Center for Grønlandsforskning Endokrinologisk Forskningsenhed Aalborg Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Grønlandsforskning Endokrinologisk Forskningsenhed Aalborg Sygehus"

Transkript

1 Center for Grønlandsforskning Endokrinologisk Forskningsenhed Aalborg Sygehus 26 5 Overweight Inuit men (%) Overweight Inuit men (%) Settlement Town City Inuit BMI-norm, overweight men: BMI > 27.9 AALBORG SYGEHUS

2 Forord Udforskning af kost og levevilkårs betydning for sygdom og sundhed har stor betydning for forebyggelse af sygdom og sikring af befolkningens og den enkeltes sundhed gennem et langt liv. Endokrinologisk forskningsenhed, Aalborg sygehus har gennem en længere årrække deltaget i udforskning af sammenhæng mellem livsstil, kost m.m., og bl.a. stofskiftesygdomme. Dette er foregået i et tæt samarbejde med andre danske forskningsgrupper og indenfor rammerne af et internationalt netværk Deltagelse i forskning i Grønland er en fortsættelse og udvidelse af dette forskningsområde. Det er overordentligt vanskeligt eller umuligt at undersøge effekt af levevilkår ved hjælp af klassiske metoder, hvor nogle forsøgsdeltagere udsættes for én type vilkår og andre for en anden efter forudgående lodtrækning, og uden at forsøgsdeltagerne ved hvilken gruppe de tilhører. Man må nøjes med at iagttage og prøve at finde sammenhænge, der kan forklare udfald. Det giver betydelig mulighed for fejltolkning. Det er derfor vigtigt at gøre de samme iagttagelser under forskellige forhold. Grønland giver mulighed for at iagttage sygdom og sundhed under meget anderledes og forskellige forhold. Samtidigt er der i det grønlandske samfund et stort behov for forskning med forebyggelse for øje. Grønlandsforskningen ved Endokrinologisk forskningsenhed, Aalborg Sygehus er udviklet over en årrække i et bredt samarbejde, som det fremgår af dette skrift. Center for Grønlandsforskning er en formalisering af dette arbejde, der allerede har medført betydelig ny viden. Det er mit håb at Center for Grønlandsforskning fortsat og i stigende omfang vil bidrage med ny forskning og viden om sammenhænge, som kan give bedre mulighed for forebyggelse af sygdom i den grønlandske og i andre befolkninger. Peter Laurberg Professor, overlæge, dr.med. Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed

3 Baggrund Siden 1995 har vi arbejdet med sundhed og sygdom i Grønland gennem ansættelser i Grønland, projekter, og aktiv deltagelse i en række møder om Arktisk forskning med udgangspunkt i Grønland. Forskning i Grønland i dag er spændende fordi det giver nogle enestående muligheder: For det første er der en unik genetik og et meget anderledes miljø, som spiller en rolle for sygdomme i Grønland. For det andet er det Grønlandske samfund i dag på en række trin i overgangen fra en fanger- samlerkultur til et moderne samfund. Denne udvikling har ændret sygdomsmønstre og sygdomsforekomst blandt mange oprindelige folk i forskellige dele af verden, men få steder har man kunnet studere denne transformation i detaljer. Det kan man i Grønland i dag. For det tredje er der i Grønland to genetisk forskellige populationer, som lever i samme ekstreme, Arktiske miljø. Dette giver enestående muligheder for at vurdere betydningen af samspillet mellem genetik og miljø-faktorer for en række mekanismer, tilstande og sygdomme. Med udgangspunkt i disse muligheder, og med øje for Grønlandsk forankring, er der foretaget dataindsamlinger og en række analyser. Nogle resultater er publiceret, andre er på vej. I centrets arbejde bliver der lagt vægt på formidling til den Grønlandske offentlighed, supplerende til den videnskabelige formidling. Dette er blevet mødt med positiv interesse fra Grønlandske medier. Arktisk forskning i Grønland er i markant udvikling. Der er basis for at opnå viden om en lang række tilstande og sygdomme, hvor der nu er begrænset viden, hvor der ikke kan opnås tilsvarende viden andre steder, og hvor der i Grønland kan fås en anderledes tilgang til belysning af problematikken. Derfor er forskning i sundhed og sygdom i Grønland spændende - og vigtig. Stig Andersen Ilisimatooq, Læge, Ph.D. AALBORG SYGEHUS

4 Jodindtagelse, struma og stofskiftesygdomme i Grønland Struma og stofskiftesygdom har ikke tidligere været beskrevet i undersøgelser af Inuit (1). - Sæl, hval og fisk er vigtige dele af den traditionelle grønlandsk kost, og man har tidligere ment, at de måtte have et højt indhold af jod (g), som kan påvirke stofskiftet på forskellig måde. - Vi samlede prøver fra en række fangstdyr i Grønland, og fandt at jodindholdet ikke var så højt som tidligere forudsagt (2), men dog moderat højt (3). - For at belyse kostsammensætningens betydning for jodindtagelsen i Grønland undersøgte vi 4 grupper personer på forskellige trin i ændringen af det Grønlandske samfund: Inuit i bygd, i kystby og i storby, samt en gruppe Caucasere (danskere). - Vi fandt en høj normal jodudskillelse blandt Inuit der levede traditionelt grønlandsk, faldende med urbanisering til begyndende jodmangel hos Inuit (2, 9; I-V, VIII, e, j, m). - Vi arbejder nu på at afklare betydningen for struma og stofskiftesygdom hos Inuit (5; XI, q). Urinary iodine excretion microgram/24h g/24h Inuit in Settlements Town City Non-Inuit WHO-anbefaling Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed

5 Fedme et tiltagende problem i Grønland Fedme er forbundet med øget hyppighed af en række sygdomme. Også hos Inuit. - I 1963 undersøgte læger i Grønland 17 % af befolkningen (VII, p). Data fra Østgrønland kom ved arv retur til Grønland i 1999 (billedet). De indeholdt højde og vægt på 99 % af Inuit i Østgrønland i Disse data kunne sammenlignes med data fra vor undersøgelse i Østgrønland i WHO s definition på fedme kan ikke anvendes på Inuit Men Men BMI WHO def. 3 Inuit def. - Definitionen på fedme baseres på BMI, der udregnes som vægt divideret med højden to gange. Derfor har højde og kropsbygning stor betydning for måling af BMI, og Inuit har relativt korte arme og ben. - Vi anvendte data fra 1963 til at beregne normal BMI for Inuit (figuren viser fordelingen af BMI og afgrænsningen af overvægt efter WHO og den nye Inuit definition). Inuit BMI var helt forskelligt fra WHO-definitionen. (7, 8, VII, IX, X, i, k, n, o) Den Grønlandske fedme epidemi. - Antallet af overvægtige Inuit i Grønland er steget markant over de 35 år fra 1963 til 1998: Fra få overvægtige i 1963 til at det i dag omfatter 35-4% af grønlandske mænd (figuren). Det samme gælder for Inuit kvinder. Udviklingen er særlig stærk i Grønlandske bysamfund (7, 8, IX, X). Overweight Inuit men (%) Overweight Inuit men (%) Settlement Town City Inuit BMI-norm, overweight men: BMI > 27.9 AALBORG SYGEHUS 5

6 Knoglemetabolisme og osteoporose i Grønland - D-vitamin er nødvendigt for normal knoglestyrke. Største delen af D-vitamin produceres i huden afhængigt af sollys. Når det er mørkt producerer man ikke D-vitamin, og er helt afhængig af kostens ofte lave vitaminindhold. - De store ændringer i den grønlandske livsstil og kost giver risiko for D-vitamin mangel og osteoporose. - Osteoporose diagnosticeres ved hjælp af måling af knoglemineralindholdet (BMD). Som de første transporterede vi en knogle-/dxa-scanner til Nordgrønland for at få oplysninger om BMD hos Inuit i Grønland. - En DXA-scanner er et kompliceret instrument, som dårligt tåler rystelser eller udsving i temperatur. - Det var nødvendigt at undersøge om transport med helikopter og på slæde efter en snescooter i 25 frost forstyrrede målingerne. - Vi fandt at måling af BMD med den transportable DXA-scanner var overraskende præcis trods kulde og rystelser: CV på 1, % (6, VI, l), hvor der internationalt anbefales < 2, %. - Vor undersøgelse af Inuit og Caucasere (danskere) fandt en markant forskel i knoglemineralindholdet i hælen (figur). - Imidlertid var der også markant forskel i kropsstørrelsen, og denne kunne forklare forskellen i BMD (11, XII, l, r). - BMD er altså lavere hos Inuit end hos danskere, men det skyldes forskelle i krops proportioner (11, XII, r). BMD (g/cm 2 ),7,6,5,4,3,2,1 p=.4 Men Inuit p=.11 Women non-inuit 6 Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed

7 Leversygdom i Grønland - Leversygdomme kan have mange årsager. I Grønland er der to typer, som har særlig betydning: infektion med hepatitis virus, og arvelig defekt i galdetransport. - Virus hepatitis kan være en alvorlig sygdom, med kronisk inflammation, fibrose og leversvigt. - Hepatitis B er hyppig hos Inuit i Grønland, og vi fandt at 75% af ældre havde eller havde haft Hepatitis B (figur til højre) (XIII). - Denne type hepatitis giver nogle befolkninger høj forekomst af leversvigt og leverkræft, men ingen af de undersøgte Inuit havde klinisk eller biokemisk tegn til leversygdom Non-Inuit Tasiilaq - Det er uvist om den type virus der findes i Grønland er speciel, eller om Inuit har særlige forsvarsmekanismer. 2 Nuuk Nuuk Tasiilaq Settlements Previous Present - Cholestasis Familiaris Groenlandica er en alvorlig medfødt sygdom, hvor barnet debuterer med dårlig trivsel, og i barneårene udvikler leversvigt (12). - Sygdommen ses med størst hyppighed i Østgrønland, og man har beregnet, at ca. 12% af befolkningen skulle bære genet. - Sygdommen skyldes en kendt mutation, og nedarves recessivt. - Vi har undersøgt forekomsten af denne mutation hos befolkningen i Tasiilaq og de Tiniteqilaaq Tasiilaq Kulusuk Kuummiut Sermiligaaq % with mutation største bygder i Østgrønland. - Vi fandt en markant forskel mellem bygderne (figur venstre) (12). - 1 af 75 børn i de nordlige bygder i Ammassalik distrikt vil blive født med familiær cholestase (12). AALBORG SYGEHUS 7

8 Videnskabelige Publikationer 1. Andersen S, Hvingel B, Laurberg P. Graves disease in the Inuit population in Greenland. International Journal of Circumpolar Health 1999; 58: Andersen S, Hvingel B, Kleinschmidt K, Laurberg P. Jodindtagelse i Grønland. Nuna Med 2 - en grønlandsmedicinsk konference 22: Andersen S, Hvingel B, Laurberg P. Iodine content of traditional Greenlandic food items and tapwater in East and West Greenland. International Journal of Circumpolar Health Bjerregaard P, Jorgensen ME, Andersen S, Mulvad G, Borch-Johnsen K. Decreasing overweight and central fat patterning with Westernization among the Inuit in Greenland and Inuit migrants. International Journal of Obesity Related Metabolic Disorders Bjerregaard P, Curtis T, Borch-Johnsen K, Mulvad G, Becker U, Andersen S, Backer V. Inuit health in Greenland. A population survey of life style and disease in Greenland and among Inuit living in Denmark. International Journal of Circumpolar Health suppl Andersen S, Boeskov E, Holm J, Laurberg P. Feasibility of Dual-Energy X-ray Absorptiometry in Arctic field studies. International Journal of Circumpolar Health suppl Andersen S, Mulvad G, Pedersen HS, Laurberg P. Body proportions in healthy adult Inuit in Eastgreenland in International Journal of Circumpolar Health suppl Andersen S, Mulvad G, Pedersen HS, Laurberg P. Gender diversity in developing overweight over 35 years of Westernisation in an Inuit hunter cohort and ethnic specific BMI for evaluation of body weight abnormalities. European Journal of Endocrinology Andersen S, Hvingel B, Kleinschmidt K, Jørgensen T, Laurberg P. Changes in iodine excretion in 5-69-y-old denizens of an Arctic society in transition and iodine as a biomarker of the frequency of consumption of traditional Inuit foods. American Journal of Clinical Nutrition Laurberg P, Andersen S, Karmisholt J. Cold adaptation and thyroid hormone metabolism. Hormone and Metabolic research Andersen S, Boeskov E, Laurberg P. Ethnic differences in bone mineral density between Inuit and Caucasians are caused by differences in body size. Journal of Clinical Densitometry Andersen S, Krarup H, Okkels H, Laurberg P. Geographic clustering and maintained health in individuals harbouring the mutation for Greenland Familial Cholestasis - a population based study. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 25 prepub Abstracts I. Dietary habits and iodine intake among the Inuit population of Greenland. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, P Laurberg. 72nd Annual Meeting of the American Thyroid Association, oktober II. Jodindtagelse blandt ældre i Grønland. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, P Laurberg. Dansk Thyreoideaselskab, Årsmøde, april III. Iodine content in drinking water, iodine intake and prevalence of thyroid abnormalities in the Inuit population in two areas of Greenland. Andersen S, Laurberg P, Hvingel B, Kleinschmidt K. Inussuk. Arctic Research Journal 1999; 2: 39. IV. Jodindtagelse i øst- og vest-grønland. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, P Laurberg. Nuna Med, Nuuk, september 2. V. Betydningen af kost, vitaminer og etnicitet for jodindtagelse i Grønland. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, T Jørgensen, P Laurberg. Dansk Endokrinologisk Selskab, Århus, januar 23. VI. Bone mineral density in Inuit and Caucasians in north Greenland as assessed by dualenergy X-Ray absorptiometry: a cross-sectional study. S Andersen, E Boeskov, J Holm, P Laurberg. NunaMed & ICCH12, Nuuk, sept Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed

9 VII. Obesity and overweight in Inuit in Eastgreenland in 1963 and S Andersen, G Mulvad, HS Pedersen, P Laurberg. NunaMed & ICCH12, Nuuk, sept. 23. VIII. Iodine intake in circumpolar populations in transition: impact of diet, origin, way of living, and iodine containing supplements. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt. 29 annual meeting of the European Thyroid Association, Edinburgh, oktober 23. IX. Gender diversity in developing overweight in Inuit in Eastgreenland, 35 year follow-up. S Andersen, G Mulvad, HS Pedersen, P Laurberg. Dansk Endokrinologisk Selskab, Odense, januar 24. X. Gender diversity in developing overweight in an Inuit hunter cohort with Westernization and importance of ethnic specific BMI for evaluation of body weight abnormalities. S Andersen, G Mulvad, HS Pedersen, P Laurberg. 12th International Congress of Endocrinology, Lisbon, September 24. XI. Some factors important to thyroid function in Arctic populations. O23. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, P Laurberg. 3th annual meeting of the European Thyroid Association, Istanbul, september 24 XII. Ethnic differences in bone mineral content between Inuit and Caucasians is caused by differences in body build. Andersen S, Boeskov E, Laurberg P. Dansk Endokrinologisk Selskab, København, januar 25. XIII. Hepatitis B among Inuit in East- and Westgreenland, a population study. H Krarup, S Andersen, B Hvingel, P Madsen, P Laurberg. American Association for the Study of Liver Disease, 25. Foredrag og Undervisning a. Jodindtagelse, struma og stofskiftelidelser, Baggrund for en undersøgelse i Grønland. Staff Meeting, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland; Juni b. Thyreoidealidelser, Udredning og behandling. Staff Meeting, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland; Juli c. Jodindtagelse, struma og stofskiftelidelser i Grønland. Lægeklinikken, Nuuk, Grønland; Juli d. Jodindtagelse blandt ældre i øst- og vestgrønland. Fra Stofskifteekspeditionerne i Grønland 1998 med nogle resultater. Medicinsk endokrinologisk afdeling; Marts e. Jodindtagelse blandt ældre i Grønland. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, P Laurberg. Dansk Thyreoideaselskab, Årsmøde, april f. Jodmangelsygdomme og jodstatus blandt ældre i Grønland. Staff Meeting, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland; juni g. Befolkningsundersøgelsen i Grønland 1999: Thyreoidea. En litteraturoversigt. S Andersen, P Laurberg, ME Jørgensen, T Jørgensen, H Perrild, P Bjerregaard, et al. Grønlands Medicinsk Selskab, Årsmøde, april 2. h. Undersøgelse af jodudskillelse, struma og stofskiftesygdom bland ældre i Øst- og Vestgrønland i Staff-Meeting, Aalborg Sygehus, september 2. i. Udviklingstendenser i fedme i Grønland. Netværksseminar for Sundhedsforskning i Grønland. Kangerlussuaq, november 21. j. Betydningen af kost, vitaminer og etnicitet for jodindtagelse i Grønland. Dansk Endokrinologisk Selskab, Årsmøde, Januar 23. k. Obesity in Greenland: 35 years follow-up. ICCH12/NunaMed, Nuuk sept. 23. l. DEXA-scan of bone mineral density among Inuit and Caucasians living in Greenland. ICCH12/NunaMed, Nuuk sept. 23. m. Iodine intake in Circumpolar populations in transition: impact of diet, origin, way of living, and iodine containing supplements, European Thyroid Association, Edinburgh, oktober 23. n. Udvikling i fedme hos Inuit i Østgrønland: 35-års follow-up. GrønlandsMedicinsk Selskab, efterårsmøde, November 23. o. Gender diversity in developing overweight in Inuit in Eastgreenland, 35 year follow-up. Dansk Endokrinologisk Selskabs årsmøde, Odense, januar 24. p. Epidemiologiske undersøgelser i Grønland i Grønlandsmedicinsk Selskab, Marts 24. AALBORG SYGEHUS 9

10 q. Some factors important to thyroid function in Arctic populations. European Thyroid Association, Istanbul, september 24. r. Differences in bone mass between Inuit and Caucasians are caused by differences in body build. Dansk Endokrinologisk Selskab, København, januar 25. s. Frie forskere i Grønland - fra idé til svar. Netværksseminar, Kangerlussuaq, februar 25. t. Forskning i Sygdomme i Grønland. Oversigtsforedrag, Forskningens Hus, Aalborg, November 25 Formidling og Debat 1998 Nuuk Ugeavis: Nuummi qinersinik timillu inuussutissaminik / Undersøgelse af struma og stofskifte i Nuuk Baggrund for undersøgelse af stofskifte og jod i Grønland KNR: Vinduet ; 3 minutters radiointerview om stofskifte og jod i Grønland. 21 Paarisa nr 22: Pualaneq/Fedme. Om konsekvenserne af fedme. 21 Paarisa nr 22: Oqimaappallaarneq - pualanerlu/overvægt og fedme. Om hvordan følgesygdommene forebygges. 21 Nakorsanut 4 Forskning i Thyreoidea i Grønland. 22 Iluliarmioq: Undersøgelser af stofskifte og Vitamin-D i Ilulissat. 25 Sermitsiak: Puallariartuinnarpugut/Vi bliver federe og federe. Om fedmeepidemien i Grønland. 25 AG- Atuagagdliutit Fjernbetjening iperaruk taamalu sanigorlutit / Drop fjernbetjeningen og slip af med fedmen. 25 Nuuk Ugeavis Nuummi angutit marluugaangata aappaa pualavallaartarpoq / Hver anden mand i Nuuk er for fed. Grønlandsk Forankring Grønlandsk forankring er vigtig. Denne er søgt sikret gennem involvering af samarbejdspartnere i Grønland, hvor dette har kunnet lade sig gøre, gerne udsprunget af ansættelser i det grønlandske sundhedsvæsen. Den skærpede interesse for Grønlandsk sygdomsforekomst startede under ansættelse på medicinsk afdeling, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk i (SA), forstærket af gode samarbejdsrelationer. Beskrivelsen af nogle tilfælde af Graves Disease i Grønland med kort litteraturoversigt (1) var med udgangspunkt i tilsvarende ansættelse på medicinsk afdeling i 1998 (SA), hvorunder første del af dataindsamling til undersøgelsen af jodindtagelse og stofskiftesygdomme også foregik. Anden del af denne dataindsamling foregik i samarbejde med chefdistriktslæge Hans Chr. Florian-Sørensen i Tasiilaq, og inkluderede bygderne Tiniteqilaaq, Kuummiut, Kulusuk, Sermiligaaq (SA, PL). Ved undersøgelsen assisterede Anders Egede Christensen i Vestgrønland, Karoline Berglund i Vestgrønland og Østgrønland, og Emma Kielsen og Gedion Ignatiussen i Østgrønland. Samtidig indsamlede vi kostemner til 1 Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed

11 jodbestemmelse med hjælp fra Paula Bianco Pivat og Karoline. Indsamling af døgnuriner fra Inuit til jodbestemmelse foregik under arbejdet med dataindsamling til befolkningsundersøgelsen 1999 (B99) (SA), i samarbejde med Hans Jørgen Petersen i Nuuk, og med hjælp fra Aqqa i Saqqaq, og personalet på sygehuset i Ilulissat. Projekt årstidsvariation i thyreoideafunktion og knoglemetabolisme i Nordgrønland blev initieret under ansættelse på Ilulissat Sygehus (SA), og dataindsamlinger i april, juli, oktober 21, samt januar og april 22 (SA, PL) foregik i samarbejde med chefdistriktslæge Eskild Boeskov, samt Carla Hame og Ruth Møller Jensen på sygeplejerstationen i Saqqaq. Indtastning og gennemgang af data fra befolkningsundersøgelsen i 1963 foregik i et godt og konstruktivt samarbejde med distriktslægerne Gert Mulvad og Henning Sloth-Petersen, Lægeklinikken i Nuuk, og formidling af den opnåede viden om fedme foregik i parløb med Gert Mulvad. Dertil har der altid været venlig imødekommenhed overfor forespørgsler og diskussion hos personalet på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Videnskabelige Medarbejdere og Samarbejdspartnere Stig Andersen Peter Laurberg Gert Mulvad. Reservelæge, Ph.D., Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Professor, overlæge, dr.med., Endokrinologisk Forskningsenhed, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Distriktslæge, Forskningskoordinator, Lægeklinikken, Nuuk, Grønland Henning Sloth-Petersen Distriktslæge, Ph.D., Lægeklinikken, Nuuk, Grønland Bodil Hvingel Reservelæge, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland Kent Kleinschmidt Distriktslæge, Sundhedscentret, Sisimiut, Grønland Eskild Boeskov Chefdistriktslæge, Sygehuset, Ilulissat, Grønland Hans Chr Florian Sørensen Chefdistriktslæge, Sygehuset, Tasiilaq, Ammassalik, Grønland Henrik Krarup Overlæge, Ph.D., Klinisk Biokemisk afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Torben Jørgensen Centerchef, overlæge, dr.med., Center for sundhed og sygdomsforebyggelse, København, Danmark Hans Perrild (B99) Overlæge, Bispebjerg Hospital, København, Danmark Peter Bjerregaard (B99) Professor, dr.med., Statens Institut for Folkesundhed, København, Danmark Marit Eika Jørgensen (B99) Læge, Ph.D., Statens Institut for Folkesundhed, København, Dan- Knut Borch-Johnsen (B99) Ulrik Becker (B99) Vibeke Backer (B99) Anders Kock Mads Melbye Lone Nukâraq Møller Eskild Petersen Christian Kapel mark Professor, overlæge, dr.med., Steno Diabetescenter, København, Danmark Lektor, overlæge, dr.med., Alkohol enheden, Hvidovre Universitetshospital, København, Danmark Lektor, overlæge, dr.med., Bispebjerg Universitetshospital, København, Danmark Afdelingslæge, Ph.D., Afdeling for Grønlandsforskning, Statens Serum Institut, København, Danmark Professor, dr.med., Epidemiologisk afdeling, Statens Serum Institut, København, Danmark Biolog, Ph.D.-studerende, SSI og Kgl Vet. Højskole, Købehavn, Danmark Overlæge, dr.med., Statens Serum Institut, København, Danmark Professor, Ph.D., Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Frederiksberg, Danmark AALBORG SYGEHUS 11

12 Environment and Endocrine Disorders Marts 27 arrangerer Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed et internationalt møde i Ilulissat i Nordvestgrønland om miljø og endokrine sygdomme. Formidling af viden, idéer og kontakter kan stimulere den fortsatte udvikling af forskning i sygdomme og sundhed også i Grønland. Faktuelle oplysninger: Kontakt: Environment and Endocrine Disorders 12 Royal Arctic Line A/S Aalborg Havn A/S Arctic Container Operation A/S Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed Layout og DTP: Foto/AV-Sektionen, Aalborg Sygehus reg. nr

Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune

Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune Anni Brit Sternhagen Nielsen Peter Bjerregaard Center for sundhedsforskning i Grønland Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...3

Læs mere

Center for Alkoholforskning

Center for Alkoholforskning 2005 06 Center for Alkoholforskning Hvad forsker vi i? Hvad har vi publiceret? C e n t e r f o r A l k o h o l f o r s k n i n g 2 0 0 5 0 6 1 Forord Statens Institut for Folkesundhed, Center for Alkoholforskning.

Læs mere

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter Bjerregaard (red.) 1 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter

Læs mere

Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007

Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007 Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007 Levevilkår, livsstil og helbred Redigeret af Peter Bjerregaard Inger Katrine Dahl-Petersen SIF s Grønlandsskrifter nr. 18 Befolkningsundersøgelsen i Grønland

Læs mere

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark Risikofaktorer og folkesundhed Knud Juel Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Risikofaktorer Risikofaktorer og og folkesundhed folkesundhed Knud Juel Jan Sørensen Henrik

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver

OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen 2010

Skolebørnsundersøgelsen 2010 Skolebørnsundersøgelsen 1 Redigeret af Mette Rasmussen og Pernille Due Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet København 11 Skolebørnsundersøgelsen

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en forebyggelsesindsats

Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en forebyggelsesindsats Den danske fedmeepidemi Oplæg til en forebyggelsesindsats Den danske fedmeepidemi Oplæg til en forebyggelsesindsats En rapport fra Ernæringsrådet af Bjørn Richelsen (formand) Arne Astrup Gitte Laub Hansen

Læs mere

NAKORSANUT TEMA: ARVELIGE SYGDOMME

NAKORSANUT TEMA: ARVELIGE SYGDOMME NAKORSANUT Meddelelser fra Grønlands Lægekredsforening Nr. 1 Marts 2005 30 Årgang TEMA: ARVELIGE SYGDOMME Arvelige kræftsygdomme Torben Myrhøj 3 Cholestasis Familiaris Groenlandica (CFG) Lars Peter Hansen,

Læs mere

Center for Arktisk Miljømedicin s (CAM) Grønlandske data materiale.

Center for Arktisk Miljømedicin s (CAM) Grønlandske data materiale. Center for Arktisk Miljømedicin s (CAM) Grønlandske data materiale. Baggrund. Som medlem af det internationale overvågnings program, AMAP, Human Health Programmet, har CAM i perioden 1994-2006 foretaget

Læs mere

INUSSUK - Arktisk Forskningsjournal 2 2001 Abort i Grønland

INUSSUK - Arktisk Forskningsjournal 2 2001 Abort i Grønland INUSSUK - Arktisk Forskningsjournal 2 2001 Abort i Grønland Peter Bjerregaard (red.) Abort i Grønland INUSSUK - Arktisk Forskningsjournal 2 2001 Copyright Forfatterne og Direktoratet for Kultur, Uddannelse,

Læs mere

Bariatri på danske sygehuse

Bariatri på danske sygehuse Bariatri på danske sygehuse Anbefalinger til god praksis Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark November 2007 ISBN: 978-87-91688-16-4 Bariatri på danske sygehuse. Anbefalinger til god praksis Udgivet

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

Diabetes. Hvad er diabetes?

Diabetes. Hvad er diabetes? Diabetes 11 n Antallet af personer med kendt diabetes i Danmark i 2006 er ca. 200.000. n Omkring 2025 vil dette være steget til 250-300.000. n Næsten lige så mange har diabetes uden at vide det. n Globalt

Læs mere

Bariatri på danske sygehuse. Anbefalinger til god praksis

Bariatri på danske sygehuse. Anbefalinger til god praksis Bariatri på danske sygehuse Anbefalinger til god praksis Bariatri på danske sygehuse Anbefalinger til god praksis Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark November 2007 ISBN: 978-87-91688-16-4 Bariatri

Læs mere

Health Behaviour in School-aged Children! " $%%&

Health Behaviour in School-aged Children!  $%%& Health Behaviour in School-aged Children! " #"" $& Skolebørnsundersøgelsen 6 1. udgave, december 7. Rev. maj 8 (figur 4.6.c) 7, Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Fedme som Samfundsproblem

Fedme som Samfundsproblem Fedme som Samfundsproblem Høring for Folketingets Sundhedsudvalg i Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober 2009 Høring om Fedme som samfundsproblem Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober

Læs mere

NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV)

NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV) NOTAT OM SUNDHEDSTILSTANDEN I MANIITSOQ (ALCOA SMV) 15. juli 2009 Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut Anders Koch, Malene Børresen, Nina Nielsen, Bolette Søborg og Mikael Andersson

Læs mere

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation Overvægt og fedme 21 n Fedme er en hastigt voksende trussel mod folkesundheden og er på vej til at udgøre et af de væsentligste sundhedsproblemer i verden. n Fedme udgør et alvorligt sundhedsproblem på

Læs mere

Folkesundhed i børnehøjde indikatorer for børns sundhed og velbefindende i Grønland

Folkesundhed i børnehøjde indikatorer for børns sundhed og velbefindende i Grønland indikatorer for børns sundhed og velbefindende i Grønland Doktorafhandling fra Nordic School of Public Health, Göteborg, Sverige Birgit V.-L. Niclasen Nuuk, Grønland Forsidefoto: Ulrik Bang / BANG.GL Tryck:

Læs mere

Faglig beretning 2007

Faglig beretning 2007 Faglig beretning 2007 Statens Institut for Folkesundhed 2 Forord Dette er den første faglige beretning fra Statens Institut for Folkesundhed som et institut under Syddansk Universitet. Instituttet overgik

Læs mere

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008 Sekundær forebyggelse til bariatriske personer Januar 2008 Christina Rosendahl Janni Jakobsen Christina Rosendahl Janni Jakobsen Intern vejleder: Lisbeth Villemoes Sørensen Ekstern vejleder: Jytte Tolstrup

Læs mere

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Psykisk sygdom og ændringer i livsstil af Merete Nordentoft Jesper Krogh Peter Lange Ane Moltke

Læs mere

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Bente Kiens Nina Beyer Søren Brage Lars Hyldstrup Laila Susanne

Læs mere

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard Det svære ungdomsliv unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard SIF s Grønlandstidsskrifter nr. 24 Det svære ungdomsliv

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

Sundhedsfremme hos børn og unge i Grønland med udgangspunkt i udeliv

Sundhedsfremme hos børn og unge i Grønland med udgangspunkt i udeliv Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Sundhedsfremme hos børn og unge i Grønland med udgangspunkt i udeliv Health improvement among children and youngsters in Greenland based

Læs mere

Polarfronten. Overraskende kraftig afsmeltning ved Indlandsisens rand, læs. s. 7. Nyt tilbud til forskere på Indlandsisen, læs. s.

Polarfronten. Overraskende kraftig afsmeltning ved Indlandsisens rand, læs. s. 7. Nyt tilbud til forskere på Indlandsisen, læs. s. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2004 PRIS 35 kr. Polarfronten Overraskende kraftig afsmeltning ved Indlandsisens rand, læs. s. 7 Nyt tilbud til forskere på Indlandsisen, læs. s. 11 Omfattende

Læs mere