Center for Grønlandsforskning Endokrinologisk Forskningsenhed Aalborg Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Grønlandsforskning Endokrinologisk Forskningsenhed Aalborg Sygehus"

Transkript

1 Center for Grønlandsforskning Endokrinologisk Forskningsenhed Aalborg Sygehus 26 5 Overweight Inuit men (%) Overweight Inuit men (%) Settlement Town City Inuit BMI-norm, overweight men: BMI > 27.9 AALBORG SYGEHUS

2 Forord Udforskning af kost og levevilkårs betydning for sygdom og sundhed har stor betydning for forebyggelse af sygdom og sikring af befolkningens og den enkeltes sundhed gennem et langt liv. Endokrinologisk forskningsenhed, Aalborg sygehus har gennem en længere årrække deltaget i udforskning af sammenhæng mellem livsstil, kost m.m., og bl.a. stofskiftesygdomme. Dette er foregået i et tæt samarbejde med andre danske forskningsgrupper og indenfor rammerne af et internationalt netværk Deltagelse i forskning i Grønland er en fortsættelse og udvidelse af dette forskningsområde. Det er overordentligt vanskeligt eller umuligt at undersøge effekt af levevilkår ved hjælp af klassiske metoder, hvor nogle forsøgsdeltagere udsættes for én type vilkår og andre for en anden efter forudgående lodtrækning, og uden at forsøgsdeltagerne ved hvilken gruppe de tilhører. Man må nøjes med at iagttage og prøve at finde sammenhænge, der kan forklare udfald. Det giver betydelig mulighed for fejltolkning. Det er derfor vigtigt at gøre de samme iagttagelser under forskellige forhold. Grønland giver mulighed for at iagttage sygdom og sundhed under meget anderledes og forskellige forhold. Samtidigt er der i det grønlandske samfund et stort behov for forskning med forebyggelse for øje. Grønlandsforskningen ved Endokrinologisk forskningsenhed, Aalborg Sygehus er udviklet over en årrække i et bredt samarbejde, som det fremgår af dette skrift. Center for Grønlandsforskning er en formalisering af dette arbejde, der allerede har medført betydelig ny viden. Det er mit håb at Center for Grønlandsforskning fortsat og i stigende omfang vil bidrage med ny forskning og viden om sammenhænge, som kan give bedre mulighed for forebyggelse af sygdom i den grønlandske og i andre befolkninger. Peter Laurberg Professor, overlæge, dr.med. Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed

3 Baggrund Siden 1995 har vi arbejdet med sundhed og sygdom i Grønland gennem ansættelser i Grønland, projekter, og aktiv deltagelse i en række møder om Arktisk forskning med udgangspunkt i Grønland. Forskning i Grønland i dag er spændende fordi det giver nogle enestående muligheder: For det første er der en unik genetik og et meget anderledes miljø, som spiller en rolle for sygdomme i Grønland. For det andet er det Grønlandske samfund i dag på en række trin i overgangen fra en fanger- samlerkultur til et moderne samfund. Denne udvikling har ændret sygdomsmønstre og sygdomsforekomst blandt mange oprindelige folk i forskellige dele af verden, men få steder har man kunnet studere denne transformation i detaljer. Det kan man i Grønland i dag. For det tredje er der i Grønland to genetisk forskellige populationer, som lever i samme ekstreme, Arktiske miljø. Dette giver enestående muligheder for at vurdere betydningen af samspillet mellem genetik og miljø-faktorer for en række mekanismer, tilstande og sygdomme. Med udgangspunkt i disse muligheder, og med øje for Grønlandsk forankring, er der foretaget dataindsamlinger og en række analyser. Nogle resultater er publiceret, andre er på vej. I centrets arbejde bliver der lagt vægt på formidling til den Grønlandske offentlighed, supplerende til den videnskabelige formidling. Dette er blevet mødt med positiv interesse fra Grønlandske medier. Arktisk forskning i Grønland er i markant udvikling. Der er basis for at opnå viden om en lang række tilstande og sygdomme, hvor der nu er begrænset viden, hvor der ikke kan opnås tilsvarende viden andre steder, og hvor der i Grønland kan fås en anderledes tilgang til belysning af problematikken. Derfor er forskning i sundhed og sygdom i Grønland spændende - og vigtig. Stig Andersen Ilisimatooq, Læge, Ph.D. AALBORG SYGEHUS

4 Jodindtagelse, struma og stofskiftesygdomme i Grønland Struma og stofskiftesygdom har ikke tidligere været beskrevet i undersøgelser af Inuit (1). - Sæl, hval og fisk er vigtige dele af den traditionelle grønlandsk kost, og man har tidligere ment, at de måtte have et højt indhold af jod (g), som kan påvirke stofskiftet på forskellig måde. - Vi samlede prøver fra en række fangstdyr i Grønland, og fandt at jodindholdet ikke var så højt som tidligere forudsagt (2), men dog moderat højt (3). - For at belyse kostsammensætningens betydning for jodindtagelsen i Grønland undersøgte vi 4 grupper personer på forskellige trin i ændringen af det Grønlandske samfund: Inuit i bygd, i kystby og i storby, samt en gruppe Caucasere (danskere). - Vi fandt en høj normal jodudskillelse blandt Inuit der levede traditionelt grønlandsk, faldende med urbanisering til begyndende jodmangel hos Inuit (2, 9; I-V, VIII, e, j, m). - Vi arbejder nu på at afklare betydningen for struma og stofskiftesygdom hos Inuit (5; XI, q). Urinary iodine excretion microgram/24h g/24h Inuit in Settlements Town City Non-Inuit WHO-anbefaling Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed

5 Fedme et tiltagende problem i Grønland Fedme er forbundet med øget hyppighed af en række sygdomme. Også hos Inuit. - I 1963 undersøgte læger i Grønland 17 % af befolkningen (VII, p). Data fra Østgrønland kom ved arv retur til Grønland i 1999 (billedet). De indeholdt højde og vægt på 99 % af Inuit i Østgrønland i Disse data kunne sammenlignes med data fra vor undersøgelse i Østgrønland i WHO s definition på fedme kan ikke anvendes på Inuit Men Men BMI WHO def. 3 Inuit def. - Definitionen på fedme baseres på BMI, der udregnes som vægt divideret med højden to gange. Derfor har højde og kropsbygning stor betydning for måling af BMI, og Inuit har relativt korte arme og ben. - Vi anvendte data fra 1963 til at beregne normal BMI for Inuit (figuren viser fordelingen af BMI og afgrænsningen af overvægt efter WHO og den nye Inuit definition). Inuit BMI var helt forskelligt fra WHO-definitionen. (7, 8, VII, IX, X, i, k, n, o) Den Grønlandske fedme epidemi. - Antallet af overvægtige Inuit i Grønland er steget markant over de 35 år fra 1963 til 1998: Fra få overvægtige i 1963 til at det i dag omfatter 35-4% af grønlandske mænd (figuren). Det samme gælder for Inuit kvinder. Udviklingen er særlig stærk i Grønlandske bysamfund (7, 8, IX, X). Overweight Inuit men (%) Overweight Inuit men (%) Settlement Town City Inuit BMI-norm, overweight men: BMI > 27.9 AALBORG SYGEHUS 5

6 Knoglemetabolisme og osteoporose i Grønland - D-vitamin er nødvendigt for normal knoglestyrke. Største delen af D-vitamin produceres i huden afhængigt af sollys. Når det er mørkt producerer man ikke D-vitamin, og er helt afhængig af kostens ofte lave vitaminindhold. - De store ændringer i den grønlandske livsstil og kost giver risiko for D-vitamin mangel og osteoporose. - Osteoporose diagnosticeres ved hjælp af måling af knoglemineralindholdet (BMD). Som de første transporterede vi en knogle-/dxa-scanner til Nordgrønland for at få oplysninger om BMD hos Inuit i Grønland. - En DXA-scanner er et kompliceret instrument, som dårligt tåler rystelser eller udsving i temperatur. - Det var nødvendigt at undersøge om transport med helikopter og på slæde efter en snescooter i 25 frost forstyrrede målingerne. - Vi fandt at måling af BMD med den transportable DXA-scanner var overraskende præcis trods kulde og rystelser: CV på 1, % (6, VI, l), hvor der internationalt anbefales < 2, %. - Vor undersøgelse af Inuit og Caucasere (danskere) fandt en markant forskel i knoglemineralindholdet i hælen (figur). - Imidlertid var der også markant forskel i kropsstørrelsen, og denne kunne forklare forskellen i BMD (11, XII, l, r). - BMD er altså lavere hos Inuit end hos danskere, men det skyldes forskelle i krops proportioner (11, XII, r). BMD (g/cm 2 ),7,6,5,4,3,2,1 p=.4 Men Inuit p=.11 Women non-inuit 6 Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed

7 Leversygdom i Grønland - Leversygdomme kan have mange årsager. I Grønland er der to typer, som har særlig betydning: infektion med hepatitis virus, og arvelig defekt i galdetransport. - Virus hepatitis kan være en alvorlig sygdom, med kronisk inflammation, fibrose og leversvigt. - Hepatitis B er hyppig hos Inuit i Grønland, og vi fandt at 75% af ældre havde eller havde haft Hepatitis B (figur til højre) (XIII). - Denne type hepatitis giver nogle befolkninger høj forekomst af leversvigt og leverkræft, men ingen af de undersøgte Inuit havde klinisk eller biokemisk tegn til leversygdom Non-Inuit Tasiilaq - Det er uvist om den type virus der findes i Grønland er speciel, eller om Inuit har særlige forsvarsmekanismer. 2 Nuuk Nuuk Tasiilaq Settlements Previous Present - Cholestasis Familiaris Groenlandica er en alvorlig medfødt sygdom, hvor barnet debuterer med dårlig trivsel, og i barneårene udvikler leversvigt (12). - Sygdommen ses med størst hyppighed i Østgrønland, og man har beregnet, at ca. 12% af befolkningen skulle bære genet. - Sygdommen skyldes en kendt mutation, og nedarves recessivt. - Vi har undersøgt forekomsten af denne mutation hos befolkningen i Tasiilaq og de Tiniteqilaaq Tasiilaq Kulusuk Kuummiut Sermiligaaq % with mutation største bygder i Østgrønland. - Vi fandt en markant forskel mellem bygderne (figur venstre) (12). - 1 af 75 børn i de nordlige bygder i Ammassalik distrikt vil blive født med familiær cholestase (12). AALBORG SYGEHUS 7

