Center for Grønlandsforskning Endokrinologisk Forskningsenhed Aalborg Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Grønlandsforskning Endokrinologisk Forskningsenhed Aalborg Sygehus"

Transkript

1 Center for Grønlandsforskning Endokrinologisk Forskningsenhed Aalborg Sygehus 26 5 Overweight Inuit men (%) Overweight Inuit men (%) Settlement Town City Inuit BMI-norm, overweight men: BMI > 27.9 AALBORG SYGEHUS

2 Forord Udforskning af kost og levevilkårs betydning for sygdom og sundhed har stor betydning for forebyggelse af sygdom og sikring af befolkningens og den enkeltes sundhed gennem et langt liv. Endokrinologisk forskningsenhed, Aalborg sygehus har gennem en længere årrække deltaget i udforskning af sammenhæng mellem livsstil, kost m.m., og bl.a. stofskiftesygdomme. Dette er foregået i et tæt samarbejde med andre danske forskningsgrupper og indenfor rammerne af et internationalt netværk Deltagelse i forskning i Grønland er en fortsættelse og udvidelse af dette forskningsområde. Det er overordentligt vanskeligt eller umuligt at undersøge effekt af levevilkår ved hjælp af klassiske metoder, hvor nogle forsøgsdeltagere udsættes for én type vilkår og andre for en anden efter forudgående lodtrækning, og uden at forsøgsdeltagerne ved hvilken gruppe de tilhører. Man må nøjes med at iagttage og prøve at finde sammenhænge, der kan forklare udfald. Det giver betydelig mulighed for fejltolkning. Det er derfor vigtigt at gøre de samme iagttagelser under forskellige forhold. Grønland giver mulighed for at iagttage sygdom og sundhed under meget anderledes og forskellige forhold. Samtidigt er der i det grønlandske samfund et stort behov for forskning med forebyggelse for øje. Grønlandsforskningen ved Endokrinologisk forskningsenhed, Aalborg Sygehus er udviklet over en årrække i et bredt samarbejde, som det fremgår af dette skrift. Center for Grønlandsforskning er en formalisering af dette arbejde, der allerede har medført betydelig ny viden. Det er mit håb at Center for Grønlandsforskning fortsat og i stigende omfang vil bidrage med ny forskning og viden om sammenhænge, som kan give bedre mulighed for forebyggelse af sygdom i den grønlandske og i andre befolkninger. Peter Laurberg Professor, overlæge, dr.med. Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed

3 Baggrund Siden 1995 har vi arbejdet med sundhed og sygdom i Grønland gennem ansættelser i Grønland, projekter, og aktiv deltagelse i en række møder om Arktisk forskning med udgangspunkt i Grønland. Forskning i Grønland i dag er spændende fordi det giver nogle enestående muligheder: For det første er der en unik genetik og et meget anderledes miljø, som spiller en rolle for sygdomme i Grønland. For det andet er det Grønlandske samfund i dag på en række trin i overgangen fra en fanger- samlerkultur til et moderne samfund. Denne udvikling har ændret sygdomsmønstre og sygdomsforekomst blandt mange oprindelige folk i forskellige dele af verden, men få steder har man kunnet studere denne transformation i detaljer. Det kan man i Grønland i dag. For det tredje er der i Grønland to genetisk forskellige populationer, som lever i samme ekstreme, Arktiske miljø. Dette giver enestående muligheder for at vurdere betydningen af samspillet mellem genetik og miljø-faktorer for en række mekanismer, tilstande og sygdomme. Med udgangspunkt i disse muligheder, og med øje for Grønlandsk forankring, er der foretaget dataindsamlinger og en række analyser. Nogle resultater er publiceret, andre er på vej. I centrets arbejde bliver der lagt vægt på formidling til den Grønlandske offentlighed, supplerende til den videnskabelige formidling. Dette er blevet mødt med positiv interesse fra Grønlandske medier. Arktisk forskning i Grønland er i markant udvikling. Der er basis for at opnå viden om en lang række tilstande og sygdomme, hvor der nu er begrænset viden, hvor der ikke kan opnås tilsvarende viden andre steder, og hvor der i Grønland kan fås en anderledes tilgang til belysning af problematikken. Derfor er forskning i sundhed og sygdom i Grønland spændende - og vigtig. Stig Andersen Ilisimatooq, Læge, Ph.D. AALBORG SYGEHUS

4 Jodindtagelse, struma og stofskiftesygdomme i Grønland Struma og stofskiftesygdom har ikke tidligere været beskrevet i undersøgelser af Inuit (1). - Sæl, hval og fisk er vigtige dele af den traditionelle grønlandsk kost, og man har tidligere ment, at de måtte have et højt indhold af jod (g), som kan påvirke stofskiftet på forskellig måde. - Vi samlede prøver fra en række fangstdyr i Grønland, og fandt at jodindholdet ikke var så højt som tidligere forudsagt (2), men dog moderat højt (3). - For at belyse kostsammensætningens betydning for jodindtagelsen i Grønland undersøgte vi 4 grupper personer på forskellige trin i ændringen af det Grønlandske samfund: Inuit i bygd, i kystby og i storby, samt en gruppe Caucasere (danskere). - Vi fandt en høj normal jodudskillelse blandt Inuit der levede traditionelt grønlandsk, faldende med urbanisering til begyndende jodmangel hos Inuit (2, 9; I-V, VIII, e, j, m). - Vi arbejder nu på at afklare betydningen for struma og stofskiftesygdom hos Inuit (5; XI, q). Urinary iodine excretion microgram/24h g/24h Inuit in Settlements Town City Non-Inuit WHO-anbefaling Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed

5 Fedme et tiltagende problem i Grønland Fedme er forbundet med øget hyppighed af en række sygdomme. Også hos Inuit. - I 1963 undersøgte læger i Grønland 17 % af befolkningen (VII, p). Data fra Østgrønland kom ved arv retur til Grønland i 1999 (billedet). De indeholdt højde og vægt på 99 % af Inuit i Østgrønland i Disse data kunne sammenlignes med data fra vor undersøgelse i Østgrønland i WHO s definition på fedme kan ikke anvendes på Inuit Men Men BMI WHO def. 3 Inuit def. - Definitionen på fedme baseres på BMI, der udregnes som vægt divideret med højden to gange. Derfor har højde og kropsbygning stor betydning for måling af BMI, og Inuit har relativt korte arme og ben. - Vi anvendte data fra 1963 til at beregne normal BMI for Inuit (figuren viser fordelingen af BMI og afgrænsningen af overvægt efter WHO og den nye Inuit definition). Inuit BMI var helt forskelligt fra WHO-definitionen. (7, 8, VII, IX, X, i, k, n, o) Den Grønlandske fedme epidemi. - Antallet af overvægtige Inuit i Grønland er steget markant over de 35 år fra 1963 til 1998: Fra få overvægtige i 1963 til at det i dag omfatter 35-4% af grønlandske mænd (figuren). Det samme gælder for Inuit kvinder. Udviklingen er særlig stærk i Grønlandske bysamfund (7, 8, IX, X). Overweight Inuit men (%) Overweight Inuit men (%) Settlement Town City Inuit BMI-norm, overweight men: BMI > 27.9 AALBORG SYGEHUS 5

6 Knoglemetabolisme og osteoporose i Grønland - D-vitamin er nødvendigt for normal knoglestyrke. Største delen af D-vitamin produceres i huden afhængigt af sollys. Når det er mørkt producerer man ikke D-vitamin, og er helt afhængig af kostens ofte lave vitaminindhold. - De store ændringer i den grønlandske livsstil og kost giver risiko for D-vitamin mangel og osteoporose. - Osteoporose diagnosticeres ved hjælp af måling af knoglemineralindholdet (BMD). Som de første transporterede vi en knogle-/dxa-scanner til Nordgrønland for at få oplysninger om BMD hos Inuit i Grønland. - En DXA-scanner er et kompliceret instrument, som dårligt tåler rystelser eller udsving i temperatur. - Det var nødvendigt at undersøge om transport med helikopter og på slæde efter en snescooter i 25 frost forstyrrede målingerne. - Vi fandt at måling af BMD med den transportable DXA-scanner var overraskende præcis trods kulde og rystelser: CV på 1, % (6, VI, l), hvor der internationalt anbefales < 2, %. - Vor undersøgelse af Inuit og Caucasere (danskere) fandt en markant forskel i knoglemineralindholdet i hælen (figur). - Imidlertid var der også markant forskel i kropsstørrelsen, og denne kunne forklare forskellen i BMD (11, XII, l, r). - BMD er altså lavere hos Inuit end hos danskere, men det skyldes forskelle i krops proportioner (11, XII, r). BMD (g/cm 2 ),7,6,5,4,3,2,1 p=.4 Men Inuit p=.11 Women non-inuit 6 Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed

7 Leversygdom i Grønland - Leversygdomme kan have mange årsager. I Grønland er der to typer, som har særlig betydning: infektion med hepatitis virus, og arvelig defekt i galdetransport. - Virus hepatitis kan være en alvorlig sygdom, med kronisk inflammation, fibrose og leversvigt. - Hepatitis B er hyppig hos Inuit i Grønland, og vi fandt at 75% af ældre havde eller havde haft Hepatitis B (figur til højre) (XIII). - Denne type hepatitis giver nogle befolkninger høj forekomst af leversvigt og leverkræft, men ingen af de undersøgte Inuit havde klinisk eller biokemisk tegn til leversygdom Non-Inuit Tasiilaq - Det er uvist om den type virus der findes i Grønland er speciel, eller om Inuit har særlige forsvarsmekanismer. 2 Nuuk Nuuk Tasiilaq Settlements Previous Present - Cholestasis Familiaris Groenlandica er en alvorlig medfødt sygdom, hvor barnet debuterer med dårlig trivsel, og i barneårene udvikler leversvigt (12). - Sygdommen ses med størst hyppighed i Østgrønland, og man har beregnet, at ca. 12% af befolkningen skulle bære genet. - Sygdommen skyldes en kendt mutation, og nedarves recessivt. - Vi har undersøgt forekomsten af denne mutation hos befolkningen i Tasiilaq og de Tiniteqilaaq Tasiilaq Kulusuk Kuummiut Sermiligaaq % with mutation største bygder i Østgrønland. - Vi fandt en markant forskel mellem bygderne (figur venstre) (12). - 1 af 75 børn i de nordlige bygder i Ammassalik distrikt vil blive født med familiær cholestase (12). AALBORG SYGEHUS 7

8 Videnskabelige Publikationer 1. Andersen S, Hvingel B, Laurberg P. Graves disease in the Inuit population in Greenland. International Journal of Circumpolar Health 1999; 58: Andersen S, Hvingel B, Kleinschmidt K, Laurberg P. Jodindtagelse i Grønland. Nuna Med 2 - en grønlandsmedicinsk konference 22: Andersen S, Hvingel B, Laurberg P. Iodine content of traditional Greenlandic food items and tapwater in East and West Greenland. International Journal of Circumpolar Health Bjerregaard P, Jorgensen ME, Andersen S, Mulvad G, Borch-Johnsen K. Decreasing overweight and central fat patterning with Westernization among the Inuit in Greenland and Inuit migrants. International Journal of Obesity Related Metabolic Disorders Bjerregaard P, Curtis T, Borch-Johnsen K, Mulvad G, Becker U, Andersen S, Backer V. Inuit health in Greenland. A population survey of life style and disease in Greenland and among Inuit living in Denmark. International Journal of Circumpolar Health suppl Andersen S, Boeskov E, Holm J, Laurberg P. Feasibility of Dual-Energy X-ray Absorptiometry in Arctic field studies. International Journal of Circumpolar Health suppl Andersen S, Mulvad G, Pedersen HS, Laurberg P. Body proportions in healthy adult Inuit in Eastgreenland in International Journal of Circumpolar Health suppl Andersen S, Mulvad G, Pedersen HS, Laurberg P. Gender diversity in developing overweight over 35 years of Westernisation in an Inuit hunter cohort and ethnic specific BMI for evaluation of body weight abnormalities. European Journal of Endocrinology Andersen S, Hvingel B, Kleinschmidt K, Jørgensen T, Laurberg P. Changes in iodine excretion in 5-69-y-old denizens of an Arctic society in transition and iodine as a biomarker of the frequency of consumption of traditional Inuit foods. American Journal of Clinical Nutrition Laurberg P, Andersen S, Karmisholt J. Cold adaptation and thyroid hormone metabolism. Hormone and Metabolic research Andersen S, Boeskov E, Laurberg P. Ethnic differences in bone mineral density between Inuit and Caucasians are caused by differences in body size. Journal of Clinical Densitometry Andersen S, Krarup H, Okkels H, Laurberg P. Geographic clustering and maintained health in individuals harbouring the mutation for Greenland Familial Cholestasis - a population based study. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 25 prepub Abstracts I. Dietary habits and iodine intake among the Inuit population of Greenland. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, P Laurberg. 72nd Annual Meeting of the American Thyroid Association, oktober II. Jodindtagelse blandt ældre i Grønland. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, P Laurberg. Dansk Thyreoideaselskab, Årsmøde, april III. Iodine content in drinking water, iodine intake and prevalence of thyroid abnormalities in the Inuit population in two areas of Greenland. Andersen S, Laurberg P, Hvingel B, Kleinschmidt K. Inussuk. Arctic Research Journal 1999; 2: 39. IV. Jodindtagelse i øst- og vest-grønland. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, P Laurberg. Nuna Med, Nuuk, september 2. V. Betydningen af kost, vitaminer og etnicitet for jodindtagelse i Grønland. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, T Jørgensen, P Laurberg. Dansk Endokrinologisk Selskab, Århus, januar 23. VI. Bone mineral density in Inuit and Caucasians in north Greenland as assessed by dualenergy X-Ray absorptiometry: a cross-sectional study. S Andersen, E Boeskov, J Holm, P Laurberg. NunaMed & ICCH12, Nuuk, sept Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed

9 VII. Obesity and overweight in Inuit in Eastgreenland in 1963 and S Andersen, G Mulvad, HS Pedersen, P Laurberg. NunaMed & ICCH12, Nuuk, sept. 23. VIII. Iodine intake in circumpolar populations in transition: impact of diet, origin, way of living, and iodine containing supplements. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt. 29 annual meeting of the European Thyroid Association, Edinburgh, oktober 23. IX. Gender diversity in developing overweight in Inuit in Eastgreenland, 35 year follow-up. S Andersen, G Mulvad, HS Pedersen, P Laurberg. Dansk Endokrinologisk Selskab, Odense, januar 24. X. Gender diversity in developing overweight in an Inuit hunter cohort with Westernization and importance of ethnic specific BMI for evaluation of body weight abnormalities. S Andersen, G Mulvad, HS Pedersen, P Laurberg. 12th International Congress of Endocrinology, Lisbon, September 24. XI. Some factors important to thyroid function in Arctic populations. O23. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, P Laurberg. 3th annual meeting of the European Thyroid Association, Istanbul, september 24 XII. Ethnic differences in bone mineral content between Inuit and Caucasians is caused by differences in body build. Andersen S, Boeskov E, Laurberg P. Dansk Endokrinologisk Selskab, København, januar 25. XIII. Hepatitis B among Inuit in East- and Westgreenland, a population study. H Krarup, S Andersen, B Hvingel, P Madsen, P Laurberg. American Association for the Study of Liver Disease, 25. Foredrag og Undervisning a. Jodindtagelse, struma og stofskiftelidelser, Baggrund for en undersøgelse i Grønland. Staff Meeting, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland; Juni b. Thyreoidealidelser, Udredning og behandling. Staff Meeting, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland; Juli c. Jodindtagelse, struma og stofskiftelidelser i Grønland. Lægeklinikken, Nuuk, Grønland; Juli d. Jodindtagelse blandt ældre i øst- og vestgrønland. Fra Stofskifteekspeditionerne i Grønland 1998 med nogle resultater. Medicinsk endokrinologisk afdeling; Marts e. Jodindtagelse blandt ældre i Grønland. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, P Laurberg. Dansk Thyreoideaselskab, Årsmøde, april f. Jodmangelsygdomme og jodstatus blandt ældre i Grønland. Staff Meeting, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland; juni g. Befolkningsundersøgelsen i Grønland 1999: Thyreoidea. En litteraturoversigt. S Andersen, P Laurberg, ME Jørgensen, T Jørgensen, H Perrild, P Bjerregaard, et al. Grønlands Medicinsk Selskab, Årsmøde, april 2. h. Undersøgelse af jodudskillelse, struma og stofskiftesygdom bland ældre i Øst- og Vestgrønland i Staff-Meeting, Aalborg Sygehus, september 2. i. Udviklingstendenser i fedme i Grønland. Netværksseminar for Sundhedsforskning i Grønland. Kangerlussuaq, november 21. j. Betydningen af kost, vitaminer og etnicitet for jodindtagelse i Grønland. Dansk Endokrinologisk Selskab, Årsmøde, Januar 23. k. Obesity in Greenland: 35 years follow-up. ICCH12/NunaMed, Nuuk sept. 23. l. DEXA-scan of bone mineral density among Inuit and Caucasians living in Greenland. ICCH12/NunaMed, Nuuk sept. 23. m. Iodine intake in Circumpolar populations in transition: impact of diet, origin, way of living, and iodine containing supplements, European Thyroid Association, Edinburgh, oktober 23. n. Udvikling i fedme hos Inuit i Østgrønland: 35-års follow-up. GrønlandsMedicinsk Selskab, efterårsmøde, November 23. o. Gender diversity in developing overweight in Inuit in Eastgreenland, 35 year follow-up. Dansk Endokrinologisk Selskabs årsmøde, Odense, januar 24. p. Epidemiologiske undersøgelser i Grønland i Grønlandsmedicinsk Selskab, Marts 24. AALBORG SYGEHUS 9

10 q. Some factors important to thyroid function in Arctic populations. European Thyroid Association, Istanbul, september 24. r. Differences in bone mass between Inuit and Caucasians are caused by differences in body build. Dansk Endokrinologisk Selskab, København, januar 25. s. Frie forskere i Grønland - fra idé til svar. Netværksseminar, Kangerlussuaq, februar 25. t. Forskning i Sygdomme i Grønland. Oversigtsforedrag, Forskningens Hus, Aalborg, November 25 Formidling og Debat 1998 Nuuk Ugeavis: Nuummi qinersinik timillu inuussutissaminik / Undersøgelse af struma og stofskifte i Nuuk Baggrund for undersøgelse af stofskifte og jod i Grønland KNR: Vinduet ; 3 minutters radiointerview om stofskifte og jod i Grønland. 21 Paarisa nr 22: Pualaneq/Fedme. Om konsekvenserne af fedme. 21 Paarisa nr 22: Oqimaappallaarneq - pualanerlu/overvægt og fedme. Om hvordan følgesygdommene forebygges. 21 Nakorsanut 4 Forskning i Thyreoidea i Grønland. 22 Iluliarmioq: Undersøgelser af stofskifte og Vitamin-D i Ilulissat. 25 Sermitsiak: Puallariartuinnarpugut/Vi bliver federe og federe. Om fedmeepidemien i Grønland. 25 AG- Atuagagdliutit Fjernbetjening iperaruk taamalu sanigorlutit / Drop fjernbetjeningen og slip af med fedmen. 25 Nuuk Ugeavis Nuummi angutit marluugaangata aappaa pualavallaartarpoq / Hver anden mand i Nuuk er for fed. Grønlandsk Forankring Grønlandsk forankring er vigtig. Denne er søgt sikret gennem involvering af samarbejdspartnere i Grønland, hvor dette har kunnet lade sig gøre, gerne udsprunget af ansættelser i det grønlandske sundhedsvæsen. Den skærpede interesse for Grønlandsk sygdomsforekomst startede under ansættelse på medicinsk afdeling, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk i (SA), forstærket af gode samarbejdsrelationer. Beskrivelsen af nogle tilfælde af Graves Disease i Grønland med kort litteraturoversigt (1) var med udgangspunkt i tilsvarende ansættelse på medicinsk afdeling i 1998 (SA), hvorunder første del af dataindsamling til undersøgelsen af jodindtagelse og stofskiftesygdomme også foregik. Anden del af denne dataindsamling foregik i samarbejde med chefdistriktslæge Hans Chr. Florian-Sørensen i Tasiilaq, og inkluderede bygderne Tiniteqilaaq, Kuummiut, Kulusuk, Sermiligaaq (SA, PL). Ved undersøgelsen assisterede Anders Egede Christensen i Vestgrønland, Karoline Berglund i Vestgrønland og Østgrønland, og Emma Kielsen og Gedion Ignatiussen i Østgrønland. Samtidig indsamlede vi kostemner til 1 Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed

11 jodbestemmelse med hjælp fra Paula Bianco Pivat og Karoline. Indsamling af døgnuriner fra Inuit til jodbestemmelse foregik under arbejdet med dataindsamling til befolkningsundersøgelsen 1999 (B99) (SA), i samarbejde med Hans Jørgen Petersen i Nuuk, og med hjælp fra Aqqa i Saqqaq, og personalet på sygehuset i Ilulissat. Projekt årstidsvariation i thyreoideafunktion og knoglemetabolisme i Nordgrønland blev initieret under ansættelse på Ilulissat Sygehus (SA), og dataindsamlinger i april, juli, oktober 21, samt januar og april 22 (SA, PL) foregik i samarbejde med chefdistriktslæge Eskild Boeskov, samt Carla Hame og Ruth Møller Jensen på sygeplejerstationen i Saqqaq. Indtastning og gennemgang af data fra befolkningsundersøgelsen i 1963 foregik i et godt og konstruktivt samarbejde med distriktslægerne Gert Mulvad og Henning Sloth-Petersen, Lægeklinikken i Nuuk, og formidling af den opnåede viden om fedme foregik i parløb med Gert Mulvad. Dertil har der altid været venlig imødekommenhed overfor forespørgsler og diskussion hos personalet på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Videnskabelige Medarbejdere og Samarbejdspartnere Stig Andersen Peter Laurberg Gert Mulvad. Reservelæge, Ph.D., Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Professor, overlæge, dr.med., Endokrinologisk Forskningsenhed, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Distriktslæge, Forskningskoordinator, Lægeklinikken, Nuuk, Grønland Henning Sloth-Petersen Distriktslæge, Ph.D., Lægeklinikken, Nuuk, Grønland Bodil Hvingel Reservelæge, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland Kent Kleinschmidt Distriktslæge, Sundhedscentret, Sisimiut, Grønland Eskild Boeskov Chefdistriktslæge, Sygehuset, Ilulissat, Grønland Hans Chr Florian Sørensen Chefdistriktslæge, Sygehuset, Tasiilaq, Ammassalik, Grønland Henrik Krarup Overlæge, Ph.D., Klinisk Biokemisk afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Torben Jørgensen Centerchef, overlæge, dr.med., Center for sundhed og sygdomsforebyggelse, København, Danmark Hans Perrild (B99) Overlæge, Bispebjerg Hospital, København, Danmark Peter Bjerregaard (B99) Professor, dr.med., Statens Institut for Folkesundhed, København, Danmark Marit Eika Jørgensen (B99) Læge, Ph.D., Statens Institut for Folkesundhed, København, Dan- Knut Borch-Johnsen (B99) Ulrik Becker (B99) Vibeke Backer (B99) Anders Kock Mads Melbye Lone Nukâraq Møller Eskild Petersen Christian Kapel mark Professor, overlæge, dr.med., Steno Diabetescenter, København, Danmark Lektor, overlæge, dr.med., Alkohol enheden, Hvidovre Universitetshospital, København, Danmark Lektor, overlæge, dr.med., Bispebjerg Universitetshospital, København, Danmark Afdelingslæge, Ph.D., Afdeling for Grønlandsforskning, Statens Serum Institut, København, Danmark Professor, dr.med., Epidemiologisk afdeling, Statens Serum Institut, København, Danmark Biolog, Ph.D.-studerende, SSI og Kgl Vet. Højskole, Købehavn, Danmark Overlæge, dr.med., Statens Serum Institut, København, Danmark Professor, Ph.D., Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Frederiksberg, Danmark AALBORG SYGEHUS 11

12 Environment and Endocrine Disorders Marts 27 arrangerer Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed et internationalt møde i Ilulissat i Nordvestgrønland om miljø og endokrine sygdomme. Formidling af viden, idéer og kontakter kan stimulere den fortsatte udvikling af forskning i sygdomme og sundhed også i Grønland. Faktuelle oplysninger: Kontakt: Environment and Endocrine Disorders 12 Royal Arctic Line A/S Aalborg Havn A/S Arctic Container Operation A/S Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed Layout og DTP: Foto/AV-Sektionen, Aalborg Sygehus reg. nr

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Bilag 1. Datagrundlag og metoder

Bilag 1. Datagrundlag og metoder Bilag 1. Datagrundlag og metoder Datagrundlag Dødsårsagsregisteret Registeret omfatter alle dødsfald blandt personer med folkeregisteradresse i Grønland, uanset hvor dødsfaldet finder sted. Børn, der fødes

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Referater fra seminar om grønlandsk kost og miljøforurening den den 16. maj 2006 på Peqqissaanermik Ilinniarfik

Referater fra seminar om grønlandsk kost og miljøforurening den den 16. maj 2006 på Peqqissaanermik Ilinniarfik Referater fra seminar om grønlandsk kost og miljøforurening den den 16. maj 2006 på Peqqissaanermik Ilinniarfik Baggrund og formål Baggrunden for afholdelsen af seminaret om grønlandsk kost og miljøforurening

Læs mere

Lørdag den 26. marts 2011, kl Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal

Lørdag den 26. marts 2011, kl Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal Der afholdes generalforsamling og medlemsmøde Lørdag den 26. marts 2011, kl. 10.00 Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal Tema: ISCHÆMISK HJERTESYGDOM OG n3-fedtsyrer

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde. 17.00-17.45 Generalforsamling (separat program) + kaffe

Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde. 17.00-17.45 Generalforsamling (separat program) + kaffe Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde Mandag den 19. maj 2014, kl. 17.00 19.00 efterfulgt af sandwiches Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K, Store

Læs mere

8.3 Overvægt og fedme

8.3 Overvægt og fedme 8.3 Overvægt og fedme Anni Brit Sternhagen Nielsen og Nina Krogh Larsen Omfanget af overvægt og fedme (svær overvægt) i befolkningen er undersøgt ud fra målinger af højde, vægt og taljeomkreds. Endvidere

Læs mere

Lørdag den 28. marts 2009, kl. 10.00 Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København. Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne

Lørdag den 28. marts 2009, kl. 10.00 Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København. Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne Der afholdes generalforsamling og medlemsmøde Lørdag den 28. marts 2009, kl. 10.00 Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne Program

Læs mere

Den Danske Jod og Stofskifteundersøgelse (DanThyr) Rapport 2004

Den Danske Jod og Stofskifteundersøgelse (DanThyr) Rapport 2004 Den Danske Jod og Stofskifteundersøgelse (DanThyr) Rapport 2004 Den Danske Jod- og Stofskifteundersøgelse (DanThyr) Rapport 2004 Udarbejdet af: Center for Forebyggelse af Struma og Stofskiftesygdomme Peter

Læs mere

Grønlandsmedicinsk Selskab

Grønlandsmedicinsk Selskab Grønlandsmedicinsk Selskab BERETNING FOR 2006 Grønlandsmedicinsk Selskab havde ved årsskiftet 244 medlemmer, en nettoafgang på 7 medlemmer i løbet af 2006; 178 lægelige medlemmer og 66 ikke-lægelige medlemmer.

Læs mere

Fødevareberigelse med jod Den danske monitorering (DanThyr) Rapport 2006

Fødevareberigelse med jod Den danske monitorering (DanThyr) Rapport 2006 Fødevareberigelse med jod Den danske monitorering (DanThyr) Rapport 2006 Udarbejdet af: Center for Forebyggelse af Struma og Stofskiftesygdomme Peter Laurberg Aalborg Sygehus Hans Perrild Bispebjerg Hospital

Læs mere

Grønlands Sundhedsvidenskabelige forskningsråd.

Grønlands Sundhedsvidenskabelige forskningsråd. Grønlands Sundhedsvidenskabelige forskningsråd. Forskningspuljen. Foråret 2004. Recidivproblematikken blandt sædelighedsdømte Inuit i Grønland belyst ud fra psykologiske undersøgelser. Lone Juul Rasmussen.

Læs mere

Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd

Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd Rådets formål er: At diskutere generelle aspekter for forskning om Grønlandske sundhedsforhold; At forelægge en prioritering af sundhedsvidenskabelig forskning

Læs mere

Fødevareberigelse med jod Den danske monitorering (DanThyr) Rapport 2009

Fødevareberigelse med jod Den danske monitorering (DanThyr) Rapport 2009 Fødevareberigelse med jod Den danske monitorering (DanThyr) Rapport 2009 Fødevareberigelse med jod Den danske monitorering (DanThyr) Rapport 2009 Udarbejdet af: Center for Forebyggelse af Struma og Stofskiftesygdomme

Læs mere

Folkesundhed i et børneperspektiv. Birgit Niclasen, Lægefaglig konsulent Departementet for Sundhed

Folkesundhed i et børneperspektiv. Birgit Niclasen, Lægefaglig konsulent Departementet for Sundhed Folkesundhed i et børneperspektiv Birgit Niclasen, Lægefaglig konsulent Departementet for Sundhed Folkesundhed i et børneperspektiv 1. Børn i internationale folkesundhedsprogrammer 2. Børns verden 3. Kort

Læs mere

Selvmord og selvmordstanker i Grønland

Selvmord og selvmordstanker i Grønland Selvmord og selvmordstanker i Grønland Af professor Peter Bjerregaard, Afdeling for Grønlandsforskning, DlKE Forekomsten af selvmord har siden 1950'erne været stærkt stigende i Grønland, og det er i særlig

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Recessiv (vigende) arvegang

Recessiv (vigende) arvegang 10 Recessiv (vigende) arvegang Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d., Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet af Guy s and St Thomas Hospital, London, Storbritanien;

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

S T U D I E N Æ V N E T S E V A L U E R I N G S S K E M A

S T U D I E N Æ V N E T S E V A L U E R I N G S S K E M A S T U D I E N Æ V N E T S E V A L U E R I N G S S K E M A Arktisk medicin (3. semester, kandidatuddannelsen) Forår 2014: 13/13 = svarprocent 100 %. A) Mit samlede udbytte af undervisningen var: Ikke til

Læs mere

SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN

SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN Klinisk professor, overlæge Niels Wedderkopp Rygforskningscentret, institut for regional sundhedsforskning og Center for Research in Childhood Health, IOB Syddansk Universitet

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom

Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom Marit Eika Jørgensen, Knut Borch-Johnsen & Peter Bjerregaard G R Ø N L A N D 311 Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom Det 21. århundredes store folkesundhedsproblem i Grønland? Det traditionelle fangersamfund

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning MISSION OG STRATEGI Mission, vision og strategiske indsatsområder Statens Serum Instituts (SSI) mission er: Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Danskernes seksuelle trivsel anno 2011

Danskernes seksuelle trivsel anno 2011 Danskernes seksuelle trivsel anno 2011 Oplæg ved National konference om seksuel sundhed i Danmark Hotel Nyborg Strand, d. 31/10-2011 Morten Frisch Overlæge, dr.med., ph.d. Afdeling for epidemiologisk forskning

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

Lørdag den 10. april 2010, kl Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal

Lørdag den 10. april 2010, kl Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal Der afholdes generalforsamling og medlemsmøde Lørdag den 10. april 2010, kl. 10.00 Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal Tema: Arvelige og medfødte sygdomme

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

1. Indledning. Hvad er folkesundhed?

1. Indledning. Hvad er folkesundhed? 1. Indledning Det er hensigten med denne bog om folkesundhed i Grønland at give en samlet fremstilling af en række større sundhedsproblemer. Den umiddelbare årsag til at bogen skrives netop nu er, at Hjemmestyret

Læs mere

Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt

Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt 1. Småtspisende ældre Med alderen sker der en række ændringer i menneskets anatomiske, fysiologiske og psykiske for hold, ændringer

Læs mere

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for årene 1999-2002 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Tallene for 1999 og 2000 er validerede;

Læs mere

Fedme: Hvad skal vi dog gøre?

Fedme: Hvad skal vi dog gøre? Fedme: Hvad skal vi dog gøre? 12. oktober, 2016 Claus Juhl Overlæge, PhD, Sydvestjysk Sygehus Emner Går det godt med vægten i DK? Hvad betyder overvægt og hvad betyder det at tabe sig? (Om)veje til vægttab

Læs mere

FVST Odense 30. november Børn Mad og Sundhed

FVST Odense 30. november Børn Mad og Sundhed FVST Odense 30. november Børn Mad og Sundhed Kim Fleischer Michaelsen Institut for Human Ernæring Københavns Universitet Sund mad er ikke svært Vigtigt at undgå det ekstreme, det underlige og det farlige

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2012

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2012 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2012 > Sæsonplan for efterår 2012 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 25. september Kl. 20.00 Astrid Krag, Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme?

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? EPJ-Observatoriets Årskonference 27 og 28 oktober 2004 Anne Frølich, overlæge Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse Bispebjerg Hospital H:S WHO rapport

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

Grønlands Center for Sundhedsforskning

Grønlands Center for Sundhedsforskning Grønlands Center for Sundhedsforskning Årsrapport 2014 1 Indhold Indledning... 3 Formål for GCS - Mission og vision... 3 Mission... 3 Vision... 3 Historisk udvikling... 3 Nuværende organisation... 3 Styregruppens

Læs mere

Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten

Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten Hvad forstår vi egentlig ved social ulighed i sundhed, hvordan er den sociale ulighed tidligt i livet i Danmark, og hvad kan vi gøre ved den? Laust

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n Auditoriet afsnit P2132 Rigshospitalet Mandag d. 12. april 2010 FØR TRANSPLANTATION 09.00 10.00 Recipientudredning og godkendelse Jesper Melchior Hansen

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Marsvin i Vestgrønland den ukendte hval

Marsvin i Vestgrønland den ukendte hval Marsvin i Vestgrønland den ukendte hval Af Nynne Hjort Nielsen Ph.d. studerende ved Grønlands Naturinstitut (GN) og Aarhus Universitet (AaU) I 2012 lykkedes det for første gang at fange og mærke marsvin

Læs mere

Anvendelse af data - hvad kan vi lære?

Anvendelse af data - hvad kan vi lære? Vi i Børn og Unge- ledelse og effekt 19. Marts 2015, Vingsted Centret Anvendelse af data - hvad kan vi lære? Carsten Obel Mindhood- Program for mental børnesundhed (www.mindhood.au.dk) Institut for folkesundhed,

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2011 > Sæsonplan for efterår 2011 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 27. september Kl. 20.00 Fhv. ledende overlæge Peter Kramp Sindssyg

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

PROCRIN-kursus: Kliniske blodprøvesvar i registerforskning

PROCRIN-kursus: Kliniske blodprøvesvar i registerforskning PROCRIN-kursus: Kliniske blodprøvesvar i registerforskning Tid og sted: Den 17.-18. november 2016 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus (10 min. gang fra Aarhus banegård). Deltagerantal: Max.

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2016

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2016 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2016 > SÆSONPROGRAM for forår 2016 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 2. februar 2016 kl. 20.00: Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 20.00:

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Etniske minoriteter og diabetes. v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016

Etniske minoriteter og diabetes. v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016 Etniske minoriteter og diabetes v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016 Hvad er diabetes? Den hurtigst voksende kroniske sygdom i Danmark store omkostninger

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

Børn, unge og idræt. cand. scient., ph.d. Stig Eiberg. Indhold

Børn, unge og idræt. cand. scient., ph.d. Stig Eiberg. Indhold Børn, unge og idræt cand. scient., ph.d. Stig Eiberg Indhold Sundhed internationalt og i Danmark Anbefalinger i forhold til sundhed Hvad gør vi og hvordan Afrunding TITEL / 19. december 2008 VI KÆMPER

Læs mere

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Deltagelse i videnskabeligt forsøg om Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg? Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer EN BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE FOR FREMTIDEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKTET Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen Ernæring til Spædbørn og Småbørn; en vejledning til sundhedspersonale SKOT III kohorten Ph.d. projekt omkring spædbørn med høj vægt ved/ Melanie Wange Larsson Department

Læs mere

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET JULIE LYNGSØ, LÆGE, PH.D.-STUDERENDE TORSDAG D. 03.02.2016 VELKOMMEN TIL EN SUPER AFTEN! 3 DISPOSITION EPI WORKSHOP - Kort præsentation af mig selv - Hvad er epidemiologi?

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland

Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland MIPI Videnscenter om børn og unge Paarisa Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Cecilia Petrine Pedersen Inger Dahl-Petersen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune

Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune Anni Brit Sternhagen Nielsen Peter Bjerregaard Center for sundhedsforskning i Grønland Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...3

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

EMNE: TÆNKETANKEN OM HØJNELSE AF BEFOLKNINGENS UDDANNELSES- NIVEAU. Fysisk og psykisk sundhed i skole og samfund POLICY PAPER ( )

EMNE: TÆNKETANKEN OM HØJNELSE AF BEFOLKNINGENS UDDANNELSES- NIVEAU. Fysisk og psykisk sundhed i skole og samfund POLICY PAPER ( ) POLICY PAPER 8 TÆNKETANKEN OM HØJNELSE AF BEFOLKNINGENS UDDANNELSES- NIVEAU (2004-2005) EMNE: Fysisk og psykisk sundhed i skole og samfund Redaktion: Karl Kr. Olsen Jakob Møller Lyberth Nuuk, Grønland

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

Epidemiologi. Hvad er det? Øjvind Lidegaard og Ulrik Kesmodel

Epidemiologi. Hvad er det? Øjvind Lidegaard og Ulrik Kesmodel Epidemiologi. Hvad er det? Øjvind Lidegaard og Ulrik Kesmodel Rigshospitalet Århus Sygehus Epidemiologi. Hvad er det? Definition Læren om sygdommes udbredelse og årsager Indhold To hovedopgaver: Deskriptiv

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Invitation og program. Arbejds og Miljømedicinsk Årsmøde. 29 februar. 2. marts 2012

Invitation og program. Arbejds og Miljømedicinsk Årsmøde. 29 februar. 2. marts 2012 Invitation og program Arbejds og Miljømedicinsk Årsmøde 29 februar. 2. marts 2012 Tilmelding inden 10. februar 2012 Husk! Igen i år sessioner med frie foredrag og årets høst af posters. Frist for abstracts

Læs mere

Jod og stofskiftesygdomme

Jod og stofskiftesygdomme Nils Knudsen, Hans Perrild & Peter Laurberg THYROIDEASYGDOM 1317 Jod og stofskiftesygdomme Konsekvenser af jodmangel I Danmark har vi i generationer været udsat for let til moderat jodmangel. Konsekvensen

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study.

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Kære læge/sygeplejerske/sundhedsplejerske/sundhedspersonale Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Der findes to

Læs mere

Fedme, hvad kan vi gøre

Fedme, hvad kan vi gøre Fedme, hvad kan vi gøre Hvorfor overvægtige efter vægttab tager på igen. Af Svend Lindenberg. Copenhagen Fertility Center. Et af de store problemer ved vægttab er, at de fleste overvægtige efter en periode

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND PARNUNA EGEDE, PH.D. STUDERENDE TEMADAG JYDSK NATURHISTORISK FORENING AARHUS, 14. NOVEMBER 2015 Oversigt Hvem er jeg? Status på Råstoffer

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Fysisk aktivitet for Grønlandske sundhedsassistentelever et interventionsstudie

Fysisk aktivitet for Grønlandske sundhedsassistentelever et interventionsstudie Fysisk aktivitet for Grønlandske sundhedsassistentelever et interventionsstudie Kirsten Nystrup Fysioterapeut, Sundhedsfaglig underviser ved Peqqissaanermik Ilinniarfik Indledning I befolkningsundersøgelsen

Læs mere

Hindsgavl 29.-30. september 2014

Hindsgavl 29.-30. september 2014 Hindsgavl 29.-30. september 2014 Interdisciplinære problemstillinger, eksisterende arktiske forskningsmiljøer og aktuelle forskningsprogrammer Kurt Nielsen, prodekan AU Morten Pejrup, prodekan KU Udfordringer

Læs mere

Sundhedseffekter. Vægtkontrol

Sundhedseffekter. Vægtkontrol Sundhedseffekter Vægtkontrol I modsætning til den gængse opfattelse, at mejeriprodukter «feder», viser en stigende mængde forskning, at mælk og mejeriprodukter kan spille en positiv rolle for vægtkontrol

Læs mere

11. Fremtidsperspektiver

11. Fremtidsperspektiver 11. Fremtidsperspektiver Fremtidens sygdomsmønster Der er mange faktorer, der kan påvirke befolkningens sygdomsmønster i fremtiden, ikke mindst politiske prioriteringer på uddannelses- og socialområdet,

Læs mere