FORORD KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby"

Transkript

1 version 2.0

2 FORORD Street soccer er ikke en ny form for fodbold. Det spilles overalt og af mange formentligt af flere end der spiller organiseret fodbold, som man kender det fra de danske fodboldklubber. DBU har med andre ord ikke opfundet street soccer, men DBU vil som de første organisere spillet i foreninger. KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: Flemming Jensen, DBU Grafik: Lise Fabricius Skovgaard, DBU Foto: Duc Minh Phung/ Das Büro, Michael Axelsen/Football Europe, INDU m. fl. DBU vil gerne deltage i udviklingen af breddefodbolden på områder, hvor private udbydere og selvorganisering primært har stået for organiseringen indtil nu. Det skal blandt andet ske gennem DBU Street. Når DBU, i samarbejde med specialforbundets hovedorganisation Danmarks Idræts-Forbund (DIF), tager initiativ til en større udvikling af breddefodbolden, sker det med et ønske om at rekruttere medlemmer til den organiserede fodbold og sikre fastholdelsen af nuværende medlemmer. Men DIF og DBU ønsker også at medvirke til en samfunds- og foreningsudvikling, hvor partnerskaber med offentlige og private aktører er en større del af idrætsbilledet, end det er tilfældet i dag. Med street soccer ønsker DBU og DIF at fremme rekruttering og fastholdelse af én af de aldersgrupper, der traditionelt set altid har været en udfordring for det organiserede foreningsliv; teenagere. DBU har valgt at organisere street soccer gennem DBU Street. Afdelingen skal indtil udgangen af 2013 varetage koordineringen af DBU s street soccer-indsats i tæt samarbejde med blandt andet DBU s seks lokalunioner. DBU Street har indgået partnerskab med Uno Koncept A/S (herefter UNO ) om anlæggelse af minibaner til street soccer til favorable priser i projektperioden. En minibane er en bane med bander og kunstgræs, der er særdeles velegnet til at spille street soccer på men som også kan bruges til andre idrætsaktiviteter. DBU og UNO vil anlægge minibanerne i partnerskab med fodboldklubber, ungdomsklubber, kommuner og andre interessenter. De følgende sider indeholder tre hovedafsnit: Afsnit 1 handler om street soccer generelt og DBU s udgangspunkt for arbejdet med street soccer. Afsnit 2 beskriver, hvad en fodboldklub gør, hvis den ønsker at organisere street soccer i klubben. Afsnit 3 forklarer kort, hvordan en minibane til street soccer anlægges i samarbejde med DBU og UNO. side 2 Street soccer KLUBMANUAL

3 1. STREET SOCCER I DBU REGI 1.1 HVAD ER STREET SOCCER? Street soccer er fodbold på gaden, som navnet antyder. Dermed kan street soccer være mange ting. Det kan være med eller uden bander, på asfalt, på kunstgræs, med store mål, med små mål osv. Street soccer er kort fortalt fodbold tilbage på gaden, i gården, mellem to træer, eller hvor man har mulighed for at spille. DBU har valgt at tage initiativ til at anlægge minibaner i samarbejde med UNO på landsplan. Men DBU ser ikke dette som en universalløsning og en standard for al street soccer. Street soccer er og forbliver fodbold på gaden, uanset om den foregår på en minibane eller med mål af tasker og sko i parken. DBU Street skal ikke ses som et forsøg på at fjerne fodbolden fra gaden, men derimod et forsøg på at gøre street soccer til en del af det organiserede danske idrætsliv for børn og unge. Street soccer KLUBMANUAL side 3

4 1.2 HVAD ER STREET SOCCER I DBU? Når DBU involverer sig i street soccer, er det ikke fordi, street soccer skal erstatte den traditionelle fodbold. DBU ser street soccer som et supplement til de nuværende fodboldspillere i klubberne og som et værktøj til at rumme især de mange unge, der i dag ikke er medlemmer af en fodboldklub. Street soccer i DBU er mere kamp og spil - og færre træningsøvelser end i den traditionelle danske klubfodbold. Det betyder ikke, at man ikke kan lave træningsøvelser, men at fundamentet i DBU s street soccer er leg og spil. I DBU tænkes street soccer hovedsageligt som en teenageaktivitet: Altså for gruppen af unge mellem 13 og 19 år. Det betyder absolut ikke, at street soccer ikke kan og må involvere andre aldersgrupper, men at DBU s afsæt er teenagere. I modsætning til de mange andre aktører, der organiserer street soccer, vil DBU med DBU Street forsøge at bevæge sig væk fra det nuværende ensidige fokus på en event- og projektkultur. DBU Street skal i stedet medvirke til at organisere street soccer i foreningsregi; enten som aktivitet i en underafdeling i eksisterende fodboldklubber eller i selvstændige street-foreninger. DBU vil i samarbejde med interesserede fodboldklubber anlægge minibaner til favorable priser i samarbejde med baneleverandøren Uno Koncept A/S (læs mere i afsnit 3). side 4 street soccer KLUBMANUAL

5 1.3 BAGGRUNDEN FOR STREET SOCCER I DBU REGI DBU vælger at engagere sig i street soccer fordi: DBU og DBU s klubber har i mange år oplevet, at cirka fire ud af fem årige holder op med at spille organiseret klubfodbold. Men ofte holder de unge ikke op med at spille fodbold: de spiller blot fodbold andre steder fx. i selvorganiseret aktivitet med venner, i forbindelse med deres uddannelse eller i ungdoms- eller fritidsklub. Flere undersøgelser indikerer, at mange af de frafaldne unge gerne vil genoptage deres fodboldspil i klubberne. Via street soccers mere uformelle rammer håber DBU, at klubfodbolden atter kan indfange nogle af de unge, der enten er faldet eller vil falde fra i foreningsregi. DBU København har i samarbejde med Københavns Kommune lavet forsøg med street soccer i foreningsregi. Projekterne har været en succes, og DBU og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil derfor forsøge at udbrede projekternes erfaringer til resten af landet. DIF ønsker at arbejde med nye målgrupper, foreningsformer og medlemskaber. DIF har valgt DBU som et af de flagskibs-forbund, der skal arbejde med ovennævnte i de kommende år. I mange europæiske lande er street soccer og five-a-side fodbold i både selvorganiseret og organiseret form meget udbredt; både som et kommercielt initiativ og som en social- og samfundsmæssig indsats i forhold til socialt udsatte grupper. I Danmark er street soccer indtil for ganske få år siden primært blevet spillet i selvorganiseret regi. Street soccer er på flere måder lettere at organisere end traditionel fodbold for unge. Spillet kræver ikke så mange spillere, det kan spilles med venner, og spillereglerne kan aftales individuelt fra gang til gang. Det boldtekniske i street soccer er mere fremtrædende end det fysiske især sammenlignet med 11-mandsfodbold. Det vil sige, at legen med bolden vinder mere indpas i spillet på den lille bane. Populært sagt behøver man ikke løbe 100 meter i street soccer for at få lov til at sparke til bolden. Til gengæld er spillet meget intenst, fordi man altid er tæt på bolden. Street soccer kræver rent fysisk ikke så meget plads. Særligt i de tætte bymiljøer vil der derfor være nye muligheder for at spille organiseret fodbold, da det er betydeligt lettere og billigere at anlægge en street soccer bane end en 11-mandsbane. Street soccer KLUBMANUAL side 5

6 1.4 HVORFOR FALDER DE UNGE FRA I FODBOLDKLUBBERNE? Der er ikke ét universelt svar på, hvorfor unge mellem år falder fra i fodboldklubberne. Undersøgelser foretaget af bl.a. DBU København og CUR (Center for Ungdomsforskning og Religionspædagogik 1 ) viser, at unge primært falder fra i fodboldklubberne fordi: Klub og træner for ofte tager udgangspunkt i, at fodbold primært handler om at vinde pokaler, titler og oprykning. Trænere, der ikke interesserer sig for og snakker om andet end fodbold. Fællesskaber, der går i oplæsning. Gentagelser gør fodboldtræning kedelig og ensformig. Unge holder ikke op med at spille fodbold blot med at spille i klubregi. I stedet spilles med venner udenfor klubben på trods af, at flere af dem gerne vil vende tilbage til fodboldklubberne efter en kort pause. Fællesskab og venskaber betyder langt mere end sejre for hovedparten af de unge. Der er derfor grobund for at tro, at hvis de unges engagement i fodboldklubben tager udgangspunkt i spil, venskaber/fællesskab og ledere, der forstår ungdomskulturen i dag, vil langt færre unge falde fra. Måske kunne fodbolden blive fremtidens ungdomsklub, hvis man har flere varer på hylden. På baggrund af ovennævnte har DBU i første omgang valgt at lade street soccer være et tilbud målrettet de årige. I København har Danmarks tre første street soccer klubber set dagens lys, og ca. 300 unge i blandt andet Urbanplanen og på Nørrebro har spillet organiseret street soccer én eller flere gange om ugen. Aktiviteterne i street soccer klubberne tager udgangspunkt i træning gennem spil og med trænere/ledere, der er uddannet i at forstå de unge, de arbejder med. 1.5 DEN FLERSTRENGEDE FODBOLDKLUB DBU ønsker, at landets fodboldklubber udvikler sig, så fodboldklubberne styrker foreningsfodboldens fremtid. Derfor ønsker DBU at udvikle ideen om den flerstrengede fodboldklub. I dag ser vi traditionelt fodboldklubber med afdelinger for voksen turneringsfodbold og børne- & ungdomsfodbold. I fremtiden vil DBU forsøge at skabe fodboldklubber med afdelinger for fx street soccer, Fodbold Fitness, futsal osv. Afdelingerne kan have deres egen kultur, kontingentsystem, organisering mv. På den måde vil fodboldklubberne kunne rekruttere og fastholde flere medlemmer, øge ressourcerne gennem offentlige og private partnerskaber og dermed sikre et stærkere fundament for klubben. ad 1: Se litteraturliste med relevant litteratur bagerst i manualen. side 6 street soccer KLUBMANUAL

7 1.6 NYE PARTNERSKABER I FREMTIDENS FODBOLDKLUB Fodboldklubber anno 2012 adskiller sig ikke markant fra de fodboldklubber, man så for 50 år siden. Udfordringer med fx økonomi, antallet af frivillige og fastholdelse af teenagere er de samme, som de altid har været. Derfor vil DBU gerne tænke i helt nye løsninger. Samtidig virker det danske foreningsliv mere og mere under pres. Presset økonomi i kommunerne og en noget-for-noget drejning i velfærdssamfundets opbygning gør, at DIF og DBU mener, at fodboldklubberne i fremtiden i stigende grad skal begynde at tænke i nye baner for at sikre deres nuværende offentlige støtte og særstatus. DBU ønsker med DBU Street at åbne nye døre for fodboldklubbernes muligheder for partnerskaber og nye aktiviteter med udgangspunkt i lokalsamfundet. Street soccer-aktiviteter kan fx give mulighed for samarbejde med ungdomsklubber og skoler samt lokalområdets uddannelsesinstitutioner. Street soccer giver med sine små hold mulighed for nye aktivitetsformer, nye målgrupper og nye indtægtskilder. Street soccer KLUBMANUAL side 7

8 1.7 UDVIKLING AF AKTIVITETER, MEDLEMSBEGREB OG KONTINGENTOPKRÆVNING DBU Street vil arbejde med medlemsbegrebet og kontingentopkrævning. Med den flerstrengede fodboldklub skal kontingentsatserne også være differentierede. Hvis fx et street medlemskab kun består af træning én gang om ugen i sommerhalvåret, kan og skal det koste mindre end det almindelige medlemskab i fodboldklubben. Samtidig kan en klub have flere forskellige kontingentsatser for et street soccer-medlemskab. Det kunne fx være forskellige kontingentsatser for: Småspil én gang om ugen med klubbens træner/leder samt deltagelse i sociale aktiviteter i klubhuset. Småspil én gang om ugen i samarbejde med ungdomsklubbens ansatte samt deltagelse i sociale aktiviteter i klubhuset. En stævnemedlemskab, der giver ret til deltagelse i 6 8 årlige events. Et medlemskab, der giver adgang til alle tilbud inkl. det årlige stævne i udlandet. Et medlemskab til den traditionelle fodbold og til street-tilbuddene. Forslagene er tænkt som idéer og ikke som en endelig løsning. Den enkelte klub skal naturligvis sammensætte sit street soccer-tilbud, så det giver mening for både klub og medlemmer. Laver en fodboldklub en street soccer-afdeling i områder med sociale og samfundsmæssige udfordringer, kan kontingentopkrævning være problemfyldt og vanskeligt. I de tilfælde kan medlemskabet af en fodboldklub i stedet bestå af, at medlemmer laver indtægtsgivende aktivitet; fx dømmer børnekampe/stævner, er hjælpetrænere for de mindste, uddeler reklamer eller lignende. Udviklingskonsulenten og DBU Street kan hjælpe klubberne med at kortlægge mulighederne for kontingentbetaling og differentieret kontingent, hvis det findes nødvendigt. Bilag 2 viser ideer til, hvordan fremtidens street soccer i DBU s klubber kan organiseres. 1.8 LANDSDÆKKENDE KONCEPT MED LOKALE SÆRPRÆG DBU vil forsøge at organisere street soccer gennem fodboldklubberne med et landsdækkende koncept, der samtidig giver plads til lokale særpræg. De lokale særpræg kan fx være i forhold til: Samarbejdspartnere som fx ungdoms- og fritidsklubber, sociale projekter, uddannelsesinstitutioner mv. Organisationsform Banestørrelser Finansiering Målgrupper PR og promovering Kommunalt samarbejde Sociale aktiviteter side 8 street soccer KLUBMANUAL

9 DBU vil varetage organiseringen af nationale initiativer, mens lokalunioner og klubber vil tage sig af lokale initiativer, stævner, turneringer osv.. DBU vil forsøge at finde nationale samarbejdspartnere, der vil samarbejde om projektet til glæde for de lokale initiativer. 1.9 NATIONAL OG LOKAL MARKEDSFØRING DBU Street vil arbejde målrettet på løbende at udvikle markedsføringsmateriale, der kan bruges i forbindelse med lokal promovering af street soccer. Det gælder både i forhold til kommunale samarbejdspartnere, klubber og potentiale medlemmer. Det eksisterende materiale kan findes på og inkluderer blandt andet følgende: Kommunemanual: Informationsmateriale om street soccer i DBU-regi til kommuner. Klubmanual: Dette hæfte tiltænkt fodboldklubber. Informationsark om minibanerne fra Uno Koncept A/S til favorable priser gennem DBU Street. Specifik street soccer hjemmeside: Street side på Facebook: Hvis den enkelte klub har brug for hjælp og støtte til at markedsføre street soccer i lokalområdet, vil DBU og den pågældende lokalunion være behjælpelige EVALUERING OG UDVIKLING Street soccer i DBU-regi vil i de kommende år befinde sig i en konstant udviklingsproces, hvor konceptet løbende vil blive optimeret. Udviklingen vil ske i et samspil mellem klub, lokalunion, DBU Street samt eksterne samarbejdspartnere. Lokalt i de enkelte klubber er det vigtigt at evaluere blandt andet organisering, samarbejdspartnere, målgrupper og markedsføring. Men udviklingen vil også finde sted centralt, idet DBU Street vil indsamle erfaringer fra de første street soccer-klubber. Målet er at bruge erfaringerne aktivt og dermed optimere konceptet i et forsøg på at skabe et endnu bedre tilbud. Street soccer KLUBMANUAL side 9

10 2. OPSTART OG UDVIKLING AF STREET SOCCER I JERES KLUB Street soccer-klubber og -afdelinger skal udvikles lokalt i et samarbejde mellem klub, lokalunion, DBU Street og eksterne samarbejdspartnere; fx kommuner og ungdomsklubber. Med et landsdækkende koncept som fundament, vil DBU og lokalunionerne gøre det så attraktivt som muligt for klubben at udvikle tilbud for teenagere. I dette afsnit 2 vil det blive beskrevet, hvordan DBU Street, lokalunion, udviklingskonsulent og klub sammen får organiseret street soccer via DBU s klubber. side 10 street soccer KLUBMANUAL

11 2.1 SUPPORT FRA LOKALUNION OG DBU DBU har udviklet en standardskabelon til en forventningsaftale (se bilag 1), som skal udfyldes af udviklingskonsulent og klub. Aftalen skal være udgangspunkt for at skabe et gennemarbejdet koncept. Aftalen indeholder overvejelser om følgende områder: Kontaktperson (navn, funktion i klubben, telefonnummer, ) DBU udviklingskonsulent Formål Målsætning (herunder antallet af organiserede street soccer-spillere i aldersgruppen år) Aktiviteter (indhold, målgruppe, dag/tid) Målgruppe Kommunalt partnerskab Lokal markedsføring Kort tidsplan (handling, tid, ansvarlig) Økonomi De følgende sider vil være til inspiration i arbejdet med at få udfyldt for ventningsaftalen. 2.2 KONTAKTPERSON Hvem er DBU s kontaktperson i projektet? Kontaktpersonen skal løbende melde tilbage til DBU Street og lokalunion i forhold til fx forandringer i projektet. Kontaktpersonen vil også modtage materiale fra DBU Street og lokalunion i forhold til street soccer; fx kurser, seminarer, stævner samt anden vigtig information i forbindelse med street soccer. 2.3 DBU S UDVIKLINGSKONSULENT Alle opstartede street soccer-klubber og -afdelinger, der startes før 31/ vil få tilknyttet en udviklingskonsulent fra lokalunionen. Udviklingskonsulenten vil være sparringspartner for klubben og kunne bidrage med ideer, muligheder og erfaringer fra andre tilsvarende tiltag. Street soccer KLUBMANUAL side 11

12 2.4 FORMÅL Spørgsmål til overvejelse for klubben: Hvorfor starter vi street soccer i vores klub? Hvordan ser det ud med teenagere i vores klub? Kan vi fastholde nogle medlemmer ved at lave nye aktiviteter? Hvilke lokale interessenter kunne have interesse i projektet? Hvad er kommunens rolle; herunder eventuelle udviklingspuljer? 2.5 MÅLSÆTNING Hvis en klub ønsker at anlægge en minibane fra Uno Koncept A/S til klubbens street soccer, skal projektet have en målsætning om, hvor mange street soccer-medlemmer klubben påregner at få i aldersgruppen år. DBU sætter ingen krav om medlemsantal men ønsker, at klubben sammen med udviklingskonsulenten definerer, hvor mange medlemmer klubben - realistisk set - håber at kunne rekruttere og hvilke nye aktiviteter, der igangsættes for at understøtte udviklingen. 2.6 AKTIVITETER Ideen med street soccer er at kunne tilbyde teenagere nye fodboldtilbud, som fodboldklubber hidtil ikke har organiseret. Det kan fx være: Åben træning for alle teenagere i lokalområdet. Træning sammen med den lokale ungdomsklub eller skole. Træning på tværs af køn og alder. Træning på nye tidspunkter og nye måder, fx: Træning fredag kl med mulighed for efterfølgende aktivitet og spisning i klubhuset. Træning søndag eftermiddag. Street-aktiviteterne kan foregå andre steder end ved klubhuset, fx ved uddannelsesinstitutioner eller i boligkvarterer. Aktiviteterne kan også være en stævnerække; fx tre stævner i foråret og tre i efteråret. DBU Street anbefaler, at hovedparten af street soccer-aktiviteterne er spil med begrænset voksenstyring, medmindre deltagerne selv giver udtryk for, at de ønsker noget andet. side 12 street soccer KLUBMANUAL

13 2.7 MÅLGRUPPE Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilke unge man gerne vil rekruttere og evt. fastholde. Klubben kan muligvis gøre det lettere for sig selv ved at indgå partnerskab med lokale interessenter, der allerede har fat i de unge. Det kan være SSP-medarbejdere, ungdomsklubber, uddannelsesinstitutioner osv. 2.8 KOMMUNALT PARTNERSKAB Udover de lokale samarbejdspartnere, der er nævnt ovenfor, vil kommunen ofte være interesseret i at støtte op om projektet. Mange kommuner har en udviklingspulje, der økonomisk støtter rekruttering af unge gennem nye initiativer. Derudover kan kommunen ofte være behjælpelig med at finde lokale samarbejdspartnere som SSP, ungdomsklubber og -skoler, uddannelsesinstitutioner og boligsociale projekter. 2.9 LOKAL MARKEDSFØRING. DBU og forhåbentlig mange kommuner vil gerne være behjælpelige med at markedsføre klubbens street soccer- initiativer. Det er en god idé at lave en plan for markedsføring af klubbens initiativer; både for at klubben bliver markedsført mest muligt for dens arbejde samt for at forbedre mulighederne for at rekruttere unge til street soccer. Ansvaret for at rekruttere unge til street soccer påhviler fodboldklubben, men DBU står til rådighed med rådgivning og sparring. I forhold til lokal markedsføring er det en god ide at tænke i de unges eksisterende netværk (skoler, ungdomsklubber mv.), de unges medier (facebook, SMS mv.) og ikke kun anvende de traditionelle fodboldmedier (klubblade, foldere og plakater). Street soccer KLUBMANUAL side 13

14 2.10 KORT TIDSPLAN Der skal laves en kort tidsplan for projektet. Den skal indeholde information om de opgaver, der skal løses, hvornår de skal løses, og hvem der løser dem. På den måde bliver det lettere for DBU Street, udviklingskonsulenten og klubben at sikre, at projektet bliver en succes gennem struktureret opfølgning og tilpasning ØKONOMI Det er en god idé at beskrive projektets økonomi, inden klubben går i gang med at organisere street soccer. Det er vigtigt at lave en gennemtænkt plan for økonomien i projektet, og det gælder ikke kun, hvis klubben skal anlægge en minibane (se evt. afsnit 3). Der skal blandt andet tages stilling til, hvad og hvordan der skal opkræves kontingent og hvilke omkostninger, der er forbundet med street soccer-aktiviteterne. Det kan undersøges via DBU Street og udviklingskonsulenten, om der er yderligere fonde og puljer at søge, hvis projektet kræver større omkostninger. side 14 street soccer KLUBMANUAL

15 3. MINI-BANER MINI-BANEr: DBU s TILBUD TIL DE DANSKE FODBOLDKLUBBER DBU har i samarbejde med Uno Koncept A/S (herefter UNO ) udviklet en ny og unik bane til alle landets boldklubber. Banen er udviklet med henblik på at skabe bedre vilkår for boldspillet og give klubberne et nyt, funktionelt og fleksibelt produkt. Den nye bane bringer det udendørs boldspil til et nyt niveau. Samarbejdet betyder, at det er muligt for danske fodboldklubber at anlægge en minibane på meget favorable vilkår. For at anlægge en minibane fra UNO på DBU s gode vilkår, er det en betingelse, at klubben sammen med lokalunionens udviklingskonsulent udarbejder en forventningsaftale omkring DBU Street (bilag 1). Det er afgørende at pointere, at DBU ikke er part hverken økonomisk eller juridisk i en eventuel købsaftale mellem en fodboldklub og UNO, og at det er klubbens egen opgave at gennemlæse købskontrakter. Skulle der opstå generelle problemstillinger i forhold til UNO, vil DBU forsøge at løse dem, ligesom DBU løbende vil evaluere og optimere vilkår og processer i forbindelse med anlæggelse af minibaner. Street soccer KLUBMANUAL side 15

16 3.1 MiniBANENS STØRRELSE Standardbanen måler 10,4 x 19,9 meter og leveres med bander, kunstgræs og mål i størrelsen 160 x 240 cm. Målene har en galvaniseret stålramme og net af nylon.større og mindre baner kan leveres, men ændringer vil afspejle sig i banens pris. Ønsker en fodboldklub en anden banestørrelse end standardbanen, forhandler klubben selv dette på plads med UNO: DBU deltager ikke i en sådan forhandling. 3.2 ØKONOMI Standardbanen på 10,4 x 19,9 meter koster kr ekskl. Moms, hvis den købes gennem DBU Street, hvilket er kr lavere end minibanens normale pris. Prisen er en kontantpris og inkluderer dræn, vandafledning og almindeligt jordarbejde. UNO bortskaffer eventuelt overskydende jord, og der foretages efter behov vandafledning og dræning til kant af banen. Det er muligt og tilladt for klubben at sælge og opsætte reklamer på banderne, hvilket kan medvirke til at finansiere banen. Ønsker klubben at tilkøbe fx lys, ekstra mål eller andet ekstraudstyr oplyses prisen af UNO. Det er muligt at lave en finansieringsaftale med ratebetaling af banen i samarbejde med UNO. En ratebetaling uanset om den er hel-, halvårlig eller månedlig sker via en ekstern partner og vil øge banens samlede pris. I meget særlige tilfælde kan baneanlæggelse kræve yderligere økonomiske omkostninger; fx i forbindelse med håndtering af ledninger, kabler, større sten- og beton-fundamenter eller placering på en bakke. Kræver baneanlæggelse yderligere omkostninger, vil UNO give klubben besked herom, og en samlet pris vil fra starten blive givet. Skal banen anlægges på et almindeligt jævnt underlag fx et græs- eller asfaltareal vil der ikke være ekstraudgifter. 3.3 UNDERLAG Baner, der anlægges gennem DBU s aftale med UNO er inklusiv kunstgræs men kan leveres med andet underlag, hvis det ønskes. Der anvendes 24 mm multisport kunstgræs med sand og SBR gummi indfyld. Underlaget er af god kvalitet, har lang levetid og er modstandsdygtigt overfor solens UV-stråler. 3.4 Minibanens bander Banderne er 20 centimeter brede og fremstillet af meget robust plastmateriale med en galvaniseret topkant af stål. Banderne er meget solide, det er relativt let at fjerne graffiti, og de er lyddæmpende, så støj fra banderne begrænses ved boldspil side 16 street soccer KLUBMANUAL

17 Spørgsmål til banen: Kontakt Uno Koncept A/S Jacob Winther, FORSIKRING Det er klubbens egen opgave at forsikre banen mod hærværk, graffiti, brand osv., hvis det findes nødvendigt. Kontakt evt. klubbens forsikringsselskab eller kommunen for at høre, om de kan hjælpe. 3.7 BYGGETILLADELSE Nogle anlæggelser af minibaner kan kræve en byggetilladelse. Behovet for en byggetilladelse er forskelligt for kommune til kommune og fra sted til sted. UNO kan hjælpe klubberne med at ansøge kommunen om en byggetilladelse, hvis det er nødvendigt. 3.8 MINIBANE? JA TAK? OG HVAD SÅ? Hvad gør en klub, der ønsker at anlægge en UNO minibane og starte DBU Street? 1. Kontakt klubbens lokalunion eller udviklingskonsulent (kontaktinfo på bagsiden). 2. Lokalunionen aftaler eventuelt møde med UNO. 3. Lokalunionen sender udarbejdet forventningsaftale til DBU Street (Bilag 1). 4. UNO anlægger minibanen under DBU-aftalens økonomiske fordelagtige vilkår, når en underskrevet forventningsaftale foreligger. 3.9 SPØRGSMÅL TIL KONCEPTET Hvis en fodboldklub overvejer at anlægge en minibane fra UNO på DBU s favorable vilkår kan klubben: 1. Kontakte DBU Street eller klubbens lokalunion for at høre mere om aftalen med UNO. 2. Kontakte UNO, hvis I gerne vil have mere information om en minibane fra UNO. Street soccer KLUBMANUAL side 17

18 Bilag og Litteraturliste side 18 street soccer KLUBMANUAL

19 FORVENTNINGSAFTALE - BILAG 1 (side 1 af 2) Kontaktperson Navn: Telefonnummer: Funktion i klubben: DBU udviklingskonsulent (navn): Formål: Målsætning: Aktiviteter: Aktivitets indhold (træning, stævner mv.) Målgruppe Dag - Tid Antal aktive medlemmer: (forventede) Beskrivelse af målgruppe(r): Samarbejde/Partnerskab: Fortsættes på næste side Street soccer KLUBMANUAL side 19

20 FORVENTNINGSAFTALE (side 2 af 2) Lokal markedsføring: Ønsker support til kommunikation/markedsføring og vil gerne kontaktes: Ja Nej Kort tidsplan: Handling Tid Ansvarlig Økonomi (kontingent, fonde, tilskud): Opfølgning på forventningsaftale (hvor/hvornår): side 20 street soccer KLUBMANUAL

21 FREMTIDENS STREET SOCCER KLUB IDEKATALOG BILAG 2: Eksempel 1: Street soccer i Fodboldklubben træningsmedlemskab Koncept: Mange unge bliver trætte af fokuseringen på resultater, oprykning, mesterskaber og ekstrem voksenstyring - men de vil fortsat gerne spille fodbold. Dette tilbud er primært rettet mod disse unge. Fredag: Spil på minibanen ved fodboldklubben med efterfølgende hygge og spisning i klubhuset. Søndag: Spil på minibanen ved fodboldklubben fra kl Medlemskab: Relativt billigt kontingent pga. lave omkostninger. Unge involveres i tilrettelæggelsen af sociale aktiviteter. Eksempel 2: Street soccer i fodboldklubben Stævnemedlemskab. Koncept: Nogle unge har svært ved at overskue megen fodboldaktivitet i forhold til uddannelse, fritidsjob, venner, kæreste osv. De kan dog godt lide suset fra konkurrencen og vil gerne spille fodbold med venner og veninder for at vedligeholde disse relationer. Dette tilbud kan være rettet mod disse unge. En stævnerække kan evt. afvikles med et pointsystem, hvor der optjenes point ved hvert stævne, så de unge motiveres til at deltage mest muligt. Søndag: Ministævne hver anden søndag fra 1. maj 1. juli og 15. august 1. oktober. Medlemskab: Relativt billigt kontingent pga. lave omkostninger. Unge involveres i tilrettelæggelsen stævnerækken og eventuelle sociale aktiviteter i forbindelse med afviklingerne. Eksempel 3: Partnerskab mellem ungdomsklub/ungdomsskole og fodboldklub Koncept: ngdomsklubberne har ofte ressourcer i form af professionelt personale men mangler ofte gode teenageaktiviteter. Fodboldklubben har til gengæld ofte gode aktiviteter men mangler ressourcer til at afvikle dem. Derfor er et samarbejde mellem fodboldklub og ungdomklub oplagt; og der kan evt. også oprettes et street soccer hold på ungdomsskolen. Mandag: Åben træning ved ungdomsklubben eller skolen. Fredag: Spil på minibanen ved fodboldklubben med efterfølgende hygge og spisning i klubhuset. Weekend: Et eller flere stævner i ind- eller udland. Medlemskab: Relativt billigt kontingent, hvis weekendarrangementerne laves med deltagerbetaling. Unge involveres i tilrettelæggelsen af aktiviteter herunder weekendarrangementer. Fortsættes på næste side Street soccer KLUBMANUAL side 21

22 Eksempel 4: Partnerskab mellem Boligforening/SSp/Gadeteams og fodboldklub Koncept: En række unge i socialt udsatte områder er ikke opvokset med en foreningskultur. Derudover kan disse unges kulturbaggrund og kompetencer være svært forenelige med foreningens. Ofte er der i socialt udsatte områder en række sociale indsatser og ressourcer, der allerede er målrettet de unge. I København har det været en succes at lade disse ressourcer samarbejde med foreningen om at afvikle street soccer aktiviteter. Den sociale medarbejder har hovedansvar og kompetencen i forhold til håndteringen af de unge. Klubtræneren har kompetencen og hovedansvaret i forhold til organiseringen af fodboldaktiviteter. De unge integreres langsomt i fodboldklubben som trænere eller spillere. Mandag: Åben for alle: spil og aktivitet i boligkvarteret (lokalområdet) Torsdag: Åben for alle: spil og aktivitet i boligkvarteret (lokalområdet) Weekend/stævner: Stævnerække med fodboldklubbens street-hold ved fodboldklubben og i boligkvarterets lokalområde. Medlemskab: Kontingent består i at de unge hjælper til med indtægtsgivende aktiviteter fx stævner, by- eller havnefester. De involveres ved at lade dem opstarte deres egen forening. side 22 street soccer KLUBMANUAL

23 Relevant litteratur Boeskov, Signe og Ilkjær, Thomas (2005): Integration og det frivillige foreningsliv. En undersøgelse af barrierer og løsninger i relation til foreningsdeltagelse hos unge med etnisk baggrund, København, Institut for Idræt, Københavns Universitet. Henningsen, M og Østergaard, (2010): Der er ingen, der har lyst til at ligne en kegle - unge og idrætsliv i Køge Kommune, Rapport fra Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik. Jensen, Flemming & Østergaard, Søren (2009): Mere end blot spil til to mål, IN: kultur og Fritid Tidsskriftet Folkeoplysning udgives af Fritid og Samfund, 2009/nr.3, side 7 11, Gregersen, Martin & Østergaard, Søren (2009): Måske foregår den vigtigste kamp uden for kridtstregerne, Frederiksberg, CUR. Grube, Kirsten & Østergaard, Søren (2010): Jeg har brug for et break perspektiver på sammenhængen mellem gymnasie- og fritidsliv, Frederiksberg, Ungdomsanalyse. Grube, Kirsten & Østergaard, Søren (2011): Aktiviteter tiltrækker relationer fastholder Måske, Frederiksberg, Ungdomsanalyse. Nielsen, Gert & Ibsen, Bjarne (2008): Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse en undersøgelse i fire kommuner, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet for Idrættens Analyseinstitut, Idrættens analyseinstitut. Pilgaard, Maja (2009): Sport og motion i danskernes hverdag, Idrættens analyseinstitut Skårhøj, Rie & Østergaard, Søren (2005): Generation Happy? et studie i danske unges hverdagsliv, værdier og livstolkning, Frederiksberg, Forlaget Unitas. Østergaard, Søren (2007): Farvel til fodbold, Street soccer KLUBMANUAL side 23

NY MULTIBANE - MULTI PLAY

NY MULTIBANE - MULTI PLAY NY MULTIBANE - MULTI PLAY 1 FREMTIDENS BOLDSPIL For at fastholde og tiltrække medlemmer, er boldklubber nødt til at tænke i nye alternativer for at modsvare de forventninger til et aktivt fritidsliv, som

Læs mere

FODBOLD FITNESS EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER INTRODUKTION

FODBOLD FITNESS EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER INTRODUKTION INTRODUKTION FODBOLD EN MULIGHED FOR DANSKE FODBOLDKLUBBER DBU.DK/ SUNDT, SJOVT OG SOCIALT MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD FOR VOKSNE KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

dbu multibaner i samarbejde med uno koncept a/s

dbu multibaner i samarbejde med uno koncept a/s dbu multibaner i samarbejde med uno koncept a/s FREMTIDENS MULTIBANE For at fastholde og tiltrække medlemmer, er boldklubber nødt til at tænke i nye alternativer for at modsvare de forventninger til et

Læs mere

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Strategiens formål DBU har fra 2014 lanceret en fireårig kommunestrategi i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011 Streetfodbold et organiseret tilbud til unge DBU København tillader sig hermed at ansøge Københavns

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

FODBOLD FITNESS. Din sunde og fleksible mulighed

FODBOLD FITNESS. Din sunde og fleksible mulighed FODBOLD FITNESS Din sunde og fleksible mulighed FORORD 2 Dette hæfte er til dig, der er på udkig efter en motionsform, som er både sund, sjov og social og som kan tilpasses din travle hverdag. Dansk Boldspil-Union

Læs mere

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin FODBOLD IN T RO DU KT ION r e d n i v for k SUNDT, SJOVT OG SOCIALT der for kvin KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation red. Marianne L.

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Ansøgning til udviklingspuljen

Ansøgning til udviklingspuljen Ansøgning til udviklingspuljen Futsal en ny slags fodbold som trækker nye spillere til Randers d. 31. marts 2016 Oplysninger om foreningen Randers Futsal stiftes som selvstændig afdeling i Dronningborg

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

FODBOLD FITNESS. - En mulighed for danske fodboldklubber

FODBOLD FITNESS. - En mulighed for danske fodboldklubber FODBOLD FITNESS - En mulighed for danske fodboldklubber INTRODUKTION 2 Dette hæfte er en introduktion til danske fodboldklubber, der overvejer eller ønsker at starte Fodbold Fitness. Mere end 140 klubber

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Udlejningsfolder 2013

Udlejningsfolder 2013 Udlejningsfolder 2013 DBU Jylland Region 1 udlejer en række produkter til vores medlemsklubber. Produkterne er velegnet til at brug ved private stævner, byfester, skolearrangementer og lignende. På bagsiden

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag?

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Organiser Jer 2 eller 3 og drøft dette Herefter fremlæggelse / diskussion Konklusion efter ophængte stickers! I skal hurtigt i gang. Hvilke udfordringer

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag. Giv racismen det røde kort

Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag. Giv racismen det røde kort 43547_Rødtkort2010.indd 1 2/3/10 3:04 PM Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag Giv racismen det røde kort 2 Projektets baggrund

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT IN T MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT RO DU KT ION KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation (red. Marianne

Læs mere

FODBOLD FITNESS. for kvinder

FODBOLD FITNESS. for kvinder FODBOLD FITNESS for kvinder FORORD Mange forbinder automatisk fodbold med mænd! Det vil vi gerne ændre på, og med Fodbold Fitness for kvinder har vi gjort et ihærdigt forsøg på at skabe et motionstilbud,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Børn med særlige behov. KFUM Håndbold København har fået bevilget 74.300 kr. til projektet Inklusion af børn med ADHD i foreningslivet.

Børn med særlige behov. KFUM Håndbold København har fået bevilget 74.300 kr. til projektet Inklusion af børn med ADHD i foreningslivet. Administrative bevillinger 2014. Børn med særlige behov. KFUM Håndbold København har fået bevilget 74.300 kr. til projektet Inklusion af børn med ADHD i foreningslivet. Målgruppen er drenge og piger med

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE.

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Brugernummer: 90621 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF UDVIKLINGSMIDLER FOR BØRN OG UNGE. Forudsætningsaftale for projektets 3. år: 1. Forudsætningerne tager udgangspunkt i Retningslinierne for Udviklingspuljen.

Læs mere

Fodbold og Velfærd KLUB KOMMUNE DBU

Fodbold og Velfærd KLUB KOMMUNE DBU Fodbold og Velfærd KLUB KOMMUNE DBU Hvorfor inviterer DBU til en konference om velfærd? Fodbold er velfærd - De frivillige foreninger er en kæmpe samfundsmæssig ressource. Fodbold er sundhed - Fodbold

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård.

Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård. Administrative bevillinger 2012. Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård. Projektperioden er 1. november 2012 30.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn s visionsplan 2015 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og s værdi- og idegrundlag 2. s spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen for s

Læs mere

EN DEL AF NOGET STØRRE. - vi styrker samspillet

EN DEL AF NOGET STØRRE. - vi styrker samspillet - vi styrker samspillet PROGRAM Goddag og hvorfor er vi her? Borgmester & udvalgsformand DBU Sjælland & DBU Hvordan gør vi fodbolden i Allerød bedre? Gruppe- og plenumdrøftelse Tanker og muligheder oplæg

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Hej Lone, Hermed vedhæftet som lovet. Tak for god sparring og hjælp. Mvh. Jens

Hej Lone, Hermed vedhæftet som lovet. Tak for god sparring og hjælp. Mvh. Jens From: Jens Laulund Sent: 12. oktober 2016 11:20 To: Lone Frandsen Subject: Revideret Ansøgningsskema projekt 2016 Attachments: Ansøgningsskema projekt 2016.docx Hej Lone, Hermed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Dansk billard står med en kæmpe udfordring i sit virke og i sine mange klubber. Hvordan rekruttere vi nye medlemmer, og hvordan

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner?

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Peter Würtz Madsen, Greve fodbold Helle Jørgensen, Grundejerforeningen Eriksminde Agenda 1 Om Greve Fodbold og Grundejerforeningen

Læs mere

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag Idrætsområdet 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag 2017 3. Effektmåling 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2015-2016 Idrætsprojekter

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr.

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr. Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de 10-18 årige Præmiesum 350.000 kr. Fremtidens børne- og ungdomsidræt Vi har brug for at

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Hej Lone, Vedhæftet findes tre projektansøgninger til Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år fra Hovedstadens Svømmeklub.

Hej Lone, Vedhæftet findes tre projektansøgninger til Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år fra Hovedstadens Svømmeklub. From: Lone Frandsen Sent: 17. august 2016 14:07 To: Lone Frandsen Subject: Ansøgning Piger over 13 Attachments: Ansøgningsskema projekt 2016 - piger over 13 år.pdf AppServerName: KKEDOC4 DocumentID: 2016-0296408-1

Læs mere

Tættere på medlemmernes behov

Tættere på medlemmernes behov Tættere på medlemmernes behov Fokus på udvikling af bedre tilbud til foreningsmedlemmer med tennisforbundets medlemsanalyse som case. Vejen den 25. maj 2011. Den organiserede (voksen)idræt er under pres

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg

Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg Nye tider nye foreningsformer? Forbrugsorienterede ønskebørn valgmuligheder,

Læs mere

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie [1] Vojens d. 25. oktober 2014 Vision for breddeidrætten i Haderslev Kommune Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie 2. Indsatsområder

Læs mere

Midlertidighed på Nørrebro på godt og ondt.

Midlertidighed på Nørrebro på godt og ondt. Midlertidighed på Nørrebro på godt og ondt. Lars Kruse Danmarks Idræts-Forbund 61 Special Forbund ca. 11.000 foreninger Har arbejdet med idræt og integration gennem flere år også på Nørrebro Midlertidighed

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Holbæk B&I, Holbæk Kommune og DBU Sjælland

Partnerskabsaftale mellem Holbæk B&I, Holbæk Kommune og DBU Sjælland Partnerskabsaftale mellem Holbæk B&I, Holbæk Kommune og DBU Sjælland Projekt: Nyt forslag: Inklusion og fodbold baner vejen 1) Parter Holbæk B&I, v. formand Kenny Jensby (kenny@heforum.dk, 24 45 00 73)

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Oplæg ved konferencen Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv Mandag den. december 201 på

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Badminton. Rekruttering af flere ungdomsspillere til din klub

Badminton. Rekruttering af flere ungdomsspillere til din klub Badminton På toppen Rekruttering af flere ungdomsspillere til din klub 1 En god ide! Med Badminton på toppen har jeres klub muligheden for at fastholde jeres nuværende ungdomsspillere, rekruttere nye spillere,

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris - eller...? Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris? Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag:? Layout/Dtp: DBU Grafisk Redaktion: Rie Døllner og Mikkel Minor Petersen Foto:

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere