Bibliografi (januar 2011) Peter Kemp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibliografi 1960 - (januar 2011) Peter Kemp"

Transkript

1 Bibliografi (januar 2011) Peter Kemp Indhold A - 1. Artikler i tidsskrifter og bøger... 1 A- 2 Planlagt til udgivelse eller upubliceret: B - 1. Udgivelser af fransk filosofi B- 2. Oversættelse af fransk filosofi: C. Egne skandinaviske arbejder: D. Bøger på fransk, tysk og spansk: E. Bøger på engelsk: F. Bøger under udgivelse: G. Redaktion I (udgivne bøger m.m..) I. Forord J. Bidrag til ministerielle forskningsrapporter K. Avisartikler L. Festskrifter M. Andet N. Om Peter Kemp A - 1. Artikler i tidsskrifter og bøger 1. "Ud af sig selv" in Hans Hertel (red.): Det lyse rum. Introduktion 1960, Arena, Fredensborg, 1960, p "Komikeren som melankoliker - en æstetisk-filosofisk nekrolog", Perspektiv, 10. årg. 1. sept., 1962, p "Er sjælen et opdigtet fantasivæsen?", Dansk Udsyn, Årg. 42, 1962, p "Die göttliche Krankheit im Sein", Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie, VI. Band, Heft 3, 1964, p "Fejltagelsens rolle i Descartes' gudsbevis", Dansk Teologisk Tidsskrift, 1965, p "Emmanuel Mounier - og hans kritik af Sartre", Exil, 1. årg. nr. 3, 1966, p "Egebaks kritik af Sartre", Exil, 2. årg. nr. 4, 1967, s & "Le concept de Dieu chez Sartre", Revue d'histoire et de Philosophie religieuse, 1967, p

2 9. "La philosophie du langage de Merleau-Ponty", Danish Yearbook of Philosophy, 1967, p På dansk i Exil, 3. årg., nr. 3, 1969, p "Phänomenologie und Hermeneutik in der Philosophie Paul Ricœurs", Zeitschrift für Theologie und Kirche, 1970, p På dansk i Exil, 1970, p "Le Non de Sartre à la logique de Hegel", Revue de Theologie et de Philosophie, Lausanne, 1970, p "Parler de Dieu", Revue d'histoire et de Philosophie religieuse, 1970, p "Le langage de la culpabilité comme révélateur du sacré" in Le Sacré, Aubier, Paris, På italiensk: "Il Linguaggio delle Colpevolezza come rivelatore del Sacro", Archivio di Filosofia, Istituto di Studi Filosofici, Roma, 1974, p "The Hermeneutics of Engagement, Reflections on Methods", Danish Yearbook of Philosophy, 1973, vol. 10, p "Les langages de l'engagement", Bulletin de la Société française de Philosophie, t. 69, No 4, 1975, p "Le rôle du mythe et de la poésie dans l'orientation sociale", in G. B. Madison: Sens et existence, en hommage à Paul Ricœur, Seuil, Paris, 1975, p "Marx et le Poème religieux. Le christianisme dans "le Capital", Recherche de Science Religieuse, jan.-mars 1976, p "Réponse à Paul Ricœur", Bulletin de la Société française de Philosophie, t. 70, 1976, p "Le postulat poétique de la sécularisation" in: Herméneutique de la Sécularisation, Actes des Colloques Castelli, Aubier, Paris, 1976, p "La société civile-bourgeoise selon Hegel et Marx", Revue des Sciences philosophiques et théologiques, t. 60, 1976, p "F.C.Krarup's Philosophy of Religion", Danish Yearbook of Philosophy, Vol. 13, 1976, p "K. E. Løgstrups etik", Dansk Filosofi og Psykologi, bind 1, 1976, p "Science et théologie selon le jeune Wilhelm Hermann", Revue des Sciences philosophiques et théologiques, t. 62, 2, 1978, p "L'engagement dans le débat nucléaire. le problème d'une éthique politique" in Le colloque interdisciplinaire et international, Namur, septembre, 1977, p "Det religiøse sprogs undergang og genkomst. Religionsfilosofisk skitse", Religion/77, Meddelelser fra Religionslærerforeningen for Gymasieskolerne og HF og Seminarernes Religionslærerforening, Gyldendal, nr. 1, juni 1977, p "Dødsprincippet hos Freud og Derrida", Filosofiske Studier, bind 1, 1978, p (svarer delvis til kap. 1 i nr. C. 15). 27. "Une petite musique de nuit. A propos de l'ouvrage de St. Breton: "Théorie des idéologies", Revue d'histoire et de Philosophie religieuse, no 4, 1978, p

3 28. "L'éthique au lendemain des victoires des athéismes. Réflexions sur la philosophie de Jacques Derrida", Revue de Theologie et de Philosophie, Lausanne, 1979, III, p (svarer delvis til kap. 3 i nr. C. 15). 29. "Le précurseur de Henrik Ibsen. Quelques aspects de la découverte de Kierkegaard en France", Les Etudes philosophiques, Paris, 1979, p "Mytesprog og andre sprog", Religion/79, Meddelelser fra Religionslærerforeningen for Gymasieskolerne og HF og Seminarernes Religionslærerforening, Gyldendal, nr. 3, dec. 1979, p "Magt og selvforvaltning", Teori og praksis, GMT, nr. 8 (tema om "Magtkritik"), 1980, p "Ekspertise som ideologi" in Ove Nathan (red.): Tænk - og vælg, Gyldendal, 1980, p "Für ein andere Vernunft", in: Michael Grupp (Herausgeber): Wissenschaft auf Abwegen, Bonz, Fellbach, 1980, p "La machine et la mort de l'autre", Philosopfia e Religione di Fronte alle Morte, Archivio di Filosofia, Roma, 1981, p (svarer delvis til kap. 4 i nr. C. 15). 35. "Hvem er bange for filosofien?", Teori og praksis, GMT, nr. 9, 1981 (temanr. om Derrida), p "The role of Psychoanalysis in the Conflict of Interpretations", Scandinavien Psychoanalytic Review, Copenhagen, 1981, 4, p "Histoire comme récit et comme pratique. Entretien avec Ricœur", Esprit,juin 1981, p "Genfortællingens magt i den etiske erfaring", Kredsen, 1981, nr. 1, p "Trafikken som teknologi" in Futuriblerne, 1981, nr. 1-2, p "Kultur og teknologi" in Ressource eller reservat?, UNESCO-nationalkommis- sionen, København, 1981, kap. 1, p "Teknologi, ideologi og etik", Pædagogisk Orientering, 1981, nr- 7-8, p "Le structuralisme français" in G. Flöistad: Contemporary Philosophy, Vol. II, Philosophy of Science, Institut International de Philosophie, M. Nijhoff, The Hague, 1982, p "Death and Gift" (on Jacques Derrida), Journal of the American Academy of Religion, L/3, 1982, p "Sprog som magt" i Ind med sproget! - Rapport fra sprogkonferencen den på Christiansborg, p. 25-3l. Uddrag af samme i Tidens skole, Årg. 84, nr. 5, 1982, p "Teknologi og social fantasi" i Dansk Udsyn, Askov,1982, nr. 4, p "Fortælling og kritik i teologien" (l. officielle opposition ved forsvaret for Svend Bjergs disputats den ), Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, Århus, 1982, nr. 1, p "Meningen med ordet Gud" i Kritisk Forum for Prakisk Teologi, 1983, nr. 13, p "Kan moral begrundes med logik?"; "Sprog og virkelighed i moralen" (debat med Joachim Israel), Philosophia. Tidskrift for Filosofi, årgang 11, nr. 3-4, Århus, 1983, s ,

4 49. "Narrative Philosophie: Die Geschichten in der philosophischen Reflexion", in Text & Kontext, Sonderreihe, Band 16: Literatur und Philosophie, Vilh. Fink Verlag, München/Kopenhagen, 1983, p "Liminaire" (avec Georges Thill) in Peter Kemp et Georges Thill (éd): Education permanente et contrôle des Technologies, Actes du Cours de l'inter-university Centre de Dubrovnik, janvier 1981, Presses Universitaires de Namur, Belgique 1983, p "Éducation permanente et contrôle de l'informatique", in Peter Kemp et Georges Thill (éd): Education permanente et contrôle des Technologies, Actes du Cours de l'inter-university Centre de Dubrovnik, janvier 1981, Presses Universitaires de Namur, Belgique 1983, p "Erindringen i begivenhedsmyten" i På fortællingens Grænse, Kredsens Jubilæumsbog, 50 årgang, 1983, Risskov, p "Fra ungdomsoprør til teknologikritik" i Politisk Revy, nr. 451, december 1983, p "Søren Kierkegaard" (biographie et exposé de sa philosophie), in Denis Huisman (éd.): Dictionnaire des philosophes, P.U.F., Paris, 1984, p "Death and Machine: From Jules Verne to Derrida and beyond" in Philosophy and Social Criticism, Boston, 2/1984, p (svarer delvis til kapitel 4 i nr. C. 15) 56. "La limite du face à face dans l'éthique" in Aquinas, Rivista Internationale di Filosofia, Roma, Anno XXVII, Fasc. 3, Setteembre-Dicembre 1984, p Rewiev essay on Dreyfus and Rabinow: Michel Foucault, in History and Theory, Vol. XXIII, Number 1, 1984, p "Paradoxe démocrates" in La Revue Nouvelle, Bruxelles, 1984, p Anmeldelse af Mark C. Taylor; Journeys to Selfhood; Hegel and Kierkegaard (1980), in Kierkegaardiana XIII, 1984, p Anmeldelse af Henri-Bernard Vergote:Sens et Répétition (1982) in Kierkegaardiana XIII, C. A. Reitzel, 1984, p "Robotten og mennesket" i Temarapport om Uddannelsesforskning. Informationsteknologi og skole, Publ. nr. 8, Udv. vedr. uddannelsesforskning, 1984, p "Etik og demokrati i informationssamfundet" i Mette Kofoed Bjørnsen o.a. (red.): Samfundet og etikken, Munksgaard, 1984, p "Grundtvigs kritik af skriften" i Peter Kemp(red.): Sprog, Tale og Skrift. Indlæg på filosofisk Grundtvigkongres, Aros, Århus,1984, p "Etiske aspekter som de vurderes af "eksperter" i etik" i Etiske sider af gensplejsningsægtransplantations, fosterundersøgelses- og inseminationsteknikken, Rapport fra orienteringsmøde på Rigshospitalet 4. november 1983, Indenrigsministeriet, 1984, p "History as narrative and Practice. Peter Kemp talks to Paul Ricœur in Copenhagen" in Philosophy Today, Vol. XXIX, Number 3/4, Fall 1985, p (engelsk oversættelse af nr. 35). 66."Etisk livssyn og moralsk praksis" i Daniel Andersen o.a.: Medicinsk Etik, FADL's forlag, 1985, p "Lærer-kultur" i Dorthe Esbjørn Holck o.a.: Lærer-Visioner. Om Lærervirksomhed og Læreruddannelse i fremtiden, KVAN, Marselisborg Seminarium, Århus, 1985, p

5 68. "Liminaire" (med Georges Thill) i Georges Thill, Peter Kemp et Vladimir Muljevik (éd): Systèmes technologiques et Autogestion, Actes du Cours de l'inter-university Centre de Dubrovnik, avril 1984, Presses Universitaires de Namur, Belgique 1985, p "Autonomie éthique et systèmes technologiques", i Georges Thill, Peter Kemp et Vladimir Muljevik (éd): Systèmes technologiques et Autogestion, Actes du Cours de l'inter-university Centre de Dubrovnik, avril 1984, Presses Universitaires de Namur, Belgique 1985, p "Informatikkens styrke og grænse" i Uddannelse, Undervisningsministeriets tidsskrift, nr. 2, februar 1985, 18. årg. p "Filosofi som åndshistorie" i Uddannelse, Undervisningsministeriets tidsskrift, nr. 8, oktober, 1985, 18. årg. p "Etik og medicinsk teknologi, kritik af rapporten 'Fremskridtets pris'", Dansk Udsyn, Årg. 65, nr. 1, 1985, p "Livskunst og selvbeherskelse. Om 'Seksualitetens historie' i Michel Foucaults filosofi" i Samtiden, Oslo, nr. 1, 1985, p Samt i HUG 42/43 Erotik, Tiderne Skifter, København, 9. årg. 42/43, sommer Svensk oversættelse: Livskonst och självbehärskning. Om 'Seksualitetens historia' i Michel Foucaults filosofi" i Res Publica, Tema: Michel Foucault, 3/85, Lund, p "Bliver vi blinde svin?", i Ingeniøren, Årg. 12, nr. 16, 1986, sekt. 1, p "Le conflit entre l'herméneutique et l'éthique" in Revue de Métaphysique et de Morale, Paris, 1/1986, p "Récit de Dieu et Concept de Dieu" in Albino Babolin (éd): Teologia Filosofica e Filosofia della Religione, Editrice Benucci, Perugia 1986, p (jfr. nr. 47); "Discussione" p "Teknologifaktoren i Filosofi" i Tarja Cronberg: Metoder i Teknologivurdering, Pub. nr. 5 ved Teknik-Samfund- Initiativet, Blytmanns Forlag, København, 1986, p "Myte og historie i Sløks Poetik" i Festskrift for Johannes Sløk s 70-årsdag. Sprogets mesterskab, Centrum, 1986, p "Forord" i Peter Kemp (red.): Humanistisk Teknologi, temaerne i HUM. TEK.-uddannelsen, HUM.TEK.-studienævnet, Københavns Universitet, 1986, p "Filosofien bag Humanistisk Teknologi" i Peter Kemp (red.): Humanistisk Teknologi, temaerne i HUM.TEK.-uddannelsen, HUM.TEK.-studienævnet, Københavns Universitet, 1986, p "Teknologi og etik" i Peter Kemp (red.): Humanistisk Teknologi, temaerne i HUM.TEK.- uddannelsen, HUM.TEK.-studienævnet, Københavns Universitet, 1986, p "Frigørelse eller sort reaktion" i Lousiana Revy, 26. årgang, nr. 2. Marts 1986, p "Indledning: Vetenskap och poesi" i Gaston Bachelard: Lågan av Ljus, Korpen, Göteborg, 1986, p "Det frie arbejde og arbejdets frigørelse" i Institut for Folkemindevidenskab: UNIFOL, Årsberetning 1985, Tema: Arbejderkultur, C.A. Reitzels Forlag, København 1986, p "Indledning" i Jean-Paul Sartre: Etik, Rhodos, København, 1986, p. 7-18, fotomekanisk genoptryk på Det lille Forlag; Frederiksberg, "Forord" i Peter Kemp og Jesper Hermann(red.): Hum.Tek.-Studiet. Uddannelsen i Humanistisk Teknologi, Center for Humanistisk Teknologi, Københavns Universitet, 1986, p

6 87. "Lyst og moral - efter den moralske verdensordens sammenbrud" i Samtiden, nr. 6, Oslo, 1986, p "Kampen om skylden" i Iben Holk (red.) Henrik Stangerup, Odense universitetsforlag, Odense 1986, p "Éthique et Narrativité. À propos de l'ouvrage de Paul Ricœur: Temps et récit " i Aquinas, Rivista Internationale di Filosofia, Roma, Anno XXIX, Fasc. 2, Maggio-Agosto 1986, p "Marks i Poemat Religijny, Chrzescijanstwo w Kapitale" istudia Filozoficzne, Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Filozoficznych Instytut Filozofii I Socjologii, Nr 10, 1986, p "Military Technology and Ethics of Research" i Torben Størner et al.: Peace and the Future. Proceedings of the II International Peace University 1985, Århus University Press, Århus 1986, p "Et udvidet risikobegreb" i Miljøministeriet: Er det farligt hr. Minister?, Miljøministeriet, København, januar 1987, p "Les comités d'éthique et le politique" i Claire Ambroselli: Comités d'éthique à travers le Monde. Recherches en cours 1986, Editions Tierce, Paris, 1987, p "Ansiktets etik" (om Lévinas) i Res Publica 8, Lund 1987, p , genoptrykt som "Indledning" til Emmanuel Lévinas: Etik och Oändlighet, Symposion, Lund, 1988, p "Skampletten. Refleksioner over det ondes symbolik i en forurenet tid" i Kritik 82, 1987, København, p "Tekst og handling. Udviklingen i Paul Ricœurs filosofi" i Slagmark, Århus, 1988, nr. 10, p "Etik og narrativitet. På sporet af den implicitte etik i Paul Ricœurs værk om Tid og fortælling " i Slagmark, Århus, 1988, nr. 10, p (dansk version af nr. 89; indgået i Tid og fortælling, C.17.b) 98. "Etik och narrativitet. På spåning efter den implicita etiken i Ricœurs verk om 'Tid och berättelse" i Bengt Kristensson och Peter Kemp (red.): Text och verklighet - Paul Ricœur, Res Publica, nr. 9, Symposion, Lund, 1988, p (svensk oversættelse af nr. 96 ). 99. "Från hermeneutik till etik" (med Bengt Kristensson) Indledning til Paul Ricœur: Från text till Handling, Symposion, Lund, 1988, p "Lykke og lidelse i livets sidste tid" (résumé af foredrag på 1. Nordiske kongress. Omsorg ved Livets Slutt, Bergen juni) i Omsorg for alvorlig syke og døende, Informasjonsbulletin fra Den Norske Kreftforening, 5. årgang 1988, nr. 2 juni l988, p "Filosofiske refleksioner over forholdet til døden" (résumé af foredrag på 1. Nordiske kongress. Omsorg ved Livets Slutt, Bergen juni) i Omsorg for alvorlig syke og døende, Informasjonsbulletin fra Den Norske Kreftforening, 5. årgang 1988, nr. 2 juni l988, p "Historia och berättelse. Diskussion av nyare historieteori" i Res Publica, nr. 11, Symposion, 1988, p "Pour une Technologie au service d'une société plus humaine: Une nouvelle formation interdisciplinaire à l'université de Copenhague" i Georges Thill: Recherche, Formation, Developpement - leur interrelations. Actes du Premier Forum PRELUDE, Dakar 1987, Presses Universitaires de Namur, 1988, p

7 104. Discussione i Albino Babolin (a cura di): Fede Filosofica e Filosofia della Religione, Editrice Benucci, Perugia 1988, p & "Liminaire" (avec Georges Thill) i Peter Kemp et Georges Thill: Le triomphe des Biotechnologies. La domestication de l'animal humain/ The Triumph of Biotechnologies. The Domestication of the Human Animal, Presses Universitaires de Namur, 1988, p "Ethique, normativité et normalisation" i Peter Kemp et Georges Thill: Le triomphe des Biotechnologies. La domestication de l'animal humain/ The Triumph of Biotechnologies. The Domestication of the Human Animal, Presses Universitaires de Namur, 1988, p "Les comités d'éthique et le politique (Danemark)" i Peter Kemp et Georges Thill: Le triomphe des Biotechnologies. La domestication de l'animal humain/ The Triumph of Biotechnologies. The Domestication of the Human Animal, Presses Universitaires de Namur, 1988, p "Remarque sur l'être humain et le vivant. A la suite du débat sur la communication de Kjeld Møllgaard" i Peter Kemp et Georges Thill: Le triomphe des Biotechnologies. La domestication de l'animal humain/ The Triumph of Biotechnologies. The Domestication of the Human Animal, Presses Universitaires de Namur, 1988, p "Etyka w spoleczenstwie skomputeryzowanym. Problem isolacji komunikacji wspolczesnej" i Etyka. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 24, Warszawa, 1988, Le postulat religieux de l'injustifiabilité de la torture" i M. Olivetti (ed.): Teodicea oggi? Archivio di Filosofia, Anno LVI N. 1-3, Cedam, p "Metafysik og etik" i Metafysik og excorsisme. 1. officielle oppostion ved forsvaret af Lars- Henrik Schmidts doktorafhandling Den sociale excorsisme, Slagmarks Skyttegravsserie, Århus, 1988, p "Viden, technè og etik" i Benny Grey Schuster (red.): Moral og etik, Anis, Århus, 1988, p "Nærhedsetikkens begrænsning" i Benny Grey Schuster (red.): Moral og etik, Anis, Århus, 1988, p (oversættelse af nr. 53) "La dignatà umana relativamente alla ricerca su embrioni e feti umani e al loro impiego" (med Kjeld Møllgård) i KOS, Rivista di scienza e etica, Nouva serie, Volume IV, N. 38, Settembre/Ottobre 1988, Instituto Scientifico H San Raffaele, Europa Scienze Umane, Milano, p. 8-9 (forkortet udgave af nr. 123) 115. "Per un'etica Narrativa. Un Ponte tra l'etica e la riflessione Narrativa in Ricœur" i Aquinas, XXXI (l988), Roma, "Introduction" (with David Rasmussen) &"Toward a Narrative Ethics: a bridge between ethics and the narrative reflection of Ricœur" (= nr. 114) i Philosophy and Social Criticism,, No 14.2, 1988, Special Issue, The Narrative Path: The Later Works of Paul Ricœur, p , l. Genudgivelse i T. Peter Kemp and David M. Rasmussen (ed.): The Narrative Path: The Later Works of Paul Ricœur, The MIT-Press, Cambridge, Mass., London, England, 1989, p. VII-VIII & "Critique de la raison réductrice" i Epistemologia, volume 11 (1988), Special issue: Science et Metaphysique, Tilgher-Geneova, p Genoptryk i Science et Metaphysique, Archives de l'institut International des Sciences Théoriques, No 30, CIACO, Louvain-La-Neuve, "Das gute Leben in der Technischen Welt" i special issue Technik als Lebensform (herausg. von G. Kattinger und M. Schmutzer), Technik und Gesellschaft, Wien, April-Mai 1989, p

8 119. "Hermeutik, etik og ret" i Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, 12. årgang 1989, nr. 1, p "Værker og handling. Om Hannah Arendt" i Billedkunstnernes Forbund årgang, nr , August, p "Den uberegnelige etik" i Hans Hauge (red.) Subjektets status. Om subjektfilosofi, metafysik og modernitet, Århus Universitetsforlag, 1990, p "Etikken som første filosofi: Lévinas" i Slagmark, efterår 1989, nr. 14 (udk. 1990), p "Ethique et language: de Lévinas à Kierkegaard" i Les Cahiers de Philosophie, Kierkegaard, Vingt-Cinq Etudes, 8-9, Automne 1989 (publ. 1990), p "La dignatà umana relativamente alla ricerca su embrioni e feti umani e al loro impiego" (med Kjeld Møllgård) in Scienza ed Etica Nella Centralità dell'uomo (a cura di Paolo Cattorini), Istituto Scientifico H. San Raffaele, Franco Angeli, Milano, 1990, p (italiensk oversættelse af et indlæg på engelsk: "Human Dignity in Relation to Reseach on and Use of Human Embryos and Fetuses") "Kritik af den reducerende fornuft" i Kredsen, 56. årg. n. 1, 1990, p (jfr. nr. 117) "Etik ja, moralisme nej" i Peter Kemp (red.): AIDS-etik, Rhodos, 1990, p "Fra menneskeret til bioret" i Omverden, april 1990, p "Hautes Écoles Populaires au Danemark: Réseau et Partenariat pour une démocratie dans une sociéte technologique" i Technologies: Réseaux et Partenariat, Actes du Cours de l'inter- University Centre de Dubrovnik, avril 1988, Presses Universitaires de Namur, p "Un'etica per il mondo vivente" i Évandro Agazzi (a cura di): Quale etica per la bioetica?, Franco Angeli, Milano, 1990, p "Heidegger's Greatness and his Blindness" i i Philosophy and Social Criticism, Boston, 15.2 (1989) (publ. 1990), p "Un autre language pour l'autre: De Kierkegaard à Lévinas" i Testimonianza religiosa e forme espressive (a cura di Albino Babolin), Editrice Benucci, Perugia, 1989 (udg. 1990) (en anden version af nr. 123), p (med Arno Victor Nielsen) "Hvad blev det?" i Finn Frandsen: Sokrates på skolebænken, Århus, 1990, p "Ethique, expertise et développement" in Michel Ansay et Georges Thill: Pesticides et Médicaments en santé animale", PUL, Liège, 1990, p "Maîtriser les risques. Les comités d'éthique devant les risques techno- logiques" in Madeleine Moulin (textes réunis par): Contrôler la science?, DeBoeck Université, Bruxelles, 1990, p "SIDA et éthique de responsabilité" in Daniel Borillo et Anne Masseran(textes réunis par): SIDA et les Droits de l'homme, L'épidemie dans un Etat de droit, actes d'un Séminaire GERSULP, année , Strasbourg, Juillet 1990, p ; "Débats", p "SIDA, maladie socialement admissible?" i La revue Nouvelle. Vivre avec le Sida, Juillet- Août (7-8) 1990, p (forbedret version af nr. 135) 137. "Ethique et technique: bioéthique. Le pouvoir sur la vie en question", Aquinas. Rivista Internationale di Filosofia, Gennaio-Aprile 1991, Fasc. 1, p

9 138. "Le contrôle démocratique des recherches biomédicales sur l'être humain: quelques aspects du débat bioéthique au Danemark" in A. Cherbonnier: Bioéthique, politique de santé et droits de l'homme, CEDIF, Bruxelles, 1991, p "Människans etiska förhållandet till den Andra: Etikens grundvalar enligt Sartre och Lévinas" i Benkt-Erik Benkson et al.(utg): Människan i Samspel. En vänbok till Arno Werner, Argos, Lund, 1991, p "Etikkens nye fornuft" i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 1991, nr. 5, p "Pour une éthique narrative: Un pont entre l'éthique et la réflexion narrative chez Ricœur" in: Paul Ricœur, Les métamorphoses de la raison herméneutiques (sous la direction de Jean Greisch et Richard Kearney), Ed. du Cerf, Paris, 1991, p (jfr. nr. 115 og 116) 142. "Un "oubli" dans la philosophie politique de Ricœur" in Jean Greich et Richard Kearny (sous la direction de): Paul Ricœur, Les métamorphoses de la raison herméneutiques, Ed. du Cerf, Paris, 1991, p "Urberättelse, livshistoria, grundberättelse" in Divan, Tidskrift för psychoanalys och kultur, Psykoanalytisk Forum, Stockholm, Nr. 3, november 1991, p "Das beherrschte Leben: Bioetechnologie und Entfremdung" in Bjørn Ekmann u.a. (Herausg.): Fremdheit, Entfremdung, Verfremdung, Jahrbuch für Intern. Germanistik, Reihe A, Band 29, Verlag Peter Lang, Bern, 1992, p "Bioethics and the ethics of nature" in Francis Seiersted and Ingunn Moser (eds): Humanistic Perspectives on Technology, Development and Environment, TMV, Centre for Technology and Culture, University of Oslo, 1992, p "Teknologifilosofi. En kropsontologi" i Finn Olesen (red) Philosophia, Tidsskrift for filosofi, årg. 20, nr. 3-4, Aarhus 1992, p "Urfortælling, livshistorie, grundfortælling" i Jubilæumsskrift. 25 års idéhistoire, Udg. af Sandra Hansen m.fl., Slagmarks Skyttegravsserie, Århus, 1992, p (dansk version af 143) "Et etisk synspunkt" i Beskyttelse af følsomme personoplysninger. En konferencerapport, Det etiske Råd, 1992, p , debatindlæg p , 37 og "Oui à l'europe, non à Maastricht" i La revue nouvelle, Bruxelles, no 9, sept. 1992, p "Sur l'athéisme", replique à M. Jan Sperna Weiland in Albino Babolin (a cura di): Ateismo a società, Editrice Benucci, Perugia 1992, p "Den moderne verden rejser etiske spørgsmål", "Politikerne skal ikke være kamæleoner", Revyen, nr. 3, november, 2. årgang 1992, p "Den grænsesprængende bioetik", Universitetslæreren, nr. 7, september 1992, p "Le retour de l'éthique", Perspektiven der Philosophie, Neues Jahrbuch 1992, Zu Ehren von Tomonobu Imamichi, Band 18, Amsterdam, 1992, p "La critique de l'écriture chez N. F. S. Grundtvig: Une éthique de la communication", in M. M. Olivetti (a cura di): Religione, Parole, Scrittura, Biblioteca dell'"archivio di Filosofia", Cedam, Padova, 1992, p "L'Altro nella persona" (translation of an English paper: "The Other in the Person", manus.), Bioetica e persona, a cura di Evandro Agazzi, Franco Angeli, Milano, 1993, p

10 156. "Simone de Beauvoir som filosof", Officiel opposition til Eva Lundgren-Gothlins afhandling Kön och Existens (Daidalos, 1991), Göteborgs Universitet, 30. maj 1991, in Lychnos. Årsbok för Idéhistoria & Vetenskapshistoria, Uppsala, Vol. 13, 1993, p "Ethics of Technology: The Irreplaceable", in Dan Ch. Christensen (ed.): European Historiography of Technology, Odense University Press, 1993, p "Il timore per altri" in Segni e Comprehensione", N Anno VII, Gennaio-Aprile 1993, Capone Editore, Roma, p "La bio-éthique anthropocentrifuge", in Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokio, Japan, Vol.11, 1993, p "Bioethics and the Ethics of Nature", Aquinas, XXXV, Fascicolo 3 (Settembre-Dicembre l992), Roma, p (kort version af nr. 145) "L'irremplaçable" in Faculty of Arts, University of Göteborg, Sweden. Dissertations 1991/1992. Summaries, Göteborg, 1993, p (jfr. nr. 153) "Fra bioetik til bioret", in Filosoffen, Filosofilærerforeningen, nr. 2, juli 1993, p "Europa for folkene" i "Føderalistklubben":Tag Europa alvorligt. Åbent brev til regering og folk, Tiderne Skifter, København, 1993 (jfr. nr. C. 23) "Från Europas folk till folkens Europa" in Moderna Tider, Stockholm, april 1994, p (svensk bearbejning af nr. 163) "Juristernes magt", Samvirke, maj, 1994, p "Miljøetik og naturkontrakt", in Miljövårdsberedningen och Forskningsrådsnämnden( red.: Uno Svedin och Anne-Marie Thunberg): Miljöetik - för et samhälle på människans och naturens villkor,, Rapport 94:2, Stockholm, 1994, p "Opdragelse til etik" in Vilhelm Kemp og Karin-Ann Madsen (red.): Horisont og Pejling, en debatbog om dannelsen i 90'erne, Odense Katedralskoles Pædagogiske Udvalg, Slagmarks Skyttegravsserie, Århus, 1994, p (ændret og forkortet version af nr. 166) "Droit et Justice entre éthique et politique" in Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokyo, Japan, Vol.12, 1994, p "Prioritering af det uerstattelige", Omsorg, Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medicin, Prioriteringer i helsevesenet, Oslo, 11. årgang, 3/94, p "Kritik der reduzierende Vernunft", Text & Kontext, Wilhelm Fink Verlag, Kopenhagen und München, 1994, p (jfr. nr. 117, og 125) "Samhället och samvetet. Dialektiken mellan debatt och övertygelse", Vår Lösen,""Att se om sin värld" - Samhällsförandring och etik", Årgang 85, 7/8-94, Sigtuna, p (jfr. delvis nr. 178) "Bioetikkens grundlag - Overvejelser over kroppens betydning for bioetik og bioret" (sammen med Mette Lebech, Jacob Rendtorff og Peter Høilund), Philosophia - Tidsskrift for filosofi, Årgang 23, nr. 1-2, 1994, p "La crainte pour autrui", Philosophica, 52, 1993, 2 [udk. 1995], p "Ethics and Narrativity" in: The Philosophy of Paul Ricœur, The Library of Living Philosophers, Edited by Lewis Edwin Hahn, Open Court, Southers Illinois University at 10

11 Carbondale, 1995, p (jfr. nr. 86, 92 og 95), with "Resumé en français", p , and "Reply to Peter Kemp" by Paul Ricœur, p "L'uomo tecnico" in Interpretazioni attuali dell'uomo: Filosoofia, Scientia, Religione, 4-6 giugno 1992, a cura di Evandro Agazzi, Guida Editori, Napoli, 1995, p "Hvordan sætter vi grænser for hvad der er tilladt?" redigeret gengivelse in: Patienten i Lægemiddelforskningen, konference 23. november 1994, redigeret af Inger Schou, MEDIF og MEFA, 1995, p , diskussionsbidrag s. 38 og "Social retfærdighed" in: Det gode samfund, Essays om velfærdssystemet i en foranderlig tid, redigeret af Egon Clausen, Socialministeriet, 1995, s s "Social Justice" in: The Good Society. Essays on welfare system at a time of change, ed. by Egon Clausen, Ministry of Social Affairs, 1995, p (overs. af nr. 176) "La vulnérabilité entre conviction et discussion" in Entretiens de Kyoto, Institut International de Philosophie, Entretiens sur les Enjeux actuels de l'ethique, The Present Commitments of Ethics. Actes du Congrès de Kyoto 2-7 Septembre Edité par Tomonobu Imamichi [conférence aux Entretiens d'iip, Kyoto, 1994], Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokyo, Japon, 1995, p "Till en doktorsavhandling om Paul Ricœur. Tänkerprofil", Vår Lösen,, Årgang 86, 5-95, Sigtuna, p "Sprogets etik: fra Lévinas til Kierkegaard" in Den slyngelagtige eftertid. Tekster om Søren Kierkegaard, red. af Finn Frandsen & Ole Morsing, Slagmarks Skyttegravsserie, Slagmark, Århus, 1995, p (bind II) (dansk version af nr. 123) "Kvalitet og etik i professionelt arbejde med mennesker" in Årsbereting 1994, Børnepsykiatrisk afdeling Q, Amtsygehuset i Gentofte, Hellerup, 1995, bilag 1 (10 sider) "Ricœur entre Heidegger et Lévinas. L'affirmation originaire entre l'attestation ontologique et l'injonction éthique", Philosophie, No 16, Paul Ricœur. L'herméneutique à l'école de la phénoménologie (sous la direction de Jean Greisch), Institut Catholique de Paris, Faculté de Philosophie, Beauchesne, Paris, 1995, p "Ricœur between Heidegger and Lévinas: orginal Affirmation between Ontological Attestation and Ethical Injunction", in Philosophy and Social Criticism, Vol. 21, no 5/6, Sage Publications, 1995; Special Issue: Ricoeur at 80. Essays on the Hermeneutics of Action, p ; reprint in Lars-Henrik Schmidt (ed.): Paul Ricour in the Conflict of Interpretations, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, 1994, p "A la recherche du récit fondamental pour l'éthique", in Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokyo, Japan, Vol. 13, 1995, p "Ansigtets etik", Indledning til Emmanuel Lévinas: Etik og Uendelighed. Samtaler med Philippe Nemo. På dansk ved Manni Crone, Hans Reitzels Forlag, København, 1995, p "Fra livsfilosofi til bioetik" i Revser og inspirator - til ære for Arno Victor Nielsen, Redigeret af Benedicta Pécseli, Jacob Rendtorff og Peter Kemp, Filosofisk Forum, 1996, p "Bioethique et biodroit" i La querelle des normes, Cahiers de philosophie politique et juridique, sous la direction de Jean-Luc Petit,Presses Universitaires de Caen, 1995, No 27, p (udvidet version af nr. 158) 189. Anmeldelse af Emmanuel Levinas : Difficult Freedom: Essais on Judaism. Translated by Seán Hand. London; Athlone Press, 1990; and 11

"Aesthetic Knowledge", New York : Addleton Academic Publishers Bouchet, Dominique. 2014a. The Innovative Role of Art in the Time of the

Aesthetic Knowledge, New York : Addleton Academic Publishers Bouchet, Dominique. 2014a. The Innovative Role of Art in the Time of the Dominique Bouchet Chair Professor of International Marketing University of Southern Denmark Dept. of Marketing and Management Campusvej 55, DK-5230 Odense M Home page: http://bouchet.dk E.mail : dom@sam.sdu.dk

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2013 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

Kommenteret litteraturliste

Kommenteret litteraturliste Kommenteret litteraturliste Medborgerskab Simon Laumann Jørgensen 1 18-02-2011 1 Tak til Ove Korsgaard, Benjamin Laier, Bo Uggerholt Lauritzen og Thomas Aastrup Rømer 2 Kommenteret litteraturliste, SLJ

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Poul Houe. Born in Snedsted, Denmark, February 4, l946; married to Pia Clausen l968-82.

CURRICULUM VITAE. Poul Houe. Born in Snedsted, Denmark, February 4, l946; married to Pia Clausen l968-82. 04/02 CURRICULUM VITAE Poul Houe Personal: Born in Snedsted, Denmark, February 4, l946; married to Pia Clausen l968-82. Education: "Studentereksamen," Thisted Gymasium, Thisted, Denmark, l964. Exam.art.,

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2014 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

Afdeling for Filosofi. Læseplan. Foråret 2007

Afdeling for Filosofi. Læseplan. Foråret 2007 INSTITUT FOR FILOSOFI OG IDÉHISTORIE Aarhus universitet Afdeling for Filosofi Læseplan Foråret 2007 Opdateres løbende. Opdateret: 8. februar 2007 2 !! VIGTIGT!! LÆS DENNE SIDE NØJE!! FORMALIA I FORBINDELSE

Læs mere

TEMA: NY POLITISK HISTORIE. temp TIDSSKRIFT FOR HISTORIE NR. 8 2014

TEMA: NY POLITISK HISTORIE. temp TIDSSKRIFT FOR HISTORIE NR. 8 2014 TEMA: NY POLITISK HISTORIE TIDSSKRIFT FOR HISTORIE NR. 8 2014 temp TIDSSKRIFT FOR HISTORIE Udgives af: Nyt Selskab for Historie Institut for Kultur og Samfund Afd. for Historie Aarhus Universitet Jens

Læs mere

Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr.

Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 45 2 Morten Thing : en bibliografi/hans Dam Frandsen og Bjarne A. Frandsen

Læs mere

LITTERATUR OM ADOPTION

LITTERATUR OM ADOPTION LITTERATUR OM ADOPTION 2. reviderede udgave af Therese Høeg Jacobsen Adoption og Samfund 2005 1 Forord I 2001 udgav Adoption & Samfund en litteraturliste om adoption som et særnummer af foreningens blad,

Læs mere

Curriculum vitæ... 2 Videnskabelige arbejder m.v.... 11

Curriculum vitæ... 2 Videnskabelige arbejder m.v.... 11 Lektor emeritus dr Leif LITTRUP 李 来 福 ( 利 夫 利 特 鲁 普 ) Saxo-Instituttet - Afdeling For Historie Københavns Universitet Karen Blixensvej 4 2300 København S Tel: 5129 9516 littrup@humkudk http://littrupblogskudk/

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET

DET HUMANISTISKE FAKULTET DET HUMANISTISKE FAKULTET Under Det Humanistiske Fakultet hører følgende institutter: IFPR IFKI IHKS ILKM ISK Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Institut for Fagsprog, Kommunikation og

Læs mere

Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse (IHKS)

Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse (IHKS) Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse (IHKS) Professor, dr.phil. Poul Holm Professor, dr.phil. Bent Jensen Professor, dr.phil. Knud J.V. Jespersen Professor, dr.phil. Flemming Just Professor

Læs mere

Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014

Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014 Dansk Filosofisk Selskab Årsmøde 2014 Abstracts Hovedtalere Paneldiskussioner Oplæg til seminarer Hovedtalernes abstracts Alenka Zupančič: Power and Comedy Fredag den 7. marts, kl. 11.30-13.00 Auditoriet

Læs mere

Appendiks A: Supplerende baggrund og kontekst for afhandlingen

Appendiks A: Supplerende baggrund og kontekst for afhandlingen Appendiks A: Supplerende baggrund og kontekst for afhandlingen Nedenfor gives en nærmere beskrivelse af den danske og internationale baggrund og kontekst for afhandlingen. Denne beskrivelse er af hensyn

Læs mere

K&K. Nr. 114 Årgang 2012 AARHUS UNIVERSITETSFORLAG UTOPI

K&K. Nr. 114 Årgang 2012 AARHUS UNIVERSITETSFORLAG UTOPI K&K Nr. 114 Årgang 2012 UTOPI AARHUS UNIVERSITETSFORLAG K&K Kultur og Klasse Nr. 114 Årgang 2012 UTOPI Redaktion Kjersti Bale (Universitetet i Oslo), Mikkel Bolt (Københavns Universitet), Jacob Bøggild

Læs mere

Arbejdsrapporter fra DCHF 6. Årsberetning 2001. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier

Arbejdsrapporter fra DCHF 6. Årsberetning 2001. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Arbejdsrapporter fra DCHF 6 Årsberetning 2001 Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 2002 Nørre

Læs mere

Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark

Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark SPROGFORUM NO. 19 Det Mangesprogede Danmark ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018591 Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark format format - PDF- - PDF- Redaktionen for nr. 19: Karen Lund, Michael Svendsen

Læs mere

Kristendom i grænseland. Sort etik med transkontekstuel inspiration. Gud og samvittigheden

Kristendom i grænseland. Sort etik med transkontekstuel inspiration. Gud og samvittigheden dansk teologisk tidsskrift Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen Kristendom i grænseland NIELS KASTFELT Sort etik med transkontekstuel

Læs mere

3. Uddannelsessystemet

3. Uddannelsessystemet 3. Uddannelsessystemet 3.1 I almindelighed 3.1.1 Flere perioder 1147 Benjaminsen, Lars: Chanceulighed i Danmark i det 20. århundrede. Udviklingen i intergenerationelle uddannelses- og erhvervschancer.

Læs mere

INDLEDNING JEPPE NEVERS

INDLEDNING JEPPE NEVERS INDLEDNING JEPPE NEVERS Politisk historie er en af det moderne historiefags ældste og største subdiscipliner. På historiestudier verden over (eller i hvert fald i den vestlige verden) lærer studerende

Læs mere

Praxeologisk sygeplejevidenskab: Hvad er det?

Praxeologisk sygeplejevidenskab: Hvad er det? Karin Anna Petersen Staf Callewaert Praxeologisk sygeplejevidenskab: Hvad er det? En diskussion med det subjektivistiske og det objektivistiske alternativ Forlaget Hexis Karin Anna Petersen og Staf Callewaert,

Læs mere

List of publications Ellen Margrethe Basse THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS

List of publications Ellen Margrethe Basse THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS THE STRUCTURE OF THIS LIST OF PUBLICATIONS - Books - Book Contributions - International Articles - Articles in Dansih and Nordic Periodicals - Short articles in Electronic Publications (only the resent

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 3, maj 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Pædagogiske spørgsmål og problemer knytter sig til spørgsmålet om

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

Er Narcissus foran sit grænseløse spejl blevet pervers og paranoïd?

Er Narcissus foran sit grænseløse spejl blevet pervers og paranoïd? Er Narcissus foran sit grænseløse spejl blevet pervers og paranoïd? Om nødvendigheden af at få sat grænser for at kunne finde sig selv og møde de andre. Om forholdet mellem vold og identitet i det demokratiske

Læs mere

Ledelse i spændingen mellem værktøj og virkelighed

Ledelse i spændingen mellem værktøj og virkelighed Ledelse i spændingen mellem værktøj og virkelighed Værktøj er tidens mantra Martin Herbst, sognepræst, ledelsesrådgiver Da Lars Løkke Rasmussen i maj 2014 var ude i sit livs politiske stormvejr, grundet

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

4. Undervisningsfag. 4.1 I almindelighed. 4.1.3 Edb / IT. 4.1.4 Religion / kristendomskundskab. 4.1.1 Filosofi. 4.1.2 Fredsundervisning

4. Undervisningsfag. 4.1 I almindelighed. 4.1.3 Edb / IT. 4.1.4 Religion / kristendomskundskab. 4.1.1 Filosofi. 4.1.2 Fredsundervisning 4. Undervisningsfag 4.1 I almindelighed 1963 Brinck Jørgensen, Sara E., Mie Matjulski & Katrine E. Simon: Fortælling og fortolkning. En undersøgelse af skolebøgers fremstillinger af de slesvigske krige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende institutter og centre: Institut for Journalistik Juridisk Institut Institut for Marketing Institut for Miljø-

Læs mere

List of Publications, december 2014

List of Publications, december 2014 List of Publications, december 2014 A. Monographs 1. Rømer, T. A. (2015). Pædagogikkens to verdener, Aarhus: Aalborg University Press (accepted) (approximately 500 pages) (peer-reviewed). 2. Rømer, T.A.

Læs mere