Andersen, Jørgen & Jakob Torfing (2002): Netværksstyring i kommunernes arbejdsrettede indsats: de lokale koordinationsudvalg, Ålborg: Carma.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andersen, Jørgen & Jakob Torfing (2002): Netværksstyring i kommunernes arbejdsrettede indsats: de lokale koordinationsudvalg, Ålborg: Carma."

Transkript

1 Litteraturliste Allern, Elin Haugsgjerd & Knut Heidar (2001): Partier og interesseorganisasjoner i Norge, i Jan Sundberg (red.), Partier og intresseorganisationer i Norden, Nord. Andersen, Jørgen & Jakob Torfing (2002): Netværksstyring i kommunernes arbejdsrettede indsats: de lokale koordinationsudvalg, Ålborg: Carma. Andersen, Søren Kaj (2001): Mellem politik og marked interesseorganisation og lønregulering på de kommunale/regionale arbejdsmarkeder i EU, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Andersen, Søren Kaj (2003): Danmark: vejen mod en erga omnes model i Søren Kaj Andersen (red.) EU og det nordiske spil om lov og aftale. Stockholm: SALTSA, The National Institute for Working Life. Andersen, Søren Kaj, Malene Nordestgaard & Christina Colclough (2003): Danmark: Metalindustriens forandring og den faglige europæisering i Paula Blomquist & Sofia Murhem (red.) Fackliga strategier för att möta globalisering och regionalisering inom metallindustrin. Stockholm: SALTSA, The National Institute for Working Life. AOF (2004): Arbejdsmarkedets håndbog 2004, København: AOF. Arbejdsmarkedsstyrelsen (1999): Arbejdsmarkedsstyrelsens årsberetning 1999, København: Arbejdsmarkedsstyrelsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen (2003): Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen, København: Arbejdsmarkedsstyrelsen. Arbejdsministeriet (1999): Arbejdsmarkedsreformerne et statusbillede, København: Arbejdsministeriet. Arbejdsministeriet (2000): Effekter af aktiveringsindsatsen, København: Arbejdsministeriet.

2 Arbejdsministeriet, Erhvervs-, Finans-, Social-, Stats-, Undervisnings-, og Økonomiministeriet (1998): Status for arbejdsmarkedsreformerne 2005-udvalget om videreførelse af arbejdsmarkedsreformerne, København: Arbejdsministeriet et al. Arbejdsministeriet, Undervisningsministeriet og Finansministeriet (1999): Mål og midler i offentligt finansieret voksen- og efteruddannelse, VEU-udvalget, København. Berg, P.O. & C. Jonsson (1991): Strategisk ledning på politiska marknader. Opinionsbildning och intern förankring i förvaltningar och folkrörelseorganisationer, Lund: Studentlitteratur. Beskæftigelsesministeriet (2002): Aftale om Flere i arbejde, København: Beskæftigelsesministeriet. Bild, Tage et al. (1993): Fællesskab og forskelle. Sammenfatningsrapport fra APLprojektet. Ålborg, Carma, AUC. Bild, Tage, Charlotte Hansen, Henning Jørgensen, Morten Lassen & Morten Madsen (1997): Mellem arbejdsplads og politik tillidsrepræsentanter i HK. København: HK/Danmark. Bille, Lars (1998): Dansk partipolitik København, DJØF-Forlag. Borre, Ole (2003): To konfliktdimensioner, i Jørgen Goul Andersen & Ole Borre (red.), Politisk Forandring. Værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001, Århus: Systime. Bouwen, Pieter (2002): Corporate lobbying in the European Union: the logic of access, Journal of European Public Policy, 9(3), Bredgaard, T., H. Jørgensen & F. Larsen (2001): Dansk Arbejdsmarkedspolitik, i Arbejdsmarkedets Håndbog, København: AOF s Forlag.