8 Videnskabelige Publikationer 1. Andersen S, Hvingel B, Laurberg P. Graves disease in the Inuit population in Greenland. International Journal of Circumpolar Health 1999; 58: Andersen S, Hvingel B, Kleinschmidt K, Laurberg P. Jodindtagelse i Grønland. Nuna Med 2 - en grønlandsmedicinsk konference 22: Andersen S, Hvingel B, Laurberg P. Iodine content of traditional Greenlandic food items and tapwater in East and West Greenland. International Journal of Circumpolar Health Bjerregaard P, Jorgensen ME, Andersen S, Mulvad G, Borch-Johnsen K. Decreasing overweight and central fat patterning with Westernization among the Inuit in Greenland and Inuit migrants. International Journal of Obesity Related Metabolic Disorders Bjerregaard P, Curtis T, Borch-Johnsen K, Mulvad G, Becker U, Andersen S, Backer V. Inuit health in Greenland. A population survey of life style and disease in Greenland and among Inuit living in Denmark. International Journal of Circumpolar Health suppl Andersen S, Boeskov E, Holm J, Laurberg P. Feasibility of Dual-Energy X-ray Absorptiometry in Arctic field studies. International Journal of Circumpolar Health suppl Andersen S, Mulvad G, Pedersen HS, Laurberg P. Body proportions in healthy adult Inuit in Eastgreenland in International Journal of Circumpolar Health suppl Andersen S, Mulvad G, Pedersen HS, Laurberg P. Gender diversity in developing overweight over 35 years of Westernisation in an Inuit hunter cohort and ethnic specific BMI for evaluation of body weight abnormalities. European Journal of Endocrinology Andersen S, Hvingel B, Kleinschmidt K, Jørgensen T, Laurberg P. Changes in iodine excretion in 5-69-y-old denizens of an Arctic society in transition and iodine as a biomarker of the frequency of consumption of traditional Inuit foods. American Journal of Clinical Nutrition Laurberg P, Andersen S, Karmisholt J. Cold adaptation and thyroid hormone metabolism. Hormone and Metabolic research Andersen S, Boeskov E, Laurberg P. Ethnic differences in bone mineral density between Inuit and Caucasians are caused by differences in body size. Journal of Clinical Densitometry Andersen S, Krarup H, Okkels H, Laurberg P. Geographic clustering and maintained health in individuals harbouring the mutation for Greenland Familial Cholestasis - a population based study. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 25 prepub Abstracts I. Dietary habits and iodine intake among the Inuit population of Greenland. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, P Laurberg. 72nd Annual Meeting of the American Thyroid Association, oktober II. Jodindtagelse blandt ældre i Grønland. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, P Laurberg. Dansk Thyreoideaselskab, Årsmøde, april III. Iodine content in drinking water, iodine intake and prevalence of thyroid abnormalities in the Inuit population in two areas of Greenland. Andersen S, Laurberg P, Hvingel B, Kleinschmidt K. Inussuk. Arctic Research Journal 1999; 2: 39. IV. Jodindtagelse i øst- og vest-grønland. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, P Laurberg. Nuna Med, Nuuk, september 2. V. Betydningen af kost, vitaminer og etnicitet for jodindtagelse i Grønland. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, T Jørgensen, P Laurberg. Dansk Endokrinologisk Selskab, Århus, januar 23. VI. Bone mineral density in Inuit and Caucasians in north Greenland as assessed by dualenergy X-Ray absorptiometry: a cross-sectional study. S Andersen, E Boeskov, J Holm, P Laurberg. NunaMed & ICCH12, Nuuk, sept Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed

9 VII. Obesity and overweight in Inuit in Eastgreenland in 1963 and S Andersen, G Mulvad, HS Pedersen, P Laurberg. NunaMed & ICCH12, Nuuk, sept. 23. VIII. Iodine intake in circumpolar populations in transition: impact of diet, origin, way of living, and iodine containing supplements. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt. 29 annual meeting of the European Thyroid Association, Edinburgh, oktober 23. IX. Gender diversity in developing overweight in Inuit in Eastgreenland, 35 year follow-up. S Andersen, G Mulvad, HS Pedersen, P Laurberg. Dansk Endokrinologisk Selskab, Odense, januar 24. X. Gender diversity in developing overweight in an Inuit hunter cohort with Westernization and importance of ethnic specific BMI for evaluation of body weight abnormalities. S Andersen, G Mulvad, HS Pedersen, P Laurberg. 12th International Congress of Endocrinology, Lisbon, September 24. XI. Some factors important to thyroid function in Arctic populations. O23. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, P Laurberg. 3th annual meeting of the European Thyroid Association, Istanbul, september 24 XII. Ethnic differences in bone mineral content between Inuit and Caucasians is caused by differences in body build. Andersen S, Boeskov E, Laurberg P. Dansk Endokrinologisk Selskab, København, januar 25. XIII. Hepatitis B among Inuit in East- and Westgreenland, a population study. H Krarup, S Andersen, B Hvingel, P Madsen, P Laurberg. American Association for the Study of Liver Disease, 25. Foredrag og Undervisning a. Jodindtagelse, struma og stofskiftelidelser, Baggrund for en undersøgelse i Grønland. Staff Meeting, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland; Juni b. Thyreoidealidelser, Udredning og behandling. Staff Meeting, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland; Juli c. Jodindtagelse, struma og stofskiftelidelser i Grønland. Lægeklinikken, Nuuk, Grønland; Juli d. Jodindtagelse blandt ældre i øst- og vestgrønland. Fra Stofskifteekspeditionerne i Grønland 1998 med nogle resultater. Medicinsk endokrinologisk afdeling; Marts e. Jodindtagelse blandt ældre i Grønland. S Andersen, B Hvingel, K Kleinschmidt, P Laurberg. Dansk Thyreoideaselskab, Årsmøde, april f. Jodmangelsygdomme og jodstatus blandt ældre i Grønland. Staff Meeting, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland; juni g. Befolkningsundersøgelsen i Grønland 1999: Thyreoidea. En litteraturoversigt. S Andersen, P Laurberg, ME Jørgensen, T Jørgensen, H Perrild, P Bjerregaard, et al. Grønlands Medicinsk Selskab, Årsmøde, april 2. h. Undersøgelse af jodudskillelse, struma og stofskiftesygdom bland ældre i Øst- og Vestgrønland i Staff-Meeting, Aalborg Sygehus, september 2. i. Udviklingstendenser i fedme i Grønland. Netværksseminar for Sundhedsforskning i Grønland. Kangerlussuaq, november 21. j. Betydningen af kost, vitaminer og etnicitet for jodindtagelse i Grønland. Dansk Endokrinologisk Selskab, Årsmøde, Januar 23. k. Obesity in Greenland: 35 years follow-up. ICCH12/NunaMed, Nuuk sept. 23. l. DEXA-scan of bone mineral density among Inuit and Caucasians living in Greenland. ICCH12/NunaMed, Nuuk sept. 23. m. Iodine intake in Circumpolar populations in transition: impact of diet, origin, way of living, and iodine containing supplements, European Thyroid Association, Edinburgh, oktober 23. n. Udvikling i fedme hos Inuit i Østgrønland: 35-års follow-up. GrønlandsMedicinsk Selskab, efterårsmøde, November 23. o. Gender diversity in developing overweight in Inuit in Eastgreenland, 35 year follow-up. Dansk Endokrinologisk Selskabs årsmøde, Odense, januar 24. p. Epidemiologiske undersøgelser i Grønland i Grønlandsmedicinsk Selskab, Marts 24. AALBORG SYGEHUS 9

10 q. Some factors important to thyroid function in Arctic populations. European Thyroid Association, Istanbul, september 24. r. Differences in bone mass between Inuit and Caucasians are caused by differences in body build. Dansk Endokrinologisk Selskab, København, januar 25. s. Frie forskere i Grønland - fra idé til svar. Netværksseminar, Kangerlussuaq, februar 25. t. Forskning i Sygdomme i Grønland. Oversigtsforedrag, Forskningens Hus, Aalborg, November 25 Formidling og Debat 1998 Nuuk Ugeavis: Nuummi qinersinik timillu inuussutissaminik / Undersøgelse af struma og stofskifte i Nuuk Baggrund for undersøgelse af stofskifte og jod i Grønland KNR: Vinduet ; 3 minutters radiointerview om stofskifte og jod i Grønland. 21 Paarisa nr 22: Pualaneq/Fedme. Om konsekvenserne af fedme. 21 Paarisa nr 22: Oqimaappallaarneq - pualanerlu/overvægt og fedme. Om hvordan følgesygdommene forebygges. 21 Nakorsanut 4 Forskning i Thyreoidea i Grønland. 22 Iluliarmioq: Undersøgelser af stofskifte og Vitamin-D i Ilulissat. 25 Sermitsiak: Puallariartuinnarpugut/Vi bliver federe og federe. Om fedmeepidemien i Grønland. 25 AG- Atuagagdliutit Fjernbetjening iperaruk taamalu sanigorlutit / Drop fjernbetjeningen og slip af med fedmen. 25 Nuuk Ugeavis Nuummi angutit marluugaangata aappaa pualavallaartarpoq / Hver anden mand i Nuuk er for fed. Grønlandsk Forankring Grønlandsk forankring er vigtig. Denne er søgt sikret gennem involvering af samarbejdspartnere i Grønland, hvor dette har kunnet lade sig gøre, gerne udsprunget af ansættelser i det grønlandske sundhedsvæsen. Den skærpede interesse for Grønlandsk sygdomsforekomst startede under ansættelse på medicinsk afdeling, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk i (SA), forstærket af gode samarbejdsrelationer. Beskrivelsen af nogle tilfælde af Graves Disease i Grønland med kort litteraturoversigt (1) var med udgangspunkt i tilsvarende ansættelse på medicinsk afdeling i 1998 (SA), hvorunder første del af dataindsamling til undersøgelsen af jodindtagelse og stofskiftesygdomme også foregik. Anden del af denne dataindsamling foregik i samarbejde med chefdistriktslæge Hans Chr. Florian-Sørensen i Tasiilaq, og inkluderede bygderne Tiniteqilaaq, Kuummiut, Kulusuk, Sermiligaaq (SA, PL). Ved undersøgelsen assisterede Anders Egede Christensen i Vestgrønland, Karoline Berglund i Vestgrønland og Østgrønland, og Emma Kielsen og Gedion Ignatiussen i Østgrønland. Samtidig indsamlede vi kostemner til 1 Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed

11 jodbestemmelse med hjælp fra Paula Bianco Pivat og Karoline. Indsamling af døgnuriner fra Inuit til jodbestemmelse foregik under arbejdet med dataindsamling til befolkningsundersøgelsen 1999 (B99) (SA), i samarbejde med Hans Jørgen Petersen i Nuuk, og med hjælp fra Aqqa i Saqqaq, og personalet på sygehuset i Ilulissat. Projekt årstidsvariation i thyreoideafunktion og knoglemetabolisme i Nordgrønland blev initieret under ansættelse på Ilulissat Sygehus (SA), og dataindsamlinger i april, juli, oktober 21, samt januar og april 22 (SA, PL) foregik i samarbejde med chefdistriktslæge Eskild Boeskov, samt Carla Hame og Ruth Møller Jensen på sygeplejerstationen i Saqqaq. Indtastning og gennemgang af data fra befolkningsundersøgelsen i 1963 foregik i et godt og konstruktivt samarbejde med distriktslægerne Gert Mulvad og Henning Sloth-Petersen, Lægeklinikken i Nuuk, og formidling af den opnåede viden om fedme foregik i parløb med Gert Mulvad. Dertil har der altid været venlig imødekommenhed overfor forespørgsler og diskussion hos personalet på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Videnskabelige Medarbejdere og Samarbejdspartnere Stig Andersen Peter Laurberg Gert Mulvad. Reservelæge, Ph.D., Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Professor, overlæge, dr.med., Endokrinologisk Forskningsenhed, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Distriktslæge, Forskningskoordinator, Lægeklinikken, Nuuk, Grønland Henning Sloth-Petersen Distriktslæge, Ph.D., Lægeklinikken, Nuuk, Grønland Bodil Hvingel Reservelæge, Dr. Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland Kent Kleinschmidt Distriktslæge, Sundhedscentret, Sisimiut, Grønland Eskild Boeskov Chefdistriktslæge, Sygehuset, Ilulissat, Grønland Hans Chr Florian Sørensen Chefdistriktslæge, Sygehuset, Tasiilaq, Ammassalik, Grønland Henrik Krarup Overlæge, Ph.D., Klinisk Biokemisk afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Torben Jørgensen Centerchef, overlæge, dr.med., Center for sundhed og sygdomsforebyggelse, København, Danmark Hans Perrild (B99) Overlæge, Bispebjerg Hospital, København, Danmark Peter Bjerregaard (B99) Professor, dr.med., Statens Institut for Folkesundhed, København, Danmark Marit Eika Jørgensen (B99) Læge, Ph.D., Statens Institut for Folkesundhed, København, Dan- Knut Borch-Johnsen (B99) Ulrik Becker (B99) Vibeke Backer (B99) Anders Kock Mads Melbye Lone Nukâraq Møller Eskild Petersen Christian Kapel mark Professor, overlæge, dr.med., Steno Diabetescenter, København, Danmark Lektor, overlæge, dr.med., Alkohol enheden, Hvidovre Universitetshospital, København, Danmark Lektor, overlæge, dr.med., Bispebjerg Universitetshospital, København, Danmark Afdelingslæge, Ph.D., Afdeling for Grønlandsforskning, Statens Serum Institut, København, Danmark Professor, dr.med., Epidemiologisk afdeling, Statens Serum Institut, København, Danmark Biolog, Ph.D.-studerende, SSI og Kgl Vet. Højskole, Købehavn, Danmark Overlæge, dr.med., Statens Serum Institut, København, Danmark Professor, Ph.D., Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Frederiksberg, Danmark AALBORG SYGEHUS 11

12 Environment and Endocrine Disorders Marts 27 arrangerer Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed et internationalt møde i Ilulissat i Nordvestgrønland om miljø og endokrine sygdomme. Formidling af viden, idéer og kontakter kan stimulere den fortsatte udvikling af forskning i sygdomme og sundhed også i Grønland. Faktuelle oplysninger: Kontakt: Environment and Endocrine Disorders 12 Royal Arctic Line A/S Aalborg Havn A/S Arctic Container Operation A/S Center for Grønlandsforskning, Endokrinologisk Forskningsenhed Layout og DTP: Foto/AV-Sektionen, Aalborg Sygehus reg. nr

Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde. 17.00-17.45 Generalforsamling (separat program) + kaffe

Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde. 17.00-17.45 Generalforsamling (separat program) + kaffe Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde Mandag den 19. maj 2014, kl. 17.00 19.00 efterfulgt af sandwiches Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K, Store

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Lørdag den 28. marts 2009, kl. 10.00 Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København. Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne

Lørdag den 28. marts 2009, kl. 10.00 Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København. Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne Der afholdes generalforsamling og medlemsmøde Lørdag den 28. marts 2009, kl. 10.00 Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne Program

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland

Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland Notat om selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt unge i Grønland MIPI Videnscenter om børn og unge Paarisa Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Cecilia Petrine Pedersen Inger Dahl-Petersen

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2010 > Sæsonplan for efterår 2010 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. oktober Kl. 20.00 Alm. prakt. læge Mikkel Vass Tænk dig

Læs mere

Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune

Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune Sundhed og helbred i Grønland med særlig fokus på Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut kommune Anni Brit Sternhagen Nielsen Peter Bjerregaard Center for sundhedsforskning i Grønland Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...3

Læs mere

Grønlands Center for Sundhedsforskning

Grønlands Center for Sundhedsforskning Grønlands Center for Sundhedsforskning Årsrapport 2014 1 Indhold Indledning... 3 Formål for GCS - Mission og vision... 3 Mission... 3 Vision... 3 Historisk udvikling... 3 Nuværende organisation... 3 Styregruppens

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Hvorfor mænds sundhed og sygdomme?

Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? Artikel fra 'Diætisten' juni 2010 Af Svend Aage Madsen ph.d., Chefpsykolog Rigshospitalet, formand for Selskab for Mænds Sundhed Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? En masse paradokser og en lang række

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Danskernes forbrug af kosttilskud

Danskernes forbrug af kosttilskud E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 2, 2014 Danskernes forbrug af kosttilskud Af Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring DTU Fødevareinstituttet ISSN: 1904-5581 En opgørelse fra DTU Fødevareintituttet

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Analyseklare datamaterialer i DDA Sundhed

Analyseklare datamaterialer i DDA Sundhed Analyseklare datamaterialer i Sundhed Listen viser datamaterialer, der er fuldt kontrollerede, og som både teknisk og indholdsmæssigt er fuldt tilgængelige for nye analyser, dvs. de er fuldt analyseklare.

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Hvem har sundhedsforsikringer? Der findes flere rapporter, som har undersøgt karakteristika ved personer med sundhedsforsikringer i. De overordnede resultater er som

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 Kære medlemmer, Hermed en påmindelse om vores to næste medlemsmøder i DSPM. På næste mandag den 25. februar 2008 kl. 13-16 afholder vi som tidligere udmeldt et møde i samarbejde

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Lørdag den 16. marts 2013, kl. 10.15 15.00 Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal.

Lørdag den 16. marts 2013, kl. 10.15 15.00 Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal. Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde Lørdag den 16. marts 2013, kl. 10.15 15.00 Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal Temaer: Gammelt DNA

Læs mere

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes

Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Korns betydning for det gode helbred - Tarmkræft, hjertesygdom og diabetes Anja Olsen Seniorforsker Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15. januar 2015 Forekomst af tarmkræft 1968-72 40 Antal

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet lone.schmidt@sund.ku.dk National Konference om Seksuel

Læs mere

Svært overvægtige patienter

Svært overvægtige patienter Svært overvægtige patienter Patientforløb, patientsikkerhed og arbejdsmiljø Formål Høj faglighed, patientsikkerhed og et godt psykisk og fysisk miljø for patienter og personale Epidemiologi Selvrapporterede

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige Beslutningsforslag nr. B 110 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Digital sundhed Status og perspektiver. v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt

Digital sundhed Status og perspektiver. v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt Digital sundhed Status og perspektiver v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt Hvad er digitaliseret i Sundhedsvæsenet? Laboratorie systemet Røntgen systemet Elektronisk patient journal (EPJ) i primær sektoren

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Er et rigtigt godt emne og dermed et oplagt tema for Nakorsanut. Som vi så lige passende lader udkomme op til Nuna med 2010.

Er et rigtigt godt emne og dermed et oplagt tema for Nakorsanut. Som vi så lige passende lader udkomme op til Nuna med 2010. Nakorsanut Meddelelser fra Grønlands Lægekredsforening Nummer 2. 2010-35. Årgang TEMA: Sundhedsvidenskabelig forskning i Grønland Forskning i Grønland, udviklingen gennem det sidste årti, side 3 Grønlands

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag Idræt Biologi KEMI Molekylestruktur - fordøjelse - energiindhold Matematik Energiindtag - Energiforbrug Præstation Helbred, Fedme Energiforbrug & undervægt KOST & ERNÆRING Fysik Energibalance Måling af

Læs mere

Ph.d.-kursus 2015 - Projektbeskrivelser

Ph.d.-kursus 2015 - Projektbeskrivelser Ph.d.-kursus 2015 - Projektbeskrivelser Kort beskrivelse af deltagernes projekter: Louise Kærholm Schæbel Title: The influence of traditional Inuit diet, vitamin and Persistent Organic Pollutants on markers

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Sund mad og kostmodeller

Sund mad og kostmodeller Sund mad og kostmodeller Sund levevis indebærer lødig kost og passende fysisk aktivitet Sund mad og kostmodeller Ilinniarfissuaq 20. maj 2008. HBH. 1 Sund mad i praksis Følger næringsstofanbefalingerne

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99

Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99 Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99 Hjertekonference - om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Torsdag 28. oktober 2008, Store auditorium,

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft

Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at hjælpe mænd, som rammes af prostatakræft. Det gør vi bl.a. ved at afholde møder over hele landet og udgive et medlemsblad. Herigennem får du som medlem

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) Rigshospitalet,

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Tillykke, du er gravid.

Tillykke, du er gravid. Tillykke, du er gravid. Denne informationsfolder kan være relevant for dig og din familie hvis: 1. I overvejer at få lavet en test for at se, om jeres barn har Downs syndrom 2. Nakkefoldscanningen viser

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Delegationsrejsen 2014

Delegationsrejsen 2014 Delegationsrejsen 2014 Erhvervsliv mødes i Grønland Delegationsrejse med Arctic Business Network Så er programmet klar for forårets store delegationsrejse til Grønland et stærkt tilbud til alle med interesse

Læs mere