Formøde den 27. april Roskilde Roklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub"

Transkript

1 Formøde den 27. april Roskilde Roklub Instruktionsudvalget: Instruktionsdag 16/4 Rigtig god dag, med fin pressedækning, Udvalget har evaluering og takker for den støtte og hjælp alle bidrog med også fra mange andre udvalg. Kan erfaringer i at vi kan trække 50 medlemmer ned til andre arrangementer fx med sponsorer 12. maj indkalder udvalget alle andre udvalg og bestyrelsen og komme videre med evalueringen. Julie kommer med nærmere information Der er en eller to på venteliste, og vi håber, at de kan udfylde en evt. ledig plads Tutten: Priserne i Tutten. Medlemmer mener, at især drikkevarerne er for dyre. Uffe spørger til, hvem der sætter priserne. Bestyrelsen henstiller til, at Tutten kommer med alternative priser og regnestykke på dette. Ølpriserne skal helst ikke falde på nær fx til udvalgte aftener. Automaten koster ca. 300 kr. om måneden. Når dette sammenlignes med salget af vand, så sætter vi penge til hver gang. Det skal overvejes om vi vil beholde automaten. PR-udvalg: Afbud T-shirts er bestilt, men der er leveringstid. Indenfor den næste uge kan der opnormeres Uvalget mangler en faktura for annoncer. Kassereren kan meddele, at denne ikke er kommet. Der er indkøbt fladskærm, det tekniske setup aftales med IT-udvalget. Opsætning og sikkerhed skal laves af et hold frivillige. Fællesmødet mellem sponsorer og bestyrelses ønskes afholdt i juni måned, men datoer efterlyses. Masters: Startet sommertræning Husk at sætte reklamer på otter, og få sat nye klistermærker i bassinet Hvis der er plan om at købe en ny dobbeltfirer, foreslår udvalget, at det bliver til store mennesker og ikke til letvægtsmennesker Der ligger en gul dobbeltfirer i Furesø Roklub, hvorfor bliver den ikke brugt i Roskilde? Den bliver brugt, og den tilhører kaproningsafdelingen og er med i projekt om at komme til VM. Hvorfor er der er en dobbeltsculler som kun 8-GP må bruge? Der er kun en 2x som er til motion+ ud af klubbens 7 stk. Derudover er der 4 til kaproning, og 2 til motion. Ingen er afsat specifikt til 8GP. Roere der ikke har været på out-riggerlisten har været på vandet hvad skal der gøres ved det? Jens Nielsen og Claus Mathiesen to flittige medlemmer, der gør meget, så det må betragtes som værende i orden. Udvalget efterlyser enslydende regler, og listerne skal opdateres. Hvidovre har en trailer, som er blevet skubbet i havnen traileren bør sættes på plads bag kæden, eller skal tøjres på anden måde så vi ikke kommer ud for det samme. Handicaproning i klubben: Kan det evt. give midler til en elevator til 1. sal, som også kunne være en hjælp til vores ældre medlemmer? Indtil videre henvender handicaproningen sig til blinde, og derfor er der ingen planer i den retning. Er der nogen overraskelse på økonomien? Nej.

2 Vedr. outriggerlisten, er denne opdateret med de personer som bestyrelses finder i orden må ro outrigger efter gældende reglement. Det er altid tilladt at komme ud i outrigger materiel, hvis dette aftales med en rochef. Materialeudvalget: En del både har taget lidt vand ind, men med bundpropperne ordentlig i, så går det meget bedre. Harald skal have ny køl, og det arbejde går i gang nu. Bjarke ønskes udskiftet, da den er ved at være meget rådden i kølen. Det må meget gerne være en glasfiberbåd. Helge skal på værft, der plads en gang efter jul. Kan ham i DSR (Vittenborg?) lave den? Brandt Møllers bådværft? Kan vikingeskibsværftet? Hvad skal der ske med 4 gamle træårer? De kan godt smides ud. Er der årer til de nye scullere ja, de deler med andre både. Kan der sættes et lille mærkat i hver båd, der viser hvilken vægtklasse de hører til? Bestyrelsen mener, at det er en god ide og sætte i værk med det samme. Udvalget kommer med pris på reparation af Helge og håber, at bestyrelsen vil hjælpe med økonomien umiddelbart gæt er på et sted mellem 15 og kroner. Der forsvinder meget værktøj fra værkstedet og flere gange har værkstedet stået pivåbent. Det er tidligere besluttet, at hvert år skal en fireåres inrigger opgraderes med fiberårer. Fire nye fiberårer til inrigger er det med på årets budget? Festudvalget: Forrygende standerhejsningsfest med tysk mad og kikset tyrolerband IT-udvalget: Udvalget har fået opdateringer og backup til at køre på kilometerpc en. Backup en virker og er blevet testet. Der er planer om at få kablet op, så der kan sættes pc er op. Kunne udvalget rydde lidt op på kontoret ja, der er planer om, at noget af udstyret kan komme i skabet Bestyrelsen ønsker, at der på km-pc en oprettes et felt, hvor den ansvarshavende styrmand angives. Det er et lovkrav. Leif vil meget gerne tale med it-udvalget om programmer til kontingentkassererjobbet mv. Der skal en ekstrabevilling til, hvis der skal indkøbes en Officepakke. Sculler-instruktion: Peter Steffensen, Rene Hansen og Per Foldager vil varetage årets scullerinstruktion. Men ser en udfordring i at roerne skal ro 50 km ifølge med anden båd. Kan det være ifølge med inrigger eller kajak? Ungdomsudvalget: Ikke mødt MTU: Ikke mødt Roeren: Ikke mødt Kontorudvalget: Ikke mødt Kaproningsudvalget: Ikke mødt Rosikkerhed:

3 Der har været to drukneulykker med kajakker, og dette har sat tankerne i gang hos Per Foldager og Sven Fafner: Det kan ikke nytte, at der bliver slækket på sikkerheden for outriggermateriel inden standerhejsning og inden vandet er de reglementerede 12 grader. Der er set 4 dobbeltsculler ud på en gang med én følgebåd. Den kan ikke bjærge mandskabet fra en otter eller de 4 dobbeltscullere. Sven supplerer, at der bør foretages en realistisk redningsøvelse, der viser, hvordan bevidstløse roere kan bjærges, og hvor mange. Det er en risikabel glidebane, hvor roerne tager tidligere og tidligere ud. Hvis det er otteren, så skal der meget til før den kæntrer, og hvis det er en sten eller pæl, der forårsager det, så må båden være tæt på land. Bestyrelsen er enig i de pointer, der er fremført og vil inden næste sæson komme med klare retningsliner for roning inden og efter standerhejsning. Næste møde: Onsdag den 25. maj 2005 Månedens gode råd: Hvis alt synes under kontrol, er presset ikke hårdt nok

4 Bestyrelsesmøde 27. april 2005 Roskilde Roklub Bestyrelse: FJ, JE, TC, BA, RF og SK (Ref.). CD afbud Forklaring om Helges skade den 10. april: Lasse har givet et brev med, der skal læses op det er hans stemme. Deltager er på bestyrelsesmødet er Jens Nielsen, Charlotte Thomas og Helmuth. Michael Jensen har meldt afbud. De fire roeres forklaring blev lagt frem for bestyrelsen om hændelsesforløbet. Ud fra roerens forklaringer er bestyrelsen enig om, at alle i bådene skal have samme straf: Alle i båden får et betinget roforbud resten af sæsonen. Hvis de er medvirkende til en anden uoverlagt skade i indeværende sæson uddeles den pågældende 6 måneders roforbud. Denne beslutning bliver offentliggjort i Roskilde Roeren og på hjemmesiden, ligesom alle roerne modtager et brev om denne beslutning. FJ og JE søger for dette. Bestyrelsen opfordrer alle roerne til at bevare det gode kammeratskab på trods af uheldet, og beder om, alle fem skal deltage og hjælpe udbedringerne af skaderne på Helge, dog betaler klubben alle omkostninger ved den påførte skade. Alle tog imod og accepterede bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen kigger endvidere på, hvorvidt klubbens reglement er hensigtsmæssigt formuleret vedr. færdsel omkring Nettene ved indgangen til Kattinge Vig. Hvis det kommer til en ændring af reglementet bliver dette offentliggjort på nettet og i Roskilde Roeren. Øvrige punkter på dagsordenen: Kan baderummene godkendes? Der løber stadig vand ned i bådhallen men eksperten er CD, han skal godkende det inden endelig godkendelse kan gives. Terrasse: Skal vi fortsætte arbejdet med at få lavet en terrasse ud mod vandet eller er der andre ting på huset, der skal laves før? Vinduer mv.? Liste over reparationer over de næste tre år skal laves på huset. Med på listen skal bl.a.: Væg ved kvindernes nedgang til bådhallen Vinduerne Kvindernes toiletter Renovering af omklædningsrum Nye omklædningsrum Tommy skal spørges, om han har andet input til denne liste FJ udarbejder liste til gennemarbejdelse på næste bestyrelsesmøde Kassereren: Der er intet rykkergebyr på kontingentrestance. Kan det laves, så efter en måned, så dørkortet bliver spærret og det skal være muligt at lukke for brugeren i kmpc? Det skal undersøges, om kontorudvalget kan lukke for kontingent restancer på deres vagter?

5 Der er udvalg, der har overskredet budgetterne, hvad gør vi? Der skal noget mere styr på udgifterne og hvor de bliver bogført. SK sørger for, at der bliver sendt en mail rundt til alle udvalg med ny forretningsgang Forsikring: Vi er ved at indhente nye forsikringstilbud og justerer i den forbindelse øvrige poster: transportforsikring og heltidsforsikring, rørskadeforsikring, trailer, forsikring af Roskilde-både i andre roklubber, så bådene bliver brandforsikret og der er lavet en kaskoforsikring på dem. Men der skal laves aftale om forsikring af, hvordan bådene skal erstattes ved skade? RF har denne diskussion med andre klubber, og han opfordres til at fortsætte denne. Klubben skifter forsikring til Tryg pr. 1. januar 2006 TopDanmark kan ikke følge med. Eventuelt: Møde om handicaproning afholdes i klubben den 29. maj. Mht. reklamer på tøj på juniorlandsholdet (og andre), skal der henvises til andre regler for sponsorer (aftale med DFfR), og de kan derfor ikke bære vores sponsortøj. Mastersudvalget stillede spørgsmålstegn ved, om der købes både ind til en bestemt gruppe af roere, og ønsker i øvrigt, at der købes tungere både. Bestyrelsen mener ikke, at der skal købes både specielt til tunge roere, da der er så få af disse, og de kan finde andre både, der dækker dette behov. Roklubben kan købe en letvægtsdobbeltsculler gennem Rocenteret til motionsafdelingen. Den er til 75 kg. Koster kr og er 5 år gammel. Bestyrelsen søger Fonden om penge til indkøb af båden. Det skal overvejes, om der skal købes flere årer til næste år. Der er stillet spørgsmål vedr. sikkerhed om outriggerroning udenfor sæsonen. Sponsoraften mellem sponsorer og bestyrelsen vi foreslår onsdag den 15. eller tirsdag den 21. juni. SK kontakter sponsorudvalget herom og sørger for det videre forløb. Møde med kontorudvalget: Det var et godt og positivt møde. Roklubben mangler en generel sekretærfunktion, som kan tage sig af praktiske opgaver, svarer på kontormails, tager telefoner mv. bestyrelsen vil lægge hovederne i blød og optænke en sådan. Kontoret savner svar / beslutning om nøglekort og adgang og en procedure for poståbning og fordelingen af post, også . Bestyrelsen beslutter, at døren bliver låst 1/7 og inden skal klubbens medlemmer have købt et dørkort. Dog får ungdomsroere det første dørkort gratis. Men mister de det, så koster et nyt 200 kr. Medlemmer der ikke har betalt kontingent 1 måned efter forfaldsdato, får dørkortet spærret og det koster 50 kr. at få det åbnet igen. Alt dette bliver kommunikeret ud i Roskilde Roeren. JE søger for opslag på hjemmesiden, i Roskilde Roeren og på opslgstavlen Nøgleregnskabet er ved at blive ført up-to-date, så mange vil blive bedt om at aflevere ureglementerede nøgler (Ref. Dette er efterfølgende blevet bragt i orden). Anders Vestergaard har forespurgt om et par nøglekort, der kan udleveres i forbindelse med udlån af både til fremmede roere. Anders kan kontakte kontoret og få disse. Det er op til Anders om han vil tage gebyr for lån af kortene. Næste dagsorden: Som fast punkt punkter fra sidste møde: Liste over forbedringer til huset v. FJ Idrætsvandring v. FJ

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen,

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, Nr. 28 Oktober 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, så der er al mulig god grund til at møde frem, når standeren

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure

Læs mere

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere