Andersen, Jørgen & Jakob Torfing (2002): Netværksstyring i kommunernes arbejdsrettede indsats: de lokale koordinationsudvalg, Ålborg: Carma.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andersen, Jørgen & Jakob Torfing (2002): Netværksstyring i kommunernes arbejdsrettede indsats: de lokale koordinationsudvalg, Ålborg: Carma."

Transkript

1 Litteraturliste Allern, Elin Haugsgjerd & Knut Heidar (2001): Partier og interesseorganisasjoner i Norge, i Jan Sundberg (red.), Partier og intresseorganisationer i Norden, Nord. Andersen, Jørgen & Jakob Torfing (2002): Netværksstyring i kommunernes arbejdsrettede indsats: de lokale koordinationsudvalg, Ålborg: Carma. Andersen, Søren Kaj (2001): Mellem politik og marked interesseorganisation og lønregulering på de kommunale/regionale arbejdsmarkeder i EU, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Andersen, Søren Kaj (2003): Danmark: vejen mod en erga omnes model i Søren Kaj Andersen (red.) EU og det nordiske spil om lov og aftale. Stockholm: SALTSA, The National Institute for Working Life. Andersen, Søren Kaj, Malene Nordestgaard & Christina Colclough (2003): Danmark: Metalindustriens forandring og den faglige europæisering i Paula Blomquist & Sofia Murhem (red.) Fackliga strategier för att möta globalisering och regionalisering inom metallindustrin. Stockholm: SALTSA, The National Institute for Working Life. AOF (2004): Arbejdsmarkedets håndbog 2004, København: AOF. Arbejdsmarkedsstyrelsen (1999): Arbejdsmarkedsstyrelsens årsberetning 1999, København: Arbejdsmarkedsstyrelsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen (2003): Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen, København: Arbejdsmarkedsstyrelsen. Arbejdsministeriet (1999): Arbejdsmarkedsreformerne et statusbillede, København: Arbejdsministeriet. Arbejdsministeriet (2000): Effekter af aktiveringsindsatsen, København: Arbejdsministeriet.

2 Arbejdsministeriet, Erhvervs-, Finans-, Social-, Stats-, Undervisnings-, og Økonomiministeriet (1998): Status for arbejdsmarkedsreformerne 2005-udvalget om videreførelse af arbejdsmarkedsreformerne, København: Arbejdsministeriet et al. Arbejdsministeriet, Undervisningsministeriet og Finansministeriet (1999): Mål og midler i offentligt finansieret voksen- og efteruddannelse, VEU-udvalget, København. Berg, P.O. & C. Jonsson (1991): Strategisk ledning på politiska marknader. Opinionsbildning och intern förankring i förvaltningar och folkrörelseorganisationer, Lund: Studentlitteratur. Beskæftigelsesministeriet (2002): Aftale om Flere i arbejde, København: Beskæftigelsesministeriet. Bild, Tage et al. (1993): Fællesskab og forskelle. Sammenfatningsrapport fra APLprojektet. Ålborg, Carma, AUC. Bild, Tage, Charlotte Hansen, Henning Jørgensen, Morten Lassen & Morten Madsen (1997): Mellem arbejdsplads og politik tillidsrepræsentanter i HK. København: HK/Danmark. Bille, Lars (1998): Dansk partipolitik København, DJØF-Forlag. Borre, Ole (2003): To konfliktdimensioner, i Jørgen Goul Andersen & Ole Borre (red.), Politisk Forandring. Værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001, Århus: Systime. Bouwen, Pieter (2002): Corporate lobbying in the European Union: the logic of access, Journal of European Public Policy, 9(3), Bredgaard, T., H. Jørgensen & F. Larsen (2001): Dansk Arbejdsmarkedspolitik, i Arbejdsmarkedets Håndbog, København: AOF s Forlag.

3 Bregnsbo, Henning & Niels Chr. Sidenius (1993): Denmark: The National Lobby Orchestra i Van Schendelen, M.P.C.M. National Public and Private EC Lobbying, Aldershot: Dartmouth. Bruhn Jensen, Klaus ( ): Dansk Mediehistorie bd. 1-4, København: Samfundslitteratur Burson-Marsteller A/S (2001): A Guide to Effective Lobbying of the European Parliament. Burson-Marsteller A/S (2003): A Guide to Effective Lobbying of the European Commission. Callesen, Gert (1996): Socialdemokratiets historie , i Gert Callesen et al. (red.), Udfordringer og omstilling. Bidrag til Socialdemokratiets historie , København: Forlaget Fremad. Cameron, David R. (2003): The Europeanization of Employment Policy and the Open Method of Coordination: Origins, Development, and Impact, paper prepared for the workshop in the Open Method of Coordination and Economic Governance in the EU, Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard, April Carlsen, E.M. & P. Kjær (1999): Diagnoser af den politiske journalistik. Indtryk fra en interviewrunde i E.M. Carlsen, P. Kjær & O.K. Pedersen, Magt og fortælling. Hvad er politisk journalistik?, Århus: Ajour CASA (1994): Medlemmernes mening om SID. Medlemsundersøgelsen januar 1994 foretaget af CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse, for Soceialarbejderforbundet i Danmark. København:SID. Caswell, D. & T.P. Jensen (2001): Lokale koordinationsudvalg på rette vej?, København: AKF-forlaget. Christensen, Jørgen Grønnegaard, Peter Germer & Thomas Pedersen (1994): Åbenhed, Offentlighed og Deltagelse i den Danske EU-beslutningsproces, Rapport udarbejdet til Rådet for Europæisk Politisk høring den 18. april 1994.

4 Christensen, Søren & Ann Westenholz (1999a): Medarbejdervalgte i danske virksomheder fra lønarbejder til borger i virksomhedssamfundet. København: CBS/Handelshøjskolens Forlag. Christensen, Søren & Ann Westenholz (1999b): Medarbejdervalgte i bestyrelsen i Medarbejdervalgte i danske virksomheder fra lønarbejder til borger i virksomhedssamfundet. København: CBS/Handelshøjskolens Forlag. Christiansen, Flemming Juul (2002): Løsnede bånd? Udviklingen i relationerne mellem politiske partier og interesseorganisationer i Danmark Speciale ved Institut for Statskundskab, København Universitet. Christiansen, Peter Munk & Asbjørn Sonne Nørgaard (2003a): De som meget har Store danske virksomheder som politiske aktører, Magtudredningen, Århus: Aarhus Universitetsforlag. Christiansen, Peter Munk & Asbjørn Sonne Nørgaard (2003b): Faste forhold flygtige forbindelser, Magtudredningen, Århus: Aarhus Universitetsforlag. Corbett, Richard, Francis Jacobs & Michael Shackleton (2000): The European Parliament, London: John Harper Publishing, 3. udgave. DA (1998): De sociale koordinationsudvalg en vej til indflydelse på arbejdsmarkeds- og soicalpolitikken i dit lokalområde, København. Dagens Nyheter, , p. 8. DANA (2002): Medlemmernes advokat eller fagforeningernes bastion? En analyse af a-kassernes image blandt arbejdsmarkedsjournalister, Udarbejdet for A-Kassernes Samvirke. De (amts)kommunale parter (2003): MED-Håndbog rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. København: KTO, KL, ARF, Københavns og Frederiksbergs kommuner.

5 Degryse, Christophe (2000): European Social Dialogue: A mixed picture, ETUI, DWP. Artiklen forefindes på følgende hjemmeside : wttp://www.etuc.org/etui/publications/dwp/default.cfm Det Økonomiske Råd (DØR) (1991): Dansk Økonomi Maj 1991, København: Det Økonomiske Råds Formandskab. Det Økonomiske Råd (DØR) (1992): Dansk Økonomi November 1992, København: Det Økonomiske Råds Formandskab. Due, Jesper et al. (1993): Den danske model. En historisk sociologisk analyse af det kollektive aftalesystem, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Due, Jesper & Jørgen Steen Madsen (1996): Socialdemokratiet og fagbevægelsen i en opbrudsperiode. I: Callesen, Christensen, Grelle (red): Udfordring og omstilling. Bidrag til Socialdemokratiets historie København, Forlaget Fremad. Due, Jesper & Jørgen Steen Madsen (2001): Fagbevægelsens struktur i det 20. århundrede. Forhandlingssystemer som problemløser og hindring for udvikling, LOdokumentation, nr. 1/2001, København: LO. Due, Jesper & Jørgen Steen Madsen (2004): Notat om OK2004: Tendens til decentralisering forstærket i industrien. København: FAOS. Ebbinghaus, Bernhard & Anke Hassel (1999): Striking Deals: Concertation in the Reform of Continental European Welfare States. MPIFG Discussion Paper 99/3. Köln: Max Plank Institute for the Study of Societies. Eide, M. & G. Hernes (1987): Død og pine. Om massemedia og helsepolitikk, Oslo: FAFO. EPOC (1998): New Forms of Work Organisation. Can Europe Realise its Potential? Results of a survey of direct participation in Europe". Luxembourg/Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

6 Erhvervsfremmestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen m.fl. (1997): Samspil mellem regional erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, København: Erhvervsfremmestyrelsen et al. Esmark, Anders (2002): Skyggeorganisering i Erhvervsministeriet, i Ove K. Pedersen (red.), EU i forvaltningen. Broen fra Slotsholmen til Bruxelles. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ETUC, CEEP og UNICÉ (2002): ETUC, CEEP og UNICÉs Framework agreement on telework fra 16. juli 2002 og EF Tidende Serie L269, 5. okt EUO (Folketingets EU Oplysning) (2002): Sådan lovgiver EU, Småtryk nr. 4. European Commission (2000): Industrial Relations in Europe. Employment and Social Affairs. European Commission (Commission) (2002a): Industrial Relations in Europe, Employment and Social Affairs. European Commission (Commission) (2002b): The Social Dialogue, a force for innovation and change. Proposal for a Council decision establishing a Tripartite Social Summit for Growth and Employment, COM (2002)341. European Parliament (EP) (2003) Lobbying in the European Union: Current Rules and Practices, Constitutional Affairs Series, AFCO 104 EN, Directorate General for Research. Falkner, Gerda (1999): European Social Policy. Towards multi-level and multi-actor Governance, i Beate Kohler-Koch & Rainer Eising, The Transformation of Govrnance in the European Union, London: Routledge. Falkner, Gerda (2000): The Council or the social partners? EC social policy between diplomacy and collective bargaining, Journal of European Public Policy, 7(5),

7 Faurbæk, Lotte (2001): Europæisk Social- og arbejdsmarkedspolitik, Nationale EUbeslutningsprocesser og politikudvikling i Danmark og Sverige, Ph.d.-afhandling afleveret ved Handelshøjskolen i København, Ph.d-serie Finansministeriet (1992): Rapport om arbejdsmarkedets strukturproblemer. Uredningsudvalget (Zeuthen-udvalget). København: Finansministeriet. Finansministeriet (1993): Budgetredegørelse, København: Finansministeriet. Finansministeriet (1995): Budgetredegørelse 1995, København: Finansministeriet Finansministeriet (1999): Budgetredegørelse 99, København: Finansministeriet. Finansministeriet, Kommunernes Landsforening, m.fl. (2000): Aftale om kommunernes økonomi 2001, København: Finansministeriet. Finansministeriet og Arbejdsministeriet (1996): Arbejdsmarkedsreformens 2. fase, København: Finansministeriet og Arbejdsministeriet. FOFI-udvalgsdatabase, Frankel, Christian (red.) (2004, under udgivelse): Den politiske virksomhed, København: Samfundslitteratur. Garvold, A. & A.K. Knorborg (2002): Erhvervsjournalistik en undersøgelse af Morgenavisen Jyllands-Postens, Berlingske Tidendes og Politikens erhvervsjournalistiske profil, Speciale, Aarhus Universitet. Grelle, H. (1996): Verdens ældste lever endnu, i Lisbeth Knudsen (red.), 125 år, Tillæg til Det Fri Aktuelt d. 22/6, Grelle, Henning (1998): LO ". I: Henning Grelle (red): I takt med tiden. LO s historie København, Forlaget Fremad

8 Greenwood, Justin (1997): Representing Interests in the European Union, The European Union Series, Basingstoke: MacMillan Press. Greenwood, Justin & Mark Aspinwall (1998): Collective Action in the European Union. Interests and the new politics of associability, London: Routledge. Greenwood, Justin (2003): Interest Representation in the European Union, London: Palgrave MacMillan. Grolin, J. (1999): Industrien i risikosamfundet legitimitet, subpolitik og dialog i Brent Spar sagen, i Aagaard Nielsen, K.; A. Greve; F. Hansson & K. Rasborg, Risiko, politik og miljø i det moderne samfund - en antologi om en aktuel kontrovers. København: Sociologi/Samfundslitteratur. Hernes, G. (1978): Det mediavridde samfunn i G. Hernes (red.), Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon, Bergen: Universitetsforlaget. Hjarvard, S. (1999): Tv-nyheder i konkurrence, København: Frederiksberg: Samfundslitteratur. HK ( ): Årsberetninger (Fra 1995: Året på tværs ). København: HK. HK (2003): Notat fra HK s Politisk/økonomiske sekretariat, Det multinationale HK, 17. februar HK/Kommunal (2003): Kommunalbladet, Oktober Horst, Maja (1999): Indholdsanalyse af den politiske journalistik. Upubliceret arbejdspapir, forskningsprojekt Politisk journalistik. Historie og udvikling. Højbjerg, Erik (2002): Processen om EMAS, i Ove K. Pedersen (red.), EU i forvaltningen. Broen fra Slotsholmen til Bruxelles. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

9 Højbjerg, Erik & Dorthe Pedersen (2002): Det danske koordinationssystem, i Ove K. Pedersen (red.), EU i forvaltningen. Broen fra Slotsholmen til Bruxelles, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jacobsson, Bengt, Per Lægreid & Ove K. Pedersen (red.) (2001): Europaveje. EU i nordiske centralforvaltninger, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag- Jacobsson, Bengt, Per Lægreid & Ove K. Pedersen (2004): Europeanization and Transnational States. Comparing Nordic Central Governments, London: Routledge. Jørgensen, Henning (1992): Medlemmer og meninger. Rapport over en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af LO-forbundene. Ålborg: LO og CARMA. Jørgensen, Henning & Morten Lassen (1992): Efter Zeuthen-rapporten, Carma Årbog, Ålborg: Carma. Jørgensen, Henning & Flemming Larsen (2003): Aktivgørelse af aktiveringen kommer ikke af sig selv. Betydningen af institutionelt design for udvikling af ledighedsindsatser, i P. Kongshøj Madsen & L. Knudsen, Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken, København: Socialforskningsinstituttet, Kjær, Peter (2000): Forestillinger om politik og journalistik. Et historisk blik i O. K. Pedersen, P. Kjær, A. Esmark, M. Horst & E.M. Carlsen, Politisk journalistik, Århus: Ajour Forlaget. Kjær, Peter & Roy Langer (2003): The negotiation of business news, Working Paper, Copenhagen Business School. Kjær, Peter & Roy Langer: (2004): Infused with news value: Management, managerial knowledge and the institutionalization of business news, paper, indleveret til Scandinavian Journal of Management. Kjær, Peter & Ove K. Pedersen (2001): Translating Liberalization: Neoliberalism in the Danish Negotiated Economy, in John L. Campbell & Ove K. Pedersen (eds.), Neoliberalism and Institutional Analysis, Princeton: Princeton University Press.

10 Knudsen, Herman (2000): Demokrati på arbejdspladsen hvorfra og hvorhen?. Tidsskrift for Arbejdsliv, 2. årg., nr. 3, Knudsen, Herman & Ole Ravnholt Sørensen (2000): Internationale lønmodtagere erfaringer med europæiske samarbejdsudvalg. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Komitologiafgørelse 1999/468/EC: Council Decision of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission. Official Journal L 184, 17/07/1999 P Kommissionens Hvidbog om Europæisk Governance (SEC(2000)1547). Kommissionens betænkning om høringsstandarder (COM(2002)704). Kommunernes Landsforening (2003): Et enstrenget kommunalt arbejdsmarkedssystem for alle ledige i Kommunalt Fokus, Nyhedsbrev til Folketinget, nr. 3, 28. oktober Kristensen, Peer Hull (2003): Et grænseløst arbejde. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Larsen, Flemming et al. (1996): Aktivering og aktørvurderinger, Ålborg: Ålborg Universitetsforlag. Larsen, Flemming et al. (2001): Kommunal aktivering Mellem disciplinering og integration, Ålborg: Aalborg Universitetsforlag. Leibfried, Stephan & Paul Pierson (2000): Social Policy. Left to Courts and Markets? in Helen Wallace & William Wallace, Policy Making in the European Union, fourth edition, Oxford: Oxford University Press. LO (1995): Medierne og fagbevægelsen, Baggrundsmateriale til LO s 33. kongres. LO (1999): Medier status og udvikling, LO Kongres 99.

11 LO (2002): Årsberetning København: LO. LO s Medieanalyse (1989a): (14 delrapporter), København: LO. LO s Medieanalyse (1989b): Anbefalinger. København: LO. LO (2003): Er det det vi vil? Statusrapport om situationen i efteruddannelsessystemet, København, februar 2003:LO. LO, DA et al. (2003): Fremtidens Arbejdsmarkedsservice, rapport præsenteret ved parternes fælles konference på Christiansborg d. 1. december Lov nr. 416 af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Lov nr. 419 af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov nr. 446 af Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om åben uddannelse. Lund, Anker Brink (red.) (2001): Først med det sidste. En nyhedsuge i Danmark, Århus: Ajour. Lund, Anker Brink (2003): Den redigerende magt. Nyhedsinstitutionens politiske indflydelse, Århus: Aarhus Universitetsforlag. Madsen, Jørgen Steen et al. (2001): Fra centraliseret decentralisering til multiniveau regulering. Danske arbejdsmarkedsrelationer mellem kontinuitet og forandring, Invited paper, IIRA 6 th European Congress, Oslo juni Madsen, Jørgen Steen (2002): Forhandlingssystemet konflikt eller forlig. Ny løn mellem individualisering og kollektiv aftaleret. Forskningsprojekt om Ny Løndannelse i amter og kommuner, delprojekt 2, København: De (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO; J.S.

12 Madsen, Jørgen Steen & Steen E. Navrbjerg (2003): Aftaleretten i en gråzone. Notat til det Kommunale Kartel. Forskningsnotat nr. 40. København: FAOS, Sociologisk Institut. Mailand, M. (2001): Den danske model lokalt og regionalt. Konsensus og samarbejde i arbejdsmarkedspolitiske netværk, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Mailand, D. & J. Due (2003): Partsstyring i arbejdsmarkedspolitikken Perspektiver og alternativer, i P. Kongshøj Madsen & L. Knudsen (red.), Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken, København: Socialforskningsinstituttet. Mandag Morgen (2001a): Fagbevægelsen: De unge forstår os ikke, i Mandag Morgen, nr. 5, 5/2. Mandag Morgen (2001b): Fagbevægelsens paradoks: Masser af kunder ingen loyalitet, i Mandag Morgen, nr. 16, 30/4. Marginson, Poul et al. (2003): Tipping the Balance? The Changing Relationship between Sector- and Company-Level Bargaining, Invited paper til den 13. IIRRA World Congress (Track IV), Berlin september Mazey, Sonia & Jeremy Richardson (2001): Institutionalizing Promiscuity: Commission-Interest group Relations in the European Union, i Alec Stone Sweet, Wayne Sandholtz & Neil Fligstein, The Institutionalization of Europe. Oxford: Oxford University Press. Medieudvalget (1995): Betænkning om medierne i demokratiet, København: Statsministeriet. Mortensen, P. K. et al. (2001): På sporet af formel og uformel indflydelse på udformningen af arbejdsmarkedsreformerne i 90 erne, Kernefagsopgave, MPAuddannelsen, Handelshøjskolen i København.

13 Nassmacher, Karl-Heinz (ed.) (2001): Foundations for Democracy. Approaches to Comparative Political Finance. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft. Navrbjerg, Steen E., Nikolaj Lubanski & Carsten Strøby Jensen (1998): Tillidsrepræsentanten mellem arbejdsplads, fagforening og familie. København: LO. Navrbjerg, Steen E., Hans-Henrik Grieger, Lene Askgaard Hyldtoft & Carsten Strøby Jensen (2000): Nye roller og udfordringer for lokale ledelses- og medarbejderrepræsentanter i den (amts)kommunale sektor. København: FAOS/Det Personalepolitiske Forum. Navrbjerg, Steen E., Malene Nordestgaard & Jesper Due (2001): Fremtidens overenskomster i decentraliseringens tegn - en historisk analyse af udviklingen i industriens overenskomster i perioden med særligt fokus på tillidsrepræsentantens rolle. København: CO-industri. Nedergaard, Peter (2001): Organiseringen af Den europæiske Union, København: Handelshøjskolens Forlag, 3. udgave. OECD (1999): Employment Outlook Paris: OECD. Pedersen, Dorthe (1993): Offentlig løn. Projekt Forhandlingsøkonomi, København: Samfundslitteratur. Pedersen, Dorthe (1998): Forhandlet forvaltning en ny institutionel orden for den statslige løn- og personalepolitik, København: COS-rapport nr. 2. Pedersen, Dorthe, Betina W. Rennison, Jørgen Steen Madsen & Flemming Ibsen (2002): Løn mellem kollektiv og individ. Politik Forhandling Resultat. Forskningsprojekt om Ny Løndannelse i amter og kommuner. København: De (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. Pedersen, Mogens N. & Lars Bille (1991): Public Financing and Public Control of Political Parties in Denmark. I: Matti Wiberg (ed.): The Public Purse and Political Parties. Public Financing og Political Parties in Nordic Countries. Helsinki: The Finnish Political Science Association.

14 Pedersen, Ove K. et al., (1992): Privat Politik. Projekt Forhandlingsøkonomi, Frederiksberg: Samfundslitteratur. Pedersen, Ove K. m.fl. (1994): Demokratiets lette tilstand, København: Spektrum. Pedersen, Ove K. (1995): Nye demokratiske udfordringer, i Poul Lübcke (red.), Miljøet, markedet og velfærdsstaten, København: Fremad. Pedersen, O. K., P. Kjær, A. Esmark, M. Horst & E.M. Carlsen (2000): Politisk journalistik, Århus: Ajour. Pedersen, Ove K. (2001): Interesseorganisationerne og europæisk integration, i Bengt Jacobsson, Per Lægreid & Ove K. Pedersen, Europaveje. EU i de nordiske forvaltninger, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Pedersen, Ove K. (red.) (2002): EU i forvaltningen. Broen fra Slotsholmen til Bruxelles, København: Jurist- og Økonomforbundets. Pollack, Mark A. (1997): Representing diffuse interests in EC policy-making, Journal of European Public Policy, 4(4), Radaelli, Claudio M. (2003): The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the European Union? preliminary report, Swedish Institute for European Policy Studies, March Ramsey, H. (1983): Evolution or cycle? Worker Participation in the 1970s and 1980s, i C. Crouch, & F. Heller (red.) Organizational Democracy and Political Process. London: John Wiley & Sons. Rasmussen, Anne (2003): The Role of the European Commission in Co-decision - A strategic facilitator operating in a situation of structural disadvantage, European Integration online Papers (EIoP) Vol. 7 (2003) No 10.

15 Schrage, Mikael & Lars Thisted (2004) speciale indleveret ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Sidenius, Niels Chr. (1998): Interesseorganisationer og Europa. En status i Karsten Ronit, Interesseorganisationer i Dansk Politik, København: Jurist- og Økonomforbundets forlag. Strøby Jensen, Carsten, Steen E. Navrbjerg, Nikolaj Lubanski, Jesper Due & Jørgen Steen Madsen (1998): Tillidsrepræsentanten i tal. København: LO. Søllinge, J. & N. Thomsen ( ): De danske aviser , Odense: Odense Universitetsforlag. Søllinge, J. (1999): Historien om den politiske journalistik. Et drama i flere akter uden slutning i Carlsen, E.M., P. Kjær & O.K. Pedersen (1999), Magt og fortælling. Hvad er politisk journalistik?, Århus: Ajour Torfing, Jakob (1999): Workfare with Welfare: Recent Reforms of the Danish Welfare State, in Journal of European Social Policy, vol. 9 (1): Torfing, Jakob (2003): Den stille revolution i velfærdsstaten fra forsørgelse og hierarki til aktivering og netværksstyring, i Kongshøj Madsen, P. & Knudsen, L. (red.): Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken. København: Socialforskningsinstituttet. Torfing, Jakob (2004): Det stille sporskifte i velfærdsstaten, Magtudredningen, Århus, Århus Universitetsforlag. Traxler, F. (1995): Farewell to labour market associations? Organized versus disorganized decentralization as a map for industrial relations, in C. Crouch & F. Traxler: Organized Industrial Relations in Europe: What Future? Avebury: Aldershot. Tsoukas, H. (1999): David and Goliath in the risk society: Making sense of the conflict between Shell and Greenpeace in the North Sea, Organisation, 6 (1).

16 Udenrigsministeriet (1993a): Notat om organisationernes deltagelse i specialudvalg, N.1, j.nr c.1, af 5. januar Udenrigsministeriet (1993b): Notits af 6. juli 1993, Nordgruppen (N. 3 j. nr.400.c. 4-1). Undervisningsministeriet (2003): Nyt AMU - med brugeren i centrum, København: Undervisningsministeriet. Valør & Thinge (2003): Resultater skabes i samarbejde (Resumé og Rapport), konsulentrapport, København. Van Ruyssenveldt, J. & J. Visser (red) (1996): Industrial Relations in Europe Traditions and Transitions. London: SAGE. Van Schendelen, M.P.C.M. (1993): National Public and Private EC Lobbying, Aldershot: Dartmouth. Vilby, K. (1999): Allround overklassereporter i L. Kabel (red.), Nye nyheder, Århus: Ajour. Westenholz, Ann (1999a): Medarbejderdeltagelse i ledelsen af arbejdslivet i Medarbejdervalgte i danske virksomheder fra lønarbejder til borger i virksomhedssamfundet. København: CBS/Handelshøjskolens Forlag. Westenholz, Ann (1999b): Medarbejdervalgte som virksomhedsaktører erfaringer 41 virksomheder, i Medarbejdervalgte i danske virksomheder fra lønarbejder til borger i virksomhedssamfundet. København: CBS/Handelshøjskolens Forlag. Winther, S. (2003): Kanalrundfart eller zapping Om kanaler og arenaer i den aktive arbejdsmarkedspolitik, I P. Kongshøj Madsen & L. Knudsen (red.), Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken, København: Socialforskningsinstituttet. Winther, S & H.J. Haahr (1996): Den regionale arbejdsmarkedspolitik. Planlægning mellem centralisering og decentralisering, Århus: Systime.

17 Wörlund, Ingemar & Daniel Hansson (2001): Partier og intresseorganisationer i Sverige, i Jan Sundberg (red.), Partier og intresseorganisationer i Norden, Nord. Web-henvisninger:

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter 30 år efter Jordskredsvalget Jørgen Elklit og Mogens N. Pedersen Decembervalget 1973: 30 år efter Rune Stubager Ændrede skillelinjer siden 1960'erne? Lars Bille Tre nye partier? Elizabeth P. Klages Populisme

Læs mere

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Lektor Viola Burau Workshop ved Århus-seminar 2010 20. august 2010 1 Overblik (1) Komparative studier Historien bag komparativ sundhedspolitik

Læs mere

Det danske arbejdsmarked påvirkes på en række områder af beslutninger, der træffes på EU-niveau.

Det danske arbejdsmarked påvirkes på en række områder af beslutninger, der træffes på EU-niveau. 10. maj 2006 IDA Nyheder om EU-initiativer og aktiviteter nr. 1/2006 Personalestyrelsen udgiver fra 2006 et nyhedsbrev om styrelsens interessevaretagelse i forhold til forskellige EU-initiativer og samarbejdsrelationer,

Læs mere

Professioner i den offentlige sektor

Professioner i den offentlige sektor Professioner i den offentlige sektor Lotte Bøgh Andersen og Marianne Blegvad Normer eller egennytte? Professionelle og økonomiske incitamenter i dansk børnetandpleje Lars Crønvall Foldspang Monopolisering

Læs mere

Tema: Uddannelse RAPPORT ARBEJDS MARKEDS. Dansk Arbejdsgiverforening

Tema: Uddannelse RAPPORT ARBEJDS MARKEDS. Dansk Arbejdsgiverforening Tema: Uddannelse ARBEJDS 20 04 MARKEDS RAPPORT Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedsrapport 2004 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden

Læs mere

Nærmere om projektet og forfatterne

Nærmere om projektet og forfatterne Valgundersøgelsen 2005 Det nye politiske landskab. Folketingsvalget 2005 i perspektiv Nærmere om projektet og forfatterne www.valg.aau.dk maj 2007 1 1. Om Det Danske Valgprojekt og Valgundersøgelsen 2005

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Jørgen Stamhus Vinderupvej Aalborg Øst Tlf.: (mobil), (arbejde) Født: 7.

Jørgen Stamhus Vinderupvej Aalborg Øst Tlf.: (mobil), (arbejde)   Født: 7. CV Jørgen Stamhus Vinderupvej 13 9220 Aalborg Øst Tlf.: 2636 1557 (mobil), 9940 8189 (arbejde) Email: stamhus@epa.aau.dk Født: 7. maj 1963 Uddannelse: 1979 Folkeskolens udvidede afgangsprøve, Mellervangskolen,

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Magtudredningen. Folketing og folkestyre. Jørgen Goul Andersen. Hvorfor bliver man ved med at evaluere folkeskolen?

Magtudredningen. Folketing og folkestyre. Jørgen Goul Andersen. Hvorfor bliver man ved med at evaluere folkeskolen? Magtudredningen Erik Damgaard Folketing og folkestyre Anker Brink Lund Mediernes magt - og magten over medierne Jørgen Goul Andersen For meget tilskuerdemokrati, men hvad kan der gøres? Peter Munk Christiansen

Læs mere

Grundkursus i politologi Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Forskningspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Forskningspublikationer Ph.d.-studerende Center for Demokratisk Netværksstyring Institut for Samfund og Globalisering Universitetsvej 1, byg. 25.2 4000 Roskilde Danmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk Telefon: 4674-2793 Webside: http://www.ruc.dk/~ahkrogh

Læs mere

Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark

Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark Carsten Strøby Jensen Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark - fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt Industrial Relations traditionen og de industrielle relationer i en dansk kontekst

Læs mere

2 Kerstin Jacobsson: Konkurrencestat og neoliberalisering. En sociologs perspektiv på Ove K. Pedersens analyser... 65

2 Kerstin Jacobsson: Konkurrencestat og neoliberalisering. En sociologs perspektiv på Ove K. Pedersens analyser... 65 Indhold Søren Kaj Andersen: Indledning................ 11 DEN ANALYTISKE FORANKRING 1 Sverre Raffnsøe: Fra forskning som facit og forudsigelse til forskning som udforskning og udfordring. En analyse af

Læs mere

Ledelse og politik Læseplan

Ledelse og politik Læseplan Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2012 Ledelse og politik Læseplan Underviser: Professor Poul Erik Mouritzen, Institut for Statskundskab Målet med

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer PhD Fellow The Department of Society and Globalisation Democratic Network Governance Universitetsvej 1, 25, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark Universitetsvej 1, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Policy Analyse Læseplan

Policy Analyse Læseplan SDU Samfundsvidenskabeligt Fakultet Master i Evaluering Efterårssemestret 2008 Policy Analyse Læseplan Undervisere: Lektor Johannes Michelsen Professor Peter Munk Christiansen Fredag den 19. september,

Læs mere

VIBEKE LEHMANN NIELSE N

VIBEKE LEHMANN NIELSE N VIBEKE LEHMANN NIELSE N CV Fødselsår: 25. oktober, 1971 Ægteskabelig status: Samboende (to delebørn på hhv. 6 og 9) UDDANNELSE 2002 Ph.d. i offentlig forvaltning, Institut for Statskundskab, Aarhus 1996

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste 20 07

ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste 20 07 20 07 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste Litteraturliste Ankestyrelsen (2007), www.ankestyrelsen.dk. Arbejdsdirektoratet (2007a), Rapport om det kommunale rådighedstilsyn 2005/2006, Arbejdsdirektoratet

Læs mere

ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste 20 05

ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste 20 05 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste Litteraturliste Arbejdsdirektoratet (2004a), Rapport fra udvalget om modernisering af sygedagpengeloven, Arbejdsdirektoratet (2004b), Rådighedsstatistik for

Læs mere

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005 1 1» DOUtiCaS _ N,2 Maj2005 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab * w» m i Ole Borre Social tillid i Danmark»i Michael Baggesen Klitgaard At beskytte et politisk våben Stefan Mazanti, Mikael Skov Mikkelsen

Læs mere

Ledelse og Politik Læseplan Undervisere: Michael Baggesen Klitgaard Kim Sass Mikkelsen

Ledelse og Politik Læseplan Undervisere: Michael Baggesen Klitgaard Kim Sass Mikkelsen Ledelse og Politik Læseplan Undervisere: Michael Baggesen Klitgaard Kim Sass Mikkelsen Indledning Formålet med faget er at sætte deltagerne i stand til at forstå den politiske, institutionelle og organisatoriske

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Forskningspublikationer. Formidlingspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Forskningspublikationer. Formidlingspublikationer Andreas Hagedorn Krogh Ph.d.-studerende Roskilde School of Governance Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv Universitetsvej 7, byg. 25.2 4000 Roskilde Danmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk Telefon: 4674-2793

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Kultur- og kommunikationsteori

Kultur- og kommunikationsteori 1 Just, Sine Nørhom; Burø, Thomas: "Fra Auschwitz til Anders And - kultur som ideologi" 1 Kilde: Kultur- og kommunikationsteori. En introduktion Hans Reitzels Forlag, 2010 ISBN: 9788776757953 2 Meyrowitz,

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, I 2006 blev det muligt for studerende med en bachelorgrad i Politik & Administration,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori 1 Giddens, Anthony: The Development of Sociological Theory 1 Kilde: Sociology Polity Press, 1993 ISBN: 074561115X 2 Jacobsen, Bo; et al.: Metodologisk orienterede retninger 15 Kilde: Videnskabsteori Gyldendal,

Læs mere

Globaliseringens udfordringer

Globaliseringens udfordringer Globaliseringens udfordringer Politiske og administrative processer under pres Redigeret af Martin Marcussen og Karsten Ronit Hans Reitzels Forlag Indhold Forord 11 Martin Marcussen og Karsten Ronit 1

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Oktober 2017 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor der

Læs mere

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering Henning fegensen (red.) Arbej dsmarkedsregulering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2014 Forord 11 Kapitel 1. Den danske Model - dinosaur eller dynamo? 13 Henning J0rgensen 1.1. Etablering af dansk arbej

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

politica Tidsskriftfor politisk videnskab

politica Tidsskriftfor politisk videnskab politica I Tidsskriftfor politisk videnskab Redaktion: De rek Beach, Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Mette Kjær, Robert Klemmensen, Michael Baggesen Klitgaard, Asbjørn Sonne Nørgaard, Thomas Olesen (anmeldel

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger For alle fire faggrupper er læst tekster i henhold til nedenstående principper: Genre Tekst Afsender Modtager Lovstof Uddannelse: Præsentation

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Thomas Bredgaard, Henning Jørgensen, Per Kongshøj Madsen & Stine Rasmussen

Thomas Bredgaard, Henning Jørgensen, Per Kongshøj Madsen & Stine Rasmussen I denne reviderede udgave gives et opdateret og systematisk overblik over arbejdsmarkedspolitikken, både når det gælder teoretiske perspektiver, konkrete erfaringer og de kommende års udfordringer. Der

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Læseplan for Efterår 2015, Odense for følgende uddannelser:

Læseplan for Efterår 2015, Odense for følgende uddannelser: Læseplan for Efterår 2015, Odense for følgende uddannelser: * Scient.pol., bachelor (et-fags) * Centralfag i Samfundsfag (to-fags) * Tilvalg i Samfundsfag, bachelor og kandidat * Cand.scient.pol. Der vil

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken

Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Australien, Holland og Danmark This page intentionally left blank Thomas Bredgaard & Flemming Larsen Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Australien, Holland

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag,

Læs mere

Læseplan for Foråret 2013, Odense for følgende uddannelser:

Læseplan for Foråret 2013, Odense for følgende uddannelser: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Læseplan for Foråret 2013, Odense for følgende uddannelser: * Scient.pol., bachelor (et-fags) * Centralfag i Samfundsfag (to-fags) * Tilvalg i Samfundsfag,

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Strategisk forhandling i praksis Læseplan

Strategisk forhandling i praksis Læseplan Strategisk forhandling i praksis Læseplan Underviser: Lektor, ph.d. Morten Kallestrup Formål og sigte: For ledere i den offentlige sektor er evnen til at forhandle og skabe resultater gennem andre helt

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Economic Policy Research Network

Economic Policy Research Network Economic Policy Research Network www.econ.ku.dk/eprn CEBR, DREAM, EPRU 26. maj 2015 Invitation til EPRN konference Hermed inviteres til årets Economic Policy Research Network (EPRN) konference, som finder

Læs mere

Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske

Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske politica, 42. årg. nr. 1 2010, 49-68 Anne Rasmussen Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske kontakter? EU er blevet fremstillet som en ny type politisk system, hvor

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Udvidet litteratur- og kildeliste

Udvidet litteratur- og kildeliste Udvidet litteratur- og kildeliste I forbindelse med udviklingsprojekt for sam mellem frivillige foreninger og kommuner har vi udt en udvidet litteraturliste omkring emnet: Frivilligt-offentligt sam Denne

Læs mere

Læseplan foråret 2016, Odense for følgende uddannelser:

Læseplan foråret 2016, Odense for følgende uddannelser: Læseplan foråret 2016, Odense for følgende uddannelser: * Scient.pol., bachelor (et-fags) * Centralfag i Samfundsfag (to-fags) * Tilvalg i Samfundsfag, bachelor og kandidat * Cand.scient.pol. For Bachelorstudierne

Læs mere

Undervisningsplan for offentlig forvaltning, efteråret 2011

Undervisningsplan for offentlig forvaltning, efteråret 2011 Mads Leth Felsager Jakobsen Peter Bjerre Mortensen Undervisningsplan for offentlig forvaltning, efteråret 2011 Forelæsninger 1. Introduktion (6. september) & Peter B. Mortensen Holdtimer CCI, s. 5-39 (35

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Klimapolitiske udfordringer

Klimapolitiske udfordringer Klimapolitiske udfordringer Økonomiske styringsmidler og lobbyisme Aarhus-seminar 2012 Gert Tinggaard Svendsen Professor, PhD 1 Oversigt 1. Indledning 2. Afgift og VE 3. Lobbyisme 4. Klimaforhandlinger

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Udgivet af Nationaløkonomisk Forening Redaktør: Chr. Hjorth-Andersen I redaktionen: Claus Thustrup Kreiner, Birgitte Sloth og Torben Tranæs Redaktionsudvalg: Jørgen Søndergaard

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Den Danske Model set udefra

Den Danske Model set udefra Den Danske Model set udefra Jesper Due Jørgen Steen Madsen Trine Pernille Larsen & Anna Ilsøe (red.) Den Danske Model set udefra Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Trine Pernille Larsen & Anna Ilsøe

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Den danske model i et integreret Europa

Den danske model i et integreret Europa Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum Den danske model i et integreret Europa Redigeret af Peter Nedergaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog er udgivet i anledning af 40

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik Aktører II: Eliter Erik Gahner Larsen Offentlig politik 1 / 30 Eksamen Arbejder på ekstra vejledning Intet er fastlagt endnu Dato for reeksamen Mandag den 27. februar Aflevering, hjemmeopgave kl. 12.00

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Bil, Fly og andre Transportmidler. Industrioperatøruddannelsen

Bil, Fly og andre Transportmidler. Industrioperatøruddannelsen Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt Jørgensen Merete Koch Sandemandsvej 21

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag*

Juridiske kandidatvalgfag* Juridiske kandidatvalgfag* Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! E13 F14 E14 F15 E15 F16 Studienævn By ECTS Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Nis Jul Clausen 8901402

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADM. HJÆLPE MED? EUROPEAN FUNDING - HORIZON 2020 Shared Objectives and Principles 3 Societal Challenges Health,

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Redaktionen af tidsskriftet har venligt

Redaktionen af tidsskriftet har venligt Kronik 20 år med den danske model Jesper Due & Jørgen Steen Madsen Redaktionen af tidsskriftet har venligt opfordret os til at uddybe vores forståelse af begrebet den danske model, som diskuteres af Anette

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

M E TA S T Y R I NG A F N E T VÆ R K, A K TØ R E R O G PRO C E S S E R. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

M E TA S T Y R I NG A F N E T VÆ R K, A K TØ R E R O G PRO C E S S E R. Jurist- og Økonomforbundets Forlag M E TA S T Y R I NG A F N E T VÆ R K, A K TØ R E R O G PRO C E S S E R Jurist- og Økonomforbundets Forlag Styr på beskæftigelsespolitikken Metastyring af netværk, aktører og processer Bodil Damgaard &

Læs mere