Bibliografi (januar 2011) Peter Kemp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibliografi 1960 - (januar 2011) Peter Kemp"

Transkript

1 Bibliografi (januar 2011) Peter Kemp Indhold A - 1. Artikler i tidsskrifter og bøger... 1 A- 2 Planlagt til udgivelse eller upubliceret: B - 1. Udgivelser af fransk filosofi B- 2. Oversættelse af fransk filosofi: C. Egne skandinaviske arbejder: D. Bøger på fransk, tysk og spansk: E. Bøger på engelsk: F. Bøger under udgivelse: G. Redaktion I (udgivne bøger m.m..) I. Forord J. Bidrag til ministerielle forskningsrapporter K. Avisartikler L. Festskrifter M. Andet N. Om Peter Kemp A - 1. Artikler i tidsskrifter og bøger 1. "Ud af sig selv" in Hans Hertel (red.): Det lyse rum. Introduktion 1960, Arena, Fredensborg, 1960, p "Komikeren som melankoliker - en æstetisk-filosofisk nekrolog", Perspektiv, 10. årg. 1. sept., 1962, p "Er sjælen et opdigtet fantasivæsen?", Dansk Udsyn, Årg. 42, 1962, p "Die göttliche Krankheit im Sein", Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie, VI. Band, Heft 3, 1964, p "Fejltagelsens rolle i Descartes' gudsbevis", Dansk Teologisk Tidsskrift, 1965, p "Emmanuel Mounier - og hans kritik af Sartre", Exil, 1. årg. nr. 3, 1966, p "Egebaks kritik af Sartre", Exil, 2. årg. nr. 4, 1967, s & "Le concept de Dieu chez Sartre", Revue d'histoire et de Philosophie religieuse, 1967, p

2 9. "La philosophie du langage de Merleau-Ponty", Danish Yearbook of Philosophy, 1967, p På dansk i Exil, 3. årg., nr. 3, 1969, p "Phänomenologie und Hermeneutik in der Philosophie Paul Ricœurs", Zeitschrift für Theologie und Kirche, 1970, p På dansk i Exil, 1970, p "Le Non de Sartre à la logique de Hegel", Revue de Theologie et de Philosophie, Lausanne, 1970, p "Parler de Dieu", Revue d'histoire et de Philosophie religieuse, 1970, p "Le langage de la culpabilité comme révélateur du sacré" in Le Sacré, Aubier, Paris, På italiensk: "Il Linguaggio delle Colpevolezza come rivelatore del Sacro", Archivio di Filosofia, Istituto di Studi Filosofici, Roma, 1974, p "The Hermeneutics of Engagement, Reflections on Methods", Danish Yearbook of Philosophy, 1973, vol. 10, p "Les langages de l'engagement", Bulletin de la Société française de Philosophie, t. 69, No 4, 1975, p "Le rôle du mythe et de la poésie dans l'orientation sociale", in G. B. Madison: Sens et existence, en hommage à Paul Ricœur, Seuil, Paris, 1975, p "Marx et le Poème religieux. Le christianisme dans "le Capital", Recherche de Science Religieuse, jan.-mars 1976, p "Réponse à Paul Ricœur", Bulletin de la Société française de Philosophie, t. 70, 1976, p "Le postulat poétique de la sécularisation" in: Herméneutique de la Sécularisation, Actes des Colloques Castelli, Aubier, Paris, 1976, p "La société civile-bourgeoise selon Hegel et Marx", Revue des Sciences philosophiques et théologiques, t. 60, 1976, p "F.C.Krarup's Philosophy of Religion", Danish Yearbook of Philosophy, Vol. 13, 1976, p "K. E. Løgstrups etik", Dansk Filosofi og Psykologi, bind 1, 1976, p "Science et théologie selon le jeune Wilhelm Hermann", Revue des Sciences philosophiques et théologiques, t. 62, 2, 1978, p "L'engagement dans le débat nucléaire. le problème d'une éthique politique" in Le colloque interdisciplinaire et international, Namur, septembre, 1977, p "Det religiøse sprogs undergang og genkomst. Religionsfilosofisk skitse", Religion/77, Meddelelser fra Religionslærerforeningen for Gymasieskolerne og HF og Seminarernes Religionslærerforening, Gyldendal, nr. 1, juni 1977, p "Dødsprincippet hos Freud og Derrida", Filosofiske Studier, bind 1, 1978, p (svarer delvis til kap. 1 i nr. C. 15). 27. "Une petite musique de nuit. A propos de l'ouvrage de St. Breton: "Théorie des idéologies", Revue d'histoire et de Philosophie religieuse, no 4, 1978, p

3 28. "L'éthique au lendemain des victoires des athéismes. Réflexions sur la philosophie de Jacques Derrida", Revue de Theologie et de Philosophie, Lausanne, 1979, III, p (svarer delvis til kap. 3 i nr. C. 15). 29. "Le précurseur de Henrik Ibsen. Quelques aspects de la découverte de Kierkegaard en France", Les Etudes philosophiques, Paris, 1979, p "Mytesprog og andre sprog", Religion/79, Meddelelser fra Religionslærerforeningen for Gymasieskolerne og HF og Seminarernes Religionslærerforening, Gyldendal, nr. 3, dec. 1979, p "Magt og selvforvaltning", Teori og praksis, GMT, nr. 8 (tema om "Magtkritik"), 1980, p "Ekspertise som ideologi" in Ove Nathan (red.): Tænk - og vælg, Gyldendal, 1980, p "Für ein andere Vernunft", in: Michael Grupp (Herausgeber): Wissenschaft auf Abwegen, Bonz, Fellbach, 1980, p "La machine et la mort de l'autre", Philosopfia e Religione di Fronte alle Morte, Archivio di Filosofia, Roma, 1981, p (svarer delvis til kap. 4 i nr. C. 15). 35. "Hvem er bange for filosofien?", Teori og praksis, GMT, nr. 9, 1981 (temanr. om Derrida), p "The role of Psychoanalysis in the Conflict of Interpretations", Scandinavien Psychoanalytic Review, Copenhagen, 1981, 4, p "Histoire comme récit et comme pratique. Entretien avec Ricœur", Esprit,juin 1981, p "Genfortællingens magt i den etiske erfaring", Kredsen, 1981, nr. 1, p "Trafikken som teknologi" in Futuriblerne, 1981, nr. 1-2, p "Kultur og teknologi" in Ressource eller reservat?, UNESCO-nationalkommis- sionen, København, 1981, kap. 1, p "Teknologi, ideologi og etik", Pædagogisk Orientering, 1981, nr- 7-8, p "Le structuralisme français" in G. Flöistad: Contemporary Philosophy, Vol. II, Philosophy of Science, Institut International de Philosophie, M. Nijhoff, The Hague, 1982, p "Death and Gift" (on Jacques Derrida), Journal of the American Academy of Religion, L/3, 1982, p "Sprog som magt" i Ind med sproget! - Rapport fra sprogkonferencen den på Christiansborg, p. 25-3l. Uddrag af samme i Tidens skole, Årg. 84, nr. 5, 1982, p "Teknologi og social fantasi" i Dansk Udsyn, Askov,1982, nr. 4, p "Fortælling og kritik i teologien" (l. officielle opposition ved forsvaret for Svend Bjergs disputats den ), Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, Århus, 1982, nr. 1, p "Meningen med ordet Gud" i Kritisk Forum for Prakisk Teologi, 1983, nr. 13, p "Kan moral begrundes med logik?"; "Sprog og virkelighed i moralen" (debat med Joachim Israel), Philosophia. Tidskrift for Filosofi, årgang 11, nr. 3-4, Århus, 1983, s ,

4 49. "Narrative Philosophie: Die Geschichten in der philosophischen Reflexion", in Text & Kontext, Sonderreihe, Band 16: Literatur und Philosophie, Vilh. Fink Verlag, München/Kopenhagen, 1983, p "Liminaire" (avec Georges Thill) in Peter Kemp et Georges Thill (éd): Education permanente et contrôle des Technologies, Actes du Cours de l'inter-university Centre de Dubrovnik, janvier 1981, Presses Universitaires de Namur, Belgique 1983, p "Éducation permanente et contrôle de l'informatique", in Peter Kemp et Georges Thill (éd): Education permanente et contrôle des Technologies, Actes du Cours de l'inter-university Centre de Dubrovnik, janvier 1981, Presses Universitaires de Namur, Belgique 1983, p "Erindringen i begivenhedsmyten" i På fortællingens Grænse, Kredsens Jubilæumsbog, 50 årgang, 1983, Risskov, p "Fra ungdomsoprør til teknologikritik" i Politisk Revy, nr. 451, december 1983, p "Søren Kierkegaard" (biographie et exposé de sa philosophie), in Denis Huisman (éd.): Dictionnaire des philosophes, P.U.F., Paris, 1984, p "Death and Machine: From Jules Verne to Derrida and beyond" in Philosophy and Social Criticism, Boston, 2/1984, p (svarer delvis til kapitel 4 i nr. C. 15) 56. "La limite du face à face dans l'éthique" in Aquinas, Rivista Internationale di Filosofia, Roma, Anno XXVII, Fasc. 3, Setteembre-Dicembre 1984, p Rewiev essay on Dreyfus and Rabinow: Michel Foucault, in History and Theory, Vol. XXIII, Number 1, 1984, p "Paradoxe démocrates" in La Revue Nouvelle, Bruxelles, 1984, p Anmeldelse af Mark C. Taylor; Journeys to Selfhood; Hegel and Kierkegaard (1980), in Kierkegaardiana XIII, 1984, p Anmeldelse af Henri-Bernard Vergote:Sens et Répétition (1982) in Kierkegaardiana XIII, C. A. Reitzel, 1984, p "Robotten og mennesket" i Temarapport om Uddannelsesforskning. Informationsteknologi og skole, Publ. nr. 8, Udv. vedr. uddannelsesforskning, 1984, p "Etik og demokrati i informationssamfundet" i Mette Kofoed Bjørnsen o.a. (red.): Samfundet og etikken, Munksgaard, 1984, p "Grundtvigs kritik af skriften" i Peter Kemp(red.): Sprog, Tale og Skrift. Indlæg på filosofisk Grundtvigkongres, Aros, Århus,1984, p "Etiske aspekter som de vurderes af "eksperter" i etik" i Etiske sider af gensplejsningsægtransplantations, fosterundersøgelses- og inseminationsteknikken, Rapport fra orienteringsmøde på Rigshospitalet 4. november 1983, Indenrigsministeriet, 1984, p "History as narrative and Practice. Peter Kemp talks to Paul Ricœur in Copenhagen" in Philosophy Today, Vol. XXIX, Number 3/4, Fall 1985, p (engelsk oversættelse af nr. 35). 66."Etisk livssyn og moralsk praksis" i Daniel Andersen o.a.: Medicinsk Etik, FADL's forlag, 1985, p "Lærer-kultur" i Dorthe Esbjørn Holck o.a.: Lærer-Visioner. Om Lærervirksomhed og Læreruddannelse i fremtiden, KVAN, Marselisborg Seminarium, Århus, 1985, p

5 68. "Liminaire" (med Georges Thill) i Georges Thill, Peter Kemp et Vladimir Muljevik (éd): Systèmes technologiques et Autogestion, Actes du Cours de l'inter-university Centre de Dubrovnik, avril 1984, Presses Universitaires de Namur, Belgique 1985, p "Autonomie éthique et systèmes technologiques", i Georges Thill, Peter Kemp et Vladimir Muljevik (éd): Systèmes technologiques et Autogestion, Actes du Cours de l'inter-university Centre de Dubrovnik, avril 1984, Presses Universitaires de Namur, Belgique 1985, p "Informatikkens styrke og grænse" i Uddannelse, Undervisningsministeriets tidsskrift, nr. 2, februar 1985, 18. årg. p "Filosofi som åndshistorie" i Uddannelse, Undervisningsministeriets tidsskrift, nr. 8, oktober, 1985, 18. årg. p "Etik og medicinsk teknologi, kritik af rapporten 'Fremskridtets pris'", Dansk Udsyn, Årg. 65, nr. 1, 1985, p "Livskunst og selvbeherskelse. Om 'Seksualitetens historie' i Michel Foucaults filosofi" i Samtiden, Oslo, nr. 1, 1985, p Samt i HUG 42/43 Erotik, Tiderne Skifter, København, 9. årg. 42/43, sommer Svensk oversættelse: Livskonst och självbehärskning. Om 'Seksualitetens historia' i Michel Foucaults filosofi" i Res Publica, Tema: Michel Foucault, 3/85, Lund, p "Bliver vi blinde svin?", i Ingeniøren, Årg. 12, nr. 16, 1986, sekt. 1, p "Le conflit entre l'herméneutique et l'éthique" in Revue de Métaphysique et de Morale, Paris, 1/1986, p "Récit de Dieu et Concept de Dieu" in Albino Babolin (éd): Teologia Filosofica e Filosofia della Religione, Editrice Benucci, Perugia 1986, p (jfr. nr. 47); "Discussione" p "Teknologifaktoren i Filosofi" i Tarja Cronberg: Metoder i Teknologivurdering, Pub. nr. 5 ved Teknik-Samfund- Initiativet, Blytmanns Forlag, København, 1986, p "Myte og historie i Sløks Poetik" i Festskrift for Johannes Sløk s 70-årsdag. Sprogets mesterskab, Centrum, 1986, p "Forord" i Peter Kemp (red.): Humanistisk Teknologi, temaerne i HUM. TEK.-uddannelsen, HUM.TEK.-studienævnet, Københavns Universitet, 1986, p "Filosofien bag Humanistisk Teknologi" i Peter Kemp (red.): Humanistisk Teknologi, temaerne i HUM.TEK.-uddannelsen, HUM.TEK.-studienævnet, Københavns Universitet, 1986, p "Teknologi og etik" i Peter Kemp (red.): Humanistisk Teknologi, temaerne i HUM.TEK.- uddannelsen, HUM.TEK.-studienævnet, Københavns Universitet, 1986, p "Frigørelse eller sort reaktion" i Lousiana Revy, 26. årgang, nr. 2. Marts 1986, p "Indledning: Vetenskap och poesi" i Gaston Bachelard: Lågan av Ljus, Korpen, Göteborg, 1986, p "Det frie arbejde og arbejdets frigørelse" i Institut for Folkemindevidenskab: UNIFOL, Årsberetning 1985, Tema: Arbejderkultur, C.A. Reitzels Forlag, København 1986, p "Indledning" i Jean-Paul Sartre: Etik, Rhodos, København, 1986, p. 7-18, fotomekanisk genoptryk på Det lille Forlag; Frederiksberg, "Forord" i Peter Kemp og Jesper Hermann(red.): Hum.Tek.-Studiet. Uddannelsen i Humanistisk Teknologi, Center for Humanistisk Teknologi, Københavns Universitet, 1986, p

6 87. "Lyst og moral - efter den moralske verdensordens sammenbrud" i Samtiden, nr. 6, Oslo, 1986, p "Kampen om skylden" i Iben Holk (red.) Henrik Stangerup, Odense universitetsforlag, Odense 1986, p "Éthique et Narrativité. À propos de l'ouvrage de Paul Ricœur: Temps et récit " i Aquinas, Rivista Internationale di Filosofia, Roma, Anno XXIX, Fasc. 2, Maggio-Agosto 1986, p "Marks i Poemat Religijny, Chrzescijanstwo w Kapitale" istudia Filozoficzne, Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Filozoficznych Instytut Filozofii I Socjologii, Nr 10, 1986, p "Military Technology and Ethics of Research" i Torben Størner et al.: Peace and the Future. Proceedings of the II International Peace University 1985, Århus University Press, Århus 1986, p "Et udvidet risikobegreb" i Miljøministeriet: Er det farligt hr. Minister?, Miljøministeriet, København, januar 1987, p "Les comités d'éthique et le politique" i Claire Ambroselli: Comités d'éthique à travers le Monde. Recherches en cours 1986, Editions Tierce, Paris, 1987, p "Ansiktets etik" (om Lévinas) i Res Publica 8, Lund 1987, p , genoptrykt som "Indledning" til Emmanuel Lévinas: Etik och Oändlighet, Symposion, Lund, 1988, p "Skampletten. Refleksioner over det ondes symbolik i en forurenet tid" i Kritik 82, 1987, København, p "Tekst og handling. Udviklingen i Paul Ricœurs filosofi" i Slagmark, Århus, 1988, nr. 10, p "Etik og narrativitet. På sporet af den implicitte etik i Paul Ricœurs værk om Tid og fortælling " i Slagmark, Århus, 1988, nr. 10, p (dansk version af nr. 89; indgået i Tid og fortælling, C.17.b) 98. "Etik och narrativitet. På spåning efter den implicita etiken i Ricœurs verk om 'Tid och berättelse" i Bengt Kristensson och Peter Kemp (red.): Text och verklighet - Paul Ricœur, Res Publica, nr. 9, Symposion, Lund, 1988, p (svensk oversættelse af nr. 96 ). 99. "Från hermeneutik till etik" (med Bengt Kristensson) Indledning til Paul Ricœur: Från text till Handling, Symposion, Lund, 1988, p "Lykke og lidelse i livets sidste tid" (résumé af foredrag på 1. Nordiske kongress. Omsorg ved Livets Slutt, Bergen juni) i Omsorg for alvorlig syke og døende, Informasjonsbulletin fra Den Norske Kreftforening, 5. årgang 1988, nr. 2 juni l988, p "Filosofiske refleksioner over forholdet til døden" (résumé af foredrag på 1. Nordiske kongress. Omsorg ved Livets Slutt, Bergen juni) i Omsorg for alvorlig syke og døende, Informasjonsbulletin fra Den Norske Kreftforening, 5. årgang 1988, nr. 2 juni l988, p "Historia och berättelse. Diskussion av nyare historieteori" i Res Publica, nr. 11, Symposion, 1988, p "Pour une Technologie au service d'une société plus humaine: Une nouvelle formation interdisciplinaire à l'université de Copenhague" i Georges Thill: Recherche, Formation, Developpement - leur interrelations. Actes du Premier Forum PRELUDE, Dakar 1987, Presses Universitaires de Namur, 1988, p

7 104. Discussione i Albino Babolin (a cura di): Fede Filosofica e Filosofia della Religione, Editrice Benucci, Perugia 1988, p & "Liminaire" (avec Georges Thill) i Peter Kemp et Georges Thill: Le triomphe des Biotechnologies. La domestication de l'animal humain/ The Triumph of Biotechnologies. The Domestication of the Human Animal, Presses Universitaires de Namur, 1988, p "Ethique, normativité et normalisation" i Peter Kemp et Georges Thill: Le triomphe des Biotechnologies. La domestication de l'animal humain/ The Triumph of Biotechnologies. The Domestication of the Human Animal, Presses Universitaires de Namur, 1988, p "Les comités d'éthique et le politique (Danemark)" i Peter Kemp et Georges Thill: Le triomphe des Biotechnologies. La domestication de l'animal humain/ The Triumph of Biotechnologies. The Domestication of the Human Animal, Presses Universitaires de Namur, 1988, p "Remarque sur l'être humain et le vivant. A la suite du débat sur la communication de Kjeld Møllgaard" i Peter Kemp et Georges Thill: Le triomphe des Biotechnologies. La domestication de l'animal humain/ The Triumph of Biotechnologies. The Domestication of the Human Animal, Presses Universitaires de Namur, 1988, p "Etyka w spoleczenstwie skomputeryzowanym. Problem isolacji komunikacji wspolczesnej" i Etyka. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 24, Warszawa, 1988, Le postulat religieux de l'injustifiabilité de la torture" i M. Olivetti (ed.): Teodicea oggi? Archivio di Filosofia, Anno LVI N. 1-3, Cedam, p "Metafysik og etik" i Metafysik og excorsisme. 1. officielle oppostion ved forsvaret af Lars- Henrik Schmidts doktorafhandling Den sociale excorsisme, Slagmarks Skyttegravsserie, Århus, 1988, p "Viden, technè og etik" i Benny Grey Schuster (red.): Moral og etik, Anis, Århus, 1988, p "Nærhedsetikkens begrænsning" i Benny Grey Schuster (red.): Moral og etik, Anis, Århus, 1988, p (oversættelse af nr. 53) "La dignatà umana relativamente alla ricerca su embrioni e feti umani e al loro impiego" (med Kjeld Møllgård) i KOS, Rivista di scienza e etica, Nouva serie, Volume IV, N. 38, Settembre/Ottobre 1988, Instituto Scientifico H San Raffaele, Europa Scienze Umane, Milano, p. 8-9 (forkortet udgave af nr. 123) 115. "Per un'etica Narrativa. Un Ponte tra l'etica e la riflessione Narrativa in Ricœur" i Aquinas, XXXI (l988), Roma, "Introduction" (with David Rasmussen) &"Toward a Narrative Ethics: a bridge between ethics and the narrative reflection of Ricœur" (= nr. 114) i Philosophy and Social Criticism,, No 14.2, 1988, Special Issue, The Narrative Path: The Later Works of Paul Ricœur, p , l. Genudgivelse i T. Peter Kemp and David M. Rasmussen (ed.): The Narrative Path: The Later Works of Paul Ricœur, The MIT-Press, Cambridge, Mass., London, England, 1989, p. VII-VIII & "Critique de la raison réductrice" i Epistemologia, volume 11 (1988), Special issue: Science et Metaphysique, Tilgher-Geneova, p Genoptryk i Science et Metaphysique, Archives de l'institut International des Sciences Théoriques, No 30, CIACO, Louvain-La-Neuve, "Das gute Leben in der Technischen Welt" i special issue Technik als Lebensform (herausg. von G. Kattinger und M. Schmutzer), Technik und Gesellschaft, Wien, April-Mai 1989, p

8 119. "Hermeutik, etik og ret" i Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, 12. årgang 1989, nr. 1, p "Værker og handling. Om Hannah Arendt" i Billedkunstnernes Forbund årgang, nr , August, p "Den uberegnelige etik" i Hans Hauge (red.) Subjektets status. Om subjektfilosofi, metafysik og modernitet, Århus Universitetsforlag, 1990, p "Etikken som første filosofi: Lévinas" i Slagmark, efterår 1989, nr. 14 (udk. 1990), p "Ethique et language: de Lévinas à Kierkegaard" i Les Cahiers de Philosophie, Kierkegaard, Vingt-Cinq Etudes, 8-9, Automne 1989 (publ. 1990), p "La dignatà umana relativamente alla ricerca su embrioni e feti umani e al loro impiego" (med Kjeld Møllgård) in Scienza ed Etica Nella Centralità dell'uomo (a cura di Paolo Cattorini), Istituto Scientifico H. San Raffaele, Franco Angeli, Milano, 1990, p (italiensk oversættelse af et indlæg på engelsk: "Human Dignity in Relation to Reseach on and Use of Human Embryos and Fetuses") "Kritik af den reducerende fornuft" i Kredsen, 56. årg. n. 1, 1990, p (jfr. nr. 117) "Etik ja, moralisme nej" i Peter Kemp (red.): AIDS-etik, Rhodos, 1990, p "Fra menneskeret til bioret" i Omverden, april 1990, p "Hautes Écoles Populaires au Danemark: Réseau et Partenariat pour une démocratie dans une sociéte technologique" i Technologies: Réseaux et Partenariat, Actes du Cours de l'inter- University Centre de Dubrovnik, avril 1988, Presses Universitaires de Namur, p "Un'etica per il mondo vivente" i Évandro Agazzi (a cura di): Quale etica per la bioetica?, Franco Angeli, Milano, 1990, p "Heidegger's Greatness and his Blindness" i i Philosophy and Social Criticism, Boston, 15.2 (1989) (publ. 1990), p "Un autre language pour l'autre: De Kierkegaard à Lévinas" i Testimonianza religiosa e forme espressive (a cura di Albino Babolin), Editrice Benucci, Perugia, 1989 (udg. 1990) (en anden version af nr. 123), p (med Arno Victor Nielsen) "Hvad blev det?" i Finn Frandsen: Sokrates på skolebænken, Århus, 1990, p "Ethique, expertise et développement" in Michel Ansay et Georges Thill: Pesticides et Médicaments en santé animale", PUL, Liège, 1990, p "Maîtriser les risques. Les comités d'éthique devant les risques techno- logiques" in Madeleine Moulin (textes réunis par): Contrôler la science?, DeBoeck Université, Bruxelles, 1990, p "SIDA et éthique de responsabilité" in Daniel Borillo et Anne Masseran(textes réunis par): SIDA et les Droits de l'homme, L'épidemie dans un Etat de droit, actes d'un Séminaire GERSULP, année , Strasbourg, Juillet 1990, p ; "Débats", p "SIDA, maladie socialement admissible?" i La revue Nouvelle. Vivre avec le Sida, Juillet- Août (7-8) 1990, p (forbedret version af nr. 135) 137. "Ethique et technique: bioéthique. Le pouvoir sur la vie en question", Aquinas. Rivista Internationale di Filosofia, Gennaio-Aprile 1991, Fasc. 1, p

9 138. "Le contrôle démocratique des recherches biomédicales sur l'être humain: quelques aspects du débat bioéthique au Danemark" in A. Cherbonnier: Bioéthique, politique de santé et droits de l'homme, CEDIF, Bruxelles, 1991, p "Människans etiska förhållandet till den Andra: Etikens grundvalar enligt Sartre och Lévinas" i Benkt-Erik Benkson et al.(utg): Människan i Samspel. En vänbok till Arno Werner, Argos, Lund, 1991, p "Etikkens nye fornuft" i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 1991, nr. 5, p "Pour une éthique narrative: Un pont entre l'éthique et la réflexion narrative chez Ricœur" in: Paul Ricœur, Les métamorphoses de la raison herméneutiques (sous la direction de Jean Greisch et Richard Kearney), Ed. du Cerf, Paris, 1991, p (jfr. nr. 115 og 116) 142. "Un "oubli" dans la philosophie politique de Ricœur" in Jean Greich et Richard Kearny (sous la direction de): Paul Ricœur, Les métamorphoses de la raison herméneutiques, Ed. du Cerf, Paris, 1991, p "Urberättelse, livshistoria, grundberättelse" in Divan, Tidskrift för psychoanalys och kultur, Psykoanalytisk Forum, Stockholm, Nr. 3, november 1991, p "Das beherrschte Leben: Bioetechnologie und Entfremdung" in Bjørn Ekmann u.a. (Herausg.): Fremdheit, Entfremdung, Verfremdung, Jahrbuch für Intern. Germanistik, Reihe A, Band 29, Verlag Peter Lang, Bern, 1992, p "Bioethics and the ethics of nature" in Francis Seiersted and Ingunn Moser (eds): Humanistic Perspectives on Technology, Development and Environment, TMV, Centre for Technology and Culture, University of Oslo, 1992, p "Teknologifilosofi. En kropsontologi" i Finn Olesen (red) Philosophia, Tidsskrift for filosofi, årg. 20, nr. 3-4, Aarhus 1992, p "Urfortælling, livshistorie, grundfortælling" i Jubilæumsskrift. 25 års idéhistoire, Udg. af Sandra Hansen m.fl., Slagmarks Skyttegravsserie, Århus, 1992, p (dansk version af 143) "Et etisk synspunkt" i Beskyttelse af følsomme personoplysninger. En konferencerapport, Det etiske Råd, 1992, p , debatindlæg p , 37 og "Oui à l'europe, non à Maastricht" i La revue nouvelle, Bruxelles, no 9, sept. 1992, p "Sur l'athéisme", replique à M. Jan Sperna Weiland in Albino Babolin (a cura di): Ateismo a società, Editrice Benucci, Perugia 1992, p "Den moderne verden rejser etiske spørgsmål", "Politikerne skal ikke være kamæleoner", Revyen, nr. 3, november, 2. årgang 1992, p "Den grænsesprængende bioetik", Universitetslæreren, nr. 7, september 1992, p "Le retour de l'éthique", Perspektiven der Philosophie, Neues Jahrbuch 1992, Zu Ehren von Tomonobu Imamichi, Band 18, Amsterdam, 1992, p "La critique de l'écriture chez N. F. S. Grundtvig: Une éthique de la communication", in M. M. Olivetti (a cura di): Religione, Parole, Scrittura, Biblioteca dell'"archivio di Filosofia", Cedam, Padova, 1992, p "L'Altro nella persona" (translation of an English paper: "The Other in the Person", manus.), Bioetica e persona, a cura di Evandro Agazzi, Franco Angeli, Milano, 1993, p

10 156. "Simone de Beauvoir som filosof", Officiel opposition til Eva Lundgren-Gothlins afhandling Kön och Existens (Daidalos, 1991), Göteborgs Universitet, 30. maj 1991, in Lychnos. Årsbok för Idéhistoria & Vetenskapshistoria, Uppsala, Vol. 13, 1993, p "Ethics of Technology: The Irreplaceable", in Dan Ch. Christensen (ed.): European Historiography of Technology, Odense University Press, 1993, p "Il timore per altri" in Segni e Comprehensione", N Anno VII, Gennaio-Aprile 1993, Capone Editore, Roma, p "La bio-éthique anthropocentrifuge", in Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokio, Japan, Vol.11, 1993, p "Bioethics and the Ethics of Nature", Aquinas, XXXV, Fascicolo 3 (Settembre-Dicembre l992), Roma, p (kort version af nr. 145) "L'irremplaçable" in Faculty of Arts, University of Göteborg, Sweden. Dissertations 1991/1992. Summaries, Göteborg, 1993, p (jfr. nr. 153) "Fra bioetik til bioret", in Filosoffen, Filosofilærerforeningen, nr. 2, juli 1993, p "Europa for folkene" i "Føderalistklubben":Tag Europa alvorligt. Åbent brev til regering og folk, Tiderne Skifter, København, 1993 (jfr. nr. C. 23) "Från Europas folk till folkens Europa" in Moderna Tider, Stockholm, april 1994, p (svensk bearbejning af nr. 163) "Juristernes magt", Samvirke, maj, 1994, p "Miljøetik og naturkontrakt", in Miljövårdsberedningen och Forskningsrådsnämnden( red.: Uno Svedin och Anne-Marie Thunberg): Miljöetik - för et samhälle på människans och naturens villkor,, Rapport 94:2, Stockholm, 1994, p "Opdragelse til etik" in Vilhelm Kemp og Karin-Ann Madsen (red.): Horisont og Pejling, en debatbog om dannelsen i 90'erne, Odense Katedralskoles Pædagogiske Udvalg, Slagmarks Skyttegravsserie, Århus, 1994, p (ændret og forkortet version af nr. 166) "Droit et Justice entre éthique et politique" in Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokyo, Japan, Vol.12, 1994, p "Prioritering af det uerstattelige", Omsorg, Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medicin, Prioriteringer i helsevesenet, Oslo, 11. årgang, 3/94, p "Kritik der reduzierende Vernunft", Text & Kontext, Wilhelm Fink Verlag, Kopenhagen und München, 1994, p (jfr. nr. 117, og 125) "Samhället och samvetet. Dialektiken mellan debatt och övertygelse", Vår Lösen,""Att se om sin värld" - Samhällsförandring och etik", Årgang 85, 7/8-94, Sigtuna, p (jfr. delvis nr. 178) "Bioetikkens grundlag - Overvejelser over kroppens betydning for bioetik og bioret" (sammen med Mette Lebech, Jacob Rendtorff og Peter Høilund), Philosophia - Tidsskrift for filosofi, Årgang 23, nr. 1-2, 1994, p "La crainte pour autrui", Philosophica, 52, 1993, 2 [udk. 1995], p "Ethics and Narrativity" in: The Philosophy of Paul Ricœur, The Library of Living Philosophers, Edited by Lewis Edwin Hahn, Open Court, Southers Illinois University at 10

11 Carbondale, 1995, p (jfr. nr. 86, 92 og 95), with "Resumé en français", p , and "Reply to Peter Kemp" by Paul Ricœur, p "L'uomo tecnico" in Interpretazioni attuali dell'uomo: Filosoofia, Scientia, Religione, 4-6 giugno 1992, a cura di Evandro Agazzi, Guida Editori, Napoli, 1995, p "Hvordan sætter vi grænser for hvad der er tilladt?" redigeret gengivelse in: Patienten i Lægemiddelforskningen, konference 23. november 1994, redigeret af Inger Schou, MEDIF og MEFA, 1995, p , diskussionsbidrag s. 38 og "Social retfærdighed" in: Det gode samfund, Essays om velfærdssystemet i en foranderlig tid, redigeret af Egon Clausen, Socialministeriet, 1995, s s "Social Justice" in: The Good Society. Essays on welfare system at a time of change, ed. by Egon Clausen, Ministry of Social Affairs, 1995, p (overs. af nr. 176) "La vulnérabilité entre conviction et discussion" in Entretiens de Kyoto, Institut International de Philosophie, Entretiens sur les Enjeux actuels de l'ethique, The Present Commitments of Ethics. Actes du Congrès de Kyoto 2-7 Septembre Edité par Tomonobu Imamichi [conférence aux Entretiens d'iip, Kyoto, 1994], Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokyo, Japon, 1995, p "Till en doktorsavhandling om Paul Ricœur. Tänkerprofil", Vår Lösen,, Årgang 86, 5-95, Sigtuna, p "Sprogets etik: fra Lévinas til Kierkegaard" in Den slyngelagtige eftertid. Tekster om Søren Kierkegaard, red. af Finn Frandsen & Ole Morsing, Slagmarks Skyttegravsserie, Slagmark, Århus, 1995, p (bind II) (dansk version af nr. 123) "Kvalitet og etik i professionelt arbejde med mennesker" in Årsbereting 1994, Børnepsykiatrisk afdeling Q, Amtsygehuset i Gentofte, Hellerup, 1995, bilag 1 (10 sider) "Ricœur entre Heidegger et Lévinas. L'affirmation originaire entre l'attestation ontologique et l'injonction éthique", Philosophie, No 16, Paul Ricœur. L'herméneutique à l'école de la phénoménologie (sous la direction de Jean Greisch), Institut Catholique de Paris, Faculté de Philosophie, Beauchesne, Paris, 1995, p "Ricœur between Heidegger and Lévinas: orginal Affirmation between Ontological Attestation and Ethical Injunction", in Philosophy and Social Criticism, Vol. 21, no 5/6, Sage Publications, 1995; Special Issue: Ricoeur at 80. Essays on the Hermeneutics of Action, p ; reprint in Lars-Henrik Schmidt (ed.): Paul Ricour in the Conflict of Interpretations, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, 1994, p "A la recherche du récit fondamental pour l'éthique", in Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokyo, Japan, Vol. 13, 1995, p "Ansigtets etik", Indledning til Emmanuel Lévinas: Etik og Uendelighed. Samtaler med Philippe Nemo. På dansk ved Manni Crone, Hans Reitzels Forlag, København, 1995, p "Fra livsfilosofi til bioetik" i Revser og inspirator - til ære for Arno Victor Nielsen, Redigeret af Benedicta Pécseli, Jacob Rendtorff og Peter Kemp, Filosofisk Forum, 1996, p "Bioethique et biodroit" i La querelle des normes, Cahiers de philosophie politique et juridique, sous la direction de Jean-Luc Petit,Presses Universitaires de Caen, 1995, No 27, p (udvidet version af nr. 158) 189. Anmeldelse af Emmanuel Levinas : Difficult Freedom: Essais on Judaism. Translated by Seán Hand. London; Athlone Press, 1990; and 11

12 Re-reading Levinas, Edited by Robert Bernasconi & Simon Critschley. London; Athlone Press, 1991, i Literature & Theology. An International Journal of Theory, Criticism and Culture, Oxford University Press, Vol. 9, no. 4 December 1995, p "L'éthique du corps propre. L'experience de l'irremplaçable comme fondement de l'éthique et du droit", Communication présentée à L'Institut Catholique à Paris, 20 Novembre, 1994, et au Tanigushi Symposium, 1995, Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokyo, Japan, Vol. 14, 1996, p "Le cercle ontico-pratique" in M. M. Olivetti (a cura di): La philosophie de la religion entre éthique et ontologie, Biblioteca dell'archivio di Filosofia", Cedam, Padova, 1996, p "Etik og narrativitetens tre niveauer", Psyke & Logos, Dansk Psykologisk Forlag, København, Årgang 17, nr. 1, 1996, p med résumé s. 75 (revideret version af nr. 147) 193. "Ricœurs etik - nogle forbemærkninger", Filosofi, Nr. 1, jan. 1996, p "David Doublets retsfilosofi", Tidsskrift for Rettsvitenskap 5/96, Scandinavian University Press, Institutt for privatrett, Oslo, 1996, p "Les limites de l'intégration: le cas du Danemark" in Ethique et handicap mental, sous la direction de J. Duchène et al., Presses Universitaires de Namur, 1997, p "La fin de l'innocence scientifique" in Pouquoi la science? Impacts et limites de la recherche, sous la direction de Michel Meulders, Marc Crommelinck er Bernard Feltz, Editions Champ Vallon, Seyssel, et Presses Universitaires de France, Paris, 1997, p "Antropo-Odstredivá Boetika" [Antropocentrifugal bioetik], Filosoficky Casopis, 1997, Rocnik 45, No 3, Praha, 1999 (Tjekisk oversættelse af nr. 159) 198. "Cirklen mellem ontologi og praksis i fællesskabets liv", in Teologi og modernitet, tilegnet H.C. Wind, redigeret af Peter Thyssen og Anders Moe Rasmussen, Aarhus Universitetsforlag, 1997, p (revideret dansk version af nr. 191) 199 "Introduction" & "Another language for the Other: from Kierkegaard to Levinas" (engelsk version af nr. 131), Philosophy and Social Criticism, vol. 23 no 6, november 1997, Special Issue, Emmanuel Levinas: Ethics of the Other, Guest editor: Peter Kemp, p. 1-3 and "Ο Αριστοτελησ στη βιοηθικη" ("Aristotle in Bioethics"), The Actuality of Ancient Greek Philosophy, Edited by Myrto Dragona-Monachou George Roussopoulos, Ellenika Grammata, Athens, 1997, p "Social Development: Between Intervention and Integration", in Social Development: Between Intervention and Integration, éd. by Adam Diderichsen, Peter Kemp and Jacob Rendtorff, Rhodos, København, 1997, p "Une controverse voilée sur Kierkegaard: l'opposition K. E. Løgstrup - Johannes Sløk", Kairos, Revue de la Faculté de Philosophie de l'université de Toulouse-Le Mirail, 10 Kierkegaard, Presses Universitaires de Mirail, 1997, p "Kropsfilosofi og kropsetik", in Idræt og etik, red. af Kurt Jørgensen og Else Trangbæk, Centyer for Idrætsforskning, København 1998, p "Ufølsom kommunikation", in Hvordan få det sagt? Erfaringer og samtaler om den alvorlige diagnose, redigeret af Kirsten Enevoldsen, Jytte Jessen, Susannah Rosssiter, Ingelise Wenzel, Poul Kristensens Forlag, Herning, 1998, p "Au-delà de la justice: le juste entre le droit et l'éthique", in La sagesse pratique. Autour de l'œuvre de Paul Ricœur, sous la direction de Jeffrey Andrew Barash et de Mireille Delbraccio, 12

13 Centre national de documentation pédagogique et Centre régional de documentation pédagogique de lacadémie d'amiens, Amiens 1998, p "From Ethics to Biolaw" in Imamichi, T. (Ed.): Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokio, Japan, Vol. 16, 1998, p "Jean Nabert och boken om det onda", in Vår Lösen, nummer 2/3, Om texter i ny läsning, Sigtuna, Juni 1998, "Efterskrift", in Sten Lange: Anderledes mennesker, Tiderne Skifter, København, 1999 p "From ethics to bioethics", in Questioning Ethics. Contemporary Debates in Philosophy, Edited by Richard Kearney and Mark Dooley, Routledge, London and New York, 1999, p "La ragione bioetica", in KOS, Rivista di medicina, cultura e science umane, Nouva serie, N. 152, maggio 1998, Europa Scienze Umane Editrice, Milano, p "Den afmægtige magt", Omsorg, Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medicin, Makt og afmakt, Oslo, 15. årgang, 4/98, p "Samspillet mellem den bioetiske grundforskning og biorettens udvikling" in Flemming Balvig og Jørn Vestergaard (red.): Vilkårene i den retsfilosofiske debat, ret og etik - kundskab og magt, Rapport fra et symposium, Københavns Universitet , Det retsvidenskabeligte Institut D og Studenterbogladen, København, 1999, p , diskussionsindlæg p. 34, 38-39, "Vi skal ikke undgå naturens farer men teknologiens risici" (sammen med Christian Coff og Niels Mattsson Johansen) og "Viden er ikke det samme som tillid" (replik til Mads Øvlisen) in Kurt Boelsgaard (red.): Etik i dansk erhvervsliv - fremtidens lederkrav, Jyllands-Postens Erhvervsbogklub, Viby J., 1998, p og L intégrité de l être incarné" in M. M. Olivetti (a cura di): L incarnation, Biblioteca dell'archivio di Filosofia", Cedam, Padova, 1999, p "Quatre principes éthiques" " in Imamichi, T. (Ed.): Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokio, Japan, Vol. 17, 1999, p "Kroppens ansigt" in Dorthe Jørgensen (red.): Hvad er metafysik - i dag? Forlaget Modtryk, Århus, 1999, p "Læge-etik i en teknologisk tid" in Ole J. Hartling m.fl. (red.): Bibliotek for Læger, september 1999, 191. årgang, Den Almindelige Danske Lægeforening, København 1999, p Bioethics in Law and Biolaw in Ethics in Bioethics and Biolaw (s.m. Jacob Rendtorff og Niels Mattsson Johansen), vol. I: Judgement of life,, Rhodos International Science and Art Publishers & Centre for Ethics and Law, Copenhagen, 2000, Four ethical principles in Biolaw in Bioethics and Biolaw (s.m. Jacob Rendtorff og Niels Mattsson Johansen), vol. II: Four Ethical Principles, Rhodos International Science and Art Publishers & Centre for Ethics and Law, Copenhagen 2000, p "Ethik, Wissenschaft und Gesellschaft" in Dietmar Mieth (Hsg): Ethik und Wissenschaft in Europa, Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 2000, p "Bæredygtighedens etik" in Dansk Naturpolitik i bæredygtighedens perspektiv, Temarapport , Naturrådet, København 2000, p

14 222. Ethics of sustainability " in Imamichi, T. (Ed.): Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokio, Japan, Vol. 18, 2000, p "Opstandelse: mellem erfaring og tro" in Kirke og kultur, Universitetsforlaget, Oslo, 2000, 1, p. 3 18; og in Præsteforeningens Blad, 14. april 2000/15, p (fransk version: 224) 224. L amour pour l éternite " in M. M. Olivetti (a cura di): Intersubjectivité et théologie philosophique, Biblioteca dell'archivio di Filosofia", Cedam, Padova, 2001, p (fransk version af nr. 223) 225. Efter Nice den ny grundlov for Europa i Visioner for Europa. Forslag til en mere demokratisk og effektiv Europæisk Union, redigeret og udgivet af Den danske Europabevægelse (Anders Panum Jensen et al.), København 2001, p Sense or Nonsense of Illness in Ethics of the Body in Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research, Volume LXXII, Life Interpretation and Sense of Illness within the Human Condition. Medicine and Philosophy in Dialogue, edited by Anne-Teresa Tyminiecka and Evandro Agazzi, Kluwer Academic Publishers. Dortrecht, 2001, p Etik og samfund, kapitel 6 10 in Filosofi Etik Videnskabsteori, redigeret af Merete Bjerrum og Kirsten Lund Christiansen, Akademisk Forlag, København, Ethique et éducation à l ère de la mondialisation et de l éco-éthique " in Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokio, Japan, Vol. 18, 2001, p "Henri Bergsons metafysik" in Eksistens og livsfilosofi, redigeret af Regnar Birkelund, Gyldendal, København 2002, p World Trade Centers fald: Pædagogisk filosofi i en sårbar verden in Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 2.02.maj, 2002 s Etiske princippers genkomst i omsorgen for sundhed in Sørensen, A. D. et al. (Eds.). Slagmark, tidsskrift for idéhistorie, efterår 2002, nr. 35, Institut for Idéhistorie, Aarhus Universitet, Aarhus, 2002, s Nationalstaternes Europa in Nedergaard, P. et al. (Eds.), Den europæiske nødvendighed, 37 vinduer mod fremtidens Europa, København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2002, s Filosofi og politik, Om Seneca. Humanisten ved Neros hof (1976) in Barlyng, M. & Jensen, J.B. (Eds.), Både frem og tilbage. Portræt af Villy Sørensens forfatterskab Forlaget Spring, Hellerup, 2002, s Hvad skal forbedringer gøre godt for? in Det Dyreetiske Råd og Det Etiske Råd: Forbedringer af mennesker og dyr? Proceedings for møde i Nationalmuseets festsal, 19. november, 2002, s Såkaldte forbedringer af dyr og mennesker in BioTIK sekretariatets hjemmeside, synspunkt, Min kærlighed til Frankrig/ Mon amour pour la France in Kalender 2003Den franske Ambassade, København, 2002, s Science et éthique dans la société et dans la nature: une perspective anthropologique i Néchad, M., Philosophie des sciences et éthique, Colloque franco-danois organisé à Klarskov (Danemark) 7-9 juin 2002, Recueil des présentations, København: Fondation Paule Mikkelsen, 2002, s

15 238. Ethique animale et biotechnologie in Duchêne, J., Beaufays, J.-P. & Ravez, L., ( Eds. ), Entre l homme et l animal, Une nouvelle alliance? Presses Universitaires de Namur, Namur, s Narrative Ethics and Moral Law in Ricœur in Wall, J., Schweiker, W. & Hall, W.D. ( Eds. ), Paul Ricœur and Contemporary Moral Thought, Routledge, New York and London, 2002, s From Saga to Hegel (Book review of Páll Skúlason: Saga & Philosophy and Other Essays) in Brock, S., Rasmussen, A.M., Hansen, E. (Eds.): Sats Nordic Journal of Philosophy, Vol. 3, No 2, Philosophia Press, Dpt. of Philosophy, University of Aarhus, 2002, Aarhus, s La paix: Ethique et politique in La philosophie et la paix, Actes du XXVIIIe Congrès International de l Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française, Università degli Studi di Bologna, 29 août - 1 septembre 2000, Vrin, Paris, tome II, 2002, p Après la chute du World Trade Center: La nécessité du citoyen du monde in Imamichi, T. (Ed.): Eco-ethica et globalisatio, Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae Vol. 20, Centre International pour L Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokio, 2002, p From Ethics to Biolaw in Imamichi, T. (Ed.): Introduction to Bio-ethics, Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae Vol. 20, Centre International pour L Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Special Issue for the XXIst World Congress of Philosophy, 2003, Tokio, p (reprise du no 206) 244. "Alternativ kræftbehandling in Social politik nr. 1/2003, p.?? 245. Ethik der Nachhaltigkeit: Etische, gesellschaftliche wirtschaftlische, juridische und naturphilosophische Aspekte der sogenannten Nachhaltigheit in Wissenschaftstheoretische Perspektiven fûr die Umweltwissenschaften, Herausgegeben von Gunda Matschonat und Alexander Gerber, Margraf Verlag, Weikersheim, 2003, p Værdier i socialpolitikken in Værdier i socialpolitikken, Socialpolitisk-Juridisk Center, Socialministeriet, København, 2003, p La question de la technique selon Heidegger in Pascal Chabot et Gilbert Hottois (éd.): Les philosophes et la technique, Vrin, Paris, 2003, p La formation des intellectuels, The Formation of the Intellectuals in Socrate pour tous. Enseigner la philosophie aux non-philosophes, Socrates for Everybody. Teaching philosophy to non-philosophers, Actes du colloque de Copenhague, Fédération internationale des sociétés de philosophie, sous la direction de Jean Ferrari, Peter Kemp, David Evans, Nelly Robinet-Bruyère, Vrin, Paris, 2003, p , Question à Marie-Geneviève Pinsart, p Dannelsen til verdensborger in Kultur og Dannelse, Kvan, Et tidsskrift for læreruddannelsen og Folkeskolen, November 2003, 23. årgang, 67, p Memory and Oblivion: Reshaping Bergson According to Paul Ricoeur in Andrezej Wiercinski (ed.) Between Suspicion and Sympathy. Paul Ricoeur s Unstable Equilibrium, Hermeneutic Press, Toronto 2003, p » Mémoire et oubli : de Bergson à Ricœur» in L Herne. Paul Ricœur, Cahier dirigé par Myriam Revault d Allonnes et François Azouvi, Editions de l herne, Paris 2004, p (fransk version af nr. 250) 252. «Lykke og fortvivlelse i de sidste år», in Selvmord blandt gamle Mennesker myter, viden og forebyggelse, faglig redaktion: Jorit Tellervo, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København, 2004, p

16 253.» La liaison entre nature et histoire dans l écoéthique» in Imamichi, T. (Ed.): Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae Vol. 21, Centre International pour L Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokyo, Japan, 2003 (2004), p «Erindringens magt» in Thomas Brudholm og Martin Mennecke (red.) : Erindringens fremtid. Auschwitz-dag i Danmark, Lindhardt og Ringhof, København, 2004, p The citizen of the world as a figure in a critical vision in Nordisk Pedagogik, special issue: Education as a critical force myth or reality? Nr. I 2004, Vol 24, p «Le tournant du positivisme à la phénoménologie dans la philosophie danoise du XXe siècle» in Nordiques, Revue quadrimestrielle, No 3, Hiver, , p «Verdensborgeren som pædagogisk ideal» in Filosofi, tema : Globalisering, Filosofilærerforeningen for Gymnasiet og HF, Nr. 4, nov. 2004, p La mondialisation technologique in Projet, Revue du Ceras (Centre Recherche et d Action Sociales), Vol. 283, novembre 2004, p (extrait de «Le défi de la mondialisation technologique à l éthique», voir no «Entre désespoir et espoir dans un monde terrorisé» in E. Agazzi, J. Ferrari, G. Hottois, P. Kemp et W.L.McBride : Pauvreté, justice et paix sociale, Journée de la philosophie à l UNESCO 2002, UNESCO secteur des sciences sociales et humanines, Paris, Preface/Préface and «The Globalization of the World» in World and Worldhood - Monde et mondanéité, Philosophical Problems Today, Vol. 3, edited by Peter Kemp, Springer, Dordrecht, The Netherlnads, Le bonheur" in M. M. Olivetti (a cura di): Le don et la dette, Biblioteca dell'archivio di Filosofia", Cedam, Padova, 2004, p La sagesse éthique selon Ricoeur in Foi et Vie, Volume CIII, No 5, Décembre 2004, p Ateismens kamp for troen in Anne Ehlers, Niels Grønkjær & Marianne Levinsen: Biskop for Herren og så mange andre. Festskrift til Kjeld Holms 60-årsda, Forlaget Anis, København 2005, p Towards a new tolerance: Religion and confict, Melintas, Jurnal Filsafat Dan Teologi, Universitas Katolik Parahyangan, ISSN , Th. 21, No 64, April Augustus 2005, pp The Role of the Master: Hermeneutics in Mimetic Education in Imamichi, T. (Ed.): Perspectiva Nova Eco-Ethices, Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae Vol. 22, Centre International pour L Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokio, 2004 (2005), p Τα ανθρωπινα δικαιωµατα µεταξυ ηθικου οραµατοσ και συγκεκριµενων κανονω ( Human Rights Between Ethical Vision and concrete Norms) in Για µια ϕιλοσοϕικη παιδαια ανθρωπινων δικαιωµατων, Ελληνικα γραµµατα, Αθηνα, 2005, p Mimesis in Educational Hermeneutics in Educational Philosophy and Theory, Vol. 38, No. 2, 2006, p Jeg matte ophæve viden for at få plads til troen. Opgør med naturaliseringen af det sacrale, Præsteforeningens Blad, 96. årgang, 2. juni 2006/22, p

17 269. «Outgrundliga äro den rena förlatelsens vägar. Enligt Vlaidimir Jankélévitch finns det oförlätliga brott, Axess, Stockholm, juni 2006, p «Le fondement de l'éthique vu à travers l'éthique du siècle de Ricœur «in Revue de Métaphysique et de Morale, Avril 2006, PUF, Paris, p «Le penseur du religieux par excellence» in L homme capable, autour de Paul Ricœur, éd. Bruno Clément, Revue Collège International de Philosophie. PUF, 2006, p «Reconnaissance à Ricœur/ Ricœur et la reconnaissance in Hommage à Paul Ricœur ( ), Journée de la Philosophie, 2006, UNESCO, Paris, 2006, p Anerkendelse og gavens økonomi in Doxa, Afdelingsblad for Filosofi, Århus Universitet, 9. årgang (nr. 31), marts 2006, p Efterskrift in Lars Sandbeck: Fantasiens Gud, Den teologiske vending mod det mytiskpoetiske sprog hos Amos Niven Wilder, Peter Kemp og Johannes Sløk, Forlaget ANIS, København El fundamento de la etica in Patricia Mena Malet (comp.): Fenomenologia por decir, Homwenaje a Paul Ricoeur, Unversidad Alberto Hurtado, Chile, 2006 p , 276. Kant the Cosmopolitan in HansLenk/Reiner Wiehl (eds./éds.): Kant Today - Kant aujourdhui Kant heute, Philosophy ion Interhational Context, vol. 1, LIT Verlag. Berlin 2006, p The new Enlightenment in Danish Yearbook of Philosophy, (nr. 40, 2005), Museum Tusculanum Press, Copenhagen 2006, p Verdensborger i Grønland in Hanne Petersen (red): Grønland i verdenssamfundet, Forlaget Atuagkat/Ilisimatusarfik. 2006, p Le sujet du droit international in M. M. Olivetti (ed.): Le tiers, Archivio di Filosofia", Archives of Philosophy, LXXIV, 2006, n. 1-3Pisa - Roma, 2007, p Den religiøse lidenskab. Sløk mellem Kierkegaard og Løgstrup in Lars Sandbeck (red.): Mig og evigheden. Johannes Sløks religionsfilosofi, Forlaget ANIS, København, 2007, p Verdensborgerlig historie in Historie og samfundsfag, Nr. 4 December 2007, p The Origin of the World Citicien in Filosopfia, Scientiza e Bioetica nel dibattito contemporaneo. Studi Internationali in onore di Evandro Agazzi, A cura di Fabio Minazzi, Presidenza del Condiglio dei Miknistri, Roma 2007, p «L anthropologie philosophique dans l éthique de Paul Ricœur», in Le même et l autre. Identité et différence. Actes du XXXIe congrès de l'asplf, sous la direction de Janos Kelemen, Jean Ferrari et Gregory Harmati, Eötvös University Press - Libraire Philosophique J. Vrin, Budapest-Paris, 2007, p «Le défi de la mondialisation technologique à l éthique» in Bernard Feltz et al. (éds), Ethique, technique et démocratie, Bruylant-Academia, Louvain-la-Neuve, 2007, p ; ISBN 13 : Skolen for verdensborgerlig dannelse in Lise Marie Andersen, Simon Laumann Jørgensen & Hanne E. Skovmose (red.): Folkeskolens filosofi. Idealer, tendenser og kritik, Philosophia, Århus 2008, p ; ISBN The Cosmopolitan Vision in Evandro Agazzi et al. (eds): Epistemology and the Social, Rodopi, Amsterdam, 2008, p ; ISBN

18 287. Il fondamento dell etica alla dell etica des seculo di Ricœur in Danielle Ionnota (a cura di):paul Ricœur in dialogo, Eticam guistizia, convinzione, Effata Editrice, Torino, 2008, p (oversættelse af 269); ISBN Narrativ filosofi i teologien in Kritisk Forum for Praktisk Teologi, nr. 112, juni 2008, p ; ISSN The cosmopolitan foundation of International Law in R.Lettevall & K.Linder (eds): The Idea of Kosmopolis, Södertörn Academic Studies 37, Södertörns högskola, Huddinge, 2008, p ; ISBN La dénaturalisation du sacré dans la relation entrre foi et savoir in Filosofia della religione oggi?, Archivio di Filosofia", Archives of Philosophy, LXXV, 2007, n. 1-2, Pisa - Roma, 2008, p ( fransk version af 267) ; ISSN «The power of the word», Opening Speech at the XXIInd World Congress of Philosophy in Seoul, (short version), tpm, The Philosophers' Magazine. Issue 43, 4 quarter 2008 p ; ISSN X 292. «La métaphysique d ans la culture européenne aujourd hu», Présentation du numéro spécial sur «La métaphysique dans la culture», Les Etudes philosophiques», Octobre 2008, p ; ISBN Repenser la philosophie/ Le pouvoir de la parole» in Diogène, No 224, Octobre- Decembre 2008, p «The Barcelona Declaration. Towards an Integrated Approach to Basic Ethical Principles» (together with Jacob Dahl Rendtorff), in Synthesis philosophica, 46, vol. 23, fasc. 2, Zagreb 2008, p ; Appendix, The Barcelona Declaration. Policy Proposals to the European Commission November 1998, p ; Résumés in Croatian, German and French, p «Verdensborgerlig pædagogik» i Introduktion til Pædagogik, 2. udgave, red. Flemming B. Olsen og Finn Held, Frydenlund, København, 2008, p «La reciprocidad entre bioética y bioderecho» in Filosopfia y ciencias de la vide (Juliana González, coordinadora). Mexico : UNAM, 2009, p «La formation philosophique à l ère da la mondialisation» in A l école des philosophes. Regards multiples sur l enseignement de l histoire de la philosophie, sous la direction de Jean Farrari et Pierre Guenancia, Centre Georges Chevrier, Dijon, novembre Introduction in Commitment in Education, Philosophy of Education, Vol. 1, LIT Verlag, Berlin 2009, p «Cosmopolitan Commitment in education «in Commitment in Education, Philosophy of Education (ed. Peter Kemp), Vol. 1, LIT Verlag, Berlin 2009, p «La dénaturalisation du sacré dans la relation entre foi et savoir», in Filosofia della religione oggi?, Archivio di Filosofia, LXXV, 2008.N.3, Pisa/Roma, fabrizio Serra Editione, MMVIII p «The exceptionality of the Ought..Olivetti and eco-ethica» in Marco O. Maria Olivetti. Un Filosofo della religione, Archivio di Filosofia, LXXVI, 2008.N.3, Pisa/Roma, Fabrizio Serra Editione, MMIX, p «Farvel til eksistentialismen leve eksistensfilosofien!» in At Tænke eksistensen. Studier i eksistenstænkningens historie og betydning (red. Paw Hedegaard Amdisen, Jonas Holst og Jens Viggo Nielsen), Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, 2009, p

19 303. «La formation philosophique à l ère da la mondialisation» in A l école des philosophes. Regards multiples sur l enseignement de l histoire de la philosophie, sous la direction de Jean Ferrari et Pierre Guenancia, Centre Georges Chevrier, Dijon, novembre «La liaison entre nature et histoire dans le champ de l éco-éthique» in L Éco-éthique de Tomonobu Imamichi. Textes réunis et présentés par Pierre-Antoine Chardel, Bernard Reber et Peter Kemp, Edition du Sandre, Paris, Cosmopolitanism and Marxism in Rethinking the Role of Philosophy in the Global Age, edited by William Sweet and Pham Van Duc, Cultural Heritage and Contemporary Change. Series IIID, South East Asia, Volume 7, The Council for Research in Values and Philosophy, Cardinal Station, Washington D.C , 2009, Chapter 24, p Rethinking the Role of the International Federation of Philosophical Societies in the Global Age in Rethinking the Role of Philosophy in the Global Age, edited by William Sweet and Pham Van Duc, Cultural Heritage and Contemporary Change. Series IIID, South East Asia, Volume 7, The Council for Research in Values and Philosophy, Cardinal Station, Washington D.C , 2009, Chapter 26, p «La reciprocidad entre bioética y bioderecho» in : Filosopfia y ciencias de la vide (Juliana González, coordinadora). Mexico : UNAM, 2009, p «La sobriété éthique selon Le Livre sur Adler de Søren Kierkegaard» in Søren Kierkegaard, Pensée et problèmes de l éthique, Anne-Christine Habbard, Jacques Message (éds), Collection : philosophie contemporaine, Septentrion Presses Universitaires, Lille, 2009, p «Ricoeur and Education : Ricoeur s implied Philosophy of Education in Scott Davidson (ed.): Ricoeur Across the Disciplines, Continuum, New York & London, 2010, p «The cosmopolitan story» in Power and principles in the Market Place. On Ethics and Economics, Jacob Dahl Rendtorff (ed), Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2010, p «Rethinking Philosophy. The Power of the Word» in Diogenes, UNESCO House, Paris/ London: SAG, number 224, vol. 56, Issue 4, Octobre 2008, p «Pouvoir et impuissance dans la relation thérapeutique». in Revue d-histoire et de Philosophie Religieuse, Strasbourg, Tome 90. no 2, Avril.Juin 2010, p «History as link between sciences». in: Evandro Agazzi and Giuliano Di Bernardo (redaktør), Relations between Natural Sciences and Human Sciences/ Relations entre les sciences naturelles et les sciences humaines. Actes des Entretiens de l Académie Internationale de Philosophie des Sciences 2008, Tilgher-Genova, Genova,, Rovereto, Septembre 2010, s «Le pardon» in Francoise Schwab (red.), Présence de Vladimir Jankélévitch. La Charme et l Occasion, Paris : Beauchesne, 2010, s [Svar på 5 spørgsmål]. in Frei Klem Thomsen & Jacob v. H. Holtermann (red.) Filosofi. 5 spørgsmål. København: Automatic Press, VIP 2010, s A- 2 Planlagt til udgivelse eller upubliceret: 1. The foundation of Ethics considered through the Ethics in the century of Ricœur (trans. of 270) 19

20 2. "L'utopie: de Marx à Kant" (conf. aux Journées d'etudes sur "Marx: Histoire et Utopie", Centre sur Hegel et Marx, Poitiers, Mars 1992) 3. "Förord til Henri Bergson: Introduktion till metafysikken ", upubliceret ( trukket tilbage; dog uddrag i katalog fra Bokförlaget Daidalos, Göteborg, augusti 1992, p. 4) publiceret revideret og udvidet under titlen "Henri Bergsons metafysik" i Eksistens og livsfilosofi, Gyldendal, København 2002 (nr. 226) 4. "Kritik av det reducerende Fornuftet", tiltrædelsesforelæsning i Göteborg, upubl., men publiceret på dansk og fransk, se A 125 og "French Structuralism" engelsk version af nr. 40, opr. planlagt som publikation i Indien. 6."Samfundet og samvittigheden. Dialektikken mellem debat og overbevisning" (upubli., dog 1. del på fransk, jfr. pkt. 14, hele teksten i sv. overs. A 1, 170). 7. "Socialvidenskab og filosofi. Kritiske bemærkninger til Øyvind Pålshaugen: Språkkritiske Teori i Praksis", Officiel opposition ved Oslo Universitet (upubl.; eng. overs. in print: "Social Science and Philosophy. Critical Comments to Øyvind Pålshaugen's Critical Language Theory in Practice", Oslo, ) 8. «Vers un Contrat Global, Un contrat global à l échelle planétaire est-il possible?»communication au colloque sur «Les chemins de la paix» Rome 9-11 mars 2006, inédite, à paraître dans les actes du colloque. 9. «La réciprocité entre bioéthique et biodroit», Communication aux entretiens de l IIP Philosophie et science de la vie, Cuernavaca, Mexique, octobre 2005, inédit en français, publié en espagnol B - 1. Udgivelser af fransk filosofi 1. Bergson, Berlingske leksikon bibliotek, Berlingske forlag, 1968 (udvalg, indledning, oversættelse, noter), genudgivet på forlaget Munkgaard, Maurice Merleau-Ponty: Maleren og filosoffen, Vinten, 1970 (indledningen). 3. Paul Ricœur: Sprogfilosofi, Vinten, 1970 (udvalg, indledning, noter og delvis oversættelse); ny revideret udgave Jean-Paul Sartre: Kritik af den dialektiske Fornuft (udvalg, indledning, oversættelse, noter), Vinten, Paul Ricœur: Filosofiens kilder (udvalg og indledning), Vinten, Jean-Paul Sartre: Etik, Rhodos, København, 1986( indledning). 7. Paul Ricœur: Från text till Handling, Symposion, Lund, 1988 (indledning og delvis oversættelse sammen med Bengt Kristensson), fjärde upplagan B- 2. Oversættelse af fransk filosofi: 1. Paul Ricœur: "Den praktiske fornuft" i Benny Grey Schuster (red.): Moral og etik, Anis, Århus, 1988, p

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Filosofi C Johanne

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen

Kurser og foredrag. Peter Arnt Nielsen Kurser og foredrag Peter Arnt Nielsen 1 Kurser 2014 Internationale processtrategier Jyske virksomhedsjurister 2013 Voldgift fra et dommerperspektiv Domstolsakademiet 2013 International familieret Danske

Læs mere

En e-bog fra ANIS. Se flere titler på www.anis.dk

En e-bog fra ANIS. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Kære selvstuderende i fransk begyndersprog A! Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Alle film bør være tilgængelig

Læs mere

Publikationer. Dansk Dialektisk Sprogteori Bang, J. C. 2001 Odense: Center for Nordiske Studier, Syddansk Universitet. 66 s.

Publikationer. Dansk Dialektisk Sprogteori Bang, J. C. 2001 Odense: Center for Nordiske Studier, Syddansk Universitet. 66 s. Jørgen Chr. Bang Lektor Institut for Sprog og Kommunikation Campusvej 55 5230, Odense M Danmark E-mail: bang@language.sdu.dk Telefon: 65503155 Mobil: 20585154 Webside: http://www.jcbang.dk/main/top/index.php

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Jacob Dahl Rendtorff Roskilde Universitet ETIK OG PSYKIATRI

Jacob Dahl Rendtorff Roskilde Universitet ETIK OG PSYKIATRI Jacob Dahl Rendtorff Roskilde Universitet ETIK OG PSYKIATRI Baggrund for foredraget Jacob Dahl Rendtorff: Etik for psykologer, Jurist og økonom forbundetsforlag, København 2013 Etik versus jura? Lovlydigt

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Filosofiske Anmeldelser, nr 2, årg. 2, 2014

Filosofiske Anmeldelser, nr 2, årg. 2, 2014 Filosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofi Ulla Thøgersen (red.) Filosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofi Forlaget Mindspace 272 sider Kr. 298,- (E-bog kr. 208,-) v/ Christian Bundgaard

Læs mere

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke.

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Filosofi Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Vi er alle i en vis forstand filosoffer, idet vi ofte tvinges til at gøre os de forudsætninger klare, hvorpå vor stilling til livets tilskikkelser og

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Ideer vi lever på This page intentionally left blank Ideer vi lever på Humanistisk viden i videnssamfundet Redigeret af Finn Collin og Jan Faye Ideer vi lever på Humanistisk viden i videnssamfundet 2008

Læs mere

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1 De 4 et udviklingsprojekt for de tyske børnehaver i Uge, Tinglev, Ravsted, Bylderup : At lære at lære en ny fælles fremtid Mål: At give grobund for fortsat praksisudvikling af institutionerne At fremme

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Dansk Psykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160X 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Language Passive Spoken Written Danish 5 5 5 English 5 5 5 German 5 3 2 French 2 1 0

CURRICULUM VITAE. Language Passive Spoken Written Danish 5 5 5 English 5 5 5 German 5 3 2 French 2 1 0 1 CURRICULUM VITAE 1. SURNAME FAYE JACOBSEN 2. NAME ANETTE 3. DATE OF BIRTH 27.02.1957 4. NATIONALITY DANISH 5. CIVIL STATUS MARRIED 6. EDUCATION PH.D., CAND.PHIL. Institution Date: from to Degree(s) or

Læs mere

Jakob Ladegaard. Bogen og folket. Den romantiske litteraturs politik

Jakob Ladegaard. Bogen og folket. Den romantiske litteraturs politik Jakob Ladegaard Bogen og folket Den romantiske litteraturs politik Bogen og folket 1 2 B O G E N O G F O L K E T JAKOB LADEGAARD Bogen og folket Den romantiske litteraturs politik Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012

Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012 Hvor er der penge at tjene? Seminar 21.08. 2012 1 Er forlagene kommet over finanskrisen? Eller Kan fortiden sige noget om fremtiden? Nils Bjervig Nils Bjervig 2 Forlag, der indgår i undersøgelsen Apostrof

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Traction Avant Danmark klubbibliotek

Traction Avant Danmark klubbibliotek Traction Avant Danmark klubbibliotek Udgave 15.11. 2012 Klubben råder over et velassorteret bibliotek, som omfatter de fleste vigtige bøger om Tractionens historie og dens teknik. Biblioteket bliver udvidet

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Arbejdspsykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Engelsk C Kirsten

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

TURSTRUK: GESTALTENDE ARBEJDE for EKSAMENSARBEJDE i KULTURVIDENSKAB tilknyttet: Metafor og kognitiv neurovidenskab: kognitionsteorier, metafor som

TURSTRUK: GESTALTENDE ARBEJDE for EKSAMENSARBEJDE i KULTURVIDENSKAB tilknyttet: Metafor og kognitiv neurovidenskab: kognitionsteorier, metafor som TURSTRUK: GESTALTENDE ARBEJDE for EKSAMENSARBEJDE i KULTURVIDENSKAB tilknyttet: Metafor og kognitiv neurovidenskab: kognitionsteorier, metafor som forståelse og analyser om brugen af metaforer i kognitiv

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Hovedstaden. -globale udfordringer og muligheder. Vækstforum den 27. oktober 2008

Hovedstaden. -globale udfordringer og muligheder. Vækstforum den 27. oktober 2008 Hovedstaden -globale udfordringer og muligheder Vækstforum den 27. oktober 2008 Turismen i hovedstaden Vækst målt i overnatninger Overnatninger, 2000-2008* *Estimeret Størst vækst i danske overnatninger

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Hvor bliver omsorgen af? Borgerinvolvering som den nye samfundsdiagnose. 28. landskursus Fagligt selskab for Diabetessygeplejersker 7.

Hvor bliver omsorgen af? Borgerinvolvering som den nye samfundsdiagnose. 28. landskursus Fagligt selskab for Diabetessygeplejersker 7. Hvor bliver omsorgen af? Borgerinvolvering som den nye samfundsdiagnose 28. landskursus Fagligt selskab for Diabetessygeplejersker 7. november 2014 Velfærdsstaten Tre idealtyper Den klassiske demokratiske

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff.

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi og religion er navnet på et åbent og vidtspændende fagområde, der beskæftiger sig med kristen tro og andre religiøse tilværelsesforståelser

Læs mere

Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse

Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse Dette er et uddrag af E Hæftet om Anerkendelse Generel information og anerkendelse af dig selv Den fulde version af e-hæftet indeholder En fortælling fra det virkelige liv...side 2 Hvad er anerkendelse...side

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 1 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2006 9.-10. februar 9.-10. marts 6.-7. april 4.-5. maj 18.-19. maj Undervisningen foregår på adressen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Fransk begyndersprog A

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Essensen af et godt dagtilbud

Essensen af et godt dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del Bilag 15 Offentligt Essensen af et godt dagtilbud Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Photo: Hans Henrik Knoop,

Læs mere

Moderne dansk kortprosa i dialog

Moderne dansk kortprosa i dialog Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur 12 Moderne dansk kortprosa i dialog En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv Bearbeitet von Aldona Zanko 1. Auflage 2015.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Frihed- men er det frihed fra eller frihed til?

Frihed- men er det frihed fra eller frihed til? Synopsis til eksamen i Klassisk og nyere sociologisk teori Sociologisk institut, Januar 2013 Frihed- men er det frihed fra eller frihed til? -En diskussion om frihedens mange ansigter- Antal tegn uden

Læs mere

Undervisningsplan. Ledelse som narrativ praksis. MPA-hold 2013. 4. semester. Efterår 2014. Fagkoordinator. Undervisere

Undervisningsplan. Ledelse som narrativ praksis. MPA-hold 2013. 4. semester. Efterår 2014. Fagkoordinator. Undervisere Undervisningsplan Ledelse som narrativ praksis MPA-hold 2013 4. semester Efterår 2014 Fagkoordinator Klaus Majgaard, Adjungeret Professor, CVL Undervisere Klaus Majgaard, Adjungeret Professor, CVL Tid

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

I begyndelsen er bevægelse. - betragtninger om krop, bevægelse og sansning

I begyndelsen er bevægelse. - betragtninger om krop, bevægelse og sansning I begyndelsen er bevægelse - betragtninger om krop, bevægelse og sansning Michael Blume, VIA University College, januar 2010 Bevægelse 2 videnskabelige positioner Cogito, ergo sum: et naturvidenskabeligt

Læs mere

Aadland, Einar (2000) Etik dilemma og valg. 1.udg., 1opl. København: Dansk psykologisk Forlag.

Aadland, Einar (2000) Etik dilemma og valg. 1.udg., 1opl. København: Dansk psykologisk Forlag. Litteraturliste EKSISTENS-PSYKOLOGI/-FILOSOFI Jensen, Gitte Bach: Den menneskelige Eksistens og den eksistentielle samtalepartners forholden sig til den. Kandidatafhandling, Psykologisk Institut, Århus

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Seminar om æg- og sæddonation

Seminar om æg- og sæddonation FOLKETINGETS FREMTIDSPANEL OM BIOETIK Seminar om æg- og sæddonation Onsdag d. 17. marts fra 9.00 til 12.30 Lokale nr. 1-133 på Christiansborg Arrangementet er for folketingsmedlemmer og medlemmer af Det

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Trine

Læs mere