3 Bregnsbo, Henning & Niels Chr. Sidenius (1993): Denmark: The National Lobby Orchestra i Van Schendelen, M.P.C.M. National Public and Private EC Lobbying, Aldershot: Dartmouth. Bruhn Jensen, Klaus ( ): Dansk Mediehistorie bd. 1-4, København: Samfundslitteratur Burson-Marsteller A/S (2001): A Guide to Effective Lobbying of the European Parliament. Burson-Marsteller A/S (2003): A Guide to Effective Lobbying of the European Commission. Callesen, Gert (1996): Socialdemokratiets historie , i Gert Callesen et al. (red.), Udfordringer og omstilling. Bidrag til Socialdemokratiets historie , København: Forlaget Fremad. Cameron, David R. (2003): The Europeanization of Employment Policy and the Open Method of Coordination: Origins, Development, and Impact, paper prepared for the workshop in the Open Method of Coordination and Economic Governance in the EU, Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard, April Carlsen, E.M. & P. Kjær (1999): Diagnoser af den politiske journalistik. Indtryk fra en interviewrunde i E.M. Carlsen, P. Kjær & O.K. Pedersen, Magt og fortælling. Hvad er politisk journalistik?, Århus: Ajour CASA (1994): Medlemmernes mening om SID. Medlemsundersøgelsen januar 1994 foretaget af CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse, for Soceialarbejderforbundet i Danmark. København:SID. Caswell, D. & T.P. Jensen (2001): Lokale koordinationsudvalg på rette vej?, København: AKF-forlaget. Christensen, Jørgen Grønnegaard, Peter Germer & Thomas Pedersen (1994): Åbenhed, Offentlighed og Deltagelse i den Danske EU-beslutningsproces, Rapport udarbejdet til Rådet for Europæisk Politisk høring den 18. april 1994.

4 Christensen, Søren & Ann Westenholz (1999a): Medarbejdervalgte i danske virksomheder fra lønarbejder til borger i virksomhedssamfundet. København: CBS/Handelshøjskolens Forlag. Christensen, Søren & Ann Westenholz (1999b): Medarbejdervalgte i bestyrelsen i Medarbejdervalgte i danske virksomheder fra lønarbejder til borger i virksomhedssamfundet. København: CBS/Handelshøjskolens Forlag. Christiansen, Flemming Juul (2002): Løsnede bånd? Udviklingen i relationerne mellem politiske partier og interesseorganisationer i Danmark Speciale ved Institut for Statskundskab, København Universitet. Christiansen, Peter Munk & Asbjørn Sonne Nørgaard (2003a): De som meget har Store danske virksomheder som politiske aktører, Magtudredningen, Århus: Aarhus Universitetsforlag. Christiansen, Peter Munk & Asbjørn Sonne Nørgaard (2003b): Faste forhold flygtige forbindelser, Magtudredningen, Århus: Aarhus Universitetsforlag. Corbett, Richard, Francis Jacobs & Michael Shackleton (2000): The European Parliament, London: John Harper Publishing, 3. udgave. DA (1998): De sociale koordinationsudvalg en vej til indflydelse på arbejdsmarkeds- og soicalpolitikken i dit lokalområde, København. Dagens Nyheter, , p. 8. DANA (2002): Medlemmernes advokat eller fagforeningernes bastion? En analyse af a-kassernes image blandt arbejdsmarkedsjournalister, Udarbejdet for A-Kassernes Samvirke. De (amts)kommunale parter (2003): MED-Håndbog rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. København: KTO, KL, ARF, Københavns og Frederiksbergs kommuner.

5 Degryse, Christophe (2000): European Social Dialogue: A mixed picture, ETUI, DWP. Artiklen forefindes på følgende hjemmeside : wttp://www.etuc.org/etui/publications/dwp/default.cfm Det Økonomiske Råd (DØR) (1991): Dansk Økonomi Maj 1991, København: Det Økonomiske Råds Formandskab. Det Økonomiske Råd (DØR) (1992): Dansk Økonomi November 1992, København: Det Økonomiske Råds Formandskab. Due, Jesper et al. (1993): Den danske model. En historisk sociologisk analyse af det kollektive aftalesystem, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Due, Jesper & Jørgen Steen Madsen (1996): Socialdemokratiet og fagbevægelsen i en opbrudsperiode. I: Callesen, Christensen, Grelle (red): Udfordring og omstilling. Bidrag til Socialdemokratiets historie København, Forlaget Fremad. Due, Jesper & Jørgen Steen Madsen (2001): Fagbevægelsens struktur i det 20. århundrede. Forhandlingssystemer som problemløser og hindring for udvikling, LOdokumentation, nr. 1/2001, København: LO. Due, Jesper & Jørgen Steen Madsen (2004): Notat om OK2004: Tendens til decentralisering forstærket i industrien. København: FAOS. Ebbinghaus, Bernhard & Anke Hassel (1999): Striking Deals: Concertation in the Reform of Continental European Welfare States. MPIFG Discussion Paper 99/3. Köln: Max Plank Institute for the Study of Societies. Eide, M. & G. Hernes (1987): Død og pine. Om massemedia og helsepolitikk, Oslo: FAFO. EPOC (1998): New Forms of Work Organisation. Can Europe Realise its Potential? Results of a survey of direct participation in Europe". Luxembourg/Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

6 Erhvervsfremmestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen m.fl. (1997): Samspil mellem regional erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, København: Erhvervsfremmestyrelsen et al. Esmark, Anders (2002): Skyggeorganisering i Erhvervsministeriet, i Ove K. Pedersen (red.), EU i forvaltningen. Broen fra Slotsholmen til Bruxelles. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ETUC, CEEP og UNICÉ (2002): ETUC, CEEP og UNICÉs Framework agreement on telework fra 16. juli 2002 og EF Tidende Serie L269, 5. okt EUO (Folketingets EU Oplysning) (2002): Sådan lovgiver EU, Småtryk nr. 4. European Commission (2000): Industrial Relations in Europe. Employment and Social Affairs. European Commission (Commission) (2002a): Industrial Relations in Europe, Employment and Social Affairs. European Commission (Commission) (2002b): The Social Dialogue, a force for innovation and change. Proposal for a Council decision establishing a Tripartite Social Summit for Growth and Employment, COM (2002)341. European Parliament (EP) (2003) Lobbying in the European Union: Current Rules and Practices, Constitutional Affairs Series, AFCO 104 EN, Directorate General for Research. Falkner, Gerda (1999): European Social Policy. Towards multi-level and multi-actor Governance, i Beate Kohler-Koch & Rainer Eising, The Transformation of Govrnance in the European Union, London: Routledge. Falkner, Gerda (2000): The Council or the social partners? EC social policy between diplomacy and collective bargaining, Journal of European Public Policy, 7(5),

7 Faurbæk, Lotte (2001): Europæisk Social- og arbejdsmarkedspolitik, Nationale EUbeslutningsprocesser og politikudvikling i Danmark og Sverige, Ph.d.-afhandling afleveret ved Handelshøjskolen i København, Ph.d-serie Finansministeriet (1992): Rapport om arbejdsmarkedets strukturproblemer. Uredningsudvalget (Zeuthen-udvalget). København: Finansministeriet. Finansministeriet (1993): Budgetredegørelse, København: Finansministeriet. Finansministeriet (1995): Budgetredegørelse 1995, København: Finansministeriet Finansministeriet (1999): Budgetredegørelse 99, København: Finansministeriet. Finansministeriet, Kommunernes Landsforening, m.fl. (2000): Aftale om kommunernes økonomi 2001, København: Finansministeriet. Finansministeriet og Arbejdsministeriet (1996): Arbejdsmarkedsreformens 2. fase, København: Finansministeriet og Arbejdsministeriet. FOFI-udvalgsdatabase, Frankel, Christian (red.) (2004, under udgivelse): Den politiske virksomhed, København: Samfundslitteratur. Garvold, A. & A.K. Knorborg (2002): Erhvervsjournalistik en undersøgelse af Morgenavisen Jyllands-Postens, Berlingske Tidendes og Politikens erhvervsjournalistiske profil, Speciale, Aarhus Universitet. Grelle, H. (1996): Verdens ældste lever endnu, i Lisbeth Knudsen (red.), 125 år, Tillæg til Det Fri Aktuelt d. 22/6, Grelle, Henning (1998): LO ". I: Henning Grelle (red): I takt med tiden. LO s historie København, Forlaget Fremad

8 Greenwood, Justin (1997): Representing Interests in the European Union, The European Union Series, Basingstoke: MacMillan Press. Greenwood, Justin & Mark Aspinwall (1998): Collective Action in the European Union. Interests and the new politics of associability, London: Routledge. Greenwood, Justin (2003): Interest Representation in the European Union, London: Palgrave MacMillan. Grolin, J. (1999): Industrien i risikosamfundet legitimitet, subpolitik og dialog i Brent Spar sagen, i Aagaard Nielsen, K.; A. Greve; F. Hansson & K. Rasborg, Risiko, politik og miljø i det moderne samfund - en antologi om en aktuel kontrovers. København: Sociologi/Samfundslitteratur. Hernes, G. (1978): Det mediavridde samfunn i G. Hernes (red.), Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon, Bergen: Universitetsforlaget. Hjarvard, S. (1999): Tv-nyheder i konkurrence, København: Frederiksberg: Samfundslitteratur. HK ( ): Årsberetninger (Fra 1995: Året på tværs ). København: HK. HK (2003): Notat fra HK s Politisk/økonomiske sekretariat, Det multinationale HK, 17. februar HK/Kommunal (2003): Kommunalbladet, Oktober Horst, Maja (1999): Indholdsanalyse af den politiske journalistik. Upubliceret arbejdspapir, forskningsprojekt Politisk journalistik. Historie og udvikling. Højbjerg, Erik (2002): Processen om EMAS, i Ove K. Pedersen (red.), EU i forvaltningen. Broen fra Slotsholmen til Bruxelles. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

9 Højbjerg, Erik & Dorthe Pedersen (2002): Det danske koordinationssystem, i Ove K. Pedersen (red.), EU i forvaltningen. Broen fra Slotsholmen til Bruxelles, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jacobsson, Bengt, Per Lægreid & Ove K. Pedersen (red.) (2001): Europaveje. EU i nordiske centralforvaltninger, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag- Jacobsson, Bengt, Per Lægreid & Ove K. Pedersen (2004): Europeanization and Transnational States. Comparing Nordic Central Governments, London: Routledge. Jørgensen, Henning (1992): Medlemmer og meninger. Rapport over en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af LO-forbundene. Ålborg: LO og CARMA. Jørgensen, Henning & Morten Lassen (1992): Efter Zeuthen-rapporten, Carma Årbog, Ålborg: Carma. Jørgensen, Henning & Flemming Larsen (2003): Aktivgørelse af aktiveringen kommer ikke af sig selv. Betydningen af institutionelt design for udvikling af ledighedsindsatser, i P. Kongshøj Madsen & L. Knudsen, Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken, København: Socialforskningsinstituttet, Kjær, Peter (2000): Forestillinger om politik og journalistik. Et historisk blik i O. K. Pedersen, P. Kjær, A. Esmark, M. Horst & E.M. Carlsen, Politisk journalistik, Århus: Ajour Forlaget. Kjær, Peter & Roy Langer (2003): The negotiation of business news, Working Paper, Copenhagen Business School. Kjær, Peter & Roy Langer: (2004): Infused with news value: Management, managerial knowledge and the institutionalization of business news, paper, indleveret til Scandinavian Journal of Management. Kjær, Peter & Ove K. Pedersen (2001): Translating Liberalization: Neoliberalism in the Danish Negotiated Economy, in John L. Campbell & Ove K. Pedersen (eds.), Neoliberalism and Institutional Analysis, Princeton: Princeton University Press.

10 Knudsen, Herman (2000): Demokrati på arbejdspladsen hvorfra og hvorhen?. Tidsskrift for Arbejdsliv, 2. årg., nr. 3, Knudsen, Herman & Ole Ravnholt Sørensen (2000): Internationale lønmodtagere erfaringer med europæiske samarbejdsudvalg. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Komitologiafgørelse 1999/468/EC: Council Decision of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission. Official Journal L 184, 17/07/1999 P Kommissionens Hvidbog om Europæisk Governance (SEC(2000)1547). Kommissionens betænkning om høringsstandarder (COM(2002)704). Kommunernes Landsforening (2003): Et enstrenget kommunalt arbejdsmarkedssystem for alle ledige i Kommunalt Fokus, Nyhedsbrev til Folketinget, nr. 3, 28. oktober Kristensen, Peer Hull (2003): Et grænseløst arbejde. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Larsen, Flemming et al. (1996): Aktivering og aktørvurderinger, Ålborg: Ålborg Universitetsforlag. Larsen, Flemming et al. (2001): Kommunal aktivering Mellem disciplinering og integration, Ålborg: Aalborg Universitetsforlag. Leibfried, Stephan & Paul Pierson (2000): Social Policy. Left to Courts and Markets? in Helen Wallace & William Wallace, Policy Making in the European Union, fourth edition, Oxford: Oxford University Press. LO (1995): Medierne og fagbevægelsen, Baggrundsmateriale til LO s 33. kongres. LO (1999): Medier status og udvikling, LO Kongres 99.

11 LO (2002): Årsberetning København: LO. LO s Medieanalyse (1989a): (14 delrapporter), København: LO. LO s Medieanalyse (1989b): Anbefalinger. København: LO. LO (2003): Er det det vi vil? Statusrapport om situationen i efteruddannelsessystemet, København, februar 2003:LO. LO, DA et al. (2003): Fremtidens Arbejdsmarkedsservice, rapport præsenteret ved parternes fælles konference på Christiansborg d. 1. december Lov nr. 416 af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Lov nr. 419 af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov nr. 446 af Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om åben uddannelse. Lund, Anker Brink (red.) (2001): Først med det sidste. En nyhedsuge i Danmark, Århus: Ajour. Lund, Anker Brink (2003): Den redigerende magt. Nyhedsinstitutionens politiske indflydelse, Århus: Aarhus Universitetsforlag. Madsen, Jørgen Steen et al. (2001): Fra centraliseret decentralisering til multiniveau regulering. Danske arbejdsmarkedsrelationer mellem kontinuitet og forandring, Invited paper, IIRA 6 th European Congress, Oslo juni Madsen, Jørgen Steen (2002): Forhandlingssystemet konflikt eller forlig. Ny løn mellem individualisering og kollektiv aftaleret. Forskningsprojekt om Ny Løndannelse i amter og kommuner, delprojekt 2, København: De (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO; J.S.

12 Madsen, Jørgen Steen & Steen E. Navrbjerg (2003): Aftaleretten i en gråzone. Notat til det Kommunale Kartel. Forskningsnotat nr. 40. København: FAOS, Sociologisk Institut. Mailand, M. (2001): Den danske model lokalt og regionalt. Konsensus og samarbejde i arbejdsmarkedspolitiske netværk, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Mailand, D. & J. Due (2003): Partsstyring i arbejdsmarkedspolitikken Perspektiver og alternativer, i P. Kongshøj Madsen & L. Knudsen (red.), Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken, København: Socialforskningsinstituttet. Mandag Morgen (2001a): Fagbevægelsen: De unge forstår os ikke, i Mandag Morgen, nr. 5, 5/2. Mandag Morgen (2001b): Fagbevægelsens paradoks: Masser af kunder ingen loyalitet, i Mandag Morgen, nr. 16, 30/4. Marginson, Poul et al. (2003): Tipping the Balance? The Changing Relationship between Sector- and Company-Level Bargaining, Invited paper til den 13. IIRRA World Congress (Track IV), Berlin september Mazey, Sonia & Jeremy Richardson (2001): Institutionalizing Promiscuity: Commission-Interest group Relations in the European Union, i Alec Stone Sweet, Wayne Sandholtz & Neil Fligstein, The Institutionalization of Europe. Oxford: Oxford University Press. Medieudvalget (1995): Betænkning om medierne i demokratiet, København: Statsministeriet. Mortensen, P. K. et al. (2001): På sporet af formel og uformel indflydelse på udformningen af arbejdsmarkedsreformerne i 90 erne, Kernefagsopgave, MPAuddannelsen, Handelshøjskolen i København.

13 Nassmacher, Karl-Heinz (ed.) (2001): Foundations for Democracy. Approaches to Comparative Political Finance. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft. Navrbjerg, Steen E., Nikolaj Lubanski & Carsten Strøby Jensen (1998): Tillidsrepræsentanten mellem arbejdsplads, fagforening og familie. København: LO. Navrbjerg, Steen E., Hans-Henrik Grieger, Lene Askgaard Hyldtoft & Carsten Strøby Jensen (2000): Nye roller og udfordringer for lokale ledelses- og medarbejderrepræsentanter i den (amts)kommunale sektor. København: FAOS/Det Personalepolitiske Forum. Navrbjerg, Steen E., Malene Nordestgaard & Jesper Due (2001): Fremtidens overenskomster i decentraliseringens tegn - en historisk analyse af udviklingen i industriens overenskomster i perioden med særligt fokus på tillidsrepræsentantens rolle. København: CO-industri. Nedergaard, Peter (2001): Organiseringen af Den europæiske Union, København: Handelshøjskolens Forlag, 3. udgave. OECD (1999): Employment Outlook Paris: OECD. Pedersen, Dorthe (1993): Offentlig løn. Projekt Forhandlingsøkonomi, København: Samfundslitteratur. Pedersen, Dorthe (1998): Forhandlet forvaltning en ny institutionel orden for den statslige løn- og personalepolitik, København: COS-rapport nr. 2. Pedersen, Dorthe, Betina W. Rennison, Jørgen Steen Madsen & Flemming Ibsen (2002): Løn mellem kollektiv og individ. Politik Forhandling Resultat. Forskningsprojekt om Ny Løndannelse i amter og kommuner. København: De (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. Pedersen, Mogens N. & Lars Bille (1991): Public Financing and Public Control of Political Parties in Denmark. I: Matti Wiberg (ed.): The Public Purse and Political Parties. Public Financing og Political Parties in Nordic Countries. Helsinki: The Finnish Political Science Association.

14 Pedersen, Ove K. et al., (1992): Privat Politik. Projekt Forhandlingsøkonomi, Frederiksberg: Samfundslitteratur. Pedersen, Ove K. m.fl. (1994): Demokratiets lette tilstand, København: Spektrum. Pedersen, Ove K. (1995): Nye demokratiske udfordringer, i Poul Lübcke (red.), Miljøet, markedet og velfærdsstaten, København: Fremad. Pedersen, O. K., P. Kjær, A. Esmark, M. Horst & E.M. Carlsen (2000): Politisk journalistik, Århus: Ajour. Pedersen, Ove K. (2001): Interesseorganisationerne og europæisk integration, i Bengt Jacobsson, Per Lægreid & Ove K. Pedersen, Europaveje. EU i de nordiske forvaltninger, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Pedersen, Ove K. (red.) (2002): EU i forvaltningen. Broen fra Slotsholmen til Bruxelles, København: Jurist- og Økonomforbundets. Pollack, Mark A. (1997): Representing diffuse interests in EC policy-making, Journal of European Public Policy, 4(4), Radaelli, Claudio M. (2003): The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the European Union? preliminary report, Swedish Institute for European Policy Studies, March Ramsey, H. (1983): Evolution or cycle? Worker Participation in the 1970s and 1980s, i C. Crouch, & F. Heller (red.) Organizational Democracy and Political Process. London: John Wiley & Sons. Rasmussen, Anne (2003): The Role of the European Commission in Co-decision - A strategic facilitator operating in a situation of structural disadvantage, European Integration online Papers (EIoP) Vol. 7 (2003) No 10.

15 Schrage, Mikael & Lars Thisted (2004) speciale indleveret ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Sidenius, Niels Chr. (1998): Interesseorganisationer og Europa. En status i Karsten Ronit, Interesseorganisationer i Dansk Politik, København: Jurist- og Økonomforbundets forlag. Strøby Jensen, Carsten, Steen E. Navrbjerg, Nikolaj Lubanski, Jesper Due & Jørgen Steen Madsen (1998): Tillidsrepræsentanten i tal. København: LO. Søllinge, J. & N. Thomsen ( ): De danske aviser , Odense: Odense Universitetsforlag. Søllinge, J. (1999): Historien om den politiske journalistik. Et drama i flere akter uden slutning i Carlsen, E.M., P. Kjær & O.K. Pedersen (1999), Magt og fortælling. Hvad er politisk journalistik?, Århus: Ajour Torfing, Jakob (1999): Workfare with Welfare: Recent Reforms of the Danish Welfare State, in Journal of European Social Policy, vol. 9 (1): Torfing, Jakob (2003): Den stille revolution i velfærdsstaten fra forsørgelse og hierarki til aktivering og netværksstyring, i Kongshøj Madsen, P. & Knudsen, L. (red.): Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken. København: Socialforskningsinstituttet. Torfing, Jakob (2004): Det stille sporskifte i velfærdsstaten, Magtudredningen, Århus, Århus Universitetsforlag. Traxler, F. (1995): Farewell to labour market associations? Organized versus disorganized decentralization as a map for industrial relations, in C. Crouch & F. Traxler: Organized Industrial Relations in Europe: What Future? Avebury: Aldershot. Tsoukas, H. (1999): David and Goliath in the risk society: Making sense of the conflict between Shell and Greenpeace in the North Sea, Organisation, 6 (1).

16 Udenrigsministeriet (1993a): Notat om organisationernes deltagelse i specialudvalg, N.1, j.nr c.1, af 5. januar Udenrigsministeriet (1993b): Notits af 6. juli 1993, Nordgruppen (N. 3 j. nr.400.c. 4-1). Undervisningsministeriet (2003): Nyt AMU - med brugeren i centrum, København: Undervisningsministeriet. Valør & Thinge (2003): Resultater skabes i samarbejde (Resumé og Rapport), konsulentrapport, København. Van Ruyssenveldt, J. & J. Visser (red) (1996): Industrial Relations in Europe Traditions and Transitions. London: SAGE. Van Schendelen, M.P.C.M. (1993): National Public and Private EC Lobbying, Aldershot: Dartmouth. Vilby, K. (1999): Allround overklassereporter i L. Kabel (red.), Nye nyheder, Århus: Ajour. Westenholz, Ann (1999a): Medarbejderdeltagelse i ledelsen af arbejdslivet i Medarbejdervalgte i danske virksomheder fra lønarbejder til borger i virksomhedssamfundet. København: CBS/Handelshøjskolens Forlag. Westenholz, Ann (1999b): Medarbejdervalgte som virksomhedsaktører erfaringer 41 virksomheder, i Medarbejdervalgte i danske virksomheder fra lønarbejder til borger i virksomhedssamfundet. København: CBS/Handelshøjskolens Forlag. Winther, S. (2003): Kanalrundfart eller zapping Om kanaler og arenaer i den aktive arbejdsmarkedspolitik, I P. Kongshøj Madsen & L. Knudsen (red.), Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken, København: Socialforskningsinstituttet. Winther, S & H.J. Haahr (1996): Den regionale arbejdsmarkedspolitik. Planlægning mellem centralisering og decentralisering, Århus: Systime.

17 Wörlund, Ingemar & Daniel Hansson (2001): Partier og intresseorganisationer i Sverige, i Jan Sundberg (red.), Partier og intresseorganisationer i Norden, Nord. Web-henvisninger:

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Den danske model i et integreret Europa

Den danske model i et integreret Europa Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum Den danske model i et integreret Europa Redigeret af Peter Nedergaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog er udgivet i anledning af 40

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske

Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske politica, 42. årg. nr. 1 2010, 49-68 Anne Rasmussen Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske kontakter? EU er blevet fremstillet som en ny type politisk system, hvor

Læs mere

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering Henning fegensen (red.) Arbej dsmarkedsregulering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2014 Forord 11 Kapitel 1. Den danske Model - dinosaur eller dynamo? 13 Henning J0rgensen 1.1. Etablering af dansk arbej

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Undervisere: Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Professor Poul Erik Mouritzen,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Redaktionen af tidsskriftet har venligt

Redaktionen af tidsskriftet har venligt Kronik 20 år med den danske model Jesper Due & Jørgen Steen Madsen Redaktionen af tidsskriftet har venligt opfordret os til at uddybe vores forståelse af begrebet den danske model, som diskuteres af Anette

Læs mere

Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien. en sammenlignende analyse af decentraliseringstendenser på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien. en sammenlignende analyse af decentraliseringstendenser på arbejdsmarkedet Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien en sammenlignende analyse af decentraliseringstendenser på arbejdsmarkedet Carsten Strøby Jensen Arbejdsgiverne og arbejdsgiverorganisationerne er sjældent direkte

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM 3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM PETER MUNK CHRISTIANSEN OG MICHAEL BAGGESEN KLITGAARD I sommeren 2004 besluttede et snævert flertal i det danske Folketing at gennemføre en særdeles omfattende reform af den

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Fremtidens arbejdsmarked - i 2020 (En udredning til AT) Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk

Læs mere

Jens Blom-Hansen Department of Political Science Aarhus University Denmark

Jens Blom-Hansen Department of Political Science Aarhus University Denmark Oct 2012 CV and list of publications Jens Blom-Hansen Department of Political Science Aarhus University Denmark Curriculum vitae: 1989: M.A. in Political Science, Aarhus University, Denmark 1990-92: Head

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen (2012), Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen. Notat, den 23. januar 2012,

Arbejdsmarkedsstyrelsen (2012), Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen. Notat, den 23. januar 2012, Litteraturliste Litteraturliste AK-Samvirke (2012), Dagpenge og sociale ydelser i Norden, Arbejdsmarkedskommissionen (2009), Velfærd kræver arbejde, Arbejdsmarkedsstyrelsen (2009), Ny matchmodel hvorfor

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Den 1. januar 2003 trådte en del af den

Den 1. januar 2003 trådte en del af den Kronik Arbejdsmarkedsreformen og vejen til det frie valg på arbejdsmarkedet Jens Lind Den 1. januar 2003 trådte en del af den arbejdsmarkedsreform, der blev vedtaget i december 2002, i kraft. Den offentlige

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

Demokratiske forventninger og politisk deltagelse

Demokratiske forventninger og politisk deltagelse Demokratiske forventninger og politisk deltagelse Oplæg til Nordisk Ministerråds konference om Demokratiets fremtid i informationssamfundet Reykjavik 26.-27. august 2004 Demokratiske udfordringer At håndtere

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Dansk Psykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160X 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Teorierne bag effektbaseret styring Nyere tendenser i den internationale forskning

Teorierne bag effektbaseret styring Nyere tendenser i den internationale forskning Teorierne bag effektbaseret styring Nyere tendenser i den internationale forskning Carsten Greve 9. marts 2011 Om oplægsholderen Carsten Greve Professor i offentlig ledelse og styring / public management

Læs mere

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet DAGENS PROGRAM 10.15-11.00 Hvilken fagforening vil vi være? (Oplæg ved Janne) 11.00-11.30 Gruppediskussioner ved bordene

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen

Notat // 29/03/07. Privatiseringer under VK- og SR-regeringen Privatiseringer under VK- og SR-regeringen I OECD-landene er der siden 1980 blevet gennemført privatiseringer af en lang række statslige virksomheder. Erfaringsmæssigt medfører privatiseringer større effektivitet

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i?

En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i? En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i? Af Helle Rosdahl Lund, Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv Den offentlige debat og dagsorden

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Februar 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

DGF Generalforsamling

DGF Generalforsamling DGF Generalforsamling Torsdag den 22. maj 2014 i Lyngby Generalforsamling i DGF, 22. maj 2014 1 1. Formål DGF s formål er at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

PUBLICATION LIST Maja Horst, CBS mh.lpf@cbs.dk

PUBLICATION LIST Maja Horst, CBS mh.lpf@cbs.dk PUBLICATION LIST Maja Horst, CBS mh.lpf@cbs.dk Books and research reports: Rob Hagendijk, Peter Healey, Maja Horst and Alan Irwin (2005). Science, Technology and Governance in Europe: Challenges of Public

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Empowerment i lokalsamfund. Vestbysamling 2006. Worskshop 2 (W2) John Andersen, RUC.

Empowerment i lokalsamfund. Vestbysamling 2006. Worskshop 2 (W2) John Andersen, RUC. Worskshop 2 (W2) Etnisk magfoldighed / Ethnic Diversity Empowerment er processer, hvorigennem underpriviligerede sociale grupper og lokalområder forbedrer deres evne til at skabe, overskue og kontrollere

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan

Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i Offentlig ledelse Efterårssemesteret 2012 Forandringsledelse og reorganiseringer Læseplan Undervisere: Søren Serritzlew (SøS) & Anne Bøllingtoft (AB)

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2013 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere