FORORD KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby"

Transkript

1 version 2.0

2 FORORD Street soccer er ikke en ny form for fodbold. Det spilles overalt og af mange formentligt af flere end der spiller organiseret fodbold, som man kender det fra de danske fodboldklubber. DBU har med andre ord ikke opfundet street soccer, men DBU vil som de første organisere spillet i foreninger. KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: Flemming Jensen, DBU Grafik: Lise Fabricius Skovgaard, DBU Foto: Duc Minh Phung/ Das Büro, Michael Axelsen/Football Europe, INDU m. fl. DBU vil gerne deltage i udviklingen af breddefodbolden på områder, hvor private udbydere og selvorganisering primært har stået for organiseringen indtil nu. Det skal blandt andet ske gennem DBU Street. Når DBU, i samarbejde med specialforbundets hovedorganisation Danmarks Idræts-Forbund (DIF), tager initiativ til en større udvikling af breddefodbolden, sker det med et ønske om at rekruttere medlemmer til den organiserede fodbold og sikre fastholdelsen af nuværende medlemmer. Men DIF og DBU ønsker også at medvirke til en samfunds- og foreningsudvikling, hvor partnerskaber med offentlige og private aktører er en større del af idrætsbilledet, end det er tilfældet i dag. Med street soccer ønsker DBU og DIF at fremme rekruttering og fastholdelse af én af de aldersgrupper, der traditionelt set altid har været en udfordring for det organiserede foreningsliv; teenagere. DBU har valgt at organisere street soccer gennem DBU Street. Afdelingen skal indtil udgangen af 2013 varetage koordineringen af DBU s street soccer-indsats i tæt samarbejde med blandt andet DBU s seks lokalunioner. DBU Street har indgået partnerskab med Uno Koncept A/S (herefter UNO ) om anlæggelse af minibaner til street soccer til favorable priser i projektperioden. En minibane er en bane med bander og kunstgræs, der er særdeles velegnet til at spille street soccer på men som også kan bruges til andre idrætsaktiviteter. DBU og UNO vil anlægge minibanerne i partnerskab med fodboldklubber, ungdomsklubber, kommuner og andre interessenter. De følgende sider indeholder tre hovedafsnit: Afsnit 1 handler om street soccer generelt og DBU s udgangspunkt for arbejdet med street soccer. Afsnit 2 beskriver, hvad en fodboldklub gør, hvis den ønsker at organisere street soccer i klubben. Afsnit 3 forklarer kort, hvordan en minibane til street soccer anlægges i samarbejde med DBU og UNO. side 2 Street soccer KLUBMANUAL

3 1. STREET SOCCER I DBU REGI 1.1 HVAD ER STREET SOCCER? Street soccer er fodbold på gaden, som navnet antyder. Dermed kan street soccer være mange ting. Det kan være med eller uden bander, på asfalt, på kunstgræs, med store mål, med små mål osv. Street soccer er kort fortalt fodbold tilbage på gaden, i gården, mellem to træer, eller hvor man har mulighed for at spille. DBU har valgt at tage initiativ til at anlægge minibaner i samarbejde med UNO på landsplan. Men DBU ser ikke dette som en universalløsning og en standard for al street soccer. Street soccer er og forbliver fodbold på gaden, uanset om den foregår på en minibane eller med mål af tasker og sko i parken. DBU Street skal ikke ses som et forsøg på at fjerne fodbolden fra gaden, men derimod et forsøg på at gøre street soccer til en del af det organiserede danske idrætsliv for børn og unge. Street soccer KLUBMANUAL side 3

4 1.2 HVAD ER STREET SOCCER I DBU? Når DBU involverer sig i street soccer, er det ikke fordi, street soccer skal erstatte den traditionelle fodbold. DBU ser street soccer som et supplement til de nuværende fodboldspillere i klubberne og som et værktøj til at rumme især de mange unge, der i dag ikke er medlemmer af en fodboldklub. Street soccer i DBU er mere kamp og spil - og færre træningsøvelser end i den traditionelle danske klubfodbold. Det betyder ikke, at man ikke kan lave træningsøvelser, men at fundamentet i DBU s street soccer er leg og spil. I DBU tænkes street soccer hovedsageligt som en teenageaktivitet: Altså for gruppen af unge mellem 13 og 19 år. Det betyder absolut ikke, at street soccer ikke kan og må involvere andre aldersgrupper, men at DBU s afsæt er teenagere. I modsætning til de mange andre aktører, der organiserer street soccer, vil DBU med DBU Street forsøge at bevæge sig væk fra det nuværende ensidige fokus på en event- og projektkultur. DBU Street skal i stedet medvirke til at organisere street soccer i foreningsregi; enten som aktivitet i en underafdeling i eksisterende fodboldklubber eller i selvstændige street-foreninger. DBU vil i samarbejde med interesserede fodboldklubber anlægge minibaner til favorable priser i samarbejde med baneleverandøren Uno Koncept A/S (læs mere i afsnit 3). side 4 street soccer KLUBMANUAL

