Andersen, Jørgen & Jakob Torfing (2002): Netværksstyring i kommunernes arbejdsrettede indsats: de lokale koordinationsudvalg, Ålborg: Carma.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andersen, Jørgen & Jakob Torfing (2002): Netværksstyring i kommunernes arbejdsrettede indsats: de lokale koordinationsudvalg, Ålborg: Carma."

Transkript

1 Litteraturliste Allern, Elin Haugsgjerd & Knut Heidar (2001): Partier og interesseorganisasjoner i Norge, i Jan Sundberg (red.), Partier og intresseorganisationer i Norden, Nord. Andersen, Jørgen & Jakob Torfing (2002): Netværksstyring i kommunernes arbejdsrettede indsats: de lokale koordinationsudvalg, Ålborg: Carma. Andersen, Søren Kaj (2001): Mellem politik og marked interesseorganisation og lønregulering på de kommunale/regionale arbejdsmarkeder i EU, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Andersen, Søren Kaj (2003): Danmark: vejen mod en erga omnes model i Søren Kaj Andersen (red.) EU og det nordiske spil om lov og aftale. Stockholm: SALTSA, The National Institute for Working Life. Andersen, Søren Kaj, Malene Nordestgaard & Christina Colclough (2003): Danmark: Metalindustriens forandring og den faglige europæisering i Paula Blomquist & Sofia Murhem (red.) Fackliga strategier för att möta globalisering och regionalisering inom metallindustrin. Stockholm: SALTSA, The National Institute for Working Life. AOF (2004): Arbejdsmarkedets håndbog 2004, København: AOF. Arbejdsmarkedsstyrelsen (1999): Arbejdsmarkedsstyrelsens årsberetning 1999, København: Arbejdsmarkedsstyrelsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen (2003): Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen, København: Arbejdsmarkedsstyrelsen. Arbejdsministeriet (1999): Arbejdsmarkedsreformerne et statusbillede, København: Arbejdsministeriet. Arbejdsministeriet (2000): Effekter af aktiveringsindsatsen, København: Arbejdsministeriet.

2 Arbejdsministeriet, Erhvervs-, Finans-, Social-, Stats-, Undervisnings-, og Økonomiministeriet (1998): Status for arbejdsmarkedsreformerne 2005-udvalget om videreførelse af arbejdsmarkedsreformerne, København: Arbejdsministeriet et al. Arbejdsministeriet, Undervisningsministeriet og Finansministeriet (1999): Mål og midler i offentligt finansieret voksen- og efteruddannelse, VEU-udvalget, København. Berg, P.O. & C. Jonsson (1991): Strategisk ledning på politiska marknader. Opinionsbildning och intern förankring i förvaltningar och folkrörelseorganisationer, Lund: Studentlitteratur. Beskæftigelsesministeriet (2002): Aftale om Flere i arbejde, København: Beskæftigelsesministeriet. Bild, Tage et al. (1993): Fællesskab og forskelle. Sammenfatningsrapport fra APLprojektet. Ålborg, Carma, AUC. Bild, Tage, Charlotte Hansen, Henning Jørgensen, Morten Lassen & Morten Madsen (1997): Mellem arbejdsplads og politik tillidsrepræsentanter i HK. København: HK/Danmark. Bille, Lars (1998): Dansk partipolitik København, DJØF-Forlag. Borre, Ole (2003): To konfliktdimensioner, i Jørgen Goul Andersen & Ole Borre (red.), Politisk Forandring. Værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001, Århus: Systime. Bouwen, Pieter (2002): Corporate lobbying in the European Union: the logic of access, Journal of European Public Policy, 9(3), Bredgaard, T., H. Jørgensen & F. Larsen (2001): Dansk Arbejdsmarkedspolitik, i Arbejdsmarkedets Håndbog, København: AOF s Forlag.

3 Bregnsbo, Henning & Niels Chr. Sidenius (1993): Denmark: The National Lobby Orchestra i Van Schendelen, M.P.C.M. National Public and Private EC Lobbying, Aldershot: Dartmouth. Bruhn Jensen, Klaus ( ): Dansk Mediehistorie bd. 1-4, København: Samfundslitteratur Burson-Marsteller A/S (2001): A Guide to Effective Lobbying of the European Parliament. Burson-Marsteller A/S (2003): A Guide to Effective Lobbying of the European Commission. Callesen, Gert (1996): Socialdemokratiets historie , i Gert Callesen et al. (red.), Udfordringer og omstilling. Bidrag til Socialdemokratiets historie , København: Forlaget Fremad. Cameron, David R. (2003): The Europeanization of Employment Policy and the Open Method of Coordination: Origins, Development, and Impact, paper prepared for the workshop in the Open Method of Coordination and Economic Governance in the EU, Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard, April Carlsen, E.M. & P. Kjær (1999): Diagnoser af den politiske journalistik. Indtryk fra en interviewrunde i E.M. Carlsen, P. Kjær & O.K. Pedersen, Magt og fortælling. Hvad er politisk journalistik?, Århus: Ajour CASA (1994): Medlemmernes mening om SID. Medlemsundersøgelsen januar 1994 foretaget af CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse, for Soceialarbejderforbundet i Danmark. København:SID. Caswell, D. & T.P. Jensen (2001): Lokale koordinationsudvalg på rette vej?, København: AKF-forlaget. Christensen, Jørgen Grønnegaard, Peter Germer & Thomas Pedersen (1994): Åbenhed, Offentlighed og Deltagelse i den Danske EU-beslutningsproces, Rapport udarbejdet til Rådet for Europæisk Politisk høring den 18. april 1994.

4 Christensen, Søren & Ann Westenholz (1999a): Medarbejdervalgte i danske virksomheder fra lønarbejder til borger i virksomhedssamfundet. København: CBS/Handelshøjskolens Forlag. Christensen, Søren & Ann Westenholz (1999b): Medarbejdervalgte i bestyrelsen i Medarbejdervalgte i danske virksomheder fra lønarbejder til borger i virksomhedssamfundet. København: CBS/Handelshøjskolens Forlag. Christiansen, Flemming Juul (2002): Løsnede bånd? Udviklingen i relationerne mellem politiske partier og interesseorganisationer i Danmark Speciale ved Institut for Statskundskab, København Universitet. Christiansen, Peter Munk & Asbjørn Sonne Nørgaard (2003a): De som meget har Store danske virksomheder som politiske aktører, Magtudredningen, Århus: Aarhus Universitetsforlag. Christiansen, Peter Munk & Asbjørn Sonne Nørgaard (2003b): Faste forhold flygtige forbindelser, Magtudredningen, Århus: Aarhus Universitetsforlag. Corbett, Richard, Francis Jacobs & Michael Shackleton (2000): The European Parliament, London: John Harper Publishing, 3. udgave. DA (1998): De sociale koordinationsudvalg en vej til indflydelse på arbejdsmarkeds- og soicalpolitikken i dit lokalområde, København. Dagens Nyheter, , p. 8. DANA (2002): Medlemmernes advokat eller fagforeningernes bastion? En analyse af a-kassernes image blandt arbejdsmarkedsjournalister, Udarbejdet for A-Kassernes Samvirke. De (amts)kommunale parter (2003): MED-Håndbog rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. København: KTO, KL, ARF, Københavns og Frederiksbergs kommuner.

5 Degryse, Christophe (2000): European Social Dialogue: A mixed picture, ETUI, DWP. Artiklen forefindes på følgende hjemmeside : wttp://www.etuc.org/etui/publications/dwp/default.cfm Det Økonomiske Råd (DØR) (1991): Dansk Økonomi Maj 1991, København: Det Økonomiske Råds Formandskab. Det Økonomiske Råd (DØR) (1992): Dansk Økonomi November 1992, København: Det Økonomiske Råds Formandskab. Due, Jesper et al. (1993): Den danske model. En historisk sociologisk analyse af det kollektive aftalesystem, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Due, Jesper & Jørgen Steen Madsen (1996): Socialdemokratiet og fagbevægelsen i en opbrudsperiode. I: Callesen, Christensen, Grelle (red): Udfordring og omstilling. Bidrag til Socialdemokratiets historie København, Forlaget Fremad. Due, Jesper & Jørgen Steen Madsen (2001): Fagbevægelsens struktur i det 20. århundrede. Forhandlingssystemer som problemløser og hindring for udvikling, LOdokumentation, nr. 1/2001, København: LO. Due, Jesper & Jørgen Steen Madsen (2004): Notat om OK2004: Tendens til decentralisering forstærket i industrien. København: FAOS. Ebbinghaus, Bernhard & Anke Hassel (1999): Striking Deals: Concertation in the Reform of Continental European Welfare States. MPIFG Discussion Paper 99/3. Köln: Max Plank Institute for the Study of Societies. Eide, M. & G. Hernes (1987): Død og pine. Om massemedia og helsepolitikk, Oslo: FAFO. EPOC (1998): New Forms of Work Organisation. Can Europe Realise its Potential? Results of a survey of direct participation in Europe". Luxembourg/Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

6 Erhvervsfremmestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen m.fl. (1997): Samspil mellem regional erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, København: Erhvervsfremmestyrelsen et al. Esmark, Anders (2002): Skyggeorganisering i Erhvervsministeriet, i Ove K. Pedersen (red.), EU i forvaltningen. Broen fra Slotsholmen til Bruxelles. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ETUC, CEEP og UNICÉ (2002): ETUC, CEEP og UNICÉs Framework agreement on telework fra 16. juli 2002 og EF Tidende Serie L269, 5. okt EUO (Folketingets EU Oplysning) (2002): Sådan lovgiver EU, Småtryk nr. 4. European Commission (2000): Industrial Relations in Europe. Employment and Social Affairs. European Commission (Commission) (2002a): Industrial Relations in Europe, Employment and Social Affairs. European Commission (Commission) (2002b): The Social Dialogue, a force for innovation and change. Proposal for a Council decision establishing a Tripartite Social Summit for Growth and Employment, COM (2002)341. European Parliament (EP) (2003) Lobbying in the European Union: Current Rules and Practices, Constitutional Affairs Series, AFCO 104 EN, Directorate General for Research. Falkner, Gerda (1999): European Social Policy. Towards multi-level and multi-actor Governance, i Beate Kohler-Koch & Rainer Eising, The Transformation of Govrnance in the European Union, London: Routledge. Falkner, Gerda (2000): The Council or the social partners? EC social policy between diplomacy and collective bargaining, Journal of European Public Policy, 7(5),

7 Faurbæk, Lotte (2001): Europæisk Social- og arbejdsmarkedspolitik, Nationale EUbeslutningsprocesser og politikudvikling i Danmark og Sverige, Ph.d.-afhandling afleveret ved Handelshøjskolen i København, Ph.d-serie Finansministeriet (1992): Rapport om arbejdsmarkedets strukturproblemer. Uredningsudvalget (Zeuthen-udvalget). København: Finansministeriet. Finansministeriet (1993): Budgetredegørelse, København: Finansministeriet. Finansministeriet (1995): Budgetredegørelse 1995, København: Finansministeriet Finansministeriet (1999): Budgetredegørelse 99, København: Finansministeriet. Finansministeriet, Kommunernes Landsforening, m.fl. (2000): Aftale om kommunernes økonomi 2001, København: Finansministeriet. Finansministeriet og Arbejdsministeriet (1996): Arbejdsmarkedsreformens 2. fase, København: Finansministeriet og Arbejdsministeriet. FOFI-udvalgsdatabase, Frankel, Christian (red.) (2004, under udgivelse): Den politiske virksomhed, København: Samfundslitteratur. Garvold, A. & A.K. Knorborg (2002): Erhvervsjournalistik en undersøgelse af Morgenavisen Jyllands-Postens, Berlingske Tidendes og Politikens erhvervsjournalistiske profil, Speciale, Aarhus Universitet. Grelle, H. (1996): Verdens ældste lever endnu, i Lisbeth Knudsen (red.), 125 år, Tillæg til Det Fri Aktuelt d. 22/6, Grelle, Henning (1998): LO ". I: Henning Grelle (red): I takt med tiden. LO s historie København, Forlaget Fremad

8 Greenwood, Justin (1997): Representing Interests in the European Union, The European Union Series, Basingstoke: MacMillan Press. Greenwood, Justin & Mark Aspinwall (1998): Collective Action in the European Union. Interests and the new politics of associability, London: Routledge. Greenwood, Justin (2003): Interest Representation in the European Union, London: Palgrave MacMillan. Grolin, J. (1999): Industrien i risikosamfundet legitimitet, subpolitik og dialog i Brent Spar sagen, i Aagaard Nielsen, K.; A. Greve; F. Hansson & K. Rasborg, Risiko, politik og miljø i det moderne samfund - en antologi om en aktuel kontrovers. København: Sociologi/Samfundslitteratur. Hernes, G. (1978): Det mediavridde samfunn i G. Hernes (red.), Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon, Bergen: Universitetsforlaget. Hjarvard, S. (1999): Tv-nyheder i konkurrence, København: Frederiksberg: Samfundslitteratur. HK ( ): Årsberetninger (Fra 1995: Året på tværs ). København: HK. HK (2003): Notat fra HK s Politisk/økonomiske sekretariat, Det multinationale HK, 17. februar HK/Kommunal (2003): Kommunalbladet, Oktober Horst, Maja (1999): Indholdsanalyse af den politiske journalistik. Upubliceret arbejdspapir, forskningsprojekt Politisk journalistik. Historie og udvikling. Højbjerg, Erik (2002): Processen om EMAS, i Ove K. Pedersen (red.), EU i forvaltningen. Broen fra Slotsholmen til Bruxelles. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

9 Højbjerg, Erik & Dorthe Pedersen (2002): Det danske koordinationssystem, i Ove K. Pedersen (red.), EU i forvaltningen. Broen fra Slotsholmen til Bruxelles, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jacobsson, Bengt, Per Lægreid & Ove K. Pedersen (red.) (2001): Europaveje. EU i nordiske centralforvaltninger, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag- Jacobsson, Bengt, Per Lægreid & Ove K. Pedersen (2004): Europeanization and Transnational States. Comparing Nordic Central Governments, London: Routledge. Jørgensen, Henning (1992): Medlemmer og meninger. Rapport over en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af LO-forbundene. Ålborg: LO og CARMA. Jørgensen, Henning & Morten Lassen (1992): Efter Zeuthen-rapporten, Carma Årbog, Ålborg: Carma. Jørgensen, Henning & Flemming Larsen (2003): Aktivgørelse af aktiveringen kommer ikke af sig selv. Betydningen af institutionelt design for udvikling af ledighedsindsatser, i P. Kongshøj Madsen & L. Knudsen, Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken, København: Socialforskningsinstituttet, Kjær, Peter (2000): Forestillinger om politik og journalistik. Et historisk blik i O. K. Pedersen, P. Kjær, A. Esmark, M. Horst & E.M. Carlsen, Politisk journalistik, Århus: Ajour Forlaget. Kjær, Peter & Roy Langer (2003): The negotiation of business news, Working Paper, Copenhagen Business School. Kjær, Peter & Roy Langer: (2004): Infused with news value: Management, managerial knowledge and the institutionalization of business news, paper, indleveret til Scandinavian Journal of Management. Kjær, Peter & Ove K. Pedersen (2001): Translating Liberalization: Neoliberalism in the Danish Negotiated Economy, in John L. Campbell & Ove K. Pedersen (eds.), Neoliberalism and Institutional Analysis, Princeton: Princeton University Press.

10 Knudsen, Herman (2000): Demokrati på arbejdspladsen hvorfra og hvorhen?. Tidsskrift for Arbejdsliv, 2. årg., nr. 3, Knudsen, Herman & Ole Ravnholt Sørensen (2000): Internationale lønmodtagere erfaringer med europæiske samarbejdsudvalg. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Komitologiafgørelse 1999/468/EC: Council Decision of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission. Official Journal L 184, 17/07/1999 P Kommissionens Hvidbog om Europæisk Governance (SEC(2000)1547). Kommissionens betænkning om høringsstandarder (COM(2002)704). Kommunernes Landsforening (2003): Et enstrenget kommunalt arbejdsmarkedssystem for alle ledige i Kommunalt Fokus, Nyhedsbrev til Folketinget, nr. 3, 28. oktober Kristensen, Peer Hull (2003): Et grænseløst arbejde. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Larsen, Flemming et al. (1996): Aktivering og aktørvurderinger, Ålborg: Ålborg Universitetsforlag. Larsen, Flemming et al. (2001): Kommunal aktivering Mellem disciplinering og integration, Ålborg: Aalborg Universitetsforlag. Leibfried, Stephan & Paul Pierson (2000): Social Policy. Left to Courts and Markets? in Helen Wallace & William Wallace, Policy Making in the European Union, fourth edition, Oxford: Oxford University Press. LO (1995): Medierne og fagbevægelsen, Baggrundsmateriale til LO s 33. kongres. LO (1999): Medier status og udvikling, LO Kongres 99.

11 LO (2002): Årsberetning København: LO. LO s Medieanalyse (1989a): (14 delrapporter), København: LO. LO s Medieanalyse (1989b): Anbefalinger. København: LO. LO (2003): Er det det vi vil? Statusrapport om situationen i efteruddannelsessystemet, København, februar 2003:LO. LO, DA et al. (2003): Fremtidens Arbejdsmarkedsservice, rapport præsenteret ved parternes fælles konference på Christiansborg d. 1. december Lov nr. 416 af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Lov nr. 419 af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov nr. 446 af Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om åben uddannelse. Lund, Anker Brink (red.) (2001): Først med det sidste. En nyhedsuge i Danmark, Århus: Ajour. Lund, Anker Brink (2003): Den redigerende magt. Nyhedsinstitutionens politiske indflydelse, Århus: Aarhus Universitetsforlag. Madsen, Jørgen Steen et al. (2001): Fra centraliseret decentralisering til multiniveau regulering. Danske arbejdsmarkedsrelationer mellem kontinuitet og forandring, Invited paper, IIRA 6 th European Congress, Oslo juni Madsen, Jørgen Steen (2002): Forhandlingssystemet konflikt eller forlig. Ny løn mellem individualisering og kollektiv aftaleret. Forskningsprojekt om Ny Løndannelse i amter og kommuner, delprojekt 2, København: De (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO; J.S.

12 Madsen, Jørgen Steen & Steen E. Navrbjerg (2003): Aftaleretten i en gråzone. Notat til det Kommunale Kartel. Forskningsnotat nr. 40. København: FAOS, Sociologisk Institut. Mailand, M. (2001): Den danske model lokalt og regionalt. Konsensus og samarbejde i arbejdsmarkedspolitiske netværk, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Mailand, D. & J. Due (2003): Partsstyring i arbejdsmarkedspolitikken Perspektiver og alternativer, i P. Kongshøj Madsen & L. Knudsen (red.), Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken, København: Socialforskningsinstituttet. Mandag Morgen (2001a): Fagbevægelsen: De unge forstår os ikke, i Mandag Morgen, nr. 5, 5/2. Mandag Morgen (2001b): Fagbevægelsens paradoks: Masser af kunder ingen loyalitet, i Mandag Morgen, nr. 16, 30/4. Marginson, Poul et al. (2003): Tipping the Balance? The Changing Relationship between Sector- and Company-Level Bargaining, Invited paper til den 13. IIRRA World Congress (Track IV), Berlin september Mazey, Sonia & Jeremy Richardson (2001): Institutionalizing Promiscuity: Commission-Interest group Relations in the European Union, i Alec Stone Sweet, Wayne Sandholtz & Neil Fligstein, The Institutionalization of Europe. Oxford: Oxford University Press. Medieudvalget (1995): Betænkning om medierne i demokratiet, København: Statsministeriet. Mortensen, P. K. et al. (2001): På sporet af formel og uformel indflydelse på udformningen af arbejdsmarkedsreformerne i 90 erne, Kernefagsopgave, MPAuddannelsen, Handelshøjskolen i København.

13 Nassmacher, Karl-Heinz (ed.) (2001): Foundations for Democracy. Approaches to Comparative Political Finance. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft. Navrbjerg, Steen E., Nikolaj Lubanski & Carsten Strøby Jensen (1998): Tillidsrepræsentanten mellem arbejdsplads, fagforening og familie. København: LO. Navrbjerg, Steen E., Hans-Henrik Grieger, Lene Askgaard Hyldtoft & Carsten Strøby Jensen (2000): Nye roller og udfordringer for lokale ledelses- og medarbejderrepræsentanter i den (amts)kommunale sektor. København: FAOS/Det Personalepolitiske Forum. Navrbjerg, Steen E., Malene Nordestgaard & Jesper Due (2001): Fremtidens overenskomster i decentraliseringens tegn - en historisk analyse af udviklingen i industriens overenskomster i perioden med særligt fokus på tillidsrepræsentantens rolle. København: CO-industri. Nedergaard, Peter (2001): Organiseringen af Den europæiske Union, København: Handelshøjskolens Forlag, 3. udgave. OECD (1999): Employment Outlook Paris: OECD. Pedersen, Dorthe (1993): Offentlig løn. Projekt Forhandlingsøkonomi, København: Samfundslitteratur. Pedersen, Dorthe (1998): Forhandlet forvaltning en ny institutionel orden for den statslige løn- og personalepolitik, København: COS-rapport nr. 2. Pedersen, Dorthe, Betina W. Rennison, Jørgen Steen Madsen & Flemming Ibsen (2002): Løn mellem kollektiv og individ. Politik Forhandling Resultat. Forskningsprojekt om Ny Løndannelse i amter og kommuner. København: De (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. Pedersen, Mogens N. & Lars Bille (1991): Public Financing and Public Control of Political Parties in Denmark. I: Matti Wiberg (ed.): The Public Purse and Political Parties. Public Financing og Political Parties in Nordic Countries. Helsinki: The Finnish Political Science Association.

14 Pedersen, Ove K. et al., (1992): Privat Politik. Projekt Forhandlingsøkonomi, Frederiksberg: Samfundslitteratur. Pedersen, Ove K. m.fl. (1994): Demokratiets lette tilstand, København: Spektrum. Pedersen, Ove K. (1995): Nye demokratiske udfordringer, i Poul Lübcke (red.), Miljøet, markedet og velfærdsstaten, København: Fremad. Pedersen, O. K., P. Kjær, A. Esmark, M. Horst & E.M. Carlsen (2000): Politisk journalistik, Århus: Ajour. Pedersen, Ove K. (2001): Interesseorganisationerne og europæisk integration, i Bengt Jacobsson, Per Lægreid & Ove K. Pedersen, Europaveje. EU i de nordiske forvaltninger, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Pedersen, Ove K. (red.) (2002): EU i forvaltningen. Broen fra Slotsholmen til Bruxelles, København: Jurist- og Økonomforbundets. Pollack, Mark A. (1997): Representing diffuse interests in EC policy-making, Journal of European Public Policy, 4(4), Radaelli, Claudio M. (2003): The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the European Union? preliminary report, Swedish Institute for European Policy Studies, March Ramsey, H. (1983): Evolution or cycle? Worker Participation in the 1970s and 1980s, i C. Crouch, & F. Heller (red.) Organizational Democracy and Political Process. London: John Wiley & Sons. Rasmussen, Anne (2003): The Role of the European Commission in Co-decision - A strategic facilitator operating in a situation of structural disadvantage, European Integration online Papers (EIoP) Vol. 7 (2003) No 10.

15 Schrage, Mikael & Lars Thisted (2004) speciale indleveret ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Sidenius, Niels Chr. (1998): Interesseorganisationer og Europa. En status i Karsten Ronit, Interesseorganisationer i Dansk Politik, København: Jurist- og Økonomforbundets forlag. Strøby Jensen, Carsten, Steen E. Navrbjerg, Nikolaj Lubanski, Jesper Due & Jørgen Steen Madsen (1998): Tillidsrepræsentanten i tal. København: LO. Søllinge, J. & N. Thomsen ( ): De danske aviser , Odense: Odense Universitetsforlag. Søllinge, J. (1999): Historien om den politiske journalistik. Et drama i flere akter uden slutning i Carlsen, E.M., P. Kjær & O.K. Pedersen (1999), Magt og fortælling. Hvad er politisk journalistik?, Århus: Ajour Torfing, Jakob (1999): Workfare with Welfare: Recent Reforms of the Danish Welfare State, in Journal of European Social Policy, vol. 9 (1): Torfing, Jakob (2003): Den stille revolution i velfærdsstaten fra forsørgelse og hierarki til aktivering og netværksstyring, i Kongshøj Madsen, P. & Knudsen, L. (red.): Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken. København: Socialforskningsinstituttet. Torfing, Jakob (2004): Det stille sporskifte i velfærdsstaten, Magtudredningen, Århus, Århus Universitetsforlag. Traxler, F. (1995): Farewell to labour market associations? Organized versus disorganized decentralization as a map for industrial relations, in C. Crouch & F. Traxler: Organized Industrial Relations in Europe: What Future? Avebury: Aldershot. Tsoukas, H. (1999): David and Goliath in the risk society: Making sense of the conflict between Shell and Greenpeace in the North Sea, Organisation, 6 (1).

16 Udenrigsministeriet (1993a): Notat om organisationernes deltagelse i specialudvalg, N.1, j.nr c.1, af 5. januar Udenrigsministeriet (1993b): Notits af 6. juli 1993, Nordgruppen (N. 3 j. nr.400.c. 4-1). Undervisningsministeriet (2003): Nyt AMU - med brugeren i centrum, København: Undervisningsministeriet. Valør & Thinge (2003): Resultater skabes i samarbejde (Resumé og Rapport), konsulentrapport, København. Van Ruyssenveldt, J. & J. Visser (red) (1996): Industrial Relations in Europe Traditions and Transitions. London: SAGE. Van Schendelen, M.P.C.M. (1993): National Public and Private EC Lobbying, Aldershot: Dartmouth. Vilby, K. (1999): Allround overklassereporter i L. Kabel (red.), Nye nyheder, Århus: Ajour. Westenholz, Ann (1999a): Medarbejderdeltagelse i ledelsen af arbejdslivet i Medarbejdervalgte i danske virksomheder fra lønarbejder til borger i virksomhedssamfundet. København: CBS/Handelshøjskolens Forlag. Westenholz, Ann (1999b): Medarbejdervalgte som virksomhedsaktører erfaringer 41 virksomheder, i Medarbejdervalgte i danske virksomheder fra lønarbejder til borger i virksomhedssamfundet. København: CBS/Handelshøjskolens Forlag. Winther, S. (2003): Kanalrundfart eller zapping Om kanaler og arenaer i den aktive arbejdsmarkedspolitik, I P. Kongshøj Madsen & L. Knudsen (red.), Drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken, København: Socialforskningsinstituttet. Winther, S & H.J. Haahr (1996): Den regionale arbejdsmarkedspolitik. Planlægning mellem centralisering og decentralisering, Århus: Systime.

17 Wörlund, Ingemar & Daniel Hansson (2001): Partier og intresseorganisationer i Sverige, i Jan Sundberg (red.), Partier og intresseorganisationer i Norden, Nord. Web-henvisninger:

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2014 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2013 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

Redaktionen af tidsskriftet har venligt

Redaktionen af tidsskriftet har venligt Kronik 20 år med den danske model Jesper Due & Jørgen Steen Madsen Redaktionen af tidsskriftet har venligt opfordret os til at uddybe vores forståelse af begrebet den danske model, som diskuteres af Anette

Læs mere

Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske

Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske politica, 42. årg. nr. 1 2010, 49-68 Anne Rasmussen Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske kontakter? EU er blevet fremstillet som en ny type politisk system, hvor

Læs mere

Jens Blom-Hansen Department of Political Science Aarhus University Denmark

Jens Blom-Hansen Department of Political Science Aarhus University Denmark Oct 2012 CV and list of publications Jens Blom-Hansen Department of Political Science Aarhus University Denmark Curriculum vitae: 1989: M.A. in Political Science, Aarhus University, Denmark 1990-92: Head

Læs mere

CURRICULUM VITAE FOR NIELS ÅKERSTRØM ANDERSEN

CURRICULUM VITAE FOR NIELS ÅKERSTRØM ANDERSEN CURRICULUM VITAE FOR NIELS ÅKERSTRØM ANDERSEN Født: 27/4-1964 i Glostrup Civilstand: Gift med Hanne Knudsen, to børn Ida og Asger UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 2005: 2001: 1997: 1995: 1995: 1994: 1990: Professor

Læs mere

Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien. en sammenlignende analyse af decentraliseringstendenser på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien. en sammenlignende analyse af decentraliseringstendenser på arbejdsmarkedet Arbejdsgivere i Danmark og Storbritannien en sammenlignende analyse af decentraliseringstendenser på arbejdsmarkedet Carsten Strøby Jensen Arbejdsgiverne og arbejdsgiverorganisationerne er sjældent direkte

Læs mere

HOLGER HØJLUND. Associate Professor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School

HOLGER HØJLUND. Associate Professor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School HOLGER HØJLUND PERSONAL DETAILS: Holger Højlund, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School (CBS); direct telephone: +45 38152886; Email: hoh.lpf@cbs.dk; home page: www.cbs.dk/staff/holger_hojlund

Læs mere

Publications. The list of publication is divided into:

Publications. The list of publication is divided into: Publications The list of publication is divided into: a list with publications in English, divided into Book(s)/monographs published Forthcoming books Articles in refereed journals Articles in other journals

Læs mere

Professor Torben M. Andersen Department of Economics University of Aarhus April 2014 CURRICULUM VITAE

Professor Torben M. Andersen Department of Economics University of Aarhus April 2014 CURRICULUM VITAE Professor Torben M. Andersen Department of Economics University of Aarhus April 2014 CURRICULUM VITAE Name: Torben M. Andersen Birth: September 27, 1956 Address: Office: School of Economics and Management

Læs mere

CURRICULUM VITAE. NINA SMITH Personal data

CURRICULUM VITAE. NINA SMITH Personal data CURRICULUM VITAE NINA SMITH Personal data Title: Professor Private address: Kastrupvej 11, 8544 Mørke Private phone: +45 86 997172 Birth date: 17 October 1955 Family: Married, 4 children Education Msc

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende institutter og centre: Institut for Journalistik Juridisk Institut Institut for Marketing Institut for Miljø-

Læs mere

Liberalisering, globalisering og faglige strategier i nordisk telekommunikation

Liberalisering, globalisering og faglige strategier i nordisk telekommunikation Report No 4:2003 Liberalisering, globalisering og faglige strategier i nordisk telekommunikation En analyse af de faglige organisationers udfordringer og udvikling i Danmark, Norge, Sverige og Finland

Læs mere

Aalborg Universitet. Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian. Publication date: 2014 Aalborg Universitet Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Arbejdspladsbaseret innovation & produktivitet - nordiske erfaringer

Arbejdspladsbaseret innovation & produktivitet - nordiske erfaringer April 2013 Arbejdspladsbaseret innovation & produktivitet - nordiske erfaringer Notat, udarbejdet af Helge Hvid Center for Arbejdslivsforskning Roskilde Universitet 1 Indledning Dette notat er udarbejdet

Læs mere

Djøf Forlag. Lærebøger Økonomi & Samfund. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag.dk

Djøf Forlag. Lærebøger Økonomi & Samfund. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag.dk Djøf Forlag Lærebøger Økonomi & Samfund Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag.dk Djøf Forlag Lærebøger Generel erhvervsøkonomi... 4 Regnskab og økonomistyring...

Læs mere

Afmagtens mekanismer: Den danske fagbevægelse og arbejdsmarkedspolitikken

Afmagtens mekanismer: Den danske fagbevægelse og arbejdsmarkedspolitikken politica, 42. årg. nr. 1 2010, 5-26 Michael Baggesen Klitgaard og Asbjørn Sonne Nørgaard Afmagtens mekanismer: Den danske fagbevægelse og arbejdsmarkedspolitikken siden 1960 erne Fagbevægelsens systematiske

Læs mere

Publikationer. Loyaliteter i transition Etnisk loyalitet og den institutionelle udfordring

Publikationer. Loyaliteter i transition Etnisk loyalitet og den institutionelle udfordring Lektor Institut for Samfund og Globalisering Changing Societies: Welfare and Diversity Postaddresse: Universitetsvej 1 25.3 DK-4000 Roskilde Danmark Postaddresse: Universitetsvej 1 25.3 DK-4000 Roskilde

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Publications. Loyaliteter i transition Etnisk loyalitet og den institutionelle udfordring

Publications. Loyaliteter i transition Etnisk loyalitet og den institutionelle udfordring Associate Professor The Department of Society and Globalisation Changing Societies: Welfare and Diversity Postal address: Universitetsvej 1 25.3 DK-4000 Roskilde Denmark Postal address: Universitetsvej

Læs mere

information nr 1 2015 OVERENSKOMST Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier FORSKNINGSPROJEKT PUBLIKATION PROJEKT PUBLIKATION

information nr 1 2015 OVERENSKOMST Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier FORSKNINGSPROJEKT PUBLIKATION PROJEKT PUBLIKATION nr 1 2015 OVERENSKOMST Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier sociologisk institut københavns universitet Vindstød uden stormstyrke OK 2015 2 i den offentlige sektor Efter et ikke

Læs mere

7. Andersen, Poul Houman; Bøllingtoft, Anne; Christensen, Poul Rind: Erhvervsklynger under pres, Landsplankontoret, Miljøministeriet, 2006.

7. Andersen, Poul Houman; Bøllingtoft, Anne; Christensen, Poul Rind: Erhvervsklynger under pres, Landsplankontoret, Miljøministeriet, 2006. Professor Poul Rind Christensen List of publications ranked by year 1. Christensen, Poul Rind, Evald Majbritt, R.: Iværksætteri ved knopskydning - en tredje vej til regional vækst og udvikling? Erhvervs-

Læs mere

Danmark fik betydelig international opmærksomhed

Danmark fik betydelig international opmærksomhed Flexicurity i modvind en analyse af den danske flexicurity-model under den økonomiske krise 1 Per Kongshøj Madsen Den danske arbejdsmarkedsmodel blev i 1990 erne og begyndelsen af 2000-årene et forbillede

Læs mere

EU-forbeholdene og det danske mulighedsrum i verden

EU-forbeholdene og det danske mulighedsrum i verden Martin Marcussen EU-forbeholdene og det danske mulighedsrum i verden politica, 45. årg. nr. 4 2013, 400-418 EU-forbeholdene antages ofte at blive stadig større hindringer for regeringens forfølgelse af

Læs mere

Redaktionen sluttet den 4. september 2012. Bestilling af tidsskriftet:

Redaktionen sluttet den 4. september 2012. Bestilling af tidsskriftet: Redaktion: Temaredaktører: Carsten Jensen og Jørgen Goul Andersen Intern redaktør: Kim Mannemar Sønderskov Derek Beach, Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Mogens Kamp Justesen, Mette Kjær, Robert Klemmensen,

Læs mere

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler?

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Herman Knudsen og Jens Lind EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Aktørerne på det danske arbejdsmarked har været stærkt optaget af at forhindre, at EU-direktiver kommer

Læs mere

NordMod. De nordiske aftalemodeller i åbne markeder udfordringer og perspektiver. Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik og Christian Lyhne Ibsen

NordMod. De nordiske aftalemodeller i åbne markeder udfordringer og perspektiver. Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik og Christian Lyhne Ibsen Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik og Christian Lyhne Ibsen Delrapport 9 De nordiske aftalemodeller i åbne markeder udfordringer og perspektiver NordMod 2030 Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik og Christian

Læs mere

Steen Hildebrandt. Bibliografi

Steen Hildebrandt. Bibliografi Steen Hildebrandt Bibliografi Udarbejdet af: Cand. mag. Sara Kyed Jensen, Cand. it. Johnni Brobak Nielsen, Bibliotekar Tina Wollbrecht, Stud. mag. Josefine Wolthers og Steen Hildebrandt Indhold 1. Bøger,

Læs mere

Curriculum Vitae of Peter Jensen (March 2015)

Curriculum Vitae of Peter Jensen (March 2015) Curriculum Vitae of Peter Jensen (March 2015) Office address Department of Economics and Business, Aarhus University, School of Business and Social Sciences Fuglesangs Allé 4, DK-8210 Aarhus V, Denmark

Læs mere

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Undervisere: Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Professor Poul Erik Mouritzen,

Læs mere