Bibliografi (januar 2011) Peter Kemp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibliografi 1960 - (januar 2011) Peter Kemp"

Transkript

1 Bibliografi (januar 2011) Peter Kemp Indhold A - 1. Artikler i tidsskrifter og bøger... 1 A- 2 Planlagt til udgivelse eller upubliceret: B - 1. Udgivelser af fransk filosofi B- 2. Oversættelse af fransk filosofi: C. Egne skandinaviske arbejder: D. Bøger på fransk, tysk og spansk: E. Bøger på engelsk: F. Bøger under udgivelse: G. Redaktion I (udgivne bøger m.m..) I. Forord J. Bidrag til ministerielle forskningsrapporter K. Avisartikler L. Festskrifter M. Andet N. Om Peter Kemp A - 1. Artikler i tidsskrifter og bøger 1. "Ud af sig selv" in Hans Hertel (red.): Det lyse rum. Introduktion 1960, Arena, Fredensborg, 1960, p "Komikeren som melankoliker - en æstetisk-filosofisk nekrolog", Perspektiv, 10. årg. 1. sept., 1962, p "Er sjælen et opdigtet fantasivæsen?", Dansk Udsyn, Årg. 42, 1962, p "Die göttliche Krankheit im Sein", Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie, VI. Band, Heft 3, 1964, p "Fejltagelsens rolle i Descartes' gudsbevis", Dansk Teologisk Tidsskrift, 1965, p "Emmanuel Mounier - og hans kritik af Sartre", Exil, 1. årg. nr. 3, 1966, p "Egebaks kritik af Sartre", Exil, 2. årg. nr. 4, 1967, s & "Le concept de Dieu chez Sartre", Revue d'histoire et de Philosophie religieuse, 1967, p

2 9. "La philosophie du langage de Merleau-Ponty", Danish Yearbook of Philosophy, 1967, p På dansk i Exil, 3. årg., nr. 3, 1969, p "Phänomenologie und Hermeneutik in der Philosophie Paul Ricœurs", Zeitschrift für Theologie und Kirche, 1970, p På dansk i Exil, 1970, p "Le Non de Sartre à la logique de Hegel", Revue de Theologie et de Philosophie, Lausanne, 1970, p "Parler de Dieu", Revue d'histoire et de Philosophie religieuse, 1970, p "Le langage de la culpabilité comme révélateur du sacré" in Le Sacré, Aubier, Paris, På italiensk: "Il Linguaggio delle Colpevolezza come rivelatore del Sacro", Archivio di Filosofia, Istituto di Studi Filosofici, Roma, 1974, p "The Hermeneutics of Engagement, Reflections on Methods", Danish Yearbook of Philosophy, 1973, vol. 10, p "Les langages de l'engagement", Bulletin de la Société française de Philosophie, t. 69, No 4, 1975, p "Le rôle du mythe et de la poésie dans l'orientation sociale", in G. B. Madison: Sens et existence, en hommage à Paul Ricœur, Seuil, Paris, 1975, p "Marx et le Poème religieux. Le christianisme dans "le Capital", Recherche de Science Religieuse, jan.-mars 1976, p "Réponse à Paul Ricœur", Bulletin de la Société française de Philosophie, t. 70, 1976, p "Le postulat poétique de la sécularisation" in: Herméneutique de la Sécularisation, Actes des Colloques Castelli, Aubier, Paris, 1976, p "La société civile-bourgeoise selon Hegel et Marx", Revue des Sciences philosophiques et théologiques, t. 60, 1976, p "F.C.Krarup's Philosophy of Religion", Danish Yearbook of Philosophy, Vol. 13, 1976, p "K. E. Løgstrups etik", Dansk Filosofi og Psykologi, bind 1, 1976, p "Science et théologie selon le jeune Wilhelm Hermann", Revue des Sciences philosophiques et théologiques, t. 62, 2, 1978, p "L'engagement dans le débat nucléaire. le problème d'une éthique politique" in Le colloque interdisciplinaire et international, Namur, septembre, 1977, p "Det religiøse sprogs undergang og genkomst. Religionsfilosofisk skitse", Religion/77, Meddelelser fra Religionslærerforeningen for Gymasieskolerne og HF og Seminarernes Religionslærerforening, Gyldendal, nr. 1, juni 1977, p "Dødsprincippet hos Freud og Derrida", Filosofiske Studier, bind 1, 1978, p (svarer delvis til kap. 1 i nr. C. 15). 27. "Une petite musique de nuit. A propos de l'ouvrage de St. Breton: "Théorie des idéologies", Revue d'histoire et de Philosophie religieuse, no 4, 1978, p

3 28. "L'éthique au lendemain des victoires des athéismes. Réflexions sur la philosophie de Jacques Derrida", Revue de Theologie et de Philosophie, Lausanne, 1979, III, p (svarer delvis til kap. 3 i nr. C. 15). 29. "Le précurseur de Henrik Ibsen. Quelques aspects de la découverte de Kierkegaard en France", Les Etudes philosophiques, Paris, 1979, p "Mytesprog og andre sprog", Religion/79, Meddelelser fra Religionslærerforeningen for Gymasieskolerne og HF og Seminarernes Religionslærerforening, Gyldendal, nr. 3, dec. 1979, p "Magt og selvforvaltning", Teori og praksis, GMT, nr. 8 (tema om "Magtkritik"), 1980, p "Ekspertise som ideologi" in Ove Nathan (red.): Tænk - og vælg, Gyldendal, 1980, p "Für ein andere Vernunft", in: Michael Grupp (Herausgeber): Wissenschaft auf Abwegen, Bonz, Fellbach, 1980, p "La machine et la mort de l'autre", Philosopfia e Religione di Fronte alle Morte, Archivio di Filosofia, Roma, 1981, p (svarer delvis til kap. 4 i nr. C. 15). 35. "Hvem er bange for filosofien?", Teori og praksis, GMT, nr. 9, 1981 (temanr. om Derrida), p "The role of Psychoanalysis in the Conflict of Interpretations", Scandinavien Psychoanalytic Review, Copenhagen, 1981, 4, p "Histoire comme récit et comme pratique. Entretien avec Ricœur", Esprit,juin 1981, p "Genfortællingens magt i den etiske erfaring", Kredsen, 1981, nr. 1, p "Trafikken som teknologi" in Futuriblerne, 1981, nr. 1-2, p "Kultur og teknologi" in Ressource eller reservat?, UNESCO-nationalkommis- sionen, København, 1981, kap. 1, p "Teknologi, ideologi og etik", Pædagogisk Orientering, 1981, nr- 7-8, p "Le structuralisme français" in G. Flöistad: Contemporary Philosophy, Vol. II, Philosophy of Science, Institut International de Philosophie, M. Nijhoff, The Hague, 1982, p "Death and Gift" (on Jacques Derrida), Journal of the American Academy of Religion, L/3, 1982, p "Sprog som magt" i Ind med sproget! - Rapport fra sprogkonferencen den på Christiansborg, p. 25-3l. Uddrag af samme i Tidens skole, Årg. 84, nr. 5, 1982, p "Teknologi og social fantasi" i Dansk Udsyn, Askov,1982, nr. 4, p "Fortælling og kritik i teologien" (l. officielle opposition ved forsvaret for Svend Bjergs disputats den ), Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, Århus, 1982, nr. 1, p "Meningen med ordet Gud" i Kritisk Forum for Prakisk Teologi, 1983, nr. 13, p "Kan moral begrundes med logik?"; "Sprog og virkelighed i moralen" (debat med Joachim Israel), Philosophia. Tidskrift for Filosofi, årgang 11, nr. 3-4, Århus, 1983, s ,

4 49. "Narrative Philosophie: Die Geschichten in der philosophischen Reflexion", in Text & Kontext, Sonderreihe, Band 16: Literatur und Philosophie, Vilh. Fink Verlag, München/Kopenhagen, 1983, p "Liminaire" (avec Georges Thill) in Peter Kemp et Georges Thill (éd): Education permanente et contrôle des Technologies, Actes du Cours de l'inter-university Centre de Dubrovnik, janvier 1981, Presses Universitaires de Namur, Belgique 1983, p "Éducation permanente et contrôle de l'informatique", in Peter Kemp et Georges Thill (éd): Education permanente et contrôle des Technologies, Actes du Cours de l'inter-university Centre de Dubrovnik, janvier 1981, Presses Universitaires de Namur, Belgique 1983, p "Erindringen i begivenhedsmyten" i På fortællingens Grænse, Kredsens Jubilæumsbog, 50 årgang, 1983, Risskov, p "Fra ungdomsoprør til teknologikritik" i Politisk Revy, nr. 451, december 1983, p "Søren Kierkegaard" (biographie et exposé de sa philosophie), in Denis Huisman (éd.): Dictionnaire des philosophes, P.U.F., Paris, 1984, p "Death and Machine: From Jules Verne to Derrida and beyond" in Philosophy and Social Criticism, Boston, 2/1984, p (svarer delvis til kapitel 4 i nr. C. 15) 56. "La limite du face à face dans l'éthique" in Aquinas, Rivista Internationale di Filosofia, Roma, Anno XXVII, Fasc. 3, Setteembre-Dicembre 1984, p Rewiev essay on Dreyfus and Rabinow: Michel Foucault, in History and Theory, Vol. XXIII, Number 1, 1984, p "Paradoxe démocrates" in La Revue Nouvelle, Bruxelles, 1984, p Anmeldelse af Mark C. Taylor; Journeys to Selfhood; Hegel and Kierkegaard (1980), in Kierkegaardiana XIII, 1984, p Anmeldelse af Henri-Bernard Vergote:Sens et Répétition (1982) in Kierkegaardiana XIII, C. A. Reitzel, 1984, p "Robotten og mennesket" i Temarapport om Uddannelsesforskning. Informationsteknologi og skole, Publ. nr. 8, Udv. vedr. uddannelsesforskning, 1984, p "Etik og demokrati i informationssamfundet" i Mette Kofoed Bjørnsen o.a. (red.): Samfundet og etikken, Munksgaard, 1984, p "Grundtvigs kritik af skriften" i Peter Kemp(red.): Sprog, Tale og Skrift. Indlæg på filosofisk Grundtvigkongres, Aros, Århus,1984, p "Etiske aspekter som de vurderes af "eksperter" i etik" i Etiske sider af gensplejsningsægtransplantations, fosterundersøgelses- og inseminationsteknikken, Rapport fra orienteringsmøde på Rigshospitalet 4. november 1983, Indenrigsministeriet, 1984, p "History as narrative and Practice. Peter Kemp talks to Paul Ricœur in Copenhagen" in Philosophy Today, Vol. XXIX, Number 3/4, Fall 1985, p (engelsk oversættelse af nr. 35). 66."Etisk livssyn og moralsk praksis" i Daniel Andersen o.a.: Medicinsk Etik, FADL's forlag, 1985, p "Lærer-kultur" i Dorthe Esbjørn Holck o.a.: Lærer-Visioner. Om Lærervirksomhed og Læreruddannelse i fremtiden, KVAN, Marselisborg Seminarium, Århus, 1985, p

5 68. "Liminaire" (med Georges Thill) i Georges Thill, Peter Kemp et Vladimir Muljevik (éd): Systèmes technologiques et Autogestion, Actes du Cours de l'inter-university Centre de Dubrovnik, avril 1984, Presses Universitaires de Namur, Belgique 1985, p "Autonomie éthique et systèmes technologiques", i Georges Thill, Peter Kemp et Vladimir Muljevik (éd): Systèmes technologiques et Autogestion, Actes du Cours de l'inter-university Centre de Dubrovnik, avril 1984, Presses Universitaires de Namur, Belgique 1985, p "Informatikkens styrke og grænse" i Uddannelse, Undervisningsministeriets tidsskrift, nr. 2, februar 1985, 18. årg. p "Filosofi som åndshistorie" i Uddannelse, Undervisningsministeriets tidsskrift, nr. 8, oktober, 1985, 18. årg. p "Etik og medicinsk teknologi, kritik af rapporten 'Fremskridtets pris'", Dansk Udsyn, Årg. 65, nr. 1, 1985, p "Livskunst og selvbeherskelse. Om 'Seksualitetens historie' i Michel Foucaults filosofi" i Samtiden, Oslo, nr. 1, 1985, p Samt i HUG 42/43 Erotik, Tiderne Skifter, København, 9. årg. 42/43, sommer Svensk oversættelse: Livskonst och självbehärskning. Om 'Seksualitetens historia' i Michel Foucaults filosofi" i Res Publica, Tema: Michel Foucault, 3/85, Lund, p "Bliver vi blinde svin?", i Ingeniøren, Årg. 12, nr. 16, 1986, sekt. 1, p "Le conflit entre l'herméneutique et l'éthique" in Revue de Métaphysique et de Morale, Paris, 1/1986, p "Récit de Dieu et Concept de Dieu" in Albino Babolin (éd): Teologia Filosofica e Filosofia della Religione, Editrice Benucci, Perugia 1986, p (jfr. nr. 47); "Discussione" p "Teknologifaktoren i Filosofi" i Tarja Cronberg: Metoder i Teknologivurdering, Pub. nr. 5 ved Teknik-Samfund- Initiativet, Blytmanns Forlag, København, 1986, p "Myte og historie i Sløks Poetik" i Festskrift for Johannes Sløk s 70-årsdag. Sprogets mesterskab, Centrum, 1986, p "Forord" i Peter Kemp (red.): Humanistisk Teknologi, temaerne i HUM. TEK.-uddannelsen, HUM.TEK.-studienævnet, Københavns Universitet, 1986, p "Filosofien bag Humanistisk Teknologi" i Peter Kemp (red.): Humanistisk Teknologi, temaerne i HUM.TEK.-uddannelsen, HUM.TEK.-studienævnet, Københavns Universitet, 1986, p "Teknologi og etik" i Peter Kemp (red.): Humanistisk Teknologi, temaerne i HUM.TEK.- uddannelsen, HUM.TEK.-studienævnet, Københavns Universitet, 1986, p "Frigørelse eller sort reaktion" i Lousiana Revy, 26. årgang, nr. 2. Marts 1986, p "Indledning: Vetenskap och poesi" i Gaston Bachelard: Lågan av Ljus, Korpen, Göteborg, 1986, p "Det frie arbejde og arbejdets frigørelse" i Institut for Folkemindevidenskab: UNIFOL, Årsberetning 1985, Tema: Arbejderkultur, C.A. Reitzels Forlag, København 1986, p "Indledning" i Jean-Paul Sartre: Etik, Rhodos, København, 1986, p. 7-18, fotomekanisk genoptryk på Det lille Forlag; Frederiksberg, "Forord" i Peter Kemp og Jesper Hermann(red.): Hum.Tek.-Studiet. Uddannelsen i Humanistisk Teknologi, Center for Humanistisk Teknologi, Københavns Universitet, 1986, p

6 87. "Lyst og moral - efter den moralske verdensordens sammenbrud" i Samtiden, nr. 6, Oslo, 1986, p "Kampen om skylden" i Iben Holk (red.) Henrik Stangerup, Odense universitetsforlag, Odense 1986, p "Éthique et Narrativité. À propos de l'ouvrage de Paul Ricœur: Temps et récit " i Aquinas, Rivista Internationale di Filosofia, Roma, Anno XXIX, Fasc. 2, Maggio-Agosto 1986, p "Marks i Poemat Religijny, Chrzescijanstwo w Kapitale" istudia Filozoficzne, Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Filozoficznych Instytut Filozofii I Socjologii, Nr 10, 1986, p "Military Technology and Ethics of Research" i Torben Størner et al.: Peace and the Future. Proceedings of the II International Peace University 1985, Århus University Press, Århus 1986, p "Et udvidet risikobegreb" i Miljøministeriet: Er det farligt hr. Minister?, Miljøministeriet, København, januar 1987, p "Les comités d'éthique et le politique" i Claire Ambroselli: Comités d'éthique à travers le Monde. Recherches en cours 1986, Editions Tierce, Paris, 1987, p "Ansiktets etik" (om Lévinas) i Res Publica 8, Lund 1987, p , genoptrykt som "Indledning" til Emmanuel Lévinas: Etik och Oändlighet, Symposion, Lund, 1988, p "Skampletten. Refleksioner over det ondes symbolik i en forurenet tid" i Kritik 82, 1987, København, p "Tekst og handling. Udviklingen i Paul Ricœurs filosofi" i Slagmark, Århus, 1988, nr. 10, p "Etik og narrativitet. På sporet af den implicitte etik i Paul Ricœurs værk om Tid og fortælling " i Slagmark, Århus, 1988, nr. 10, p (dansk version af nr. 89; indgået i Tid og fortælling, C.17.b) 98. "Etik och narrativitet. På spåning efter den implicita etiken i Ricœurs verk om 'Tid och berättelse" i Bengt Kristensson och Peter Kemp (red.): Text och verklighet - Paul Ricœur, Res Publica, nr. 9, Symposion, Lund, 1988, p (svensk oversættelse af nr. 96 ). 99. "Från hermeneutik till etik" (med Bengt Kristensson) Indledning til Paul Ricœur: Från text till Handling, Symposion, Lund, 1988, p "Lykke og lidelse i livets sidste tid" (résumé af foredrag på 1. Nordiske kongress. Omsorg ved Livets Slutt, Bergen juni) i Omsorg for alvorlig syke og døende, Informasjonsbulletin fra Den Norske Kreftforening, 5. årgang 1988, nr. 2 juni l988, p "Filosofiske refleksioner over forholdet til døden" (résumé af foredrag på 1. Nordiske kongress. Omsorg ved Livets Slutt, Bergen juni) i Omsorg for alvorlig syke og døende, Informasjonsbulletin fra Den Norske Kreftforening, 5. årgang 1988, nr. 2 juni l988, p "Historia och berättelse. Diskussion av nyare historieteori" i Res Publica, nr. 11, Symposion, 1988, p "Pour une Technologie au service d'une société plus humaine: Une nouvelle formation interdisciplinaire à l'université de Copenhague" i Georges Thill: Recherche, Formation, Developpement - leur interrelations. Actes du Premier Forum PRELUDE, Dakar 1987, Presses Universitaires de Namur, 1988, p

7 104. Discussione i Albino Babolin (a cura di): Fede Filosofica e Filosofia della Religione, Editrice Benucci, Perugia 1988, p & "Liminaire" (avec Georges Thill) i Peter Kemp et Georges Thill: Le triomphe des Biotechnologies. La domestication de l'animal humain/ The Triumph of Biotechnologies. The Domestication of the Human Animal, Presses Universitaires de Namur, 1988, p "Ethique, normativité et normalisation" i Peter Kemp et Georges Thill: Le triomphe des Biotechnologies. La domestication de l'animal humain/ The Triumph of Biotechnologies. The Domestication of the Human Animal, Presses Universitaires de Namur, 1988, p "Les comités d'éthique et le politique (Danemark)" i Peter Kemp et Georges Thill: Le triomphe des Biotechnologies. La domestication de l'animal humain/ The Triumph of Biotechnologies. The Domestication of the Human Animal, Presses Universitaires de Namur, 1988, p "Remarque sur l'être humain et le vivant. A la suite du débat sur la communication de Kjeld Møllgaard" i Peter Kemp et Georges Thill: Le triomphe des Biotechnologies. La domestication de l'animal humain/ The Triumph of Biotechnologies. The Domestication of the Human Animal, Presses Universitaires de Namur, 1988, p "Etyka w spoleczenstwie skomputeryzowanym. Problem isolacji komunikacji wspolczesnej" i Etyka. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 24, Warszawa, 1988, Le postulat religieux de l'injustifiabilité de la torture" i M. Olivetti (ed.): Teodicea oggi? Archivio di Filosofia, Anno LVI N. 1-3, Cedam, p "Metafysik og etik" i Metafysik og excorsisme. 1. officielle oppostion ved forsvaret af Lars- Henrik Schmidts doktorafhandling Den sociale excorsisme, Slagmarks Skyttegravsserie, Århus, 1988, p "Viden, technè og etik" i Benny Grey Schuster (red.): Moral og etik, Anis, Århus, 1988, p "Nærhedsetikkens begrænsning" i Benny Grey Schuster (red.): Moral og etik, Anis, Århus, 1988, p (oversættelse af nr. 53) "La dignatà umana relativamente alla ricerca su embrioni e feti umani e al loro impiego" (med Kjeld Møllgård) i KOS, Rivista di scienza e etica, Nouva serie, Volume IV, N. 38, Settembre/Ottobre 1988, Instituto Scientifico H San Raffaele, Europa Scienze Umane, Milano, p. 8-9 (forkortet udgave af nr. 123) 115. "Per un'etica Narrativa. Un Ponte tra l'etica e la riflessione Narrativa in Ricœur" i Aquinas, XXXI (l988), Roma, "Introduction" (with David Rasmussen) &"Toward a Narrative Ethics: a bridge between ethics and the narrative reflection of Ricœur" (= nr. 114) i Philosophy and Social Criticism,, No 14.2, 1988, Special Issue, The Narrative Path: The Later Works of Paul Ricœur, p , l. Genudgivelse i T. Peter Kemp and David M. Rasmussen (ed.): The Narrative Path: The Later Works of Paul Ricœur, The MIT-Press, Cambridge, Mass., London, England, 1989, p. VII-VIII & "Critique de la raison réductrice" i Epistemologia, volume 11 (1988), Special issue: Science et Metaphysique, Tilgher-Geneova, p Genoptryk i Science et Metaphysique, Archives de l'institut International des Sciences Théoriques, No 30, CIACO, Louvain-La-Neuve, "Das gute Leben in der Technischen Welt" i special issue Technik als Lebensform (herausg. von G. Kattinger und M. Schmutzer), Technik und Gesellschaft, Wien, April-Mai 1989, p

8 119. "Hermeutik, etik og ret" i Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, 12. årgang 1989, nr. 1, p "Værker og handling. Om Hannah Arendt" i Billedkunstnernes Forbund årgang, nr , August, p "Den uberegnelige etik" i Hans Hauge (red.) Subjektets status. Om subjektfilosofi, metafysik og modernitet, Århus Universitetsforlag, 1990, p "Etikken som første filosofi: Lévinas" i Slagmark, efterår 1989, nr. 14 (udk. 1990), p "Ethique et language: de Lévinas à Kierkegaard" i Les Cahiers de Philosophie, Kierkegaard, Vingt-Cinq Etudes, 8-9, Automne 1989 (publ. 1990), p "La dignatà umana relativamente alla ricerca su embrioni e feti umani e al loro impiego" (med Kjeld Møllgård) in Scienza ed Etica Nella Centralità dell'uomo (a cura di Paolo Cattorini), Istituto Scientifico H. San Raffaele, Franco Angeli, Milano, 1990, p (italiensk oversættelse af et indlæg på engelsk: "Human Dignity in Relation to Reseach on and Use of Human Embryos and Fetuses") "Kritik af den reducerende fornuft" i Kredsen, 56. årg. n. 1, 1990, p (jfr. nr. 117) "Etik ja, moralisme nej" i Peter Kemp (red.): AIDS-etik, Rhodos, 1990, p "Fra menneskeret til bioret" i Omverden, april 1990, p "Hautes Écoles Populaires au Danemark: Réseau et Partenariat pour une démocratie dans une sociéte technologique" i Technologies: Réseaux et Partenariat, Actes du Cours de l'inter- University Centre de Dubrovnik, avril 1988, Presses Universitaires de Namur, p "Un'etica per il mondo vivente" i Évandro Agazzi (a cura di): Quale etica per la bioetica?, Franco Angeli, Milano, 1990, p "Heidegger's Greatness and his Blindness" i i Philosophy and Social Criticism, Boston, 15.2 (1989) (publ. 1990), p "Un autre language pour l'autre: De Kierkegaard à Lévinas" i Testimonianza religiosa e forme espressive (a cura di Albino Babolin), Editrice Benucci, Perugia, 1989 (udg. 1990) (en anden version af nr. 123), p (med Arno Victor Nielsen) "Hvad blev det?" i Finn Frandsen: Sokrates på skolebænken, Århus, 1990, p "Ethique, expertise et développement" in Michel Ansay et Georges Thill: Pesticides et Médicaments en santé animale", PUL, Liège, 1990, p "Maîtriser les risques. Les comités d'éthique devant les risques techno- logiques" in Madeleine Moulin (textes réunis par): Contrôler la science?, DeBoeck Université, Bruxelles, 1990, p "SIDA et éthique de responsabilité" in Daniel Borillo et Anne Masseran(textes réunis par): SIDA et les Droits de l'homme, L'épidemie dans un Etat de droit, actes d'un Séminaire GERSULP, année , Strasbourg, Juillet 1990, p ; "Débats", p "SIDA, maladie socialement admissible?" i La revue Nouvelle. Vivre avec le Sida, Juillet- Août (7-8) 1990, p (forbedret version af nr. 135) 137. "Ethique et technique: bioéthique. Le pouvoir sur la vie en question", Aquinas. Rivista Internationale di Filosofia, Gennaio-Aprile 1991, Fasc. 1, p

9 138. "Le contrôle démocratique des recherches biomédicales sur l'être humain: quelques aspects du débat bioéthique au Danemark" in A. Cherbonnier: Bioéthique, politique de santé et droits de l'homme, CEDIF, Bruxelles, 1991, p "Människans etiska förhållandet till den Andra: Etikens grundvalar enligt Sartre och Lévinas" i Benkt-Erik Benkson et al.(utg): Människan i Samspel. En vänbok till Arno Werner, Argos, Lund, 1991, p "Etikkens nye fornuft" i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 1991, nr. 5, p "Pour une éthique narrative: Un pont entre l'éthique et la réflexion narrative chez Ricœur" in: Paul Ricœur, Les métamorphoses de la raison herméneutiques (sous la direction de Jean Greisch et Richard Kearney), Ed. du Cerf, Paris, 1991, p (jfr. nr. 115 og 116) 142. "Un "oubli" dans la philosophie politique de Ricœur" in Jean Greich et Richard Kearny (sous la direction de): Paul Ricœur, Les métamorphoses de la raison herméneutiques, Ed. du Cerf, Paris, 1991, p "Urberättelse, livshistoria, grundberättelse" in Divan, Tidskrift för psychoanalys och kultur, Psykoanalytisk Forum, Stockholm, Nr. 3, november 1991, p "Das beherrschte Leben: Bioetechnologie und Entfremdung" in Bjørn Ekmann u.a. (Herausg.): Fremdheit, Entfremdung, Verfremdung, Jahrbuch für Intern. Germanistik, Reihe A, Band 29, Verlag Peter Lang, Bern, 1992, p "Bioethics and the ethics of nature" in Francis Seiersted and Ingunn Moser (eds): Humanistic Perspectives on Technology, Development and Environment, TMV, Centre for Technology and Culture, University of Oslo, 1992, p "Teknologifilosofi. En kropsontologi" i Finn Olesen (red) Philosophia, Tidsskrift for filosofi, årg. 20, nr. 3-4, Aarhus 1992, p "Urfortælling, livshistorie, grundfortælling" i Jubilæumsskrift. 25 års idéhistoire, Udg. af Sandra Hansen m.fl., Slagmarks Skyttegravsserie, Århus, 1992, p (dansk version af 143) "Et etisk synspunkt" i Beskyttelse af følsomme personoplysninger. En konferencerapport, Det etiske Råd, 1992, p , debatindlæg p , 37 og "Oui à l'europe, non à Maastricht" i La revue nouvelle, Bruxelles, no 9, sept. 1992, p "Sur l'athéisme", replique à M. Jan Sperna Weiland in Albino Babolin (a cura di): Ateismo a società, Editrice Benucci, Perugia 1992, p "Den moderne verden rejser etiske spørgsmål", "Politikerne skal ikke være kamæleoner", Revyen, nr. 3, november, 2. årgang 1992, p "Den grænsesprængende bioetik", Universitetslæreren, nr. 7, september 1992, p "Le retour de l'éthique", Perspektiven der Philosophie, Neues Jahrbuch 1992, Zu Ehren von Tomonobu Imamichi, Band 18, Amsterdam, 1992, p "La critique de l'écriture chez N. F. S. Grundtvig: Une éthique de la communication", in M. M. Olivetti (a cura di): Religione, Parole, Scrittura, Biblioteca dell'"archivio di Filosofia", Cedam, Padova, 1992, p "L'Altro nella persona" (translation of an English paper: "The Other in the Person", manus.), Bioetica e persona, a cura di Evandro Agazzi, Franco Angeli, Milano, 1993, p

10 156. "Simone de Beauvoir som filosof", Officiel opposition til Eva Lundgren-Gothlins afhandling Kön och Existens (Daidalos, 1991), Göteborgs Universitet, 30. maj 1991, in Lychnos. Årsbok för Idéhistoria & Vetenskapshistoria, Uppsala, Vol. 13, 1993, p "Ethics of Technology: The Irreplaceable", in Dan Ch. Christensen (ed.): European Historiography of Technology, Odense University Press, 1993, p "Il timore per altri" in Segni e Comprehensione", N Anno VII, Gennaio-Aprile 1993, Capone Editore, Roma, p "La bio-éthique anthropocentrifuge", in Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokio, Japan, Vol.11, 1993, p "Bioethics and the Ethics of Nature", Aquinas, XXXV, Fascicolo 3 (Settembre-Dicembre l992), Roma, p (kort version af nr. 145) "L'irremplaçable" in Faculty of Arts, University of Göteborg, Sweden. Dissertations 1991/1992. Summaries, Göteborg, 1993, p (jfr. nr. 153) "Fra bioetik til bioret", in Filosoffen, Filosofilærerforeningen, nr. 2, juli 1993, p "Europa for folkene" i "Føderalistklubben":Tag Europa alvorligt. Åbent brev til regering og folk, Tiderne Skifter, København, 1993 (jfr. nr. C. 23) "Från Europas folk till folkens Europa" in Moderna Tider, Stockholm, april 1994, p (svensk bearbejning af nr. 163) "Juristernes magt", Samvirke, maj, 1994, p "Miljøetik og naturkontrakt", in Miljövårdsberedningen och Forskningsrådsnämnden( red.: Uno Svedin och Anne-Marie Thunberg): Miljöetik - för et samhälle på människans och naturens villkor,, Rapport 94:2, Stockholm, 1994, p "Opdragelse til etik" in Vilhelm Kemp og Karin-Ann Madsen (red.): Horisont og Pejling, en debatbog om dannelsen i 90'erne, Odense Katedralskoles Pædagogiske Udvalg, Slagmarks Skyttegravsserie, Århus, 1994, p (ændret og forkortet version af nr. 166) "Droit et Justice entre éthique et politique" in Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokyo, Japan, Vol.12, 1994, p "Prioritering af det uerstattelige", Omsorg, Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medicin, Prioriteringer i helsevesenet, Oslo, 11. årgang, 3/94, p "Kritik der reduzierende Vernunft", Text & Kontext, Wilhelm Fink Verlag, Kopenhagen und München, 1994, p (jfr. nr. 117, og 125) "Samhället och samvetet. Dialektiken mellan debatt och övertygelse", Vår Lösen,""Att se om sin värld" - Samhällsförandring och etik", Årgang 85, 7/8-94, Sigtuna, p (jfr. delvis nr. 178) "Bioetikkens grundlag - Overvejelser over kroppens betydning for bioetik og bioret" (sammen med Mette Lebech, Jacob Rendtorff og Peter Høilund), Philosophia - Tidsskrift for filosofi, Årgang 23, nr. 1-2, 1994, p "La crainte pour autrui", Philosophica, 52, 1993, 2 [udk. 1995], p "Ethics and Narrativity" in: The Philosophy of Paul Ricœur, The Library of Living Philosophers, Edited by Lewis Edwin Hahn, Open Court, Southers Illinois University at 10

11 Carbondale, 1995, p (jfr. nr. 86, 92 og 95), with "Resumé en français", p , and "Reply to Peter Kemp" by Paul Ricœur, p "L'uomo tecnico" in Interpretazioni attuali dell'uomo: Filosoofia, Scientia, Religione, 4-6 giugno 1992, a cura di Evandro Agazzi, Guida Editori, Napoli, 1995, p "Hvordan sætter vi grænser for hvad der er tilladt?" redigeret gengivelse in: Patienten i Lægemiddelforskningen, konference 23. november 1994, redigeret af Inger Schou, MEDIF og MEFA, 1995, p , diskussionsbidrag s. 38 og "Social retfærdighed" in: Det gode samfund, Essays om velfærdssystemet i en foranderlig tid, redigeret af Egon Clausen, Socialministeriet, 1995, s s "Social Justice" in: The Good Society. Essays on welfare system at a time of change, ed. by Egon Clausen, Ministry of Social Affairs, 1995, p (overs. af nr. 176) "La vulnérabilité entre conviction et discussion" in Entretiens de Kyoto, Institut International de Philosophie, Entretiens sur les Enjeux actuels de l'ethique, The Present Commitments of Ethics. Actes du Congrès de Kyoto 2-7 Septembre Edité par Tomonobu Imamichi [conférence aux Entretiens d'iip, Kyoto, 1994], Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokyo, Japon, 1995, p "Till en doktorsavhandling om Paul Ricœur. Tänkerprofil", Vår Lösen,, Årgang 86, 5-95, Sigtuna, p "Sprogets etik: fra Lévinas til Kierkegaard" in Den slyngelagtige eftertid. Tekster om Søren Kierkegaard, red. af Finn Frandsen & Ole Morsing, Slagmarks Skyttegravsserie, Slagmark, Århus, 1995, p (bind II) (dansk version af nr. 123) "Kvalitet og etik i professionelt arbejde med mennesker" in Årsbereting 1994, Børnepsykiatrisk afdeling Q, Amtsygehuset i Gentofte, Hellerup, 1995, bilag 1 (10 sider) "Ricœur entre Heidegger et Lévinas. L'affirmation originaire entre l'attestation ontologique et l'injonction éthique", Philosophie, No 16, Paul Ricœur. L'herméneutique à l'école de la phénoménologie (sous la direction de Jean Greisch), Institut Catholique de Paris, Faculté de Philosophie, Beauchesne, Paris, 1995, p "Ricœur between Heidegger and Lévinas: orginal Affirmation between Ontological Attestation and Ethical Injunction", in Philosophy and Social Criticism, Vol. 21, no 5/6, Sage Publications, 1995; Special Issue: Ricoeur at 80. Essays on the Hermeneutics of Action, p ; reprint in Lars-Henrik Schmidt (ed.): Paul Ricour in the Conflict of Interpretations, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, 1994, p "A la recherche du récit fondamental pour l'éthique", in Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokyo, Japan, Vol. 13, 1995, p "Ansigtets etik", Indledning til Emmanuel Lévinas: Etik og Uendelighed. Samtaler med Philippe Nemo. På dansk ved Manni Crone, Hans Reitzels Forlag, København, 1995, p "Fra livsfilosofi til bioetik" i Revser og inspirator - til ære for Arno Victor Nielsen, Redigeret af Benedicta Pécseli, Jacob Rendtorff og Peter Kemp, Filosofisk Forum, 1996, p "Bioethique et biodroit" i La querelle des normes, Cahiers de philosophie politique et juridique, sous la direction de Jean-Luc Petit,Presses Universitaires de Caen, 1995, No 27, p (udvidet version af nr. 158) 189. Anmeldelse af Emmanuel Levinas : Difficult Freedom: Essais on Judaism. Translated by Seán Hand. London; Athlone Press, 1990; and 11

12 Re-reading Levinas, Edited by Robert Bernasconi & Simon Critschley. London; Athlone Press, 1991, i Literature & Theology. An International Journal of Theory, Criticism and Culture, Oxford University Press, Vol. 9, no. 4 December 1995, p "L'éthique du corps propre. L'experience de l'irremplaçable comme fondement de l'éthique et du droit", Communication présentée à L'Institut Catholique à Paris, 20 Novembre, 1994, et au Tanigushi Symposium, 1995, Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokyo, Japan, Vol. 14, 1996, p "Le cercle ontico-pratique" in M. M. Olivetti (a cura di): La philosophie de la religion entre éthique et ontologie, Biblioteca dell'archivio di Filosofia", Cedam, Padova, 1996, p "Etik og narrativitetens tre niveauer", Psyke & Logos, Dansk Psykologisk Forlag, København, Årgang 17, nr. 1, 1996, p med résumé s. 75 (revideret version af nr. 147) 193. "Ricœurs etik - nogle forbemærkninger", Filosofi, Nr. 1, jan. 1996, p "David Doublets retsfilosofi", Tidsskrift for Rettsvitenskap 5/96, Scandinavian University Press, Institutt for privatrett, Oslo, 1996, p "Les limites de l'intégration: le cas du Danemark" in Ethique et handicap mental, sous la direction de J. Duchène et al., Presses Universitaires de Namur, 1997, p "La fin de l'innocence scientifique" in Pouquoi la science? Impacts et limites de la recherche, sous la direction de Michel Meulders, Marc Crommelinck er Bernard Feltz, Editions Champ Vallon, Seyssel, et Presses Universitaires de France, Paris, 1997, p "Antropo-Odstredivá Boetika" [Antropocentrifugal bioetik], Filosoficky Casopis, 1997, Rocnik 45, No 3, Praha, 1999 (Tjekisk oversættelse af nr. 159) 198. "Cirklen mellem ontologi og praksis i fællesskabets liv", in Teologi og modernitet, tilegnet H.C. Wind, redigeret af Peter Thyssen og Anders Moe Rasmussen, Aarhus Universitetsforlag, 1997, p (revideret dansk version af nr. 191) 199 "Introduction" & "Another language for the Other: from Kierkegaard to Levinas" (engelsk version af nr. 131), Philosophy and Social Criticism, vol. 23 no 6, november 1997, Special Issue, Emmanuel Levinas: Ethics of the Other, Guest editor: Peter Kemp, p. 1-3 and "Ο Αριστοτελησ στη βιοηθικη" ("Aristotle in Bioethics"), The Actuality of Ancient Greek Philosophy, Edited by Myrto Dragona-Monachou George Roussopoulos, Ellenika Grammata, Athens, 1997, p "Social Development: Between Intervention and Integration", in Social Development: Between Intervention and Integration, éd. by Adam Diderichsen, Peter Kemp and Jacob Rendtorff, Rhodos, København, 1997, p "Une controverse voilée sur Kierkegaard: l'opposition K. E. Løgstrup - Johannes Sløk", Kairos, Revue de la Faculté de Philosophie de l'université de Toulouse-Le Mirail, 10 Kierkegaard, Presses Universitaires de Mirail, 1997, p "Kropsfilosofi og kropsetik", in Idræt og etik, red. af Kurt Jørgensen og Else Trangbæk, Centyer for Idrætsforskning, København 1998, p "Ufølsom kommunikation", in Hvordan få det sagt? Erfaringer og samtaler om den alvorlige diagnose, redigeret af Kirsten Enevoldsen, Jytte Jessen, Susannah Rosssiter, Ingelise Wenzel, Poul Kristensens Forlag, Herning, 1998, p "Au-delà de la justice: le juste entre le droit et l'éthique", in La sagesse pratique. Autour de l'œuvre de Paul Ricœur, sous la direction de Jeffrey Andrew Barash et de Mireille Delbraccio, 12

13 Centre national de documentation pédagogique et Centre régional de documentation pédagogique de lacadémie d'amiens, Amiens 1998, p "From Ethics to Biolaw" in Imamichi, T. (Ed.): Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokio, Japan, Vol. 16, 1998, p "Jean Nabert och boken om det onda", in Vår Lösen, nummer 2/3, Om texter i ny läsning, Sigtuna, Juni 1998, "Efterskrift", in Sten Lange: Anderledes mennesker, Tiderne Skifter, København, 1999 p "From ethics to bioethics", in Questioning Ethics. Contemporary Debates in Philosophy, Edited by Richard Kearney and Mark Dooley, Routledge, London and New York, 1999, p "La ragione bioetica", in KOS, Rivista di medicina, cultura e science umane, Nouva serie, N. 152, maggio 1998, Europa Scienze Umane Editrice, Milano, p "Den afmægtige magt", Omsorg, Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medicin, Makt og afmakt, Oslo, 15. årgang, 4/98, p "Samspillet mellem den bioetiske grundforskning og biorettens udvikling" in Flemming Balvig og Jørn Vestergaard (red.): Vilkårene i den retsfilosofiske debat, ret og etik - kundskab og magt, Rapport fra et symposium, Københavns Universitet , Det retsvidenskabeligte Institut D og Studenterbogladen, København, 1999, p , diskussionsindlæg p. 34, 38-39, "Vi skal ikke undgå naturens farer men teknologiens risici" (sammen med Christian Coff og Niels Mattsson Johansen) og "Viden er ikke det samme som tillid" (replik til Mads Øvlisen) in Kurt Boelsgaard (red.): Etik i dansk erhvervsliv - fremtidens lederkrav, Jyllands-Postens Erhvervsbogklub, Viby J., 1998, p og L intégrité de l être incarné" in M. M. Olivetti (a cura di): L incarnation, Biblioteca dell'archivio di Filosofia", Cedam, Padova, 1999, p "Quatre principes éthiques" " in Imamichi, T. (Ed.): Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokio, Japan, Vol. 17, 1999, p "Kroppens ansigt" in Dorthe Jørgensen (red.): Hvad er metafysik - i dag? Forlaget Modtryk, Århus, 1999, p "Læge-etik i en teknologisk tid" in Ole J. Hartling m.fl. (red.): Bibliotek for Læger, september 1999, 191. årgang, Den Almindelige Danske Lægeforening, København 1999, p Bioethics in Law and Biolaw in Ethics in Bioethics and Biolaw (s.m. Jacob Rendtorff og Niels Mattsson Johansen), vol. I: Judgement of life,, Rhodos International Science and Art Publishers & Centre for Ethics and Law, Copenhagen, 2000, Four ethical principles in Biolaw in Bioethics and Biolaw (s.m. Jacob Rendtorff og Niels Mattsson Johansen), vol. II: Four Ethical Principles, Rhodos International Science and Art Publishers & Centre for Ethics and Law, Copenhagen 2000, p "Ethik, Wissenschaft und Gesellschaft" in Dietmar Mieth (Hsg): Ethik und Wissenschaft in Europa, Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 2000, p "Bæredygtighedens etik" in Dansk Naturpolitik i bæredygtighedens perspektiv, Temarapport , Naturrådet, København 2000, p

14 222. Ethics of sustainability " in Imamichi, T. (Ed.): Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokio, Japan, Vol. 18, 2000, p "Opstandelse: mellem erfaring og tro" in Kirke og kultur, Universitetsforlaget, Oslo, 2000, 1, p. 3 18; og in Præsteforeningens Blad, 14. april 2000/15, p (fransk version: 224) 224. L amour pour l éternite " in M. M. Olivetti (a cura di): Intersubjectivité et théologie philosophique, Biblioteca dell'archivio di Filosofia", Cedam, Padova, 2001, p (fransk version af nr. 223) 225. Efter Nice den ny grundlov for Europa i Visioner for Europa. Forslag til en mere demokratisk og effektiv Europæisk Union, redigeret og udgivet af Den danske Europabevægelse (Anders Panum Jensen et al.), København 2001, p Sense or Nonsense of Illness in Ethics of the Body in Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research, Volume LXXII, Life Interpretation and Sense of Illness within the Human Condition. Medicine and Philosophy in Dialogue, edited by Anne-Teresa Tyminiecka and Evandro Agazzi, Kluwer Academic Publishers. Dortrecht, 2001, p Etik og samfund, kapitel 6 10 in Filosofi Etik Videnskabsteori, redigeret af Merete Bjerrum og Kirsten Lund Christiansen, Akademisk Forlag, København, Ethique et éducation à l ère de la mondialisation et de l éco-éthique " in Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae, Centre International pour Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokio, Japan, Vol. 18, 2001, p "Henri Bergsons metafysik" in Eksistens og livsfilosofi, redigeret af Regnar Birkelund, Gyldendal, København 2002, p World Trade Centers fald: Pædagogisk filosofi i en sårbar verden in Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 2.02.maj, 2002 s Etiske princippers genkomst i omsorgen for sundhed in Sørensen, A. D. et al. (Eds.). Slagmark, tidsskrift for idéhistorie, efterår 2002, nr. 35, Institut for Idéhistorie, Aarhus Universitet, Aarhus, 2002, s Nationalstaternes Europa in Nedergaard, P. et al. (Eds.), Den europæiske nødvendighed, 37 vinduer mod fremtidens Europa, København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2002, s Filosofi og politik, Om Seneca. Humanisten ved Neros hof (1976) in Barlyng, M. & Jensen, J.B. (Eds.), Både frem og tilbage. Portræt af Villy Sørensens forfatterskab Forlaget Spring, Hellerup, 2002, s Hvad skal forbedringer gøre godt for? in Det Dyreetiske Råd og Det Etiske Råd: Forbedringer af mennesker og dyr? Proceedings for møde i Nationalmuseets festsal, 19. november, 2002, s Såkaldte forbedringer af dyr og mennesker in BioTIK sekretariatets hjemmeside, synspunkt, Min kærlighed til Frankrig/ Mon amour pour la France in Kalender 2003Den franske Ambassade, København, 2002, s Science et éthique dans la société et dans la nature: une perspective anthropologique i Néchad, M., Philosophie des sciences et éthique, Colloque franco-danois organisé à Klarskov (Danemark) 7-9 juin 2002, Recueil des présentations, København: Fondation Paule Mikkelsen, 2002, s

15 238. Ethique animale et biotechnologie in Duchêne, J., Beaufays, J.-P. & Ravez, L., ( Eds. ), Entre l homme et l animal, Une nouvelle alliance? Presses Universitaires de Namur, Namur, s Narrative Ethics and Moral Law in Ricœur in Wall, J., Schweiker, W. & Hall, W.D. ( Eds. ), Paul Ricœur and Contemporary Moral Thought, Routledge, New York and London, 2002, s From Saga to Hegel (Book review of Páll Skúlason: Saga & Philosophy and Other Essays) in Brock, S., Rasmussen, A.M., Hansen, E. (Eds.): Sats Nordic Journal of Philosophy, Vol. 3, No 2, Philosophia Press, Dpt. of Philosophy, University of Aarhus, 2002, Aarhus, s La paix: Ethique et politique in La philosophie et la paix, Actes du XXVIIIe Congrès International de l Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française, Università degli Studi di Bologna, 29 août - 1 septembre 2000, Vrin, Paris, tome II, 2002, p Après la chute du World Trade Center: La nécessité du citoyen du monde in Imamichi, T. (Ed.): Eco-ethica et globalisatio, Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae Vol. 20, Centre International pour L Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokio, 2002, p From Ethics to Biolaw in Imamichi, T. (Ed.): Introduction to Bio-ethics, Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae Vol. 20, Centre International pour L Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Special Issue for the XXIst World Congress of Philosophy, 2003, Tokio, p (reprise du no 206) 244. "Alternativ kræftbehandling in Social politik nr. 1/2003, p.?? 245. Ethik der Nachhaltigkeit: Etische, gesellschaftliche wirtschaftlische, juridische und naturphilosophische Aspekte der sogenannten Nachhaltigheit in Wissenschaftstheoretische Perspektiven fûr die Umweltwissenschaften, Herausgegeben von Gunda Matschonat und Alexander Gerber, Margraf Verlag, Weikersheim, 2003, p Værdier i socialpolitikken in Værdier i socialpolitikken, Socialpolitisk-Juridisk Center, Socialministeriet, København, 2003, p La question de la technique selon Heidegger in Pascal Chabot et Gilbert Hottois (éd.): Les philosophes et la technique, Vrin, Paris, 2003, p La formation des intellectuels, The Formation of the Intellectuals in Socrate pour tous. Enseigner la philosophie aux non-philosophes, Socrates for Everybody. Teaching philosophy to non-philosophers, Actes du colloque de Copenhague, Fédération internationale des sociétés de philosophie, sous la direction de Jean Ferrari, Peter Kemp, David Evans, Nelly Robinet-Bruyère, Vrin, Paris, 2003, p , Question à Marie-Geneviève Pinsart, p Dannelsen til verdensborger in Kultur og Dannelse, Kvan, Et tidsskrift for læreruddannelsen og Folkeskolen, November 2003, 23. årgang, 67, p Memory and Oblivion: Reshaping Bergson According to Paul Ricoeur in Andrezej Wiercinski (ed.) Between Suspicion and Sympathy. Paul Ricoeur s Unstable Equilibrium, Hermeneutic Press, Toronto 2003, p » Mémoire et oubli : de Bergson à Ricœur» in L Herne. Paul Ricœur, Cahier dirigé par Myriam Revault d Allonnes et François Azouvi, Editions de l herne, Paris 2004, p (fransk version af nr. 250) 252. «Lykke og fortvivlelse i de sidste år», in Selvmord blandt gamle Mennesker myter, viden og forebyggelse, faglig redaktion: Jorit Tellervo, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København, 2004, p

16 253.» La liaison entre nature et histoire dans l écoéthique» in Imamichi, T. (Ed.): Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae Vol. 21, Centre International pour L Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokyo, Japan, 2003 (2004), p «Erindringens magt» in Thomas Brudholm og Martin Mennecke (red.) : Erindringens fremtid. Auschwitz-dag i Danmark, Lindhardt og Ringhof, København, 2004, p The citizen of the world as a figure in a critical vision in Nordisk Pedagogik, special issue: Education as a critical force myth or reality? Nr. I 2004, Vol 24, p «Le tournant du positivisme à la phénoménologie dans la philosophie danoise du XXe siècle» in Nordiques, Revue quadrimestrielle, No 3, Hiver, , p «Verdensborgeren som pædagogisk ideal» in Filosofi, tema : Globalisering, Filosofilærerforeningen for Gymnasiet og HF, Nr. 4, nov. 2004, p La mondialisation technologique in Projet, Revue du Ceras (Centre Recherche et d Action Sociales), Vol. 283, novembre 2004, p (extrait de «Le défi de la mondialisation technologique à l éthique», voir no «Entre désespoir et espoir dans un monde terrorisé» in E. Agazzi, J. Ferrari, G. Hottois, P. Kemp et W.L.McBride : Pauvreté, justice et paix sociale, Journée de la philosophie à l UNESCO 2002, UNESCO secteur des sciences sociales et humanines, Paris, Preface/Préface and «The Globalization of the World» in World and Worldhood - Monde et mondanéité, Philosophical Problems Today, Vol. 3, edited by Peter Kemp, Springer, Dordrecht, The Netherlnads, Le bonheur" in M. M. Olivetti (a cura di): Le don et la dette, Biblioteca dell'archivio di Filosofia", Cedam, Padova, 2004, p La sagesse éthique selon Ricoeur in Foi et Vie, Volume CIII, No 5, Décembre 2004, p Ateismens kamp for troen in Anne Ehlers, Niels Grønkjær & Marianne Levinsen: Biskop for Herren og så mange andre. Festskrift til Kjeld Holms 60-årsda, Forlaget Anis, København 2005, p Towards a new tolerance: Religion and confict, Melintas, Jurnal Filsafat Dan Teologi, Universitas Katolik Parahyangan, ISSN , Th. 21, No 64, April Augustus 2005, pp The Role of the Master: Hermeneutics in Mimetic Education in Imamichi, T. (Ed.): Perspectiva Nova Eco-Ethices, Revue Internationale de Philosophie Moderne, Acta institutionis philosophiae et aestheticae Vol. 22, Centre International pour L Étude Comparée de Philosophie et d'esthétique, Tokio, 2004 (2005), p Τα ανθρωπινα δικαιωµατα µεταξυ ηθικου οραµατοσ και συγκεκριµενων κανονω ( Human Rights Between Ethical Vision and concrete Norms) in Για µια ϕιλοσοϕικη παιδαια ανθρωπινων δικαιωµατων, Ελληνικα γραµµατα, Αθηνα, 2005, p Mimesis in Educational Hermeneutics in Educational Philosophy and Theory, Vol. 38, No. 2, 2006, p Jeg matte ophæve viden for at få plads til troen. Opgør med naturaliseringen af det sacrale, Præsteforeningens Blad, 96. årgang, 2. juni 2006/22, p

17 269. «Outgrundliga äro den rena förlatelsens vägar. Enligt Vlaidimir Jankélévitch finns det oförlätliga brott, Axess, Stockholm, juni 2006, p «Le fondement de l'éthique vu à travers l'éthique du siècle de Ricœur «in Revue de Métaphysique et de Morale, Avril 2006, PUF, Paris, p «Le penseur du religieux par excellence» in L homme capable, autour de Paul Ricœur, éd. Bruno Clément, Revue Collège International de Philosophie. PUF, 2006, p «Reconnaissance à Ricœur/ Ricœur et la reconnaissance in Hommage à Paul Ricœur ( ), Journée de la Philosophie, 2006, UNESCO, Paris, 2006, p Anerkendelse og gavens økonomi in Doxa, Afdelingsblad for Filosofi, Århus Universitet, 9. årgang (nr. 31), marts 2006, p Efterskrift in Lars Sandbeck: Fantasiens Gud, Den teologiske vending mod det mytiskpoetiske sprog hos Amos Niven Wilder, Peter Kemp og Johannes Sløk, Forlaget ANIS, København El fundamento de la etica in Patricia Mena Malet (comp.): Fenomenologia por decir, Homwenaje a Paul Ricoeur, Unversidad Alberto Hurtado, Chile, 2006 p , 276. Kant the Cosmopolitan in HansLenk/Reiner Wiehl (eds./éds.): Kant Today - Kant aujourdhui Kant heute, Philosophy ion Interhational Context, vol. 1, LIT Verlag. Berlin 2006, p The new Enlightenment in Danish Yearbook of Philosophy, (nr. 40, 2005), Museum Tusculanum Press, Copenhagen 2006, p Verdensborger i Grønland in Hanne Petersen (red): Grønland i verdenssamfundet, Forlaget Atuagkat/Ilisimatusarfik. 2006, p Le sujet du droit international in M. M. Olivetti (ed.): Le tiers, Archivio di Filosofia", Archives of Philosophy, LXXIV, 2006, n. 1-3Pisa - Roma, 2007, p Den religiøse lidenskab. Sløk mellem Kierkegaard og Løgstrup in Lars Sandbeck (red.): Mig og evigheden. Johannes Sløks religionsfilosofi, Forlaget ANIS, København, 2007, p Verdensborgerlig historie in Historie og samfundsfag, Nr. 4 December 2007, p The Origin of the World Citicien in Filosopfia, Scientiza e Bioetica nel dibattito contemporaneo. Studi Internationali in onore di Evandro Agazzi, A cura di Fabio Minazzi, Presidenza del Condiglio dei Miknistri, Roma 2007, p «L anthropologie philosophique dans l éthique de Paul Ricœur», in Le même et l autre. Identité et différence. Actes du XXXIe congrès de l'asplf, sous la direction de Janos Kelemen, Jean Ferrari et Gregory Harmati, Eötvös University Press - Libraire Philosophique J. Vrin, Budapest-Paris, 2007, p «Le défi de la mondialisation technologique à l éthique» in Bernard Feltz et al. (éds), Ethique, technique et démocratie, Bruylant-Academia, Louvain-la-Neuve, 2007, p ; ISBN 13 : Skolen for verdensborgerlig dannelse in Lise Marie Andersen, Simon Laumann Jørgensen & Hanne E. Skovmose (red.): Folkeskolens filosofi. Idealer, tendenser og kritik, Philosophia, Århus 2008, p ; ISBN The Cosmopolitan Vision in Evandro Agazzi et al. (eds): Epistemology and the Social, Rodopi, Amsterdam, 2008, p ; ISBN

18 287. Il fondamento dell etica alla dell etica des seculo di Ricœur in Danielle Ionnota (a cura di):paul Ricœur in dialogo, Eticam guistizia, convinzione, Effata Editrice, Torino, 2008, p (oversættelse af 269); ISBN Narrativ filosofi i teologien in Kritisk Forum for Praktisk Teologi, nr. 112, juni 2008, p ; ISSN The cosmopolitan foundation of International Law in R.Lettevall & K.Linder (eds): The Idea of Kosmopolis, Södertörn Academic Studies 37, Södertörns högskola, Huddinge, 2008, p ; ISBN La dénaturalisation du sacré dans la relation entrre foi et savoir in Filosofia della religione oggi?, Archivio di Filosofia", Archives of Philosophy, LXXV, 2007, n. 1-2, Pisa - Roma, 2008, p ( fransk version af 267) ; ISSN «The power of the word», Opening Speech at the XXIInd World Congress of Philosophy in Seoul, (short version), tpm, The Philosophers' Magazine. Issue 43, 4 quarter 2008 p ; ISSN X 292. «La métaphysique d ans la culture européenne aujourd hu», Présentation du numéro spécial sur «La métaphysique dans la culture», Les Etudes philosophiques», Octobre 2008, p ; ISBN Repenser la philosophie/ Le pouvoir de la parole» in Diogène, No 224, Octobre- Decembre 2008, p «The Barcelona Declaration. Towards an Integrated Approach to Basic Ethical Principles» (together with Jacob Dahl Rendtorff), in Synthesis philosophica, 46, vol. 23, fasc. 2, Zagreb 2008, p ; Appendix, The Barcelona Declaration. Policy Proposals to the European Commission November 1998, p ; Résumés in Croatian, German and French, p «Verdensborgerlig pædagogik» i Introduktion til Pædagogik, 2. udgave, red. Flemming B. Olsen og Finn Held, Frydenlund, København, 2008, p «La reciprocidad entre bioética y bioderecho» in Filosopfia y ciencias de la vide (Juliana González, coordinadora). Mexico : UNAM, 2009, p «La formation philosophique à l ère da la mondialisation» in A l école des philosophes. Regards multiples sur l enseignement de l histoire de la philosophie, sous la direction de Jean Farrari et Pierre Guenancia, Centre Georges Chevrier, Dijon, novembre Introduction in Commitment in Education, Philosophy of Education, Vol. 1, LIT Verlag, Berlin 2009, p «Cosmopolitan Commitment in education «in Commitment in Education, Philosophy of Education (ed. Peter Kemp), Vol. 1, LIT Verlag, Berlin 2009, p «La dénaturalisation du sacré dans la relation entre foi et savoir», in Filosofia della religione oggi?, Archivio di Filosofia, LXXV, 2008.N.3, Pisa/Roma, fabrizio Serra Editione, MMVIII p «The exceptionality of the Ought..Olivetti and eco-ethica» in Marco O. Maria Olivetti. Un Filosofo della religione, Archivio di Filosofia, LXXVI, 2008.N.3, Pisa/Roma, Fabrizio Serra Editione, MMIX, p «Farvel til eksistentialismen leve eksistensfilosofien!» in At Tænke eksistensen. Studier i eksistenstænkningens historie og betydning (red. Paw Hedegaard Amdisen, Jonas Holst og Jens Viggo Nielsen), Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, 2009, p

19 303. «La formation philosophique à l ère da la mondialisation» in A l école des philosophes. Regards multiples sur l enseignement de l histoire de la philosophie, sous la direction de Jean Ferrari et Pierre Guenancia, Centre Georges Chevrier, Dijon, novembre «La liaison entre nature et histoire dans le champ de l éco-éthique» in L Éco-éthique de Tomonobu Imamichi. Textes réunis et présentés par Pierre-Antoine Chardel, Bernard Reber et Peter Kemp, Edition du Sandre, Paris, Cosmopolitanism and Marxism in Rethinking the Role of Philosophy in the Global Age, edited by William Sweet and Pham Van Duc, Cultural Heritage and Contemporary Change. Series IIID, South East Asia, Volume 7, The Council for Research in Values and Philosophy, Cardinal Station, Washington D.C , 2009, Chapter 24, p Rethinking the Role of the International Federation of Philosophical Societies in the Global Age in Rethinking the Role of Philosophy in the Global Age, edited by William Sweet and Pham Van Duc, Cultural Heritage and Contemporary Change. Series IIID, South East Asia, Volume 7, The Council for Research in Values and Philosophy, Cardinal Station, Washington D.C , 2009, Chapter 26, p «La reciprocidad entre bioética y bioderecho» in : Filosopfia y ciencias de la vide (Juliana González, coordinadora). Mexico : UNAM, 2009, p «La sobriété éthique selon Le Livre sur Adler de Søren Kierkegaard» in Søren Kierkegaard, Pensée et problèmes de l éthique, Anne-Christine Habbard, Jacques Message (éds), Collection : philosophie contemporaine, Septentrion Presses Universitaires, Lille, 2009, p «Ricoeur and Education : Ricoeur s implied Philosophy of Education in Scott Davidson (ed.): Ricoeur Across the Disciplines, Continuum, New York & London, 2010, p «The cosmopolitan story» in Power and principles in the Market Place. On Ethics and Economics, Jacob Dahl Rendtorff (ed), Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2010, p «Rethinking Philosophy. The Power of the Word» in Diogenes, UNESCO House, Paris/ London: SAG, number 224, vol. 56, Issue 4, Octobre 2008, p «Pouvoir et impuissance dans la relation thérapeutique». in Revue d-histoire et de Philosophie Religieuse, Strasbourg, Tome 90. no 2, Avril.Juin 2010, p «History as link between sciences». in: Evandro Agazzi and Giuliano Di Bernardo (redaktør), Relations between Natural Sciences and Human Sciences/ Relations entre les sciences naturelles et les sciences humaines. Actes des Entretiens de l Académie Internationale de Philosophie des Sciences 2008, Tilgher-Genova, Genova,, Rovereto, Septembre 2010, s «Le pardon» in Francoise Schwab (red.), Présence de Vladimir Jankélévitch. La Charme et l Occasion, Paris : Beauchesne, 2010, s [Svar på 5 spørgsmål]. in Frei Klem Thomsen & Jacob v. H. Holtermann (red.) Filosofi. 5 spørgsmål. København: Automatic Press, VIP 2010, s A- 2 Planlagt til udgivelse eller upubliceret: 1. The foundation of Ethics considered through the Ethics in the century of Ricœur (trans. of 270) 19

20 2. "L'utopie: de Marx à Kant" (conf. aux Journées d'etudes sur "Marx: Histoire et Utopie", Centre sur Hegel et Marx, Poitiers, Mars 1992) 3. "Förord til Henri Bergson: Introduktion till metafysikken ", upubliceret ( trukket tilbage; dog uddrag i katalog fra Bokförlaget Daidalos, Göteborg, augusti 1992, p. 4) publiceret revideret og udvidet under titlen "Henri Bergsons metafysik" i Eksistens og livsfilosofi, Gyldendal, København 2002 (nr. 226) 4. "Kritik av det reducerende Fornuftet", tiltrædelsesforelæsning i Göteborg, upubl., men publiceret på dansk og fransk, se A 125 og "French Structuralism" engelsk version af nr. 40, opr. planlagt som publikation i Indien. 6."Samfundet og samvittigheden. Dialektikken mellem debat og overbevisning" (upubli., dog 1. del på fransk, jfr. pkt. 14, hele teksten i sv. overs. A 1, 170). 7. "Socialvidenskab og filosofi. Kritiske bemærkninger til Øyvind Pålshaugen: Språkkritiske Teori i Praksis", Officiel opposition ved Oslo Universitet (upubl.; eng. overs. in print: "Social Science and Philosophy. Critical Comments to Øyvind Pålshaugen's Critical Language Theory in Practice", Oslo, ) 8. «Vers un Contrat Global, Un contrat global à l échelle planétaire est-il possible?»communication au colloque sur «Les chemins de la paix» Rome 9-11 mars 2006, inédite, à paraître dans les actes du colloque. 9. «La réciprocité entre bioéthique et biodroit», Communication aux entretiens de l IIP Philosophie et science de la vie, Cuernavaca, Mexique, octobre 2005, inédit en français, publié en espagnol B - 1. Udgivelser af fransk filosofi 1. Bergson, Berlingske leksikon bibliotek, Berlingske forlag, 1968 (udvalg, indledning, oversættelse, noter), genudgivet på forlaget Munkgaard, Maurice Merleau-Ponty: Maleren og filosoffen, Vinten, 1970 (indledningen). 3. Paul Ricœur: Sprogfilosofi, Vinten, 1970 (udvalg, indledning, noter og delvis oversættelse); ny revideret udgave Jean-Paul Sartre: Kritik af den dialektiske Fornuft (udvalg, indledning, oversættelse, noter), Vinten, Paul Ricœur: Filosofiens kilder (udvalg og indledning), Vinten, Jean-Paul Sartre: Etik, Rhodos, København, 1986( indledning). 7. Paul Ricœur: Från text till Handling, Symposion, Lund, 1988 (indledning og delvis oversættelse sammen med Bengt Kristensson), fjärde upplagan B- 2. Oversættelse af fransk filosofi: 1. Paul Ricœur: "Den praktiske fornuft" i Benny Grey Schuster (red.): Moral og etik, Anis, Århus, 1988, p

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Kære selvstuderende i: Filosofi B. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: kl.

Kære selvstuderende i: Filosofi B. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: kl. Kære selvstuderende i: Filosofi B Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: kl. 13-16 På mailadressen: ch@kvuc.dk Eller telefonnr.:27343483/88824795

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Videnskabsteori - En tekstsamling

Videnskabsteori - En tekstsamling 1 Weber, Max: "Den socialvidenskabelige og socialpolitiske erkendelses 'objektivitet'" 1 Kilde: Max Weber. Udvalgte tekster Hans Reitzel, 2003 ISBN: 8741225546 2 Weber, Max: "Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i Filosofi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: onsdage 13-15 På mailadressen: jw@kvuc.dk Eller telefonnr.:

Læs mere

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Formålet med kurset er at skærpe den studerendes evne til at betragte sociologiske problemstillinger og sociologien i det hele taget i et etisk perspektiv.

Læs mere

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation 1 Liep, John; Olwig, Karen Fog: "Kulturel Kompleksitet" 1 Kilde: Komplekse liv Akademisk Forlag, 1994 ISBN: 8750032313 2 Sarangi, Srikant: "Culture" 16 Kilde: Culture and Language John Benjamins Pub. Company,

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Mikromaner, hjemsøgelser og onkelagtige tekster

Mikromaner, hjemsøgelser og onkelagtige tekster 1 Genette, Gérard: "Uddrag af Paratexts: Tresholds of Interpretation" 1 Kilde: Paratexts: Tresholds of Interpretation Press Syndicate of the University of Cambridge, 1997 ISBN: 0521413508 2 Nyboe, Jacob

Læs mere

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Lærerrollen og de etiske dilemmaer SL, Vejle Marts2016 Faglig baggrund Brian Degn Mårtensson Lektor på University College Sjælland Tidl. lærer, konsulent

Læs mere

Fransk litteratur. Åbent universitet

Fransk litteratur. Åbent universitet 1 Ledet, Thomas; Høiris, Ole: "Indledning" 1 Kilde: Modernitetens verden Aarhus Universitetsforlag, 2009 ISBN: 9788779344808 2 Schanz, Hans-Jørgen: "Hvad er modernitet?" 5 Kilde: Modernitetens verden Aarhus

Læs mere

Oplæsning. 1 Ringgaard, Dan: "Hvad litteratur kan" 1 Kilde: Litteratur Aarhus Universitet, 2014 ISBN: 9788771243833

Oplæsning. 1 Ringgaard, Dan: Hvad litteratur kan 1 Kilde: Litteratur Aarhus Universitet, 2014 ISBN: 9788771243833 1 Ringgaard, Dan: "Hvad litteratur kan" 1 Kilde: Litteratur Aarhus Universitet, 2014 ISBN: 9788771243833 2 Møllehave, Johannes: "Samvittighed sort som blæk" 5 Kilde: På myrens fodsti. Erindringsglimt Lindhardt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx/Hf

Læs mere

Videnskabsteori - En tekstsamling

Videnskabsteori - En tekstsamling 1 Weber, Max: "Den socialvidenskabelige og socialpolitiske erkendelses 'objektivitet'" 1 Kilde: Udvalgte tekster Hans Reitzel, 2003 ISBN: 8741225546 2 Weber, Max: "Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher

Læs mere

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Udgivet af Nationaløkonomisk Forening Redaktør: Chr. Hjorth-Andersen I redaktionen: Claus Thustrup Kreiner, Birgitte Sloth og Torben Tranæs Redaktionsudvalg: Jørgen Søndergaard

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF og VUC Hf enkeltfag Filosofi C

Læs mere

Kultur- og kommunikationsteori

Kultur- og kommunikationsteori 1 Just, Sine Nørhom; Burø, Thomas: "Fra Auschwitz til Anders And - kultur som ideologi" 1 Kilde: Kultur- og kommunikationsteori. En introduktion Hans Reitzels Forlag, 2010 ISBN: 9788776757953 2 Meyrowitz,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC, Albertslund Afdeling, Gymnasievej 10, 2625 Vallensbæk Uddannelse

Læs mere

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web: Ved ANDERS FOGH JENSEN

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web:  Ved ANDERS FOGH JENSEN Ved ANDERS FOGH JENSEN CV Anders Fogh Jensen Filosof, Ph.D, D.E.A Født 13. maj 1973. Email: anders@filosoffen.dk Web: www.filosoffen.dk 18-12-17 1/6 CV Arbejdstelefon: (+45) 26 80 95 55 Arbejdsadresse,

Læs mere

Metodekursus for kommunikation og medier

Metodekursus for kommunikation og medier 1 Krogstrup, Hanne Kathrine; Kristiansen, Søren: "Observationsmetoden og dens former" 1 Kilde: Deltagende observation. Introduktion til en samfundsvidenskabelig metode Hans Reitzel, 2004 ISBN: 8741227085

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015/2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Filosofi C Frederik Bo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2009-forår 2010 Institution Grenaa tekniske skoler Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Filosofi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Claus Peer Bækby 15FI0C11E15

Læs mere

Oplæsning. 1 Kock, Caspar: Oplæsning 1 Kilde: Siger du noget? - om mundtlig formidling Undervisningsministeriet, 1994 ISBN:

Oplæsning. 1 Kock, Caspar: Oplæsning 1 Kilde: Siger du noget? - om mundtlig formidling Undervisningsministeriet, 1994 ISBN: 1 Kock, Caspar: Oplæsning 1 Kilde: Siger du noget? - om mundtlig formidling Undervisningsministeriet, 1994 ISBN: 09061509 2 Møllehave, Johannes: Samvittighed sort som blæk 14 Kilde: På myrens fodsti. Erindringsglimt

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier, bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier, bind 2 1 Bourdieu, Pierre: Marriage Strategies as Strategies of Social Reproduction 1 Kilde: Family and Society - Selections from the Annales, economies, sociétés, civilisations The Johns Hopkins Up, 1976 ISBN:

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2 1 Mauss, Marcel: "Af: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund" 1 Kilde: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund Spektrum, 2000 ISBN: 8777631803 2 Lévi-Strauss, Claude:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsgymnasiet ved Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF

Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF Undervisningsbeskrivelse for: 1fic14e 0813 Filosofi C, VAF Fag: Filosofi C, VAF Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Filosofi C Termin: Juni 2014 Uddannelse: Valgfags Bek. Lærer(e):

Læs mere

Drama- og teaterpædagogik

Drama- og teaterpædagogik 1 Høeg, Peter: "Citat af Peter Høeg" 1 Kilde: De måske egnede Rosinante, 1993 ISBN: 139788716162144 2 Thøgersen, Ulla: "Merleau-Pontys fænomenologi" 2 Kilde: Krop og fænomenologi Systime, 2004 ISBN: 8761608246

Læs mere

Antikken i Europæisk Litteratur

Antikken i Europæisk Litteratur 1 NN: Reception 1 Kilde: The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, 2003 ISBN: 0198606419 2 Iser, Wolfgang: Tekstens appelstruktur 2 Kilde: Værk og læser: En antologi om receptionsforskning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Filosofi C Johanne

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning.

LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE. Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME. Indledning. LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE AF KIRSTEN LOMBORG D. 14. NOVEMBER 1997 BLAD NR. 46 LIVSYTRINGER OG SYGEPLEJE Kari Martinsens og Patricia Benners dialoger. RESUME Inspireret af sygeplejeteoretikerne Patricia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Publikationer. Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S. H. 2015

Publikationer. Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S. H. 2015 Lektor Institut for Statskundskab Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: shp@sam.sdu.dk Telefon: 65502130 Publikationer Carl Schmitt as a Conservative Political Theorist Pedersen, S.

Læs mere

Introduktion til retorik (G1)

Introduktion til retorik (G1) 1 Lindhardt, Jan: "Nogle grundbegreber i retorikken" 1 Kilde: Retorik Rosinante, 2000 ISBN: 8773572500 2 Jørgensen, Charlotte: "Hvem bestemmer, hvad der er god retorik?" 3 Syvmil Förlag, No 15, September,

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005 1 1» DOUtiCaS _ N,2 Maj2005 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab * w» m i Ole Borre Social tillid i Danmark»i Michael Baggesen Klitgaard At beskytte et politisk våben Stefan Mazanti, Mikael Skov Mikkelsen

Læs mere

Seminartekst Obligatorisk: som over (Kant)

Seminartekst Obligatorisk: som over (Kant) Fil 121 h17 Uke for uke tekster (Boka Critique of Pure Reason kan kjøpast på t.d. Akademika. Artiklane vil kunne kjøpast digitalt i Litteraturkiosken eller lesast gratis via Oria (Universitetsbiblioteket

Læs mere

Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning

Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning L 281:3:1, Författare, förlag, tidskrifter och andra brevskrivare i Norge och på Island... 2 L 281:3:2, H.

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Program for sommerskole i Dansk forsvarspolitik og strategiske studier 2011

Program for sommerskole i Dansk forsvarspolitik og strategiske studier 2011 Program for sommerskole i Dansk forsvarspolitik og strategiske studier 2011 5. april, 2011 Mandag 15. august 2011 9 10 1.Velkomst og introduktion (MVR) 10 11 2. Strategiens historie og Clausewitz (MVR)

Læs mere

Moderne litteratur og litteraturteori - Kompendium 2

Moderne litteratur og litteraturteori - Kompendium 2 1 Oversat af Villy Sørensen: "Hverken - eller!" 1 Kilde: Ny-radikalismen Gyldendal, 1960 Sørensen, Villy: "En glashistorie" 3 Kilde: Formynder-fortællinger Gyldendal, 1964 3 Gemzøe, Anker: "Tavshed og

Læs mere

Ulrich Beck. Kosmopolitanisme som forestillede globale risikofżllesskaber

Ulrich Beck. Kosmopolitanisme som forestillede globale risikofżllesskaber Ulrich Beck Kosmopolitanisme som forestillede globale risikofżllesskaber D kosmopolitan sociologi Metodologisk nationalisme kosmopolitanisme kosmopolitisering Kritik af metodologisk nationalisme udsyn

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Antikken i europæisk litteratur

Antikken i europæisk litteratur 1 NN: "Reception" 1 Kilde: The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, 2003 ISBN: 0198606419 2 Iser, Wolfgang: "Tekstens appelstruktur" 2 Kilde: Værk og læser: En antologi om receptionsforskning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

wittgenstein om religion og religiøsitet

wittgenstein om religion og religiøsitet wittgenstein om religion og religiøsitet wittgenstein om religion og religiøsitet Redigeret af Anne-Marie Christensen AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Wittgenstein om religion og religiøsitet er sat med Sabon

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara

Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara 09/06/13 Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara FRIHED: At borgerne frit kan deltage og bidrage med deres egne ønsker og ressourcer 5l projektets ak5viteter, når de har lyst og mulighed for det 1 VISIONER

Læs mere

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13)

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Indholdsfortegnelse Idrætspsykologi 2... Humanistisk-samfundsvidenskabelig metode 2...

Læs mere

Les pratiques d écriture réflexive en contexte de

Les pratiques d écriture réflexive en contexte de Les pratiques d écriture réflexive en contexte de formation générale Serge Bibauw, Jean-Louis Dufays To cite this version: Serge Bibauw, Jean-Louis Dufays. Les pratiques d écriture réflexive en contexte

Læs mere

Modulansvarlig og adresse: Kirsten Hyldgaard,

Modulansvarlig og  adresse: Kirsten Hyldgaard, UNDERVISNINGSPLAN Uddannelse: Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi Modul 2, Erkendelse, viden og læring ECTS: 15 ECTS Semester + år: E2016 København/Aarhus Modulansvarlig og e-mailadresse: Kirsten

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Videnskabsteori og metode

Videnskabsteori og metode 1 Østergaard, Anders: "Sprog og litteratur: Ord, sætninger - mening" 1 Kilde: Hvad enhver dansker bør vide Gyldendal, 2004 ISBN: 8702040921 2 Møller, Lis: "'Der Sandmannn' og Freuds analyse af fortællingen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juli 2017 Institution HF&VUC KBH SYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Casper Georgsen

Læs mere

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT Opdateret 04. MAJ 2017 Vedr. KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION UNIVERSITETSPARKEN 1, Herunder er en benchmarking af KU med udvalgte europæiske

Læs mere

MEDICIN HISTORISK DANSK ÅRBOG DANSK MEDICINHISTORISK ÅRBOG 2014 42. ÅRGANG

MEDICIN HISTORISK DANSK ÅRBOG DANSK MEDICINHISTORISK ÅRBOG 2014 42. ÅRGANG DANSK MEDICINHISTORISK ÅRBOG 2014 DANSK MEDICIN HISTORISK ÅRBOG Redaktion, Aarhus (ansvarshavende) Gert Almind, Holbæk Gerda Bonderup, Aarhus Claus Fenger, Odense Sven Erik Hansen, København Søren Hess,

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer PhD Fellow The Department of Society and Globalisation Democratic Network Governance Universitetsvej 1, 25, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark Universitetsvej 1, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Forskningspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Forskningspublikationer Ph.d.-studerende Center for Demokratisk Netværksstyring Institut for Samfund og Globalisering Universitetsvej 1, byg. 25.2 4000 Roskilde Danmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk Telefon: 4674-2793 Webside: http://www.ruc.dk/~ahkrogh

Læs mere

Bemærk: Poulsen-teksten er et landkort for U6-U9, og der refereres tilbage til den i U6-U9, samt i afslutningen U20

Bemærk: Poulsen-teksten er et landkort for U6-U9, og der refereres tilbage til den i U6-U9, samt i afslutningen U20 Politisk Teori 2013 Gennemgangen baseres på en ny struktur, der kombinerer en teoretisk isme -gennemgang vha. Will Kymlickas Contemporary Political Philosophy: An Introduction med et fortsat begrebs/problem-fokus,

Læs mere

Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2014

Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2014 Pensum for Politisk teori og idehistorie Efterår 2014 (E) E-artikel via bibliotekets søgebase REX: www.polsci.ku.dk/bibliotek. Opslag på tidsskriftets titel (skrevet med kursiv) giver fuldtekstadgang.

Læs mere

Undervisningsplan Bioret og Bioetik 2010

Undervisningsplan Bioret og Bioetik 2010 Undervisningsplan Bioret og Bioetik 2010 Tirsdage kl. 13-16 (lektion 6 dog kl. 12-16) lokale Metro 3 Undervisningsplanen er vejledende - der tages forbehold for ændringer Lektion 1 (MH) 2. februar introduktion,

Læs mere

Dansk Litteraturanalyse

Dansk Litteraturanalyse 1 Aarestrup, Emil: "Angst" 1 Kilde: Dansk Lyrik 2 Gyldendal, 1968 2 Andersen, H. C.: "Psalme" 1 Kilde: Digte II Gyldendal, 2005 ISBN: 8702019949 3 Momberg, Harald Landt: "Etude" 1 Kilde: Dansk Poesi 1900-1940

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin November 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DIO Anne Marie

Læs mere

Professioner i den offentlige sektor

Professioner i den offentlige sektor Professioner i den offentlige sektor Lotte Bøgh Andersen og Marianne Blegvad Normer eller egennytte? Professionelle og økonomiske incitamenter i dansk børnetandpleje Lars Crønvall Foldspang Monopolisering

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

TOP 45 - Teater og performance i en globaliseret verden efter 1945

TOP 45 - Teater og performance i en globaliseret verden efter 1945 1 Petersen, Mary Aniella: "Dokumentarisme i tysk teater" 1 Kilde: Politisk Teater. Gensyn og Genopfindelse Københavns Universitet, 2004 ISBN: 8790886054 2 Böhnisch, Siempke: "Soydans ikke-breivik og Højgaards

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin November 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau DIO Studieområdet del 3 Lærer(e)

Læs mere

Peter Kemp. Etiske princippers genkomst i omsorg for sundhed

Peter Kemp. Etiske princippers genkomst i omsorg for sundhed Etiske princippers genkomst i omsorg for sundhed Det siger sig selv, at spørgsmålet om det gode liv altid har været centralt i menneskets overvejelser over tilværelsen. Men overvejelserne over etikken

Læs mere

Pensum i Politisk teori, forår 2015

Pensum i Politisk teori, forår 2015 Pensum i Politisk teori, forår 2015 * Grundbog: Will Kymlicka (2002), Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford: Oxford University Press. Kan købes i Politologisk Bogformidling (locale

Læs mere

Dato Emne/tematik Litteratur Aktiviteter. Studieordningen 20 22. Lektionsplanen 4 sider. Toft (2013) 9 100. Databaseteori 11 sider

Dato Emne/tematik Litteratur Aktiviteter. Studieordningen 20 22. Lektionsplanen 4 sider. Toft (2013) 9 100. Databaseteori 11 sider Informationssystemer og -søgning (Information systems and search) 10 ECTS Semesterplan forår 2017 Underviser: Bo Skøtt, Adjunkt, Institut for Design og Kommunikation Undervisning: 8 kursusdage 10.15 15.00

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Dansk kunst i det 20. og 21. århundrede. Del 2

Dansk kunst i det 20. og 21. århundrede. Del 2 1 Houmann, Søren: "Indholdsfortegnelse" 1 Kilde: Eget manuskript 2004 2 Ortega y Gasset, José: "Den nye kunsts upopularitet" 3 Kilde: Menneskets fordrivelse fra kunsten Gyldendalske Boghandel, 1997 ISBN:

Læs mere

At se klinisk praksis med et levende blik -

At se klinisk praksis med et levende blik - ,S 01-05-2014 At se klinisk praksis med et levende blik - kan man lære det? Sine Maria Herholdt.-Lomholdt Mail: smhl@viauc.dk En historie om et par kloge studerende 2 1 Fire stemmer i højere uddannelse

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2015 VUC

Læs mere

Indhold DEL I FILOSOFI & SYGEPLEJE EN INTRODUKTION 11. 1 Hvad er filosofi? 13 Teoretisk filosofi 14 Praktisk filosofi 15 Filosofisk metode 18

Indhold DEL I FILOSOFI & SYGEPLEJE EN INTRODUKTION 11. 1 Hvad er filosofi? 13 Teoretisk filosofi 14 Praktisk filosofi 15 Filosofisk metode 18 Forord Denne bog er skrevet på baggrund af et dybfølt engagement i sygeplejens filosofi. Hovedmotivet er således at gøre filosofien mere synlig i sygeplejen. Mit daglige arbejde på Ribe Amts Sygeplejeskole

Læs mere

Arne Mørch: Samarbejde mellem oldtidskundskab og religion

Arne Mørch: Samarbejde mellem oldtidskundskab og religion Arne Mørch: Samarbejde mellem oldtidskundskab og religion Oldtidskundskab: I læreplanen for oldtidskundskab står der blandt andet, at eleverne skal kunne: analysere og fortolke oversatte græske og romerske

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Børne- og Undervisningsudvalget 205-6 (Omtryk - 27-09-206 - Bilag tilføjet) BUU Alm.del Bilag 274 Offentligt AARHUS De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Kristine Kousholt DPU, Aarhus

Læs mere

Religionsportalen, Systime (i-bog) - https://religion.systime.dk

Religionsportalen, Systime (i-bog) - https://religion.systime.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2016 HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2017 Institution VUC Lyngby [407] Uddannelse Hf enkeltfag Fag og niveau Filosofi Filosofi C bilag

Læs mere

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer mellem teori og praksis Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer defintion Fra latin at bære eller føre over ( translate ) Anvendelse af det, man lærer, i en ny situation anvendelse af det lærte

Læs mere

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007.

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Disposition At gøre noget nyt Etnicitetskonstruktioner

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Kontinuitet og radikalisme

Kontinuitet og radikalisme Kontinuitet og radikalisme Studenterkredsen og teologien i det 20. århundrede Red. Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Red. Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Kontinuitet og radikalisme Studenterkredsen

Læs mere