5 1.3 BAGGRUNDEN FOR STREET SOCCER I DBU REGI DBU vælger at engagere sig i street soccer fordi: DBU og DBU s klubber har i mange år oplevet, at cirka fire ud af fem årige holder op med at spille organiseret klubfodbold. Men ofte holder de unge ikke op med at spille fodbold: de spiller blot fodbold andre steder fx. i selvorganiseret aktivitet med venner, i forbindelse med deres uddannelse eller i ungdoms- eller fritidsklub. Flere undersøgelser indikerer, at mange af de frafaldne unge gerne vil genoptage deres fodboldspil i klubberne. Via street soccers mere uformelle rammer håber DBU, at klubfodbolden atter kan indfange nogle af de unge, der enten er faldet eller vil falde fra i foreningsregi. DBU København har i samarbejde med Københavns Kommune lavet forsøg med street soccer i foreningsregi. Projekterne har været en succes, og DBU og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil derfor forsøge at udbrede projekternes erfaringer til resten af landet. DIF ønsker at arbejde med nye målgrupper, foreningsformer og medlemskaber. DIF har valgt DBU som et af de flagskibs-forbund, der skal arbejde med ovennævnte i de kommende år. I mange europæiske lande er street soccer og five-a-side fodbold i både selvorganiseret og organiseret form meget udbredt; både som et kommercielt initiativ og som en social- og samfundsmæssig indsats i forhold til socialt udsatte grupper. I Danmark er street soccer indtil for ganske få år siden primært blevet spillet i selvorganiseret regi. Street soccer er på flere måder lettere at organisere end traditionel fodbold for unge. Spillet kræver ikke så mange spillere, det kan spilles med venner, og spillereglerne kan aftales individuelt fra gang til gang. Det boldtekniske i street soccer er mere fremtrædende end det fysiske især sammenlignet med 11-mandsfodbold. Det vil sige, at legen med bolden vinder mere indpas i spillet på den lille bane. Populært sagt behøver man ikke løbe 100 meter i street soccer for at få lov til at sparke til bolden. Til gengæld er spillet meget intenst, fordi man altid er tæt på bolden. Street soccer kræver rent fysisk ikke så meget plads. Særligt i de tætte bymiljøer vil der derfor være nye muligheder for at spille organiseret fodbold, da det er betydeligt lettere og billigere at anlægge en street soccer bane end en 11-mandsbane. Street soccer KLUBMANUAL side 5

6 1.4 HVORFOR FALDER DE UNGE FRA I FODBOLDKLUBBERNE? Der er ikke ét universelt svar på, hvorfor unge mellem år falder fra i fodboldklubberne. Undersøgelser foretaget af bl.a. DBU København og CUR (Center for Ungdomsforskning og Religionspædagogik 1 ) viser, at unge primært falder fra i fodboldklubberne fordi: Klub og træner for ofte tager udgangspunkt i, at fodbold primært handler om at vinde pokaler, titler og oprykning. Trænere, der ikke interesserer sig for og snakker om andet end fodbold. Fællesskaber, der går i oplæsning. Gentagelser gør fodboldtræning kedelig og ensformig. Unge holder ikke op med at spille fodbold blot med at spille i klubregi. I stedet spilles med venner udenfor klubben på trods af, at flere af dem gerne vil vende tilbage til fodboldklubberne efter en kort pause. Fællesskab og venskaber betyder langt mere end sejre for hovedparten af de unge. Der er derfor grobund for at tro, at hvis de unges engagement i fodboldklubben tager udgangspunkt i spil, venskaber/fællesskab og ledere, der forstår ungdomskulturen i dag, vil langt færre unge falde fra. Måske kunne fodbolden blive fremtidens ungdomsklub, hvis man har flere varer på hylden. På baggrund af ovennævnte har DBU i første omgang valgt at lade street soccer være et tilbud målrettet de årige. I København har Danmarks tre første street soccer klubber set dagens lys, og ca. 300 unge i blandt andet Urbanplanen og på Nørrebro har spillet organiseret street soccer én eller flere gange om ugen. Aktiviteterne i street soccer klubberne tager udgangspunkt i træning gennem spil og med trænere/ledere, der er uddannet i at forstå de unge, de arbejder med. 1.5 DEN FLERSTRENGEDE FODBOLDKLUB DBU ønsker, at landets fodboldklubber udvikler sig, så fodboldklubberne styrker foreningsfodboldens fremtid. Derfor ønsker DBU at udvikle ideen om den flerstrengede fodboldklub. I dag ser vi traditionelt fodboldklubber med afdelinger for voksen turneringsfodbold og børne- & ungdomsfodbold. I fremtiden vil DBU forsøge at skabe fodboldklubber med afdelinger for fx street soccer, Fodbold Fitness, futsal osv. Afdelingerne kan have deres egen kultur, kontingentsystem, organisering mv. På den måde vil fodboldklubberne kunne rekruttere og fastholde flere medlemmer, øge ressourcerne gennem offentlige og private partnerskaber og dermed sikre et stærkere fundament for klubben. ad 1: Se litteraturliste med relevant litteratur bagerst i manualen. side 6 street soccer KLUBMANUAL

7 1.6 NYE PARTNERSKABER I FREMTIDENS FODBOLDKLUB Fodboldklubber anno 2012 adskiller sig ikke markant fra de fodboldklubber, man så for 50 år siden. Udfordringer med fx økonomi, antallet af frivillige og fastholdelse af teenagere er de samme, som de altid har været. Derfor vil DBU gerne tænke i helt nye løsninger. Samtidig virker det danske foreningsliv mere og mere under pres. Presset økonomi i kommunerne og en noget-for-noget drejning i velfærdssamfundets opbygning gør, at DIF og DBU mener, at fodboldklubberne i fremtiden i stigende grad skal begynde at tænke i nye baner for at sikre deres nuværende offentlige støtte og særstatus. DBU ønsker med DBU Street at åbne nye døre for fodboldklubbernes muligheder for partnerskaber og nye aktiviteter med udgangspunkt i lokalsamfundet. Street soccer-aktiviteter kan fx give mulighed for samarbejde med ungdomsklubber og skoler samt lokalområdets uddannelsesinstitutioner. Street soccer giver med sine små hold mulighed for nye aktivitetsformer, nye målgrupper og nye indtægtskilder. Street soccer KLUBMANUAL side 7

8 1.7 UDVIKLING AF AKTIVITETER, MEDLEMSBEGREB OG KONTINGENTOPKRÆVNING DBU Street vil arbejde med medlemsbegrebet og kontingentopkrævning. Med den flerstrengede fodboldklub skal kontingentsatserne også være differentierede. Hvis fx et street medlemskab kun består af træning én gang om ugen i sommerhalvåret, kan og skal det koste mindre end det almindelige medlemskab i fodboldklubben. Samtidig kan en klub have flere forskellige kontingentsatser for et street soccer-medlemskab. Det kunne fx være forskellige kontingentsatser for: Småspil én gang om ugen med klubbens træner/leder samt deltagelse i sociale aktiviteter i klubhuset. Småspil én gang om ugen i samarbejde med ungdomsklubbens ansatte samt deltagelse i sociale aktiviteter i klubhuset. En stævnemedlemskab, der giver ret til deltagelse i 6 8 årlige events. Et medlemskab, der giver adgang til alle tilbud inkl. det årlige stævne i udlandet. Et medlemskab til den traditionelle fodbold og til street-tilbuddene. Forslagene er tænkt som idéer og ikke som en endelig løsning. Den enkelte klub skal naturligvis sammensætte sit street soccer-tilbud, så det giver mening for både klub og medlemmer. Laver en fodboldklub en street soccer-afdeling i områder med sociale og samfundsmæssige udfordringer, kan kontingentopkrævning være problemfyldt og vanskeligt. I de tilfælde kan medlemskabet af en fodboldklub i stedet bestå af, at medlemmer laver indtægtsgivende aktivitet; fx dømmer børnekampe/stævner, er hjælpetrænere for de mindste, uddeler reklamer eller lignende. Udviklingskonsulenten og DBU Street kan hjælpe klubberne med at kortlægge mulighederne for kontingentbetaling og differentieret kontingent, hvis det findes nødvendigt. Bilag 2 viser ideer til, hvordan fremtidens street soccer i DBU s klubber kan organiseres. 1.8 LANDSDÆKKENDE KONCEPT MED LOKALE SÆRPRÆG DBU vil forsøge at organisere street soccer gennem fodboldklubberne med et landsdækkende koncept, der samtidig giver plads til lokale særpræg. De lokale særpræg kan fx være i forhold til: Samarbejdspartnere som fx ungdoms- og fritidsklubber, sociale projekter, uddannelsesinstitutioner mv. Organisationsform Banestørrelser Finansiering Målgrupper PR og promovering Kommunalt samarbejde Sociale aktiviteter side 8 street soccer KLUBMANUAL

9 DBU vil varetage organiseringen af nationale initiativer, mens lokalunioner og klubber vil tage sig af lokale initiativer, stævner, turneringer osv.. DBU vil forsøge at finde nationale samarbejdspartnere, der vil samarbejde om projektet til glæde for de lokale initiativer. 1.9 NATIONAL OG LOKAL MARKEDSFØRING DBU Street vil arbejde målrettet på løbende at udvikle markedsføringsmateriale, der kan bruges i forbindelse med lokal promovering af street soccer. Det gælder både i forhold til kommunale samarbejdspartnere, klubber og potentiale medlemmer. Det eksisterende materiale kan findes på og inkluderer blandt andet følgende: Kommunemanual: Informationsmateriale om street soccer i DBU-regi til kommuner. Klubmanual: Dette hæfte tiltænkt fodboldklubber. Informationsark om minibanerne fra Uno Koncept A/S til favorable priser gennem DBU Street. Specifik street soccer hjemmeside: Street side på Facebook: Hvis den enkelte klub har brug for hjælp og støtte til at markedsføre street soccer i lokalområdet, vil DBU og den pågældende lokalunion være behjælpelige EVALUERING OG UDVIKLING Street soccer i DBU-regi vil i de kommende år befinde sig i en konstant udviklingsproces, hvor konceptet løbende vil blive optimeret. Udviklingen vil ske i et samspil mellem klub, lokalunion, DBU Street samt eksterne samarbejdspartnere. Lokalt i de enkelte klubber er det vigtigt at evaluere blandt andet organisering, samarbejdspartnere, målgrupper og markedsføring. Men udviklingen vil også finde sted centralt, idet DBU Street vil indsamle erfaringer fra de første street soccer-klubber. Målet er at bruge erfaringerne aktivt og dermed optimere konceptet i et forsøg på at skabe et endnu bedre tilbud. Street soccer KLUBMANUAL side 9

10 2. OPSTART OG UDVIKLING AF STREET SOCCER I JERES KLUB Street soccer-klubber og -afdelinger skal udvikles lokalt i et samarbejde mellem klub, lokalunion, DBU Street og eksterne samarbejdspartnere; fx kommuner og ungdomsklubber. Med et landsdækkende koncept som fundament, vil DBU og lokalunionerne gøre det så attraktivt som muligt for klubben at udvikle tilbud for teenagere. I dette afsnit 2 vil det blive beskrevet, hvordan DBU Street, lokalunion, udviklingskonsulent og klub sammen får organiseret street soccer via DBU s klubber. side 10 street soccer KLUBMANUAL

11 2.1 SUPPORT FRA LOKALUNION OG DBU DBU har udviklet en standardskabelon til en forventningsaftale (se bilag 1), som skal udfyldes af udviklingskonsulent og klub. Aftalen skal være udgangspunkt for at skabe et gennemarbejdet koncept. Aftalen indeholder overvejelser om følgende områder: Kontaktperson (navn, funktion i klubben, telefonnummer, ) DBU udviklingskonsulent Formål Målsætning (herunder antallet af organiserede street soccer-spillere i aldersgruppen år) Aktiviteter (indhold, målgruppe, dag/tid) Målgruppe Kommunalt partnerskab Lokal markedsføring Kort tidsplan (handling, tid, ansvarlig) Økonomi De følgende sider vil være til inspiration i arbejdet med at få udfyldt for ventningsaftalen. 2.2 KONTAKTPERSON Hvem er DBU s kontaktperson i projektet? Kontaktpersonen skal løbende melde tilbage til DBU Street og lokalunion i forhold til fx forandringer i projektet. Kontaktpersonen vil også modtage materiale fra DBU Street og lokalunion i forhold til street soccer; fx kurser, seminarer, stævner samt anden vigtig information i forbindelse med street soccer. 2.3 DBU S UDVIKLINGSKONSULENT Alle opstartede street soccer-klubber og -afdelinger, der startes før 31/ vil få tilknyttet en udviklingskonsulent fra lokalunionen. Udviklingskonsulenten vil være sparringspartner for klubben og kunne bidrage med ideer, muligheder og erfaringer fra andre tilsvarende tiltag. Street soccer KLUBMANUAL side 11

12 2.4 FORMÅL Spørgsmål til overvejelse for klubben: Hvorfor starter vi street soccer i vores klub? Hvordan ser det ud med teenagere i vores klub? Kan vi fastholde nogle medlemmer ved at lave nye aktiviteter? Hvilke lokale interessenter kunne have interesse i projektet? Hvad er kommunens rolle; herunder eventuelle udviklingspuljer? 2.5 MÅLSÆTNING Hvis en klub ønsker at anlægge en minibane fra Uno Koncept A/S til klubbens street soccer, skal projektet have en målsætning om, hvor mange street soccer-medlemmer klubben påregner at få i aldersgruppen år. DBU sætter ingen krav om medlemsantal men ønsker, at klubben sammen med udviklingskonsulenten definerer, hvor mange medlemmer klubben - realistisk set - håber at kunne rekruttere og hvilke nye aktiviteter, der igangsættes for at understøtte udviklingen. 2.6 AKTIVITETER Ideen med street soccer er at kunne tilbyde teenagere nye fodboldtilbud, som fodboldklubber hidtil ikke har organiseret. Det kan fx være: Åben træning for alle teenagere i lokalområdet. Træning sammen med den lokale ungdomsklub eller skole. Træning på tværs af køn og alder. Træning på nye tidspunkter og nye måder, fx: Træning fredag kl med mulighed for efterfølgende aktivitet og spisning i klubhuset. Træning søndag eftermiddag. Street-aktiviteterne kan foregå andre steder end ved klubhuset, fx ved uddannelsesinstitutioner eller i boligkvarterer. Aktiviteterne kan også være en stævnerække; fx tre stævner i foråret og tre i efteråret. DBU Street anbefaler, at hovedparten af street soccer-aktiviteterne er spil med begrænset voksenstyring, medmindre deltagerne selv giver udtryk for, at de ønsker noget andet. side 12 street soccer KLUBMANUAL

13 2.7 MÅLGRUPPE Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilke unge man gerne vil rekruttere og evt. fastholde. Klubben kan muligvis gøre det lettere for sig selv ved at indgå partnerskab med lokale interessenter, der allerede har fat i de unge. Det kan være SSP-medarbejdere, ungdomsklubber, uddannelsesinstitutioner osv. 2.8 KOMMUNALT PARTNERSKAB Udover de lokale samarbejdspartnere, der er nævnt ovenfor, vil kommunen ofte være interesseret i at støtte op om projektet. Mange kommuner har en udviklingspulje, der økonomisk støtter rekruttering af unge gennem nye initiativer. Derudover kan kommunen ofte være behjælpelig med at finde lokale samarbejdspartnere som SSP, ungdomsklubber og -skoler, uddannelsesinstitutioner og boligsociale projekter. 2.9 LOKAL MARKEDSFØRING. DBU og forhåbentlig mange kommuner vil gerne være behjælpelige med at markedsføre klubbens street soccer- initiativer. Det er en god idé at lave en plan for markedsføring af klubbens initiativer; både for at klubben bliver markedsført mest muligt for dens arbejde samt for at forbedre mulighederne for at rekruttere unge til street soccer. Ansvaret for at rekruttere unge til street soccer påhviler fodboldklubben, men DBU står til rådighed med rådgivning og sparring. I forhold til lokal markedsføring er det en god ide at tænke i de unges eksisterende netværk (skoler, ungdomsklubber mv.), de unges medier (facebook, SMS mv.) og ikke kun anvende de traditionelle fodboldmedier (klubblade, foldere og plakater). Street soccer KLUBMANUAL side 13

14 2.10 KORT TIDSPLAN Der skal laves en kort tidsplan for projektet. Den skal indeholde information om de opgaver, der skal løses, hvornår de skal løses, og hvem der løser dem. På den måde bliver det lettere for DBU Street, udviklingskonsulenten og klubben at sikre, at projektet bliver en succes gennem struktureret opfølgning og tilpasning ØKONOMI Det er en god idé at beskrive projektets økonomi, inden klubben går i gang med at organisere street soccer. Det er vigtigt at lave en gennemtænkt plan for økonomien i projektet, og det gælder ikke kun, hvis klubben skal anlægge en minibane (se evt. afsnit 3). Der skal blandt andet tages stilling til, hvad og hvordan der skal opkræves kontingent og hvilke omkostninger, der er forbundet med street soccer-aktiviteterne. Det kan undersøges via DBU Street og udviklingskonsulenten, om der er yderligere fonde og puljer at søge, hvis projektet kræver større omkostninger. side 14 street soccer KLUBMANUAL

15 3. MINI-BANER MINI-BANEr: DBU s TILBUD TIL DE DANSKE FODBOLDKLUBBER DBU har i samarbejde med Uno Koncept A/S (herefter UNO ) udviklet en ny og unik bane til alle landets boldklubber. Banen er udviklet med henblik på at skabe bedre vilkår for boldspillet og give klubberne et nyt, funktionelt og fleksibelt produkt. Den nye bane bringer det udendørs boldspil til et nyt niveau. Samarbejdet betyder, at det er muligt for danske fodboldklubber at anlægge en minibane på meget favorable vilkår. For at anlægge en minibane fra UNO på DBU s gode vilkår, er det en betingelse, at klubben sammen med lokalunionens udviklingskonsulent udarbejder en forventningsaftale omkring DBU Street (bilag 1). Det er afgørende at pointere, at DBU ikke er part hverken økonomisk eller juridisk i en eventuel købsaftale mellem en fodboldklub og UNO, og at det er klubbens egen opgave at gennemlæse købskontrakter. Skulle der opstå generelle problemstillinger i forhold til UNO, vil DBU forsøge at løse dem, ligesom DBU løbende vil evaluere og optimere vilkår og processer i forbindelse med anlæggelse af minibaner. Street soccer KLUBMANUAL side 15

16 3.1 MiniBANENS STØRRELSE Standardbanen måler 10,4 x 19,9 meter og leveres med bander, kunstgræs og mål i størrelsen 160 x 240 cm. Målene har en galvaniseret stålramme og net af nylon.større og mindre baner kan leveres, men ændringer vil afspejle sig i banens pris. Ønsker en fodboldklub en anden banestørrelse end standardbanen, forhandler klubben selv dette på plads med UNO: DBU deltager ikke i en sådan forhandling. 3.2 ØKONOMI Standardbanen på 10,4 x 19,9 meter koster kr ekskl. Moms, hvis den købes gennem DBU Street, hvilket er kr lavere end minibanens normale pris. Prisen er en kontantpris og inkluderer dræn, vandafledning og almindeligt jordarbejde. UNO bortskaffer eventuelt overskydende jord, og der foretages efter behov vandafledning og dræning til kant af banen. Det er muligt og tilladt for klubben at sælge og opsætte reklamer på banderne, hvilket kan medvirke til at finansiere banen. Ønsker klubben at tilkøbe fx lys, ekstra mål eller andet ekstraudstyr oplyses prisen af UNO. Det er muligt at lave en finansieringsaftale med ratebetaling af banen i samarbejde med UNO. En ratebetaling uanset om den er hel-, halvårlig eller månedlig sker via en ekstern partner og vil øge banens samlede pris. I meget særlige tilfælde kan baneanlæggelse kræve yderligere økonomiske omkostninger; fx i forbindelse med håndtering af ledninger, kabler, større sten- og beton-fundamenter eller placering på en bakke. Kræver baneanlæggelse yderligere omkostninger, vil UNO give klubben besked herom, og en samlet pris vil fra starten blive givet. Skal banen anlægges på et almindeligt jævnt underlag fx et græs- eller asfaltareal vil der ikke være ekstraudgifter. 3.3 UNDERLAG Baner, der anlægges gennem DBU s aftale med UNO er inklusiv kunstgræs men kan leveres med andet underlag, hvis det ønskes. Der anvendes 24 mm multisport kunstgræs med sand og SBR gummi indfyld. Underlaget er af god kvalitet, har lang levetid og er modstandsdygtigt overfor solens UV-stråler. 3.4 Minibanens bander Banderne er 20 centimeter brede og fremstillet af meget robust plastmateriale med en galvaniseret topkant af stål. Banderne er meget solide, det er relativt let at fjerne graffiti, og de er lyddæmpende, så støj fra banderne begrænses ved boldspil side 16 street soccer KLUBMANUAL

17 Spørgsmål til banen: Kontakt Uno Koncept A/S Jacob Winther, FORSIKRING Det er klubbens egen opgave at forsikre banen mod hærværk, graffiti, brand osv., hvis det findes nødvendigt. Kontakt evt. klubbens forsikringsselskab eller kommunen for at høre, om de kan hjælpe. 3.7 BYGGETILLADELSE Nogle anlæggelser af minibaner kan kræve en byggetilladelse. Behovet for en byggetilladelse er forskelligt for kommune til kommune og fra sted til sted. UNO kan hjælpe klubberne med at ansøge kommunen om en byggetilladelse, hvis det er nødvendigt. 3.8 MINIBANE? JA TAK? OG HVAD SÅ? Hvad gør en klub, der ønsker at anlægge en UNO minibane og starte DBU Street? 1. Kontakt klubbens lokalunion eller udviklingskonsulent (kontaktinfo på bagsiden). 2. Lokalunionen aftaler eventuelt møde med UNO. 3. Lokalunionen sender udarbejdet forventningsaftale til DBU Street (Bilag 1). 4. UNO anlægger minibanen under DBU-aftalens økonomiske fordelagtige vilkår, når en underskrevet forventningsaftale foreligger. 3.9 SPØRGSMÅL TIL KONCEPTET Hvis en fodboldklub overvejer at anlægge en minibane fra UNO på DBU s favorable vilkår kan klubben: 1. Kontakte DBU Street eller klubbens lokalunion for at høre mere om aftalen med UNO. 2. Kontakte UNO, hvis I gerne vil have mere information om en minibane fra UNO. Street soccer KLUBMANUAL side 17

18 Bilag og Litteraturliste side 18 street soccer KLUBMANUAL

19 FORVENTNINGSAFTALE - BILAG 1 (side 1 af 2) Kontaktperson Navn: Telefonnummer: Funktion i klubben: DBU udviklingskonsulent (navn): Formål: Målsætning: Aktiviteter: Aktivitets indhold (træning, stævner mv.) Målgruppe Dag - Tid Antal aktive medlemmer: (forventede) Beskrivelse af målgruppe(r): Samarbejde/Partnerskab: Fortsættes på næste side Street soccer KLUBMANUAL side 19

20 FORVENTNINGSAFTALE (side 2 af 2) Lokal markedsføring: Ønsker support til kommunikation/markedsføring og vil gerne kontaktes: Ja Nej Kort tidsplan: Handling Tid Ansvarlig Økonomi (kontingent, fonde, tilskud): Opfølgning på forventningsaftale (hvor/hvornår): side 20 street soccer KLUBMANUAL

21 FREMTIDENS STREET SOCCER KLUB IDEKATALOG BILAG 2: Eksempel 1: Street soccer i Fodboldklubben træningsmedlemskab Koncept: Mange unge bliver trætte af fokuseringen på resultater, oprykning, mesterskaber og ekstrem voksenstyring - men de vil fortsat gerne spille fodbold. Dette tilbud er primært rettet mod disse unge. Fredag: Spil på minibanen ved fodboldklubben med efterfølgende hygge og spisning i klubhuset. Søndag: Spil på minibanen ved fodboldklubben fra kl Medlemskab: Relativt billigt kontingent pga. lave omkostninger. Unge involveres i tilrettelæggelsen af sociale aktiviteter. Eksempel 2: Street soccer i fodboldklubben Stævnemedlemskab. Koncept: Nogle unge har svært ved at overskue megen fodboldaktivitet i forhold til uddannelse, fritidsjob, venner, kæreste osv. De kan dog godt lide suset fra konkurrencen og vil gerne spille fodbold med venner og veninder for at vedligeholde disse relationer. Dette tilbud kan være rettet mod disse unge. En stævnerække kan evt. afvikles med et pointsystem, hvor der optjenes point ved hvert stævne, så de unge motiveres til at deltage mest muligt. Søndag: Ministævne hver anden søndag fra 1. maj 1. juli og 15. august 1. oktober. Medlemskab: Relativt billigt kontingent pga. lave omkostninger. Unge involveres i tilrettelæggelsen stævnerækken og eventuelle sociale aktiviteter i forbindelse med afviklingerne. Eksempel 3: Partnerskab mellem ungdomsklub/ungdomsskole og fodboldklub Koncept: ngdomsklubberne har ofte ressourcer i form af professionelt personale men mangler ofte gode teenageaktiviteter. Fodboldklubben har til gengæld ofte gode aktiviteter men mangler ressourcer til at afvikle dem. Derfor er et samarbejde mellem fodboldklub og ungdomklub oplagt; og der kan evt. også oprettes et street soccer hold på ungdomsskolen. Mandag: Åben træning ved ungdomsklubben eller skolen. Fredag: Spil på minibanen ved fodboldklubben med efterfølgende hygge og spisning i klubhuset. Weekend: Et eller flere stævner i ind- eller udland. Medlemskab: Relativt billigt kontingent, hvis weekendarrangementerne laves med deltagerbetaling. Unge involveres i tilrettelæggelsen af aktiviteter herunder weekendarrangementer. Fortsættes på næste side Street soccer KLUBMANUAL side 21

22 Eksempel 4: Partnerskab mellem Boligforening/SSp/Gadeteams og fodboldklub Koncept: En række unge i socialt udsatte områder er ikke opvokset med en foreningskultur. Derudover kan disse unges kulturbaggrund og kompetencer være svært forenelige med foreningens. Ofte er der i socialt udsatte områder en række sociale indsatser og ressourcer, der allerede er målrettet de unge. I København har det været en succes at lade disse ressourcer samarbejde med foreningen om at afvikle street soccer aktiviteter. Den sociale medarbejder har hovedansvar og kompetencen i forhold til håndteringen af de unge. Klubtræneren har kompetencen og hovedansvaret i forhold til organiseringen af fodboldaktiviteter. De unge integreres langsomt i fodboldklubben som trænere eller spillere. Mandag: Åben for alle: spil og aktivitet i boligkvarteret (lokalområdet) Torsdag: Åben for alle: spil og aktivitet i boligkvarteret (lokalområdet) Weekend/stævner: Stævnerække med fodboldklubbens street-hold ved fodboldklubben og i boligkvarterets lokalområde. Medlemskab: Kontingent består i at de unge hjælper til med indtægtsgivende aktiviteter fx stævner, by- eller havnefester. De involveres ved at lade dem opstarte deres egen forening. side 22 street soccer KLUBMANUAL

23 Relevant litteratur Boeskov, Signe og Ilkjær, Thomas (2005): Integration og det frivillige foreningsliv. En undersøgelse af barrierer og løsninger i relation til foreningsdeltagelse hos unge med etnisk baggrund, København, Institut for Idræt, Københavns Universitet. Henningsen, M og Østergaard, (2010): Der er ingen, der har lyst til at ligne en kegle - unge og idrætsliv i Køge Kommune, Rapport fra Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik. Jensen, Flemming & Østergaard, Søren (2009): Mere end blot spil til to mål, IN: kultur og Fritid Tidsskriftet Folkeoplysning udgives af Fritid og Samfund, 2009/nr.3, side 7 11, Gregersen, Martin & Østergaard, Søren (2009): Måske foregår den vigtigste kamp uden for kridtstregerne, Frederiksberg, CUR. Grube, Kirsten & Østergaard, Søren (2010): Jeg har brug for et break perspektiver på sammenhængen mellem gymnasie- og fritidsliv, Frederiksberg, Ungdomsanalyse. Grube, Kirsten & Østergaard, Søren (2011): Aktiviteter tiltrækker relationer fastholder Måske, Frederiksberg, Ungdomsanalyse. Nielsen, Gert & Ibsen, Bjarne (2008): Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse en undersøgelse i fire kommuner, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet for Idrættens Analyseinstitut, Idrættens analyseinstitut. Pilgaard, Maja (2009): Sport og motion i danskernes hverdag, Idrættens analyseinstitut Skårhøj, Rie & Østergaard, Søren (2005): Generation Happy? et studie i danske unges hverdagsliv, værdier og livstolkning, Frederiksberg, Forlaget Unitas. Østergaard, Søren (2007): Farvel til fodbold, Street soccer KLUBMANUAL side 23

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT IN T MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT RO DU KT ION KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation (red. Marianne

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENTEN TAKKER FOR 3 GODE ÅR I KALUNDBORG Jeg starter som udviklingskonsulent

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune

Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune Instruktør- og træneruddannelse/kursus - 2014-2015 Tilmelding til: Tina Møller Jakobsen, Kultur- og fritidskonsulent mail:

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

værktøjer Nye digitale til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice.

værktøjer Nye digitale til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice. Nye digitale værktøjer til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice. Det skal de, fordi det giver klubberne nogle nye muligheder og værktøjer,

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub København, 2014 nu med klubrådgiver? Hvad er det? DBU har på tværs af landet ønsket at tilbyde de samme støttevilkår for klubberne. Derfor

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Klubledermøder November 2013

Klubledermøder November 2013 Klubledermøder November 2013 Vision 2015 4 visionspunkter i fokus Medlemstal Repræsentantskabsmøde 2014 Find vej Plus Find vej Dagen DOF Akademi 25/1-14 Ny hjælpetræneruddannelse: 1-2-træner Naturløbet

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre,

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub Samarbejdsaftale mellem DBU København og Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Definitioner 1.1 DBU: Dansk Boldspil-Union 1.2 DFU: Dansk Fodbolddommer-Union 1.3 DBU KØBENHAVN: DBU København 1.4 KFD: Københavns

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Telefonnummer : 26523711 E-mail: info@team97.dk

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Telefonnummer : 26523711 E-mail: info@team97.dk Brugernummer: 90633 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. 1. Forudsætningerne tager udgangspunkt i Retningslinierne for Udviklingspuljen. Ansøgers navn : New Move It / Boldklubben

Læs mere

Niels Kristian Madsen 56203218 / 51205620 nikm@faxekommune.dk

Niels Kristian Madsen 56203218 / 51205620 nikm@faxekommune.dk Faxe Ungdomsskole Niels Kristian Madsen 56203218 / 51205620 nikm@faxekommune.dk www.ungdomsskolen.net Instruktøruddannelse/kursus 2014-2015. Formålet med at udbyde en særlig foreningsinstruktør uddannelse

Læs mere

Hør om. Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen

Hør om. Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen Sport2Go Aalborg Hør om Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen Hvad er Sport2Go? Mo;vet bag Sport2Go Det velkendte

Læs mere

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større Videnbaseret udvikling af børnefodbolden - fra tro til viden Dansk fodbold i 2005 Elite Mangel på landsholdsprofiler Ingen slutrundedeltagelse Dårlige klubresultater i europæisk sammenhæng For få danske

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler RealMæglerne -handler med omtanke! Hvem er RealMæglerne? Grundstenen til det, der skulle blive til RealMæglerne, blev lagt i 1988 under navnet foreningen

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere