksomhed i de pågældende tidsperioder. Lovtekstens brug af ordet antagelig betyder, at der reelt er tale om en spådom - et estimat om man vil - om hvad den pågældende medarbejder ville have kunne generere af provision, hvis vedkommende havde været på arbejde. Det kan ikke entydigt siges, hvorledes dette estimat skal udregnes. Hvis beregningsgrundlaget for provision er nogenlunde konstant og ensartet over et kalenderår, er det nærliggende at beregne provision ud fra en gennemsnitsbetragtning over det foregående år frem til en sygeperiode eller en friststilling. Denne form for gennemsnitsbetragtning holder bare ikke, hvis der er tale om et arbejde, hvor antallet af opgaver, der kan generere provision, varierer over året. Her må man derfor se på, hvilken konkret periode på året der er tale om. Københavns Byret har i en dom af 7. april 2010 i en sag om en ansat ejendomsmægler slået fast, at der ikke var nogen ret til provision i en opsigelsesperiode, der strakte sig henover det meste af sommerferien. Retten lagde vægt på, at mægleren netop blev opsagt på grund af meget ringe salgsresultater, og at det var oplyst, at salget af ejendomme var meget begrænset i sommerferiemånederne. Ved beregning af provision til syge eller fritstillede medarbejdere må man derfor på bedst mulig vis foretage et loyalt og realistisk estimat over, hvad medarbejderen ville have genereret af provision, hvis vedkommende ikke havde været syg eller fritstillet. Estimatet skal som udgangspunkt vedrøre netop den person, der er tale om. Kollegers provisionsoptjening er derfor ikke i sig selv relevante. 10 0KIROPRAKTOREN NR

11 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik To årtier med NIKKB: - Kiropraktorernes videnscenter markerer en vigtig milepæl Af Karsten Uno Petersen bestyrelsesformand på NIKKB I juni måned fejrer Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik 20-års jubilæum som kiropraktorstandens eget unikke forsknings- og videnscenter. Instituttet blev etableret 15. juni 1990 af Landsforeningen til Kiropraktikkens Fremme. Ønsket med NIKKB var oprindeligt at understøtte bestræbelserne på at etablere en universitetsbaseret, videnskabelig og fællesnordisk uddannelse i kiropraktik, og NIKKB var således tænkt som en organisation, der kunne sørge for, at uddannelsen fandt sted på et videnskabeligt og velfunderet grundlag, at formidle den kliniske og teoretiske undervisning i den postgraduate del af kiropraktoruddannelsen samt især at drive kiropraktisk og biomekanisk forskning. Endelig var det også en vigtig målsætning, at de studerende skulle have et sted, hvor de kunne møde kiropraktikken, som den fungerer i praksis. Og det sted blev NIKKB. Der er sket meget, siden instituttet blev indviet den 8. oktober 1991 af daværende amtsborgmester for Fyns Amtskommune Jens Peter Fisker både internt på NIKKB og især ude i det samfund, som NIKKB og kiropraktikken er en del af. Kiropraktik blev en decideret universitetsuddannelse i 1991, og som følge deraf har også NIKKB udviklet sig i takt med både tid og nye muligheder. Jeg selv har været formand for bestyrelsen siden 2002 og har således på tætteste hold kunnet følge instituttets spændende udvikling. Fra at være involveret i de mere uddannelsesorienterede dele af det kiropraktiske fag, er instituttet i dag et decideret forskningsinstitut og videnscenter, der arbejder med at formidle og nyttiggøre og sikre kvalitetsudvikling inden for kiropraktik. Dette sker blandt andet via NIKKB s proaktive efteruddannelsesafdeling, der hvert år er med til at opgradere kiropraktorernes faglige viden, samt via NIKKB s røntgenenhed, der bl.a. via KirPACS-systemet søger at sikre kiropraktorklinikkernes digitale håndtering af røntgenbilleder og billedkommunikation mellem forskellige sundhedsaktører. På den korte bane skal NIKKB fortsætte den positive udvikling, som instituttet er inde i. I løbet af 2010 vil instituttet udvikle og implementere nye handlingsplaner for alle instituttets funktionsområder. Disse pejlemærker skal være med til at sætte nye mål for NIKKB s videre færd i de kommende år. Dette er et arbejde, som kiropraktorstanden med rette kan følge med interesse. NIKKB s fremtid er endnu ikke skrevet, men instituttet er kommet langt, siden det i 1990 blev etableret som Nordens første undervisnings- og forskningscenter for kiropraktik. I dag fremstår NIKKB som moderne forskningsinstitut og arbejdsplads, hvis udviklingsmål er formuleret i en vision og mission, der begge har et højt ambitionsniveau, og som sætter en fælles referenceramme for alle, der arbejder for at fremme kiropraktik både i Danmark og i de nordiske lande men også internationalt. Det er bestyrelsens ønske, at NIKKB s formål og berettigelse altid følger kiropraktorernes behov, og derfor skal NIKKB konstant tilpasse sig disse behov og sideløbende være med til at påvirke den løbende samfundsdebat om sundhed. Kiropraktik er blevet en væsentlig del af det danske sundhedssystem, og det er vigtigt, at de gode forskningsresultater, som instituttet leverer, også bliver mangfoldiggjort til et publikum uden for kiropraktorkredse. Udfordringerne for NIKKB har igennem årene været mange, men det er min og bestyrelsens klare opfattelse, at instituttet er i gode hænder og rustet til den brede vifte af opgaver, som instituttet varetager.

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTORERNE I SPIL KIROPRAKTORERNE I SPIL POLITISK MÅLPROGRAM 2011-2016 DANSK KIROPRAKTOR FORENING - KØBENHAVN 2010 Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL Forord Målprogrammet Kiropraktorerne

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-14 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK 2 Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik INDHOLD Indledning side 3 Målgrupper side 4 Formål og mål

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard BESTYRELSESSEMINAR Referat for møde i: Bestyrelsesseminar i Dansk Selskab for Fysioterapi For referat: Tina Povlsen/Mette Østergaard Dato for møde: Fra torsdag den 12. februar kl. 17.30 til lørdag den

Læs mere

KIRO PRAKTIK. i kommunen

KIRO PRAKTIK. i kommunen KIRO PRAKTIK i kommunen Tænk kiropraktik ind i kommunens nye sundhedsprofil Allerede i dag har en lang række kommuner og praktiserende kiropraktorer et velfungerende samarbejde. I forbindelse med kommunalreformen

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

STUDENTERINFO. Information til DKF s studentermedlemmer. Marts 2010. Orientering fra formanden. Indhold. Kære alle

STUDENTERINFO. Information til DKF s studentermedlemmer. Marts 2010. Orientering fra formanden. Indhold. Kære alle Information til DKF s studentermedlemmer Marts 2010 Indhold Orientering fra formanden Orientering fra formanden Kære alle Information til medlemmer 1. Moderniseringsudvalget 2. Politisk Målsætningsprogram

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening Dansk Kiropraktor Forening Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22 2100 København Ø København, den 8. februar 2013 Forhandling 2013 om ændring af Landsoverenskomst om kiropraktik Regionernes

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Kiropraktikkens historie i Danmark

Kiropraktikkens historie i Danmark Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark UNIVtRSITÅl SBISLiO) HCK Klél. - ZENTRAL6I5UGTHEK - Syddansk Universitetsforlag 2014 Indhold Formandens forord 10 Forord 11 1. del: "Kiropraktikkens rødder"

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Information til medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening

Information til medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Information til medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening december 2009 Indhold Orientering fra formanden Information til medlemmer 1. GF 2009: referat og nye love 2. Kontingent 2010 3. Elektroniske udsendelser

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening ÅRSMØDE 2010: generalforsamling 13. november 2010 FORMANDENS ÅBNE MUNDTLIGE BERETNING Indledning Jeg er en glad mand - det næste lille stykke tid vil jeg bruge til at fortælle hvorfor. Kiropraktorerne

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud Notat Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på syv af kommunens skoler fik seks lektioners idræt

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

POPULATION HEALTH MANAGEMENT POPULATION HEALTH MANAGEMENT DELING AF PATIENTDATA KMD Analyse Briefing August 2017 ANALYSE: LÆGER MANGLER DATA OM DERES PATIENTER (s.2) ANALYSE: LÆGER OG BORGERE KLAR TIL AT DELE SUNDHEDSDATA (s.4) FIGURER

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose

Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose GLA:D-projektet en implementeringssucces Søren Thorgaard Skou Forskningsfysioterapeut, PhD -et non-profit projekt på SDU under

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2018 Formål Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af Danske Fysioterapeuter og sikre

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik

NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Fokus på børn og unge: - Sygdom skal forebygges tidligt i livet Af Jan Hartvigsen, kiropraktor, ph.d., professor Seniorforsker ved NIKKB Usunde

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!!

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! af Jacob Søby Bang, MA cand.comm. 26889733 / jsb@strategize.dk Kost- og Ernæringsforbundets professionstopmøde lørdag den 18. januar 2014

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan Bofællesskab udviklingsplan Gennemførelsen af visionen om det fuldt gennemførte bofællesskab (oldekolle) med alle drømme om de fedeste forhold og skønne faciliteter implementeret er en stor mundfuld. Det

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering - et partnerskabsprojekt Juni # 01 2008 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Strejke strejke strejke Siden midten af april 2008 har hele sundhedssektoren været påvirket

Læs mere

ÅRSRESULTATER. Dansk Kiropraktor Forening

ÅRSRESULTATER. Dansk Kiropraktor Forening årsmøde og gf 11 ÅRSRESULTATER PÅ VEJ MOD ET HØJERE NIVEAU DKF s arbejde har i årets løb først og fremmest handlet om at følge op på store resultater fra 10, men årsresultaterne peger også fremad. De mange

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev efterår 2015 Penge til flyverkursus Bestyrelsen besluttede i efteråret 2014, at der skulle oprettes et Flyverkorps i Lænken. Hvis der opstår situationer i en forening,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af

Læs mere